Brugermanual

EL7 brugermanual

EL7 Ansvarsfraskrivelse

Tak, fordi du har valgt NIOs EL7 model (i det følgende kaldt ”EL7”). EL7 er et intelligent elkøretøj. Under din grønne rejse med EL7 vil du få en problemfri og betænksom brugeroplevelse.

Før du starter din rejse med EL7, anbefales det, at du læser brugermanualen på midterdisplayet for at få alle de oplysninger, du skal bruge for at anvende køretøjet.

 • Indholdet af denne manual må ikke reproduceres eller ændres, hverken helt eller delvist, uden juridisk og gyldig godkendelse.

 • For at undgå funktionsfejl med køretøjet og personskader må køretøjets komponenter ikke ændres, tilpasses eller adskilles uden juridisk og gyldig godkendelse.

 • De mærkater, logoer og billeder, der bruges i denne manual, vises kun med henblik på illustration, og indholdet er kun vejledende.

Beskrivelsen og illustrationen i denne manual er kun vejledende. Det faktiske udstyr, konfiguration og funktioner i dit køretøj kan afvige fra dem, der er beskrevet og illustreret i denne manual, men vil blive opgraderet med softwareversionen af dit køretøj. For at undgå tvivl forbeholder NIO sig retten til at beslutte, om og hvornår de leverer køretøjets udstyr, konfiguration, funktioner og relaterede softwareopgraderinger af hensyn til sikkerhed, overholdelse af love og regler og andre hensyn.

Følg nøje advarselsoplysningerne i denne manual for at bruge køretøjet mere sikkert. Hold dig også opdateret med andre advarsler udstedt af NIO. Sørg for, at du omhyggeligt har læst den seneste version af denne manual og er bekendt med funktionerne i EL7 før brug. NIO påtager sig intet ansvar for personskade på dig/andre eller skade på dit køretøj/ejendom forårsaget af forkert betjening af EL7 som anvist.

 • Advarsel: Dette indhold er tæt forbundet med personlig sikkerhed og skal overholdes. Manglende overholdelse kan føre til personskade eller alvorlig ulykke.

 • Advarsel! Dette indhold giver råd til, hvordan du undgår mulige beskadigelse af køretøjet eller anden ejendom.

 • Bemærk! Dette indhold giver forslag til, hvordan du kan bruge køretøjet bedre.

Hvis du har spørgsmål til manualen, kan du kontakte os pr. telefon eller logge ind på NIOs officielle websted for at få den seneste version af brugermanualen til EL7.

Hvis du har brug for hjælp i en nødsituation, så kontakt os på telefon.

Bilplacering (Find min bil)

Fjernsøgning af bil

Du eller en autoriseret bruger kan nemt kontrollere køretøjets placering på NIO-appen. Når køretøjet har forbindelse til internettet, kan du se dets placering i øverste venstre hjørne af Min bil på NIO-appen. Tryk på denne information for at se køretøjets placering på kortet.

Søgning efter bil i nærheden

Når køretøjet ikke køres, og den godkendte nøgle er inden for 70 meter fra køretøjet, skal du trykke på låseknappen på den intelligente nøgle to gange inden for tre sekunder. Køretøjets horn vil lyde, og blinklysene blinker for at angive køretøjets nøjagtige placering. Tryk på knappen igen efter 5 sekunder for at slette placeringsprompten. Ellers slukkes placeringsprompten automatisk efter 10 sekunder.

Når køretøjet er forbundet til din telefon via Bluetooth, eller køretøjet er forbundet til internettet, kan du også finde det ved at trykke på Min bil > Find min bil på NIO-appen. Køretøjets horn vil lyde, og blinklysene blinker for at angive dets placering. Tryk på Find min bil igen for at rydde placeringsprompten.

Oplåsning/Låsning med Smart Key Fob

Før du sætter dig ind i bilen, kan du låse den op med den intelligente bilnøgle. Den maksimale effektive rækkevidde for den intelligente bilnøgle er 30-70 meter væk fra køretøjet, kan variere alt efter den intelligente bilnøgles status.

Den intelligente bilnøgle har følgende knapper:
 1. "Lås op"

  Når køretøjet er i PARKERING, skal du trykke på knappen for at låse køretøjet op. Hvis det lykkes, blinker blinklysene tre gange, og de udvendige dørhåndtag kører automatisk ud.

  Når alle fire døre er låst op med den intelligente bilnøgle, kan bagklappen åbnes udefra uden en nøgle.

  For at åbne alle vinduer skal du trykke på låseknappen og holde den nede. Ruderne stopper med at bevæge sig, når du slipper knappen.

  Du kan indstille oplåsningstilstanden for din intelligente bilnøgle på det centrale display. Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Døre og vinduer > Oplåsningstilstand for køretøj. Vælg "Alle" for at låse alle døre op på én gang ved at trykke på den intelligente bilnøgle. Vælg "Fører" for at låse førerdøren op først ved at trykke én gang på den intelligente bilnøgle og derefter de resterende tre døre ved at trykke på en intelligente bilnøgle igen.

 2. Låse

  Når køretøjet er i PARKERING og alle døre (herunder motorhjelmen og bagklappen) er lukket, skal du trykke kort på knappen for at låse køretøjet. Hvis det lykkes, blinker blinklysene én gang, og bilens horn dytter én gang. I mellemtiden vil de udvendige dørhåndtag trækkes ind, og sidespejlene klappes automatisk sammen (for at aktivere automatisk sammenklapning af sidespejle skal du gå ind i Indstillinger nederst i midterdisplayet og trykke på Kørsel > Sidespejle > Automatisk sammenklapning ved låsning).

  Efter låsning kan bagklappen kun åbnes udefra ved hjælp af den intelligente bilnøgle.

  Hvis du vil aktivere/deaktivere lyden til bekræftelse af låsning, skal du gå ind i Indstillinger fra kontrollinjen nederst i midterdisplayet og trykke på Lyd > Ringer & advarsler > Låselyd.

  Hvis du vil lukke alle vinduer, skal du trykke på låseknappen og holde den nede. Ruderne stopper med at bevæge sig, når du slipper knappen.

  Når der ikke køres i bilen, og den autentificerede nøglehåndtag er inden for 70 meter fra bilen, skal du trykke på knappen to gange i træk inden for tre sekunder. Køretøjets horn dytter, og blinklysene blinker for at angive køretøjets position. Tryk på knappen igen efter 5 sekunder for at slette lokaliseringsoplysningen. Ellers slukkes positionsoplysningen automatisk efter 10 sekunder.

  Når alle døre er lukket, kan du trykke på låseknappen på den intelligente bilnøgle uden for køretøjet for at låse køretøjet. Blinklysene blinker en gang, og hornet dytter en gang for at angive, at køretøjet er låst. Hvis der er døre, der står åbne, kan du ikke låse bilen ved at trykke på låseknappen. Du får en meddelelse, der minder dig om, at det ikke lykkedes at låse køretøjet.

 3. Bagklap

  Når bagklappen er lukket, skal du trykke på knappen og holde den nede for at åbne bagklappen. Når bagklappen er åbnet, skal du trykke på knappen igen og holde den nede for at lukke bagklappen.

Advarsel 在您离开车辆时如果有人或宠物留在车内,请务必携带智能钥匙,钥匙留在车内可能造成车内人员意外伤害。

Når du efterlader en person eller et kæledyr i bilen, skal du sikre dig, at du har din smarte bilnøgle med dig. Hvis du ikke har det, kan det medføre personskade eller død.

Advarsel NT2 Smart Key Fob
 • Den smarte bilnøgle er en elektronisk komponent. Beskyt den mod stød eller demontering, høje temperaturer, skader fra væsker eller stærke vibrationer.

 • Selv om der er personer i bilen, kan du stadig låse bilen med den smarte bilnøgle. Personerne i bilen kan komme ud af køretøjet, når det er nødvendigt, men tyverialarmsystemet vil blive udløst.

 • Hvis der efterlades en smart bilnøgle eller en telefon med den digitale Bluetooth-nøgle i bilen, kan du stadig låse bilen med den smarte bilnøgle, og NIO-appen minder dig om, at der er efterladt en nøgle i bilen.

 • Hvis en passager ved et uheld tager den smarte bilnøgle eller telefonen med den digitale Bluetooth-nøgle ud af køretøjet i mere end 3 meter, minder køretøjet dig om en nøgle er uden for rækkevidde.

 • Hvis en dør eller bagklappen ikke åbnes inden for 30 sekunder efter, at køretøjet er blevet låst op, låses alle døre og bagklappen automatisk.

 • Hvis bilnøglen bliver tabt eller beskadiget, skal du straks kontakte NIO og tage alle dine nøgler med til NIO for at få dem bekræftet eller ansøge om nye bilnøgler.

Advarsel 智能钥匙亏电时可使用物理应急钥匙上锁驾驶侧车门,所有车门随之一同上锁。

Når batteriet i bilnøglen er lavt, skal du bruge nødnøglen til at låse førerdøren. Alle andre døre låses samtidig.

Note 主驾车门关闭且车辆上锁后,若您在关闭其余车门时不慎将智能钥匙留在车内,此时车辆将启用防误锁功能,车辆自动解锁,转向灯闪烁三次且喇叭鸣响三次。

Hvis du ved et uheld efter lukning af førerdøren og låsning af bilen lader den smarte bilnøgle blive siddende i bilen, når du lukker en anden dør, aktiveres anti-låsningsfunktionen automatisk, når du har lukket førerdøren og låst bilen. I dette tilfælde låses bilen automatisk op, blinklysene blinker tre gange, og hornet dytter tre gange.

Når køretøjet er i PARKERING, kan du gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Døre og vinduer > Automatisk vindueslukning for at indstille automatisk vindueslukning ved køretøjets låsning. Når du låser bilen udefra (med en intelligent bilnøgle, NFC, NIO-app, nøglefri låsning eller Walk-Away Lock), lukkes alle vinduer automatisk med anti-pinch-beskyttelse aktiveret. Når vinduerne lukker, stopper vinduerne med at lukke, hvis du trykker på låseknappen på nøglehåndtaget eller mobilappen.

Advarsel 执行锁车自动关窗时请确保车辆已成功上锁。
 • Når du slår Automatisk lukning af rude til, skal du sikre dig, at køretøjet er låst.

 • Af hensyn til passagerernes sikkerhed lukkes vinduerne ikke, hvis bilen er låst, når et forsæde er besat, og hvis bilen er låst. Efterlad ikke passagerer eller kæledyr i det aflåste køretøj.

 • Hvis køretøjet låses, mens en rude åbnes, stopper ruden med at åbnes. I dette tilfælde skal du først låse bilen op og derefter låse bilen igen, hvorefter vinduerne lukker automatisk.

Udskiftning af batteriet i Smart Key Fob

Den smarte nøgle bruger et CR2477-knapbatteri. Skift batteriet ved at trykke på siderne af nøglen med fingrene og skubbe en fingernegle eller et tyndt stykke plast fra den nederste revne langs sidespalten på nøglen, indtil bagbeklædningen kan åbnes.

Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktioner og lokale bestemmelser. Yderligere oplysninger findes på NIOs websted.

Indsæt knapbatteriet, så den positive klemme vender nedad. Når batteriet er sat i, skal batteriets kontaktstykker justeres, hvorefter bagbeklædningen lukkes for at sikre, at nøglen fungerer korrekt.

Advarsel 智能钥匙电量不足时将会影响到遥控解锁车辆功能,此时可尝试靠近车辆进行解锁,若未成功解锁请使用其他方式(如手机 APP 或物理应急钥匙)进行解锁。

Når batteriet i bilnøglen er lavt, kan fjernoplåsningsfunktionen blive påvirket. I dette tilfælde kan du prøve at låse bilen op fra en kortere afstand. Hvis det stadig ikke virker, skal du bruge andre metoder (f.eks. mobilappen eller nødnøglen) til at låse bilen op.

Advarsel 智能钥匙的功能将会受到周围无线电波的干扰,需将其他电子设备(如手机、电脑、平板等)离开钥匙至少 30 厘米。

Radiobølger kan påvirke bilnøglens ydeevne. Hold andre elektroniske enheder (f.eks. telefoner, bærbare computere og tablets) mindst 30 cm væk fra bilnøglen.

Nøglefri oplåsning/låsning

Når du har en godkendt intelligent nøgle eller Bluetooth (i din lomme eller taske), kan du låse køretøjet op eller låse det ved blot at røre bagenden af et vilkårligt udvendigt dørhåndtag.

Hvis nøglen efterlades i køretøjet, eller en dør er åben (inklusive motorhjelmen eller bagklappen), kan køretøjet ikke låses ved at trykke på enden af et udvendigt dørhåndtag. På dette tidspunkt tuder hornet for at minde dig om at tage nøglen med dig eller lukke den åbne dør.

Advarsel 进行无钥匙解锁/上锁操作时,车辆需挂 P 挡且车门、前盖及尾门均关上。

Hvis du vil låse bilen op/låse den uden at bruge en nøgle, skal du sikre dig, at bilen er i PARK, og at alle døre, motorhjelmen og bagklappen er lukket.

Advarsel 进行无钥匙上锁操作时,请勿使用蛮力按压车外门把手。

Når du låser bilen uden en nøgle, skal du undgå at trykke for hårdt på det udvendige dørhåndtag.

Advarsel 为避免心脏起搏器和无钥匙解锁系统的天线相互干扰,体内植入心脏起搏器的人员应确保与车内天线保持 22 厘米以上的距离。

Patienter, der er afhængige af pacemakere, bør holde sig mindst 22 cm væk fra de indvendige antenner for at undgå, at deres pacemakere forstyrres af antennen fra det nøglefri oplåsningssystem.

Placeringen af de indvendige Bluetooth-antenner er som følger:

 1. Under bakspejlsdækslet

 2. Under venstre bagdør

 3. Under højre bagdør

 4. Bag loftsbeklædningen

 5. Over bageste kofangerbeslag

Oplåsning, start og låsning med NIO App

Du kan fjernlåse dørene op eller låse dem og starte bilen, når du stadig er væk fra bilen, ved at trykke på Dørlåse i Mit køretøj i NIO-appen. På den måde kan du låne dit køretøj ud til en anden person.

Du kan aktivere følgende oplåsningsfunktioner:

 • Kun oplåsning af døre

  Kun dørene låses op, idet dørhåndtagene automatisk trækkes ud.

  På dette tidspunkt kan du trykke på "Remote Start", og derefter sætte dig i førersædet og træde på bremsepedalen inden for 2 minutter for at starte bilen.

 • Oplåsning og start af køretøjet

  Når køretøjet er låst op med dørhåndtagene i udtræk, kan du starte køretøjet på fjernbetjening. Sæt dig på førersædet, og tryk på bremsepedalen inden for 2 minutter for at starte køretøjet.

  Køretøjet forlader fjernstarttilstanden, når føreren er færdig med at køre og forlader sædet. Du kan fortsætte med fjernstart af køretøjet igen ved at trykke på "Remote Start" (fjernstart) i "My Vehicle" (Mit køretøj).

Note 远程解锁启动

Hvis du ikke trykker på bremsepedalen for at starte bilen inden for 2 minutter, efter at Fjernoplåsning og fjernstart er aktiveret, vil bilen automatisk forlade fjernstarttilstanden. På dette tidspunkt kan du trykke på knappen "Fjernstart" for at starte køretøjet.

For at låse op/låse op og starte køretøjet i NIO-appen skal du sikre, at følgende betingelser er opfyldt:
 1. Brugeren skal være køretøjets ejer eller en bruger, der er autoriseret af ejeren.

 2. Køretøjet er i PARKER med alle døre lukket.

 3. Telefonen og køretøjet er forbundet til internettet.

 4. Telefonens funktion Oplåsning og start via Bluetooth er deaktiveret (ellers vil Bluetooth blive foretrukket til oplåsning og start).

Note 如果用户因故无法使用手机 APP 执行解锁操作,可以呼叫蔚来汽车服务中心寻求帮助。

Hvis du eller en autoriseret bruger ikke kan låse køretøjet op med NIO-appen, skal du kontakte NIO for at få hjælp.

Oplåsning/Låsning via Bluetooth

Med funktionen Oplåsning og start via Bluetooth kan du nemt og hurtigt oplåse bilen/låse bilen uden en smart nøglering.

Først skal du åbne NIO-appen. Tryk på Mit køretøj > Indstillinger >Digital Bluetooth-nøgle for at oprette tjenesten Oplåsning og start via Bluetooth. Aktiver derefter denne tjeneste og Bluetooth på din telefon, og hold telefonen tæt på et ulåst køretøj for at parre køretøjet med telefonen og aktivere denne tjeneste. Når aktiveringen er lykkedes, vises det øverst på siden Mit køretøj øverst på siden Mit køretøj, at din telefon er blevet forbundet til køretøjet via digital Bluetooth-nøgle, og derefter kan du bruge digital Bluetooth-nøgle til at erstatte smartnøglehåndtaget til at låse og låse dit køretøj op og låse det. Derefter vil din telefon automatisk være forbundet med køretøjet, når du nærmer dig. Du kan også gå til siden Nøgleadministration for at administrere den digitale Bluetooth-nøgle eller slette den efter behov.

Hvis køretøjet er i PARKERING, kan du udføre følgende handlinger, når du nærmer dig det (maksimalt ca. 30-70 meter, hvilket kan variere afhængigt af Bluetooth-forbindelsens status) med telefonens Oplåsning og start via Bluetooth aktiveret, når du nærmer dig det:

 • Tryk på knappen Lås/Lås op på siden Mit køretøj i NIO-appen for at låse bilen op/låse den op, idet dørhåndtagene automatisk kører ud eller ind.

 • Når du har låst bilen op med succes med den digitale Bluetooth-nøgle, skal du blot sætte dig i sædet og lukke førerdøren og derefter træde på bremsepedalen for at starte bilen.

 • Tag din telefon med og berør det udpegede område på dørhåndtaget for at låse køretøjet op/låse det.

 • Når du har aktiveret Walk-Up Unlocking-funktionen på midterdisplayet, låses bilen automatisk op, når du går ind i det angivne område omkring bilen med din telefon, når du går ind i det angivne område omkring bilen.

 • Når du har aktiveret funktionen Walk-Away Lock på det centrale display, låses bilen automatisk, når du forlader bilen i den angivne afstand med din telefon, når du forlader bilen i den angivne afstand med din telefon.

 • Du kan trykke på bagagerumskontakten eller gå til siden Mit køretøj i NIO-appen for at åbne/lukke bilen.

 • Du kan finde dit køretøj, justere vinduer, dit køretøj via siden Mit køretøj i NIO-appen.

Advarsel 手机蓝牙钥匙
 • Hvis du ikke kan låse eller låse bilen op med den digitale Bluetooth-nøgle på grund af en Bluetooth-forbindelsesfejl, skal du rette fejlen og prøve igen.

 • Hvis Bluetooth-forbindelsen mellem din telefon og køretøjet mislykkes, når du forsøger at starte køretøjet med den digitale Bluetooth-nøgle, skal du genoprette forbindelsen via Bluetooth og prøve igen.

 • Den digitale Bluetooth-nøgle er kun tilgængelig for en parret telefon. Hvis du bruger en ny telefon, skal du oprette en ny digital Bluetooth-nøgle, og den digitale Bluetooth-nøgle på den tidligere telefon vil automatisk blive deaktiveret. For at logge ind på kontoen skal du genaktivere den digitale Bluetooth-nøgle.

 • Både køretøjets ejer og autoriserede brugere kan oprette en digital Bluetooth-nøgle, men antallet af digitale Bluetooth-nøgler, der kan parres med køretøjet, er begrænset.

 • Selv om der er personer i køretøjet, kan du stadig låse køretøjet med den digitale Bluetooth-nøgle. Personerne i bilen kan komme ud af køretøjet, når det er nødvendigt, men tyverialarmsystemet vil blive udløst.

 • Hvis der efterlades en smart bilnøgle eller en telefon med den digitale Bluetooth-nøgle i bilen, kan du stadig låse bilen med den smarte bilnøgle, og NIO-appen minder dig om, at der er efterladt en nøgle i bilen.

 • Hvis en passager ved et uheld tager den smarte bilnøgle eller telefonen med den digitale Bluetooth-nøgle ud af køretøjet i mere end 3 meter, minder køretøjet dig om en nøgle er uden for rækkevidde.

Oplåsning/låsning via NFC

Du eller en autoriseret bruger kan låse køretøjet op eller låse det ved hjælp af en NFC-aktiveret telefon eller NFC-kort. Efter oplåsning kan bagklappen åbnes udefra.

Sådan oplåser eller låser du køretøjet ved hjælp af din telefon:

 1. Tryk på Min bil> Biloplysninger > NFC-nøgle på NIO-appen, installer "NIO NFC Key"-appen på din telefon, og slå "NFC-nøgle" til. Et "NFC"-ikon vil blive vist i øverste venstre hjørne af "Min bil".

 2. Aktivér NFC-funktionen på din telefon, og indstil NIO-appen som standard betalingsapp.

 3. Hold telefonens skærm tændt, og anbring den tæt på NFC-detektionszonen på førersidens B-stolpe. Derefter vil appen vise "Låser op med NFC." Efter vellykket oplåsning vil dørhåndtagene automatisk trækkes ud. Efter vellykket låsning trækkes dørhåndtagene automatisk tilbage med en låselyd.

Anbring NFC-kortet tæt på NFC-detektionszonen på førersidens B-stolpe, og hold det i et stykke tid for at låse køretøjet op eller låse det automatisk. Efter vellykket oplåsning vil dørhåndtagene automatisk trækkes ud. Efter vellykket låsning trækkes dørhåndtagene automatisk tilbage med en låselyd.

Advarsel NT2 NFC
 • NFC's detektionsafstand er mindre end 10 millimeter. Det anbefales at placere din mobiltelefon eller dit NFC-kort i nærheden af NFC-detektionsområdet i en kort periode for at låse eller låse køretøjet op.

 • Når du har låst køretøjet op via NFC, kan du stadig låse det ved hjælp af andre metoder (f.eks. din smarte bilnøgle eller nødnøgle). Vi anbefaler, at du har din smarte bilnøgle eller telefon med dig.

 • Opbevar dit NFC-kort sikkert. Beskyt det mod stød, bøjning, høje temperaturer, kraftige vibrationer og skader fra væsker.

 • Du kan ikke bruge NFC-funktionen under opdateringer af køretøjet. Du skal have den smarte bilnøgle med dig for at låse køretøjet op.

 • Når du låser køretøjet op eller låser det via NFC, skal du logge ind på NIO-appen og downloade NFC-nøglen igen, hvis du ikke kan få en godkendt NFC-nøgle. Hvis der ikke registreres en godkendt NFC-nøgle, skal du sikre dig, at køretøjet passer til NFC-kontoen. Åbn derefter NFC-appen igen, og lås mobilskærmen op for at låse køretøjet op eller låse det igen. Hvis NFC stadig ikke virker, skal du kontakte NIO.

Oplåsning/låsning med centrallås

Du kan låse køretøjet op eller låse det ved at trykke på centrallåsknappen.

Når køretøjet er låst op, og alle døre er lukket, kan du låse køretøjet indefra ved at trykke på centrallåsen. Efter låsning vises et Køretøj låst-ikon på midterdisplayet, og knappens LED-lys bliver grønt.

Når bilen er låst indefra, eller kun førerdøren er låst op, kan du låse bilen op indefra ved at trykke på centrallåsen. Efter oplåsning vises et Køretøj låst op-ikon på midterdisplayet, og knappens LED-lys slukker.

Nødoplåsning/-låsning

Oplåsning/låsning udefra

Hvis du ikke er i stand til at oplåse eller låse køretøjet udefra med en af de førnævnte metoder, kan du bruge nødnøglen til at oplåse eller låse førerdøren.

Advarsel 请将物理应急钥匙带出车外并妥善保管,以备紧急解锁或上锁时使用。

Efterlad ikke nødnøglen i bilen. Opbevar den sikkert i tilfælde af en nødsituation.

Sådan bruger du nødnøglen:
 1. Tryk på den forreste ende af det udvendige håndtag på førerdøren.

 2. Træk i dørhåndtaget og sæt nødnøglen i låsen. Drej nøglen mod uret for at låse førerdøren op.

 3. For at låse førerdøren skal du først dreje nøglen mod uret for at låse den op og derefter dreje den med uret.

Advarsel 使用物理应急钥匙解锁主驾车门后,若需使用智能钥匙上锁车门前,需打开车门使车门锁芯复位,避免主驾车门将处于解锁状态,守护车辆安全。

Hvis du vil låse bilen med nøglehåndtaget, efter at den er blevet låst op med nødnøglen, skal du nulstille låsecylinderen ved at låse førerdøren op og derefter låse den, så bilen er sikker.

Når 12 V batteriniveauet er lavt, vil kun førerdøren blive låst af nødnøglen. Hvis du vil låse de andre døre, kan du vippe ned ved nøglehullet og lukke døren for at låse den. I dette tilfælde kan døren ikke åbnes udefra.

Oplåsning indefra

Når hele køretøjet er låst, hvis døren skal åbnes i en nødsituation (f.eks. når den elektroniske kontakt på dørhåndtaget svigter, eller køretøjet falder i vandet), skal du trække én gang i den mekaniske kontakt på det indvendige dørhåndtag for at åbne den pågældende dør.

Advarsel EL7车内应急开门
 • Hvis 12V-batteriet er løbet tør, kan du kun låse førerdøren op med nødnøglen. De andre døre kan låses op og åbnes indefra ved at trække i den mekaniske kontakt på det tilsvarende indvendige dørhåndtag.

 • Når børnesikringen er aktiveret, kan bagdørene ikke åbnes indefra og kan kun åbnes udefra, når køretøjet låses op.

Oplukning af låsning

Walk Up Unlock fungerer, når du har en gyldig smartnøgleholder eller en telefon med funktionen Oplåsning og start via Bluetooth aktiveret. Bilen låses automatisk op, når du befinder dig inden for ca. 1,5 meter fra B-søjlen.

Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Døre og vinduer > Walk-Up Unlock for at aktivere denne funktion.

Automatisk oplåsning i PARK (parkering)

Bilen låses automatisk op i PARKERING.

Hvis køretøjet låses automatisk under kørsel (ved en hastighed på over 8 km/t), låser køretøjet automatisk dørene op, når du stopper køretøjet ved at træde på bremsepedalen og skifte til PARKERING. Når bagklappen er låst op, kan den åbnes udefra uden en nøgle.

Gå ind i Indstillinger fra bunden af det centrale display, og tryk på Døre og vinduer > Automatisk oplåsning i PARKERING for at indstille denne funktion.

 • Vælg Alle for at tillade, at alle døre låses automatisk op i PARKERING. I denne indstilling kan bagklappen åbnes udefra.

 • Vælg Fører for at tillade, at kun førerdøren låses automatisk op i PARKERING.

Walk-Away lås

Walk Away Lock fungerer, når du har en gyldig smartnøglering eller en mobiltelefon med aktiveret funktion Oplåsning og start via Bluetooth på dig. Bilen låses automatisk, når du går 3-7 meter væk fra den. Når bilen er låst af Walk-Away Lock, lyder der en låselyd, blinklysene blinker, og sidespejlene klappes automatisk sammen, hvis Auto Fold On Lock er aktiveret.

Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Døre og vinduer > Walk-Away Lock for at aktivere denne funktion. Brug kun Walk-Away Lock i velkendte og sikre områder. Når Walk-Away Lock er slået til, skal du sørge for at have en godkendt smartnøgleholder med dig eller aktivere funktionen Oplåsning og start via Bluetooth på din telefon og kontrollere, at bilen er låst med succes, når du går væk.

Advarsel 离开车辆时请确认车辆已成功自动上锁,保障车内财产安全。
 • Når Walk-Away-lås er slået til, skal du sørge for, at der ikke efterlades børn eller kæledyr i bilen for at undgå ulykker.

 • Når du bruger Walk-Away-lås, skal du sikre dig, at køretøjet er låst via låselyden eller visuel kontrol (forlygter, sidespejle eller NIO-appen) for at beskytte ejendele i dit køretøj.

 • Når der er en anden godkendt indehaver af en smart bilnøgle i køretøjet, eller hvis en anden betingelse for låsning ikke er opfyldt (f.eks. hvis en dør, motorhjelmen eller bagklappen ikke er lukket eller Walk-Away-lås slås fra på hovedskærmen), vil Walk-Away-lås mislykkes.

 • Du må ikke placere din smarte bilnøgle tæt på en mobiltelefon, et Bluetooth-headset eller andre kommunikationsenheder. Ellers kan køretøjet blive låst ved en fejltagelse på grund af signalforstyrrelser.

 • Udstyr med et stærkt magnetfelt som f.eks. jævnstrømsopladere eller højspændingsstationer kan forstyrre smart bilnøgle-signalet, hvilket i visse tilfælde kan medføre, at køretøjet låses ved en fejltagelse. Det anbefales at have din smarte bilnøgle med dig for at undgå ulemper som følge af utilsigtet låsning af køretøjet.

Låsning af indkørsel

Dit køretøj kan automatisk låses, mens du kører.

Når køretøjet er ulåst og alle døre, frontklappen og bagklappen er lukket, låser køretøjet automatisk alle døre, når kørehastigheden overstiger 8 km/t.

Note 车辆由静止到行驶的过程中,只能触发一次自动上锁功能。

Låsning ved kørsel aktiveres først, når køretøjet skifter fra at stå stille til at køre.

Tyverisikringsalarmsystem

Efter at køretøjet er låst (inklusive motorhjelmen og bagklappen) udefra med den intelligente nøgle, NIO-appen, NFC-funktionen eller nødnøglen, aktiveres tyverisikringsalarmsystemet automatisk.

Når nogen forsøger at åbne døren uden at have en godkendt intelligent nøgle på sig (eller have en på sig uden gyldig godkendelse), udløses tyverialarmen. På dette tidspunkt vil blinklysene blinke, og hornet vil lyde. Du kan låse køretøjet op udefra med den intelligente nøgle, NIO-appen eller NFC-nøglen for at deaktivere tyverialarmen.

Advarsel 智能钥匙亏电时,若使用物理应急钥匙解锁车辆,需在解锁后 15 秒内将智能钥匙水平放置(按键朝向车尾)在中控台前杯托处,然后就座并关闭主驾车门或踩下制动踏板,否则车辆将自动启动防盗警报。

Hvis batteriet i bilnøglens batteri er lavt, og du skal låse bilen op med nødnøglen, skal du placere bilnøglen på niveau med den forreste kopholder ved siden af midterkonsollen inden for 15 sekunder og sikre dig, at knappen på siden af bilnøglen vender mod bagsiden af bilen. Sæt dig derefter på førersædet, og luk førersidens dør, eller tryk på bremsepedalen. Ellers vil tyverialarmen blive aktiveret.

Dørhåndtag

Når køretøjet låses op, vil de udvendige dørhåndtag automatisk trækkes ud. Rør forsigtigt ved indersiden af et dørhåndtag med hånden. Døren springer lidt op, så du nemt kan åbne døren. Når døren lukkes, skal den lukkes forsigtigt til halvlukket stilling, så suges døren automatisk til lukket stilling, hvilket giver en nem og behagelig oplevelse.

Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Døre og vinduer > Lås op med dørhåndtagssensor for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

Det udvendige dørhåndtag trækkes automatisk tilbage, når bilen er låst eller kører over 8 km/t.

Advarsel 车门自动吸合以及门把手自动收回的过程中,请乘客(尤其儿童)避免将手放入,以免造成人身伤害。

Når døren lukkes automatisk, eller når de udvendige dørhåndtag automatisk trækkes tilbage, skal du sørge for, at passagererne (især børn) holder deres hænder væk fra dørhåndtagene. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre personskade.

Note EL7若佩戴绝缘手套导致门把手轻触功能失效,可手动轻拉门把手,即可实现开门操作。

Hvis dørhåndtaget ikke skubbes ud grundet brug af isolerede handsker, kan du trække lidt i håndtaget for at åbne døren.

Advarsel 若外门把手无法展开,可按住对应外门把手前部区域,即可手动展开车外门把手。

Hvis de udvendige dørhåndtag ikke kan køre automatisk ud, skal du skubbe på den forreste ende af det udvendige dørhåndtag for at køre det tilsvarende håndtag ud.

Når du er inde i køretøjet, kan du åbne en dør ved at trykke på den tilsvarende elektroniske kontakt på det indvendige dørhåndtag. Tryk én gang, hvis køretøjet er låst op, og to gange, hvis køretøjet er låst. Den tilsvarende dør åbnes.

Advarsel 内门把手电子开关
 • Når køretøjets hastighed er over 3 km/t, deaktiveres de elektroniske kontakter på de indvendige dørhåndtag automatisk for at sikre køresikkerheden.

Nem adgang

Nem indstigning giver føreren og passagererne flere muligheder og indstillinger for at gøre ind- og udstigning af køretøjet mere bekvemt.

Nem indstigning for føreren

Efter initialisering af førersædet på midterdisplayet kan du indstille den mest bekvemme udstigningsposition, så du kan komme ud af køretøjet. Med køretøjet standset og i PARK vil førersædet bevæge sig til den forudindstillede udstigningsposition (inklusive sædepositionen og ryglænets hældning), når du åbner førerdøren, og rattet vil bevæge sig til den øverste position. Dette vil give dig større plads til bekvemt at komme ind og ud af køretøjet.

Du kan gå til Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Positionsjustering > Førersæde > Nem indstigning for føreren for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Du eller en autoriseret bruger kan tilpasse udstigningspositionen for den tilsvarende konto. Når du manuelt har justeret førersædet til den ønskede udstigningsposition, skal du trykke på Positionsjustering > Førersæde > Positionshukommelse og vælge Udstigningsposition for at gemme de aktuelle indstillinger. Hver gang du åbner førerdøren eller spænder sikkerhedsselen (som kan vælges fra midterdisplayet) for at komme ud af køretøjet, vil førersædet flytte sig til den tilsvarende udstigningsposition.

Advarsel 设置离车位置时,请勿将座椅调节至最后、靠背调节过低,避免影响后排乘客使用。

Når du indstiller udgangspositionen, må du ikke flytte sædet til den bageste position eller lægge ryglænet ned til den laveste position. Hvis du gør det, kan det påvirke bagsædepassagerer negativt. Du kan indstille den anbefalede optimale udstigningsposition på hovedskærmen.

Note 开启主驾驶轻松进出功能后,若您在驾驶座就座并关闭主驾车门(或踩下制动踏板),主驾驶侧座椅、方向盘、外后视镜、HUD 高度将自动设置到中控屏记忆界面设置的驾驶位置。

Når du har aktiveret Nem indstigning i førersædet, justeres førersædet, rattet, sidespejlene og HUD-højden automatisk til de indstillinger, der er gemt i systemet når du sætter dig i førersædet og lukker døren (eller trykker på bremsepedalen),.

Nem indstigning for forsædepassageren

Hvis en passager åbner den forreste passagerdør, når køretøjet er standset og i PARK, vil det forreste passagersæde flytte sig til den forudindstillede udstigningsposition (sædet og ryglænets hældning vil flytte sig bagud, og benstøtten vil automatisk flyttes til dens laveste position) for at gøre ind- og udstigning af køretøjet mere bekvemt.

Du kan gå til Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Positionsjustering > Forsædepassagersæde > Nem indstigning for forsædepassageren for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Nem indstigning for forsædepassageren har to indstillingsmuligheder:

 • Udstigning: Når passageren løsner sikkerhedsselen og åbner passagerdøren (som kan vælges fra midterdisplayet), flyttes sædet til standardpositionen. Når passageren sætter sig ind i køretøjet og lukker passagerdøren, forbliver sædet uændret fra standard udstigningsposition.

 • Udstigning og indstigning: Når passageren løsner sikkerhedsselen eller åbner passagerdøren, flyttes sædet til standardpositionen. Når passageren sætter sig ind i køretøjet og lukker passagerdøren, vil sædet automatisk flytte til standardpositionen, der er gemt på den tilsvarende konto (som kan redigeres fra midterdisplayet).

Advarsel 开启副驾驶轻松进出功能后,请注意周围环境及后排乘客的安全。

Når du bruger Nem indstigning for forsædepassageren, anbefales det, at du indstiller standardpositionen korrekt og er opmærksom på omgivelserne og sikkerheden for eventuelle passagerer på anden række.

Kørehøjde nem indstigning

Når køretøjet er låst, justeres ophængningen automatisk til den laveste indstilling for mere bekvem lastning/losning af last og passagerer. Når køretøjet køres, hæves ophængningen automatisk til den højde, der svarer til den aktuelle køretilstand.

Gå til Indstillinger fra venstre side af kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel > Kørehøjde nem indstigning for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Advarsel 开启悬架轻松进入功能前,请务必确认车辆下方无人,路面平整且无异物,避免造成人身伤害或车辆损伤。

Før du aktiverer Kørehøjde nem indstigning, skal du sørge for, at der ikke er personer eller genstande under køretøjet, og at køretøjet står på en flad vej. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre personskader eller beskadigelse af køretøjet.

Bagklap

Åbning af bagklap med tryk

Når du bærer en intelligent nøgle, kan du åbne bagklappen ved forsigtigt at trykke på knappen på bagklappens håndtag.

Mens bagklappen åbner, tryk og hold knappen nede for automatisk at gemme den aktuelle bagklaphøjde.

Advarsel 打开尾门前需清除尾门上的附着物,如雪和冰。否则可能导致尾门打开后再次突然关闭。

Før du åbner bagklappen, skal du sikre dig, at den er fri for genstande som f.eks. sne og is. Ellers kan bagklappen pludselig lukke af sig selv.

Du kan lukke bagklappen ved blot at trykke på en knap.

Tryk på knappen på bagklappen for automatisk at lukke og låse den.

Åbning/lukning af bagklappen via midterdisplayet

Gå ind i Hurtig adgang fra midterdisplayet ved at stryge til højre fra venstre kant og trykke på Bagklap for at åbne bagklappen.

Åbn bagklappen: Tryk og hold Åbn (Tryk og hold), og bagklappen åbnes automatisk.

Luk bagklappen: Tryk og hold Luk (Tryk og hold), og bagklappen lukkes automatisk.

Når bagklappen lukker eller åbner, skal du trykke på knappen Åbn eller Luk bagklappen for at stoppe bagklappen.

Åbning/lukning af bagklappen med intelligent nøgle

Åbn bagklappen: Tryk og hold knappen til bagklappen på den intelligente nøgle, og bagklappen åbnes automatisk.

Luk bagklappen: Tryk og hold knappen til bagklappen på den intelligente nøgle, indtil bagklappen lukker.

Advarsel 如果智能钥匙电量不足,则无法执行该操作,需及时更换电池。

Denne funktion er ikke tilgængelig, når batteriet i den smarte bilnøgle er lavt. Udskift batteriet så hurtigt som muligt.

Åbning/lukning af bagklappen via NIO-appen

Når køretøjet er i PARK, og dørene er lukkede, kan du trykke på Min bil > Bagklap på NIO-appen for at åbne bagklappen. Du får besked, hvis bagklappen åbnes. Tryk på den fremhævede Bagklap-knap igen for at lukke bagklappen. Hvis bagklappen er blokeret under lukning, vil du få besked om, at bagklappen ikke er lukket korrekt.

Advarsel 只有车辆处于联网状态下,才能执行该操作。

Denne funktion er kun tilgængelig, når køretøjet er forbundet til internettet.

Åbning/lukning af bagklappen med spark

Når du har hænderne fulde, eller det er ubelejligt at bruge en nøgle, kan den spark-aktiverede bagklap hjælpe dig.

For at åbne bagklappen med en sparkende bevægelse skal du hurtigt bevæge din fod frem og tilbage (mindst 10 cm) én gang under midten af den bageste kofanger, eller sparke vandret mindst 10 cm under den bageste kofanger.

Du skal medbringe en digital Bluetooth-nøgle eller en intelligent nøgle for at bruge denne funktion.

Note Når du sparker vandret, skal du bevæge dig i en enkelt retning i stedet for at bevæge dig frem og tilbage. Du må ikke holde foden under kofangeren. Ellers kan bagagerumsklappen ikke åbnes. Rør ikke ved bagagerumsklappen, før den stopper med at bevæge sig.
 • Når du sparker vandret, skal du bevæge dig i en enkelt retning i stedet for at bevæge dig frem og tilbage.

 • Du må ikke holde foden under kofangeren. Ellers kan bagagerumsklappen ikke åbnes.

 • Rør ikke ved bagagerumsklappen, før den stopper med at bevæge sig.

Funktionen kan være midlertidigt deaktiveret af forskellige årsager, herunder men ikke begrænset til følgende:

 • Bagklappen åbnes eller lukkes ofte

 • Foden trækkes ikke tilbage i tide

 • Sparkebevægelsen er ikke i det effektive registreringsområde

Hvis bagklappen ikke reagerer, kan du prøve igen efter flere sekunder eller bruge en anden metode til at åbne eller lukke bagklappen.

Advarsel 车辆需处于静止状态。脚踢的范围大约为车尾中间。
 • Sørg for, at køretøjet er standset.

 • Sørg for, at sparkebevægelsen befinder sig omtrent i midten af bagkofangeren.

Advarsel 不要在尾门开启时驾驶。 在打开或关闭尾门前,确认无人在尾门旁,否则会有被夹住的危险。
 • Kør ikke bilen, når bagklappen er åben.

 • For at mindske risikoen for at blive klemt skal du sikre dig, at der ikke er nogen i nærheden af betjeningsområdet for bagklappen, når du åbner eller lukker liften.

Åbning/lukning af bagklappen manuelt

I tilfælde af en elektrisk fejl, hvis bagklappen ikke er ordentligt lukket, skal den manuelt betjenes langsomt og forsigtigt.

Advarsel 避免大力快速开闭电动尾门,否则可能会导致组件损坏。

Undgå at åbne og lukke bagklappen kraftigt og hurtigt, da dette kan medføre beskadigelse af komponenterne.

Bagklappens klemmebeskyttelse

Bagklappen har en klemmebeskyttelse

Hvis en genstand forhindrer bagklappen i at åbne eller lukke, stopper bagklappen sin opadgående eller nedadgående bevægelse, og klemmebeskyttelsesfunktionen vil blive aktiveret.

 • Hvis bagklappen er blokeret, når den åbnes, stopper den og der lyder en lang alarm.

 • Hvis bagklappen er blokeret, når den lukkes, vil den stoppe, udsende en lang alarm og bevæge sig en smule i den modsatte retning.

Advarsel 在打开或关闭前,确认无人在尾门旁,以防夹住可能导致人员受伤。

For at mindske risikoen for at blive klemt skal du sikre dig, at der ikke er nogen i nærheden af betjeningsområdet for bagklappen, før du åbner eller lukker liften.

Rudekontrol

Førerdøren har kontakter til at styre alle fire ruder.

 1. Førerrude

 2. Passagerrude

 3. Bagrude – højre

 4. Bagrude – venstre

Hver af de tre andre døre har også en kontakt på armlænet til at styre den tilsvarende rude.
 • For delvist at sænke en rude skal du vippe den tilsvarende kontakt fremad. For at sænke en rude helt skal du hurtigt vippe kontakten fremad helt ned og derefter slippe den (hurtig rudeåbning).

 • For delvist at lukke en rude skal du vippe den tilsvarende kontakt bagud. For at lukke en rude helt skal du hurtigt vippe kontakten bagud helt ned og derefter slippe den (hurtig rudelukning).

Når køretøjet er i PARK, og førersædet er ubesat, kan du bruge den intelligente nøgle til at styre ruderne. Med dørene, motorhjelmen og bagklappen lukket skal du trykke og holde knappen Lås op på den intelligente nøgle for at åbne alle ruder helt. Tryk og hold derefter låseknappen for at lukke alle ruder helt. Mens ruden er i bevægelse, skal du slippe Lås op- eller Lås-knappen for at stoppe ruderne ved deres aktuelle position.

Alle fire ruder har klemmebeskyttelse. Når en genstand forhindrer ruden i at lukke, stopper ruden med at lukke og bevæger sig lidt ned.

Registreringsområdet for rudens klemmebeskyttelse er som følger:

Under følgende forhold vil klemmebeskyttelsen for den tilsvarende rude blive midlertidigt deaktiveret, og Hurtig rudelukning vil ikke være tilgængelig (men vil automatisk blive gendannet efter 10 sekunder):
 1. Ruden er frosset, hvilket forhindrer ruden i at bevæge sig op.

 2. Klemmebeskyttelsen aktiveres tre gange inden for 15 sekunder, hvilket forhindrer ruden i at bevæge sig op.

Hvis en el-rude ikke fungerer, og klemmebeskyttelsen svigter (f.eks. på grund af genstart af lavspændingsbatteriet efter et strømsvigt), kan du aktivere den på følgende måde:
 1. Vip den tilsvarende kontakt bagud, indtil ruden er helt lukket.

 2. Slip kontakten og ruden vil bevæge sig lidt ned. Vip kontakten bagud igen, indtil ruden er helt lukket.

 3. Tryk på kontakten for at sænke ruden, indtil den er helt åben.

Soltag og solskærm

 1. Kontakt til solskærm

  Tryk og hold den bageste del af solskærmskontakten for at åbne solskærmen helt. Tryk på den bageste del af solskærmskontakten for at åbne solskærmen til den ønskede position.

  Tryk og hold den forreste del af solskærmskontakten for at lukke solskærmen helt. Tryk på den forreste del af solskærmskontakten for at lukke solskærmen til den ønskede position.

 2. Knap til soltag

  Tryk og hold den bageste del af soltagsknappen for at åbne soltaget helt. Tryk på den bageste del af soltagsknappen for at åbne soltaget til den ønskede position.

  Tryk og hold den forreste del af soltagsknappen for at lukke soltaget helt. Tryk på den forreste del af soltagsknappen for at lukke soltaget til den ønskede position.

Advarsel 天窗未完全关闭,遮阳帘也不能完全关闭。

Soltaget er ikke helt lukket. Solskærmen kan ikke lukkes helt.

Selvom soltaget og solskærmen har en klemmesikring, skal du ikke afprøve den. Dette er for at undgå personskader som følge af fejl på grund af eksterne faktorer.

Opladningsinstruktioner

For at holde køretøjet i god stand, skal du straks oplade køretøjet, når batteriniveauet er lavt.

Advarsel 车辆在驻车状态时才可进行充电,车辆处于驾驶状态(将挡位置于R挡或D挡时)及软件升级状态时不可进行充电。

Køretøjet kan kun oplades i PARK. Den kan ikke oplades i DRIVE eller REVERSE, eller under softwareopdateringer.

Ladeporten er på højre side af køretøjet. Køretøjet kan oplades med jævnstrøm eller vekselstrøm.

Advarsel 为避免出现意外,请不要在有易燃气体或液体的地方进行充电作业,请到通风处进行充电。 因高压危险,充电作业时请与充电桩保持一定距离。
 • For at undgå ulykker må du ikke oplade køretøjet i nærheden af brændbare gasser eller væsker, og sørg for at oplade køretøjet i et ventileret område.

 • Under opladning skal du holde dig i sikker afstand fra opladeren for at undgå risici på grund af højspænding. Rør ikke ved ladestikkets metalpinde eller ladeporten. Hvis du gør det, kan det medføre personskade.

 • Det er forbudt for mindreårige at bruge ladeudstyret eller nærme sig det under opladning.

 • Ladeudstyr, der viser tegn på skader, rust, fugt eller fremmedlegemer, må ikke anvendes til opladning af køretøjet.

 • Det er forbudt at foretage uautoriserede ændringer eller adskille ladestikket eller udstyret.

 • Brug ladeudstyr, der overholder de lokale standarder, når du oplader køretøjet. Ellers kan det resultere i en fejl ved opladning eller forårsage skade på køretøjet, ladeudstyret eller personskade.

 • Oplad ikke køretøjet i kraftig regn eller under ekstreme vejrforhold. Hvis du gør det, kan det resultere i en fejl ved opladningen eller forårsage skade på enten køretøjet eller ladeudstyret.

 • Før opladning skal du kontrollere ladestikket og køretøjets ladeport for deformationer, brændemærker eller erosion. Hvis der konstateres unormaliteter, må du ikke oplade køretøjet. Ellers kan det resultere i skader på køretøjet, ladeudstyret eller personskade. Kontakt NIO, hvis det er nødvendigt.

 • Før opladning skal du kontrollere ladestikket og køretøjets ladeport for snavs eller fremmedlegemer. Stikket skal holdes rent, og hvis dette ikke sker, kan det medføre fejl i opladningen eller skade på køretøjets ladeport.

 • Hvis ladeudstyret ikke fungerer korrekt, skal du kontakte producenten af ladeudstyret. Forsøg ikke at reparere det selv.

 • Efter regn skal du kontrollere, om der er vand i ladeporten, før du oplader køretøjet. Oplad ikke køretøjet, når der er en tydelig indikator for vand i ladeporten. Hvis du gør det, kan det resultere i en fejl ved opladningen eller forårsage skade på enten køretøjet eller ladeudstyret.

 • Brug ikke højtryksrensere til at rense ladeåbningen under opladning. Hvis du gør det, kan det resultere i en fejl ved opladningen eller forårsage skade på enten køretøjet eller ladeudstyret.

 • Under hurtig opladning bør patienter, der er afhængige af pacemakere, holde sig væk fra køretøjet for at undgå elektromagnetisk interferens mellem pacemakeren og ladeudstyret. .

 • Hvis køretøjet lugter mærkeligt eller udsender røg under opladning, skal du stoppe opladningen og straks kontakte NIO.

 • Fjern ikke ladestikket, før opladningen er afsluttet. Hvis du gør det, kan det forårsage en elektrisk lysbue.

Advarsel 环境温度过高或过低时都将影响充电时间,车辆长时间处于低温下将影响电池容量。

Hvis den omgivende temperaturen er for høj eller for lav, vil opladningstiden blive påvirket. Hvis køretøjet opbevares i omgivelser med lav temperatur i længere tid, vil batterikapaciteten blive påvirket.

Opladning

Du kan oplade dit køretøj med Power Home eller en offentlig oplader.

Opladningsproces

 1. Skift til PARK, tryk på ladeportens dæksel eller stryg til højre på midterdisplayet, og tryk på Ladeport, så ladeportens dæksel åbnes automatisk. Indikatoren for ladeporten lyser konstant hvidt.

  Advarsel 充电口饰板旋转运动过程中请勿用力拨动,以免损坏充电口饰板。打开充电口盖时请确保已关闭车辆高压电源。

  Du må ikke justere dækslet til ladeporten med magt, når det er aktivt eller åbent. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

 2. Kontrollér, om ladeudstyret og stikket er i god stand, og sæt ladestikket i ladeporten på køretøjet. På dette tidspunkt begynder ladeporten og opladningsstikket at blive parret. En blå ladeportindikator lyser for at angive, at ladeporten fungerer korrekt. Hvis ladeporten og ladestikket ikke parres korrekt, eller parringen udløber, vil indikatoren blinke blåt og derefter slukke. Tilslut i dette tilfælde ladestikket igen.

 3. Tænd for opladningsudstyret for at starte opladningen. Du kan kontrollere den aktuelle opladningsstatus ved at trykke på Min EL7 > Batteri på midterdisplayet eller NIO-appen. En blå indikator for ladeporten lyser for at angive den aktuelle opladning.

 4. Hvis du skal stoppe opladningen manuelt, skal du låse køretøjet op og stoppe opladningen ved at trykke på Min EL7 > Batteri på midterdisplayet. Fjern derefter ladestikket, når ladeportindikatoren lyser konstant grønt.

  Når opladningen er fuldført, skal du trykke på knappen Lås op på ladestikket, før du fjerner ladestikket.

  Advarsel 进行直流快充过程中,可先将车辆解锁,再长按充电口关闭按钮,即可手动停止充电。

  Under jævnstrømsopladning kan du låse bilen op og holde lukkeknappen nær opladningsporten nede for manuelt at stoppe opladningen.

 5. Hvis ladeportindikatoren blinker rødt under opladningsprocessen, prøv en anden oplader. Hvis den fortsætter med at blinke rødt, skal du straks stoppe opladningen og kontakte NIO.

 6. Når du har fjernet ladestikket, skal du trykke dækslet til ladeporten ned, trykke på knappen Luk nær ladeporten eller trykke på Ladeport på midterdisplayet for at lukke dækslet til ladeporten automatisk.

  Note 使用蔚来家充桩充电时,充电口饰板将在充电枪从桩上拔下时自动打开,在充电枪从车辆拔下后自动关闭。如充电口饰板自动旋转关闭过程中卡滞在充电枪上,可长按5秒钟充电口关闭按钮,此时充电口饰板将自动打开。

  Når du oplader køretøjet med NIO Power Home, åbnes låget til ladeporten automatisk, når du tager ladestikket ud af opladeren, og lukkes automatisk, når du fjerner stikket fra køretøjet. Hvis dækslet til ladeporten griber fat i ladestikket, mens det lukker automatisk, skal du trykke på knappen Luk og holde den nede i fem sekunder, hvorefter det åbnes automatisk.

Hvis stikket ikke kan fjernes

Hvis ladestikket ikke kan fjernes, efter køretøjet er låst op, kan du prøve følgende trin:

 1. Sørg for, at oplåsningsknappen til ladestikket er vippet op ved at indsætte stikket, låse køretøjet og låse det op igen, tryk og holde oplåsningsknappen til ladestikket nede i et til to sekunder, og derefter tage stikket ud, efter indikatoren på ladeporten lyser grøn.

 2. Hvis problemet fortsætter, skal du straks stoppe opladningen og kontakte NIO.

Visning af batteriniveau og opladning

Status for højspændingsbatteriet og batterirelaterede advarselsmeddelelser vises på det digitale kombiinstrument.

 1. Aktuel effekt

  Angiver højspændingsbatteriets aktuelle effekt eller den effekt, der er opnået ved regenerativ bremsning.

 2. Energibjælke

  Den blå energibjælke angiver højspændingsbatteriets effekt. Den grønne energibjælke angiver den effekt, der er opnået ved regenerativ bremsning.

 3. Tilbageværende rækkevidde

  Angiver den forventede tilgængelige kørselsradius.

  Når den resterende kørselsradius er mindre end 60 km, bliver ikonet gult, og når den resterende kørselsradius er mindre end 10 km, bliver ikonet rødt.

Du kan trykke på menuknappen på højre side af rattet og vælge "Oplysninger om køretøjet" for at kontrollere højspændingsbatteriets strøm og spænding.

De batterirelaterede indikatorer på det digitale kombiinstrument er:

Indikator

Bemærk

Lavt batteriniveau

Angiver, at højspændingsbatteriniveauet er lavt. Oplad straks batteriet, eller kontakt NIO, hvis det er nødvendigt.

Afbrydelse af højspændingsbatteri

Angiver, at køretøjets højspændingsstrøm er slukket. Kontakt NIO, hvis det er nødvendigt.

Fejl ved 12V-batteriopladning

Kontakt straks NIO, når denne indikator lyser.

Fejl ved højspændingsbatteri

Stands køretøjet, og kontakt straks NIO, når denne indikator lyser.

Overophedning af højspændingsbatteri

Stands køretøjet, og kontakt straks NIO, når denne indikator lyser.

Isglat/tilsneet vej

Angiver, at den aktuelle omgivelsestemperatur er for lav, hvilket kan påvirke højspændingsbatteriets ydeevne.

Opladningskabel tilsluttet

Angiver, at der er tilsluttet et ladekabel.

Batteriopvarmning

Opladningshastigheden for højspændingsbatterier har en tendens til at falde ved lave temperaturer, f.eks. om vinteren. Når batteriopvarmning er slået til, kan batteriet forvarmes, før køretøjet ankommer til opladningspunktet (oplader ) for at forbedre opladningseffektiviteten.

Opvarmning af batteriet på ruten

Batteriopvarmning på ruten er som standard slået til. Hvis du vil slå den fra, skal du gå ind i Indstillinger nederst til venstre på det centrale display og vælge Batteri. Når denne funktion er slået til, hvis en ladestation er indstillet som destination eller en destination for navigation, vil køretøjet automatisk forvarme batteriet for at forbedre opladningseffektiviteten, når der er strøm nok til at komme til stationen. Batteriopvarmning på ruten kan bruges til at forvarme batteriet og forårsager ikke energispild.

I navigationstilstand aktiveres batteriopvarmning på ruten automatisk, når følgende betingelser er opfyldt, og status for forkonditionering vises på den øverste statuslinje på det centrale display:

 • En ladestation eller et serviceområde med en ladestation er indstillet som navigationsdestination eller et destinationspunkt.

 • Føreren sidder ned.

 • Den aktuelle resterende rækkevidde er større end 120 km.

Du kan manuelt slå denne funktion fra ved at vælge "Slukket" (aktiveret som standard næste gang) eller "Forbliv slukket".

Forkonditioneringsprocessen afsluttes automatisk, når en af følgende betingelser er opfyldt (funktionen forbliver aktiveret):

 • Opladestikket er tilsluttet.

 • Navigationen er slukket, eller navigationen til ladestationen er stoppet.

 • Strømmen er ikke tilstrækkelig til at tilbagelægge de resterende 20 km til destinationen med forkonditionering slået til.

Batteriopvarmning ved lav temperatur

Manuel batteriopvarmning er som standard slået fra. Det anbefales, at du slår den til ved lave temperaturer på siden Batteri på det centrale display, hvis du kender ruten til opladningsstedet og kan komme dertil uden navigation. Dette gør det muligt at forvarme højspændingsbatteriet for at forbedre opladningseffektiviteten.

Du kan slå denne funktion til eller fra på det centrale displayet , og forkonditioneringsstatus vises på den øverste statuslinje på det centrale displayet.

Forkonditioneringsprocessen afsluttes automatisk, når en af følgende betingelser er opfyldt (funktionen forbliver slukket):

 • Opladestikket er tilsluttet.

 • Batteriopvarmning på ruten er slået til.

 • Batteriet er blevet forvarmet til den indstillede temperatur og er blevet holdt i 1 time.

Advarsel 低温充电预热功能激活后,手动充电预热功能不可用。
 • Aktivering af Batteriopvarmning kan forbruge noget strøm. Planlæg køreturen korrekt, eller slå den fra efter behov.

 • Når Batteriopvarmning ved lav temperatur er aktiveret, er manuel forkonditionering ikke tilgængelig.

 • Manuel batteriopvarmning kan ikke bestemme den resterende rækkevidde, når forkonditionering er aktiveret. Sørg for, at strømmen er tilstrækkelig til turen til destinationen, før du slår denne funktion til.

Fjernlys og nærlys

Du kan indstille fjern- og nærlys med lysreguleringsarmen til venstre på rattet.

 • Skub armen væk fra dig for at tænde for automatisk fjernlys. Skub armen igen for at tænde fjernlysene.

 • Vip armen bagud for at slukke for fjernlysene. Vip armen bagud gentagne gange for at blinke med fjernlysene.

Note 只有在打开自动大灯或大灯开启时才能使用。

Automatisk fjernlys er kun tilgængeligt, når forlygterne er indstillet til Autotilstand, eller funktionen er slået tændt.

Blinklys

 • Venstre: Vip armen ned

 • Højre: Vip armen op

Blinklysene stopper, når rattet drejes tilbage til midterpositionen, eller armen flyttes tilbage til midten.

Når et blinklys er tændt, lyser det tilsvarende ikon på det digitale instrumentpanel med kliklyde.

Tågelygter

Tryk på knappen for enden af venstre arm for at tænde tågelygterne foran og bagpå. Positionslys tændes automatisk, når tågelygterne er tændt.

Sekvens:

 • Første tryk: Tågeforlygter tændes.

 • Andet tryk: Tågebaglygter tændes.

 • Tredje tryk: Tågebaglygter slukkes.

 • Fjerde tryk: Tågeforlygter slukkes.

Tryk igen for at gentage sekvensen.

Når tågelygterne er tændt, vil det tilsvarende ikon blive vist på det digitale instrumentpanel.

Velkommen belysning

Når du eller en autoriseret bruger bærer en godkendt smartnøgleholder eller en mobiltelefon med BLE-funktionen "Unlock & Start" aktiveret og nærmer dig køretøjet i en afstand på højst 7-10 meter, tændes nærlyset og positionslyset automatisk for at byde dig velkommen. På dette tidspunkt vil køretøjet matche dine kontooplysninger og automatisk hente dine brugerdefinerede indstillinger for at foretage de tilsvarende justeringer på forhånd, før du låser op og åbner døren, f.eks. sædeindstillinger, klimaindstillinger, medieindstillinger og indstillinger for indvendig belysning.

Udendørs dørhåndtag med høflighedslys

Hvert udvendigt dørhåndtag er udstyret med en lampe. Når køretøjet låses op, kører dørhåndtagene automatisk ud, og lyset tændes for at oplyse omgivelserne.

Læselys

Automatisk styring af læselys

Når du låser bilen op eller åbner en dør (eller bagklappen), tændes læselysene automatisk for at oplyse kabinen. Læselysene slukkes automatisk, hvis en af følgende betingelser er opfyldt. I dette tilfælde kan du tænde læselamperne ved at trykke på kontakten på loftsbeklædningen.

 • Køretøjet bliver kørt.

 • Køretøjet er låst udefra.

 • En dør er åben i over 10 minutter.

 • Alle døre er lukket i over 15 sekunder.

Note 未外部锁车时,若通过顶棚处触摸开关手动打开前排阅读灯,则前排阅读灯不会自动熄灭,需手动关闭。

Når køretøjet ikke er låst udefra, og du tænder en læselampe foran ved at røre ved kontakten på loftet, kan læselampen kun slukkes manuelt.

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Lys > Automatisk læselys for automatisk at tænde/slukke for læselyset.

Manuel styring af læselys

Du kan manuelt tænde læselyset for at oplyse kabinen, når du lægger ting væk, ser på et kort eller læser dokumenter. Berøringsknapper, der styrer læselysene, er placeret på frontpanelet. For at tænde/slukke et læselys skal du trykke på den tilsvarende kontakt. For at tænde/slukke alle læselysene skal du gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, trykke på Lys > Læselys.

Når køretøjet er låst udefra (med en intelligent nøgle eller NIO-appen), slukkes alle læselys.

Note 若前排阅读灯通过顶棚处单独的开关打开,则不能通过阅读灯总开关来控制前排阅读灯的打开或关闭,只能由单独开关控制;若前排阅读灯关闭,则可通过阅读灯总开关来控制前排和后排阅读灯同时打开或关闭。

Hvis en forreste læselampe er tændt via berøringskontakten på loftet, kan læselampen ikke styres af hovedkontakten og skal slukkes manuelt; hvis de forreste læselamper er slukket, kan du styre både forreste og bageste læselamper ved hjælp af hovedkontakten.

Vandpytlys

Der er et vandpytlys under hver dør og to vandpytlys på bagklappen. Vandpytlysene oplyser jorden om natten for at forhindre dig og passagererne i at træde ind i en vandpyt.

Vandpytlyset tændes, når en tilsvarende dør eller bagklappen åbnes, og slukker, når den forbliver åben i 10 minutter eller er lukket.

Intelligent omgivelsesbelysning

Den intelligente omgivelsesbelysning er placeret på dørpanelerne, opbevaringsområderne og gulvet for at justere tilstande. Du kan indstille din foretrukne omgivelsesbelysningseffekt og nyde den dejlige atmosfære, den skaber.

Du kan tænde omgivelsesbelysningen på midterdisplayet. I dette tilfælde vil standardeffekten for omgivelsesbelysningen for den aktuelle køretilstand være aktiveret. Stryg til højre på startsiden for at besøge Hurtig adgang, tryk på Omgivelsesbelysning for at vælge den ønskede farve og lysstyrke for omgivelsesbelysningen i forskellige positioner (døre, opbevaringsområder og gulv), som vil blive gemt i dine indstillinger. Du kan også indstille forskellige omgivelsesbelysningstilstande, såsom vejrtrækning og . Denne indstilling gemmes på midterdisplayet.

Oplyste dørindlæg i karmene

For at give en behagelig ind- og udstigning, når en hvilken som helst dør åbnes, vil dørindlægget for den tilsvarende dør lyse op for at oplyse kabinen og det omgivende miljø.

Makeupspejllys

Makeupspejle er forsynet på de to solskærme på forreste loftsbeklædning. Makeupspejlene lyser automatisk, når de åbnes.

Følg mig hjem

Bilen er udstyret med funktionen Follow Me Home. Når du låser bilen og er klar til at forlade den om natten, tændes nærlyset og positionslyset for at belyse vejen for dig. Gå ind i Indstillinger nederst i midterdisplayet, og tryk på Lys > Courtesy Headlights for at indstille, hvor længe Follow Me Home-belysningen skal være tændt, efter at køretøjet er låst.

Minimal belysning

Når bilen er i PARKERING, kan du gå ind i Indstillinger nederst på det centrale display og trykke på Lys > Belysning for at slå minimal belysning til. Alle omgivelseslys og læselys inde i bilen og forlygterne uden for bilen slukkes.

Hvis du manuelt slår Minimal belysning fra, vil belysningen vende tilbage til den tidligere tilstand.

Når Minimal belysning er aktiveret, vil Minimal belysning automatisk blive slukket, hvis du manuelt justerer det udvendige lys, det omgivende lys og læselyset.

Søg belysning

Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af det midterste display og trykke på Lys > Belysning for at slå Søgebelysning til. Alle omgivelses- og læselamper inde i bilen og forlygterne uden for bilen tændes, og deres lysstyrke justeres automatisk til maksimum, hvilket gør det praktisk for dig at søge efter ting i bilen.

Hvis du manuelt slår Search Lighting fra, vil belysningen vende tilbage til den tidligere tilstand.

Når Search Lighting er tændt, vil Search Lighting automatisk blive slukket, hvis du manuelt justerer udendørs-, omgivelses- og læselyset, når Search Lighting er tændt.

Belysning om natten

Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af den midterste skærm og trykke på Lys > Belysning for at slå Natbelysning til. Den omgivende belysning på gulvet tænder et varmt gult skær, og den omgivende belysning og læselyset på døre og opbevaringsområder slukkes for at skabe et behageligt sovemiljø.

Hvis du manuelt slår Night Lighting fra, vil belysningen vende tilbage til den tidligere tilstand.

Når Night Lighting er tændt, vil Night Lighting automatisk blive slukket, hvis du manuelt justerer den udvendige belysning, det omgivende lys og læselyset.

Bagagerumslys

Når du åbner bagklappen, lyser bagagerumslyset automatisk.

Bagagerumslyset slukkes automatisk, når bagklappen lukkes eller efter 10 minutter.

Tilknytning af nøglehåndtag til konto

Når køretøjet aktiveres og verificeres første gang, vil ejerens konto som standard blive knyttet til nøglehåndtaget. Når køretøjet låses op med en af nøgleknapperne, logger køretøjet automatisk ind på ejerens konto.

Ejeren kan også knytte en autoriseret brugerkonto til en smart nøglehåndtag ved at administrere nøglehåndtaget i NIO-appen. Når en autoriseret bruger låser køretøjet op med en nøglehåndtag, logger køretøjet automatisk ind på den tilknyttede brugers konto. Du kan se og slette konti, der er knyttet til nøglefobberne, i NIO-appen. Når du har knyttet eller ophævet en konto med succes, modtager køretøjets ejer og kontoejeren en besked og en app-meddelelse.

Note 智能钥匙与账户绑定
 • Kun køretøjets ejer kan administrere bilnøgler, der er knyttet til ejerens konto. Andre brugere skal godkendes af køretøjets ejer, før den tilsvarende konto kan knyttes til bilnøglen.

 • Hvis køretøjets ejer ophæver godkendelsen, vil brugerkontoen automatisk blive afbrudt fra bilnøglen.

 • Gæstetilstand gælder kun for de smarte bilnøgler, der er knyttet til ejerens konto. Hvis du låser køretøjet op med en bilnøgle, der er knyttet til en autoriseret brugerkonto, indlæser køretøjet automatisk oplysningerne om den autoriserede bruger.

Skift af konti

Du eller en autoriseret bruger kan skifte mellem brugerkonti på det centrale display for at indlæse de tilsvarende indstillinger (f.eks. sæde-, rat-, HUD-indstilinger, osv.).

Du, en medbruger eller en autoriseret bruger kan skifte mellem brugerkonti på det centrale display og indlæse de tilsvarende indstillinger på en af følgende to måder:
 1. Når køretøjet er tilsluttet til netværket, eller der i øjeblikket ikke er noget netværk tilgængeligt, men du har logget ind tidligere, skal du trykke på profilbilledet på det midterste display eller Konto > Skift konto i Indstillinger for at få vist en liste over alle gyldige konti (herunder ejerens konto, medbrugerkonti og konti for autoriserede brugere). Tryk på det tilsvarende profilbillede eller brugernavn for at skifte til kontoen, og log ind med denne konto efter bekræftelse (ved at scanne QR-koden med NIO-appen eller indtaste den bekræftelseskode, som du har modtaget på telefonen). Du kan også aktivere Passwordless Login i Accounts > Ansigts-ID og adgangskode for at gøre det nemt at logge ind og skifte konto.

 2. Hvis du vil skifte konto automatisk via ansigtsgenkendelse, skal du trykke på dit profilbillede på det midterste display eller Indstillinger > Konto > Ansigts-ID og adgangskode og indtaste ansigtsgenkendelsesdata for at aktivere denne funktion. Når du har låst bilen op og sat dig ind i førersædet, skal du se lige fremad, og bilen vil automatisk genkende de tilsvarende kontooplysninger og indlæse de tilsvarende brugerdefinerede indstillinger. Hvis den genkendte brugers ansigt ikke passer til den aktuelle konto, men passer til en anden gyldig konto (det kan f.eks. ske, hvis du har lånt nøglehåndtaget til et familiemedlem), skifter køretøjet automatisk kontoen, så den passer til den aktuelle bruger.

Advarsel 只有在非驾驶状态可以进行切换账户的操作
 • Du kan kun skifte konto, når køretøjet ikke er i brug.

 • I gæstetilstand gemmer køretøjet ikke nogen tilpassede indstillinger (f.eks. førersædets position).

Autoriseret oplåsning

Hvis du vil låne din bil ud til andre, kan du give brugere, der er registreret i NIO-appen, tilladelse til at låse bilen op. En autoriseret bruger kan få adgang til autoriserede funktioner ved hjælp af deres NFC-nøgle eller verificerede NIO-app.

Autorisation af ejeren

Gå til siden Indstillinger i NIO-appen, eller tryk på Konto > Kontoindstillinger i øverste venstre hjørne af midterdisplayet, og indtast derefter dit køretøjs gestusadgangskode for at gå til siden for autorisationsadministration.

Du kan autorisere en bruger og indstille autorisationen ved at indtaste hans/hendes NIO-app-brugernavn. Der kan godkendes op til ni brugere. Når du har indstillet brugerens autorisation, skal du trykke på profilbilledet eller brugernavnet for at få vist brugerens oplysninger og autorisationsdetaljer (f.eks. medier, video, pengeskab). Hvis den aktuelle autorisation er aktiv, kan du også redigere omfanget af den autoriserede adgang eller deaktivere brugerens autorisation. En autoriseret bruger kan kun få adgang til autoriserede funktioner og kan ikke administrere autorisation eller indstille gæstetilstand.

Hvis du låser køretøjet op med din smartnøgleholder, logger køretøjet automatisk ind på ejerens konto.

Note 出于安全考虑,当被授权人正在行驶中, 停止授权需等被授权人停车并锁车后解除授权才可正式生效。

Hvis du annullerer godkendelsen, mens en autoriseret bruger kører køretøjet, træder den af sikkerhedshensyn ikke i kraft, før den autoriserede bruger stopper og låser køretøjet.

Note 若添加的被授权用户为蔚来账号用户时,则添加授权过程完成后授权即时生效;若添加的被授权用户为非蔚来账号用户时,需等此用户注册好蔚来账号后授权方可生效。

Hvis den autoriserede bruger har en NIO-konto, træder autoriseringen i kraft umiddelbart efter, at den er gennemført. Hvis den autoriserede bruger ikke har en NIO-konto, træder autoriseringen først i kraft, når brugeren registrerer en NIO-konto.

Oplåsning af en autoriseret bruger

En autoriseret bruger kan låse køretøjet op ved hjælp af sin NFC-nøgle eller fjernbetjening på NIO-appen. Hvis du vil se en autoriseret brugers konto og adgang, skal du trykke på hans/hendes profilbillede på det midterste display.

 • NFC-oplåsning: Åbn NFC-appen på din telefon, og placer den tæt på B-søjlen i førersiden.

 • NIO-app fjernoplåsning: Vælg Min bil > Døre i NIO-appen.

Gæstetilstand

Hvis du vil låne bilen ud til andre ved at give dem en smart nøglehåndtag, skal du trykke på dit profilbillede på det midterste display og vælge Guest Mode for at beskytte dit privatliv (f.eks. navigationshistorik, kontakter, videoer, fotos). Kun standardfunktioner som f.eks. klimaanlæg, vejr og navigation (uden adgang til historik eller favoritter) er tilgængelige for gæster.

Når gæstetilstanden er aktiveret, viser køretøjet de funktioner, der er eksklusive for gæstetilstanden, efter at brugeren af køretøjet låser op og går ind i køretøjet ved hjælp af smartnøglen. For at forlade gæstetilstanden skal du indtaste køretøjets gestusadgangskode.

Advarsel 仅在非驾驶状态可设置访客模式若钥匙绑定车主账户而您未设置访客模式,用户使用此钥匙进入车辆后将自动登录车主账户,并以车主权限操作车辆。
 1. Du kan kun indstille gæstetilstand, når køretøjet ikke er i drift.

 2. Hvis en smart bilnøgle er knyttet til ejerens konto, og køretøjet ikke er i gæstetilstand, logger køretøjet automatisk ind på ejerens konto, når en bruger låser køretøjet op med en smart bilnøgle.

Godkendelse af service

Du eller en autoriseret bruger kan sende en serviceanmodning til NIO via NIO-appen. NIO administrerer og autoriserer serviceeksperter til midlertidigt at få adgang til køretøjet og udføre den ønskede service (f.eks. One Click for Power). NIO henter autoriseringen, når servicen er gennemført.

Efter at have fået autorisationen kan serviceeksperterne låse køretøjet op ved hjælp af en NFC-nøgle inden for en bestemt tidsramme og bruge de godkendte funktioner. Centerdisplayet viser kontooplysningerne for den autoriserede serviceekspert og de autoriserede funktioner, der er tilgængelige for dem. Autoriserede serviceeksperter kan ikke administrere autorisation, indstille gæstetilstand, knytte køretøjet til en nøglehåndtag eller skifte konto.

Advarsel 服务结束后车门及尾门应该全部上锁,如果没有上锁则手机 APP将通知您,提醒您及时进行上锁。

Når servicen er udført, skal alle døre og bagklappen være låst. Hvis en dør eller bagklap ikke er låst, får du besked i NIO-appen.

Førersædets hukommelse

Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Positionsjustering > Førersæde > Positionshukommelse for at tilpasse dine indstillinger. Førersædet, rattet, sidespejlene og HUD-højde justeres automatisk til dine eller den autoriserede brugers foretrukne indstillinger, der er gemt på den tilsvarende konto. Når du har justeret sædepositionen og ryglænet, skal du gå til Førersædehukommelse og vælge Kørsel, Alternativ eller Afslapning for at tilpasse og gemme indstillingerne til den tilsvarende brugerkonto.

Når du har låst bilen op og sat dig i førersædet (med førerdøren lukket), kan du hente de seneste indstillinger for førersædet ved at stryge til højre på startsiden for at besøge Genveje eller gå til Førersædehukommelse og vælge Kørsel, Alternativ, Afslapning eller Andet.

Hvis du eller en autoriseret bruger manuelt justerer indstillingerne (f.eks. førersædets position), mens du bruger bilen, skal du trykke på og holde det tilsvarende sædeikon på midterdisplayet nede for at opdatere indstillingerne, hvilket vil overskrive de eksisterende indstillinger til den tilsvarende konto.

Advarsel 车辆行驶中禁止调节座椅位置,防止发生意外事故。

Sædets position må ikke justeres under kørsel. Hvis du gør det, kan det føre til en ulykke.

Advarsel 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Før du initialiserer hukommelsen for førersædet, skal du sikre dig, at køretøjet er parkeret i et sikkert miljø, at sædet og rattet er fri for forhindringer, og at der ikke sidder nogen på bagsæderne. Sænk også sædehøjden, og juster nakkestøtten til den laveste position for at undgå at beskadige loftsbeklædningen.

 • Mens du kører, må du ikke betjene nogen knapper på hukommelsesinterfacet på hovedskærmen for at justere førersædet, rattet eller sidespejlene, og vær opmærksom på din sikkerhed.

Hukommelse af rattet

Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Positionsjustering > Førersæde > Positionshukommelse for at tilpasse dine indstillinger. Når du har justeret rattet, skal du gå til Førerpladshukommelse og vælge Køre, Alternativt eller Slap af for at tilpasse og gemme indstillingerne på den tilsvarende brugerkonto.

Når du har sat dig i førersædet (med førerdøren lukket), skal du gå til Driver Seat Memory og vælge Drive, Alternate, Relax eller Other, hvorefter rattet automatisk justeres til de seneste indstillinger, der er gemt i den tilsvarende konto.

Hvis du eller en autoriseret bruger manuelt justerer indstillingerne (f.eks. rattets position), mens du bruger bilen, skal du trykke på og holde det tilsvarende positionsikon på midterdisplayet nede for at opdatere indstillingerne, hvilket overskriver de eksisterende indstillinger, der er gemt på den tilsvarende konto.

Advarsel 方向盘位置调节不当或坐姿不当会带来人身伤害,建议方向盘与胸部之间距离不小于25厘米。
 • Du må ikke justere rattets position under kørsel. Hvis du gør det, kan det føre til en ulykke.

 • En forkert rat- eller sædeposition kan medføre personskade. Sørg for, at dit bryst er mindst 25 centimeter fra rattet.

Advarsel 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Før du initialiserer hukommelsen for førersædet, skal du sikre dig, at køretøjet er parkeret i et sikkert miljø, at sædet og rattet er fri for forhindringer, og at der ikke sidder nogen på bagsæderne. Sænk også sædehøjden, og juster nakkestøtten til den laveste position for at undgå at beskadige loftsbeklædningen.

 • Mens du kører, må du ikke betjene nogen knapper på hukommelsesinterfacet på hovedskærmen for at justere førersædet, rattet eller sidespejlene, og vær opmærksom på din sikkerhed.

Hukommelse af sidespejl

Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Positionsjustering > Førersæde > Positionshukommelse for at tilpasse dine indstillinger. Når du har justeret spejlet i førersiden eller passagersiden, skal du gå til Førerpladshukommelse og vælge Køre, Alternativt eller Slappe af for at tilpasse og gemme indstillingerne på den tilsvarende brugerkonto.

Når du har sat dig i førersædet (med førerdøren lukket), skal du gå til Driver Seat Memory og vælge Drive, Alternate, Relax eller Other, hvorefter sidespejlene automatisk justeres til de seneste indstillinger, der er gemt på den tilsvarende konto.

Hvis du eller en autoriseret bruger manuelt justerer indstillingerne (f.eks. sidespejlsposition), når du bruger bilen, skal du trykke på og holde det tilsvarende positionsikon på midterdisplayet nede for at opdatere indstillingerne, hvilket overskriver de eksisterende indstillinger, der er gemt på den tilsvarende konto.

Advarsel 车辆行驶中禁止调节外后视镜,防止发生意外事故

Du må ikke justere sidespejlene under kørsel. Hvis du gør det, kan det føre til en ulykke.

Advarsel 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Før du initialiserer hukommelsen for førersædet, skal du sikre dig, at køretøjet er parkeret i et sikkert miljø, at sædet og rattet er fri for forhindringer, og at der ikke sidder nogen på bagsæderne. Sænk også sædehøjden, og juster nakkestøtten til den laveste position for at undgå at beskadige loftsbeklædningen.

 • Mens du kører, må du ikke betjene nogen knapper på hukommelsesinterfacet på hovedskærmen for at justere førersædet, rattet eller sidespejlene, og vær opmærksom på din sikkerhed.

Når køretøjet er i bakgear, vippes sidespejlene automatisk nedad for at give et bedre udsyn under bakgearparkering. Du kan gå til Indstillinger fra den venstre side af kontrolbjælken nederst på midterdisplayet og trykke på Kørsel > Auto-Tilt In Reverse for at aktivere denne funktion. Når sidespejlene vipper ned, kan du justere deres positioner. De nye positioner gemmes automatisk på den tilsvarende konto (det betyder, at du ikke behøver at gemme indstillingerne manuelt på det centrale display). Sidespejlene vippes automatisk ned til de gemte positioner, næste gang køretøjet er i bakgear. Sidespejlene vil vende tilbage til Drive Position, når køretøjet ikke er i REVERSE.

Advarsel 若在外后视镜自动下翻调整至保存位置的过程中,用户手动调整了外后视镜位置,则外后视镜自动调整过程中止,保存新的下翻位置到此用户账户下。

Når sidespejlene automatisk vippes til en gemt position, vil sidespejlene stoppe med at vippe og gemme den nye position på den tilsvarende konto, hvis du justerer et sidespejl manuelt.

Hukommelse af passagersæde

For at indstille hukommelsen for forsædepassagersædet skal du skifte til PARKER, gå til Indstillinger nederst i midterdisplayet og trykke på Positionsjustering > Forsædepassagersæde > Positionshukommelse for at tilpasse dine indstillinger (standardpositionen kan ikke tilpasses). Når du har justeret sædepositionen, skal du gå til Passagersædehukommelse og vælge Frequent, Alternate, eller Relax for at tilpasse og gemme indstillingerne på den tilsvarende brugerkonto.

For at hente de seneste indstillinger for passagersædet efter at have siddet i det forreste passagersæde skal du trykke på det tilsvarende sædeikon på det midterste display.

Hvis du eller en autoriseret bruger manuelt justerer det forreste passagersæde, mens du bruger bilen, skal du trykke på og holde det tilsvarende sædeikon på det centrale display nede for at opdatere indstillingerne, hvilket overskriver de eksisterende indstillinger til den tilsvarende konto.

Advarsel 进行副驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。

Før du initialiserer hukommelsen for førersædet, skal du sikre dig, at køretøjet er parkeret i et sikkert miljø, at sædet er fri for forhindringer, at fodstøtten er gemt væk, og at der ikke sidder nogen på bagsæderne. Sænk også sædehøjden, og juster nakkestøtten til den laveste position for at undgå at beskadige loftsbeklædningen.

Justering af førersæde

Justering af sædeposition med knapper

Du kan justere positionen af førersædet, som er et 14-vejs justerbart sæde med en 4-vejs el-lændestøtte og en 4-vejs el-nakkestøtte.

 1. Pudelængde

  Vip denne kontakt frem og tilbage for at justere pudelængden.

 2. Pudehøjde

  For at flytte sædet op eller ned skal du vippe kontakten i den tilsvarende retning.

 3. Justering af sædeposition

  For at flytte sædet frem eller tilbage skal du vippe kontakten i den tilsvarende retning.

  Sædehøjde

  Vip op og ned i midten af denne kontakt for at øge eller mindske sædehøjden.

 4. Ryglænets hældning

  Vip denne kontakt frem eller tilbage for at justere ryglænet.

 5. Justering af lændestøtte

  For at justere lændestøtten skal du trykke på den tilsvarende knap på kontakten.

Advarsel 在进行座椅调节(前后,高度,靠背等)前,请确认座椅和周围及后排儿童、乘员、宠物等的留有相对安全空间。避免后排儿童、乘员、宠物等产生挤压、碰等风险。
 • Før sædets indstilling (fremad og bagud, højde, ryglæn osv.) skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig sikker plads til sædet og børn, passagerer og kæledyr på bagsædet, så du undgår at klemme eller smaske ind i børn, passagerer og kæledyr på bagsædet.

 • Juster førersædets stilling og nakkestøtten, når køretøjet er i PARKERING. Sædeposition og andre justeringer under kørsel kan medføre sikkerhedsrisici.

 • Under sædets justering (fremad og bagud, højde, ryglæn osv.) skal du undgå at lægge hænderne eller andre dele af kroppen på sædets bevægelsesbane for at undgå afklemning og kollisioner.

 • Sørg for, at sædet er låst efter indstilling af positionen.

 • Børn bør ikke justere sædet, da der er risiko for at blive klemt.

 • Når Easy Entry er slået til, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig sikker plads til børn, passagerer og kæledyr på de forreste og bageste rækker for at forhindre, at sædet klemmer eller smækker ind i dem, når det bevæger sig.

 • Start ikke køretøjet, før Easy Entry-funktionen er sikkert afsluttet. Enhver betjening før dette kan medføre, at køretøjet mister kontrollen og forårsager ulykker.

 • Det anbefales at slå Easy Entry fra, hvis der ofte er børn passagerer på bagerste række.

Styring af sædebevægelser via midterdisplayet

Du kan styre førersædets bevægelse fra midterdisplayet.

På siden for førersædekontrol på midterdisplayet skal du trykke på kontrolpilene for Position, Ryglæn og Pude for at justere førersædets position, ryglænets hældningsvinkel og pudens position.

Midterdisplayet har fem positioner: Kør, Slap af, Udstigning og to skiftevise positioner. Hver position skal indstilles individuelt.

Sådan gemmes positionerne:

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Førersæde for at indstille førersædets position. Når du indstiller positionen for første gang, skal du justere sædepositionen ved hjælp af sædeknapperne eller midterdisplayet og indstille tilpassede positioner til forskellige scenarier. Vælg Kør/Slap af/Udstigning/Skiftevis. Indstillingerne vil derefter automatisk blive gemt på den tilsvarende brugerkonto. For at opdatere en position skal du blot trykke og holde den tilsvarende knap for at nulstille, når sædet er i den ønskede position.

Korrekt siddestilling for føreren

For at minimere potentielle risici og holde dig sikker skal du justere sædet som følger:

 • Flyt sædet frem eller tilbage til den passende position, og sørg for, at gaspedalen og bremsepedalen let kan trædes ned.

 • Indstil sæderyglænet til en passende oprejst position, og sørg for, at ryggen passer perfekt til ryglænet, og at ryglænets vinkel ikke er for stor.

 • Indstil sædet til en passende højde, når to hænder komfortabelt kan holde rattet.

 • Juster rattet, og sørg for en afstand på mindst 25 cm mellem førerens bryst og rattet.

 • Juster nakkestøtten, og sørg for, at nakkestøttens midte og førerens øjne er på samme niveau.

 • Placer den midterste del af sikkerhedsselen mellem nakke og skuldre. Stram den nederste del af selen rundt om hoften (ikke maven).

Advarsel Do not use seat cover of any kind or modify the seat surface by yourself. Seat covers or modified seat surfaces may cover up the airbags in the seat, thus minimizing protection for the driver and passengers, with a higher risk of injury.
 • Brug ikke sædebetræk af nogen art, og du må ikke selv ændre sædets overflade. Sædebetræk eller ændrede sædeoverflader kan dække airbaggene i sædet og dermed minimere beskyttelsen af føreren og passagererne med større risiko for personskade til følge.

 • Der må ikke placeres genstande under sædet. Der kan være sikkerhedsrisici under sædejustering, kollision eller pludselig acceleration/deceleration.

 • Hæng ikke andre genstande (f.eks. tøjbøjler) på sædet eller nakkestøtten. I tilfælde af kollision, pludselig acceleration eller deceleration kan sådanne genstande øge risikoen for personskade.

 • Et sæde kan kun være besat af én passager under kørsel. Spædbørn eller børn bør ikke dele sæde og sikkerhedssele med en voksen eller sidde på skødet af en voksen. I tilfælde af kollision, pludselig acceleration eller deceleration kan sådanne stillinger udgøre en sikkerhedsrisiko og forårsage skader på passagerer, spædbørn og børn.

 • Hovedstøtterne til forsæderne og bagsæderne må ikke byttes om, da hovedstøtterne ellers muligvis ikke kan indstilles i den korrekte højde og position. Dette vil øge risikoen for hoved- og nakkeskader i tilfælde af ulykker eller nødopbremsninger.

 • En for stor vinkel på ryglænet kan medføre alvorlige skader i tilfælde af kollision. Se den anbefalede korrekte sædeposition.

 • Personer med begrænset smerteopfattelse på grund af sygdom, alder eller andre forhold bør anvende temperaturkontrolsystemet og sædevarmen med forsigtighed for at undgå potentielle forbrændinger ved lav temperatur som følge af langvarig brug.

Justering af passagersæde

Justering af sædeposition med knapper

Forsædepassageren kan justere sædet. El-passagersædet er et 14-vejs justerbart sæde med en 4-vejs el-lændestøtte og en 4-vejs el-nakkestøtte.

 1. Justering af fodstøtte

  Vip denne kontakt op og ned for at justere fodstøtten.

 2. Justering af benstøtte

  For at flytte benstøtten op eller ned skal du vippe kontakten i den tilsvarende retning.

 3. Justering af sædeposition

  For at flytte sædet frem eller tilbage skal du vippe kontakten i den tilsvarende retning.

  Sædehøjde

  For at flytte sædet op eller ned skal du vippe kontakten i den tilsvarende retning.

 4. Justering af ryglæn

  Vip den øverste ende af kontakten frem eller tilbage for at justere ryglænet.

 5. Justering af lændestøtte

  For at justere lændestøtten skal du trykke på den tilsvarende knap på kontakten.

Advarsel 在进行座椅调节(前后,高度,靠背等)前,请确认座椅和周围及后排儿童、乘员、宠物等的留有相对安全空间。避免后排儿童、乘员、宠物等产生挤压、碰等风险。在车辆驻车状态下,进行乘客座椅位置、头枕等调节。车辆行驶过程中,进行座椅位置等相应调节,可能会引起安全风险。
 • Før sædets indstilling (fremad og bagud, højde, ryglæn osv.) skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig sikker plads til sædet og børn, passagerer og kæledyr på bagsædet, så du undgår at klemme eller smaske ind i børn, passagerer og kæledyr på bagsædet.

 • Juster passagersædets position og nakkestøtte, når køretøjet er i PARKERING. Sædeposition og andre justeringer under kørsel kan medføre sikkerhedsrisici.

 • Under sædets justering (fremad og bagud, højde, ryglæn osv.) skal du undgå at lægge hænderne eller andre dele af kroppen på sædets bevægelsesbane for at undgå afklemning og kollisioner.

 • Sørg for, at sædet er låst efter indstilling af positionen.

 • Børn bør ikke justere sædet, da der er risiko for at blive klemt.

 • Når Easy Entry er slået til, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig sikker plads til børn, passagerer og kæledyr på de forreste og bageste rækker for at forhindre, at sædet klemmer eller smækker ind i dem, når det bevæger sig.

 • Start ikke køretøjet, før Easy Entry-funktionen er sikkert afsluttet. Enhver betjening før dette kan medføre, at køretøjet mister kontrollen og forårsager ulykker.

 • Det anbefales at slå Easy Entry fra, hvis der ofte er børn passagerer på bagerste række.

Styring af sædebevægelser via midterdisplayet

Passagerer kan styre forsædepassagersædets bevægelse fra midterdisplayet.

På siden for forsædepassagersædekontrol på midterdisplayet skal du trykke på kontrolpilene for Position, Ryglæn og Fodstøtte for at justere forsædepassagersædets position, ryglænets hældningsvinkel og fodstøttens position.

Midterdisplayet har fire positioner: Standard, Hyppig, Slap af og Skiftevis. Blandt dem kan standardpositionen ikke ændres, og positionerne Hyppig, Slap af og Skiftevis skal indstilles individuelt.

Sådan gemmes positionerne:

 • Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Forsædepassagersæde for at indstille forsædepassagersædets position. Når du indstiller positionen for første gang, skal du justere sædepositionen ved hjælp af sædeknapperne eller midterdisplayet og indstille tilpassede positioner til forskellige scenarier. Vælg Hyppig/Slap af/Skiftevis. Indstillingerne vil derefter automatisk blive gemt på den tilsvarende brugerkonto. For at opdatere en position skal du blot trykke og holde knappen for at nulstille, når sædet er i den ønskede position.

 • Stryg til højre fra venstre side af startsiden på midterdisplayet for at gå ind på siden med hurtige indstillinger, og tryk på Justering af passagersæde for at gå direkte ind på siden til justering af forsædepassagersædet. Justeringsmetoden er som beskrevet ovenfor.

Styring af sædebevægelser via bagdisplayet

Bagsædepassagerer kan styre forsædepassagersædets bevægelse fra bagdisplayet.

Stryg ned fra toppen af bagdisplayet for at gå ind på siden med hurtige indstillinger. Der er to knapper: Bageste Premium og Nulstil forsædepassagersæde

 • Bageste Premium: Flyt forsædepassagersædet til Bageste Premium-position.

 • Nulstil forsædepassagersæde: Gendan forsædepassagersædet til standardposition.

Korrekt siddestilling for forsædepassageren

For at minimere potentielle risici og holde dig sikker skal du justere sædet som følger:

 • Flyt sædet frem eller tilbage til den passende position, og sæt begge fødder foran sædet.

 • Indstil sæderyglænet til en passende oprejst position, og sørg for, at ryggen passer perfekt til ryglænet, og at ryglænets vinkel ikke er for stor.

 • Juster nakkestøtten, og sørg for, at nakkestøttens midte og passagerens øjne er på samme niveau.

 • Placer den midterste del af sikkerhedsselen mellem nakke og skuldre. Stram den nederste del af selen rundt om hoften (ikke maven).

Advarsel Do not use seat cover of any kind or modify the seat surface by yourself. Seat covers or modified seat surfaces may cover up the airbags in the seat, thus minimizing protection for the driver and passengers, with a higher risk of injury.
 • Brug ikke sædebetræk af nogen art, og du må ikke selv ændre sædets overflade. Sædebetræk eller ændrede sædeoverflader kan dække airbaggene i sædet og dermed minimere beskyttelsen af føreren og passagererne med større risiko for personskade til følge.

 • Der må ikke placeres genstande under sædet. Der kan være sikkerhedsrisici under sædejustering, kollision eller pludselig acceleration/deceleration.

 • Hæng ikke andre genstande (f.eks. tøjbøjler) på sædet eller nakkestøtten. I tilfælde af kollision, pludselig acceleration eller deceleration kan sådanne genstande øge risikoen for personskade.

 • Et sæde kan kun være besat af én passager under kørsel. Spædbørn eller børn bør ikke dele sæde og sikkerhedssele med en voksen eller sidde på skødet af en voksen. I tilfælde af kollision, pludselig acceleration eller deceleration kan sådanne stillinger udgøre en sikkerhedsrisiko og forårsage skader på passagerer, spædbørn og børn.

 • Hovedstøtterne til forsæderne og bagsæderne må ikke byttes om, da hovedstøtterne ellers muligvis ikke kan indstilles i den korrekte højde og position. Dette vil øge risikoen for hoved- og nakkeskader i tilfælde af ulykker eller nødopbremsninger.

 • En for stor vinkel på ryglænet kan medføre alvorlige skader i tilfælde af kollision. Se den anbefalede korrekte sædeposition.

 • Personer med begrænset smerteopfattelse på grund af sygdom, alder eller andre forhold bør anvende temperaturkontrolsystemet og sædevarmen med forsigtighed for at undgå potentielle forbrændinger ved lav temperatur som følge af langvarig brug.

Justering af bagsæde

 1. Justering af ryglæn

  Vip den øverste ende af kontakten frem eller tilbage for at justere ryglænet.

 2. Justering af lændestøtte

  For at justere lændestøtten skal du trykke på den tilsvarende knap på kontakten.

Korrekt siddestilling for bagsædepassagerer

 • Lås ryglænet i oprejst position.

 • Juster nakkestøtten, og sørg for, at nakkestøttens midte og passagerens øjne er på samme niveau.

 • Indstil sæderyglænet til en passende oprejst position, og sørg for, at ryggen passer perfekt til ryglænet, og at ryglænets vinkel ikke er for stor.

 • Sæt begge fødder foran bagsædet.

 • Placer den midterste del af sikkerhedsselen mellem nakke og skuldre, og stram den nederste del af selen rundt om hoften (ikke maven).

 • Når du kører med børn, bør der bruges passende barnestole for at holde dem sikre. For detaljer henvises til afsnittet om barnesæder.

Nedfoldning af bagsæderækkens ryglæn

Træk i det mekaniske håndtag på ryglænet, og skub ryglænet fremad for at folde det ned.

Advarsel 当放平座椅靠背时,确保后排座椅上没有任何物品,且座椅安全带也未连接。否则,可能损坏后排座椅。
 • Når ryglænet slås ned på et bagsæde, skal du sikre, at der ikke ligger noget på sædet, og at sikkerhedsselen ikke er fastgjort. Hvis ikke, kan det beskadige sæderne i tredje sæderække.

 • Sørg for, at sædet er låst, før du starter køretøjet (forlæns og baglæns, højde, ryglæn osv.). Ellers kan der være en risiko for personskader. (Hvis bagsæderne f.eks. ikke er helt låst, efter at ryglænene er slået op, kan der være en risiko for personskader i forbindelse med uheld eller pludselig acceleration eller bremsning.)

 • Sid ikke på sæder, der er slået ned (f.eks. bagsæder der er slået ned), når køretøjet er i bevægelse. Ellers kan der være en risiko for personskader eller dødsfald i forbindelse med en kollision eller pludselig acceleration eller bremsning.

 • Når ryglænet på et bagsæde justeres, skal du sørge for, at sikkerhedsselen ikke er snoet eller sidder fast i ryglænet. Ellers kan det beskadige sikkerhedsselen og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko.

Bageste Premium

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, tryk på Positionsjustering > Forsædepassagersæde > Bageste Premium, hvorefter forsædepassagersædet flyttes så langt frem som muligt.

Stryg ned fra toppen af bagdisplayet for at gå ind på siden med hurtige indstillinger. Tryk på Bageste Premium, så vil forsædepassagersædet også bevæge sig så langt frem som muligt. Tryk på Nulstil forsædepassagersæde, så vil forsædepassagersædet vil blive gendannet til standardpositionen.

Justering af sædets nakkestøtte

Justering af nakkestøtte foran

Nakkestøtter foran kan justeres efter behov. Tryk på låseknappen for at justere nakkestøtten bagud, opad eller nedad.

Justering af nakkestøtte bagved

Tryk på knappen for at justere nakkestøtten opad eller nedad.

Justering af nakkestøtte bagved i midten

Tryk på låseknappen for at justere nakkestøtten bagved i midten.

Brug ikke nakkestøtten, når den er i den laveste position. For at bruge den skal du trække nakkestøtten opad og sikre, at den er låst på plads.

Advarsel To provide the best protection, make sure the headrest is set to an appropriate height according to the occupant's height.
 • For at opnå den bedste beskyttelse skal du sørge for, at nakkestøtten er indstillet i en passende højde i forhold til passagerens højde.

 • Brug ikke nakkestøtten, når den er i den laveste position. For at bruge den skal du trække nakkestøtten opad og sikre, at den er låst på plads.

 • Juster sædets nakkestøtte, og sørg for, at nakkestøttens midte og passagerens øjne er på samme niveau.

 • Når nakkestøtten er fjernet, må du ikke køre bilen. I tilfælde af kollision, pludselig acceleration eller deceleration kan sæder uden nakkestøtter muligvis ikke yde tilstrækkelig beskyttelse af hovedet, hvilket kan få alvorlige konsekvenser.

Sædemassage

Lændemassage er tilgængelig for forsæder og er som standard slået fra. Gå ind på siden Komfort fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Sæder > Massage for at vælge den ønskede massagetilstand (tilstand 1, tilstand 2, tilstand 3, tilstand 4 og tilstand 5) og massageniveau (niveau 1 og niveau 2) for det tilsvarende sæde.
 • Tilstand 1: Kattespor

 • Tilstand 2: Rullende

 • Tilstand 3: Dynamisk

 • Tilstand 4: Talje

 • Tilstand 5: Øvre ryg

 • Niveau 1: Lav

 • Niveau 2: Høj

Note 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位
 • Når denne funktion er aktiveret, gemmes det aktuelle niveau, og funktionen slukkes, når passageren forlader sædet i mere end 30 sekunder;

 • Hvis nogen sætter sig inden for 15 minutter, efter at passageren har forladt sædet, genoptager funktionen det tidligere gemte niveau; hvis der ikke sætter sig nogen inden for 15 minutter, forbliver funktionen slukket.

Sædevarme

Opvarmning er tilgængelig for både for- og bagsæder og er som standard slået fra. Gå ind på siden Komfort fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Sæder > Opvarmning for at tænde for varme for det tilsvarende sæde og vælge varmeniveau. Sædevarmen har tre niveauer og vil nå det forudindstillede niveau inden for 10 minutter og derefter opretholde den samme temperatur.

Skift til siden Sædekomfort på bagdisplayet for at styre varmen til bagsæderne.

Note 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位;若乘客离开后 15 分钟之内有人就座,则功能恢复至保存的挡位,若 15 分钟之内无人就座功能将保持关闭状态;因疾病或年龄等其他情况造成疼痛感知能力受限的人士,应当小心使用温度控制系统和座椅加热,避免长时间使用导致潜在的低温烫伤。
 • Når denne funktion er aktiveret, gemmes det aktuelle niveau, og funktionen slukkes, når passageren forlader sædet i mere end 30 sekunder;

 • Hvis der er nogen på plads inden for 15 minutter, efter at passageren har forladt sædet, genoptager funktionen det tidligere gemte niveau; hvis der ikke er nogen på plads inden for 15 minutter, forbliver funktionen slukket;

 • Personer med begrænset smerteopfattelse på grund af sygdom, alder eller andre forhold bør anvende temperaturkontrolsystemet og sædevarmen med forsigtighed for at undgå potentielle forbrændinger ved lav temperatur som følge af langvarig brug.

Sædeventilation

Ventilation er tilgængelig for forsæder. Gå ind på siden Komfort fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Sæder > Ventilation for at tænde for ventilation for det tilsvarende sæde og vælge ventilationsniveau. Sædeventilation har tre niveauer.

Note 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位
 • Når denne funktion er aktiveret, gemmes det aktuelle niveau, og funktionen slukkes, når passageren forlader sædet i mere end 30 sekunder;

 • Hvis nogen sætter sig inden for 15 minutter, efter at passageren har forladt sædet, genoptager funktionen det tidligere gemte niveau; hvis der ikke sætter sig nogen inden for 15 minutter, forbliver funktionen slukket.

Sædeafslapning

Lændeafspænding er tilgængelig for både for- og bagsæder. Gå ind på siden Komfort fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Sæder > Afslapning for at vælge den ønskede afslapningstilstand (tilstand 1, tilstand 2 eller tilstand 3) for bagsæderne.

 • Tilstand 1: Massage øvre ryg

 • Tilstand 2: Massage lænd

 • Tilstand 3: Cyklisk massage fra øvre ryg til talje

Skift til siden Sædekomfort på bagdisplayet for at styre afslapningstilstanden for bagsæderne.

Når tændt, varer hver tilstand i 20 minutter og stopper derefter automatisk.

Note 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位
 • Når denne funktion er aktiveret, gemmes det aktuelle niveau, og funktionen slukkes, når passageren forlader sædet i mere end 30 sekunder;

 • Hvis nogen sætter sig inden for 15 minutter, efter at passageren har forladt sædet, genoptager funktionen det tidligere gemte niveau; hvis der ikke sætter sig nogen inden for 15 minutter, forbliver funktionen slukket.

Opbevaringsplads foran

Køretøjet har en række praktiske opbevaringsområder.

Advarsel 储物空间内禁止放置易燃、易爆、易飞溅的物品,储物时请盖紧盒盖。

Anbring aldrig brændbare og letantændelige genstande eller væsker med stor risiko for stænk i opbevaringsområdet. Luk altid dækslet, når du har placeret genstande i opbevaringsområdet.

Opbevaring i dørsiden

Der er et opbevaringsområde under hver dør til drikkevarer eller genstande. Den er også udstyret med et opbevaringslys til at oplyse den tilsvarende dør i mørke, eller når positionslysene er tændt.

Kortholdere

Hver solskærm har en kortholder, så du kan opbevare kort såsom identitetskort eller betalingskort.

Kopholdere

Dit køretøj har to kopholdere i midterkonsollen.

Advarsel 请勿在杯托中放置未盖紧的热饮,以防车辆行进过程中烫伤。请勿使用易碎的杯具,车辆发生事故时易碎杯具会带来二次伤害。
 • Der må ikke hældes varme drikkevarer i en åben beholder. Et spild kan øge risikoen for personskade.

 • Anbring ikke skrøbelige genstande, da de ellers kan forårsage skade, hvis de går i stykker.

Opbevaringsområde i midterkonsollen

Det åbne opbevaringsområde under midterkonsollen kan bruges til midlertidig opbevaring af ikke-kritiske genstande. Der er en 12 V strømforsyning bagest i dette område til passagerer, der bruger elektroniske enheder.

Opbevaringsplads bagved

Opbevaring i bagdørssiden

Køretøjet har også praktisk opbevaring til bagsæderne. Der er et opbevaringsområde i siden af hver dør til drikkevarer eller genstande. Den er også udstyret med et opbevaringslys til at oplyse den tilsvarende dør i mørke, eller når positionslysene er tændt.

Tøjkroge kan bruges til at hænge tøj op.

Advarsel 储物空间内禁止放置易燃、易爆、易飞溅的物品,储物时请盖紧盒盖。

Anbring aldrig brændbare og letantændelige genstande eller væsker med stor risiko for stænk i opbevaringsområdet. Luk altid dækslet, når du har placeret genstande i opbevaringsområdet.

Midterarmlæn på bagsæderække

Når der ikke sidder nogen på midterste bagsæde, kan du trække midterarmlænet, der er gemt i sæderyggen, ned for at få adgang til kopholderne og opbevaringsområdet.

USB Type C-porte i opbevaringsområdet kan bruges til opladning af mobilenheder.

Advarsel 车辆行驶过程中,避免在扶手放置重物、尖锐、易碎等物品。车辆发生碰撞、或急加减速情况下,物品飞出会增加人员受伤风险。
 • Anbring aldrig brændbare og letantændelige genstande eller væsker med stor risiko for stænk i opbevaringsområdet. Luk altid dækslet, når du har placeret genstande i opbevaringsområdet.

 • Placer ikke tunge, skarpe eller skrøbelige genstande på armlænet under kørsel. I tilfælde af kollision, pludselig acceleration eller deceleration kan disse genstande flyve ud og øge risikoen for personskade.

Opbevaringsboks i midten

Tilstand for opbevaringsboks

Som standard er opbevaringsboksen i midten i tilstanden Opbevaringsboks I denne tilstand er den midterste opbevaringsboks ikke låst, og låget kan åbnes ved at trykke på knappen på hver side af midterarmlænet:

 1. Knap til opbevaringsboks

  Tryk på knappen (der er en knap til venstre og en til højre), og løft låget for at opbevare genstande som mobiltelefoner, lommetørklæder osv.

 2. Opbevaringsboks USB Type C-port (60 W)

  Højhastighedsbrugerflade til opladning af mobilenheder. Dataoverførsel understøttes ikke.

 3. Opbevaringsboks USB Type A-port (7,5 W)

  Normal hastighedsbrugerflade til dataoverførsel, såsom tilslutning af USB-medielydkilder, eksport af DVR-videoer eller tilslutning af mikrofoner. Den kan også bruges til at oplade mobilenheder.

Tilstanden Sikkerhedsboks

Stryg til højre på startsiden af midterdisplayet for at gå ind på siden med hurtige indstillinger, og tryk på Sikkerhedsboks. Når Sikkerhedsboks aktiveres for første gang, vises et vindue til indstilling af adgangskoden. Når adgangskoden er bekræftet, indstilles tilstanden Sikkerhedsboks.

For at åbne den midterste opbevaringsboks skal du nu indtaste adgangskoden på midterdisplayet og derefter åbne låget ved at trykke på knappen på hver side af midterarmlænet.

Tilstandskontakt

Du kan skifte mellem de to tilstande for den midterste opbevaringsboks. Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Sikkerhed > Armlænsboks for at skifte mellem de to tilstande.

Tilstanden Opbevaringsboks > Tilstanden Sikkerhedsboks:
 • Siden Sikkerhedsboks tilføjes

 • Indstil adgangskoden.

Tilstanden Sikkerhedsboks > Tilstanden Opbevaringsboks:
 • En advarsel vises.

 • Siden med indstillinger for sikkerhedsboks forsvinder (udtoning).

Bagagerum

Du kan opbevare dine genstande og bagage i bagagerummet.

Bagagerummet har to rum: Et opbevaringsområde over bagagerumsgulvet og et opbevaringsområde under bagagerumsgulvet. Du kan også folde bagsæderne ned for at udvide opbevaringspladsen.

Advarsel 存放液体物品时需注意密封保管,以免液体渗漏对车辆造成损坏。若发生渗漏,请及时清理。

Når du opbevarer væsker i køretøjet, skal du sørge for, at beholderen er forseglet. Spild eller lækager kan beskadige køretøjet. Hvis der sker et spild eller en lækage, skal væsken tørres op så hurtigt som muligt.

Lastforankringsøjer

Lastforankringsøjerne bruges til at fastgøre et net eller reb for at sikre lasten i bagagerummet. Der er fire øjer i bagagerummet, to på hver side.

Note 载荷固定扣环的承重大约为 450 千克。

lastforankringsøjets bæreevne er cirka 450 kg.

Advarsel 如果未固定或未充分固定物品,则其可能会滑动、翻倒或被抛起,从而撞到车辆驾驶员及乘客,尤其是在制动或突然转向时,可能存在伤害风险。 请务必妥善存放物品,以防其被抛起。行车前请牢固固定物品,以防其滑动或翻倒。较大较的物品务必使用安全带或固定带固定。
 • Genstande, der ikke er fastgjort eller fastgjort korrekt, kan glide rundt, vælte eller blive kastet rundt i kabinen, hvilket kan medføre skader på passagererne. Pludselig bremsning eller sving kan øge risikoen for personskader.

 • Sørg for, at alle genstande opbevares korrekt i køretøjet for at undgå, at de kastes rundt. Sørg for, at alle genstande er korrekt fastgjort inden igangsætning, for at undgå, at genstandene glider rundt eller vælter. Sørg for, at store eller tunge genstande er korrekt fastgjort med remme eller stroppe.

12 V strømstik i bagagerummet

Der er et 12 V strømstik på højre side af bagagerummet, som kan levere strøm til tilbehør efter behov.

Nem lastning

Du kan sænke køretøjets kørehøjde for at gøre lastning/losning lettere.

Gå til Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel > Nem lastning for at aktivere funktionen.

Advarsel 车辆降低到最低位置后,无法再次降低。 只有当车速低于5 公里/小时,车身悬架高度降至最低。
 • Kørehøjden kan ikke reduceres yderligere, hvis den allerede er indstillet til Meget lav.

 • Kørehøjden kan kun reduceres til Meget lav, når du kører under 5 km/t.

Advarsel 开启功能前,请确保车辆下方没有人、动物或任何物体。否则会造成人身伤害及车辆或物品损坏。

Inden funktionen aktiveres, skal du sikre, at der ikke er personer, dyr eller genstande under køretøjet. Hvis ikke, kan det medføre personskader eller beskadigelser af køretøjet eller genstande.

Justering af rat

For at justere positionen af sidespejlene, gå ind i indstillinger fra bunden af midterdisplayet, tryk på Positionsjustering > Justering af rat > Start, juster positionen med knapperne på højre side af rattet, og tryk på Afslut, når justeringen er fuldført. Du kan også stryge til højre på startsiden på midterdisplayet for at gå ind på siden med hurtige indstillinger, og trykke på Justering af rat > Start.

Juster ratpositionen med de højre knapper på rattet:

Brug op-knappen til at flytte rattet op

Brug ned-knappen til at flytte rattet ned

Brug venstre knap til at flytte rattet længere væk fra føreren

Brug højre knap til at flytte rattet tættere på føreren

Tryk på for at flytte til næste position

Tryk og hold for at flytte kontinuerligt

Note 当用户手动关闭弹窗或由于层级冲突等因素导致被动关闭,右侧方控退出方向盘调节模式,转而恢复常规控制,比如接听电话,加减音量等。

Når popup-vinduet lukkes manuelt af føreren eller passivt lukkes på grund af faktorer som f.eks. konflikter, vil de højre ratbetjeningselementer forlade rattets justeringstilstand og i stedet genoptage de normale betjeningselementer, f.eks. besvare telefonopkald og øge/formindske lydstyrken.

Advarsel 方向盘位置调节不当或坐姿不当会带来人身伤害,建议方向盘与胸部之间距离不小于25厘米。
 • Ratindstillingen må ikke justeres under kørsel. Hvis det sker, kan det medføre en ulykke.

 • En forkert ratindstilling eller sædeindstilling kan medføre personskader. Sørg for, at dit bryst er mindst 25 cm fra rattet.

Højre knapper på rat

Justering af rat

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Justering af rat > Start for at justere positionen med de højre knapper på rattet. Se Justering af rat.

>

Justering af højre sidespejl

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Justering af sidespejl > Start for at justere positionen med de højre knapper på rattet. Se Justering af højre sidespejl.

Lydstyrkejustering

I scenarier, såsom at besvare telefonopkald, tale med NOMI og afspille medier, skal du trykke på op- og ned-knapperne for at justere lydstyrken, og trykke og hold ned-knappen for at slå lyden fra.

I andre scenarier, hvor der ikke er behov for at justere lydstyrken, vil der ikke være nogen reaktion, når du trykker og holder op-knappen nede, men du kan trykke og holde ned-knappen for at slå lyden fra.

Når lyden er slået fra, skal du trykke på op-knappen for at slå lyden til.

Udløsning af tilpasset funktion

Tryk og hold knappen midterst til højre på rattet for at udløse din tilpassede funktion, der som standard er indstillet til NOMI og kan ændres til en tilpasset funktion på siden Indstillinger.

Kontrol i realtid under opgaver

Når en påmindelse om indgående opkald vises, kan du trykke på venstre eller højre knap for at besvare eller afvise opkaldet og den midterste knap for at bekræfte.

Menuen Skift

Du kan gå ind i tilstanden Skift ved at trykke og holde venstre eller højre knap, og trykke på venstre og højre knap i tilstanden Skift for at ændre rækkefølgen af menupunkter.

Hvis du trykker på den midterste knap eller ikke betjener venstre og højre knap i 3 sekunder, vil den aktuelle menu automatisk blive valgt, og menuen Skift forlades.

Kontrolelementer i menuen

Når instrumentpanelet viser menuen Medier/tredjepartssoftware, Estimeret rækkevidde, Rækkevidde og Forbrug, kan du bruge venstre, midterste og højre knapper på højre side af rattet til global kontrol af medier/tredjepartssoftware.

Når menuen Medier/tredjepartssoftware viser Medier, skal du trykke på venstre knap for at afspille den forrige sang, trykke på højre knap for at afspille den næste sang og trykke på den midterste knap for at afspille/pause.

Når menuen Medier/tredjepartssoftware viser Karaoke, skal du trykke på venstre knap for at gentage, trykke på højre knap for at afspille den næste sang og trykke på den midterste knap for at afspille/pause.

Når instrumentpanelet viser menuen Grupperejse, skal du trykke på den midterste knap for at optage/sende.

Venstre knapper på rattet

Justering af venstre sidespejl

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Justering af sidespejl > Start for at justere positionen med de venstre knapper på rattet. Se Justering af højre sidespejl.

Justering af førerhjælp

Midterste knap: Aktivér eller deaktiver førerhjælp

Op-knap: Øg kørehastigheden

Ned-knap: Reducer kørehastigheden

Højre knap: Forøg følgeafstanden

Venstre knap: Reducer følgeafstanden

Tryk på op- eller ned-knappen for at ændre farthastigheden med +/-5 km/t, tryk og hold op- eller ned-knappen nede for kontinuerligt at ændre farthastigheden med +/-1 km/t.

Tryk på venstre eller højre knap for at ændre bremseafstanden med -/+ 1 niveau. Den mindste bremseafstand er niveau 1, og den maksimale bremseafstand er niveau 5.

Ratvarme

Tænd for ratvarmen i koldt vejr for at nyde en behagelig køreoplevelse. For at slå den til skal du gå til siden Komfort fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Sæder > Varme > Ratvarme. Rattet vil gradvist varme op til en behagelig temperatur inden for 10 minutter og forbliver derefter på denne temperatur.

Genstart med dobbeltknap på rat

Hvis displayet på midterdisplayet er frosset, ikke reagerer eller på anden måde er unormalt, skal du hurtigt genstarte køretøjssystemet for at løse problemerne.

Sådan udføres en genstart med dobbeltknap:
 1. Tænd havariblinkene;

 2. Parkér køretøjet et sikkert sted og sæt det i PARK;

 3. Tryk og hold venstre højre-knap og højre ned-knap på rattet samtidigt i ca. 8 sekunder;

 4. Vent i ca. 30 sekunder. Alle skærme vil lyse op igen, og systemet vil genoptage driften.

Hvis problemet fortsætter, skal du straks kontakte NIO.

Advarsel 车辆双键重启必须在驻车状态,请确保车辆停靠在安全区域;
 • Køretøjet skal være i PARK for at bruge genstart med to knapper. Sørg for, at køretøjet er parkeret i et sikkert område;

 • Det er strengt forbudt at udføre genstart med to knapper, mens køretøjet er i bevægelse;

 • Lad advarselsblinklyset være tændt, mens køretøjet er under genstart af systemet;

 • Du må ikke udføre genstart med to knapper, når køretøjets software opgraderes;

 • Under genstartsprocessen kan køretøjets statusdisplay, sikkerhedsadvarsel, surround view-billede, kortgrænseflade og andre oplysninger ikke ses;

 • Hvis skærmen ikke kan genoptage normal drift efter genstart med to knapper, kan du prøve at låse køretøjet og sætte det i dvaletilstand. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte NIO.

USB-porte

Der er fire USB-porte tilgængelige inde i køretøjet, inklusive en Type A-port (7,5 W) og tre Type C-porte (60 W).

Positioner:
 • Opbevaringsboks i midten: en Type A-port (7,5 W) og en Type C-port (60 W).

 • Bagdisplay: en type C-port (60 W).

 • Armlæn bagest i midten: en type C-port (60 W).

12 V strømudtag

Der er to 12 V strømudtag inde i køretøjet.

Positioner:
 • Bag opbevaringsområdet i midterkonsollen

 • På højre side af bagklappen

For- og bagrudeviskere

Forrudeviskere kan rengøre forruden. Du kan indstille forrudeviskerne til forskellige tilstande ved at vippe armen til højre på rattet.

Ikon Navn Funktion Betjening
Enkelt visk Forrudeviskerne visker en gang Vip armen ned en gang
Fra Forrudeviskerne slukkes Vip armen til denne indstilling
Intervalvisk Forrudeviskerne visker i intervaller Vip armen op til denne indstilling
Kontinuerlige visk Forrudeviskerne visker kontinuerligt ved lav hastighed Vip armen op til denne indstilling
Forrudeviskerne visker kontinuerligt ved høj hastighed Blive ved med at vippe armen op til denne indstilling

Når intervalvisk er aktiveret, kan du justere hyppigheden med hastighedskontakten på armen. Rul kontakten op for en højere hyppighed og ned for en lavere hyppighed.

Advarsel 冬季启动刮水器前,确保刮水器刮片未结冻,且已刮落挡风玻璃上的冰雪。

Om vinteren skal du sikre dig, at viskerbladene ikke er frosset fast, og at isen eller sneen på forruden er ryddet, før du tænder for vinduesviskerne.

Advarsel 当刮水器清洁挡风玻璃时,要使用足够的清洗液,挡风玻璃必须保持湿润。

Sørg for at bruge tilstrækkelig sprinklervæske til at holde forruden våd, når du tørrer forruden af.

Automatisk forrudevisker

Tryk på knappen Automatisk visk for enden af højre arm for at aktivere den automatiske viskerfunktion. Tryk på denne knap igen, eller vip armen op og ned for at deaktivere den automatiske viskerfunktion.

Gå til Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel > Automatisk bagrudevisker for at aktivere funktionen.

Note 在自动洗车房中,请确保停用自动雨刮功能,否则可能会由于无意间刮水导致雨刮器损坏。

For at undgå skader på vinduesviskerne skal du sikre dig, at den automatiske vinduesviskerfunktion er deaktiveret, når du kører ind i en automatisk bilvask.

Rengøring af forruden med vinduesviskere

Løft armen på højre side af rattet mod førerens ansigt, og vælg . Dyserne på viskerarmene vil sprøjte sprinklervæske, og viskerne vil arbejde ved lav hastighed. Slip armen for at stoppe sprøjtning af sprinklervæske.

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel > Udvidet rengøring for at aktivere denne funktion. Nu vil viskerne tørre en gang mere efter sprøjtning af sprinklervæske. Det anbefales at slå denne funktion fra om vinteren i nordlige områder.

Skub armen fremad, og vælg for at gøre det muligt for bagrudeviskerne at arbejde ved lav hastighed.

Skub armen længere frem og hold den, og vælg derefter for at sprøjte sprinklervæske på den øverste del af bagruden med viskere, der arbejder ved lav hastighed. Slip armen for at stoppe sprøjtning og fortsætte med at tørre. Træk armen tilbage for at stoppe aftørringen.

Advarsel 洗涤液不足时不要使用清洗装置,否则会损坏洗涤液泵。

For at undgå at beskadige sprinklerpumpen må du ikke bruge sprinkleren, hvis der ikke er nok sprinklervæske.

Advarsel 在恶劣天气条件下,确保雨刮片未被冻结或粘附在挡风玻璃上。

Under dårlige vejrforhold skal du sikre dig, at viskerbladene ikke er frosset eller sidder fast i forruden.

Automatisk opvarmning af bagrude

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel for at aktivere automatisk opvarmning af bagruden. Når forrudeviskerne er tændt på regnfulde dage, aktiveres automatisk bagrudeopvarmning automatisk for at hjælpe med at fjerne vandtågen.

Aktivering/deaktivering af viskere i bakgear

Når du skifter til BAK med forrudeviskerne tændt, tændes bagrudeviskeren automatisk. Når der skiftes ud af BAK, slukkes bagrudeviskeren.

Når Automatisk bagrudevisker er aktiveret, og forrudeviskerne er tændt, aktiveres bagrudeviskeren automatisk ved bakning.

Justering af sidespejle

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, tryk på Positionsjustering > Justering af sidespejle > Start, juster positionen med knapperne på rattet, og tryk på Afslut, når justeringen er fuldført. Du kan også stryge til højre fra venstre side af startsiden på midterdisplayet for at gå ind på siden med hurtige indstillinger, og trykke på Justering af sidespejle > Start.

De venstre knapper på rattet bruges til at justere venstre sidespejl, og de højre knapper på rattet bruges til at justere det højre sidespejl.

Justeringsmetode:

Brug op- og ned-knapperne til at vippe sidespejle op og ned

Brug venstre og højre knapper til at vippe sidespejle til venstre og højre

Tryk på for at vippe til næste position, og tryk og hold for at vippe kontinuerligt

Advarsel 车辆行驶中禁止调节外后视镜,防止发生意外事故

Sidespejlene må ikke justeres under kørsel. Hvis det sker, kan det medføre en ulykke.

Foldning af sidespejle

For at indstille sidespejlets automatiske foldningsfunktion skal du gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Kørsel > Automatisk indfældning ved låsning.

Når køretøjet er låst udefra, foldes sidespejlene automatisk ind. Næste gang føreren sætter sig på førersædet (med førerdøren lukket og bremsepedalen trykket ned), foldes sidespejlene automatisk ud.

Hvis køretøjet passerer gennem en smal vej med lav hastighed (mindre end 40 km/t), kan du manuelt folde sidespejlene ind ved at trykke på Kørsel > Sammenfoldning af sidespejle på siden Indstillinger. Sidespejlene foldes automatisk ud igen, når køretøjets hastighed overstiger 40 km/t.

For at se vejen tydeligt, når du bakker, kan du aktivere funktionen Automatisk indfældning i bakgear.

Opvarmning af sidespejle

Sidespejlene er udstyret med en varmefunktion til hurtigt at tørre regn eller sne, der befinder sig på dem.

Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Kørsel > Opvarmning af sidespejle for manuelt at aktivere funktionen til opvarmning af sidespejle.

Sidespejleopvarmningen slukker automatisk efter 60 minutter. Du kan også slukke den manuelt fra midterdisplayet.

Automatisk opvarmning af sidespejle

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel for at aktivere automatisk opvarmning af sidespejle. Når forrudeviskerne er tændt på regnfulde dage, aktiveres automatisk sidespejlsopvarmning automatisk for at hjælpe med at fjerne vandtågen.

Automatisk nedblænding af bakspejl og sidespejle

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel > Automatisk nedblænding af bakspejl og sidespejle for at aktivere funktionen til automatisk nedblænding af bakspejl og sidespejle.

Funktionen til automatisk nedblænding af bakspejlet og sidespejlene kan reducere genskin fra forlygter fra køretøjer bag dig for at reducere sikkerhedsrisici.

Note 车辆为 R 挡及前阅读灯开启时防炫目功能不可用。

Den automatiske dæmpningsfunktion er ikke tilgængelig, når køretøjet er i REVERSE med de forreste læselamper tændt.

Klimastyring foran

Klimastyringslinje

Du kan justere temperaturen og luftfordelingen inde i bilen fra klimastyringslinjen nederst på midterdisplayet.

 1. Start

  Tryk for at vende tilbage til startsiden.

 2. Indstillinger

  Tryk for at gå ind i Indstillinger.

 3. Luftcirkulation

  Viser den aktuelle tilstand for luftcirkulation. Tryk for at skifte mellem tilstanden Recirkulation , Tilstanden Automatisk cirkulation og tilstanden Friskluft .

  Med tilstanden Automatisk cirkulation slået til, når udeluften er stærkt forurenet, skifter køretøjet automatisk fra tilstanden Friskluft til tilstanden Recirkulation for at sikre optimal kabineluftkvalitet.

 4. Temperatur i førersiden

  Viser måltemperaturen i førersiden. Tryk for at få adgang til klimastyringspanelet.

  Stryg til venstre eller højre for at justere temperaturen i førersiden mellem 15-31 grader Celsius.

  Tryk på pilen for at justere temperaturen i stigninger/fald på 0,5 grader.

  Tryk på Synkroniser for også at anvende temperaturindstillingerne i førersiden på for- og bagsædepassagersæderne. For at stoppe temperatursynkroniseringen skal du manuelt justere temperaturen for for- og bagsædepassagersæderne på midterdisplayet.

 5. Justering af klimastyring og blæserhastighed

  Viser om klimastyringen er tændt eller slukket. Tryk for at vise eller skjule klimastyringspanelet.

  Tryk og stryg for at justere blæserhastigheden foran mellem niveau 0-8. På niveau 0 vil klimastyringen for hele køretøjet være slået fra.

 6. Temperatur i passagersiden

  Viser måltemperaturen i passagersiden. Tryk for at få adgang til klimastyringspanelet.

  Stryg til venstre eller højre for at justere temperaturen i passagersiden mellem 15-31 grader Celsius.

  Tryk på pilen for at justere temperaturen i stigninger/fald på 0,5 grader.

 7. Afrimning/afdugning af forrude

  Når funktionen til afrimning/afdugning af forruden er aktiveret, aktiveres den manuelle tilstand (A/C) samtidigt. Luftfordelingstilstanden vil være Luft på forrude, og luftcirkulationen vil blive skiftet til tilstanden Automatisk cirkulation.

  Når ydersiden af forruden bliver dugget, anbefales det at tænde for vinduesviskerne og AUTO-tilstand for klimastyring. Når indersiden af forruden bliver dugget, anbefales det at tænde for afdugning af forruden. Når duggen er fjernet, skal du aktivere AUTO-tilstanden for klimastyring og aktivere automatisk afdugning.

  Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Kabinekomfort > Automatisk afdugning. Afdugningsfunktionen for forruden bliver automatisk aktiveret, når forruden dugger til indvendigt.

 8. App-center

  Apps i midterdisplayet

 9. Lydstyrkejustering

  Standardværdien for lydstyrke er 50 %. Tryk på ikonet, og stryg til venstre og højre for at justere lydstyrken.

  Tryk og hold for at slå lyden fra, og tryk og hold igen for at gendanne lydstyrken, før lyden blev slået fra.

Klimastyringspanel foran

Når en brugerflade vises på det aktuelle midterdisplay, skal du for at justere temperaturerne foran og bagtil trykke på temperatur- eller klimakontrolikonet i klimastyringslinjen for få adgang til klimastyringspanelet.

 1. Sådan tændes og slukkes klimastyring foran

  Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for klimastyringen foran.

  Tryk en gang til for at slukke for klimastyringen foran. I dette tilfælde vil klimastyringen bagtil også slukkes.

 2. Manuel tilstand (A/C)

  Tryk for at tænde manuel tilstand (A/C). I dette tilfælde kan du manuelt justere blæserhastigheden og temperaturen til køling eller opvarmning.

  Hvis du slukker for den, skifter køretøjet til tilstanden Friskluft.

 3. Tilstanden Max køling

  Tryk for at tænde max-indstillingen for køling. Hvis manuel tilstand (A/C) også er aktiveret, vil køretøjet automatisk skifte til tilstanden Recirkulation med blæserhastigheden indstillet til det højeste niveau og luftfordelingen indstillet til Luft i ansigt.

  Tryk en gang til for at slå tilstanden Max køling fra og gendanne klimastyringen til de tidligere indstillinger.

 4. Tilstanden Max opvarmning

  Tryk for at tænde max-indstillingen for opvarmning. Hvis manuel tilstand (A/C) også er aktiveret, vil køretøjet automatisk skifte til tilstanden Recirkulation med blæserhastigheden indstillet til det højeste niveau og luftfordelingen indstillet til Luft på fødder.

  Tryk en gang til for at slå tilstanden Max opvarmning fra og gendanne klimastyringen til de tidligere indstillinger.

 5. Afrimning/afdugning af forrude

  Når funktionen til afrimning/afdugning af forruden er aktiveret, aktiveres den manuelle tilstand (A/C) samtidigt. Luftfordelingstilstanden vil være Luft på forrude, og luftcirkulationen vil blive skiftet til tilstanden Automatisk cirkulation.

  Når ydersiden af forruden bliver dugget, anbefales det at tænde for vinduesviskerne og AUTO-tilstand for klimastyring. Når indersiden af forruden bliver dugget, anbefales det at tænde for afdugning af forruden. Når duggen er fjernet, skal du aktivere AUTO-tilstanden for klimastyring og aktivere automatisk afdugning.

  Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, trykke på Kabinekomfort > Automatisk afdugning, og indstille følsomheden. Afdugningsfunktionen for forruden bliver automatisk aktiveret, når forruden dugger til indvendigt.

 6. Opvarmning af bagrude

  Tryk for at opvarme bagruden. Denne funktion slukker automatisk efter 15 minutter.

 7. Tilstanden Luftspjæld

  Fra: Luftspjældene i førersiden er lukket. Du kan ikke slukke for de fire luftspjæld foran på samme tid.

  Frit: Vinklen på de to luftspjæld i førersiden kan justeres individuelt.

  Balanceret: Vinklen på de to luftspjæld i førersiden er symmetrisk.

  Feje: Luftspjældene fejer op og ned, venstre og højre.

 8. Blæserhastighed foran

  Tryk på ikonet "+" eller "-" for at justere blæserhastigheden foran. Luftspjældene foran har otte hastighedsniveauer.

 9. AUTO

  Tryk for at tænde AUTO-tilstand. Dette justerer automatisk temperaturen, blæserhastigheden, luftfordelingen og luftcirkulationen for for- og bagsæderne i henhold til den temperatur, du indstiller.

  Tryk en gang til for at deaktivere AUTO-tilstand. Klimastyringens status forbliver uændret.

 10. Luftfordeling

  Brugere kan vælge mellem syv luftfordelingstilstande: Luft på forruden, luft i ansigtet, luft på fødderne, luft i ansigtet og fødderne, luft på fødderne og forruden, luft i ansigtet og forruden og luft på forruden, ansigtet og fødderne.

  Ikon

  Luftfordeling

  Luft på forrude

  Hvis den bruges sammen med en høj blæserhastighed, vil den hurtigt afdugge og afrime forruden i kolde og fugtige vejrforhold.

  Luft i ansigt

  Opvarmer og nedkøler kabinen foran.

  Luft på fødder

  Opvarmer eller køler fodrumsområderne.

  Luft i ansigt og fødder

  Indstiller kabinen foran inklusive fodrumsområderne til en behagelig temperatur.

  Luft på fødder og forrude

  Afrimer forruden, mens fodrumsområderne opvarmes eller afkøles.

  Luft i ansigt og forrude

  Afrimer forruden, mens kabinen foran opvarmes eller afkøles.

  Luft på forrude, ansigt og fødder

  Afrimer forruden, mens kabinen foran inklusive fodrumsområderne indstilles til en behagelig temperatur.

Justering af luftspjæld foran

Luftspjældene er placeret under forruden og både på og under instrumentpanelet.

 1. Luftspjæld til forrude

 2. Luftspjæld i ansigtsniveau

 3. Luftspjæld i fodniveau

De forreste luftspjæld på instrumentpanelet kan justeres som følger:

Tryk på luftventilationsområdet på midterdisplayet, og stryg op og ned for at regulere den lodrette vinkel, og stryg til venstre og højre for at regulere den vandrette vinkel.

I tilstanden Fri kan du dobbeltklikke på et luftspjæld på midterdisplayet for at lukke det tilsvarende luftspjæld. Mindst ét luftspjæld skal dog forblive åbent.

Tips til brug af aircondition

 • Hold gitteret fri for eventuelle forhindringer (f.eks. blade, sne).

 • Hvis køretøjet er parkeret under ekstremt varme vejrforhold, skal du tænde for aircondition og åbne ruderne samtidigt for hurtigt at afkøle kabinen.

Klimastyring bagtil

Klimastyringspanel bagtil

Et klimastyringspanel er tilgængeligt på bagdisplayet, så bagsædepassagerer kan justere temperaturen og blæserhastigheden.

 1. Sådan tændes og slukkes klimastyring

  Tryk for at tænde eller slukke for klimastyringen foran og bagtil.

 2. Kontakt bagtil

  Tryk for at tænde eller slukke for klimastyringen.

 3. Tilstande for luftspjæld bagtil

  Fra: Luftspjældene bagtil er lukket. Du kan ikke slukke for begge luftspjæld bagtil på samme tid.

  Frit: Vinklen på de to luftspjæld bagtil kan justeres individuelt.

  Feje: Luftspjældene bagtil fejer op og ned, venstre og højre.

 4. Display for temperatur bagtil

  Viser måltemperaturen bagtil. Tryk for at få adgang til temperaturstyringspanelet.

  Tryk på temperaturværdien og stryg til venstre og højre for at justere temperaturen i området 15-31 °C.

 5. Luft i ansigt

  Opvarmer og nedkøler kabinen bagtil.

 6. AUTO

  Tryk på knappen for at aktivere AUTO-tilstand, hvor temperaturen, blæserhastigheden og luftfordelingen i kabinen bagtil automatisk justeres i henhold til den temperatur, du indstiller.

  Tryk en gang til for at deaktivere AUTO-tilstand. Klimastyringens status forbliver uændret.

 7. Luft på fødder

  Opvarmer og nedkøler fodbrønden for bagsædepassagerer.

 8. Blæserhastighed bagtil

  Tryk på ikonet "+" eller "-" for at justere blæserhastigheden bagtil. Luftspjældene bagtil har seks hastighedsniveauer.

Bagdisplayet giver bagsædepassagerer klimastyring bagtil.

Justering af luftspjæld bagtil

Luftspjældene bagtil er placeret i bunden af det bageste kontrolpanel samt under fører- og forsædepassagersædet.

 1. Luftspjæld i ansigtsniveau bagtil

 2. Luftspjæld i fodniveau bagtil

Luftspjæld bagtil kan justeres som følger:

Tryk på luftventilationsområdet på midterdisplayet eller bagdisplayet, og stryg op og ned for at regulere den lodrette vinkel, og stryg til venstre og højre for at regulere den vandrette vinkel.

I tilstanden Fri kan du dobbeltklikke på et luftspjæld på skærmen for at lukke det tilsvarende luftspjæld. Mindst ét luftspjæld skal dog forblive åbent.

Luftoprensning

Luftrensningstilstande

Du kan se den aktuelle luftkvalitet i kabinen i øverste højre hjørne af det centrale display og vælge en luftrensningstilstand:

 • Fra: Slå luftrensning fra;

 • AUTO: Lad køretøjet automatisk justere ventilatorhastigheden i henhold til koncentrationen af PM2,5 i kabinen;

 • STILLE: Renser luften i kabinen stille og roligt med lav ventilatorhastighed

Ioniseringsapparat

For yderligere at forbedre luftkvaliteten i kabinen ved hjælp af ionisering skal du gå til Indstillinger nederst på det centrale display og trykke på Cabin Comfort > Ionizer.

Fjernelse af A/C-lugt

I varmt vejr, når køretøjet er i PARK, og klimaanlægget er i drift, kan der forblive kondensvand i klimaanlægget. Gå ind i Indstillinger nederst i det midterste display, og tryk på Cabin Comfort > A/C Odor Removal. Når du forlader og låser bilen, vil klimastyringssystemet, hvis der registreres rester af vand i klimaanlægget, automatisk blive tændt på maksimal hastighed for at fjerne fugt i fordamperen og luftkanalen og dermed begrænse bakterievæksten i det fugtige miljø.

Du kan vælge mellem to tilstande, Standard (blæseren fortsætter med at køre i ca. tre minutter) og Kraftig (blæseren fortsætter med at køre i ca. 20 minutter).

Denne funktion kan forbruge noget strøm under visse miljøer. Planlæg din rejse korrekt, eller sluk den efter behov.

Musik

Tryk på Medier på forsiden, og vælg din foretrukne radio- eller musikstreamingtjeneste:

 • Vælg Tidal Music for at søge og afspille din yndlingsmusik. Du kan logge ind for at synkronisere musik og tilføje numre eller album til Favoritter.

 • Vælg FM- eller NIO-radio for at afspille og tilføje radioprogrammer til favoritter.

 • Indsæt et USB-drev for at afspille musik fra det.

 • Når du har tilsluttet en mobilenhed til køretøjet via Bluetooth, kan du vælge Bluetooth Music for at afspille musik fra enheden.

Hvis du vil styre mediets lydstyrke, skal du gå ind i Indstillinger nederst til venstre på hovedskærmen og berøre Lyd. Tryk på Lydtilstand for at indstille kabinens lydfeltydelse. Hvis det er nødvendigt (f.eks. når dit barn sover på bagsæderne), kan du også slå Lydløs bagi til.

Dolby Atmos til biler giver dig en velafstemt, afbalanceret lydoplevelse og en optimal lyttekonfiguration, der er optimeret til bilens indvendige miljø, hvilket gør kabinen til et ideelt lytterum for fordybende musikoplevelser med mere lagdelt og fyldigere lyd end nogensinde før. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories, Inc. Fortrolige, ikke-offentliggjorte værker. Copyright 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

Navigation

Hvis du vil vælge en rute til et sted, skal du gå til Navigation på det midterste display. Hvis du allerede har sendt en rute via NIO-appen, vises den valgte rute automatisk på det centrale display, når det er tændt.

Tryk på for at indstille navigationsindstillingerne, herunder rutepræferencer, stemmestyret navigation og kortvisning.

Billeder

Billeder

I køretøjet kan du bede NOMI om at hjælpe dig med at tage selfies. De fotos eller videoer, der tages, gemmes i appen Fotos på hovedskærmen og kan eksporteres via et USB-kabel.

Telefon

Når mobiltelefonens Bluetooth er blevet parret med bilens Bluetooth, kan den indbyggede Bluetooth-telefonfunktion bruges, efter at bilen er blevet godkendt på mobiltelefonen til at synkronisere mobiltelefonens kontakter og nylige opkald. Du kan se telefonsiden på startsiden eller på app-centeret i midterdisplayet.

Når dine kontakter og nylige opkald i mobiltelefonen er synkroniseret med bilen, kan du vælge en bestemt kontakt eller et bestemt nyligt opkald, eller indtaste et telefonnummer direkte for at foretage et opkald. Du kan skifte mellem privat tilstand og håndfri tilstand under et opkald.

Du kan browse i dine nylige opkald eller skifte til andre Bluetooth-telefonenheder, eller skjule dine nylige opkald på opringningssiden.

Tilslutning til mobilenheder

Du kan forbinde køretøjet med en mobilenhed (f.eks. telefon, tablet) via Bluetooth eller Hotspot, og synkronisere din mobilenhed (f.eks. telefonkontakter, musik) til køretøjet på midterdisplayet for en optimal infotainmentoplevelse. Mobilenheden synkroniseres automatisk til dit køretøj, næste gang den tilsluttes. Du behøver ikke at godkende forbindelsen igen.

For at forbinde din mobilenhed via Bluetooth eller Hotspot skal du trykke på Bluetooth- eller Hotspot-ikonet øverst på midterdisplayet:
 1. Slå Bluetooth eller WLAN til på din mobilenhed (f.eks. telefon, tablet).

 2. Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Tilslut for at aktivere Bluetooth- eller Hotspot-funktionen.

 3. Vælg den mobilenhed, du vil oprette forbindelse til, på midterdisplayet for at parre enheden manuelt.

Du kan også tilslutte en mobilenhed via Bluetooth eller Hotspot med et enkelt tryk ved at placere den på den trådløse opladningsplade og følge instruktionerne herunder (denne fremgangsmåde er kun tilgængelig for visse telefoner):
 1. Slå NFC og Bluetooth eller WLAN til på din telefon.

 2. Placer telefonen på den trådløse opladningsplade på midterkonsollen.

 3. Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, tryk på Forbind for at åbne Bluetooth- eller Hotspot-siden, og vælg "Opret forbindelse via NFC på telefonen".

  Note 进行蓝牙或热点连接过程中请勿移开手机。

  Du må ikke fjerne telefonen fra opladningspladen, når den er forbundet til køretøjet via Bluetooth eller Hotspot.

Trådløs opladning

Du kan oplade en trådløs opladningsenhed ved at placere den på den trådløse opladningsplade på midterkonsollen.

Trådløs opladning er som standard slået til. Du kan gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Tilslut > Trådløs opladning for at deaktivere funktionen. Den aktuelle indstilling gemmes på køretøjsejerens konto eller den autoriserede brugerkonto. Den aktuelle ladestatus vises på midterdisplayet.

Når den trådløse opladningsplade er optaget af en mobilenhed forbundet via Bluetooth eller NFC-hurtigforbindelse, stopper opladningen.

Under følgende forhold stopper opladningen, og midterdisplayet viser en statusmeddelelse:
 • Opladningen er fuldført.

 • Der opstår en fejl under opladning. For eksempel kan ladespændingen være for høj eller for lav.

Advarsel 无线充电功能开启后,若有金属物品(如普通钥匙、硬币或 NFC 卡)放置在无线充电板处,将可能影响充电效果,甚至造成灼伤风险。
 • Når kabelfri opladning er aktiveret, kan metalgenstande (f.eks. en nøgle, en mønt eller et NFC-kort), der placeret på den kabelfrie opladningsplade, påvirke ladeeffektiviteten og endda medføre en forbrænding.

 • Når der bruges kabelfri opladning, må der ikke placeres metalgenstande mellem telefonen og opladningspladen, f.eks. mønter eller kort med chip/batteri. Brug ikke telefoncovere af metal som f.eks. de, der understøtter magnetisk opladning (MagSafe).

 • Det er normalt, at telefonen bliver varmere, når den har opladet over længere tid. Anbring ikke en fuldt opladet enhed på opladningspladen. Det kan medføre overophedning.

 • Oplad ikke to eller flere enheder kabelfrit på samme tid.

 • Blæserens lufthul sidder nederst på den kabelfrie opladningsplade. Undgå, at der kommer små fremmedlegemer og væsker ind i lufthullet.

NOMI

NOMI, NIO's indbyggede AI-assistent, er placeret på det øverste instrumentpanel. Du og andre passagerer kan kommunikere direkte med NOMI og kontrollere visse funktioner gennem stemmekommandoer. NOMI er en personlig ledsager til din rejse.

Når du træder ind i køretøjet (med førerdøren lukket eller bremsepedalen trykket én gang), vil NOMI hilse på dig. For at styre visse funktioner via NOMI, sig vækkeordet (som er "Hey, NOMI" som standard) eller tryk på stemmekommandoknappen på højre side af rattet for at vække NOMI. Når NOMI har reageret på dit kald (f.eks. ved at sige "Jeg er her"), kan du give en kommando. Når en samtale afsluttes, eller en opgave er fuldført, skifter NOMI automatisk til standbytilstand. Du kan vække NOMI, når som helst.

For at tilpasse et vækkeord skal du gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på NOMI > Indstil vækkeord. Det vil derefter blive gemt på din konto og opdateret automatisk, næste gang du sætter dig ind. Du skal tilføje "Hey" før et vækkeord med to kinesiske tegn. Hvis det tilpassede vækkeord består af tre til seks kinesiske tegn, kan du vække NOMI ved blot at sige ordet.

Du kan aktivere den fortsatte samtale for NOMI ved at gå til Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på NOMI > Fortsat samtale. Med denne aktiveret, når NOMI vækkes af en passager, kan samtalen fortsættes på 20 sekunder uden brug af vækkeordet. Hvis en anden passager ønsker at kommunikere med NOMI, kan passageren genaktivere NOMI. Tryk på Skjult stemmesamtale for at skjule transskriptionen af din og NOMI's tale.

Kategori

Funktion (der kommer snart flere påskeæg)

Anbefalede kommandoer

Grundlæggende funktioner

Væk NOMI

Hey, NOMI.

Introducer NOMI

Hvad er du i stand til?

Tilbyd et forslag

Jeg har et forslag.

Jeg har feedback til dig.

Afvis NOMI

Annuller/afslut/farvel.

Forstyr ikke-tilstand (Når den er slået til, vil NOMI ikke tale spontant, men vil stadig svare på dine anmodninger)

Forstyr ikke slået til.

Forstyr ikke.

Forstyr ikke slået fra.

Sov ikke over dig.

Vågn op.

Medier

Lydstyrkejustering

Indstil lydstyrke for musik/medier til maksimum.

Indstil lydstyrke til 60 %/minimum/50 %.

Slå lyd fra.

Afspil musik

Spil en sang for mig.

Afspil XXX.

Næste sang.

Gentag enkelt sang/gentag playliste/bland afspilning.

Føj denne sang til Favoritter.

Jeg vil ikke lytte til sange fra XX.

Afspil en sang fra USB.

Telefon

Foretag et telefonopkald

Ring til XXX.

Besvar et opkald

Besvar/afvis.

Underholdning

Fortæl en joke

Fortæl mig en joke.

Selfie

Tag et billede.

Tag et billede mere.

Navigation

Naviger til et sted

Jeg har brug for navigation.

Jeg skal oplade.

Jeg er sulten.

Jeg vil gerne spise Hot pot.

Planlæg rute

Nummer et.

Tag mig til nærmeste.

Omdiriger.

Gem adresse eller føj til Favoritter

Rediger hjemmeadresse.

Gem aktuel placering.

Skift kortindstillinger

Zoom ind på kort.

Skift til 2D-kort.

Hovedet op.

Se eller afslut navigation

Hvor meget længere til arbejde?

Hvordan er trafikken?

Afslut navigation.

Stop navigation.

Klimastyring

Juster temperatur

Indstil (fører/forsædepassager/bag) temperatur til 26 grader Celsius.

Juster blæserhastighed

Sænk blæserhastigheden på førersiden en smule.

Indstil blæserhastigheden til højeste.

Slå klimastyring til/fra

Slå (bageste) klimastyring til.

Slå AUTO-tilstand til.

Juster luftfordeling og luftcirkulation

Luft i ansigtet, luft på fødderne, luft på forruden, luft på fødderne og forruden, luft i ansigtet og fødderne.

(Tænd/sluk) for-/bagrudeafrimning.

Slå Recirkulation-tilstand til.

Luftrensning

Slå luftrensning til.

Hvad er PM2.5-niveauet indenfor?

Slå luftrensningen fra.

Ruder

Rudekontrol

Åbn/luk (fører, forsædepassager, venstre bag, højre bag, alle) rude(r).

Åbn ruderne helt.

Åbn ruden 20 %.

Åbn bagruderne på klem.

Sæder

Sædeventilation

Tænd for ventilation af (fører/forsædepassager) sæde.

Skru lidt ned for sædeventilationen.

Sædevarme

Tænd for sædevarme (fører/forsædepassager/venstre bag/højre bag).

Skru lidt op for sædevarmen.

Sædemassage

Tænd for massage i (fører/forsædepassager) sæde.

Øg intensiteten en smule.

Indstil sædemassage til niveau 3.

Rat

Ratvarme

Slå ratvarme til.

Lys

Omgivelsesbelysning

Slå omgivelsesbelysning til.

Skift farve på omgivelsesbelysning.

Betjeningselementer på midterdisplay

Juster skærmens lysstyrke

Reducer lysstyrken på midterdisplayet en smule.

Forøg lysstyrken til maksimum.

Bluetooth/WLAN/Hotspot

Slå til/fra (Bluetooth/WLAN/Hotspot).

Programmer

Vend tilbage til skrivebord.

Gå til Medier/Telefon/Navigation/Musik/Vejr/Indstillinger.

Advarsel NOMI 注意事项
 • Hold NOMI og dens base væk fra væsker, sure eller alkaliske opløsningsmidler, snavs, fibre eller magnetiske materialer.

 • NOMI og dens base må ikke adskilles eller repareres.

 • Du må ikke skubbe, trække eller vride NOMI eller hindre dens bevægelse.

 • Forsøg ikke at fjerne NOMI og dens base.

Komfortfunktioner

Når køretøjet er i PARK (uden at være låst udefra), og førersædet er ledigt, kan passagererne stadig sætte sig ind i køretøjet og få adgang til visse komfortfunktioner. Funktionen slukkes automatisk efter 10 timer uden betjening. Hvis du vil fortsætte med at bruge en komfortfunktion, skal du åbne en dør, træde på bremsepedalen eller sidde på førersædet med lukket førerdør.

Komfortfunktioner omfatter primært:

 • Indstilling af fører-/passagersæde

 • Justering af rat

 • Trådløs opladning

 • Kontrol af klimaanlæg foran

 • Sædemassage, varme og ventilation

 • Ratvarme

 • Kontrol af vinduer

 • Læselys og omgivende belysning

 • Underholdning og navigation

 • NOMI

Intelligent duftsystem

Der er et duftsystem til dig og din familie. Du kan vælge den ønskede duft for at nyde en forfriskende og behagelig oplevelse, mens du kører.

Der tilbydes en række forskellige dufte, herunder Solar, Adventure og Haven. Du indsætter din yndlingsduftpatron i duftholderen, der er placeret under midterkonsollen og kan udskifte patronen efter dine præferencer.

Sådan indsættes og udskiftes duftpatronerne:

 1. Fjern låget på duftpatronen, indsæt patronen med forsiden opad i holderen, og tryk derefter på bunden af patronen.

  Advarsel 安装香氛瓶过程中请勿旋转香氛瓶。

  Du må ikke dreje duftpatronen, når du sætter den i.

 2. Patronen vil derefter blive holdt på plads af en magnet placeret inde i holderen.

 3. Når duftpatronen er på plads, vil køretøjet give dig besked om, at duftsystemet er tilgængeligt, og angive den nøjagtige duft af hver patron på midterdisplayet.

 4. For at udskifte duftpatronen skal du holde i bunden af patronen med fingrene og trække den langsomt ud.

For at tænde eller slukke for duftsystemet skal du kontrollere intensiteten af en duft eller vælge en anden duft, indsætte duftpatronen og stryge til højre på startsiden for at besøge Hurtig adgang og vælge Duft.

Advarsel 香氛警告
 • Opbevar duftpatronen uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger den ved et uheld, da dette kan være skadeligt for deres helbred.

 • Lad ikke dit barn stikke en finger ind i duftpatronen. Hvis du gør det, kan det medføre personskade.

 • Af hensyn til din sikkerhed må du ikke sætte duftpatronen i eller udskifte den, mens du kører bil.

 • Hvis du eller en passager føler ubehag, skal du straks deaktivere duftsystemet.

Advarsel 香氛注意
 • Kontroller udløbsdatoen, før du indsætter duftpatronen. Duften har en holdbarhed på et år, hvis flasken forbliver uåbnet; når flasken er åbnet, kan duften holde sig i tre måneder. Hold op med at bruge duftstoffet, og udskift det, når det er udløbet.

 • Nogle duftstoffer (f.eks. Wild) har en stimulerende virkning. Brug den kun, når det er nødvendigt.

 • Når du udskifter duftpatronen, skal du holde hænderne rene for at sikre, at duftsystemet kan fungere normalt efter udskiftningen.

 • Der er placeret en magnet i hver duftpatron. Hold din smartphone, tablet og andre elektroniske enheder væk fra holderen for at undgå interferens mellem elektroniske enheder og duftsystemet.

 • Der kan forekomme kemiske reaktioner mellem duftstoffet og organiske stoffer. Hold den keramiske duftpind i duftpatronen og væk fra alle plastikdele.

Note 香氛说明
 • Oplevelsen af duftsystemet kan variere afhængigt af kabinetemperaturen, ventilatorhastigheden og brugerens fysiske tilstand.

 • Køb kun originale keramiske duftpinde, og undgå at beskadige duftpatronen for at sikre dens kvalitet.

 • Hvis duftpatronen ikke kan identificeres, efter at den er sat i, skal du prøve igen.

Tide

Tide er en fysisk og psykologisk sundhedsapp, der hjælper dig med at sove, meditere, slappe af og holde fokus. Inspireret af rejser, natur og meditation, giver Tide et væld af lydressourcer såsom naturlyde og meditationsøvelser for at hjælpe dig med at flygte fra den tempofyldte verden for at få et roligt sted med fred, hvor du kan meditere et stykke tid for at slappe af sind og sove bedre med mindre angst og stress, mens du forbliver fokuseret og rolig.

Tide tilbyder tre tilstande, nemlig Afslapning, Meditation og Vejrtrækning.

Afslaoningstilstand

Du og din familie kan falde i søvn til naturens lyde i køretøjet og vågne op til en blød alarm for at omfavne en smuk verden.

Du eller dine autoriserede brugere kan gå ind i programstarteren for at åbne siden Tide > Afslapning, hvor lydscenarier og alarmtidspunkt for afslapningstilstanden kan indstilles og huskes for den specifikke konto.

 • Afslapning efter tid: Du kan indstille en Afslapning-nedtælling for at vække dig på det indstillede tidspunkt. Du kan også vælge at fortsætte eller afslutte afslapningstilstanden ved alarmen.

 • Afslapning efter opladning: Hvis køretøjet er i DC-opladningsprocessen, kan du indstille et batteriniveau inden for opladningsgrænsen for at få en lur, indtil det indstillede niveau er nået.

 • Der findes flere indstillinger, inklusive lydstyrker og tidsindstillet afspilning af sovehjælpelyde, vækkeurslyde og lydstyrker og kontakt til gendannelse af sædeposition efter endt lur.

 • Indstil scenarier for søvnhjælpslyd.

Når køretøjet går ind i Afslapning-tilstand, slukkes bilens belysning, med vinduer og døre lukkede og låste, klimastyringen indstilles automatisk til den temperatur, der er behagelig for en lur, og luftrenseren tændes automatisk. Hvis du sidder på et forsæde, vil sædet automatisk flytte til afslapningspositionen (hvis den er indstillet tidligere) eller standardpositionen. NOMI går i Forstyr ikke-tilstand for at skabe en afslappende atmosfære for dig. Når afslapningstilstand slutter, vil køretøjet gendanne indstillingerne før luren.

Advarsel 小憩模式
 • Før du skifter til afslapningstilstand, skal du sørge for, at køretøjet er i PARK og ikke i batteriskift-tilstand.

 • Luk alle døre og bagklappen, før du starter afslapningstilstand for at sikre sikkerheden.

 • En fejl i klimaanlægget kan forringe komforten i afslapningstilstand.

 • Når forsæderne flyttes bagud under afslapningstilstand, skal du være opmærksom på, at der er plads til bagsædepassagererne. Hvis den lange skinne går i indgreb for passagerforsædet, flytter passagerforsædet sig ikke automatisk, efter afslapningstilstand er valgt.

 • Hvis køretøjet ikke oplades, skal du sørge for, at den resterende rækkevidde er mindst 60 km. Tidsalarmen udløses automatisk, når den resterende rækkevidde er under 30 km, og opladningsalarmen udløses automatisk, når ladestikket frakobles eller der opstår en fejl under opladning, for at minde dig om at kontrollere batteriniveauet.

 • Køretøjet afslutter automatisk afslapningstilstand under visse forhold, f.eks. når køretøjet ikke er i PARK, der er risiko for antændelse af batteriet, der kører en softwareopdatering, køretøjet er i batteriskifttilstand, køretøjet er låst for søvntilstand, klimastyringen er defekt og der skiftes konto. I dette tilfælde kan sæderne ikke automatisk gendannes til stillingerne, før afslapningstilstand blev valgt.

Meditation-tilstand

Meditation-tilstanden giver en fordybende oplevelse for at give din hjerne pause, så du kan mærke dit indre og dine omgivelser og reducere din fysiske og mentale udmattelse.

Du eller dine autoriserede brugere kan gå ind i programstarteren for at åbne siden Tide > Meditation, hvor lydscenarier og lydstyrker for meditationen kan indstilles og huskes for den specifikke konto.

Når køretøjet går ind i Meditation-tilstand, slukkes bilens belysning, med vinduer og døre lukket og låst, klimastyringen indstilles automatisk til den temperatur, der er behagelig for meditation, og luftrenseren tændes automatisk. NOMI går i Forstyr ikke-tilstand for at skabe en fordybende og stille atmosfære for dig. Når meditationen slutter, vil køretøjet gendanne indstillingerne før meditationen.

Advarsel 冥想与呼吸
 • Sørg for, at køretøjet er i PARK og ikke i Batteriskifttilstand.

 • Luk alle døre og bagklappen, før du starter meditationstilstanden, af hensyn til sikkerheden.

 • Hvis køretøjet ikke oplades, skal du sikre dig, at dets resterende rækkevidde ikke er mindre end 30 km.

 • Køretøjet forlader automatisk den aktuelle tilstand under visse omstændigheder, f.eks. når køretøjet ikke er i PARK, når batteriet risikerer at blive antændt, når en softwareopdatering er i gang, når køretøjet er i strømskiftetilstand, når køretøjet er låst til hvile, og når kontoen er skiftet.

Vejrtrækning-tilstand

Vejrtrækning-tilstand hjælper dig med at lære at trække vejret ordentligt, berolige dig selv og lindre stress.

Du eller dine autoriserede brugere kan gå ind i programstarteren for at åbne siden Tide > Vejrtrækning, hvor vejrtrækningsscenarier og baggrundslydsscenarier og lydstyrker kan indstilles og huskes for den specifikke konto.

Advarsel 冥想与呼吸
 • Sørg for, at køretøjet er i PARK og ikke i Batteriskifttilstand.

 • Luk alle døre og bagklappen, før du starter meditationstilstanden, af hensyn til sikkerheden.

 • Hvis køretøjet ikke oplades, skal du sikre dig, at dets resterende rækkevidde ikke er mindre end 30 km.

 • Køretøjet forlader automatisk den aktuelle tilstand under visse omstændigheder, f.eks. når køretøjet ikke er i PARK, når batteriet risikerer at blive antændt, når en softwareopdatering er i gang, når køretøjet er i strømskiftetilstand, når køretøjet er låst til hvile, og når kontoen er skiftet.

Hurtig adgang

Du kan trykke på Quick Access i programstarteren på den centrale skærm for frit at kombinere apps til tilpassede scenarier eller gå ind i Square-grænsefladen for at få en personlig og automatiseret intelligent oplevelse ved hjælp af de anbefalede Quick Access-skabeloner.

Handlinger, der understøtter brugerdefinerede genveje, omfatter: tid, medier, vejr, kabinekomfort, kørsel, opladning, døre, vinduer, sæder, belysning, systemindstillinger og applikationer samt andre almindelige indstillinger. Du kan også dele brugerdefinerede scenarier med venner.

Indikatorer i instrumentbræt

Kontakt straks NIO, hvis en af følgende indikatorer ikke er i normal tilstand.

Ikon

Bemærk

Automatisk fjernlys

Fjernlys

Autohold

Positionslys

Nærlys

Tågelygter foran

Køretøj klar

Venstre blinklys

Højre blinklys

Tågelygter bagtil

Isglat/tilsneet vej

Advarselslyd for fodgænger slukket

Fejl i bremsesystem

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) tændt/fejl

Lavt batteriniveau

Påmindelse om hastighedsbegrænsning eller fejl i hastighedsbegrænsningstilstand

Status for tilslutning af trailer

Smart forlygter fejl

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) slukket

Avanceret førerovervågningssystem (ADMS) fejl/start selvtest

Intet ansigt er registreret af Avanceret førerovervågningssystem (ADMS)

Lane Departure Warning (LDW) And Assist slukket

Advarsel om overhastighed slået fra.

Begrænset effekt

ABS-fejl

Advarsel om dæktryksovervågningssystem (TPMS)

Afbrydelse af højspændingsbatteri

Autonom nødbremse (AEB)/kollisionsadvarsel (FCW) slukket/fejl

Advarsel om afbrydelse

Opladningskabel tilsluttet

Elektrisk parkeringsbremse (EPB)

Status for avanceret førerovervågningssystem (ADMS)

Fejl ved drivlinje

Fejl i den elektriske parkeringsbremse (EPB)

Advarsel om sikkerhedssele

Airbagfejl

Fejl i drivmotoren

Fejl ved 12V-batteriopladning

Fejl ved højspændingsbatteri

Overophedning af højspændingsbatteri

Fejl i den elektriske forbindelse til anhængeren

Fejl ved Detektering af blind vinkel (BSD) og Vognbaneskift-assistent (LCA)

Fejl ved Krydsende trafik-alarm (CTA-F)/Bagved krydsende trakfi-alarm ved bremsning (RCTA-B)

Fejl ved førerassistenten

Fejl ved hastighedsbegrænsning

Shiftless Advanced Parking Assist med Fusion (S-APA med Fusion) fejl

Fejl ved vognbaneafkørselsadvarsel og -assistent (LDW)

Betjeningselementer på midterdisplay

Betjeningselementer på forreste midterdisplay

Når du eller en autoriseret bruger logger på, kan midterdisplayet problemfrit få adgang til omfattende og tilpasset indhold, såsom musik, navigation, radio osv. Du kan også tilpasse og gemme dit yndlingsindhold på din konto. Køretøjet indlæser automatisk alt gemt indhold, næste gang du logger på. Når du skifter mellem forskellige konti, vil køretøjet vise personligt indhold, der er gemt på den tilsvarende konto.

Du kan få adgang til de ønskede funktioner (f.eks. medier, navigation) fra startsiden. Følgende funktioner findes på midterdisplayet:

 1. Infolinje

  Viser varslingsmeddelelser, advarselsmeddelelser og advarselsikoner osv.

 2. Funktionsmenuen Korttype

  Tryk og hold for at skifte mellem forskellige funktionskort, såsom musik og vejr.

 3. Start

  Tryk på denne knap, eller klem fem fingre sammen på en hvilken som helst side på midterdisplayet for at vende tilbage til startsiden.

 4. Køretøjsindstillinger

  Indstiller de almindelige funktioner for køretøjet.

  Du kan også stryge til højre på startsiden for at komme ind på siden Hurtig adgang, hvor du kan bruge almindelige funktioner og tilpasse genveje.

 5. Kontrolpanel for klimastyring og komfort

  Indstiller hurtigt klima-, sæde- og komfortindstillinger.

 6. Programstarter

  Du kan vælge forskellige programmer her, såsom vejr, fotos osv.

 7. Lydstyrkeindstillinger

  Indstiller hurtigt system- og medielydstyrken.

Betjeningselementer på bagdisplayet

Du kan styre funktioner og medier relateret til bagsæderne fra bagdisplayet. Følgende funktioner findes på bagdisplayet:

 • Stryg vandret til venstre og højre eller skub til venstre og højre langs kanten af skærmen for at skifte mellem forskellige køretøjsfunktioner, såsom klimastyring, sædekomfort, omgivelsesbelysning, duft osv.

 • Stryg ned langs den øverste kant af skærmen for at gå ind på siden Hurtig adgang, hvor du kan indstille skærmbelysning, lydstyrke og pauseskærm.

 • Stryg op langs den nederste kant af skærmen for at gå ind på siden Medier, hvor du kan styre den aktuelle medieafspilning.

Event Data Recorder (Optager af hændelsesdata) (EDR)

Dette køretøj er udstyret med en eventdataoptager. Event Data Recorder bruges primært til at registrere data fra visse ulykker eller ulykkeslignende situationer, f.eks. udløsning af airbag eller kollision med en forhindring på vejen. Sådanne data kan hjælpe med at forstå driften af køretøjets systemer.

Event Data Recorder på dette køretøj kan midlertidigt eller permanent lagre tekniske oplysninger om køretøjets status, hændelser og fejl midlertidigt eller permanent. Disse tekniske oplysninger omfatter normalt status for følgende komponenter, moduler, systemer og miljøer:
 • Status for køretøjet og dets individuelle komponenter, f.eks. hastighed, acceleration og køretøjets identifikationsnummer.

 • Funktionsstatus for vigtige systemkomponenter, f.eks. sikkerhedsseler.

 • Køretøjets reaktioner under særlige kørselsforhold, f.eks. når en airbag udløses eller når stabilitetskontrolsystemet griber ind.

 • Data for en periode før og efter en kollision, f.eks. bremsning, acceleration, styring, tidspunktet for hændelsen, udløsning af beskyttelsesanordninger for passagerer og sikkerhedsselestatus.

Sådanne data bidrager til en bedre forståelse af, hvordan kollisioner og personskader opstår.

Note: De køretøjshastigheder, der registreres af hændelsesdataoptageren, er fra bremsekontrolenheden.

Disse data er kun en naturlig egenskab til identifikation og udbedring af fejl og optimering af køretøjets funktioner. De kan ikke bruges til at reproducere bevægelser på vejen. Ved udførelse af servicerelaterede opgaver som f.eks. reparation og vedligeholdelse kan servicepersonale og fabrikanter aflæse disse tekniske data fra hændelses- og fejldatahukommelsen med særlige diagnoseapparater. Efter fejlfinding sletter systemet eller fortsætter med at overskrive oplysningerne i hukommelseslageret.

Ved brug af køretøjet kan disse tekniske parametre og andre oplysninger om køretøjet, f.eks. ulykkesrapporter, skader på køretøjet og bevismateriale (som kan kræve indgriben fra en specialist), læses via NIO's diagnoseapparater.

Hvis hændelsesdataoptageren ikke har plads nok til at registrere en hændelse, overskriver de aktuelle hændelsesdata ulåste tidligere hændelsesdata i kronologisk rækkefølge. Låste hændelser vil ikke blive overskrevet af efterfølgende hændelser.

Note NIO在未经车主允许的情况下不会将数据记录系统的信息透露给第三方人员使用。

NIO vil ikke videregive oplysninger, der er registreret i systemet, til en tredjepart uden din tilladelse eller dit samtykke.

Systemopdatering

Din bil leveres med et fjernopgraderingssystem. Når køretøjet er forbundet til internettet, kan du gå ind i Indstillinger nederst på midterdisplayet og trykke på Alment > Systemopdatering for at opdatere bilens systemsoftware. og holde dit bilsystem opdateret. Du får besked, når der er en softwareopdatering tilgængelig. Du kan vælge at starte opdateringen med det samme eller . Under opdateringen viser det centrale display den tid, der er nødvendig for at gennemføre processen (som afhænger af opdateringspakkens størrelse).

Advarsel 车辆在充电过程中时请勿执行系统升级。
 • Systemopgraderinger er kun tilgængelige, når køretøjet er logget ind med ejerens konto.

 • En systemopdatering kan kun startes, når køretøjet står i PARK (gearvælgeren er sat i position P) og er forbundet til internettet.

 • Systemopgraderinger vil forbruge en vis mængde strøm. Før du påbegynder en opgradering, skal du sikre dig, at køretøjets batteriniveau er over 20 %, og planlægge dine rejseplaner i overensstemmelse hermed.

 • Hvis du starter en systemopgradering under opladning, stopper køretøjet automatisk opladningen. Når opgraderingen er færdig, kan du genoptage opladningen manuelt.

 • Under en systemopdatering vil alle bilens funktioner undtagen låsning/oplåsning med den smarte bilnøgle ikke være tilgængelige. Du kan ikke køre køretøjet under en systemopgradering.

 • Systemopdateringer kan give nye funktioner, ændringer af eksisterende funktioner eller ændringer af den måde, hvorpå nogle funktioner fungerer. Læs udgivelsesbemærkningerne omhyggeligt efter enhver opdatering for at få mere at vide om nye eller opdaterede funktioner. Hvis du ikke er bekendt med en funktion i en systemopdatering, skal du bruge funktionen med forsigtighed for at undgå personskade eller materielle skader som følge af forkert brug.

 • Hvis systemopgraderingen ikke kan starte eller ikke lykkes, skal du straks kontakte NIO.

 • Du må ikke ændre køretøjets komponenter eller ændre softwaren i køretøjet uden tilladelse. Manglende overholdelse kan medføre personskade eller materielle skader.

Nulstilling af alle indstillinger

Når du skal sælge bilen, kan du slette alt indhold og alle indstillinger ved at gå ind i Indstillinger nederst på midterdisplayet og trykke på Alment > Nulstil alle indstillinger.

Følgende data og indstillinger slettes, herunder køretøjsindstillinger (f.eks. indstillinger for sæder, sidespejle og klimaanlæg), køreindstillinger (f.eks. ADAS og køretilstand), NOMI-indstillinger, systemindstillinger (f.eks. tid og dato), navigationsindstillinger, medieplaylister samt fotos og videoer.

Advarsel 恢复出厂设置
 • Kun køretøjets ejer kan nulstille alle indstillinger. Handlingen kan kun udføres, når køretøjet er standset.

 • Når du nulstiller alle indstillinger, bliver kombiinstrumentet og hovedskærmen sorte og blinker. Kør ikke køretøjet, når systemet nulstilles. Ellers kan det medføre uforudsigelige konsekvenser.

 • Efter nulstilling vil køretøjet blive genetableret til den inaktiverede tilstand. Du skal genaktivere køretøjet for at bruge det igen.

 • Ved nulstilling slettes alle dine indstillinger, applikationsdata og alt indhold, herunder fotos og videoer, der er gemt i køretøjet. Det anbefales at sikkerhedskopiere dine vigtige filer, før du nulstiller. Du kan indtaste albummet på hovedskærmen , vælge de filer, du har brug for, og vælge Eksporter til USB.

 • Nulstilling sletter ikke dine personlige data, der er gemt i skyen, f.eks. kørevaner, hyppige navigationsadresser og musikafspilningslister.

Grundlæggende betjening

Start af køretøjet

Din bil er klar til at køre, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Føreren sidder ned.

 2. Førerdøren er lukket, eller der er trykket på bremsepedalen.

Når du sidder på sædet, kan du starte bilen via en intelligent nøglering, et NFC-kort eller en NFC-kompatibel telefon.

Når du bruger et NFC-kort eller en NFC-aktiveret telefon, skal du placere telefonen eller kortet på den trådløse opladningsplade og holde telefonen ulåst. Derefter kan du prøve at skifte gear og starte køretøjet.

Advarsel 使用NFC启动时,请确保手机或卡片钥匙处于无线充电面板处。

Når du starter køretøjet via et NFC-kort, skal du sørge for, at telefonen eller NFC-kortet er placeret på den trådløse opladningsplade.

Advarsel 使用NFC钥匙功能时,手机必须开机,且处于解锁状态。因苹果公司未向第三方开放NFC权限,故暂不支持IOS系统。

Når du bruger et NFC-kort, skal du sørge for, at telefonen er tændt og ikke låst op.

Da Apple Inc. ikke tillader tredjeparter at få adgang til NFC, understøttes iOS ikke på nuværende tidspunkt.

Advarsel 当发生碰撞时,撞击力会通过加速踏板传递至小腿,对人身造成伤害。为保护驾驶者安全,加速踏板设有断裂诱导槽,保护驾驶者腿部。 在意外情况下,当较大侧向外力作用时,由于诱导槽的设计,加速踏板可能会断裂。

I tilfælde af en kollision overføres kollisionskraften til førerens underben via speederpedalen, hvilket kan forårsage personskade. Derfor er speederpedalen forsynet med en brudbegrænsende rille for at beskytte førerens ben og den personlige sikkerhed.

I uventede situationer, hvor der påføres køretøjet en stor lateral ekstern kraft, kan speederpedalen gå i stykker på grund af begrænsningsrillen.

Skift af gear

Når du trykker på bremsepedalen og sætter bilen i DRIVE eller REVERSE, vises på det digitale instrumentpanel, hvilket indikerer, at bilen er klar til at køre ud på vejen. Når det er lykkedes at skifte ind i et gear, viser det digitale instrumentbræt det aktuelle gear på displayet. Ellers minder det dig om at bekræfte det aktuelle gear.

Brug gearvælgeren på midterkonsollen til at skifte gear i:
 • DRIVE (D): For normal køretilstand

 • REVERSE (R): Kun når køretøjet er standset

 • PARK (P): Når køretøjet er fastgjort på plads

Gå ind i Indstillinger fra bunden af det centrale display, og tryk på Lyd > Gearskiftesignal for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Du kan skifte til NEUTRAL (N gear) under særlige brugsforhold, f.eks. når bilen skubbes fremad eller under en automatisk vask.

Gå ind i Indstillinger fra bunden af det centrale display, og tryk på Kørsel > Bugserings-/vasketilstand for at aktivere eller deaktivere NEUTRAL (N gear).

Advarsel 换挡后务必通过数字仪表确认挡位,如果数字仪表显示挡位和预期不一致,要重新确认挡位或重新换挡。

Bekræft altid gearet på det digitale kombiinstrument, når du har skiftet gear. Hvis der er uoverensstemmelser med det viste gear, skal du bekræfte det to gange eller skifte gear igen.

Advarsel 只有在停车状态且踩下制动踏板时,才能挂入驻车挡(P挡)。

Du kan kun skifte til PARK, når køretøjet står stille, og bremsepedalen er trykket ned.

Advarsel 在离开车辆前或坡道上,请确保已挂入驻车挡(P挡)。如果没有任何挡位显示,则车辆可能会自行移动。

Før du forlader køretøjet eller standser det på en skråning, skal du sikre dig, at gearet er sat i PARK. Hvis du ikke har bekræftet gearet på det digitale kombiinstrument, kan køretøjet rulle væk.

Elektrisk parkeringsbremse

Når du skifter til PARK, aktiveres parkeringsbremsen automatisk. På dette tidspunkt vises på det digitale instrumentbræt, hvilket angiver, at den elektriske parkeringsbremse er aktiveret.

Når du låser bilen udefra, slukker den automatisk og slukker for centrale display og instrumentbrættet.

Du kan skifte til PARK på følgende måde:

 • Tryk på knappen PARK ved siden af gearvælgeren på midterkonsollen.

 • Gå ind i Indstillinger fra bunden af det centrale display, og tryk på Kørsel > Elektrisk parkeringsbremse for at skubbe knappen til parkering.

Når vises på det digitale instrumentbræt, fungerer bremsesystemet ikke korrekt. I dette tilfælde skal du køre forsigtigt, og straks kontakte NIO.

Advarsel 下车前务必确保爱车处于P 挡且电子驻车已启用,以免爱车移动导致伤害或损坏。

Før du forlader dit køretøj, skal du sikre dig, at det er i PARK, og at EPB er tændt. Undladelse af at gøre det kan resultere i personskade eller beskadigelse, hvis køretøjet bevæger sig.

Scenarieassistent

Snetilstand

Når du kører på isglatte veje, kan du aktivere Snetilstand for at ændre den måde, bilen køres på, og forhindre, at den glider ud.

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel > Snetilstand for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Du kan skifte til en hvilken som helst almindelig køretilstand, eller du kan trykke på Snetilstand igen for at slå funktionen fra.

Nem passage gennem

Easy Pass Through hjælper ved kørsel på komplekse veje med huller, hårde sider eller pakket sne osv.

Gå ind i Indstillinger fra bunden af det centrale display, og tryk på Kørsel > Easy Pass Through for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Når funktionen er aktiveret, hæves køretøjets kørehøjde til maksimum.

Easy Pass Through bliver automatisk deaktiveret i følgende situationer:

 • Hastigheden overstiger 30 km/t.

 • Køretilstanden ændres.

ECO+-tilstand

ECO+-tilstand reducerer bilens strømforbrug og forlænger rækkevidden ved at deaktivere valgfrie funktioner og opfylde de minimale kørselsbehov.

I ECO+-tilstand er bilens maksimale hastighed begrænset, førerassistentfunktioner er midlertidigt ikke tilgængelige, og komfortfunktioner som f.eks. aircondition og ambient belysning er begrænset.

Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel > ECO+-tilstand for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Du kan skifte til en hvilken som helst almindelig køretilstand, eller du kan trykke på ECO+ Mode igen for at slå denne funktion fra.

Funktionsindstillinger

Autohold

Autohold-funktionen er beregnet til at holde bilen stille til midlertidig parkering, når bremsen  er sluppet.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Kørsel > Sådan aktiveres Autohold, og vælg den tilsvarende metode til at aktivere Autohold.

 • Fuld nedtrykning: Tryk på bremsen, indtil bilen stopper, let derpå foden lidt og tryk på pedalen igen for at aktivere Autohold

 • Automatisk aktivering: Tryk på bremsen, indtil bilen stopper, hvorefter Autohold automatisk aktiveres.

Når Autohold er aktiveret, vises ikonet på det digitale instrumentpanel. Når denne funktion er aktiv, kan du træde på speederen eller bremsen  for at deaktivere Autohold.

Advarsel 当车辆处于后退挡(R 挡)时,自动激活的驻车方式不生效。仍需使用深踩激活的方式驻车。

Autohold-tilstanden er ikke aktiveret, når køretøjet er i REVERSE (R-gear). Du skal stadig bruge Aktivering ved fuld tryk for at parkere.

Du kan også træde bremsen  i bund for at aktivere Autohold i en nødsituation.

Du kan også aktivere Autohold, når du parkerer på en vej op ad bakke, hvor bremsesystemet vil give tilstrækkelig bremsekraft til at holde bilen stille i overensstemmelse med bakkens hældningsgrad.

Advarsel 坡度不得超过20%。

Skråningens hældning må ikke overstige 20 %.

Nødbremsning

Hvis bremsen  svigter, kan du aktivere nødbremsning ved at trykke på gearknappen Park, som vil give fuld opbremsningsdeceleration under normale omstændigheder for at stoppe bilen.

 • Tryk på og hold gearknappen Park for at aktivere nødbremsning.

 • Slip gearknappen Park, eller tryk på speederen for at deaktivere nødbremsning. Hvis du vil aktivere nødbremsning igen, skal du trykke på knappen igen.

Advarsel 只有遇到制动踏板失灵或卡滞等紧急情况,才需要激活应急制动功能。

Aktiver ikke Nødbremsning, medmindre der er tale om en nødsituation, hvor bremsepedalen ikke fungerer eller sidder fast.

Advarsel 当行驶在弯道较大、路面不平或冬季的道路时,激活应急制动功能可能会导致车辆甩尾或侧滑,请谨慎驾驶。

Når du kører om vinteren eller på veje med skarpe kurver eller ujævne overflader, kan aktivering af Nødbremsning få køretøjet til at glide eller skride. Kør forsigtigt.

Bakkestartsassistent

Bakkestartsassistent (HSA) forhindrer bilen i at rulle baglæns, når du starter op ad bakke.

Når du flytter foden fra bremsepedalen til speederen, bevares trykket på bremsen  i bremsesystemet i højst 2 sekunder. Den midlertidige bremseeffekt forsvinder efter 2 sekunder eller når du accelererer.

Forstærket frontrudeprojektionssystem

Det forstærkede frontrudeprojektionssystem (HUD) afspejler og projicerer relevant information som f.eks. kørehastighed, navigation, trafikskilte, marchhastighedsskilte og Autohold på forruden oven over det digitale instrumentpanel.

Advarsel 在特定的角度下,阳光经前挡玻璃和HUD的折射和反射,会在前挡玻璃上形成小亮斑。随着光照角度、行驶方向和坡度等变化,小亮斑都会消失。如果长时间沿相同方向行驶,可以尝试调整HUD高度减缓小亮斑。

I visse vinkler kan sollyset føre til små lyse pletter på forruden, når det brydes og reflekteres af forruden og Heads-Up-displayet. Disse pletter kan forsvinde ved ændringer i lysvinkel, kørselsretning, hældning osv.

Når du kører i samme retning i lang tid, kan du justere højden på Heads-Up-displayet for at fjerne disse pletter.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Display>Forstærket frontrudeprojektionssystem for at konfigurere det.

 • Slå HUD til

 • Aktiv lysstyrkejustering

 • Højde

 • Hældning

Når højden er indstillet, vil systemet automatisk gemme den.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Display>Skift navigationstilstand, og vælg forskellige tilstande for navigationsdisplay for at opfylde forskellige krav til indhentning af information.

 • Auto-tilstand: Skifter aktivt mellem Detaljeret tilstand eller Indirekte tilstand i henhold til vejforholdene

 • Detaljeret tilstand: Viser kørselsruten og den aktuelle placering i realtid i form af et lille kort

 • Enkel tilstand: Giver vejledning kun til vejnavigation

Startpåmindelse

Når bilen er stoppet ved at følge køretøjet forude, og køretøjet forude kører væk, vil Startpåmindelse sende dig en advarsel.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og klik på NIO Pilot > Startpåmindelse for at slå denne funktion til eller fra.

Når det er aktiveret, og du manuelt stopper bilen, når køretøjet forude stopper, og du derpå ikke følger efter, når køretøjet forude kører væk, vil Startpåmindelse sende dig en advarsel.

Advarsel 起步提醒功能仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,在适宜且安全的车速范围内驾驶,并且符合现行交通法律法规。

Lead Vehicle Start Alert tjener kun som reference og kan ikke erstatte din visuelle observation. Du skal altid være opmærksom på trafikforholdene og vejforholdene og køre med en passende og sikker hastighed i overensstemmelse med gældende færdselslove og -regler.

Digital videooptager (DVR)

Du kan bruge den digitale videooptager til at optage videoer af din kørsel, som kan bruges som bevismateriale i tilfælde af en trafikulykke.

Den digitale videooptager har loop-, nødoptagelses- og hurtigoptagelsestilstand.

Advarsel 停车下电后,行车记录仪不再工作。

Den digitale videooptager virker ikke, når køretøjet er parkeret og slukket.

Loop-optagelse

Den digitale videobåndoptager har en hovedvisning og en surroundvisning og understøtter samtidig optagelse og preview i realtid. Videoafspilleren understøtter zoomning under afspilning og optagelse af skærmbilleder. Skærmbillederne gemmes i Fotos og kan uploades til skyen for at blive delt med din telefon.

 • Hovedvisning: Kun hovedkameravisningen optages, med en maksimal opløsning på 3840×1696 og en billedhastighed på 30 fps understøttet;

 • Surroundvisning: Alle kameravisninger optages med en maksimal opløsning på 1280×1000 og en billedhastighed på 30 fps understøttet af fire surround view-kameraer.

DVR'en kan lagre op til 10 timers hovedvisningsloop-optagelse og ca. 5,7 timers loop-optagelse med fem visninger. Når hukommelsen er fuld, vil de ældste videoer automatisk blive overskrevet.

Optagelsen gemmes i Fotos > Loop Videos. Hvis du vil sikkerhedskopiere bestemte videoer, skal du indsætte et USB-drev og vælge de filer, der skal eksporteres.

Gå ind i Indstillinger fra bunden af det centrale display, og tryk på Sikkerhed > Digital videooptager for at aktivere eller deaktivere funktionen.

 • vises øverst i midten af det digitale instrumentbræt, når optagelse er aktiveret.

 • vises øverst på det midterste display, når optagelsen starter.

 • vises øverst i midten af det digitale instrumentbræt, når optagelse er deaktiveret.

Den digitale videobåndoptager understøtter lydoptagelse og vandmærke, som er deaktiveret som standard og skal slås til manuelt.

Tryk på Digital videobåndoptager > Lydoptagelse for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

Tryk på Digital videobåndoptager > Vandmærke for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

vises øverst i det centrale display, når lydoptagelse er aktiveret. Derefter starter DVR'en lydoptagelse.

Når Vandmærke er aktiveret, vil der ud over tidsvandmærket også blive tilføjet vandmærker af hastighed, gear, blinklys og andre kørselsdata til videoen for at lette bestemmelse af fejl ved ulykker.

Nødoptagelse

Denne funktion optager videoer og gemmer dem i hukommelsen, når automatisk nødbremse eller airbags udløses.

En nødvideo dækker de 30 sekunder før og 60 sekunder efter en nødsituation. Optagelsen gemmes i Fotos > Nødvideoer.

Hurtig optagelse

Denne funktion understøtter de fleste scenarier, hvor optagelse kan udløses manuelt, f.eks. overtrædelser, svindel eller sjove scener, hvilket gør det lettere for dig at gemme, optage og søge efter relaterede videoer hurtigt.

Stryg til højre på startsiden for at besøge Hurtig adgang, og tryk på Snell videooptagelse for at starte optagelsen.

Du kan også trykke og holde den højre midterste knap på rattet nede for at tilpasse knappen til Quick Video Record (Hurtig videooptagelse). Når du har gemt, kan du trykke på knappen og holde den nede for at udløse Quick Recording (hurtig optagelse).

Denne funktion gemmer videoer, herunder de 30 sekunder før og 60 sekunder efter udløsningen. Optagelsen gemmes i Fotos > Nødvideoer.

Fodgængeradvarselssystem

Når du kører med lav hastighed (normalt under 30 km/t), udsender køretøjet en lyd for at advare andre trafikanter, f.eks. fodgængere og andre køretøjer, om din tilstedeværelse.

Parkeringskamera og parkeringsassistent

Parkeringsassistenten overvåger køretøjets omgivelser ved hjælp af ultralydssensorer, når køretøjet kører med lav hastighed, for at hjælpe dig med at parkere sikkert.

Under parkeringsprocessen udsendes der lyd- og visuelle advarsler for at angive afstanden mellem bilens for- eller bagende og forhindringen.

Afstand

Frekvens for lydadvarsel

Visuel alarmfarve

1.2-1.5 m

"Ingen"

Hvid

0.9-1.2 m

0, 1 eller 2 gange pr. sekund

Hvid

0.6-0.9 m

0, 2 eller 3 gange pr. sekund

Orange

0.3-0.6 m

3, 4 eller 5 gange pr. sekund

Orange

Mindre end 0,3 m

Højfrekvente biplyde

Rød

Advarsel 泊车辅助提示仅供参考,无法替代您的目视检查。泊车辅助提示作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用泊车辅助。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Parkeringsassistent tjener kun som en reference og kan ikke erstatte din visuelle observation.

Som en køreassistentfunktion kan Parkeringsassistent ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold. Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og først træffe din egen beslutning om, hvorvidt du skal bruge Parkeringsassistent, når din sikkerhed er sikret.

Det er altid dit ansvar at sikre, at køretøjet køres på en sikker måde og overholder gældende færdselslove og -regler.

Aktivering/deaktivering af parkeringskamera

Du kan aktivere Parkeringskamera på følgende måder:

 • Stryg til højre på startsiden for at gå til Hurtig adgang, og tryk på Surround View for at aktivere denne funktion.

 • Gå ind i programstartsprogrammet, og tryk på Park for at aktivere hukommelsesvisningen (surround-view eller billede med dobbelt visning).

 • Skift til TILBAGE for at aktivere hukommelsesvisningen (surround-view eller billede med dobbelt visning).

 • Tryk på og hold den højre midterste knap på rattet nede for at tilpasse knappen til Surround View, og aktiver denne funktion via denne knap.

 • Bed NOMI om at åbne Park-grænsefladen og aktivere surroundview-billedet.

Du kan trykke på den øverste højre side af grænsefladen til parkeringskamera for at slå lydalarmen fra. Du skal påtage dig alle risici, der opstår ved at parkere med lydalarmen slået fra.

Advarsel 爱车进入P挡或车速达到21 公里/小时会自动退出。您也可以采用五指抓取中控屏或点击左上方的关闭按键来主动退出。

Parkeringskamera deaktiveres automatisk, når køretøjet er i PARK eller kører hurtigere end 21 km/t.

Du kan også deaktivere Parkeringskamera manuelt ved at tage fat med fem fingre på hovedskærmen eller ved at trykke på knappen Fra øverst til venstre.

Advarsel 爱车前方和后方报警区域不超过150 厘米。

Rækkevidden af køretøjets forreste og bageste detektion overstiger ikke 150 centimeter.

Advarsel 超声波传感器可能对高度较低的障碍物,来自车身上方或车侧方的障碍物,较狭窄物体等类型的障碍物检测受限,您需要始终关注周边环境,否则可能导致财产或人身伤害,包括但不限于:

Ultralydssensorernes registrering kan være begrænset for visse forhindringer, herunder forhindringer, der er lave eller smalle, eller som kommer fra køretøjets overside eller side. I disse tilfælde skal du altid være opmærksom på dine omgivelser. Hvis du ikke gør det, kan det medføre materielle skader eller personskade. Disse forhindringer omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Fodgængere, børn og dyr

 • Åbne parkeringslåse, lave stenblokke, lave cylindre, tynde stænger, spidse genstande, huller osv.

 • Højdebegrænsende barrierer, højdebarrierer eller ophængte strukturer

 • Forhindringer på siden af køretøjets karrosseri, der kan forårsage en kollision eller ridser

 • Cykler, hjørner af mure og firkantede søjler på parkeringspladser osv.

Grænseflader til parkeringskamera

Der er to grænseflader til parkeringskameraer: surround-view-billede og dual-view-billede. Tryk på den øverste venstre knap på surroundview-billedet for at skifte mellem grænsefladerne.

Knap

Funktion

Kan opdateres til

Skift til billede med dobbelt visning

Kan opdateres til

Skift til surround-view-billede

Visninger af parkeringskamera

Når du har åbnet grænsefladen med dobbelt visningsbillede, kan du skifte til for-/bagudvisning ved at skifte til KØRE (D) / VENDE (R), eller du kan trykke på 3D-visning, forfravisning, bagudvisning, venstre/højre hjulnavvisning, forhjulsnavvisning eller baghjulsnavvisning nederst til venstre på det centrale display for at skifte mellem forskellige visninger.

I 3D-visningen kan du stryge med en finger for at justere visningsvinklen, zoome ind med to fingre for at justere visningsafstanden, og stryge op og ned med to fingre for at justere visningshøjden.

Advarsel 当中控屏显示左右轮毂视角、前轮毂视角、后轮毂视角时,泊车影像不会随挡位切换而改变视角。

Når midterdisplayet viser venstre/højre hjulvisning, forhjulsvisning, eller baghjulsvisning, ændres parkeringsvisningen ikke, når du skifter gear.

Dynamic Transparent Chassis

Med denne funktion kan du nemt se vejforholdene i køretøjet, som om dit køretøjs chassis blev gennemsigtigt, ved at tage vejbillederne på forhånd med kameraer og overføre dem til det centrale display i køretøjet.

Kan opdateres til

Du kan aktivere denne funktion i grænsefladen Indstillinger for parkeringskamera. Når denne funktion er aktiveret, kan du vælge en af fire muligheder for modellens gennemsigtighed under kørsel: Opaque, Low (uigennemsigtig), Low (lav), Medium (middel) og High (høj).

Advarsel 动态透明底盘无法识别出车辆静止时车底环境可能发生的变化。使用时请谨慎驾驶,以实际环境为准,以免造成车辆损坏。

Det Dynamisk transparent chassis kan ikke registrere eventuelle miljøændringer under chassiset, når køretøjet er stationært. Kør med forsigtighed og vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skader på køretøjet.

Blindvinkel omkring modellen

På grund af de relative positioner mellem kameraerne og køretøjet er der en blind vinkel på ca. 30 cm omkring køretøjet i grænsefladen med surroundview-billeder. Når du parkerer, skal du være opmærksom på dine omgivelser.

Advarsel 全景影像所显示的车模周围盲区提示仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下完成泊车操作。 由于盲区的存在,部分离车辆较近的低矮物体可能显示不全,请您注意观察,谨慎驾驶。

Angivelsen af den blinde vinkel, der er vist på billedet med surround view, tjener kun som reference og kan ikke erstatte din visuelle observation.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og først parkere bilen, når din sikkerhed er sikret.

På grund af eksistensen af døde vinkler kan det være, at nogle lave objekter tæt på køretøjet ikke vises fuldt ud. Vær venligst opmærksom og kør forsigtigt.

Sikkerhedsseler

Instruktioner til sikkerhedsseler

Sikkerhedsseler er en af de vigtigste måder at beskytte passagerer på i tilfælde af en ulykke. Brug af sikkerhedsseler sammen med airbags kan reducere risikoen for alvorlige skader, hvis der sker en kollision.

Både for- og bagsæder har sikkerhedsseler med selestrammere (totrins til forsæder). Selestrammerne trækkes hurtigt tilbage og låser sikkerhedsselerne i det øjeblik, der sker en alvorlig kollision, og giver derved øget beskyttelse for passagererne. Kraftbegrænseren kan derved forhindre sikkerhedsselen i at udøve for meget kraft på passageren og minimere skader på grund af selen.

Advarsel 不系安全带或未正确佩戴安全带可能带来严重的人员伤亡,请务必正确佩戴安全带。
 • Sikkerhedsseler skal altid bæres korrekt af alle passagerer. Hvis dette ikke sker, kan det medføre alvorlig personskade eller død.

 • Sikkerhedsselen må ikke løsnes under kørsel. Hvis du gør det, kan det øge risikoen for alvorlig personskade, hvis der sker en kollision.

 • Undgå at forurene sikkerhedsselen eller blokere for bæltelåsen. Hvis dette ikke gøres, kan det forringe sikkerhedsselens funktionalitet.

 • Kontroller sikkerhedsselens tilstand omhyggeligt før brug for at sikre, at ingen komponenter viser tegn på slitage, ældning eller skader. Hvis der konstateres skader, må du ikke fortsætte med at bruge sikkerhedsselen, og du skal straks udskifte den.

 • Forsøg ikke selv at reparere en beskadiget sikkerhedssele. Sikkerhedsseler må ikke fjernes eller monteres på nogen måde.

 • Fastgør aldrig mere end én person med en enkelt sikkerhedssele. Det er farligt at placere en sikkerhedssele omkring et barn, der sidder på skødet af en passager. Det kan medføre yderligere skade på barnet, hvis der sker en kollision.

 • Sikkerhedsseler, der er blevet strakt og deformeret under en ulykke, skal omgående udskiftes, også selv om der ikke er nogen synlige skader.

 • Sikkerhedsselestrammere, der er blevet aktiveret under en ulykke, skal straks udskiftes. Selv om de ikke er aktiveret ved visse ulykker, anbefales det at køre til NIO for at få dem kontrolleret eller om nødvendigt udskiftet.

 • Kør ikke med ryglænet tilbagetrukket i en ekstrem grad. Det kan forringe sikkerhedsselens beskyttende funktion.

Advarselslampe for sikkerhedsseler

Alle sæder er udstyret med sikkerhedsseler. Når føreren sidder (med lukkede døre eller bremsepedalen trykket ned) eller kører, tændes advarselslampen for sikkerhedsseler på det digitale instrumentpanel, når en person foran åbner selen, for at bede føreren og forsædepassageren om at spænde sikkerhedsselen. Hvis køretøjet køres med en hastighed over 22 km/t, og sikkerhedsselerne stadig ikke er spændt, blinker advarselslampen, og der lyder en lyd. Når sikkerhedsselerne er spændt, slukkes advarselslampen, og lyden stopper. Hvis selerne forbliver løsnet, stopper lyden efter 100 sekunder, men advarselslampen forbliver tændt.

Når føreren sidder (med lukkede døre eller bremsepedalen trykket ned), tændes advarselslampen for sikkerhedsseler på det digitale instrumentpanel, hvis en passager bagtil åbner selen, at bede vedkommende om at spænde selen. Når sikkerhedsselen er spændt, slukkes advarselslampen.

Når sikkerhedsselerne bagtil ikke er spændt:

 • Hvis køretøjet er i bevægelse med sikkerhedsselerne bagtil løsnet, lyser advarselslampen i 33 sekunder, før den automatisk slukkes.

 • Hvis køretøjet kører over 22 km/t, blinker advarselslampen, og der lyder en lyd. Advarselslampen slukker, når alle passagerer er spændt fast.

 • Hvis passagerer på bagsæderne forbliver afspændte, slukker advarselslampen automatisk efter 33 sekunder.

Advarsel 若安全带未系报警功能异常,请勿使用相关座椅,并请立即联系服务中心检查安全带功能。

Hvis påmindelsen om sikkerhedssele ikke fungerer, må du ikke bruge sædet, og du skal straks kontakte NIO for at få det kontrolleret.

Brug af sikkerhedsseler

Brug sikkerhedsselerne korrekt som følger:
 1. Træk sikkerhedsselen ved selespændet jævnt over din krop, og sørg for, at skulderremmen er placeret over skulderen, mens hofteselen er placeret på tværs af bækkenet. Placer aldrig sikkerhedsselen hen over nakken eller maven. Sæt selespændet ind i selelåsen, indtil du hører et klik, der indikerer, at det er låst på plads.

 2. Tryk på knappen, og skub selen opad eller nedad for at justere sikkerhedsselens højde. Slip knappen, når selen er i en passende højde. For at kontrollere, om selen er sikkert låst på plads, skal du trække hårdt i skulderdelen af selen.

For at åbne sikkerhedsselen skal du trykke på den røde knap på selelåsen for skubbe selespændet ud. Før selen tilbage med hånden, så den lettere kan rulles op.

Advarsel 佩戴安全带前请先调整好座椅靠背及头枕,充分发挥安全带的保护作用。佩戴安全带过松或过紧都可能在发生事故时带来人身伤害。 孕妇佩戴安全带时请将安全带均匀地通过胸部并尽可能低地在髋部穿过,保持安全带平展紧贴,避免发生事故时安全带勒紧而使胎儿及孕妇造成严重伤害。
 • Sørg for, at ryglænet og nakkestøtten er placeret korrekt, før du tager sikkerhedsselen på, så sikkerhedsselen kan beskytte den siddende person bedst muligt.

 • En sikkerhedssele, der enten er for løs eller for stram, kan forårsage skader, hvis der sker en kollision.

 • For en gravid passager skal sikkerhedsselen hvile jævnt over brystet og så lavt og fladt som muligt over hofterne. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det medføre alvorlige skader på både det ufødte foster og moderen, hvis sikkerhedsselen strammes i tilfælde af en ulykke.

Airbags

Instruktioner til airbags

Som fastholdelsessystem er airbaggen et supplement til sikkerhedsselen. Airbags kan hurtigt udløses i tilfælde af en alvorlig ulykke for at beskytte hovedet og brystet på passageren og reducere skadens alvorlighed. De kan dog ikke forhindre skader på lemmer og kropsoverflade. Passagerer får kun maksimal beskyttelse, når både airbags og sikkerhedsseler bruges korrekt.

Dit køretøj er udstyret med kollisionssensorer. I tilfælde af en frontal- eller sidekollision, der opfylder betingelserne for udløsning af airbagsystemet, vil de tilsvarende airbags blive udløst. Gasgeneratoren inde i airbaggen vil blive aktiveret til at frigive gas ved et bestemt tryk for at åbne airbagdækslet og fylde hele airbaggen, hvilket danner et beskyttende bufferlag for at beskytte passagererne og reducere risikoen for personskade eller død.

Airbagsystemet omfatter airbag foran og sideairbags. Tilstedeværelsen af en airbag er angivet med ordet "AIRBAG" alle de steder, hvor der er en airbag.

 • Airbags foran omfatter hovedairbags, der sidder i rattet og i loftsbeklædningen i passagersiden.

 • Sideairbags omfatter forsideairbags placeret på begge sider af førersædet og på ydersiden af det forreste passagersæde og gardinairbags placeret på loftsbeklædningen på begge sider fra A-stolpe til C-stolpe.

 1. Førerairbag foran

 2. Forsædepassagerens airbag foran

 3. Sædemonterede sideairbags

 4. Gardinairbags

 5. Airbags foran i midten

Advarsel 安全气囊作为辅助安全系统,不能替代安全带的保护作用,只有与安全带一起配合使用,才能为乘客提供最佳的保护作用,因此车内所有乘客务必系好安全带并保持正确的坐姿。
 • Airbags er et ekstra fastholdelsessystem og kan ikke erstatte sikkerhedsseler. Airbaggen kan kun øge sikkerheden, når den bruges sammen med sikkerhedsselen. Derfor skal alle i kabinen altid bruge sikkerhedssele og sidde i korrekt siddestilling.

 • Føreren skal sidde med en afstand på mindst 25 cm fra rattet, da airbaggen kan skade føreren, når den udløses med stor kraft.

 • Børn må ikke sidde på passagerforsædet, hvis passagerforsædets airbag er aktiveret. I tilfælde af en ulykke kan udløsningen af airbaggen medføre alvorlige personskader på børn.

 • Der må ikke placeres genstande på passagerforsædet. Disse genstande vil befinde sig i udløsningsområdet og blive kastet ud, hvis airbaggen udløses ved en katastrofeopbremsning, hvilket kan give personskader på passagererne.

 • Airbagsystemet kan kun anvendes én gang. Hvis airbaggen har været udløst, skal den udskiftes. I forbindelse med bestemte ulykker udløses airbaggen muligvis ikke. Men for at sikre, at airbagsystemet fungerer korrekt, skal du straks kontakte NIO for at kontrollere det og evt. udskifte det.

 • Hvis airbaggens afdækning er beskadiget eller gået i stykker, må køretøjet ikke anvendes, og du skal straks kontakte NIO.

 • Hvis airbagsystemet ikke har været udløst i en periode på 10 år fra produktionsdatoen, skal du besøge NIO for at få det udskiftet. Udskiftningen af airbagsystemet skal registreres, og den nye ejer skal underrettes om det, når ejerskabet til køretøjet overføres.

 • Det er forbudt at montere eller afmontere komponenter i airbagsystemet, herunder airbagmærkater.

 • Der kan dannes røg og fint pulver, når airbaggen udløses. Selvom det fine pulver ikke er giftigt, kan det stadig give ubehag for personerne i bilen.

 • Når der anvendes sædeovertræk, skal området omkring sideairbaggene på forsæderne undgås. Hvis ikke, kan det forringe sideairbaggenes beskyttelsesfunktion.

 • Der må ikke placeres genstande i gardinairbaggenes udløsningsområde (herunder søjler, loftsbeklædning eller håndtag). Passager må ikke læne sig mod dørene. Hvis det sker, kan det medføre personskader, hvis gardinairbaggen udløses.

 • Der må ikke placeres hårde genstande (herunder tøjbøjler, frugt eller glasflasker) på knagerne i køretøjet. Hvis det sker, kan det medføre personskader, hvis gardinairbaggen udløses.

 • Du må ikke placere fødder, knæ eller andre legemsdele på eller i nærheden af airbagafdækningen. Der må ikke placeres eller hænges genstande på eller i nærheden af airbagafdækningen. Hvis det sker, kan det forringe airbagfunktionen og medføre personskader, hvis der udløses en airbag.

 • Der må aldrig monteres elektroniske apparater (f.eks. Brobizz) på forruden i passagersiden. Hvis det sker, kan det medføre personskader, hvis forsædepassagerens airbag udløses.

 • Der må aldrig placeres, hænges eller monteres genstande på eller i nærheden af instrumentpanelet i passagersiden. Hvis det sker, kan det medføre personskader, hvis der udløses en airbag.

 • Køretøjets loftsbeklædning må ikke modificeres. Hvis det sker, kan det forringe funktionen af forsædepassagerens airbag og gardinairbaggen og medføre personskader, hvis de udløses.

 • Der må aldrig placeres eller hænges tunge eller skarpe genstande på forsidepassagerens solskærm. Hvis det sker, kan det medføre personskader, hvis forsædepassagerens airbag udløses.

 • Røg og støv, der dannes under den hurtige airbagudløsning, kan medføre hud- eller øjenirritation/skoldning/forbrændinger, og airbagfibrene kan medføre hudafskrabning eller forbrænding.

Betingelser for udløsning af airbags

Airbags vil udløses i følgende tilfælde:
 1. Køretøjet rammer en mur eller et køretøj med høj hastighed.

 2. Køretøjet rammer en hård kantsten.

 3. Køretøjet falder i en dyb grøft.

 4. Køretøjet påkøres af et andet køretøj med højere hastighed fra siden.

 5. Køretøjet rykker frem og rammer vejen hårdt.

I følgende tilfælde udløses airbags muligvis ikke, og passagererne skal beskyttes ved korrekt brug af sikkerhedsselerne:

 1. Køretøjet rammer et træ, en pæl eller andre høje og tynde genstande.

 2. Køretøjet bliver ramt af et andet køretøj bagfra.

 3. Køretøjet vælter.

 4. Køretøjet kolliderer med eller glider ind under en lastbil.

 5. Det forreste hjørne af køretøjet kolliderer med et andet køretøj.

 6. Det forreste hjørne af køretøjet kolliderer med en mur.

 7. Køretøjet kører sidelæns ind i en pæl.

 8. Siden af køretøjets forende rammes af et andet køretøj i en bestemt vinkel.

 9. Siden af køretøjets karrosseri rammes af et andet køretøj i en bestemt vinkel.

 10. Køretøjet bliver ramt af et andet køretøj fra siden.

Advarselsindikator for airbags

En advarselsindikator for airbags på det digitale instrumentpanel viser status for airbaggene. Hvis indikatoren er tændt, efter det digitale instrumentpanel tændes, må du ikke bruge køretøjet og skal straks kontakte NIO.

Deaktivering af airbags foran

Da airbaggene hurtigt udløses og udfoldes med stor kraft, bør afstanden mellem airbaggene foran og de forreste passagerer være mindst 25 cm. Hvis et barn eller en passager med særlige medicinske behov sidder på det forreste passagersæde, skal du gå ind i indstillinger i bunden af midterdisplayet og trykke på Kørsel > Airbags for forsædepassager for at deaktivere forsædepassagerairbaggen. Derefter vises ikonet øverst på midterdisplayet for at minde dig om, at forsædepassagerairbaggen er blevet deaktiveret. Dette kan reducere risikoen for alvorlige skader på de sårbare.

Handlinger, der skal tages efter udløsning af airbags

Når der sker en kollision, og airbaggene udløses, vil køretøjet automatisk foretage følgende handlinger for at sikre passagerernes sikkerhed:
 • Låser døre op for at sikre, at passager eller redningsmandskab kan åbne dørene.

 • Tænder havariblinkene for at angive køretøjets placering og advare andre køretøjer, der nærmer sig bagfra.

 • Afbryder højspændingssystemet for at sikre passagerernes sikkerhed.

 • Åbner vinduer for at forhindre passagerer i at blive fanget i køretøjet, hvis det synker ned i vand.

 • Deaktiverer førersædehukommelsen for at forhindre sædet i at bevæge sig til en position, der fanger føreren.

 • Tænder læselyset, især for at lette redningen om natten.

Børnelåse

Børnelåse er slået fra som standard og skal indstilles, før de tændes. Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Døre og ruder for at se indstillingerne for børnelåse.

Manuel til- og frakobling af børnelåse

Tryk på Børnelåse - Bagdøre/ruder, som vil blive fremhævet, hvis funktionen er slået til. Tryk igen for at slå den fra.

Hvis børnelåsen på den tilsvarende dør/rude ikke slås til eller fra, vil der vises et pop-up-vindue på midterdisplayet. Gentag handlingen igen, indtil det lykkedes.

Advarsel 儿童锁开启时,请勿单独将儿童留在车内,以免造成意外伤害。
 • Når Børnesikringslåse er aktiveret, må du ikke efterlade børn uden opsyn i køretøjet. Hvis du gør det, kan det medføre personskade eller død.

 • Når du har slået Børnesikringslåse til, skal du kontrollere dens status igen.

Barnesæde

Børn under 12 år eller mindre end 1,5 meter i højden skal køre i barnesæde eller selepude for at være tilstrækkeligt beskyttet. Børn må ikke bæres i en passagers arme eller sidde i skødet.

Brug kun et barnesæde, der er egnet til et barn og overholder de relevante love og regler. Kontrollér altid mærkaten og instruktionerne, når du vælger et barnesæde. Når du installerer og bruger et barnesæde, skal du altid følge de relevante love og regler, vejledningen fra producenten af barnesædet og denne manual.

Vigtige instruktioner til brug af et barnesæde

Korrekt brug af et barnesæde kan sænke risikoen for skader eller reducere alvorligheden af skader i en ulykke betydeligt. Vær opmærksom på følgende tips, når du bruger et barnesæde:
 • Det anbefales ikke at installere et barnesæde på midterste bagsæde.

 • Juster forsædepassagersædet til den højeste position, når der installeres et barnesæde på det ved hjælp af sikkerhedsselen.

 • Sørg for, at dit barn sidder i et barnesæde og bruger sikkerhedsselen korrekt.

 • Lad aldrig dit barn køre ubeskyttet i køretøjet.

 • Sæt ikke mere end ét barn i et barnesæde.

 • Tillad aldrig et barn at blive holdt i en passagers arme.

 • Sørg for, at der ikke er hårde eller skarpe genstande på barnesædet. Undladelse af at gøre det kan forårsage skade under en ulykke.

 • Når du installerer et bagudvendt barnesæde på bagsædet, skal du muligvis justere det tilsvarende forsæde fremad. Når du installerer en fremadvendt barnestol på bagsædet, kan det være nødvendigt at justere nakkestøttens højde.

 • Efterlad aldrig et barn uden opsyn, heller ikke selvom barnet er sikret i et barnesæde.

 • Lad aldrig et barn stå eller knæle i sædet, når der køres. I tilfælde af ulykker kan barnet blive slynget ud af køretøjet, hvilket kan forårsage personskade eller død for barnet og andre passagerer.

 • Følg altid barnesædeproducentens instruktioner for korrekt brug af sikkerhedsselen for optimal beskyttelse.

 • Sørg altid for, at barnesædet er korrekt installeret og fastgjort, selvom der ikke sidder et barn i barnesædet. Undladelse af at gøre det kan forårsage skade på andre passagerer under en kollision eller nødopbremsning.

 • Når et barn sidder i et barnesæde, skal du for at mindske risikoen for skader altid sikre, at barnet ikke læner sig op ad døren, ydersiden af sædet eller stolpen eller placerer hovedet eller kroppen under tagtværbjælken, hvor sideairbags eller gardinairbags udløses, når der sker en ulykke.

Typer af barnesæder

Brug kun det godkendte barnesæde, der passer til dit barn. Børn over 1,5 meter kan bruge køretøjets sikkerhedsseler. Barnesæder skal overholde relevante regler og standarder.

Tabel 1. CRS-tabel
Tilladt vægtgruppe* 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Sædeposition Fører 1. række passager 2. række passager 2. række i midten 2. række til højre
Passagerairbag slået fra Passagerairbag slået til
Siddeposition egnet til universalsele (ja/nej) N/A Ja (*a) Nej Ja Ja (*b) Ja
i-Size sædeposition (ja/nej) N/A Nej Nej Ja Nej Ja
Siddeposition egnet til sidebeslag (L1/L2)* N/A Nej Nej Nej Nej Nej
Største passende bagudvendt fastgørelse (R1/ R2X/ R2/ R3)* N/A Nej Nej R1/R2X/R2/R3 Nej R1/R2X/R2/R3
Største passende fremadvendt fastgørelse (F1/ F2X /F2/ F3)* N/A Nej Nej F2X/F2/F3 Nej F2X/F2/F3
Største egnede sædepudefastgørelse (B2/B3)* N/A Nej Nej B2/B3 Nej B2/B3
Egnet til støtteben N/A Ja Nej Ja Nej Ja

Noter:

* Vægtgruppen og barnesædekategorien er defineret i henhold til ECE R16 og R44, og du kan finde kategorien for et barnesæde på dens specifikation. Barnefastholdelsesanordningen skal passe til barnets alder, vægt og størrelse.

(a) Hvis det er absolut nødvendigt for dig at installere et barnesæde på forsædepassagersædet, skal du sørge for at slå passagerairbaggen fra. Juster forsædepassagersædet til højeste position, før du installerer universal CRS på det. Juster eller fjern nakkestøtten, hvis den blokerer for justeringen af CRS.

(b) Det er forbudt at installere et barnesæde med en støttebase eller med et støtteben på det midterste sæde i den 2 nd række.

Tabel 2. Barnefastholdelsesanordninger anbefalet af NIO
Gruppe Producent Model Fastgørelse
0 & 0+ Besafe iZi CombiX4 ISOFIX ISOFIX-monteret med støtteben, bagudvendt
Op til 13 kg
I
9-18 kg
II Cybex Solution Z i-Fix ISOFIX-monteret, fremadvendt
15-25 kg
III Graco Booster Basic ISOFIX med sikkerhedssele, fremadvendt
22-36 kg

NIO anbefaler at placere dine børn i det tilsvarende CRS på 2. ydre siddeposition, og CRS skal monteres på køretøjet med ISOFIX, støtteben eller sikkerhedssele. For at have den bedste beskyttelse til dine yngre børn, skal du bruge en anbefalet bagudvendt CRS til børn, der vejer mindre end 18 kg.

Q6 anbefalet CRS: Cybex Solution Z i-Fix

Q10 anbefalet CRS: Graco Booster Basic

Valg og installation af et barnesæde

Se den følgende forsæde-mærkat, der er monteret på solskærmen til forsædepassageren.

Hvis du ønsker at bruge et barnesæde på forsædepassagersædet, skal du altid sørge for, at airbaggen til forsædepassageren er deaktiveret. Gå ind i Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel > Forsædepassagerairbag for at deaktivere forsædepassagerairbaggen. I dette tilfælde vises ikonet øverst på midterdisplayet, hvilket giver dig besked om, at airbaggen til forsædepassageren er deaktiveret.

Fastgør dit barn med et barnesæde eller en sikkerhedssele, der passer til barnets alder, vægt og højde på de yderste bagsæder:

 • Spædbørn, der vejer op til 13 kg, kan sidde i en tilbagelænet bagudvendt barnestol fastgjort på bagsæderne.

 • Småbørn, der vejer mellem 9 kg og 18 kg, anbefales at sidde i et bagudvendt barnesæde, der er fastspændt af en sikkerhedspude eller integreret fempunktssele og fastgjort på bagsæderne.

 • Små børn, der vejer mellem 15 kg og 25 kg, kan sidde i et fremadvendt barnesæde, der er fastspændt af en sikkerhedssele og fastgjort på bagsæderne.

 • Børn, der vejer mellem 22 kg og 36 kg, og som er mindre end 1,5 meter høje, kan sidde i en sele, der er fastspændt af en sikkerhedssele og fastgjort på bagsæderne.

Advarsel 安全带上部必须从肩部通过且紧贴上身,不得紧贴颈部;安全带下部必须从髋部通过且紧贴下身,不得紧贴腹部。

Den øverste sele skal ligge fladt over skulder og bryst og må aldrig ligge over nakken; den nederste sele skal ligge fladt over bækkenet og må aldrig ligge over maven.

Installation af et barnesæde

Inden du installerer et barnesæde, skal du læse autosædeproducentens instruktioner omhyggeligt og sikre dig, at sædet kan installeres i dit køretøj. Du kan vælge et barnesæde, som spændes fast med en sikkerhedssele eller bruger ISOFIX-systemet. ISOFIX-systemet anbefales.

 • Installation af et sikkerhedsselefastspændt barnesæde

  For at installere et barnesæde på et bagsæde skal du føre sikkerhedsselen over barnesædet og spænde det fast. Sørg for, at selen ikke er snoet. Træk selen stramt og fjern alt slæk.

 • Installation af et ISOFIX-barnesæde

  De yderste bagsæder i dit køretøj er begge udstyret med ISOFIX-forankringspunkter, som er placeret under det dekorative gardin ved forbindelsen mellem ryglænet og puden med ISOFIX-mærket. Åbn det dekorative gardin, og skub den nederste del af barnesædet over på ISOFIX-forankringspunkterne.

  1. Løft det dekorative gardin markeret med ISOFIX, og skub den nederste del af barnesædet ind på sædets forankringsstænger, indtil du hører, at det klikker på plads.

  2. Før den øverste fastspændingsstrop på barnesædet under nakkestøtten og bagud, og fastgør derefter selen til forankringspunktet, der er placeret bag på bagsæderne.

  3. Træk i barnesædet for at kontrollere, at det sidder godt fast.

Advarsel 固定装置仅用于安装ISOFIX接口儿童座椅,非儿童座椅物件禁止连接此固定装置,以免造成人身伤害。安装和拆卸安全座椅请按照座椅说明书及车辆指导操作,未正确操作将可能造成儿童或其他乘客受伤。
 • ISOFIX-fastgørelsespunkterne er udelukkende beregnet til autostole med ISOFIX-system. For at undgå skader må du aldrig fastgøre andre genstande til ISOFIX.

 • Følg altid instruktionerne fra fabrikanten af autostolen samt denne vejledning, når du monterer og afmonterer en autostol. Forkert brug kan medføre skader på dit barn eller andre passagerer.

Multi Collision Braking (MCB)

Multi Collision Braking (MCB) er standard på EL7. Ved visse typer kollisioner aktiverer køretøjet bremser for at forhindre eller afbøde en sekundær kollision. For at hjælpe med at undgå eller afbøde en sekundær kollision, aktiveres bremserne automatisk for at hjælpe med at bremse køretøjet til standsning. Bremselys og havariblink vil blive aktiveret, og sidstnævnte forbliver tændt, efter at køretøjet er standset. Den elektriske parkeringsbremse aktiveres derefter automatisk.

I en situation, hvor det måske ikke er ønskeligt at standse køretøjet, kan du tilsidesætte denne handling ved at trykke på gaspedalen.

Denne funktion kan kun fungere, når bremsesystemet er tilstrækkeligt intakt efter kollisionen.

Kæledyrstilstand

Når køretøjet er sat i Park, skal du gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på det centrale display og trykke på Komfortabelt miljø > Kæledyrstilstand for at aktivere kæledyrstilstanden. Du kan have dine kæledyr i køretøjet i et stykke tid, når det er nødvendigt. Når du har låst dit køretøj og forladt det, vil det opretholde en passende temperatur af hensyn til sikkerheden for dine kæledyr og dit køretøj. Du kan manuelt slukke for Kæledyrstilstand på det centrale display eller i mobilappen, når det er nødvendigt.

Efter du har slået kæledyrstilstanden til, når du har låst køretøjet, vil klimaanlæggets luftmængde, ventilationstilstanden og den interne og eksterne cirkulation gå i automatisk tilstand (temperaturen i dit køretøj er som standard 22 ℃ og kan indstilles manuelt). Det centrale display viser kabinetemperaturen og en meddelelse om, at kæledyr er blevet efterladt i køretøjet med vilje. Lysstyrken på instrumentpanelets display og HUD-displayet vil blive justeret til et minimum, og lysstyrken på det centrale display vil blive justeret til 50 %. På dette tidspunkt vil NOMI-funktionen til stemmevækning være deaktiveret, vinduesjusteringsknappen vil ikke være tilgængelig, og børnesikkerhedslåsen vil blive aktiveret for de bagerste døre og vinduer af hensyn til sikkerheden for dine kæledyr og dit køretøj.

Kæledyrstilstand deaktiveres som standard før hver kørsel, og når den er aktiveret, kan den opretholde den tidligere tilstand, selv om der skiftes konto.

Advarsel 宠物模式
 • Kæledyrstilstanden er kun beregnet til at holde kæledyr midlertidigt i køretøjet. Efterlad ikke børn alene i køretøjet.

 • Kæledyrstilstanden kan ikke aktiveres sammen med tilstanden holde strømmen tændt eller Camp-tilstand.

 • Når kæledyrstilstanden er aktiveret, er Guardian Mode og Remote Live View midlertidigt ikke tilgængelige. Når kæledyrstilstanden er slået fra, og køretøjet er låst, er Guardian Mode og Remote Live View igen tilgængelige.

 • Når kæledyrstilstanden er slået til, er systemopgradering eller skift af system forbudt.

 • Kæledyrstilstanden kan kun være aktiveret, når køretøjet er i PARKERING og alle døre er lukkede, men ikke i bugserings-/vasketilstand.

 • Når kæledyrstilstanden er slået til, giver NIO-appen dig besked hver anden time om, at dit kæledyr befinder sig i køretøjet. Du får en besked via en meddelelse, når den resterende rækkevidde er mindre end 60 km, og køretøjet ikke oplades. Når den resterende rækkevidde er mindre end 10 km, afsluttes kæledyrstilstanden automatisk, og vinduerne sættes i spærreposition for at beskytte kæledyret.

 • Når der opstår en undtagelse i højspændings- eller klimakontrolsystemet, afsluttes Pet Mode automatisk, og vinduerne sættes i Ajar-position for at beskytte kæledyret.

Tændt Gå væk-tilstand

Når bilen sættes i Park, skal du gå til indstillingssiden fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Komfort> Tændt Gå væk-tilstand for at slå Gå væk-holdetilstand til. Når du har brug for midlertidigt at forlade bilen (f.eks. når du køber kaffe eller morgenmad etc.), kan du holde kabinen i en komfortabel tilstand, så du kan fortsætte med at køre komfortabelt, når du kommer tilbage. Du kan manuelt slå Tændt Gå væk-tilstand fra på midterdisplayet eller i , når det er nødvendigt.

Når Tændt Gå væk-tilstand indstilles, efter at du har låst bilen, vil aircondition-indstillinger, sædevarme, sædeventilation, sædemassage og viskerstatus alt sammen forblive uændret, når du forlader bilen. Du kan indstille varigheden af Tændt Gå væk-tilstand og belysning. Når bilen er i denne tilstand, er NOMI stemmevækning deaktiveret. Når den indstillede varighed er nået, deaktiveres den automatisk.

Tændt Gå væk-tilstand deaktiveres som standard før hver kørsel, og når det er aktiveret, kan det opretholde den tidligere tilstand, selv om der skiftes konto.

Advarsel 离车不下电模式
 • Keep Powered On-tilstanden er beregnet til at opretholde et behageligt klima i køretøjet, når passagererne forlader køretøjet midlertidigt. Efterlad ikke børn eller kæledyr alene i køretøjet.

 • Keep Powered On-tilstanden kan ikke aktiveres sammen med Kældedyrstilstanden eller Camp-tilstanden.

 • Når Keep Powered On-tilstanden er aktiveret, er Guardian Mode og Remote Live View midlertidigt ikke tilgængelige. Efter at Keep Powered On-tilstanden er slået fra, og køretøjet er låst, er Guardian-tilstanden og Remote Live View igen tilgængelige.

 • Keep Powered On-tilstanden kan kun slås til, når køretøjet er i PARKERING, men ikke i slæbe-/vasketilstand.

 • Når Keep Powered On-tilstanden er aktiveret, er det forbudt at opgradere eller skifte system.

 • Du får en besked via en meddelelse, når den resterende rækkevidde er mindre end 60 km, og køretøjet ikke oplades. Når den resterende rækkevidde er mindre end 10 km, afsluttes Keep Powered On-tilstanden automatisk.

 • Når der opstår en undtagelse i højspændings- eller klimastyringssystemet, afsluttes Keep Powered On-tilstanden automatisk.

Camp-tilstand

Når køretøjet er sat i Park, skal du gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på det centrale display og trykke på Komfortabelt miljø > Camping-tilstand for at aktivere Camping-tilstand. Når du skal bruge den indvendige strømforsyning i længere tid (f.eks. når du camperer udendørs), får du en sikker og behagelig campingoplevelse. Du kan manuelt slukke for Camping-tilstand på det centrale display eller i mobilappen, når det er nødvendigt.

Indstil Camping-tilstanden til at være tændt, klimaanlægget til at være tændt, temperaturen på den forreste og bagerste række til 25 ℃ som standard, tænd for luftcirkulationen, sæt luftrensningen i lydløs tilstand, og luk samtidig alle skærme i bilen i henhold til den skærmafbrydelsesforsinkelse, som du har indstillet, og de indvendige lys og døre/ruder kan justeres i henhold til indstillingsmulighederne. NOMI-funktionen til stemmevækning er deaktiveret i dette tilfælde.

Camping-tilstanden deaktiveres som standard før hver kørsel, og når den aktiveres, kan den opretholde den tidligere tilstand, selv om der skiftes konto.

Advarsel 露营模式
 • Camp-tilstand kan ikke aktiveres sammen med Kæledyrstilstand eller Hold tændt-tilstand.

 • Camp Mode kan kun aktiveres, når køretøjet er i PARKERING, men ikke i bugserings-/vasketilstand.

 • Når Camp Mode er slået til, er Guardian Mode og Remote Live View midlertidigt ikke tilgængelige. Når Camp Mode er slået fra, og køretøjet er låst, er Guardian Mode og Remote Live View igen tilgængelige.

 • Når Kæledyrstilstand er slået til, er systemopgradering eller skift forbudt. Walk Up Unlock og Walk-Away Lock er midlertidigt deaktiveret og aktiveres igen, når Camp-tilstand forlades. Det anbefales at aktivere klimakontrollen for at opretholde luftcirkulationen i denne tilstand.

 • Du får en besked via en meddelelse, når den resterende rækkevidde er mindre end 60 km, og køretøjet ikke oplades. Når den resterende rækkevidde er mindre end 10 km, afsluttes Camp-tilstanden automatisk, og vinduerne indstilles til Ajar-position.

 • Når Camp-tilstand er slået til, og køretøjet er låst indefra, vil det centrale display lyse, hvis nogen åbner døren og forlader køretøjet, og personer, der stadig befinder sig i køretøjet, vil blive underrettet om, at køretøjet er ulåst.

 • Når der opstår en undtagelse i højspændings- eller klimaanlægget, afsluttes Camp-tilstanden automatisk, og vinduerne sættes i Ajar-position.

Overvågning af levende væsner i bilen

Når du har børn eller kæledyr i bilen, vil bilen registrere og tage billeder af situationen inde i kabinen hvert femte minut og sende billederne til dig via NIO-appen, når bilen er forbundet til internettet. Hvis vinduerne er lukkede, åbner bilen automatisk vinduerne med 5% for at opretholde sikkerheden for børn og kæledyr inde i bilen.

Advarsel om frontal kollision(FCW)

Advarsel om frontal kollision udsender visuelle, akustiske og taktile advarsler, hvis systemet vurderer, at der er en potentiel risiko for kollision mellem dit køretøj og et køretøj, en motorcykel, en cykel eller en fodgænger foran dig.

For at registrere køretøjer, fodgængere eller cyklister, der bevæger sig i samme retning foran dig, fungerer Advarsel om frontal kollision kun, når du kører med en hastighed på mindst ca. 4 km/t.

Gå ind i Indstillinger nederst i det centrale display, og tryk på Førerassistent > Advarsel om frontal kollision for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

Gå ind i Indstillinger nederst i det centrale display, og tryk på Førerassistent > Timing for at justere advarselstiden.

Når Advarsel om frontal kollision udløses, viser den dynamiske miljøsimulering en visuel advarsel.

Advarsel 当前向碰撞预警关闭后,车辆不会对可能的碰撞进行预警提示。建议您不要关闭该功能。该功能会在车辆系统重新启动时开启。

Når Advarsel om frontalkollision er deaktiveret, advarer bilen dig ikke om en mulig kollision. Det anbefales ikke at slå den fra.

Denne funktion vil blive aktiveret, når køretøjets system genstartes.

Forholdsregler og begrænsninger

Advarsel om frontal kollision kan ikke fungere efter hensigten på grund af fejl i kameradetekteringen i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Kameraernes positioner ændres.

 • Kameraerne er blokeret eller plettet.

 • Synligheden er dårlig i svage omgivelser, f.eks. ved daggry, skumring, om natten eller i en tunnel, hvilket resulterer i nedsat genkendelse.

 • Pludselige ændringer i lysstyrken, f.eks. ved ind- eller udkørsel af en tunnel.

 • Kameraernes udsyn forstyrres af store skygger fra bygninger, landskabselementer eller store køretøjer.

 • Kameraets visning forstyrres af direkte sollys eller andre lyskilder.

 • I regn, sne, tåge, dis og andet dårligt vejr.

 • Når udstødningsgasser, stænk, sne eller støv bliver sparket op af køretøjer foran dig.

 • Kameraerne blokeres af vand, støv, små ridser, fedt, snavs, skidt, vinduesviskere, frost eller sne på forruden.

 • Vejen er våd.

 • Kameraet kan ikke fokusere eller fungerer ikke korrekt.

Advarsel om frontal kollision fungerer muligvis ikke efter hensigten på grund af fejl i LiDAR-sensoren i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • LiDAR-sensorens position ændres.

 • I regn, sne, tåge, dis og andet dårligt vejr.

 • Sensorpræcisionen er dårlig på grund af udstødningsgas, stænk, sne eller støv, der er sparket op af forankørende køretøjer.

 • Køretøjet kører på våde veje eller veje med vand.

 • LiDAR-sensorens vindue er blokeret af vand, støv, lakbeskyttelsesfilm, indpakningsfilm, små ridser, fedt, snavs, frost, sne osv.

 • LiDAR-sensoren er for varm grundet køretøjets langvarige eksponering for solen.

 • Der kan genereres falske advarsler på grund af trafikskilte og antikollisionsspande på motorveje og højveje.

Kun kvalificerede køretøjer, der bevæger sig i samme retning som dit køretøj, vil udløse Advarsel om frontal kollision. Nogle mål reageres ikke på, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Dyr.

 • Trafiklys.

 • Mure.

 • Barrierer (kegler osv.).

 • Andre objekter, der ikke er køretøjer

Advarsel 该功能无法保证在所有情形下都识别到特殊车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,三轮车、尾灯损坏或者尾部轮廓不明显的车辆、尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denne funktion kan ikke sikre, at alle køretøjer af speciel form kan identificeres under alle forhold. Du skal være ekstra opmærksom, især om natten. Køretøjer med speciel form kan omfatte trehjulede køretøjer, køretøjer med beskadiget baglygte, uklar bagkontur eller obstrueret bagkrop, uregelmæssigt formede køretøjer, køretøjer med bagkrop lavere end en vis højde eller ubelastede transportvogne til transport af køretøjer.

 • Denne funktion kan overse stationære eller langsomt kørende køretøjer, især om natten, hvor føreren skal være ekstra opmærksom.

 • Denne funktion kan blive udløst fejlagtigt, når køretøjet skal køres på særlige steder, f.eks. en biltransportør eller en ophugger.

Advarsel om frontal kollision fungerer muligvis ikke efter hensigten, hvis målet ikke er lige foran i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Den reagerer ikke på mål, der befinder sig i sensorernes døde zone, herunder de døde zoner ved hjørnet, på siden eller bag på køretøjet.

 • Målet kan blive valgt forkert eller overses, når køretøjet nærmer sig eller kører i en kurve.

 • Målet kan blive tabt eller afstanden til målet kan blive fejlvurderet, når køretøjet befinder sig på en skråning.

 • Når kun en del af køretøjet i den tilstødende vognbane skærer ind foran dig (især store køretøjer som f.eks. busser og lastbiler), kan det være, at målet ikke identificeres i tide.

 • Når dit køretøj pludselig skærer bag på et forankørende køretøj, eller når andre køretøjer pludselig skærer ind i eller ud foran dit køretøj, kan det være, at målet ikke identificeres i tide.

Advarsel om frontal kollision kan ikke fungere efter hensigten på grund af specielle eller komplicerede vejforhold, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Vand, mudder, huller, sne, is, fartbump eller forhindringer på vejen.

 • Et stort antal fodgængere, cykler, el-cykler eller dyr.

 • Komplekse og skiftende trafikstrømme, f.eks. travle kryds, motorvejsramper og veje med bilkøer.

 • Svingende veje og skarpe sving.

 • Veje op ad bakke eller ned ad bakke.

 • Ujævne veje.

 • Ind- og udkørsler til tunneler.

Advarsel 以下操作可能导致前向碰撞预警不会发出警报,包括但不限于:当驾驶员已经在进行制动时,前向碰撞预警可能不会发出警报。

Advarsel om frontalkollision kan ikke give en advarsel i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Føreren er allerede ved at bremse.

 • Føreren træder fuldt eller pludseligt på speederen.

 • Føreren drejer rattet kraftigt.

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af Advarsel om frontal kollision. Advarsel om frontal kollision kan blive påvirket af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Automatisk nødbremse (AEB)

Når en kollision med et forankørende køretøj, cyklister eller fodgængere anses for at være uundgåelig, bremser systemet for at reducere hastigheden og minimere virkningen af en påkørsel bagfra.

 • For at registrere køretøjer, fodgængere eller cyklister foran dig fungerer den Autonome nødbremse (AEB) kun, når du kører mellem ca. 4 km/t og 150 km/t.

 • For at registrere fodgængere bag køretøjet fungerer den Autonome nødbremse (AEB) kun, når du kører mellem ca. 4 km/t og 15 km/t.

Når den Autonome nødbremse (AEB) er blevet udløst, reduceres bilens hastighed med op til 60 km/t for at mindske virkningen af en eventuel kollision. Hvis den Autonome nødbremse (AEB) f.eks. udløses ved en hastighed på 90 km/t, vil bremserne blive frigivet, når køretøjets hastighed er reduceret til 30 km/t.

Når den Autonome nødbremse (AEB) udløses, viser den dynamiske miljøsimulering en visuel advarsel, bremsepedalen bevæger sig brat nedad, og bremselyset tændes.

Advarsel 对于后方行人的识别及制动尚处于持续优化阶段,该功能不能保证所有情形下都识别到行人。

Funktionen til registrering af fodgængere bag køretøjet er stadig under optimering, hvilket ikke kan sikre registrering af fodgængere under alle forhold.

Advarsel 自动紧急制动作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,也无法在所有情况下都能检测到车辆,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。

Automatisk nødbremse er en køreassistentfunktion og kan ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold og kan ikke registrere køretøjer i alle situationer. Flere faktorer kan forårsage en ugyldig, uhensigtsmæssig eller utidig advarsel.

Du skal være opmærksom på trafik- og vejforholdene til enhver tid. Forlad dig aldrig på Automatisk nødbremse for at undgå kollisioner eller mindske påvirkningen af en kollision. Hvis du gør det, kan det medføre personskade eller skade på køretøjet. Af sikkerhedshensyn må du aldrig afprøve brugen af Automatisk nødbremse, når du vender mod andre køretøjer, cyklister eller fodgængere. Hvis du kommer ud for en farlig situation, må du aldrig vente på, at Automatisk nødbremse griber ind, før du griber ind. Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert og overholde gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 自动紧急制动可能启用短促、急促的制动来降低潜在的碰撞风险,这可能不是您正常的驾驶风格,可能使您感到不适。

Automatisk nødbremse kan foretage en kort og kraftig opbremsning for at reducere risikoen for en eventuel kollision, hvilket måske ikke er i overensstemmelse med dine normale kørevaner og kan gøre dig utilpas.

Gå ind i Indstillinger nederst i det centrale display, og tryk på Førerassistent > Autonom nødbremse for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

Advarsel 当自动紧急制动关闭后,车辆即使检测到可能的碰撞,也不会执行制动。建议您不要关闭该功能。 该功能会在车辆系统重新启动时开启。

Når den automatiske nødbremse er deaktiveret, aktiverer køretøjet ikke automatisk bremserne, selv om der registreres en potentiel frontalkollision. Det anbefales ikke at slå den fra.

Denne funktion vil blive aktiveret, når køretøjets system genstartes.

Forholdsregler og begrænsninger

Kamerasystemet kan muligvis ikke genkende forhindringer, og derfor kan den Autonome nødbremse (AEB) muligvis ikke fungere efter hensigten i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Kameraernes positioner ændres.

 • Kameraerne er blokeret eller plettet.

 • Synligheden er dårlig i svage omgivelser, f.eks. ved daggry, skumring, om natten eller i en tunnel, hvilket resulterer i nedsat genkendelse.

 • Pludselige ændringer i lysstyrken, f.eks. ved ind- eller udkørsel af en tunnel.

 • Kameraernes udsyn forstyrres af store skygger fra bygninger, landskabselementer eller store køretøjer.

 • Kameraets visning forstyrres af direkte sollys eller andre lyskilder.

 • I regn, sne, tåge, dis og andet dårligt vejr.

 • Når udstødningsgasser, stænk, sne eller støv bliver sparket op af køretøjer foran dig.

 • Kameraerne blokeres af vand, støv, små ridser, fedt, snavs, skidt, vinduesviskere, frost eller sne på forruden.

 • Vejen er våd.

 • Kameraet kan ikke fokusere eller fungerer ikke korrekt.

LiDAR-sensoren kan muligvis ikke genkende forhindringer, og derfor kan den Autonome nødbremse (AEB) muligvis ikke fungere efter hensigten i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • LiDAR-sensorens position ændres.

 • I regn, sne, tåge, dis og andet dårligt vejr.

 • Sensorpræcisionen er dårlig på grund af udstødningsgas, stænk, sne eller støv, der er sparket op af forankørende køretøjer.

 • Køretøjet kører på våde veje eller veje med vand.

 • LiDAR-sensorens vindue er blokeret af vand, støv, lakbeskyttelsesfilm, indpakningsfilm, små ridser, fedt, snavs, frost, sne osv.

 • LiDAR-sensoren er for varm grundet køretøjets langvarige eksponering for solen.

 • Der kan genereres falske advarsler på grund af trafikskilte og antikollisionsspande på motorveje og højveje.

Kun kvalificerede køretøjer, der bevæger sig i samme retning som dit køretøj, vil udløse den Autonome nødbremse (AEB). Nogle mål reageres ikke på, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Dyr.

 • Trafiklys.

 • Mure.

 • Barrierer (kegler osv.).

 • Andre objekter, der ikke er køretøjer

Advarsel 该功能无法保证在所有情形下都识别到特殊车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,三轮车、尾灯损坏或者尾部轮廓不明显的车辆、尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denne funktion kan ikke sikre, at alle køretøjer af speciel form kan identificeres under alle forhold. Du skal være ekstra opmærksom, især om natten. Køretøjer med speciel form kan omfatte trehjulede køretøjer, køretøjer med beskadiget baglygte, uklar bagkontur eller obstrueret bagkrop, uregelmæssigt formede køretøjer, køretøjer med bagkrop lavere end en vis højde eller ubelastede transportvogne til transport af køretøjer.

 • Denne funktion kan overse stationære eller langsomt kørende køretøjer, især om natten, hvor føreren skal være ekstra opmærksom.

 • Denne funktion kan blive udløst fejlagtigt, når køretøjet skal køres på særlige steder, f.eks. en biltransportør eller en ophugger.

Den Autonome nødbremse (AEB) kan muligvis ikke fungere efter hensigten i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Autonom nødbremse reagerer ikke på mål, der befinder sig i sensorernes døde zone, herunder de døde zoner i hjørnet, på siden eller bag på køretøjet.

 • Målet kan blive valgt forkert eller overses, når køretøjet nærmer sig eller kører i en kurve.

 • Målet kan blive tabt eller afstanden til målet kan blive fejlvurderet, når køretøjet befinder sig på en skråning.

 • Når kun en del af køretøjet i den tilstødende vognbane skærer ind foran dig (især store køretøjer som f.eks. busser og lastbiler), kan det være, at målet ikke identificeres i tide.

 • Når dit køretøj pludselig skærer bag på et forankørende køretøj, eller når andre køretøjer pludselig skærer ind i eller ud foran dit køretøj, kan det være, at målet ikke identificeres i tide.

 • Når det forankørende køretøj befinder sig i en stor vinkel i forhold til dit køretøj, kan det være, at målet ikke identificeres i tide.

 • Når kun en del af det forankørende køretøj overlapper med dit køretøj, kan målet muligvis ikke identificeres i tide.

 • Når køretøjet lige er tændt, køretøjet er i PARK, eller sikkerhedsselerne er løst.

Den Autonome nødbremses (AEB) ydeevne med hensyn til at reducere virkningen af en kollision kan blive påvirket på grund af særlige eller komplekse vejforhold, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Vand, mudder, huller, sne, is, fartbump eller forhindringer på vejen.

 • Et stort antal fodgængere, cykler, el-cykler eller dyr.

 • Komplekse og skiftende trafikstrømme, f.eks. travle kryds, motorvejsramper og veje med bilkøer.

 • Svingende veje og skarpe sving.

 • Veje op ad bakke eller ned ad bakke.

 • Ujævne veje.

 • Ind- og udkørsler til tunneler.

Advarsel 制动距离在湿滑路面上会延长。若防抱死系统、牵引力控制系统、车辆稳定性控制系统被触发,可能导致自动紧急制动减缓碰撞的能力降低。

Bremselængden øges på glatte veje. Hvis ABS-bremsesystemet, traction control-systemet og det elektroniske stabilitetsprogram er aktiveret, kan den automatiske nødbremses evne til at reducere virkningen af en kollision blive forringet.

Advarsel 在自动紧急制动过程中,制动踏板会自动迅速向下移动。因此不能在踏板下放置物品,从而影响踏板自由移动。

Bremsepedalen bevæger sig pludseligt nedad under automatiske bremsninger. Der må ikke placeres genstande under bremsepedalen. Det kan hindre bremsepedalens evne til at bevæge sig frit.

Advarsel 自动紧急制动不能代替用来维持与前方车辆之间的安全行车距离。请避免与前车距离过近或激烈驾驶等行为。

Automatisk nødbremse er ikke en erstatning for at opretholde en sikker afstand mellem dig og det forankørende køretøj. Hold dig ikke for tæt på de forankørende køretøjer, og undgå at køre aggressivt.

Advarsel 自动紧急制动仅用于减轻正面碰撞的冲击。当爱车处于倒挡时,自动紧急制动不工作。

Automatisk nødbremse er kun designet til at reducere virkningen af frontale kollisioner. Den fungerer ikke, når køretøjet er i bakgear.

Advarsel 以下情况可能导致自动紧急制动不会制动或者停止制动,包括但不限于:

Automatisk nødbremse aktiverer muligvis ikke bremserne eller stopper muligvis med at aktivere bremserne i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Føreren træder helt eller pludseligt på speederpedalen.

 • Føreren drejer rattet kraftigt.

 • Førerens sikkerhedssele er ikke spændt.

 • Førerdøren er ikke lukket.

 • Automatisk nødbremse er blevet aktiveret og kan ikke aktiveres igen inden for ca. 30 sekunder.

 • Der er ikke registreret noget køretøj foran køretøjet.

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af den Autonome nødbremse (AEB). Autonome nødbremser (AEB) kan påvirkes af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Vognbaneassistenten (LKA)

Vognbaneassistenten hjælper midlertidigt føreren med at bringe køretøjet tilbage i den korrekte vognbane, samtidig med at der udsendes visuel, akustisk advarsel eller vibrationer i rattet, når køretøjet utilsigtet glider ind i en tilstødende vognbane eller har tendens til at gøre det.

Vognbaneassistenten omfatter:

 • Advarsel (LDW): Mind dig med passende visuelle og akustiske advarsler og vibrationer i rattet om, at din bil er ved at glide ind i en tilstødende vognbane eller krydser vognbanelinjen.

 • Advarsel + Vognbaneassistenten (LKA): Varsling: Styrer køretøjet let for at reducere risikoen for vognbaneafvigelse, når dit køretøj driver ind i en tilstødende vognbane eller krydser vognbanelinjen. Vognbaneassistenten udsender visuelle og lydmæssige advarsler, når dit køretøj afviger for meget fra midten af vognbanen.

Advarsel LKA 仅能提供一定的转向辅助,而无法控制车辆速度。LKA 无法持续控制车辆方向,即无法将车辆一直保持在车道中间。

Vognbaneassistenten kan kun yde begrænset styreassistance og kan ikke kontrollere bilens hastighed.

Vognbaneassistenten er ikke i stand til konstant at kontrollere styringen. Derfor kan den ikke altid holde køretøjet centreret i vognbanen.

Advarsel LKA转向力有限,仅能提供轻微的纠偏转向辅助,无法保证完全阻止车辆偏离车道。因此切勿依赖LKA控制方向,您应始终做好增大转向力度的准备,特别是在弯道中。如果需要转弯、调头,或者通过蜿蜒曲折、急转弯的道路时,请您立即接管方向盘。

Vognbaneassistenten har et begrænset drejningsmoment, som kun kan yde en lille styreassistance og ikke fuldt ud garantere forebyggelse af vognbaneskift. Du må ikke udelukkende stole på Vognbaneassistenten til at styre. Du skal altid være forberedt på at overtage styringen, især når du kører på veje med kurver.

Overtag styringen straks, når du kører i sving, vender rundt eller kører på snoede veje eller veje med skarpe kurver.

Advarsel 道路保持辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。道路保持辅助系统仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路保持辅助系统。

Som en køreassistentfunktion kan Vognbaneassistentenikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Vognbaneassistenten er kun et supplement til og fungerer ikke som en erstatning for din visuelle observation. Du skal altid være opmærksom på trafikken og vejforholdene og træffe din egen beslutning om, hvorvidt du vil bruge Vognbaneassistenten, hvis det er sikkert.

Du skal altid være klar til at tage over, hvis du finder, at trafik-, vej- eller køretøjsforholdene ikke er egnede til at aktivere Vognbaneassistenten, eller hvis der er andre usikre faktorer.

Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert i vognbanen og overholde gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 驾驶时不可以有以下行为:• 完全依靠车道保持辅助系统• 在恶劣天气情况下使用车道保持辅助系统• 在特殊道路使用车道保持辅助系统• 双手离开方向盘• 视线离开行驶道路

Følgende adfærd er forbudt under kørsel:

 • Udelukkende at stole på Vognbaneassistenten

 • Brug af Vognbaneassistenten under dårlige vejrforhold

 • Brug af Vognbaneassistenten på ikke-standardiserede veje

 • Fjerne hænderne fra rattet

 • Fjerne blikket fra vejen

Aktivering/deaktivering af Vognbaneassistenten

Gå ind i Indstillinger fra bunden af hovedskærmen, og tryk på Førerassistent > Vognbaneassistent > Advarsel om vognbaneskift og hjælp for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Når du har aktiveret Advarsel om vognbaneskift, kan du vælge hjælpeniveau, advarselstype og følsomhed:

 • Assistent-niveau

  • Advarsel: Kun advarsel

  • Advarsel + Vognbaneassistenten: Advarsel og let styringsassistance

 • Advarselstype:

  • Kun for advarsel omfatter advarselstyperne visuel, visuel & akustisk, visuel & vibration, samt visuel & akustisk & vibration.

  • For Advarsel + Vognbaneassistenten er advarselstypen som standard visuel & akustisk og kan ikke ændres.

 • Følsomhed:

  • Lav: Lavere følsomhed over for vognbaneafvigelser

  • Medium: Normal følsomhed over for vognbaneafvigelser

  • Høj: Højere følsomhed over for vognbaneafvigelser

Advarsel 请您务必审慎设置提醒方式与灵敏度,确保该等设置符合您的驾驶习惯。

Indstil advarselstypen og følsomheden med forsigtighed for at sikre, at disse indstillinger er i overensstemmelse med dine kørevaner.

Advarsel 在中控屏上启用车道偏离预警及辅助,并不意味着功能被激活。只有当工作条件满足时,功能才会自动激活。当LKA控制方向时,方向盘会转动。您可以转动方向盘主动接管爱车,此时爱车的方向将交由您来控制。

Aktivering af advarsel om vognbaneskift og hjælp betyder ikke, at funktionen er aktiveret. Denne funktion aktiveres automatisk, når driftsbetingelserne er opfyldt.

Når vognbaneassistenten kontrollerer styringen, drejer rattet tilsvarende.

Du kan overtage styringen ved at dreje rattet manuelt.

Betjeningsbetingelser for Vognbaneassistenten:

 • Kørehastighed: 65-130 km/h.

 • Køretøjet kører uden pludselig acceleration, nedbremsning eller svingning.

 • Køretøjet befinder sig i midten af vognbanen og kører ikke på vognbanelinjen.

 • Mindst én vognbanelinje er fri.

 • HD-kameraerne fungerer korrekt med et klart billede.

 • Alle komponenter i Vognbaneassistenten fungerer korrekt.

 • Dit køretøj opfylder alle sikkerhedsbetingelser, herunder:

  • Føreren sidder ned.

  • Køretøjet er i DRIVE.

  • ABS-bremsesystemet, traction control-systemet og det elektroniske stabilitetsprogram er ikke aktiveret.

  • Traction control-systemet og det elektroniske stabilitetsprogram er ikke manuelt deaktiveret.

Advarsel 当转向灯打开,爱车向相应一侧偏离时,车道保持辅助系统不会提醒或控制。

Når blinklyset er aktiveret, giver vognbaneassistenten ingen påmindelser og overtager ikke kontrollen, hvis køretøjet afviger mod den tilsvarende side.

Dynamisk miljøsimulering

 1. Statusikon for Vognbaneassistent

  • Ikonet vises ikke: Fra

  • Ikon vist med gråt: Standby

  • Linje i hvidt: Vognbanelinje registreret på den pågældende side

  • Vognbanelinje med gul farve: Niveau 1 Advarsel om vognbaneskift

  • Rød vognbanelinje: Niveau 2 Advarsel om vognbaneskift

 2. Vognbanelinjer

 • Ikonet vises ikke: Vognbaneassistenten er ikke aktiveret.

 • Ikon i gråt: Vognbaneassistenten er klargjort, men ikke aktiveret

 • Ikon og vognbanelinjer i hvidt: Vognbaneassistenten er aktiveret

 • Ikon og en vognbanelinje i rødt:

  • Når hjælpeniveauet er Advarsel, indikerer dette en risiko for vognbaneafvigelse i den tilsvarende side.

  • Når hjælpeniveauet er Advarsel + Vognbaneassistenten, indikerer dette, at køretøjet er afveget fra vognbanen, og Vognbaneassistenten kan ikke rette kursen med en let styringsassistance.

 • Ikon og en vognbanelinje i gul farve: Når hjælpeniveauet er Advarsel + Vognbaneassistenten, indikerer dette, at Vognbaneassistenten styrer for at reducere risikoen for at køre ud af vognbanen i den tilsvarende side.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Forholdsregler og begrænsninger

Vognbaneassistenten kan ikke fungere efter hensigten eller deaktiveres automatisk i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Bilen navigerer i skarpe kurver, f.eks. på motorvejsramper.

 • Vognbanelinjerne er uklare, slidte, mangler, overlapper hinanden eller er skjult af skygger fra andre køretøjer, bygninger eller landskabselementer.

 • Vejstrækningen har ingen vognbanelinjer, f.eks. ikke-standardiserede veje, kryds eller byggeområder.

 • Vejstrækningen har særlige vognbanelinjer, f.eks. bremselinjer eller omkørselslinjer.

 • Vognbanelinjerne er ikke klart adskilt, f.eks. ved sammenfletning eller afvigende vognbaner, motorvejsramper, vejkryds i byområder eller venteområder for venstresving.

 • Der er kanter eller andre kontrastlinjer på vejen i stedet for vognbanelinjer, f.eks. vejfællesskaber eller kantsten.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af højdeændringer, f.eks. på skrånende veje.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende vognbanelinjer, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten.

 • Vognbanerne er for brede eller for smalle.

Vognbaneassistenten kan ikke fungere efter hensigten eller deaktiveres automatisk på grund af fejl i kameraets genkendelse i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Kameraernes positioner ændres.

 • Kameraerne er blokeret eller plettet.

 • Reduceret genkendelse om natten.

 • Dunkle omgivelser, f.eks. ved daggry, skumring, om natten eller i en tunnel.

 • Pludselige ændringer i lysstyrken, f.eks. ved ind- eller udkørsel af en tunnel.

 • Kameraernes udsyn forstyrres af store skygger fra bygninger, landskabselementer eller store køretøjer.

 • Kameraet rammes direkte af lyset.

 • I regn, sne, tåge, dis og andet dårligt vejr.

 • Når udstødningsgasser, stænk, sne eller støv bliver sparket op af køretøjer foran dig.

 • Kameraerne blokeres af vand, støv, små ridser, fedt, snavs, skidt, vinduesviskere, frost eller sne på forruden.

 • Vejen er våd.

Vi anbefaler ikke at bruge Vognbaneassistenten under nogle specielle eller komplicerede vejforhold, da den muligvis ikke fungerer efter hensigten eller deaktiveres automatisk. Sådanne forhold omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Vand, mudder, huller, sne, is, fartbump eller forhindringer på vejen.

 • Et stort antal fodgængere, cykler eller dyr på vejen.

 • Komplekse og skiftende trafikstrømme, f.eks. travle kryds, motorvejsramper og veje med bilkøer.

 • Svingende veje og skarpe sving.

 • Veje op ad bakke eller ned ad bakke.

 • Ujævne veje.

 • Smalle veje.

 • Ind- og udkørsler til tunneler.

 • Ikke-standardiserede veje.

 • Veje uden midterrabat.

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger udtømmer ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af vognbaneassistenten. Vognbaneassistenten kan påvirkes af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Aktivt nødstop (EAS)

Når systemet under kørslen registrerer, at du befinder dig i en unormal kørselstilstand (f.eks. at du ikke holder rattet i en periode, at du er distraheret og træt i en periode, eller at du er ude af sædet), aktiverer det funktionen Emergency Active Stop (EAS), når de normale driftsbetingelser for systemet er opfyldt.

Når Emergency Active Stop er aktiveret, viser din bil en dynamisk miljøsimuleringsadvarselsmeddelelse med lyd- og stemmeadvarsler og tænder advarselsblinklysene. Systemet foretager en kontinuerlig bremsning med høje advarselslyde for at minde dig om at overtage køretøjet, indtil køretøjet standser. Derefter låser det automatisk dørene op og foretager et nødopkald.

Når Emergency Active Stop er aktiveret, kan du til enhver tid overtage køretøjet ved at trykke på speeder- eller bremsepedalen, dreje på rattet eller slukke for advarselslamperne.

Advarsel 紧急主动停车功能激活后将制动至停止,过程中可能无法避免偏离车道或发生碰撞,切勿依赖或主动尝试激活该功能。功能激活制动至停止后可能违反《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及相关道路交通安全法律法规关于临时停车的规定。请在驾驶过程中时刻保持专注力,您始终承担着安全驾驶、且符合所适用的道路交通安全法律法规的最终责任。

Når Akut nødstop er aktiveret, bremser den køretøjet, indtil det standser, hvor der kan opstå vognbaneafvigelse eller kollision. Du må derfor ikke udelukkende stole på eller tage initiativ til at aktivere denne funktion.

Ved at aktivere bremserne og standse køretøjet kan funktionen føre til, at du overtræder Folkerepublikken Kinas færdselssikkerhedslov, forordningen om gennemførelse af Folkerepublikken Kinas færdselssikkerhedslov og relevante færdselslove og -regler vedrørende midlertidig parkering.

Vær altid fokuseret under kørslen, da du altid bærer det endelige ansvar for at køre sikkert og overholde gældende trafiklove og -regler.

Forholdsregler og begrænsninger

Kameraer kan muligvis ikke genkende forhindringer og dermed forringe udførelsen af Emergency Active Stop i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Kameraernes positioner ændres.

 • Kameraerne er blokeret eller plettet.

 • Synligheden er dårlig i svage omgivelser, f.eks. ved daggry, skumring, om natten eller i en tunnel, hvilket resulterer i nedsat genkendelse.

 • Pludselige ændringer i lysstyrken, f.eks. ved ind- eller udkørsel af en tunnel.

 • Kameraernes udsyn forstyrres af store skygger fra bygninger, landskabselementer eller store køretøjer.

 • Når kameraet rammes direkte af lys.

 • I regn, sne, tåge, dis og andet dårligt vejr.

 • Når udstødningsgasser, stænk, sne eller støv bliver sparket op af køretøjer foran dig.

 • Kameraerne blokeres af vand, støv, små ridser, fedt, snavs, skidt, vinduesviskere, frost eller sne på forruden.

 • Vejen er våd.

Radarerne kan muligvis ikke genkende forhindringer og dermed forringe udførelsen af Emergency Active Stop i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Radarerne er fejlplaceret, blokeret eller dækket af snavs, is, sne, metalplader, tape, etiketter, blade eller andre forhindringer.

 • Radarerne eller de omkringliggende områder er beskadiget af kollisioner eller ridser.

 • Kraftig regn, sne, tåge og andre ekstreme vejrforhold, som kan forringe radarens ydeevne.

 • Der kan genereres falske advarsler på grund af visse metalhegn, midterstriber eller betonvægge.

LiDAR-sensoren kan undlade at genkende forhindringer, hvilket påvirker ydeevnen af eller endda forårsager utilsigtet deaktivering af Emergency Active Stop i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • LiDAR-sensorens position ændres.

 • I regn, sne, tåge, dis og andet dårligt vejr.

 • Sensorpræcisionen er dårlig på grund af udstødningsgas, stænk, sne eller støv, der er sparket op af forankørende køretøjer.

 • Køretøjet kører på våde veje eller veje med vand.

 • LiDAR-sensoren er blokeret af vand, støv, små ridser, fedt, snavs, frost, sne eller indpakningsfilm/lakbeskyttelsesfilm på ruden.

 • LiDAR-sensoren er for varm grundet køretøjets langvarige eksponering for solen.

 • Der kan genereres falske advarsler på grund af trafikskilte og antikollisionsspande på motorveje og højveje.

Aktive nødstop reagerer kun på køretøjer, der opfylder visse betingelser. Visse mål kan muligvis ikke genkendes eller reageres på, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Køretøjer, der krydser vinkelret på dit køretøj.

 • Motorcykler og trehjulede cykler.

Nogle mål reageres ikke på, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Fodgængere.

 • Cykler.

 • Dyr.

 • Trafiklys.

 • Kegler.

 • Mure.

 • Barrierer

 • Køretøjer, der krydser vinkelret på dit køretøj.

 • Modkørende køretøjer

 • Andre objekter, der ikke er køretøjer

Advarsel 该功能不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚以及光线较差的行车环境需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denne funktion garanterer ikke genkendelse af specialformede mål, især ikke om natten eller i dårligt belyst miljø, hvor føreren skal være ekstra opmærksom. Sådanne køretøjer omfatter køretøjer med en overdækket bagende eller uregelmæssigt formet bagende, køretøjer med en bagende under en vis højde og ulastede transportører.

 • Denne funktion kan overse stationære eller langsomt kørende køretøjer, især om natten, hvor føreren skal være ekstra opmærksom.

Genkendelse og reaktion kan blive forsinket, hvis målet ikke er lige foran i nogle situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Aktive nødstop reagerer ikke på mål, der befinder sig i sensorernes blinde vinkler. Akut nødstop kan f.eks. ikke registrere mål i den blinde vinkel ved hjørnet eller på siden af køretøjet.

 • Når køretøjet nærmer sig eller navigerer i en kurve, kan målet blive valgt forkert eller overses, hvilket resulterer i utilsigtet acceleration eller deceleration.

 • Målet kan gå tabt, eller afstanden til det forreste køretøj kan fejlvurderes, når køretøjet befinder sig på en skråning. Ved kørsel ned ad bakke øges køretøjets hastighed, så den overstiger marchhastigheden.

 • Når kun en del af køretøjet i den tilstødende vognbane skærer ind foran dig (især store køretøjer som f.eks. busser og lastbiler), kan målet muligvis ikke identificeres og udløse en reaktion.

 • Når dit køretøj pludselig skærer bag på et forankørende køretøj, eller når andre køretøjer pludselig skærer ind i eller ud foran dit køretøj, kan det være, at målet ikke identificeres i tide.

Aktive nødstop garanterer ikke, at målet kan genkendes nøjagtigt i alle situationer, og dets ydeevne kan blive forringet under særlige eller komplekse vejforhold, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Vand, mudder, huller, sne, is, fartbump eller forhindringer på vejen.

 • Et stort antal fodgængere, cykler eller dyr på vejen.

 • Komplekse og skiftende trafikstrømme, f.eks. travle kryds, motorvejsramper og veje med bilkøer.

 • Svingende veje og skarpe sving.

 • Veje op ad bakke eller ned ad bakke.

 • Ujævne veje.

 • Smalle veje.

 • Ind- og udkørsler til tunneler.

 • Ikke-standardiserede veje.

 • Veje uden midterrabat.

Sidegrebet kan være utilstrækkeligt i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Bremserne fungerer ikke fuldt ud (f.eks. når bremsekomponenterne er for kolde, varme eller våde).

 • Forkert vedligeholdelse (f.eks. overdreven bremse- eller dækslid eller unormalt dæktryk).

 • Kørsel på særlige veje (f.eks. skrånende veje eller veje med vand, mudder, huller, sne eller is).

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger udtømmer ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af Emergency Active Stop. Emergency Active Stop kan blive påvirket af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Vejbanealarm (ELK)

Vejbanealarm (ELK) kan give en vis assistance for at hjælpe føreren med at styre hurtigt at korrigere bilens position for at forhindre risikoen for kollision mest muligt, når bilen ufrivilligt afviger fra sin bane, eller når der er en potentiel risiko for sidekollision i den tilstødende bane.

Når kørehastigheden er cirka 65-130 km/t, kan Vejbanealarm blive udløst i følgende fire nødsituationer:

 • Uden blinksignaler afviger din bil ufrivilligt fra dens bane og hen mod den højre kantsten.

 • Når vejbanemarkeringen er en ubrudt linje, afviger din bil ufrivilligt fra dens bane hen mod den side, hvor den ubrudte linje er, uden at blinksignalet er aktiveret

 • Når der er et modkørende køretøj i din venstre bane, afviger din bil ufrivilligt fra dens bane uden at have blinksignalet tændt

 • Når et køretøj nærmer sig hastigt bagfra i den venstre bane, afviger bilen fra sin bane eller skifter aktivt bane til den venstre

Aktivér/deaktiver Vejbanealarm

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og klik på NIO Pilot > Vejbanealarm for at slå denne funktion til eller fra.

Det anbefales ikke at slå denne funktion fra. Når denne funktion er slået fra, vil den ikke kunne assistere føreren ved at tage nødkontrol over rattet, når der er en potentiel risiko for en sidekollision.

Advarsel 该功能会在车辆系统重新启动时开启。

Denne funktion vil blive aktiveret, når køretøjets system genstartes.

Advarsel ELK转向力有限,仅能提供一定的纠偏转向辅助,无法保证完全阻止车辆偏离车道或避免危险,因此切勿依赖ELK控制方向,请您及时控制车辆方向。如果需要转弯、调头,或者通过蜿蜒曲折、急转弯的道路时,请您及时控制车辆方向。

Vognbaneskift i nødstilfælde har et begrænset drejningsmoment, som kun kan yde en vis styreassistance og ikke fuldt ud garantere forebyggelse af vognbaneskift eller undgåelse af fare. Overtag derfor styringen i tide i stedet for udelukkende at stole på Vognbaneskift i nødstilfælde.

Kontroller køretøjets retning med det samme, når du kører i sving, drejer rundt eller kører på snoede veje eller veje med skarpe kurver.

Advarsel ELK作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,切勿依赖ELK避免危险。出于安全考虑,切勿故意主动触发ELK以测试该功能。如您发现危险,切勿等待ELK触发后再采取行动。您始终承担着保持本车安全行驶在车道内、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Som en førerassistentfunktion kan Vognbaneskift i nødstilfælde ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafikken og vejforholdene. Stol aldrig udelukkende på Vognbaneskift i nødstilfælde for at undgå fare. Af sikkerhedshensyn må du aldrig afprøve denne funktion ved bevidst eller aktivt at udløse Vognbaneskift i nødstilfælde. Hvis du kommer ud for en farlig situation, må du aldrig vente på, at Vognbaneskift i nødstilfælde griber ind, før du handler. Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert i vognbanen og overholde gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 驾驶时不可以有以下行为:完全依靠ELK

Følgende adfærd er forbudt under kørsel:

 • Udelukkende at forlade sig på Vognbaneskift i nødstilfælde

 • Fjerne hænderne fra rattet

 • Fjerne blikket fra vejen

Driftsbetingelser for Vejbanealarm:

 • Bilen kører cirka 65-130 km/t

 • Bilen kører normalt uden pludselig acceleration, deceleration eller styring

 • Bilen er i midten af sin bane og kører ikke på vejbanemarkeringen

 • Højdefinitionskameraet fungerer normalt og giver klart udsyn

 • Ingen komponenter i Vognbaneassistentsystemet er defekte

 • Køretøjet opfylder alle sikkerhedsbetingelser, herunder:

  • Status på førersædet

  • Bilen er i gearposition D

  • ABS-system, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke udløst

Advarsel 在满足条件的紧急场景中,ELK会自动激活。ELK仅能提供一定的转向辅助,而无法控制车辆速度。ELK无法持续控制车辆方向,即无法将车辆一直保持在车道中间。当ELK控制方向时,方向盘会转动。您可以转动方向盘主动接管爱车,此时爱车的方向将交由您来控制。

Vognbaneskift i nødstilfælde aktiveres automatisk, når betingelserne er opfyldt i en nødsituation.

Vognbaneskift i nødstilfælde kan kun yde begrænset styreassistance og kan ikke kontrollere bilens hastighed.

Vognbaneskift i nødstilfælde er ikke i stand til konstant at kontrollere styringen. Derfor kan den ikke altid holde køretøjet centreret i vognbanen.

Når Vognbaneskift i nødstilfælde kontrollerer din styring, drejer rattet tilsvarende.

Du kan overtage styringen ved at dreje rattet manuelt.

Vejbanealarm i tilfælde af afvigelse hen mod den højre kantsten

Når driftsbetingelserne for ELK er opfyldt, kan ELK give en vis grad af styreassistance, hvis bilen ufrivilligt afviger fra sin bane hen mod den højre kantsten, uden at blinksignalet er aktiveret. På dette tidspunkt vises højre side af midtervejbanemarkeringen i gult.

Advarsel 以下情况可能导致向右侧路沿偏离的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:路沿不清晰,或由于光线等原因导致路沿无法识别或者识别不正确,譬如强烈光照导致反光,恶劣天气、夜晚导致能见度差或者光线不足等;

Vognbaneskift i nødstilfælde fungerer muligvis ikke som tilsigtet eller annulleres automatisk, og køretøjet kan afvige til højre i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Kantsten er ikke tydelige eller kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende kantsten, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten;

 • Der er forhindringer i vejkanten, som nødsporet ikke kan identificere, f.eks. hegn, autoværn, trafikkegler og keglestænger;

 • Køretøjet styrer rundt i et skarpt sving eller kører på en skrånende vej, en ujævn vej, en vej med vand eller sne og is osv.

Nødvejbanealarm i tilfælde af afvigelse hen mod ubrudt vejbanemarkering

Når driftsbetingelserne for ELK er opfyldt, kan ELK give en vis grad af styreassistance, hvis bilen ufrivilligt afviger fra sin bane hen mod en ubrudt vejbanemarkering, uden at blinksignalet er aktiveret. På dette tidspunkt vises den tilsvarende side af midtervejbanemarkeringen i rødt.

Advarsel 以下情况可能导致向实线一侧车道线偏离的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

Vognbaneskift i nødstilfælde fungerer muligvis ikke som planlagt eller annulleres automatisk, og køretøjet kan afvige til den faste vognbanelinje i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Vognbanelinjerne er uklare, slidte, mangler, overlapper hinanden eller er skjult af skygger fra andre køretøjer, bygninger eller landskabselementer.

 • Vognbanerne er for brede eller for smalle.

 • Vognbanelinjerne er specielle.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af højdeændringer, f.eks. på skrånende veje.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende vognbanelinjer, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten.

 • Køretøjet styrer rundt i et skarpt sving eller kører på en skrånende vej, en ujævn vej, en vej med vand eller sne og is osv.

Nødvejbanealarm med risiko for frontkollision til venstre

Når driftsbetingelserne for ELK er opfyldt, kan ELK give en vis grad af styreassistance, hvis bilen ufrivilligt afviger fra sin bane og hen mod venstre, uden at blinksignalet er aktiveret, hvis der er et modkørende køretøj i den venstre bane og vejbanemarkeringen tydelig. På dette tidspunkt vises den venstre side af midtervejbanemarkeringen i rødt.

Advarsel 以下情况可能导致向左有正面碰撞风险的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

Vognbaneskift i nødstilfælde fungerer muligvis ikke som planlagt eller annulleres automatisk, og køretøjet kan kollidere med det forreste køretøj til venstre i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Vognbanelinjerne er uklare, slidte, mangler, overlapper hinanden eller er skjult af skygger fra andre køretøjer, bygninger eller landskabselementer.

 • Vognbanerne er for brede eller for smalle.

 • Vognbanelinjerne er specielle.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af højdeændringer, f.eks. på skrånende veje.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende vognbanelinjer, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten.

 • Køretøjet styrer rundt i et skarpt sving eller kører på en skrånende vej, en ujævn vej, en vej med vand eller sne og is osv.

 • Det modkørende køretøj er ikke et køretøj, f.eks. en motorcykel.

Nødvejbanealarm med risiko for kollision bag til venstre

Når driftsbetingelserne for ELK er opfyldt, kan ELK give en vis grad af styreassistance, hvis bilen ufrivilligt afviger fra sin bane eller aktivt skifter bane til venstre, når et køretøj nærmer sig hastigt bagfra i den venstre bane og vejbanemarkeringen tydelig. På dette tidspunkt vises den venstre side af midtervejbanemarkeringen i rødt.

Advarsel 以下情况可能导致向左有车尾碰撞风险的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于: 车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

Vognbaneskift i nødstilfælde fungerer muligvis ikke som planlagt eller annulleres automatisk, og køretøjet kan kollidere med det køretøj, der nærmer sig bagfra fra venstre side i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Vognbanelinjerne er uklare, slidte, mangler, overlapper hinanden eller er skjult af skygger fra andre køretøjer, bygninger eller landskabselementer.

 • Vognbanerne er for brede eller for smalle.

 • Vognbanelinjerne er specielle.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af højdeændringer, f.eks. på skrånende veje.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende vognbanelinjer, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten.

 • Køretøjet styrer rundt i et skarpt sving eller kører på en skrånende vej, en ujævn vej, en vej med vand eller sne og is osv.

Foranstaltninger og restriktioner

De følgende situationer kan medføre, at nødvejbanealarm ikke fungerer som forventet og automatisk afsluttes på grund af en fejl ved kameragenkendelsen. Du skal styre bilen på rettidig vis. Sådanne situationer omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af kameraet

 • Blokeret eller snavset kamera

 • Reduceret genkendelsesevne på grund af utydelige omgivelser, f.eks. ved daggry, i tusmørke, om natten eller i en tunnel

 • Pludselige ændringer i den omgivende lysstyrke, f.eks. når man kører ind i eller ud af en tunnel

 • Store skygger kastet af bygninger, landskabet eller store køretøjer

 • Kamera direkte eksponeret for lys

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude, som falder på din bil

 • Vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne etc. på forruden foran kameraet

 • Våde veje

De følgende situationer kan medføre, at nødvejbanealarmen ikke fungerer som forventet og automatisk afsluttes på grund af en fejl ved radargenkendelsen. Du skal styre bilen på rettidig vis. Sådanne situationer omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fejlplaceret eller blokeret radar, eller radar dækket af mudder, is og sne, metalplader, tape, mærkater, blade etc.

 • Radaren eller området omkring den er påvirket på grund af en kollision, en ridse etc.

 • Ekstremt vejr såsom regn, sne, tåge, dis, som kan påvirke radarens ydeevne

 • På grund af begrænsningen af radarens målgenkendelseskarakteristika kan der under sjældne omstændigheder forekomme falske alarmer for visse metalbarrierer, grønne bælter, cementvægge etc.

De følgende situationer kan føre til en fejl ved laserradargenkendelsen, påvirke funktionen af nødvejbanealarmen og sågar få funktionen til at blive deaktiveret. Sådanne situationer omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af laserradaren

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude

 • Kørsel på våde eller vandfyldte veje

 • Forhindringer såsom vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne, tonet eller transparent film på laserradarvinduet

 • Overophedning af laserradaren på grund af længerevarende soleksponering

 • På grund af begrænsningen af laserradarens målgenkendelseskarakteristika kan der i sjældne særlige tilfælde forekomme falske alarmer for trafikskilte/højhastigheds-antikollisionssøjler i højhastigheds-/forhøjede sektioner

Særlige eller komplekse vejforhold kan medføre, at vognbaneassistenten ikke fungerer som forventet eller automatisk deaktiveres. Du skal styre bilen på rettidig vis. Sådanne situationer omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Vandfyldte veje, mudrede veje, huller, is- og snedækkede veje, veje med hastighedsbump, veje med forhindringer

 • Trafikforhold med mange fodgængere, cykler eller dyr

 • Komplekse og skiftende trafikforhold såsom travle vejkryds, motorvejsramper, voldsomt trafikerede veje

 • Snoede og bugtede veje, hurtigt svingende veje

 • Veje op og ned ad bakke

 • Ujævne veje

 • Smalle veje

 • Ind- og udkørsler fra tunnel

 • Konstruktionsområder

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger har ikke udtømmende beskrevet alle de situationer, som kan påvirke den normale funktion af vejbanealarmsystemet. Der er mange faktorer, som kan gribe forstyrrende ind i nødvejbanealarmsystemet. For at undgå ulykker skal du køre opmærksom og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser.

Avanceret førerovervågningssystem (ADMS)

ADMS-systemet overvåger førerens kørselsstatus.

Når ADMS-systemet er slået til og aktiveringsbetingelser er opfyldt, og når systemet registrerer, at føreren er afledt eller døsig, påminder NOMI føreren med ansigtsudtryk og stemmebeskeder i forhold til døsighedsniveauet, og det digitale instrumentpanel minder også føreren om at være fokuseret.

Advarsel 增强型驾驶员感知系统无法在所有条件下工作,仅用作辅助设备。驾驶员应始终对确保车辆安全驾驶承担最终责任。专注驾驶以及适时停车休息非常重要。在出现分心警告或有疲劳迹象时,驾驶员需要及时调整驾驶行为,或者以安全方式尽快停车休息。

Avanceret førerovervågningssystem kan ikke fungere under alle forhold og er kun beregnet til at hjælpe med at køre. Føreren bør altid bære det endelige ansvar for at køre sikkert.

Derfor er det af stor betydning, at du er opmærksom, når du kører, og at du holder regelmæssige pauser. Når en chauffør bliver advaret eller føler sig træt, bør han/hun tilpasse sin adfærd eller holde sikkert ind til siden så hurtigt som muligt for at holde en pause.

Når ADMS-systemet ikke er tilgængeligt er funktionerne vognbanecentrering, adaptive fartpilot og andre ADAS-funktioner deaktiveret.

Når føreren justerer rattet, skal funktionen rekalibrere og genprogrammeres i en kort tid, hvor fejlindikatoren for ADMS-systemet vises.

Hvis rattet justeres, når du bruger funktionerne vognbanecentrering, adaptive fartpilot og andre ADAS-funktioner, minder systemet dig om, at "Afslutter NP-førerassistance... Overtag rattet."

Aktivering/deaktivering af ADMS-systemet

ADMS-systemet overvåger, om føreren bliver døsig eller afledt.

 • Advarsel om døsig fører

 • Advarsel om afledt fører

Åbn Indstillinger i bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel > Advarsel for distraheret fører for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Når funktionen er aktiveret, bliver systemet ved med at overvåge føreren og udsende stemmebeskeder, når køretøjet kører 20 km/t eller mere.

Dynamisk miljøsimulering

 • Fra

 • Til

 • Niveau 1-advarsel (med Advarsel om afledt fører som eksempel)

 • Niveau 2-advarsel (med Advarsel om afledt fører som eksempel)

 • Hvis føreren ikke overtager køretøjet efter en niveau 2-advarsel, aktiveres bilens aktive nødbremsning, hvis systemets normale driftsbetingelser er opfyldt.

 • Hvis der opstår en systemfejl eller kameraet blokeres i ond hensigt, angiver følgende visning, at funktionen er begrænset. Kontakt NIO så hurtigt som muligt.

Advarsel 摄像头不会记录或共享图像、音频或视频。

Kameraet optager eller deler ikke billeder, lyd eller videoer.

Foranstaltninger og restriktioner

ADMS-systemet registrerer muligvis ikke, at føreren er døsig eller afledt, udsender ikke de relevante advarsler, bliver delvist ude af funktion eller udsender forkerte advarsler i nogle situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Om aftenen eller når det er mørkt.

 • I direkte og stærk lys, f.eks. sollys eller forlygterne på en modkørende bil.

 • Førersædet er blevet justeret.

 • Rattet er blevet justeret eller drejet.

 • Førerens øjne er dækket af solbriller, polariserede briller eller brillestel.

 • Føreren bærer tilbehør, såsom hat, tørklæde eller hovedbeklædning, som ændrer omridset af hovedet.

 • Føreren bærer en maske.

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler, foranstaltninger og restriktioner dækker ikke alle situationer, som kan påvirke den korrekte funktion af ADMS-systemet. ADMS-systemet kan påvirkes af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsuheld skal du sørge for altid at være opmærksom på trafikkens, vejens og køretøjets forhold og køre forsigtigt.

Detektion af blinde vinkler (BSD) og vognbaneskiftassistent (LCA)

Detektion af blinde vinkler og Vognbaneskiftassistent udsender visuelle, akustiske og taktile advarsler, når et andet køretøj dukker op eller nærmer sig hurtigt i din blinde vinkel.

Blind Spot Detection og Lane Change Assist aktiveres kun, når du kører over 15 km/t.

Advarsel 盲点监控与变道预警的监测区域为爱车旁边车道,及其向后约70米的范围。

Denne funktion er i stand til at registrere vognbanerne ved siden af køretøjet og mere end 70 meter fra bagsiden.

Gå ind i Indstillinger nederst i hovedskærmen, tryk på Førerassistent > Blind Spot Detection og Lane Change Assist for at aktivere eller deaktivere funktionen og vælge en passende advarselstype.

Når denne funktion er aktiveret og aktiveret, vises følgende visuelle påmindelse af den dynamiske miljøsimulering, når et køretøj nærmer sig bagfra.

Når et køretøj registreres i førerens blinde vinkel eller nærmer sig hurtigt bagfra, vises en visuel advarsel på det tilsvarende sidespejl. Hvis du i dette tilfælde tænder for blinklyset til den tilsvarende side, vil du blive advaret om ikke at skifte vognbane på en af følgende måder:

 • Markeringslys i sidespejlet

 • Akustisk advarsel + blinkende lys i sidespejlets markeringslys

 • Ratstammebevægelse + sidespejlsmarkeringslys blinker

 • Hørbar advarsel + ratvibration + sidespejlsmarkeringslys blinker

Advarsel 当周围环境噪音较大时,例如车内音响音量过大或车外过于嘈杂,报警声可能会听不见。在强光的条件下,例如在白天强光下,氛围灯变红的警示可能不易察觉。

Det er muligt, at lyden ikke kan høres, hvis støjen fra omgivelserne er for høj, f.eks. hvis lydsystemet afspilles med høj lydstyrke, eller hvis omgivelserne er for støjende.

I et lyst miljø, f.eks. om dagen, er advarslen fra den røde omgivende belysning måske ikke let at få øje på.

Advarsel 在倒车时,盲点监控与变道预警不会工作。

Registrering af blinde vinkler og Vognbaneskiftassistent fungerer ikke, når køretøjet er i REVERSE.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Advarsel 当爱车行驶在弯道较大、车道较宽或者高低不平的路上时,盲点监控与变道预警可能无法对旁边车道行驶的车辆进行报警。

Når du kører på en vej med skarpe kurver, brede kørebaner eller ujævnt underlag, kan Registrering af blinde vinkler og Vognbaneskiftassistent muligvis ikke advare dig om køretøjer i de tilstødende kørebaner.

Registrering af blinde vinkler og Vognbaneskiftassistent kan give falske advarsler i følgende situationer:

 • Kørsel i nærheden af beskyttelseshegn

 • Kørsel på/under en bro eller gennem en tunnel

 • Kørsel ved siden af buske, træer osv.

 • Når der er ledningsmaster, gadebelysning eller lave betonvægge langs vejen

 • Kørsel i nærheden af byggeområder som f.eks. fabriksbygninger, havne osv.

 • Kørsel på byveje eller i flersporede kryds

Advarsel 请注意保持保险杠雷达安装处以及附近区域的清洁,若覆盖有泥土,冰雪,金属板,胶带,标签,树叶等都会影响其性能而无法正常报警。
 • Radarerne er monteret på eller bag kofangeren. Hold kofangeren ren og fri for mudder, is, metalplader, klistermærker, etiketter og blade. Hvis dette ikke gøres, kan det påvirke radarernes ydeevne.

 • Hvis denne funktion ikke fungerer korrekt på grund af en kollision, ridser, radarfejl eller funktionsfejl, skal du kontakte NIO hurtigst muligt.

 • Hvis radaren fungerer dårligt i længere tid og ikke modtager fejlrelaterede advarsler, bedes du kontakte NIO hurtigst muligt.

 • Denne funktion registrerer og advarer kun om køretøjer og store motorcykler eller genstande og kan have en forsinkelse eller udeladelse eller endda undlade at registrere eller advare dig om genstande som f.eks. fodgængere, cykler eller skateboards.

 • Denne funktion advarer dig ikke om stationære genstande. Visse metalhegn, midterrabatter eller betonvægge kan give falske advarsler.

 • Kraftig regn, sne, tåge og andre ekstreme vejrforhold kan forringe radarens ydeevne. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på dine omgivelser.

 • Brug aldrig denne funktion i Anhængertilstand.

 • Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert og overholde gældende trafiksikkerhedslove og -regler.

Advarsel 盲点监控与变道预警不能取代安全驾驶及车内后视镜和车外后视镜的使用。

Selv med Blind Spot Detection (BSD) og Lane Change Assist (LCA) skal du stadig køre forsigtigt og bruge bakspejlet og sidespejlene fornuftigt.

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger udtømmer ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af Detektion af blinde vinkler og Vognbaneskiftassistent. Blind Spot Detection og Lane Change Assist kan blive påvirket af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Advarsel om åben sidedør (DOW)

Advarsel om åben dør udsender visuelle og akustiske advarsler, når en af bilens døre åbnes, og et køretøj, en cyklist eller en fodgænger, der nærmer sig bagfra, kan komme i konflikt med eller endda kollidere med døren.

Gå ind i Indstillinger fra bunden af det centrale display, og tryk på Førerassistent > Advarsel om åben dør for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

Når den er aktiveret, advarer bilen dig på følgende måder. I disse tilfælde bør du eller passagererne undgå at åbne døren og kontrollere, om omgivelserne er sikre.

 • Slå den omgivende belysning til rød.

 • Visning af ikoner på sidespejlene.

 • Lydsignaler.

 • Visning af "Pas på trafikken bagved" i den dynamiske miljøsimulering.

Note 侧方开门预警可监测本车侧后方快速接近的目标。

Advarsel ved åben dør overvåger mål, der nærmer sig hurtigt bagfra.

Advarsel 爱车处于前进挡(D 挡)或驻车挡(P 挡),该功能才可启用。

Denne funktion er kun tilgængelig, når køretøjet er i DRIVE (D) eller PARK (P).

Advarsel 当周围环境噪音较大时,例如车内音响音量过大或车外过于嘈杂,报警声可能会听不见。在强光的条件下,例如在白天强光下,氛围灯变红的警示可能不易察觉。

Det er muligt, at lyden ikke kan høres, hvis støjen fra omgivelserne er for høj, f.eks. hvis lydsystemet afspilles med høj lydstyrke, eller hvis omgivelserne er for støjende.

I et lyst miljø, f.eks. om dagen, er advarslen fra den røde omgivende belysning måske ikke let at få øje på.

Advarsel 侧方开门预警无法在所有情况下都准确发出提示,不能取代您和乘客的主动观察,以及内外后视镜的作用。请勿过度依赖该功能并时刻注意开门环境。

Advarsel om åben dør kan ikke advare dig præcist i alle situationer og kan ikke erstatte aktiv observation fra dig og passagererne samt funktionen af bakspejlet og sidespejlene. Stol ikke for meget på denne funktion, og vær altid opmærksom på omgivelserne uden for køretøjet, når du åbner dørene.

Advarsel 请注意保持保险杠雷达安装处以及附近区域的清洁,若覆盖有泥土,冰雪,金属板,胶带,标签,树叶等都会影响其性能而无法正常报警。
 • Radarerne er monteret på eller bag kofangeren. Hold kofangeren ren og fri for mudder, is, metalplader, klistermærker, etiketter og blade. Hvis dette ikke gøres, kan det påvirke radarernes ydeevne.

 • Hvis denne funktion ikke fungerer korrekt på grund af en kollision, ridser, radarfejl eller funktionsfejl, skal du kontakte NIO hurtigst muligt.

 • Hvis radaren fungerer dårligt i længere tid og ikke modtager fejlrelaterede advarsler, bedes du kontakte NIO hurtigst muligt.

 • Denne funktion registrerer og advarer kun om køretøjer og store motorcykler eller genstande og kan have en forsinkelse eller udeladelse eller endda undlade at registrere eller advare dig om genstande som f.eks. fodgængere, cykler eller skateboards.

 • Denne funktion advarer dig ikke om stationære genstande. Visse metalhegn, midterrabatter eller betonvægge kan give falske advarsler.

 • Kraftig regn, sne, tåge og andre ekstreme vejrforhold kan forringe radarens ydeevne. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på dine omgivelser.

 • Brug aldrig denne funktion i Anhængertilstand.

 • Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert og overholde gældende trafiksikkerhedslove og -regler.

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler og forsigtighedsregler udtømmer ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af Advarsel om åben dør. Advarsel om åben dør kan påvirkes af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Advarsel om tværgående trafik foran

Advarsel om tværgående trafik foran udsender visuelle og akustiske advarsler, hvis systemet registrerer en potentiel risiko for kollision med tværgående trafik foran, når bilen kører fremad med lav hastighed.

Advarsel 两侧来车预警仅供参考,无法替代您的目视检查。两侧来车预警作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用来车预警。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Advarsel om tværgående trafik er kun et supplement til og ikke en erstatning for din visuelle observation.

Som en førerassistentfunktion kan Advarsel om tværgående trafik ikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforhold og beslutte, om du vil bruge Advarsel om tværgående trafik eller ej, når din sikkerhed er sikret.

Det er altid dit ansvar at sikre, at køretøjet køres på en sikker måde og overholder gældende færdselslove og -regler.

Aktivering/deaktivering af Advarsel om tværgående trafik foran

Gå ind i Indstillinger fra bunden af hovedskærmen, og tryk på Førerassistent > Advarsel om tværgående trafik foran for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

Når driftsbetingelserne er opfyldt, og der registreres en potentiel kollision med tværgående trafik foran, advarer Advarsel om tværgående trafik foran dig ved at lade et lydsignal lyde og vise en advarselsmeddelelse i grænsefladerne for dynamisk miljøsimulering, Omgivelsesvisning og Parkeringsassistent.

Betjeningsbetingelser for Advarsel om tværgående trafik foran:

 • Din bilhastighed er mellem 0 km/t og 15 km/t.

 • Den forreste tværgående trafiks hastighed ligger inden for et bestemt område af den normale køretøjshastighed.

 • De forreste millimeterbølgeradarer fungerer korrekt og har et klart syn.

 • Føreren sidder ned.

 • Køretøjet er i DRIVE.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Forholdsregler og begrænsninger

Visse mål kan muligvis ikke genkendes eller reageres på, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Motorcykler

 • El-cykler

 • Trehjulede cykler

 • Fodgængere.

 • Dyr.

 • Cykler.

 • Andre genstande, der ikke er køretøjer

Nogle mål reageres ikke på, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Køretøjer, der bevæger sig i den modsatte/samme retning

 • Stationære genstande

Advarsel om tværgående trafik foran reagerer ikke på mål, der befinder sig i sensorernes blinde vinkel. Millimeterbølger kan ikke passere gennem forhindringer.

Advarsel om tværgående trafik foran registrerer muligvis ikke forreste tværgående trafik i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Bilen er parkeret meget langt inde på en parkeringsplads.

 • Køretøjet er parkeret på en diagonal parkeringsplads.

Radarerne kan muligvis ikke genkende forhindringer og forringe funktionen af Advarsel om tværgående trafik foran i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Radarerne er fejlplaceret, blokeret eller dækket af snavs, is, sne, metalplader, tape, etiketter, blade eller andre forhindringer.

 • Radarerne eller de omkringliggende områder er beskadiget af kollisioner eller ridser.

 • Regn, sne, tåge, dis og andre ekstreme vejrforhold, som kan forringe radarens ydeevne.

 • Falske alarmer kan i sjældne tilfælde genereres af visse metalbeskyttelseshegn, grønne midterrabatter eller betonmure på grund af radargenkendelsens funktion.

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger udtømmer ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af Advarsel om tværgående trafik foran. Advarsel om tværgående trafik foran kan blive påvirket af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Advarsel om tværgående trafik bagtil med bremsning (RCTA-B)

Advarsel om tværgående trafik bagtil med bremsning udsender visuelle og akustiske advarsler og aktiverer endda midlertidigt bremsen, hvis systemet registrerer en potentiel kollisionsrisiko med tværgående trafik bagud, når bilen bakker.

Advarsel 两侧来车预警仅供参考,无法替代您的目视检查。两侧来车预警作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用来车预警。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Advarsel om tværgående trafik er kun et supplement til og ikke en erstatning for din visuelle observation.

Som en førerassistentfunktion kan Advarsel om tværgående trafik ikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforhold og beslutte, om du vil bruge Advarsel om tværgående trafik eller ej, når din sikkerhed er sikret.

Det er altid dit ansvar at sikre, at køretøjet køres på en sikker måde og overholder gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 不可在拖挂模式下使用该功能。

Brug aldrig denne funktion i Bugseringstilstand.

Advarsel 后侧来车预警及辅助仅作提醒警示,不能确保将爱车刹停,切勿依赖该功能避免碰撞或减弱碰撞影响。

Advarsel om tværgående trafik bagtil giver kun en advarsel og kan ikke garantere, at køretøjet standses. Du må aldrig stole på den for at undgå en kollision eller reducere virkningen af en kollision.

Aktivering/deaktivering af Advarsel om tværgående trafik bagtil

Gå ind i Indstillinger fra bunden af hovedskærmen, og tryk på Førerassistent > Advarsel om tværgående trafik bagtil for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Når du har aktiveret Advarsel om tværgående trafik bagtil, kan du vælge hjælpeniveauet:

 • Advarsel: Når din bilhastighed er under ca. 15 km/t, driftsbetingelserne er opfyldt, og der registreres en potentiel kollision med bagvedkørende trafik, advarer Advarsel om tværgående trafik bagtil ved bremsning dig ved at lade et lydsignal lyde og vise en advarselsmeddelelse på det digitale instrumentbræt og i grænsefladerne omgivelsesvisning og parkeringsassistent.

 • Advarsel og bremsning: Når din bils hastighed er mellem ca. 1 km/t og 15 km/t, og driftsbetingelserne er opfyldt, vil Advarsel om tværgående trafik bagtil ved bremsning ud over de visuelle og akustiske advarsler aktivere bremserne, men den kan ikke garantere at standse din bil.

Betjeningsbetingelser for Advarsel om tværgående trafik bagtil:

 • Hastigheden for den bagvedkørende tværgående trafik er mellem ca. 5 km/h og 60 km/h.

 • De bagvedliggende millimeterbølgeradarer fungerer korrekt og har et klart udsyn.

 • Føreren sidder ned.

 • Alle døre er lukket.

 • Køretøjet er i REVERSE.

Advarsel 当您选择提醒及主动制动时,若深踩制动踏板或加速踏板,主动制动功能可能不会介入。

Når du vælger Advarsel og bremsning, kan det være, at funktionen ikke griber ind, hvis du trykker helt på bremsepedalen eller speederpedalen.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Forholdsregler og begrænsninger

Visse mål kan muligvis ikke genkendes eller reageres på, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Motorcykler

 • El-cykler

 • Trehjulede cykler

 • Fodgængere

 • Dyr

 • Cykler

 • Andre objekter, der ikke er køretøjer

Nogle mål reageres ikke på, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Køretøjer, der bevæger sig i den modsatte/samme retning

Advarsel om tværgående trafik bagtil reagerer ikke på mål, der befinder sig i sensorernes blinde vinkel. Millimeterbølgerne kan ikke passere gennem forhindringer.

Advarsel om tværgående trafik bagtil registrerer muligvis ikke bagudrettet tværgående trafik i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Bilen er parkeret meget langt inde på en parkeringsplads.

 • Køretøjet er parkeret på en diagonal parkeringsplads.

Radarerne kan muligvis ikke genkende forhindringer hvilket forringer funktionen af Advarsel om tværgående trafik bagtil i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Radarerne er fejlplaceret, blokeret eller dækket af snavs, is, sne, metalplader, tape, etiketter, blade eller andre forhindringer.

 • Radarerne eller de omkringliggende områder er beskadiget ved kollisioner eller ridser.

 • Regn, sne, tåge, dis og andre ekstreme vejrforhold, som kan forringe radarens ydeevne.

 • Falske advarsler kan i sjældne tilfælde genereres af visse metalbeskyttelseshegn, grønne midterrabatter eller betonmure på grund af radargenkendelsens funktion.

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger udtømmer ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af Advarsel om tværgående trafik bagtil. Advarsel om tværgående trafik bagtil kan blive påvirket af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Automatisk vognbaneskift (ALC)

Aktivt vognbaneskift giver assistance til vognbaneskift sammen med vognbanekontrol. Når denne funktion er aktiveret, hjælper systemet køretøjet med at skifte til den tilstødende vognbane, når omgivelses- og vejforholdene opfylder visse krav, når det instrueres af blinklyset.

Aktivt vognbaneskift bruges på veje med høj hastighed. Der skal være godt lys, klare vognbanelinjer og plads til vognbaneskift i den aktuelle vognbane og i målbanen.

Advarsel ALC作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用ALC。在使用ALC时,如发现交通状况、道路环境或车辆状况不适宜使用该功能,或存在其他不安全因素,您应随时准备全权接管爱车。您始终承担着安全变道、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Som en køreassistentfunktion kan automatisk vognbaneskift ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og selv beslutte, om du vil bruge automatisk vognbaneskift, hvis det er sikkert. Du skal altid være klar til at tage over, hvis du finder ud af, at trafik-, vej- eller køretøjsforholdene ikke er egnede til automatisk vognbaneskift, eller hvis der er andre usikre faktorer.

Du bærer altid det endelige ansvar for at skifte vognbane på en sikker måde og overholde gældende færdselslove og -regler.

Aktivering/deaktivering af aktivt vognbaneskift

Gå ind i Indstillinger nederst i det centrale display, og tryk på Førerassistent > Aktivt vognbaneskift for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Betjeningsbetingelser for aktivt vognbaneskift:

 • Føreren holder rattet med begge hænder.

 • Lane Centering Control er aktiveret og fungerer korrekt.

 • Aktivt vognbaneskift er aktiveret og fungerer korrekt.

 • Sensorerne fungerer korrekt med et klart udsyn.

 • Den aktuelle hastighed er ca. 60-130 km/h.

 • Den aktuelle vognbane og målbanen opfylder alle de nødvendige betingelser for sikkert vognbaneskift, herunder:

  • Den fælles vognbanelinje mellem den aktuelle vognbane og målbanen er en hvid stiplet linje.

  • Den aktuelle vognbane og målbanen har ingen skarpe kurver.

  • Der holdes en sikker afstand til de forankørende og bagvedliggende køretøjer i både den aktuelle vognbane og målbanen.

  • Der er ingen advarsler fra detektering af blind vinkel, vognbaneskiftassistance eller andre funktioner vedrørende målsporet.

  • Målsporet har klare linjer på begge sider.

 • Alle komponenter, der er nødvendige for ALC, fungerer korrekt, og køretøjet opfylder alle sikkerhedskrav, herunder:

  • Blinklysene fungerer korrekt.

  • Føreren sidder ned.

  • Føreren har spændt sikkerhedsselen.

  • Alle døre er lukket.

  • Køretøjet er i DRIVE.

  • Bremsepedalen er ikke trykket ned.

  • ABS-bremsesystemet, traction control-systemet og det elektroniske stabilitetsprogram er ikke aktiveret.

Aktivering af aktivt vognbaneskift i indstillingerne betyder ikke, at funktionen er aktiveret.

Når driftsbetingelserne er opfyldt, skal du først tage initiativ til visuelt at inspicere dine omgivelser, før du aktiverer det tilsvarende blinklys. På dette tidspunkt registrerer systemet, om du holder på rattet.

 • Når systemet registrerer, at alle betingelser for vognbaneskift er opfyldt, aktiveres aktivt vognbaneskift for at hjælpe med vognbaneskift. I mellemtiden vises vognbanelinjen på den tilsvarende side med blå farve i den dynamiske miljøsimulering og forsvinder, når vognbaneskiftet er afsluttet. Når vognbaneskiftet er afsluttet, skal du sikre dig, at blinklysgrebet er slået tilbage.

 • Når systemet registrerer, at betingelserne for vognbaneskift ikke er fuldt ud opfyldt, annulleres det aktivt vognbaneskift, og vognbanelinjen på den tilsvarende side vises med rødt i den dynamiske miljøsimulering.

For at annullere eller afbryde et vognbaneskift kan du flytte blinklysgrebet til den modsatte retning. Enhver af følgende betingelser stopper et vognbaneskift, og køretøjet advarer dig om straks at overtage kontrollen via det digitale kombiinstrument og en lydadvarsel:

 • Miljøet anses for at være usikkert for ALC, f.eks. når BSD eller LCA har udløst advarsler.

 • Styringsassistenten afbrydes på grund af overtagelse af rattet, uklare vognbanelinjer, skarpe kurver eller af andre årsager.

 • Adaptiv fartpilot og styreassistance afbrydes samtidig, fordi der trykkes på knappen, bremsepedalen trykkes ned eller af en anden grund.

Advarsel ALC 每次只能变换一个车道。

Aktivt vognbaneskift kan kun skifte én vognbane ad gangen.

Advarsel 夜晚若光线、视野不佳,车道线不清晰,可能无法完成辅助变道。

Automatisk vognbaneskift kan mislykkes, hvis lyset og sigtbarheden er dårlig om natten, eller hvis vognbanelinjerne ikke er tydelige.

Advarsel ALC可能会因预料之外的情况意外退出。请您始终关注交通状况及道路环境,并随时准备全权接管爱车。

Aktivt vognbaneskift kan pludselig blive annulleret på grund af uventede omstændigheder. Vær altid opmærksom på trafikken og vejforholdene, og vær forberedt på at tage over når som helst.

Advarsel 您必须在变道前及变道中,时刻确认变道是否安全合适,请注意ALC 无法响应行人、障碍物、迎面驶来的车辆等。切勿依赖ALC判断的行驶路径。您始终承担着安全变道的最终责任。

Du skal altid bekræfte, om det er sikkert og hensigtsmæssigt, før og når du skifter vognbane. Bemærk, at automatisk vognbaneskift ikke kan reagere på fodgængere, forhindringer, modkørende køretøjer osv. Stol aldrig udelukkende på automatisk vognbaneskift for at vælge en kørevej. Du bærer altid det endelige ansvar for at skifte vognbane på en sikker måde.

Dynamisk miljøsimulering

 • Vognbaneskift i gang

 • Vognbaneskift stoppet eller mislykkedes

 • Vognbaneskift afsluttet

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Forholdsregler og begrænsninger

Aktivt vognbaneskift kan muligvis ikke hjælpe med vognbaneskift som planlagt, og du skal være forberedt på at overtage øjeblikkelig kontrol i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Bilen navigerer i skarpe kurver, f.eks. på motorvejsramper.

 • Vognbanelinjerne er uklare, slidte, mangler, overlapper hinanden eller er skjult af skygger fra andre køretøjer, bygninger eller landskabselementer.

 • Vejstrækningen har ingen vognbanelinjer, f.eks. ikke-standardiserede veje, kryds eller byggeområder.

 • Vognbanelinjerne er ikke klart adskilt, f.eks. ved sammenfletning eller afvigende vognbaner, motorvejsramper, vejkryds i byområder eller venteområder for venstresving.

 • Vejstrækningen har særlige vognbanelinjer, f.eks. bremselinjer eller omkørselslinjer.

 • Der er kanter eller andre kontrastlinjer på vejen i stedet for vognbanelinjer, f.eks. vejfællesskaber eller kantsten.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af højdeændringer, f.eks. på skrånende veje.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende vognbanelinjer, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten.

 • Afstanden mellem linjerne for de aktuelle og de ønskede kørebaner er for stor eller for lille.

Kamerasystemet kan undlade at genkende forhindringer og hjælpe med vognbaneskift i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Kameraernes positioner ændres.

 • Kameraerne er blokeret eller plettet.

 • Reduceret genkendelse om natten.

 • Dunkle omgivelser, f.eks. ved daggry, skumring, om natten eller i en tunnel.

 • Pludselige ændringer i lysstyrken, f.eks. ved ind- eller udkørsel af en tunnel.

 • Kameraernes udsyn forstyrres af store skygger fra bygninger, landskabselementer eller store køretøjer.

 • Kameraet rammes direkte af lyset.

 • I regn, sne, tåge, dis og andet dårligt vejr.

 • Når udstødningsgasser, stænk, sne eller støv bliver sparket op af køretøjer foran dig.

 • Kameraerne blokeres af vand, støv, små ridser, fedt, snavs, skidt, vinduesviskere, frost eller sne på forruden.

 • Vejen er våd.

Radarerne kan muligvis ikke genkende forhindringer og hjælpe med vognbaneskift i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Radarerne er fejlplaceret, blokeret eller dækket af snavs, is, sne, metalplader, tape, etiketter, blade eller andre forhindringer.

 • Radarerne eller de omkringliggende områder er beskadiget ved kollisioner eller ridser.

 • Regn, sne, tåge, dis og andre ekstreme vejrforhold, som kan forringe radarens ydeevne.

 • Falske advarsler kan i sjældne tilfælde genereres af visse metalbeskyttelseshegn, grønne midterrabatter eller betonmure på grund af radargenkendelsens funktion.

LiDAR-sensoren kan undlade at genkende forhindringer, hvilket påvirker ydeevnen af eller endda forårsager utilsigtet deaktivering af automatisk vognbaneskift i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • LiDAR-sensorens position ændres.

 • I regn, sne, tåge, dis og andet dårligt vejr.

 • Sensorpræcisionen er dårlig på grund af udstødningsgas, stænk, sne eller støv, der er sparket op af forankørende køretøjer.

 • Køretøjet kører på våde veje eller veje med vand.

 • LiDAR-sensoren er blokeret af vand, støv, små ridser, fedt, snavs, frost, sne eller indpakningsfilm/lakbeskyttelsesfilm på ruden.

 • LiDAR-sensoren er for varm grundet køretøjets langvarige eksponering for solen.

 • Der kan genereres falske advarsler på grund af visse trafikskilte eller antikollisionsskure på ekspresveje eller højbaner.

Aktivt vognbaneskift kan overse eller fejlagtigt identificere forhindringer i målbanen og den aktuelle vognbane. Du skal altid være sikker på, at det er sikkert og hensigtsmæssigt at skifte vognbane før og under operationen. Visse mål kan muligvis ikke genkendes eller reageres på, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Køretøjer, der krydser vinkelret på dit køretøj.

 • Motorcykler og trehjulede cykler.

Nogle mål reageres ikke på, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Fodgængere

 • Cykler

 • Dyr

 • Trafiklys.

 • Mure.

 • Barrierer

 • Modkørende køretøjer

 • Andre objekter, der ikke er køretøjer

Advarsel ALC不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。ALC可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Automatisk vognbaneskift kan ikke garantere genkendelse af specialformede mål. Vær ekstra opmærksom på målene, især om natten. Sådanne køretøjer omfatter køretøjer med overdækket bagende eller uregelmæssig form, køretøjer med en bagende under en vis højde og ulastede lastvogne.

 • Automatisk vognbaneskift kan overse stationære eller langsomt kørende køretøjer, især om natten, hvor føreren skal være ekstra opmærksom.

Vi anbefaler ikke at bruge ALC under særlige eller komplekse vejforhold, herunder, men ikke begrænset til:

 • Vand, mudder, huller, sne, is, fartbump eller forhindringer på vejen.

 • Et stort antal fodgængere, cykler eller dyr på vejen.

 • Komplekse og skiftende trafikstrømme, f.eks. travle kryds, motorvejsramper og veje med bilkøer.

 • Svingende veje og skarpe sving.

 • Veje op ad bakke eller ned ad bakke.

 • Ujævne veje.

 • Smalle veje.

 • Ind- og udkørsler til tunneler.

 • Ikke-standardiserede veje.

 • Veje uden midterrabat.

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af automatisk vognbaneskift. Aktivt vognbaneskift kan påvirkes af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Vognbanecentrering (LCC)

Vognbanecentrering giver en styreassistancefunktion til at holde bilen i vejbanen på basis af bilens hastighedskontrol- og afstandsholdefunktioner under adaptiv fartpilot. Vognbanecentrering bruger højdefinitionskameraer, millimeterbølgeradar og laserradar til at detektere køretøjer forude på kørebanen for aktivt at kontrollere bilens hastighed og opretholde afstanden mellem den selv og køretøjet foran. Vognbanecentrering bruger også højdefinitionskameraer til at identificere vejafmærkninger. Når vejafmærkningerne på begge sider er tydelige, kan det hjælpe med styringen for at holde bilen i den rigtige vejbane.

Som førerassistance har vognbanecentrering ikke NIO Pilot-funktionerne, så føreren skal holde begge hænder på rattet og holde sig fokuseret, så  føreren er parat til når som helst at tage kontrol over bilen.

Vognbanecentrering er hovedsageligt til brug på lukkede veje med tydelige vejafmærkninger og begrænset adgang såsom forhøjede hovedveje eller voldsomt trafikerede vejstrækninger.

Advarsel 若两侧车道线清晰,车道居中辅助力求将车辆保持在车道内。在特殊路况或者雨天、夜晚光线不良等情况下,车道居中辅助识别车道线能力降低,可能导致无法以适当方式保持在车道内或存在刮蹭风险,建议暂时关闭车道居中辅助或切换为自适应巡航。

Vognbanecentrering bestræber sig på at holde køretøjet i vognbanen, når der er frie vognbanelinjer på begge sider. Særlige vejforhold og dårlig belysning på regnvejrsdage eller om natten kan resultere i nedsat vognbanegenkendelse, manglende evne til at holde køretøjet i vognbanen eller skrammer. I dette tilfælde foreslås det, at du midlertidigt slår Vognbanecentrering fra og skifter til Adaptiv fartpilot.

Advarsel 车道居中辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用车道居中辅助。

Som en køreassistentfunktion kan Vognbanecentrering ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforhold og beslutte, om du vil bruge Vognbanecentrering eller ej, når din sikkerhed er sikret.

Du skal altid være klar til at tage over, hvis du finder ud af, at trafik-, vej- eller køretøjsforholdene ikke er egnede til at aktivere Vognbanecentrering, eller hvis der er andre usikre faktorer.

Du bærer altid det endelige ansvar for at holde en passende afstand og hastighed og overholde gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 驾驶时不可以有以下行为: 完全依靠本系统;在恶劣天气使用本系统;在行人,自行车或者动物较多的环境中使用本系统;在转弯半径较小的道路使用本系统;在车道线不清晰或者光线条件不良时使用本系统;双手离开方向盘;视线离开行驶道路。

Følgende adfærd er forbudt under kørsel:

 • At stole udelukkende på systemet

 • Brug af funktionen under dårlige vejrforhold

 • Brug af systemet i et miljø, hvor der er mange fodgængere, cykler eller dyr

 • Brug af systemet i skarpe kurver

 • Brug af systemet, når vognbanelinjerne er uklare eller belysningen er dårlig

 • Fjerne hænderne fra rattet

 • Fjerne blikket fra vejen

Advarsel 车道居中辅助是一个舒适性功能,而非防碰撞功能,所以其最大减速度有限,小于自动紧急制动和手动驾驶时所能请求的最大减速度。因此切勿依赖车道居中辅助对爱车进行充分减速从而避免碰撞。

Som en funktion, der er beregnet til kørekomfort og ikke til at forhindre kollisioner, har Vognbanecentrering en begrænset maksimal deceleration, der er mindre end den maksimale deceleration, der kræves ved automatisk nødbremse og manuel kørsel. Forlad dig derfor aldrig udelukkende på Vognbanecentrering til at bremse køretøjet, når du skal undgå en kollision.

Vognbanecentrering kan muligvis ikke standse dit køretøj eller opretholde en sikker afstand til det forankørende køretøj, når den relative hastighed mellem dit køretøj og det forankørende køretøj er stor. I dette tilfælde skal du straks forlade Vognbanecentrering. Forlad dig ikke på, at Vognbanecentrering vil bringe dit køretøj til fuldstændig standsning, uanset om det følger efter et stationært køretøj eller et forankørende køretøj.

Advarsel Lane Centering Control has a limited steering torque that is less than the maximum steering force required in normal driving scenarios. Therefore, do not rely solely on Lane Centering Control to steer your vehicle. You should always be prepared to take over the steering, especially when navigating curves.

Vognbanecentrering har et begrænset drejningsmoment, der er mindre end den maksimale styrekraft, der kræves ved normal kørsel. Du må derfor ikke udelukkende stole på Vognbanecentrering til at styre dit køretøj. Du skal altid være forberedt på at overtage styringen, især når du navigerer i kurver.

Overtag styringen straks, når du kører i sving, vender rundt og kører på snoede veje eller veje med skarpe kurver. Du må ikke stole på Vognbanecentrering i disse situationer på grund af begrænset synlighed af vognbanerne.

Aktivering/deaktivering af vognbanecentrering (LCC)

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og klik på NIO Pilot > NIO Pilot Mode, og vælg Vognbanecentrering for at slå denne funktion til eller fra

Selv om du slår vognbanecentrering til i indstillingerne, betyder det ikke, at LLC er aktiveret.

 • Midterste knap: Aktiverer eller deaktiverer vognbanecentrering

 • Øverste knap: Forøg eller reducer kørehastigheden.

 • Nederste knap: Reducer marchhastigheden

 • Venstre knap: Reducer følgeafstanden

 • Højre knap: Øg følgeafstanden

 1. Indstil marchhastighed

 2. Målkøretøj forude

 3. Følgetid og -afstand

 4. Statusring for vognbanecentrering

  • Når ringen ikke vises: Vognbanecentrering er ikke aktiveret, eller betingelserne for aktivering er ikke opfyldt

  • Når ringen er grå: Vognbanecentrering er på standby og kan ikke aktiveres igen

  • Når ringen er grå og blinker: Vognbanecentrering er på styreassistance-standby, har adaptiv fartpilot-funktionerne og søger nu efter vejafmærkninger

  • Når ringen er blå med vognbanen fremhævet i gråt: Vognbanecentrering er fuldt aktiv og har funktionerne adaptiv fartpilot og styreassistance.

Når driftsbetingelserne er opfyldt, skal du trykke på den midterste knap for at slå vognbanecentrering til.

 • Hvis vejafmærkningerne i hver side er tydelige, og bilen befinder sig midt i den aktuelle vognbane, og du aktiverer styreassistance, vil adaptiv fartpilot også blive aktiveret.

 • Hvis vejafmærkningerne i hver side er utydelige, eller bilen ikke befinder sig midt i den aktuelle vognbane, vil den først aktivere adaptiv fartpilot og begynde at søge efter vejafmærkninger, og derpå aktivere styreassistance, hvis betingelserne er opfyldt.

Vognbanecentrering er tilgængelig ved kørehastigheder mellem 0 og 180 km/t eller 0 og 110 mph.

 • Hvis kørehastigheden er mindre end 30 km/t(20 mph), indstilles 30 km/t (20 mph) som marchhastigheden

 • Hvis kørehastigheden er mere end 30 km/t (20 mph), men ikke mere end 180 km/t (110 mph), indstilles den aktuelle kørehastighed som marchhastigheden

Når vognbanecentrering aktiverer adaptiv fartpilot og begynder at søge efter vejafmærkninger, kan du slippe speederen, hvorefter systemet vil opretholde den indstillede marchhastighed.

 • Hvis der er et køretøj forude, vil vognbanecentrering justere hastigheden af din bil i henhold til farten og afstanden til køretøjet forude, og den maksimale hastighed vil ikke overstige marchhastigheden.

 • Når der ikke er et køretøj forude, vil vognbanecentreringen hurtigt justere din bils hastighed til marchhastigheden

Når vognbanecentrering aktiverer styreassistance, vil det aktivt hjælpe med styringen, men du skal dog holde hænderne let på rattet. Trykket af dine hænder kan have en let indvirkning på styreassistancen, du skal være meget opmærksom på køresituationen og være klar til når som helst at tage kontrol over rattet for at kontrollere bilens retning.

Rattet drejer, når vognbanecentrering kontrollerer styringen. Når vognbanecentrering accelererer aktivt, bevæger speederen sig ikke; når bilen decelererer, kan bremsen  muligvis bevæge sig.

Arbejdsbetingelser for vognbanecentrering:

 • Hastigheden overstiger ikke 180 km/t eller 110 mph

 • Højdefinitionskameraer, millimeterbølgeradar og laserradar fungerer korrekt med klart udsyn

 • Ingen komponenter i vognbanecentrering er defekte

 • Funktionen kan ikke aktiveres, når rattets styrevinkel er for stor

 • Køretøjet opfylder alle sikkerhedsbetingelser, herunder:

  • Føreren har hænderne på rattet

  • Status på førersædet

  • Føreren har spændt sikkerhedsselen.

  • Alle døre er lukkede

  • Bilen er i gearposition D

  • Chaufføren trykker ikke på bremsen

  • ABS-system, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke udløst

Sådan justeres hastigheden under vognbanecentrering

Når vognbanecentrering er aktiv, skal du gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, trykke på NIO Pilot> Justering af marchhastighed og vælge den passende måde at justere marchhastigheden på.

Marchhastigheden kan justeres med:

 • Et kort tryk til +1, et langt tryk til +5

  • Udfør et kort tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden med 1 km/t

  • Udfør et langt tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden til det nærmeste interval på 5 km/t; det vil sige, at hvis hastigheden er 82 km/t, skal du udføre et langt tryk på Op-knappen på venstre side af rattet, hvorefter hastigheden vil blive øget til 85 km/t.

 • Et langt tryk til +1, et kort tryk til +5

  • Udfør et langt tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden med 1 km/t

  • Udfør et kort tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden til det nærmeste interval på 5 km/t; det vil sige, at hvis hastigheden er 82 km/t, skal du udføre et kort tryk på Op-knappen på venstre side af rattet, hvorefter hastigheden vil blive øget til 85 km/t.

Den maksimale indstillede hastighed for vognbanecentrering er 180 km/t eller 110 mph.

Den minimale indstillede hastighed for vognbanecentrering er 30 km/t, men det gør det muligt for bilen at decelerere til 0 km/t, når den følger køretøjet forude.

Advarsel 首次开启该功能默认为长按+1 短按+5。 巡航车速调节无法通过NOMI 语音调整。
 • Aktiver den første gang ved at trykke på og holde +1 eller ved at trykke kortvarigt på +5.

 • Marchhastigheden kan ikke reguleres via NOMI.

Advarsel 使用该功能行驶时,若系统检测到您未处于正常驾驶状态时(如您长时间未握住方向盘,长时间分心疲劳驾驶,或离开座位等),将在满足系统正常工作的条件的情况下激活紧急主动停车(EAS)功能。

Når du kører med denne funktion slået til, vil systemet, hvis det registrerer, at du ikke er i en normal køretilstand (f.eks. hvis du ikke holder rattet i længere tid, hvis du er distraheret og træt i længere tid, eller hvis du er ude af dit sæde), aktivere Akut nødstop, når de normale driftsbetingelser for systemet er opfyldt.

Sådan justeres følgetiden og hastigheden under vognbanecentrering

Når systemet er aktivt eller skal til at aktiveres, kan følgetiden og afstanden justeres i 5 indstillinger.

 • Tryk på den højre knap på venstre side af rattet for at indstille følgetiden og -afstanden til en længere indstilling

 • Tryk på den venstre knap på venstre side af rattet for at indstille følgetiden og -afstanden til en kortere indstilling

Overtagelse og genoptagelse

Når du kører med vognbanecentrering aktiv, kan du aktivt overtage styringen af køretøjet ved at træde på speederen eller dreje på rattet. Vognbanecentrering vil ikke længere reagere på målkøretøjet forude, når du aktivt tager kontrol ved at træde kraftigt på speederen.

Vognbanecentrering vil genaktivere adaptiv fartpilot, så snart du slipper pedalen.

Vognbanecentrering og styreassistance vil vende tilbage til standby-status for øjeblikket, når du aktivt overtager kontrollen ved at dreje rattet, men adaptiv fartpilot vil forblive aktiv og søge efter vejafmærkninger i løbet af den tid, hvori du styrer bilens retning.

Når du stopper med at dreje rattet, genoptages styreassistance automatisk, hvis vejafmærkningerne på begge sider er tydelige og bilen er midt i den aktuelle vognbane.

Når du har afsluttet vognbanecentrering ved at trykke på eller træde ned på bremsen, kan du aktivere det igen ved at trykke på den øverste knap på venstre side af rattet, og du kan genoprette kørehastigheden til den tidligere indstillede marchhastighed.

Når vognbanecentrering stopper bilen, fordi køretøjet forude stopper, kan du trykke på den øverste knap på venstre side af rattet eller træde på speederen for at genoprette den tidligere indstillede marchhastighed.

Aktivér vognbanecentrering igen, og aktivér først adaptiv fartpilot, hvilket vil starte søgning efter vejafmærkninger, og hvis vejafmærkningerne på begge sider er tydelige og bilen befinder sig i midten af den aktuelle vejbane, kan du aktivere styreassistance.

Advarsel When Lane Centering Control is functioning properly:

Når Vognbanecentrering fungerer korrekt:

 • Hvis Automatisk vognbaneskift (ALC) er aktiveret i Indstillinger, og de nødvendige betingelser er opfyldt, skifter køretøjet automatisk vognbane, når du drejer blinklysgrebet. For flere oplysninger henvises til "Automatisk vognbaneskift (ALC)" i brugervejledningen.

 • Hvis Automatisk vognbaneskift (ALC) ikke er aktiveret i Indstillinger, vil vipning af blinklysgrebet sætte Styringsassistentt på standby, hvilket kræver, at du omgående overtager styringen. I denne periode forbliver Adaptiv fartpilot aktiveret og fortsætter med at søge efter vognbanelinjer. Når de nødvendige betingelser er opfyldt, genoptages Styringsassistent automatisk.

Advarsel When Steering Assist functions properly and Active Lane Change (ALC) is not enabled in Settings, please take over the steering and exit Steering Assist if you need to change lanes.

Når Styringsassistent fungerer korrekt, og Automatisk vognbaneskift (ALC) ikke er aktiveret i indstillingerne, skal du overtage styringen og afslutte Styringsassistent, hvis du har brug for at skifte vognbane.

Advarsel Steering Assist may fail to operate as intended in certain situations or disengage to standby while providing sound and text alerts to remind you to take over steering. During this time, Adaptive Cruise Control will remain on and continue searching for lane lines. When the required conditions are met, Steering Assist will resume automatically. including but not limited to:

Styringsassistenten kan i visse situationer ikke fungere efter hensigten eller slå fra til standby, mens den giver lyd- og tekstadvarsler for at minde dig om at overtage styringen. I denne periode forbliver Adaptiv fartpilot aktiveret og fortsætter med at søge efter vognbanelinjer. Når de nødvendige betingelser er opfyldt, genoptages Styringsassistent automatisk igen. herunder, men ikke begrænset til:

 • Bilen navigerer i skarpe kurver, f.eks. på motorvejsramper.

 • Vognbanelinjerne er uklare, slidte, mangler, overlapper hinanden eller er skjult af skygger fra andre køretøjer, bygninger eller landskabselementer.

 • Vejstrækningen har ingen vognbanelinjer, f.eks. ikke-standardiserede veje, kryds eller byggeområder.

 • Vejstrækningen har særlige vognbanelinjer, f.eks. bremselinjer eller omkørselslinjer.

 • Vognbanelinjerne er ikke klart opdelt, f.eks. vognbanelinjer, der går sammen eller afledes, motorvejsramper, vejkryds i byområder, venteområder for venstresving osv.

 • Der er kanter eller andre kontrastlinjer på vejen i stedet for vognbanelinjer, f.eks. vejfællesskaber eller kantsten.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af højdeændringer, f.eks. på skrånende veje.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende vognbanelinjer, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten.

 • Vognbanerne er for brede eller for smalle.

Deaktivering af vognbanecentrering

Vognbanecentrering vil blive deaktiveret og ikke længere aktivt kontrollere hastighed og retning, og vil advare dig, når:

 • Der trykkes på rat knappen

 • Der trædes på bremsen

Hvis arbejdsbetingelserne ikke længere er opfyldt, vil vognbanecentrering desuden automatisk blive deaktiveret, og du skal tage kontrol over bremsen, speederen og rattet straks derefter for at tage kontrollen over bilens hastighed og retning.

Dynamisk miljøsimuleringsdisplay

 • Standby for styreassistance har de adaptive fartpilotfunktioner og vil søge efter vejafmærkninger. Du styrer selv bilens retning.

 • Fuldt aktiv, som har funktionerne adaptiv fartpilot og styreassistance.

 • Deaktiveret og stillet tilbage til standby-tilstanden, hvor du kan genaktivere vognbanecentrering ved at trykke på knappen.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Advarsel 当两侧车道线都不清晰,但近距离正前方有符合条件的车辆时,爱车可在短时间内跟车行驶。

Når ingen af vognbanelinjerne er fri, men der er et køretøj foran, som opfylder kravene, kan dit køretøj følge det forankørende køretøj i kort tid.

Advarsel 当两侧车道线都不清晰,跟随前车行驶时,若前车缓慢变换行驶路径,本车有与旁边车辆碰撞的风险,需要您随时准备接管车辆,保证行车安全。

Når vognbanelinjerne er uklare på begge sider, og dit køretøj følger efter det forreste køretøj, kan du kollidere med andre køretøjer i tilstødende vognbaner, hvis det forreste køretøj skifter vognbane med lav hastighed. Derfor skal du være forberedt på at tage over når som helst for at garantere din sikkerhed.

Hold hænderne på rattet og øjnene på vejen forude, når du kører med vognbanecentrering aktiv.

 • Når systemet detekterer, at dine hænder har været væk fra rattet, og dine øjne har været væk fra vejen forude i et stykke tid, vil dynamisk omgivelsessimulation vise “Hold hænderne på rattet” eller “Koncentrer dig om kørslen”, og advare dig hørligt.

 • Når systemet detekterer, at dine hænder har været væk fra rattet, og dine øjne har været væk fra vejen forude i et stykke tid, vil dynamisk omgivelsessimulation vise “Pilot vil blive deaktiveret, anbring straks hænderne på rattet” eller “Pilot vil blive deaktiveret, tag straks kontrol over bilen”, og blive ved med at advare dig hørligt.

 • Når systemet detekterer, at dine hænder har været væk fra rattet, og dine øjne har været væk fra vejen forude i et stykke tid, vil dynamisk omgivelsessimulation vise “Aktiv nødparkering er aktiveret, bilen skal til at stoppe” og advare dig hørligt, ledsaget af NOMI-stemmeprompten “Bilen stopper” og dobbeltblinkende lamper.

Når systemet detekterer, at dine hænder er på rattet og dine øjne på vejen forude, forsvinder advarslen.

Opretholdelse af sikker afstand

Når dynamisk omgivelsessimulation viser advarslen “Kør forsigtigt, afstanden til køretøjet forude er for kort”, betyder det, at der er risiko for kollision, fordi den maksimale deceleration, som er tilgængelig for vognbanecentrering, ikke længere kan opretholde en sikker afstand, og du skal straks tage kontrollen over bremsepedalen og rattet for at tage kontrol over bilens hastighed og retning.

Advarsel 如您发现危险,切勿等待该警示出现再采取行动,请立刻接管车辆。

Hvis du kommer ud for en farlig situation, skal du ikke vente på en advarsel, før du griber ind og straks tage over med det samme.

Følgestart/-stop

Når vognbanecentrering stopper bilen, fordi køretøjet forude stopper

 • Hvis køretøjet foran starter, vil vognbanecentrering følge det og ligeledes aktivt starte bilen. Du skal altid være opmærksom på omgivelserne omkring dig for at forhindre, at der opstår kollisionsulykker;

 • Når bilen stopper, fordi køretøjet foran stopper i mere end cirka 5 sekunder, før den starter igen for at følge køretøjet foran, vil den advare dig hørligt;

 • Når bilen stopper, fordi køretøjet foran stopper i mere end 5 sekunder, og systemet detekterer forhindringer forude, som kan påvirke kørslen, vil den dynamiske omgivelsessimulation vise prompten “køretøjet foran begynder at køre”, og du skal genaktivere Følgestart ved at trykke på den øverste knap på venstre side af rattet eller træde på speederen efter at have kontrolleret omgivelserne;

 • Efter cirka 5 minutter vil vognbanecentrering blive deaktiveret, og elektronisk parkering aktiveres i stedet for.

Efter at vognbanecentrering har stoppet bilen, fordi køretøjet foran den stopper, vil den først starte bilen igen, når afstanden til køretøjet foran overstiger 4 meter.

Intelligent hastighedskontrol

Når det er aktiveret og bilen kører på en hovedlandevej eller overhaler under vognbanecentrering, vil det advare dig om at ændre hastighedsgrænsen, når der registreres en ændring i vejens fartbegrænsning. Du kan manuelt bekræfte, at du vil bevare marchhastigheden, så den svarer til den aktuelle fartbegrænsning på vejen.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og klik på NIO Pilot > Intelligent hastighedskontrol for at slå denne funktion til eller fra.

Advarsel 智能限速控制仅供参考,无法替代您的目视检查。切勿完全依赖道路标识识别的限速信息进行驾驶。当车辆的行驶速度超出道路限速时,会通过视觉方式,提示您当前处于超速状态。

Intelligent Speed Control er kun et supplement til og fungerer ikke som en erstatning for din visuelle observation. Stol aldrig udelukkende på de oplysninger om hastighedsgrænser, der genkendes af Traffic Sign Recognition.

Når køretøjets hastighed overstiger vejens hastighedsgrænse, får du en visuel advarsel om overskridelse af hastigheden.

Advarsel 智能限速控制作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路标识识别智能限速控制。
 • Intelligent Speed Control er en køreassistent, men kan ikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold. Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og selv beslutte, om du vil bruge Traffic Sign Recognition og Intelligent Speed Control, hvis det er sikkert.

 • På nuværende tidspunkt fungerer Intelligent Speed Control ikke under komplekse vejforhold som f.eks. ramper.

 • Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert og overholde gældende færdselslove og -regler.

 • Intelligent Speed Control kombinerer hastighedsbegrænsningsoplysningerne fra kortet for at vise hastighedsbegrænsningsoplysningerne på det digitale kombiinstrument. Der vises ingen hastighedsbegrænsningsoplysninger, når der ikke er nogen kilde til hastighedsbegrænsningsoplysninger fra kortet.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Foranstaltninger og restriktioner

De følgende situationer kan få kameraet til at identificere forhindringer, påvirke ydeevnen af vognbanecentrering eller sågar medføre deaktivering. Det omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af kameraet

 • Blokeret eller snavset kamera

 • Begrænset genkendelse om natten

 • Mørke omgivelser som for eksempel ved daggry, i tusmørke, om natten, i tunneller

 • Pludselige ændringer i den omgivende lysstyrke, f.eks. når man kører ind i eller ud af en tunnel

 • Store skygger kastet af bygninger, landskabet eller store køretøjer

 • Kamera direkte eksponeret for lys

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude, som falder på din bil

 • Vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne etc. på forruden foran kameraet

 • Våde veje

De følgende situationer kan få millimeterbølgeradaren til at identificere forhindringer, påvirke ydeevnen af vognbanecentrering eller sågar medføre deaktivering. Det omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fejlplaceret eller blokeret radar, eller radar dækket af mudder, is og sne, metalplader, tape, mærkater, blade etc.

 • Radaren eller området omkring den er påvirket på grund af en kollision, en ridse etc.

 • Ekstremt vejr såsom kraftig regn, sne, tåge, som kan påvirke radarens ydeevne

 • På grund af begrænsningen af radarens målgenkendelseskarakteristika kan der under sjældne omstændigheder forekomme falske alarmer for visse metalbarrierer, grønne bælter, cementvægge etc.

De følgende situationer kan få laserradaren til at identificere forhindringer, påvirke ydeevnen af vognbanecentrering eller sågar medføre deaktivering, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Ændret installationsposition af laserradaren

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude

 • Kørsel på våde eller vandfyldte veje

 • Forhindringer såsom vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne, tonet eller transparent film på laserradarvinduet

 • Overophedning af laserradaren på grund af længerevarende soleksponering

 • På grund af begrænsningen af laserradarens målgenkendelseskarakteristika kan der i sjældne særlige tilfælde forekomme falske alarmer for trafikskilte/højhastigheds-antikollisionssøjler i højhastigheds-/forhøjede sektioner

Bilen vil kun reagere på vognbanecentrering, når betingelserne er opfyldt. Målene herunder identificeres muligvis ikke og kan udløse en reaktion, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Tværgående køretøjer

 • Motorcykler, trehjulede motorcykler

Målene herunder vil ikke udløse en reaktion. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fodgængere

 • Cykler

 • Kegler

 • Dyr

 • Trafiklys

 • Vægge

 • Vejblokader

 • Modkørende køretøjer

 • Andre genstande, der ikke er køretøjer

De følgende situationer kan medføre sen genkendelse og reaktion af vognbanecentrering, fordi målet ikke er direkte foran. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Vognbanecentrering vil ikke reagere på mål i den sensorblinde zone. For eksempel kan den ikke detektere blinde vinkler i bilens hjørner og de blinde vinkler i bilens sider.

 • Når man nærmer sig et sving eller drejer langs vejen, kan nogle mål blive misforstået eller overset, og det kan resultere i uventet acceleration og deceleration af bilen.

 • Ved kørsel op ad bakke kan et mål blive overset eller afstanden mellem bilen og køretøjet forude kan blive fejlvurderet. Ved kørsel ned ad bakke kan den accelerere bilen og få den til at overskride marchhastigheden.

 • Når kun en del af karrosseriet på et køretøj i den tilstødende vejbane skærer ind foran din bil (især når det er et større køretøj, der skærer ind, såsom en bus, lastbil etc.), kan den muligvis ikke genkende målet på en reaktiv måde, så du selv skal overtage kontrollen i tide.

 • Når din bil brat skærer ind bag køretøjet forude, eller et andet køretøj brat skærer ind eller ud foran din bil, kan den muligvis ikke genkende målet på en reaktiv måde, så du selv skal overtage kontrollen i tide.

Advarsel 该功能偶尔会在不需要加速或您未打算加速时进行加速,这可能是因跟随目标的变化或丢失所导致(特别是在转弯或变道过程中)
 • I sjældne tilfælde kan denne funktion accelerere dit køretøj, selv når det ikke er nødvendigt eller tilsigtet på grund af en ændring eller tab af målet (især ved kurve eller vognbaneskift).

 • I sjældne tilfælde kan denne funktion aktivere køretøjets bremser, når det ikke er nødvendigt eller tilsigtet på grund af registrering af køretøjer eller genstande eller en ændring i eller tab af et stationært mål i den tilstødende vognbane (især ved svingning eller vognbaneskift).

 • Når du følger efter det førende køretøj, kan accelerationen begrænses af denne funktion i et vist tidsrum af hensyn til din sikkerhed, hvis dit køretøj eller det førende køretøj skifter ud af den aktuelle vognbane. Du kan tage over ved at trykke på speederpedalen.

Advarsel 该功能无法保证所有情况都能准确识别目标,如您发现动态环境模拟上"车道线"显示的情况与实际不符,请谨慎驾驶,以便及时接管爱车。

Denne funktion garanterer ikke, at målet kan genkendes nøjagtigt i alle situationer. Kør med forsigtighed og tag straks over, hvis du opdager, at de vognbanelinjer, der vises i den dynamiske miljøsimulering, ikke stemmer overens med den faktiske situation. F.eks:

 • Der er et køretøj foran dig, men det digitale kombiinstrument viser intet.

 • Der er intet køretøj foran dig, men det digitale kombiinstrument viser et køretøj.

Ved kørsel under særlige eller komplekse vejforhold anbefales det ikke at aktivere vognbanecentrering, da det kan påvirke ydeevnen af den adaptive fartpilot og hold-funktionen eller sågar medføre deaktivering. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Vandfyldte veje, mudrede veje, huller, is- og snedækkede veje, veje med hastighedsbump, veje med forhindringer

 • Trafikforhold med mange fodgængere, cykler eller dyr

 • Komplekse og skiftende trafikforhold såsom travle vejkryds, motorvejsramper, voldsomt trafikerede veje

 • Snoede og bugtede veje, hurtigt svingende veje

 • Veje op og ned ad bakke

 • Ujævne veje

 • Smalle veje

 • Ind- og udkørsler fra tunnel

 • Ikke-standardiserede veje

 • Veje uden midterrabat

Hvis bilen i de følgende situationer kører for hurtigt i forhold til køretøjet foran, kan vognbanecentrering have begrænset kontrol, hvilket vil resultere i, at den ikke er i stand til at opretholde en sikker afstand på en reaktiv måde. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Pludselige manøvrer af køretøjet forude (såsom pludselige sving, acceleration, deceleration etc.)

 • Et andet køretøj, som pludselig skærer ind eller ud foran din bil

 • Din egen bil skærer pludselig ind bag ved køretøjet forude

 • Din bil kører hen mod et stillestående eller langsomtkørende mål med høj fart

Den kan muligvis ikke sørge for tilstrækkelig bremsekraft i de følgende situationer, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Bremsefunktionen kan ikke fungere fuldt ud (f.eks. når bremsedele er for kolde, for varme, våde etc.)

 • Forkert vedligeholdelse af bilen (overdreven slitage af bremser eller dæk, unormalt dæktryk etc.)

 • Bilen kører på særlige veje (for eksempel op ad bakke og ned ad bakke, med vand, mudder og huller, på is- og snefyldte veje etc.)

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger har ikke udtømmende beskrevet alle de situationer, som kan påvirke normal drift af vognbanecentrering. Der er mange faktorer, som kan indvirke på vognbanecentrering. For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser.

Adaptiv fartpilot (ACC)

Adaptiv fartpilot kan bruges til automatisk at synkronisere bilens hastighed med det forankørende køretøjs hastighed. Når der ikke er noget mål forude, som din bil kan reagere på, vil den køre med den indstillede hastighed. Når der er et mål at reagere på, vil bilen automatisk ændre sin hastighed for at opretholde den følgeafstand, du indstiller.

Adaptiv fartpilot kan kun bruges til at kontrollere langsgående hastighed og afstand. Dette system omfatter start and stop-funktionen for adaptiv fartpilot, som gør det muligt for din bil at følge køretøjet forude, indtil det stopper (visse decelerationsbetingelser skal være opfyldt). Hvis køretøjet forude kører væk i løbet af kort tid, kan din bil automatisk starte og følge efter det. Hvis køretøjet forude holder stille i et stykke tid, vil din bil gå i parkeringstilstand.

Adaptiv fartpilot bør hovedsageligt bruges ved kørsel over lange afstande på tørre og jævne standardiserede og lige veje såsom motorveje, motortrafikveje og lange lige veje.

Advarsel 自适应巡航作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。自适应巡航只能控制爱车的速度,而无法控制爱车的行驶方向。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用自适应巡航。在使用自适应巡航时,如发现交通状况、道路环境或车辆状况不适宜使用该功能,或存在其他不安全因素,您应随时准备接管爱车。

Intelligent adaptiv fartpilot er en køreassistent, men kan ikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Intelligent adaptiv fartpilot styrer bilens hastighed, men ikke dens retning.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og selv beslutte, om du vil bruge Intelligent adaptiv fartpilot, hvis det er sikkert. Du skal altid være klar til at tage over, hvis du finder ud af, at trafik-, vej- eller køretøjsforholdene ikke er egnede til Intelligent adaptiv fartpilot, eller hvis der er andre usikre faktorer. Du bærer altid det endelige ansvar for at holde en passende afstand og hastighed og overholde gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 驾驶时不可以有以下行为:完全依靠本系统;在恶劣天气情况下使用本系统;在行人、自行车或者动物较多的环境中使用本系统;在特殊道路使用本系统,比如施工道路、非公开道路;双手离开方向盘;视线离开行驶道路

Følgende handlinger er forbudt under kørsel:

 • At stole udelukkende på systemet

 • At bruge funktionen i dårligt vejr

 • At bruge systemet i et miljø, hvor der er mange fodgængere, cyklister eller dyr

 • At bruge systemet på ikke-standardiserede veje som f.eks. veje under vejarbejde eller private veje

 • Hænderne af rattet

 • Øjne på vejen

Advarsel As a feature for driving comfort, and not for preventing collision, Intelligent Adaptive Cruise Control has a limited maximum deceleration that is less than the maximum deceleration required by Autonomous Emergency Brake and manual driving scenarios. Therefore, never rely solely on Intelligent Adaptive Cruise Control to decelerate the vehicle when avoiding a collision. Intelligent Adaptive Cruise Control may fail to stop your vehicle or maintain a safe distance from the lead vehicle when the relative speed between your vehicle and the lead vehicle is great. In this case, press the brake pedal immediately for your safety. Do not rely on Adaptive Cruise Control to bring your vehicle to a full stop following the stationary vehicle or the lead vehicle in this situation.

Intelligent adaptiv fartpilot har en begrænset maksimal deceleration, som er mindre end den maksimale deceleration, der kræves ved automatisk nødbremsning og manuel kørsel, og som er en funktion, der skal sikre kørekomfort og ikke forebygge kollisioner. Forlad dig derfor aldrig udelukkende på Intelligent adaptiv fartpilot til at bremse køretøjet, når du skal undgå en kollision.

Intelligent adaptiv fartpilot kan muligvis ikke standse dit køretøj eller opretholde en sikker afstand til det forankørende køretøj, når den relative hastighed mellem dit køretøj og det forankørende køretøj er høj. Tryk i så fald straks på bremsepedalen for din egen sikkerheds skyld. Du må ikke stole på, at Intelligent adaptiv fartpilot bringer dit køretøj til standsning efter det stationære køretøj eller det forreste køretøj i denne situation.

Aktivering af adaptiv fartpilot

 • Midterknap : Aktivér eller afslut adaptiv fartpilot

 • Øverste knap: Forøg eller reducer kørehastigheden.

 • Nederste knap: Reducer marchhastigheden

 • Venstre knap: Reducer følgeafstanden

 • Højre knap: Øg følgeafstanden

Når driftsbetingelserne for adaptiv fartpilot er opfyldt, skal du trykke på midterknappen på venstre side af rattet for at aktivere adaptiv fartpilot.

Adaptiv fartpilot kan aktiveres ved en kørehastighed på 0 til 180 km/t (0-110 mph).

 • Hvis kørehastigheden er mindre end 30 km/t(20 mph), indstilles 30 km/t (20 mph) som marchhastigheden

 • Hvis kørehastigheden er mere end 30 km/t (20 mph), men ikke mere end 180 km/t (110 mph), indstilles den aktuelle kørehastighed som marchhastigheden

Når adaptiv fartpilot er aktiveret, kan du slippe speederen for at opretholde den indstillede marchhastighed.

 • Hvis der er et køretøj forude, vil den adaptive fartpilot justere din egen bils hastighed i henhold til afstanden til køretøjet forude og dets hastighed, og den maksimale hastighed vil ikke overstige marchhastigheden

 • Når der ikke er noget køretøj forude, justerer den adaptive fartpilot hurtigt din bils hastighed til kørehastigheden.

Når du kører med brug af adaptiv fartpilot, kan du når som helst trykke speederen hårdt ned for at overtage bilen et kort stykke tid. På det tidspunkt vil adaptiv fartpilot ikke længere reagere på målkøretøjet forude, og din bil vil være fuldstændig under din kontrol. Når du slipper speederen, vil bilen vende tilbage til marchhastigheden.

Når adaptiv fartpilot aktivt accelererer bilen, vil speederen ikke bevæge sig. Når adaptiv fartpilot decelererer bilen, kan bremsepedalen bevæge sig.

Når du har afsluttet adaptiv fartpilot ved at trykke på midterknappen på venstre side af rattet eller ved at trykke ned på bremsen, kan du aktivere den igen ved at trykke på den øverste knap på venstre side af rattet, og du kan gendanne bilens hastighed til den tidligere indstillede hastighed. Hvis du trykker på den øverste knap på venstre side af rattet, mens du nedtrykker speederen, vil den aktuelle hastighed blive indstillet som marchhastigheden. Den maksimale indstillede hastighed er 180 km/t (110 mph).

Driftsbetingelser for adaptiv fartpilot

 • Højdefinitionskameraet, laserradaren og millimeterbølgeradaren fungerer normalt, og synsfeltet er klart

 • Ingen komponenter i adaptiv fartpilot er defekte

 • Køretøjet opfylder alle sikkerhedsbetingelser, herunder:

  • Status på førersædet

  • Føreren har hænderne på rattet

  • Føreren har spændt sikkerhedsselen.

  • Alle døre er lukkede

  • Bilen er i gearposition D

  • Chaufføren trykker ikke på bremsen

  • ABS-system, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke udløst

 • Funktionen kan ikke aktiveres, når rattets styrevinkel er for stor

 • Hastigheden overstiger ikke 180 km/t eller 110 mph

Advarsel 使用该功能行驶时,若系统检测到您未处于正常驾驶状态时(如您长时间未握住方向盘,长时间分心疲劳驾驶,或离开座位等),将在满足系统正常工作的条件的情况下激活紧急主动停车(EAS)功能。

Når du kører med denne funktion slået til, vil systemet, hvis det registrerer, at du ikke er i en normal køretilstand (f.eks. hvis du ikke holder rattet i længere tid, hvis du er distraheret og træt i længere tid, eller hvis du er ude af dit sæde), aktivere Akut nødstop, når de normale driftsbetingelser for systemet er opfyldt.

Deaktivering af adaptiv fartpilot

Adaptiv fartpilot deaktiveres, når:

 • Der trykkes på rat knappen

 • Der trædes på bremsen

Desuden deaktiveres den adaptive fartpilot også automatisk, når betingelserne  ikke er opfyldt. Du kan tage kontrol over bilen straks efter, at den adaptive fartpilot er blevet deaktiveret.

Når den adaptive fartpilot er blevet deaktiveret, kan bilen sætte farten ned på grund af regenerativ bremsning og vil ikke være i stand til at opretholde den indstillede afstand mellem sig selv og køretøjet foran.

Advarsel 自适应巡航可能会因预料之外的情况意外退出。请您始终关注交通状况及道路环境,并随时准备接管爱车。

Intelligent adaptiv fartpilot kan pludselig blive afbrudt på grund af uventede omstændigheder. Vær altid opmærksom på trafikken og vejforholdene, og vær forberedt på at tage over når som helst.

Justering af bilens hastighed med adaptiv fartpilot

Når adaptiv fartpilot er aktiv, skal du gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, trykke på NIO Pilot> Justering af marchhastighed og vælge den passende måde at justere marchhastigheden på.

Marchhastigheden kan justeres med:

 • Et kort tryk til +1, et langt tryk til +5

  • Udfør et kort tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden med 1 km/t

  • Udfør et langt tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden til det nærmeste interval på 5 km/t; det vil sige, at hvis hastigheden er 82 km/t, skal du udføre et langt tryk på Op-knappen på venstre side af rattet, hvorefter hastigheden vil blive øget til 85 km/t.

 • Et langt tryk til +1, et kort tryk til +5

  • Udfør et langt tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden med 1 km/t

  • Udfør et kort tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden til det nærmeste interval på 5 km/t; det vil sige, at hvis hastigheden er 82 km/t, skal du udføre et kort tryk på Op-knappen på venstre side af rattet, hvorefter hastigheden vil blive øget til 85 km/t.

Den maksimale indstillede hastighed for adaptiv fartpilot er 180 km/t eller 110 mph.

Den minimale indstillede hastighed for adaptiv fartpilot er 30 km/t, men det er muligt for bilen at decelerere til 0 km/t, når den følger køretøjet forude.

Advarsel 首次开启该功能默认为长按+1 短按+5。 巡航车速调节无法通过NOMI 语音调整。
 • Aktiver den første gang ved at trykke på og holde +1 eller ved at trykke kortvarigt på +5.

 • Marchhastigheden kan ikke reguleres via NOMI.

Justering af følgetid og -afstand med adaptiv fartpilot

Når adaptiv fartpilot er aktiv eller på standby, kan følgetiden og -afstanden justeres i 5 indstillinger.

 • Tryk på den højre knap på venstre side af rattet for at indstille følgetiden og -afstanden til en længere indstilling

 • Tryk på den venstre knap på venstre side af rattet for at indstille følgetiden og -afstanden til en kortere indstilling

Advarsel 当跟车时间距离被设置较近时,自适应巡航驾驶行为较为激烈,可能会引起不适。

Når tidsafstanden til det førende køretøj er indstillet kortere, reagerer Intelligente adaptiv fartpilot mere aggressivt, hvilket kan medføre et vist ubehag.

Advarsel 您有责任在任何时候确定并保持安全的跟车距离,请勿完全依靠自适应巡航保持车距。

Det er dit ansvar at bestemme og opretholde en sikker følgeafstand til enhver tid. Du må ikke udelukkende stole på, at Intelligente adaptiv fartpilot opretholder en nøjagtig eller passende afstand.

Dynamisk miljøsimuleringsdisplay

 1. Indstil marchhastighed

 2. Målkøretøj forude

 3. Følgetid og -afstand

 4. Statusring for adaptiv fartpilot

  • Når ringen ikke vises: Adaptiv fartpilot er ikke aktiveret, eller betingelserne for aktivering er ikke opfyldt

  • Når ringen er grå: Adaptiv fartpilot er på standby og kan ikke aktiveres igen

  • Når ringen er hvid: Adaptiv fartpilot er aktiv

Når det dynamiske miljøsimuleringsdisplay viser den ovenstående advarsel, betyder det, at der er risiko for kollision, fordi den maksimale deceleration, som er tilgængelig for den adaptive fartpilot, ikke længere kan opretholde den sikre afstand, og du skal straks tage kontrol over bilen.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Advarsel 如您发现危险,切勿等待该警示出现再采取行动,请立刻接管车辆。

Hvis du kommer ud for en farlig situation, skal du ikke vente på en advarsel, før du griber ind og straks tage over med det samme.

Følgestart/-stop

Når bilen stopper, mens den følger køretøjet foran under adaptiv fartpilot

 • Hvis køretøjet forude starter, vil den adaptive fartpilot følge det og ligeledes aktivt starte bilen. Du skal altid være opmærksom på omgivelserne omkring dig for at forhindre, at der opstår kollisionsulykker;

 • Når bilen stopper, mens den kun har fulgt køretøjet forude i højst 5 minutter, er det muligt at starte, mens følgefunktionen er tilgængelig under adaptiv fartpilot;

 • Når bilen stopper, mens den har fulgt køretøjet forude i over 5 minutter, aktiveres den elektroniske parkeringsbremse (EPB), og den adaptive fartpilot deaktiveres;

 • Hvis systemet registrerer forhindringer forude, som kan påvirke kørslen, og som gør det umuligt at følge køretøjet forude, kan du efter at have kontrolleret omgivelserne genaktivere den adaptive fartpilot ved at træde på speederen

Advarsel 自适应巡航无法在所有情况下都能检测到其他交通参与者,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,切勿依赖自适应巡航自动跟车起步,否则可能导致人身或车辆损坏。

Intelligent adaptiv fartpilot kan ikke registrere andre trafikanter i alle situationer, da denne funktion kan fejle, fungere forkert eller fungere med forsinkelse under påvirkning af flere faktorer.

Du skal altid være opmærksom på trafikken og vejforholdene. Stol aldrig udelukkende på, at Intelligent adaptiv fartpilot kan starte det køretøj, der skal følges efter, da der ellers kan opstå personskade eller skade på køretøjet.

Intelligent hastighedskontrol

Når det er aktiveret og bilen kører på en hovedlandevej eller overhaler under adaptiv fartpilot, vil den advare dig om at ændre hastighedsgrænsen, når der registreres en ændring i vejens fartbegrænsning. Du kan manuelt bekræfte, at du vil bevare marchhastigheden, så den svarer til den aktuelle fartbegrænsning på vejen.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og klik på NIO Pilot > Intelligent hastighedskontrol for at slå denne funktion til eller fra.

Advarsel 智能限速控制仅供参考,无法替代您的目视检查。切勿完全依赖道路标识识别的限速信息进行驾驶。当车辆的行驶速度超出道路限速时,会通过视觉方式,提示您当前处于超速状态。

Intelligent Speed Control er kun et supplement til og fungerer ikke som en erstatning for din visuelle observation. Stol aldrig udelukkende på de oplysninger om hastighedsgrænser, der genkendes af Traffic Sign Recognition.

Når køretøjets hastighed overstiger vejens hastighedsgrænse, får du en visuel advarsel om overskridelse af hastigheden.

Advarsel 智能限速控制作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路标识识别智能限速控制。
 • Intelligent Speed Control er en køreassistent, men kan ikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold. Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og selv beslutte, om du vil bruge Traffic Sign Recognition og Intelligent Speed Control, hvis det er sikkert.

 • På nuværende tidspunkt fungerer Intelligent Speed Control ikke under komplekse vejforhold som f.eks. ramper.

 • Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert og overholde gældende færdselslove og -regler.

 • Intelligent Speed Control kombinerer hastighedsbegrænsningsoplysningerne fra kortet for at vise hastighedsbegrænsningsoplysningerne på det digitale kombiinstrument. Der vises ingen hastighedsbegrænsningsoplysninger, når der ikke er nogen kilde til hastighedsbegrænsningsoplysninger fra kortet.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Overhalingsassistent leveret af adaptiv fartpilot

Når bilen er i følgetilstand under adaptiv fartpilot og du slår venstre blinklys til og drejer rattet i et forsøg på at overhale et andet køretøj, vil den aktivere accelerationsassistent for at accelerere op til den indstillede marchhastighed.

Overhalingsassistent kan aktiveres, når:

 • Adaptiv fartpilot er aktiv og har registreret et køretøj, der kører i samme retning forude

 • Den aktuelle kørehastighed er mere end 50 km/t, men ikke over den indstillede marchhastighed

 • Der er ingen vejbanemarkering, eller vejbanemarkeringen er en brudt linje på den side, hvor vejbaneændringen er

 • Bilen har en sikker afstand  til forankørende

 • Katastrofeblinket er ikke slået til

 • Ingen funktionsfejl ved blinksignalet

Når de ovenstående betingelser er opfyldt, kan du aktivere Overhalingsassistent ved at trykke venstre retningsviserarm helt ned. Når du drejer rattet mod venstre, vil den adaptive fartpilot opretholde afstanden mellem bilen og køretøjet forude, men du vil kunne køre en smule tættere på end den indstillede følgeafstand. Under et vejbaneskift vil den adaptive fartpilot accelerere op til den indstillede marchhastighed, uden at du træder på speederen.

Advarsel 受本车道或目标车道前方车辆影响,爱车也可能在超车辅助过程中进行减速,引起减速的目标车辆在数字仪表显示中会被高亮显示。

Din bil kan bremse op, når Overhalingsassistent er aktiveret på grund af det førende køretøj i den aktuelle vognbane eller målbanen, som er fremhævet på det digitale kombiinstrument.

Overhalingsassistentfunktionen vil blive deaktiveret, men den adaptive fartpilot vil forblive aktiv, når:

 • Et vognbaneskift er fuldført

 • Overhalingsassistenten har været aktiv for længe

 • Retningsviserarmen flyttes tilbage før vejbaneskiftet

Advarsel 若自适应巡航工作条件不满足,超车辅助功能和自适应巡航功能将同时退出。

Når driftsbetingelserne for Intelligent adaptiv fartpilot ikke er opfyldt, annulleres Overhalingsassistenten og Intelligente adaptiv fartpilot.

Advarsel 超车辅助只能辅助调整行驶速度,而无法控制行驶方向,您必须始终手动控制方向。

Overhalingsassistenten hjælper kun med at justere bilens kørehastighed og kan ikke styre styringen. Du skal altid kontrollere styringen manuelt.

Advarsel 超车辅助无法分辨您的“超车”与“左转”意图。

Overhalingsassistenten er ikke i stand til at skelne mellem din hensigt om at overhale og din hensigt om at dreje til venstre.

Advarsel 超车辅助仅检测前方车辆,您必须在超车前及超车过程中主动目视检查确认周围超车环境安全。

Overhalingsassistenten registrerer kun køretøjet foran dig. For at garantere din sikkerhed skal du være opmærksom på dine omgivelser før og under overhalingen.

Advarsel 在使用超车辅助功能时,您应意识到可能出现的意外加速或者加速不足,并随时准备踩下制动踏板或深踩加速踏板接管爱车,切勿依赖该功能进行超车。

Når du bruger Overhalingsassistenten, skal du være opmærksom på muligheden for pludselig acceleration eller manglende acceleration og altid være forberedt på at trykke på speederpedalen eller trykke den helt ned for at tage over. Forlad dig ikke udelukkende på denne funktion for at overhale andre køretøjer.

Advarsel 以下情况可能导致超车辅助无法按预期运作,包括但不限于:正在驶近左转弯出口

Overhalingsassistenten kan ikke fungere efter hensigten i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Når du nærmer dig en venstresvingsafkørsel

 • Kørsel på snoede veje

 • Det forreste køretøjs status i den aktuelle vognbane eller målbanen ændres pludseligt, f.eks. ved pludselig opbremsning

 • Forhindringer ved siden af eller bagved køretøjet

Foranstaltninger og restriktioner

De følgende situationer kan få kameraet til at identificere forhindringer, påvirke ydeevnen af den adaptive fartpilot eller sågar medføre deaktivering. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af kameraet

 • Blokeret eller snavset kamera

 • Reduceret genkendelsesevne på grund af utydelige omgivelser, f.eks. ved daggry, i tusmørke, om natten eller i en tunnel

 • Pludselige ændringer i den omgivende lysstyrke, f.eks. når man kører ind i eller ud af en tunnel

 • Store skygger kastet af bygninger, landskabet eller store køretøjer

 • Kamera direkte eksponeret for lys

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude, som falder på din bil

 • Vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne etc. på forruden foran kameraet

 • Våde veje

De følgende situationer kan få laserradaren til at identificere forhindringer, påvirke ydeevnen af den adaptive fartpilot eller sågar medføre deaktivering. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af laserradaren

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude

 • Kørsel på våde eller vandfyldte veje

 • Vand, støv, gennemsigtige overdækninger på bilen, farveskiftende film, mikroridser, slud, snavs, is, snefald og andre forhindringer på laserradarvinduet

 • Overophedning af laserradaren på grund af længerevarende soleksponering

 • På grund af begrænsningen af laserradarens målgenkendelseskarakteristika kan der i sjældne særlige tilfælde forekomme falske alarmer for trafikskilte/højhastigheds-antikollisionssøjler i højhastigheds-/forhøjede sektioner

De følgende situationer kan få radaren til at identificere forhindringer, påvirke ydeevnen af den adaptive fartpilot eller sågar medføre deaktivering. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fejlplaceret eller blokeret radar, eller radar dækket af mudder, is og sne, metalplader, tape, mærkater, blade etc.

 • Radaren eller området omkring den er påvirket på grund af en kollision, en ridse etc.

 • Ekstremt vejr såsom kraftig regn, sne, tåge, som kan påvirke radarens ydeevne

 • På grund af begrænsningen af radarens målgenkendelseskarakteristika kan der under sjældne omstændigheder forekomme falske alarmer for visse metalbarrierer, grønne bælter, cementvægge etc.

Bilen vil kun reagere på den adaptive fartpilot, når betingelserne er opfyldt. Målene herunder identificeres muligvis ikke og kan udløse en reaktion, som omfatter men ikke er begrænset til:

 • Tværgående køretøjer

 • Motorcykler, trehjulede motorcykler

Målene herunder vil ikke udløse en reaktion. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fodgængere

 • Dyr

 • Trafiklys

 • Vægge

 • Vejblokader

 • Modkørende køretøjer

 • Cykler

 • Andre genstande, der ikke er køretøjer

Advarsel 该功能不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚以及光线较差的行车环境需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denne funktion garanterer ikke genkendelse af specialformede mål, især ikke om natten eller i dårligt belyst miljø, hvor føreren skal være ekstra opmærksom. Sådanne køretøjer omfatter køretøjer med en overdækket bagende eller uregelmæssigt formet bagende, køretøjer med en bagende under en vis højde og ulastede transportører.

 • Denne funktion kan overse stationære eller langsomt kørende køretøjer, især om natten, hvor føreren skal være ekstra opmærksom.

De følgende situationer kan medføre sen genkendelse og reaktion af den adaptive fartpilot, fordi målet ikke er direkte foran. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Den adaptive fartpilot vil ikke reagere på mål i den sensorblinde zone. For eksempel kan den adaptive fartpilot ikke detektere blinde vinkler i bilens hjørner og de blinde vinkler på siderne af bilen

 • Når man nærmer sig et sving eller drejer langs en vej, kan nogle mål blive misforstået eller overset, og det kan resultere i uventet acceleration og deceleration af bilen

 • Ved kørsel op ad bakke kan et mål blive overset eller afstanden mellem bilen og køretøjet forude kan blive fejlvurderet. Ved kørsel ned ad bakke kan den accelerere bilen og få den til at overskride marchhastigheden

 • Når kun en del af karrosseriet på et køretøj i den tilstødende vejbane skærer ind foran din bil (især når det er et større køretøj, der skærer ind, såsom en bus, lastbil etc.), kan den muligvis ikke genkende målet på en reaktiv måde, så du selv skal overtage kontrollen i tide

 • Når din bil brat skærer ind bag køretøjet forude, eller et andet køretøj brat skærer ind eller ud foran din bil, kan den muligvis ikke genkende målet på en reaktiv måde, så du selv skal overtage kontrollen i tide.

Advarsel 该功能偶尔会在不需要加速或您未打算加速时进行加速,这可能是因跟随目标的变化或丢失所导致(特别是在转弯或变道过程中)
 • I sjældne tilfælde kan denne funktion accelerere dit køretøj, selv når det ikke er nødvendigt eller tilsigtet på grund af en ændring eller tab af målet (især ved kurve eller vognbaneskift).

 • I sjældne tilfælde kan denne funktion aktivere køretøjets bremser, når det ikke er nødvendigt eller tilsigtet på grund af registrering af køretøjer eller genstande eller en ændring i eller tab af et stationært mål i den tilstødende vognbane (især ved svingning eller vognbaneskift).

 • Når du følger efter det førende køretøj, kan accelerationen begrænses af denne funktion i et vist tidsrum af hensyn til din sikkerhed, hvis dit køretøj eller det førende køretøj skifter ud af den aktuelle vognbane. Du kan tage over ved at trykke på speederpedalen.

Advarsel 该功能无法保证所有情况都能准确识别目标,如您发现数字仪表上“目标前车”显示的情况与实际不符,请及时接管爱车。即:实际前方有车,数字仪表未显示目标前车;实际前方无车,数字仪表却显示有前车。

Denne funktion garanterer ikke, at målet kan genkendes nøjagtigt i alle situationer. Tag straks over, hvis du opdager, at det ledende køretøj, der vises på det digitale kombiinstrument, ikke stemmer overens med den faktiske situation. F.eks:

 • Der er et køretøj foran dig, men det digitale kombiinstrument viser intet.

 • Der er intet køretøj foran dig, men det digitale kombiinstrument viser et køretøj.

Ved kørsel under særlige eller komplekse vejforhold anbefales det ikke at aktivere den adaptive fartpilot, da det kan påvirke dens ydeevne eller sågar medføre deaktivering. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Vandfyldte veje, mudrede veje, huller, is- og snedækkede veje, veje med hastighedsbump, veje med forhindringer

 • Trafikforhold med mange fodgængere, cykler eller dyr

 • Komplekse og skiftende trafikforhold såsom travle vejkryds, motorvejsramper, voldsomt trafikerede veje

 • Snoede og bugtede veje, hurtigt svingende veje

 • Veje op og ned ad bakke

 • Ujævne veje

 • Smalle veje

 • Ind- og udkørsler fra tunnel

 • Ikke-standardiserede veje

 • Veje uden midterrabat

Hvis bilen i de følgende situationer kører for hurtigt i forhold til køretøjet foran, kan den adaptive fartpilot have begrænset kontrol, hvilket vil resultere i, at den ikke er i stand til at opretholde den sikre afstand på en reaktiv måde. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Pludselige manøvrer af køretøjet forude (såsom pludselige sving, acceleration, deceleration etc.)

 • Et andet køretøj, som pludselig skærer ind eller ud foran din bil

 • Din egen bil skærer pludselig ind bag ved køretøjet forude

 • Din bil kører hen mod et stillestående eller langsomtkørende mål med høj fart

Den kan muligvis ikke sørge for tilstrækkelig bremsekraft i de følgende situationer, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Bremsefunktionen kan ikke fungere fuldt ud (f.eks. når bremsedele er for kolde, for varme, våde etc.)

 • Forkert vedligeholdelse af bilen (overdreven slitage af bremser eller dæk, unormalt dæktryk etc.)

 • Bilen kører på særlige veje (for eksempel op ad bakke og ned ad bakke, med vand, mudder og huller, på is- og snefyldte veje etc.)

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger har ikke udtømmende beskrevet alle de situationer, som kan påvirke normal drift af det intelligente adaptive fartpilotsystem. Der er mange faktorer, som kan indvirke på det intelligente adaptive fartpilotsystem. For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser.

Automatisk fjernlys

Din bil registrerer og overvåger for- og baglygter fra køretøjer foran dig og gadebelysning med frontkameraet. Dette gør det muligt for køretøjet at slukke fjernlyset på intelligent vis for at undgå at blænde andre trafikanter, når dit køretøj passerer modkørende køretøjer, kører tæt på det forankørende køretøj, der kører i samme retning, eller kører ind i veloplyste områder. Fjernlyset tændes derefter igen for at sikre optimal synlighed på vejen foran dig, når dit køretøj har passeret det modkørende køretøj eller kører ind i områder med dårlig belysning eller dårlig synlighed.

 • Fjernlyset er tændt: I mørke omgivelser uden andre køretøjer eller trafikanter foran dig.

 • Fjernlyset slukket: I lyse omgivelser eller med andre køretøjer eller trafikanter foran dig.

Du kan kontrollere følgende oplysninger på det digitale instrumentbræt:

 • Automatisk fjernlys tændt

 • Fjernlys tændt

 • Nærlys tændt

Note 在远近光自动控制激活状态下,向后拉动拨杆为强制远光灯,松开变为近光灯,进入远近光自动控制待激活状态。

Når Automatisk fjernlys er aktiveret, skal du trække håndtaget mod dig for at tænde fjernlyset med det samme. Hvis du slipper håndtaget, skifter forlygterne tilbage til nærlys og sætter Automatisk fjernlys tilbage til standby-status.

Advarsel 远近光自动控制是驾驶员辅助功能,无法在所有驾驶情况或交通、天气与路况下都起作用。
 • Som en køreassistentfunktion kan Automatisk fjernlys ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.

 • Brug fjern- og nærlyset i overensstemmelse med gældende trafiksikkerhedslove og -regler. Du må ikke slå Automatisk fjernlys til, medmindre det ikke medfører overtrædelse af gældende love og regler.

 • Føreren bør altid bære det endelige ansvar for at køre sikkert i overensstemmelse med gældende trafiksikkerhedslove og -bestemmelser.

Aktivering/deaktivering af automatisk fjernlys

 1. Gå ind i Indstillinger nederst i midterdisplayet, tryk på Lys > Forlygter, og vælg for at aktivere Auto High Beams (automatisk fjernlys).

 2. Gå ind i Indstillinger nederst i det centrale display, og tryk på Lights > Auto High Beams for at aktivere eller deaktivere funktionen.

 3. Skub håndtaget væk fra dig for at aktivere Auto High Beams (automatisk fjernlys).

 4. Skub håndtaget igen, eller træk det tilbage for at annullere Auto High Beams (automatisk fjernlys).

Auto High Beams giver muligvis ikke automatisk kontrol i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Blinklysene er tændt.

 • Rattet er drejet for hurtigt.

 • Køretøjet navigerer i en skarp kurve.

 • Viskerhastigheden er indstillet til maksimum.

 • Tågelygterne er tændt.

Auto fjernlys reagerer kun, når betingelserne er opfyldt. Nogle mål reageres ikke på, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Fodgængere.

 • Førere af køretøjer, herunder, men ikke begrænset til, cykler, motorcykler, elektriske cykler og trehjulede cykler.

 • Andre objekter, der ikke er køretøjer

Advarsel 当大雨,大雪,大雾等极端天气或摄像头被遮挡的情况下,可能会影响该功能的正常使用,请小心行驶。

Denne funktion kan være nedsat i kraftigt regnvejr, sne, tåge og andre ekstreme vejrforhold, eller når kameraet er blokeret. Kør forsigtigt.

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler udtømmer ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af Auto High Beams. Auto fjernlys kan blive påvirket af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Skiftefri avanceret parkeringshjælp (S-APA) med fusion

-semi-automatisk parkeringshjælp bruger 360-graders kameraer og ultralydssensorer til at detektere markeringer på jorden eller parkeringspladser mellem to køretøjer for at give parkeringsassistance.

-semi-automatisk parkeringshjælp understøtter vinkelret parkering, parallelparkering og vinkelparkering, men understøtter ikke parkering i tre-dimensionale parkeringspladser.

Advarsel 该功能当前版本支持的水平停车位仅为不带车挡的类型,例如车位底部设置车挡的水平车位可能无法泊入,该功能尚处于持续优化阶段。为保证该功能的正常和安全运行,在使用该功能过程中,请务必全程系好安全带。

Den nuværende version af denne funktion understøtter kun parallelparkering uden bufferstop, og den kan ikke parkere, når der er et parkeringsstop i bunden af parkeringspladsen. Funktionen er stadig under optimering.

For at sikre korrekt og sikker drift af denne funktion skal du altid have sikkerhedsselen spændt, når du bruger denne funktion.

Advarsel 请勿在有坡度或者不平整的路面使用视觉融合泊车辅助。请勿在在充电状态下使用视觉融合泊车辅助。

Du må ikke bruge Avanceret parkeringsassistent med Fusion på skrå eller ujævne veje.

Brug ikke Avanceret parkeringsassistent med Fusion, mens køretøjet er ved at blive opladet.

Advarsel 视觉融合泊车辅助系统的性能取决于环视摄像头以及超声波传感器对于环境的检测和识别能力。 如果左右外后视镜、环视摄像头以及超声波传感器中任意一个有损坏或处于不正常的位置,请勿使用视觉融合泊车辅助系统。

Ydelsen af Avanceret parkeringsassistent med Fusion afhænger af surround view-kameraets og ultralydssensorernes evne til at registrere og identificere omgivelserne.

Du må ikke bruge Avanceret parkeringsassistent med Fusion, hvis et af de to sidespejle, surround view-kameraet og ultralydssensorerne er beskadiget eller i en unormal position.

Advarsel 您应特别注意爱车旁边是否有行人、儿童、动物,和其他细、尖、矮、悬空等超声波传感器检测受限的障碍物,譬如地锁、锥桶、低矮石墩、低矮圆柱体、细杆、尖锐物体、墙角、停车场方柱边角等。

Du skal være særlig opmærksom på fodgængere, børn og dyr i nærheden af dit køretøj og andre fine, spidse, lave eller hængende forhindringer, der ikke opdages af ultralydssensorerne, f.eks. parkeringslåse, lave stenblokke, trafikkegler, lave cylindre, tynde stænger, spidse genstande, hjørner på vægge og firkantede søjler på parkeringspladser.

Advarsel 视觉融合泊车辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气、道路和光线状况。 您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用视觉融合泊车辅助。

Som en køreassistentfunktion kan Avanceret parkeringsassistent med Fusion ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr-, vej- og lysforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforhold og beslutte, om du vil bruge Avanceret parkeringsassistent med Fusion eller ej, når din sikkerhed er sikret.

Du skal altid være klar til at tage over, hvis du finder ud af, at trafik-, vej- eller køretøjsforholdene ikke er egnede til at aktivere Avanceret parkeringsassistent med Fusion, eller hvis der er andre sikkerhedsrisici. Du bærer altid det endelige ansvar for at parkere sikkert og overholde gældende færdselslove og -regler.

Aktivering af semi-automatisk parkeringshjælp

semi-automatisk parkeringshjælp parkerer bilen på følgende måde:

 1. Søgning efter parkeringsplads: Åbner siden Dobbelt visningsbillede, og åbner Søgning efter parkeringsplads. Kør langsomt fremad med en fart på mindre end 16 km/t, og stop, når det digitale instrumentpanel viser, at der er blevet fundet en parkeringsplads. Hold bremsen aktiveret, tjek, og vælg en sikker og passende parkeringsplads;

  • Manuel søgning efter parkeringsplads: Åbner siden Dobbelt visningsbillede, og åbner Søgning efter parkeringsplads. Kør langsomt fremad med en fart på mindre end 16 km/t, og stop, når det digitale instrumentpanel viser, at der er blevet fundet en parkeringsplads. Hold bremsen aktiveret, tjek, og vælg en sikker og passende parkeringsplads;

  • Automatisk søgning efter parkeringsplads: Når vejforholdene og systembetingelserne er opfyldt, skal du køre langsomt fremad med en fart på mindre end 16 km/t. Når der er fundet en parkeringsplads i baggrunden, vises knappen Parkeringsplads på Kort-siden. Tryk på knappen, og stop bilen i henhold til tekstprompterne på siden. Hold bremsen aktiveret, tjek, og vælg en sikker og passende parkeringsplads;

 2. Parkering: Vælg en sikker og passende parkeringsplads, og parkér bilen i henhold til tekstprompterne på siden. Kontrollér hele tiden omgivelserne for at sikre, at bilen parkeres sikkert;

 3. Parkering fuldført. Siden Dobbelt visningsbillede vil vise Parkering fuldført.

Detaljerne er som følger:

 1. Søgning efter parkeringsplads

  Før søgning efter en parkeringsplads skal bilen opfylde følgende betingelser:

  • Bilens hastighed  er mindre end 16 km/t

  • Bilen  er i D- eller R-gear

  • Alle døre er lukkede

  • Status på førersædet

  • ACC/LCC ikke aktiveret

  • Ultralydssensorer og 360-graders kameraer fungerer korrekt med klart udsyn

  • Ingen systemfejl

  • ABS-system, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke udløst

  • Antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke deaktiveret

  • Ikke tilgængelig i ECO+ tilstand

  Når de ovenstående betingelser er opfyldt, kan du starte Søgning efter parkeringsplads på en af de følgende måder:

  • Når parkeringsbilledet er slukket, skal du sige en kommando som f.eks. “Jeg vil gerne parkere” eller “Parkér bilen” for at vække NOMI. Det vil åbne siden Dobbelt visningsbillede direkte og åbne Søgning efter parkeringsplads

  • Stryg til højre på hovedsiden på midterdisplayet for at åbne siden Lynindstillinger, tryk på Parkeringshjælp, åbn siden Dobbelt visningsbillede, og åbn Søgning efter parkeringsplads

  • Sæt bilen i bakgear, åbn billedsiden, og tryk på knappen i øverste venstre hjørne for at åbne Søgning efter parkeringsplads

  • Tryk på parkeringsbilledet for at åbne siden 360-graders billede, tryk på knappen i øverste venstre hjørne for at åbne Søgning efter parkeringsplads

  Efter at have slået Søgning efter parkeringsplads til skal du holde bilen på en afstand af 0,5 m til 1,5 m til målparkeringspladsen og køre langsomt fremad med en fart på mindre end 16 km/t for at søge efter en parkeringsplads.

  Hvis der vises et hvidt "P" på venstre eller højre side af bilen på skærmen under søgningen efter en parkeringsplads, betyder det, at systemet har fundet en parkeringsplads på den tilsvarende side. Hvis der vises et “P” i begge sider, betyder det, at systemet har fundet parkeringspladser i begge sider.

  Stop nu bilen, hold bremsen nede, og kontrollér, om parkeringspladsen er sikker og velegnet. Hvis der er fundet flere parkeringspladser, kan du manuelt vælge den mest velegnede på siden Dobbelt visningsbillede.

  Note 开始搜索车位后,若爱车挂入 R 挡并后退,车位搜索将保持。

  Når køretøjet begynder at søge efter en parkeringsplads, fortsætter det med at søge, hvis du skifter til bakgear og bakker køretøjet.

  Advarsel 若车速大于约16 公里/小时,车位搜索会退出。

  Når bilens hastighed er over 16 km/t, afbrydes parkeringspladssøgningen.

  Advarsel 若搜索车位时,车辆前进方向与道路方向偏角过大,会影响最终泊车的效果。

  Når der søges efter parkeringspladser, kan det være, at det ikke lykkes at parkere, hvis køretøjets retning er afveget væsentligt fra vejens retning.

  Advarsel 狭窄通道上的泊车空位或者狭窄的泊车空位可能不会被选为停车位,因为不具备必要的操作空间。视觉融合泊车辅助功能不支持在车位内开启车位搜索,并且进行移库的操作。

  Parkeringspladser på smalle veje eller pladser, der er for smalle, vælges muligvis ikke på grund af pladsmangel.

  Avanceret parkeringsassistent med Fusion understøtter ikke parkeringspladssøgning og sidelæns forskydning i en parkeringsplads.

  Advarsel Halv-automatisk parkeringshjælp kan bruges til at identificere det barrierefrie parkeringspladsskilt i parkeringspladsen. Efter vellykket identifikation vil den barrierefrie parkeringsplads vise det tilsvarende ikon på siden om parkeringsplads nederst til venstre. Identifikation af det barrierefrie skilt i ikke-parkeringspladser, såsom rejste metalplader og tekstskilte, understøttes ikke i øjeblikket. Desuden kan denne type parkeringsplads fejlidentificeres. Vælg en parkeringsplads efter behov i henhold til den  aktuelle situation.

  Halv-automatisk parkeringshjælp kan bruges til at identificere det barrierefrie parkeringspladsskilt i parkeringspladsen. Efter vellykket identifikation vil den barrierefrie parkeringsplads vise det tilsvarende ikon på siden om parkeringsplads nederst til venstre. Identifikation af det barrierefrie skilt i ikke-parkeringspladser, såsom rejste metalplader og tekstskilte, understøttes ikke i øjeblikket. Desuden kan denne type parkeringsplads fejlidentificeres. Vælg en parkeringsplads efter behov i henhold til den  aktuelle situation.

  Advarsel 您必须始终自行检查并确认系统搜索到的停车位安全且合适泊车,切勿依赖视觉融合泊车辅助搜索合适的停车位。不可在高速路段以及城市快速路段使用该功能。不可在拖挂模式下使用该功能。
  • Du skal altid kontrollere og bekræfte, om den registrerede parkeringsplads er sikker og egnet til parkering. Stol ikke udelukkende på Avanceret parkeringsassistent med Fusion til at søge efter egnede parkeringspladser.

  • Denne funktion er ikke tilgængelig på højhastighedsveje og motorveje i byerne.

  • Brug aldrig denne funktion i Anhængertilstand.

  • Systemet kan fejlidentificere parkeringspladser på veje, ved indkørsler, i buske osv. Du skal selv afgøre, om parkeringspladsen er egnet.

  • Avanceret parkeringsassistent med Fusion kan ikke afgøre, om den registrerede parkeringsplads er lovlig. Du skal bekræfte legitimiteten, før du starter parkeringsproceduren.

 2. Parkering

  Vælg en sikker og velegnet parkeringsplads, frigiv rattet og bremsepedalen i henhold til tekst-prompterne på siden, og start derpå semi-automatisk parkeringshjælp. Under parkeringsprocessen vil siden vise det aktuelle gear og den resterende længde af ruten i dette gear som reference. Bliv ved med at kontrollere omgivelserne for at garantere sikkerheden af parkeringsprocessen.

  Efter at have valgt en parkeringsplads kan du fravælge den ved at trykke på pladsen igen, før du slipper bremsepedalen.

  Når bilen er blevet parkeret, bliver “P” på venstre eller højre side af bilen i det digitale instrumentpanel grønt.

  Advarsel 请在车辆提示“请松开刹车和方向盘”后,再释放制动踏板,以免泊车功能退出,车辆后退。

  Slip først bremsepedalen, når du modtager meddelelsen "Slip bremsepedalen og rattet" på hovedskærmen. Ellers annulleres Automatisk parkeringsassistent, og køretøjet kører baglæns.

  Advarsel 释放制动踏板前,请确保双手和手臂不在方向盘轮廓和运行范围内,以免方向盘快速转动导致受伤 。但请随时准备通过踩下制动踏板暂停功能或接管车辆。

  Før du slipper bremsepedalen, skal du sikre dig, at dine hænder og arme ikke er i vejen for rattet for at undgå skader som følge af dets hurtige bevægelse. Når du parkerer, skal du altid være forberedt på at bremse for at standse processen eller tage over.

  Advarsel 在狭小场地使用视觉融合泊车辅助功能,限制了传感器准确检测障碍物位置的能力,可能导致车辆或周围物体损坏的风险上升。

  Hvis du starter Avanceret parkeringsassistent med Fusion på en smal parkeringsplads, kan det påvirke sensorernes ydeevne, hvilket kan øge risikoen for at beskadige køretøjet eller de omkringliggende genstande.

  Advarsel 泊车过程中,您作为行车安全负责人,需实时关注车辆周边环境,确保泊车过程的安全,并做好随时接管车辆的准备。尤其需要重点关注周围是否有行人、儿童、动物,和其他细、尖、矮、悬空等超声波传感器检测受限的障碍物。

  Du er ansvarlig for at køre sikkert. Vær altid opmærksom på dine omgivelser, når du parkerer, sørg for, at parkeringsprocessen er sikker, og vær forberedt på at tage over når som helst. Du skal især være særlig opmærksom på fodgængere, børn eller dyr i nærheden af dit køretøj og andre fine, spidse, lave eller hængende forhindringer, som ultralydssensorerne måske ikke kan registrere.

  Enhver eftermontering eller ændring af rattet, herunder, men ikke begrænset til, rattedæksel, ændring af rattet og modvægtring, vil øge parkeringsrisikoen forårsaget af fejlbehæftede eller berørte Avanceret parkeringsassistent med Fusion.

  Hovedskærmen viser kun tilgængelige parkeringspladser, som Automatisk parkeringsassistent kan parkere på, hvilket afhænger af både parkeringspladsens størrelse og omgivelserne. Hvis du får øje på forhindringer, der pludselig dukker op omkring bilen, mens du parkerer, skal du straks tage over, da systemet muligvis ikke bremser i tide.

 3. Parkering fuldført

  Bilen er korrekt parkeret, når siden for Dobbelt visningsbillede viser “Parkering fuldført”, og “P” i venstre eller højre side af bilen i det digitale instrumentpanel bliver grønt.

  Efter parkering skal du muligvis foretage yderligere justeringer af bilen for at sikre, at den befinder sig i den bedste parkeringsposition.

  Før du forlader bilen, skal du kontrollere, at den elektroniske parkeringsbremse er aktiveret, og at bilen står i Park.

  Advarsel 受周围环境影响,系统可能会提前完成泊车,需要您酌情调整车辆位置。

  Parkering kan være afsluttet på forhånd på grund af omgivelserne. I så fald kan det være nødvendigt at justere køretøjets position manuelt.

Parkering på pause

Under processen med parkering vha. semi-automatisk parkeringshjælp kan du træde let på bremsen  for at nedsætte bilens fart uden at frakoble funktionen. Det er kun, hvis du bliver ved med at træde på bremsen, indtil farten er reduceret til 0 km/t, at funktionen bliver midlertidigt afbrudt. Desuden vil parkeringen også blive midlertidigt afbrudt, hvis du træder på speederen under parkeringen.

Hvis du aktivt griber ind med rattet, afbrydes parkeringsfunktionen midlertidigt.

Indgreb omfatter, men er ikke begrænset til, processen til vinkelret bakning ind i en parkeringsplads med semi-automatisk parkeringshjælp aktiv. Hvis systemet detekterer, at der kan være en sikkerhedsrisiko, eller hvis parkeringsresultatet ikke kan garanteres, vil det sætte parkering på pause og spørge dig, om du ønsker at fortsætte med at parkere.

Efter at parkering er blevet sat på pause, skal du kontrollere omgivelserne for at sikre dig, at det er sikkert at fortsætte med at parkere, og derpå slippe bremsepedalen og trykke på knappen “Genoptag parkering” på midterdisplayet for at genaktivere semi-automatisk parkeringshjælp.

Advarsel 若泊车过程中暂停次数过多,会影响最终泊车的效果。

Parkeringen kan blive forringet, hvis du holder pause for mange gange under parkeringen.

Deaktivering af semi-automatisk parkeringshjælp

Du kan deaktivere semi-automatisk parkeringshjælp manuelt på følgende måder. Overtag kontrollen over bilens fart og retning efter aktivt at have frakoblet -semi-automatisk parkeringshjælp:

 • Træd på bremsen, og skift gear

 • Når semi-automatisk parkeringshjælp er midlertidigt afbrudt, skal du trykke på knappen “Stop parkering” på siden Dobbelt visningsbillede

 • Afslut aktivt siden Dobbelt visningsbillede

Når halv-automatisk parkeringshjælp er aktiv, vil de følgende situationer desuden medføre, at den igangværende parkering stopper, så du skal tage kontrol over bilen i tide:

 • For tæt på en forhindring

 • Motorhjelm, bagklap eller en dør er åben

 • Elektronisk parkeringsbremse er aktiveret

 • ABS-bremsesystem, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem udløst

 • Føreren forlader sædet

 • -semi-automatisk parkeringshjælp har været midlertidigt afbrudt i mere end cirka 30 sekunder

 • For mange justeringer foran og bag

 • Den samlede parkeringsproces fik timeout

 • Systemfejl

Når semi-automatisk parkeringshjælp deaktiveres på unormal måde, bliver “P” på venstre eller højre side af bilen i det digitale instrumentpanel rødt.

Foranstaltninger og restriktioner

semi-automatisk parkeringshjælp vil muligvis ikke fungere som forventet, når bilen kører under de følgende vejbetingelser, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Undlad at aktivere semi-automatisk parkeringshjælp, når vejoverfladen er skrå eller hældende. semi-automatisk parkeringshjælp er kun beregnet til brug på vejoverflader uden hældninger.

 • Aktivér ikke semi-automatisk parkeringshjælp, hvis vejoverfladen er ujævn eller der er trin på vejen. semi-automatisk parkeringshjælp er kun beregnet til brug på flade veje.

 • Aktivér ikke semi-automatisk parkeringshjælp, hvis der er vand, mudder, huller, is og sne, vejbump og forhindringer på vejen.

 • Aktivér ikke semi-automatisk parkeringshjælp, hvis kantstensmaterialet er specielt eller ikke kan detekteres. Hvis bilen parkeres forkert, kan dens dæk og fælge blive beskadiget af kantstenen, og du skal straks tage kontrollen over bilen .

 • Når vejoverfladen hælder, eller hældningen er større end det understøttede område, kan succesraten for semi-automatisk parkeringshjælp ikke garanteres.

 • Hvis vinklen af den hældende parkeringsplads overstiger det understøttede område, frigives parkeringspladsen ikke, og succesraten for semi-automatisk parkeringshjælp kan ikke garanteres.

Ultralydssensorer kan have begrænset detektering af de følgende forhindringer, så du skal være klar til når som helst at tage kontrol over bilen for at forhindre skader på ejendom eller personskader. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fodgængere, børn, dyr etc.

 • Tynde, spidse, korte og ophængte forhindringer såsom parkeringsbøjler, lave stenmoler, lave cylindre, tynde stænger, skarpe genstande etc.

 • Murhjørner, kolonner i parkeringsområder etc.

Ultralydssensorer kan have begrænset detekteringsevne i de følgende situationer, hvilket resulterer i, at semi-automatisk parkeringshjælp ikke kan fungere eller ikke fungerer som forventet. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • En eller flere ultralydssensorer er beskadiget, fejlplaceret eller tilsløret (f.eks. af mudder eller is)

 • Hårdt vejr såsom regn, sne, tåge og dis påvirker ultralydssensorernes ydeevne

 • Sensorer påvirkes af andet elektrisk udstyr eller andre elektriske installationer, som kan medføre interferens

360-graders kameraet kan have begrænset detekteringsevne i de følgende situationer, hvilket resulterer i, at halv-automatisk parkeringshjælp ikke kan fungere eller ikke fungerer som forventet. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Venstre og højre sidespejl eller bilens forende eller bagende bliver beskadiget, hvilket resulterer i en unormal position af 360-graders kameraet

 • 360-graders kameraet er snavset (f.eks. af mudder eller is) eller tilsløret

 • I stærkt sollys eller spættet skygge under træer

 • Reflekterende underlag eller vand på vejen

 • Dårlige lysforhold (mørke), stærk afspejling fra underlaget eller dårligt udsyn (kraftig regn, kraftig sne, tæt tåge)

 • En parkeringsplads med en ukonventionel størrelse (for snæver eller for bred) eller en flisebelagt parkeringsplads

 • Slidte, utydelige, tildækkede eller overlappende parkeringspladslinjer

 • Cylinderformede og firkantede stolper eller stolper med andre former i nærheden af parkeringspladsen

 • Parkeringsplads ved et hjørne

 • Systemet kan muligvis ikke bedømme og udelukke parkeringspladser med parkering forbudt-skilte, kegler, begrænset stopskilte, parkeringsbøjler eller andre særlige parkeringspladser

 • Systemet kan muligvis ikke udelukke parkeringspladser med forhindringer såsom fodgængere, cykler, tricykler, lave brokker, mursten etc.

semi-automatisk parkeringshjælp vil muligvis ikke fungere som forventet, når bilen kører i de følgende situationer, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Enhver tilføjelse eller ændring af rattet, som vil øge risikoen ved parkering og kan medføre, at semi-automatisk parkeringshjælp ikke fungerer, eller ikke fungerer som forventet. Omfatter, men er ikke begrænset til: installation af et læderratovertræk eller ændring af rattet eller vægtringen etc.

 • Aktivér ikke semi-automatisk parkeringshjælp, hvis en anhænger er koblet til bilen bagpå.

 • Aktivér ikkesemi-automatisk parkeringshjælp, hvis bilen er udstyret er udstyret med snekæder eller et reservehjul.

 • Aktivér ikke semi-automatisk parkeringshjælp, hvis en indlæsset genstand rager ind i området omkring bilen.

 • Ikke-originale dæk eller lavt dæktryk vil påvirke kørselsretningen af semi-automatisk parkeringshjælp. Når semi-automatisk parkeringshjælp er aktiv, skal du sørge for, at dækkene er originale og korrekt oppumpet.

 • Efter ændring af dækstørrelse og dækspecifikationer skal du opdatere de relevante parametre i Eftersalgstjenester. I øjeblikket understøttes kun de dækmodeller, som er specificeret af os; enhver ændring af bilens dækstørrelse og dækspecifikationer kan påvirke parkeringsydelsen.

semi-automatisk parkeringshjælp vil muligvis ikke fungere som forventet på grund af de følgende betingelser for parkeringsplads, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Målparkeringspladsen støder op til hegnet ved vejen, høje mure, gadelygter, træer, buske, stolper, ophængte forhindring såsom gelændere, fordelerkasser, EV-opladere etc., som vil påvirke den endelige parkeringseffekt og måske endda forårsage skade på bilen.

 • Målparkeringspladsen er på en kurve, hvilket vil påvirke den endelige parkeringseffekt.

 • Aktivér ikke semi-automatisk parkeringshjælp, når målparkeringspladsen er ved en vinkel.

 • Aktivér ikke semi-automatisk parkeringshjælp, når der er forhindringer såsom ikke-låste parkeringsbøjler, kegler, indkøbsvogne og lygtepæle i målparkeringspladsen.

Aktivér ikke semi-automatisk parkeringshjælp, når de følgende forhold kunne føre til dårligt udsyn til de observerede omgivelser under kørslen. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Enten venstre eller højre sidespejl er sløret, beskadiget eller i en unormal position.

 • 360-graders kameraet er sløret, beskadiget eller i en unormal position.

 • Dårligt vejr (regn, sne, tåge, dis etc.) resulterer i dårligt udsyn.

 • Dårligt udsyn om natten eller på grund af utilstrækkeligt lys.

Aktivér ikke semi-automatisk parkeringshjælp gentagne gange i de følgende situationer, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Efter energisk kørsel eller gentagne parkeringshandlinger, som kan udløse overophedningsbeskyttelse af styresystemet. Aktivér ikke semi-automatisk parkeringshjælp i længere perioder eller gentagne gange.

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger har ikke udtømmende beskrevet alle de situationer, som kan påvirke normal drift af det semi-automatiske parkeringshjælpsystem med fusion. Der er mange faktorer, som kan påvirke det semi-automatiske parkeringshjælpsystem. For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser.

Automatisk parkering fra kraftværk (PSAP)

Power Station Automatic Parking kan hjælpe dig med at parkere køretøjet i en andengenerations batteriskiftestation uden at du behøver at betjene rattet, bremse, accelerere eller skifte gear.

Søg efter en batteriskiftestation på kortet, eller vælg en i opladningsassistenten:

 • Hvis den er inden for stationens serviceområde, skal du trykke på for at bestille;

 • Hvis uden for serviceområdet, skal du navigere til stationen. Ordren vil blive afgivet, når du nærmer dig stationen.

Advarsel 下单时会对爱车和蔚来APP 位置进行校验,只有在换电站附近约200 米范围内才能成功下单。当遇到车机断网而无法下单的情况下,请等待车机网络恢复后重新尝试下单,或咨询现场专员。下单时请注意阅读协议以及免责条款等。
 • Placeringen af dit køretøj og NIO-appen kontrolleres under bestillingen. En bestilling kan kun gennemføres, hvis dit køretøj befinder sig inden for 200 m fra batteriskiftestationen.

 • Hvis en bestilling mislykkes på grund af et utilgængeligt køretøjsnetværk, skal du prøve igen, når netværket genoptages, eller du skal kontakte feltspecialisten.

 • Læs aftalen og ansvarsfraskrivelsen, før du afgiver en bestilling.

Når ordren er afgivet, genereres et strømskifte nr. til køen. Du kan kontrollere opladningsstatus, din position i køen og den forventede ventetid på bestillingssiden i NIO-appen eller på centrets display.

Når køretøjet foran dig afslutter batteriskiftet og forlader stationen, får du besked om at køre ind til et batteriskifte. Tryk på "Aktivér batteriskifte" på det centrale display for at begynde at parkere.

Advarsel 请在换电站附近等待叫号,并及时关注车机或手机APP 的排队情况,如若过号,请及时联系现场专员。如因某些原因离开现场,请留意手机APP 的排队情况,或及时取消订单。 等待换电时请避开换电站前的行车通道。
 • Vent på, at det bliver din tur i nærheden af batteriskiftestationen, og vær opmærksom på status for køen på di hovedskærm eller NIO-appen. Hvis du ikke når din tur, skal du kontakte feltspecialisten i tide.

 • Hvis du af en eller anden grund er nødt til at forlade batteriskiftestationen, skal du være opmærksom på køstatus på NIO-appen eller annullere ordren i tide.

 • Undgå kørebanen foran stationen, når du venter på batteriskifte.

Power Station Automatic Parking fungerer muligvis ikke efter hensigten i følgende situationer:

 • Kantstenen er lavet af andre materialer end sten eller kan ikke registreres. Forkert parkering kan føre til beskadigelse af dækfælgen. I sådanne tilfælde skal du straks overtage kontrollen med det samme.

 • Enhver eftermontering eller ændring af rattet, herunder, men ikke begrænset til, rattedæksel, ændring af rattet og modvægtring, vil øge parkeringsrisikoen forårsaget af fejlbehæftede eller berørte Shiftless Advanced Parking Assist with Fusion.

 • En eller flere ultralydssensorer er plettet (af snavs, is eller sne) eller blokeret.

 • Sensorernes driftsydelse påvirkes af vejrforhold (f.eks. kraftig regn, sne, tåge, ekstremt varmt eller koldt vejr).

 • Der er reflekser eller vandpytter på vejoverfladen.

 • Sensorerne udsættes for interferens fra andet elektronisk udstyr eller andre elektroniske enheder.

 • Vejoverfladen er ujævn (f.eks. græsfliser eller riller i vejbanen).

 • Køretøjet er udstyret med snekæder eller reservedæk.

 • Lastet gods stikker ud af køretøjet.

 • Et af de to sidespejle er beskadiget eller i en unormal position.

Advarsel 在更换轮胎尺寸和性能后您需要到售后更新相关参数,目前仅支持官方提供的轮胎型号;任何车辆轮胎尺寸和性能的改装,可能都会影响泊车性能。
 • Når dækstørrelsen er ændret, skal du tage til servicecentret for at opdatere de relevante parametre. I øjeblikket understøttes kun de officielle dækmodeller. Enhver ændring i forbindelse med køretøjets dækstørrelse og ydeevne kan påvirke parkeringsegenskaberne.

 • Parkeringen kan blive forringet, hvis du holder pause for mange gange under parkeringen.

 • Kørsel ved høj hastighed eller flere parkeringsoperationer kan udløse overophedningsbeskyttelse for styresystemet. Brug ikke denne funktion gentagne gange i en længere periode.

 • Når den ønskede parkeringsplads er tæt på hegn langs vejen, høje mure, gadebelysning, træer, buske, søjler eller overhængende forhindringer som f.eks. rækværk, strømfordelingskasser og opladningsstik, kan disse forhindringer påvirke parkeringsresultatet og endda forårsage skader på køretøjet.

Parkering på stationen

Tryk på "Activate Power Swap" og kør ind i stationens startområde som anvist på det centrale display med en hastighed på under 18 km/t.

Advarsel 车速过快可能会导致爱车定位检测失败,请控制车速不超过18公里/时。请根据地面箭头指向行驶,并注意避开周围来往车辆和行人。如若遇到定位失败请联系现场专员接管爱车,手动倒车换电。请勿尝试自行倒车驶入换电站。
 • En høj hastighed kan forårsage fejl i positioneringsdetektionen. Hold hastigheden under 18 km/t.

 • Kør som anvist af pilene på jorden og undgå køretøjer og fodgængere i nærheden.

 • Hvis positioneringsdetektionen fejler, skal du kontakte specialisten på stedet for at overtage dit køretøj og manuelt bakke for batteriskift.

I startområdet skal du trykke på bremsepedalen for at standse køretøjet, når den dynamiske miljøsimulering og NOMI giver besked om, at positioneringen er afsluttet. Vent på positioneringsregistreringen.

Sørg for at spænde sikkerhedsselen og lukke dørene, mens du venter i startområdet.

Tryk på "Start Parking" (Start parkering), og begynd at køre ind på stationen som anvist, når "Slip bremsepedalen og rattet" vises på det centrale display.

 • Parkeringen sættes på pause, når der registreres en forhindring.

 • Hvis parkeringen er sat på pause på grund af systemårsager eller aktiv indgriben, skal du genoptage parkeringen manuelt efter at have bekræftet, at omgivelserne er fri for forhindringer.

Hvis parkeringen ikke kan genoptages, skal du vælge "Annuller parkering" og forlade køretøjet. Feltspecialisten vil manuelt skifte strømmen for dig. I tilfælde af en uovervåget batteriskiftestation kan du vælge at parkere automatisk eller manuelt igen eller kontakte en specialist.

Når køretøjet er parkeret på plads, skal du følge instruktionerne på det centrale display for strømbatteriskiftet.

Advarsel 在泊入换电站前或在泊入的过程中,您需始终关注爱车周边环境,确认没有来往车辆、行人、儿童等,确保泊车过程安全 。 在泊入换电站的过程中,请不要接管加速踏板、解开安全带、离开主驾座位或打开车门。

Før eller under parkeringen i batteriskiftestationen skal du altid være opmærksom på dine omgivelser for at sikre dig, at der ikke er forbipasserende køretøjer, fodgængere, børn osv. og for at sikre parkeringssikkerheden.

Du må ikke træde på speederen, tage sikkerhedsselen af, forlade førersædet eller åbne døren under parkeringen i batteriskiftestationen.

Start/afslutning af batteriskifte

Batteriskiftet kan startes med et enkelt tryk, efter at køretøjet er parkeret på plads. Læs omhyggeligt instruktionerne på det centrale display, og tryk på "Start Power Swap".

Dit køretøj går automatisk ind i Power Swap-tilstand, og det centrale display slukkes.

Advarsel 如果泊车未到位或爱车自动调整失败,请根据现场专员提示调整爱车;在换电过程中无法进行车窗、空调的调整,请提前调整至合适的位置;换电开始后,车身会有轻微起伏和声响,部分报警灯会暂时点亮,请不要恐慌; 换电过程请勿尝试打开车门、切换挡位、踩下制动踏板等操作,从而造成换电异常退出。

Hvis dit køretøj ikke er parkeret på stedet eller ikke er blevet justeret automatisk, skal du justere dit køretøj som instrueret af specialisten på stedet.

Vinduerne eller klimaanlægget kan ikke justeres under batteriskiftet. Indstil dem i den korrekte position på forhånd.

Under batteriskiftet er det normalt, at køretøjet rykker en smule med en vis støj, og at nogle advarselslamper er tændt midlertidigt.

Under processen må du ikke forsøge at åbne en dør, skifte gear, træde på bremsepedalen eller udføre andre handlinger, som kan afbryde batteriskiftet unormalt.

Når batteriskiftet er afsluttet, lyser det midterste display op med en meddelelse. Du kan derefter køre ud af stationen.

Advarsel 驶出换电站时请注意观察前方的车辆及行人,确认安全后再驶出换电站。

Vær opmærksom på eventuelle køretøjer eller fodgængere foran dig af sikkerhedshensyn, inden du forlader batteriskiftestationen.

Ovenstående advarsler og forsigtighedsregler udtømmer ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af Power Station Automatic Parking. Power Station Automatic Parking kan blive påvirket af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Side Distance Indication System (System til angivelse af sideafstand) (SDIS)

Side Distance Indication System overvåger vejen foran med ultralydssensorer, når køretøjet kører med lav hastighed. Når en forhindring er tæt på køretøjet, aktiveres parkeringskameraet automatisk for at hjælpe med at vurdere parkeringspladsen eller køre på smalle veje.

Advarsel 窄路辅助功能提示仅供参考,无法替代您的目视检查。窄路辅助功能提示作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。在极端恶劣天气包括但并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您启动使用。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用窄路辅助功能。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Systemet til angivelse af sideafstand tjener kun som reference og kan ikke erstatte din visuelle observation.

Som en køreassistentfunktion kan sideafstandssystemet ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold. Vi anbefaler ikke at bruge Systemet til angivelse af sideafstand under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og træffe din egen beslutning om, hvorvidt du vil bruge Systemet til angivelse af sideafstand, hvis det er sikkert.

Det er altid dit ansvar at sikre, at køretøjet køres på en sikker måde og overholder gældende færdselslove og -regler.

Aktivering/deaktivering af systemet til angivelse af sideafstand

Side Distance Indication System kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af indstillingsknappen på parkeringskameraets grænseflade. Når Side Distance Indication System er aktiveret, kan du vælge forskellige layouts som f.eks. dobbelt visning, fuld skærm og billede-i-billede.

Parkeringskameraet aktiveres automatisk, når følgende betingelser alle er opfyldt:

 • Køretøjet er i DRIVE.

 • Hastigheden overstiger ikke 21 km/t.

 • Der findes forhindringer i et område foran og er tæt på dit køretøj.

Detekteringsområder og afstande for sideafstandsangivelsessystemet

Område

Afstand

1

Inden for 50 cm

2

Indenfor 80 cm

3

Indenfor 80 cm

Du kan trykke på den øverste højre side af grænsefladen til parkeringskamera for at slå lydalarmen fra. Du skal påtage dig alle risici, der opstår ved at parkere med lydalarmen slået fra.

Automatisk deaktivering af grænsefladen for parkeringskamera:

 • Interfacet til parkeringskameraet lukkes automatisk efter 4,5 sekunder, efter at du har passeret forhindringen.

 • Når parkeringskamera-interfacet lukkes ved at trykke på det tomme område eller ved at klemme med fem fingre, vil Side Distance Indication System være midlertidigt deaktiveret i 3 minutter og genoptages efter 3 minutter.

 • Når hastigheden overstiger 21 km/t, genoptages systemet til angivelse af sideafstand igen.

 • Når driftsbetingelserne for Side Distance Indication System igen er opfyldt, aktiveres grænsefladen til parkeringskameraet automatisk.

Advarsel 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Denne funktion anbefales ikke til brug under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Ovenstående advarsler udtømmer ikke alle de situationer, der kan påvirke den korrekte funktion af Side Distance Indication System. Side Distance Indication System kan blive påvirket af mange faktorer. For at undgå sikkerhedsulykker skal du altid være opmærksom på trafik-, vej- og køretøjsforholdene og køre forsigtigt.

Køretøjets sundhedstilstand

Kontrollér regelmæssigt køretøjets sundhedsstatus for at holde det i bedste stand. Du kan trykke på Min EL7 > Sundhed på midterdisplayet for at kontrollere køretøjets sundhedsstatus. På denne brugerflade udfører køretøjet en selvinspektion og viser den aktuelle sundhedsstatus.

Samtidig kan du kontrollere forbruget for den aktuelle køretur i Min EL7 > Forbrug og nulstille køreturen i Nulstil kumulativ køretur.

Vejledning om vedligeholdelse

For at sikre, at køretøjet kan fungere normalt og give en god køre- og køreoplevelse, skal du foretage regelmæssig vedligeholdelse af køretøjet.

I lyset af køretøjssystemernes kompleksitet og de krav til eftersalgsservice for elektriske køretøjer, som nationale love og bestemmelser stiller, anbefaler vi, at du får dit køretøj regelmæssigt vedligeholdt på NIO's servicecenter. Hvis du har spørgsmål vedrørende køretøjsinspektionen, kan du til enhver tid kontakte NIO.

Regelmæssig vedligeholdelse

Det er meget vigtigt at vedligeholde dit køretøj regelmæssigt for at holde dets ydeevne, brugsudgifter og levetid i god stand. Vi anbefaler, at du får dit køretøj regelmæssigt vedligeholdt på NIO's servicecenter.

Daglig inspektion

Det er meget vigtigt at foretage daglige inspektioner af køretøjet for at sikre kørselssikkerheden og reducere fejl på køretøjet. Kontroller venligst følgende punkter dagligt. Hvis du konstaterer problemer, skal du straks kontakte NIO for at få foretaget relevante inspektioner.

 • Kontroller, om alle udvendige lygter, højttalere, blinklys og advarselsblinklys fungerer korrekt.

 • Kontroller, om forrudeviskerne og vaskesystemet fungerer korrekt.

 • Kontrollér, om bremsesystemet fungerer korrekt.

 • Kontrollér, om sikkerhedsselerne fungerer korrekt.

 • Kontroller, om der er nogen advarselsindikatorer eller oplysninger på instrumentbrættet og det centrale display.

 • Kontroller dæktrykket og slidbanen på hvert enkelt dæk.

 • Kontroller, om der er unormale væsker under køretøjet (vandkondensering fra klimaanlægget er normalt).

 • Kontroller under kørslen, om der er usædvanlige lyde som f.eks. bump eller styrtlyde fra undervognen.

 • Kontroller karrosseriet for forureninger, der kan beskadige lakken (f.eks. fugleklatter, harpiks, vejtjære, insekter eller industristøv), Hvis der er nogen, skal du rengøre dem som beskrevet i "Udvendig rengøring".

 • Kontroller områderne omkring LiDAR-sensoren på taget, HD-kameraerne og surround view-kameraerne for forureninger. Hvis der er nogen, skal du rengøre dem som angivet i "Udvendig rengøring".

 • Udskift batteriet i den smarte nøglehåndtag som anvist på det centrale display.

Regelmæssig vedligeholdelse

Under normale kørselsforhold bedes du kontakte NIO for at få dit køretøj vedligeholdt i henhold til følgende servicepunkter og intervaller:

 • Gearkasseolie: Udskift den hver 200.000 kilometer.

 • Bremsevæske: Udskift den hver 36. måned.

 • Kølevæske Kontroller kølevæsken senest efter 5 år eller 100.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først), og udskift den om nødvendigt.

  Hvis kølevæsken ikke er blevet udskiftet, skal du kontrollere den hver 24. måned eller hver 40.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først) og udskifte den om nødvendigt. Hvis kølevæsken er blevet udskiftet, skal du kontrollere den nye kølevæske efter 5 år eller 100.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først) og udskifte den om nødvendigt.

  Hvis køretøjet bruges i ekstremt koldt vejr (under -30 °C), skal du kontrollere kølevæsken og udskifte den om nødvendigt.

 • Bremseklodser: Kontroller bremseklodserne for slitage senest efter 5 år eller 100.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først), og udskift dem om nødvendigt.

  Hvis bremseklodserne ikke er blevet udskiftet, skal du kontrollere dem hver 24. måned eller hver 40.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først) og udskifte dem om nødvendigt. Hvis bremseklodserne er blevet udskiftet, skal du kontrollere, om de er slidte efter 5 år eller 100.000 km (alt efter hvad der kommer først), og udskifte dem om nødvendigt.

 • Bremseskiver: Kontroller bremseskiverne for slitage senest efter 10 år eller 200.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først), og udskift dem om nødvendigt.

  Hvis bremseskiverne ikke er blevet udskiftet, skal du kontrollere dem hver 24. måned eller hver 40.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først) og udskifte dem om nødvendigt. Hvis bremseskiverne er blevet udskiftet, skal du kontrollere, om bremseskiverne er slidte efter 10 år eller 200.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først), og udskifte dem om nødvendigt.

Uplanlagt vedligeholdelse

Det anbefales, at du kontakter NIO for at få dit køretøj vedligeholdt efter behov, afhængigt af køretøjets tilstand og vejledningen på det centrale display:

 • Kontroller viskerbladene for ældning og tørreeffekter, og udskift dem om nødvendigt.

 • Kontroller luftfilteret som angivet på det centrale display, og udskift det om nødvendigt.

 • Udskift 12V-batteriet som angivet på det centrale display.

Det anbefales at kontakte NIO for at få foretaget et fuldstændigt helbredstjek efter behov, afhængigt af dit køretøjs driftsmiljø og tilstand.

Særlig vedligeholdelse

Hvis du ofte kører dit køretøj i følgende barske miljøer, kan det være nødvendigt med ekstra vedligeholdelse eller kortere serviceintervaller. Kontakt NIO for yderligere oplysninger.

 • Kørsel i støvede omgivelser.

 • Kørsel i ekstremt kolde miljøer (under -20℃) eller ekstremt varme miljøer (over 40℃).

 • Kørsel i fugtige omgivelser eller hyppigt vade i vand.

 • Kørsel i saltholdige eller ætsende miljøer.

 • Hyppig opbremsning eller kørsel i bjergområder.

 • Hyppig kørsel til særlige tunge formål.

 • Eventuelle eftermonteringer eller ændringer til særlige formål.

Udskiftning af forrudeviskerblade

Forrudeviskerne kan fjerne regn og pletter fra forruden (når de bruges sammen med sprinklervæske). Hvis forruden efter rengøring med viskerne bliver sløret eller viser synlige vandmærker, som påvirker førerens udsyn og ikke forsvinder, skal du straks udskifte viskerbladene.

Fremgangsmåden for at udskifte forrudeviskerbladene er som følger:
 1. Gå til Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel > Serviceposition for at flytte forrudeviskerne til servicepositionen.

 2. Når forrudeviskerne er flyttet til udskiftningspositionen, kan de løftes op. Tryk og hold låseknappen på det forreste viskerblad nede, og skub bladet vinkelret ned på viskerarmen for at fjerne viskerbladet.

 3. Indsæt det nye viskerblad, indtil du hører et klik, som bekræfter, at forrudeviskerbladet er sikkert monteret.

Udskiftning af bagrudeviskerblade

Bagrudeviskeren fjerner regndråber på bagruden. Fremgangsmåden for at udskifte bagrudeviskerbladet er som følger:
 1. Løft bagrudeviskerarmen og fjern bagrudeviskerbladet.

 2. Indsæt et nyt viskerblad, og træk i viskerbladet for at bekræfte, at det er sikkert installeret.

Påfyldning af sprinklervæske

Sprinklervæske bruges til at opretholde et godt udsyn gennem forruden. Fremgangsmåden for at genopfylde sprinklervæske er som følger:
 1. Åbn dækslet til sprinklervæskebeholderen, og fyld en passende mængde sprinklervæske på.

  Advarsel 加注风窗洗涤液时请对准壶口,缓慢加注;若洗涤液不慎洒落请及时擦拭干净。

  Når du fylder sprinklervæske på, skal du fylde reservoiret forsigtigt for at undgå spild og tørre spild op med det samme.

 2. Stram dækslet efter påfyldning af sprinklervæske.

Påfyldning af kølevæske

Advarsel 添加冷却液需打开前盖,请联系服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。

For at undgå risikoen for elektrisk stød med højspænding, når du åbner kølerhjelmen, skal du kontakte NIO for at fylde kølevæske på køretøjet.

Kølevæsken holder driften af køretøjets strømsystem inden for et passende temperaturområde. Fremgangsmåden for påfyldning af kølevæske er som følger:
 1. Træk i motorhjelmshåndtaget i kabinen for at frigøre motorhjelmen.

 2. Tryk på motorhjelmslåsen.

 3. Løft motorhjelmen, og understøt den med støttestangen.

 4. Åbn kølevæskedækslet, og tilsæt en passende mængde kølevæske (over MIN- og under MAX-indikatorerne).

 5. Luk kølevæskedækslet godt til. Når du lukker motorhjelmen, skal du holde motorhjelmen med dine hænder og sænke den til en passende vinkel. Skub derefter motorhjelmen ned, indtil den er helt lukket.

Advarsel 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。

Du må ikke smække eller lade kølerhjelmen falde ned.

Påfyldning af bremsevæske

Advarsel 添加制动液需打开前盖,请联系服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。

For at undgå risikoen for elektrisk stød med højspænding, når du åbner motorhjelmen, skal du kontakte NIO for at fylde bremsevæske på køretøjet.

Bremsevæske er mediet til at overføre bremsetrykket i det hydrauliske bremsesystem. Fremgangsmåden for påfyldning af bremsevæske er som følger:
 1. Træk i motorhjelmshåndtaget i kabinen for at frigøre motorhjelmen.

 2. Tryk på motorhjelmslåsen.

 3. Løft motorhjelmen, og understøt den med støttestangen.

 4. Åbn bremsevæskedækslet, og tilsæt en passende mængde bremsevæske (over MIN- og under MAX-indikatorerne).

 5. Luk bremsevæskedækslet godt til. Når du lukker motorhjelmen, skal du holde motorhjelmen med dine hænder og sænke den til en passende vinkel. Skub derefter motorhjelmen ned, indtil den er helt lukket.

Advarsel 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。

Du må ikke smække eller lade kølerhjelmen falde ned.

Inspektion og vedligeholdelse af dæk

Kør ikke bilen, hvis dækkene er beskadigede, meget slidte eller ikke er pumpet op til det korrekte tryk. For din kørselssikkerhed skal du efterse dækkene regelmæssigt:
 • Efterse ofte dækkene for tegn på punkteringer, snit, rifter, slitage og buler, og fjern eventuelle fremmedlegemer i slidbanerne.

 • En punktering får dækket til at tabe trykket, og det er derfor vigtigt at kontrollere dæktrykket ofte. Reparer eller udskift punkterede eller beskadigede dæk så hurtigt som muligt. Hvis du mærker en pludselig vibration eller køreforstyrrelser under kørslen, eller du har mistanke om, at et dæk er beskadiget, skal du straks sænke din hastighed. Kør langsomt, og undgå kraftige opbremsninger og skarp styring. Stop køretøjet, når det er sikkert at gøre det, og kontakt derefter NIO med det samme.

 • Hvis dækkets ventilhætte mangler, skal den manglende hætte udskiftes så hurtigt som muligt.

 • Hold dækkene væk fra motorolie, fedt eller brændselsolie.

 • Opbevar altid hjulene et køligt, tørt og mørkt sted. Dæk uden hjul skal opbevares oprejst.

 • Du må ikke opbevare sommerdæk eller parkere køretøjer udstyret med sommerdæk ved omgivende temperaturer under -15 °C.

Dæk har slidindikatorer støbt ind i slidbanemønsteret. Kontrollér slidbanemønsteret regelmæssigt, især før og efter lange ture. Når slidbanen er blevet slidt ned til 1,6 mm eller mindre, vil indikatorerne vises på overfladen af slidbanemønsteret, hvilket indikerer, at dækkenes trækkraft er væsentligt reduceret. I dette tilfælde skal dækket udskiftes med det samme. Undlader man at gøre dette, kan øge risikoen for ulykker.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal dæk udskiftes, hvis de er beskadiget på en af følgende måder:
 • Skader på dækket, såsom snit, revner, revner dybt ind i trådstoffet og buler, der indikerer beskadigelse af det indvendige lag;

 • Hyppige dæklækager eller skader, der ikke kan repareres på grund af snittets størrelse eller placering eller andre beskadigede områder;

 • Punktering, buler og beskadigelse af dækkets sidevæg;

 • Deformation eller korrosion forårsaget af langtidsparkering.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte NIO.
Advarsel 若轮胎磨损不均匀,建议您到服务中心进行轮胎动平衡检查。

Hvis dækslidet er ujævnt, anbefaler vi, at du kontakter NIO for at få kontrolleret dækkene med henblik på dynamisk afbalancering.

For at reducere dækslid og forlænge levetiden af dine dæk, bør du regelmæssigt efterse og vedligeholde dine dæk i henhold til dine kørevaner og vejforhold:
 • Hvert dæk kræver en indkørselsperiode i løbet af de første 500 kilometer. Du kan køre dem forsigtigt ind med en passende hastighed for at forlænge dækkenes levetid.

 • Når du kører over en kantsten eller en lignende forhindring, bør du sætte farten ned og forsøge at køre over kantstenen i en retning vinkelret på den.

 • Et voldsomt eller skarpt sammenstød med en kantsten eller en genstand med skarpe kanter (såsom en sten) kan forårsage ubemærkede dækskader, som først vil vise sig senere. Afhængig af intensiteten af sammenstødet kan fælgflangen også blive beskadiget.

 • Skarpe sving, overdreven acceleration og brat opbremsning kan øge dækslid.

 • Når du passerer store huller, fartbump eller forhindringer, bedes du sætte farten ned og være forsigtig.

 • Du bør få dækkets dynamiske balance kontrolleret efter hver dækudskiftning.

 • Hvis køretøjet ikke kan køre ligeud eller kører til venstre eller højre, skal du besøge NIO-servicecenteret for at få hjuljusteringen kontrolleret og justeret om nødvendigt.

 • Baghjulene slides mindre end forhjulene. Hvis du ønsker at bytte dem, skal du skifte for- og bagdæk i de tilsvarende positioner. Vi anbefaler, at dækkene justeres parvist for hver 10.000 kilometer.

Inspektion og vedligeholdelse af bremseklodser og -skiver

Tryk lejlighedsvis let på bremsepedalen, når du kører på regnfulde eller isglatte veje, så varmen fra friktionen varmer op og tørrer bremseklodserne. Det samme bør gøres ved kørsel i ekstremt vådt eller koldt vejr.

Kør en hurtig tur med bilen efter en bilvask for at tørre bremseskiverne og undgå rustdannelse.

Sliddet af bremseklodser og -skiver bestemmes i høj grad af dine kørevaner og vejforhold. Køreafstand må ikke bruges til at afgøre graden af slid.

Det højtydende bremsesystem bruges til at opnå den bedste omfattende bremseevne ved forskellige køretøjshastigheder og temperaturer. Derfor kan bremsesystemet under visse køretøjshastigheder, bremsekraft og miljøer (f.eks. temperatur og fugtighed) give en knirkende lyd fra bremsesystemet.

Nye eller nyligt udskiftede bremseklodser og bremseskiver giver ikke optimal bremseevne, før de er indøvet ved at køre mindst 500 kilometer. For at kompensere for den reducerede bremseeffekt skal du sørge for at lægge større tryk på bremsepedalen i indkøringsperioden.

Inspektion og vedligeholdelse af luftfilter

Efter udskiftning skal du gå ind i Indstillinger nederst til venstre på det centrale display og trykke på Cabin Comfort > Air Filter Reminder for at nulstille påmindelsen. Denne påmindelse er den anslåede levetid, og den faktiske levetid kan variere på grund af miljøet og andre faktorer. Udskift luftfilteret, hvis det er nødvendigt.

Hold risten fri for forhindringer (f.eks. blade, sne), før du kører.

Vedligeholdelse af 12 V-batteri

12 V-batteriet, der er placeret i bagagerummet, bruges hovedsageligt til at forsyne 12 V-stikdåserne til start af køretøjet og til dets elektriske udstyr. For at forlænge levetiden for 12 V-batteriet skal du holde et tilstrækkeligt batteriniveau.

Advarsel 低压电池电解液具有腐蚀性,若不慎入眼或皮肤,请立即使用大量水冲洗并送医。

Hvis 12V-batteriet er utæt eller svulmer op, skal du straks kontakte NIO. Hvis elektrolytten kommer i kontakt med øjne eller hud, skal du skylle øjnene eller huden med rindende vand og straks søge lægehjælp.

Advarsel 低压电池亏电严重(如长时间不使用车辆时),请联系蔚来汽车服务中心,请勿自行更换低压电池。
 • Hvis 12V-batteriet er meget drænet (f.eks. hvis det har stået ubrugt i lang tid), skal du kontakte NIO for at få hjælp og ikke selv udskifte det.

 • Før du forlader køretøjet, skal du sikre dig, at alle elektriske systemer, f.eks. lys og mediecenter, er slukket, og parkere køretøjet på et køligt og tørt sted.

Advarsel 断开并重新连接低压电池后,车窗自动升降及防夹功能将不可用。

Når 12V-batteriet er frakoblet og tilsluttet igen, er de automatiske vinduer og vinduesbeskyttelsesfunktionen ikke tilgængelige.

Vedligeholdelse og genbrug af højspændingsbatterier

Vedligeholdelse af højspændingsbatterier

Højspændingsbatteriet er en vigtig komponent for kørslen i køretøjet. Vær opmærksom på følgende, når du bruger det:
 • Hvis køretøjet parkeres i et ekstremt varmt eller koldt miljø, vil højspændingsbatteriets levetid blive direkte påvirket. Parker ikke køretøjet i et sådant miljø i længere tid (mere end otte timer).

 • Parker ikke køretøjet i et varmt miljø med varmekilder, da der ellers kan opstå utilsigtet brand.

 • Køretøjet bør parkeres i et tørt miljø og ikke i et fugtigt miljø.

 • Undgå at bruge højtydende jævnstrømsopladning for ofte, da dette kan påvirke højspændingsbatteriets levetid.

 • Hvis køretøjet ikke skal bruges i lang tid, skal du sikre dig, at højspændingsbatteriets niveau er over 50 % (ifølge den digitale måling i kombiinstrumentet), og parkere køretøjet på et køligt sted for at opretholde højspændingsbatteriets levetid. Vi anbefaler, at du kontrollerer batteriniveauet hver uge og bruger køretøjet mindst en gang om måneden.

 • Brug venligst opladningsudstyr, der opfylder opladningsspecifikationerne, og følg anvisningerne på opladeren.

 • Når du kører over bump, grus eller ujævne veje, skal du køre med lavere hastighed eller undgå forhindringer for at undgå skader på køretøjets chassis eller højspændingsbatteriet. Hvis du hører en lyd af skrabning eller stød på undersiden af karrosseriet, skal du straks kontakte NIO for at få foretaget en sikkerhedskontrol af chassiset og højspændingsbatteripakken.

Advarsel 动力电池属高压部件,请勿私自触碰、移动、拆解动力电池及其相应线路,以免发生人身伤害。
 • Højspændingsbatteriet fungerer ved høj spænding. Du må ikke røre, flytte eller adskille højspændingsbatteriet eller dets kredsløb uden tilladelse. Hvis du gør det, kan det medføre personskade.

 • Sørg for at oplade køretøjet inden for 24 timer, når den resterende kørselsradius er på nul. I denne periode vil ladehastigheden være begrænset, indtil batteriniveauet når 50 %. Hvis køretøjet ikke oplades inden for 72 timer, kan det medføre irreversible skader på højspændingsbatteriet.

Genbrug af højspændingsbatterier

Brugte højspændingsbatterier skal genanvendes korrekt. I forbindelse med vedligeholdelse og reparation af køretøjer skal højspændingsbatterier, der opfylder følgende betingelser, genbruges:

 1. I forbindelse med reparation og vedligeholdelse af højspændingsbatterier hos NIO kontrolleres batteriniveauet og -status. For batterier, der skal genanvendes i henhold til relevante love og bestemmelser, vil NIO påtage sig det primære ansvar for genanvendelsen i overensstemmelse med markedssituationen på det pågældende tidspunkt.

 2. Batterier, der er i god stand, men som af andre årsager ikke længere kan anvendes, kan genbruges til kaskadebrug efter grundlæggende reparationer.

 3. Batterier, der ikke kan anvendes i kaskadeform på grund af alvorlige fejl eller skader, vil blive genanvendt i genbrugsprocessen.

  Advarsel 请勿随意处理或丢弃废旧动力电池,以免对环境造成严重污染。

  Du må ikke bortskaffe højspændingsbatteriet uhensigtsmæssigt, da det kan forårsage alvorlige miljøskader.

Køretøjer, køretøjsdele og batterier skal bortskaffes af autoriserede genbrugsvirksomheder. De må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald eller sendes til deponering, da dette kan forårsage alvorlige miljøskader. Se NIO-webstedet for nærmere oplysninger.

Kan opdateres til

Dette symbol på batteriet betyder, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald.

Genbrugsproces for højspændingsbatterier: Batterierne vil blive genanvendt og bortskaffet af NIO eller en tredjepart udpeget af NIO.

Sikringsboks under motorhjelmen

Advarsel 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Brug ikke sikringer med en nominel strøm, der er højere end den nominelle strøm. Udskift kun den sprængte sikring med en sikring med samme nominelle strømstyrke og størrelse.

Nr. Delnavn Nominel værdi Beskrivelse
UR01 UR01 relæ  Køleventilator (KL87 strømforsyning)
UR02 UR02 relæ  Ratstammemodul (strømforsyning til ratvarme)
UR03 UR03 relæ  Elektronisk vandpumpe - højspændingsbatteri (KL87 strømforsyning)
UR04 UR04 relæ  UF12/UF13/UF17/UF18/UF20/UF21/UF22/UF23/UF28 sikringer, strømforsyning
UR05 UR05 relæ  Strømforsyning til horn
UR06 UR06 relæ  (Reserveret)
UR07 UR07 relæ  Elektronisk vandpumpe - frontmotor (KL87 strømforsyning)
UR08 UR08 relæ  Strømforsyning til luftforsyningsenhedens motor
UR09 UR09 relæ  Frontblæser (KL87 strømforsyning)
UF01 UF01 sikring 60 A UR01 relækontakt, strømforsyning
UF02 UF02 sikring 40 A Aktiv sikkerhedssele, strømforsyning
UF03 UF03 sikring 25 A Karrosseristyreenhed (frontviskermotor) KL30 strømforsyning
UF04 UF04 sikring  (Reserveret)
UF05 UF05 sikring 10 A Højspændings DC-omformer integreret komponent, strømforsyning
UF06 UF06 sikring 10 A Frontvekselretter (KL30 strømforsyning)
UF07 UF07 sikring 15 A UR02 relækontakt, strømforsyning
UF08 UF08 sikring 10 A Ladeportindikator, strømforsyning
UF09 UF09 sikring 50 A UR09 relækontakt, strømforsyning
UF10 UF10 sikring  (Reserveret)
UF11 UF11 sikring 20 A UR03 relækontakt, strømforsyning
UF12 UF12 sikring 10 A Elektronisk gearvælgermodul (KL87 strømforsyning)
UF13 UF13 sikring 10 A Klimastyring/UR09 relæspole, strømforsyning
UF14 UF14 sikring 20 A UR07 relækontakt, strømforsyning
UF15 UF15 sikring 40 A UR08 relækontakt, strømforsyning
UF16 UF16 sikring  (Reserveret)
UF17 UF17 sikring 10 A Højspændingsfordeler, strømforsyning
UF18 UF18 sikring 15 A Køretøjsstyreenhed (KL87 strømforsyning)
UF19 UF19 sikring  (Reserveret)
UF20 UF20 sikring 10 A UR01/UR03 relæspole, strømforsyning
UF21 UF21 sikring 10 A Fem-vejs kølevandsventil (KL87 strømforsyning)
UF22 UF22 sikring 10 A Bremsekontakt (KL87 strømforsyning)
UF23 UF23 sikring 10 A Forkofangerens bevægelige gitter (KL87 strømforsyning)
UF24 UF24 sikring 15 A Strømforsyning til horn
UF25 UF25 sikring  (Reserveret)
UF26 UF26 sikring  (Reserveret)
UF27 UF27 sikring  (Reserveret)
UF28 UF28 sikring 10 A UR07 relæspole, strømforsyning

Instrumentpanelets sikringsboks

Advarsel 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Brug ikke sikringer med en nominel strøm, der er højere end den nominelle strøm. Udskift kun den sprængte sikring med en sikring med samme nominelle strømstyrke og størrelse.

Nr. Delnavn Nominel værdi Beskrivelse
IR01 IR01 relæ 40 A IF29/IF30/IF31/IF32/IF33/IF34/IF35/IF36/IF37/IF38/IF39/IF40 sikring (KL15 strømforsyning)
IR02 IR02 relæ 70 A IF41/IF42/IF43/IF44/IF45/IF46 sikring (KL15 strømforsyning)
IR03 IR03 relæ 70 A IF47/IF48/IF49/IF50 (KL15 strømforsyning)
IF01 IF01 sikring 10 A Batteristyringsenhed (KL30 strømforsyning)
IF02 IF02 sikring 20 A Bageste funktionsø (KL30 strømforsyning)
IF03 IF03 sikring 10 A Elektronisk gearvælgermodul (KL30 strømforsyning)
IF04 IF04 sikring 10 A Bremsekontakt (KL30 strømforsyning)
IF05 IF05 sikring 10 A Køretøjsstyreenhed 1 (KL30 strømforsyning)
IF06 IF06 sikring 20 A Infotainmentsystemkonsol 1 (KL30 strømforsyning)
IF07 IF07 sikring 10 A Karrosserigatewaymodul 1, strømforsyning
IF08 IF08 sikring 10 A Forreste karrosseristyremodul (sikkerhedsboks) KL30 strømforsyning/trådløs opladning, strømforsyning
IF09 IF09 sikring 10 A Midterdisplay, strømforsyning
IF10 IF10 sikring 30 A ADAS-hovedstyreenhed 1 (KL30 strømforsyning)
IF11 IF11 sikring 10 A Intelligent antenne, strømforsyning
IF12 IF12 sikring 10 A Bluetooth digital nøgleantennemodul, strømforsyning
IF13 IF13 sikring 10 A Ratstamme, strømforsyning
IF14 IF14 sikring 10 A Forrudedisplay/intelligent robot (KL30 strømforsyning)
IF15 IF15 sikring 10 A LiDAR-sensor, strømforsyning
IF16 IF16 sikring 30 A ADAS-hovedstyreenhed 2 (KL30 strømforsyning)
IF17 IF17 sikring 10 A Klimastyringsmodul (KL30 strømforsyning)
IF18 IF18 sikring 10 A Udvendigt dørhåndtag/førerdørs kontrolkontakt, strømforsyning
IF19 IF19 sikring 10 A IR01/IR02 relæ, strømforsyning
IF20 IF20 sikring 10 A Diagnosebrugerflade (KL30 strømforsyning)
IF21 IF21 sikring 20 A Karrosseristyreenhed (sædevarme og baggrundsbelysning) KL30 strømforsyning
IF22 IF22 sikring 10 A ETC (KL30 strømforsyning)
IF23 IF23 sikring 15 A Karrosseristyreenhed (sprinklerpumpe) KL30 strømforsyning
IF24 IF24 sikring 10 A Klimastyringsmodul/regn- og lyssensor/duftstyringsmodul, strømforsyning
IF25 IF25 sikring 20 A Karrosseristyringsmodul 1 (KL30 strømforsyning)
IF26 IF26 sikring 20 A Karrosseristyringsmodul 2 (KL30 strømforsyning)
IF27 IF27 sikring 10 A Digital instrumentpanel (KL30 strømforsyning)
IF28 IF28 sikring 10 A Styreenhed for radar/parkeringsradar, strømforsyning
IF29 IF29 sikring 10 A Elektrisk servostyring, strømforsyning 1
IF30 IF30 sikring 10 A Elektrisk servostyring, strømforsyning 2
IF31 IF31 sikring 10 A Airbagstyreenhed (KL15 strømforsyning)
IF32 IF32 sikring 10 A Karrosseristyreenhed (KL15 strømforsyning)
IF33 IF33 sikring 10 A Klimastyringsmodul/ETC/bakspejl (KL15 strømforsyning)
IF34 IF34 sikring 15 A Venstre forlygte (KL15 strømforsyning)
IF35 IF35 sikring 15 A Højre forlygte (KL15 strømforsyning)
IF36 IF36 sikring 10 A Omgivende belysning/makeupspejllys/læselampe/multifarvet fodrumslys/opbevaringsbokslys (KL15 strømforsyning)
IF37 IF37 sikring 15 A Midterste baglygte (KL15 strømforsyning)
IF38 IF38 sikring 10 A Venstre baglygte (KL15 strømforsyning)
IF39 IF39 sikring 10 A Højre baglygte (KL15 strømforsyning)
IF40 IF40 sikring 10 A Forreste karrosseristyreenhed KL15_1/KL15_2 relæfeedback/IR03 relæspole, strømforsyning
IF41 IF41 sikring 25 A Forreste 12 V-strømstik, strømforsyning
IF42 IF42 sikring 10 A Sikkerhedsboks USB-port, strømforsyning
IF43 IF43 sikring 10 A Forreste karrosseristyreenhed, strømstik, relæfeedback
IF44 IF44 sikring 10 A Bageste kontrolpanel USB-port 1 (KL15 strømforsyning)
IF45 IF45 sikring 10 A Bagsæde USB, strømforsyning
IF46 IF46 sikring 25 A Bageste 12 V-strømstik, strømforsyning
IF47 IF47 sikring 10 A Førersæde pneumatisk lændestøtte, strømforsyning
IF48 IF48 sikring 10 A Passagersæde pneumatisk lændestøtte, strømforsyning
IF49 IF49 sikring 10 A Bagsæde, massage, strømforsyning
IF50 IF50 sikring 15 A (Reserveret)
IF51 IF51 sikring 15 A Karrosseristyreenhed (opladning) KL30 strømforsyning
IF52 IF52 sikring 30 A Styreenhed for førersæde, strømforsyning
IF53 IF53 sikring 30 A Styreenhed for passagersæde, strømforsyning
IF54 IF54 sikring 30 A Styreenhed for venstre fordør KL30, strømforsyning 1
IF55 IF55 sikring 20 A Styreenhed for venstre fordør KL30, strømforsyning 2
IF56 IF56 sikring 30 A Styreenhed for højre fordør KL30, strømforsyning 1
IF57 IF57 sikring 20 A Styreenhed for højre fordør KL30, strømforsyning 2
IF58 IF58 sikring 30 A Styreenhed for venstre bagdør KL30, strømforsyning 1
IF59 IF59 sikring 20 A Styreenhed for venstre bagdør KL30, strømforsyning 2
IF60 IF60 sikring 30 A Styreenhed for højre bagdør KL30, strømforsyning 1
IF61 IF61 sikring 20 A Styreenhed for højre bagdør KL30, strømforsyning 1
IF62 IF62 sikring 40 A Bremsetrykregulering, motor 2, strømforsyning
IF63 IF63 sikring 50 A IR02 relækontakt, strømforsyning
IF64 IF64 sikring 40 A IR01 relækontakt, strømforsyning
IF65 IF65 sikring 50 A IR03 relækontakt, strømforsyning
IF66 IF66 sikring 40 A Soltag, strømforsyning
IF67 IF67 sikring 20 A Bremsetrykreguleringsmodul, strømforsyning
IF68 IF68 sikring 40 A Bremsetrykregulering, motor 1, strømforsyning

Sikringsboks i bagagerum

Advarsel 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Brug ikke sikringer med en nominel strøm, der er højere end den nominelle strøm. Udskift kun den sprængte sikring med en sikring med samme nominelle strømstyrke og størrelse.

Nr. Delnavn Nominel værdi Beskrivelse
TR01 TR01 relæ  (Reserveret)
TR02 TR02 relæ 40 A Bagrudeafdugger, strømforsyning
TR03 TR03 relæ 40 A KL15 strømforsyning (redundans)
TR04 TR04 relæ  (Reserveret)
TR05 TR05 relæ  (Reserveret)
TR06 TR06 relæ  (Reserveret)
TR07 TR07 relæ 30 A Bagrudevisker, strømforsyning
TR08 TR08 relæ  
TR09 TR09 relæ  (Reserveret)
TR10 TR10 relæ  (Reserveret)
TR11 TR11 relæ  (Reserveret)
TR12 TR12 relæ  (Reserveret)
TR13 TR13 relæ  (Reserveret)
TF01 TF01 sikring  (Reserveret)
TF02 TF02 sikring  (Reserveret)
TF03 TF03 sikring 10 A Batteristyringsenhed, strømforsyning 1 (KL30)
TF04 TF04 sikring 10 A Karrosserigatewaymodul 2, strømforsyning
TF05 TF05 sikring 15 A Bagrudevisker (KL30) strømforsyning
TF06 TF06 sikring 10 A Bageste inverter, strømforsyning
TF07 TF07 sikring 10 A LiDAR-sensor, strømforsyning
TF08 TF08 sikring 30 A ADAS-styreenhed 1, strømforsyning
TF09 TF09 sikring  (Reserveret)
TF10 TF10 sikring 30 A ADAS-domænestyreenhed, strømforsyning 2
TF11 TF11 sikring 30 A Karrosseristyreenhed (strømforsyning til udvendig belysning) 1
TF12 TF12 sikring 30 A Karrosseristyreenhed (strømforsyning til udvendig belysning) 2
TF13 TF13 sikring 10 A Karrosseristyreenhed, strømforsyning 2
TF14 TF14 sikring 10 A TR02 relæspole, strømforsyning
TF15 TF15 sikring 10 A Sparkesensor for bagklap, strømforsyning
TF16 TF16 sikring 20 A Infotainmentsystemkonsol (KL30 strømforsyning) 2
TF17 TF17 sikring 15 A Pyroteknisk sikkerhedsafbryder, strømforsyning
TF18 TF18 sikring  (Reserveret)
TF19 TF19 sikring 10 A TR03 relæspole, strømforsyning
TF20 TF20 sikring  (Reserveret)
TF21 TF21 sikring  (Reserveret)
TF22 TF22 sikring  (Reserveret)
TF23 TF23 sikring  (Reserveret)
TF24 TF24 sikring  (Reserveret)
TF25 TF25 sikring  (Reserveret)
TF26 TF26 sikring  (Reserveret)
TF27 TF27 sikring  (Reserveret)
TF28 TF28 sikring  (Reserveret)
TF29 TF29 sikring  (Reserveret)
TF30 TF30 sikring  (Reserveret)
TF31 TF31 sikring 20 A Fleksibel karrosseristyreenhed, strømforsyning 4
TF32 TF32 sikring 30 A Bagsæde, strømforsyning
TF33 TF33 sikring 30 A Forstærkerstyreenhed, strømforsyning 1
TF34 TF34 sikring 30 A Bagklapmotor, strømforsyning
TF35 TF35 sikring  (Reserveret)
TF36 TF36 sikring 30 A Forstærkerstyreenhed, strømforsyning 2
TF37 TF37 sikring 30 A Fleksibel karrosseristyreenhed, strømforsyning 1
TF38 TF38 sikring 20 A Fleksibel karrosseristyreenhed, strømforsyning 2
TF39 TF39 sikring 40 A Bagrudeafdugger, strømforsyning
TF40 TF40 sikring 40 A TR03 relækontakt, strømforsyning
TF41 TF41 sikring 20 A Fleksibel karrosseristyreenhed, strømforsyning 3

Sikringsboks

Advarsel 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Brug ikke sikringer med en nominel strøm, der er højere end den nominelle strøm. Udskift kun den sprængte sikring med en sikring med samme nominelle strømstyrke og størrelse.

Nr. Nominel værdi Beskrivelse
PF01 450 A DC/DC-omformer
PF02 200 A Fronthjelmens sikringsboks
PF03 200 A Instrumentpanelets sikringsboks
PF04 200 A Sikringsboks i bagagerum
PF05 125 A Elektrisk servostyring, gear
PF06 125 A Elektrisk servostyring, gear

Udvendig rengøring og vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring og voksning kan beskytte køretøjets ydre mod skader fra det ydre miljø. Hyppigheden af rengøring og voksning afhænger af hyppigheden af brugen, parkeringsforholdene (om køretøjet er parkeret i en garage, under et træ eller i direkte sollys) og vejrforholdene.

Fugleklatter, insektrester, træharpiks, industriudledninger, tjærepletter, aske og andre aflejringer på karosseriet og taget vil beskadige lakken. Denne korrosion forstærkes ved høje temperaturer og i stærkt sollys. Derfor kan det være nødvendigt med en ugentlig rengøring. Væd pletterne med tilstrækkeligt vand og fjern dem derefter.

Advarsel Køretøjet må ikke vaskes, når det oplades.

Køretøjet må ikke vaskes, når det er under opladning.

Advarsel særlige rengørings- eller plejeprodukter, når du vasker eller vokser køretøjet. Vær opmærksom på udløbsdatoen før brug, og opbevar produkterne utilgængeligt for børn.

Brug specialiserede rengøringsmidler eller balsam, når du vasker eller vokser køretøjet. Vær opmærksom på udløbsdatoen før brug, og opbevar dem uden for børns rækkevidde.

Manuel rengøring

Når du rengør køretøjet manuelt, skal du bruge tilstrækkeligt vand til at gøre køretøjets yderside våd og skylle så mange pletter som muligt væk. Brug en blød svamp, klud eller en blød børste til forsigtigt at rengøre køretøjet fra top til bund. Brug rengøringsmidler til at fjerne genstridige pletter. Når svampen eller kluden bliver for beskidt, skal du udskifte den. Når du har rengjort køretøjet, skal du skylle det grundigt med rent vand og tørre det af med et håndklæde. Efter saltspredning om vinteren skal du rengøre køretøjets underside grundigt.

For at beskytte miljøet bedes du rengøre køretøjet på en specialiseret rengøringsplatform. Hvis et sådant udstyr ikke er tilgængeligt, skal du vælge et passende sted at rengøre køretøjet.

Note Køretøjet må ikke vaskes i direkte sollys, da det kan beskadige lakken.
 • Køretøjet må ikke vaskes i direkte sollys, da dette kan beskadige lakken.

 • Når du vasker bilen med en vandslange i koldt vejr, må du ikke sprøjte vand direkte på dørhåndtag, opladningsporte, døre og soltag. Ellers kan disse bevægelige dele fryse fast.

 • Brug ikke grove svampe eller ætsende rengøringsmidler, som kan beskadige lakken.

 • Brug ikke vand, der er varmere end 60 ℃.

 • Brug ikke en tør klud eller svamp til at rengøre forlygterne. Rengør dem i stedet med vand eller bilshampoo.

Automatisk rengøring

Køretøjet kan rengøres i en automatisk bilvask, men bilvaskudstyrets struktur, filter og type af rengørings- og plejemidler vil påvirke den udvendige maling. Hvis karrosserilakken ser mat eller ridset ud efter en bilvask, skal du straks informere vaskeoperatøren. Om nødvendigt bør bilvaskudstyret udskiftes.

Før du bruger en automatisk bilvask, skal vinduerne og soltaget være lukket, den automatiske vinduesviskerfunktion deaktiveret og sidespejlene klappet sammen. Samtidig skal det meddeles vaskeoperatøren, at køretøjet er udstyret med tagbagagebærer og radioantenne.

Advarsel Du vasker køretøjet i en automatisk bilvask, skal du trykke på applikationsstarter og vælge Indstillinger > Kørsel > Bugserings-/vasketilstand.

Skift til NEUTRAL (N-gear) før en automatisk bilvask. Gå ind i Indstillinger nederst i midterdisplayet, og tryk på Driving > Tow/Wash Mode (Kørsel > Slæbe-/Vasketilstand).

Højtryksrensning

Når der anvendes en højtryksrenser, skal man sørge for at følge brugsanvisningen og holde tilstrækkelig afstand til lakoverfladen eller bløde materialer (f.eks. gummislanger eller lydisoleringsmaterialer). Når køretøjet vaskes, anbefales det at holde en afstand på mere end 500 mm ved et tryk på under 100 bar og en temperatur på højst 60 °C og at holde vaskeren så vinkelret som muligt på køretøjet. Hvis disse standardparametre overskrides, kan det medføre skader på køretøjets dele eller vand, der drypper ind i bilen.

Der må ikke anvendes rundstråledyser eller roterende dyser. Dæk må ikke rengøres med rundstråledyser. Selv hvis en sådan dyse anvendes på afstand og i kort tid, kan den forårsage skader på dækkene.

Der må ikke anvendes en højtryksrenser til rengøring af køretøjets certificeringsmærke.

Polering og voksning

Voks af høj kvalitet beskytter bilens lak mod miljøskader og forhindrer endda mindre ridser. Når vanddråberne ikke længere ruller glat af fra den rene karrosserilak, skal du bruge et lag hård bilvoks af høj kvalitet på karrosserilakken. Hvis køretøjet rengøres regelmæssigt med rengøringsmidler, anbefaler vi, at du anvender hård voks mindst to gange om året for at beskytte karrosserilakken.

Polering er kun nødvendig, når overfladen af karrosserilakken har mistet sin glans og ikke kan genoprettes ved voksning. Polér ikke plastikdele eller dele med mat finish.

Viskerblade

Vask viskerbladene med lunkent bilshampoo. Der må ikke anvendes alkohol eller rengøringsmidler, der indeholder olieprodukter.

Vinduer og sidespejle

Brug glasrens til regelmæssig rengøring af alle ruder på indersiden og ydersiden.

Rengør indersiden af den bageste forrude med en blød klud ved at tørre på tværs. Skrab ikke glasset og brug ikke slibende rengøringsmidler for at undgå at beskadige varmeelementet.

Rengør sidespejlene med bilshampoo. Brug ikke slibende rengøringsmidler for at undgå at beskadige spejlene.

Plastdele

Rengør plastdelene med almindelige rengøringsmetoder. Ved genstridige pletter må du kun bruge specialiserede opløsningsmiddelfrie plastikrengøringsmidler for at undgå korrosion.

Kromdele

Du kan rengøre kromdelene med en våd klud først og derefter tørre dem af med en blød tør klud. For at opnå en bedre effekt kan du bruge kromrensemidler til at rengøre kromdelene. Når du bruger forkromningsmidler, skal du sørge for at påføre produkterne fuldstændigt og jævnt. Rengør eller tør kromdelene ikke i støvede eller sandede omgivelser.

Hjul

For at holde aluminiumslegeringshjulene i god stand kræver hjulene regelmæssig vedligeholdelse. Vi anbefaler, at du rengør dem grundigt en gang hver anden uge for at forhindre, at slibepartikler, snavs eller saltpartikler sætter sig fast på hjulene og ætser dem. Efter rengøring skal du behandle aluminiumslegeringsfælgene med specialiserede syre- og alkalifrie rengøringsmidler. Påfør hård voks på hjulene en gang hver tredje måned. Hvis det beskyttende malingslag beskadiges på grund af stød, f.eks. fra en sten, skal du sørge for at retouchere lakken straks. Brug ikke lakpolermiddel eller andre polermaterialer.

Alvorlige pletter på hjulene kan forårsage ubalance af hjulene. Dette vil resultere i hjulvibrationer, som overføres til rattet. I nogle tilfælde kan dette medføre for tidligt slid på styretøjet. Derfor er det nødvendigt at rense pletter på hjulene regelmæssigt.

Beskyttelse af undervognen

Køretøjets undervogn er specialbehandlet for at beskytte mod kemiske og mekaniske skader. Skader på det beskyttende lag under kørsel er dog uundgåelige. Vi anbefaler, at du regelmæssigt kontrollerer undervognen og det beskyttende lag før vinteren og om foråret og reparerer det, når det er nødvendigt.

Udsat område af radaren

Du kan manuelt rengøre det udsatte område af radaren ved at tørre det af med en flanel, der er gennemvædet med en passende mængde vand eller neutral rengøringsopløsning.

Hvis der er sne eller is, skal du først fjerne is og sne på radarens udsatte område og derefter tørre det af med en klud eller lade det tørre i luften.

Når du bruger en højtryksrenser, må du ikke skylle direkte på det udsatte område af radaren. Ellers kan der opstå skader.

Vær forsigtig med ikke at forurene eller beskadige sensorerne på de forreste/bageste kofangere under vedligeholdelse.

Det eksponerede område af LiDAR-sensoren må ikke filmes, vokses eller belægges. Ellers kan LiDAR-sensorens ydeevne blive forringet.

Indvendig rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt interiøret med rengøringsmidler eller plejemidler for at bevare interiørets udseende. Før du bruger et rengøringsmiddel, skal du først støvsuge interiøret.

Note 某些材质有颜色的衣服(例如深色牛仔裤和羊皮服装)可能会弄脏内饰面料。如果发生此情况,务必尽快清洁和护理这些部位的面料
 • Nogle farvestoffer (f.eks. fra mørkt vaskede jeans eller fåreskindstøj) kan give pletter på de indvendige materialer. Når dette sker, skal du rengøre den farvede overflade så hurtigt som muligt.

 • Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks. rengøringsmidler, benzin eller petroleumsløsningsmidler, som kan beskadige de indvendige materialer.

 • Sprøjt ikke rengøringsmidler direkte på elektroniske knapper, kontakter eller dele. Tør pletter af med en blød klud, der er fugtet med rengøringsvæske.

 • Skarpe genstande kan beskadige stoffets indre.

Stofinteriør

Brug kun specialiserede rengøringsmidler, tørt skum og en blød børste til at rengøre stofmaterialerne på dørene, bagagerummet, taget og andre områder.

Læderinteriør

Du kan bruge en let våd bomulds- eller uldklud eller en rengøringsklud til at rense almindeligt snavs på læderinteriøret. Du kan bruge en klud, der er dyppet i mild bilshampoo, til at rense genstridige oliepletter. Sørg for, at lædermaterialet ikke er helt vådt, og undgå, at vand siver ind gennem syningerne. Eventuelt tilbageværende vand på læderoverfladen skal hurtigt tørres af med en blød, tør klud. Pletter fra kuglepenne, blæk, læbestifter, skocreme og andre stoffer på læderoverflader bør fjernes så hurtigt som muligt. Vi anbefaler, at du bruger en 100% ren polyurethansk skumsvamp til rengøring af Nappalæder.

Vi anbefaler, at du begrænser brugen af læderplejeprodukter så meget som muligt, højst to gange om året for lyst læder og højst en gang om året for mørkfarvet læder.

Note 不可用含溶剂的清洁剂清洁仪表板、气囊饰盖或皮革制品
 • Du må ikke bruge rengøringsmidler til at rengøre instrumentpanelet, airbagdækslerne eller læderbetrækket.

 • For at undgå, at læderet falmer, må du ikke lade bilen stå i stærkt sollys i længere tid. Hvis du skal parkere køretøjet i stærkt sollys, skal du dække alt lædermateriale til.

 • Skarpe genstande på tøj såsom lynlåse, nitter og skarpe spænder kan efterlade mærker eller buler på læderet.

 • Undgå at drikke kaffe eller bruge solcreme i køretøjer med Nappalæderinteriør. Fjern kaffe- eller solcremepletter på Nappalæder med mildt sæbevand så hurtigt som muligt.

 • Sprøjt ikke formaldehydrengøringsmidler på læder. Det kan efterlade hvide pletter på ægte læder, som er svære at fjerne.

Sikkerhedsseler

Brug kun mild bilshampoo til at rengøre sikkerhedsselerne. Sikkerhedsselerne må ikke fjernes fra køretøjet. Lad selerne tørre helt, mens de er udstrakte.

Anvendelse af antibakterielt produkt

Haptex

Haptex syntetisk læder med antibakterielle egenskaber ved hjælp af et funktionelt lag er baseret på Biomaster AT300 (aktivt indholdsstof sølvklorid CAS-nr. 7783-90-6) til brug i bilinteriørdele (f.eks. sæder, IP, CNSL og stolper) beklædning: Antimikrobiel produktbeskyttelse mod gram-positive og gram-negative bakterier (f.eks. Staphylococcus aureus og Escherichia coli i henhold til GB/T 31402 eller ISO 22196). Der skal ikke tages yderligere forholdsregler, når føreren og passagererne bruger køretøjet normalt.

PVC

Syntetisk PVC-læder med antibakterielle egenskaber er baseret på SILVADUR™ 960 Flex Antimicrobial, et polymersystem, der indeholder et sølvion-antimikrobielt middel (aktiv ingrediens CAS-Nr. 7761-88-8) til brug i bilinteriørdel (f.eks. IP-overdel, DP-toprulle, indvendig konsol) beklædning: Antimikrobiel produktbeskyttelse mod gram-positive og gram-negative bakterier (f.eks. Staphylococcus aureus og Escherichia coli i henhold til ISO 22196). Der skal ikke tages yderligere forholdsregler, når føreren og passagererne bruger køretøjet normalt.

Lak

 1. Akzo Nobel vandbårne belægninger med antibakterielle egenskaber er baseret på sølvklorid (aktivt indholdsstof CAS-Nr. 7783-90-6) til brug i førerens airbagdæksel: Antimikrobiel produktbeskyttelse mod gram-positive og gram-negative bakterier (f.eks. Staphylococcus aureus og Escherichia coli i henhold til GB/T 31402 eller ISO 22196). Der skal ikke tages yderligere forholdsregler, når føreren og passagererne bruger køretøjet normalt.

 2. MUSASHI belægninger med antibakterielle egenskaber er baseret på sølvfosfatglas (aktivt indholdsstof CAS-Nr. 308069-39-8) til brug i garnering ASSY af rattet: Antimikrobiel produktbeskyttelse mod gram-positive og gram-negative bakterier (f.eks. Staphylococcus aureus og Escherichia coli i henhold til GB/T 31402). Der skal ikke tages yderligere forholdsregler, når føreren og passagererne bruger køretøjet normalt.

 3. PETER belægninger med antibakterielle egenskaber er baseret på sølvfosfatglas (aktivt indholdsstof CAS-nr. 308069-39-8) til brug i indvendige dele til biler (f.eks. dørhåndtagsindlæg, bageste udluftningspanel, bageste USB-panel og PRND ornament): Antimikrobiel produktbeskyttelse mod gram-positive og gram-negative bakterier (f.eks. Staphylococcus aureus og Escherichia coli i henhold til ISO 22196). Der skal ikke tages yderligere forholdsregler, når føreren og passagererne bruger køretøjet normalt.

Ratlæder

Kunstlæder med antibakterielle egenskaber ved hjælp af et funktionelt lag er baseret på Laedana® (aktivt indholdsstof sølv adsorberet på siliciumdioxid som et nanomateriale i form af et stabilt aggregat med primære partikler i nanoskalaen) til brug i ratoverfladebeklædningen: Antimikrobiel produktbeskyttelse mod gram-positive og gram-negative bakterier (f.eks. Staphylococcus aureus og Escherichia coli i henhold til GB/T 31402 eller ISO 22196). Der skal ikke tages yderligere forholdsregler, når føreren og passagererne bruger køretøjet normalt.

Filter

Filter med antibakterielle egenskaber ved hjælp af et funktionelt lag er baseret på dimethyltetradecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid (N-46279) (aktivt indholdsstof CAS-Nr. 41591-87-1) til brug i luftbehandlings-/klimastyringssystemer: Bakteriostatiske og fungistatiske egenskaber mod et væld af gram-positive og gram-negative bakterier, gær og svampe i henhold til ISO 846 og JIS L 1902. Der skal ikke tages yderligere forholdsregler, når du bringer filteret på markedet.

Fordamperkerne og indre kondensatorbelægning

URD belægning er et hydrofilt kemikalie, der indeholder biocidholdige produkter. Fordamperen og IC kunne beskyttes af den hydrofile belægning med antimikrobielle egenskaber ved hjælp af et funktionelt lag baseret på aktive indholdsstoffer TBZ (CAS:148-79-8), SPT (CAS:3811-73-2), ZPT (CAS:13463-41-7) og/eller OIT (CAS:26530-20-1). Belægningen viser gode antimeldugegenskaber for Aspergillus Niger, Penicillium sp., og antibakterielle egenskaber for Escherichia coli og Staphylococcus aureus i henhold til GB 21551.2. Der skal ikke tages yderligere forholdsregler, når du bringer fordamper og indvendig kondensator på markedet.

Køretøjsdata

Producent

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.

NIOs hotline

Se listen over kontakter

NIOs officielle websted

Se listen over kontakter

Du kan finde køretøjets certifikat nederste på den højre B-stolpe.

Køretøjets varemærke:

Instrumentpanel og betjeningsanordninger

1. Elektroniske kontakter på indvendige dørhåndtag

8. Kontrolpanel for nødopkald og læselampe

2. Kontrolpanel for ruder

9. NOMI

3. Ratknapper - venstre

10. Midterdisplay

4. Lyskontakt til blinklys og forlygter

11. Gearvælger og kontrolpanel på midterkonsol

5. Digitalt instrumentpanel

12. Kabelfri opladningsplade

6. Ratknapper - højre

13. Speeder

7. Kontakt til viskere/vaskere

14. Bremsepedal

Information om advarselsskilt

Nr.

Navn

Advarselstegn

Beskrivelse

1

Advarselsskilt for højspændingselektricitet

Kan opdateres til

Fare! Rør ikke ved højspændingskomponenter.

2

Advarselsskilt for højspændingskomponenter 1

Kan opdateres til

Højspændingskomponenter. Fare! Rør ikke ved højspændingskomponenter uden at bære beskyttelsesudstyr for at undgå elektrisk stød.

3

Advarselsskilt for højspændingskomponenter 2

Kan opdateres til

Højspændingskomponenter. Fare! Rør ikke ved højspændingskomponenter uden at bære beskyttelsesudstyr for at undgå elektrisk stød og forbrændinger.

4

Advarselsskilt for højspændingsbatteripakke

Kan opdateres til

Advarsler ved brug af højspændingsbatteripakken

5

Advarselsskilt for højspændingskabel

Kan opdateres til

Højspændingskomponenter er forbundet med orange højspændingskabler. Berør ikke højspændingskomponenter uden at bære beskyttelsesudstyr.

6

Identifikatorer for gensidig kompatibilitet, der anvendes til opladning af bilen

Identifikatorer for gensidig kompatibilitet, der skal vejlede dig ved opladning af bilen, findes i bilens opladningsport. Når du vælger opladningspistol, skal du sikre dig, at identifikatoren på opladningspistolen svarer til en af de identifikatorer, der findes i bilens opladningsport, enten C, K eller L. Spændingsintervaller relateret til disse identifikatorer er som følger:

 • C: AC ≤ 480V

 • K: DC 50V til 500V

 • L: DC 200V til 920V

Stelnummer

Stelnummeret er indstemplet til højre på motorhjelmen.

Du kan også finde stelnummeret følgende steder:

 1. På undersiden af motorhjelmen

 2. Øverst for enden af den forreste drivmotor

 3. Venstre side af instrumentpanelet

 4. Nederste venstre område af forruden

 5. Nederste område af højre B-stolpe

 6. Nederste område af højre bageste dørramme

 7. Øverst for enden af den bageste motor

 8. Øverste side af gulvet bag

 9. Højre side af bagklappen

Du kan også læse stelnummeret med diagnoseinstrumenter, der parres med køretøjet (sikkerhedsmodulets diagnoseværktøj BD2):
 1. Tilslut diagnoseinstrumentet til køretøjets diagnosestik, og tænd for det.

 2. Start diagnoseprogrammet, og log ind på diagnoseinstrumentets brugerflade.

 3. Diagnoseinstrumentet aflæser og viser automatisk stelnummeret på diagnoseinstrumentets brugerflade.

Der er en radiofrekvensidentificeringsenhed (RFID) ved køretøjets forrude. Du kan montere ETC-enheden her.

Identifikationsetiketter til drivmotor

Den forreste identifikationsmærkat til drivmotoren er placeret på motorens underside.

Den bageste identifikationsetiket til drivmotoren er placeret på motorens underside.

Anbefalede væsker og kapaciteter

Genstand

Produkt

Kapacitet

Bremsevæske

DOT4

0,71 l

Kølevæske

-40°C OAT (vand-ethylenglycol-opløsning med inhibitor)

14,75 l (75 kWh)

14,5 l (100 kWh)

Kølemiddel

R1234yf

1000 g

Sprinklervæske

Frysepunkt<-30°C

3L

Transmissionsolie

Castrol BOT350M3

1 l (for), 1,6 l (bag)

Oplysninger om drivaggregat

 1. Højspændingskontrolsystem

 2. Højspændingsnødstopsstik

 3. Højspændingsvarmer til klimastyring

 4. Airbags

 5. Gardinairbagcylinder

 6. Strukturforstærkning

 7. Gardinairbags

 8. 12V-batteri

 9. Drivmotor

 10. Højspændingsbatteri

 11. Ladeport

 12. Airbagstyreenhed

 13. Højtryksluftpumpe

 14. Højtryksluftbeholder

 15. Klimaanlægskompressor

 16. Selestrammermekanisme

 17. Luftaffjedring

Højspændingsbatteri

Køretøjet er udstyret med et 350V lithium-ion-højspændingsbatteri. Det må ikke beskadiges, når køretøjet løftes nedefra. Når der bruges redningsudstyr, skal du være særligt opmærksom på ikke at beskadige undervognen.

Advarsel 高压电池警告
 • Før service, fjernelse og montering af højspændingskomponenter skal du sørge for at slukke for køretøjet og bekræfte, at nødafbryderen og 12V-strømforsyningen er frakoblet. Efter at køretøjet er slukket, skal du lade det stå i mere end 5 minutter.

 • Personale uden tilsvarende kvalifikationer må ikke betjene højspændingskomponenter. Operatørerne skal bære beskyttelsesudstyr som f.eks. isoleringshandsker, der opfylder de relevante krav, og må ikke bære nogen metalgenstande.

Drivmotor

Drivsystemet driver køretøjet ved at omforme jævnstrømmen højspændingsbatteriet til mekanisk drejningsmoment, der fordeles til de fire hjul. Desuden kan det genindvinde kinetisk energi for at oplade højspændingsbatteriet og dreje kardanakslerne baglæns. Drivsystemet består af to drivmotorer. Den forreste motor er monteret på den forreste hjælperamme, og den bageste motor er monteret på den bageste hjælperamme.

12V-batteri

12V-batteriet strømforsyner det supplerende fastholdelsessystem, ruder, låse, berøringsskærm og køretøjets lys.

Airbags

Airbagsystemet omfatter airbag foran og sideairbags. Airbags foran omfatter hovedairbags, der sidder i rattets pynteflap og i loftsbeklædningen i passagersiden. Sideairbags omfatter en sædemonteret sideairbag ved forsædet (sidder på ydersiden af forsæderne) og en gardinairbag (over dørene i begge sider, i loftet fra A-stolpen til C-stolpen, der indeholder gardincylinderne). Tilstedeværelsen af en airbag er angivet med ordet "AIRBAG" alle de steder, hvor der er en airbag.

Luftaffjedring, højtryksbeholder

Højtryksbeholderen er monteret i bagenden af karrosseriet med et gummibeklædt beslag. Luftbeholderen genererer nok luft til affjedringen. Kørehøjden reguleres ved at regulere systemets lufttryk.

Køretøjets dimensioner

Genstand

Værdi

Længde A (mm)

4912

Bredde B (mm) (eksklusive sidespejle)

1987

Højde C (mm)

1720

Hjulafstand D (mm)

2960

Sporvidde for E (mm)

1668

Sporvidde bag F (mm)

1672

Udhæng for G (mm)

935

Udhæng bag H (mm)

1017

Frihøjde (mm)

158

Frigangsvinkel

17°

Frigangsvinkel bagtil

22°

Sæder

5

Masseparametre

Genstand 75 kWh 100 kWh
Tjenestemasse (kg) 2346 2366
Køretøjets masse med karrosseri i køreklar stand (inklusive kølevæske, olier, brændstof, værktøj, reservehjul og fører) (kg) 2421 2441
Distribution af denne masse mellem akslerne (kg) Foraksel: 1216 1226
Bagaksel: 1205 1215
Teknisk tilladt maksimal lastmasse angivet af producenten (kg) 2890 2890
Fordeling af denne masse mellem akslerne og i forbindelse med en sættevogn eller kærre, last på koblingspunktet (kg) Foraksel: 1306 1306
Bagaksel: 1584 1584
Teknisk tilladt maksimal masse på hver aksel (kg) Foraksel: 1400 1400
Bagaksel: 1695 1695
Advarsel Når der er monteret en trailer, er det stadig nødvendigt at sikre, at

Når der er monteret en trailer, er det stadig nødvendigt at sikre, at:

 • Teknisk tilladt maksimal lastmasse er ikke mere end 2890 kg,

 • Teknisk tilladt maksimal masse på foraksel er ikke mere end 1400 kg og på bagakslen ikke mere end 1695 kg.

Fælg- og dækspecifikationer

Genstand

Værdi

Specifikationer

255/50R20 109V XL

265/45R21 108Y XL

Dæktryk (bar)

2,6 (ingen last)

Cambervinkel

-0,5±0,5°

Samlet forreste cambervinkel

0±0,5°

Forreste spidsning

0,3±0,2°

Forreste castervinkel

4,7±0,5°

Samlet forreste castervinkel

0±0,5°

Bageste cambervinkel

-1,3±0,5°

Samlet bageste cambervinkel

0±0,5°

Samlet bageste spidsning

0,2±0,2°

Frigangsvinkel

0±0,2°

Ratvinkel

0±3,5°

Forreste sporhøjde (mm)

473±5

Bageste sporhøjde (mm)

476±5

Hjulmøtrik, tilspændingsmoment (N·m)

210

Bemærk! Fælgspecifikationer afhænger af køretøjets konfigurationer.

Dækmærker

Dækkenes sidevægge er markeret med alle dækrelaterede tegn og egenskaber.

 1. Produktnavn

 2. Maksimal dækbelastning og maksimalt tilladt dæktryk (som ikke må anvendes til normal kørsel)

 3. Dækstørrelse

  For eksempel betyder 245/45R20, at dækbredden er 245 mm og højde/bredde-forholdet er 45, R angiver, at det er radialdæk, og fælgdiameter er 20 tommer.

 4. Belastningsindeks og nominel hastighed

  For eksempel betyder 103, at dækbelastningen er 875 kg, 105 betyder, at dækbelastningen er 925 kg.

  Nominel hastighed angiver den maksimale hastighed, hvor dækket kan køre i lang tid, hvor Q=160 km/t, R=170 km/t, S=180 km/t, T=190 km/t, U=200 km/t, H=210 km/t, V=240 km/t, W=270 km/t, and Y=300 km/t.

 5. Mærke for nominel belastning

 6. DOT-dækidentificeringsnummer

  Efter bogstaverne DOT angiver de første 2 tal/bogstaver koden for den fabrik, hvor dækket blev produceret, de 2 næste tal/bogstaver angiver størrelsen af dækket, de 4 næste tal/bogstaver angiver dække typekode, og de 4 sidste tal angiver det år og den uge, hvor dækket blev produceret. For eksempel angiver 1721 den 17. uge i 2021. Disse oplysninger kan bruges til at kontakte kunden, når et dæk er defekt og skal tilbagekaldes.

Motorparametre

Genstand

Værdi

For

Bag

Type

Vekselstrømsmotor med permanent magnet

Vekselstrømsmotor med induktion

Model

TZ180S001

YS300S002

Opgivet effekt/drejningsmoment (kW/N·m)

70/150

35/70

Spidseffekt/drejningsmoment (kW/N·m)

180/350

300/500

Specifikationer for bremser og affjedring

Genstand

Værdi

Bremseklodstykkelse (mm)

For

Bag

2-9

2-11

Bremseskivetykkelse (mm)

For

Bag

32-30

20-18

Nominelt tryk i luftaffjedringsbeholder (bar)

20

Parametre for højspændingsbatteri

Genstand 100 kWh (Jiangsu Contemporary Amperex Technology Limited) 100 kWh (CALB Co., Ltd.) 75 kWh 70 kWh
Højspændingsbattericelle Type Ternært litium-ion-batteri Ternært litium-ion-batteri Ternært litium-ion jernfosfatbatteri Ternært litium-ion-batteri
Nominel spænding (V) 3,73 3,74 3,73/3,22 3,65
Nominel kapacitet (Ah) 276 137 237/192 100
Højspændingsbatterienhedssystem Nominel spænding (V) 358 358 386 350
Nominel kapacitet (Ah) 280 280 195 200
L x B x H (mm) 2062 x 1539 x 185,6 2062 x 1539 x 183,1 2062 x 1539 x 185,6 2062 x 1539 x 136
Antal celler i batterienhed 96 192 118 192
Vægt af batterienhed (kg) 555 555 535 525

Oppumpning af dæk

Advarsel 使用胎压过低或过高的轮胎将会引发事故,造成人身伤亡。

Brug af dæk med for lavt eller for højt dæktryk øger risikoen for ulykker og personskader.

For at sikre kørselssikkerheden skal du kontrollere dæktrykket regelmæssigt. Når du kontrollerer dæktrykket, skal du sørge for, at dækkene er kolde (dæktemperaturen er den samme som den omgivende temperatur, eller at køretøjet har slået stille i tre timer efter at have kørt). Mærkaten med det anbefalede kolde dæktryk sidder på rammen ved førerdøren. Hvis dækket er varmt, er dæktrykket generelt 0,3 bar højere end for et koldt dæk.

For højt dæktryk påvirker din komfort under kørsel, beskadiger dæk, især på ujævn vej og medfører punkteringer i svære tilfælde. Dette kan medføre uventet tab af kontrol over køretøjet og en øget risiko for personskader. For lavt dæktryk medfører ujævnt dækslid, påvirker køreevne og medfører unormalt energiforbrug.

Note 车辆 21 寸轮胎为自修补轮胎,在穿刺宽度小于 5mm,中控屏显示胎压正常的情况下仍可在一定速度范围内(120 km/h)继续行驶。若发现轮胎穿刺宽度大于 5mm 或受损严重时,请及时联系蔚来汽车服务中心进行轮胎检查或更换。

21 -tommers dækkene på køretøjet er selvforseglende dæk. Når punkteringen er mindre end 5 mm bred og det dæktryk, der vises på midterdisplayet, er normalt, kan køretøjet stadig køres under 120 km/t. Hvis dækket er alvorligt punkteret eller beskadiget, skal du straks kontakte NIO for at få dækket kontrolleret eller udskiftet.

Du kan pumpe dækkene op med dækpumpen i nødhjælpskassen. Sådan pumpes et fladt dæk op:
 1. Parker køretøjet på en sikker vej, tag refleksvesten på, og opsæt advarselstrekanten korrekt.

 2. Åbn nødhjælpskassen i bagagerummet, og tag dækpumpen ud.

 3. Tilslut luftslange på siden af dækpumpen til ventilen på dækket.

 4. Tilslut dækpumpens strømstik til 12V-strømudtaget i køretøjet.

 5. Sørg for, at køretøjet er tændt, tænd på afbryderne på dækpumpen, og pump dækket op. Når dæktrykket når 2,6 bar, skal du manuelt slukke for dækpumpen og afbryde den fra stikkontakten.

 6. Når dækket er pumpe op, skal du tage pumpen af køretøjet og lægge den tilbage i nødhjælpskassen.

Dæktryksovervågningssystem (TPMS)

Køretøjet er udstyret med et dæktryksovervågningssystem. Hvis et eller flere dæk har et unormalt tryk eller en unormal temperatur, tændes dæktrykindikatoren på det digitale instrumentpanel, og den angiver placeringen af det defekte dæk. Det minder dig også om at standse kørslen og kontrollere dækket så hurtigt som muligt og øge eller sænke dæktrykket til det normale interval.

Hvis et dæk har et unormalt dæktryk eller trykket falder hurtigt, tændes dæktrykindikatoren på instrumentpanelet, og systemet udsender et bip for at minde dig om at kontrollere dæktrykket. Hvis systemet fungerer unormalt eller dæktemperaturen er over det nominelle interval, blinker indikatoren i 75 sekunder og lyser derefter konstant , og systemet udsender et bip for at påminde dig om det. I dette tilfælde skal du parkere køretøjet et sikkert sted så hurtigt som muligt og kontakte NIO.

Du kan trykke på My EL7 > Health på midterdisplayet for at kontrollere det aktuelle dæktryk, der registreres af trykovervågningssystemet. Hvis det aktuelle dæktryk vises som "--", betyder det, at systemet ikke har opnået en gyldig aflæsning af dæktrykket, og kan du kontrollere dæktrykket igen efter at have over 25 km/t i mere end 10 minutter. Hvis et dæk har for lavt dæktryk, er overophedet eller systemet registrerer en anden unormalt tilstand, fremhæver midterdisplayet placeringen af det defekte dæk og viser detaljerede fejloplysninger.

Dæktrykovervågningssystemet er baseret på dæktemperaturen og den atmosfæriske temperatur. I store højder og lave temperaturer kan det være nødvendigt at pumpe dækket til et lidt højere tryk for at undgå alarmen for lavt dæktryk.

Funktionen af trykovervågningssystemet kan blive forstyrret, hvis der anvendes radiosenderenheder (f.eks. trådløse hovedtelefoner, walkie-talkies) i eller nær køretøjet.

Snekæder

Køretøjet har som standard ikke snekæder, men du kan købe dem. Vær opmærksom på følgende punkter, når du bruger snekæder:
 • Uegnede snekæder kan beskadige køretøjets dæk, fælge og bremsesystem. Læs nøje specifikationerne for de originale dæk samt de relevante instruktioner fra producenten af snekæder. Der kan kun bruges snekæder på de bageste 20-tommers originale dæk. Snekæder anbefales ikke på andre dæk.

 • Kør ikke mere end 50 km/t eller den fartbegrænsning, der er angivet af producenten af snekæderne (afhængigt af, hvad der er lavest).

 • Kør forsigtigt og langsomt for at undgå bump, huller i vejen, skarpe sving eller blokering af hjul, der kan forringe køretøjets funktion eller beskadige det.

 • For at undgå dækbeskadigelse og omfattende dækslitage skal snekæderne tages af, når du kører på veje uden sne.

Snesokker

EL7 har ikke snesokker, men du kan købe dem separat. Vær opmærksom på følgende punkter, når du bruger snesokker eller snekæder:
 • Uegnede snesokker kan beskadige køretøjets dæk, fælge og bremsesystem. Læs nøje specifikationerne for de originale dæk samt de relevante instruktioner fra producenten af snesokker. Snesokker kan bruges på alle køretøjets fire hjul.

 • Snesokker bruges kun på is os sne. Når der køres på tør vej (asfaltveje, cementveje, grusveje osv.), skal du straks afmontere dem. Snesokker skal afmonteres, når køretøjets parkeres.

 • Når køretøjet starter, kan is og sne på jorden blive kastet op på grund af det større vejgreb ved snesokker. Undgå at stå bag ved køretøjet.

 • Ingen grund til at slå køretøjets elektroniske stabilitetssystem fra, når der bruges snesokker.

 • Køretøjets hastighed må ikke være over 50 km/t med snesokker monteret. Undgå hurtig acceleration, hård bremsning, skarpe sving og andre aggressive handlinger. Ellers er der stor risiko for at beskadige snesokkerne.

 • Hvis der høres unormalt støj under kørslen med snesokker monteret, skal du standse køretøjet et sikkert sted for kontrollere, at snesokkerne er monteret korrekt, idet du sikrer din personlige sikkerhed.

 • Når det sorte stof i bundlaget under det hvide vejkontaktstof bortlægges, skal du afmontere snesokkerne og udskifte dem med nye.

 • Snesokker bør ikke bruges som erstatning for vinterdæk.

 • Efter brug skal snesokker placeres i originalemballagen og opbevares tørt. På grund materialets brugervenlighed kan snesokker vaskes ved stuetemperatur for at holde vejkontaktstoffet rent, men det skal ikke stryges.

Vinterdæk

Dækkets funktion forringes ved lave omgivende temperaturer, hvilket giver dårligere vejgreb og en forøget modtagelighed over for beskadigelse ved slag/stød. Performancedæk kan hærde midlertidigt, når de er kolde, hvilket gør, at du kan høre rotationsstøj de første kilometer, indtil dækkene bliver varme. For at opnå køretøjets optimale ydeevne skal du bruge vinterdæk om vinteren. Vælg velegnede modeller af vinterdæk eller pigdæk i henhold til lovgivningen i dit land.

Det anbefales at montere vinterdæk på køretøjet, når den omgivende temperatur er under 7 °C, da sommerdækkenes køreegenskaber forringes ved lave temperaturer, og det samme gælder komforten. Når du f.eks. kører eller accelererer ud af et sving på tørre eller glatte veje, kan der forekomme en raslelyd på grund af dækkene.

Meget lave temperaturer under omkring -15 °C kan medføre permanent beskadigelse af sommerdæk.

Brug det samme mærke og dækmønster af vinterdæk på alle hjul for at opnå sikre køreegenskaber.

Dækstørrelse Maksimumhastighed
255/50 R20 109T XL
265/45 R21 108T XL
Advarsel 冬季胎
 • Hvis dækkets maksimumhastighed overskrides, beskadiges dækket. Dette kan også medføre punkteringer. Overskrid aldrig dækkenes maksimumhastighed.

 • Vinterdæk med en mønsterdybde på under 4 mm skal straks udskiftes. Sådanne dæk er ikke længere egnet til vinterkørsel og har ikke længere tilstrækkeligt vejgreb. Derfor kan du miste kontrollen over køretøjet og forårsage en ulykke.

Dækreparation

Advarsel Hvis du fortsætter med at køre med et punkteret dæk, kan der nemt opstå et uheld på grund af fladt dæk, hvilket udsætter din personlige sikkerhed for fare.
 • Hvis du fortsætter med at køre med et punkteret dæk, kan der nemt opstå et uheld på grund af fladt dæk, hvilket udsætter din personlige sikkerhed for fare.

 • Undgå kontakt af dæktætningsmiddel med hud eller øjne. Hold dæktætningsmidlet uden for rækkevidde af børn. Under brug af dæktætningsmiddel er antænding af ild, åbne flammer og rygning forbudt.

 • Hvis dæktætningsmiddel kommer på huden eller i øjnene, skal du straks rense de berørte kropsdele fuldstændigt med store mængder vand. Skift forurenet tøj med det samme. Hvis du oplever en allergisk reaktion, skal du straks søge lægehjælp. Hvis du sluger dæktætningsmiddel, skal du straks skylle munden grundigt og drikke masser af vand. Fremkald ikke opkastning.

Advarsel 使用补胎液前,请查看补胎液罐上标示的有效期,确保在有效期内使用。 -20寸
 • Kontroller udløbsdatoen, der er markeret på beholderen, før du bruger dæktætningsmiddel.

 • Hvis bredden af punkteringen på et 20-tommers dæk er under 6 mm, anbefaler vi, at du fjerner det fremmede objekt og reparerer dækket med dæktætningsmiddel. Hvis punkteringen er over 6 mm bred, eller dækket er alvorligt beskadiget, skal du standse køretøjet sikkert og straks kontakte NIO for at få dækket udskiftet.

 • Hvis dækket repareres uden at fjerne den fremmede genstand, vil det forårsage en unormal støj under kørslen og kan resultere i en dæklækage på lange strækninger.

Note 车辆 21 寸轮胎为自修补轮胎,在穿刺宽度小于 5 mm,中控屏显示胎压正常的情况下仍可在一定速度范围内(120 km/h)继续行驶。但自修补轮胎不能作为永久补胎措施,若发现轮胎扎钉或受损严重时,请及时联系蔚来汽车服务中心进行轮胎检查或更换。
 • 21-tommers dækkene er selvforseglende dæk. Når bredden af en punktering er mindre end fem millimeter, og dæktrykket, der vises på hovedskærmen, er normalt, kan bilen stadig køres under 120 km/t. Når dækket er punkteret, kan det selvforseglende dæk ikke bruges i længere tid. Hvis dækket er alvorligt punkteret eller beskadiget, skal du straks kontakte NIO for at få dækket kontrolleret eller udskiftet.

 • Juster punkteringen til toppen af dækket, når du reparerer det.

 • Dæktætningsmiddel kan kun bruges til at reparere slidbanen og skulderområderne.

Parkér køretøjet sikkert på en flad og fast vej så langt væk fra trafikken som muligt, og skift til PARK. Efter at have taget refleksvesten på, sat advarselstrekanten op og tændt havariblinket, kan du begynde at reparere 20-tommer dækkene med dæktætningsmiddel og dækpumpe i nødsættet:
 1. Parker køretøjet på en sikker vej, og sæt advarselstrekanten op på et passende sted.

 2. Åbn nødsættet i bagagerummet, og tag dæktætningsmiddelbeholderen og dækpumpen ud.

 3. Fjern mærkaten med maksimal hastighed fra dæktætningsmiddelbeholderen og placer den på rattet for at minde dig selv om ikke at køre over 80 km/t.

 4. Tilslut dæktætningsmiddelbeholderen til hjulene, fjern dækventildækslet, og tilslut dæktætningsmiddelslangen til ventilen (1). Tag oppumpningsslangen ud på siden af dækpumpen og tilslut den til dæktætningsmiddelbeholderens indløbsventil (2). Vend dæktætningsmiddelbeholderen på hovedet, og skub den ind i åbningen på dækpumpen (3).

 5. Tilslut dækpumpens strømstik til 12V-strømudtaget i køretøjet.

 6. Sørg for, at køretøjet er tændt, tænd for dækpumpen og begynd at sprøjte dæktætningsmiddel ind i dækket. Observer trykmåleren, og sluk den, når viseren er på ≥2,2 bar (hvilket vil tage omkring fem til 10 minutter). Sluk for dækpumpen, og tag strømstikket ud af 12 V strømudtaget.

  Note 充气泵开始工作时,胎压指针可能会短暂最高指示至6bar, 随后压力恢复正常。

  Når dækpumpemaskinen begynder at fungere, viser trykmåleren i første omgang et højt tryk på op til seks bar, hvorefter trykket falder til et normalt niveau.

 7. Fjern oppumpningsslangen på dækpumpen fra dækventilen og gem den i nødsættet.

 8. Kør køretøjet 3 til 10 km (eller omkring fem til ti minutter) med under 80 km/t for at fordele dæktætningsmidlet jævnt og tilstoppe punkteringen.

 9. Parkér køretøjet på en sikker vej, sæt advarselstrekanten op, og kontrollér dæktrykaflæsningerne på midterdisplayet. Fortsæt kørslen, hvis dæktrykket er ≥2,2 bar. Pump dækket op til ≥2,2 bar, hvis dækket er for lavt, og kør køretøjet med en hastighed på højst 80 km/t i 3 til 10 km (eller omkring 5 til ti minutter). Kontrollér dæktrykket igen. Hvis dæktrykket stadig er under 2,2 bar, hvilket betyder, at dækket er alvorligt beskadiget, eller dæktætningsmidlet ikke kan forsegle dækket, skal du parkere køretøjet et sikkert sted og straks kontakte NIO.

Advarsel 若修补轮胎过程中胎压在12分钟内一直无法达到绿色区域,说明破损严重请将车辆安全停靠后呼叫救援
 • Hvis dæktrykmåleren ikke kan nå det grønne område inden for 12 minutter efter reparation, er dækket alvorligt beskadiget. Stands køretøjet, og kontakt NIO.

 • Dækforsegler er kun en midlertidig nødløsning, og køretøjet kan højst køre 200 km. Køretøjet skal køres til den nærmeste mekaniker for reparation eller udskiftning af dækket.

Dækskift

Hvis et dæk ikke kan repareres med dækforsegler på grund af en større lækage, skal du parkere køretøjet sikker på en flade og solid vej så langt væk fra trafikken som muligt og skifte til PARK. Tag refleksvesten på, sæt advarselstrekanten op, tænd for katastrofeblinket, og kontakt NIO for at få dækket skiftet.

Advarsel Ved udskiftning af dæk skal du vælge nye dæk med de samme specifikationer som de originale dæk. Dæk med modstridende specifikationer kan påvirke bilens manøvredygtighed, og du kan miste kontrollen over den.
 • Ved udskiftning af dæk skal du vælge nye dæk med de samme specifikationer som de originale dæk. Dæk med modstridende specifikationer kan påvirke bilens manøvredygtighed, og du kan miste kontrollen over den.

 • Når bilen hæves med donkraft for at udskifte dækket, skal du sørge for, at ingen kommer ind i området under den hævede bil. Ellers kan det resultere i personskade.

 • Hvis der befinder sig nogen under bilen, må du ikke hæve den med donkraft.

 • Løft kun bilen ved det foreskrevne donkraftpunkt under karrosseriet.

 • Anbring ikke nogen genstande på eller under donkraften, når du hæver bilen med den.

 • Hæv aldrig bilen med donkraft på en opadgående, nedadgående eller hældende vej.

 • Donkraften er kun beregnet til at hæve bilen med henblik på dækskift.

Følg instruktionerne for at skifte dækket:
 1. Klargør en donkraft og et reservedæk med de korrekte specifikationer.

 2. Anbring en stopklods foran dækket, der er diagonalt for det flade dæk, for at forhindre, at køretøjet skrider.

 3. Åbn Indstillinger nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel > Opklodsningstilstand for at bevare ophænget i den aktuelle højde og undgå højdeændringer under skift af dækket.

 4. Afmonter hjulkapslen med afmonteringsværktøjet i nødhjælpskassen, og drej derefter hjulnøglen mod uret for at løsne hjulmøtrikkerne.
  Advarsel 轮圈外观有特殊保护涂层,在拆装螺母、轮胎或轮圈的过程中,应对轮圈施工区域进行合理防护,以免拆装过程中硬物意外划伤轮圈表面。

  Dækfælge har en særlig beskyttende belægning. Når du fjerner eller monterer hjulmøtrikker, dæk eller fælge, skal du tage rimelige forholdsregler for at beskytte fælgens overflade mod utilsigtede ridser forårsaget af hårde eller skarpe genstande.

 5. Placer donkraften på det korrekte hævepunkt.

  Advarsel 确认将千斤顶设置在正确的顶起点上,不正确的顶起点将损坏车辆或导致车辆从千斤顶上滑落并造成人员受伤。

  Sørg for, at donkraften er placeret korrekt under donkraftpunktet. Hvis dette ikke sker, kan køretøjet blive beskadiget, eller køretøjet kan glide af donkraften og forårsage personskade.

 6. Hæv køretøjet, indtil det flade dæk er hævet tilstrækkeligt over jorden. Når køretøjet hæves, skal du sørge for, at donkraften er placeret korrekt.

 7. Afmonter hjulmøtrikkerne, og skift det flade hjul. Når det nye hjul monteres, skal du sørge for, at hjulmøtrikkerne er justeret efter monteringshullerne, og at fælgens metaloverflade er i korrekt kontakt med monteringsoverfladen.

 8. Når hjulmøtrikkerne er monteret, skal du bruge donkraften til at sænke køretøjet ned til jorden og afslutte opklodsningstilstanden på midterdisplayet. Spænd alle hjulmøtrikkerne med uret med hjulnøglen. Brug derefter en momentnøgle til at spænde hjulmøtrikkerne til det angivne moment.

 9. Kontroller dæktrykket efter skiftet. Hvis det er nødvendigt, skal dækkenes pumpes op til det nominelle interval og ventilhætten sættes på plads.

 10. Læg alt værktøj, donkraften og det flade dæk korrekt på plads.

Placering af en advarselstrekant

I nødsituationer skal du køre køretøjet langsomt og roligt til et sikkert sted, træde på bremsepedalen for at standse køretøjet og skift til PARK. Derefter skal du tænde for katastrofeblinket ved at trykke på knappen på midterkonsollen for at advare andre køretøjet, der nærmer sig bagfra.

 1. Knappen PARK

 2. Knap for katastrofeblink

Åbn lastoverdækningen inde i bagagerummet, og tag advarselstrekanten og refleksvesten ud af nødhjælpskassen. Du skal tage refleksvesten på først og derefter placere advarselstrekanten omkring 50-100 meter bag køretøjet (mindst 150 meter bag køretøjet på landevej, tilføj 100 meter i mørke, 200 meter bag køretøjet, hvis det regner eller er tåget).

Instruktioner til opsætning af advarselstrekanten:

 1. Brug beslaget under trekanten.

 2. Fold de to sider af trekanten ud.

 3. Fastgør spændet øverst på trekanten.

Kontakt til NIO

I nødsituationer som f.eks. sammenstød, oversvømmelser og batteribrande skal du straks kontakte NIO, når du har sat advarselstrekanten op og venter på redningsmandskabet.

Advarsel 如遇电池起火风险,车辆将自动切断动力,仪表及中控屏将弹出警示信息,请您尽快驶离危险地带后停车(如高速快车道),而后立即离开车辆并呼叫救援。

I tilfælde af risiko for batteribrand vil køretøjet automatisk afbryde strømmen, og kombiinstrumentet og midterdisplayet viser en advarselsmeddelelse. Sørg for, at det omkringliggende område er sikkert, og forlad straks køretøjet for at tilkalde hjælp.

 • Når køretøjet har forbindelse til internettet, kan du trykke på SOS-knappen i loftskonsollen (tryk og hold én gang eller tryk to gange) for at tilkalde hjælp. Du kan annullere opkaldet inden for otte sekunder. Baggrundsbelysningen på SOS-knappen angiver status for nødopkaldet: konstant grøn angiver, at nødopkaldet fungerer normalt, blinkende grøn angiver, at et nødopkald er i gang, konstant rød angiver, at nødopkaldet mislykkedes, og at du skal kontakte NIO med det samme.

Note 车辆在连接网络状态下,当发生事故且安全气囊弹出时,车辆将自动呼叫救援,为您的生命安全护航。

Når køretøjet er forbundet til internettet, vil det automatisk foretage et nødopkald, hvis der sker en ulykke, og airbaggen udløses.

Det 112-baserede indbyggede eCall-system

Det 112-baserede indbyggede eCall-system er obligatorisk for nye køretøjsmodeller i alle EU-lande. I tilfælde af en alvorlig ulykke kan eCall-systemet forbinde dig til en passende alarmcentral via et audiolink - enten automatisk, hvis køretøjets sikkerhedssystem udløses, eller manuelt, hvis du trykker på SOS-knappen på tagkonsollen.

Det 112-baserede eCall-system i bilen er aktiveret som standard. Det aktiveres automatisk, når aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags nås i tilfælde af en alvorlig ulykke. Det 112-baserede eCall-system kan også aktiveres manuelt, hvis det skulle blive nødvendigt. For at aktivere eCall manuelt skal du trykke på SOS-knappen på tagkonsollen i over 250 millisekunder og slippe knappen inden for 10 sekunder. Den manuelle udløser er designet på en sådan måde, at fejlbetjening undgås. For at afslutte opkaldet skal du trykke og slippe SOS-knappen igen inden for fem sekunder, efter du har trykket på den første gang.

I tilfælde af en kritisk systemfejl kan det 112-baserede eCall-system i bilen være defekt. Baggrundslyset på SOS-knappen angiver status for nødopkaldet. Hvis det lyser grønt indikerer et, at eCall-systemet fungerer normalt, hvis det blinker grønt indikerer det, at et nødopkald er i gang, hvis det blinker rødt indikerer det, at eCall-systemet har en mindre fejl, men stadig kan aktiveres, og hvis det lyser rødt indikerer det, at eCall-systemet har en større fejl og ikke kan aktiveres. I dette tilfælde kan du finde fejlmeddelelsen på midterdisplayet og kontakte NIO ved behov.

Behandlingen af personoplysninger gennem det 112-baserede eCall-system i bilen er i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat af Europa-Parlamentets og Rådet i direktiv 95/46/EF (1) og 2002/58/EF (2), og er især baseret på nødvendigheden af at beskytte enkeltpersoners vitale interesser i overensstemmelse med artikel 7(d) i direktiv 95/46/EF (3). Behandlingen af sådanne data er strengt begrænset til formålet med at håndtere nødopkaldet til det fælles europæiske alarmnummer 112 i nødsituationer i henhold til artikel 5(2) i forordning (EU) 2015/758.

Det 112-baserede eCall-system i bilen må kun indsamle og behandle følgende data:

 • Stelnummer

 • Køretøjstype (personbil)

 • Køretøjets drivmiddel (benzin/diesel/CNG/LPG/elektrisk/hydrogen)

 • Køretøjets seneste tre lokationer og kørselsretning. De seneste køretøjslokationer er udvalgt tilfældigt for at sikre, at IVS'en ikke er sporbar og ikke genstand for konstant sporing.

 • Anslået antal passagerer i køretøjet

 • Logfil for aktivering af eCall-systemet og dets tidsstempel

Modtagere af data, der behandles af det 112-baserede eCall-system i bilen, er de relevante alarmcentraler i det område, hvor bilen befinder sig. Dataene kan blive delt med andre parter såsom politistationer, brandstationer, hospitaler - begrænset til nødhjælpsformål.

Det 112-baserede eCall-system i bilen er designet på en sådan måde, at det sikrer, at:

 • Data lagret i systemet er ikke tilgængelige uden for systemet, før et eCall udløses.

 • Systemet er ikke sporbart og er ikke underlagt nogen konstant sporing i dets normale driftsstatus.

 • Data lagret i systemet fjernes automatisk og løbende.

 • Bilens lokalitetsdata overskrives konstant i systemets interne hukommelse for at beholde bilens sidste tre ajourførte lokaliteter, som er nødvendige for systemets normale funktion.

 • Log over aktivitetsdata i systemet opbevares ikke længere end nødvendigt for at opnå formålet med håndteringen af nødopkaldet og under alle omstændigheder ikke længere end 13 timer, efter et nødopkald er udløst.

Med hensyn til ordningerne for at udøve de registreredes rettigheder samt den kontakttjeneste, der er ansvarlig for håndtering af adgangsanmodninger, bedes du kontakte NIO for support. For kontaktoplysninger henvises til vores fortrolighedserklæring for tilsluttede køretøjer eller kontaktoplysninger i denne manual. NIO GmbH

Databeskyttelse

Montgelasstrasse 14

81679 München

Tyskland

privacy.eu@nio.io

00 8000 999 6699 (EU) / 800 24 789 (Norge)

TPS eCall

TPS eCall er en tredjepartsunderstøttet eCall-tjeneste med hensyn til 112-baseret eCall i EU. ARK Europe SA vil fungere som TPS-agentur for NIO TPS eCall, der driver NIO TPS eCall med 24-timers, 7-dages tilgængelighed.

TPS eCall-agenten vil levere tjenester til brugere på det relevante sprog i henhold til det sprog, der er indstillet i brugerens køretøj. TPS eCall-agenten vurderer, om det er en falsk eller reel nødsituation, før den kontakter de relevante alarmcentraler, og annullerer derefter fejlopkaldet for at hjælpe med at undgå juridisk risiko for fejlforbindelse til alarmcentraler. Når hændelserne opstår, kan TPS-agenten hjælpe brugeren med at omdirigere vejhjælpen eller råde brugeren til at kontakte forsikringsselskaber, der leverer vejhjælp. Hvis hændelsen vurderes til at være et sammenstød eller en nødsituation, overfører TPS-agenten MSD'en til den lokale alarmcentral og sporer redningens fremskridt rettidigt. Under redningsprocessen kan TPS-agenter fungere som en sprogoversættelsesfunktion mellem brugeren og det lokale redningspersonale for at undgå sprogbarrierer i nødsituationer.

TPS eCall kan indstilles af hovedbrugeren i Indstillinger > Generelt på indstillingssiden for køretøjets ICS for at erstatte det lovpligtige eCall. Standardindstillingen vil være TPS eCall. Når brugeren har foretaget et valg, vil valget blive registreret i brugerprofilen.

NIO TPS eCall kan kun afsluttes af TPS-agenten. Informer agenten, hvis opkaldet er oprettet ved en fejl, så vil agenten afslutte opkaldet for dig.

De nødvendige køretøjsdata vil blive indsamlet fra køretøjet og sendt til NIO TSP, hvorefter det videresendes til TPS-udbyderen for at håndtere nødsituationen, når TPS eCall aktiveres af brugerens aktive udløsning, sammenstødsudløsning og EDA-udløsning.

Uploadede TPS eCall-data vil blive gemt i 6 måneder for at give NIO mulighed for at reagere på og håndtere ulykker.

Efter at have kontaktet føreren og passagererne, vil TPS-udbyderen videregive de nødvendige data til den lokale alarmcentral på det lokale sprog til redningsformål.

TPS-udbyderen må kun indsamle og behandle følgende data og derefter sende dem til den lokale alarmcentral, når det er nødvendigt:

 • Kørselsserviceoplysninger

  • Sammenstødstype (front, side, bag, osv.) og delta-hastighed (Vx og Vy). (Bemærk! Delta-hastighed er indsamlingen af hastighedsændring hver 10. ms på X-aksen og Y-aksen i løbet af 250 ms efter ulykken.)

  • Aktuel køretøjsplacering og retning

  • Køretøjets hastighed

  • Køretøjets drivmiddel

  • Airbag udløst (hvor mange airbags er udløst efter sammenstødet)

  • Sprog indstillet på midterdisplayet

  • Antal passagerer

 • Kontaktoplysninger

  • Brugerens navn (valgfrit, hvis brugeren er registreret)

  • Brugerens e-mailadresse (valgfrit, hvis brugeren er registreret)

  • Brugerens mobilnummer (valgfrit, hvis brugeren er registreret)

 • Grundlæggende oplysninger om køretøjet

  • Mærke/Model/Farve/Modelår

  • Stelnummer

Jumpstart

Når køretøjet ikke kan starte, fordi 12 V-batteriniveauet er lavt, kan du starte køretøjet ved at tilslutte startkablet til et andet køretøjs 12 V-batteri.

Advarsel When jump starting a vehicle via NT2, make sure the two vehicles are not in contact with each other. Otherwise, the current generated when the positive terminals of the 12V batteries on the two vehicles are connected will damage the vehicle.
 • Når du starter et køretøj med starthjælp, skal du sørge for, at de to køretøjer ikke er i kontakt med hinanden. Ellers vil den strøm, der genereres, når de positive poler af 12V-batterierne på de to køretøjer forbindes, beskadige køretøjet.

 • Tilslut først de positive poler og derefter de negative poler.

For at undgå kortslutninger eller andre skader, anbefaler vi, at du overholder følgende procedure, når du starter bilen med Start:

 1. Sæt køretøjerne i PARK, afbryd strømforsyningen til 12 V-batteriet, sørg for, at startkablet er korrekt forbundet til køretøjets elektriske system, og åbn motorhjelmen på køretøj A med lavere batteriniveau for at finde 12 V-batteriet.

 2. Tilslut den ene ende af det røde kabel til pluspolen (+) på 12 V-batteriet på køretøj A.

 3. Tilslut den anden ende af det røde kabel til pluspolen (+) på 12 V-batteriet på køretøj B.

 4. Tilslut den ene ende af det sorte kabel til minuspolen (-) på 12 V-batteriet i køretøj B.

 5. Tilslut den anden ende af det sorte kabel til et korrekt jordingspunkt på 12 V-batteriet på køretøj A.

 6. Start køretøj B og lad det køre i et par minutter. Start derefter køretøj A for at kontrollere, om det kan starte normalt.

 7. Efter at køretøj A starter normalt, skal du slukke for køretøj B, fjerne startkablerne i den modsatte rækkefølge, de blev tilsluttet, og opbevare alt udstyr.

Nødoplåsning udefra

Når køretøjet ikke kan låses op med konventionelle metoder (såsom en intelligent nøgle, nøglefri adgang, NIO-app eller NFC), kan du bruge nødnøglen til at låse førersiden op.

Advarsel 请将物理应急钥匙带出车外并妥善保管,以备紧急解锁或上锁时使用。

Efterlad ikke nødnøglen i bilen. Opbevar den sikkert i tilfælde af en nødsituation.

Sådan bruger du nødnøglen:
 1. Tryk på den forreste ende af det udvendige håndtag på førerdøren.

 2. Træk i dørhåndtaget og sæt nødnøglen i låsen. Drej nøglen mod uret for at låse førerdøren op.

 3. For at låse førerdøren skal du først dreje nøglen mod uret for at låse den op og derefter dreje den med uret.

Advarsel 使用物理应急钥匙解锁主驾车门后,若需使用智能钥匙上锁车门前,需打开车门使车门锁芯复位,避免主驾车门将处于解锁状态,守护车辆安全。

Hvis du vil låse bilen med nøglehåndtaget, efter at den er blevet låst op med nødnøglen, skal du nulstille låsecylinderen ved at låse førerdøren op og derefter låse den, så bilen er sikker.

Nødoplåsning indefra

Når hele køretøjet er låst, hvis døren skal åbnes i en nødsituation (f.eks. når den elektroniske kontakt på dørhåndtaget svigter, eller køretøjet falder i vandet), skal du trække én gang i den mekaniske kontakt på det indvendige dørhåndtag for at åbne den pågældende dør.

Advarsel EL7车内应急开门
 • Hvis 12V-batteriet er løbet tør, kan du kun låse førerdøren op med nødnøglen. De andre døre kan låses op og åbnes indefra ved at trække i den mekaniske kontakt på det tilsvarende indvendige dørhåndtag.

 • Når børnesikringen er aktiveret, kan bagdørene ikke åbnes indefra og kan kun åbnes udefra, når køretøjet låses op.

Nødåbning af bagklap

Åbn bagklappen ved at løfte det ovale låg over bagklappens låsemekanisme inde fra bagagerummet. Tæk derefter i knappen i hullet med fingeren.

Førstehjælpskasse

Hvis dit køretøj er udstyret med en førstehjælpskasse, er den placeret i bagagerummets sidenet. Førstehjælpskassen indeholder de nødvendige behandlingsartikler til nødsituationer. Se den medfølgende vejledning til førstehjælpskassen for specifikke instruktioner.

Førstehjælpskassen er gyldig i 5 år . Kontakt NIO for at købe en ny efter udløb.

Beskyttelsesudstyr til redningsoperationer

Drivlinjesystemet drives af højspændingsbatteriet. Alvorlige kollisioner og stød kan forårsage elektrisk lækage eller elektrolytlækage. Derfor bør redningsoperationer udføres af fagfolk, som skal bære personligt beskyttelsesudstyr.

Advarsel 对车辆进行操作时请确保身上未携带金属制品(如项链、手表等),以免发生电击伤害。

Fjern alle metalgenstande (f.eks. halskæder og ure), før du udfører en handling. Hvis du ikke gør det, kan det øge risikoen for elektrisk stød.

Elektrisk beskyttelse

Bær følgende beskyttelsesudstyr for at undgå elektriske stød med højspænding:
 • Gummiisolerende handsker (over 500V isolationsmodstand)

 • Beskyttelsesbriller

 • Gummiisolerende støvler

 • Isolerede værktøjer

Kemisk beskyttelse

I tilfælde af elektrolytlækage skal du bære følgende beskyttelsesudstyr for at forhindre hud- og ansigtsskader:
 • Beskyttende ansigtsskærm

 • Kemikalieresistente handsker

Afbrydelse af højspændingskredsløbet

For at afbryde højspændingskredsløbet skal du frakoble nødafbrydelsesstikket for højspænding (placeret i det venstre område under motorhjelmen), og derefter afbryde kablet, der er sluttet til minuspolen på 12 V-batteriet (placeret i venstre område af bagagerummet).

Sådan afbrydes højspændingskredsløbet:
 1. Træk i motorhjelmshåndtaget i kabinen for at frigøre motorhjelmen.

 2. Tryk på motorhjelmslåsen.

 3. Løft motorhjelmen, og understøt den med støttestangen.

 4. Afbryd nødafbryderstikket for højspænding for at afbryde højspændingskredsløbet. Fjern stikket og gem det korrekt.

 5. Frakobl kablet, der er tilsluttet minuspolen på 12 V-batteriet. Pak kablet ind med et beskyttende lag for at undgå elektrisk stød på grund af utilsigtet kontakt.

Bugsering af køretøjet efter en ulykke

Advarsel 本车辆不适合使用车轮着地的牵引方式进行牵引,请勿使用牵引链条直接牵引车辆。

Bugser ikke køretøjet, når dækkene rører jorden, og bugser ikke køretøjet direkte med bugserkæder.

Transportér om nødvendigt køretøjet med en ladvogn.
 1. Fjern trækstangen fra nødsættet i bagagerummet.

 2. Frigør trækstangens afdækning ved at trykke hårdt på den nederste ende af afdækningen (1). Før trækstangen helt ind i åbningen, og drej den, indtil den er sikkert fastgjort (2). Trækstangen bagpå monteres på samme måde som foran.

 3. Hold køretøjet i PARK, tryk på bremsepedalen, indtast indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Kørsel > Bugserings-/vasketilstand. Køretøjet vil udløse parkeringsbremsen og kan nu bugseres. (Brug hjulstopperen i overensstemmelse hermed for at forhindre rulning.)

 4. Før bugsering skal du slukke for køretøjet og tænde havariblinket for at sikre, at hele køretøjet er låst, og at der ikke er nogen passagerer i køretøjet.

 5. Fastgør trækkæden til trækstangen, og træk langsomt køretøjet hen til ladvognen.

 6. Efter at have trukket køretøjet op på ladvognen skal du bruge hjulstopperen og stropperne til at fastgøre dækkene på ladvognen.

 7. Før du transporterer køretøjet, skal du afslutte bugserings-/vasketilstanden på midterdisplayet og trykke på Kørsel > Bugseringstilstand for at bevare affjedringen i den aktuelle kørehøjde og undgå højdeændringer under transport.

Advarsel The vehicle can only be towed from the site when there are no safety risks in doing so. -NT2
 • Køretøjet kan kun bugseres fra stedet, når der ikke er nogen sikkerhedsrisici ved at gøre det. Hvis højspændingsbatteriet er deformeret, lækker eller udsender røg, skal du først afhjælpe den risiko, som højspændingsbatteriet udgør.

 • Prøv at genstarte 12V-batteriet, hvis bugserings-/vasketilstanden ikke kan aktiveres normalt. Hvis parkeringsbremsen ikke kan frigives, skal du bruge en ladvogn eller en trailer til at transportere køretøjet over en kort afstand.

 • Tryk ikke på bremsepedalen eller speederpedalen, når du forlader bugserings-/vasketilstanden på midterdisplayet.

Redning af køretøjet i vand

Advarsel 车辆在涉水行驶时建议不要长时间处于深水内,否则容易对车辆高压部件造成损坏。

Når du kører, må du ikke nedsænke køretøjet i dybt vand i længere tid. Ellers kan køretøjets højspændingskomponenter blive beskadiget.

Hvis køretøjets karosseri og chassis ikke er beskadiget, vil der ikke være nogen yderligere risiko for elektrisk stød. Redning af et nedsænket køretøj bør dog udføres af fagfolk, som skal bære personlige værnemidler. Under redningsarbejdet skal køretøjet først trækkes op af vandet, og derefter skal højspændingskredsløbet afbrydes.

Redning af et køretøj i brand

Advarsel 如果车辆发生火灾,切勿直接触摸车上任意部分。请穿戴正确的防护装备对其进行操作。
 • I tilfælde af brand i et køretøj må du ikke røre direkte ved nogen del af køretøjet. Alle redningsoperationer bør udføres af fagfolk, som skal bære passende personlige værnemidler.

 • Den gas, der er lagret i sidegardinairbagcylinderen og højtryksluftophængstanken, kan ekspandere og eksplodere ved høje temperaturer. Vær forsigtig for at undgå skader.

Hvis branden i køretøjet ikke involverer højspændingsbatteriet, kan du bruge brandslukkeren til at slukke ilden.

Hvis køretøjets brand skyldes højspændingsbatteriet, eller hvis højspændingsbatteriet er overophedet, deformeret, revnet eller beskadiget i branden, skal du bruge en stor mængde vand eller skumslukningsmiddel blandet med vand (F-500 EA anbefales) for at afkøle højspændingsbatteriet. Når batteriet er kølet helt ned (hvilket kan tage op til 24 timer), skal du overvåge det i yderligere en time for at sikre, at batteriet ikke bliver varmt igen. Kør derefter køretøjet til et åbent og fladt område, og opret en 15-meter sikkerhedszone for at holde folk væk fra køretøjet.

Advarsel 对着火的高压电池采取降温措施后需警惕高压电池有复燃风险,避免运输过程中造成二次伤害。

Vær opmærksom på, at et højspændingsbatteri kan antændes igen, selv efter at det er kølet ned. Du skal være særlig opmærksom, når du transporterer batteriet.

Redning af køretøjet med batterilækage

Advarsel 若车辆发生碰撞事故导致高压电池液体泄漏应由专业救援人员操作,且务必佩戴防护面罩以及溶剂隔离手套,切勿直接碰触液体。

Hvis der opstår lækage fra et højspændingsbatteri på grund af et stød, skal redningen udføres af fagfolk, som skal bære ansigtsbeskyttelse og kemikalieresistente handsker. Der må aldrig ske direkte kontakt med væskerne.

Når højspændingsbatteriet lækker, kan det generere varme eller endog forårsage brand. Afkøl først højspændingsbatteriet og rens derefter væskerne op.
 • Hvis lækagen ikke er alvorlig, kan du bruge en væskeabsorberende pude til at rense væskerne op, og derefter placere den brugte pude i en lukket beholder eller bruge en professionel forbrændingsproces til at bortskaffe væskerne.

 • Hvis lækagen er alvorlig, skal væskerne bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne for bortskaffelse af farligt kemisk affald. Hæld calciumgluconatopløsning over de lækkede væsker, og brug gasopsamlings- og kontrolanordninger til at bortskaffe de lækkede gasser.

Advarsel 若人体不慎接触泄露液体时,应尝试消除污染的衣物并立即用肥皂和大量水冲洗15分钟,直到没有化学物质残留。若无改善或出现不适症状,请立即就医。

Hvis der ved et uheld kommer væsker på huden, skal du fjerne det forurenede tøj og skylle huden med sæbe under rindende vand i 15 minutter, indtil alle kemikalierester er fjernet. Søg straks lægehjælp, hvis irritationen eller ubehaget ikke forbedres.

Skæring af køretøj

Advarsel 专业救援人员对车辆进行切割操作时务必使用液压切刀等合适的工具,并穿戴适当的个人防护装备,避免造成严重的人身伤害。

Når professionelle redningsfolk udfører skærearbejde, skal de bruge passende værktøj som f.eks. en hydraulisk skæremaskine og bære passende personlige værnemidler for at undgå alvorlige skader.

Køretøjssøjlerne bruger aluminiumsstøbninger for bedre at beskytte passagererne i tilfælde af en kollision. Brug det rigtige værktøj til at skære søjlerne over under en redning. Skær ikke i områder med høj temperatur eller høj spænding på køretøjet, såsom airbagkomponenter og højspændingskomponenter, som angivet af de røde områder nedenfor.