Brugermanual

ET5 Touring-brugerhåndbog

Ansvarsfraskrivelse for ET5 Touring

Tak, fordi du har valgt NIO's ET5 Touring-model (i det følgende kaldt "ET5 Touring"). ET5 Touring er et intelligent elkøretøj. Vi vil give dig omsorgsfulde og betænksomme brugertjenester i løbet af din grønne rejse med ET5 Touring.

Før du begiver dig ud på en rejse med ET5 Touring, anbefales det at læse "Brugermanualen" på midterdisplayet for at lære alle de oplysninger, du har brug for til at benytte køretøjet.

 • Uden lovlig og gyldig tilladelse må ingen tage kopier af eller ændre indholdet af denne manual hverken helt eller delvist.

 • Uden lovlig og gyldig tilladelse må ingen eftermontere, justere eller adskille dele på bilen, for at forhindre, at der opstår funktionsfejl eller personskade.

 • Mærkater, skilte og billeder samt indholdet i denne manual er kun til illustration.

Køretøjets faktiske udstyr, udformning, funktioner osv. kan være forskellig fra beskrivelsen og illustrationerne i denne manual. De kan være opgraderet med ændringen af køretøjets softwareversion. Der henvises til køretøjets faktiske udstyr, udformning, funktioner osv. For at undgå tvivl har NIO ret til at beslutte, om og hvornår de opgraderer køretøjets udstyr, udformning, funktioner og relaterede software af hensyn til sikkerhed, overholdelse af love og regler og andre hensyn.

Du skal strengt overholde den advarselsinformation, som der henvises til i denne manual. Den vil hjælpe dig med at bruge bilen mere sikkert. Vær opmærksom på alle andre advarselsoplysninger, du modtager fra NIO. Sørg for, at du læser den seneste version af denne manual omhyggeligt og lærer funktionerne i ET5 Touring at kende, før du anvender køretøjet. Hvis ET5 Touring ikke fungerer korrekt, kan det medføre personskader på dig eller andre, beskadige køretøjet eller medføre tab af ejendele. NIO påtager sig intet ansvar i sådanne tilfælde.

 • Advarsel: Dette indhold hænger nært sammen med personlig sikkerhed. Det skal altid overholdes! Hvis det ikke overholdes, kan det medføre personskader eller en alvorlig ulykke.

 • Advarsel! Dette er for at råde dig om, hvordan du undgår mulige skader på bilen eller tab af ejendom.

 • Bemærk! Den indeholder forslag til, hvordan du anvender køretøjet bedst muligt.

Hvis du har spørgsmål til denne brugervejledning eller har brug for nødhjælp, bedes du ringe til NIO Hotline eller kontakte NIO via e-mail.

NIO Hotline

E-mail

Danmark

00 8000 999 6699

contact.dk@nio.io

Sverige

00 8000 999 6699

contact.se@nio.io

Holland

00 8000 999 6699

contact.nl@nio.io

Tyskland

00 8000 999 6699

contact.de@nio.io

Norge

00 47 800 24 789

contact.no@nio.io

Find min bil

For at finde bilen, når den er langt væk

Du eller den autoriserede bruger kan kontrollere informationen om bilens parkeringssted i mobil-appen for på bekvem måde at finde bilen. Når bilen er forbundet med netværket, kan du tjekke den aktuelle placering, hvor bilen holder parkeret, øverst på siden "Mit køretøj" i mobil-appen. Tryk på denne placeringsinformation for at se køretøjets aktuelle placering på kortgrænsefladen.

For at finde bilen, når den er tæt på

Når bilen ikke er i køretilstand og den gyldige nøgle befinder sig inden for 70 meter fra køretøjet (afhænger af status for smartnøglen og omgivelserne omkring køretøjet), skal du trykke to gange på låseknappen på smartnøglen inden for 3 sekunder, så vil køretøjets horn udsende en lyd og blinklygterne blinker for at fortælle dig, nøjagtigt hvor køretøjet holder. Hvis du trykker på denne knap igen efter 5 sekunder, annulleres prompten Find min bil, ellers slås Find min bil-funktionen fra efter 10 sekunder.

Når Bluetooth-nøglefunktionen på mobiltelefonen er slået til, eller køretøjet er forbundet med netværket, kan du også trykke på knappen "Find mit køretøj" på siden "Mit køretøj" i mobiltelefonapp for at søge efter køretøjet. Det får køretøjets horn til at udsende en lyd og blinklyset til at blinke. Tryk på denne knap igen for at annullere prompten Find min bil.

Oplåsning/låsning med smartnøgle

Inden du stiger ind i køretøjet, kan du bruge smartnøglen til at låse køretøjet op. Afhængigt af tilstanden af smartnøglen og omgivelserne omkring køretøjet er smartnøglens maksimale rækkevidde 30-70 meter væk fra køretøjet.

Smartnøglen har følgende knapper og funktioner:
 1. Oplåsningsknap

  • Når køretøjet er i P-gearstilling, låses køretøjet op med et tryk på denne knap. Efter oplåsning blinker blinklysene på begge sider af køretøjet tre gange for at angive, at køretøjet er låst op. Efter oplåsning popper de udvendige dørhåndtag automatisk op.

  • Efter oplåsning af de fire døre med smartnøglen kan bagklappen åbnes udefra uden en nøgle.

  • Tryk på og hold oplåsningsknappen for at åbne alle vinduer samtidig. Slip oplåsningsknappen under bevægelsen af vinduerne, og vinduerne bliver i den aktuelle stilling.

  • Du kan angive oplåsningsmetoden for smartnøglen på midterdisplayet: Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Dør- og vindueslås > Døre > Oplåsningsmetode.

   • Hvis du vælger "Lås hele køretøjet op", skal du blot trykke på nøglens oplåsningsknap én gang for at låse alle køretøjets døre op samtidig;

   • Hvis du vælger "Lås førerdøren op", kan du trykke på oplåsningsknappen først gang for kun at låse førerdøren op og derefter trykke på oplåsningsknappen igen for at låse de tre andre døre op.

 2. Låseknap

  • Når køretøjet er i P-gearstilling og alle døre (herunder motorhjelm og bagklap) er lukkede, låses hele køretøjet med et tryk på denne knap. Efter at hele køretøjet er lås, blinker blinklysene på begge sider én gang og hornet lyder én gang for at angive, at køretøjet er låst. Samtidig trækkes de udvendige dørhåndtag ind, og sidespejlene foldes automatisk ind (åbn siden dørhåndtag på kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Sidespejl > Slå automatisk spejle ind efter låsning for at aktivere, at sidespejle slås automatisk ind).

  • Den låste bagklap kan kun åbnes udefra med smartnøglen.

  • Du kan slå hornsignallyden til eller fra via midterdisplayet ved at åbne siden Indstillinger på kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Lyd > Køretøjsignallyd > Låselyd.

  • Tryk på og hold låseknappen for at lukke alle vinduer samtidig. Slip låseknappen under vinduernes bevægelse, og vinduer bliver i den aktuelle stilling.

  • Når køretøjet ikke er i køretilstand og den gyldige smartnøgle er inden for 70 meter fra køretøjet, kan du trykke på den to gange inden for 3 sekunder for at starte Find min bil-funktionen, og blinklysene blinker, og hornet lyder. Hvis du trykker på denne knap igen efter 5 sekunder, annulleres prompten Find min bil, ellers slås Find min bil-funktionen fra efter 10 sekunder.

  • Når alle dørene er lukkede, kan du trykke på låseknappen på smartnøglen uden for bilen. Dermed låses bilen. Blinklysene blinker én gang, og hornet lyder én gang for at angive, at bilen er låst. Hvis nogen af dørene ikke er lukket, kan køretøjet ikke låses ved at trykke på låseknappen på dette tidspunkt, og du modtager en påmindelse fra NIO-appen, der minder dig om, at køretøjet ikke er blevet låst.

 3. Åbneknap for bagklap

  Når bagklappen er lukket, kan du trykke på og holde denne knap for at åbne bagklappen. Når bagklappen er åben, kan du trykke på og holde denne knap for at lukke bagklappen.

Advarsel 在您离开车辆时如果有人或宠物留在车内,请务必携带智能钥匙,钥匙留在车内可能造成车内人员意外伤害。

Når du efterlader en person eller et kæledyr i bilen, skal du sikre dig, at du har din smarte bilnøgle med dig. Hvis du ikke har det, kan det medføre personskade eller død.

Advarsel NT2智能钥匙
 • Smartnøglen er en elektronisk komponent. Undgå at slå, adskille eller placere den et sted med høje temperaturer, luftfugtighed og stærke vibrationer.

 • Hvis der stadig er passagerer inde i køretøjet, når du låser det, kan du udføre smartnøglens låsefunktion, hvorefter passagererne inde i køretøjet stadig kan åbne døren indefra, men tyverialarmen udløses stadig.

 • Hvis der stadig er en smartnøgle eller en mobiltelefon med Oplåsning/Låsning via Bluetooth-funktionen i køretøjet, efter at det er låst, kan smartnøglens låsefunktion stadig udføres for køretøjet, og telefontelefonens app vil fortælle dig, at der er en nøgle i køretøjet.

 • Hvis en passager tager en smartnøgle eller en mobiltelefon Oplåsning/Låsning via Bluetooth-funktionen mere end 3 meter væk fra køretøjet, fortæller køretøjet dig, at en nøgle har forladt køretøjet.

 • Hvis hverken en dør eller bagklappen åbnes inden for 30 sekunder, efter at køretøjet er låst op, låses alle døre samt bagklappen automatisk.

 • Hvis en nøgle mistes eller beskadiges, skal du kontakte NIO Service Center med det samme og tage alle eksisterende nøgler med til nøgletilknytning og bede om en ny nøgle.

Advarsel 智能钥匙亏电时可使用物理应急钥匙上锁驾驶侧车门,所有车门随之一同上锁。

Når batteriet i bilnøglen er lavt, skal du bruge nødnøglen til at låse førerdøren. Alle andre døre låses samtidig.

Note 主驾车门关闭且车辆上锁后,若您在关闭其余车门时不慎将智能钥匙留在车内,此时车辆将启用防误锁功能,车辆自动解锁,转向灯闪烁三次且喇叭鸣响三次。

Hvis du ved et uheld efter lukning af førerdøren og låsning af bilen lader den smarte bilnøgle blive siddende i bilen, når du lukker en anden dør, aktiveres anti-låsningsfunktionen automatisk, når du har lukket førerdøren og låst bilen. I dette tilfælde låses bilen automatisk op, blinklysene blinker tre gange, og hornet dytter tre gange.

For at gøre det nemmere at låse køretøjet, når det er parkeret, kan du åbne siden Indstillinger på kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Dør- og vindueslåse > Vinduer> Luk automatisk efter låsning, så når du låser udefra (f.eks. med smartnøgle, NFC, NIO-app, nøglefri låsning og forlad-og-lås) til at låse køretøjet, den kan lukke alle køretøjets vinduer automatisk, og har en klemmesikring under lukningen. Hvis der trykkes på smartnøglen eller knappen for Oplåsning og låsning med NIO-appen under lukning af vinduet, stopper lukningen af vinduet.

Advarsel 执行锁车自动关窗时请确保车辆已成功上锁。
 • Når du slår Automatisk lukning af rude til, skal du sikre dig, at køretøjet er låst.

 • Af hensyn til passagerernes sikkerhed lukkes vinduerne ikke, hvis bilen er låst, når et forsæde er besat, og hvis bilen er låst. Efterlad ikke passagerer eller kæledyr i det aflåste køretøj.

 • Hvis køretøjet låses, mens en rude åbnes, stopper ruden med at åbnes. I dette tilfælde skal du først låse bilen op og derefter låse bilen igen, hvorefter vinduerne lukker automatisk.

Udskiftning af batteriet i Smart Key Fob

Den smarte nøgle bruger et CR2477-knapbatteri. Skift batteriet ved at trykke på siderne af nøglen med fingrene og skubbe en fingernegle eller et tyndt stykke plast fra den nederste revne langs sidespalten på nøglen, indtil bagbeklædningen kan åbnes.

Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktioner og lokale bestemmelser. Yderligere oplysninger findes på NIOs websted.

Indsæt knapbatteriet, så den positive klemme vender nedad. Når batteriet er sat i, skal batteriets kontaktstykker justeres, hvorefter bagbeklædningen lukkes for at sikre, at nøglen fungerer korrekt.

Advarsel 智能钥匙电量不足时将会影响到遥控解锁车辆功能,此时可尝试靠近车辆进行解锁,若未成功解锁请使用其他方式(如手机 APP 或物理应急钥匙)进行解锁。

Når batteriet i bilnøglen er lavt, kan fjernoplåsningsfunktionen blive påvirket. I dette tilfælde kan du prøve at låse bilen op fra en kortere afstand. Hvis det stadig ikke virker, skal du bruge andre metoder (f.eks. mobilappen eller nødnøglen) til at låse bilen op.

Advarsel 智能钥匙的功能将会受到周围无线电波的干扰,需将其他电子设备(如手机、电脑、平板等)离开钥匙至少 30 厘米。

Radiobølger kan påvirke bilnøglens ydeevne. Hold andre elektroniske enheder (f.eks. telefoner, bærbare computere og tablets) mindst 30 cm væk fra bilnøglen.

Nøglefri oplåsning og låsning

Når du har en gyldig intelligent nøgle på dig eller har Bluetooth-nøglen slået til på din mobiltelefon (f.eks. i lommen eller tasken), kan du oplåse eller låse bilen ved at berøre den tilsvarende del på ethvert udvendigt dørhåndtag uden at tage nøglen ud.

Hvis du efterlader nøglen i bilen, eller hvis en af dørene er åben (inklusive motorhjelmen og bagklappen), og du trykker på låseknappen på en af dørene for at udføre den nøglefri låsehandling uden for bilen, vil den ikke blive helt låst i en sådan situation, og hornet vil lyde for at advare dig om at tage nøglen ud af bilen eller lukke den tilsvarende dør.

Advarsel 进行无钥匙解锁/上锁操作时,车辆需挂 P 挡且车门、前盖及尾门均关上。

Hvis du vil låse bilen op/låse den uden at bruge en nøgle, skal du sikre dig, at bilen er i PARK, og at alle døre, motorhjelmen og bagklappen er lukket.

Advarsel 进行无钥匙上锁操作时,请勿使用蛮力按压车外门把手。

Når du låser bilen uden en nøgle, skal du undgå at trykke for hårdt på det udvendige dørhåndtag.

Advarsel 为避免心脏起搏器和无钥匙解锁系统的天线相互干扰,体内植入心脏起搏器的人员应确保与车内天线保持 22 厘米以上的距离。

Patienter, der er afhængige af pacemakere, bør holde sig mindst 22 cm væk fra de indvendige antenner for at undgå, at deres pacemakere forstyrres af antennen fra det nøglefri oplåsningssystem.

Placering af den indvendige Bluetooth-antenne:

 1. Under overdækningen af bakspejlet

 2. Over B-stolpen på venstre side af karrosseriet

 3. Over B-stolpen på højre side af karrosseriet

 4. I taget bagtil

 5. Over bageste kofangerbeslag

Oplåsningsstart og låsning med NIO-app

Når du er langt fra køretøjet, kan du gå til siden "Mit køretøj" i appen og trykke på "Dørlåse" for at fjernoplåse dørene og starte køretøjet eller låse alle dørene. Du kan nu låne køretøjet til en anden.

Du kan vælge, at følgende funktioner aktiveres, efter at køretøjet er låst op:

 • Lås kun døre op

  Kun dørene låses op, idet dørhåndtagene slås automatisk ud.

  Du kan nu trykke på "Fjernstart" og derefter sidde i førersædet og træde på bremsen inden for 2 minutter for at starte køretøjet.

 • Lås køretøjet op og start det

  Når køretøjet er lås op med dørhåndtagene slået ud, kan det fjernstartes på samme tid. Sid i førersædet, og træd på bremsen inden for 2 minutter for at starte køretøjet.

  Køretøjet afslutter fjernstart, efter at føreren har afsluttet kørslen og har forladt sædet. Du kan fjernstarte køretøjet igen ved at trykke på "Fjernstart" på siden "Mit køretøj".

Note 远程解锁启动

Hvis fjernoplåsnings- og startfunktionen aktiveres og du ikke træder på bremsen for at starte køretøjet inden for 2 minutter, afslutter køretøjet automatisk fjernstartstilstanden. Du kan nu trykke på knappen "Fjernstart" for at starte køretøjet.

For at låse op og starte eller låse køretøjet med NIO-appen skal du sørge for, at følgende betingelser er opfyldt:
 1. Brugeren skal eje køretøjet eller være godkendt af ejeren.

 2. Køretøjet er i PARK-stilling med alle døre lukket.

 3. Mobiltelefonen og køretøjet er forbundet til internettet.

 4. Telefonens Oplåsning/låsning via Bluetooth-funktion er slået fra (ellers foretrækkes denne funktion).

Note 如果用户因故无法使用手机 APP 执行解锁操作,可以呼叫蔚来汽车服务中心寻求帮助。

Hvis du eller en autoriseret bruger ikke kan låse køretøjet op med NIO-appen, skal du kontakte NIO for at få hjælp.

Oplåsning/Låsning via Bluetooth

Med funktionen Oplåsning og start via Bluetooth kan du nemt og hurtigt oplåse bilen/låse bilen uden en smart nøglering.

Først skal du åbne NIO-appen. Tryk på Mit køretøj > Indstillinger >Digital Bluetooth-nøgle for at oprette tjenesten Oplåsning og start via Bluetooth. Aktiver derefter denne tjeneste og Bluetooth på din telefon, og hold telefonen tæt på et ulåst køretøj for at parre køretøjet med telefonen og aktivere denne tjeneste. Når aktiveringen er lykkedes, vises det øverst på siden Mit køretøj øverst på siden Mit køretøj, at din telefon er blevet forbundet til køretøjet via digital Bluetooth-nøgle, og derefter kan du bruge digital Bluetooth-nøgle til at erstatte smartnøglehåndtaget til at låse og låse dit køretøj op og låse det. Derefter vil din telefon automatisk være forbundet med køretøjet, når du nærmer dig. Du kan også gå til siden Nøgleadministration for at administrere den digitale Bluetooth-nøgle eller slette den efter behov.

Hvis køretøjet er i PARKERING, kan du udføre følgende handlinger, når du nærmer dig det (maksimalt ca. 30-70 meter, hvilket kan variere afhængigt af Bluetooth-forbindelsens status) med telefonens Oplåsning og start via Bluetooth aktiveret, når du nærmer dig det:

 • Tryk på knappen Lås/Lås op på siden Mit køretøj i NIO-appen for at låse bilen op/låse den op, idet dørhåndtagene automatisk kører ud eller ind.

 • Når du har låst bilen op med succes med den digitale Bluetooth-nøgle, skal du blot sætte dig i sædet og lukke førerdøren og derefter træde på bremsepedalen for at starte bilen.

 • Tag din telefon med og berør det udpegede område på dørhåndtaget for at låse køretøjet op/låse det.

 • Når du har aktiveret Walk-Up Unlocking-funktionen på midterdisplayet, låses bilen automatisk op, når du går ind i det angivne område omkring bilen med din telefon, når du går ind i det angivne område omkring bilen.

 • Når du har aktiveret funktionen Walk-Away Lock på det centrale display, låses bilen automatisk, når du forlader bilen i den angivne afstand med din telefon, når du forlader bilen i den angivne afstand med din telefon.

 • Du kan trykke på bagagerumskontakten eller gå til siden Mit køretøj i NIO-appen for at åbne/lukke bilen.

 • Du kan finde dit køretøj, justere vinduer, dit køretøj via siden Mit køretøj i NIO-appen.

Advarsel 手机蓝牙钥匙
 • Hvis du ikke kan låse eller låse bilen op med den digitale Bluetooth-nøgle på grund af en Bluetooth-forbindelsesfejl, skal du rette fejlen og prøve igen.

 • Hvis Bluetooth-forbindelsen mellem din telefon og køretøjet mislykkes, når du forsøger at starte køretøjet med den digitale Bluetooth-nøgle, skal du genoprette forbindelsen via Bluetooth og prøve igen.

 • Den digitale Bluetooth-nøgle er kun tilgængelig for en parret telefon. Hvis du bruger en ny telefon, skal du oprette en ny digital Bluetooth-nøgle, og den digitale Bluetooth-nøgle på den tidligere telefon vil automatisk blive deaktiveret. For at logge ind på kontoen skal du genaktivere den digitale Bluetooth-nøgle.

 • Både køretøjets ejer og autoriserede brugere kan oprette en digital Bluetooth-nøgle, men antallet af digitale Bluetooth-nøgler, der kan parres med køretøjet, er begrænset.

 • Selv om der er personer i køretøjet, kan du stadig låse køretøjet med den digitale Bluetooth-nøgle. Personerne i bilen kan komme ud af køretøjet, når det er nødvendigt, men tyverialarmsystemet vil blive udløst.

 • Hvis der efterlades en smart bilnøgle eller en telefon med den digitale Bluetooth-nøgle i bilen, kan du stadig låse bilen med den smarte bilnøgle, og NIO-appen minder dig om, at der er efterladt en nøgle i bilen.

 • Hvis en passager ved et uheld tager den smarte bilnøgle eller telefonen med den digitale Bluetooth-nøgle ud af køretøjet i mere end 3 meter, minder køretøjet dig om en nøgle er uden for rækkevidde.

NFC-oplåsning og -låsning

Du eller den autoriserede bruger kan også bruge en NFC-aktiveret mobiltelefon eller NFC-kortet til at oplåse eller låse køretøjet, og når køretøjet er låst op, kan bagklappen åbnes udefra. Du kan nemt håndtere NFC-nøglen og slette på nøglehåndteringsgrænsefladen.

Sådan oplåser eller låser du køretøjet fra telefonen:

 1. Åbn Mit køretøj >Køretøjs-info > NFC-nøgle i mobiltelefonappen, installer appen "NIO NFC-nøgle", og slå "Lokal NFC-nøgle" til. Derpå vil du se "NFC"-logoet i øverste venstre hjørne på grænsefladen "Mit køretøj".

 2. Slå mobiltelefonens NFC-funktion til, og indstil NIO som standardbetalings-appen.

 3. Hold telefonskærmen oplåst, anbring NFC-sensorområdet på telefonen tæt på NFC-sensorområdet på B-stolpen i førersiden, så vil appen prompte "NFC-nøgle er i brug". Når bilen er blevet oplåst, vil dørhåndtaget automatisk poppe op, og det tilbagetrækkes automatisk, hvis bilen låses, sammen med en "klik"-låselyd.

Hold NFC-kortet tæt på NFC-sensorområdet på B-stolpen i førersiden, og hold det der i et stykke tid, derpå oplåses eller låses bilen automatisk. Når bilen er blevet oplåst, vil dørhåndtaget automatisk poppe op, og det tilbagetrækkes automatisk, hvis bilen låses, sammen med en "klik"-låselyd.

Advarsel NT2 NFC
 • NFC's detektionsafstand er mindre end 10 millimeter. Det anbefales at placere din mobiltelefon eller dit NFC-kort i nærheden af NFC-detektionsområdet i en kort periode for at låse eller låse køretøjet op.

 • Når du har låst køretøjet op via NFC, kan du stadig låse det ved hjælp af andre metoder (f.eks. din smarte bilnøgle eller nødnøgle). Vi anbefaler, at du har din smarte bilnøgle eller telefon med dig.

 • Opbevar dit NFC-kort sikkert. Beskyt det mod stød, bøjning, høje temperaturer, kraftige vibrationer og skader fra væsker.

 • Du kan ikke bruge NFC-funktionen under opdateringer af køretøjet. Du skal have den smarte bilnøgle med dig for at låse køretøjet op.

 • Når du låser køretøjet op eller låser det via NFC, skal du logge ind på NIO-appen og downloade NFC-nøglen igen, hvis du ikke kan få en godkendt NFC-nøgle. Hvis der ikke registreres en godkendt NFC-nøgle, skal du sikre dig, at køretøjet passer til NFC-kontoen. Åbn derefter NFC-appen igen, og lås mobilskærmen op for at låse køretøjet op eller låse det igen. Hvis NFC stadig ikke virker, skal du kontakte NIO.

Oplåsning og låsning på midterkonsollen

Du kan oplåse eller låse bilen med låseknappen på midterkonsollen.

Når bilen er helt oplåst og alle dørene er lukkede, skal du trykke på låseknappen på midterkonsollen for at låse bilen. Midterdisplayet viser låst status for køretøjet, og LED'en på knappen tændes og lyser grønt.

Når bilen er helt låst (ikke udefra), eller kun førerdøren er oplåst, skal du trykke på låseknappen på midterkonsollen for at oplåse bilen. Midterdisplayet viser ulåst status for køretøjet, og LED'en på knappen slukkes.

Nødoplåsning og -låsning

Sådan oplåses/låses køretøjet udefra i en nødsituation

Hvis bilen ikke kan oplåses eller låses ved hjælp af en af de ovenstående konventionelle metoder udefra, kan du bruge den fysiske nødnøgle til at oplåse eller låse førerdøren.

Advarsel 请将物理应急钥匙带出车外并妥善保管,以备紧急解锁或上锁时使用。

Efterlad ikke nødnøglen i bilen. Opbevar den sikkert i tilfælde af en nødsituation.

Sådan bruges den fysiske nødnøgle:
 1. Flyt skyderen på den fysiske nødnøgle, og træk nøgledelen af metal ud af nødnøglen.

 2. Tryk på og hold den forreste del af det udvendige håndtag på førerdøren for at folde det udvendige håndtag ud.

 3. Hold det udfoldede udvendige dørhåndtag med den ene hånd, mens du indsætter den fysiske nødnøgle i nøglehullet i det udvendige dørhåndtag med den anden hånd, og drej nøglen mod uret for at oplåse førerdøren.

 4. Når du låser, skal du trykke på og holde den forreste del af det udvendige dørhåndtag, dreje den fysiske nødnøgle mod uret for én oplåsningshandling, og derpå dreje nøglen med uret for at låse førerdøren.

Advarsel 使用物理应急钥匙解锁主驾车门后,若需使用智能钥匙上锁车门前,需打开车门使车门锁芯复位,避免主驾车门将处于解锁状态,守护车辆安全。

Hvis du vil låse bilen med nøglehåndtaget, efter at den er blevet låst op med nødnøglen, skal du nulstille låsecylinderen ved at låse førerdøren op og derefter låse den, så bilen er sikker.

Når bilens batteri er afladet, kan den fysiske nødnøgle kun låse førerdøren. Hvis du ønsker at låse de andre døre, skal du flytte dørens låsehul ned og blot lukke døren for at låse den. I en sådan situation kan døren imidlertid ikke åbnes udefra.

Nødoplåsning indefra

Når hele bilen er låst og du skal åbne døren i en nødsituation (f.eks. fordi den elektroniske kontakt i dørhåndtaget svigter, eller bilen er nedsænket i vand), skal du trække den mekaniske kontakt ud fra det indvendige dørhåndtag én gang for at åbne den tilsvarende sidedør.

Advarsel NT2 Emergency Unlocking from the Inside
 • Hvis 12V-batteriet er drænet, kan du kun låse førerdøren op ved hjælp af nødnøglen. De andre døre kan låses op og åbnes indefra ved at trække i den mekaniske kontakt på det tilsvarende indvendige dørhåndtag.

 • Når du åbner døren med den mekaniske kontakt på det indvendige dørhåndtag, kan døren muligvis ikke udføre nedrulning af rude, og der er risiko for beskadigelse af rudebeklædningen.

 • Når Børnesikring til døren er aktiveret, kan bagdørene ikke åbnes indefra og kan kun åbnes udefra, når bilen er ulåst.

Walk Up-oplåsning

Walk Up-oplåsning fungerer, når du har en gyldig smartnøgle eller en mobiltelefon med funktionen Oplåsning og start via Bluetooth aktiveret på dig. Uden at tage nøglen frem låses køretøjet automatisk op, når du er inden for 1,5 meter fra B-stolpen.

Slå denne funktion til eller fra ved at gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Dør- og vindueslås > Døre > Walk Up-oplåsning.

Automatisk oplåsning i PARK

Køretøjet kan låses automatisk op i PARK uden at bruge låsefunktionen på midterdisplayet.

Hvis køretøjet låses automatisk med Kør afsted og lås (ved en hastighed over 8 km/t), låses køretøjet automatisk op, efter at føreren standser køretøjet ved at træde på bremsen og skifte til P-gearstilling. Når køretøjet er låst op, kan bagklappen åbnes udefra uden en nøgle.

Du kan konfigurere, hvordan køretøjet låses automatisk op i PARK på midterdisplayet: Gå til siden Indstillinger fra nederst på midterdisplayet, og tryk på Dør- og vindueslåse > Døre > Automatisk oplåsning i PARK.

Walk Away-lås

Walk away-låsning fungerer, når du har en gyldig smartnøgle eller en mobiltelefon med funktionen Oplåsning og start via Bluetooth aktiveret på dig. Uden at tage nøglen frem låses køretøjet automatisk, når du er gået 3-7 meter væk fra det. Når køretøjet låses med walk away-låsning, laves der en låselyd, blinklysene blinker, og hvis Slå automatisk spejle ind efter låsning er aktiveret, slås sidespejlene automatisk ind.

Slå denne funktion til ved at gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Dør- og vindueslås > Døre > Walk away-låsning. Brug kun walk away-låsning i kendte og sikre parkeringsområder. Når walk away-låsning er aktiveret, skal du sørge for at have en gyldig smartnøgle eller aktivere funktionen Oplåsning og start via Bluetooth på din mobiltelefon og kontrollere, at køretøjet låses, når du forlader det.

Advarsel 离开车辆时请确认车辆已成功自动上锁,保障车内财产安全。
 • Når Walk-Away-lås er slået til, skal du sørge for, at der ikke efterlades børn eller kæledyr i bilen for at undgå ulykker.

 • Når du bruger Walk-Away-lås, skal du sikre dig, at køretøjet er låst via låselyden eller visuel kontrol (forlygter, sidespejle eller NIO-appen) for at beskytte ejendele i dit køretøj.

 • Når der er en anden godkendt indehaver af en smart bilnøgle i køretøjet, eller hvis en anden betingelse for låsning ikke er opfyldt (f.eks. hvis en dør, motorhjelmen eller bagklappen ikke er lukket eller Walk-Away-lås slås fra på hovedskærmen), vil Walk-Away-lås mislykkes.

 • Du må ikke placere din smarte bilnøgle tæt på en mobiltelefon, et Bluetooth-headset eller andre kommunikationsenheder. Ellers kan køretøjet blive låst ved en fejltagelse på grund af signalforstyrrelser.

 • Udstyr med et stærkt magnetfelt som f.eks. jævnstrømsopladere eller højspændingsstationer kan forstyrre smart bilnøgle-signalet, hvilket i visse tilfælde kan medføre, at køretøjet låses ved en fejltagelse. Det anbefales at have din smarte bilnøgle med dig for at undgå ulemper som følge af utilsigtet låsning af køretøjet.

Låsning af indkørsel

Dit køretøj kan automatisk låses, mens du kører.

Når køretøjet er ulåst og alle døre, frontklappen og bagklappen er lukket, låser køretøjet automatisk alle døre, når kørehastigheden overstiger 8 km/t.

Note 车辆由静止到行驶的过程中,只能触发一次自动上锁功能。

Låsning ved kørsel aktiveres først, når køretøjet skifter fra at stå stille til at køre.

Tyverisikringsalarmsystem

Når bilen er blevet låst udefra (inklusive motorhjelm og bagklap) med den intelligente nøgle, mobil-appen, NFC-funktionen eller den fysiske nødnøgle, aktiveres tyverisikringsalarmsystemet automatisk.

Hvis nogen forsøger at åbne døren, uden at en gyldig intelligent nøgle er til stede (eller uden gyldig tilladelse), vil tyverisikringsalarmen blive aktiveret, og både blinklys og horn vil udsende en alarm. Du kan oplåse bilen udefra via den intelligente nøgle, mobil-appen og NFC-funktionen for at slå tyverisikringsalarmen fra.

Dørhåndtag

De udvendige dørhåndtag popper automatisk ud, når køretøjet låses op. Du kan rør på indersiden af det indvendige dørhåndtag for at åbne dørhåndtaget ved registrering, og døren popper lidt ud, mens vinduer ruller lidt ned, så du nemt kan åbne døren. Når du lukker døren, skal du blot give den et tryk, så lukkes døren magnetisk fra halvt lukket position. Det giver en nem og bekvem åbning og lukning af dørene.

Du kan slå sensing-funktionen for dørhåndtag til/fra på midterdisplayet: Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Dør- og vindueslåse > Døre > Sensing af dørhåndtag til.

De udvendige dørhåndtag tilbagetrækkes automatisk, når køretøjet låses eller kørehastigheden overstiger 8 km/t.

Du kan konfigurere den automatiske tilbagetrækning af dørhåndtag på midterdisplayet. Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Dør- og vindueslåse > Døre > Automatisk tilbagetrækning af dørhåndtag. Når funktionen er slået til, trækkes dørhåndtagene automatisk tilbage 20 sek. efter, at køretøjet låses op. Dette forhindrer håndtagene i at ridse fodgængere eller dørene i at blive åbnet af fremmede. Dørhåndtagene kan poppe ud igen ved at røre ved berøringsområdet på håndtagene.

Advarsel 车门自动吸合以及门把手自动收回的过程中,请乘客(尤其儿童)避免将手放入,以免造成人身伤害。

Når døren lukkes automatisk, eller når de udvendige dørhåndtag automatisk trækkes tilbage, skal du sørge for, at passagererne (især børn) holder deres hænder væk fra dørhåndtagene. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre personskade.

Note 若佩戴绝缘手套导致门把手轻触功能失效,可手动轻拉门把手,即可实现开门及降窗操作。

Hvis dørhåndtaget ikke kan trækkes ud, fordi du har isolerede handsker på, kan du trække lidt i dørhåndtaget for at åbne døren eller sænke vinduet.

Advarsel 若外门把手无法展开,可按住对应外门把手前部区域,即可手动展开车外门把手。

Hvis de udvendige dørhåndtag ikke kan køre automatisk ud, skal du skubbe på den forreste ende af det udvendige dørhåndtag for at køre det tilsvarende håndtag ud.

Du kan åbne døren indefra ved at trykke på den elektroniske kontakt på det tilsvarende indvendige dørhåndtag. Tryk én gang, hvis døren er oplåst, eller tryk to gange, hvis den er låst, så vil den tilsvarende dør springe åben og vinduesruden sænkes en anelse.

Advarsel 内门把手电子开关
 • 车速高于 3km/h 时,内门把手电子开关自动禁用,注意行车安全。

 • 内门把手电子开关需要解开安全带的情况下方可进行开启。

 • 后门打开时,车窗允许下降到距离最低点 20mm 处;后门关闭时,车窗允许下降到最低点。

Nem indstigning og udstigning

Når dørene er blevet åbnet, kan du og din familie og dine venner stige ind i bilen og sætte sig. Køretøjet er udstyret med forskellige funktioner til Nem indstigning og udstigning.

Nem indstigning og udstigning for føreren

Du kan indstille den mest bekvemme udstigningsposition på midterdisplayet: når bilen holder stille og står i Park, og du åbner førerdøren med henblik på at stige ud af bilen, vil førersædet automatisk flytte til den udstigningsposition, du indstiller (inklusive den lodrette og vandrette sædehynde og vinklen af ryglænet), og rattet vil automatisk flytte til den øverste position for at give dig bekvem adgang til at stige ud samt til at stige ind næste gang.

Du kan slå denne funktion til/fra på midterdisplayet: Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Sæder > Førersæde>Nem indstigning og udstigning for føreren. Du og de autoriserede brugere kan indstille udstigningspositioner under jeres respektive konti. Efter manuelt at have justeret udstigningspositionen for førersædet skal du trykke på Positionsjustering > Sæder > Førersæde>Positionshukommelse > Udstigningsposition, hvorefter den aktuelle positionsindstilling gemmes under denne konto. Hver gang førerdøren åbnes eller sikkerhedsselen udløses (kan indstilles på midterdisplayet), flyttes førersædet automatisk til den udstigningsposition, der er gemt under denne konto.

Advarsel 设置离车位置时,请勿将座椅调节至最后、靠背调节过低,避免影响后排乘客使用。

Når du indstiller udgangspositionen, må du ikke flytte sædet til den bageste position eller lægge ryglænet ned til den laveste position. Hvis du gør det, kan det påvirke bagsædepassagerer negativt. Du kan indstille den anbefalede optimale udstigningsposition på hovedskærmen.

Advarsel Når funktionen til nem indstigning for føreren er blevet aktiveret, og man sætter sig i førersædet og lukker førerdøren (eller trykker ned på bremsen ), indstilles førersædet, rattet og sidespejlene automatisk til den kørestilling, som er indstillet på siden for førersædehukommelse i midterdisplayet.

Når funktionen til nem indstigning for føreren er blevet aktiveret, og man sætter sig i førersædet og lukker førerdøren (eller trykker ned på bremsen ), indstilles førersædet, rattet og sidespejlene automatisk til den kørestilling, som er indstillet på siden for førersædehukommelse i midterdisplayet.

Nem indstigning og udstigning for forsædepassageren

Når køretøjet holder stille og sættes i Park, og når du åbner den forreste passagerdør, flyttes passagerforsædet automatisk til standardpositionen for at give forsædepassageren en nem indstigning og udstigning.

Du kan slå denne funktion til/fra på midterdisplayet: Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Sæder > Passagerforsæde > Nem indstigning og udstigning for forsædepassageren. Der er to indstillinger for Nem indstigning og udstigning:

 • Udstigning: Ved at løsne sikkerhedsselen eller åbne passagerdøren foran (det kan opsættes på midterdisplayet), flyttes sædet automatisk til standardpositionen. Når passageren stiger ind i køretøjet og lukker døren, flyttes sædet ikke, men bliver i den position, det var i, da passageren sidst steg ud.

 • Udstigning + Indstigning: Ved at løsne sikkerhedsselen eller åbne passagerdøren foran vil sædet automatisk flytte til standardpositionen; når passageren stiger ind i bilen og lukker døren, flyttes sædet automatisk til den sædvanlige position indstillet under den tilsvarende konto (opsættes på midterdisplayet under Passagerforsæde > Positionshukommelse).

Advarsel 开启副驾驶轻松进出功能后,请注意周围环境及后排乘客的安全。

Når du bruger Nem indstigning for forsædepassageren, anbefales det, at du indstiller standardpositionen korrekt og er opmærksom på omgivelserne og sikkerheden for eventuelle passagerer på anden række.

Bagklap

Åbning og lukning af bagklappen ved at trykke på knappen

Når du har smartnøglen på dig, skal du trykke let på knappen på bagklaphåndtaget for at åbne bagklappen.

Under åbning af bagklappen skal du trykke på og holde bagklapknappen inde i nogle sekunder, og derefter kan bagklappens højde i det øjeblik gemmes automatisk.

Advarsel 打开尾门前需清除尾门上的附着物,如雪和冰。否则可能导致尾门打开后再次突然关闭。

Før du åbner bagklappen, skal du sikre dig, at den er fri for genstande som f.eks. sne og is. Ellers kan bagklappen pludselig lukke af sig selv.

Bilen er udstyret med en lukkefunktion til bagklappen med én knap.

Tryk på knappen på bagklappen for automatisk at lukke og låse bagklappen, og du hører et "klik", der bekræfter, at den er lukket.

Åbning og lukning af bagklappen med midterdisplayet

Stryg til højre på den venstre kant af midterdisplayet for at åbne siden Hurtig adgang, og tryk derefter på Bageste bagagerum for at åbne den bageste bagklap.

Åbning af bagklappen: Tryk på og hold Tryk på og hold for at åbne, hvorefter bagklappen åbnes automatisk.

Lukning af bagklappen: Tryk på og hold Tryk på og hold for at lukke, hvorefter bagklappen lukkes automatisk.

Tryk på bagklappens åbne- eller lukkeknap under åbning og lukning af bagklappen, hvorefter bevægelsen stopper.

Åbning og lukning af bagklappen med smartnøglen

Åbning af bagklappen: Tryk og hold knappen til bagklappen på smartnøglen, og bagklappen åbnes automatisk.

Lukning af bagklappen: Tryk og hold knappen til bagklappen på smartnøglen, og bagklappen lukkes automatisk.

Advarsel 如果智能钥匙电量不足,则无法执行该操作,需及时更换电池。

Denne funktion er ikke tilgængelig, når batteriet i den smarte bilnøgle er lavt. Udskift batteriet så hurtigt som muligt.

Åbning og lukning af bagklappen i mobilappen

Når køretøjet sættes i Park og dørene lukkes, kan du åbne grænsefladen Mit køretøj i NIO-mobilappen og trykke på knappen Bageste bagagerum for at åbne bagklappen. Du får besked om, at det bageste bagagerum er blevet åbnet. Tryk på den fremhævede knap Bageste bagagerum igen for at lukke det bageste bagagerum. Hvis den blokeres under lukningen, får du besked om, at det bageste bagagerum ikke blev lukket.

Advarsel 只有车辆处于联网状态下,才能执行该操作。

Denne funktion er kun tilgængelig, når køretøjet er forbundet til internettet.

Åbning og lukning af bagklappen ved at sparke

Når du har hænderne fulde eller det er ubekvemt for dig at tage nøglen frem, kan du åbne bagklappen ved at sparke under den bageste kofanger.

Midten på den bageste kofanger skal du løfte en fod op og tæt på den bageste kofanger og sparke forfoden mindst 10 cm ind under den bageste kofanger og derefter trække den hurtigt tilbage for at åbne bagklappen. Du kan også bevæge forfoden sidelæns fra én side til den anden mindst 10 cm under den bagestes kofanger for at åbne bagklappen.

Du skal have din Bluetooth-mobilnøgle eller smartnøgle med dig for at åbne bagklappen med et spark.

For at undgå utilsigtet åbning af nogen i nærheden af bagagerummet kan du åbne siden Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, trykke på Dør- og vindueslåse > Sparkeregistrering for bageste bagagerum og slå bagklappens åbne-/lukkefunktion med spark fra.

Note
横扫时请单向踢,不要频繁来回移动。不要将您的脚停在保险杠下方,否则尾门将不会启动。在尾门停止移动前,不要触碰尾门。
 • Når du sparker på tværs, skal du sparke i én retning og ikke bevæge foden frem og tilbage flere gange.

 • Sæt ikke foden ned under kofangeren. Ellers aktiveres bagklappen ikke.

 • Rør ikke ved bagklappen, før den stopper bevægelsen.

Denne funktion kan være midlertidigt slået fra i situationer, der omfatter, men ikke er begrænset til følgende:

 • Hyppig åbning og lukning

 • Et tøvende ben

 • Når sparket ikke er inden for det gyldige registreringsområde

Hvis bagklappen ikke reagerer, skal du vente nogle sekunder og prøve igen eller bruge andre metoder til at åbne eller lukke bagklappen.

Advarsel 车辆需处于静止状态。脚踢的范围大约为车尾中间。
 • Sørg for, at køretøjet er standset.

 • Sørg for, at sparkebevægelsen befinder sig omtrent i midten af bagkofangeren.

Manuel åbning og lukning af bagklappen

Hvis bagklappen ikke åbnes/lukkes korrekt, skal du åbne/lukke bagklappen manuelt med en langsom og jævn bevægelse.

Advarsel 避免大力快速开闭电动尾门,否则可能会导致组件损坏。

Undgå at åbne og lukke bagklappen kraftigt og hurtigt, da dette kan medføre beskadigelse af komponenterne.

Klemmebeskyttelse for bagklap

Køretøjet er udstyret med en klemmebeskyttelse for bagklappen.

Hvis en genstand blokerer bevægelsen af bagklappen under automatisk åbning eller lukning, standser åbne- eller lukkebevægelsen og klemmebeskyttelsen aktiveres.

 • Åbneprocessen afbrydes, bagklappen standser, og der lyder en lang advarselstone.

 • Lukkeprocessen afbrydes, bagklappen standser, der lyder en lang advarselstone, og bagklappen åbnes et stykke.

Advarsel 在打开或关闭前,确认无人在尾门旁,以防夹住可能导致人员受伤。

For at mindske risikoen for at blive klemt skal du sikre dig, at der ikke er nogen i nærheden af betjeningsområdet for bagklappen, før du åbner eller lukker liften.

Advarsel 车辆行驶中,请确保尾门处于关闭状态。

Sørg for, at bagklappen er lukket, mens køretøjet er i bevægelse.

Rudekontrol

Der er fire knappen på indersiden af førerdøren til at styre de fire vinduer, som er placeret for at gøre den nemt for føreren at styre alle vinduerne.

 1. Førerrude

 2. Forsædepassagerrude

 3. Højre bagrude

 4. Venstre bagrude

Der er også tilsvarende rudeknapper på de indvendige armlæn for de tre andre døre, der er placeret, så det er nemt for passagererne at betjene ruderne.
 • Vip rudeknappen frem for at styre rudens åbneposition. Vip denne knap helt frem, og slip den hurtigt for at åbne ruden helt (rudeåbning med én berøring).

 • Vip rudeknappen tilbage for at styre rudens lukkeposition. Vip denne knap helt tilbage, og slip den hurtigt for at lukke ruden helt (rudelukning med én berøring).

Du kan desuden trykke på Dør- og vindueslåse > Ruder fra grænsefladen Indstillinger på midterdisplayet og vælge Luk og På klem for at styre hele bilens vinduer.
 • Luk: Når denne funktion er slået til, lukkes alle vinduerne.

 • Åbn: Når denne funktion er slået til, åbnes alle vinduerne.

 • På klem: Når denne funktion er slået til, åbnes alle vinduerne 25 mm på klem.

 • Foretrukken: Tryk på og hold den for at huske alle vinduernes nuværende positioner, og når den slås til, flytter vinduerne til de gemte positioner.

Når køretøjet sættes i Park og der ikke sidder nogen i førersædet, kan du styre ruderne med smartnøglen. Når dørene, motorhjelmen og bagklappen alle er lukkede, kan du trykke på og holde oplåsningsknappen på smartnøglen for at køre alle ruder ned. Tryk og hold derefter låseknappen for at køre alle ruderne op. Når ruderne køres op eller ned, kan du slippe oplåsnings- eller låsningsknappen for at standse ruderne i den aktuelle position.

Alle køretøjets fire ruder har klemmebeskyttelsesfunktion. Når en fremmed genstand blokerer rudens bevægelse, standses lukkebevægelsen, og ruden kører en bestemt afstand ned igen.

Det område, hvor der er klemmebeskyttelse, vises på figuren nedenfor:

Når følgende situationer opstår, deaktiveres klemmebeskyttelsen for den pågældende rude, og lukkefunktionen med én berøring deaktiveres også (disse to funktioner gendannes automatisk efter 10 sekunder):
 1. Når der kommer is på ruden, så ruden ikke kan lukke.

 2. Når lukningen afbrydes tre gangen i træk inden for 15 sekunder på grund af klemmefunktionen.

Hvis den automatisk rudeåbnings-/sænknings- og klemmebeskyttelsesfunktion mislykkes (ved at genstarte efter f.eks. afladning af et 12 V-batteri), kan den geninitialiseres på følgende måde:
 1. Vip den tilsvarende rudeknap tilbage for at køre ruden helt op.

 2. Slip knappen, hvorefter ruden køre en lille smule ned. Vip knappen tilbage igen, indtil ruden kører helt op.

 3. Tryk på rudeknappen for at køre ruden helt ned.

Solskærm

Solskærmen regulerer sollyset og strålingen effektivt ved at ændre lysgennemgangen i glassoltaget.

Solskærmen har tre tilstande: skygge, klar og automatisk.

Skyggetilstand: Glassoltaget har den laveste lysgennemgang, der kan forhindre blænding og giver en vis varmeisolering.

Klar tilstand: Glassoltaget giver et tydeligt udsyn til himlen og har den største lystransmission.

Automatisk tilstand: Glassoltaget skifter automatisk mellem Skyggetilstand og Klar tilstand efter lysintensiteten og -varigheden.

Du kan åbne siden Indstillinger ved at trykke på kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Dør- og vindueslåse > Vinduer for at vælge en tilstand. Du kan også skifte tilstand hurtigt fra det bageste kontroldisplay og grænsefladen Hurtig adgang eller ved blot at bede Nomi om at gøre det.

Advarsel 自动模式状态下,当车外环境较亮并持续几分钟后,将自动切换为遮光模式;当车外环境较暗并持续几分钟后,将自动切换为通透模式。
 • Når det er lyst uden for og det varer nogle minutter, skifter køretøjet i automatisk tilstand automatisk skyggetilstand. Det skifter hurtigt tilbage til klar tilstand, når det har været mørkt udenfor i nogle minutter.

 • Solskærmsfunktionen har en beskyttelsesmekanisme for hyppig betjening. Efter flere betjeninger i træk reagerer den ikke på dæmpningskravet og genoptages efter 20 sekunder.

 • Driftstemperaturområdet for solskærmen er -15 °C~65 °C.

 • Når glastemperaturen er under -15 °C, skifter solskærmen til en temperaturbeskyttelsestilstand, så den forbliver i den oprindelige tilstand og ikke kan justeres midlertidigt. Når glastemperaturen stiger til driftsområdet, genoptager solskærmen sin normale brug.

 • Når glastemperaturen når 65 °C eller over, skifter solskærmen til en temperaturbeskyttelsestilstand og kan kun manuelt skiftes til Automatisk tilstand eller Skyggetilstand. Hvis solskærmen er i Gennemsigtig tilstand og forbliver i en meget høj temperaturtilstand i lang tid (over 85 °C), skifter solskærmen automatisk til en skyggetilstand for at reducere varmetilførslen og beskytte køretøjet. Når glastemperaturen vender tilbage til driftsområdet, genoptager solskærmen sin normale brug.

 • Solskærmen skifter automatisk til skyggetilstand, når køretøjet låses, og indstillingerne gendannes, når du bruger køretøjet igen.

Stenskærmsfilm

Stenskærmsfilmen sidder på begge sider af hjulene på bagenden af karrosseriet, hvilke effektivt kan forhindre, at lakken bliver ridset af hårde kornede genstande såsom småsten under hurtig kørsel, med hensyn på at bevare lakkens integritet og udseende.

Note 切勿在不采用任何额外保护的情况下部分或全部去除该薄膜,防止破坏车身油漆。

Fjern aldrig filmen helt eller delvist uden yderligere beskyttelse, da karrosserilakken ellers kan blive beskadiget.

Ladevejledning

For at bevare køretøjet i god stand skal du oplade køretøjet straks, når batteriniveauet er lavt.

Advarsel 车辆在驻车状态时才可进行充电,车辆处于驾驶状态(将挡位置于R挡或D挡时)及软件升级状态时不可进行充电。

Køretøjet kan kun oplades i PARK. Den kan ikke oplades i DRIVE eller REVERSE, eller under softwareopdateringer.

Ladeporten er placeret på venstre side af køretøjet. Køretøjet kan oplades med DC eller AC.

Advarsel 为避免出现意外,请不要在有易燃气体或液体的地方进行充电作业,请到通风处进行充电。 因高压危险,充电作业时请与充电桩保持一定距离。
 • For at undgå ulykker må du ikke oplade køretøjet i nærheden af brændbare gasser eller væsker, og sørg for at oplade køretøjet i et ventileret område.

 • Under opladning skal du holde dig i sikker afstand fra opladeren for at undgå risici på grund af højspænding. Rør ikke ved ladestikkets metalpinde eller ladeporten. Hvis du gør det, kan det medføre personskade.

 • Det er forbudt for mindreårige at bruge ladeudstyret eller nærme sig det under opladning.

 • Ladeudstyr, der viser tegn på skader, rust, fugt eller fremmedlegemer, må ikke anvendes til opladning af køretøjet.

 • Det er forbudt at foretage uautoriserede ændringer eller adskille ladestikket eller udstyret.

 • Brug ladeudstyr, der overholder de lokale standarder, når du oplader køretøjet. Ellers kan det resultere i en fejl ved opladning eller forårsage skade på køretøjet, ladeudstyret eller personskade.

 • Oplad ikke køretøjet i kraftig regn eller under ekstreme vejrforhold. Hvis du gør det, kan det resultere i en fejl ved opladningen eller forårsage skade på enten køretøjet eller ladeudstyret.

 • Før opladning skal du kontrollere ladestikket og køretøjets ladeport for deformationer, brændemærker eller erosion. Hvis der konstateres unormaliteter, må du ikke oplade køretøjet. Ellers kan det resultere i skader på køretøjet, ladeudstyret eller personskade. Kontakt NIO, hvis det er nødvendigt.

 • Før opladning skal du kontrollere ladestikket og køretøjets ladeport for snavs eller fremmedlegemer. Stikket skal holdes rent, og hvis dette ikke sker, kan det medføre fejl i opladningen eller skade på køretøjets ladeport.

 • Hvis ladeudstyret ikke fungerer korrekt, skal du kontakte producenten af ladeudstyret. Forsøg ikke at reparere det selv.

 • Efter regn skal du kontrollere, om der er vand i ladeporten, før du oplader køretøjet. Oplad ikke køretøjet, når der er en tydelig indikator for vand i ladeporten. Hvis du gør det, kan det resultere i en fejl ved opladningen eller forårsage skade på enten køretøjet eller ladeudstyret.

 • Brug ikke højtryksrensere til at rense ladeåbningen under opladning. Hvis du gør det, kan det resultere i en fejl ved opladningen eller forårsage skade på enten køretøjet eller ladeudstyret.

 • Under hurtig opladning bør patienter, der er afhængige af pacemakere, holde sig væk fra køretøjet for at undgå elektromagnetisk interferens mellem pacemakeren og ladeudstyret. .

 • Hvis køretøjet lugter mærkeligt eller udsender røg under opladning, skal du stoppe opladningen og straks kontakte NIO.

 • Fjern ikke ladestikket, før opladningen er afsluttet. Hvis du gør det, kan det forårsage en elektrisk lysbue.

Advarsel 环境温度过高或过低时都将影响充电时间,车辆长时间处于低温下将影响电池容量。

Hvis den omgivende temperaturen er for høj eller for lav, vil opladningstiden blive påvirket. Hvis køretøjet opbevares i omgivelser med lav temperatur i længere tid, vil batterikapaciteten blive påvirket.

Opladningshandlinger

Du kan oplade bilen på både en privat opladningsterminal og en offentlig opladningsterminal.

Opladningsproces

 1. Sæt bilen i Park, tryk på dækslet til ladeporten for at åbne det, eller swipe til højre på hovedsiden på midterdisplayet for at åbne Hurtig adgang, og tryk på Ladeport, så åbnes dækslet til ladeporten automatisk. Kontrollampen for ladeporten tændes og lyser hvidt.

  Advarsel 充电口饰板旋转运动过程中请勿用力拨动,以免损坏充电口饰板。打开充电口盖时请确保已关闭车辆高压电源。

  Du må ikke justere dækslet til ladeporten med magt, når det er aktivt eller åbent. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

 2. Kontrollér, om opladningsstikket og opladningsudstyret er i god stand, ret opladeren ind efter køretøjets ladeport, så vil opladeren og opladningsporten begynde at tilpasses: Hvis kontrollampen for opladningsporten blinker og derpå tændes og lyser blåt, fungerer ladeporten korrekt. Hvis tilpasningen mislykkes eller får timeout, blinker det blå lys i ladeporten blåt og slukkes derefter, og du skal tilslutte opladeren igen.

 3. Tænd for opladningsudstyret, og begynd at oplade. Du kan trykke på Batteri på siden Indstillinger på midterdisplayet eller bruge mobiltelefonappen til at kontrollere den aktuelle ladestatus. Kontrollampen for ladeporten skal være blå under opladning for at angive, at den oplader.

 4. Hvis du skal stoppe opladningen manuelt undervejs, skal du trykke på Batteri på siden Indstillinger på midterdisplayet, efter at køretøjet er helt oplåst for at stoppe opladningen, og vente, til kontrollampen for ladeporten tændes og lyser grønt, før du afbryder opladeren.

  Når opladningen er færdig, skal du trykke på opladerens oplåsningsknap, før du afbryder den.

  Advarsel 进行直流快充过程中,可先将车辆解锁,再长按充电口关闭按钮,即可手动停止充电。
  • Ved hurtig jævnstrømsopladning kan du først låse køretøjet op og derefter trykke på og holde lukkeknappen ved ladeporten for at standse opladning manuelt.

  • Når du sætter opladeren i og tager den ud, skal du vende dig mod ladestikket. Hvis opladeren sidder fast, skal du løfte lidt op i den. Du må ikke ryste opladeren voldsomt, når du sætter den i eller tager den ud, for at forhindre at beskadige opladeren eller ladestikket.

 5. Hvis kontrollampen for ladeporten blinker rødt under opladning, skal du skifte til en anden ladestander og prøve igen. Hvis kontrollampen stadig blinker rødt, skal du straks stoppe opladningen og kontakte NIO Service Center.

 6. Efter at have afbrudt opladeren og lagt den på plads, skal du trykke ned på dækslet til ladeporten og trykke på lukkeknappen til ladeporten eller på Ladeport på midterdisplayet, så lukkes dækslet til ladeporten automatisk.

  Note 使用蔚来家充桩充电时,充电口饰板将在充电枪从桩上拔下时自动打开,在充电枪从车辆拔下后自动关闭。如充电口饰板自动旋转关闭过程中卡滞在充电枪上,可长按5秒钟充电口关闭按钮,此时充电口饰板将自动打开。

  Når du oplader køretøjet med NIO Power Home, åbnes ladeportens dæksel automatisk, hvis du tager opladeren ud af ladestanderen, og den lukker automatisk, hvis tager opladeren ud af køretøjet. Hvis ladeportens dæksel sidder fast på opladeren, når den drejer for at lukke automatisk, skal du trykke på og holde lukkeknappen i 5 sekunder, hvorefter ladeportens dæksel åbner automatisk.

Opladeren kan ikke afbrydes efter opladning

Hvis du ikke kan afbryde opladeren, efter at bilen er helt oplåst, skal du forsøge at afbryde opladeren i henhold til nedenstående trin:

 1. Tilslut opladeren igen for at sikre, at oplåsningsknappen på opladeren hopper op, og lås og oplås hele bilen igen. Tryk derefter på og hold oplåsningsknappen til opladeren i 1 til 2 sekunder, vent, indtil kontrollampen for ladeporten tændes og lyser grønt, og afbryd derpå opladeren.

 2. Åbn det bageste bagagerum, træk i nødoplåsningskablet for ladeportens elektroniske lås, og prøv derefter at afbryde opladeren

 3. Hvis du stadig ikke kan afbryde opladeren, skal du straks stoppe opladningen og kontakte NIO-servicecenteret.

Visning af batteriniveau og -opladning

Status for det aktuelle højspændingsbatteri og nogle advarselsoplysninger med relation til batteriet kan vises på det digitale instrumentpanel.

 1. Visning af aktuel effekt

  Det angiver højspændingsbatteriets aktuelle effektværdi, når det leverer strøm eller genindvinder strøm fra regenerativ bremsning.

 2. Energibjælke for højspændingsbatteri

  Denne energibjælke angiver den strøm, som højspændingsbatteriet leverer. En grøn energibjælke angiver den strøm, der genindvindes under regenerativ bremsning.

 3. Rækkevidde

  Det angiver den resterende rækkevidde, som højspændingsbatteriet kan levere i den aktuelle tilstand.

  Når den resterende rækkevidde er under 60 km (værdien kan konfigureres), bliver ikonet gult, og når den er under 10 km, bliver ikonet rødt.

Inden du oplader eller efter du standser køretøjet, kan du konfigurere de ønskede opladningsindstillinger på midterdisplayet. Når den forudbestemte opladningsgrænse er nået, standser opladningen automatisk, og der vises en påmindelse på instrumentpanelet, hvilket opfylder brugernes behov i forskellige situationer og leverer en ægte brugervenlig opladningsoplevelse Den øverste opladningsgrænse for denne funktion er som standard sat til 90%, men du kan åbne siden Indstillinger på kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Batteri for at justere værdien for batteriet i køretøjsmodellen. Justeringsintervallet er 50%-100%.

Du kan få adgang til indstillingen Køretøjsoplysninger via menuknappen til højre på rattet, og du kan få vist strømstyrke- og spændingsværdier for det aktuelle højspændingsbatteri.

Der er følgende indikatorer vedrørende batteriniveauet på det digitale instrumentpanel:

Vist ikon på instrumentpanel

Beskrivelse

Normal indikator for højspændingsbatteri

Denne indikator angiver, at det aktuelle højspændingsbatteri fungerer normalt.

Indikator for lavt batteri for højspændingsbatteri

Denne indikator angiver, at det aktuelle højspændingsbatteri har et lavt strømniveau. Oplad batteriet i tide. Du bedes kontakte NIO Service Center, hvis det er nødvendigt.

Advarselslampe for afbrydelse af højspændingsbatteri

På dette tidspunkt strømfødes køretøjet ikke af højspændingsbatteriet. Du bedes kontakte NIO Service Center, hvis det er nødvendigt.

Advarselslampe for fejl i opladning af lavspændingsbatteri

Hvis denne advarselslampe tændes, skal du straks kontakte NIO Service Center.

Advarselslampe for fejl i højspændingsbatteri

Hvis denne advarselslampe tændes, skal du straks standse bilen og kontakte NIO Service Center.

Advarselslampe for overtemperatur i højspændingsbatteri

Hvis denne advarselslampe tændes, skal du straks standse bilen og kontakte NIO Service Center.

Indikator for is- og snedækket vej

Denne indikator tændes for at angive, at den aktuelle omgivelsestemperatur er for lav, hvilket kan påvirke højspændingsbatteriets ydeevne.

Indikator for ladekabel tilsluttet

Denne indikator tændes for at angive, at ladekablet er tilsluttet.

Klargøring af batteri

Opladehastigheden for højspændingsbatterier falder i koldt vejr, f.eks. om vinteren. Når funktionen Klargøring af batteri er slået til, kan højspændingsbatteriet varmes op til en vis grad på forhånd, inden køretøjet når opladningspunktet (opladningsanlæg ) for at forbedre køretøjets opladningshastighed.

Batteriopvarmning undervejs

Funktionen Batteriopvarmning undervejs er slået til som standard. Du kan gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og vælge at åbne grænsefladen Batteri for at slå funktionen fra. Når denne funktion er slået til, og når destinationen eller styringspunktet i navigationstilstanden er ladestationen , starter køretøjet automatisk klargøring af højspændingsbatteriet på den forudsætning, at den kan sikre ankomst til destination, for at forbedre opladningseffektiviteten. Batteriopvarmning undervejs fremskynder kun opvarmningen af batteriet og spilder ikke ekstra opladningsenergi.

I navigationstilstand aktiveres funktionen Batteriopvarmning undervejs automatisk under følgende betingelser. Den aktuelle klargøringsstatus vises på statuslinjen øverst på midterdisplayet:

 • Navigationsdestinationen eller styringspunktet er en ladestation , eller en rasteplads med en ladestation .

 • Føreren sidder i sædet.

 • Den aktuelt resterende rækkevidde er over 120 km.

 • Køretøjet er ikke i ECO+-tilstand.

Du kan manuelt slå funktionen Batteriopvarmning undervejs fra ved at vælge "Slå fra nu" (er som standard slået til næste gang) eller "Slå permanent fra".

Denne funktion deaktiverer automatisk klargøringsprocessen (kontakten forbliver slået til) under én af følgende betingelser:

 • Tilslut en oplader.

 • Slå navigation fra, eller stop navigation til ladestationen .

 • Den aktuelt resterende rækkevidde understøtter ikke en klargøring til destinationen med 20 km tilbage.

 • Køretøjet skifter til ECO+-tilstand.

Manuel klargøring til opladning

Funktionen Manuel klargøring til opladning er som standard slået fra. Hvis du kender opladningsruten og ikke har brug for at følge navigationsvejledningen til ladestationen, anbefales det at åbne grænsefladen Batteri på midterdisplayet i et miljø med lav temperatur og slå funktionen Manuel klargøring til opladning til. Køretøjet slår Klargøring af højspændingsbatteri til for at forbedre opladningseffektiviteten. Når Manuel klargøring til opladning startes, er det nødvendigt at sikre, at omgivelsestemperaturen er under 20 ℃, og at køretøjets resterende rækkevidde er over 10 kilometer.

Du kan slå funktionen Manuel klargøring til opladning til eller fra på midterdisplayet . Statuslinjen øverst på midterdisplayet viser den aktuelle klargøringsstatus.

Denne funktion deaktiverer automatisk klargøringsprocessen (kontakten forbliver nu slået fra) under én af følgende betingelser:

 • Tilslut en oplader.

 • Funktionen Batteriopvarmning undervejs er slået til.

 • Batteriet er varmet op til den angivne temperatur og holdes i 1 time.

 • Køretøjet skifter til ECO+-tilstand.

Advarsel 低温充电预热功能激活后,手动充电预热功能不可用。
 • Aktivering af batteriets forkonditioneringsfunktion øger strømforbruget i et vist omfang. Planlæg din tur fornuftigt, eller brug denne funktion hensigtsmæssigt.

 • Efter at Batteriopvarmning undervejs er aktiveret, er den manuelle forkonditioneringsfunktion for opladning ikke tilgængelig.

 • Den manuelle forkonditioneringsfunktion for opladning kan ikke bestemme virkningen af forkonditionering på rækkevidden til destinationen af sig selv. Læg nøje mærke til, om den nuværende rækkevidde er nok til destinationen, før du aktiverer funktionen.

Smart Opladning

Intelligent opladning kan reducere omkostningerne ved hjemmeopladning for brugere, der har dynamisk eller variabel strømpris, ved automatisk at oplade køretøjet, når strømmen er billig.

Der er to typer intelligent opladning:

 • Intelligent opladning med NIO: Fungerer med alle elselskaber.

 • Intelligent opladning med Tibber: Fungerer kun med Tibber, bruger skal abonnere på deres strømkontrakt.

Da intelligent opladning med NIO og Tibber kan påvirke hinanden, bør brugere kun have aktiveret én intelligent opladningsløsning pr. lokation.

Intelligent opladning med NIO

Funktionen kan aktiveres i køretøjsindstillingerne og huskes for denne lokation.

Sådan fungerer det:
 1. Brugeren tilslutter køretøjet til en vekselstrømsoplader, fortrinsvis hjemme.

 2. Bruger aktiverer funktionen via køretøjsindstillingerne ( Køretøjsindstillinger > Batteri) .

 3. Brugeren vælger opladningsstrategi:

  • Dynamisk prisoptimering vælger de billigste timer til at oplade den påkrævede mængde strøm indtil den tid, der er angivet af brugeren.

  • Foretrukne opladningstider forsinker opladningen til den tid, der er angivet af brugeren.

 4. Brugeren angiver den tid, hvor opladning skal udføres dagligt (f.eks. kl. 7.30). NIO opretter en opladningsplan på grundlag af indstillingerne og brugeroplysningerne. Køretøjet starter og standser automatisk i henhold til planen.

  • Dynamisk prisoptimering starter og stopper opladning for at fange de billigste timer, indtil den sluttid, som brugeren har angivet.

  • Foretrukne opladningstider forsinker opladningen til den tid, der er angivet af brugeren.

  Hvis ladelyset skifter til orange, betyder det, at der er reserveret intelligent opladning, og at bilen er klar til opladning. Hvis lyset skifter til hvid, betyder det, at opladning er fuldført.

 5. Køretøjet er færdig med at oplade næste dag på det tidspunkt, som brugeren har angivet.

 6. Alle indstillinger for intelligent opladning gemmes specifikt på hver enkelt intelligent opladningslokation. Hvis brugerne genbesøger lokationerne, genfindes alle indstillingerne automatisk.

 7. Den intelligente opladningsfunktion understøtter oprettelsen af op til 10 lokationer. Uønskede lokationer kan fjernes på navigationssiden - siden Styring af foretrukne. Denne funktion aktiveres kun for vekselstrømsopladning.

Intelligent opladning med Tibber

Brugeren skal abonnere på Tibber-strømkontrakten og have en intelligent måler derhjemme. Aktivering af mulig med alle vekselstrømsopladningsstationer/hjemmeladekabler.

Sådan fungerer det:

 1. Brugeren abonnerer på Tibber.

 2. Brugeren er tilmeldt Tibber, åbner appen.

 3. Brugeren aktiverer tænding af "NIO" i Tibber-appen.

 4. Brugeren logger ind én gang med NIO-oplysningerne.

 5. Brugeren angiver afgangstidspunkterne pr. ugedag i Tibber-appen.

 6. Køretøjet, der oplader på Tibber Home-lokationen, styres af Tibber fra nu af.

 7. Brugeren kan altid styre opladningen i Tibber-appen. For at stoppe Tibber i at styre køretøjet totalt - gå til afsnittet Power-ups i Tibber-appen, og afbryd NIO-tænding. Eller kontakt Tibber Support.

Især ved problemer (appen fungerer ikke, opladning fungerer ikke osv...) eller generelle spørgsmål (hvordan tilmelder jeg mig, når aktiveres min konto osv...) skal du henvende dig direkte til den lokale Tibber.com, som henviser til den lokale hjemmeside.

Fjernlys og nærlys

Lav manuelle justeringer med lyskontakten på venstre side af rattet.

 • Slå Automatisk fjernlys (AHB) til ved at skubbe lyskontakten fremad, hvorefter instrumentpanelet viser ikonet for Automatisk fjernlys (AHB) . Hvis du skubber kontakten fremad igen, slås fjernlyset til, og ikonet vises på instrumentpanelet.

 • Hvis funktionen Automatisk fjernlys (AHB) er slået fra, skiftes der kun mellem fjern- og nærlys, hvis lyskontakten skubbes fremad.

Slå fjernlyset og Automatisk fjernlys (AHB) fra ved at skubbe lyskontakten tilbage og slippe den.

Note 只有在打开自动大灯或大灯开启时才能使用。

Automatisk fjernlys er kun tilgængeligt, når forlygterne er indstillet til Autotilstand, eller funktionen er slået tændt.

Efter at lyskontakten er skubbet tilbage og sluppet, linker fjernlyset én gang.

Advarsel 车辆大灯和尾灯在低温或高湿环境下可能会产生雾气、结霜等现象,属于正常物理现象。在常温状态下车辆放置一段时间后行驶,雾气或结霜将会消散。

Køretøjets forlygter og baglygter kan generere tåge, frost osv. ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed, hvilket er normale fysiske forhold. Efter at køretøjet er parkeret ved stuetemperatur i et tidsrum, forsvinder tågen eller frosten.

Blinklys

 • Venstresving: Skub lyskontakten ned

 • Højresving: Skub lyskontakten op

Blinklyset slår fra, når der drejes på rattet, eller når du skubber kontakten tilbage til midterposition.

Når blinklyset tændes, tændes den tilsvarende indikator på det digitale instrumentpanel også, hvilket ledsages af en "tik-tak"-lyd.

Tågelygter

Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Lys > Udvendigt lys. Tryk på Tågeforlygter og Tågebaglygter for at slå tågeforlygterne og tågebaglygterne til/fra.

Du kan også swipe fra venstre mod højre på midterdisplayet for at åbne grænsefladen Hurtig adgang og trykke på Tågeforlygter og Tågebaglygter for at slå tågeforlygterne/tågebaglygterne til/fra.

Positionslys

Når positionslysene er aktiverede, lyser de forreste og bageste positionslys fortsat.

Sådan aktiveres det:

 • Metode 1: Lås køretøjet efter at have tændt katastrofeblinket, og lad katastrofeblinket blive ved med at blinke

 • Metode 2: Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel/Parkering > Camping-tilstand for at slå Camping-tilstand til. Sidedeaktiveringstiden er indstillet til 10 sek. Tryk derefter på Lys >Udvendigt lys > Positionslys for at indstille lygterne som positionslys . Sluk for klimaanlæg, musik og andet udstyr i køretøjet. Lås køretøjet, efter at siden er slukket, for at holde de udvendige forreste og bageste positionslys tændt.

Note 示宽灯开启后对里程有较大损耗,请合理使用。

Aktivering af positionslys har en stor betydning for rækkevidden. Brug derfor positionslys fornuftigt.

Velkomstlys

Når du eller en autoriseret bruger har en gyldig smartnøgle eller en mobiltelefon med funktionen Oplåsning/låsning via Bluetooth aktiveret på sig og nærmer sig køretøjet med en maksimal afstand på cirka 10 meter, tændes nærlyset og positionslyset automatisk for at byde dig velkommen. Køretøjet sammenligner nu dine kontooplysninger og henter automatisk dine personlige indstillinger for at foretage tilsvarende justeringer, inden du låse dørene op og åbner dem, som f.eks. sædestillinger, indstillinger for luftkonditionering, medieindstillinger og indstillinger for kabinelys.

Automatisk lys i udvendige dørhåndtag

Alle udvendige dørhåndtag er udstyret med automatisk lys i dørhåndtaget. De udvendige dørhåndtag popper automatisk ud, når hele køretøjet låses op, og det automatiske lys i de udvendige dørhåndtag tændes for at oplyse området omkring døren for dig. Det automatiske lys i de udvendige dørhåndtag slukker, når de udvendige dørhåndtag trækkes ind.

Indvendigt læselys

Automatisk styring af læselys

Når du oplåser hele bilen eller åbner en af dørene (inklusive bagklappen), vil de indvendige læselys automatisk tændes for at oplyse bilen indvendigt. Læselysene slukkes automatisk i en af de følgende situationer; på det tidspunkt kan du manuelt tænde læselysene ved at berøre læselyset berøringskontakt i loftet:

 • Kørsel

 • Låsning af bilen udefra

 • 10 minutter efter åbning af døren

 • 15 sekunder efter lukning af alle døre

Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Belysning > Kabinebelysning > Automatisk læselys for at kontrollere automatisk tænding af læselysene.

Manuel styring af læselys

Du kan tænde læselyset i passagerkabinen manuelt, for at de skal lyse konstant, så du kan rydde op, læse kort eller dokumenter. Der er berøringskontakter til at styre læselysene i loftet. Ved at berøre læselyskontakten kan du kontrollere tænding/slukning af hvert læselys for sig. Der er også en hovedkontakt på midterdisplayet til at styre alle læselamper. Du kan åbne siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Belysning > Kabinebelysning > Læselys for at tænde/slukke alle indvendige lys samtidigt med denne hovedkontakt.

Når du låser bilen udefra (ved hjælp af den intelligente nøgle eller mobil-app-funktionen), slukkes alle de indvendige læselys samtidigt.

Note 若前排阅读灯通过顶棚处单独的开关打开,则不能通过阅读灯总开关来控制前排阅读灯的打开或关闭,只能由单独开关控制;若前排阅读灯关闭,则可通过阅读灯总开关来控制前排和后排阅读灯同时打开或关闭。
 • Hvis den forreste læselampe tændes med en separat kontakt i loftsbeklædningen, kan den ikke tændes eller slukkes med hovedkontakten for læselamper, men kan kun kontrolleres med den separat kontakt. Hvis den forreste læselampe slukkes, kan den forreste og bageste læselampe tændes eller slukkes samtidig med hovedkontakten for læselamper.

 • Når køretøjet ikke læses udefra, hvis den forreste læselampe tændes manuelt med kontakten i loftsbeklædningen, slukkes den ikke automatisk, men skal slukkes manuelt.

Vandpytlys

Der er et vandpytlys under hver af de fire bildøre, som er nyttige ved ind- og udstigning om aftenen. Der er også to vandpytlys på bagklappen, der hjælper dig med at se jordforholdene tydeligt (f.eks. mudderpøle, vandpytter osv.), når du lægger noget i bagagerummet.

Når døren eller bagklappen åbnes, tænder det tilhørende vandpytlys. Vandpytlyset slukker, 10 minutter efter at døren åbnes, eller når døren lukkes.

Intelligent omgivelsesbelysning

Køretøjet har justerbart intelligent omgivelsesbelysning på dørpaneler, opbevaring og gulv. Du kan vælge din foretrukne omgivelsesbelysning for at opnå en behagelig køreoplevelse.

Når du har sat dig, kan du tænde omgivelsesbelysningen på midterdisplayet. Køretøjet viser standardindstillingen for omgivelsesbelysning i den aktuelle køretilstand. Gå til siden Indstillinger fra bunden af midterdisplayet, og tryk på Belysning > Omgivelsesbelysning for at vælge farve og lysstyrke for omgivelsesbelysningen i forskellige positioner (primære farve, sekundære farver og gulv). Denne indstilling gemmes i dine personlige indstillinger. Du kan også indstille forskellige omgivelsesbelysningstilstande, såsom vejrtrækning og Rytmisk. Denne indstilling gemmes på midterdisplayet.

Den indvendige omgivelsesbelysning er også forbundet til advarselsfunktionen for åben før. Når en hvilken som helst dør er ved at blive åbnet, skifter omgivelsesbelysningen på den tilsvarende side til rødt.

Lys i makeupspejl

Der er to solskærme i loftet på køretøjet, hvor der er et makeupspejl, der kan lyse, når det åbnes.

Følg mig hjem

Køretøjet er udstyret med funktionen "Følg mig hjem". Når du låser køretøjet og er klar til at forlade det om aftenen, tændes nærlyset og positionslyset for at oplyse vejen foran dig.

Gå til siden Indstillinger fra nederst på midterdisplayet, og tryk på Lys > Udvendigt lys > Følg mig hjem for at angive, hvor længe forlygterne skal være tændt, efter at køretøjet er blevet låst.

Minimalt lys

Når køretøjet er parkeret, kan du gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Lys > Kabinelys > Minimalt lys for at aktivere funktionen. Al omgivelsesbelysning, læselys og forlygter slukkes for at opnå "minimalt lys med ét klik".

Hvis minimalt lys slås manuelt fra, gendannes den tidligere lyskonfiguration.

Hvis du justerer det udvendige lys, omgivelsesbelysningen eller læselyset manuelt, når minimalt lys er aktivt, deaktiveres minimalt lys automatisk.

Fuld lysstyrke

Slå funktionen til ved at gå til siden Indstillinger via kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Lys > Kabinelys > Fuld lysstyrke. For at hjælpe dig med at finde genstande i køretøjet tændes al omgivelsesbelysning og læselys til maksimal lysstyrke.

Hvis Fuld lysstyrke slås manuelt fra, gendannes den tidligere lyskonfiguration.

Hvis du justerer det udvendige lys, omgivelsesbelysningen eller læselyset manuelt, når Fuld lysstyrke er aktivt, deaktiveres Fuld lysstyrke automatisk.

Blødt lys

Slå funktionen til ved at gå til siden Indstillinger via kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Lys > Kabinelys > Blødt lys. For at få et behageligt sovemiljø lyser omgivelsesbelysningen på gulvet inde i køretøjet varmt gult, og omgivelsesbelysningen og læselyset i dørene og opbevaringsrummene er slukket.

Hvis Blødt lys slås manuelt fra, gendannes den tidligere lyskonfiguration.

Hvis du justerer det udvendige lys, omgivelsesbelysningen eller læselyset manuelt, når Blødt lys er aktivt, deaktiveres Blødt lys automatisk.

Lys i bageste bagagerum

Lyset i bagagerummet tændes automatisk, når bagklappen åbnes.

Lyset i bagagerummet slukker automatisk, når bagklappen lukkes eller efter 10 minutter.

Tilknytning af nøglehåndtag til konto

Når køretøjet aktiveres og verificeres første gang, vil ejerens konto som standard blive knyttet til nøglehåndtaget. Når køretøjet låses op med en af nøgleknapperne, logger køretøjet automatisk ind på ejerens konto.

Ejeren kan også knytte en autoriseret brugerkonto til en smart nøglehåndtag ved at administrere nøglehåndtaget i NIO-appen. Når en autoriseret bruger låser køretøjet op med en nøglehåndtag, logger køretøjet automatisk ind på den tilknyttede brugers konto. Du kan se og slette konti, der er knyttet til nøglefobberne, i NIO-appen. Når du har knyttet eller ophævet en konto med succes, modtager køretøjets ejer og kontoejeren en besked og en app-meddelelse.

Note 智能钥匙与账户绑定
 • Kun køretøjets ejer kan administrere bilnøgler, der er knyttet til ejerens konto. Andre brugere skal godkendes af køretøjets ejer, før den tilsvarende konto kan knyttes til bilnøglen.

 • Hvis køretøjets ejer ophæver godkendelsen, vil brugerkontoen automatisk blive afbrudt fra bilnøglen.

 • Gæstetilstand gælder kun for de smarte bilnøgler, der er knyttet til ejerens konto. Hvis du låser køretøjet op med en bilnøgle, der er knyttet til en autoriseret brugerkonto, indlæser køretøjet automatisk oplysningerne om den autoriserede bruger.

Skift af konti

Du eller en autoriseret bruger kan skifte mellem brugerkonti på det centrale display for at indlæse de tilsvarende indstillinger (f.eks. sæde-, rat-, , osv.).

Du, en medbruger eller en autoriseret bruger kan skifte mellem brugerkonti på det centrale display og indlæse de tilsvarende indstillinger på en af følgende to måder:
 1. Når køretøjet er tilsluttet til netværket, eller der i øjeblikket ikke er noget netværk tilgængeligt, men du har logget ind tidligere, skal du trykke på profilbilledet på det midterste display eller Konto > Skift konto i Indstillinger for at få vist en liste over alle gyldige konti (herunder ejerens konto, medbrugerkonti og konti for autoriserede brugere). Tryk på det tilsvarende profilbillede eller brugernavn for at skifte til kontoen, og log ind med denne konto efter bekræftelse (ved at scanne QR-koden med NIO-appen eller indtaste den bekræftelseskode, som du har modtaget på telefonen). Du kan også aktivere Passwordless Login i Accounts > Ansigts-ID og adgangskode for at gøre det nemt at logge ind og skifte konto.

 2. Hvis du vil skifte konto automatisk via ansigtsgenkendelse, skal du trykke på dit profilbillede på det midterste display eller Indstillinger > Konto > Ansigts-ID og adgangskode og indtaste ansigtsgenkendelsesdata for at aktivere denne funktion. Når du har låst bilen op og sat dig ind i førersædet, skal du se lige fremad, og bilen vil automatisk genkende de tilsvarende kontooplysninger og indlæse de tilsvarende brugerdefinerede indstillinger. Hvis den genkendte brugers ansigt ikke passer til den aktuelle konto, men passer til en anden gyldig konto (det kan f.eks. ske, hvis du har lånt nøglehåndtaget til et familiemedlem), skifter køretøjet automatisk kontoen, så den passer til den aktuelle bruger.

Advarsel 只有在非驾驶状态可以进行切换账户的操作
 • Du kan kun skifte konto, når køretøjet ikke er i brug.

 • I gæstetilstand gemmer køretøjet ikke nogen tilpassede indstillinger (f.eks. førersædets position).

Autoriseret oplåsning

Hvis du vil låne dit køretøj til andre, kan du autoriseret brugere, der er registreret i NIO-appen, til at bruge køretøjet. En autoriseret bruger kan få adgang til autoriserede funktioner ved at bruge deres NFC-nøgle eller bekræftede NIO-app.

Autorisering fra ejer

Du kan trykke på Profilbillede > Kontoindstillinger på siden Indstillinger i NIO-appen eller i øverste venstre hjørne af midterdisplayet og derefter indtaste gestusadgangskoden for køretøjet for at åbne siden for styring af autoriseringer.

Du kan autorisere en bruger og angive relaterede autoriserede funktioner ved at indtaste hans/hendes brugernavn i NIO-appen. Der kan autoriseret op til ni brugere. Når du har angivet brugerens autorisering, kan du trykke på profilbilledet eller brugernavnet for den autoriserede bruger for at vise brugerens detaljerede oplysninger og autoriserede funktioner (f.eks. medier, video og sikkerhedsboks). Hvis den aktuelle autorisation er aktiv, kan du også redigere omfanget af autoriseret adgang eller deaktivere brugerens autorisation. En autoriseret bruger har kun adgang til autoriserede funktioner og kan ikke administrere autorisation eller indstille gæstetilstand.

Efter at køretøjet er låst, og hvis du låse køretøjet op med smartnøglen, logger køretøjet automatisk ind på ejerens konto.

Note 出于安全考虑,当被授权人正在行驶中, 停止授权需等被授权人停车并锁车后解除授权才可正式生效。

Hvis du annullerer godkendelsen, mens en autoriseret bruger kører køretøjet, træder den af sikkerhedshensyn ikke i kraft, før den autoriserede bruger stopper og låser køretøjet.

Note 若添加的被授权用户为蔚来账号用户时,则添加授权过程完成后授权即时生效;若添加的被授权用户为非蔚来账号用户时,需等此用户注册好蔚来账号后授权方可生效。

Hvis den autoriserede bruger har en NIO-konto, træder autoriseringen i kraft umiddelbart efter, at den er gennemført. Hvis den autoriserede bruger ikke har en NIO-konto, træder autoriseringen først i kraft, når brugeren registrerer en NIO-konto.

Oplåsning af en autoriseret bruger

En autoriseret bruger kan låse køretøjet op med hans/hendes NFC-nøgle eller NIO-app. Vis kontooplysninger og autoriserede funktioner for en autoriseret bruger ved at trykke på hans/hendes profilbillede på midterdisplayet:

 • NFC-oplåsning: Åbn NFC-nøgleappen på mobiltelefonen, og anbring den tæt på midten af køretøjet i venstre side.

 • Fjernoplåsning med NIO-app: Tryk på "Dørlåse" på siden "Mit køretøj" i NIO-appen.

Gæstetilstand

Hvis du vil låne bilen ud til andre ved at give dem en smart nøglehåndtag, skal du trykke på dit profilbillede på det midterste display og vælge Guest Mode for at beskytte dit privatliv (f.eks. navigationshistorik, kontakter, videoer, fotos). Kun standardfunktioner som f.eks. klimaanlæg, vejr og navigation (uden adgang til historik eller favoritter) er tilgængelige for gæster.

Når gæstetilstanden er aktiveret, viser køretøjet de funktioner, der er eksklusive for gæstetilstanden, efter at brugeren af køretøjet låser op og går ind i køretøjet ved hjælp af smartnøglen. For at forlade gæstetilstanden skal du indtaste køretøjets gestusadgangskode.

Advarsel 仅在非驾驶状态可设置访客模式若钥匙绑定车主账户而您未设置访客模式,用户使用此钥匙进入车辆后将自动登录车主账户,并以车主权限操作车辆。
 1. Du kan kun indstille gæstetilstand, når køretøjet ikke er i drift.

 2. Hvis en smart bilnøgle er knyttet til ejerens konto, og køretøjet ikke er i gæstetilstand, logger køretøjet automatisk ind på ejerens konto, når en bruger låser køretøjet op med en smart bilnøgle.

Godkendelse af service

Du eller en autoriseret bruger kan sende en serviceanmodning til NIO via NIO-appen. NIO administrerer og autoriserer serviceeksperter til midlertidigt at få adgang til køretøjet og udføre den ønskede service (f.eks. One Click for Power). NIO henter autoriseringen, når servicen er gennemført.

Efter at have fået autorisationen kan serviceeksperterne låse køretøjet op ved hjælp af en NFC-nøgle inden for en bestemt tidsramme og bruge de godkendte funktioner. Centerdisplayet viser kontooplysningerne for den autoriserede serviceekspert og de autoriserede funktioner, der er tilgængelige for dem. Autoriserede serviceeksperter kan ikke administrere autorisation, indstille gæstetilstand, knytte køretøjet til en nøglehåndtag eller skifte konto.

Advarsel 服务结束后车门及尾门应该全部上锁,如果没有上锁则手机 APP将通知您,提醒您及时进行上锁。

Når servicen er udført, skal alle døre og bagklappen være låst. Hvis en dør eller bagklap ikke er låst, får du besked i NIO-appen.

Justering af gemt førersædestilling

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Sæder > Førersæde > Positionshukommelse for at konfigurere din personlige indstillinger. Ifølge de præferencer, der er angivet for brugerkontoen, justerer køretøjet automatisk førersædet, rattet, sidespejlene og efter den tilsvarende bruger sædvanlige tilstand. Efter at have justeret passagerforsædet frem eller tilbage eller ryglænets position med knapperne på det, kan du trykke på knappen Kørestilling/Alternativ stilling/Hvilestilling/Anden stilling på førersædets hukommelsesgrænseflade på midterdisplayet for at angive personlige stillinger i forskellige situationer og gemme de ændrede indstillinger i den tilsvarende brugers personlige konto.

Når du har sat dig i førersædet (førerdøren skal være lukket), skal du trykke på knappen for den tilsvarende stilling på førerens hukommelsesgrænseflade. Køretøjet justerer automatisk sædet til de seneste tilpassede indstillinger for denne stilling, der er gemt af brugeren.

Hvis brugeren ændrer indstillingerne igen, mens køretøjet anvendes (f.eks. stillingen af førersædet), skal du trykke på knappen Gem for den tilsvarende stilling på førerens hukommelsesgrænseflade, hvorefter de opdaterede indstillinger gemmes i den tilsvarende stilling under brugerens personlige konto for at erstatte de oprindelige indstillinger.

Advarsel 车辆行驶中禁止调节座椅位置,防止发生意外事故。

For at undgå ulykker må du ikke justere sædestillingen under kørsel.

Advarsel 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Før du initialiserer hukommelsen for førersædet, skal du sikre dig, at køretøjet er parkeret i et sikkert miljø, at sædet og rattet er fri for forhindringer, og at der ikke sidder nogen på bagsæderne. Sænk også sædehøjden, og juster nakkestøtten til den laveste position for at undgå at beskadige loftsbeklædningen.

 • Mens du kører, må du ikke betjene nogen knapper på hukommelsesinterfacet på hovedskærmen for at justere førersædet, rattet eller sidespejlene, og vær opmærksom på din sikkerhed.

Justering af gemt passagerforsædestilling

Inden du bruger hukommelsesfunktionen for passagerforsædet, skal du sætte køretøjet i P-gearstilling. Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Positionsjustering > Sæder > Passagerforsæde > Positionshukommelse, og angiv dine tilpassede indstillinger på denne side (standardstillingen kan ikke ændres). Efter at have justeret stillingen af passagerforsædet med knapperne på det, kan du trykke på knappen Almindelig stilling/Alternativ stilling/Hvilestilling/Anden stilling på passagerforsædets hukommelsesgrænseflade på midterdisplayet for at angive personlige stillinger i forskellige situationer og gemme de ændrede indstillinger i den tilsvarende brugers personlige konto.

Når du har sat dig i passagerforsædet, skal du trykke på knappen for den tilsvarende stilling på passagerforsædets hukommelsesgrænseflade, hvorefter sædet justeres automatisk til de senest tilpassede indstillinger i denne stilling, der er gemt af brugeren.

Hvis brugeren ændrer stillingen af passagerforsædet igen, mens køretøjet anvendes, skal du trykke på knappen Gem for den tilsvarende stilling på passagerforsædets hukommelsesgrænseflade, hvorefter de opdaterede indstillinger gemmes i den tilsvarende stilling under brugerens personlige konto for at erstatte de oprindelige indstillinger.

Advarsel 进行副驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。

Før du initialiserer hukommelsen for førersædet, skal du sikre dig, at køretøjet er parkeret i et sikkert miljø, at sædet er fri for forhindringer, at fodstøtten er gemt væk, og at der ikke sidder nogen på bagsæderne. Sænk også sædehøjden, og juster nakkestøtten til den laveste position for at undgå at beskadige loftsbeklædningen.

Justering af gemt ratstilling

Du kan gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Rat > Positionshukommelse for at konfigurere din personlige indstillinger. Efter at have justeret ratstillingen med knapperne på det, kan du trykke på knappen Kørestilling/Alternativ stilling/Hvilestilling/Anden stilling på førersædets hukommelsesgrænseflade på midterdisplayet for at angive personlige stillinger i forskellige situationer og gemme de ændrede indstillinger i den tilsvarende brugers personlige konto.

Når du har sat dig i førersædet (førerdøren skal være lukket), skal du trykke på knappen for den tilsvarende stilling på førerens hukommelsesgrænseflade, hvorefter rattet justeres automatisk til de senest tilpassede indstillinger i denne stilling, der er gemt af brugeren.

Hvis brugeren ændrer indstillingerne igen, mens køretøjet anvendes (f.eks. ratstillingen), skal du trykke på knappen Gem for den tilsvarende stilling på førerens hukommelsesgrænseflade, hvorefter de opdaterede indstillinger gemmes i den tilsvarende stilling under brugerens personlige konto for at erstatte de oprindelige indstillinger.

Advarsel 方向盘位置调节不当或坐姿不当会带来人身伤害,建议方向盘与胸部之间距离不小于25厘米。
 • For at undgå ulykker må du ikke justere ratstillingen under kørsel.

 • Forkert justering af ratstillingen eller en forkert siddestilling kan medføre personskader. Det anbefales, at afstanden mellem rattet og førerens bryst er mindst 25 centimeter.

Advarsel 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Før du initialiserer hukommelsen for førersædet, skal du sikre dig, at køretøjet er parkeret i et sikkert miljø, at sædet og rattet er fri for forhindringer, og at der ikke sidder nogen på bagsæderne. Sænk også sædehøjden, og juster nakkestøtten til den laveste position for at undgå at beskadige loftsbeklædningen.

 • Mens du kører, må du ikke betjene nogen knapper på hukommelsesinterfacet på hovedskærmen for at justere førersædet, rattet eller sidespejlene, og vær opmærksom på din sikkerhed.

Justering af gemt stilling af sidespejle

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Sidespejl > Positionshukommelse for at konfigurere din personlige indstillinger. Efter at have justeret stillingen af sidespejlene, kan du trykke på knappen Kørestilling/Alternativ stilling/Anden stilling på førersædets hukommelsesgrænseflade på midterdisplayet for at angive personlige stillinger i forskellige situationer og gemme de ændrede indstillinger i den tilsvarende brugers personlige konto.

Når du har sat dig i førersædet (førerdøren skal være lukket), skal du trykke på knappen for den tilsvarende stilling på førerens hukommelsesgrænseflade, hvorefter sidespejlene justeres automatisk til de senest tilpassede indstillinger i denne stilling, der er gemt af brugeren.

Hvis brugeren ændrer indstillingerne igen, mens køretøjet anvendes (f.eks. stillingen af sidespejlene), skal du trykke på knappen Gem for den tilsvarende stilling på førerens hukommelsesgrænseflade, hvorefter de opdaterede indstillinger gemmes i den tilsvarende stilling under brugerens personlige konto for at erstatte de oprindelige indstillinger.

Advarsel 车辆行驶中禁止调节外后视镜,防止发生意外事故

For at undgå ulykker må du ikke justere sidespejlene under kørsel.

Advarsel 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Før du initialiserer hukommelsen for førersædet, skal du sikre dig, at køretøjet er parkeret i et sikkert miljø, at sædet og rattet er fri for forhindringer, og at der ikke sidder nogen på bagsæderne. Sænk også sædehøjden, og juster nakkestøtten til den laveste position for at undgå at beskadige loftsbeklædningen.

 • Mens du kører, må du ikke betjene nogen knapper på hukommelsesinterfacet på hovedskærmen for at justere førersædet, rattet eller sidespejlene, og vær opmærksom på din sikkerhed.

Når du bakker køretøjet, kan sidespejlene automatisk vippe nedad for at vise jorden tydeligt. Slå denne funktion til ved at gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Positionsjustering > Sidespejl > Vip automatisk ned ved bakning. Efter at de er vippet ned, kan stillingen af sidespejlene justeres. Den nyligt justerede stilling kan gemmes automatisk i brugerens personlige konto (ikke nødvendigt at angive det på hukommelsesgrænseflade på midterdisplayet). Når brugeren bakket køretøjet næste gang, vippes sidespejlene automatisk ned til denne stilling. Når der skiftes væk fra R, justeres sidespejlene til kørestillingen i førerens hukommelsesgrænseflade.

Advarsel 若在外后视镜自动下翻调整至保存位置的过程中,用户手动调整了外后视镜位置,则外后视镜自动调整过程中止,保存新的下翻位置到此用户账户下。

Når sidespejlene automatisk vippes til en gemt position, vil sidespejlene stoppe med at vippe og gemme den nye position på den tilsvarende konto, hvis du justerer et sidespejl manuelt.

Justering af førersæde

Sådan justeres sædestillingen med knapperne

Med knapperne under sædet kan du justere positionen af førersædet.

 1. Længde af sædehynden

  Vip knappen frem og tilbage for at justere længden af sædehynden.

 2. Sædehyndens forreste hældningsvinkel

  Drej på denne knap for at justere sædehyndens forreste hældningsvinkel.

 3. Sidelæns stilling af sædet

  Vip denne knap frem og tilbage for at køre sædet fremad eller tilbage.

  Højde af sædet

  For at hæve eller sænke sædet skal du flytte den midterste del af denne knap op eller ned.

 4. Tilbagelæning af ryglænet

  Vip den øverste ende af denne knap frem og tilbage for at justere tilbagelæningen af ryglænet.

 5. Justering af lændestøtte

  Tryk på og hold knappen op, ned, venstre eller højre for at justere lændestøtten.

  Brugerdefinerbar komfortknap

  Tryk på midterknappen for at slå komfortfunktionen til eller fra. Tryk på og hold midterknappen for at gemme sædets nuværende komfortindstillinger.

Advarsel 舒适自选键跟车记忆的功能默认为按摩或背部舒缓。
 • Standardfunktionen af den brugerdefinerbare komfortknap er massage eller rygafspænding.

 • Tryk på og hold den brugerdefinerbare komfortknap for at gemme den komfortfunktion, som sædet kører, herunder type, niveau og tilstand.

 • Den brugerdefinerbare komfortknap kan bruges til at gemme 2 komfortfunktioner, men gensidigt ekskluderende komfortfunktioner kan ikke gemmes på samme tid, f.eks. varme- og ventilationsfunktioner, massage- og afspændingsfunktioner. Hvis der er en varmefunktion for dit rat, kan den også gemmes med den brugerdefinerbare komfortknap.

 • Hvis der kører en komfortfunktion, kan den deaktiveres med et tryk på den brugerdefinerbare komfortknap.

Sådan justeres sædestillingen med knapperne

Med knapperne under sædet kan du justere positionen af førersædet.

 1. Sædehyndens forreste hældningsvinkel

  Drej på denne knap for at justere sædehyndens forreste hældningsvinkel.

 2. Sidelæns stilling af sædet

  Vip denne knap frem og tilbage for at køre sædet fremad eller tilbage.

  Højde af sædet

  For at hæve eller sænke sædet skal du flytte den midterste del af denne knap op eller ned.

 3. Tilbagelæning af ryglænet

  Vip den øverste ende af denne knap frem og tilbage for at justere tilbagelæningen af ryglænet.

 4. Justering af lændestøtte

  Tryk på og hold knappen op, ned, venstre eller højre for at justere lændestøtten.

  Brugerdefinerbar komfortknap

  Tryk på midterknappen for at slå komfortfunktionen til eller fra. Tryk på og hold midterknappen for at gemme sædets nuværende komfortindstillinger.

Advarsel 舒适自选键跟车记忆的功能默认为按摩或背部舒缓。
 • Standardfunktionen af den brugerdefinerbare komfortknap er massage eller rygafspænding.

 • Tryk på og hold den brugerdefinerbare komfortknap for at gemme den komfortfunktion, som sædet kører, herunder type, niveau og tilstand.

 • Den brugerdefinerbare komfortknap kan bruges til at gemme 2 komfortfunktioner, men gensidigt ekskluderende komfortfunktioner kan ikke gemmes på samme tid, f.eks. varme- og ventilationsfunktioner, massage- og afspændingsfunktioner. Hvis der er en varmefunktion for dit rat, kan den også gemmes med den brugerdefinerbare komfortknap.

 • Hvis der kører en komfortfunktion, kan den deaktiveres med et tryk på den brugerdefinerbare komfortknap.

Advarsel 在进行座椅调节(前后,高度,靠背等)前,请确认座椅和周围及后排儿童、乘员、宠物等的留有相对安全空间。避免后排儿童、乘员、宠物等产生挤压、碰等风险。
 • Sørg for, at der er en sikker plads omkring sædet og eventuelle børn, passagerer, kæledyr osv. på bagsædet, før du foretager nogen justeringer af sædet (dvs. flyt sædet frem/tilbage, juster sædets højde eller ryglæn osv.). Undgå at knuse og støde imod børn, passagerer, kæledyr osv. på bagsædet.

 • Inden du justerer sædet (fremad og bagud, i højden, ryglæn, benstøtte osv.), skal du sikre, at der er tilstrækkeligt sikkerhedsplads omkring sædet for at undgå deformation og fraktur som følge af kompression og kollision med de om omgivende komponenter(fodstøtte, benstøtte, kopholder i sæde, armlæn osv.) under sædejustering.

 • Justér førersædets stilling, nakkestøtte osv., mens køretøjet er parkeret. Mens bilen er i bevægelse, kan justeringer af sædet eller andre dele af bilen udgøre sikkerhedsrisici.

 • Under sædejusteringsprocessen (flytning frem eller tilbage, justering af sædets højde eller ryglæn osv.) skal du undgå at placere hænder eller andre kropsdele i sædets bevægelsesområde for at forhindre potentiel klemning eller kollision.

 • Efter at sædestillingen er justeret, skal du sikre, at sædet er låst.

 • Sørg for, at børn ikke justerer sæderne, da det kan medføre en risiko for at få fingre og andet i klemme.

 • Med Nem indstigning og udstigning slået til, skal du sørge for, at der er nok sikkerhedsplads på både for- og bagsæder til børn, passagerer og kæledyr. Træf forholdsregler for at undgå knusning eller stød, når sædet justeres.

 • Vent, indtil Nem indstigning og udstigning er fuldført, inden du starter køretøjet. Hvis der udføres nogen handlinger nu, kan det medføre tab af kontrollen med køretøjet og føre til en ulykke.

 • Det anbefales at slå Nem indstigning og udstigning fra, hvis der ofte sidder børn på bagsædet.

 • Inden du starter køretøjet, skal du sikre, at sædet er justeret til den anbefalede stilling (se den anbefalede siddestilling og sædestilling i brugermanualen).

Styring af sædets bevægelse på midterdisplayet

Du kan kontrollere førersædets bevægelse på midterdisplayet.

På grænsefladen for styring af førersædet på midterdisplayet kan du trykke på pilene "Stilling", "Ryglæn" og "Hynde" for at justere henholdsvis stillingen af førersædet, tilbagelæningen af ryglænet og stillingen af sædehynden.

Der er fem positionsindstillinger på midterdisplayet: kørestilling, hvilestilling, udstigningsstilling, anden stilling, alternativ stilling og tilbagelæningsstilling. Du skal indstille hver enkelt stilling med undtagelse af tilbagelæningsstilling.

Sådan indstilles en hukommelsesstilling:

Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Justering af stilling > Sæder > Førersæde for at indstille stillingen af førersædet på denne side.

Du kan justere sædestillingen med sædeknapperne eller via midterdisplayet for at lave personlige stillinger i forskellige situationer ved at trykke på knappen Kørestilling/Hvilestilling/Udstigningsstilling/Alternativ stilling i grænsefladen, hvorefter indstillingerne gemmes under den tilsvarende brugerkonto. Når du har brug for at opdatere en indstillet stilling, skal du justere sædet og gemme igen.

Korrekt siddestilling for føreren

Justér sædet på følgende måde for at minimere risici og øge din sikkerhed:

 • Flyt sædet frem og tilbage i en stilling, hvor du nemt at træde speederen og bremsen helt ned.

 • Justér sædets ryglæn til en passende sidestilling med lige ryg, hvor din ryg passer fuldstændigt til ryglænet og ryglænet ikke lænet for meget tilbage.

 • Justér sædehøjden til en passende stilling, hvor du behageligt kan have begge hænder på rattet.

 • Justér rattet, så der er en afstand på mindst 25 cm mellem dit bryst og rattet.

 • Placér den midterste del af sikkerhedsselen mellem nakken og skulderen. Placér hofteselen tæt omkring hofterne og ikke hen over maven.

Advarsel Brug ikke forskellige typer af sædeovertræk på sæderne, og undlad selv at modificere betrækket. Hvis der sker en kollision, kan sædeovertrækket eller det modificerede betræk begrænse oppustningen af sædernes sideairbags alvorligt. Passagernes beskyttelse vil blive kraftigt reduceret, og risikoen for personskade forøget.
 1. Brug ikke forskellige typer af sædeovertræk på sæderne, og undlad selv at modificere betrækket. Hvis der sker en kollision, kan sædeovertrækket eller det modificerede betræk begrænse oppustningen af sædernes sideairbags alvorligt. Passagernes beskyttelse vil blive kraftigt reduceret, og risikoen for personskade forøget.

 2. Anbring ikke genstande under sæderne. Ellers kan der opstå sikkerhedsrisici under justeringen af sæderne eller i tilfælde af en kollision eller en hurtig acceleration og deceleration.

 3. Hæng ikke andre genstande (som f.eks. bøjler) på sæder eller nakkestøtter. Det kan forøge risikoen for personskader i tilfælde af en kollision eller pludselig acceleration og deceleration.

 4. Der må kun være én person pr. sædeposition, når bilen køres. Lad ikke et spædbarn eller barn dele sæde og sikkerhedssele med en voksen. Lad ikke et spædbarn eller barn sidde på en voksens skød. Ellers kan der opstå sikkerhedsrisici i tilfælde af en kollision eller hurtig acceleration og deceleration, og det kan resultere i kvæstelser på passagerer, spædbørn, børn osv.

 5. Hvis sæderyglænet er vippet for meget under kørslen, kan der opstå alvorlig personskade i tilfælde af en kollisionsulykke. Se de anbefalede korrekte sædepositioner.

 6. Personer med begrænset smertefornemmelse på grund af sygdom eller alder skal bruge temperaturstyringssystemet og sædevarmefunktionen med forsigtighed for at forhindre potentielle lavtemperaturforbrændinger på grund af langvarig brug.

Justering af forreste passagersæde

Sådan justeres sædestillingen med knapperne

Med knapperne under sædet kan passagererne justere positionen af passagerforsædet.

 1. Længde af sædehynden

  Vip knappen frem og tilbage for at justere længden af sædehynden.

 2. Sædehyndens forreste hældningsvinkel

  Drej på denne knap for at justere sædehyndens forreste hældningsvinkel.

 3. Sidelæns stilling af sædet

  Vip denne knap frem og tilbage for at køre sædet fremad eller tilbage.

  Højde af sædet

  For at hæve eller sænke sædet skal du flytte den midterste del af denne knap op eller ned.

 4. Tilbagelæning af ryglænet

  Vip den øverste ende af denne knap frem og tilbage for at justere tilbagelæningen af ryglænet.

 5. Justering af lændestøtte

  Tryk på og hold knappen op, ned, venstre eller højre for at justere lændestøtten.

  Brugerdefinerbar komfortknap

  Tryk på midterknappen for at slå komfortfunktionen til eller fra. Tryk på og hold midterknappen for at gemme sædets nuværende komfortindstillinger.

Advarsel 舒适自选键跟车记忆的功能默认为按摩或背部舒缓。无女王副驾
 1. Standardfunktionen af den brugerdefinerbare komfortknap er massage eller rygafspænding.

 2. Tryk på og hold den brugerdefinerbare komfortknap for at gemme den komfortfunktion, som sædet kører, herunder type, niveau og tilstand.

 3. Den brugerdefinerbare komfortknap kan bruges til at gemme 2 komfortfunktioner, men gensidigt ekskluderende komfortfunktioner kan ikke gemmes på samme tid, f.eks. varme- og ventilationsfunktioner, massage- og afspændingsfunktioner.

 4. Hvis der kører en komfortfunktion, kan den deaktiveres med et tryk på den brugerdefinerbare komfortknap.

Sådan justeres sædestillingen med knapperne

Med knapperne under sædet kan passagererne justere positionen af passagerforsædet.

 1. Sædehyndens forreste hældningsvinkel

  Drej på denne knap for at justere sædehyndens forreste hældningsvinkel.

 2. Sidelæns stilling af sædet

  Vip denne knap frem og tilbage for at køre sædet fremad eller tilbage.

  Højde af sædet

  Vip midterdelen af denne knap op eller ned for at køre sædet op eller ned.

 3. Tilbagelæning af ryglænet

  Vip den øverste ende af denne knap frem og tilbage for at justere tilbagelæningen af ryglænet.

 4. Justering af lændestøtte

  Tryk på og hold knappen op, ned, venstre eller højre for at justere lændestøtten.

  Brugerdefinerbar komfortknap

  Tryk på midterknappen for at slå komfortfunktionen til eller fra. Tryk på og hold midterknappen for at gemme sædets nuværende komfortindstillinger.

Advarsel 舒适自选键跟车记忆的功能默认为按摩或背部舒缓。无女王副驾
 1. Standardfunktionen af den brugerdefinerbare komfortknap er massage eller rygafspænding.

 2. Tryk på og hold den brugerdefinerbare komfortknap for at gemme den komfortfunktion, som sædet kører, herunder type, niveau og tilstand.

 3. Den brugerdefinerbare komfortknap kan bruges til at gemme 2 komfortfunktioner, men gensidigt ekskluderende komfortfunktioner kan ikke gemmes på samme tid, f.eks. varme- og ventilationsfunktioner, massage- og afspændingsfunktioner.

 4. Hvis der kører en komfortfunktion, kan den deaktiveres med et tryk på den brugerdefinerbare komfortknap.

Advarsel 在进行座椅调节(前后,高度,靠背等)前,请确认座椅和周围及后排儿童、乘员、宠物等的留有相对安全空间。避免后排儿童、乘员、宠物等产生挤压、碰等风险。在车辆驻车状态下,进行乘客座椅位置、头枕等调节。车辆行驶过程中,进行座椅位置等相应调节,可能会引起安全风险。
 • Før sædets indstilling (fremad og bagud, højde, ryglæn osv.) skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig sikker plads til sædet og børn, passagerer og kæledyr på bagsædet, så du undgår at klemme eller smaske ind i børn, passagerer og kæledyr på bagsædet.

 • Juster passagersædets position og nakkestøtte, når køretøjet er i PARKERING. Sædeposition og andre justeringer under kørsel kan medføre sikkerhedsrisici.

 • Under sædets justering (fremad og bagud, højde, ryglæn osv.) skal du undgå at lægge hænderne eller andre dele af kroppen på sædets bevægelsesbane for at undgå afklemning og kollisioner.

 • Sørg for, at sædet er låst efter indstilling af positionen.

 • Børn bør ikke justere sædet, da der er risiko for at blive klemt.

 • Når Easy Entry er slået til, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig sikker plads til børn, passagerer og kæledyr på de forreste og bageste rækker for at forhindre, at sædet klemmer eller smækker ind i dem, når det bevæger sig.

 • Start ikke køretøjet, før Easy Entry-funktionen er sikkert afsluttet. Enhver betjening før dette kan medføre, at køretøjet mister kontrollen og forårsager ulykker.

 • Det anbefales at slå Easy Entry fra, hvis der ofte er børn passagerer på bagerste række.

Styring af sædets bevægelse på midterdisplayet

Du kan kontrollere passagerforsædets bevægelse på midterdisplayet.

På grænsefladen for styring af passagerforsædet på midterdisplayet kan du trykke på pilene "Stilling", "Ryglæn" og "Hynde" for at justere henholdsvis stillingen af passagerforsædet, tilbagelæningen af ryglænet og stillingen af sædehynden.

Der er fire stillingsmuligheder på midterdisplayet: standardstilling, almindelig stilling, hvilestilling og alternativ stilling. Standardstillingen kan ikke ændres, og den almindelige stilling, hvilestillingen og den alternative stilling skal indstilles af dig.

Sådan indstilles en hukommelsesstilling:

Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Justering af stilling > Sæder > Passagerforsæde for at indstille stillingen af passagerforsædet på denne side.

Du kan justere sædestillingen med sædeknapperne eller via midterdisplayet for at lave personlige stillinger i forskellige situationer ved at trykke på knappen Almindelig stilling/Hvilestilling/Alternativ stilling i grænsefladen, hvorefter indstillingerne gemmes under den tilsvarende brugerkonto. Når du har brug for at opdatere en indstillet stilling, skal du justere sædet og gemme igen.

Korrekt siddestilling for forsædepassager

Justér sædet på følgende måde for at minimere risici og øge din sikkerhed:

 • Flyt sædet frem og tilbage i en stilling, hvor du kan placere begge fødder i fodrummet foran sædet.

 • Justér sædets ryglæn til en passende sidestilling med lige ryg, hvor din ryg passer fuldstændigt til ryglænet og ryglænet ikke lænet for meget tilbage.

 • Placér den midterste del af sikkerhedsselen mellem nakken og skulderen. Placér hofteselen tæt omkring hofterne og ikke hen over maven.

Advarsel Brug ikke forskellige typer af sædeovertræk på sæderne, og undlad selv at modificere betrækket. Hvis der sker en kollision, kan sædeovertrækket eller det modificerede betræk begrænse oppustningen af sædernes sideairbags alvorligt. Passagernes beskyttelse vil blive kraftigt reduceret, og risikoen for personskade forøget.
 1. Brug ikke forskellige typer af sædeovertræk på sæderne, og undlad selv at modificere betrækket. Hvis der sker en kollision, kan sædeovertrækket eller det modificerede betræk begrænse oppustningen af sædernes sideairbags alvorligt. Passagernes beskyttelse vil blive kraftigt reduceret, og risikoen for personskade forøget.

 2. Anbring ikke genstande under sæderne. Ellers kan der opstå sikkerhedsrisici under justeringen af sæderne eller i tilfælde af en kollision eller en hurtig acceleration og deceleration.

 3. Hæng ikke andre genstande (som f.eks. bøjler) på sæder eller nakkestøtter. Det kan forøge risikoen for personskader i tilfælde af en kollision eller pludselig acceleration og deceleration.

 4. Der må kun være én person pr. sædeposition, når bilen køres. Lad ikke et spædbarn eller barn dele sæde og sikkerhedssele med en voksen. Lad ikke et spædbarn eller barn sidde på en voksens skød. Ellers kan der opstå sikkerhedsrisici i tilfælde af en kollision eller hurtig acceleration og deceleration, og det kan resultere i kvæstelser på passagerer, spædbørn, børn osv.

 5. Hvis sæderyglænet er vippet for meget under kørslen, kan der opstå alvorlig personskade i tilfælde af en kollisionsulykke. Se de anbefalede korrekte sædepositioner.

 6. Personer med begrænset smertefornemmelse på grund af sygdom eller alder skal bruge temperaturstyringssystemet og sædevarmefunktionen med forsigtighed for at forhindre potentielle lavtemperaturforbrændinger på grund af langvarig brug.

Advarsel 副驾驶座椅请勿让儿童单独乘坐或怀抱儿童乘坐等以下图示行为:

De handlinger, der vises i følgende figur, er ikke tilladt, f.eks. at lade et barn køre alene eller at holde et barn på passagerforsædet:

Justering af sædets nakkestøtte

Tryk på den højre knap under nakkestøtten for at flytte nakkestøtten op og ned. Flyt nakkestøtten til en indstillet stilling, når du hører et klik. Dette angiver, at nakkestøtten sidder fast i denne stilling.

Advarsel To provide the best protection, make sure the headrest is set to an appropriate height according to the occupant's height.
 • For at opnå den bedste beskyttelse skal du sørge for, at nakkestøtten er indstillet i en passende højde i forhold til passagerens højde.

 • Brug ikke nakkestøtten, når den er i den laveste position. For at bruge den skal du trække nakkestøtten opad og sikre, at den er låst på plads.

 • Juster sædets nakkestøtte, og sørg for, at nakkestøttens midte og passagerens øjne er på samme niveau.

 • Når nakkestøtten er fjernet, må du ikke køre bilen. I tilfælde af kollision, pludselig acceleration eller deceleration kan sæder uden nakkestøtter muligvis ikke yde tilstrækkelig beskyttelse af hovedet, hvilket kan få alvorlige konsekvenser.

Justering af bagsæde

Træk ryglænets mekaniske håndtag bagud for at låse ryglænet op, og skub derefter ryglænet fremad for at læne det tilbage.

Advarsel 当放平座椅靠背时,确保后排座椅上没有任何物品,且座椅安全带也未连接。否则,可能损坏后排座椅。
 • Når ryglænet slås ned på et bagsæde, skal du sikre, at der ikke ligger noget på sædet, og at sikkerhedsselen ikke er fastgjort. Hvis ikke, kan det beskadige sæderne i tredje sæderække.

 • Sørg for, at sædet er låst, før du starter køretøjet (forlæns og baglæns, højde, ryglæn osv.). Ellers kan der være en risiko for personskader. (Hvis bagsæderne f.eks. ikke er helt låst, efter at ryglænene er slået op, kan der være en risiko for personskader i forbindelse med uheld eller pludselig acceleration eller bremsning.)

 • Sid ikke på sæder, der er slået ned (f.eks. bagsæder der er slået ned), når køretøjet er i bevægelse. Ellers kan der være en risiko for personskader eller dødsfald i forbindelse med en kollision eller pludselig acceleration eller bremsning.

 • Når ryglænet på et bagsæde justeres, skal du sørge for, at sikkerhedsselen ikke er snoet eller sidder fast i ryglænet. Ellers kan det beskadige sikkerhedsselen og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko.

Korrekt siddestilling for bagsædepassagerer

Justér sædet på følgende måde for at minimere risici og øge din sikkerhed:

 • Justér nakkestøtten, så midten af nakkestøtten flugter med dine øjne.

 • Placér fødderne i fodrummet foran bagsæderne.

 • Placér den midterste del af sikkerhedsselen mellem halsen og skulderen, og vikl hoftedelen af sikkerhedsselen stramt rundt om hoften (ikke om maven).

 • Når du kører med børn i køretøjet, skal du bruge egnede autostole til at beskytte børnene. Se yderligere oplysninger i kapitlet om autostole.

Advarsel Hæng ikke andre genstande (som f.eks. bøjler) på sæder eller nakkestøtter. Det kan forøge risikoen for personskader i tilfælde af en kollision eller pludselig acceleration og deceleration.
 • Hæng ikke andre genstande (som f.eks. bøjler) på sæder eller nakkestøtter. Det kan forøge risikoen for personskader i tilfælde af en kollision eller pludselig acceleration og deceleration.

 • Der må kun være én person pr. sædeposition, når bilen køres. Lad ikke et spædbarn eller barn dele sæde og sikkerhedssele med en voksen. Lad ikke et spædbarn eller barn sidde på en voksens skød. Ellers kan der opstå sikkerhedsrisici i tilfælde af en kollision eller hurtig acceleration og deceleration, og det kan resultere i kvæstelser på passagerer, spædbørn, børn osv.

 • Personer med begrænset smertefornemmelse på grund af sygdom eller alder skal bruge temperaturstyringssystemet og sædevarmefunktionen med forsigtighed for at forhindre potentielle lavtemperaturforbrændinger på grund af langvarig brug.

Advarsel Passagererne på bagsædet må ikke gøre følgende: Bagsædepassagerer må ikke gøre følgende:

Passagererne på bagsædet må ikke gøre følgende: Bagsædepassagerer må ikke gøre følgende:

Sædemassage

Forsæderne har en lændemassagefunktion, der som standard er slået fra. Åbn siden Komfortpanel fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Sæder>Massage, og vælg den ønskede massagefunktion (funktion 1, funktion 2, funktion 3, funktion 4, funktion 5) og massageintensitet (niveau 1, niveau 2).
 • Tilstand 1: Forsigtig

 • Tilstand 2: Rul

 • Tilstand 3: Dynamisk

 • Tilstand 4: Lænd

 • Tilstand 5: Øvre ryg

 • Niveau 1: Svag

 • Niveau 2: Kraftig

Sædemassagen slukker automatisk, hvis massagefunktionen ikke er slået fra inden for 20 minutter.

Advarsel 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭。

Hvis en passager forlader sædet i mere end 30 sekunder, mens denne funktion er aktiv, deaktiveres funktionen.

Sædevarme

For- og bagsæderne har en varmefunktion, der som standard er slået fra. Åbn siden Komfortpanel fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Sæder>Varme for at tænde for varmen i det tilhørende sæde og vælge niveauet. Der er tre varmeniveauer, som varmer sædet op til det indstillede niveau inden for 10 minutter og holder denne temperatur.

Forsæderne har en varmefunktion, der som standard er slået fra. Åbn siden Komfortpanel fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Sæder>Varme for at tænde for varmen i det tilhørende sæde og vælge niveauet. Der er tre varmeniveauer, som varmer sædet op til det indstillede niveau inden for 10 minutter og holder denne temperatur.

Intelligent sædevarme: Denne funktion er som standard slået fra. Efter at funktionen er slået til, og når den omgivende temperatur er under 12℃ og kabinetemperaturen er under 10℃, tændes sædevarmen automatisk. Jo lavere omgivende temperatur, desto længere tid er sædevarmen tændt.

Note 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位;若乘客离开后 15 分钟之内有人就座,则功能恢复至保存的挡位,若 15 分钟之内无人就座功能将保持关闭状态;因疾病或年龄等其他情况造成疼痛感知能力受限的人士,应当小心使用温度控制系统和座椅加热,避免长时间使用导致潜在的低温烫伤。
 • Når denne funktion er aktiveret, gemmes det aktuelle niveau, og funktionen slukkes, når passageren forlader sædet i mere end 30 sekunder;

 • Hvis der er nogen på plads inden for 15 minutter, efter at passageren har forladt sædet, genoptager funktionen det tidligere gemte niveau; hvis der ikke er nogen på plads inden for 15 minutter, forbliver funktionen slukket;

 • Personer med begrænset smerteopfattelse på grund af sygdom, alder eller andre forhold bør anvende temperaturkontrolsystemet og sædevarmen med forsigtighed for at undgå potentielle forbrændinger ved lav temperatur som følge af langvarig brug.

Sædeventilation

Forsæderne har en ventilationsfunktion, der som standard er slået fra. Åbn siden Komfortpanel fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Sæder> Ventilation for at tænde for ventilationen i det tilhørende sæde. Der er tre ventilationsniveauer.

Note 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位
 • Når denne funktion er aktiveret, gemmes det aktuelle niveau, og funktionen slukkes, når passageren forlader sædet i mere end 30 sekunder;

 • Hvis nogen sætter sig inden for 15 minutter, efter at passageren har forladt sædet, genoptager funktionen det tidligere gemte niveau; hvis der ikke sætter sig nogen inden for 15 minutter, forbliver funktionen slukket.

Sædeafspænding

Forsæderne har en afspændingsfunktion for lænden. Du kan gå til siden Komfortpanel fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, trykke på Sæder > Afspænding og vælge den ønskede afspændingstilstand.

 • Tilstand 1: Afspænding af øvre ryg

 • Tilstand 2: Afspænding af midterste ryg

 • Tilstand 3: Afspænding af lænd

 • Tilstand 4: Cirkulær afspænding fra øverste til lænd

Når hver tilstand er aktiveret, kører den periodisk i 20 minutter og stopper automatisk efter 20 minutter.

Advarsel 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭。

Hvis en passager forlader sædet i mere end 30 sekunder, mens denne funktion er aktiv, deaktiveres funktionen.

Forreste opbevaring

Køretøjet indeholder en række bekvemme opbevaringsrum, der kan bruges til at opbevare daglige fornødenheder.

Advarsel 储物空间内禁止放置易燃、易爆、易飞溅的物品,储物时请盖紧盒盖。

Anbring aldrig brændbare og letantændelige genstande eller væsker med stor risiko for stænk i opbevaringsområdet. Luk altid dækslet, når du har placeret genstande i opbevaringsområdet.

Opbevaring i døre

Der er opbevaringsrum i den nederste del af hver dør, som kan bruges til opbevaring og er udstyret med belysning til om aftenen, når det er mørkt, eller når positionslyset er tændt.

Advarsel 在门板下方的储物时,请勿放置尺寸过大的物品,以免门板结构和表面受到损坏。
 • Anbring ikke meget store eller skarpe genstande i det nedre opbevaringsrum i dørpanelet for at forhindre skader på dørpanelets struktur og overflade.

 • På grund af dørpanelets særlige tekstur skal dørpanelets overflade aftørres regelmæssigt.

Kopholder

Der er to kopholdere i det midterste armlæn, der kan bruges til drikkevarer.

Advarsel 请勿在杯托中放置未盖紧的热饮,以防车辆行进过程中烫伤。请勿使用易碎的杯具,车辆发生事故时易碎杯具会带来二次伤害。
 • Der må ikke hældes varme drikkevarer i en åben beholder. Et spild kan øge risikoen for personskade.

 • Anbring ikke skrøbelige genstande, da de ellers kan forårsage skade, hvis de går i stykker.

Åben opbevaring i midterkonsol

Det åbne opbevaringsrum under midterkonsollen kan bruges til midlertidig opbevaring af mindre vigtige genstande, og der er en 12 V-strømforsyning bagtil, der kan bruges til at oplade passagerens elektriske enheder.

Bageste opbevaring

Bagdøre

Der er bekvemme opbevaringsrum ved siden af bagsæderne. Der er opbevaringsrum i begge bagdøre, som kan bruges til drikkevarer eller andet og er udstyret med belysning til om aftenen, når det er mørkt, eller når positionslyset er tændt.

Advarsel 在门板下方的储物时,请勿放置尺寸过大的物品,以免门板结构和表面受到损坏。
 • Anbring ikke meget store eller skarpe genstande i det nedre opbevaringsrum i dørpanelet for at forhindre skader på dørpanelets struktur og overflade.

 • På grund af dørpanelets særlige tekstur skal dørpanelets overflade aftørres regelmæssigt.

Der er også knager ved begge døre, som kan bruges til at hænge tøj ordentligt på.

Advarsel 请勿在门边衣帽钩处悬挂任何硬物(如衣架、水果、玻璃瓶等),以免造成意外伤害。

Du må ikke hænge hårde genstande (f.eks. bøjler, frugt, glasflasker) på knagen nær døren for at undgå utilsigtet personskade.

Bageste midterarmlæn

Når det midterste bagsæde ikke er optaget, kan åbne det midterste armlæn på ryglænet for at få adgang til kopholderne.

Advarsel 车辆行驶过程中,避免在扶手放置重物、尖锐、易碎等物品。车辆发生碰撞、或急加减速情况下,物品飞出会增加人员受伤风险。
 • Anbring aldrig brændbare og letantændelige genstande eller væsker med stor risiko for stænk i opbevaringsområdet. Luk altid dækslet, når du har placeret genstande i opbevaringsområdet.

 • Placer ikke tunge, skarpe eller skrøbelige genstande på armlænet under kørsel. I tilfælde af kollision, pludselig acceleration eller deceleration kan disse genstande flyve ud og øge risikoen for personskade.

Sikkerhedsboks

Opbevaringstilstand

Sikkerhedsboksen er som standard i opbevaringstilstand. I denne tilstand er sikkerhedsboksen ikke låst, og dens låg kan åbnes med knapperne på venstre og højre side af det midterste armlæn:

 1. Knapper for opbevaringsboksen

  Tryk på knappen for at åbne låget. Det kan bruges til at opbevare mobiltelefoner, lommetørklæder og andre ting (én knap på hver side).

 2. Opbevaringsboks USB Type C-port (60 W)

  Transmissionsport med høj hastighed til opladning af mobile enheder, der ikke understøtter datatransmission.

 3. Opbevaringsboks USB Type A-port (2,5 W)

  Almindelig transmissionsport til datatransmission, f.eks. USB-lydkilde, eksport af fra Digital videooptager (DVR), adgang til mikrofon osv.

 1. Knapper for opbevaringsboksen

  Tryk på knappen for at åbne låget. Den kan bruges til at opbevare mobiltelefoner, papirlommetørklæder og andre ting (både venstre og højre knap åbner låget).

 2. Opbevaringsboks USB Type C-port (60 W)

  Transmissionsport med høj hastighed til opladning af mobile enheder, der ikke understøtter datatransmission.

 3. Opbevaringsboks USB Type A-port (2,5 W)

  Almindelig transmissionsport til datatransmission, f.eks. USB-lydkilde, eksport af fra Digital videooptager (DVR), adgang til mikrofon osv.

 4. Opbevaringsboks USB Type C-port (60 W)

  Transmissionsport med høj hastighed til tilslutning af AR-briller og opladning af mobile enheder, der ikke understøtter datatransmission.

Sikkerhedsbokstilstand

Swipe til højre på hovedsiden af midterdisplayet for at gå ind på siden Hurtig adgang, og tryk på Sikkerhedsboks. Når sikkerhedstilstanden slås til første gang, vises der et pop-op-vindue til at angive adgangskode på midterdisplayet, og du skal angive en adgangskode for at afslutte opsætningen af sikkerhedsbokstilstand.

Når det er angivet, skal du indtaste adgangskoden på midterdisplayet for at låse sikkerhedsboksen op. Derefter kan du løfte låget med knapperne på begge sider af det midterste armlæn.

Tilstandskontakt

Sådan skifter du mellem de to tilstande for sikkerhedsboksen: Åbn siden Indstillinger på kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Sikkerhed >Boks i armlæn for at skifte mellem opbevaringstilstand og sikkerhedstilstand.

Opbevaringstilstand > Sikkerhedstilstand:
 • Siden Tilføj sikkerhedsboks

 • Angiv en adgangskode

Sikkerhedstilstand > Opbevaringstilstand:
 • Risikomeddelelse

 • Siden Indstillinger for sikkerhedsboks forsvinder (bliver grå)

Bageste bagagerum

Når bagklappen åbnes, kan du lægge genstande i opbevaringsrummet i det bageste bagagerum.

Advarsel 存放液体物品时需注意密封保管,以免液体渗漏对车辆造成损坏。若发生渗漏,请及时清理。

Når du opbevarer væsker i køretøjet, skal du sørge for, at beholderen er forseglet. Spild eller lækager kan beskadige køretøjet. Hvis der sker et spild eller en lækage, skal væsken tørres op så hurtigt som muligt.

Krog til bageste bagagerum

Der sidder to remkroge på to sider af bagagerummet til at hænge ting som f.eks. håndtasker.

Remkrogene kan bære en maksimumvægt på 3 kg.

Der sidder to kroge på to sider af bagagerummets dør til at hænge campinglygter og andre ting til statiske scener.

Krogene kan bære en maksimumvægt på 2 kg.

12 V-strømforsyning i bageste bagagerum

12 V-strømforsyning sidder i venstre side i det bageste bagagerum, der kan levere strøm til eksterne enheder efter behov.

Tilkoblet anhænger

Bugseringstilbehør

Køretøjets bugseringssæt er en kugleformet kobling med nationale standard ECR R55, der understøtter bugseringstilbehør (såsom anhænger, campingvogn, cykel).

Den kugleformede kobling er beregnet til en lodret last på op til 75 kg. Når der transporteres cykler eller andet med bugseringsanordningen, skal du altid kontrollere, at maksimumvægten ikke overskrides. Når du beregner vægten, skal du huske at medtage vægten af tilbehørsbeslaget. Hvis vægten på holderen f.eks. er 14 kg, er det nok at bære to cykler med en vægt på omkring 20 kg hvor eller fire cykler med en vægt på omkring 10 kg hver for vægtgrænsen.

Advarsel Bilens bugseringsanordning er beregnet til at bære en maksimal vægt på 100 kg. Hvis denne vægt overskrides, kan det føre til alvorlige skader på enheden.
 • Bilens bugseringsanordning er beregnet til at bære en maksimal vægt på 75 kg. Hvis denne vægt overskrides, kan det føre til alvorlige skader på enheden.

 • Forsøg ikke at montere en tilbehørsholder på bilen uden et bugseringskit. Ellers kan der opstå betydelige skader.

Hvis der trækkes en anhænger eller transporteres andet tilbehør, øges vægten og køretøjets modstand, så rækkevidden reduceres muligvis markant med en anhænger. Selvom beregningen af køretøjets rækkevidde forsøger at justere den anslåede rækkevidde efter anhængertilstanden, kan det faktiske energiforbrug variere. Du skal planlægge rejseafstanden samt destinationen fornuftigt.

For at montere og bruge tilbehørsbeslaget skal bugseringsanordningen være tilsluttet. Følg derefter instruktionerne, der følger med tilbehørsbeslaget. Du skal overholde alle gældende bestemmelser og lovkrav for at transportere tilbehør. Køretøjsbugseringssættet omfatter ledningerne til de lygter, der kræves til tilbehørsbeslaget.

Når du transporteres tilbehør, skal du regelmæssigt kontrollere, at tilbehørsbeslaget og godset altid er sikkert, samt kontrollere, at lysene på tilbehøret fungerer korrekt (hvis der er noget).

Note 建议至 NIO 官网购买汽车附件。尽管有第三方产品,NIO 推荐和支持经 NIO 批准的产品。在尝试安装非 NIO 附件之前,请查看产品信息以确保兼容性。

Det anbefales, at du køber dit biltilbehør på NIO's websted. Køb om nødvendigt produkter fra tredjeparter, der er i overensstemmelse med nationale standarder. NIO anbefaler og støtter produkter, der er godkendt af NIO. Før du installerer tilbehør, der ikke er fra NIO, skal du gennemgå produktinformationen for at sikre kompatibilitet.

Advarsel 拖挂装置可能会遮挡后视镜、后摄像头和/或后超声波传感器的视野。此外,某些 PILOT 功能可能无法正常工作。

Bugseringsenheden kan skjule udsynet til sidespejlene, de bageste kameraer og/eller de bageste ultralydssensorer. Desuden vil nogle PILOT-funktioner muligvis ikke fungere korrekt.

Trækkapacitet

Anhængerens samlede vægt (inklusive alt gods og ekstraudstyr) og træktøjets bæreevne må ikke overstige følgende værdier:

Dæk

Maksimal trækkapacitet

Træktøjets maksimale bæreevne

19", 20"

1.400 kg

75 kg

Træktøjets bærevægt er den nedadrettede kraft, der udøves af anhængervægten på træktøjet. Den må ikke være mindre end 4 % af anhængerens belastning. Hvis der transporteres meget udstyr, mange passagerer eller meget gods i anhængeren, kan det reducere den bugseringsvægt, den kan bære, hvilket også reducerer den maksimale trækkapacitet. Forudsat at anhængerens belastning ikke overstiger bruttovægten (GVWR), kan den maksimale trækkapacitet beregnes. GVWR er trykt på køretøjets fabriksskilt.

Hvis du kører en traktor med et C6-kørekort, skal du sikre, at den samlede masse, herunder massen af traktoren og anhængeren, er mindre end (ikke lig med) 4.500 kg.

Dæktryk under bugsering

Dæktrykket skal justeres for at tilpasses den ekstra vægt, der skal trækkes. Hold dæktrykket på 290 kPa. Den maksimalt tilladt opadgående skråning er 12% for bugsering.

Note Under bugsering må den teknisk tilladte maksimale masse på bagakslen ikke overstige 15 %, og bilens teknisk tilladte totalmasse må ikke overstige 100 kg. I sådanne situationer må kørehastigheden ikke overstige 100 km/t, og trykket på bagdækkene skal være mindst 20 kPa højere end det normalt anbefalede dæktryk.

Under bugsering må den teknisk tilladte maksimale masse på bagakslen ikke overstige 15 %, og bilens teknisk tilladte totalmasse må ikke overstige 75 kg. I sådanne situationer må kørehastigheden ikke overstige 100 km/t, og trykket på bagdækkene skal være mindst 20 kPa højere end det normalt anbefalede dæktryk.

Advarsel 当汽车轮胎有故障时,切勿尝试进行拖挂拖车。临时维修的轮胎不能承受拖挂负载。使用有故障或临时维修的轮胎进行拖挂,可能会导致轮胎故障和车辆稳定性丧失。

Forsøg aldrig at bugsere et køretøj, når det har et defekt dæk. Midlertidigt reparerede dæk kan ikke modstå bugseringsbelastningen. Bugsering med defekte eller midlertidigt reparerede dæk kan resultere i dækfejl og ustabilitet i køretøjet.

Handlinger inden bugsering

Inden bugsering skal følgende handlinger udføres:

 • Pump dækket til det angivne dæktryk for kolde dæk til bugsering.

 • Sørg for, at du forstår og overholder alle lokale bestemmelser og lovkrav for bugsering.

 • Justér bakspejlet for at få godt udsyn bag på, så du undgår blinde vinkler.

 • Aktivér Anhængertilstand på midterdisplayet.

Kontrollér følgende:

 • Føreren af forvognen skal have et C6-kørekort.

 • Køretøjet skal være i vater, når bugseringsanordningen tilkobles. Hvis forenden af køretøjet vippes opad og bagenden vippes nedad, skal du kontrollere, at den maksimale trækkapacitet og træktøjets bærevægt, der er angivet i tabellen "Trækkeevne", ikke overskrides.

 • Alle bugseringsanordningskomponenter, alt tilbehør og alle elstik (hvis der er nogen) er i god stand og er tilsluttet korrekt. Undlad at bugsere, hvis der er åbenlyse problemer.

 • Anhængerlygterne (bremselys, blinklys og markeringslys) fungerer korrekt.

 • Bugseringstungen er fast forbundet med trækkuglen.

 • Alle genstande inde i køretøjet er fastgjort.

 • Du kan bruge hjulklodser.

 • Træklasten er jævnt fordelt, så vægten på træktungen er cirka 4% af den samlede bugseringsvægt og ikke overstiger træktungens maksimale bærevægt, der er angivet i tabellen "Trækkapacitet".

Advarsel 拖车舌片重量必须约为拖车总重量的 4%,且不超过“拖挂能力”表格中提供的最大拖车舌片承载重量。车轮上不平衡的负载或后部较重的负载可能导致拖车摇摆,从而导致车辆失控。
 • Vægten af anhængertungen skal være ca. 4 % af anhængerens bruttovægt og må ikke overstige den maksimale anhængertungebelastning, der er angivet i tabellen Trækkapacitet. En ubalanceret belastning på hjulene eller en tungere belastning bagpå kan få anhængeren til at svinge, hvilket kan medføre tab af kontrol over køretøjet.

 • Sørg altid for, at lasten er fastgjort i anhængeren og ikke bevæger sig. En last, der bevæger sig, kan medføre tab af kontrol over køretøjet, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

Anhængertilstand

Inden bugsering skal du skifte til Park, åbne siden Indstillinger på kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Kørsel/Parkering > Elektrisk træktøj. Dette udvider træktøjet. Når anhængeren trækkes, skal Anhængertilstand altid være aktiv. Når du tilslutter anhængerens ledningsnet, aktiveres Anhængertilstand, når du har bekræftet. Anhængertilstand deaktiveres, når anhængerens ledningsnet frakobles. Aktivér eller deaktivér Anhængertilstand ved at åbne siden Indstillinger på kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Kørsel/Parkering > Anhængertilstand. Én af følgende indikatorer vises på instrumentpanelet:

Ikon Beskrivelse

Køretøjet har registreret forbindelse til anhængerlyset, men Anhængertilstand er ikke aktiveret. Der er muligvis allerede tilsluttet tilbehør til køretøjet.

Køretøjet har registreret en elektrisk forbindelsesfejl med anhængerlyset. Nogle eller alle anhængerlys kan være defekte. For at øge sikkerheden skal holde ind til siden hurtigst muligt og kontrollere ledningsnettet eller forbindelsen til anhængerlysene for fejl. Hvis problemet er løst, men det røde ikon stadig er tændt, skal du prøve at deaktivere Anhængertilstand og derefter aktivere den igen.

Advarsel 拖车前,务必检查拖车模式是否已启用。
 • Før bugsering skal du kontrollere, at Bugseringstilstand er aktiveret.

 • Bugseringstilstand må under ingen omstændigheder afsluttes under bugseringsprocessen. Hvis du gør det, kan det medføre alvorlig personskade og/eller død.

 • Brug ikke indstillingen for justering af kørehøjden på hovedskærmen til korrekt at tilpasse højden på bugseringsenheden til højden på anhængeren.

Note 启用拖车模式时,某些 PILOT 功能(转向、召唤、车道辅助等)以及脚踢传感器、便利进出、超声波传感器功能可能不可用。
 • Nogle PILOT-funktioner (styreassistent, Aktivt vognbaneskift osv.) samt spark-sensorer, Easy Entry og ultralydssensorer er muligvis ikke tilgængelige i Anhængertilstand.

 • Tilslut køretøjet til en anhænger under den normale kørehøjde. Hvis du går ind i Bugseringstilstand under en unormal kørehøjde, vil kørehøjden automatisk blive justeret til normal højde.

Vejledning til bugsering

Køretøjet er primært lavet til persontransport. Bugsering af en anhænger påfører en ekstra belastning på køretøjets motor, transmission, bremser, dæk og ophæng og reducerer rækkevidden markant. Hvis du beslutter at trække en anhænger, skal du køre forsigtigt og følgende nedenstående retningslinjer:

 • Reducer kørehastigheden og undgå pludselige manøvrer. Når der trækkes en anhænger, er styretøj, stabilitet, drejeradius, standselængden og bremseevne anderledes end uden en anhænger.

 • Hold mindst dobbelt så stor afstand fra det forankørende køretøj, som når du ikke bruger anhænger. Dette er med til at undgå situationer, der kræver nødbremsning. Pludselig bremsning kan medføre udskridning, eller at bunden af bilen rammer ujævnheder i vejen, samt manglende styring.

 • Undgå skarpe sving, som kan få anhængeren til at komme i kontakt med køretøjet og forårsage skade. Da anhængerens hjul er tættere på indersiden af et sving end køretøjets hjul, skal drejeradiussen være større for at undgå, at anhængeren rammer kantsten, færdselstavler, træer eller andre genstande.

 • Kontrollér anhængerlyset og blinklysene regelmæssigt for at sørge for, at de fortsat fungerer korrekt.

 • Kontrollér regelmæssigt, at evt. genstande inde i køretøjet er sikre.

 • Kontrollér regelmæssigt, at anhængerbremsen fungerer korrekt.

 • Undgå at parkere på en skråning.

 • Kontrollér regelmæssigt, at alle trækdele er strammet godt.

 • Når der er tilkoblet en anhænger, blinker anhængerens LED-baglygte muligvis meget svagt, hvilket er normalt.

 • Der må ikke opholde sig personer i anhængeren under kørsel.

 • Anbring vægt i anhængeren så tæt på akslen som muligt for at undgå, at det forstyrrer vogntoget ved svingning.

Parkering af anhænger

Det anbefales ikke at parkere køretøjet på skråninger med hældninger over 12%. Hvis du skal parkere køretøjet på en skråning, skal du placere hjulklodser under anhængerhjulene:

 • Én person træder på og holder bremsepedalen.

 • En anden person placerer hjulklodser under hjulene på den side, hvor det skråner nedad.

 • Når klodserne er på plads, skal du slippe bremsen og kontrollere, at klodserne kan bære vægten af køretøjet og anhængeren (brug ikke Autohold).

 • Sæt køretøjet i gearstillingen P, og træk parkeringsbremsen.

Advarsel 如果需要在斜坡上停车,请始终确保所有拖车车轮均已用楔块牢牢固定,否则可能导致严重损坏、受伤或死亡。

Hvis det er nødvendigt at parkere på en skråning, skal du altid sikre dig, at alle anhængerens hjul er forsvarligt fastgjort med kiler, da det kan medføre alvorlige skader, personskade eller død, hvis du ikke gør det.

Elektrisk forbindelse

Alle anhængere er udstyret med baglygter, bremselys, sideblink og blinklys. For at levere strøm til anhængerlyset er bugseringsanordningen udstyret med en 13-bens elektrisk forbindelse. Hvis anhængerstikket tilsluttes til køretøjets elektriske forbindelse, aktiveres Anhængertilstand, når du har bekræftet.

 1. Venstre blinklygte (gul)

 2. Højre tågelygte (blå)

 3. Ben 1-8 stel (hvid)

 4. Højre blinklygte (grøn)

 5. Højre baglygte (brun)

 6. Bremselygte (rød)

 7. Venstre baglygte (sort)

 8. Baklys (lyserød)

 9. Ingen udgang p.t. (orange)

 10. 12V udgangseffekt, når køretøjet er vågent (grå)

 11. Ben 10 stel (sort og hvid)

 12. Reserveret brugerflade (lysegrå)

 13. Ben 9 stel (rød og hvid)

Advarsel 仅使用蔚来汽车设计的电气连接插头。请勿试图直接拼接或尝试使用任何其他方法连接拖车的电线,否则会损坏车辆电气系统并导致故障。

Brug kun de elektriske stik, der er designet af NIO. Forsøg ikke at splejse kablerne direkte eller tilslutte anhængerens kabel på anden vis, da dette kan beskadige køretøjets elektriske system og forårsage fejl.

Advarsel Før og under bugsering skal du manuelt kontrollere og sikre, at alle elektriske forbindelser fungerer korrekt, og at alle anhængerlys fungerer korrekt.
 • Før og under bugsering skal du manuelt kontrollere og sikre, at alle elektriske forbindelser fungerer korrekt, og at alle anhængerlys fungerer korrekt.

 • Manglende lys bag på anhængeren under bugsering kan skyldes en sikring, der er gået. Ved en sprunget sikring er der ikke nogen advarsel fra bilen. Du bedes kontakte NIO Service Center

 • Sørg for, at anhængerkablet ikke rører ved eller slæber på jorden under bugsering, og at kablet har tilstrækkeligt slæk til at muliggøre sving.

Justering af ratstilling

Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Stillingsjustering > Rat>Start justering, og justér derefter via knapperne på højre side af rattet, og tryk på Afslut justering, når justeringen er færdig. Eller swipe til højre hovedsiden på midterdisplayet for at åbne grænseflade Hurtig adgang, og tryk på Justering af rattet> Begynd justering for at justere ratstillingen.

Sådan justeres ratstillingen med knapperne på højre side af rattet:

Op: Flyt rattet opad

Ned: Flyt rattet nedad

Venstre: Flyt rattet længere væk fra føreren

Højre: Flyt rattet tættere på føreren

Tryk: Flyt én gang

Tryk og hold: Flyt kontinuerligt

Note 当用户手动关闭弹窗或由于层级冲突等因素导致被动关闭,右侧方控退出方向盘调节模式,转而恢复常规控制,比如接听电话,加减音量等。

Når popup-vinduet lukkes manuelt af føreren eller passivt lukkes på grund af faktorer som f.eks. konflikter, vil de højre ratbetjeningselementer forlade rattets justeringstilstand og i stedet genoptage de normale betjeningselementer, f.eks. besvare telefonopkald og øge/formindske lydstyrken.

Advarsel 方向盘位置调节不当或坐姿不当会带来人身伤害,建议方向盘与胸部之间距离不小于25厘米。
 • Ratindstillingen må ikke justeres under kørsel. Hvis det sker, kan det medføre en ulykke.

 • En forkert ratindstilling eller sædeindstilling kan medføre personskader. Sørg for, at dit bryst er mindst 25 cm fra rattet.

Styring via de højre ratknapper

Knapperne på højre side af rattet kan bruges til at justere ratstillingen, højre sidespejl, lydstyrken osv.

Justering af ratstilling

Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering> Rat>Begynd justering for at justere stillingen med knapperne på højre side af rattet. Se Justering af ratstilling.

Justering af højre sidespejl

Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering> Sidespejle>Begynd justering for at justere stillingen af det højre sidespejl med knapperne på højre side af rattet. Se Positionsjustering af sidespejle.

Lydstyrkejustering

I scenarier, såsom at besvare opkald, tale med NOMI og afspille multimedier, skal du trykke på op- eller ned-knappen for at justere lydstyrken, og trykke og hold ned-knappen for at slå lyden fra.

I andre situationer, hvor det ikke er nødvendigt at justere lydstyrken, sker der ikke noget, når du holder Op-knappen nede. Du kan trykke på og holde Ned-knappen for at slå lyden fra.

Når lyden er slået fra, kan du trykke på Op-knappen for at slå lyden til.

Sådan aktiveres den tilpassede funktion

Tryk på og hold den midterste knap på højre side af rattet for at aktivere den tilpassede funktion. Den funktion, der udløses som standard, er NOMI, og du kan ændre den brugerdefinerede funktion på siden Indstillinger ved at trykke på Positionsjustering> Rat > Brugerdefinerede rattaster.

Styring i en øjeblikkelig opgave

Når påmindelsen om indgående opkald vises, kan du besvare eller afvise opkaldet med venstre- eller højre-knapperne samt midterknappen til at bekræfte valget.

Normalt menuskift

Tryk på og hold venstre- eller højre-knap for at skifte til "Skiftetilstand", hvor du kan trykke på venstre- eller højre-knap for at ændre menuernes rækkefølge.

Når du har trykket på midterknappen, eller efter 3 sekunder uden, at der er trykket på venstre- eller højre-knap, vælges den aktuelle menu automatisk, og Skiftetilstand afsluttes.

Kontrolelementer i menuen

Når menuerne Medier/tredjepartssoftware, Forventet rækkevidde, Kilometertal og Strømforbrug vises på instrumentpanelet, skal du trykke på venstre, midterste og højre knapper på venstre side af rattet for at skifte medier/tredjepartssoftware.

Når menuen Medier/tredjepartssoftware er for Medier: Venstre - forrige nummer, Højre - næste nummer, Midt - Afspil/pause

Når menuen Medier/tredjepartssoftware er for Karaoke: Venstre - gentag, Højre - næste nummer, Midt - Afspil/pause

Når menuen Team vises på instrumentpanelet: Midt - Optag/send lyd

Styring via de venstre ratknapper

Knapperne på venstre side af rattet kan bruges til at justere det venstre sidespejl og styre funktionen Førerassistance.

Justering af venstre sidespejl

Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering> Sidespejle>Begynd justering for at justere stillingen af venstre sidespejl med knapperne på venstre side af rattet. Se Positionsjustering af sidespejle.

Sådan justeres styringen af Førerassistance

Midterknap: Aktiverer eller afslutter Førerassistance

Op-knap: Forøg marchhastigheden

Ned-knap: reducer kørehastigheden marchhastigheden

Højre knap: Øg følgeafstanden

Venstre knap: reducer følgeafstanden

Tryk på op- eller ned-knap: Øg/reducér marchhastigheden med 5 km/t. Tryk på og hold op- eller ned-knap: Øg/reducér marchhastigheden med 1 km/t kontinuerligt

Tryk på venstre- eller højre-knap: Øg/reducér følgeafstanden med 1 niveau, hvor niveau 1 er tættest på og niveau 5 er længst væk

Ratvarme

I koldt vejr kan du tænde ratvarmen ved at åbne siden Komfortpanel på kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Sæder >Varme> Ratvarme. Rattet opvarmes gradvist til en behagelig temperatur inden for ca. 10 minutter og holder denne temperatur.

Intelligent ratvarme: Når funktionen er slået til, tænder ratvarmen automatisk, når den omgivende temperatur kommer under 12°C og kabinetemperaturen kommer inder 10°C. Jo lavere temperatur, desto længere er varmen tændt.

Dobbeltknap, genstart af rat

Hvis der vises unormale tilstande på midterdisplayet, f.eks. hvis skærmen hakker eller er frosset, skal du forsøge at løse det hurtigt ved at genstarte køretøjssystemet.

Vejledning til genstart med dobbeltknap:
 1. Tænd havariblinkene;

 2. Parkér køretøjet et sikkert sted, og sæt det i Park.

 3. Tryk på og hold højre-knappen på venstre side af rattet og ned-knappen på højre side samtidig i cirka 8 sekunder.

 4. Efter cirka 30 sekunder tænder alle skærmene, og systemet kan genoptage funktionen.

Hvis systemet ikke vender tilbage til normal, skal du kontakte NIO Service Center hurtigst muligt.

Advarsel 车辆双键重启必须在驻车状态,请确保车辆停靠在安全区域;
 • Køretøjet skal være i PARK for at bruge genstart med to knapper. Sørg for, at køretøjet er parkeret i et sikkert område;

 • Det er strengt forbudt at udføre genstart med to knapper, mens køretøjet er i bevægelse;

 • Lad advarselsblinklyset være tændt, mens køretøjet er under genstart af systemet;

 • Du må ikke udføre genstart med to knapper, når køretøjets software opgraderes;

 • Under genstartsprocessen kan køretøjets statusdisplay, sikkerhedsadvarsel, surround view-billede, kortgrænseflade og andre oplysninger ikke ses;

 • Hvis skærmen ikke kan genoptage normal drift efter genstart med to knapper, kan du prøve at låse køretøjet og sætte det i dvaletilstand. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte NIO.

USB-port

Der er tre USB-porte i køretøjet, herunder én USB A-port og to USB C-porte.

Placering:
 • Sikkerhedsboks

  USB A-port (2,5 W): Bruges til eksport af videoer fra DVR og tilslutning af en mikrofon eller en USB-højttaler;

  USB C-port (60 W): Bruges til opladning af mobilenheder;

 • Under lufthullerne for bagsædet

  USB C-port (60 W): Bruges til opladning af mobilenheder;

Når den valgfrie N-BOX er installeret, er der seks USB-porte i køretøjet, herunder én USB A-port og fem USB C-porte.

 • Sikkerhedsboks

  ② USB C-port (60 W): Bruges til opladning af mobilenheder;

  ③ USB A-port (2,5 W): Bruges til eksport af videoer fra DVR og tilslutning af en mikrofon eller en USB-højttaler;

  ④ USB C-port (60 W): Bruges til at tilslutte AR-briller og opladning af mobilenheder;

 • Under lufthullerne for bagsædet

  USB C-port (60 W): Bruges til at tilslutte AR-briller og opladning af mobilenheder;

12 V-strømforsyninger

Køretøjet er udstyret med to 12 V-strømforsyninger.

 • Midterkonsollens åbne opbevaringsrum: placeret bagi

 • Bageste bagagerum: til venstre

Justering af stilling af sidespejle

Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Positionsjustering > Justering af sidespejle>Start justering, og justér derefter sidespejlene med ratknapperne, og tryk på Afslut justering, når justeringen er færdig. Eller swipe fra venstre mod højre på hovedsiden på midterdisplayet for at åbne grænseflade Hurtig adgang, og tryk på Justering af sidespejle > Start justering for at justere stillingen af sidespejlene.

De venstre knapper på rattet bruges til at justere venstre sidespejl, og de højre knapper på rattet bruges til at justere det højre sidespejl.

Justeringsmetode:

Op- og ned-knapper: Kontrollér sidespejlenes rotation op og ned

Venstre- og højre-knapper: Kontrollér sidespejlenes rotation til venstre og højre

Tryk på: Rotér ét niveau. Tryk på og hold: Rotér kontinuerligt

Advarsel 车辆行驶中禁止调节外后视镜,防止发生意外事故

Sidespejlene må ikke justeres under kørsel. Hvis det sker, kan det medføre en ulykke.

Indfoldning af sidespejle

Du kan indstille automatisk indfoldning af sidespejle ved at åbne siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Positionsjustering > Sidespejle > Fold spejle automatisk efter låsning.

Når køretøjet låses udefra, foldes sidespejlene automatisk ind. De foldes automatisk ud, næste gang føreren sætter sig i førersædet (førerdøren skal være lukket og bremsepedalen trådt ned).

Hvis køretøjet kører gennem smalle veje ved lav hastighed (køretøjets hastighed skal være under 40 km/t), skal du trykke på Positionsjustering > Sidespejle > Fold sidespejle på siden Indstillinger for at folde sidespejlene manuelt. Tryk på Fold sidespejle igen, så sidespejlene foldes automatisk ud.

Ved bakning kan du aktivere funktionen Vip automatisk ned i bakgear for bedre at se vejen som hjælp ved bakning.

Varme i sidespejle

Sidespejlene er udstyret med en varmefunktion, der bruges til at opvarme venstre og højre sidespejl for hurtigt at fjerne vand eller sne på regn- eller snevejrsdage.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Sidespejle > Varme i sidespejle for manuelt at slå sidespejlenes varmefunktion til.

Varmefunktionen af sidespejlenes slår automatisk fra 60 minutter efter, at den blev aktiveret. Den kan også slås manuelt fra via midterdisplayet.

Automatisk varme i sidespejle og forrude

Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på grænsefladen Positionsjustering > Sidespejle, og aktivér den automatiske varmefunktion af sidespejle og bagrude. Når forrudeviskerne slås til under kørsel, mens det regner, tændes varmefunktionen automatisk for at hjælpe med at afdugge sidespejlene og bagruden.

Automatisk dæmpning af bakspejl og sidespejle

Gå til siden Indstillinger på kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Positionsjustering > Sidespejle > Automatisk dæmpning af bakspejl og sidespejle for at aktivere den automatiske dæmpning af bakspejl og sidespejle.

Automatisk dæmpning af bakspejl og sidespejle reducerer blænding i sidespejlet fra køretøjet bagved, hvilket kan øge kørselssikkerheden.

Note 车辆为 R挡或前阅读灯开启时防炫目功能不可用。

Automatisk dæmpning er ikke tilgængelig, når køretøjet er i bakgear, eller hvis den forreste læselampe er tændt.

Klimastyring i køretøjet

Kontrollinje

Du kan regulere temperaturen og luftfordelingen i køretøjet med kontrollinjen for klimaanlæg nederst på midterdisplayet.

 1. Start

  Tryk for at vende tilbage til startgrænsefladen.

 2. Indstillinger

  Tryk for at åbne listen over indstillinger.

 3. Skift mellem recirkulering og udeluft

  Den aktuelle luftstrømstilstand vises. Du kan trykke for at vælge følgende tre tilstande i rækkefølge: recirkulation , automatisk recirkulation eller udeluft og udeluft .

  Med automatisk recirkulation eller udeluft, slås udeluft automatisk fra, og recirkulation slås til for at aktivere automatisk styring af luftkvaliteten i køretøjet.

 4. Visning af temperatur i førersiden

  Viser måltemperaturen i førersiden. Tryk på den for at åbne temperaturkontrolpanelet.

  Regulér måltemperaturen ved at swipe til venstre eller højre. Området i førersiden er 15-31 ℃.

  Du kan også trykke på pilen for at regulere måltemperaturen. Hver gang trykker på pilen, kan temperaturen reguleres med 0,5 ℃.

  Vælg "SYNC" for at regulere luftkonditioneringstemperaturen for både for- og bagsædepassagerer med førersiden. Hvis temperaturen i forsædepassagersiden eller på bagsædet reguleres manuelt, afsluttes synkroniseringstilstand.

 5. Luftkonditioneringsindtag og regulering af luftmængde

  Viser TIL/FRA-status for klimaanlægget. Tryk for at vise eller skjule styringspanelet for klimaanlæg.

  Tryk på og hold, og skub for at regulere niveauet af blæserhastigheden foran. Der er otte niveauer, 0-8, hvor 0 lukker for klimaanlægget for hele køretøjet.

 6. Visning af temperatur for forsædepassagerside

  Viser måltemperaturen i forsædepassagersiden. Tryk på den for at åbne temperaturkontrolpanelet.

  Regulér måltemperaturen ved at swipe til venstre eller højre. Området i forsædepassagersiden er 15-31 ℃.

  Du kan også trykke på pilen for at regulere måltemperaturen. Hver gang trykker på pilen, kan temperaturen reguleres med 0,5 ℃.

 7. Afrimning/afdugning af forrude

  Når afrimning/afdugning af forrude er slået til, aktiveres samtidig manuel klimaanlæg (A/C), luftfordelingen er afrimning, og luftcirkulationen skifter til automatisk recirkulation/udeluft.

  Hvis forruden er dugget udenpå, anbefales det at tænde for viskerne og automatisk klimastyring. Hvis forruden er dugget indenfor, anbefales det at tænde for afdugning af forruden. Når duggen er fjernet, skal du skifte til automatisk klimastyring og aktivere automatisk afdugning for klimaanlægget.

  Gå til siden Klimaanlæg på kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på , og slå Automatisk afdugning til. Afdugning af forruden aktiveres automatisk, når indersiden af forruden er ved at blive dugget eller er lidt dugget.

 8. Anvendelsescenter

  Apps på køretøjets midterdisplay.

 9. Lydstyrkejustering

  Standardlydstyrken er 50%. Tryk på og skub derefter til venstre eller højre for at regulere lydstyrken.

  Tryk på og hold for at slå lyden fra, og slå derefter lyden til, og vend tilbage til lydstyrken, før lyden blev slået fra, ved at trykke på og holde igen.

Kontrolpanel for klimaanlæg

Åbn kontrolpanelet for klimaanlæg ved at trykke på knappen for klimaanlæg på kontrollinjen nederst på midterdisplayet. Du kan indstille forrudens og bagrudens klimaanlæg med hensyn til luftmængde, temperatur, luftstrømsretning og andet ved at skifte til kontrolpanelet for klimaanlæg.

Luftfunktionerne vises, mens luftdysernes luftstrømsretning reguleres:
 • Frit: Luftdysernes vinkel kan justeres enkeltvist.

 • Balanceret: Luftdysernes vinkler er symmetriske.

 • Feje: Luftdysernes vinkler er indstillet til at feje op og ned, fra venstre mod højre.

Ikon Navn Funktion
Hovedkontakt for klimaanlæg Den tænder og slukker for klimaanlægget i hele køretøjet.
Kontakt for klimaanlæg for bageste række Den tænder og slukker for klimaanlæg på bagsædet.
Ratvarme Den regulerer opvarmningen af rattet;
Kontakt for køling, opvarmning og ventilation

Tænd for klimaanlægget, og hele køretøjets klimaanlæg køler eller varmer;

Sluk for klimaanlægget, og hele køretøjets klimaanlæg skifter til Åben tilstand.

Stærk køling Når det er slået til, skifter hele køretøjets klimaanlæg til maksimal køling;
Stærk opvarmning Når det er slået til, skifter hele køretøjets klimaanlæg til maksimal opvarmning;
Afrimning og afdugning af forrude Når det er slået til, fjerner det dug på indersiden af forruden;
Opvarmning af bagrude Når det er slået til, begynder opvarmningen af bagruden, og funktionen slukker automatisk efter 15 minutter;
Regulering af klimaanlægstemperaturen Den justerer klimaanlægstemperaturen inden for intervallet 15~31℃;
Justering af klimaanlæggets luftmængde Den justerer klimaanlæggets luftmængde inden for intervallet 0~8;
Rudeblæsertilstand Klimaanlæggets dyser leder luft til forruden;
Blæs mod ansigt Klimaanlæggets dyser leder luft til passagerens overkrop;
Blæs mod fødder Klimaanlæggets dyser leder luft til passagerens underkrop;
Taster på klimaanlæggets komfortpanel Tryk for at åbne siden Indstillinger for Negativ ion, Automatisk afdugning, Kontinuerlig deodorisering af klimaanlæg og andre funktioner.
Automatisk Automatisk tilstand I denne tilstand justeres temperaturen, luftmængden, luftstrømmens retning i klimaanlæg for forreste og bageste række samt lufttilstanden automatisk efter den forudindstillede temperatur.
Sync SYNC I synkroniseringstilstand er kabinetemperaturen den samme som for føreren.

Luftdyser og justering af disse, forreste række

Luftdyserne for den forreste række af køretøjet sidder ved forruden, i instrumentpanelet og fodrummet under instrumentpanelet.

 1. Luftdyse til afrimning ved forrude

 2. Luftdyse mod ansigt ved instrumentpanel

 3. Luftdyse mod fødder under instrumentpanel

Gør følgende for at justere luftdysen ved instrumentpanelet for den forreste række:

Tryk på og hold blæserområdet på midterdisplayet, og skub op eller ned for at regulere den lodrette vinkel, og stryg til venstre og højre for at regulere den vandrette vinkel.

I fri tilstand kan du dobbeltklikke på luftdysepositionen på midterdisplayet for at lukke den pågældende luftdyse. Men der skal mindst være én luftdyse ben.

Tips til brug af aircondition

 • Sørg for, at klimaanlæggets ventilationsrist ikke er blokeret af fremmedlegemer (blade, sne osv.).

 • Hvis køretøjet er parkeret i den varme sol, kan det skabe konvektion at åbne vinduerne, mens klimaanlægget kører, hvilket er med til at køle køretøjet hurtigere af.

Klimastyring bagtil

Ventilationsåbninger og justering af dem for luftkonditionering for bageste række

Klimaanlæggets luftdyser på bageste række sidder bag midterarmlænet og for neden på fører- og passagerforsædet.

 1. Luftdyser mod ansigt for bagsæde

 2. Luftdyser mod fødder for bagsæde

Gør følgende for at justere luftdyserne mod ansigt for bagsæde:

Klimaanlægget i venstre og højre side styres med to knapper på luftdyserne mod ansigt for bagsæde.

Drej knappen op og ned, mod venstre og højre for at regulere luftstrømsretningen. Drej knapperne mod gulvet i henholdsvis venstre og højre side for at lukke luftdyserne.

Luftrensning

PM2.5 Luftrensning

Se den aktuelle luftkvalitet i køretøjet i øverste højre hjørne af midterdisplayet, og tryk for at skifte til den pågældende luftrensningstilstand.

 • FRA: Deaktiverer luftrensning.

 • AUTO: Justerer luftrensningens strømningshastighed automatisk efter koncentrationen af PM 2.5 i passagerkabinen;

 • STILLE: Renser luften i passagerkabinen i den lave luftstrømshastighed og i lydløs tilstand.

Negativ ionsynkronisering til

Gå til siden for komfortjustering af klimaanlægget på kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Negativ ionsynkronisering til for at generere negative ioner, mens luften renses, hvilket yderligere forbedrer luftkvaliteten i køretøjet.

Kontinuerlig deodorisering af luftkonditionering

Hvis klimaanlæggets køling er aktiveret i varmt vejr, kan der være noget kondens i klimaanlægget ved parkering. Gå til siden for komfortjustering af klimaanlægget på kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på for at aktivere Kontinuerlig deodorisering af klimaanlæg. Når du går fra og låse køretøjet, og hvis systemet registrerer resterende kondens i klimaanlægget, aktiveres blæseren automatisk, og den kører ved maksimal luftmængde for at holde evaporatoren og luftrøret tørt, hvilket reducerer risikoen for bakterievækst i et fugtigt miljø.

Du kan vælge ét af to tørreniveauer: Standard (blæseren kører kontinuerlig i cirka 3 minutter) og Stærk (blæseren kører kontinuerlig i cirka 20 minutter).

Denne funktion øger energiforbruget under visse forhold, så du skal sørge for, at du planlægger din tur korrekt eller og deaktiverer funktionen, hvis det er nødvendigt.

Resterende levetid for klimaanlæggets filterelement

Når du har udskiftet filterelementet, skal du åbne siden for komfortjustering af klimaanlægget på kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på , og vælg Levetid for klimaanlæggets rensefilter for at nulstille filterets levetid.

Note 该寿命计时为预估时间,实际使用寿命受环境等因素影响,必要时更换。

Denne påmindelse er den anslåede levetid, og den faktiske levetid kan variere på grund af miljøet og andre faktorer. Udskift luftfilteret om nødvendigt.

Musik

Du kan gå til mediegrænsefladen fra hovedsiden af midterdisplayet for at vælge det musikprogram, du vil lytte til:

 • Vælg "Tidal" for at opdage og lytte til din yndlingsmusik. Du kan også bruge den til at bygge et bibliotek af dine foretrukne sange og albums.

 • Indsæt et USB-drev i USB-porten i køretøjet for at afspille musikken på USB-drevet.

 • Når der er tilsluttet en mobilenhed til køretøjets Bluetooth, kan du vælge "Bluetooth-musik" for at afspille musikken på mobilenheden.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Lyd for at indstille lydstyrken for musik. Vælg "Lydfelt" for at angive lydfeltseffekten i passagerkabinen. Hvis det er nødvendigt (f.eks. når der sover et barn på bagsædet), kan lyden deaktiveres på bagsædet.

Dolby Atmos giver en a fint afstemt, afbalanceret lydoplevelse med en optimal musiklyttekonfiguration for køretøjets kabine. Resultatet er, at køretøjet bliver et ideelt immersivt rum til at nyde musik, der lyder mere stereofonisk og rigere end nogensinde før. Dette produkt er produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelt D-symbol er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dette er et ikke-offentliggjort produkt. © 2012-2021 Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Navigation

Du kan vælge din navigationsrute på navigationsgrænseflade fra hovedsiden på midterdisplayet. Hvis du tidligere har sendt en navigationsrute via mobiltelefonappen, vises den valgte navigationsrute automatisk, når midterdisplayet tændes.

Tryk på for at angive navigationsindstillinger, f.eks. rutepræference, navigationsstemme samt kortvisningstilstand.

Billeder

Fotografering

NOMI kan tage dine selfies inde i bilen, når du har ønsker det. Videoer og billeder gemmes i midterdisplayets program Fotos. De kan overføres ved hjælp af et USB-kabel.

Billeder

Du kan åbne Fotos i programcentret på midterdisplayet og se alle billederne i den. Du kan vælge de billeder, du vil eksportere eller slette. Der findes forskellige billedkategorier: Alle/Digital videooptager (DVR)/Intelligent beskytter/Hurtig videooptagelse/Selfie/Skærmbillede med mere.

Telefon

Når mobiltelefonens Bluetooth er blevet parret med bilens Bluetooth, kan den indbyggede Bluetooth-telefonfunktion bruges, efter at bilen er blevet godkendt på mobiltelefonen til at synkronisere mobiltelefonens kontakter og nylige opkald. Du kan se side Telefon på hovedsiden eller på programcentret på midterdisplayet.

Når dine kontakter og nylige opkald i mobiltelefonen er synkroniseret med bilen, kan du vælge en bestemt kontakt eller et bestemt nyligt opkald, eller indtaste et telefonnummer direkte for at foretage et opkald. Du kan skifte mellem privat tilstand og håndfri tilstand under et opkald.

Du kan browse i dine nylige opkald, skifte til andre Bluetooth-telefonenheder eller skjule dine nylige opkald på opringningsgrænsefladen.

Forbind til mobil enhed

Du kan forbinde mobile enheder (f.eks. mobiltelefoner, tablets) til køretøjet via Bluetooth eller trådløse hotspots, og midterdisplayet kan synkronisere underholdningsfunktionerne (f.eks. telefonkontakter, musik) i den mobile enhed med din bekræftelse, hvilket er bekvemt for dig, så underholdningsfunktionerne i køretøjet forbedres. Når du forbinder den samme mobile enhed til køretøjet næste gang, kan den synkroniseres automatisk med midterdisplayet uden at bekræfte igen.

Tryk på ikonet for Bluetooth/trådløst hotspot øverst på midterdisplayet for at vælge det Bluetooth- eller trådløst hotspot, du vil forbinde til:
 1. Aktivér Bluetooth- eller Wi-Fi-funktionen på din mobile enhed (mobiltelefon eller tablet).

 2. Slå Bluetooth- eller trådløst hotspot-funktionen til på midterdisplayet.

 3. Vælg den mobile enhed, du vil forbinde til, på midterdisplayets aktuelle grænseflade, og par den manuelt med køretøjet for at oprette forbindelse.

Du kan også hurtigt oprette forbindelse til Bluetooth og trådløst hotspot med ét tryk på pladen for trådløs opladning for centralstyring (gælder kun nogle mobiltelefonmodeller):
 1. Aktivér NFC- og Bluetooth/Wi-Fi-funktionerne på telefonen.

 2. Placér telefonen på den trådløse opladningsplade på midterkonsollen.

 3. Åbn siden Bluetooth eller Hotspot på midterdisplayet, og vælg "Hurtig forbindelse via den mobile NFC-funktion med ét tryk".

  Note 进行蓝牙或热点连接过程中请勿移开手机。

  Du må ikke fjerne telefonen fra opladningspladen, når den er forbundet til køretøjet via Bluetooth eller Hotspot.

Trådløs opladning

Du kan placere dit trådløse opladningsudstyr på den trådløse opladningsplade ved siden af kopholderen på det midterste armlæn til trådløs opladning.

Den trådløse opladningsfunktion er aktiveret som standard. Du kan åbne Trådløs opladning fra statuslinjen øverst til højre på midterdisplayet for at slå det fra. Den aktuelle status gemmes i kontoen for ejeren eller den autoriserede bruger. Den aktuelle ladestatus vises på midterdisplayet.

Når NFC-parringsfunktionen med én tast for indvendig Bluetooth anvendes af den trådløse opladningsplade, afbrydes trådløs opladning midlertidigt.

Trådløs opladning afbrydes i følgende situationer, og midterdisplayet vises den relevante status:
 • Opladningen er fuldført.

 • Fejl i opladningsprocessen, herunder overspændingen eller underspænding i køretøjets strømforsyning.

Du kan vælge at slå NFC-detektering fra, hvorefter pladen til trådløs opladning ikke genkender NFC-kort og kortgenkendelsesbeskeden ikke vises, når telefonen placeres.

Advarsel 无线充电功能开启后,若有金属物品(如普通钥匙、硬币或 NFC 卡)放置在无线充电板处,将可能影响充电效果,甚至造成灼伤风险。
 • Når kabelfri opladning er aktiveret, kan metalgenstande (f.eks. en nøgle, en mønt eller et NFC-kort), der placeret på den kabelfrie opladningsplade, påvirke ladeeffektiviteten og endda medføre en forbrænding.

 • Når der bruges kabelfri opladning, må der ikke placeres metalgenstande mellem telefonen og opladningspladen, f.eks. mønter eller kort med chip/batteri. Brug ikke telefoncovere af metal som f.eks. de, der understøtter magnetisk opladning (MagSafe).

 • Det er normalt, at telefonen bliver varmere, når den har opladet over længere tid. Anbring ikke en fuldt opladet enhed på opladningspladen. Det kan medføre overophedning.

 • Oplad ikke to eller flere enheder kabelfrit på samme tid.

 • Blæserens lufthul sidder nederst på den kabelfrie opladningsplade. Undgå, at der kommer små fremmedlegemer og væsker ind i lufthullet.

NOMI Intelligent assistent

Køretøjets intelligente assistent, NOMI, er placeret over køretøjets midterkonsol. Du og dine passagerer kan nemt styre aktiveringen/deaktiveringen af nogle funktioner ved blot at tale til NOMI. Det kan være din betænksomme hjælper i løbet af turen.

Når du har sat dig ned (efter at have lukket førerdøren eller trådt på bremsepedalen), byder NOMI dig pænt velkommen. Når du ønsker at aktivere stemmestyring af NOMI, kan du udtale følgende aktiveringsord (standard: "Hej, NOMI") eller trykke på stemmeknappen på højre side af rattet for at aktivere NOMI, og når NOMI har reageret på aktiveringen (f.eks. ved at svare "Her er jeg.") , kan du udtrykke de funktion, du vil opnå (se eksemplerne i følgende tabel, herunder, men ikke begrænset til). NOMI skifter automatisk til standbytilstand, når samtalen slutter eller den angivne funktion er udført. Du kan aktivere NOMI igen, når det er relevant.

Du kan ændre aktiveringsordene for NOMI: Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Min NOMI>Angiv aktiveringsord. Denne indstilling gemmes i din personlige konto og aktiveres automatisk, næste gang du sætter dig ind i køretøjet. Hvis det tilpassede aktiveringsord består af to stavelser, f.eks. "Xiao Hei", skal du tilføje "Hej" foran, når du aktiverer NOMI. Hvis det består af tre til seks stavelser, f.eks. "Xiao Hei Hei", kan du aktivere NOMI blot ved at sige dette.

Du kan også aktivere fortløbende samtale for NOMI, når du konfigurerer det: Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Min NOMI > NOMI fortløbende samtale. Når du aktiverer NOMI fra førersædet, passagerforsædet eller bagsæderne og interagerer med det, kan du fortsætte samtalen i 20 sekunder uden at aktivere det igen. På den måde behøver du ikke bekymre dig om, at interaktionen påvirkes af samtalerne mellem andre passagerer, og passagererne på andre sæder kan selv aktivere NOMI, hvis de vil bruge det. Tryk på Immersiv stemmeinteraktion for at skjule transskriptionen af din samtale med NOMI. Fortæl NOMI, hvordan vi klarer os, ved at sige "Jeg vil gerne give min feedback." NOMI registrerer din feedback i op til 30 sekunder og sender den til vores produktekspertteam sammen med nødvendige oplysninger, herunder dit køretøjs-id, konto-id og tidsstemplet. Optagelsen sendes efter nedtællingen.

Når du kører med børn, kan du åbne siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Min NOMI>Intelligente samtalesituationer for børn for at lave en mere interessant oplevelse og bedre selskab for dem.

Klassificering af NOMI-kontrolelementer

Funktioner, du bør have (bliv hængende for at få OVERRASKELSEN...)

Eksempler på stemmekommandoer

Generelt

Aktivér NOMI

Hej, NOMI.

Beskriv en funktion

Hvad kan du gøre?

Kom med et forslag

Jeg har et forslag.

Jeg vil indberette et problem.

Slå en funktion fra

Annuller/Afslut/Farvel.

Forstyr ikke-tilstand (NOMI taler ikke aktivt til dig, men kan imødekomme dine anmodninger)

Forstyr ikke-tilstand.

Forstyr ikke.

Afslut Forstyr ikke-tilstand.

Afslut dvale.

Vågn op.

Medier

Lydstyrkejustering

Skru lydstyrken for musik/medier op til maksimum.

Skru lydstyrken til 60%/minimum/halvt.

Slå lyd fra.

Afspil musik

Afspil en vilkårlig sang.

Afspil xxx.

Næste sang.

Enkelt sløjfe/listesløjfe/blandingstilstand.

Føj denne sang til Favoritter.

Vil ikke lytte til xxx's sange længere.

Afspil USB-musik.

Telefon

Foretage opkald

Ring til xxx.

Besvare opkald

Besvar/afvis.

Underholdning

Fortælle vittigheder

Fortæl mig en joke.

Selfie

Tag et billede af mig.

Ét til.

Navigation

Kør til interessepunktet

Vejled mig.

Jeg ønsker at oplade.

Jeg er sulten.

Jeg vil gerne spise Hot pot.

Ruteplanlægning

Den første.

Kør til den nærmeste.

Omdiriger.

Adressesamling og hukommelse

Skift hjemadresse.

Gem aktuel placering.

Justering af navigationsvisningen

Zoom ind på kortet.

Skift til 2D-kort.

Køretøjets forende opad.

Forespørgsel om navigationsoplysninger og afslutning af navigation

Hvor lang tid tager det at køre til firmaet?

Hvordan er tilstanden af vejen fremad?

Afslut navigation.

Stands navigeringen.

Luftkonditionering

Justering af temperatur

Indstil klimaanlægget til 26℃ (på førersæde/passagerforsæde/bagsæde).

Justering af blæserhastighed

Skru lidt ned for blæserhastigheden ved førersædet.

Skru klimaanlægget op til maksimum.

Tænd/sluk for klimaanlægget

Tænd for klimaanlægget (for bagsædet).

Aktivér automatisk tilstand for klimaanlægget.

Juster blæserretning og indvendig og udvendig cirkulation

Blæs mod ansigt, blæs mod fødder, blæs mod ruder, blæs mod fødder og forrude, blæs mod ansigt og fødder.

(Tænd/sluk for) Afrimning fortil, afrimning bagtil.

Tænd for indvendig cirkulation.

Luftrensning

Slå luftrensning til.

Hvad er PM2.5-niveauet i køretøjet?

Lydløs luftrensning.

Ruder

Rudekontrol

Åbn/luk rude for (fører, forsædepassager, venstre bagsæde, højre bagsæde, hele køretøjet).

Tænd for Åben tilstand.

Åbn ruden en femtedel.

Åbn bagruden på klem.

Sæder

Sædeventilation

Tænd for sædeventilationen af (fører/forsædepassager).

Skrue lidt ned for sædeventilationen.

Sædevarme

Tænd for sædevarme (fører/forsædepassager/venstre bag/højre bag).

Skru lidt op for sædetemperaturen.

Sædemassage

Tænd for sædemassage for (fører/forsædepassager).

Skru lidt op for massagestyrken.

Indstil førersædemassagen til 3.

Rat

Ratvarme

Tænd for ratvarmen.

Belysning

Omgivelsesbelysning

Tænd for omgivelsesbelysningen.

Skift farve på omgivelsesbelysningen.

Betjeningselementer på midterdisplay

Justering af skærmens lysstyrke

Dæmp skærmen.

Skru skærmens lysstyrke op til maksimum.

Bluetooth/Wi-Fi/hotspot

Tænd for (Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot).

Apps

Vend tilbage til hovedsiden.

Åbn Medier/Telefon/Navigation/Musik/Vejr/Indstillinger.

Advarsel Precautions for NOMI
 • NOMI og dens base må ikke komme i kontakt med væsker, syrer eller baser, støv, fibre, magnetiske stoffer osv.

 • Du må ikke selv adskille eller reparere NOMI og dens base.

 • Brug ikke udvendig kraft til at skubbe, trække eller dreje NOMI. Brug ikke udvendig kraft til at forhindre bevægelsen af NOMI.

 • Forsøg ikke selv at afmontere NOMI og dens base.

 • Du må ikke montere en hård hjelm eller hætte på NOMI for at undgå at beskadige den. Dermed undgås personskader i tilfælde af en ulykke.

Komfortfunktioner

Når køretøjet er i PARK (uden at være låst udefra), og førersædet er ledigt, kan passagererne stadig sætte sig ind i køretøjet og få adgang til visse komfortfunktioner. Funktionen slukkes automatisk efter 10 timer uden betjening. Hvis du vil fortsætte med at bruge en komfortfunktion, skal du åbne en dør, træde på bremsepedalen eller sidde på førersædet med lukket førerdør.

Komfortfunktioner omfatter primært:

 • Indstilling af fører-/passagersæde

 • Justering af rat

 • Trådløs opladning

 • Kontrol af klimaanlæg foran

 • Sædemassage, varme og ventilation

 • Ratvarme

 • Kontrol af vinduer

 • Læselys og omgivende belysning

 • Underholdning og navigation

 • NOMI

Intelligent duftsystem

Køretøjet har et intelligent duftsystem. Du og din familie kan vælge jeres yndlingsduft og nyde den friske og behagelige duft under turen.

Det giver dig flere forskellige dufte. Du kan vælge din yndlingsduft og installere den i duftmekanismen over opbevaringsområdet i midterkonsollen og skifte duftflasken efter dine præferencer.

DUFTSådan installeres og skiftes duftflasken:

 1. Åbn hætten på duftflasken, indsæt den tynde ende af duftflasken opad i hullet i duftmekanismen over det åbne opbevaringsområde i midterkonsollen, og tryk forsigtigt bunden af flasken opad for at sikre, at den sidder korrekt.

  Advarsel 安装香氛瓶过程中请勿旋转香氛瓶。

  Du må ikke dreje duftpatronen, når du sætter den i.

 2. Duftflasken fastgøres af magneten i duftmekanismen, når den er sat ind i hullet.

 3. Det vises på midterdisplayet, at duftflasken er blevet fastgjort, og der vises oplysninger om den duft, der er indsat i det tilsvarende hul.

 4. Når duftflasken skiftes, skal du klemme om duftflaskens bund med fingrene og langsomt tage duftflasken ud af duftmekanismen.

Når duften er sat i, skal du åbne siden Indstillinger for klimaanlæg på midterdisplayet, trykke på Duft, og på denne side kan du styre, om duftsystemet er slået til eller fra, justere koncentrationen af den pågældende duft og vælge andre dufte.

Advarsel 香氛警告
 • Opbevar duftpatronen uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger den ved et uheld, da dette kan være skadeligt for deres helbred.

 • Lad ikke dit barn stikke en finger ind i duftpatronen. Hvis du gør det, kan det medføre personskade.

 • Af hensyn til din sikkerhed må du ikke sætte duftpatronen i eller udskifte den, mens du kører bil.

 • Hvis du eller en passager føler ubehag, skal du straks deaktivere duftsystemet.

Advarsel 香氛注意
 • Kontroller udløbsdatoen, før du indsætter duftpatronen. Duften har en holdbarhed på et år, hvis flasken forbliver uåbnet; når flasken er åbnet, kan duften holde sig i tre måneder. Hold op med at bruge duftstoffet, og udskift det, når det er udløbet.

 • Nogle duftstoffer (f.eks. Wild) har en stimulerende virkning. Brug den kun, når det er nødvendigt.

 • Når du udskifter duftpatronen, skal du holde hænderne rene for at sikre, at duftsystemet kan fungere normalt efter udskiftningen.

 • Der er placeret en magnet i hver duftpatron. Hold din smartphone, tablet og andre elektroniske enheder væk fra holderen for at undgå interferens mellem elektroniske enheder og duftsystemet.

 • Der kan forekomme kemiske reaktioner mellem duftstoffet og organiske stoffer. Hold den keramiske duftpind i duftpatronen og væk fra alle plastikdele.

Note 香氛说明
 • Oplevelsen af duftsystemet kan variere afhængigt af kabinetemperaturen, ventilatorhastigheden og brugerens fysiske tilstand.

 • Køb kun originale keramiske duftpinde, og undgå at beskadige duftpatronen for at sikre dens kvalitet.

 • Hvis duftpatronen ikke kan identificeres, efter at den er sat i, skal du prøve igen.

Tide

Tide er en app til fysisk og psykologisk sundhed, der hjælper dig med at sove, meditere, slappe af og holde fokus. Tide er inspireret af rejser, natur og meditation og indeholder et væld af lydressourcer såsom naturlyde og meditationsøvelser, der hjælper dig med at flygte fra den hurtige verden til et stille og roligt rum med fred, hvor du kan meditere i et stykke tid for at slappe af og sove bedre med mindre angst og stress, mens du forbliver fokuseret og rolig.

Tide tilbyder tre tilstande, nemlig Lur, Meditation og Åndedræt.

Lur-tilstand

Du og din familie kan falde i søvn til lyden af naturen i køretøjet og vågne op til en blød alarm for at omfavne en smuk verden.

Du eller dine autoriserede brugere kan gå ind i applikationsstarteren for at åbne siden Tide > Lur, hvor lydscenarier og alarmtidspunktet for luren kan indstilles og gemmes for den specifikke konto.

 • Lur efter tid: Du kan indstille en nedtælling til en lur, så du bliver vækket på det indstillede tidspunkt. Du kan også vælge at fortsætte eller afslutte luren ved alarmen.

 • Lur efter opladning: Hvis køretøjet er i DC-opladningsprocessen, kan du indstille et batteriniveau inden for opladningsgrænsen for at holde en lur, indtil det indstillede niveau er nået.

 • Der findes flere indstillinger, herunder lydstyrker og tidsafspilning af søvnhjælpslyde, alarmurlyde og lydstyrker samt omskifter til genoprettelse af sædeposition ved afslutning af lur.

 • Indstil scenarier for søvnhjælpslyde.

Når køretøjet går ind i Lur-tilstand, slukkes belysningen i køretøjet, vinduer og døre lukkes og låses, klimakontrollen indstilles automatisk til en temperatur, der er behagelig for en lur, og luftrenseren tændes automatisk. Hvis du sidder på et forsæde, flyttes sædet automatisk til afslapningspositionen (hvis den er indstillet tidligere) eller til standardpositionen. NOMI går over i Forstyr ikke-tilstand for at skabe en afslappende atmosfære for dig. Når luren er slut, genopretter køretøjet indstillingerne før luren.

Advarsel 小憩模式-无长滑轨
 • Før du går ind i Lur-tilstand, skal du sikre dig, at køretøjet er i PARK og ikke i batteriskifttilstand.

 • Luk alle døre og bagklappen, før du starter Lur-tilstand, af hensyn til sikkerheden.

 • En fejl i klimaanlægget kan forringe komforten under luren.

 • Når forsæderne bevæger sig bagud i begyndelsen af lur, skal du være opmærksom på pladsen for passagererne på bagsæderne.

 • Hvis køretøjet ikke oplades, skal du sørge for, at den resterende rækkevidde ikke er mindre end 60 km. Tidsalarmen udløses automatisk, når den resterende rækkevidde er mindre end 30 km, og opladningsalarmen udløses automatisk, når ladestikket er frakoblet eller opladningen løber ind i en fejl, for at minde dig om at kontrollere batteriniveauet.

 • Køretøjet forlader automatisk Lur-tilstand under visse omstændigheder, f.eks. når køretøjet ikke er i PARK, når der er risiko for, at batteriet antændes, når en softwareopdatering er i gang, når køretøjet er i batteriskifttilstand, når køretøjet er låst til hvile, når klimakontrollen er defekt, og når kontoen skiftes. I dette tilfælde kan sæderne ikke automatisk genetableres til de positioner, der var før luren.

Meditationstilstand

Meditationstilstanden giver en fordybende oplevelse for at give din hjerne en pause, så du kan mærke dit indre og dine omgivelser og reducere din fysiske og mentale udmattelse.

Du eller dine autoriserede brugere kan gå ind i applikationsstarteren for at åbne siden Tide > Meditation, hvor lydscenarier og lydstyrker til meditationen kan indstilles og lagres i hukommelse for den specifikke konto.

Når køretøjet går ind i Meditation-tilstand, slukkes belysningen i køretøjet, og vinduer og døre lukkes og låses, klimakontrollen indstilles automatisk til den temperatur, der er behagelig for meditation, og luftrenseren tændes automatisk. NOMI går over i Forstyr ikke-tilstand for at skabe en medrivende og rolig atmosfære for dig. Når meditationen er slut, genopretter køretøjet indstillingerne fra før meditationen.

Advarsel 冥想与呼吸
 • Sørg for, at køretøjet er i PARK og ikke i Batteriskifttilstand.

 • Luk alle døre og bagklappen, før du starter meditationstilstanden, af hensyn til sikkerheden.

 • Hvis køretøjet ikke oplades, skal du sikre dig, at dets resterende rækkevidde ikke er mindre end 30 km.

 • Køretøjet forlader automatisk den aktuelle tilstand under visse omstændigheder, f.eks. når køretøjet ikke er i PARK, når batteriet risikerer at blive antændt, når en softwareopdatering er i gang, når køretøjet er i strømskiftetilstand, når køretøjet er låst til hvile, og når kontoen er skiftet.

Åndedrætstilstand

Åndedrætstilstanden hjælper dig med at lære at trække vejret korrekt, berolige dig selv og lindre stress.

Du eller dine autoriserede brugere kan gå ind i applikationsstarteren for at åbne siden Tide > Åndedræt, hvor vejrtrækningsscenarier og baggrundslydscenarier og lydstyrker kan indstilles og lagres i hukommelse for den specifikke konto.

Advarsel 冥想与呼吸
 • Sørg for, at køretøjet er i PARK og ikke i Batteriskifttilstand.

 • Luk alle døre og bagklappen, før du starter meditationstilstanden, af hensyn til sikkerheden.

 • Hvis køretøjet ikke oplades, skal du sikre dig, at dets resterende rækkevidde ikke er mindre end 30 km.

 • Køretøjet forlader automatisk den aktuelle tilstand under visse omstændigheder, f.eks. når køretøjet ikke er i PARK, når batteriet risikerer at blive antændt, når en softwareopdatering er i gang, når køretøjet er i strømskiftetilstand, når køretøjet er låst til hvile, og når kontoen er skiftet.

Hurtig adgang

Du kan trykke på Quick Access i programstarteren på den centrale skærm for frit at kombinere apps til tilpassede scenarier eller gå ind i Square-grænsefladen for at få en personlig og automatiseret intelligent oplevelse ved hjælp af de anbefalede Quick Access-skabeloner.

Handlinger, der understøtter brugerdefinerede genveje, omfatter: tid, medier, vejr, kabinekomfort, kørsel, opladning, døre, vinduer, sæder, belysning, systemindstillinger og applikationer samt andre almindelige indstillinger. Du kan også dele brugerdefinerede scenarier med venner.

Indikatorer på instrumentpanelet

Hvis følgende indikatorer ikke tænder eller slukker normalt, skal du kontakte NIO Service Center for at få hjælp med det samme.

Symbol på instrumentpanelskærm

Beskrivelse

Indikator for automatisk styring af nær-/fjernlys

Indikator for fjernlys

Indikator for Autohold

Indikator for positionslys

Indikator for nærlys

Indikator for tågeforlygter

Indikator for Køretøj klart

Indikator for venstre blinklys

Indikator for højre blinklys

Indikator for tågebaglygter

Indikator for is- og snedækket vej

Køretøjets lydadvarselssystem (AVAS), deaktiveringsindikator

Indikator for fejl i bremsesystem

Indikator for aktivering af/fejl i elektronisk stabilitetskontrolsystem

Indikator for lavt batteri for højspændingsbatteri

Indikator for fejl i besked om overskridelse af fartbegrænsning eller fartbegrænsningstilstand

Statusindikator for tilsluttet anhænger

Indikator for fejl i intelligente forlygter

Indikator for deaktivering af elektronisk stabilitetskontrolsystem

Indikator for selvinspektion af fejl i/start af system til advarsel om førerdøsighed og -opmærksomhed (DDAW)

Indikator for system til advarsel om førerdøsighed og -opmærksomhed (DDAW), intet ansigt detekteret

Indikator for deaktivering af advarsel om vognbaneskift og assistent

Indikator for deaktivering af advarsel om fartbegrænsning

Advarselslampe for effektgrænse

Advarselslampe for fejl i ABS-bremsesystem

Advarselslampe for direkte dæktrykovervågningssystem (dTPMS)

Advarselslampe for afbrydelse af højspændingsbatteri

Advarselslampe for deaktivering og fejl i Uafhængig nødbremsning/advarsel om frontalkollision

Statusindikator for påmindelse om ingen manuel betjening

Indikator for ladekabel tilsluttet

Indikator for elektronisk parkering

Statusindikator for system til advarsel om førerdøsighed og -opmærksomhed (DDAW)

Advarselslampe for fejl i E-drivaggregat

Advarselslampe for fejl i elektronisk parkering

Advarselslampe for påmindelse om ikke-spændt sikkerhedssele

Advarselslampe for fejl i airbag

Advarselslampe for fejl i drivmotor

Advarselslampe for fejl i opladning af lavspændingsbatteri

Advarselslampe for fejl i højspændingsbatteri

Advarselslampe for overtemperatur i højspændingsbatteri

Advarselslampe for fejl i eltilslutning til anhænger

Advarselslampe for fejl i registrering af blinde vinkler og advarsel om vognbaneskift

Advarselslampe for fejl i Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA)/Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B)

Advarselslampe for fejl i Førerassistance

Advarselslampe for fejl i fartbegrænsningsfunktion

Advarselslampe for fejl i S-APA med Fusion

Advarselslampe for fejl i advarsel om vognbaneskift og assistent

Betjeningselementer på midterdisplay

Forreste midterdisplay

Når du eller autoriserede brugere logger ind, kan køretøjets midterdisplay hjælpe med at få adgang til omfattende personlige ressourcer som f.eks. musik, navigation og radiostationer. Du kan også brugerdefinere dit yndlingsindhold og gemme det i din personlige konto. Det personlige indhold, der er gemt i din konto, kan vises, næste gang du logger ind på din konto. Du kan frit skifte mellem konti i køretøjet, og det brugerdefinerede indhold for forskellige konti præsenteres for dig.

Du kan vælge forskellige funktioner (medie, navigation osv.) på hovedsiden af midterdisplayet. Der er følgende funktioner:

 1. Beskedlinje

  Viser beskeder, advarselsmeddelelser, advarselsikoner osv.

 2. Menuen Funktionsflise

  Tryk på og hold for at skifte funktionsflise, f.eks. musik, vejr osv.

 3. Hovedside

  Vend tilbage til hovedsiden ved at trykke på denne knap eller samle fem fingre på enhver grænseflade på midterdisplayet.

 4. Køretøjsindstillinger

  Konfigurér indstillingerne for fælles funktioner.

  Du kan også swipe til højre fra venstre kant af midterdisplayet for at åbne siden Hurtig adgang. På denne side kan du åbne ofte anvendte funktioner hurtigt og brugerdefinere hurtigadgangsfunktioner.

 5. Panel for luftkonditionering og komfortfunktioner

  Indstil hurtigt luftkonditionering, sæder og komfortfunktioner her.

 6. Anvendelsescenter

  Vælg forskellige funktioner, f.eks. vejr eller fotos.

 7. Lydstyrkeindstillinger

  Indstil hurtigt system- og medielydstyrken.

Hændelsesdataoptager (EDR)

Køretøjet er udstyret med en hændelsesdataoptager (EDR). Hovedformålet med Hændelsesdataoptageren (EDR) er at optage data for nogle kollisioner eller betingelser, der ligner en kollision, f.eks. aktivering af airbag eller kollision med forhindringer på vejen. Disse data kan hjælpe med at kontrollere driftsstatus for køretøjets systemer.

Hændelsesdataoptageren (EDR) i dette køretøj kan midlertidigt eller permanent gemme tekniske data som f.eks. køretøjsstatus, hændelser og fejl. Disse tekniske data kan normalt optage følgende status for komponenter, moduler, systemer og miljøer:
 • Statusoplysninger for køretøjet og dets enkelte komponenter, f.eks. køretøjets hastighed, acceleration og identifikationskode.

 • Funktionsstatus for vigtige systemkomponenter, f.eks. selespænder.

 • Køretøjets reaktion under særlige betingelser, f.eks. udløsning af airbags og aktivering af det elektroniske stabilitetsprogram (ESP).

 • Data for en tidsperiode før og efter en kollisionsulykke, f.eks. bremsning, acceleration, styrehandling, tidspunkt for ulykken, aktiveringsoplysninger om passagerbeskyttelsesenheder, sikkerhedsselestatus osv.

Disse data er med til bedre at kontrollere forholdene, når der opstår en kollision eller en personskade.

I Hændelsesdataoptager (EDR) kommer optagelsen af køretøjets hastighed fra bremsekontrolenheden.

Disse data er kun om naturlige egenskaber, der bruges til at identificere og fjerne fejl og optimere køretøjets funktioner, og bevægelsesegenskaberne for de passerede vejstrækninger kan ikke skabes på baggrund af disse data. Når der udføres service som f.eks. reparation og vedligeholdelse, kan servicemedarbejdere og producenten læse disse tekniske data fra hændelsen samt fejldatahukommelsen ved hjælp af en særlig diagnosticeringsanordning. Når fejlen er blevet fjernet, kan oplysningerne i fejlhukommelsen slettes eller overskrives løbende.

Når køretøjet anvendes, kan disse tekniske parametre og andre data med relation til køretøjet, f.eks. ulykkesoptegnelser, beskadigelse af køretøj, bevismateriale osv. (som kan kræve indgreb fra fagfolk), læses ved hjælp af en diagnosticeringsanordning i et NIO Service Center.

Hvis EDR-systemet ikke har nok plads til at optage en hændelse, overskriver den aktuelle hændelsesdata de tidligere oplåste hændelsesdata, men overskrivningen skal ske i kronologisk rækkefølge. En låst hændelses overskrives ikke af efterfølgende hændelser.

Note NIO在未经车主允许的情况下不会将数据记录系统的信息透露给第三方人员使用。

NIO vil ikke videregive oplysninger, der er registreret i systemet, til en tredjepart uden din tilladelse eller dit samtykke.

Systemopgradering

Køretøjet har et fjernopgraderingssystem. Når køretøjet er forbundet til internettet, kan du gå til siden Indstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på General > Systemopdateringer for at opgradere køretøjets systemsoftware. og holde køretøjets funktioner opdateret. Du modtager en besked, når en softwareopdatering bliver tilgængelig. Du kan vælge at starte opgraderingen med det samme eller planlægge et tidspunkt for den (køretøjet kan starte opgraderingen automatisk på det angivne tidspunkt). Under opgraderingen angiver midterdisplayet den tid, det vil tage at fuldføre processen (hvilket afhænger af størrelsen af opgraderingspakken).

Advarsel Do not perform system upgrades while the vehicle is in charging process.
 • Systemopgraderingsfunktionen er kun tilgængelig for ejerkontoen for køretøjet.

 • Systemopgraderingen kan kun udføres, når køretøjet er parkeret (i gearstillingen P) og er tilsluttet til netværket.

 • Systemopgraderingen bruger en bestemt mængde energi. Inden systemopgraderingen skal du sikre, at køretøjets batteriniveau er over 20%, og at din tur er planlagt fornuftigt.

 • Hvis systemopgraderingen udføres på køretøjet under opladning, stopper opladningen automatisk. Når systemopgraderingen er fuldført, kan du genoptage opladningen manuelt.

 • Under systemopgraderingen kan køretøjet også låses op eller låses med NFC/den mobile Bluetooth-nøgle udover smartnøglen. Køretøjet kan ikke køres.

 • Systemopgraderinger kan medføre opdateringer eller tilføjelse af funktioner samt ændringer i brugsvanerne for bestemte funktioner. Læs opgraderingsinstruktionerne grundigt for at forstå de opdaterede eller tilføjede funktioner, efter at systemopgraderingen er fuldført. Brug den opdaterede funktion med forsigtighed, hvis du ikke kender den, for at undgå personskader eller beskadigelse af ejendom på grund af forkert anvendelse.

 • Hvis systemopgraderingen ikke kan startes eller ikke gennemføres korrekt, skal du NIO Service Center med det samme.

 • Du må ikke selv ændre køretøjets komponenter eller software for at undgå personskader eller beskadigelse af ejendom på grund af fejl i systemopgraderingen.

Nulstilling af alle indstillinger

Når du skal sælge bilen, kan du slette alt indhold og alle indstillinger ved at gå ind i Indstillinger nederst på midterdisplayet og trykke på Alment > Nulstil alle indstillinger.

Følgende data og indstillinger slettes, herunder køretøjsindstillinger (f.eks. indstillinger for sæder, sidespejle og klimaanlæg), køreindstillinger (f.eks. ADAS og køretilstand), NOMI-indstillinger, systemindstillinger (f.eks. tid og dato), navigationsindstillinger, medieplaylister samt fotos og videoer.

Advarsel 恢复出厂设置
 • Kun køretøjets ejer kan nulstille alle indstillinger. Handlingen kan kun udføres, når køretøjet er standset.

 • Når du nulstiller alle indstillinger, bliver kombiinstrumentet og hovedskærmen sorte og blinker. Kør ikke køretøjet, når systemet nulstilles. Ellers kan det medføre uforudsigelige konsekvenser.

 • Efter nulstilling vil køretøjet blive genetableret til den inaktiverede tilstand. Du skal genaktivere køretøjet for at bruge det igen.

 • Ved nulstilling slettes alle dine indstillinger, applikationsdata og alt indhold, herunder fotos og videoer, der er gemt i køretøjet. Det anbefales at sikkerhedskopiere dine vigtige filer, før du nulstiller. Du kan indtaste albummet på hovedskærmen , vælge de filer, du har brug for, og vælge Eksporter til USB.

 • Nulstilling sletter ikke dine personlige data, der er gemt i skyen, f.eks. kørevaner, hyppige navigationsadresser og musikafspilningslister.

Grundlæggende betjening

Start af køretøjet

Køretøjet kan blive klar til at køre, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Føreren sidder i sædet.

 2. Luk førerdør, eller træd på bremsen.

Føreren kan starte køretøjet på mange måder, f.eks. med smartnøglen, NFC-kortet og mobiltelefonens NFC.

Hvis mobiltelefonens NFC eller NFC-kortet bruges, skal du placere mobiltelefonen med NFC-nøglen eller NFC-kortet på pladen for trådløs opladning, lad mobiltelefonen være ulåst og placere den på pladen for trådløs opladning og derefter forsøge at sætte i gear og starte køretøjet.

Advarsel 使用NFC启动时,请确保手机或卡片钥匙处于无线充电面板处。

Når du starter køretøjet via et NFC-kort, skal du sørge for, at telefonen eller NFC-kortet er placeret på den trådløse opladningsplade.

Advarsel 使用NFC钥匙功能时,手机必须开机,且处于解锁状态。因苹果公司未向第三方开放NFC权限,故暂不支持IOS系统。

Når du bruger et NFC-kort, skal du sørge for, at telefonen er tændt og ikke låst op.

Da Apple Inc. ikke tillader tredjeparter at få adgang til NFC, understøttes iOS ikke på nuværende tidspunkt.

Advarsel 当发生碰撞时,撞击力会通过加速踏板传递至小腿,对人身造成伤害。为保护驾驶者安全,加速踏板设有断裂诱导槽,保护驾驶者腿部。 在意外情况下,当较大侧向外力作用时,由于诱导槽的设计,加速踏板可能会断裂。

I tilfælde af en kollision overføres kollisionskraften til førerens underben via speederpedalen, hvilket kan forårsage personskade. Derfor er speederpedalen forsynet med en brudbegrænsende rille for at beskytte førerens ben og den personlige sikkerhed.

I uventede situationer, hvor der påføres køretøjet en stor lateral ekstern kraft, kan speederpedalen gå i stykker på grund af begrænsningsrillen.

Gearskifte

Når du har trådt på bremsen og skiftet gearstangen til gearstillingen D eller R, viser det digitale instrumentpanel , hvilket angiver, at effektudgangen er klar. Efter skiftet viser det digitale instrumentpanel køretøjets gearstilling i realtid. Hvis skiftet mislykkes, beder det digitale instrumentpanel dig om at bekræfte det aktuelle gear.

Du kan bruge PRD-gearstangen til at kontrollere gearskiftet, herunder:
 • Køregear (D): bruges i normal køretilstand

 • Bakgear (R): kan kun skiftes til i parkeringstilstand

 • Parkering (P): forhindrer, at det parkerede køretøjet ruller

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Lyd > Skift beskedlyde for at slå lydene til eller fra.

Køretøjet kan f.eks. skiftes til frigear (N) under bestemte forhold som f.eks. når køretøjet skubbes samt ved vask i vaskehal.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel/Parkering > N (frigearstilstand) for at slå frigear (N-gear) til eller fra.

Advarsel 换挡后务必通过数字仪表确认挡位,如果数字仪表显示挡位和预期不一致,要重新确认挡位或重新换挡。

Bekræft altid gearet på det digitale kombiinstrument, når du har skiftet gear. Hvis der er uoverensstemmelser med det viste gear, skal du bekræfte det to gange eller skifte gear igen.

Advarsel 只有在停车状态且踩下制动踏板时,才能挂入驻车挡(P挡)。

Du kan kun skifte til PARK, når køretøjet står stille, og bremsepedalen er trykket ned.

Advarsel 在离开车辆前或坡道上,请确保已挂入驻车挡(P挡)。如果没有任何挡位显示,则车辆可能会自行移动。

Før du forlader køretøjet eller standser det på en skråning, skal du sikre dig, at gearet er sat i PARK. Hvis du ikke har bekræftet gearet på det digitale kombiinstrument, kan køretøjet rulle væk.

Elektronisk parkeringsbremse (EPB)

Når der skiftes til gearstillingen Parkering, aktiveres parkeringsbremsen automatisk, og det digitale instrumentpanel viser , hvilket angiver, at den elektrisk parkeringsbremse (EPB) er aktiveret.

Når køretøjet låses udefra, slukkes der automatisk for køretøjets strøm, og samtidig slukker midterdisplayet og det digitale instrumentpanel.

Du kan skifte køretøjet til gearstillingen Parkering på følgende måder.

 • Tryk på P-gearknappen på siden af gearvælgeren på midterkonsollen.

 • Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel/Parkering > Elektrisk parkeringsbremse (EPB) for at parkere.

Når det digitale instrumentpanel viser , angiver det, at bremsesystemet er defekt. Kør forsigtigt, og kontakt NIO Service Center for vedligeholdelse.

Køretilstande

Der er fem grundlæggende køretilstande på køretøjet: Sport+, Sport, Komfort, Eco og Tilpasset. Du kan ændre indstillingerne for acceleration, regenerativ bremsning, styrekraft og luftkonditionering ved hjælp af tilstandene.

Køretilstande kan vælges ved at ændre køretøjets køreegenskaber, forbedre din køreerfaring eller tilpasse dine kørebetingelser i særlige tilfælde.

Sport+

Sport

Komfort

Eco

Tilpasset

Acceleration

4 sek.

5,9 sek.

7,9 sek.

9,9 sek.

4 sek., 5,9 sek., 7,9 sek., 9,9 sek., 12,9 sek.

Regenerativ bremsning

Lav

Lav

Lav

Standard

Standard, Lav eller Meget lav

Styrekraft

Stabil

Standard

Komfort

Komfort

Konstant, Standard, Komfort

Luftkonditionering

Standard

Standard

Standard

Eco

Standard, Eco

Bemærk! Tilstandene Sport+, Sport, Komfort og Eco kan tilpasses med undtagelse af accelerationsindsats

I Eco-tilstand prioriterer systemet at spare på energiforbruget for køretøjet. Sammenlignet ved andre køretilstande er komforten af luftkonditioneringen lidt dårligere. Hvis det er nødvendigt, kan du manuelt indstille en højere eller lavere temperatur end det, der er indstillet i andre tilstande.

Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel/Parkering > Køretilstand for at åbne indstillingerne.

Scenarieassistent

Snetilstand

Snetilstand er beregnet til snedækkede veje, veje med lav traktion og en blanding af vådt asfalt, sne og is samt glat græs.

Når tilstanden er aktiveret, beholder køretøjet allehjulstræk, idet kraften fordeles jævnt mellem for- og baghjul, og speederen er forholdsvis blid for at garantere en jævn start og undgå udskridning på glatte overflader som f.eks. is, hvilket sikrer kørsel gennem snedækket terræn.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel/Parkering > Snetilstand for at slå denne funktion til eller fra.

Advarsel 雪地模式会提升车辆的行驶安全性,但请依旧谨慎驾驶,缓踩加速和制动踏板,控制车速。并注意车辆周围环境是否有异物,以免损伤车辆。

Køretøjets Snetilstand kan øge din kørselssikkerhed. Men du skal stadig køre forsigtigt og træde langsomt på speeder og bremse for at styre køretøjets hastighed. Vær opmærksom på, om der er fremmede genstande i nærheden af køretøjet, for at undgå at beskadige køretøjet.

Vådområdetilstand

Vådområdetilstand er beregnet til glat, hård asfalt eller oversvømmede veje, samt overfyldte, glatte sand- og mudderbetingelser.

Vådområdetilstand øger køretøjets stabilitet og jævnhed under start, bremsning og kørsel i sving. Køretøjet beholder allehjulstræk, idet kraften fordeles jævnt mellem for- og baghjul og med ekstremt lav regenerativ bremsning.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel/Parkering > Vådområdetilstand for at slå denne funktion til eller fra.

Advarsel 湿地模式会提升车辆的行驶安全性,但请依旧谨慎驾驶,缓踩加速和制动踏板,控制车速。并注意车辆周围环境是否有异物,以免损伤车辆。
 • Køretøjets Vådområdetilstand kan øge din kørselssikkerhed. Men du skal stadig køre forsigtigt og træde langsomt på speeder og bremse for at styre køretøjets hastighed. Vær opmærksom på, om der er fremmede genstande i nærheden af køretøjet, for at undgå at beskadige køretøjet.

 • Kør ikke køretøjet på mudrede eller sumpede veje for at undgå at sidde fast.

Sandtilstand

Sandtilstand er beregnet til overfyldt, hård vejkasse, sandet jord og Gobi-vejoverflader.

Sandtilstand udjævner køretøjets start og bremsning, tillader en vis sidelæns udskridning, men forhindrer fastkørsel og bevarer fremdriften. For at forbedre køreglæden i sandede betingelser, bevarer køretøjet allehjulstræk, idet der leveres mere kraft til bagakslen, mere aggressiv levering af kraft og styring af køretøjets stabilitet med ekstremt lav regenerativ bremsning.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel/Parkering > Sandtilstand for at slå denne funktion til eller fra.

Advarsel 沙地模式会提升车辆的行驶安全性,但请依旧谨慎驾驶,并注意车辆周围环境是否有异物,以免损伤车辆。
 • Køretøjets Sandtilstand kan øge din kørselssikkerhed. Men kør stadig forsigtigt, og vær opmærksom på, om der er fremmede genstande i nærheden af køretøjet, for at undgå at beskadige køretøjet.

 • Kør ikke køretøjet i ørkener med blødt underlag eller på stranden for at undgå at sidde fast.

Anhængertilstand

Køretøjet detekterer automatisk anhængertilslutning og justerer indstillinger som f.eks. affjedringshøjde, bakspejlsvinkel, førerassistance og sikkerhedsfunktioner for at tilpasse til situationen.

Inden bugsering skal du skifte til Park, åbne siden Indstillinger på kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Kørsel/Parkering > Elektrisk træktøj. Dette udvider træktøjet. Når anhængeren trækkes, skal Anhængertilstand altid være aktiv. Når du tilslutter anhængerens ledningsnet, aktiveres Anhængertilstand, når du har bekræftet. Anhængertilstand deaktiveres, når anhængerens ledningsnet frakobles. Aktivér eller deaktivér Anhængertilstand ved at åbne siden Indstillinger på kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Kørsel/Parkering > Anhængertilstand. Én af følgende indikatorer vises på instrumentpanelet:

Ikon Beskrivelse
Køretøjet har registreret forbindelse til anhængerlyset, men Anhængertilstand er ikke aktiveret. Der er muligvis allerede tilsluttet tilbehør til køretøjet.
Køretøjet har registreret en elektrisk forbindelsesfejl med anhængerlyset. Nogle eller alle anhængerlys kan være defekte. For at øge sikkerheden skal holde ind til siden hurtigst muligt og kontrollere ledningsnettet eller forbindelsen til anhængerlysene for fejl. Hvis problemet er løst, men det røde ikon stadig er tændt, skal du prøve at deaktivere Anhængertilstand og derefter aktivere den igen.
Advarsel 拖车前,务必检查拖车模式是否已启用。
 • Før bugsering skal du kontrollere, at Bugseringstilstand er aktiveret.

 • Bugseringstilstand må under ingen omstændigheder afsluttes under bugseringsprocessen. Hvis du gør det, kan det medføre alvorlig personskade og/eller død.

 • Brug ikke indstillingen for justering af kørehøjden på hovedskærmen til korrekt at tilpasse højden på bugseringsenheden til højden på anhængeren.

Note 启用拖车模式时,某些 PILOT 功能(转向、召唤、车道辅助等)以及脚踢传感器、便利进出、超声波传感器功能可能不可用。
 • Nogle PILOT-funktioner (styreassistent, Aktivt vognbaneskift osv.) samt spark-sensorer, Easy Entry og ultralydssensorer er muligvis ikke tilgængelige i Anhængertilstand.

 • Tilslut køretøjet til en anhænger under den normale kørehøjde. Hvis du går ind i Bugseringstilstand under en unormal kørehøjde, vil kørehøjden automatisk blive justeret til normal højde.

Super Eco-tilstand

Køretøjets strømforbrug kan mindskes for at opnå større rækkevidde ved at deaktivere funktioner, der ikke er nødvendige for, at kørslen opfylder minimumsbehovene.

I Super Eco-tilstand tvinges køretøjets maks. hastighed, førerassistance og andre funktioner er midlertidigt utilgængelige, og komfortfunktioner som klimaanlæg og omgivelsesbelysning er også begrænset.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel/Parkering > Super Eco-tilstand for at slå denne funktion til eller fra.

Du kan skifte til almindelige køretilstand eller afslutte Super Eco-tilstand ved at trykke på knappen igen.

Funktionsindstillinger

Autohold

Autohold-funktionen er beregnet til at holde bilen stille til midlertidig parkering, når bremsen er sluppet.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Kørsel/Parkering > Sådan aktiveres Autohold, og vælg den tilsvarende metode til at aktivere Autohold.

 • Fuld nedtrykning: Tryk på bremsen, indtil bilen stopper, let derpå foden lidt og tryk på pedalen igen for at aktivere Autohold.

 • Automatisk aktivering: Tryk på bremsen, indtil bilen stopper, hvorefter Autohold automatisk aktiveres.

Når Autohold er aktiveret, vises ikonet på det digitale instrumentpanel. Når den aktiveres, kan du træde på speederen eller bremsen for at deaktivere Autohold.

Advarsel 当车辆处于后退挡(R 挡)时,自动激活的驻车方式不生效。仍需使用深踩激活的方式驻车。

Autohold-tilstanden er ikke aktiveret, når køretøjet er i REVERSE (R-gear). Du skal stadig bruge Aktivering ved fuld tryk for at parkere.

Du kan også træde bremsen i bund for at aktivere Autohold i en nødsituation.

Du kan også aktivere Autohold, når du parkerer på en vej op ad bakke, hvor bremsesystemet vil give tilstrækkelig bremsekraft til at holde bilen stille i overensstemmelse med bakkens hældningsgrad.

Advarsel 坡度不得超过20%。

Skråningens hældning må ikke overstige 20 %.

Nødbremsning

Hvis bremsen svigter, kan du aktivere nødbremsning ved at trykke på gearknappen Park, som vil give fuld opbremsningsdeceleration under normale omstændigheder for at stoppe bilen.

 • Tryk på og hold gearknappen Park for at aktivere nødbremsning.

 • Slip gearknappen Park, eller tryk på speederen for at deaktivere nødbremsning. Hvis du vil aktivere nødbremsning igen, skal du trykke på knappen igen.

Advarsel 只有遇到制动踏板失灵或卡滞等紧急情况,才需要激活应急制动功能。

Aktiver ikke Nødbremsning, medmindre der er tale om en nødsituation, hvor bremsepedalen ikke fungerer eller sidder fast.

Advarsel 当行驶在弯道较大、路面不平或冬季结冰积雪道路时,激活应急制动功能可能会导致车辆甩尾或侧滑,请谨慎驾驶。

Når du kører i lange kurver, ujævne veje eller veje med is og sne om vinteren, kan aktivering af nødbremsen medføre, at køretøjet glider ud eller drejer rundt. Kør forsigtigt.

Bakkestartsassistent

Bakkestartsassistent (HSA) forhindrer bilen i at rulle baglæns, når du starter op ad bakke.

Når du flytter foden fra bremsepedalen til speederen, bevares trykket på bremsen i bremsesystemet i højst 2 sekunder. Den midlertidige bremseeffekt forsvinder efter 2 sekunder eller når du accelererer.

Startpåmindelse

Når bilen er stoppet ved at følge køretøjet forude, og køretøjet forude kører væk, vil Startpåmindelse sende dig en advarsel.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Start påmindelse for at slå denne funktion til eller fra.

Når det er aktiveret, og du manuelt stopper bilen, når køretøjet forude stopper, og du derpå ikke følger efter, når køretøjet forude kører væk, vil Startpåmindelse sende dig en advarsel.

Advarsel 起步提醒功能仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,在适宜且安全的车速范围内驾驶,并且符合现行交通法律法规。

Lead Vehicle Start Alert tjener kun som reference og kan ikke erstatte din visuelle observation. Du skal altid være opmærksom på trafikforholdene og vejforholdene og køre med en passende og sikker hastighed i overensstemmelse med gældende færdselslove og -regler.

Digital videooptager (DVR)

Den digitale videooptager (DVR) omfatter periodisk videooptagelse, videooptagelse af nødsituation og hurtig videooptagelse.

Advarsel 停车下电后,行车记录仪不再工作。

Den digitale videooptager virker ikke, når køretøjet er parkeret og slukket.

Periodisk videooptagelse

Den digitale videooptager (DVR) omfatter den primære visningsvinkel og 360-graders visningsvinkler forfra/bagfra/venstre/højre, der understøtter samtidig optagelse og forhåndsvisninger i realtid.

 • Primær visningsvinkel: optager kun kameraets primære visningsvinkel, der understøtter en maksimal opløsning på 3840x1696 og har en billedfrekvens på 30 billeder i sekundet.

 • Fem visningsvinkler: optager alle kameraets visningsvinkler, med fire 360-graders kameraer, der understøtter en maksimal opløsning på 1280×1000 og har en billedfrekvens på 30 billeder i sekundet.

Den længste kontinuerlige periodiske optagelsestid for den primære visningsvinkel for den digitale videooptager (DVR) er ca. 10 timer og 5,7 timer for de fem visningsvinkler. Når den tilsvarende tid er gået, overskrives den oprindelige videofil.

Indholdet af den periodiske videooptagelse gemmes i mappen Fotos > Digital videooptager (DVR) > Periodisk videooptagelse. Hvis du vil gemme en bestemt videofil, skal du indsætte en lagerenhed, f.eks. et USB-flashdrev, vælge videofilen og overføre den ved at gemme den på lagerenheden.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Sikkerhed > Digital videooptager (DVR) for at slå denne funktion til eller fra.

 • Når funktionen er slået til, vises øverste på midterdisplayet.

 • Når funktionen er slået fra, vises øverste på midterdisplayet.

Den digitale videooptager (DVR) under lydoptagelse og vandmærker, der som standard er slået fra, men kan slås til manuelt.

Tryk på Lydoptagelse i indstillingerne for optagelsesgrænsefladen i den digitale videooptager (DVR) for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

Tryk på Vandmærkning af trafikdata i indstillingerne for optagelsesgrænsefladen i den digitale videooptager (DVR) for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

Når lydoptagefunktionen er slået til, vises øverst på midterdisplayet, og den digitale videooptager (DVR) kan optage lyd.

Når den digitale videooptager (DVR) er slået til, tændes kameraet, som fortsætter med at optage periodiske videoer, indtil videooptagelsen afsluttes.

Videooptagelse af nødsituation

Funktionen Videooptagelse af nødsituation kan optage videobilleder i køretøjets hukommelse. Hvis Uafhængig nødbremsning (AEB) eller airbaggen udløses, optages og gemmes videoen af nødsituationen.

Nødsituationsvideoerne omfatter video optaget 30 sekunder før nødsituationen og 60 sekunder efter nødsituationen. Indholdet af videooptagelsen af nødsituation gemmes i mappen Fotos > Digital videooptager (DVR) > Nødsituation. Hvis du vil gemme en bestemt videofil, skal du indsætte en lagerenhed, f.eks. et USB-flashdrev, vælge filen og overføre den ved at gemme den på lagerenheden.

Hurtig videooptagelse

Funktionen Hurtig videooptagelse dækker de fleste manuelt udløste situationer, f.eks. en overtrædelse af bestemmelser, bevidste provokationer, sjov osv., der kan gemmes i tide, optages bekvemt og findes hurtigt.

Gå til siden Hurtig adgang ved at swipe til højre på startsiden af midterdisplayet, trykke på Hurtig videooptagelse for at starte optagelsen, mens vises øverst på midterdisplayet.

Hurtig videooptagelse gemmer videoer, der er optaget 30 sekunder før og 60 sekunder efter, at den er blevet udløst. Indholdet af den hurtige videooptagelse gemmes i mappen Fotos > Digital videooptager (DVR) > Nødsituation. Hvis du vil gemme en bestemt videofil, skal du indsætte en lagerenhed, f.eks. et USB-flashdrev, vælge filen og overføre den ved at gemme den på lagerenheden.

Advarsel 紧急视频的存储空间不会被循环覆盖,存储空间存满后需要进行手动清理,否则将影响视频录制功能。

Lagerpladsen til nødsituationsvideoer overskrives ikke periodisk, og manuel sletning er nødvendig, når lagerpladsen er fuld. Ellers påvirkes videooptagefunktionen.

Køretøjets lydadvarselssystem (AVAS)

Når køretøjet kører ved lav hastighed (typisk under 30 km/t), afgiver det en lyd for at advare andre trafikanter i omgivelserne, f.eks. fodgængere og andre køretøjer.

Du kan swipe til højre på startsiden af midterdisplayet for at åbne siden Hurtig adgang, eller du kan åbne indstillingssiden Lyd, trykke på Køretøjets lydadvarselssystem (AVAS) og vælge at slå denne funktion til eller fra.

Når du slår denne funktion fra manuelt, vises der tilsvarende beskeder på midterdisplayet, og du skal trykke igen for at deaktivere funktionen. Den aktiveres som standard, næste gang du kører.

Når funktionen er slået til:
 • Når køretøjets hastighed er mellem 0 og 20 km/t, stiger lydintensiteten, når køretøjets hastighed øges.

 • Når køretøjets hastighed er mellem 20 og 30 km/t, falder lydintensiteten, når køretøjets hastighed øges.

 • Når køretøjets hastighed er over 30 km/t, stopper lyden.

 • Når køretøjets hastighed falder til 25 km/t, starter lyden igen.

Advarsel 车外低速提示音系统暂停开关仅在短距离内没有行人、且周围环境明显不需要提示音时才使用。

Advarselssystemet for fodgængere kan kun deaktiveres, når det er unødvendigt at udsende en lyd, hvis der ikke er fodgængere i nærheden.

Parkeringskamera og Parkeringsassistent

Parkeringsassistenten overvåger omgivelserne for køretøjer ved lav hastighed ved hjælp af ultralydssensorer for at hjælpe dig med at køre sikkert.

Under parkering advarer køretøjet dig med advarselstoner og -billeder om afstanden mellem forhindringer for køretøjets for- og bagende.

Afstand

Frekvens af advarselstoner

Farve

1,2-1,5m

Ingen

Hvid

0,9-1,2 m

0, 1, 2 gange i sekundet

Hvid

0,6-0,9 m

0, 2, 3 gange i sekundet

Orange

0,3-0,6 m

3, 4, 5 gange i sekundet

Orange

Under 0,3 m

Højfrekvente biplyde

Rød

Advarsel 爱车前方和后方报警区域不超过1.5 米。

Køretøjets forreste og bageste alarmområder må ikke overstige 1,5 meter.

Advarsel 泊车辅助提示仅供参考,无法替代您的目视检查。泊车辅助提示作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用泊车辅助。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Parkeringsassistent tjener kun som en reference og kan ikke erstatte din visuelle observation.

Som en køreassistentfunktion kan Parkeringsassistent ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold. Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og først træffe din egen beslutning om, hvorvidt du skal bruge Parkeringsassistent, når din sikkerhed er sikret.

Det er altid dit ansvar at sikre, at køretøjet køres på en sikker måde og overholder gældende færdselslove og -regler.

Aktivér/deaktivér parkeringskameraet

Du kan aktivere parkeringskameraet på følgende måder:

 • Swipe til højre fra startsiden af midterdisplayet for at åbne siden Hurtig adgang, og tryk på 360-graders visning for at åbne 360° panoramakameraet.

 • Åbn programcenteret fra midterdisplayet, og tryk på Parkering for at åbne hukommelsesvisningen (360° panoramakamera eller dobbeltvisningskamera).

 • Sæt køretøjet i bakgear (R), og åbn hukommelsesvisningen (360° panoramakamera eller dobbeltvisningskamera).

 • Tryk på og hold midterknappen på højre side af rattet, indstil den brugerdefinerede funktion til 360-graders visning, og åbn derefter 360° panoramakameraet.

 • Væk NOMI, aktivér Parkering med stemmen, og åbn 360° panoramakameraet.

Du kan trykke på den øverste højre side af parkeringskameragrænsefladen og vælge at slå advarselslyden fra. Samtidig skal du påtage dig de risici, som følger af at slå advarselslyden fra.

Advarsel 爱车进入P挡或车速达到21 公里/小时会自动退出。您也可以采用五指抓取中控屏或点击左上方的关闭按键来主动退出。

Parkeringskamera deaktiveres automatisk, når køretøjet er i PARK eller kører hurtigere end 21 km/t.

Du kan også deaktivere Parkeringskamera manuelt ved at tage fat med fem fingre på hovedskærmen eller ved at trykke på knappen Fra øverst til venstre.

Advarsel The ultrasonic sensor may have limited detection capabilities and information such as "Front Parking Radar Failure", "Rear Parking Radar Failure", "Parking Radar System Failure" may be displayed in the following situations, which include but are not limited to:

Ultralydssensoren kan have begrænsede detekteringsfunktioner, og oplysninger såsom "Front Parking Radar Failure" (fejl i forreste parkeringsradar), "Rear Parking Radar Failure" (fejl i bageste parkeringsradar), "Parking Radar System Failure" (fejl i parkeringsradarsystem) kan blive vist i følgende situationer, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • En eller flere ultralydssensorer er beskadiget, fejlplaceret eller tilsløret (f.eks. af mudder, is og sne eller bilovertræk).

 • Ultralydssensorernes ydeevne påvirkes af hårdt vejr som regn, sne, tåge og dis.

 • Sensorer påvirkes af andet elektrisk udstyr eller andre elektriske enheder, som kan medføre interferens.

Advarsel In some situations, the ultrasonic sensor may give false alarms due to its characteristics. This will disappear as road conditions change and will not affect the normal driving of your vehicle.

I nogle situationer kan ultralydssensoren afgive falske alarmer som følge af dens egenskaber. Dette forsvinder, når vejforholdene ændres, og det påvirker ikke den normale betjening af køretøjet. Hvilket omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Ru asfalt, cement eller brosten, vandfyldte veje og andre typer ujævn belægning.

 • Induktionsspoler og andre ting, der er indlejret i vejen.

 • Interferens på grund af store køretøjer, entreprenørmaskiner og andet udstyr i nærheden.

Advarsel 超声波传感器可能对高度较低的障碍物,来自车身上方或车侧方的障碍物,较狭窄物体等类型的障碍物检测受限,您需要始终关注周边环境,否则可能导致财产或人身伤害,包括但不限于:

Ultralydssensorernes registrering kan være begrænset for visse forhindringer, herunder forhindringer, der er lave eller smalle, eller som kommer fra køretøjets overside eller side. I disse tilfælde skal du altid være opmærksom på dine omgivelser. Hvis du ikke gør det, kan det medføre materielle skader eller personskade. Disse forhindringer omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Fodgængere, børn og dyr

 • Åbne parkeringslåse, lave stenblokke, lave cylindre, tynde stænger, spidse genstande, huller osv.

 • Højdebegrænsende barrierer, højdebarrierer eller ophængte strukturer

 • Forhindringer på siden af køretøjets karrosseri, der kan forårsage en kollision eller ridser

 • Cykler, hjørner af mure og firkantede søjler på parkeringspladser osv.

Parkeringskameragrænseflade

Parkeringskameraet består af to grænseflader: 360° panoramakamera og dobbeltvisningskamera. Tryk på knappen øverst til venstre på 360° panoramakameraet for at skifte grænseflade.

Knap

Funktion

Skift til dobbeltvisningskamera.

Skift til 360° panoramakamera.

Skift til Hurtig adgang.

Skift til navvisning.

Parkeringskameravisning

Når du har åbnet grænsefladen for dobbeltvisningskameraet, kan du skifte til visning forfra og visning bagfra ved at skifte mellem køregear (D) og bakgear (R) eller trykke på 3D-visning, visning forfra, visning bagfra, venstre og højre navvisning, forreste navvisning og bageste navvisning nederst til venstre på midterdisplayet for at skifte mellem de forskellige visninger.

Når du bruger 3D-visningen, kan du justere visningsanklen ved at swipe med én finger, justere visningsafstanden ved at zoome ind med to fingre og justere visningshøjden ved at swipe op og ned med to fingre.

Advarsel 当中控屏显示左右轮毂视角、前轮毂视角、后轮毂视角时,泊车影像不会随挡位切换而改变视角。

Når midterdisplayet viser venstre/højre hjulvisning, forhjulsvisning, eller baghjulsvisning, ændres parkeringsvisningen ikke, når du skifter gear.

Justering af parkeringskameraet lysstyrke

Automatisk justering

Tryk på "Hurtig adgang" i parkeringskameragrænsefladen for at finde "Justering af lysstyrke", og vælg derefter "Auto". Lysstyrken af midterdisplayet kan justeres automatisk efter lysstyrken i omgivelserne.

Manuel justering

Tryk på "Hurtig adgang" i parkeringskameragrænsefladen for at finde "Justering af lysstyrke", og skub skyderen for lysstyrkejustering for at justere lysstyrken for midterdisplayet manuelt. Inden du justere lysstyrken for midterdisplayet manuelt, skal du sikre, at kontakten "Auto" er sat til FRA.

Sporing af kameravisningsvinkel ved styring

Når funktionen er aktiveret, justeres visningsvinklen for de forreste og bageste bakbilleder i henhold til rattets rotationsvinkel, hvilket hjælper brugere med at udvide deres udsyn ved bakning og forbedre sikkerheden ved parkering.

Åbn programcenteret fra bunden af midterdisplayet, tryk på Parkering, og slå Sporing af styrevinkel til i parkeringsindstillingerne.

DYNAMISK GENNEMSIGTIGT CHASSIS

Dynamisk gennemsigtigt chassis angiver en gennemsigtig virkning, der kan præsenteres, via teknisk bearbejdelse, på vejbilleder, der indsamles af kameraet på forhånd, når køretøjet bevæger sig, og transmitteres til køretøjets midterdisplay, så vejforholdene kan ses i køretøjet.

Du kan aktivere denne funktion i grænsefladen Indstillinger for parkeringskameraet. Når det dynamisk gennemsigtige chassis er slået til, kan gennemsigtigheden af modellen under kørsel tilpasses, hvilket omfatter fire muligheder: "uigennemsigtig", "lav", "medium" og "høj".

Advarsel 动态透明底盘无法识别出车辆静止时车底环境可能发生的变化。使用时请谨慎驾驶,以实际环境为准,以免造成车辆损坏。

Det Dynamisk transparent chassis kan ikke registrere eventuelle miljøændringer under chassiset, når køretøjet er stationært. Kør med forsigtighed og vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skader på køretøjet.

Blind vinkel omkring køretøjsmodellen

På grund af det relative forhold mellem kameramonteringspositionen og karrosseriet, er der en blind vinkel på ca. 30 cm omkring køretøjet i grænsefladen for 360° panoramakameraet. Vær opmærksom på den faktiske situation omkring køretøjet, når du parkerer.

Advarsel 全景影像所显示的车模周围盲区提示仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下完成泊车操作。 由于盲区的存在,部分离车辆较近的低矮物体可能显示不全,请您注意观察,谨慎驾驶。

Angivelsen af den blinde vinkel, der er vist på billedet med surround view, tjener kun som reference og kan ikke erstatte din visuelle observation.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og først parkere bilen, når din sikkerhed er sikret.

På grund af eksistensen af døde vinkler kan det være, at nogle lave objekter tæt på køretøjet ikke vises fuldt ud. Vær venligst opmærksom og kør forsigtigt.

Sikkerhedsseler

Instruktioner til sikkerhedsseler

Sikkerhedsseler er det primære passagersikkerhedssystem, der kan beskytte passagerer mod alvorlige skader i forbindelse med en ulykke, især hvis de anvendes sammen med airbags.

Der er selestrammer for begge forsæder og begge udvendige bagsæder i køretøjet. Denne type anordning giver en stramning af sikkerhedsselen i tilfælde af en alvorlig kollision. De trækker hurtigt en del af sikkerhedsselen tilbage for at beskytte passagererne. Samtidig forhindrer de, at sikkerhedsselernes belastning er for stor, hvilket kan skade passagererne.

Advarsel 不系安全带或未正确佩戴安全带可能带来严重的人员伤亡,请务必正确佩戴安全带。
 • Hvis sikkerhedsselen ikke spændes eller ikke spændes korrekt, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Spænd altid sikkerhedsselen korrekt.

 • Løsn ikke sikkerhedsselen, mens køretøjet er i bevægelse. Ellers kan det medføre alvorlig personskade, hvis der sker en ulykke.

 • Hold sikkerhedsselen ren, og undgå at blokere spændet med fremmede genstande. Ellers kan sikkerhedsselen ikke spændes korrekt.

 • Før brug skal du kontrollere sikkerhedsselen og spændet omhyggeligt for beskadigelse og ældning. Hvis det er beskadiget, må det ikke bruges længere, og sikkerhedsselen skal udskiftes med det samme.

 • Du må ikke selv reparere sikkerhedsseler. Du må ikke selv afmontere eller montere sikkerhedsseler under nogen omstændigheder.

 • Du må ikke dele en sikkerhedssele med en anden person (f.eks. sidder med et barn på skødet), da det kan medføre sekundær personskade på passagerer i tilfælde af en ulykke.

 • En sikkerhedssele, der er strukket ud og deformeret under en ulykke, har mistet sin sikkerhedsbeskyttende funktion. Selvom overfladen ikke er beskadiget, skal den udskiftes med det samme.

 • Når selestrammerens begrænsningsenhed er udløst under en ulykke, skal du udskiftes med det samme. Selvom selestrammerens begrænsningsenhed ikke udløses i nogle ulykker, anbefales det at tage ind til NIO Service Center for en inspektion og en udskiftning, hvis det er nødvendigt.

 • Du må ikke vippe ryglænet for langt tilbage. Ellers påvirker det sikkerhedsselens beskyttelsesfunktion i alvorlig grad.

Advarselslampe for ikke-spændt sikkerhedssele

Alle sæderne i køretøjet er udstyret med sikkerhedsseler.

Når du som fører sidder i førersædet (og førerdøren er lukket, eller der trædes på bremsepedalen) eller køretøjet kører, og hvis forsædepassageren ikke har spændt sin sikkerhedssele, tændes Advarselslampe for ikke-spændt sikkerhedssele på det digitale instrumentpanel for at minde dig og forsædepassageren om at spænde sikkerhedsselen med det samme.

Når en sikkerhedssele på forsædet ikke er spændt:
 • Hvis køretøjets hastighed er over 22 km/t og sikkerhedsselen stadig ikke er spændt, blinker Advarselslampe for ikke-spændt sikkerhedssele, og der lyder en advarselslyd. Når sikkerhedsselen er spændt, stopper advarselslampen og advarselslyden.

 • Hvis sikkerhedsselen forbliver ikke-spændt, stopper advarselslyden efter 95 sekunder, men advarselslampen lyser stadig.

Når du som fører sidder i førersædet (og førerdøren er lukket, eller der trædes på bremsepedalen), hvis bagsædepassageren ikke har spændt sin sikkerhedssele, tændes den tilsvarende Advarselslampe for ikke-spændt sikkerhedssele på det digitale instrumentpanel for at minde bagsædepassageren om at spænde sikkerhedsselen med det samme. Advarselslampen slukker, når sikkerhedsselen spændes.

Når en sikkerhedssele på bagsædet ikke er spændt:
 • Hvis køretøjets hastighed er over 22 km/t og bagsædepassageren spænder sikkerhedsselen op, lyder advarselslyden kortvarigt, og samtidig tændes advarselslampen for ikke-spændt sikkerhedssele. Denne advarselslampe slukker, når alle sikkerhedsseler er spændt.

 • Hvis sikkerhedsselen på bagsædet forbliver ikke-spændt, stopper advarselslyden efter 33 sekunder, men advarselslampen lyser stadig.

Advarsel 若安全带未系报警功能异常,请勿使用相关座椅,并请立即联系服务中心检查安全带功能。

Hvis påmindelsen om sikkerhedssele ikke fungerer, må du ikke bruge sædet, og du skal straks kontakte NIO for at få det kontrolleret.

Brug af sikkerhedsseler

Korrekt brug af sikkerhedsselen er følgende:
 1. Før sikkerhedsselens tunge rundt foran kroppen. Den øverste del af sikkerhedsselen skal gå hen over skulderen, og den nederste del af sikkerhedsselen skal gå hen over hoften. Før ikke sikkerhedsselen hen over halsen eller maven. Før tungen ind i spændet for det samme sæde, indtil der høres et klik. Træk i selen for at kontrollere, at sikkerhedsselen er låst.

 2. Tryk på og hold knappen for højdejustering af sikkerhedsselen, og flyt sikkerhedsselen op og ned for at justere sikkerhedsselens højde. Når sikkerhedsselen har en behagelig højde, kan du slippe justeringsknappen. Når højden er justeret, kan du trække i sikkerhedsselens skulderdel for at kontrollere, at sikkerhedsselen er låst.

Udløs sikkerhedsselen ved at trykke på den røde knap ved spændet, hvorefter tungen hopper ud. Når kan sikkerhedsselen trækkes tilbage med hånden. Tungen kan rulles automatisk tilbage i sikkerhedsselens øverste fastgørelsesenhed.

Advarsel 佩戴安全带前请先调整好座椅靠背及头枕,充分发挥安全带的保护作用。佩戴安全带过松或过紧都可能在发生事故时带来人身伤害。 孕妇佩戴安全带时请将安全带均匀地通过胸部并尽可能低地在髋部穿过,保持安全带平展紧贴,避免发生事故时安全带勒紧而使胎儿及孕妇造成严重伤害。
 • Sørg for, at ryglænet og nakkestøtten er placeret korrekt, før du tager sikkerhedsselen på, så sikkerhedsselen kan beskytte den siddende person bedst muligt.

 • En sikkerhedssele, der enten er for løs eller for stram, kan forårsage skader, hvis der sker en kollision.

 • For en gravid passager skal sikkerhedsselen hvile jævnt over brystet og så lavt og fladt som muligt over hofterne. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det medføre alvorlige skader på både det ufødte foster og moderen, hvis sikkerhedsselen strammes i tilfælde af en ulykke.

Airbag

Instruktioner til airbags

Airbags er en supplerende fastholdelsesanordning, der bruges sammen med sikkerhedsselerne. Airbags udløses hurtigt ved alvorlige ulykker for at beskytte passagerernes hoved og brystkasse og reducere omfanget af skaderne. Men de forhindrer ikke skader på arme og ben samt hudafskrabninger og blå mærker. Derfor skal airbags bruges sammen med sikkerhedsselen for at give maksimal beskyttelse.

Dit køretøj er udstyret med kollisionssensorer. Ved frontal- eller sidekollision, der opfylder betingelserne (afhængigt af kollisionens type, vinkel og genstand) for udløsning af airbagsystemet, udløses airbaggene fra deres position. Gasgeneratoren inde i airbaggen udløses og frigiver gas ved højt tryk for at blæse airbagdækslet af. Airbaggen fyldes med gas for at danne et beskyttelseslag, der beskytter passagerer, hvilket mindsker risikoen for personskader eller dødsfald.

Bilens airbagsystem omfatter frontairbags og sideairbags. Ordet "AIRBAG" er markeret på de steder, hvor airbaggen er placeret, for at minde dig om, at der er en airbag inden i.

 • De forreste airbags inkluderer forsædernes hovedairbags, som sidder henholdsvis i rattets beklædning og ved instrumentpanelet i forsædepassagersiden.

 • Sideairbaggene inkluderer forsædernes sideairbags (der sidder på begge sider af førersæde og uden på forsædepassagersædet) samt gardinairbaggene (sidder over dørene i begge sider, i loftet fra A-stolpen til C-stolpen).

 1. Førerairbag foran

 2. Forsædepassagerens airbag foran

 3. Forsædets sideairbag

 4. Gardinairbag

 5. Forsædets airbag i midten

Advarsel 安全气囊作为辅助安全系统,不能替代安全带的保护作用,只有与安全带一起配合使用,才能为乘客提供最佳的保护作用,因此车内所有乘客务必系好安全带并保持正确的坐姿。
 • Airbags er et supplerende fastholdelsessystem og kan ikke erstatte sikkerhedsseler. Airbaggen kan kun maksimere din sikkerhed, når den anvendes sammen med sikkerhedsselen. Derfor skal alle passagerer altid have sikkerhedsselen korrekt på og sidde i den korrekte stilling.

 • Føreren bør sidde mindst 25 cm fra rattet, da airbaggen kan skade føreren, hvis den udløses med stor kraft.

 • Børn må ikke sidde på det forreste passagersæde, hvis forsædepassagerens airbag er aktiveret. I tilfælde af en ulykke kan airbaggen, når den udløses, forårsage alvorlige skader på børn.

 • Der må ikke placeres genstande på forsædepassagersædet. Disse genstande vil komme ind i udløsningsområdet og blive kastet rundt, hvis airbaggen udløses i tilfælde af en nødbremsning, hvilket kan skade passagererne.

 • Airbagsystemet kan kun yde beskyttelse én gang. Hvis airbaggen er blevet udløst, skal du få den udskiftet; ved visse ulykker udløses airbaggen muligvis ikke. For at sikre, at airbagsystemet fungerer korrekt, skal du dog straks kontakte NIO for at få det kontrolleret eller udskiftet, hvis det er nødvendigt.

 • Hvis der konstateres skader eller brud på airbagdækslet, må du ikke bruge køretøjet, og du skal straks kontakte NIO.

 • Hvis airbagsystemet aldrig er blevet udløst i en periode på ti år fra produktionsdatoen, skal du henvende dig til NIO for at få det udskiftet. Der skal opbevares en dokumentation for udskiftningen af airbagsystemet, som skal gives til den nye ejer, når køretøjet overdrages til en ny ejer.

 • Det er forbudt at installere eller fjerne komponenter til airbagsystemet, herunder airbagmærker.

 • Der kan dannes røg og fint pulver, når airbaggen udløses. Selv om det fine pulver ikke er giftigt, kan det stadig give passagererne en ubehagelig følelse.

 • Når du bruger sædebetræk, skal du undgå området omkring sideairbaggene til forsæderne. Dette kan forringe sideairbaggenes beskyttende funktion.

 • Placér ingen genstande i gardinairbaggenes udløsningsområde (herunder stolper, loftsbeklædning eller håndtag). Passagererne bør ikke læne sig mod dørene. Det kan medføre personskade, hvis en gardinairbag udløses.

 • Der må ikke placeres hårde genstande (herunder tøjbøjler, frugt eller glasflasker) på tøjkrogene i køretøjet. Det kan medføre personskade, hvis en gardinairbag udløses.

 • Placer aldrig dine fødder, knæ eller andre kropsdele på eller i nærheden af airbagdækslerne. Placer eller hæng ingen genstande på eller i nærheden af airbagdækslerne. Hvis du gør det, kan det forringe airbaggenes funktion, og det kan medføre personskade, hvis en airbag udløses.

 • Der må aldrig placeres, hænges eller monteres genstande på eller i nærheden af instrumentpanelet i passagersiden. Hvis du gør det, kan det medføre personskade, hvis en airbag udløses.

 • Modificér aldrig køretøjets loftsbeklædning. Dette kan forringe gardinairbaggenes funktion og medføre personskade, hvis de udløses.

 • Placer eller hæng aldrig tunge eller skarptskårne genstande på solskærmen på forsædepassagerens solskærm. Dette kan medføre personskade, hvis forsædepassagerens airbag udløses.

 • Den røg og det støv, der dannes under den hurtige udløsning af airbaggen, kan forårsage hud- eller øjenirritation/skoldninger/forbrændinger, og airbagfibrene kan forårsage hudafskrabninger eller forbrændinger.

Betingelser for udløsning af airbags

Airbaggen kan udløses under følgende betingelser:
 1. Frontalkollision ved høj fart ind i en mur eller et køretøj.

 2. Kollision med hård vejkasse.

 3. Kørsel ned i en dyb grøft.

 4. Sidekollision med et køretøj, der kører med høj fart.

 5. Hjulene slipper vejoverfladen og kolliderer hård med den igen.

Airbaggene udløses muligvis ikke ved nogle kollisioner, herunder, men ikke begrænset til følgende situationer. Brug sikkerhedsselerne korrekt for at beskytte passagerer.

 1. Kollision med et træ, en søjle eller anden smal genstand.

 2. Kollision med køretøj bagfra.

 3. Rullen rundt.

 4. Kollision med eller fastklemning under bagende af forankørende lastbil.

 5. En kollision med et køretøj fra siden ved forenden af køretøjet.

 6. En kollision med en mur fra siden ved forenden af køretøjet.

 7. Sidekollision med en stolpe.

 8. Sidekollision ved forenden af køretøjet ved en bestemt vinkel.

 9. Sidekollision på midten af køretøjet ved en bestemt vinkel.

 10. Delvis sidekollision.

 11. Delvis sidekollision.

Advarselslampe for airbag

Advarselslampen for airbag , der angiver airbagstatussen, vises på det digitale instrumentpanel. Hvis advarselslampen lyser, efter at det digitale instrumentpanel er startet, skal du standse køretøjet og straks kontakte NIO Service Center.

Deaktivering af forsædepassagerens airbag

Da airbaggen udvider sig hurtigt og har en stor stødkraft, når den udløses, er det mere sikkert for forsædepassageren at holde en afstand på mindst 25 cm fra airbaggen foran. Men hvis et barn eller en passager med særlige medicinske behov skal sidder på forsædet, skal du åbne siden Indstillinger på kontrollinjen nederst på midterdisplayet, trykke på Sikkerhed >Airbag for forsædepassager og vælge at deaktivere forsædepassagerens airbag. Nu vises ikonet øverst på midterdisplayet for at minde dig om, at forsædepassagerens airbag er deaktiveret for at forhindre, at forsædepassagerens airbag påfører forsædepassageren alvorlige personskader.

Sikkerhedsforanstaltninger efter udløsning af airbag

Når køretøjet kolliderer og udløser airbaggene, iværksætter køretøjet automatisk nogle sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personerne i køretøjet:
 • Alle døre låses op for at sikre, at personerne i køretøjet eller redningsmandskabet kan åbne dørene.

 • Katastrofeblinket tændes for at angive køretøjets position og advare bagfrakommende køretøjer.

 • Højspændingsstrømforsyningen afbrydes for at beskytte personerne i bilen.

 • Vinduerne åbnes for at beskytter personerne i bilen mod at blive fanget, hvis bilen falder i vandet.

 • Rattets og sædets hukommelsesfunktioner deaktiveres for at undgå at blive justeret til en stilling, hvor føreren sidder fast.

 • Tænd det indvendige læselys for at lette redning, når det er mørkt.

Børnelås

Børnelåsen er deaktiveret som standard. Den skal indstilles for at blive aktiveret. Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Dør- og vindueslåse > Døre for at se indstillingerne for børnelåsen.

Aktivér og deaktivér manuelt børnelåsen på dør/rude

Tryk på Børnelås på bagdør/rude. ON angiver, at denne funktion er aktiveret, og OFF angiver, at funktionen er deaktiveret.

Hvis børnelåsen for den tilhørende dør/rude ikke aktiveres eller deaktiveres, vises der en påmindelse på midterdisplayet. Gentag ovenstående fremgangsmåde, indtil det lykkes.

Advarsel 儿童锁开启时,请勿单独将儿童留在车内,以免造成意外伤害。
 • Når Børnesikringslåse er aktiveret, må du ikke efterlade børn uden opsyn i køretøjet. Hvis du gør det, kan det medføre personskade eller død.

 • Når du har slået Børnesikringslåse til, skal du kontrollere dens status igen.

Autostol

Når et barn under 12 år eller med en højde under 1,5 m sidder i køretøjet, skal du altid bruge en autostol eller en selepude. Barnet skal sidder i autostolen eller på selepuden i stedet for, at barnet holdes eller sidder på skødet af en voksen, for at beskytte barnet optimalt.

Det er kun tilladt at bruge autostole, der er godkendt til børn, og som overholder relevante bestemmelser eller standarder. Kontrollér mærkningen på autostolen, når du vælger en autostol. Når du monterer og anvender en autostol, skal du overholde de relevant love og bestemmelser, vejledningen fra producenten af autostolen samt anvisninger om sikkerhed for børn i denne brugerhåndbog.

Vigtige anvisninger for brug af autostole

Korrekt brug autostole reducerer risikoen for personskader på børn markant og reducerer alvorligheden af personskader ved en ulykke. Husk følgende, når du anvender autostole:
 • Vi anbefaler ikke at monteret en autostol på midtersædet på bagsædet.

 • Når du monteret en autostol med sikkerhedssele på passagerforsædet, skal passagerforsædet justeres til højeste position.

 • Børn skal bruge autostole, holde en korrekt holdning, og sikkerhedsselerne skal være spændte under kørslen.

 • Lad aldrig dine børn køre uden beskyttelse.

 • En autostol kan ikke deles af mere end ét barn.

 • Kør ikke med et barn i armene.

 • Hårde eller skarpe genstande kan skade et barn ved en ulykke. Hold dem på afstand af autostolen.

 • Hvis der monteres en bagudvendt autostol på bagsædet i køretøjet, skal forsædet i samme side justeres tilsvarende fremad efter behov. Hvis der monteres en fremadvendt autostol på bagsædet i køretøjet, skal højden af stolens nakkestøtte muligvis justeres.

 • Børn skal overvåges af voksne, når de sidder i autostole. Børn må aldrig efterlades alene i køretøjet.

 • Børn må ikke stå op i bilen eller knæle på sædet under kørslen. Et stående eller knælende barn kan blive kastet fremad ved en ulykke, hvilket kan medføre personskader eller død for barnet eller andre passagerer.

 • Anvisningerne fra producenten af autostolen angående korrekt brug af sikkerhedsselen skal overholdes. Korrekt fastgørelse af sikkerhedsseler kan udnytte beskyttelsen ved autostolen fuldt ud.

 • Ved en kollision eller nødbremsning kan en autostol, der ikke er monteret og fastgjort korrekt, flytte sig og skade andre passagerer i køretøjet. Så selvom autostolen ikke anvendes, skal det være korrekt monteret og fastgjort i køretøjet.

 • Når der sidder et barn i autostolen, må det ikke læne hovedet eller kroppen mod døren, siden af sædet eller stolpen eller under loftsbjælken. I forbindelse med en ulykke udløses sideairbags eller gardinairbags i disse områder, hvilket øger risikoen for skader på barnet.

Gruppe af autostole

Det er kun tilladt at brug én autostol, der er godkendt og egnet til barnet. Børn, der er højere end 1,5 m, kan bruge køretøjets sikkerhedsseler som en voksen. Hvis der skal anvendes en autostol, skal den overholde alle relevante bestemmelser og standarder.

Tabel 1. CRS-tabel
Tilladt vægtgruppe* 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Sædeposition Fører For sædepassager 2. række passager 2. række i midten 2. række til højre
Passagerairbag slået fra Passagerairbag slået til
Siddeposition egnet til universalseler (ja/nej) N/A Ja (*a) Nej Ja Ja (*b) Ja
i-Size sædeposition (ja/nej) N/A Nej Nej Ja Nej Ja
Siddeposition egnet til sidebeslag (L1/L2)* N/A Nej Nej Nej Nej Nej
Største passende bagudvendt fastgørelse (R1/R2X/R2/R3)* N/A Nej Nej R1/R2X/R2/R3 Nej R1/R2X/R2/R3
Største passende fremadvendt fastgørelse (F1/F2X/F2/F3)* N/A Nej Nej F2X/F2/F3 Nej F2X/F2/F3
Største egnede selepudefastgørelse (B2/B3)* N/A Nej Nej B2/B3 Nej B2/B3
Egnet til støtteben N/A Ja Nej Ja Nej Ja

Bemærk!

* Vægtgruppen og barnesædekategorien er defineret i henhold til ECE R16/R44/R129, og du kan finde kategorien for et barnesæde på dens specifikation. Fastholdelsesanordningen til børn skal passe til barnets alder, vægt og størrelse.

(a) Hvis det er absolut nødvendigt for dig at installere et barnesæde på forsædepassagersædet, skal du sørge for at slå passagerairbaggen fra. Juster forsædepassagersædet til højeste position, før du monterer universal CRS på det.

(b) Det er forbudt at installere et barnesæde med en støttebase eller med et støtteben på det midterste sæde i den 2 nd række.

Tabel 2. Barnefastholdelsesanordninger anbefalet af NIO
Gruppe Producent Model Fastgørelse
0 & 0+ Besafe iZi Combi X4 ISOfix ISOFIX-monteret med støtteben, bagudvendt
Op til 13 kg
I
9-18 kg
II Cybex SolutionZ i-Fix ISOFIX med sikkerhedssele, fremadvendt
15-25 kg
III Ossan UP Med sikkerhedssele, fremadvent
22-36 kg

NIO anbefaler at placere dine børn i det tilsvarende CRS på 2. ydre siddeposition, og CRS skal monteres på køretøjet med ISOFIX, støtteben eller sikkerhedssele. For at beskytte de mindste børn bedst muligt skal du for børn, der vejer under 18 kg, bruge den anbefalede bagudvendte fastholdelsesanordning til børn.

Q6 anbefalet CRS: Cybex Solution Z i-Fix

Q10 anbefalet CRS: Osann Up

Valg af autostol

Der er en advarselsmærkat for forsædeairbaggen på solskærmen i forsædepassagersiden.

For at montere en autostol på forsædet skal du deaktivere forsædepassagerens airbag. Åbn siden Indstillinger på kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Sikkerhed> Forsædepassagerairbag, og deaktivér forsædepassagerairbaggen. Derefter vises ikonet øverst på midterdisplayet for at minde dig om, at forsædepassagerairbaggen er deaktiveret.

Børn bør bruge en autostol eller sikkerhedssele på ét af de yderste sæder i henhold til barnets alder, højde og vægt:

 • Autostole med tilbagelæning skal bruges til småbørn, der vejer under 13 kg. De skal monteres bagudvendt på bagsædet, når det er muligt.

 • Der skal anvendes autostole med sikkerhedsplatforme eller fempunktsseler til børn, der vejer mellem 9 og 18 kg. Det anbefales at montere dem bagudvendt på bagsædet.

 • Der skal anvendes fremadvendte autostole til børn, der vejer mellem 15 og 25 kg. De skal monteres på bagsædet, så de passer til sikkerhedsselerne.

 • Der skal anvendes selepuder til børn, der vejer mellem 22 og 36 kg og er under 1,5 m høje. De skal monteres på bagsædet, så de passer til sikkerhedsselerne.

Advarsel 安全带上部必须从肩部通过且紧贴上身,不得紧贴颈部;安全带下部必须从髋部通过且紧贴下身,不得紧贴腹部。

Den øverste sele skal ligge fladt over skulder og bryst og må aldrig ligge over nakken; den nederste sele skal ligge fladt over bækkenet og må aldrig ligge over maven.

Montering af autostol

Inden du monterer en autostol, skal du læse anvisningerne for autostolen grundigt for at kontrollere, at den kan monteres i dit køretøj. Hvis køretøjets sikkerhedssele eller ISOFIX-forbindelse kan bruges til at fastgøre autostolen ifølge monteringsmåden for autostolen, anbefales det fortrinsvis at bruge ISOFIX-forbindelsen.

 • Fastgørelse med køretøjets sikkerhedssele

  Montér autostolen på bagsædet, før køretøjets sikkerhedssele gennem autostolen, og indsæt tungen i spændet. Sørg for, at sikkerhedsselen sidder lige og ikke er snoet. Træk i sikkerhedsselen for at kontrollere, at den ikke kan trækkes ud.

 • Fastgørelse med ISOFIX-beslag

  Begge yderste bagsæder i køretøjet er udstyret med ISOFIX-beslag, der er beregnet til at montere autostole. ISOFIX-beslaget er skjult under afdækningen mellem sædernes ryglæn og hynde. Når du har åbnet afdækningen, indsættes ind i mellemrummet mellem ryglænet og hynden, og brug derefter ISOFIX-beslaget til at montere autostolen.

  1. Løft afdækningen mellem ryglænet og hynden, og indsæt den nederste del af autostolen i krogen i ISOFIX-beslaget, indtil der lyder et klik.

  2. Før den øverste fastgørelsessele på autostolen under sædets nakkestøtte, og fastgør den med krogen på sikkerhedsanordningen bag på bagsædet.

  3. Ryk hårdt i autostolen for at kontrollere, at den er monteret korrekt.

Advarsel 固定装置仅用于安装ISOFIX接口儿童座椅,非儿童座椅物件禁止连接此固定装置,以免造成人身伤害。安装和拆卸安全座椅请按照座椅说明书及车辆指导操作,未正确操作将可能造成儿童或其他乘客受伤。
 • ISOFIX-fastgørelsespunkterne er udelukkende beregnet til autostole med ISOFIX-system. For at undgå skader må du aldrig fastgøre andre genstande til ISOFIX.

 • Følg altid instruktionerne fra fabrikanten af autostolen samt denne vejledning, når du monterer og afmonterer en autostol. Forkert brug kan medføre skader på dit barn eller andre passagerer.

Multi Collision Braking (MCB)

MCB (Multi Collision Braking) er standard på ET5 Touring. Ved visse typer kollisioner aktiveres køretøjets bremser for at forhindre eller afbøde en sekundær kollision.

For at hjælpe med at undgå eller afbøde en sekundær kollision, aktiveres bremserne automatisk for at hjælpe med at bremse køretøjet til standsning. Bremselyset og havariblinket aktiveres, og havariblinket forbliver tændt, efter at køretøjet er standset. Den elektriske parkeringsbremse aktiveres derefter automatisk.

I en situation, hvor det måske ikke er ønskeligt at standse køretøjet, kan du tilsidesætte denne handling ved at trykke på gaspedalen.

Denne funktion kan kun fungere, når bremsesystemet er tilstrækkeligt intakt efter kollisionen.

Kæledyrstilstand

Når køretøjet er sat i Park, skal du gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Kørsel/Parkering > Kæledyrstilstand for at aktivere kæledyrstilstanden. Du kan have dine kæledyr i køretøjet, når det er nødvendigt. Når du har låst dit køretøj og forladt det, vil det opretholde en passende temperatur af hensyn til sikkerheden for dine kæledyr og dit køretøj. Du kan manuelt slukke for Kæledyrstilstand på midterdisplayet eller i mobilappen, når det er nødvendigt.

Efter du har slået kæledyrstilstanden til, når du har låst køretøjet, vil klimaanlæggets luftmængde, åben tilstand og den interne og eksterne cirkulation gå i automatisk tilstand (temperaturen i dit køretøj er som standard 22 ℃ og kan indstilles manuelt). Midterdisplayet viser kabinetemperaturen og en meddelelse om, at kæledyr er blevet efterladt i køretøjet med vilje. Lysstyrken på instrumentpanelets display justeres til et minimum, og lysstyrken på midterdisplayet justeres til 50%. På dette tidspunkt vil NOMI-funktionen til stemmevækning være deaktiveret, vinduesjusteringsknappen er ikke tilgængelig, og børnesikkerhedslåsen aktiveres for de bagerste døre og vinduer af hensyn til sikkerheden for dine kæledyr og dit køretøj.

Kæledyrstilstand deaktiveres som standard før hver kørsel, og når den er aktiveret, kan den opretholde den tidligere tilstand, selv om der skiftes konto.

Advarsel 宠物模式
 • Kæledyrstilstand er kun til midlertidig anbringelse af kæledyr. Børn må ikke efterlades alene i køretøjet.

 • Det er ikke muligt at aktivere Kæledyrstilstand samtidig med Strømholdetilstand eller Camping-tilstand.

 • Når Kæledyrstilstand er aktiveret, er Intelligent beskytter og fjernvisning af situationen omkring køretøjet midlertidigt utilgængelige. De kan aktiveres igen, når Kæledyrstilstand er afsluttet og køretøjet er låst.

 • Når Kæledyrstilstand er aktiveret, kan der ikke udføres systemopgradering og gearskift på køretøjet.

 • Kæledyrstilstand kan kun aktiveres, når køretøjet er i parkeringsstilling og alle fire døre er lukkede. Hvis køretøjet er i frigear, kan Kæledyrstilstand ikke aktiveres.

 • Når Kæledyrstilstand er aktiveret, vises der en meddelelse om, at dine kæledyr er i køretøjet, via telefonens app hver anden time. Hvis køretøjets aktuelle resterende rækkevidde er under 60 kilometer og det ikke kan oplades, vises der en meddelelse. Hvis køretøjets aktuelle resterende rækkevidde er under 10 kilometer, afsluttes Kæledyrstilstand automatisk, og vinduerne åbnes for at skifte til Åben tilstand for at beskytte dine kæledyr.

 • Hvis køretøjets højspændingssystem eller klimaanlæg er unormalt, afsluttes Kæledyrstilstand automatisk, og vinduerne åbnes for at skifte til Åben tilstand for at beskytte dine kæledyr.

Strømholdetilstand

Når køretøjet er sat i Park, skal du gå til siden Indstillinger til venstre på kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Kørsel/Parkering > Strømholdetilstand for at aktivere holdetilstanden. Når du har brug for at forlade køretøjet midlertidigt (f.eks. for at købe kaffe eller morgenmad osv.), kan du holde kabinen behagelig, så du kan få en behagelig tur, når du kommer tilbage. Du kan manuelt slå Strømholdetilstand fra på midterdisplayet eller i , når det er nødvendigt.

Når Strømholdetilstand indstilles, efter at du har låst bilen, er klimaanlægsindstillinger, sædevarme, sædeventilation, sædemassage og viskerstatus alt sammen uændret, når du forlader bilen. Du kan indstille varigheden af Strømholdetilstand og belysning. Når bilen er i denne tilstand, er NOMI stemmevækning deaktiveret. Når den indstillede varighed er nået, deaktiveres den automatisk.

Strømholdetilstand deaktiveres som standard før hver kørsel, og når det er aktiveret, kan det opretholde den tidligere tilstand, selv om der skiftes konto.

Advarsel 离车不下电模式
 • Strømholdetilstand er kun beregnet til at opretholde et behageligt indeklima under en midlertidig forladeperiode. Du må ikke efterlade børn eller kæledyr alene i køretøjet.

 • Det er ikke muligt at aktivere Strømholdetilstand samtidig med Kæledyrstilstand eller Camping-tilstand.

 • Når Strømholdetilstand er aktiveret, er Intelligent beskytter og fjernvisning af situationen omkring køretøjet midlertidigt utilgængelige. De kan aktiveres igen, når Strømholdetilstand er afsluttet og køretøjet er låst.

 • Strømholdetilstand kan kun aktiveres, når køretøjet er i gearstillingen Park. Hvis køretøjet er i frigear, kan Strømholdetilstand ikke aktiveres.

 • Når Strømholdetilstand er aktiveret, kan der ikke udføres systemopgradering og gearskift på køretøjet.

 • Hvis køretøjets aktuelle resterende rækkevidde er under 60 kilometer og det ikke oplades, vises der en meddelelse. Hvis køretøjets aktuelle resterende rækkevidde er under 10 kilometer, afsluttes Strømholdetilstand automatisk.

 • Hvis køretøjets højspændingssystem eller klimaanlæg er unormalt, afsluttes Strømholdetilstand automatisk.

Camp-tilstand

Når køretøjet er sat i Park, skal du gå til siden Indstillinger på venstre side af kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Kørsel/Parkering > Camping-tilstand for at aktivere camping-tilstand. Når du skal bruge den indvendige strømforsyning i længere tid (f.eks. når du camperer udendørs), får du en sikker og behagelig campingoplevelse. Du kan manuelt slukke for Camping-tilstand på midterdisplayet eller i mobiltelefonappen, når det er nødvendigt.

Når Camping-tilstand er slået til, tændes klimaanlægget med temperaturen på for- og bagsæde på 25℃ som standard, luftcirkulationen er slået til, luftrensningen er justeret til lydløs tilstand, og samtidig slukker alle skærme inde i køretøjet i henhold til den forsinkelsestid for slukning af skærme, kabinelyset og døre/vinduer justeres i henhold til indstillingerne, og bagagerummets sparkesensor slås automatisk fra. Samtidig skifter NOMI til Forstyr ikke-tilstand.

Camping-tilstanden deaktiveres som standard før hver kørsel, og når den aktiveres, kan den opretholde den tidligere tilstand, selv om der skiftes konto.

Advarsel 露营模式
 • Det er ikke muligt at aktivere Camping-tilstand samtidig med Kæledyrstilstand eller Strømholdetilstand.

 • Camping-tilstand kan kun aktiveres, når køretøjet er i gearstillingen Park. Hvis køretøjet er i frigear, kan Camping-tilstand ikke aktiveres.

 • Når Camping-tilstand er aktiveret, er Intelligent beskytter og Fjernvisning af situationen omkring køretøjet midlertidigt utilgængelige. De kan aktiveres igen, når Camping-tilstand er afsluttet og køretøjet er låst.

 • Når Camping-tilstand er aktiveret, kan der ikke udføres systemopgradering og gearskift på køretøjet, og funktionerne Oplåsning ved at gå hen og Låsning ved at gå væk deaktiveres midlertidigt. De aktiveres igen, når Camping-tilstand afsluttes. I denne tilstand anbefales det at slå luftkonditionering til for at opretholde luftcirkulationen.

 • Hvis køretøjets aktuelle resterende rækkevidde er under 60 kilometer og det ikke kan oplades, vises der en meddelelse. Hvis køretøjets aktuelle resterende rækkevidde er under 10 kilometer, afsluttes Camping-tilstand automatisk, og vinduerne åbnes for at skifte til Åben tilstand.

 • Når Camping-tilstand er slået til og bilen låses indefra, og hvis nogen åbner døren indefra og forlader bilen, tænder midterdisplayet i bilen, og der vises en meddelelse for at minde alle, der er tilbage i bilen, om, at køretøjet ikke er låst.

 • Hvis køretøjets højspændingssystem eller klimaanlæg er unormalt, afsluttes Camping-tilstand automatisk, og vinduerne åbnes for at skifte til Åben tilstand.

 • Når Camping-tilstand er slået til, slås sparkeregistreringsfunktionen for det bageste bagagerum automatisk fra.

Detektering af børn i bilen (CPD)

Som en hjælpefunktion for børnesikkerheden kan funktionen Detektering af børn i bilen (CPD) minde brugerne om, hvis der efterlades børn alene i køretøjet, og kan afgive en højfrekvent påmindelse af kort varighed, hvilket mindsker risikoen for hændelser, hvis brugerne glemmer deres børn.

Kameraet og andre sensorer i køretøjet detekterer tilstedeværelse af børn, efter at brugeren låser køretøjet. Hvis der efterlades et barn alene i køretøjet, påmindes brugeren ved hjælp af katastrofeblink, advarselslyd, beskeder på mobiltelefonappen osv.

Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Sikkerhed > Detektering af børn i bilen (CPD). Når denne funktion er slået til og der opstår en udstyrsfejl (herunder indvendigt kamera, radar eller luftkonditionering osv.), vises ikonet øverst på midterdisplayet, og der vises tilsvarende beskeder, når der trykkes på ikonet. I tilfælde af, at f.eks. kameraet er dækket, vises statusikonet øverst på midterdisplayet, og der vises tilsvarende beskeder, når der trykkes på ikonet.

Advarsel Child Presence Detection (CPD)
 • Som en supplerende sikkerhedsfunktion bruges Børneregistreringsfunktionen (CPD) primært til at registrere og minde dig om, at der er efterladt børn på bagsædet. Da der er en mulighed for, at den ikke registrerer eller registrerer tilstedeværelsen af børn forkert, kan den ikke bruges udelukkende til at beskytte børn. Det anbefales ikke at lade børn være alene i køretøjet.

 • Vend tilbage til køretøjet så hurtigt som muligt for at passe på børnene efter at have modtaget meddelelser via sms eller mobil-appen, så du kan sikre, at børnene er sikre i køretøjet.

Alkolås

Formålet med alkolåsen er at forbedre trafiksikkerheden ved at forhindre nogen med en promille over en bestemte grænse kører et motorkøretøj.

Inden du monterer alkolåsen, skal følgende sikkerhedsrisici overvejes:

 • Med køretøjet i gearposition Park (P) skal du slå højspændingsstrømforsyningen fra (for at afbryde højspændingskredsløbet, afbryde nødhøjspændingsafbryderstikket, der sidder nær kølevæskebeholderen, og derefter afbryde det kabel, der er forbundet til minuspolen på 12 V-batteriet).

 • Ansvaret for sikker montering påhviler montøren af alkolåsen.

Strømstikket til alkolåsen sidder under højre forsæde. Alkolåsen tilsluttes på følgende måde:

 1. Skub det højre sæde helt frem og op.

 2. Løft tæppet og alkolåsens afdækning, og tag alkolåsens strømstik ud.

 3. Tilslut alkolåsens strømstik og alkolåsens håndsæt.

 4. Montér alkolåsens håndsæt og alkolåsens styreenhed under konsolboksen.

Note Instruktioner om alkolås

Efter installation af alkolåsen vil bilen ikke udsende nogen synlig eller hørbar angivelse, men alkolåshåndsættet vil vise instruktioner om betjeningen.

Advarsel 请勿自行拆卸酒精锁设备。如需要拆卸,请联系蔚来汽车服务中心。

Du må ikke selv fjerne alkolåsen. Hvis du har brug for at fjerne alkolåsen, skal du kontakte NIO Service Center.

Alkolåsens forbindelsesdiagram er følgende:

Funktion

Kabel eller ben

Placering af forbindelse

1

Batteritilledning (KL30), uafbrudt

Til nominel 12 V kræver alkolåsen

Gråt kabel

Ben 1

0,5 mm²

I instrumentelskabet under forsædepassagerens fodpedal

2

Stel

Sort kabel

Ben 2

0,5 mm²

Under førersædet for venstre fører og passagerforsædet for højre fører

3c

Databustilslutning

Tilslutning til en intern databus i køretøjet til dataudveksling mellem køretøjet og alkolåsen.

Hvidt/rødt kabel

Ben 4

0,35 mm²

Under førersædet for højre fører og passagerforsædet for venstre fører

Advarsel om frontal kollision (FCW)

Hvis systemet vurderer, at der er en potentiel kollisionsrisiko med køretøjet, forgængeren eller cyklisten foran, advarer Frontalkollisionsadvarslen (FCW) dig med visuelle, hørbare og følelige alarmer.

For køretøjer, fodgængere og cyklister foran dig, der kører i samme retning som dig, er Frontalkollisionsadvarslen (FCW) aktivt ved hastigheder, der ikke er under 4 km/t.

Advarsel 前向碰撞预警仅供参考,无法替代您的注意力与判断。
 • Frontalkollisionsadvarslen er kun orienterende og kan ikke erstatte din opmærksomhed og vurdering.

 • Frontalkollisionsadvarslen er kun beregnet til at forhindre frontalkollisioner og fungerer ikke, hvis køretøjet er i bakgear.

 • Som hjælpefunktion for føreren kan frontalkollisionsadvarslen hverken reagere på al trafik, vejr- eller vejforhold eller registrere køretøjer i alle situationer. Funktionen kan blive ineffektiv, uhensigtsmæssig eller ubetimelig som følge af en række faktorer.

 • Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene. Du må ikke stole udelukkende på frontalkollisionsadvarslen. Ellers kan det medføre personskader eller beskadigelse af køretøjet.

 • Af sikkerhedsårsager må du ikke med vilje køre mod køretøjer for at teste frontalkollisionsadvarselsfunktionen. Når der opstår fare, må du ikke vente på, at frontalkollisionsadvarslen udløses, før du griber ind.

 • Hvis risikoen for en kollision øges yderligere, griber AEB-funktionen (uafhængig nødbremsning) ind, uanset om føreren træder på bremsen eller ej.

 • Du har i sidste ende altid ansvaret for sikker kørsel og skal overholde alle gældende færdselslove og -regler.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Frontalkollisionsadvarsel (FCW) for at slå denne funktion til eller fra.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Advarselstiming for at angive advarselstimingen for denne funktion.

Dynamisk miljøsimulering viser billedadvarsler, når Frontalkollisionsadvarsel er udløst.

Når Frontalkollisionsadvarslen er udløst, afgiver køretøjet en lydalarm, der minder dig om at holde afstand til den forankørende.

Advarsel 当前向碰撞预警关闭后,车辆不会对可能的碰撞进行预警提示。建议您不要关闭该功能。该功能会在车辆系统重新启动时开启。

Når Advarsel om frontalkollision er deaktiveret, advarer bilen dig ikke om en mulig kollision. Det anbefales ikke at slå den fra.

Denne funktion vil blive aktiveret, når køretøjets system genstartes.

Foranstaltninger og restriktioner

Følgende situationer kan forstyrre kameragenkendelsen og forhindre Frontalkollisionsadvarslen i at fungere som forventet, herunder, men ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af kameraet

 • Blokeret eller snavset kamera

 • Reduceret genkendelsesevne på grund af utydelige omgivelser, f.eks. ved daggry, i tusmørke, om natten eller i en tunnel osv.

 • Pludselige ændringer i den omgivende lysstyrke, f.eks. når man kører ind i eller ud af en tunnel

 • Store skygger kastet af bygninger, landskabet eller store køretøjer

 • Når kameraet står på skrå i forhold til solen eller udsættes for direkte sollys

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude, som falder på din bil

 • Vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne etc. på forruden foran kameraet

 • Våde veje

 • Kameraet er ikke i fokus eller er defekt

Følgende situationer kan forstyrre LiDAR-genkendelsen og forhindre Frontalkollisionsadvarslen i at fungere som forventet, herunder, men ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af LiDAR-enheden

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude

 • Kørsel på våde eller vandfyldte veje

 • Vand, støv, gennemsigtige overdækninger på bilen, farveskiftende film, mikroridser, olieslam, snavs, is, snefald og andre forhindringer på LiDAR-vinduet

 • Overophedning af LiDAR-enheden på grund af længerevarende soleksponering

 • På grund af begrænsningerne af LiDAR-enhedens egenskaber kan der i sjældne særlige tilfælde forekomme falske alarmer for færdselstavler og højhastigheds-antikollisionssøjler i højhastigheds- og forhøjede vejsektioner

Frontalkollisionsadvarsel reagerer kun på køretøjer, der opfylder betingelserne i samme retning. Målene herunder vil ikke udløse en reaktion. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Køretøjer, der krydser fra siden

 • Dyr

 • Trafiklys

 • Vægge

 • Afspærringer (kegler osv.)

 • Andre genstande, der ikke er køretøjer

Advarsel 该功能无法保证在所有情形下都识别到特殊车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,三轮车、尾灯损坏或者尾部轮廓不明显的车辆、尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denne funktion kan ikke sikre, at alle køretøjer af speciel form kan identificeres under alle forhold. Du skal være ekstra opmærksom, især om natten. Køretøjer med speciel form kan omfatte trehjulede køretøjer, køretøjer med beskadiget baglygte, uklar bagkontur eller obstrueret bagkrop, uregelmæssigt formede køretøjer, køretøjer med bagkrop lavere end en vis højde eller ubelastede transportvogne til transport af køretøjer.

 • Denne funktion kan overse stationære eller langsomt kørende køretøjer, især om natten, hvor føreren skal være ekstra opmærksom.

 • Denne funktion kan blive udløst fejlagtigt, når køretøjet skal køres på særlige steder, f.eks. en biltransportør eller en ophugger.

For at udføre denne funktion optimalt skal systemet genkende omridset og de vigtigste kendetegn ved forgængerens krop så tydeligt og fuldstændigt som muligt, hvilket betyder, at hoved, skuldre, arme, ben, over- og underkrop på forgængeren kan genkendes ved at integrere dem i et almindeligt menneskes bevægelser. Følgende situationer kan medføre, at fodgængere ikke genkendes, og forhindre Frontalkollisionsadvarslen i at fungere som forventet, herunder, men ikke begrænset til:

 • Fodgængere er over 200 cm eller under 100 cm.

 • Fodgængere bærer stort tøj (f.eks. regnjakke, lang kjole osv.), der skjuler de primære kendetegn (arme, ben osv.), så omridset er utydeligt.

 • Afstanden mellem fodgængere og sensoren er for lille, når fodgængerne kommer ind i sensorens synsfelt.

 • Fodgængere bærer en stor rygsæk eller stor bagage.

 • Kontrasten mellem farverne i fodgængernes tøj og baggrunden er lille.

 • Fodgængere bærer paraplyer, der dækker hoved, arme og andre større kendetegn.

 • Fodgængere bøjer sig eller kryber sammen.

 • Fodgængere sidder i kørestol.

 • Afstanden mellem fodgængere er lille.

 • Fodgængere bærer reflekterende tøj.

 • Fodgængere går steder, hvor det er mørkt, f.eks. om aftenen, i tunneller osv.

 • Fodgængere, der ændrer hastighed meget, når de krydser vejen.

For at udføre denne funktion optimalt skal systemet genkende omridset og de vigtigste kendetegn ved cyklistens krop så tydeligt og fuldstændigt som muligt samt omridset af cyklen. De cyklister, der henvises til i denne funktion, er voksne og skal køre på cykler til voksne. Følgende situationer kan medføre, at cyklister ikke genkendes, og forhindre Frontalkollisionsadvarslen i at fungere som forventet, herunder, men ikke begrænset til:

 • Når forgængerens eller cyklens kendetegn er skjult af tøj eller andre genstande, hvilket giver et utydeligt omrids.

 • Når der er større bagage eller varer på cyklen.

 • Når cyklen kører stærkt.

 • Kontrasten mellem farverne i cyklisten og baggrunden er lille.

 • Cyklisterne ændrer meget hastighed.

 • Afstanden mellem cyklister og sensoren er for lille, når cyklisterne kommer ind i sensorens synsfelt.

 • Når de kører steder, hvor det er mørkt, f.eks. om aftenen, i tunneller osv.

 • Der anvendes løbecykler, løbehjul, nogle scootere og elcykler med særlig udformning osv.

Følgende situationer kan forhindre Frontalkollisionsadvarslen i at fungere som forventet på grund af, at målet ikke er lige fremme, herunder, men ikke begrænset til:

 • Den reagerer ikke på mål i sensorens blinde vinkler, f.eks. mål i blinde vinkler ved hjørner, ved siden af eller bag køretøjet.

 • Den kan vælge mål forkert eller overse dem, når du nærmer dig eller krydser et sving på vejen.

 • Når du kører op ad bakke, kan den overse et mål eller fejlvurdere afstanden til målet.

 • Når kun en del af karrosseriet på et køretøj i den tilstødende vognbane skærer ind foran din bil (især når det er et større køretøj, der skærer ind, såsom en bus, lastbil osv.), kan den muligvis ikke genkende det i tide.

 • Når din bil brat skærer ind bag den forankørende, eller et andet køretøj brat skærer ind eller ud foran din bil, kan den muligvis ikke genkende det i tide.

Følgende situationer kan forhindre Frontalkollisionsadvarslen i at fungere som forventet på grund af særlige eller komplekse vejforhold, herunder, men ikke begrænset til:

 • Vandfyldte veje, mudrede veje, huller, is- og snedækkede veje, veje med hastighedsbump, veje med forhindringer

 • Trafikforhold med mange fodgængere, cykler, elcykler eller dyr

 • Komplekse og skiftende trafikforhold såsom travle vejkryds, motorvejsramper, voldsomt trafikerede veje

 • Snoede og bugtede veje, hurtigt svingende veje

 • Veje op og ned ad bakke

 • Ujævne veje

 • Ind- og udkørsler fra tunnel

Advarsel 以下操作可能导致前向碰撞预警不会发出警报,包括但不限于:当驾驶员已经在进行制动时,前向碰撞预警可能不会发出警报。

Advarsel om frontalkollision kan ikke give en advarsel i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Føreren er allerede ved at bremse.

 • Føreren træder fuldt eller pludseligt på speederen.

 • Føreren drejer rattet kraftigt.

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de forhold, som kan påvirke normal drift af Frontalkollisionsadvarslen (FCW). Der er mange faktorer, der kan forstyrre Frontalkollisionsadvarslen (FCW). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Automatisk nødbremse (AEB)

Hvis systemet vurderer, at kollisionen mellem dit køretøj og køretøjet, forgængeren eller cyklisten foran er uundgåelig, aktiveres nødbremsning for at forsøge at mindske bilens hastighed, så virkningen af kollisionen bagfra mindskes mest muligt.

 • For køretøjer, fodgængere eller cyklister foran dig aktiveres den uafhængige nødbremsning (AEB) ved hastigheder mellem 4 og 150 km/t.

 • For fodgængere bagved aktiveres den uafhængige nødbremsning (AEB) ved hastigheder mellem 4 og 15 km/t.

Når uafhængig nødbremsning aktiveres, mindskes køretøjets hastighed med op til 60 km/t for at afbøde en mulig kollision. Hvis uafhængig nødbremsning f.eks. aktiveres ved 90 km/t, slippes bremsen, når hastigheden falder til 30 km/t.

Hvis uafhængig nødbremsning aktiveres, viser den dynamiske miljøsimulering et advarselsbillede, bremsepedalen bevæger sig pludselig nedad, og bremselyset tænder.

Advarsel 对于后方行人的识别及制动尚处于持续优化阶段,该功能不能保证所有情形下都识别到行人。

Genkendelsen af fodgængere bag køretøjet samt bremsning er stadig under løbende optimering. Denne funktion kan ikke garantere genkendelse af fodgængere i alle situationer.

Advarsel 自动紧急制动作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,也无法在所有情况下都能检测到车辆,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。

Automatisk nødbremse er en køreassistentfunktion og kan ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold og kan ikke registrere køretøjer i alle situationer. Flere faktorer kan forårsage en ugyldig, uhensigtsmæssig eller utidig advarsel.

Du skal være opmærksom på trafik- og vejforholdene til enhver tid. Forlad dig aldrig på Automatisk nødbremse for at undgå kollisioner eller mindske påvirkningen af en kollision. Hvis du gør det, kan det medføre personskade eller skade på køretøjet. Af sikkerhedshensyn må du aldrig afprøve brugen af Automatisk nødbremse, når du vender mod andre køretøjer, cyklister eller fodgængere. Hvis du kommer ud for en farlig situation, må du aldrig vente på, at Automatisk nødbremse griber ind, før du griber ind. Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert og overholde gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 自动紧急制动可能启用短促、急促的制动来降低潜在的碰撞风险,这可能不是您正常的驾驶风格,可能使您感到不适。

Automatisk nødbremse kan foretage en kort og kraftig opbremsning for at reducere risikoen for en eventuel kollision, hvilket måske ikke er i overensstemmelse med dine normale kørevaner og kan gøre dig utilpas.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Uafhængig nødbremsning (AEB) for at slå denne funktion til eller fra.

Advarsel 当自动紧急制动关闭后,车辆即使检测到可能的碰撞,也不会执行制动。建议您不要关闭该功能。 该功能会在车辆系统重新启动时开启。

Når den automatiske nødbremse er deaktiveret, aktiverer køretøjet ikke automatisk bremserne, selv om der registreres en potentiel frontalkollision. Det anbefales ikke at slå den fra.

Denne funktion vil blive aktiveret, når køretøjets system genstartes.

Foranstaltninger og restriktioner

Følgende situationer kan forstyrre kameragenkendelsen og forhindre Uafhængig nødbremsning i at fungere som forventet, herunder, men ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af kameraet

 • Blokeret eller snavset kamera

 • Reduceret genkendelsesevne på grund af utydelige omgivelser, f.eks. ved daggry, i tusmørke, om natten eller i en tunnel osv.

 • Pludselige ændringer i den omgivende lysstyrke, f.eks. når man kører ind i eller ud af en tunnel

 • Store skygger kastet af bygninger, landskabet eller store køretøjer

 • Når kameraet står på skrå i forhold til solen eller udsættes for direkte sollys

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude, som falder på din bil

 • Vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne etc. på forruden foran kameraet

 • Våde veje

 • Kameraet er ikke i fokus eller er defekt

Følgende situationer kan forstyrre LiDAR-genkendelsen og forhindre Uafhængig nødbremsning i at fungere som forventet, herunder, men ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af LiDAR-enheden

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude

 • Kørsel på våde eller vandfyldte veje

 • Vand, støv, gennemsigtige overdækninger på bilen, farveskiftende film, mikroridser, olieslam, snavs, is, snefald og andre forhindringer på LiDAR-vinduet

 • Overophedning af LiDAR-enheden på grund af længerevarende soleksponering

 • På grund af begrænsningerne af LiDAR-enhedens egenskaber kan der i sjældne særlige tilfælde forekomme falske alarmer for færdselstavler og højhastigheds-antikollisionssøjler i højhastigheds- og forhøjede vejsektioner

Uafhængig nødbremsning reagerer kun på køretøjer, der opfylder betingelserne i samme retning. Målene herunder vil ikke udløse en reaktion. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Dyr

 • Trafiklys

 • Vægge

 • Afspærringer (kegler osv.)

 • Andre genstande, der ikke er køretøjer

Advarsel 该功能无法保证在所有情形下都识别到特殊车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,三轮车、尾灯损坏或者尾部轮廓不明显的车辆、尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denne funktion kan ikke sikre, at alle køretøjer af speciel form kan identificeres under alle forhold. Du skal være ekstra opmærksom, især om natten. Køretøjer med speciel form kan omfatte trehjulede køretøjer, køretøjer med beskadiget baglygte, uklar bagkontur eller obstrueret bagkrop, uregelmæssigt formede køretøjer, køretøjer med bagkrop lavere end en vis højde eller ubelastede transportvogne til transport af køretøjer.

 • Denne funktion kan overse stationære eller langsomt kørende køretøjer, især om natten, hvor føreren skal være ekstra opmærksom.

 • Denne funktion kan blive udløst fejlagtigt, når køretøjet skal køres på særlige steder, f.eks. en biltransportør eller en ophugger.

For at udføre denne funktion optimalt skal systemet genkende omridset og de vigtigste kendetegn ved forgængerens krop så tydeligt og fuldstændigt som muligt, hvilket betyder, at hoved, skuldre, arme, ben, over- og underkrop på forgængeren kan genkendes ved at integrere dem i et almindeligt menneskes bevægelser. Følgende situationer kan medføre, at fodgængere ikke genkendes, og forhindre Uafhængig nødbremsning i at fungere som forventet, herunder, men ikke begrænset til:

 • Fodgængere er over 200 cm eller under 100 cm.

 • Fodgængere bærer stort tøj (f.eks. regnjakke, lang kjole osv.), der skjuler de primære kendetegn (arme, ben osv.), så omridset er utydeligt.

 • Afstanden mellem fodgængere og sensoren er for lille, når fodgængerne kommer ind i sensorens synsfelt.

 • Fodgængere bærer en stor rygsæk eller stor bagage.

 • Kontrasten mellem farverne i fodgængernes tøj og baggrunden er lille.

 • Fodgængere bærer paraplyer, der dækker hoved, arme og andre større kendetegn.

 • Fodgængere bøjer sig eller kryber sammen.

 • Fodgængere sidder i kørestol.

 • Afstanden mellem fodgængere er lille.

 • Fodgængere bærer reflekterende tøj.

 • Fodgængere går steder, hvor det er mørkt, f.eks. om aftenen, i tunneller osv.

 • Fodgængere, der ændrer hastighed meget, når de krydser vejen.

For at udføre denne funktion optimalt skal systemet genkende omridset og de vigtigste kendetegn ved cyklistens krop så tydeligt og fuldstændigt som muligt samt omridset af cyklen. De cyklister, der henvises til i denne funktion, er voksne og skal køre på cykler til voksne. Følgende situationer kan medføre, at cyklister ikke genkendes, og forhindre Uafhængig nødbremsning i at fungere som forventet, herunder, men ikke begrænset til:

 • Når forgængerens eller cyklens kendetegn er skjult af tøj eller andre genstande, hvilket giver et utydeligt omrids.

 • Når der er større bagage eller varer på cyklen.

 • Når cyklen kører stærkt.

 • Kontrasten mellem farverne i cyklisten og baggrunden er lille.

 • Cyklisterne ændrer meget hastighed.

 • Afstanden mellem cyklister og sensoren er for lille, når cyklisterne kommer ind i sensorens synsfelt.

 • Når de kører steder, hvor det er mørkt, f.eks. om aftenen, i tunneller osv.

 • Der anvendes løbecykler, løbehjul, nogle scootere og elcykler med særlig udformning osv.

Køretøjsmål kan forhindre Uafhængig nødbremsning (AEB) i at fungere som forventet i følgende situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Uafhængig nødbremsning reagerer ikke på mål i sensorens blinde vinkler, f.eks. mål i blinde vinkler ved hjørner, ved siden af eller bag køretøjet.

 • Den kan vælge mål forkert eller overse dem, når du nærmer dig eller krydser et sving på vejen.

 • Når du kører op ad bakke, kan den overse et mål eller fejlvurdere afstanden til målet.

 • Når kun en del af karrosseriet på et køretøj i den tilstødende vognbane skærer ind foran din bil (især når det er et større køretøj, der skærer ind, såsom en bus, lastbil osv.), kan den muligvis ikke genkende det i tide.

 • Når din bil brat skærer ind bag den forankørende, eller et andet køretøj brat skærer ind eller ud foran din bil, kan den muligvis ikke genkende det i tide.

 • Når den forankørende er placeret med en stor vinkel til dit køretøj, kan det måske ikke genkende det i tide.

 • Når kun en del af karrosseriet på den forankørende overlapper med dit køretøj, genkendes køretøjet muligvis ikke i tide.

 • Situationer som f.eks. under kort tid efter start, når køretøjet er i gearstillingen Park, og når sikkerhedsselen ikke er spændt osv.

Følgende situationer kan påvirke evnen af Uafhængig nødbremsning til at afbøde kollisioner på grund af særlige eller komplekse vejforhold, herunder, men ikke begrænset til:

 • Vandfyldte veje, mudrede veje, huller, is- og snedækkede veje, veje med hastighedsbump, veje med forhindringer

 • Trafikforhold med mange fodgængere, cykler, elcykler eller dyr

 • Komplekse og skiftende trafikforhold såsom travle vejkryds, motorvejsramper, voldsomt trafikerede veje

 • Snoede og bugtede veje, hurtigt svingende veje

 • Veje op og ned ad bakke

 • Ujævne veje

 • Ind- og udkørsler fra tunnel

Advarsel 制动距离在湿滑路面上会延长。若防抱死系统、牵引力控制系统、车辆稳定性控制系统被触发,可能导致自动紧急制动减缓碰撞的能力降低。

Bremselængden øges på glatte veje. Hvis ABS-bremsesystemet, traction control-systemet og det elektroniske stabilitetsprogram er aktiveret, kan den automatiske nødbremses evne til at reducere virkningen af en kollision blive forringet.

Advarsel 在自动紧急制动过程中,制动踏板会自动迅速向下移动。因此不能在踏板下放置物品,从而影响踏板自由移动。

Bremsepedalen bevæger sig pludseligt nedad under automatiske bremsninger. Der må ikke placeres genstande under bremsepedalen. Det kan hindre bremsepedalens evne til at bevæge sig frit.

Advarsel 自动紧急制动不能代替用来维持与前方车辆之间的安全行车距离。请避免与前车距离过近或激烈驾驶等行为。

Automatisk nødbremse er ikke en erstatning for at opretholde en sikker afstand mellem dig og det forankørende køretøj. Hold dig ikke for tæt på de forankørende køretøjer, og undgå at køre aggressivt.

Advarsel 自动紧急制动主要用于减轻正面碰撞的冲击。

Uafhængig nødbremsning (AEB) bruges primært til at reducere virkningen af en frontalkollision.

Advarsel 以下情况可能导致自动紧急制动不会制动或者停止制动,包括但不限于:

Automatisk nødbremse aktiverer muligvis ikke bremserne eller stopper muligvis med at aktivere bremserne i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Føreren træder helt eller pludseligt på speederpedalen.

 • Føreren drejer rattet kraftigt.

 • Førerens sikkerhedssele er ikke spændt.

 • Førerdøren er ikke lukket.

 • Automatisk nødbremse er blevet aktiveret og kan ikke aktiveres igen inden for ca. 30 sekunder.

 • Der er ikke registreret noget køretøj foran køretøjet.

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de situationer, som kan påvirke normal drift af Uafhængig nødbremsning (AEB). Der er mange faktorer, der kan forstyrre Uafhængig nødbremsning (AEB). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Vognbaneassistent (LKA)

Når køretøjet afviger fra vognbanen utilsigtet eller ubevidst eller har tendens til det, hjælper Vognbaneassistent (LKA) kortvarigt føreren med at styre rattet, så køretøjet kører tilbage i vognbanen, og afgiver visuelle og hørbare alarmer eller ratvibrationer til føreren.

Vognbaneassistenten (LKA) består af:

 • Kun alarm-funktion (LDW): Når det kørende køretøj har en ikke-uafhængig tendens til at skifte til den tilstødende vognbane eller er ved at krydse vognbanemarkeringen, kan the Advarsel om vognbaneskift (LDW) afgive relevante visuelle og hørbare alarmer samt ratvibrationer.

 • Alarm og vognbanekorrektion (LKA): Når det kørende køretøj har en ikke-uafhængig tendens til at skifte til den tilstødende vognbane eller er ved at krydse vognbanemarkeringen, kan Vognbaneassistenten (LKA) angive en let korrigerende styreassistent på rattet for at mindske risikoen for, at køretøjet skifter vognbane. Hvis køretøjet afviger for meget fra vognbanen, kan Vognbaneassistenten (LKA) afgive relevante visuelle og hørbare alarmer.

Advarsel LKA 仅能提供一定的转向辅助,而无法控制车辆速度。LKA 无法持续控制车辆方向,即无法将车辆一直保持在车道中间。

Vognbaneassistenten kan kun yde begrænset styreassistance og kan ikke kontrollere bilens hastighed.

Vognbaneassistenten er ikke i stand til konstant at kontrollere styringen. Derfor kan den ikke altid holde køretøjet centreret i vognbanen.

Advarsel LKA转向力有限,仅能提供轻微的纠偏转向辅助,无法保证完全阻止车辆偏离车道。因此切勿依赖LKA控制方向,您应始终做好增大转向力度的准备,特别是在弯道中。如果需要转弯、调头,或者通过蜿蜒曲折、急转弯的道路时,请您立即接管方向盘。

Vognbaneassistenten har et begrænset drejningsmoment, som kun kan yde en lille styreassistance og ikke fuldt ud garantere forebyggelse af vognbaneskift. Du må ikke udelukkende stole på Vognbaneassistenten til at styre. Du skal altid være forberedt på at overtage styringen, især når du kører på veje med kurver.

Overtag styringen straks, når du kører i sving, vender rundt eller kører på snoede veje eller veje med skarpe kurver.

Advarsel 道路保持辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。道路保持辅助系统仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路保持辅助系统。

Som en køreassistentfunktion kan Vognbaneassistentenikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Vognbaneassistenten er kun et supplement til og fungerer ikke som en erstatning for din visuelle observation. Du skal altid være opmærksom på trafikken og vejforholdene og træffe din egen beslutning om, hvorvidt du vil bruge Vognbaneassistenten, hvis det er sikkert.

Du skal altid være klar til at tage over, hvis du finder, at trafik-, vej- eller køretøjsforholdene ikke er egnede til at aktivere Vognbaneassistenten, eller hvis der er andre usikre faktorer.

Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert i vognbanen og overholde gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 驾驶时不可以有以下行为:• 完全依靠车道保持辅助系统• 在恶劣天气情况下使用车道保持辅助系统• 在特殊道路使用车道保持辅助系统• 双手离开方向盘• 视线离开行驶道路

Følgende adfærd er forbudt under kørsel:

 • Udelukkende at stole på Vognbaneassistenten

 • Brug af Vognbaneassistenten under dårlige vejrforhold

 • Brug af Vognbaneassistenten på ikke-standardiserede veje

 • Fjerne hænderne fra rattet

 • Fjerne blikket fra vejen

Slå Vognbaneassistenten (LKA) til eller fra

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Advarsel om vognbaneskift og vognbaneassistent for at slå denne funktion til eller fra.

Når den er slået til, kan du vælge assistanceniveauerne, alarmmetoder og følsomhed:

 • Assistanceniveau

  • Kun alarm: afgiver kun en alarm

  • Alarm og vognbanekorrektion: afgiver en alarm og let styreassistance

 • Alarmmetoder:

  • Når den er sat til Kun alarm, omfatter alarmtilstandene: billede, billede + lyd, billede + vibration, billede + lyd + vibration.

  • Når den er sat til "Alarm og vognbanekorrektion", kan alarmmetoderne ikke indstilles, og standarden er billede + lyd.

 • Følsomhed:

  • Lav: afgiver en alarm senere end normal følsomhed ved de samme forhold

  • Mellem: normal følsomhed

  • Høj: afgiver en alarm tidligere end normal følsomhed ved de samme forhold

Advarsel 请您务必审慎设置提醒方式与灵敏度,确保该等设置符合您的驾驶习惯。

Indstil advarselstypen og følsomheden med forsigtighed for at sikre, at disse indstillinger er i overensstemmelse med dine kørevaner.

Advarsel 在中控屏上启用车道偏离预警及辅助,并不意味着功能被激活。只有当工作条件满足时,功能才会自动激活。 当车道偏离预警及辅助功能被关闭时,车辆不会辅助驾驶车道保持,也不会在车道偏离时预警提示。紧急车道保持将会同时关闭。当车道偏离预警及辅助功能控制方向时,方向盘会转动。您可以转动方向盘主动接管车辆,此时车辆的方向将交由您来控制。

在中控屏上启用车道偏离预警及辅助,并不意味着功能被激活。只有当工作条件满足时,功能才会自动激活。

当车道偏离预警及辅助功能被关闭时,车辆不会辅助驾驶车道保持,也不会在车道偏离时预警提示。紧急车道保持将会同时关闭。

当车道偏离预警及辅助功能控制方向时,方向盘会转动。

您可以转动方向盘主动接管车辆,此时车辆的方向将交由您来控制。

Funktionsbetingelser for Vognbaneassistenten (LKA):

 • Bilen kører cirka 50-130 km/t

 • Når køretøjet kører normalt uden pludselig acceleration, deceleration eller styring

 • Bilen er i midten af sin bane og kører ikke på vejbanemarkeringen

 • Vognbaneafmærkningen på mindst én side er tydelig

 • Højdefinitionskameraet fungerer normalt og giver klart udsyn

 • Ingen komponenter i Vognbaneassistentsystemet er defekte

 • Køretøjet opfylder alle sikkerhedsbetingelser, herunder:

  • Føreren sidder ned

  • Bilen er i gearposition D

  • ABS-system, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke udløst

  • Antispinreguleringssystem og stabilitetskontrolsystem er ikke manuelt deaktiveret

Advarsel 当转向灯打开,爱车向相应一侧偏离时,车道保持辅助系统不会提醒或控制。

Når blinklyset er aktiveret, giver vognbaneassistenten ingen påmindelser og overtager ikke kontrollen, hvis køretøjet afviger mod den tilsvarende side.

Visning af dynamisk miljøsimuleringsdisplay

 1. Statusikon for Vognbaneassistenten (LKA)

  • Intet ikon: Ikke slået til

  • Gråt ikon: Standby

  • Hvid vognbanemarkering: Vognbanemarkeringen på den tilsvarende side er registreret

  • Gul vognbanemarkering: Advarsel om vognbaneskift, niveau 1

  • Rød vognbanemarkering: Advarsel om vognbaneskift, niveau 2

 2. Visning af vognbanemarkering

 • Intet statusikon: Vognbaneassistenten (LKA) er ikke slået til.

 • Statusikonet er gråt: Vognbaneassistenten (LKA) er slået til, i standby, men ikke aktiveret endnu

 • Statusikonet og den midterste vognbanemarkering er hvide: Vognbaneassistenten (LKA) er aktiv.

 • Statusikonet og den ene side af den midterste vognbanemarkering er røde:

  • Når der er valgt Kun alarm, angiver det, at der er risiko for utilsigtet vognbaneskift til den tilsvarende side

  • Når Alarm og vognbanekorrektion er valgt, angiver, at køretøjet uventet har skiftet vognbane, og Vognbaneassistenten (LKA) kan ikke længere forhindre køretøjet i at skifte vognbane med en let styreassistance til den korrekte vognbane.

 • Statusikonet og den ene side af den midterste vognbanemarkering er gule: Det sker kun, når Alarm og vognbanekorrektion er valgt. Det angiver, at Vognbaneassistenten (LKA) laver en styreassistance til de korrekte vognbaner på den tilsvarende side for at mindske risikoen for, at køretøjet skifter vognbane.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Foranstaltninger og restriktioner

Følgende situationer kan forhindre Vognbaneassistenten (LKA) i at fungere som forventet eller få den til at afslutte automatisk, herunder, men ikke begrænset til:

 • Kørsel gennem sving, der er for skarpe, f.eks. højhastighedstilkørsler

 • Vognbaneafmærkningerne er utydelige, slidte, mangler, sammenflettet eller skygges for af andre køretøjer, bygninger eller landskaber

 • Kørsel gennem vejstrækninger uden vognbaneafmærkning, f.eks. specialveje, vejkryds og arbejdspladser

 • Kørsel gennem vejstrækninger med særlig vognbaneafmærkning, f.eks. hastighedsreduktion og kanaliseringsafmærkninger

 • Kørsel gennem områder med utydelig vognbaneafmærkning, f.eks. områder med vognbaneafmærkning, der sammenfletter eller adskiller, højhastighedstilkørselskryds, vejkryds i byzone og venstresvingsbaner

 • Der er kanter eller andre streger med stor kontrast på vejene i stedet for vognbaneafmærkning, f.eks. sammenføjninger på vejbelægning og kantsten

 • Vognbaneafmærkninger kan ikke genkendes eller genkendes ikke korrekt på grund af højdeændring, f.eks. op ad eller ned ad bakke

 • Vognbaneafmærkninger kan ikke genkendes eller genkendes ikke korrekt på grund af lys, såsom reflektion af vognbaneafmærkninger på grund af stærk lys, dårligt udsyn eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller mørke

 • Afstanden mellem vognbaneafmærkningerne på begge sider er for stor eller for lille

Følgende situationer kan forhindre Vognbaneassistenten (LKA) i at fungere som forventet eller få den til at afslutte automatisk på grund af en fejl i kameragenkendelsen, herunder, men ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af kameraet

 • Blokeret eller snavset kamera

 • Begrænset genkendelse om natten

 • Mørke omgivelser som for eksempel ved daggry, i tusmørke, om natten, i tunneller

 • Pludselige ændringer i den omgivende lysstyrke, f.eks. når man kører ind i eller ud af en tunnel

 • Store skygger kastet af bygninger, landskabet eller store køretøjer

 • Kamera direkte eksponeret for lys

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude, som falder på din bil

 • Vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne etc. på forruden foran kameraet

 • Våde veje

Det anbefales ikke at bruge Vognbaneassistenten (LKA) ved særlige eller komplekse vejforhold, da det kan forhindre Vognbaneassistenten (LKA) i at fungere som forventet eller få den til at afslutte automatisk, herunder, men ikke begrænset til:

 • Vandfyldte veje, mudrede veje, huller, is- og snedækkede veje, veje med hastighedsbump, veje med forhindringer

 • Trafikforhold med mange fodgængere, cykler eller dyr

 • Komplekse og skiftende trafikforhold såsom travle vejkryds, motorvejsramper, voldsomt trafikerede veje

 • Snoede og bugtede veje, hurtigt svingende veje

 • Veje op og ned ad bakke

 • Ujævne veje

 • Smalle veje

 • Ind- og udkørsler fra tunnel

 • Ikke-standardiserede veje

 • Veje uden midterrabat

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de forhold, som kan påvirke normal drift af Vognbaneassistenten (LKA). Der er mange faktorer, der kan forstyrre Vognbaneassistenten (LKA). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Aktiv nødstandsning (EAS)

Når systemet registrerer, at du ikke er i en normal køretilstand (f.eks. at dine hænder ikke har været på rattet i lang tid, du er blevet distraheret og træt af at køre i lang tid, eller at du har forladt sædet osv.), aktiverer det funktionen Aktiv nødstandsning (EAS), hvis systemet opfylder betingelserne for normal drift.

Når Aktiv nødstandsning aktiveres, afgiver køretøjet en lydpåmindelse, en stemmeadvarsel, en advarsel for visning af dynamisk miljøsimulering og slår katastrofeblinket til. Systemet minder dig om at overtage kontrollen med køretøjet ved kontinuerligt at bremse og afgive høje biplyde, indtil køretøjet standser. Når den er stoppet, oplåses dørene automatisk, og der bliver ringet til redningstjenesten.

Når Aktiv nødstandsning er aktiv, kan du når som helst deaktivere det og tage kontrol over køretøjet ved at træde på speederen eller bremsepedalen, ved at dreje rattet eller ved at slå katastrofeblinket fra.

Foranstaltninger og restriktioner

Følgende situationer kan føre til fejl i kameragenkendelsen, der påvirker funktionen af Aktiv nødstandsning, der omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af kameraet

 • Blokeret eller snavset kamera

 • Reduceret genkendelsesevne på grund af utydelige omgivelser, f.eks. ved daggry, i tusmørke, om natten eller i en tunnel

 • Pludselige ændringer i den omgivende lysstyrke, f.eks. når man kører ind i eller ud af en tunnel

 • Store skygger kastet af bygninger, landskabet eller store køretøjer

 • Kamera direkte eksponeret for lys

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude, som falder på din bil

 • Vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne etc. på forruden foran kameraet

 • Våde veje

Følgende situationer kan føre til fejl i radargenkendelsen, der påvirker funktionen af Aktiv nødstandsning, der omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fejlplaceret eller blokeret radar, eller radar dækket af mudder, is og sne, metalplader, tape, mærkater, blade etc.

 • Radaren eller området omkring den er påvirket på grund af en kollision, en ridse etc.

 • Ekstremt vejr såsom kraftig regn, sne, tåge, som kan påvirke radarens ydeevne

 • På grund af begrænsningen af radarens målgenkendelseskarakteristika kan der under sjældne omstændigheder forekomme falske alarmer for visse metalbarrierer, grønne bælter, cementvægge etc.

Følgende situationer kan føre til en fejl i LiDAR-genkendelsen, der påvirker funktionen af Aktiv nødstandsning eller endda deaktivere funktionen. Sådanne situationer omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af LiDAR-enheden

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude

 • Kørsel på våde eller vandfyldte veje

 • Vand, støv, mikroridser, olieslam, snavs, is, sne, farvet eller transparent film eller andre hindringer på LiDAR-vinduet

 • Overophedning af LiDAR-enheden på grund af længerevarende soleksponering

 • På grund af begrænsningerne af LiDAR-enhedens egenskaber kan der i sjældne særlige tilfælde forekomme falske alarmer for færdselstavler og højhastigheds-antikollisionssøjler i højhastigheds- og forhøjede vejsektioner

Aktiv nødstandsning reagerer kun på de køretøjer, der opfylder betingelserne. Målene nedenfor kan ikke garanteres at blive identificeret og udløser muligvis en reaktion, herunder, men ikke begrænset til:

 • Køretøjer, der krydser fra siden

 • Motorcykler, trehjulede motorcykler

Målene herunder vil ikke udløse en reaktion. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fodgængere

 • Cykler

 • Dyr

 • Trafiklys

 • Kegler

 • Vægge

 • Vejblokader

 • Køretøjer, der krydser fra siden

 • Modkørende køretøjer

 • Andre genstande, der ikke er køretøjer

Advarsel 该功能不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚以及光线较差的行车环境需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denne funktion garanterer ikke genkendelse af specialformede mål, især ikke om natten eller i dårligt belyst miljø, hvor føreren skal være ekstra opmærksom. Sådanne køretøjer omfatter køretøjer med en overdækket bagende eller uregelmæssigt formet bagende, køretøjer med en bagende under en vis højde og ulastede transportører.

 • Denne funktion kan overse stationære eller langsomt kørende køretøjer, især om natten, hvor føreren skal være ekstra opmærksom.

De følgende situationer kan medføre sen genkendelse og reaktion af Aktiv nødstandsning, fordi målet ikke er direkte foran. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Aktiv nødstandsning reagerer ikke på mål i den sensorblinde zone. For eksempel kan den ikke detektere blinde vinkler i bilens hjørner og de blinde vinkler i bilens sider.

 • Når man nærmer sig et sving eller drejer langs vejen, kan nogle mål blive misforstået eller overset, og det kan resultere i uventet acceleration og deceleration af bilen.

 • Når du kører op ad bakke, kan den overse et mål eller fejlvurdere afstanden til den forankørende. Ved kørsel ned ad bakke kan den accelerere bilen og få den til at overskride marchhastigheden.

 • Når kun en del af karrosseriet på et køretøj i den tilstødende vognbane skærer ind foran din bil (især når det er et større køretøj, der skærer ind, såsom en bus, lastbil osv.), kan den muligvis ikke genkende og reagere på målet.

 • Når dit køretøj brat skærer ind bag den forankørende, eller et andet køretøj brat skærer ind eller ud foran dit køretøj, kan det muligvis ikke genkende og reagere på målet.

Aktiv nødstandsning garanterer ikke pålidelig målgenkendelse under alle omstændigheder, da dens funktion kan påvirkes af særlige eller komplicerede vejforhold, herunder, men ikke begrænset til:

 • Vandfyldte veje, mudrede veje, huller, is- og snedækkede veje, veje med hastighedsbump, veje med forhindringer

 • Trafikforhold med mange fodgængere, cykler eller dyr

 • Komplekse og skiftende trafikforhold såsom travle vejkryds, motorvejsramper, voldsomt trafikerede veje

 • Snoede og bugtede veje, hurtigt svingende veje

 • Veje op og ned ad bakke

 • Ujævne veje

 • Smalle veje

 • Ind- og udkørsler fra tunnel

 • Ikke-standardiserede veje

 • Veje uden midterrabat

Den kan muligvis ikke sørge for tilstrækkelig sidelæns vejgreb i de følgende situationer, der omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Bremsefunktionen kan ikke fungere fuldt ud (f.eks. når bremsedele er for kolde, for varme, våde etc.)

 • Forkert vedligeholdelse af bilen (overdreven slitage af bremser eller dæk, unormalt dæktryk etc.)

 • Bilen kører på særlige veje (for eksempel op ad bakke og ned ad bakke, med vand, mudder og huller, på is- og snefyldte veje etc.)

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de situationer, som kan påvirke normal drift af Aktiv nødstandsning. Der er mange faktorer, der kan forstyrre Aktiv nødstandsning. For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Vejbanealarm (ELK)

Vejbanealarm (ELK) kan give en vis assistance for at hjælpe føreren med at styre hurtigt at korrigere bilens position for at forhindre risikoen for kollision mest muligt, når bilen ufrivilligt afviger fra sin bane, eller når der er en potentiel risiko for sidekollision i den tilstødende bane.

Når kørehastigheden er cirka 50-130 km/t, kan Vejbanealarm blive udløst i følgende fire nødsituationer:

 • Uden at tænde blinklyset skifter køretøjet ufrivilligt vognbane til den højre kantsten

 • Uden at tænde blinklyset, og når vognbanemarkeringen er fuldt optrukken, skifter køretøjet ufrivilligt vognbane til den side, hvor den fuldt optrukne linje er

 • Uden at tænde blinklyset, og når der er et modkørende køretøj i din venstre vognbane, skifter køretøjet ufrivilligt vognbane til vognbanen til venstre

 • Når et køretøj nærmer sig hastigt bagfra i den venstre vognbane, afviger køretøjet fra vognbane ufrivilligt eller skifter aktivt vognbane til den venstre

Aktivér/deaktivér Vognbanealarm

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Vognbanealarm for at slå denne funktion til eller fra.

Det anbefales ikke at slå denne funktion fra. Når denne funktion er slået fra, vil den ikke kunne assistere føreren ved at tage nødkontrol over rattet, når der er en potentiel risiko for en sidekollision.

Advarsel ELK转向力有限,仅能提供一定的纠偏转向辅助,无法保证完全阻止车辆偏离车道或避免危险,因此切勿依赖ELK控制方向,请您及时控制车辆方向。如果需要转弯、调头,或者通过蜿蜒曲折、急转弯的道路时,请您及时控制车辆方向。

Vognbaneskift i nødstilfælde har et begrænset drejningsmoment, som kun kan yde en vis styreassistance og ikke fuldt ud garantere forebyggelse af vognbaneskift eller undgåelse af fare. Overtag derfor styringen i tide i stedet for udelukkende at stole på Vognbaneskift i nødstilfælde.

Kontroller køretøjets retning med det samme, når du kører i sving, drejer rundt eller kører på snoede veje eller veje med skarpe kurver.

Advarsel ELK作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,切勿依赖ELK避免危险。出于安全考虑,切勿故意主动触发ELK以测试该功能。如您发现危险,切勿等待ELK触发后再采取行动。您始终承担着保持本车安全行驶在车道内、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Som en førerassistentfunktion kan Vognbaneskift i nødstilfælde ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafikken og vejforholdene. Stol aldrig udelukkende på Vognbaneskift i nødstilfælde for at undgå fare. Af sikkerhedshensyn må du aldrig afprøve denne funktion ved bevidst eller aktivt at udløse Vognbaneskift i nødstilfælde. Hvis du kommer ud for en farlig situation, må du aldrig vente på, at Vognbaneskift i nødstilfælde griber ind, før du handler. Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert i vognbanen og overholde gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 驾驶时不可以有以下行为:完全依靠ELK

Følgende adfærd er forbudt under kørsel:

 • Udelukkende at forlade sig på Vognbaneskift i nødstilfælde

 • Fjerne hænderne fra rattet

 • Fjerne blikket fra vejen

Driftsbetingelser for Vejbanealarm:

 • Bilen kører cirka 65-130 km/t

 • Bilen kører normalt uden pludselig acceleration, deceleration eller styring

 • Bilen er i midten af sin bane og kører ikke på vejbanemarkeringen

 • Højdefinitionskameraet fungerer normalt og giver klart udsyn

 • Ingen komponenter i Vognbaneassistentsystemet er defekte

 • Køretøjet opfylder alle sikkerhedsbetingelser, herunder:

  • Føreren sidder ned

  • Bilen er i gearposition D

  • ABS-system, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke udløst

Advarsel 在满足条件的紧急场景中,ELK会自动激活。ELK仅能提供一定的转向辅助,而无法控制车辆速度。ELK无法持续控制车辆方向,即无法将车辆一直保持在车道中间。当ELK控制方向时,方向盘会转动。您可以转动方向盘主动接管爱车,此时爱车的方向将交由您来控制。

Vognbaneskift i nødstilfælde aktiveres automatisk, når betingelserne er opfyldt i en nødsituation.

Vognbaneskift i nødstilfælde kan kun yde begrænset styreassistance og kan ikke kontrollere bilens hastighed.

Vognbaneskift i nødstilfælde er ikke i stand til konstant at kontrollere styringen. Derfor kan den ikke altid holde køretøjet centreret i vognbanen.

Når Vognbaneskift i nødstilfælde kontrollerer din styring, drejer rattet tilsvarende.

Du kan overtage styringen ved at dreje rattet manuelt.

Vejbanealarm i tilfælde af afvigelse hen mod den højre kantsten

Når driftsbetingelserne for ELK er opfyldt, kan ELK give en vis grad af styreassistance, hvis bilen ufrivilligt afviger fra sin vognbane hen mod den højre kantsten, uden at blinklyset er aktiveret. På dette tidspunkt vises højre side af midtervejbanemarkeringen i gult.

Advarsel 以下情况可能导致向右侧路沿偏离的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:路沿不清晰,或由于光线等原因导致路沿无法识别或者识别不正确,譬如强烈光照导致反光,恶劣天气、夜晚导致能见度差或者光线不足等;

Vognbaneskift i nødstilfælde fungerer muligvis ikke som tilsigtet eller annulleres automatisk, og køretøjet kan afvige til højre i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Kantsten er ikke tydelige eller kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende kantsten, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten;

 • Der er forhindringer i vejkanten, som nødsporet ikke kan identificere, f.eks. hegn, autoværn, trafikkegler og keglestænger;

 • Køretøjet styrer rundt i et skarpt sving eller kører på en skrånende vej, en ujævn vej, en vej med vand eller sne og is osv.

Nødvejbanealarm i tilfælde af afvigelse hen mod ubrudt vejbanemarkering

Når driftsbetingelserne for ELK er opfyldt, kan ELK give en vis grad af styreassistance, hvis bilen ufrivilligt afviger fra sin vognbane hen mod den fuldt optrukne vognbanemarkering, uden at blinklyset er aktiveret. På dette tidspunkt vises den tilsvarende side af midtervejbanemarkeringen i rødt.

Advarsel 以下情况可能导致向实线一侧车道线偏离的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

Vognbaneskift i nødstilfælde fungerer muligvis ikke som planlagt eller annulleres automatisk, og køretøjet kan afvige til den faste vognbanelinje i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Vognbanelinjerne er uklare, slidte, mangler, overlapper hinanden eller er skjult af skygger fra andre køretøjer, bygninger eller landskabselementer.

 • Vognbanerne er for brede eller for smalle.

 • Vognbanelinjerne er specielle.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af højdeændringer, f.eks. på skrånende veje.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende vognbanelinjer, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten.

 • Køretøjet styrer rundt i et skarpt sving eller kører på en skrånende vej, en ujævn vej, en vej med vand eller sne og is osv.

Nødvejbanealarm med risiko for frontkollision til venstre

Når driftsbetingelserne for ELK er opfyldt, kan ELK give en vis grad af styreassistance, hvis bilen ufrivilligt afviger fra sin vognbane og hen mod venstre, uden at blinksignalet er aktiveret, hvis der er et modkørende køretøj i den venstre vognbane og vognbanemarkeringen tydelig. På dette tidspunkt vises den venstre side af midtervejbanemarkeringen i rødt.

Advarsel 以下情况可能导致向左有正面碰撞风险的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

Vognbaneskift i nødstilfælde fungerer muligvis ikke som planlagt eller annulleres automatisk, og køretøjet kan kollidere med det forreste køretøj til venstre i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Vognbanelinjerne er uklare, slidte, mangler, overlapper hinanden eller er skjult af skygger fra andre køretøjer, bygninger eller landskabselementer.

 • Vognbanerne er for brede eller for smalle.

 • Vognbanelinjerne er specielle.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af højdeændringer, f.eks. på skrånende veje.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende vognbanelinjer, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten.

 • Køretøjet styrer rundt i et skarpt sving eller kører på en skrånende vej, en ujævn vej, en vej med vand eller sne og is osv.

 • Det modkørende køretøj er ikke et køretøj, f.eks. en motorcykel.

Nødvejbanealarm med risiko for kollision bag til venstre

Når driftsbetingelserne for ELK er opfyldt, kan ELK give en vis grad af styreassistance, hvis køretøjet ufrivilligt afviger fra sin vognbane eller aktivt skifter vognbane til venstre, hvis der er et køretøj, der nærmer sig hurtigt i den venstre vognbane, og vognbanemarkeringen tydelig. På dette tidspunkt vises den venstre side af midtervejbanemarkeringen i rødt.

Advarsel 以下情况可能导致向左有车尾碰撞风险的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于: 车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

Vognbaneskift i nødstilfælde fungerer muligvis ikke som planlagt eller annulleres automatisk, og køretøjet kan kollidere med det køretøj, der nærmer sig bagfra fra venstre side i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Vognbanelinjerne er uklare, slidte, mangler, overlapper hinanden eller er skjult af skygger fra andre køretøjer, bygninger eller landskabselementer.

 • Vognbanerne er for brede eller for smalle.

 • Vognbanelinjerne er specielle.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af højdeændringer, f.eks. på skrånende veje.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende vognbanelinjer, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten.

 • Køretøjet styrer rundt i et skarpt sving eller kører på en skrånende vej, en ujævn vej, en vej med vand eller sne og is osv.

Foranstaltninger og restriktioner

De følgende situationer kan medføre, at nødvejbanealarm ikke fungerer som forventet og automatisk afsluttes på grund af en fejl ved kameragenkendelsen. Du skal styre bilen på rettidig vis. Sådanne situationer omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af kameraet

 • Blokeret eller snavset kamera

 • Reduceret genkendelsesevne på grund af utydelige omgivelser, f.eks. ved daggry, i tusmørke, om natten eller i en tunnel

 • Pludselige ændringer i den omgivende lysstyrke, f.eks. når man kører ind i eller ud af en tunnel

 • Store skygger kastet af bygninger, landskabet eller store køretøjer

 • Kamera direkte eksponeret for lys

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude, som falder på din bil

 • Vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne etc. på forruden foran kameraet

 • Våde veje

De følgende situationer kan medføre, at nødvejbanealarmen ikke fungerer som forventet og automatisk afsluttes på grund af en fejl ved radargenkendelsen. Du skal styre bilen på rettidig vis. Sådanne situationer omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fejlplaceret eller blokeret radar, eller radar dækket af mudder, is og sne, metalplader, tape, mærkater, blade etc.

 • Radaren eller området omkring den er påvirket på grund af en kollision, en ridse etc.

 • Ekstremt vejr såsom regn, sne, tåge, dis, som kan påvirke radarens ydeevne

 • På grund af begrænsningen af radarens målgenkendelseskarakteristika kan der under sjældne omstændigheder forekomme falske alarmer for visse metalbarrierer, grønne bælter, cementvægge etc.

De følgende situationer kan føre til en fejl ved LiDAR-genkendelsen, påvirke funktionen af vognbanealarmen og sågar få funktionen til at blive deaktiveret. Sådanne situationer omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af LiDAR-enheden

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude

 • Kørsel på våde eller vandfyldte veje

 • Vand, støv, mikroridser, olieslam, snavs, is, sne, farvet eller transparent film eller andre hindringer på LiDAR-vinduet

 • Overophedning af LiDAR-enheden på grund af længerevarende soleksponering

 • På grund af begrænsningen af LiDAR-enhedens egenskaber kan der i sjældne særlige tilfælde forekomme falske alarmer for færdselstavlerne eller højhastigheds-antikollisionssøjler i højhastigheds- eller forhøjede vejsektioner

Særlige eller komplekse vejforhold kan medføre, at Vognbaneassistenten ikke fungerer som forventet eller automatisk deaktiveres. Du skal styre bilen på rettidig vis. Sådanne situationer omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Vandfyldte veje, mudrede veje, huller, is- og snedækkede veje, veje med hastighedsbump, veje med forhindringer

 • Trafikforhold med mange fodgængere, cykler eller dyr

 • Komplekse og skiftende trafikforhold såsom travle vejkryds, motorvejsramper, voldsomt trafikerede veje

 • Snoede og bugtede veje, hurtigt svingende veje

 • Veje op og ned ad bakke

 • Ujævne veje

 • Smalle veje

 • Ind- og udkørsler fra tunnel

 • Konstruktionsområder

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger har ikke udtømmende beskrevet alle de situationer, som kan påvirke den normale funktion af vejbanealarmsystemet. Der er mange faktorer, som kan gribe forstyrrende ind i nødvejbanealarmsystemet. For at undgå uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

ADMS-system (Advanced Driver Monitoring System)

ADMS-systemet (Avanceret førerovervågning) kan overvåge førerens kørselsstatus.

Når det er slået til og betingelserne for aktivering af funktionen er opfyldt, og når det registreres, at føreren er træt eller distraheret, afgiver NOMI forskellige advarselsniveauer via beskeder og lyde. Det digitale instrumentpanel minder også føreren om at fokusere på kørslen og beskytte førerens sikkerhed.

Advarsel 增强型驾驶员感知系统无法在所有条件下工作,仅用作辅助设备。驾驶员应始终对确保车辆安全驾驶承担最终责任。专注驾驶以及适时停车休息非常重要。在出现分心警告或有疲劳迹象时,驾驶员需要及时调整驾驶行为,或者以安全方式尽快停车休息。

Avanceret førerovervågningssystem kan ikke fungere under alle forhold og er kun beregnet til at hjælpe med at køre. Føreren bør altid bære det endelige ansvar for at køre sikkert.

Derfor er det af stor betydning, at du er opmærksom, når du kører, og at du holder regelmæssige pauser. Når en chauffør bliver advaret eller føler sig træt, bør han/hun tilpasse sin adfærd eller holde sikkert ind til siden så hurtigt som muligt for at holde en pause.

Når det avancerede førerovervågningssystem (ADMS) deaktiveres, kan relaterede funktioner for avancerede førerovervågningssystemer, f.eks. Vognbanecentrering (LCC) og Adaptiv fartpilot (ACC) ikke anvendes eller vil blive afsluttet.

Når føreren har justeret rattet, skal funktionen rekalibreres kortvarigt, hvor funktionens fejllampe for det avancerede førerovervågningssystem (ADMS) vises.

Hvis du justerer rattet, mens du bruger det avancerede førerovervågningssystems funktioner som f.eks. vognbanecentrering (LCC) eller adaptiv fartpilot (ACC), vises beskeden "NP Førerassistance afslutter. Tag styringen med rattet".

Aktivér/deaktivér systemet til advarsel om førerdøsighed og -opmærksomhed (DDAW)

Det avancerede førerovervågningssystem (ADMS) overvåger førerens døsighed og opmærksomhed.

 • Påmindelse om førerdøsighed

 • Påmindelse om førerdistraktion

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel/parkering > Påmindelse om førerdøsighed eller Påmindelse om førerdistraktion for at slå denne funktion til eller fra.

Når denne funktion er aktiveret, og når køretøjets hastighed er mindst 20 km/t, fortsætter systemet med at overvåge statussen og afgive stemmeadvarsler.

Visning af dynamisk miljøsimuleringsdisplay

 • Ikke slået til

 • Aktiveret

 • Når følgende vises på grund af en systemfejl eller ondsindet tillukning af kameraet, angiver det, at funktionen er begrænset. Kontakt NIO Service Center med det samme

Advarsel 摄像头不会记录或共享图像、音频或视频。

Kameraet optager eller deler ikke billeder, lyd eller videoer.

Foranstaltninger og restriktioner

I nogle tilfælde kan detekteringen af, at føreren er døsig eller distraheret, være påvirket eller mislykkes, hvilket medfører, at systemet ikke afgiver tilsvarende advarsler, er delvist utilgængelig eller afgiver falske alarmer, f.eks.:

 • Om aftenen/natten og ved svagt lys

 • Sollys, modkørende forlygter og anden direkte lysforstyrrelse

 • Justér sædet

 • Justér eller drej rattet

 • Hvis øjnene er skjulte, herunder, men ikke begrænset til forskellige typer mørke briller med lav transmittans, polarisatorer, solbriller og brillestel osv.

 • Brug af tilbehør som f.eks. hatte og tørklæder, der ændrer hovedformen

 • Brug af en maske

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de forhold, som kan påvirke normal drift af Det avancerede førerovervågningssystem (ADMS). Der er mange faktorer, der kan forstyrre det avancerede førerovervågningssystem (ADMS). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Registrering af blinde vinkler (BSD) og Advarsel om vognbaneskift (LCA)

Registrering af blinde vinkler (BSD) og Advarsel om vognbaneskift (LCA) minde dig om at være opmærksom på sikkerheden ved vognbaneskift via visuelle, hørbare og følelige alarmer, når der er andre køretøjer i den blinde vinkel af køretøjet eller andre køretøjer, der nærmer sig den blinde vinkel hurtigt.

Registrering af blinde vinkler (BSD) og Advarsel om vognbaneskift (LCA) aktiveres kun, når køretøjets hastighed er over 15 km/t.

Advarsel 盲点监控与变道预警的监测区域为爱车旁边车道,及其向后约70米的范围。

Denne funktion er i stand til at registrere vognbanerne ved siden af køretøjet og mere end 70 meter fra bagsiden.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Registrering af blinde vinkler (BSD) og Advarsel om vognbaneskift (LCA) for at slå denne funktion til eller fra, og vælg en egnet påmindelsesmetode.

Når funktionen er slået til og aktiveret, minder den dynamiske miljøsimulering dig om, at der nærmer sig et køretøj bagfra som vist i figuren.

Når det registreres, at der er et køretøj i førerens blinde vinkel og der nærmer sig et køretøj hurtigt bagfra, vises der en markør på sidespejlet, der angiver, at der er et køretøj på siden. Hvis du tænder blinklyset til den tilsvarende side, minder den dig om ikke at skifte vognbane med følgende advarsler:

 • Markeringslys på sidespejlet

 • Lyd + markeringslys på sidespejlet blinker

 • Rattet vibrerer + Markereringslys på sidespejl blinker

 • Lyd + Rattet vibrerer + Markereringslys på sidespejl blinker

Advarsel 当周围环境噪音较大时,例如车内音响音量过大或车外过于嘈杂,报警声可能会听不见。在强光的条件下,例如在白天强光下,氛围灯变红的警示可能不易察觉。

Det er muligt, at lyden ikke kan høres, hvis støjen fra omgivelserne er for høj, f.eks. hvis lydsystemet afspilles med høj lydstyrke, eller hvis omgivelserne er for støjende.

I et lyst miljø, f.eks. om dagen, er advarslen fra den røde omgivende belysning måske ikke let at få øje på.

Advarsel 在倒车时,盲点监控与变道预警不会工作。

Registrering af blinde vinkler og Vognbaneskiftassistent fungerer ikke, når køretøjet er i REVERSE.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Advarsel 当爱车行驶在弯道较大、车道较宽或者高低不平的路上时,盲点监控与变道预警可能无法对旁边车道行驶的车辆进行报警。

Når du kører på en vej med skarpe kurver, brede kørebaner eller ujævnt underlag, kan Registrering af blinde vinkler og Vognbaneskiftassistent muligvis ikke advare dig om køretøjer i de tilstødende kørebaner.

Registrering af blinde vinkler og Vognbaneskiftassistent kan give falske advarsler i følgende situationer:

 • Kørsel i nærheden af beskyttelseshegn

 • Kørsel på/under en bro eller gennem en tunnel

 • Kørsel ved siden af buske, træer osv.

 • Når der er ledningsmaster, gadebelysning eller lave betonvægge langs vejen

 • Kørsel i nærheden af byggeområder som f.eks. fabriksbygninger, havne osv.

 • Kørsel på byveje eller i flersporede kryds

Advarsel 请注意保持保险杠雷达安装处以及附近区域的清洁,若覆盖有泥土,冰雪,金属板,胶带,标签,树叶等都会影响其性能而无法正常报警。
 • Radarerne er monteret på eller bag kofangeren. Hold kofangeren ren og fri for mudder, is, metalplader, klistermærker, etiketter og blade. Hvis dette ikke gøres, kan det påvirke radarernes ydeevne.

 • Hvis denne funktion ikke fungerer korrekt på grund af en kollision, ridser, radarfejl eller funktionsfejl, skal du kontakte NIO hurtigst muligt.

 • Hvis radaren fungerer dårligt i længere tid og ikke modtager fejlrelaterede advarsler, bedes du kontakte NIO hurtigst muligt.

 • Denne funktion registrerer og advarer kun om køretøjer og store motorcykler eller genstande og kan have en forsinkelse eller udeladelse eller endda undlade at registrere eller advare dig om genstande som f.eks. fodgængere, cykler eller skateboards.

 • Denne funktion advarer dig ikke om stationære genstande. Visse metalhegn, midterrabatter eller betonvægge kan give falske advarsler.

 • Kraftig regn, sne, tåge og andre ekstreme vejrforhold kan forringe radarens ydeevne. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på dine omgivelser.

 • Brug aldrig denne funktion i Anhængertilstand.

 • Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert og overholde gældende trafiksikkerhedslove og -regler.

Advarsel 盲点监控与变道预警不能取代安全驾驶及车内后视镜和车外后视镜的使用。

Selv med Blind Spot Detection (BSD) og Lane Change Assist (LCA) skal du stadig køre forsigtigt og bruge bakspejlet og sidespejlene fornuftigt.

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger har ikke udtømmende beskrevet alle de situationer, som kan påvirke den normale funktion af Registrering af blinde vinkler (BSD) og Advarsel om vognbaneskift (LCA). Der er mange faktorer, der kan forstyrre Registrering af blinde vinkler (BSD) og Advarsel om vognbaneskift (LCA). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Advarsel om åben dør (DOW)

Når du åbner døren til køretøjet, og hvis køretøjer, cyklister eller fodgængere, der nærmer sig bagfra, kan påvirker sikkerheden ved at åbne døren eller endda medføre en kollision, minder Advarsel om åben dør (DOW) dig om at være forsigtig, når du åbner døren, via visuelle og hørbare alarmer.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Advarsel om åben dør (DOW) for at slå denne funktion til eller fra.

Når funktionen Advarsel om åben dør (DOW) er slået til, påminder køretøjet dig på følgende måder. Nu skal du og dine passagerer undgå at åbne døren, men kontrollere, om der er sikkert at åbne døren først:

 • Omgivelsesbelysningen bliver rød

 • Ikon på sidespejlet

 • Advarselsalarm

 • Den dynamiske miljøsimulering viser "På pas biler, der kommer bagfra"

Note 侧方开门预警可监测本车侧后方快速接近的目标。

Advarsel ved åben dør overvåger mål, der nærmer sig hurtigt bagfra.

Advarsel 爱车处于前进挡(D 挡)或驻车挡(P 挡),该功能才可启用。

Denne funktion er kun tilgængelig, når køretøjet er i DRIVE (D) eller PARK (P).

Advarsel 当周围环境噪音较大时,例如车内音响音量过大或车外过于嘈杂,报警声可能会听不见。在强光的条件下,例如在白天强光下,氛围灯变红的警示可能不易察觉。

Det er muligt, at lyden ikke kan høres, hvis støjen fra omgivelserne er for høj, f.eks. hvis lydsystemet afspilles med høj lydstyrke, eller hvis omgivelserne er for støjende.

I et lyst miljø, f.eks. om dagen, er advarslen fra den røde omgivende belysning måske ikke let at få øje på.

Advarsel 侧方开门预警无法在所有情况下都准确发出提示,不能取代您和乘客的主动观察,以及内外后视镜的作用。请勿过度依赖该功能并时刻注意开门环境。

Advarsel om åben dør kan ikke advare dig præcist i alle situationer og kan ikke erstatte aktiv observation fra dig og passagererne samt funktionen af bakspejlet og sidespejlene. Stol ikke for meget på denne funktion, og vær altid opmærksom på omgivelserne uden for køretøjet, når du åbner dørene.

Advarsel 请注意保持保险杠雷达安装处以及附近区域的清洁,若覆盖有泥土,冰雪,金属板,胶带,标签,树叶等都会影响其性能而无法正常报警。
 • Radarerne er monteret på eller bag kofangeren. Hold kofangeren ren og fri for mudder, is, metalplader, klistermærker, etiketter og blade. Hvis dette ikke gøres, kan det påvirke radarernes ydeevne.

 • Hvis denne funktion ikke fungerer korrekt på grund af en kollision, ridser, radarfejl eller funktionsfejl, skal du kontakte NIO hurtigst muligt.

 • Hvis radaren fungerer dårligt i længere tid og ikke modtager fejlrelaterede advarsler, bedes du kontakte NIO hurtigst muligt.

 • Denne funktion registrerer og advarer kun om køretøjer og store motorcykler eller genstande og kan have en forsinkelse eller udeladelse eller endda undlade at registrere eller advare dig om genstande som f.eks. fodgængere, cykler eller skateboards.

 • Denne funktion advarer dig ikke om stationære genstande. Visse metalhegn, midterrabatter eller betonvægge kan give falske advarsler.

 • Kraftig regn, sne, tåge og andre ekstreme vejrforhold kan forringe radarens ydeevne. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på dine omgivelser.

 • Brug aldrig denne funktion i Anhængertilstand.

 • Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert og overholde gældende trafiksikkerhedslove og -regler.

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler og forholdsregler omfatter ikke alle de forhold, som kan påvirke normal drift af Advarsel om åben dør (DOW). Der er mange faktorer, der kan forstyrre Advarsel om åben dør (DOW). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA)

Når køretøjet kører langsomt, og hvis systemet registrerer en mulige kollisionsrisiko mellem køretøjet og det køretøj, der krydser foran, kan funktionen Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA) advare føreren om at være forsigtig via visuelle og hørbare alarmer.

Advarsel 两侧来车预警仅供参考,无法替代您的目视检查。两侧来车预警作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用来车预警。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Advarsel om tværgående trafik er kun et supplement til og ikke en erstatning for din visuelle observation.

Som en førerassistentfunktion kan Advarsel om tværgående trafik ikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforhold og beslutte, om du vil bruge Advarsel om tværgående trafik eller ej, når din sikkerhed er sikret.

Det er altid dit ansvar at sikre, at køretøjet køres på en sikker måde og overholder gældende færdselslove og -regler.

Slå Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA) til og fra

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA) for at slå denne funktion til eller fra.

Når funktionsbetingelserne er opfyldt, og hvis der er en potentiel kollisionsrisiko med det forankrydsende køretøj, påmindes du via visuelle og hørbare alarmer på visningen for den dynamiske miljøsimulering, 360-graders visningsgrænsefladen og Parkeringsassistentgrænsefladen.

Funktionsbetingelser for Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA):

 • Køretøjets hastighed er under 15 km/t og over 0 km/t.

 • Hastigheden af det forankrydsende køretøj er inden for et bestemt interval af den normale hastighed.

 • Den forreste sidelæns radar fungerer normalt og har et tydeligt synsfelt.

 • Føreren sidder ned

 • Bilen er i gearposition D

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Foranstaltninger og restriktioner

Målene nedenfor kan ikke garanteres at blive identificeret og udløser muligvis en reaktion, herunder, men ikke begrænset til:

 • Motorcykler

 • Elcykler

 • Trehjulede cykler

 • Fodgængere

 • Dyr

 • Cykler

 • Andre genstande, der ikke er køretøjer

Målene herunder vil ikke udløse en reaktion. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Modkørende køretøjer/køretøjer, der kører i samme retning

 • Stillestående genstande

Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA) reagerer ikke på mål i sensorens blinde vinkler. Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA) kan ikke registrere sidelæns køretøjer foran dit køretøj via forhindringer eller parkerede køretøjer.

Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA) kan f.eks. ikke registrere forankrydsende køretøjer i følgende situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Standsning i allerinderste position

 • Parkeringsbåsen er skrå

Følgende situationer kan føre til fejl i radargenkendelsen og påvirke funktionen af Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA), herunder, men ikke begrænset til:

 • Fejlplaceret eller blokeret radar, eller radar dækket af mudder, is og sne, metalplader, tape, mærkater, blade etc.

 • Radaren eller området omkring den er påvirket på grund af en kollision, en ridse etc.

 • Ekstremt vejr såsom regn, sne, tåge, dis, som kan påvirke radarens ydeevne

 • På grund af begrænsningen af radarens målgenkendelseskarakteristika kan der under sjældne omstændigheder forekomme falske alarmer for visse metalbarrierer, grønne bælter, cementvægge etc.

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de forhold, som kan påvirke normal drift af Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA). Der er mange faktorer, der kan forstyrre Advarsel om krydsende trafik foran (FCTA). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B)

Når du bakker, og hvis systemet registrerer en potentiel kollisionsrisiko med det bagvedkrydsende køretøj, kan funktionen Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B) advare føreren om at være opmærksom op sikkerheden via visuelle og hørbare alarmer og endda forbedre advarselsvirkningen til føreren ved at bremse kortvarigt, hvis det er nødvendigt.

Advarsel 两侧来车预警仅供参考,无法替代您的目视检查。两侧来车预警作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用来车预警。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Advarsel om tværgående trafik er kun et supplement til og ikke en erstatning for din visuelle observation.

Som en førerassistentfunktion kan Advarsel om tværgående trafik ikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforhold og beslutte, om du vil bruge Advarsel om tværgående trafik eller ej, når din sikkerhed er sikret.

Det er altid dit ansvar at sikre, at køretøjet køres på en sikker måde og overholder gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 不可在拖挂模式下使用该功能。

Brug aldrig denne funktion i Bugseringstilstand.

Advarsel 后侧来车预警及辅助仅作提醒警示,不能确保将爱车刹停,切勿依赖该功能避免碰撞或减弱碰撞影响。

Advarsel om tværgående trafik bagtil giver kun en advarsel og kan ikke garantere, at køretøjet standses. Du må aldrig stole på den for at undgå en kollision eller reducere virkningen af en kollision.

Slå Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B) til eller fra

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B) for at slå denne funktion til eller fra.

Når den er slået til, kan du vælge niveauet i indstillingerne for Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B):

 • Kun alarm: Når køretøjets hastighed er under cirka 15km/t og funktionsbetingelserne er opfyldt, og hvis der er en potentiel kollisionsrisiko med det bagvedkrydsende køretøj, påmindes du via visuelle og hørbare alarmer på det digitale instrumentpanel, 360-graders visningsgrænsefladen og Parkeringsassistentgrænsefladen.

 • Alarm og aktiv bremsning: Når køretøjets hastighed er cirka 1-15 km/t og funktionsbetingelserne er opfyldt, advares du ud over visuelle og hørbare alarmer med en kortvarig aktiv bremsning, hvis det er nødvendigt, men det kan ikke sikre, at køretøjet standser.

Funktionsbetingelser for Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B):

 • Hastigheden af det bagvedkrydsende køretøj er mellem ca. 5 og 60 km/t

 • Den bageste sidelæns radar fungerer normalt og har et tydeligt synsfelt

 • Føreren sidder ned

 • Alle døre er lukket

 • Bilen er i gearposition R

Advarsel 当您选择提醒及主动制动时,若深踩制动踏板或加速踏板,主动制动功能可能不会介入。

Når du vælger Advarsel og bremsning, kan det være, at funktionen ikke griber ind, hvis du trykker helt på bremsepedalen eller speederpedalen.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Foranstaltninger og restriktioner

Målene nedenfor kan ikke garanteres at blive identificeret og udløser muligvis en reaktion, herunder, men ikke begrænset til:

 • Motorcykler

 • Elcykler

 • Trehjulede cykler

 • Fodgængere

 • Dyr

 • Cykler

 • Andre genstande, der ikke er køretøjer

Målene herunder vil ikke udløse en reaktion. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Modkørende køretøjer/køretøjer, der kører i samme retning

Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B) reagerer ikke på mål i sensorens blinde vinkler. Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B) kan ikke registrere køretøjer bag dit køretøj via forhindringer eller parkerede køretøjer.

Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B) kan f.eks. ikke registrere bagvedkrydsende køretøjer i følgende situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Standsning i allerinderste position

 • Parkeringsbåsen er skrå

Følgende situationer kan føre til fejl i radargenkendelsen og påvirke funktionen af Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B), herunder, men ikke begrænset til:

 • Fejlplaceret eller blokeret radar, eller radar dækket af mudder, is og sne, metalplader, tape, mærkater, blade etc.

 • Radaren eller området omkring den er påvirket på grund af en kollision, en ridse etc.

 • Ekstremt vejr såsom regn, sne, tåge, dis, som kan påvirke radarens ydeevne

 • På grund af begrænsningen af radarens målgenkendelseskarakteristika kan der under sjældne omstændigheder forekomme falske alarmer for visse metalbarrierer, grønne bælter, cementvægge etc.

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de forhold, som kan påvirke normal drift af Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B). Der er mange faktorer, der kan forstyrre Advarsel om krydsende trafik bagved med bremsning (RCTA-B). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Aktiv vognbaneskift (ALC)

Aktivt vognbaneskift (ALC) tilføjer en assistancefunktion til vognbaneskift på grundlag af udførelsen af vognbanecentrering. Når denne funktion er slået til i Indstillinger, hjælper systemet køretøjet ved at udføre vognbaneskiftet ved at slå blinklyskontakten til, når miljø- og vejforholdene opfylder visse krav.

Aktivt vognbaneskift (ALC) er anvendelig på veje med høj hastighed. Den aktuelle og ønskede vognbane skal være godt oplyst, have tydelig vognbaneafmærkning og plads til at skifte vognbane.

Advarsel ALC作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用ALC。在使用ALC时,如发现交通状况、道路环境或车辆状况不适宜使用该功能,或存在其他不安全因素,您应随时准备全权接管爱车。您始终承担着安全变道、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Som en køreassistentfunktion kan automatisk vognbaneskift ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og selv beslutte, om du vil bruge automatisk vognbaneskift, hvis det er sikkert. Du skal altid være klar til at tage over, hvis du finder ud af, at trafik-, vej- eller køretøjsforholdene ikke er egnede til automatisk vognbaneskift, eller hvis der er andre usikre faktorer.

Du bærer altid det endelige ansvar for at skifte vognbane på en sikker måde og overholde gældende færdselslove og -regler.

Aktivér/deaktivér Aktivt vognbaneskift (ALC)

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Aktivt vognbaneskift (ALC) for at slå denne funktion til eller fra.

Funktionsbetingelser for Aktivt vognbaneskift (ALC):

 • Føreren har hænderne på rattet.

 • Vognbanecentrering (LCC) er aktiveret og fungerer normalt.

 • Aktivt vognbaneskift (ALC) er aktiveret og fungerer normalt.

 • Sensoren fungerer korrekt, og synsfeltet er tydeligt.

 • Køretøjets hastighed er cirka 60-130 km/t.

 • Den aktuelle og ønskede vognbane opfylder alle sikkerhedsbetingelserne for at skifte vognbane. For eksempel:

  • Vognbanemarkeringen på siden af vognbaneskiftet er en stiplet linje.

  • Kurverne på den aktuelle og ønskede vognbane er små.

  • Køretøjet holder en sikker afstand til de forankørende og bagvedkørende køretøjer i den aktuelle og ønskede vognbane.

  • Der er ingen Registrering af blinde vinkler (BSD) og Advarsel om vognbaneskift (LCA) eller andre alarmer i den målvognbanen.

  • Vognbaneafmærkningen på begge sider af målvognbanen er tydelig.

 • Ingen af komponenterne for Aktivt vognbaneskift (ALC) er defekte, go køretøjet opfylder alle sikkerhedsbetingelser. For eksempel:

  • Ingen fejl med blinklyset

  • Føreren sidder ned

  • Føreren har spænd sikkerhedsselen

  • Alle døre er lukket

  • Bilen er i gearposition D

  • Chaufføren trykker ikke på bremsen

  • ABS-system, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke udløst

Når funktionen Aktivt vognbaneskift (ALC) slås til i Indstillinger betyder det ikke, at funktionen er blevet aktiveret.

Når funktionsbetingelserne er opfyldt, skal du visuelt kontrollere sikkerheden af vognbaneskiftets omgivelser og derefter aktivere blinklyskontakten på det tilsvarende side. Systemet registrerer, om dine hænder er på rattet.

 • Systemet aktiverer funktionen Aktivt vognbaneskift (ALC) for at hjælpe med at skifte vognbane, hvis det registreres, at betingelserne for vognbaneskift er opfyldt. Nu viser den dynamiske miljøsimulering lysstriben på den tilsvarende side, og striben bliver blå og forsvinder, når vognbaneskiftet er udført. Når der er skiftet vognbane, skal du bekræfte, at blinklyskontakten er slået tilbage.

 • Systemet udfører ikke vognbaneskiftet, hvis det registreres, at betingelserne for vognbaneskift ikke opfyldes, og den dynamiske miljøsimulering viser lysstriben på den tilsvarende side, der bliver rød.

Inden eller under et vognbaneskift, kan du skubbe blinklyskontakten i modsat retning af vognbaneskiftet for at annullere vognbaneskiftet. Når følgende situationer opstår, afbrydes vognbaneskiftet, og du bliver via det digitale instrumentpanel og lydadvarsler mindet om behovet for at overtage kontrollen med køretøjet:

 • Funktionen Aktivt vognbaneskift (ALC) registrerer et usikkert miljø for vognbaneskift, f.eks. når aktiveringsalarmerne for Registrering af blinde vinkler (BSD) og Advarsel om vognbaneskift (LCA) tændes.

 • Styreassistance afsluttes af årsager som f.eks. overtagelse af styring med rattet, utydelig vognbaneafmærkning samt kørsel gennem meget kurvede sving.

 • Adaptiv fartpilot og Styreassistance afsluttes samtidig af årsager som f.eks., at der trykkes på knappen og der trædes på bremsen.

Advarsel ALC 每次只能变换一个车道。

Aktivt vognbaneskift kan kun skifte én vognbane ad gangen.

Advarsel 夜晚若光线、视野不佳,车道线不清晰,可能无法完成辅助变道。

Automatisk vognbaneskift kan mislykkes, hvis lyset og sigtbarheden er dårlig om natten, eller hvis vognbanelinjerne ikke er tydelige.

Advarsel ALC可能会因预料之外的情况意外退出。请您始终关注交通状况及道路环境,并随时准备全权接管爱车。

Aktivt vognbaneskift kan pludselig blive annulleret på grund af uventede omstændigheder. Vær altid opmærksom på trafikken og vejforholdene, og vær forberedt på at tage over når som helst.

Advarsel 您必须在变道前及变道中,时刻确认变道是否安全合适,请注意ALC 无法响应行人、障碍物、迎面驶来的车辆等。切勿依赖ALC判断的行驶路径。您始终承担着安全变道的最终责任。

Du skal altid bekræfte, om det er sikkert og hensigtsmæssigt, før og når du skifter vognbane. Bemærk, at automatisk vognbaneskift ikke kan reagere på fodgængere, forhindringer, modkørende køretøjer osv. Stol aldrig udelukkende på automatisk vognbaneskift for at vælge en kørevej. Du bærer altid det endelige ansvar for at skifte vognbane på en sikker måde.

Visning af dynamisk miljøsimuleringsdisplay

 • Aktivt vognbaneskift (ALC) foretager et vognbaneskift.

 • Aktivt vognbaneskift (ALC) afbryder eller kan ikke foretage et vognbaneskift.

 • Aktivt vognbaneskift (ALC) fuldfører vognbaneskiftet.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Foranstaltninger og restriktioner

Følgende situationer kan forhindre Aktivt vognbaneskift (ALC) i at fuldføre vognbaneskiftet eller fungere som forventet, hvilket kræver, at føreren overtager kontrollen med rattet når som helst, hvilket omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Kørsel gennem sving, der er for skarpe, f.eks. højhastighedstilkørsler

 • Vognbaneafmærkning af den nuværende og ønskede vognbane ikke er tydelig, slidt, mangler, overstreget eller skærmet af andre køretøjer eller landskaber

 • Kørsel gennem vejstrækninger uden vognbaneafmærkning, f.eks. specialveje, vejkryds og arbejdspladser

 • Kørsel gennem områder med utydelig vognbaneafmærkning, f.eks. områder med vognbaneafmærkning, der sammenfletter eller adskiller, højhastighedstilkørselskryds, vejkryds i byzone og venstresvingsbaner

 • Kørsel gennem vejstrækninger med særlig vognbaneafmærkning, f.eks. hastighedsreduktion og kanaliseringsafmærkninger

 • Der er kanter eller andre streger med stor kontrast på vejene i stedet for vognbaneafmærkning, f.eks. sammenføjninger på vejbelægning og kantsten

 • Vognbaneafmærkninger kan ikke genkendes eller genkendes ikke korrekt på grund af højdeændring, f.eks. op ad eller ned ad bakke

 • Vognbaneafmærkninger kan ikke genkendes eller genkendes ikke korrekt på grund af lys, såsom reflektion af vognbaneafmærkninger på grund af stærk lys, dårligt udsyn eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller mørke

 • Afstanden mellem vognbaneafmærkningen på begge sider af den nuværende vognbane og destinationsvognbanen er for stor eller for lille

Følgende situationer kan føre til fejl i kameragenkendelse, hvilket gør det umuligt at fuldføre vognbaneskiftassistancen, hvilket omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af kameraet

 • Blokeret eller snavset kamera

 • Begrænset genkendelse om natten

 • Mørke omgivelser som for eksempel ved daggry, i tusmørke, om natten, i tunneller

 • Pludselige ændringer i den omgivende lysstyrke, f.eks. når man kører ind i eller ud af en tunnel

 • Store skygger kastet af bygninger, landskabet eller store køretøjer

 • Kamera direkte eksponeret for lys

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude, som falder på din bil

 • Vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne etc. på forruden foran kameraet

 • Våde veje

Følgende situationer kan føre til fejl i radargenkendelse, hvilket gør det umuligt at fuldføre vognbaneskiftassistancen, hvilket omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fejlplaceret eller blokeret radar, eller radar dækket af mudder, is og sne, metalplader, tape, mærkater, blade etc.

 • Radaren eller området omkring den er påvirket på grund af en kollision, en ridse etc.

 • Ekstremt vejr såsom regn, sne, tåge, dis, som kan påvirke radarens ydeevne

 • På grund af begrænsningen af radarens målgenkendelseskarakteristika kan der under sjældne omstændigheder forekomme falske alarmer for visse metalbarrierer, grønne bælter, cementvægge etc.

Følgende situationer kan føre til en fejl i LiDAR-genkendelsen, påvirke funktionen af vognbaneskiftassistance og endda deaktivere funktionen, hvilket omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af LiDAR-enheden

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude

 • Kørsel på våde eller vandfyldte veje

 • Vand, støv, mikroridser, olieslam, snavs, is, sne, farvet eller transparent film eller andre hindringer på LiDAR-vinduet

 • Overophedning af LiDAR-enheden på grund af længerevarende soleksponering

 • På grund af begrænsningen af LiDAR-enhedens egenskaber kan der i sjældne særlige tilfælde forekomme falske alarmer for færdselstavlerne eller højhastigheds-antikollisionssøjler i højhastigheds- eller forhøjede vejsektioner

Aktivt vognbaneskift (ALC) kan overse eller registrere forhindringer forkert i den ønskede og den aktuelle vognbane. Du skal aldrig kontrollere, om det er sikkert og hensigtsmæssigt at skifte vognbane før og under vognbaneskiftet. Målene nedenfor kan ikke garanteres at blive identificeret og udløser muligvis en reaktion, herunder, men ikke begrænset til:

 • Køretøjer, der krydser fra siden

 • Motorcykler, trehjulede motorcykler

Målene herunder vil ikke udløse en reaktion. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fodgængere

 • Cykler

 • Dyr

 • Trafiklys

 • Vægge

 • Vejblokader

 • Modkørende køretøjer

 • Andre genstande, der ikke er køretøjer

Advarsel ALC不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。ALC可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Automatisk vognbaneskift kan ikke garantere genkendelse af specialformede mål. Vær ekstra opmærksom på målene, især om natten. Sådanne køretøjer omfatter køretøjer med overdækket bagende eller uregelmæssig form, køretøjer med en bagende under en vis højde og ulastede lastvogne.

 • Automatisk vognbaneskift kan overse stationære eller langsomt kørende køretøjer, især om natten, hvor føreren skal være ekstra opmærksom.

Det anbefales ikke at bruge Aktivt vognbaneskift (ALC) ved særlige eller komplekse vejforhold, der omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Vandfyldte veje, mudrede veje, huller, is- og snedækkede veje, veje med hastighedsbump, veje med forhindringer

 • Trafikforhold med mange fodgængere, cykler eller dyr

 • Komplekse og skiftende trafikforhold såsom travle vejkryds, motorvejsramper, voldsomt trafikerede veje

 • Snoede og bugtede veje, hurtigt svingende veje

 • Veje op og ned ad bakke

 • Ujævne veje

 • Smalle veje

 • Ind- og udkørsler fra tunnel

 • Ikke-standardiserede veje

 • Veje uden midterrabat

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de situationer, som kan påvirke normal drift af Aktivt vognbaneskift (ALC). Der er mange faktorer, der kan forstyrre Aktivt vognbaneskift (ALC). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Vognbanecentrering (LCC)

Vognbanecentrering (LCC) giver en styreassistancefunktion til at holde bilen i vognbanen på basis af bilens hastighedskontrol- og afstandsholdefunktioner under adaptiv fartpilot. Vognbanecentrering (LCC) bruger højdefinitionskameraer, radar og LiDAR til at detektere forankørende køretøjer på kørebanen for aktivt at kontrollere køretøjets hastighed og opretholde afstanden mellem det selv og den forankørende. Vognbanecentrering (LCC) bruger også højdefinitionskameraer til at identificere vognbaneafmærkningen. Når vejafmærkningerne på begge sider er tydelige, kan det hjælpe med styringen for at holde bilen i den rigtige vejbane.

Som en førerassistance har vognbanecentrering (LCC) ikke automatiske kørselsfunktioner, så føreren skal holde begge hænder på rattet og holde sig fokuseret, så føreren er parat til når som helst at tage kontrol over bilen.

Vognbanecentrering (LCC) er hovedsageligt til brug på lukkede veje med tydelige vejafmærkninger og begrænset adgang såsom forhøjede hovedveje eller voldsomt trafikerede vejstrækninger.

Advarsel 若两侧车道线清晰,车道居中辅助力求将车辆保持在车道内。在特殊路况或者雨天、夜晚光线不良等情况下,车道居中辅助识别车道线能力降低,可能导致无法以适当方式保持在车道内或存在刮蹭风险,建议暂时关闭车道居中辅助或切换为自适应巡航。

Vognbanecentrering bestræber sig på at holde køretøjet i vognbanen, når der er frie vognbanelinjer på begge sider. Særlige vejforhold og dårlig belysning på regnvejrsdage eller om natten kan resultere i nedsat vognbanegenkendelse, manglende evne til at holde køretøjet i vognbanen eller skrammer. I dette tilfælde foreslås det, at du midlertidigt slår Vognbanecentrering fra og skifter til Adaptiv fartpilot.

Advarsel 车道居中辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用车道居中辅助。

Som en køreassistentfunktion kan Vognbanecentrering ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforhold og beslutte, om du vil bruge Vognbanecentrering eller ej, når din sikkerhed er sikret.

Du skal altid være klar til at tage over, hvis du finder ud af, at trafik-, vej- eller køretøjsforholdene ikke er egnede til at aktivere Vognbanecentrering, eller hvis der er andre usikre faktorer.

Du bærer altid det endelige ansvar for at holde en passende afstand og hastighed og overholde gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 驾驶时不可以有以下行为: 完全依靠本系统;在恶劣天气使用本系统;在行人,自行车或者动物较多的环境中使用本系统;在转弯半径较小的道路使用本系统;在车道线不清晰或者光线条件不良时使用本系统;双手离开方向盘;视线离开行驶道路。

Følgende adfærd er forbudt under kørsel:

 • At stole udelukkende på systemet

 • Brug af funktionen under dårlige vejrforhold

 • Brug af systemet i et miljø, hvor der er mange fodgængere, cykler eller dyr

 • Brug af systemet i skarpe kurver

 • Brug af systemet, når vognbanelinjerne er uklare eller belysningen er dårlig

 • Fjerne hænderne fra rattet

 • Fjerne blikket fra vejen

Advarsel 车道居中辅助是一个舒适性功能,而非防碰撞功能,所以其最大减速度有限,小于自动紧急制动和手动驾驶时所能请求的最大减速度。因此切勿依赖车道居中辅助对爱车进行充分减速从而避免碰撞。

Som en funktion, der er beregnet til kørekomfort og ikke til at forhindre kollisioner, har Vognbanecentrering en begrænset maksimal deceleration, der er mindre end den maksimale deceleration, der kræves ved automatisk nødbremse og manuel kørsel. Forlad dig derfor aldrig udelukkende på Vognbanecentrering til at bremse køretøjet, når du skal undgå en kollision.

Vognbanecentrering kan muligvis ikke standse dit køretøj eller opretholde en sikker afstand til det forankørende køretøj, når den relative hastighed mellem dit køretøj og det forankørende køretøj er stor. I dette tilfælde skal du straks forlade Vognbanecentrering. Forlad dig ikke på, at Vognbanecentrering vil bringe dit køretøj til fuldstændig standsning, uanset om det følger efter et stationært køretøj eller et forankørende køretøj.

Advarsel Lane Centering Control has a limited steering torque that is less than the maximum steering force required in normal driving scenarios. Therefore, do not rely solely on Lane Centering Control to steer your vehicle. You should always be prepared to take over the steering, especially when navigating curves.

Vognbanecentrering har et begrænset drejningsmoment, der er mindre end den maksimale styrekraft, der kræves ved normal kørsel. Du må derfor ikke udelukkende stole på Vognbanecentrering til at styre dit køretøj. Du skal altid være forberedt på at overtage styringen, især når du navigerer i kurver.

Overtag styringen straks, når du kører i sving, vender rundt og kører på snoede veje eller veje med skarpe kurver. Du må ikke stole på Vognbanecentrering i disse situationer på grund af begrænset synlighed af vognbanerne.

Aktivering/deaktivering af vognbanecentrering (LCC)

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Førerassistance, og vælg Vognbanecentrering for at slå denne funktion til eller fra.

Selv om du slår vognbanecentrering til i indstillingerne, betyder det ikke, at LCC er aktiveret.

 • Midterste knap: Aktiverer eller deaktiverer vognbanecentrering (LCC)

 • Op-knap: Forøg eller genoptag marchhastigheden

 • Ned-knap: reducer kørehastigheden marchhastigheden

 • Venstre knap: reducer følgeafstanden

 • Højre knap: Øg følgeafstanden

 1. Indstil marchhastighed

 2. Målkøretøj forude

 3. Følgetid og -afstand

 4. Statusring for vognbanecentrering (LCC)

  • Når ringen ikke vises: Vognbanecentrering (LCC) er ikke aktiveret, eller betingelserne for aktivering er ikke opfyldt

  • Når ringen er grå: Vognbanecentrering (LCC) er på standby og kan ikke aktiveres igen

  • Når ringen er grå og blinker: Vognbanecentrering (LCC) er på styreassistance-standby, har adaptiv fartpilot-funktionerne og søger nu efter vejafmærkninger

  • Når ringen er blå med vognbanen fremhævet i gråt: Vognbanecentrering (LCC) er fuldt aktiv og har funktionerne adaptiv fartpilot og styreassistance.

Når driftsbetingelserne er opfyldt, skal du trykke på den midterste knap for at slå vognbanecentrering (LCC) til.

 • Hvis vejafmærkningerne i hver side er tydelige, og bilen befinder sig midt i den aktuelle vognbane, og du aktiverer styreassistance, vil adaptiv fartpilot også blive aktiveret.

 • Hvis vejafmærkningerne i hver side er utydelige, eller bilen ikke befinder sig midt i den aktuelle vognbane, vil den først aktivere adaptiv fartpilot og begynde at søge efter vejafmærkninger, og derpå aktivere styreassistance, hvis betingelserne er opfyldt.

Vognbanecentrering (LCC) er tilgængelig ved kørehastigheder mellem 0 og 180 km/t eller 0-110 mph.

 • Hvis kørehastigheden er under 30 km/t (20 mph), indstilles 30 km/t (20 mph) som marchhastigheden

 • Hvis kørehastigheden er mere end 30 km/t (20 mph), men ikke mere end 180 km/t (110 mph), indstilles den aktuelle kørehastighed som marchhastigheden

Når vognbanecentrering (LCC) aktiverer adaptiv fartpilot og begynder at søge efter vejafmærkninger, kan du slippe speederen, hvorefter systemet opretholder den indstillede marchhastighed.

 • Hvis der er en forankørende, justerer vognbanecentreringen (LCC) dit eget køretøjs hastighed i henhold til afstanden til den forankørende og dens hastighed, og den maksimale hastighed overstiger ikke marchhastigheden

 • Når der ikke er nogen forankørende, justerer vognbanecentreringen hurtigt dit køretøjs hastighed til marchhastigheden

Når vognbanecentrering (LCC) aktiverer styreassistance, hjælper det aktivt med styringen, men du skal dog holde hænderne let på rattet. Trykket af dine hænder kan have en let indvirkning på styreassistancen, du skal være meget opmærksom på køresituationen og være klar til når som helst at tage kontrol over rattet for at kontrollere bilens retning.

Rattet drejer, når Vognbanecentrering (LCC) kontrollerer styringen. Når Vognbanecentrering (LCC) accelererer aktivt, bevæger speederen sig ikke. Når bilen decelererer, kan bremsen muligvis bevæge sig.

Arbejdsbetingelse for Vognbanecentrering (LCC):

 • Hastigheden overstiger ikke 180 km/t eller 110 mph

 • Højopløsningskameraer, radar og LiDAR fungerer korrekt med tydeligt billede

 • Ingen komponenter i Vognbanecentrering (LCC) er defekte

 • Funktionen kan ikke aktiveres, når rattets styrevinkel er for stor

 • Køretøjet opfylder alle sikkerhedsbetingelser, herunder:

  • Føreren har hænderne på rattet

  • Føreren sidder ned

  • Føreren har spænd sikkerhedsselen

  • Alle døre er lukket

  • Bilen er i gearposition D

  • Chaufføren trykker ikke på bremsen

  • ABS-system, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke udløst

Sådan justeres hastigheden under Vognbanecentrering (LCC)

Når vognbanecentrering (LCC) er aktiv, skal du gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, trykke på Førerassistance > Justér hastighed med ratknap og vælge den passende måde at justere marchhastigheden på.

Marchhastigheden kan justeres med:

 • Tryk på +1, tryk på og hold +5

  • Tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden med 1 km/t

  • Tryk på og hold Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden til det nærmeste interval på 5 km/t; det vil sige, at hvis hastigheden er 82 km/t, skal du trykke på og holde Op-knappen på venstre side af rattet, hvorefter hastigheden vil blive øget til 85 km/t

 • Tryk på og hold +1, tryk på +5

  • Tryk på og hold Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden med 1 km/t

  • Tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden til det nærmeste interval på 5 km/t. Det vil sige, at hvis hastigheden er 82 km/t, skal du trykke på Op-knappen på venstre side af rattet, hvorefter hastigheden vil blive øget til 85 km/t.

Den maksimale indstillede hastighed for vognbanecentrering (LCC) er 180 km/t eller 110 mph.

Den minimale indstillede hastighed for vognbanecentrering (LCC) er 30 km/t, men det er muligt for køretøjet at decelerere til 0 km/t, når den følger den forankørende.

Advarsel 首次开启该功能默认为长按+1 短按+5。 巡航车速调节无法通过NOMI 语音调整。
 • Aktiver den første gang ved at trykke på og holde +1 eller ved at trykke kortvarigt på +5.

 • Marchhastigheden kan ikke reguleres via NOMI.

Advarsel 使用该功能行驶时,若系统检测到您未处于正常驾驶状态时(如您长时间未握住方向盘,长时间分心疲劳驾驶,或离开座位等),将在满足系统正常工作的条件的情况下激活紧急主动停车(EAS)功能。

Når du kører med denne funktion slået til, vil systemet, hvis det registrerer, at du ikke er i en normal køretilstand (f.eks. hvis du ikke holder rattet i længere tid, hvis du er distraheret og træt i længere tid, eller hvis du er ude af dit sæde), aktivere Akut nødstop, når de normale driftsbetingelser for systemet er opfyldt.

Sådan justeres følgetiden og afstanden under vognbanecentrering (LCC)

Når systemet er aktivt eller skal til at aktiveres, kan følgetiden og afstanden justeres i 5 indstillinger.

 • Tryk på højre-knappen på venstre side af rattet for at indstille følgetiden og -afstanden til en længere indstilling

 • Tryk på venstre-knappen på venstre side af rattet for at indstille følgetiden og -afstanden til en kortere indstilling

Overtagelse og genoptagelse

Når du kører med vognbanecentrering (LCC) aktiv, kan du aktivt overtage styringen af køretøjet ved at træde på speederen eller dreje på rattet. Vognbanecentrering (LCC) reagerer ikke længere på det forankørende målkøretøj, når du aktivt tager kontrol ved at træde kraftigt på speederen.

Vognbanecentrering (LCC) genaktiverer adaptiv fartpilot, så snart du slipper speederen.

Vognbanecentrering (LCC) og styreassistance vender tilbage til standby-status for øjeblikket, når du aktivt overtager kontrollen ved at dreje rattet, men adaptiv fartpilot forbliver aktiv og søger efter vejafmærkninger i løbet af den tid, hvor du styrer køretøjets retning.

Når du stopper med at dreje rattet, genoptages styreassistance automatisk, hvis vejafmærkningerne på begge sider er tydelige og bilen er midt i den aktuelle vognbane.

Når du har afsluttet vognbanecentrering (LCC) ved at trykke på eller ved at træde på bremsen, kan du aktivere den igen ved at trykke på op-knappen på venstre side af rattet, og du kan gendanne køretøjets hastighed til den tidligere indstillede hastighed.

Når vognbanecentrering (LCC) stopper køretøjet, fordi køretøjet forude stopper, kan du trykke på Op-knappen på venstre side af rattet eller træde på speederen for at genoprette den tidligere indstillede marchhastighed.

Aktivér vognbanecentrering (LCC) igen, og aktivér først adaptiv fartpilot, hvilket starter søgning efter vejafmærkninger, og hvis vejafmærkningerne på begge sider er tydelige og køretøjet befinder sig i midten af den aktuelle vognbane, kan du aktivere styreassistance.

Advarsel 在车道居中辅助的转向辅助功能正常工作时,

Når vognbanecentreringens (LCC) styreassistancefunktion fungerer korrekt,

 • hvis den aktive vognbaneskiftefunktion (ALC) er aktiveret i Indstillinger, når du aktiverer blinklyskontakten, udføres der et automatisk vognbaneskift med de opfyldte betingelser. Se yderligere oplysninger under "Aktivt vognbaneskift (ALC)".

 • Hvis den aktive vognbaneskiftefunktion (ALC) ikke er aktiveret i Indstillinger, når du aktiverer blinklyskontakten, afsluttes vognbanecentreringens (LCC) styreassistancefunktion midlertidigt for at skifte til standby, og du skal overtage rattet for at styre køretøjets retning i tide. Den adaptive fartpilot (ACC) beholdes, og der søges løbende efter vognbanemarkeringer. Styreassistancefunktionen gendannes automatisk, når betingelserne er opfyldt.

Advarsel When Steering Assist functions properly and Active Lane Change (ALC) is not enabled in Settings, please take over the steering and exit Steering Assist if you need to change lanes.

Når Styringsassistent fungerer korrekt, og Automatisk vognbaneskift (ALC) ikke er aktiveret i indstillingerne, skal du overtage styringen og afslutte Styringsassistent, hvis du har brug for at skifte vognbane.

Advarsel Steering Assist may fail to operate as intended in certain situations or disengage to standby while providing sound and text alerts to remind you to take over steering. During this time, Adaptive Cruise Control will remain on and continue searching for lane lines. When the required conditions are met, Steering Assist will resume automatically. including but not limited to:

Styringsassistenten kan i visse situationer ikke fungere efter hensigten eller slå fra til standby, mens den giver lyd- og tekstadvarsler for at minde dig om at overtage styringen. I denne periode forbliver Adaptiv fartpilot aktiveret og fortsætter med at søge efter vognbanelinjer. Når de nødvendige betingelser er opfyldt, genoptages Styringsassistent automatisk igen. herunder, men ikke begrænset til:

 • Bilen navigerer i skarpe kurver, f.eks. på motorvejsramper.

 • Vognbanelinjerne er uklare, slidte, mangler, overlapper hinanden eller er skjult af skygger fra andre køretøjer, bygninger eller landskabselementer.

 • Vejstrækningen har ingen vognbanelinjer, f.eks. ikke-standardiserede veje, kryds eller byggeområder.

 • Vejstrækningen har særlige vognbanelinjer, f.eks. bremselinjer eller omkørselslinjer.

 • Vognbanelinjerne er ikke klart opdelt, f.eks. vognbanelinjer, der går sammen eller afledes, motorvejsramper, vejkryds i byområder, venteområder for venstresving osv.

 • Der er kanter eller andre kontrastlinjer på vejen i stedet for vognbanelinjer, f.eks. vejfællesskaber eller kantsten.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af højdeændringer, f.eks. på skrånende veje.

 • Vognbanelinjerne kan ikke identificeres eller identificeres forkert på grund af lysforhold, f.eks. stærkt lys, som fører til reflekterende vognbanelinjer, og dårlig sigtbarhed eller utilstrækkeligt lys på grund af dårligt vejr eller om natten.

 • Vognbanerne er for brede eller for smalle.

Deaktivering af vognbanecentrering (LCC)

Vognbanecentrering (LCC) deaktiveres, kontrollerer ikke længere aktivt hastighed og retning og advarer dig, når:

 • Der trykkes på rat knappen

 • Der trædes på bremsen

Hvis arbejdsbetingelserne ikke længere er opfyldt, deaktiveres vognbanecentrering (LCC) desuden automatisk, og du skal tage kontrol over bremsen, speederen og rattet straks derefter for at tage kontrollen over køretøjets hastighed og retning.

Visning af dynamisk miljøsimuleringsdisplay

 • Standby for styreassistance har de adaptive fartpilotfunktioner og vil søge efter vejafmærkninger. Du styrer selv bilens retning.

 • Fuldt aktiv, som har funktionerne adaptiv fartpilot og styreassistance.

 • Deaktiveret og stillet tilbage til standby-tilstanden, hvor du kan genaktivere vognbanecentrering (LCC) ved at trykke på knappen.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Advarsel 当两侧车道线都不清晰,但近距离正前方有符合条件的车辆时,爱车可在短时间内跟车行驶。

Når ingen af vognbanelinjerne er fri, men der er et køretøj foran, som opfylder kravene, kan dit køretøj følge det forankørende køretøj i kort tid.

Advarsel 当两侧车道线都不清晰,跟随前车行驶时,若前车缓慢变换行驶路径,本车有与旁边车辆碰撞的风险,需要您随时准备接管车辆,保证行车安全。

Når vognbanelinjerne er uklare på begge sider, og dit køretøj følger efter det forreste køretøj, kan du kollidere med andre køretøjer i tilstødende vognbaner, hvis det forreste køretøj skifter vognbane med lav hastighed. Derfor skal du være forberedt på at tage over når som helst for at garantere din sikkerhed.

Hold hænderne på rattet og øjnene på vejen forude, når du kører med vognbanecentrering (LCC) aktiv.

 • Når systemet detekterer, at dine hænder har været væk fra rattet, og dine øjne har været væk fra vejen forude i et stykke tid, viser den dynamiske miljøsimulering "Hold hænderne på rattet" eller "Koncentrer dig om kørslen" og advarer dig hørligt.

 • Når systemet detekterer, at dine hænder stadig ikke er på rattet, og dine øjne stadig ikke er på vejen forude efter et stykke tid, viser den dynamiske miljøsimulering "Pilot vil blive deaktiveret, anbring straks hænderne på rattet" eller "Pilot deaktiveres, tag straks kontrol over køretøjet" og bliver ved med at advare dig hørligt.

 • Når systemet detekterer, at dine hænder altid har været væk fra rattet, og dine øjne altid har været væk fra vejen forude efter et stykke tid, viser den dynamiske miljøsimulering "Aktiv nødstandsning er aktiveret, køretøjet skal til at stoppe" og advarer dig hørligt, ledsaget af NOMI-stemmeprompten "Køretøjet stopper" og dobbeltblinkende lamper.

Når systemet detekterer, at dine hænder er på rattet og dine øjne på vejen forude, forsvinder advarslen.

Opretholdelse af sikker afstand

Når dynamisk omgivelsessimulation viser advarslen "Kør forsigtigt, afstanden til den forankørende er for kort", betyder det, at der er risiko for kollision, fordi den maksimale deceleration, som er tilgængelig for vognbanecentrering (LCC), ikke længere kan opretholde en sikker afstand, og du skal straks tage kontrollen over bremsepedalen og rattet for at tage kontrol over køretøjets hastighed og retning.

Advarsel 如您发现危险,切勿等待该警示出现再采取行动,请立刻接管车辆。

Hvis du kommer ud for en farlig situation, skal du ikke vente på en advarsel, før du griber ind og straks tage over med det samme.

Startadvarsel for forankørende

Når vognbanecentrering (LCC) standser køretøjet, fordi den forankørende stopper

 • Hvis den forankørende starter, følger vognbanecentreringen (LCC) den og starter ligeledes aktivt køretøjet. Du skal altid være opmærksom på omgivelserne omkring dig for at forhindre, at der opstår kollisionsulykker;

 • Når bilen stopper, fordi køretøjet foran stopper i mere end cirka 5 sekunder, før den starter igen for at følge køretøjet foran, vil den advare dig hørligt;

 • Når bilen stopper, fordi køretøjet foran stopper i mere end ca. 5 sekunder, og systemet detekterer forhindringer forude, som kan påvirke kørslen, vil den dynamiske omgivelsessimulation vise prompten "Den forankørende begynder at køre", og du skal genaktivere Startadvarsel for forankørende ved at trykke på Op-knappen på venstre side af rattet eller træde på speederen efter at have kontrolleret omgivelserne;

 • Efter cirka 5 minutter deaktiveres vognbanecentrering (LCC), og elektrisk parkering aktiveres i stedet for.

Efter at vognbanecentrering (LCC) har standset bilen, fordi den forankørende stopper, starter den først bilen igen, når afstanden til den forankørende er over 4 meter.

Intelligent hastighedsassistance

Når det er aktiveret og bilen kører på en hovedlandevej eller overhaler under vognbanecentrering (LCC), advarer den dig om at ændre hastighedsgrænsen, når der registreres en ændring i vejens fartbegrænsning. Du kan manuelt bekræfte, at du vil bevare marchhastigheden, så den svarer til den aktuelle fartbegrænsning på vejen.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Intelligent hastighedsassistance for at slå denne funktion til eller fra.

Advarsel 智能限速控制仅供参考,无法替代您的目视检查。切勿完全依赖道路标识识别的限速信息进行驾驶。当车辆的行驶速度超出道路限速时,会通过视觉方式,提示您当前处于超速状态。

Intelligent Speed Control er kun et supplement til og fungerer ikke som en erstatning for din visuelle observation. Stol aldrig udelukkende på de oplysninger om hastighedsgrænser, der genkendes af Traffic Sign Recognition.

Når køretøjets hastighed overstiger vejens hastighedsgrænse, får du en visuel advarsel om overskridelse af hastigheden.

Advarsel 智能限速控制作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路标识识别智能限速控制。
 • Intelligent Speed Control er en køreassistent, men kan ikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold. Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og selv beslutte, om du vil bruge Traffic Sign Recognition og Intelligent Speed Control, hvis det er sikkert.

 • På nuværende tidspunkt fungerer Intelligent Speed Control ikke under komplekse vejforhold som f.eks. ramper.

 • Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert og overholde gældende færdselslove og -regler.

 • Intelligent Speed Control kombinerer hastighedsbegrænsningsoplysningerne fra kortet for at vise hastighedsbegrænsningsoplysningerne på det digitale kombiinstrument. Der vises ingen hastighedsbegrænsningsoplysninger, når der ikke er nogen kilde til hastighedsbegrænsningsoplysninger fra kortet.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Foranstaltninger og restriktioner

De følgende situationer kan få kameraet til at identificere forhindringer, påvirke ydeevnen af vognbanecentrering (LCC) eller sågar medføre deaktivering. Det omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af kameraet

 • Blokeret eller snavset kamera

 • Begrænset genkendelse om natten

 • Mørke omgivelser som for eksempel ved daggry, i tusmørke, om natten, i tunneller

 • Pludselige ændringer i den omgivende lysstyrke, f.eks. når man kører ind i eller ud af en tunnel

 • Store skygger kastet af bygninger, landskabet eller store køretøjer

 • Kamera direkte eksponeret for lys

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude, som falder på din bil

 • Vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne etc. på forruden foran kameraet

 • Våde veje

De følgende situationer kan få radaren til at identificere forhindringer, påvirke ydeevnen af vognbanecentrering (LCC) eller sågar medføre deaktivering. Det omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fejlplaceret eller blokeret radar, eller radar dækket af mudder, is og sne, metalplader, tape, mærkater, blade etc.

 • Radaren eller området omkring den er påvirket på grund af en kollision, en ridse etc.

 • Ekstremt vejr såsom kraftig regn, sne, tåge, som kan påvirke radarens ydeevne

 • På grund af begrænsningen af radarens målgenkendelseskarakteristika kan der under sjældne omstændigheder forekomme falske alarmer for visse metalbarrierer, grønne bælter, cementvægge etc.

De følgende situationer kan få LiDAR-enheden til at identificere forhindringer, påvirke ydeevnen af vognbanecentrering (LCC) eller sågar medføre deaktivering. Det omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af LiDAR-enheden

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude

 • Kørsel på våde eller vandfyldte veje

 • Vand, støv, mikroridser, olieslam, snavs, is, sne, farvet eller transparent film eller andre hindringer på LiDAR-vinduet

 • Overophedning af LiDAR-enheden på grund af længerevarende soleksponering

 • På grund af begrænsningen af LiDAR-enhedens egenskaber kan der i sjældne særlige tilfælde forekomme falske alarmer for færdselstavlerne eller højhastigheds-antikollisionssøjler i højhastigheds- eller forhøjede vejsektioner

Køretøjet reagerer kun på vognbanecentrering (LCC), når betingelserne er opfyldt. Det kan muligvis ikke garanteres, at målene herunder, men kan udløse en reaktion, der omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Tværgående køretøjer

 • Motorcykler, trehjulede motorcykler

Målene herunder vil ikke udløse en reaktion. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fodgængere

 • Cykler

 • Kegler

 • Dyr

 • Trafiklys

 • Vægge

 • Vejblokader

 • Modkørende køretøjer

 • Andre genstande, der ikke er køretøjer

De følgende situationer kan medføre sen genkendelse og reaktion for Vognbanecentrering (LCC), fordi målet ikke er direkte foran. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Vognbanecentrering (LCC) reagerer ikke på mål i den sensorblinde zone. For eksempel kan den ikke detektere blinde vinkler i bilens hjørner og de blinde vinkler i bilens sider.

 • Når man nærmer sig et sving eller drejer langs vejen, kan nogle mål blive misforstået eller overset, og det kan resultere i uventet acceleration og deceleration af bilen.

 • Når du kører op ad bakke, kan den overse et mål eller fejlvurdere afstanden til den forankørende. Ved kørsel ned ad bakke kan den accelerere bilen og få den til at overskride marchhastigheden.

 • Når kun en del af karrosseriet på et køretøj i den tilstødende vognbane skærer ind foran dit køretøj (især når det er et større køretøj, der skærer ind, såsom en bus, lastbil osv.), kan den muligvis ikke reagere ved at genkende målet, og du skal tage kontrollen i tide.

 • Når dit køretøj brat skærer ind bag den forankørende, eller et andet køretøj brat skærer ind eller ud foran dit køretøj, kan den muligvis ikke reagere ved at genkende målet, og du skal tage kontrollen i tide.

Advarsel 该功能偶尔会在不需要加速或您未打算加速时进行加速,这可能是因跟随目标的变化或丢失所导致(特别是在转弯或变道过程中)
 • I sjældne tilfælde kan denne funktion accelerere dit køretøj, selv når det ikke er nødvendigt eller tilsigtet på grund af en ændring eller tab af målet (især ved kurve eller vognbaneskift).

 • I sjældne tilfælde kan denne funktion aktivere køretøjets bremser, når det ikke er nødvendigt eller tilsigtet på grund af registrering af køretøjer eller genstande eller en ændring i eller tab af et stationært mål i den tilstødende vognbane (især ved svingning eller vognbaneskift).

 • Når du følger efter det førende køretøj, kan accelerationen begrænses af denne funktion i et vist tidsrum af hensyn til din sikkerhed, hvis dit køretøj eller det førende køretøj skifter ud af den aktuelle vognbane. Du kan tage over ved at trykke på speederpedalen.

Advarsel 该功能无法保证所有情况都能准确识别目标,如您发现动态环境模拟上"车道线"显示的情况与实际不符,请谨慎驾驶,以便及时接管爱车。

Denne funktion kan ikke garantere nøjagtig målgenkendelse i alle situationer. Hvis du finder, at den viste "vognbanemarkering" fra den dynamisk simulation ikke stemmer overens med virkeligheden, skal du køre forsigtigt, så du kan tage styringen med køretøjet i tide. Hvilket omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Der er faktisk et forankørende køretøj, men det digitale instrumentpanel viser ikke målkøretøjet.

 • Der er faktisk ikke nogen forankørende, men det digitale instrumentpanel viser en forankørende.

Ved kørsel under særlige eller komplekse vejforhold anbefales det ikke at aktivere Vognbanecentrering (LCC), da det kan påvirke ydeevnen af den adaptiv fartpilot og vognbaneassistenten eller sågar medføre deaktivering. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Vandfyldte veje, mudrede veje, huller, is- og snedækkede veje, veje med hastighedsbump, veje med forhindringer

 • Trafikforhold med mange fodgængere, cykler eller dyr

 • Komplekse og skiftende trafikforhold såsom travle vejkryds, motorvejsramper, voldsomt trafikerede veje

 • Snoede og bugtede veje, hurtigt svingende veje

 • Veje op og ned ad bakke

 • Ujævne veje

 • Smalle veje

 • Ind- og udkørsler fra tunnel

 • Ikke-standardiserede veje

 • Veje uden midterrabat

Hvis køretøjet i de følgende situationer kører for hurtigt i forhold til den forankørende, kan vognbanecentreringen (LCC) have begrænset kontrol, hvilket vil resultere i, at den ikke er i stand til at opretholde en sikker afstand på en reaktiv måde, herunder, men ikke begrænset til:

 • Pludselige manøvrer af køretøjet forude (såsom pludselige sving, acceleration, deceleration etc.)

 • Et andet køretøj, som pludselig skærer ind eller ud foran din bil

 • Din egen bil skærer pludselig ind bag ved køretøjet forude

 • Din bil kører hen mod et stillestående eller langsomtkørende mål med høj fart

Den kan muligvis ikke sørge for tilstrækkelig bremsekraft i de følgende situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Bremsefunktionen kan ikke fungere fuldt ud (f.eks. når bremsedele er for kolde, for varme, våde etc.)

 • Forkert vedligeholdelse af bilen (overdreven slitage af bremser eller dæk, unormalt dæktryk etc.)

 • Bilen kører på særlige veje (for eksempel op ad bakke og ned ad bakke, med vand, mudder og huller, på is- og snefyldte veje etc.)

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de situationer, som kan påvirke normal drift af Vognbanecentrering (LCC). Der er mange faktorer, der kan forstyrre Vognbanecentrering (LCC). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Adaptiv fartpilot (ACC)

Adaptiv fartpilot (ACC) kan bruges til automatisk at synkronisere bilens hastighed med det forankørende køretøjs hastighed. Når der ikke er noget mål forude, som din bil kan reagere på, vil den køre med den indstillede hastighed. Når der er et mål at reagere på, styrer køretøjet automatisk hastigheden for at opretholde den følgeafstand, du indstiller.

Adaptiv fartpilot kan kun bruges til at kontrollere langsgående hastighed og afstand. Dette system omfatter start and stop-funktionen for adaptiv fartpilot, som gør det muligt for din bil at følge den forankørende, indtil det stopper (visse decelerationsbetingelser skal være opfyldt). Hvis køretøjet forude kører væk i løbet af kort tid, kan din bil automatisk starte og følge efter det. Hvis køretøjet forude holder stille i et stykke tid, vil din bil gå i parkeringstilstand.

Adaptiv fartpilot bør hovedsageligt bruges ved kørsel over lange afstande på tørre og jævne standardiserede og lige veje såsom motorveje, motortrafikveje og lange lige veje.

Advarsel 自适应巡航作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。自适应巡航只能控制爱车的速度,而无法控制爱车的行驶方向。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用自适应巡航。在使用自适应巡航时,如发现交通状况、道路环境或车辆状况不适宜使用该功能,或存在其他不安全因素,您应随时准备接管爱车。

Intelligent adaptiv fartpilot er en køreassistent, men kan ikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Intelligent adaptiv fartpilot styrer bilens hastighed, men ikke dens retning.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og selv beslutte, om du vil bruge Intelligent adaptiv fartpilot, hvis det er sikkert. Du skal altid være klar til at tage over, hvis du finder ud af, at trafik-, vej- eller køretøjsforholdene ikke er egnede til Intelligent adaptiv fartpilot, eller hvis der er andre usikre faktorer. Du bærer altid det endelige ansvar for at holde en passende afstand og hastighed og overholde gældende færdselslove og -regler.

Advarsel 驾驶时不可以有以下行为:完全依靠本系统;在恶劣天气情况下使用本系统;在行人、自行车或者动物较多的环境中使用本系统;在特殊道路使用本系统,比如施工道路、非公开道路;双手离开方向盘;视线离开行驶道路

Følgende handlinger er forbudt under kørsel:

 • At stole udelukkende på systemet

 • At bruge funktionen i dårligt vejr

 • At bruge systemet i et miljø, hvor der er mange fodgængere, cyklister eller dyr

 • At bruge systemet på ikke-standardiserede veje som f.eks. veje under vejarbejde eller private veje

 • Hænderne af rattet

 • Øjne på vejen

Advarsel As a feature for driving comfort, and not for preventing collision, Intelligent Adaptive Cruise Control has a limited maximum deceleration that is less than the maximum deceleration required by Autonomous Emergency Brake and manual driving scenarios. Therefore, never rely solely on Intelligent Adaptive Cruise Control to decelerate the vehicle when avoiding a collision. Intelligent Adaptive Cruise Control may fail to stop your vehicle or maintain a safe distance from the lead vehicle when the relative speed between your vehicle and the lead vehicle is great. In this case, press the brake pedal immediately for your safety. Do not rely on Adaptive Cruise Control to bring your vehicle to a full stop following the stationary vehicle or the lead vehicle in this situation.

Intelligent adaptiv fartpilot har en begrænset maksimal deceleration, som er mindre end den maksimale deceleration, der kræves ved automatisk nødbremsning og manuel kørsel, og som er en funktion, der skal sikre kørekomfort og ikke forebygge kollisioner. Forlad dig derfor aldrig udelukkende på Intelligent adaptiv fartpilot til at bremse køretøjet, når du skal undgå en kollision.

Intelligent adaptiv fartpilot kan muligvis ikke standse dit køretøj eller opretholde en sikker afstand til det forankørende køretøj, når den relative hastighed mellem dit køretøj og det forankørende køretøj er høj. Tryk i så fald straks på bremsepedalen for din egen sikkerheds skyld. Du må ikke stole på, at Intelligent adaptiv fartpilot bringer dit køretøj til standsning efter det stationære køretøj eller det forreste køretøj i denne situation.

Aktivering af adaptiv fartpilot

 • Midterknap : Aktivér eller afslut adaptiv fartpilot

 • Op-knap: Forøg eller genoptag marchhastigheden

 • Ned-knap: reducer kørehastigheden marchhastigheden

 • Venstre knap: reducer følgeafstanden

 • Højre knap: Øg følgeafstanden

Når driftsbetingelserne for adaptiv fartpilot er opfyldt, skal du trykke på midterknappen på venstre side af rattet for at aktivere adaptiv fartpilot.

Adaptiv fartpilot kan aktiveres ved en kørehastighed på 0 til 180 km/t (0-110 mph).

 • Hvis kørehastigheden er under 30 km/t (20 mph), indstilles 30 km/t (20 mph) som marchhastigheden

 • Hvis kørehastigheden er mere end 30 km/t (20 mph), men ikke mere end 180 km/t (110 mph), indstilles den aktuelle kørehastighed som marchhastigheden

Når adaptiv fartpilot er aktiveret, kan du slippe speederen for at opretholde den indstillede marchhastighed.

 • Hvis der er en forankørende, vil den adaptive fartpilot justere din egen bils hastighed i henhold til afstanden til den forankørende og dens hastighed, og den maksimale hastighed overstiger ikke marchhastigheden

 • Når der ikke er nogen forankørende, justerer den adaptive fartpilot hurtigt din bils hastighed til kørehastigheden.

Når du kører med brug af adaptiv fartpilot, kan du når som helst trykke speederen hårdt ned for at overtage bilen et kort stykke tid. På det tidspunkt vil adaptiv fartpilot ikke længere reagere på målkøretøjet forude, og din bil vil være fuldstændig under din kontrol. Når du slipper speederen, vil bilen vende tilbage til marchhastigheden.

Når adaptiv fartpilot aktivt accelererer bilen, vil speederen ikke bevæge sig. Når adaptiv fartpilot decelererer bilen, kan bremsepedalen bevæge sig.

Når du har afsluttet adaptiv fartpilot ved at trykke på midterknappen på venstre side af rattet eller ved at trykke ned på bremsen, kan du aktivere den igen ved at trykke på op-knappen på venstre side af rattet, og du kan gendanne bilens hastighed til den tidligere indstillede hastighed. Hvis du trykker på op-knappen på venstre side af rattet, mens du nedtrykker speederen, vil den aktuelle hastighed blive indstillet som marchhastigheden. Den maksimale indstillede hastighed er 180 km/t (110 mph).

Driftsbetingelser for adaptiv fartpilot

 • Højdefinitionskameraet, LiDAR-enheden og radaren fungerer normalt, og synsfeltet er klart

 • Ingen komponenter i adaptiv fartpilot er defekte

 • Køretøjet opfylder alle sikkerhedsbetingelser, herunder:

  • Føreren sidder ned

  • Føreren har hænderne på rattet

  • Føreren har spænd sikkerhedsselen

  • Alle døre er lukket

  • Bilen er i gearposition D

  • Chaufføren trykker ikke på bremsen

  • ABS-system, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke udløst

 • Funktionen kan ikke aktiveres, når rattets styrevinkel er for stor

 • Hastigheden overstiger ikke 180 km/t eller 110 mph

Advarsel 使用该功能行驶时,若系统检测到您未处于正常驾驶状态时(如您长时间未握住方向盘,长时间分心疲劳驾驶,或离开座位等),将在满足系统正常工作的条件的情况下激活紧急主动停车(EAS)功能。

Når du kører med denne funktion slået til, vil systemet, hvis det registrerer, at du ikke er i en normal køretilstand (f.eks. hvis du ikke holder rattet i længere tid, hvis du er distraheret og træt i længere tid, eller hvis du er ude af dit sæde), aktivere Akut nødstop, når de normale driftsbetingelser for systemet er opfyldt.

Deaktivering af adaptiv fartpilot

Adaptiv fartpilot deaktiveres, når:

 • Der trykkes på rat knappen

 • Der trædes på bremsen

Desuden deaktiveres den adaptive fartpilot også automatisk, når betingelserne ikke er opfyldt. Du kan tage kontrol over bilen straks efter, at den adaptive fartpilot er blevet deaktiveret.

Når den adaptive fartpilot er blevet deaktiveret, kan køretøjet sætte farten ned på grund af regenerativ bremsning og vil ikke være i stand til at opretholde den indstillede afstand til den forankørende.

Advarsel 自适应巡航可能会因预料之外的情况意外退出。请您始终关注交通状况及道路环境,并随时准备接管爱车。

Intelligent adaptiv fartpilot kan pludselig blive afbrudt på grund af uventede omstændigheder. Vær altid opmærksom på trafikken og vejforholdene, og vær forberedt på at tage over når som helst.

Justering af bilens hastighed med adaptiv fartpilot

Når adaptiv fartpilot er aktiv, skal du gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, trykke på Førerassistance > Justér hastighed med ratknap og vælge den passende måde at justere marchhastigheden på.

Marchhastigheden kan justeres med:

 • Tryk på +1, tryk på og hold +5

  • Tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden med 1 km/t

  • Tryk på og hold Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden til det nærmeste interval på 5 km/t; det vil sige, at hvis hastigheden er 82 km/t, skal du trykke på og holde Op-knappen på venstre side af rattet, hvorefter hastigheden vil blive øget til 85 km/t

 • Tryk på og hold +1, tryk på +5

  • Tryk på og hold Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden med 1 km/t

  • Tryk på Op- eller Ned-knappen på venstre side af rattet for at øge/mindske marchhastigheden til det nærmeste interval på 5 km/t. Det vil sige, at hvis hastigheden er 82 km/t, skal du trykke på Op-knappen på venstre side af rattet, hvorefter hastigheden vil blive øget til 85 km/t.

Den maksimale indstillede hastighed for adaptiv fartpilot er 180 km/t eller 110 mph.

Den minimale indstillede hastighed for adaptiv fartpilot er 30 km/t, men det er muligt for bilen at decelerere til 0 km/t, når den følger køretøjet forude.

Advarsel 首次开启该功能默认为长按+1 短按+5。 巡航车速调节无法通过NOMI 语音调整。
 • Aktiver den første gang ved at trykke på og holde +1 eller ved at trykke kortvarigt på +5.

 • Marchhastigheden kan ikke reguleres via NOMI.

Justering af følgetid og -afstand med adaptiv fartpilot

Når adaptiv fartpilot er aktiv eller på standby, kan følgetiden og -afstanden justeres i 5 niveauer.

 • Tryk på højre-knappen på venstre side af rattet for at indstille følgetiden og -afstanden til en længere indstilling

 • Tryk på venstre-knappen på venstre side af rattet for at indstille følgetiden og -afstanden til en kortere indstilling

Advarsel 当跟车时间距离被设置较近时,自适应巡航驾驶行为较为激烈,可能会引起不适。

Når tidsafstanden til det førende køretøj er indstillet kortere, reagerer Intelligente adaptiv fartpilot mere aggressivt, hvilket kan medføre et vist ubehag.

Advarsel 您有责任在任何时候确定并保持安全的跟车距离,请勿完全依靠自适应巡航保持车距。

Det er dit ansvar at bestemme og opretholde en sikker følgeafstand til enhver tid. Du må ikke udelukkende stole på, at Intelligente adaptiv fartpilot opretholder en nøjagtig eller passende afstand.

Visning af dynamisk miljøsimuleringsdisplay

 1. Indstil marchhastighed

 2. Målkøretøj forude

 3. Følgetid og -afstand

 4. Statusring for adaptiv fartpilot

  • Når ringen ikke vises: Adaptiv fartpilot er ikke aktiveret, eller betingelserne for aktivering er ikke opfyldt

  • Når ringen er grå: Adaptiv fartpilot er på standby og kan ikke aktiveres igen

  • Når ringen er hvid: Adaptiv fartpilot er aktiv

Når det dynamiske miljøsimuleringsdisplay viser den ovenstående advarsel, betyder det, at der er risiko for kollision, fordi den maksimale deceleration, som er tilgængelig for den adaptive fartpilot, ikke længere kan opretholde den sikre afstand, og du skal straks tage kontrol over bilen.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Advarsel 如您发现危险,切勿等待该警示出现再采取行动,请立刻接管车辆。

Hvis du kommer ud for en farlig situation, skal du ikke vente på en advarsel, før du griber ind og straks tage over med det samme.

Startadvarsel for forankørende

Når bilen standses, mens den følger den forankørende under adaptiv fartpilot

 • Hvis køretøjet forude starter, vil den adaptive fartpilot følge det og ligeledes aktivt starte bilen. Du skal altid være opmærksom på omgivelserne omkring dig for at forhindre, at der opstår kollisionsulykker;

 • Når køretøjet standses i højst 5 minutter, når det følger den forankørende, er start, mens der følges, tilgængelig under adaptiv fartpilot;

 • Når køretøjet er standset i højst 5 minutter, når det følger den forankørende, aktiveres den elektrisk parkeringsbremse (EPB), og adaptiv fartpilot deaktiveres;

 • Hvis systemet registrerer forhindringer forude, som kan påvirke kørslen, og som gør det umuligt at følge køretøjet forude, kan du efter at have kontrolleret omgivelserne genaktivere den adaptive fartpilot ved at træde på speederen

Advarsel 自适应巡航无法在所有情况下都能检测到其他交通参与者,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,切勿依赖自适应巡航自动跟车起步,否则可能导致人身或车辆损坏。

Intelligent adaptiv fartpilot kan ikke registrere andre trafikanter i alle situationer, da denne funktion kan fejle, fungere forkert eller fungere med forsinkelse under påvirkning af flere faktorer.

Du skal altid være opmærksom på trafikken og vejforholdene. Stol aldrig udelukkende på, at Intelligent adaptiv fartpilot kan starte det køretøj, der skal følges efter, da der ellers kan opstå personskade eller skade på køretøjet.

Intelligent hastighedsassistance

Når det er aktiveret og bilen kører på en hovedlandevej eller overhaler under adaptiv fartpilot, vil den advare dig om at ændre hastighedsgrænsen, når der registreres en ændring i vejens fartbegrænsning. Du kan manuelt bekræfte, at du vil bevare marchhastigheden, så den svarer til den aktuelle fartbegrænsning på vejen.

Gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Førerassistance > Intelligent hastighedsassistance for at slå denne funktion til eller fra.

Advarsel 智能限速控制仅供参考,无法替代您的目视检查。切勿完全依赖道路标识识别的限速信息进行驾驶。当车辆的行驶速度超出道路限速时,会通过视觉方式,提示您当前处于超速状态。

Intelligent Speed Control er kun et supplement til og fungerer ikke som en erstatning for din visuelle observation. Stol aldrig udelukkende på de oplysninger om hastighedsgrænser, der genkendes af Traffic Sign Recognition.

Når køretøjets hastighed overstiger vejens hastighedsgrænse, får du en visuel advarsel om overskridelse af hastigheden.

Advarsel 智能限速控制作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路标识识别智能限速控制。
 • Intelligent Speed Control er en køreassistent, men kan ikke håndtere alle situationer i alle trafik-, vejr- og vejforhold. Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og selv beslutte, om du vil bruge Traffic Sign Recognition og Intelligent Speed Control, hvis det er sikkert.

 • På nuværende tidspunkt fungerer Intelligent Speed Control ikke under komplekse vejforhold som f.eks. ramper.

 • Du bærer altid det endelige ansvar for at køre sikkert og overholde gældende færdselslove og -regler.

 • Intelligent Speed Control kombinerer hastighedsbegrænsningsoplysningerne fra kortet for at vise hastighedsbegrænsningsoplysningerne på det digitale kombiinstrument. Der vises ingen hastighedsbegrænsningsoplysninger, når der ikke er nogen kilde til hastighedsbegrænsningsoplysninger fra kortet.

Advarsel 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Visningen af den dynamiske miljøsimulering kan kun bruges som reference og afspjler muligvis ikke de virkelige trafikforhold perfekt. Du bør derfor ikke forlade dig på den dynamiske miljøsimuleringsvisning.

Overhalingsassistent leveret af adaptiv fartpilot

Når bilen er i følgetilstand under adaptiv fartpilot og du slår venstre blinklys til og drejer rattet i et forsøg på at overhale et andet køretøj, vil den aktivere accelerationsassistent for at accelerere op til den indstillede marchhastighed.

Overhalingsassistent kan aktiveres, når:

 • Adaptiv fartpilot er aktiv og har registreret et køretøj, der kører i samme retning forude

 • Den aktuelle kørehastighed er mere end 50 km/t, men ikke over den indstillede marchhastighed

 • Der er ingen vognbanemarkering, eller vognbanemarkeringen er en brudt linje på siden for vognbaneskiftet

 • Bilen har en sikker afstand til forankørende

 • Katastrofeblinket er ikke slået til

 • Ingen fejl med blinklyset

Når de ovenstående betingelser er opfyldt, kan du aktivere Overhalingsassistent ved at skifte blinklyskontakten helt ned. Når du drejer rattet mod venstre, vil den adaptive fartpilot opretholde afstanden til den forankørende, men du vil kunne køre en smule tættere på end den indstillede følgeafstand. Under et vejbaneskift vil den adaptive fartpilot accelerere op til den indstillede marchhastighed, uden at du træder på speederen.

Advarsel 受本车道或目标车道前方车辆影响,爱车也可能在超车辅助过程中进行减速,引起减速的目标车辆在数字仪表显示中会被高亮显示。

Din bil kan bremse op, når Overhalingsassistent er aktiveret på grund af det førende køretøj i den aktuelle vognbane eller målbanen, som er fremhævet på det digitale kombiinstrument.

Overhalingsassistentfunktionen vil blive deaktiveret, men den adaptive fartpilot vil forblive aktiv, når:

 • Et vognbaneskift er fuldført

 • Overhalingsassistenten har været aktiv for længe

 • Blinklyskontakten slås tilbage inden vognbaneskiftet

Advarsel 若自适应巡航工作条件不满足,超车辅助功能和自适应巡航功能将同时退出。

Når driftsbetingelserne for Intelligent adaptiv fartpilot ikke er opfyldt, annulleres Overhalingsassistenten og Intelligente adaptiv fartpilot.

Advarsel 超车辅助只能辅助调整行驶速度,而无法控制行驶方向,您必须始终手动控制方向。

Overhalingsassistenten hjælper kun med at justere bilens kørehastighed og kan ikke styre styringen. Du skal altid kontrollere styringen manuelt.

Advarsel 超车辅助无法分辨您的“超车”与“左转”意图。

Overhalingsassistenten er ikke i stand til at skelne mellem din hensigt om at overhale og din hensigt om at dreje til venstre.

Advarsel 超车辅助仅检测前方车辆,您必须在超车前及超车过程中主动目视检查确认周围超车环境安全。

Overhalingsassistenten registrerer kun køretøjet foran dig. For at garantere din sikkerhed skal du være opmærksom på dine omgivelser før og under overhalingen.

Advarsel 在使用超车辅助功能时,您应意识到可能出现的意外加速或者加速不足,并随时准备踩下制动踏板或深踩加速踏板接管爱车,切勿依赖该功能进行超车。

Når du bruger Overhalingsassistenten, skal du være opmærksom på muligheden for pludselig acceleration eller manglende acceleration og altid være forberedt på at trykke på speederpedalen eller trykke den helt ned for at tage over. Forlad dig ikke udelukkende på denne funktion for at overhale andre køretøjer.

Advarsel 以下情况可能导致超车辅助无法按预期运作,包括但不限于:正在驶近左转弯出口

Overhalingsassistenten kan ikke fungere efter hensigten i visse situationer, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Når du nærmer dig en venstresvingsafkørsel

 • Kørsel på snoede veje

 • Det forreste køretøjs status i den aktuelle vognbane eller målbanen ændres pludseligt, f.eks. ved pludselig opbremsning

 • Forhindringer ved siden af eller bagved køretøjet

Foranstaltninger og restriktioner

De følgende situationer kan medføre en genkendelsesfejl i kameraet, påvirke ydeevnen af den adaptive fartpilot eller sågar medføre deaktivering, herunder, men ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af kameraet

 • Blokeret eller snavset kamera

 • Reduceret genkendelsesevne på grund af utydelige omgivelser, f.eks. ved daggry, i tusmørke, om natten eller i en tunnel

 • Pludselige ændringer i den omgivende lysstyrke, f.eks. når man kører ind i eller ud af en tunnel

 • Store skygger kastet af bygninger, landskabet eller store køretøjer

 • Kamera direkte eksponeret for lys

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude, som falder på din bil

 • Vand, støv, mikro-ridser, olieslam, snavs, visker, is, sne etc. på forruden foran kameraet

 • Våde veje

De følgende situationer kan medføre en genkendelsesfejl i LiDAR-enheden, påvirke ydeevnen af den adaptive fartpilot eller sågar medføre deaktivering, herunder, men ikke begrænset til:

 • Ændret installationsposition af LiDAR-enheden

 • Hårdt vejr som f.eks. regn, sne, tåge, dis

 • Udstødningsgas, vandsprøjt, sne eller støv hvirvlet op af køretøjet forude

 • Kørsel på våde eller vandfyldte veje

 • Vand, støv, gennemsigtige overdækninger på bilen, farveskiftende film, mikroridser, olieslam, snavs, is, snefald og andre forhindringer på LiDAR-vinduet

 • Overophedning af LiDAR-enheden på grund af længerevarende soleksponering

 • På grund af begrænsningen af LiDAR-enhedens egenskaber kan der i sjældne særlige tilfælde forekomme falske alarmer for færdselstavlerne eller højhastigheds-antikollisionssøjler i højhastigheds- eller forhøjede vejsektioner

De følgende situationer kan medføre en genkendelsesfejl i radaren, påvirke ydeevnen af den adaptive fartpilot eller sågar medføre deaktivering, herunder, men ikke begrænset til:

 • Fejlplaceret eller blokeret radar, eller radar dækket af mudder, is og sne, metalplader, tape, mærkater, blade etc.

 • Radaren eller området omkring den er påvirket på grund af en kollision, en ridse etc.

 • Ekstremt vejr såsom kraftig regn, sne, tåge, som kan påvirke radarens ydeevne

 • På grund af begrænsningen af radarens målgenkendelseskarakteristika kan der under sjældne omstændigheder forekomme falske alarmer for visse metalbarrierer, grønne bælter, cementvægge etc.

Adaptiv fartpilot reagerer kun på de køretøjer, der opfylder betingelserne. Målene nedenfor kan ikke garanteres at blive identificeret og udløser muligvis en reaktion, herunder, men ikke begrænset til:

 • Tværgående køretøjer

 • Motorcykler, trehjulede motorcykler

Målene herunder vil ikke udløse en reaktion. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Fodgængere

 • Dyr

 • Trafiklys

 • Vægge

 • Vejblokader

 • Modkørende køretøjer

 • Cykler

 • Andre genstande, der ikke er køretøjer

Advarsel 该功能不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚以及光线较差的行车环境需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denne funktion garanterer ikke genkendelse af specialformede mål, især ikke om natten eller i dårligt belyst miljø, hvor føreren skal være ekstra opmærksom. Sådanne køretøjer omfatter køretøjer med en overdækket bagende eller uregelmæssigt formet bagende, køretøjer med en bagende under en vis højde og ulastede transportører.

 • Denne funktion kan overse stationære eller langsomt kørende køretøjer, især om natten, hvor føreren skal være ekstra opmærksom.

De følgende situationer kan medføre sen genkendelse og reaktion af den adaptive fartpilot, fordi målet ikke er direkte foran. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Den adaptive fartpilot vil ikke reagere på mål i den sensorblinde zone. For eksempel kan den adaptive fartpilot ikke detektere blinde vinkler i bilens hjørner og de blinde vinkler på siderne af bilen

 • Når man nærmer sig et sving eller drejer langs en vej, kan nogle mål blive misforstået eller overset, og det kan resultere i uventet acceleration og deceleration af bilen

 • Når du kører op ad bakke, kan den overse et mål eller fejlvurdere afstanden til den forankørende. Ved kørsel ned ad bakke kan den accelerere bilen og få den til at overskride marchhastigheden

 • Når kun en del af karrosseriet på et køretøj i den tilstødende vognbane skærer ind foran din bil (især når det er et større køretøj, der skærer ind, såsom en bus, lastbil osv.), kan den muligvis ikke reagere ved at genkende målet, og du skal tage kontrollen i tide

 • Når din bil brat skærer ind bag den forankørende, eller et andet køretøj brat skærer ind eller ud foran din bil, kan den muligvis ikke reagere ved at genkende målet, og du skal tage kontrollen i tide

Advarsel 该功能偶尔会在不需要加速或您未打算加速时进行加速,这可能是因跟随目标的变化或丢失所导致(特别是在转弯或变道过程中)
 • I sjældne tilfælde kan denne funktion accelerere dit køretøj, selv når det ikke er nødvendigt eller tilsigtet på grund af en ændring eller tab af målet (især ved kurve eller vognbaneskift).

 • I sjældne tilfælde kan denne funktion aktivere køretøjets bremser, når det ikke er nødvendigt eller tilsigtet på grund af registrering af køretøjer eller genstande eller en ændring i eller tab af et stationært mål i den tilstødende vognbane (især ved svingning eller vognbaneskift).

 • Når du følger efter det førende køretøj, kan accelerationen begrænses af denne funktion i et vist tidsrum af hensyn til din sikkerhed, hvis dit køretøj eller det førende køretøj skifter ud af den aktuelle vognbane. Du kan tage over ved at trykke på speederpedalen.

Advarsel 该功能无法保证所有情况都能准确识别目标,如您发现数字仪表上“目标前车”显示的情况与实际不符,请及时接管爱车。即:实际前方有车,数字仪表未显示目标前车;实际前方无车,数字仪表却显示有前车。

Denne funktion kan ikke garantere nøjagtig genkendelse af målet i alle situationer. Hvis du opdager, at visningen af "forankørende målkøretøj" på det digitale instrumentpanel ikke passer til den faktiske situation, skal du overtage styringen af køretøjet i tide. Hvilket omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Der er faktisk et forankørende køretøj, men det digitale instrumentpanel viser ikke målkøretøjet.

 • Der er faktisk ikke nogen forankørende, men det digitale instrumentpanel viser en forankørende.

Ved kørsel under særlige eller komplekse vejforhold anbefales det ikke at aktivere den adaptive fartpilot, da det kan påvirke dens ydeevne eller sågar medføre deaktivering. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Vandfyldte veje, mudrede veje, huller, is- og snedækkede veje, veje med hastighedsbump, veje med forhindringer

 • Trafikforhold med mange fodgængere, cykler eller dyr

 • Komplekse og skiftende trafikforhold såsom travle vejkryds, motorvejsramper, voldsomt trafikerede veje

 • Snoede og bugtede veje, hurtigt svingende veje

 • Veje op og ned ad bakke

 • Ujævne veje

 • Smalle veje

 • Ind- og udkørsler fra tunnel

 • Ikke-standardiserede veje

 • Veje uden midterrabat

Hvis køretøjets hastighed i de følgende situationer er for høj i forhold til den forankørende, kan den adaptive fartpilot have begrænset kontrol, hvilket vil resultere i, at den ikke er i stand til at opretholde den sikre afstand på en reaktiv måde, herunder, men ikke begrænset til:

 • Pludselige manøvrer af køretøjet forude (såsom pludselige sving, acceleration, deceleration etc.)

 • Et andet køretøj, som pludselig skærer ind eller ud foran din bil

 • Din egen bil skærer pludselig ind bag ved køretøjet forude

 • Din bil kører hen mod et stillestående eller langsomtkørende mål med høj fart

Den kan muligvis ikke sørge for tilstrækkelig bremsekraft i de følgende situationer, herunder, men ikke begrænset til:

 • Bremsefunktionen kan ikke fungere fuldt ud (f.eks. når bremsedele er for kolde, for varme, våde etc.)

 • Forkert vedligeholdelse af bilen (overdreven slitage af bremser eller dæk, unormalt dæktryk etc.)

 • Bilen kører på særlige veje (for eksempel op ad bakke og ned ad bakke, med vand, mudder og huller, på is- og snefyldte veje etc.)

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de situationer, som kan påvirke normal drift af den adaptive fartpilot. Der er mange faktorer, som kan indvirke på det adaptive fartpilotsystem. For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Skiftefri automatisk parkeringsassistent med Fusion (S-APA med Fusion)

S-APA med Fusion bruger 360-graders kameraer og ultralydssensorer til at detektere markeringer på jorden eller parkeringsbåse mellem to køretøjer for at give parkeringsassistance.

S-APA med Fusion understøtter vinkelret parkering, parallelparkering og vinkelparkering, men understøtter ikke parkering i tre-dimensionale parkeringsbåse.

Advarsel 为保证该功能的正常和安全运行,在使用该功能过程中,请务必全程系好安全带。

For at sikre, at denne funktion fungerer normalt og sikkert, skal du sørge for at spænde sikkerhedsselen, når denne funktion anvendes.

Advarsel 请勿在有坡度或者不平整的路面使用视觉融合泊车辅助。请勿在在充电状态下使用视觉融合泊车辅助。

Du må ikke bruge Avanceret parkeringsassistent med Fusion på skrå eller ujævne veje.

Brug ikke Avanceret parkeringsassistent med Fusion, mens køretøjet er ved at blive opladet.

Advarsel 视觉融合泊车辅助系统的性能取决于环视摄像头以及超声波传感器对于环境的检测和识别能力。 如果左右外后视镜、环视摄像头以及超声波传感器中任意一个有损坏或处于不正常的位置,请勿使用视觉融合泊车辅助系统。

Ydelsen af Avanceret parkeringsassistent med Fusion afhænger af surround view-kameraets og ultralydssensorernes evne til at registrere og identificere omgivelserne.

Du må ikke bruge Avanceret parkeringsassistent med Fusion, hvis et af de to sidespejle, surround view-kameraet og ultralydssensorerne er beskadiget eller i en unormal position.

Advarsel 您应特别注意爱车旁边是否有行人、儿童、动物,和其他细、尖、矮、悬空等超声波传感器检测受限的障碍物,譬如地锁、锥桶、低矮石墩、低矮圆柱体、细杆、尖锐物体、墙角、停车场方柱边角等。

Du skal være særlig opmærksom på fodgængere, børn og dyr i nærheden af dit køretøj og andre fine, spidse, lave eller hængende forhindringer, der ikke opdages af ultralydssensorerne, f.eks. parkeringslåse, lave stenblokke, trafikkegler, lave cylindre, tynde stænger, spidse genstande, hjørner på vægge og firkantede søjler på parkeringspladser.

Advarsel 视觉融合泊车辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气、道路和光线状况。 您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用视觉融合泊车辅助。

Som en køreassistentfunktion kan Avanceret parkeringsassistent med Fusion ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr-, vej- og lysforhold.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforhold og beslutte, om du vil bruge Avanceret parkeringsassistent med Fusion eller ej, når din sikkerhed er sikret.

Du skal altid være klar til at tage over, hvis du finder ud af, at trafik-, vej- eller køretøjsforholdene ikke er egnede til at aktivere Avanceret parkeringsassistent med Fusion, eller hvis der er andre sikkerhedsrisici. Du bærer altid det endelige ansvar for at parkere sikkert og overholde gældende færdselslove og -regler.

Aktivering af Skiftefri automatisk parkeringsassistent med Fusion (S-APA med Fusion)

S-APA med Fusion parkerer køretøjet på følgende måde:

 1. Søgning efter parkeringsplads: Åbner grænsefladen Dobbelt visningsbillede og åbner Søgning efter parkeringsbås. Kør langsomt fremad med en fart under 16 km/t, og stop, når det digitale instrumentpanel viser, at der er blevet fundet en parkeringsbås. Hold bremsen aktiveret, tjek, og vælg en sikker og passende parkeringsplads;

  • Manuel søgning efter parkeringsplads: Åbner grænsefladen Dobbelt visningsbillede og åbner Søgning efter parkeringsbås. Kør langsomt fremad med en fart under 16 km/t, og stop, når det digitale instrumentpanel viser, at der er blevet fundet en parkeringsbås. Hold bremsen aktiveret, tjek, og vælg en sikker og passende parkeringsplads;

  • Automatisk søgning efter parkeringsplads: Når vejforholdene og systembetingelserne er opfyldt, skal du køre langsomt fremad med en fart under 16 km/t. Når der er fundet en parkeringsbås i baggrunden, vises knappen Parkeringsassistent på Kort-siden. Tryk på knappen, og stop bilen i henhold til tekstprompterne på grænsefladen. Hold bremsen aktiveret, tjek, og vælg en sikker og passende parkeringsplads;

 2. Parkering: Vælg en sikker og passende parkeringsbås, og parkér bilen i henhold til tekstbeskederne på grænsefladen. Kontrollér hele tiden omgivelserne for at sikre, at bilen parkeres sikkert;

 3. Parkering fuldført. Grænsefladen Dobbelt visningsbillede viser Parkering fuldført.

Detaljerne er som følger:

 1. Søgning efter parkeringsplads

  Før søgning efter en parkeringsplads skal bilen opfylde følgende betingelser:

  • Køretøjets hastighed er under 16 km/t

  • Køretøjet er i gearstilling D eller R

  • Alle døre er lukket

  • Føreren sidder ned

  • ACC/LCC ikke aktiveret

  • Ultralydssensorer og 360-graders kameraer fungerer korrekt med klart udsyn

  • Ingen systemfejl

  • ABS-system, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke udløst

  • Antispinregulering og stabilitetskontrolsystem er ikke deaktiveret

  • Ikke tilgængelig i ECO+ tilstand

  Når de ovenstående betingelser er opfyldt, kan du starte Søgning efter parkeringsplads på en af de følgende måder:

  • Når parkeringskameraet er slukket, skal du sige en kommando som f.eks. “Jeg vil gerne parkere” eller “Parkér bilen” for at vække NOMI. Dermed åbnes grænsefladen Dobbelt visningsbillede direkte og åbnes Søgning efter parkeringsbås

  • Stryg til højre på hovedsiden på midterdisplayet for at åbne siden Hurtig adgang, tryk på Parkeringshjælp, åbn grænsefladen Dobbelt visningsbillede, og åbn Søgning efter parkeringsbås

  • Sæt bilen i bakgear, åbn billedgrænsefladen, og tryk på knappen i øverste venstre hjørne for at åbne Søgning efter parkeringsbås

  • Tryk på parkeringskameraet for at åbne grænsefladen 360°-billede, tryk på knappen i øverste venstre hjørne for at åbne Søgning efter parkeringsbås

  Efter at have slået Søgning efter målparkeringsbås til skal du holde bilen på en afstand af 0,5 m til 1,5 m til målparkeringsbåsen og køre langsomt fremad med en fart under 16 km/t for at søge efter en målparkeringsbås.

  Hvis der vises et hvidt "P" på venstre eller højre side af bilen på skærmen under søgningen efter en parkeringsplads, betyder det, at systemet har fundet en parkeringsplads på den tilsvarende side. Hvis der vises et “P” i begge sider, betyder det, at systemet har fundet parkeringspladser i begge sider.

  Stop nu bilen, hold bremsen nede, og kontrollér, om parkeringspladsen er sikker og velegnet. Hvis der er fundet flere parkeringsbåse, kan du manuelt vælge den mest velegnede på grænsefladen Dobbelt visningsbillede.

  Note 开始搜索车位后,若爱车挂入 R 挡并后退,车位搜索将保持。

  Når køretøjet begynder at søge efter en parkeringsplads, fortsætter det med at søge, hvis du skifter til bakgear og bakker køretøjet.

  Advarsel 若车速大于约16 公里/小时,车位搜索会退出。

  Når bilens hastighed er over 16 km/t, afbrydes parkeringspladssøgningen.

  Advarsel 若搜索车位时,车辆前进方向与道路方向偏角过大,会影响最终泊车的效果。

  Når der søges efter parkeringspladser, kan det være, at det ikke lykkes at parkere, hvis køretøjets retning er afveget væsentligt fra vejens retning.

  Advarsel 狭窄通道上的泊车空位或者狭窄的泊车空位可能不会被选为停车位,因为不具备必要的操作空间。视觉融合泊车辅助功能不支持在车位内开启车位搜索,并且进行移库的操作。

  Parkeringspladser på smalle veje eller pladser, der er for smalle, vælges muligvis ikke på grund af pladsmangel.

  Avanceret parkeringsassistent med Fusion understøtter ikke parkeringspladssøgning og sidelæns forskydning i en parkeringsplads.

  Advarsel Halv-automatisk parkeringshjælp kan bruges til at identificere det barrierefrie parkeringspladsskilt i parkeringspladsen. Efter vellykket identifikation vil den barrierefrie parkeringsplads vise det tilsvarende ikon på siden om parkeringsplads nederst til venstre. Identifikation af det barrierefrie skilt i ikke-parkeringspladser, såsom rejste metalplader og tekstskilte, understøttes ikke i øjeblikket. Desuden kan denne type parkeringsplads fejlidentificeres. Vælg en parkeringsplads efter behov i henhold til den  aktuelle situation.

  Halv-automatisk parkeringshjælp kan bruges til at identificere det barrierefrie parkeringspladsskilt i parkeringspladsen. Efter vellykket identifikation vil den barrierefrie parkeringsplads vise det tilsvarende ikon på siden om parkeringsplads nederst til venstre. Identifikation af det barrierefrie skilt i ikke-parkeringspladser, såsom rejste metalplader og tekstskilte, understøttes ikke i øjeblikket. Desuden kan denne type parkeringsplads fejlidentificeres. Vælg en parkeringsplads efter behov i henhold til den  aktuelle situation.

  Advarsel 您必须始终自行检查并确认系统搜索到的停车位安全且合适泊车,切勿依赖视觉融合泊车辅助搜索合适的停车位。不可在高速路段以及城市快速路段使用该功能。不可在拖挂模式下使用该功能。
  • Du skal altid kontrollere og bekræfte, om den registrerede parkeringsplads er sikker og egnet til parkering. Stol ikke udelukkende på Avanceret parkeringsassistent med Fusion til at søge efter egnede parkeringspladser.

  • Denne funktion er ikke tilgængelig på højhastighedsveje og motorveje i byerne.

  • Brug aldrig denne funktion i Anhængertilstand.

  • Systemet kan fejlidentificere parkeringspladser på veje, ved indkørsler, i buske osv. Du skal selv afgøre, om parkeringspladsen er egnet.

  • Avanceret parkeringsassistent med Fusion kan ikke afgøre, om den registrerede parkeringsplads er lovlig. Du skal bekræfte legitimiteten, før du starter parkeringsproceduren.

 2. Parkering

  Vælg en sikker og velegnet parkeringsbås, slip rattet og bremsepedalen i henhold til tekst-prompterne på grænsefladen, og start derefter S-APA med Fusion. Under parkeringen viser siden det aktuelle gear og den resterende længde af ruten i dette gear som reference. Bliv ved med at kontrollere omgivelserne for at garantere sikkerheden af parkeringsprocessen.

  Efter at have valgt en parkeringsplads kan du fravælge den ved at trykke på pladsen igen, før du slipper bremsepedalen.

  Når bilen er parkeret, bliver "P" på venstre eller højre side af bilen i det digitale instrumentpanel grønt.

  Advarsel 请在车辆提示“请松开刹车和方向盘”后,再释放制动踏板,以免泊车功能退出,车辆后退。

  Slip først bremsepedalen, når du modtager meddelelsen "Slip bremsepedalen og rattet" på hovedskærmen. Ellers annulleres Automatisk parkeringsassistent, og køretøjet kører baglæns.

  Advarsel 释放制动踏板前,请确保双手和手臂不在方向盘轮廓和运行范围内,以免方向盘快速转动导致受伤 。但请随时准备通过踩下制动踏板暂停功能或接管车辆。

  Før du slipper bremsepedalen, skal du sikre dig, at dine hænder og arme ikke er i vejen for rattet for at undgå skader som følge af dets hurtige bevægelse. Når du parkerer, skal du altid være forberedt på at bremse for at standse processen eller tage over.

  Advarsel 在狭小场地使用视觉融合泊车辅助功能,限制了传感器准确检测障碍物位置的能力,可能导致车辆或周围物体损坏的风险上升。

  Hvis du starter Avanceret parkeringsassistent med Fusion på en smal parkeringsplads, kan det påvirke sensorernes ydeevne, hvilket kan øge risikoen for at beskadige køretøjet eller de omkringliggende genstande.

  Advarsel 泊车过程中,您作为行车安全负责人,需实时关注车辆周边环境,确保泊车过程的安全,并做好随时接管车辆的准备。尤其需要重点关注周围是否有行人、儿童、动物,和其他细、尖、矮、悬空等超声波传感器检测受限的障碍物。

  Du er ansvarlig for at køre sikkert. Vær altid opmærksom på dine omgivelser, når du parkerer, sørg for, at parkeringsprocessen er sikker, og vær forberedt på at tage over når som helst. Du skal især være særlig opmærksom på fodgængere, børn eller dyr i nærheden af dit køretøj og andre fine, spidse, lave eller hængende forhindringer, som ultralydssensorerne måske ikke kan registrere.

  Enhver eftermontering eller ændring af rattet, herunder, men ikke begrænset til, rattedæksel, ændring af rattet og modvægtring, vil øge parkeringsrisikoen forårsaget af fejlbehæftede eller berørte Avanceret parkeringsassistent med Fusion.

  Hovedskærmen viser kun tilgængelige parkeringspladser, som Automatisk parkeringsassistent kan parkere på, hvilket afhænger af både parkeringspladsens størrelse og omgivelserne. Hvis du får øje på forhindringer, der pludselig dukker op omkring bilen, mens du parkerer, skal du straks tage over, da systemet muligvis ikke bremser i tide.

 3. Parkering fuldført

  Køretøjet er korrekt parkeret, når grænsefladen Dobbelt visningsbillede viser "Parkering fuldført", og "P" i venstre eller højre side af køretøjet i det digitale instrumentpanel bliver grønt.

  Efter parkering skal du muligvis foretage yderligere justeringer af bilen for at sikre, at den befinder sig i den bedste parkeringsposition.

  Før du forlader køretøjet, skal du kontrollere, at den elektriske parkeringsbremse er aktiveret, og at køretøjet står i Park.

  Advarsel 受周围环境影响,系统可能会提前完成泊车,需要您酌情调整车辆位置。

  Parkering kan være afsluttet på forhånd på grund af omgivelserne. I så fald kan det være nødvendigt at justere køretøjets position manuelt.

Sæt parkering på pause

Under parkering med S-APA med Fusion kan du træde let på bremsen for at reducere køretøjets fart uden at frakoble funktionen. Det er kun, hvis du bliver ved med at træde på bremsen, indtil farten er reduceret til 0 km/t, at funktionen bliver midlertidigt afbrudt. Desuden vil parkeringen også blive midlertidigt afbrudt, hvis du træder på speederen under parkeringen.

Hvis du aktivt griber ind med rattet, afbrydes parkeringsfunktionen midlertidigt.

Indgreb omfatter, men er ikke begrænset til, processen til vinkelret bakning ind i en parkeringsbås med S-APA med Fusion aktiv. Hvis systemet detekterer, at der kan være en sikkerhedsrisiko, eller hvis parkeringsresultatet ikke kan garanteres, sættes parkering på pause, og du bliver spurgt, om du ønsker at fortsætte med at parkere.

Efter at parkering er blevet sat på pause, skal du kontrollere omgivelserne for at sikre dig, at det er sikkert at fortsætte med at parkere, og derpå slippe bremsepedalen og trykke på knappen "Genoptag parkering" på midterdisplayet for at genaktivere S-APA med Fusion.

Advarsel 若泊车过程中暂停次数过多,会影响最终泊车的效果。

Parkeringen kan blive forringet, hvis du holder pause for mange gange under parkeringen.

Deaktivering af Skiftefri automatisk parkeringsassistent med Fusion (S-APA med Fusion)

Du kan deaktivere parkeringen manuelt på følgende måder. Overtag kontrollen over køretøjets fart og retning efter aktivt at have frakoblet S-APA med Fusion:

 • Træd på bremsen, og skift gear

 • Når S-APA med Fusion er afbrudt, skal du trykke på knappen "Stop parkering" på grænsefladen Dobbelt visningsbillede

 • Afslut aktivt grænsefladen Dobbelt visningsbillede

Når S-APA med Fusion er aktiv, medfører de følgende situationer desuden, at den igangværende parkering stopper, så du skal tage kontrol over køretøjet i tide:

 • For tæt på en forhindring

 • Motorhjelm, bagklap eller en dør er åben

 • Elektrisk parkeringsbremse er aktiveret

 • ABS-bremsesystem, antispinregulering og stabilitetskontrolsystem udløst

 • Føreren forlader sædet

 • S-APA med Fusion har været afbrudt i mere end 30 sekunder

 • For mange justeringer foran og bag

 • Den samlede parkeringsproces fik timeout

 • Systemfejl

Når S-APA med Fusion er deaktiveret unormalt, bliver "P" på venstre eller højre side af køretøjet i det digitale instrumentpanel rødt.

Foranstaltninger og restriktioner

S-APA med Fusion fungerer muligvis ikke som forventet, når køretøjet kører under de følgende vejbetingelser, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Aktivér ikke S-APA med Fusion, når vejoverfladen er skrå eller har en hældning. S-APA med Fusion er kun beregnet til brug på vejoverflader uden hældning.

 • Aktivér ikke S-APA med Fusion, hvis vejoverfladen er ujævn eller der er trin på vejen. S-APA med Fusion er kun beregnet til brug på flad vej.

 • Aktivér ikke S-APA med Fusion, hvis der er vand, mudder, slaghuller, is og sne, vejbump og forhindringer på vejen.

 • Kantstensmaterialet er specielt og kan ikke detekteres. Hvis køretøjet parkeres forkert, kan dens dæk og hjulfælge blive beskadiget af kantstenen, og du skal straks tage kontrollen over køretøjet.

 • Når vejoverfladen hælder, eller hældningen er større end det understøttede område, kan succesraten for S-APA med Fusion ikke garanteres.

 • Hvis vinklen af den hældende parkeringsplads overstiger det understøttede område, frigives parkeringspladsen ikke, og succesraten for semi-automatisk parkeringshjælp kan ikke garanteres.

Ultralydssensorer kan have begrænset detektering af de følgende forhindringer, så du skal være klar til når som helst at tage kontrol over køretøjet for at forhindre skader på ejendom eller personskader, der omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Fodgængere, børn, dyr etc.

 • Tynde, spidse, korte og ophængte forhindringer såsom parkeringsbøjler, lave stenmoler, lave cylindre, tynde stænger, skarpe genstande etc.

 • Murhjørner, kolonner i parkeringsområder etc.

Ultralydssensorer kan have begrænset detekteringsevne i de følgende situationer, hvilket resulterer i, at S-APA med Fusion ikke kan fungere eller ikke fungerer som forventet. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • En eller flere ultralydssensorer er beskadiget, fejlplaceret eller tilsløret (f.eks. af mudder eller is)

 • Hårdt vejr såsom regn, sne, tåge og dis påvirker ultralydssensorernes ydeevne

 • Sensorer påvirkes af andet elektrisk udstyr eller andre elektriske installationer, som kan medføre interferens

360-graders kameraet kan have begrænset detekteringsevne i de følgende situationer, hvilket resulterer i, at S-APA med Fusion ikke kan fungere eller ikke fungerer som forventet. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Venstre og højre sidespejl eller køretøjets forende eller bagende bliver beskadiget, hvilket resulterer i en unormal position af 360-graders kameraet

 • 360-graders kameraet er snavset (f.eks. af mudder eller is) eller tilsløret

 • I stærkt sollys eller spættet skygge under træer

 • Reflekterende underlag eller vand på vejen

 • Dårlige lysforhold (mørke), stærk afspejling fra underlaget eller dårligt udsyn (kraftig regn, kraftig sne, tæt tåge)

 • En parkeringsplads med en ukonventionel størrelse (for snæver eller for bred) eller en flisebelagt parkeringsplads

 • Slidte, utydelige, tildækkede eller overlappende parkeringspladslinjer

 • Cylinderformede og firkantede stolper eller stolper med andre former i nærheden af parkeringspladsen

 • Parkeringsplads ved et hjørne

 • Systemet kan muligvis ikke bedømme og udelukke parkeringspladser med parkering forbudt-skilte, kegler, begrænset stopskilte, parkeringsbøjler eller andre særlige parkeringspladser

 • Systemet kan muligvis ikke udelukke parkeringspladser med forhindringer såsom fodgængere, cykler, tricykler, lave brokker, mursten etc.

S-APA med Fusion fungerer muligvis ikke som forventet, når køretøjet kører i følgende situationer, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Enhver tilføjelse eller ændring af rattet, som vil øge risikoen ved parkering og kan medføre, at S-APA med Fusion ikke fungerer eller ikke fungerer som forventet. Omfatter, men er ikke begrænset til: montering af et læderratovertræk eller ændring af rattet eller vægtringen osv.

 • Aktivér ikke S-APA med Fusion, hvis der er koblet en anhænger bag på køretøjet.

 • Aktivér ikke S-APA med Fusion, hvis køretøjet er udstyret med snekæder eller et reservehjul.

 • Aktivér ikke S-APA med Fusion, hvis en indlæsset genstand rager ind i området omkring køretøjet.

 • Ikke-originale dæk eller lavt dæktryk påvirker kørselsretningen af S-APA med Fusion. Når S-APA med Fusion er aktiv, skal du sørge for, at dækkene er originale og korrekt oppumpet.

 • Efter ændring af dækstørrelse og dækspecifikationer skal du opdatere de relevante parametre i Eftersalgstjenester. I øjeblikket understøttes kun de dækmodeller, som er specificeret af os; enhver ændring af bilens dækstørrelse og dækspecifikationer kan påvirke parkeringsydelsen.

S-APA med Fusion fungerer muligvis ikke som forventet på grund af de følgende betingelser for målparkeringsbås, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Målparkeringsbåsen støder op til hegnet ved vejen, høje mure, gadelygter, træer, buske, stolper, ophængte forhindring såsom gelændere, fordelerkasser, opladere osv., som påvirker den endelige parkeringseffekt og måske endda beskadige på køretøjet.

 • Målparkeringspladsen er på en kurve, hvilket vil påvirke den endelige parkeringseffekt.

 • Aktivér ikke S-APA med Fusion, når målparkeringsbåsen er skrå.

 • Aktivér ikke S-APA med Fusion, når der er forhindringer såsom ikke-låste parkeringsbøjler, kegler, indkøbsvogne og lygtepæle i målparkeringsbåsen.

Aktivér ikke S-APA med Fusion, når de følgende forhold kunne føre til dårligt udsyn til de observerede omgivelser under kørslen. De omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Enten venstre eller højre sidespejl er sløret, beskadiget eller i en unormal position.

 • 360-graders kameraet er sløret, beskadiget eller i en unormal position.

 • Dårligt vejr (regn, sne, tåge, dis etc.) resulterer i dårligt udsyn.

 • Dårligt udsyn om natten eller på grund af utilstrækkeligt lys.

Aktivér ikke S-APA med Fusion gentagne gange i de følgende situationer, som omfatter, men ikke er begrænset til:

 • Efter energisk kørsel eller gentagne parkeringshandlinger, som kan udløse overophedningsbeskyttelse af styresystemet. Aktivér ikke S-APA med Fusion i længere perioder eller gentagne gange.

De ovenstående advarsler, forholdsregler og begrænsninger omfatter ikke alle de situationer, som kan påvirke normal drift af S-APA med Fusion. Der er mange faktorer, der kan forstyrre S-APA med Fusion. For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Batteriskift med assisteret parkering (PSAP)

Batteriskift med assisteret parkering (PSAP) kan hjælpe føreren med at parkere køretøjet i batteriskiftestationen uden at bruge rattet, bremsen, speederen eller skifte gear.

Søg efter Batteriskiftestation på kortet, eller åbn opladningsassistenten for at viser batteriskiftestationen:

 • Hvis du er inden for bestillingsrækkevidde af batteriskiftestationen, kan du trykke direkte for at afgive en bestilling;

 • Hvis du ikke er inden for bestillingsrækkevidde, skal du køre hen til batteriskiftestationen og afgive en bestilling, når du er i nærheden.

Advarsel 下单时会对爱车和蔚来APP 位置进行校验,只有在换电站附近约200 米范围内才能成功下单。当遇到车机断网而无法下单的情况下,请等待车机网络恢复后重新尝试下单,或咨询现场专员。下单时请注意阅读协议以及免责条款等。
 • Placeringen af dit køretøj og NIO-appen kontrolleres under bestillingen. En bestilling kan kun gennemføres, hvis dit køretøj befinder sig inden for 200 m fra batteriskiftestationen.

 • Hvis en bestilling mislykkes på grund af et utilgængeligt køretøjsnetværk, skal du prøve igen, når netværket genoptages, eller du skal kontakte feltspecialisten.

 • Læs aftalen og ansvarsfraskrivelsen, før du afgiver en bestilling.

Når bestillingen er afgivet, genereres der et batteriskiftserienummer for at skifte til køsekvensen. Du kan kontrollere batteriets opladningsstatus, antallet af personer i den aktuelle kø, den anslåede ventetid og andre oplysninger på bestillingssiden i mobiltelefonappen og køretøjet.

Når køretøjet foran er færdig med batteriskiftet og forlader batteriskiftestationen, sender batteriskiftestationen en nummeropkaldskommando efter at have kontrolleret for at bede dig om at køre ind i stationen og udføre batteriskiftet. Tryk på knappen "Aktivér batteriskift" på midterdisplayet for at starte parkeringen.

Advarsel 请在换电站附近等待叫号,并及时关注车机或手机APP 的排队情况,如若过号,请及时联系现场专员。如因某些原因离开现场,请留意手机APP 的排队情况,或及时取消订单。 等待换电时请避开换电站前的行车通道。
 • Vent på, at det bliver din tur i nærheden af batteriskiftestationen, og vær opmærksom på status for køen på di hovedskærm eller NIO-appen. Hvis du ikke når din tur, skal du kontakte feltspecialisten i tide.

 • Hvis du af en eller anden grund er nødt til at forlade batteriskiftestationen, skal du være opmærksom på køstatus på NIO-appen eller annullere ordren i tide.

 • Undgå kørebanen foran stationen, når du venter på batteriskifte.

Funktionen Batteriskift med assisteret parkering (PSAP) fungerer muligvis ikke som forventet i følgende situationer:

 • Det materiale, som kantstenen er lavet af, er ikke sten, eller kantstenen kan ikke detekteres. Hvis køretøjet parkeres forkert, kan dens dæk og hjulfælge blive beskadiget af kantstenen, og du skal straks tage kontrollen over køretøjet.

 • Enhver tilføjelse eller ændring af rattet, som vil øge risikoen ved parkering og kan medføre, at S-APA med Fusion ikke fungerer eller ikke fungerer som forventet. Omfatter, men er ikke begrænset til: montering af et læderratovertræk eller ændring af rattet eller vægtringen osv.

 • Én eller flere ultralydssensorer er forurenede eller blokerede (f.eks. mudder eller is og sne).

 • Vejrforhold (kraftig regn, sne, tåge, ekstrem varme eller kulde osv.) forstyrrer sensorens funktion.

 • Reflekterende underlag eller vand på vejen

 • Sensorer påvirkes af andet elektrisk udstyr eller andre elektriske installationer, som kan medføre interferens

 • Vejoverfladen er ujævn, har græsarmering, riller osv.

 • Det er udstyret med snekæder eller reservehjul.

 • De indlæssede genstande stikker ud af køretøjet.

 • Enten venstre eller højre sidespejl er beskadiget eller i en unormal position.

Advarsel 在更换轮胎尺寸和性能后您需要到售后更新相关参数,目前仅支持官方提供的轮胎型号;任何车辆轮胎尺寸和性能的改装,可能都会影响泊车性能。
 • Når dækstørrelsen er ændret, skal du tage til servicecentret for at opdatere de relevante parametre. I øjeblikket understøttes kun de officielle dækmodeller. Enhver ændring i forbindelse med køretøjets dækstørrelse og ydeevne kan påvirke parkeringsegenskaberne.

 • Parkeringen kan blive forringet, hvis du holder pause for mange gange under parkeringen.

 • Kørsel ved høj hastighed eller flere parkeringsoperationer kan udløse overophedningsbeskyttelse for styresystemet. Brug ikke denne funktion gentagne gange i en længere periode.

 • Når den ønskede parkeringsplads er tæt på hegn langs vejen, høje mure, gadebelysning, træer, buske, søjler eller overhængende forhindringer som f.eks. rækværk, strømfordelingskasser og opladningsstik, kan disse forhindringer påvirke parkeringsresultatet og endda forårsage skader på køretøjet.

Parkering i batteriskiftestationen

Efter at have trykke på knappen "Aktivér batteriskift", skal du køre ind i startområdet for batteriskiftet i den angivne retning med en hastighed under 18 km/t i henhold til køretøjets instruktioner.

Advarsel 车速过快可能会导致爱车定位检测失败,请控制车速不超过18公里/时。请根据地面箭头指向行驶,并注意避开周围来往车辆和行人。如若遇到定位失败请联系现场专员接管爱车,手动倒车换电。请勿尝试自行倒车驶入换电站。
 • En høj hastighed kan forårsage fejl i positioneringsdetektionen. Hold hastigheden under 18 km/t.

 • Kør som anvist af pilene på jorden og undgå køretøjer og fodgængere i nærheden.

 • Hvis positioneringsdetektionen fejler, skal du kontakte specialisten på stedet for at overtage dit køretøj og manuelt bakke for batteriskift.

Når du er kommet ind i startområdet for batteriskift, og når den dynamiske miljøsimulering vises og NOMI afspiller en stemmebesked om, at køretøjet er placeret korrekt, skal du træde på bremsen for at holde køretøjet stille og afvente placeringsdetektering.

Sørg for, at din sikkerhedssele er spændt, og at døren er lukket, mens du venter i startområdet.

Tryk på knappen "Hjælp med parkering i batteriskiftestation". Når du ser "Slip bremsen og rattet", skal du følge instruktionerne for at begynde at parkere i batteriskiftestationen.

 • Parkering afbrydes, hvis der detekteres forhindringer under parkeringen.

 • Hvis parkeringen afbrydes af systemiske årsager eller som følge af aktivt indgreb under parkeringen, skal du kontrollere, at der ikke er nogen forhindringer i området og manuelt genoptage parkeringen.

Hvis du ikke kan fortsætte parkeringen, kan du vælge "Afslut parkering", hvorefter specialisten på stedet manuelt skifter batteriet, efter at du har stoppet. Hvis batteriskiftestationen er ubemandet, kan brugere vælge at parkere automatisk eller manuelt igen eller kontakte specialisten.

Når køretøjet er parkeret, skal du skifte batteriet på køretøjet som angivet på grænsefladen.

Advarsel 在泊入换电站前或在泊入的过程中,您需始终关注爱车周边环境,确认没有来往车辆、行人、儿童等,确保泊车过程安全 。 在泊入换电站的过程中,请不要接管加速踏板、解开安全带、离开主驾座位或打开车门。

Før eller under parkeringen i batteriskiftestationen skal du altid være opmærksom på dine omgivelser for at sikre dig, at der ikke er forbipasserende køretøjer, fodgængere, børn osv. og for at sikre parkeringssikkerheden.

Du må ikke træde på speederen, tage sikkerhedsselen af, forlade førersædet eller åbne døren under parkeringen i batteriskiftestationen.

Start/afslut batteriskiftet

Når køretøjet er parkeret korrekt, påbegyndes batteriskift med én knap automatisk. Læs anvisningerne på skærmen i køretøjet grundigt, og tryk for at starte batteriskiftet.

Køretøjet justerer automatisk til batteriskiftstatus, og sluk for skærmen for at starte batteriskiftet.

Advarsel 如果泊车未到位或爱车自动调整失败,请根据现场专员提示调整爱车;在换电过程中无法进行车窗、空调的调整,请提前调整至合适的位置;换电开始后,车身会有轻微起伏和声响,部分报警灯会暂时点亮,请不要恐慌; 换电过程请勿尝试打开车门、切换挡位、踩下制动踏板等操作,从而造成换电异常退出。

Hvis dit køretøj ikke er parkeret på stedet eller ikke er blevet justeret automatisk, skal du justere dit køretøj som instrueret af specialisten på stedet.

Vinduerne eller klimaanlægget kan ikke justeres under batteriskiftet. Indstil dem i den korrekte position på forhånd.

Under batteriskiftet er det normalt, at køretøjet rykker en smule med en vis støj, og at nogle advarselslamper er tændt midlertidigt.

Under processen må du ikke forsøge at åbne en dør, skifte gear, træde på bremsepedalen eller udføre andre handlinger, som kan afbryde batteriskiftet unormalt.

Når batteriet er skiftet, tændes køretøjets skærm for at angive, at batteriskiftet er fuldført. Nu kan køretøjet køre væk fra batteriskiftestationen uden problemer.

Advarsel 驶出换电站时请注意观察前方的车辆及行人,确认安全后再驶出换电站。

Vær opmærksom på eventuelle køretøjer eller fodgængere foran dig af sikkerhedshensyn, inden du forlader batteriskiftestationen.

De ovenstående advarsler og forholdsregler dækker ikke alle de forhold, som kan påvirke normal drift af Batteriskift med assisteret parkering (PSAP). Der er mange faktorer, der kan forstyrre Batteriskift med assisteret parkering (PSAP). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Angivelse af sideafstand (SDIS)

Funktionen Angivelse af sideafstand (SDIS) overvåger køretøjets forende, når det kører ved lav hastighed, med ultralydssensorer. Når du nærmer dig forhindringer, aktiveres parkeringskameragrænsefladen og situationer såsom hjælp til vurdering af parkeringsbåsen eller forbikørsel af spærrede veje automatisk.

Advarsel 窄路辅助功能提示仅供参考,无法替代您的目视检查。窄路辅助功能提示作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。在极端恶劣天气包括但并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您启动使用。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用窄路辅助功能。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Systemet til angivelse af sideafstand tjener kun som reference og kan ikke erstatte din visuelle observation.

Som en køreassistentfunktion kan sideafstandssystemet ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold. Vi anbefaler ikke at bruge Systemet til angivelse af sideafstand under dårlige vejrforhold, herunder, men ikke begrænset til, kraftig regn, sne, tåge og dis.

Du skal altid være opmærksom på trafik- og vejforholdene og træffe din egen beslutning om, hvorvidt du vil bruge Systemet til angivelse af sideafstand, hvis det er sikkert.

Det er altid dit ansvar at sikre, at køretøjet køres på en sikker måde og overholder gældende færdselslove og -regler.

Aktivér/deaktivér funktionen Angivelse af sideafstand (SDIS)

Funktionen Angivelse af sideafstand (SDIS) kan aktiveres eller deaktiveres med indstillingsknappen på parkeringskameragrænsefladen. Når Angivelse af sideafstand (SDIS) er aktiveret, kan der vælges forskellige layouts, f.eks. dobbelt visning, fuld skærm og billede-i-billede.

Når følgende driftsbetingelser er opfyldt samtidig, aktiveres parkeringskameragrænsefladen automatisk:

 • Køretøj i gearstilling D

 • Hastigheden overstiger ikke 21 km/t

 • Der er forhindringer i et område foran, og de er tæt på køretøjet

Område og rækkevidde for Angivelse af sideafstand (SDIS)

Område

Rækkevidde

1

Afstand under 50 cm

2

Afstand under 80 cm

3

Afstand under 80 cm

Du kan trykke på den øverste højre side af parkeringskameragrænsefladen og vælge at slå advarselslyden fra. Samtidig skal du påtage dig de risici, som følger af at slå advarselslyden fra.

Automatisk afslutning af parkeringskameragrænsefladen:

 • Når forhindringen er mere end 4,5 sekunder væk fra køretøjet, afsluttes parkeringskameragrænsefladen automatisk.

 • Når Angivelse af sideafstand (SDIS) slås fra ved at trykke på de tomme område af parkeringskameraet eller gribe skærmen med fem fingre, kan funktionen deaktiveres midlertidigt i 3 minutter, og normal anvendelse kan genoptages 3 minutter senere.

 • Når køretøjets hastighed overstiger 21 km/t, vender Angivelse af sideafstand (SDIS) tilbage til normal anvendelse.

 • Når driftsbetingelserne for funktionen Angivelse af sideafstand (SDIS) opfyldes igen, aktiveres parkeringskameragrænsefladen automatisk.

Advarsel 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Det anbefales ikke at benytte denne funktion i tilfælde af meget dårligt vejr (dette omfatter, men er ikke begrænset til regn, sne, tåge, dis osv.).

Ovenstående advarsler dækker ikke alle forhold, der kan påvirke funktionen af Angivelse af sideafstand (SDIS). Der er mange faktorer, der kan forstyrre Angivelse af sideafstand (SDIS). For at forebygge uheld skal du køre opmærksomt og fokusere på trafikken, vejen og bilens betingelser for at garantere sikker kørsel.

Køretøjets sundhedstilstand

Hold øje med køretøjets sundhedsstatus for at holde køretøjet i den bedst mulige stand. Du kan trykke på Min ET5 Touring på startsiden af midterdisplayet for at åbne grænsefladen Køretøjets sundhedstilstand. Når du er på denne side, kan køretøjet udføre en selvtest og vise dig køretøjets aktuelle sundhedstilstand, når den er færdig.

Du kan også kontrollere strømforbruget for den aktuelle tur på grænsefladen Min ET5 Touring og nulstille turen ved at trykke på Nulstil samlet kilometertal.

Vejledning om vedligeholdelse

For at sikre, at køretøjet kan fungere normalt og give en god køre- og køreoplevelse, skal du foretage regelmæssig vedligeholdelse af køretøjet.

I lyset af køretøjssystemernes kompleksitet og de krav til eftersalgsservice for elektriske køretøjer, som nationale love og bestemmelser stiller, anbefaler vi, at du får dit køretøj regelmæssigt vedligeholdt på NIO's servicecenter. Hvis du har spørgsmål vedrørende køretøjsinspektionen, kan du til enhver tid kontakte NIO.

Rutinemæssig vedligeholdelse

Rutinemæssig vedligeholdelse er meget vigtig for at sikre køretøjets ydeevne, reducere omkostningerne til drift af køretøjet og udvide dets brugslevetid. Det anbefales at gå til NIO Service Center for at få udført vedligeholdelse i henhold til følgende krav:

Daglig vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse er en meget vigtig forholdsregel for at garantere sikker kørsel og reducere fejlfunktioner på køretøjet. Følgende elementer skal kontrolleres dagligt. Hvis der findes unormale tilstande, bedes du kontakte NIO Service Center i rette tid for relevante eftersyn.

 • Kontrollér, at alle udvendige lys, horn, blinksignaler og katastrofeblink fungerer korrekt.

 • Kontrollér, at vinduesviskere og sprinklere fungerer korrekt.

 • Kontrollér, at bremserne fungerer korrekt.

 • Kontrollér, at sikkerhedsselerne fungerer korrekt.

 • Kontrollér, om der er kontrollamper, der lyser, når de ikke burde gøre det, eller tekstadvarselsmeddelelser på instrumentpanelet og midterdisplayet.

 • Kontrollér dæktrykket, og kontrollér dækkene for skader og unormal slitage.

 • Kontrollér, om der er nogen unormal ansamling af væsker under køretøjet (vandansamling forårsaget af affugtning i airconditionsystemet er normal).

 • Vær under kørslen opmærksom på, om der er unormale lyde såsom stød eller slag fra bunden af karosseriet.

 • Kontrollér karosseriet for snavs (såsom fugleklatter, harpiks, asfaltpletter, insekter og industristøv), som kan beskadige lakken. Hvis der er snavs, skal du rengøre karrosseriet i henhold til instruktionerne. Se "Udvendig rengøring og vedligeholdelse".

 • Kontrollér for snavs i tagets LiDAR-område, området med højdefinitionskameraet og området med 360-graders kameraet. Hvis der er snavs, bedes du rengøre disse områder i henhold til instruktionerne. Se "Udvendig rengøring og vedligeholdelse".

 • Udskift batteriet i den intelligente nøgle i henhold til meddelelserne på køretøjets midterdisplay.

Regelmæssig vedligeholdelse

Ved kørsel under normale kørselsforhold bedes du køre til NIO Service Center for vedligeholdelse af køretøjet i henhold til følgende vedligeholdelsespunkter og intervaller:

 • Transmissionsolie: Udskift for hver 200.000 kilometer.

 • Bremsevæske: Udskift hvert 3. år.

 • Kølevæske: Kontrollér kølevæsken senest i det 5. år eller ved 100.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først), og udskift den om nødvendigt.

  Hvis kølevæsken ikke udskiftes, skal den kontrolleres hvert 2. år eller for hver 40.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først), og om nødvendigt udskiftes. Hvis kølevæsken udskiftes, skal den nye kølevæske kontrolleres i det 5. år eller ved 100.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først), og om nødvendigt udskiftes.

  Når køretøjet anvendes i ekstremt kolde klimaer (under -30 °C), skal kølevæsken kontrolleres og om nødvendigt udskiftes.

 • Bremseklodser: Senest i det 5. år eller ved 100.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først) skal bremseklodserne kontrolleres for slitage og om nødvendigt udskiftes.

  Hvis bremseklodserne ikke udskiftes, skal de kontrolleres hvert 2. år eller for hver 40.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først), og om nødvendigt udskiftes. Hvis bremseklodserne udskiftes, skal de nye bremseklodser kontrolleres for slitage efter det 5. år eller ved 100.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først), og om nødvendigt udskiftes.

 • Bremseskiver: Kontrollér bremseskiverne for slitage, og udskift dem om nødvendigt senest det 10. år eller ved 200.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først).

  Hvis bremseskiverne ikke udskiftes, skal de kontrolleres hvert 2. år eller for hver 40.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først), og om nødvendigt udskiftes. Hvis bremseskiverne udskiftes, skal de nye bremseskiver kontrolleres for slitage efter det 10. år eller ved 200.000 kilometer (alt efter hvad der kommer først), og om nødvendigt udskiftes.

Note 上述”必要时“是指检测结果不满足蔚来汽车技术标准。

Meddelelsen "efter behov" ovenfor henviser til, når testresultaterne ikke opfylder kravene i NIO's tekniske standarder.

Uregelmæssig vedligeholdelse

Det anbefales at gå til NIO Service Center for følgende vedligeholdelse efter behov, baseret på køretøjets tilstand og meddelelserne på midterdisplayet.

 • Kontrollér viskerlisterne for ældning og afskrabning, og udskift dem om nødvendigt.

 • Kontrollér luftfilteret i henhold til meddelelserne på køretøjets midterdisplay, og udskift dem om nødvendigt.

 • Udskift 12 V-batteriet i den intelligente nøgle i henhold til meddelelserne på køretøjets midterdisplay.

Note 上述”必要时“是指检测结果不满足蔚来汽车技术标准。

Meddelelsen "efter behov" ovenfor henviser til, når testresultaterne ikke opfylder kravene i NIO's tekniske standarder.

Det anbefales at gå til NIO Service Center for en omfattende kontrol af køretøjets sundhedstilstand efter behov, baseret på køretøjets brugsbetingelser og tilstand.

Særlig vedligeholdelse

Hvis køretøjet ofte køres i følgende barske miljøer, kan yderligere vedligeholdelsespunkter eller kortere vedligeholdelsesintervaller være påkrævede. Du bedes kontakte NIO-servicecenteret for at høre nærmere.

 • Kørsel i støvede omgivelser.

 • Kørsel i stærk kulde (under -20 ℃) eller høj temperatur (over 40 ℃).

 • Kørsel i fugtige omgivelser eller hyppig kørsel i vand.

 • Kørsel på veje med højt saltindhold eller ætsende materialer.

 • Hyppig bremsning, eller kørsel i bjergområder.

 • Hyppig anvendelse til særlige formål såsom høje læs.

 • Eftermontering eller ændring til særlige formål.

Udskiftning af forrudeviskerblade

Forrudens viskerblade fjerner regnvand og pletter på forruden (bruges sammen med forrudens sprinklervæske). Hvis dit udsyn gennem forruden er sløret, eller hvis der er flere tydelige vandstreger efter viskningen, som påvirker førerens udsyn, og som ikke forsvinder, skal viskerbladene udskiftes:

Sådan skiftes forrudens viskerblade:
 1. Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, tryk på Dør- og vindueslåse > Viskere > Forrudevisker i servicestilling, hvorefter forrudeviskerne flyttes til en stilling, der er bekvem til udskiftning.

 2. Når forrudeviskerne flytter til servicestillingen, kan de løftes op. Tryk på og hold fligen på forrudens viskerblade, og skub viskerbladet ned og vinkelret på viskerarmen for at afmontere viskerbladet.

 3. Indsæt det nye viskerblad, indtil du hører et "klik", hvilket angiver, at viskerbladet er fastgjort korrekt.

Udskiftning af bagrudeviskerblade

Bagrudeviskerne kan fjerne regn på bagruden. Gør følgende for at udskifte bagrudeviskerne:
 1. Løft bagrudeviskerarmene op, og fjern bagrudeviskerbladene.

 2. Montér de nye viskerblade, og træk i dem for at kontrollere, at de er monteret korrekt.

Påfyldning af sprinklervæske

Advarsel 添加风窗洗涤液液需打开前盖,如有需要请联系蔚来汽车服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。
 • Påfyld sprinklervæske ved at åbne motorhjelmen. Hvis det er nødvendigt, skal du kontakte NIO Service Center for assistance, så du undgår personskader som følge af utilsigtet kontakt med højtrykskomponenter.

 • Sprinklervæske er brandbart og lokalirriterende. Når du bruger det, skal du undgå åben ild og kontakt med kropsdele.

 • Sprinklervæske kan beskadige køretøjets lygtedæksler. Undgå, at sprinklervæsken kommer i kontakt med lygtedækslet.

 • Fyld ikke kølevæske i sprinklervæsken. Ellers kan det beskadige vaskersystemet samt lakken.

Sprinklervæske hjælper med at opretholde et godt udsyn gennem forruden. Sådan tilføjes sprinklervæske:
 1. Træk to gange i dækpladen til motorhjelmshåndtaget i passagerkabinen for at frigive kølerhjelmen.

 2. Løft motorhjelmen.

 3. Åbn dækslet til sprinklervæske, og fyld en passende mængde sprinklervæske på.

  Advarsel 加注风窗洗涤液时请对准壶口,缓慢加注;若洗涤液不慎洒落请及时擦拭干净。

  Når du fylder sprinklervæske på, skal du fylde reservoiret forsigtigt for at undgå spild og tørre spild op med det samme.

 4. Luk låget på sprinklervæskebeholderen tæt til efter at have tilsat sprinklervæsken.

 5. Når motorhjelmen skal lukkes, skal den holdes med begge hænder for først at sænke den en smule, hvorefter den trykkes ned, indtil den er helt lukket.

Advarsel 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。
 • Motorhjelmen må ikke lukkes for kraftigt eller ved at lade den falde frit ned.

 • Påfyld en passende sprinklervæske i henhold til udendørstemperaturen. I koldt vejr skal du bruge sprinklervæske, der indeholder frostvæske, for at undgå at reducere sigtbarheden gennem forruden.

 • Når du bruger koncentreret sprinklervæske, skal du følge producentens anvisninger til at fortynde den med vand.

 • Tilsæt ikke vand til færdigblandet sprinklervæske, da det kan få sprinklervæsken til at fryse og beskadige sprinklervæskebeholderen og andre komponenter i vaskersystemet.

 • Når vejret er meget koldt, anbefales det at fylde sprinklervæske til tre fjerdedele af beholderen for at undgå, at væsken fryser og udvider sig, hvilket kan beskadige sprinklervæskebeholderen.

 • Påfyld ikke sammensat sprinklervæske, der indeholder et vandtætningsmiddel eller væske til fjernelse af trafikfilm, da det kan give streget, pletter, knirkelyde eller andre lyde under viskning.

Påfyldning af kølevæske

Advarsel 添加冷却液需打开前盖,请联系服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。

For at undgå risikoen for elektrisk stød med højspænding, når du åbner kølerhjelmen, skal du kontakte NIO for at fylde kølevæske på køretøjet.

Kølevæske hjælper bilens E-transmission med at køre med et passende temperaturinterval. Sådan påfyldes kølevæske:
 1. Træk to gange i dækpladen til motorhjelmshåndtaget i passagerkabinen for at frigive kølerhjelmen.

 2. Løft motorhjelmen.

 3. Åbn kølevæskehætten, og påfyld en passende mængde kølevæske (mellem MIN- og MAX-niveauet).

 4. Luk kølevæskedækslet godt til.

 5. Når motorhjelmen skal lukkes, skal den holdes med begge hænder for først at sænke den en smule, hvorefter den trykkes ned, indtil den er helt lukket.

Advarsel 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。

Du må ikke smække eller lade kølerhjelmen falde ned.

Påfyldning af bremsevæske

Advarsel 添加制动液需打开前盖,请联系服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。

For at undgå risikoen for elektrisk stød med højspænding, når du åbner motorhjelmen, skal du kontakte NIO for at fylde bremsevæske på køretøjet.

Bremsevæske er det medie, som overfører bremsetrykket i det hydrauliske bremsesystem. Sådan tilføjes bremsevæske:
 1. Træk to gange i dækpladen til motorhjelmshåndtaget i passagerkabinen for at frigive kølerhjelmen.

 2. Løft motorhjelmen.

 3. Åbn bremsevæskehætten, og påfyld en passende mængde bremsevæske (mellem MIN- og MAX-niveauet).

 4. Luk bremsevæskedækslet godt til.

 5. Når motorhjelmen skal lukkes, skal den holdes med begge hænder for først at sænke den en smule, hvorefter den trykkes ned, indtil den er helt lukket.

Advarsel 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。

Du må ikke smække eller lade kølerhjelmen falde ned.

Inspektion og vedligeholdelse af dæk

Kør ikke på beskadigede, meget slidte eller forkert oppumpede dæk. Af hensyn til køresikkerheden skal du regelmæssigt kontrollere dækkene:
 • Efterse hyppigt dækkene for skader (punkteringer, snit, rifter og udbulinger), og fjern fremmedmateriale fastkilet i slidbanen.

 • En punktering vil få dækket til at miste tryk, så det er vigtigt ofte at kontrollere dæktrykket. Reparer eller udskift punkterede eller beskadigede dæk så hurtigt som muligt. Hvis du mærker pludselige rystelser eller bump under kørslen, eller har mistanke om, at dækkene er beskadigede, skal du straks sætte farten ned og undgå kraftig bremsning eller pludselige udslag med rattet. Stop efter at have kontrolleret, at det er sikkert, og kontakt derpå NIO-servicecenteret for øjeblikkelig assistance.

 • Hvis dækventilens støvhætte går tabt, skal den erstattes snarest muligt.

 • Hold dækkene væk fra olie, fedt eller brændstof.

 • Opbevar altid hjul et køligt, tørt og mørkt sted. Særskilte dæk, som ikke sidder på hjul, skal opbevares opretstående.

 • Du må ikke opbevare sommerdæk eller parkere en bil udstyret med sommerdæk ved omgivende temperaturer under -15 °C.

Kontrollér jævnligt slidbanemønsteret for slidmærker, især før og efter lange køreture. Hvis dækket er slidt ned til 1,6 mm eller mindre, fremkommer der et slidmærke, og på det tidspunkt vil dækkets vejgreb være meget reduceret. Det skal straks udskiftes for at forebygge risikoen for, at der opstår en ulykke.

Af sikkerhedsårsager skal dækkene udskiftes, hvis de udviser følgende skader:
 • Skader såsom snit, spalter og revner ned til bunden, og udbulinger, som angiver indvendig trådskade.

 • Hyppige lækager eller uoprettelige skader på grund af størrelsen eller placeringen af snittet eller andre beskadigede steder.

 • Punkteringer, udbulinger og skader på dækkenes sidevægge.

 • Deformering eller korrosion af dæk forårsaget af langtidsparkering.

Hvis du ikke er sikker, skal du rådføre dig med NIO-servicecenteret.
Advarsel 若轮胎磨损不均匀,建议您到服务中心进行轮胎动平衡检查。

Hvis dækslidet er ujævnt, anbefaler vi, at du kontakter NIO for at få kontrolleret dækkene med henblik på dynamisk afbalancering.

For at reducere dækslitage og forlænge dækkenes brugslevetid skal du passe på dem i henhold til dine kørevaner og vejbetingelserne:
 • Nye dæk er i tilkøringsperioden i løbet af de første 500 kilometer. Kørsel ved moderat hastighed og en forsigtig kørestil vil forlænge dækkenes brugslevetid.

 • Når du passerer en kantsten eller lignende vejsektioner, skal du så vidt muligt holde hjulene vinkelret på kantstenen og køre langsomt.

 • Hårde stød af dækkene mod fortovskanter eller genstande med skarpe kanter såsom sten eller stød mod skarpe kanter kan forårsage umærkelige dækskader, som med tiden løber op. Afhængigt af voldsomheden af stødet kan de beskadige fælgkanten.

 • For hurtige sving, overacceleration og hård opbremsning vil øge dækslitagen.

 • Efter dækskift skal de nye dæk afbalanceres dynamisk.

 • Hvis bilen ikke kan køre ligeud uden korrigering eller bliver ved med at afvige under kørslen, skal du køre til NIO-servicecenteret for at kontrollere sporingsparametrene og om nødvendigt få dem justeret.

 • Hvis bagdækkene er mindre slidte end fordækkene, skal de ombyttes efter behov. Det anbefales at ombytte for- og bagdækkene for hver 10.000 km.

Advarsel Ved kørsel gennem store fordybninger, vejbump, forhindringer eller beskadigede veje skal du være opmærksom på sikkerheden og sætte farten ned for at reducere sandsynligheden for, at lavprofildækkene buler ud eller sprænges.

Ved kørsel gennem store fordybninger, vejbump, forhindringer eller beskadigede veje skal du være opmærksom på sikkerheden og sætte farten ned for at reducere sandsynligheden for, at lavprofildækkene buler ud eller sprænges.

Inspektion og vedligeholdelse af bremseklodser og -skiver

Nedtryk ind imellem bremsepedalen, når du kører på regnfulde dage eller på is- og snedækkede veje, så varmen genereret af friktion kan gøre bremseklodserne varme og tørre. Det samme skal gøres, når man kører i ekstremt vådt eller koldt vejr.

Efter at have vasket køretøjet skal du tørre bremserne i et kort tidsrum for at undgå at påvirke bremseeffekten og forhindre bremseskiverne i at ruste.

Eftersom slitagen af bremseklodser og bremseskiver i høj grad afhænger af din kørestil og servicebetingelserne, er det umuligt at fastslå slitagetilstanden i relation til de faktisk kørte kilometer.

Dette højtydende bremsesystem bruges til at opnå omfattende og fremragende bremseeffekt ved forskellige kørehastigheder og temperaturer. Ved en bestemt kørehastighed, bremsekraft og visse miljøforhold (såsom temperatur og luftfugtighed) kan bremserne derfor lave en skarp støj.

Nye og udskiftede bremseklodser og bremseskiver giver den bedste bremseeffekt efter at være blevet tilkørt i mindst 500 km. I løbet af tilkøringsperioden skal du nedtrykke bremsepedalen hårdere for at kompensere for den reducerede bremseeffekt.

Du kan gå til grænsefladen Indstillinger yderst til venstre i kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Kørsel og parkering > Fjernelse af rust og fugt fra bremseskiver for at slå denne funktion til:

 • Efter at køretøjet har holdt parkeret i lang tid, kan det fremskynde rustfjernelsen fra bremseskiverne.

 • Efter regn, eller efter at køretøjet er blevet vasket, kan fugten på overfladen af bremseskiverne fjernes hurtigere for at reducere sandsynligheden for bremsestøj.

 • Ved brug af et nyt køretøj kan det fremskynde tilkørslen af bremsefriktionsskiven.

Efter at funktionen til fjernelse af rust og fugt fra bremseskiverne er blevet slået til, bruges kun bremseåget under bremsning for at øge friktionen mellem bremseskiverne og bremseklodserne for at opnå effekten til fjernelse af rust og fugt. På dette tidspunkt vil det regenerative bremsesystem ikke længere fungere. Det vil have en vis indvirkning på bremselængden, fordi bremsesystemet ikke kan levere yderligere bremsekraft, men kun kan forlade sig på bremsepedalen til at kontrollere decelerationen.

Når du skifter mellem køretilstande, slås funktionen til fjernelse af rust og fugt automatisk fra.

Inspektion og vedligeholdelse klimaanlægsfilter

Når klimaanlægsfilteret er udskiftet, skal du gå til siden Komfortindstillinger fra bunden af midterdisplayet og trykke på Levetid for rensefilter til klimaanlæg for at nulstille timeren for filterets levetid. Denne anslåede levetid er kun vejledende, da den faktiske levetid afhænger af omgivelserne og andre faktorer. Udskift det efter behov.

Sørg for at holde gitterlemmen på klimaanlægget fri for blokeringer (f.eks. blade eller sne), før du kører.

Vedligeholdelse af 12 V-batteri

12 V-batteriet leverer 12 V til køretøjets startudstyr og elektriske udstyr og er placeret i det forreste bagagerum. Hvis 12 V-batteriet holdes fuldt opladet, forlænges dets levetid.

Advarsel 低压电池电解液具有腐蚀性,若不慎入眼或皮肤,请立即使用大量水冲洗并送医。

Hvis 12V-batteriet er utæt eller svulmer op, skal du straks kontakte NIO. Hvis elektrolytten kommer i kontakt med øjne eller hud, skal du skylle øjnene eller huden med rindende vand og straks søge lægehjælp.

Advarsel 低压电池亏电严重(如长时间不使用车辆时),请联系蔚来汽车服务中心,请勿自行更换低压电池。
 • Hvis 12V-batteriet er meget drænet (f.eks. hvis det har stået ubrugt i lang tid), skal du kontakte NIO for at få hjælp og ikke selv udskifte det.

 • Før du forlader køretøjet, skal du sikre dig, at alle elektriske systemer, f.eks. lys og mediecenter, er slukket, og parkere køretøjet på et køligt og tørt sted.

Advarsel 断开并重新连接低压电池后,车窗自动升降及防夹功能将不可用。

Når 12 V-batteriet er frakoblet og tilkoblet igen, er vinduets automatiske hæve- og klemmesikringsfunktioner midlertidigt utilgængelige.

Vedligeholdelse og genanvendelse af højspændingsbatteri

Vedligeholdelse af højspændingsbatteri

Højspændingsbatteriet er en vigtig fremdriftskomponent i køretøjet. Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når du bruger det:
 • Parkering af køretøjet med for høj eller for lav temperatur påvirker højspændingsbatteriets levetid direkte. Parkér ikke køretøjet i sådanne miljøer i længere tid (mere end 8 timer).

 • Parkér ikke køretøjet et sted med høj temperatur eller en varmekilde for at undgå en uforsætlig brand.

 • Køretøjet skal parkeres et tørt sted. Undgå at parkere i fugtige og vandholdige parkeringsbåse, når det er muligt.

 • Det anbefales ikke at forblive i dybt vand (det må helst ikke overstige batteribundpladen) i længere tid, mens bilen er i vandet. Ellers kan bilens højspændingskomponenter blive beskadiget.

 • Undgå at oplade køretøjet ofte ved hjælp af hurtig jævnstrømsopladning med høj effekt, da det påvirker højspændingsbatteriets levetid.

 • Hvis køretøjet ikke skal bruges i længere tid, skal du sørge for, at højspændingsbatteris batteriniveau er over 50% (vises på det digitale instrumentpanel), og at køretøjet er markeret i køligt og tørt sted for at forbedre højspændingsbatteriets levetid. Det anbefales at kontrollere batteriniveauet hver uge og bruge køretøjet en gang om måneden.

 • Brug en oplader, der opfylder opladningsspecifikationerne, til at oplade køretøjet, og oplad det korrekt i henhold til anvisningerne på ladestanderen.

 • Når du kører på en vej med ujævn og gruset overflade eller fremstående forhindringer, skal du køre langsomt og forsøge at undgå forhindringerne for at undgå at beskadige køretøjets chassis eller højspændingsbatteriet. Hvis køretøjets undervogn bumper eller der høres bump, skal du straks kontakte et NIO Service Center for en sikkerhedsinspektion af chassiset og højspændingsbatteriet.

Advarsel 动力电池属高压部件,请勿私自触碰、移动、拆解动力电池及其相应线路,以免发生人身伤害。
 • Højspændingsbatteriet fungerer ved høj spænding. Du må ikke røre, flytte eller adskille højspændingsbatteriet eller dets kredsløb uden tilladelse. Hvis du gør det, kan det medføre personskade.

 • Sørg for at oplade køretøjet inden for 24 timer, når den resterende kørselsradius er på nul. I denne periode vil ladehastigheden være begrænset, indtil batteriniveauet når 50 %. Hvis køretøjet ikke oplades inden for 72 timer, kan det medføre irreversible skader på højspændingsbatteriet.

Genanvendelse af højspændingsbatteri

Kasserede højspændingsbatterier skal genanvendes korrekt. I forbindelse med vedligeholdelse af køretøjet anses højspændingsbatterier, der opfylder følgende betingelser, for at kræve genanvendelse:

 1. Under vedligeholdelse af højspændingsbatteriet på et NIO Service Center inspiceres batterikapaciteten og -tilstanden. For batterier, der skal genanvendes i henhold til bestemmelserne i relevante love og regler, påtager NIO sig det fulde ansvar og genanvender dem i henhold til markedsforholdene på det pågældende tidspunkt.

 2. I andre tilfælde, hvor det anslås, at et batteri ikke kan bruges mere, men batteriet er i god stand efter enkelt vedligeholdelse, genanvendes det og sættes i degraderet anvendelse.

 3. Hvis batteriet har en alvorlig fejl eller er beskadiget og ikke kan sættes i degraderet anvendelse, indgår det i genanvendelsesprocessen.

  Advarsel 请勿随意处理或丢弃废旧动力电池,以免对环境造成严重污染。

  Du må ikke bortskaffe højspændingsbatteriet uhensigtsmæssigt, da det kan forårsage alvorlige miljøskader.

Køretøjer, køretøjsdele og batterier skal bortskaffes af autoriserede genbrugsanlæg. De må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald eller bruges som opfyld, da det kan medføre alvorlige miljøskader. Yderligere oplysninger findes på NIOs websted.

Dette symbol på batteriet betyder, at dette produkt ikke skal håndteres som husholdningsaffald.

Genanvendelsesprocessen for højspændingsbatterier er: NIO eller et tredjeparts genbrugsanlæg, der er udpeget af NIO, udfører genanvendelsen og den efterfølgende håndtering.

Sikringsboks under motorhjelm

Advarsel 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Brug ikke sikringer med en nominel strøm, der er højere end den nominelle strøm. Udskift kun den sprængte sikring med en sikring med samme nominelle strømstyrke og størrelse.

S/N Specifikationer Beskrivelse
UR01 MINI Ventilatorrelæ
UR02 - -
UR03 280 MICRO Relæ for effektbatteriets elektroniske vandpumpe
UR04 ISO MINI Hovedrelæ
UR05 - -
UR06 - -
UR07 280 MICRO Relæ for forreste motors elektroniske vandpumpe
UR08 - -
UR09 MINI Forreste blæserrelæ
UF01 60 A UR01 relækontaktende, strømforsyning
UF02 - -
UF03 25 A Karrosseristyreenhed (strømforsyning for forrudeviskermotor)
UF04 - -
UF05 10 A Højspændingsjævnstrømsomformer, integreret komponent
UF06 10 A Frontvekselretter
UF07 - -
UF08 - -
UF09 50 A UR09 relækontakt, strømforsyning
UF10 - -
UF11 20 A UR03 relækontakt, strømforsyning
UF12 10 A Elektronisk skiftmodul (KL87 strømforsyning)
UF13 10 A Elvarmer/luftkvalitetssensor/PM2.5 sensor/kompressorenhed/varmevekslers elektroniske ekspansionsventil/varmepumpes elektroniske ekspansionsventil (KL87 strømforsyning)
UF14 20 A UR07 relækontakt, strømforsyning
UF15 - -
UF16 - -
UF17 10 A Bageste HV-strømfordelingsenhed (KL87 strømforsyning)
UF18 15 A Køretøjsstyreenhed (KL87 strømforsyning)
UF19 - -
UF20 10 A UR01/UR03 strømforsyning i relæspoleende
UF21 10 A Fem-vejs kølevandsventil (KL87 strømforsyning)
UF22 10 A Bremsekontakt (KL87 strømforsyning)
UF23 10 A Forkofangerens bevægelige gitter (KL87 strømforsyning)
UF24 - -
UF25 - -
UF26 - -
UF27 - -
UF28 10 A UR07 strømforsyning i relæspoleende

Instrumentpanelets sikringsboks

Advarsel 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Brug ikke sikringer med en nominel strøm, der er højere end den nominelle strøm. Udskift kun den sprængte sikring med en sikring med samme nominelle strømstyrke og størrelse.

S/N Specifikationer Beskrivelse
IR01 ISO MINI Stikkontaktrelæ
IR02 ISO MINI Relæ for styring af sæde/fleksibelt chassis
IR03 ISO MINI KL15-relæ
IF01 50 A IR01 relækontakt, strømforsyning
IF02 - -
IF03 20 A Bremsetrykregulering, strømforsyning
IF04 40 A Bremsetrykregulering, motor, strømforsyning 1
IF05 40 A Bremsetrykregulering, motor, strømforsyning 2
IF06 40 A IR03 relækontakt, strømforsyning
IF07 50 A IR02 relækontakt, strømforsyning
IF08 10 A Førersædets lændestøtte/blæser, strømforsyning
IF09 10 A Passagersædets lændestøtte/blæser, strømforsyning
IF10 10 A Fleksibel karrosseristyreenhed, strømforsyning 1
IF11 - -
IF12 10 A Fleksibel karrosseristyreenhed, strømforsyning 2
IF13 20 A Anhængerstyreenhed, strømforsyning
IF14 10 A Styreenhed for karrosserigateway, strømforsyning
IF15 10 A Trådløs opladningsmodul og karrosseristyreenhed (sikkerhedsboks), strømforsyning
IF16 10 A Midterdisplay, strømforsyning
IF17 30 A Centralcomputerklynges ADAS-funktion, slavestrømforsyning 1
IF18 10 A Intelligente antenner, strømforsyning
IF19 10 A Bluetooth-antennemodul med digitale nøgler, strømforsyning
IF20 10 A Ratstammemodul, strømforsyning
IF21 10 A Klimaanlæggets styreenhed, strømforsyning
IF22 10 A Udvendigt dørhåndtag/førerdørs kontakt, strømforsyning
IF23 25 A Karrosseristyreenhed, strømforsyning (bagsæder og baggrundsbelysning)
IF24 10 A ETC/alkolås, strømforsyning
IF25 10 A LiDAR, strømforsyning
IF26 15 A Karrosseristyreenhed, strømforsyning (sprinklervæskepumpe)
IF27 10 A NOMI, strømforsyning
IF28 10 A Digitalt instrumentpaneldisplay, strømforsyning
IF29 10 A Diagnosestik, strømforsyning
IF30 10 A Duftmodul og regnlyssensor, strømforsyning
IF31 20 A Karrosseristyreenhed, strømforsyning 1
IF32 20 A Karrosseristyreenhed, strømforsyning 2
IF33 30 A Centralcomputerklynges ADAS-funktion, slavestrømforsyning 2
IF34 10 A Styreenhed for bageste børneovervågning/radarsensor/parkeringsradar, strømforsyning
IF35 10 A IR01/UR03 relæspoleende, strømforsyning
IF36 10 A Batteristyringssystem, strømforsyning
IF37 15 A Pyroteknisk afbryder, strømforsyning
IF38 10 A Elektronisk skiftmodul, strømforsyning
IF39 10 A Bremselyskontakt, strømforsyning
IF40 10 A Køretøjsstyreenhed, strømforsyning 1
IF41 10 A Centralcomputerklynges infotainment, strømforsyning 1
IF42 25 A Forreste 12 V-strømstik, strømforsyning
IF43 15 A Forreste to-i-en USB3.0DP-OUT-port, strømforsyning
IF44 10 A Forreste USB3.0-port, strømforsyning
IF45 20 A Armlænsboks, USB-port, strømforsyning (med XR BOX)
IF45 10 A Bageste kontrolpanel, USB-port, strømforsyning (uden XR BOX)
IF46 10 A Styreenhed for karrosserigateway (strømstik, relæfeedback)
IF47 25 A Bageste 12 V-strømstik, strømforsyning
IF48 15 A Karrosseristyreenhed, strømforsyning (horn)
IF49 30 A Førersædes styreenhed, strømforsyning
IF50 30 A Passagersædes styreenhed, strømforsyning
IF51 30 A Styreenhed for venstre fordør, strømforsyning 1
IF52 20 A Styreenhed for venstre fordør, strømforsyning 2
IF53 30 A Styreenhed for højre fordør, strømforsyning 1
IF54 20 A Styreenhed for højre fordør, strømforsyning 2
IF55 30 A Styreenhed for venstre bagdør, strømforsyning 1
IF56 20 A Styreenhed for venstre bagdør, strømforsyning 2
IF57 30 A Styreenhed for højre bagdør, strømforsyning 1
IF58 20 A Styreenhed for højre bagdør, strømforsyning 2
IF59 10 A Elektrisk servostyring, strømforsyning 1
IF60 10 A Elektrisk servostyring, strømforsyning 2
IF61 10 A Airbagstyreenhed, strømforsyning
IF62 10 A IR02 relæspoleende/styreenhed for karrosserigateway/karrosseristyreenhed, feedback
IF63 10 A Klimaanlæggets styreenhed/ETC/bakspejl, strømforsyning
IF64 20 A Venstre forlygte, strømforsyning
IF65 20 A Højre forlygte, strømforsyning
IF66 10 A Bagklappens midterste baglygte, strømforsyning
IF67 10 A Bagklappens venstre/højre baglygte, strømforsyning
IF68 10 A Køretøjsstyreenhed, strømforsyning
IF69 10 A Kabinelys
IF70 10 A Firedørs, højttalers omgivelsesbelysning, strømforsyning

Sikringsboks i bageste bagagerum

Advarsel 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Brug ikke sikringer med en nominel strøm, der er højere end den nominelle strøm. Udskift kun den sprængte sikring med en sikring med samme nominelle strømstyrke og størrelse.

S/N Specifikationer Beskrivelse
TR01 - -
TR02 ISO MINI Bagrudes afdugningsrelæ
TR03 ISO MINI KL15 strømforsyningsrelæ (redundant)
TR04 ISO MICRO Forrudevisker, glasvarmerrelæ
TR05 - -
TR06 ISO MICRO Bagrudeviskerrelæ
TF01 - -
TF02 40 A TR02 relækontakt, strømforsyning
TF03 40 A TR03 relækontakt, strømforsyning
TF04 20 A Anhængerstyreenhed, strømforsyning 1
TF05 30 A Bagklapstyreenhed, strømforsyning
TF06 30 A Udgangsforstærkers styreenhed, strømforsyning 1
TF07 - -
TF08 10 A Bageste inverter, strømforsyning
TF09 10 A Køretøjsstyreenhed, strømforsyning 2
TF10 10 A Batteristyreenhed, strømforsyning 1
TF11 20 A Centralcomputerklynges infotainmentfunktion, strømforsyning 2
TF12 10 A Styreenhed for karrosserigateway, strømforsyning 2
TF13 30 A Centralcomputerklynges ADAS-funktion, masterstrømforsyning 2
TF14 30 A Centralcomputerklynges ADAS-funktion, masterstrømforsyning 1
TF15 30 A Karrosseristyreenhed strømforsyning (udvendig belysning 2)
TF16 10 A Bagklaps sparkesensor/elektrokromatisk styreenhed for solskærm/augmented reality-udvidelse/ladeindikator, strømforsyning
TF17 15 A TR04 relækontakt, strømforsyning
TF18 30 A Karrosseristyreenhed strømforsyning (udvendig belysning 1)
TF19 15 A TR06-relæ, strømforsyning
TF20 20 A Anhængerstyreenhed, strømforsyning 2
TF21 10 A TR02 strømforsyning i relæspoleende
TF22 10 A Indbygget lademodul, strømforsyning (opladningskommunikation)
TF23 10 A Indbygget lademodul, strømforsyning
TF24 - -
TF25 - -
TF26 - -
TF27 30 A Fleksibel karrosseristyreenhed, strømforsyning 2
TF28 30 A Fleksibel karrosseristyreenhed, strømforsyning 1
TF29 30 A Udgangsforstærkers styreenhed, strømforsyning 2
TF30 10 A Ladeport, reverseringsbeskyttelse for stel A-
TF31 10 A Ladebekræftelsessignal A+
TF32 - -
TF33 - -
TF34 - -
TF35 - -

Forsikringsboks

Advarsel 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Brug ikke sikringer med en nominel strøm, der er højere end den nominelle strøm. Udskift kun den sprængte sikring med en sikring med samme nominelle strømstyrke og størrelse.

S/N Specifikationer Beskrivelse
PF01 400 A DC/DC-omformer
PF02 200 A Sikringsboks i forreste bagagerum
PF03 200 A Instrumentpanelets sikringsboks
PF04 200 A Sikringsboks i bageste bagagerum
PF05 125 A Elektrisk servostyringsudstyr, strømforsyning 2
PF06 125 A Elektrisk servostyringsudstyr, strømforsyning 1

Udvendig rengøring og vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring og voksning af køretøjet kan beskytte det mod beskadigelse som følge af det ydre miljø. Intervallet for at vaske og vokse køretøjet afhænger af, hvor ofte det bruges, parkeringsforholdene (garage, under træer eller i direkte sollys osv.) samt vejrforholdene.

Aflejring af fugleklatter, insektrester, harpiks, industristøv, tjæreklumper, kulslagge og andre aflejringer på karrosseriet og tag vil beskadige køretøjets lak. Hvis køretøjet udsættes for høj temperaturer og stærkt lys, forværres korrosionen af køretøjets lak. Derfor kan det være nødvendigt at vaske køretøjet én gang om ugen. Når du vasker det, skal du opbløde snavset med tilstrækkeligt vand og derefter fjerne det.

Advarsel 请勿在车辆充电时清洗车辆。

Køretøjet må ikke vaskes, når det er under opladning.

Advarsel 洗车和打蜡时请选用专用的清洁剂和养护剂,使用前请注意保质期,使用后务必存放于儿童无法触及的地方。

Brug specialiserede rengøringsmidler eller balsam, når du vasker eller vokser køretøjet. Vær opmærksom på udløbsdatoen før brug, og opbevar dem uden for børns rækkevidde.

Manuel vask

Når du vasker køretøjet i hånden, skal du først brug nok vand til at fugte køretøjets udvendige overflade og skylle så meget snavs af som muligt. Rengør derefter hele køretøjet grundigt med en blød svamp, klud eller en blød børste. Hvis der er snavs, der er svært at fjerne, kan du bruge et rengøringsmiddel. Hvis der er meget snavs på svampen eller kluden, anbefales det at udskifte den med en ny svamp eller klud. Når køretøjet er rengjort, skal det skylles grundigt med vand og aftørres med et håndklæde. Når vejsaltningen stopper efter vinteren, skal køretøjets undervogn vaskes grundigt.

Beskyt miljøet ved at vaske køretøjet på en egnet vaskeplatform. Hvis dette udstyr ikke er tilgængeligt, skal du vælge et egnet sted til at vaske køretøjet.

For at lette vasken af køretøjet kan du gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Kørsel/Parkering > Vasketilstand, hvor du kan vælge åbning og lukning af dørene, vinduerne, bagagerummet og ladeporten og låse alle indstillingerne op, viskere og dørhåndtag for at reducere beskadigelse af køretøjets komponenter, når det vaskes.

Note 请勿在阳光直射处清洗车辆,否则会有损伤油漆的风险。
 • Køretøjet må ikke vaskes i direkte sollys, da dette kan beskadige lakken.

 • Når du vasker bilen med en vandslange i koldt vejr, må du ikke sprøjte vand direkte på dørhåndtag, opladningsporte, døre og soltag. Ellers kan disse bevægelige dele fryse fast.

 • Brug ikke grove svampe eller ætsende rengøringsmidler, som kan beskadige lakken.

 • Brug ikke vand, der er varmere end 60 ℃.

 • Brug ikke en tør klud eller svamp til at rengøre forlygterne. Rengør dem i stedet med vand eller bilshampoo.

Automatisk vask

Køretøjet kan vaskes i en automatisk vaskehal. Men vaskehallens opbygning og filter og typen af rengørings- og vedligeholdelsesmiddel kan påvirke karrosseriets lak. Hvis køretøjets lak er mat eller endda ridset efter en vask, skal du med det samme underrette operatøren af vaskehallen. Hvis det er nødvendigt, skal udstyret i vaskehallen udskiftes.

Før den automatiske bilvask skal alle døre og vinduer lukkes, de automatiske viskere skal slås fra og sidespejlene slås ind. Samtidig skal operatøren af vaskehallen underrettes på forhånd om, at køretøjet har tagbagagebærer, en radioantenne osv.

Du kan gå til siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet og trykke på Kørsel/Parkering > Vasketilstand, hvor du kan vælge åbning og lukning af dørene, vinduerne, bagagerummet og ladeporten og låse alle indstillingerne op, viskere og dørhåndtag for at reducere beskadigelse af køretøjets komponenter, når det vaskes.

Advarsel 车辆进行自动洗车前,请在中控屏应用程序中心,点击。

Inden køretøjer vaskes i en automatisk vaskehal, skal du skifte til frigear (N). Åbn siden Indstillinger fra kontrollinjen nederst på midterdisplayet, og tryk på Kørsel/Parkering > Frigear.

Højtryksrens

Når du bruger en højtryksrenser til at vaske køretøjet, skal du altid følge brugsanvisningen, og især holde en tilstrækkelig afstand mellem sprøjtedysen og lakken eller bløde materialer (f.eks. gummislanger eller lydisoleringsmaterialer). Det anbefales, at afstanden er mere end 500 mm, at trykket er under 100 bar, og at maksimumtemperaturen er 60 ℃. Når du skyller, skal du forsøge at holde strålen så vinkelret på køretøjets overflade som muligt. Hvis disse krav ikke opfyldes, kan køretøjets komponenter blive beskadiget, eller der kan komme små vanddråber ind i køretøjet.

Brug aldrig en rund eller roterende dyse, især når du vasker dæk. Selvom sprøjteafstanden er stor og skylletiden er kort, kan dækkene blive beskadiget.

Brug aldrig en højtryksrenser til at skylle køretøjets mærkeplade samt åbningerne ved kanterne og hjørnerne af dørruden.

Polering og voksning

Et lag kvalitetsvoks kan beskytte køretøjets lak effektivt mod miljøpåvirkninger og endda forhindre mindre ridser. Når der ikke ruller små vanddråber af karrosseriets rengjorte lak, skal der påføres et lag hærdningsmiddel til hård voks af høj kvalitet med det samme. Hvis der påføres rengørings- og hærdningsmidler regelmæssigt, anbefales det at påføre hård voks to gange om året for at beskytte lakken.

Polering er kun nødvendigt, når karrosseriets lak har mistet sin glans og voksningen ikke kan gendanne det blanke udseende. Polér ikke komponenter, der er bestrøget med mat maling eller plastdele.

Viskerblade

Vask i varmt sæbevand. Brug ikke rengøringsmidler, der er lavet af sprit- eller olieprodukter.

Vinduer og sidespejle

Rengør de indvendige og udvendige overflader på alle ruder regelmæssigt med rengøringsmidler til glas.

Rengør bagrudens indvendigt med en blød klud, og tør den vandret. Rids ikke glasset og brug ikke slibende rengøringsmidler for at undgå at beskadige varmeelementet.

Vask sidespejlene med sæbevand. Brug ikke slibende rengøringsmidler for at undgå at beskadige linsen.

Plastdele

Plastdele skal rengøres med traditionelle rengøringsmetoder. Hvis pletterne ikke kan fjernes, må der kun bruges særlige rengøringsmidler uden opløsningsmidler til plastdele. Ellers kan det angribe plastdelene.

Forkromede dele

Forkromede dele kan rengøres med en fugtig klud og derefter poleres med en blød tør klud. Hvis det ikke virker godt nok, kan der anvendes kromplejemidler. Når kromplejemidlerne anvendes, skal du sørge for at dække hele overfladen jævnt og fuldstændigt. Forkromede overflader må ikke rengøres og pudses i støvede og sandfyldte miljøer.

Hjul

For at bevare alufælgenes pæne udseende i lang tid skal hjulene vedligeholdes regelmæssigt. Det anbefales at rengøre dem hver anden uge for at forhindre små slibende partikler, snavs og saltpartikler, der falder ned, når køretøjet bremser, i at sidde fast på dem. Ellers kan aluminiumslegeringen korrodere. Efter rengøring skal hjulene behandles med et særligt rengøringsmiddel uden syrer eller baser på alufælgene. Påfør hård voks på hjulene hver tredje måned. Hvis den beskyttende lak beskadiges ved at blive ramt af en sten eller noget andet, skal den repareres med det samme, og der må ikke anvendes polermiddel til lakpleje eller andre polermidler.

Tykke lag snavs på hjulene kan medføre ubalance på hjulene. Dette viser sig ved hjulvibrationer, som overføres til rattet. I nogle tilfælde kan dette medføre tidlig slid på styretøjet. Derfor skal hjul, der er dækket af snavs, rengøres regelmæssigt.

Beskyttelse af bundplade

Bunden af køretøjet er behandlet for at undgå kemisk og mekanisk beskadigelse. Men beskadigelse af beskyttelseslaget er uundgåeligt under kørsel. Det anbefales at inspicere beskyttelseslaget på bunden og chassiset på køretøjet regelmæssigt, fortrinsvist inden vinter og om foråret. Hvis det er nødvendigt, skal køretøjet repareres.

Udvendige område af radar

Det udvendige område af radaren kan rengøres manuelt med en flonelklud vædet med en korrekt mængde vand eller neutral renseopløsning.

I tilfælde af sne eller is er det nødvendigt først at rengøre radaren udvendigt for is og sne og derefter tørre den med en flonelklud og lufttørre den.

Når du bruger en højtryksrenser til at vaske køretøjet, må du ikke skylle direkte på radarens yderside for at undgå beskadigelse.

Vær forsigtig, så du ikke forurener eller beskadiger sensorerne i forreste og bageste kofanger, når du vedligeholder køretøjet.

Du må ikke påføre film, voks eller belægning på ydersiden af LiDAR-enheden. Ellers kan LiDAR-enhedens detekteringsevne blive påvirket.

Indvendig rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt interiøret med rengøringsmidler eller plejemidler for at bevare interiørets udseende. Før du bruger et rengøringsmiddel, skal du først støvsuge interiøret.

Note 某些材质有颜色的衣服(例如深色牛仔裤和羊皮服装)可能会弄脏内饰面料。如果发生此情况,务必尽快清洁和护理这些部位的面料
 • Nogle farvestoffer (f.eks. fra mørkt vaskede jeans eller fåreskindstøj) kan give pletter på de indvendige materialer. Når dette sker, skal du rengøre den farvede overflade så hurtigt som muligt.

 • Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks. rengøringsmidler, benzin eller petroleumsløsningsmidler, som kan beskadige de indvendige materialer.

 • Sprøjt ikke rengøringsmidler direkte på elektroniske knapper, kontakter eller dele. Tør pletter af med en blød klud, der er fugtet med rengøringsvæske.

 • Skarpe genstande kan beskadige stoffets indre.

Stofinteriør

Brug kun specialiserede rengøringsmidler, tørt skum og en blød børste til at rengøre stofmaterialerne på dørene, bagagerummet, taget og andre områder.

Læderinteriør

Du kan bruge en let våd bomulds- eller uldklud eller en rengøringsklud til at rense almindeligt snavs på læderinteriøret. Du kan bruge en klud, der er dyppet i mild bilshampoo, til at rense genstridige oliepletter. Sørg for, at lædermaterialet ikke er helt vådt, og undgå, at vand siver ind gennem syningerne. Eventuelt tilbageværende vand på læderoverfladen skal hurtigt tørres af med en blød, tør klud. Pletter fra kuglepenne, blæk, læbestifter, skocreme og andre stoffer på læderoverflader bør fjernes så hurtigt som muligt. Vi anbefaler, at du bruger en 100% ren polyurethansk skumsvamp til rengøring af Nappalæder.

Vi anbefaler, at du begrænser brugen af læderplejeprodukter så meget som muligt, højst to gange om året for lyst læder og højst en gang om året for mørkfarvet læder.

Note 不可用含溶剂的清洁剂清洁仪表板、气囊饰盖或皮革制品
 • Du må ikke bruge rengøringsmidler til at rengøre instrumentpanelet, airbagdækslerne eller læderbetrækket.

 • For at undgå, at læderet falmer, må du ikke lade bilen stå i stærkt sollys i længere tid. Hvis du skal parkere køretøjet i stærkt sollys, skal du dække alt lædermateriale til.

 • Skarpe genstande på tøj såsom lynlåse, nitter og skarpe spænder kan efterlade mærker eller buler på læderet.

 • Undgå at drikke kaffe eller bruge solcreme i køretøjer med Nappalæderinteriør. Fjern kaffe- eller solcremepletter på Nappalæder med mildt sæbevand så hurtigt som muligt.

 • Sprøjt ikke formaldehydrengøringsmidler på læder. Det kan efterlade hvide pletter på ægte læder, som er svære at fjerne.

Sikkerhedsseler

Brug kun mild bilshampoo til at rengøre sikkerhedsselerne. Sikkerhedsselerne må ikke fjernes fra køretøjet. Lad selerne tørre helt, mens de er udstrakte.

Beskyttende film

Farveskiftende film/Gennemsigtig film

Når der monteres en farveskiftende eller gennemsigtig film, skal du sørge for at undgå områder omkring 360-graders kameraerne, HD-kameraer, ultralydsradarer og LiDAR-radarer for at undgå interferens med funktionerne i det avancerede førerassistancesystem.

Film på sideruder

Filmen på sideruder må ikke monteres for tæt på kanten af ruden. Der skal være et lille mellemrum for at forhindre krølningen, når ruden køres op og ned.

Film på forrude

Den originale forrude på NIO-elkøretøjer har god termisk isolation og blokering af ultraviolette stråler. Vi anbefaler ikke at montere film på den.

Hvis du stadig vil montere en film, skal du undgå, at der siver monteringsvæske ned i området under instrumentpanelet. Det vil medføre fejl i de elektriske komponenter i instrumentpanelet.

Film på bagrude

Den originale bagrude på NIO-elkøretøjer har god termisk isolation og blokering af ultraviolette stråler. Vi anbefaler ikke at montere film på den.

Hvis du stadig vil montere en film på bagruden, skal du sørge for:
 • At fjerne vand grundigt, når du påfører filmen, for at undgå for meget blænding på ruden om natten.