Gebruikershandleiding

EL7 Gebruikershandleiding

EL7 Disclaimer

Bedankt dat u voor de EL7 van NIO hebt gekozen (hierna "EL7" genoemd). De EL7 is een slimme, elektrische auto. Met de EL7 rijdt u niet alleen prettig en comfortabel, maar ook nog eens groen.

Voordat u in uw EL7 wegrijdt, raden wij u aan om eerst de gebruikershandleiding op het middendisplay te lezen, zodat u over alle informatie beschikt om uw nieuwe auto optimaal te gebruiken.

 • De inhoud van deze handleiding mag niet worden gereproduceerd of aangepast, zowel volledig als gedeeltelijk, zonder wettelijke en geldende toestemming.

 • U mag geen onderdelen van de auto aanpassen, afstellen of demonteren zonder wettelijke en toepasselijke toestemming om problemen met de werking van de auto of letsel te voorkomen.

 • Labels, logo's en afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn alleen ter illustratie en de inhoud ervan is alleen ter referentie.

De beschrijving en de illustraties in deze handleiding dienen alleen ter referentie. De werkelijke uitrusting, configuratie en functies van uw auto kunnen verschillen van wat in deze handleiding wordt beschreven en geïllustreerd, maar worden bijgewerkt wanneer een versie-update van de software van uw auto wordt uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid: NIO behoudt zich het recht voor om te beslissen of en wanneer de uitrusting, configuratie, functies en bijbehorende software-upgrades van het voertuig worden geleverd, daarbij rekening houdend met veiligheidsaspecten, naleving van wet- en regelgeving en eventuele andere overwegingen.

Neem de waarschuwingen in deze handleiding zorgvuldig in acht zodat u uw auto op een veilige manier gebruikt. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van eventuele andere door NIO verstrekte waarschuwingen. Zorg ervoor dat u de laatste versie van deze handleiding zorgvuldig hebt gelezen en vertrouwd bent met de functies van uw EL7 voordat u de auto in gebruik neemt. NIO wijst elke aansprakelijkheid af voor enig persoonlijk letsel van u of anderen, of voor schade aan uw voertuig of eigendom als gevolg van het niet correct en volgens de instructies gebruiken en bedienen van uw EL7.

 • Waarschuwing: De inhoud van deze handleiding houdt nauw verband met persoonlijke veiligheid en moet worden nageleefd. Het niet naleven ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of ernstige ongevallen.

 • Let op: Deze inhoud geeft u tips om schade aan uw auto of eigendommen te voorkomen.

 • Opmerking: Deze inhoud geeft suggesties om uw auto beter te gebruiken.

Als u vragen over deze handleiding hebt, neem dan telefonisch contact met ons op of log in op de officiële website van NIO voor de laatste versie van de gebruikershandleiding voor de EL7.

Als u in noodgevallen hulp nodig hebt, neem dan telefonisch contact met ons op.

Uw auto vinden (Find My Car)

De auto op afstand vinden

U of een gemachtigde gebruiker kan de locatie van de auto in de NIO-app zien. Wanneer de auto met internet is verbonden, kunt u de locatie van de auto zien in de hoek linksboven van Mijn auto in de NIO-app. Tik op deze informatie om de locatie van de auto op de kaart te zien.

De auto vinden als deze bij u in de buurt staat

Wanneer er niet met de auto wordt gereden en de geautoriseerde afstandsbediening zich binnen 70 meter van de auto bevindt, druk dan twee keer binnen drie seconden op de vergrendelknop op de afstandsbediening. De claxon van de auto klinkt en de richtingaanwijzers knipperen om de precieze locatie van de auto aan te geven. Druk na 5 seconden weer op de knop om het locatieverzoek te wissen. Anders gaat het locatieverzoek automatisch na 10 seconden uit.

Als de auto via Bluetooth met uw telefoon is verbonden of als de auto met internet is verbonden, dan kunt u de auto ook vinden door op Mijn auto > Zoek mijn auto in de NIO-app te tikken. De claxon van de auto klinkt en de richtingaanwijzers knipperen om de locatie aan te geven. Tik nog een keer op Zoek mijn auto om het locatieverzoek te wissen.

Ontgrendelen/vergrendelen met de sleuteltag

U kunt het voertuig ontgrendelen met de sleuteltag. Het maximale effectieve bereik van de sleuteltag is 30-70 meter ten opzichte van de auto. Dit is afhankelijk van de status van de sleuteltag.

De slimme sleuteltag heeft de volgende knoppen:
 1. Ontgrendelen

  Als het voertuig in PARK staat, kunt u op de knop drukken om het voertuig te ontgrendelen. De richtingaanwijzers knipperen drie keer en de buitenportiergrepen schuiven automatisch uit.

  Zodra alle vier de portieren met de sleuteltag zijn ontgrendeld, kan de achterklep zonder sleutel van buitenaf worden geopend.

  Houd de vergrendelknop ingedrukt als u alle ruiten wilt openen. De ruiten stoppen met bewegen zodra u de knop loslaat.

  U kunt de ontgrendelingsmodus voor de sleuteltag instellen via het middendisplay. Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Portieren & Ruiten > Voertuigontgrendelmodus. Kies “Alle” als u alle portieren tegelijk wilt ontgrendelen door op de sleuteltag te drukken. Kies “Bestuurder” als u eerst het bestuurdersportier wilt ontgrendelen door eenmaal op de sleuteltag te drukken en daarna de andere drie portieren door nogmaals op de sleuteltag te drukken.

 2. Vergrendelen

  Als het voertuig in PARK staat en alle portieren (inclusief de motorkap en de achterklep) gesloten zijn, kunt u kort op de knop drukken om het voertuig te vergrendelen. De richtingaanwijzers knipperen één keer en u hoort eenmaal de claxon van de auto. Ondertussen worden de buitenportiergrepen ingetrokken en de zijspiegels automatisch ingeklapt (om het automatisch inklappen van de zijspiegels in te schakelen, gaat u aan de onderkant van het middendisplay naar Instellingen en tikt u op Rijden > Zijspiegels > Automatisch inklappen bij vergrendeling).

  Na vergrendeling kan de achterklep alleen van buitenaf worden geopend met de sleuteltag.

  Als u het bevestigingsgeluid van de vergrendeling wilt in- of uitschakelen, ga dan onderin het middendisplay naar Instellingen en tik op Geluid > Beltoon & Waarschuwingen > Geluid vergrendelen.

  Houd de vergrendelknop ingedrukt om alle ruiten te sluiten. De ruiten stoppen met bewegen zodra u de knop loslaat.

  Wanneer het voertuig niet wordt bestuurd en de geverifieerde sleuteltag zich binnen 70 meter van het voertuig bevindt, drukt u binnen drie seconden twee keer achter elkaar op de knop. U hoort de claxon van het voertuig en de richtingaanwijzers knipperen om de locatie van het voertuig aan te geven. Druk na 5 seconden opnieuw op de knop om de locatiemelding te wissen. Anders zal de locatiemelding automatisch uitschakelen na 10 seconden.

  Als alle portieren gesloten zijn, kunt u buiten het voertuig op de vergrendelknop van de sleuteltag drukken om het voertuig te vergrendelen. De richtingaanwijzers knipperen één keer en de claxon toetert één keer om aan te geven dat het voertuig vergrendeld is. Als er portieren open zijn, kunt u het voertuig niet vergrendelen door op de vergrendelknop te drukken. U ontvangt een bericht om u eraan te herinneren dat het voertuig niet goed is vergrendeld.

 3. Achterklep

  Als de achterklep is gesloten, houd dan de knop ingedrukt om de achterklep te openen. Als de achterklep is geopend, houd dan de knop opnieuw ingedrukt om de achterklep te sluiten.

Waarschuwing 在您离开车辆时如果有人或宠物留在车内,请务必携带智能钥匙,钥匙留在车内可能造成车内人员意外伤害。

Wanneer u een persoon of een huisdier in het voertuig achterlaat, moet u ervoor zorgen dat u uw slimme sleutelhanger bij u heeft. Voorkomen is beter dan genezen, dus laat nooit iemand en ook geen huisdieren alleen achter in de auto.

Voorzichtigheid NT2 Smart Key Fob
 • De sleuteltag is een elektronisch component. Bescherm het apparaat tegen stoten of beschadiging, hoge temperaturen, schade door vocht of sterke trillingen.

 • Ook als er personen in het voertuig zitten, kunt u het voertuig vergrendelen met de sleuteltag. De inzittenden kunnen zo nodig uit het voertuig stappen, maar het antidiefstalalarm wordt geactiveerd.

 • Als u de sleuteltag of telefoon met digitale bluetoothsleutel in het voertuig hebt laten liggen, kunt het voertuig nog steeds vergrendelen met een sleuteltag. De NIO-app herinnert u eraan dat u een sleutel in het voertuig hebt laten liggen.

 • Als een inzittende per ongeluk de sleuteltag of telefoon met digitale bluetoothsleutel verder dan 3 meter van het voertuig verwijderd, geeft het voertuig aan dat een sleutel zich buiten het bereik bevindt.

 • Als een portier of de klep van de bagageruimte niet binnen 30 seconden na het ontgrendelen van het voertuig wordt geopend, worden alle portieren en de bagageruimte automatisch vergrendeld.

 • Als een sleuteltag verloren of beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met NIO en neem al uw sleutels mee naar NIO voor verificatie of vraag nieuwe sleuteltags aan.

Voorzichtigheid 智能钥匙亏电时可使用物理应急钥匙上锁驾驶侧车门,所有车门随之一同上锁。

Wanneer de batterij van de sleutelhanger bijna leeg is, gebruikt u de noodsleutel om het bestuurdersportier te vergrendelen. Alle andere portieren gaan tegelijkertijd op slot.

Not 主驾车门关闭且车辆上锁后,若您在关闭其余车门时不慎将智能钥匙留在车内,此时车辆将启用防误锁功能,车辆自动解锁,转向灯闪烁三次且喇叭鸣响三次。

Na het sluiten van de bestuurdersdeur en het vergrendelen van het voertuig, wordt, als u per ongeluk de slimme sleutelhanger in het voertuig laat zitten bij het sluiten van een andere deur, de anti-vergrendelingsfunctie automatisch geactiveerd. In dit geval wordt het voertuig automatisch ontgrendeld, knipperen de richtingaanwijzers drie keer en toetert de claxon drie keer.

Wanneer het voertuig in PARK staat, kunt u onderin het middendisplay naar Instellingen gaan en op Portieren & ruiten > Automatisch ruiten sluiten tikken om het automatisch sluiten van ruiten na voertuigvergrendeling in te stellen. Wanneer u het voertuig van buitenaf vergrendelt (met een sleuteltag, NFC, NIO-app, sleutelloze vergrendeling of Walk-Away-vergrendeling), worden alle ruiten automatisch gesloten en wordt anti-klembeveiliging ingeschakeld. Wanneer de ruiten worden gesloten, wordt de beweging gestopt als u op de vergrendelknop van de sleuteltag of mobiele app drukt.

Voorzichtigheid 执行锁车自动关窗时请确保车辆已成功上锁。
 • Bij het aanzetten van de automatische ramensluiter, moet u ervoor zorgen dat het voertuig is vergrendeld.

 • Als een stoel voorin bezet is zullen voor de veiligheid van de inzittenden als het voertuig is vergrendeld de ramen niet sluiten. Laat inzittenden of huisdieren niet achter in het afgesloten voertuig.

 • De automatische raambediening werkt niet in voertuigen die vergrendeld zijn. Ontgrendel in dit geval eerst het voertuig en vergrendel het voertuig vervolgens opnieuw en de ramen sluiten automatisch.

De batterij van de Slimme sleuteltag vervangen

De afstandsbediening werkt met een CR2477-knoopcelbatterij. Als u de batterij moet vervangen, knijp dan stevig in beide zijkanten van de afstandsbediening en schuif uw nagel of een dun plastic voorwerp vanaf de opening aan de onderzijde langs de zijkant van de afstandsbediening totdat het achterklepje kan worden geopend.

Gooi gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften en wetgeving. Zie de website van NIO voor meer informatie.

Plaats de knoopcelbatterij met de pluskant omlaag. Als u de batterij hebt geplaatst, lijnt u de contacten van de batterij uit en sluit u het achterklepje goed zodat u de afstandsbediening weer kunt gebruiken.

Voorzichtigheid 智能钥匙电量不足时将会影响到遥控解锁车辆功能,此时可尝试靠近车辆进行解锁,若未成功解锁请使用其他方式(如手机 APP 或物理应急钥匙)进行解锁。

Als de batterij van de sleutelhanger bijna leeg is, kan de ontgrendelingsfunctie op afstand worden beïnvloed. In dit geval kunt u proberen het voertuig vanaf een kortere afstand te ontgrendelen. Als het nog steeds niet werkt, gebruik dan andere methoden (bijvoorbeeld de mobiele app of de noodsleutel) om het voertuig te ontgrendelen.

Voorzichtigheid 智能钥匙的功能将会受到周围无线电波的干扰,需将其他电子设备(如手机、电脑、平板等)离开钥匙至少 30 厘米。

Radiogolven kunnen de werking van de sleutelhanger beïnvloeden. Houd andere elektronische toestellen (bijv. telefoons, laptops en tablets) op ten minste 30 cm afstand van de sleutelhanger.

Sleutelloos ontgrendelen/vergrendelen

Als u een geautoriseerde afstandsbediening of Bluetooth bij u hebt (in uw zak of tas), dan kunt u de auto ontgrendelen of vergrendelen door het achterste deel van een buitenhandgreep vast te pakken.

Als de afstandsbediening in de auto achterblijft of een van de portieren, de motorkap of de achterklep is geopend, dan kan de auto niet worden vergrendeld door op het uiteinde van een buitenhandgreep te drukken. De claxon klinkt dan om u eraan te herinneren de afstandsbediening te pakken of het portier, de motorkap of de achterklep te sluiten.

Voorzichtigheid 进行无钥匙解锁/上锁操作时,车辆需挂 P 挡且车门、前盖及尾门均关上。

Om het voertuig te ontgrendelen/vergrendelen zonder een sleutel te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat het voertuig in de parkeerstand staat en dat alle deuren, de motorkap en de kofferbak gesloten zijn.

Voorzichtigheid 进行无钥匙上锁操作时,请勿使用蛮力按压车外门把手。

Wanneer u het voertuig zonder sleutel vergrendelt, druk dan niet te hard op de buitendeurgreep.

Waarschuwing 为避免心脏起搏器和无钥匙解锁系统的天线相互干扰,体内植入心脏起搏器的人员应确保与车内天线保持 22 厘米以上的距离。

Patiënten die afhankelijk zijn van pacemakers moeten minstens 22 centimeter uit de buurt van de binnenste antennes blijven, om te voorkomen dat hun pacemakers worden gehinderd door de antenne van het sleutelloze ontgrendelingssysteem.

De Bluetooth-antennes bevinden zich op de volgende locaties in de auto:

 1. Onder de kap van de achteruitkijkspiegel

 2. Onder het portier linksachter

 3. Onder het portier rechtsachter

 4. Achter de hemelbekleding

 5. Boven de achterbumpersteun

Ontgrendelen, starten en vergrendelen met de NIO-app

U kunt wanneer u op afstand van het voertuig bent de deuren ontgrendelen of vergrendelen en het voertuig starten door op Deursloten in Mijn voertuig te tikken in de NIO-app. Als u dit doet, kunt u uw voertuig aan iemand anders uitlenen.

U kunt de volgende ontgrendelingsfuncties inschakelen:

 • Alleen deuren ontgrendelen

  Alleen de deuren worden ontgrendeld, waarbij de deurgrepen automatisch uitschuiven.

  Nu kunt u op "Starten op Afstand" tikken en vervolgens op de bestuurdersstoel gaan zitten en binnen 2 minuten op het rempedaal drukken om het voertuig te starten.

 • Het voertuig ontgrendelen en starten

  Nadat het voertuig is ontgrendeld met deurgrepen die bezig zijn met uitschuiven, kunt u het voertuig op afstand starten. Ga op de bestuurdersstoel zitten en druk binnen 2 minuten op het rempedaal om het voertuig te starten.

  Het voertuig verlaat de startmodus op afstand zodra de bestuurder klaar is met rijden en de stoel verlaat. U kunt nogmaals doorgaan met het op afstand starten van voertuigen door op " Starten op Afstand" te tikken in "Mijn voertuig".

Not 远程解锁启动

Als u het rempedaal niet intrapt om het voertuig te starten binnen 2 minuten nadat ontgrendelen en starten op afstand is ingeschakeld, verlaat het voertuig automatisch de startmodus op afstand. Vanaf nu kunt op de knop "Starten op afstand" drukken om het voertuig te starten.

Om het voertuig te ontgrendelen/vergrendelen en te starten in de NIO-app, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 1. De gebruiker moet de eigenaar van het voertuig zijn of een gebruiker die door de eigenaar is gemachtigd.

 2. Het voertuig staat in de parkeerstand met alle deuren gesloten.

 3. De telefoon en het voertuig zijn verbonden met internet.

 4. De functie Ontgrendelen en Starten via Bluetooth van uw telefoon is uitgeschakeld (anders heeft Bluetooth de voorkeur voor ontgrendelen en starten).

Not 如果用户因故无法使用手机 APP 执行解锁操作,可以呼叫蔚来汽车服务中心寻求帮助。

Als u of een gemachtigde gebruiker het voertuig niet kan ontgrendelen met behulp van de NIO-app, neem dan contact op met NIO voor hulp.

Ontgrendelen/vergrendelen via Bluetooth

Met de functie Ontgrendelen en starten via Bluetooth kunt u het voertuig eenvoudig en snel ontgrendelen/vergrendelen zonder een sleuteltag.

Open eerst de NIO-app. Tik op Mijn voertuig > Instellingen > Digitale Bluetooth-sleutel om een service Ontgrendelen en starten via Bluetooth aan te maken. Schakel vervolgens deze service en Bluetooth in op uw telefoon en houd uw telefoon dicht bij een ontgrendeld voertuig om het voertuig aan uw telefoon te koppelen en deze service te activeren. Na succesvolle activering laat de bovenkant van de pagina Mijn voertuig zien dat uw telefoon is verbonden met het voertuig via de digitale Bluetooth-sleutel en vervolgens kunt u de digitale Bluetooth-sleutel gebruiken om de slimme sleuteltag te vervangen voor het ontgrendelen en vergrendelen van uw voertuig. Vervolgens wordt uw telefoon bij het naderen automatisch verbonden met uw voertuig. U kunt ook naar de pagina Sleutelbeheer gaan om de digitale Bluetooth-sleutel te beheren of zo nodig te verwijderen.

Als het voertuig in PARK staat, kunt u met de optie Ontgrendelen en starten via Bluetooth op uw telefoon de volgende handelingen uitvoeren wanneer u uw voertuig nadert (op maximaal 30-70 meter - dit is afhankelijk van de status van de Bluetooth-verbinding):

 • Tik op de knop Ontgrendelen/Vergrendelen op de pagina Mijn voertuig van de NIO-app om het voertuig te ontgrendelen/vergrendelen, waarbij de portiergrepen automatisch worden uitgeschoven of ingetrokken.

 • Als u het voertuig hebt ontgrendeld met de digitale Bluetooth-sleutel, hoeft u alleen maar te gaan zitten, het portier te sluiten en het rempedaal in te drukken om het voertuig te starten.

 • Neem uw telefoon mee en raak het aangewezen gebied op de portiergreep aan om het voertuig te ontgrendelen/vergrendelen.

 • Nadat u de functie aankomstontgrendeling op het middendisplay hebt ingeschakeld, wordt het voertuig automatisch ontgrendeld zodra u de opgegeven actieradius rondom het voertuig betreedt.

 • Nadat u de functie verlaatvergrendeling op het middendisplay hebt ingeschakeld, wordt het voertuig automatisch vergrendeld wanneer u het voertuig op de in de telefoon opgegeven afstand verlaat.

 • U kunt op de schakelaar van de bagageruimte drukken of naar de pagina Mijn voertuig van de NIO-app gaan om de bagageruimte te openen/sluiten.

 • U kunt uw voertuig vinden, ruiten bijstellen en uw voertuig via de pagina Mijn voertuig van de NIO-app.

Voorzichtigheid 手机蓝牙钥匙
 • Als u het voertuig niet kunt vergrendelen of ontgrendelen met de digitale bluetoothsleutel vanwege een bluetoothverbindingsfout, lost u de fout op en probeert u het opnieuw.

 • Als de bluetoothverbinding tussen uw telefoon en het voertuig mislukt wanneer u het voertuig probeert te starten met de digitale bluetoothsleutel, maakt u opnieuw verbinding via Bluetooth en probeert u het opnieuw.

 • De digitale bluetoothsleutel is alleen beschikbaar voor een gekoppelde telefoon. Als u een nieuwe telefoon gebruikt, maakt u een nieuwe digitale bluetoothsleutel aan en wordt de digitale bluetoothsleutel op de vorige telefoon automatisch uitgeschakeld. Als u zich wilt aanmelden bij het account, moet u de digitale bluetoothsleutel opnieuw activeren.

 • Zowel de eigenaar van het voertuig als geautoriseerde gebruikers kunnen een digitale bluetoothsleutel aanmaken, maar het aantal digitale bluetoothsleutels dat aan het voertuig kan worden gekoppeld, is beperkt.

 • Ook als er personen in het voertuig zitten, kunt u het voertuig nog steeds vergrendelen met de digitale bluetoothsleutel. De inzittenden kunnen zo nodig uit het voertuig stappen, maar het antidiefstalalarmsysteem wordt geactiveerd.

 • Als een slimme sleutelhanger of telefoon met de digitale bluetoothsleutel in het voertuig is achtergelaten, kunt u het voertuig nog steeds vergrendelen met een slimme sleutelhanger en herinnert de NIO-app u aan een sleutel die in het voertuig is achtergebleven.

 • Als een inzittende per ongeluk de slimme sleutelhanger of telefoon met de digitale bluetoothsleutel meer dan 3 meter uit het voertuig haalt, zal het voertuig u herinneren aan een sleutel buiten het bereik.

Via NFC ontgrendelen/vergrendelen

U of een gemachtigde gebruiker kan de auto ontgrendelen of vergrendelen met een telefoon met NFC of een NFC-kaart. Na het ontgrendelen kan de achterklep vanaf de buitenzijde worden geopend.

U kunt de auto als volgt met uw telefoon ontgrendelen of vergrendelen:

 1. Tik op Mijn auto> Autogegevens > NFC-sleutel in de NIO-app, installeer de app "NIO NFC Key" op uw telefoon en schakel "NFC-sleutel" in. Linksboven bij "Mijn auto" wordt een NFC-pictogram weergegeven.

 2. Schakel de NFC-functie op uw telefoon in en stel de NIO-app in als standaardbetaalmethode.

 3. Houd het telefoonscherm actief en leg uw telefoon vlak bij de NFC-detectiezone van de B-stijl aan bestuurderszijde. In de app wordt dan "Ontgrendelen met NFC" weergegeven. Als de auto is ontgrendeld, worden de portierhandgrepen automatisch uitgeklapt. Als de auto is vergrendeld, klappen de portierhandgrepen automatisch in, samen met een vergrendelingsgeluid.

Leg de NFC-kaart vlak bij de NFC-detectiezone in de B-stijl aan bestuurderszijde en houd deze daar enige tijd om de auto automatisch te ontgrendelen of te vergrendelen. Als de auto is ontgrendeld, worden de portierhandgrepen automatisch uitgeklapt. Als de auto is vergrendeld, klappen de portierhandgrepen automatisch in, samen met een vergrendelingsgeluid.

Voorzichtigheid NT2 NFC
 • Het detectiebereik van de NFC is minder dan 10 millimeter. Het wordt aanbevolen om uw mobiele telefoon of NFC-kaart gedurende een korte periode in de NFC-detectiezone te plaatsen om het voertuig te ontgrendelen of te vergrendelen.

 • Als u het voertuig via NFC hebt ontgrendeld, kunt u het nog steeds vergrendelen met uw sleuteltag of de noodsleutel. We raden u aan om altijd uw sleuteltag of telefoon bij u te hebben.

 • Bewaar uw NFC-kaart op een veilige plek. Bescherm deze tegen stoten, buigen, hoge temperaturen, sterke trillingen en vochtschade.

 • Tijdens voertuigupdates kunt u de NFC-functie niet gebruiken. Zorg ervoor dat u de sleuteltag bij de hand hebt om het voertuig te ontgrendelen.

 • Log bij het ontgrendelen of vergrendelen van het voertuig via NFC in op de NIO-app en download de NFC-sleutel opnieuw als u geen geverifieerde NFC-sleutel kunt verkrijgen. Als er geen geverifieerde NFC-sleutel wordt herkend, zorg er dan voor dat het voertuig overeenkomt met het NFC-account. Open vervolgens de NFC-app opnieuw en ontgrendel het scherm van de mobiele telefoon om het voertuig opnieuw te ontgrendelen of te vergrendelen. Als NFC nog steeds niet werkt, neem dan contact op met NIO.

De auto met de centrale vergrendeling ontgrendelen/vergrendelen

U kunt de auto ontgrendelen of vergrendelen door op de knop voor de centrale vergrendeling te drukken.

Als de auto is ontgrendeld en alle portieren zijn gesloten, dan kunt u de auto vanaf de binnenzijde vergrendelen door op de centrale vergrendeling te drukken. Als de auto is vergrendeld, wordt een pictogram voor Auto vergrendeld op het middendisplay weergegeven en gaat het lampje in de knop groen branden.

Als de auto vanuit de auto wordt vergrendeld of alleen het bestuurdersportier is ontgrendeld, dan kunt u de auto vanuit de auto ontgrendelen door op de centrale vergrendeling te drukken. Als de auto is ontgrendeld, wordt een pictogram voor Auto ontgrendeld op het middendisplay weergegeven en gaat het lampje in de knop uit.

Ontgrendelen/vergrendelen in noodgevallen

De auto vanaf de buitenzijde ontgrendelen/vergrendelen

Als u de auto niet vanaf de buitenzijde kunt ontgrendelen of vergrendelen met een van de eerder genoemde methoden, dan kunt u de noodsleutel gebruiken om het bestuurdersportier te ontgrendelen of te vergrendelen.

Voorzichtigheid 请将物理应急钥匙带出车外并妥善保管,以备紧急解锁或上锁时使用。

Bewaar de noodsleutel niet in het voertuig. Berg deze veilig op voor in geval van nood.

Zo gebruikt u de noodsleutel:
 1. Druk op het voorste deel van de buitenhandgreep op het bestuurdersportier.

 2. Trek aan de portierhandgreep en steek de noodsleutel in het slot. Draai de sleutel linksom om het bestuurdersportier te ontgrendelen.

 3. U kunt het bestuurdersportier vergrendelen door de sleutel eerst linksom te draaien voor ontgrendelen en daarna rechtsom te draaien.

Voorzichtigheid 使用物理应急钥匙解锁主驾车门后,若需使用智能钥匙上锁车门前,需打开车门使车门锁芯复位,避免主驾车门将处于解锁状态,守护车辆安全。

Als u het voertuig wilt vergrendelen met de sleuteltag wanneer u deze hebt ontgrendeld met de noodsleutel, reset dan de slotcilinder door het portier aan de bestuurderskant te ontgrendelen en vervolgens te vergrendelen, om het voertuig veilig te houden.

Als de 12V-accu bijna leeg is, wordt alleen het bestuurdersportier met de noodsleutel vergrendeld. Als u de andere portieren ook wilt vergrendelen, kunt u omhoog en omlaag bewegen in het slot en het portier sluiten om het te vergrendelen. In dit geval kan het portier niet vanaf de buitenzijde worden geopend.

De auto van binnenuit ontgrendelen

Als de hele auto is vergrendeld en het portier in een noodgeval moet worden geopend (bijvoorbeeld wanneer de elektronische schakelaar op de portierhandgreep niet werkt of de auto in het water ligt), trek één keer aan de metalen schakelaar op de binnenhandgreep om het betreffende portier te openen.

Voorzichtigheid ES7车内应急开门
 • Als de 12V-accu leeg is, kunt u het bestuurdersportier alleen met de noodsleutel ontgrendelen. De andere portieren kunnen vanuit de auto worden ontgrendeld en geopend door aan de mechanische schakelaar aan de binnenhandgreep van het betreffende portier te trekken.

 • Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, kunnen de achterportieren vanuit de auto niet worden geopend; ze kunnen alleen vanaf de buitenzijde van de auto worden geopend wanneer de auto niet is vergrendeld.

Aankomstontgrendeling

Aankomstontgrendeling werkt wanneer u een geldige slimme sleutelhanger of een telefoon bij u hebt met de geactiveerde functie Ontgrendelen en starten via Bluetooth. Het voertuig wordt automatisch ontgrendeld als u zich op ca. 1,5 meter van de B-stijl bevindt.

Ga naar Instellingen vanaf de onderkant van het middendisplay en tik op Deuren & Ramen > Aankomstontgrendeling om deze functie te activeren.

Automatisch ontgrendelen in PARK

Het voertuig wordt automatisch ontgrendeld in de parkeerstand.

Als het voertuig tijdens het rijden (met een snelheid van meer dan 8 km/u) automatisch wordt vergrendeld, ontgrendelt het voertuig de portieren automatisch wanneer u het voertuig stopt door het rempedaal in te trappen en vervolgens het voertuig in PARK zet. Na ontgrendeling kan de achterklep van buitenaf zonder sleutel worden geopend.

Ga naar Instellingen vanaf de onderkant van het middendisplay en tik op Portieren & Ruiten > Automatisch ontgrendelen in PARK om deze functie in te stellen.

 • Kies Alle om toe te staan dat in de parkeerstand alle portieren automatisch worden ontgrendeld. In deze instelling kan de achterklep van buitenaf worden geopend.

 • Kies Bestuurder als u wilt dat in PARK alleen het bestuurdersportier automatisch wordt ontgrendeld.

Verlaatvergrendeling

Verlaatvergrendeling werkt wanneer u een geldige slimme sleutelhanger of een Mobiel telefoon bij u hebt met de functie Ontgrendelen en starten via Bluetooth ingeschakeld. Het voertuig wordt automatisch vergrendeld zodra u 3-7 meter van de auto bent verwijderd. Wanneer het voertuig is vergrendeld door Verlaatvergrendeling, wordt een vergrendelingsgeluid geproduceerd, knipperen de richtingaanwijzers en klappen de zijspiegels automatisch in als Automatisch Inklappen bij Vergrendeling is ingeschakeld.

Ga naar Instellingen vanaf de onderkant van het middendisplay en tik op Deuren & Ramen > Verlaatvergrendeling om deze functie te activeren. Gebruik de Verlaatvergrendeling alleen in vertrouwde en veilige omgevingen. Bij actieve verlaatvergrendeling moet u een geverifieerde slimme sleutelhanger bij u hebben of de functie Ontgrendelen en starten via Bluetooth op uw telefoon inschakelen en controleren of het vergrendelen van het voertuig is gelukt als u op voldoende afstand staat.

Waarschuwing 离开车辆时请确认车辆已成功自动上锁,保障车内财产安全。
 • Als de wegloopvergrendeling is ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat er geen kind of huisdier in het voertuig achterblijft om ongelukken te voorkomen.

 • Wanneer u de wegloopvergrendeling gebruikt, zorg er dan voor dat het voertuig is vergrendeld via de geluids- of visuele controles van het slot (koplampen, zijspiegels of de NIO-app), om eventuele eigendommen in uw voertuig te beschermen.

 • Wanneer er een andere geverifieerde slimme sleutelhanger in het voertuig ligt of niet aan een andere voorwaarde voor vergrendeling wordt voldaan (zoals een niet sluitende deur, motorkap of laadplatform of de wegloopvergrendeling op het middendisplay uitschakelt), zal de wegloopvergrendeling niet werken.

 • Plaats uw slimme sleutelhanger niet in de buurt van een mobiele telefoon, bluetoothheadset of andere communicatietoestellen. Het voertuig kan zo per ongeluk worden vergrendeld als gevolg van signaalinterferentie.

 • Apparatuur met een sterk magnetisch veld, zoals DC-laders of hoogspanningsstations, kan het signaal van de slimme sleutelhanger verstoren, waardoor het voertuig in bepaalde gevallen per ongeluk kan worden vergrendeld. Het wordt aanbevolen om uw slimme sleutelhanger bij u te dragen om ongemak veroorzaakt door de onbedoelde vergrendeling van het voertuig te voorkomen.

Wegrijvergrendeling

Uw voertuig kan tijdens het rijden automatisch worden vergrendeld.

Wanneer het voertuig is ontgrendeld en alle portieren, de motorkap en de achterklep zijn gesloten, worden alle portieren automatisch vergrendeld zodra de rijsnelheid hoger is dan 8 km/u.

Not 车辆由静止到行驶的过程中,只能触发一次自动上锁功能。

De wegrijvergrendeling wordt alleen geactiveerd wanneer het voertuig overgaat van stilstaand naar bewegend.

Antidiefstalsysteem

Als de auto vanaf de buitenzijde met de afstandsbediening, de NIO-app, de NFC-functie of de noodsleutel wordt vergrendeld, inclusief de motorkap aan de voorzijde en de achterklep, dan wordt het antidiefstalsysteem automatisch ingeschakeld.

Als iemand een portier probeert te openen zonder dat hij of zij een geautoriseerde afstandsbediening bij zich heeft (of een afstandsbediening zonder geldige autorisatie bij zich heeft), wordt het antidiefstalsysteem geactiveerd. De richtingaanwijzers knipperen en de claxon klinkt. U kunt de auto vanaf de buitenzijde ontgrendelen met de afstandsbediening, de NIO-app of de NFC-kaart om het antidiefstalsysteem uit te schakelen.

Voorzichtigheid 智能钥匙亏电时,若使用物理应急钥匙解锁车辆,需在解锁后 15 秒内将智能钥匙水平放置(按键朝向车尾)在中控台前杯托处,然后就座并关闭主驾车门或踩下制动踏板,否则车辆将自动启动防盗警报。

Als de batterij van de sleutelhanger bijna leeg is en u het voertuig moet ontgrendelen met de noodsleutel, plaatst u de sleutelhanger binnen 15 seconden op de bekerhouder naast de middenconsole en zorgt u ervoor dat de knop aan de zijkant van de sleutelhanger naar de achterkant van het voertuig is gericht. Ga vervolgens op de bestuurdersstoel zitten en sluit het bestuurdersportier of trap het rempedaal in. Als u dit niet doet wordt het antidiefstalalarm geactiveerd.

Portierhandgrepen

Als de auto wordt ontgrendeld, klappen de buitenhandgrepen automatisch uit. Raak de binnenzijde van een portierhandgreep voorzichtig met uw hand aan. Het portier gaat iets open, zodat u het portier eenvoudig kunt openen. Wanneer u het portier sluit, kunt u het voorzichtig tot de halfgeopende positie sluiten; het portier sluit dan automatisch volledig, zodat u weinig hoeft te doen.

U kunt Instellingen onderaan het middendisplay openen en op Portieren en ruiten > Ontgrendeling bij detectie portierhandgreep tikken om deze functie in of uit te schakelen.

De buitenhandgreep klapt automatisch in als de auto wordt vergrendeld of als de auto harder dan 8 km/u rijdt.

Waarschuwing 车门自动吸合以及门把手自动收回的过程中,请乘客(尤其儿童)避免将手放入,以免造成人身伤害。

Wanneer de deur automatisch sluit of de buitendeurgrepen automatisch worden ingetrokken, zorg er dan voor dat inzittenden (vooral kinderen) hun handen uit de buurt van de deurgrepen houden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel.

Not ES7若佩戴绝缘手套导致门把手轻触功能失效,可手动轻拉门把手,即可实现开门操作。

Als de portierhandgreep niet wordt uitgeklapt omdat u geïsoleerde handschoenen draagt, dan kunt u er iets aan trekken om het portier te openen.

Voorzichtigheid 若外门把手无法展开,可按住对应外门把手前部区域,即可手动展开车外门把手。

Als de handgrepen aan de buitenkant van de deur niet automatisch kunnen uitschuiven, drukt u op de voorkant van de handgreep om deze te gebruiken.

Wanneer u in de auto zit, kunt u een portier openen door op de bijbehorende elektronische schakelaar op de binnenhandgreep te drukken. Druk één keer op de schakelaar als de auto is ontgrendeld en twee keer als de auto is vergrendeld. Het betreffende portier gaat open.

Voorzichtigheid 内门把手电子开关
 • Als de rijsnelheid hoger is dan 3 km/u, worden de elektronische schakelaars op de binnenhandgreep automatisch uitgeschakeld om de veiligheid tijdens het rijden te waarborgen.

Eenvoudig instappen

De functie Eenvoudig instappen biedt de bestuurder en passagier meerdere opties en instellingen om in en uit de auto stappen gemakkelijker te maken.

Eenvoudig instappen voor de bestuurder

Als de bestuurdersstoel op het middendisplay is ingesteld, kunt u de prettigste uitstappositie voor uzelf instellen. Wanneer de auto stilstaat en in de parkeerstand staat, gaat de bestuurdersstoel naar de ingestelde uitstappositie (inclusief de positie van het zitkussen en de hellingshoek van de rugleuning) als u het bestuurdersportier opent, en het stuurwiel gaat in de hoogste stand staan. Zo hebt u meer ruimte om gemakkelijk in en uit de auto te stappen.

U kunt Instellingen onderaan het middendisplay openen en op Positie afstellen > Bestuurdersstoel > Eenvoudig instappen bestuurder om de functie in of uit te schakelen. U of een gemachtigde gebruiker kan de uitstappositie van de betreffende account aanpassen. Als u de bestuurdersstoel handmatig in de gewenste uitstappositie hebt gezet, tik op Positie afstellen > Bestuurdersstoel > Positiegeheugen en Uitstappositie om de huidige instellingen op te slaan. Telkens wanneer u het bestuurdersportier opent of de veiligheidsgordel losmaakt (wat op het middendisplay kan worden geselecteerd) om uit de auto te stappen, dan gaat de bestuurdersstoel naar de ingestelde uitstappositie.

Voorzichtigheid 设置离车位置时,请勿将座椅调节至最后、靠背调节过低,避免影响后排乘客使用。

Verplaats bij het instellen van de uitstappositie de stoel niet naar de achterste stand en zet de rugleuning niet in de laagste stand. Dit kan vervelend zijn voor de passagiers achterin. U kunt de aanbevolen optimale uitstappositie instellen op het middendisplay.

Not 开启主驾驶轻松进出功能后,若您在驾驶座就座并关闭主驾车门(或踩下制动踏板),主驾驶侧座椅、方向盘、外后视镜、HUD 高度将自动设置到中控屏记忆界面设置的驾驶位置。

Na het inschakelen van Driver Seat Easy Entry, worden, zodra u op de bestuurdersstoel gaat zitten en de deur sluit (of het rempedaal indrukt), de bestuurdersstoel, het stuurwiel, de zijspiegels en de HUD-hoogte automatisch aangepast aan de instellingen die in het systeem zijn opgeslagen.

Eenvoudig instappen voor de voorpassagier

Als de passagier het voorpassagiersportier opent terwijl de auto stilstaat en in de parkeerstand staat, dan gaat de voorpassagiersstoel naar de ingestelde uitstappositie (de positie van het zitkussen en hellingshoek van de rugleuning gaan naar achteren en de beensteun gaat automatisch in de laagste stand) om gemakkelijker in en uit de auto te stappen.

U kunt Instellingen onderaan het middendisplay openen en op Positie afstellen > Voorpassagiersstoel > Eenvoudig instappen voorpassagier om de functie in of uit te schakelen. Eenvoudig instappen voor de voorpassagier heeft twee instellingsopties:

 • Uitstappen: Als de passagier de veiligheidsgordel losmaakt en het passagiersportier opent (wat op het middendisplay kan worden geselecteerd), dan gaat de stoel naar de standaardpositie; als de passagier in de auto stapt en het passagiersportier sluit, dan blijft de stoel in de standaarduitstappositie staan.

 • Uitstappen + Instappen: Als de passagier de veiligheidsgordel losmaakt of het passagiersportier opent, dan gaat de stoel in de standaardpositie; wanneer de passagier in de auto stapt en het passagiersportier sluit, dan gaat de stoel automatisch naar de standaardpositie die in de betreffende account is opgeslagen (dit kan op het middendisplay worden aangepast).

Voorzichtigheid 开启副驾驶轻松进出功能后,请注意周围环境及后排乘客的安全。

Wanneer u Gemakkelijke Toegang Passagier voorin gebruikt, wordt aanbevolen dat u de standaardpositie op de juiste manier instelt en let op de omgeving en de veiligheid van eventuele passagiers op de achterbank.

Eenvoudig instappen voor de rijhoogte

Wanneer de auto wordt vergrendeld, gaat de ophanging automatisch in de laagste stand, zodat spullen gemakkelijker in en uit de auto kunnen worden gehaald en passagiers gemakkelijker in en uit de auto kunnen stappen. Wanneer er met de auto wordt gereden, gaat de ophanging automatisch in de hoogste stand voor de huidige rijstand.

Ga naar Instellingen helemaal links op de werkbalk onderaan het middendisplay en tik op Rijden > Eenvoudig instappen rijhoogte om de functie in en uit te schakelen.

Waarschuwing 开启悬架轻松进入功能前,请务必确认车辆下方无人,路面平整且无异物,避免造成人身伤害或车辆损伤。

Voordat u Easy Entry voor de rijhoogte inschakelt, moet u controleren of er zich geen mensen of voorwerpen in het gebied onder de auto bevinden en of de weg vlak is. Wanneer u dat niet doet, kan er letsel of schade aan de auto ontstaan.

Achterklep

De achterklep openen door erop te drukken

Wanneer u een afstandsbediening bij u hebt, kunt u de achterklep openen door zachtjes op de knop op de handgreep van de achterklep te drukken.

Als de achterklep bezig is met openen, houdt u de knop ingedrukt om de huidige hoogte van de achterklep automatisch op te slaan.

Voorzichtigheid 打开尾门前需清除尾门上的附着物,如雪和冰。否则可能导致尾门打开后再次突然关闭。

Voordat u de kofferbakklep opent, moet u er bij winterweer voor zorgen dat dit vrij is van sneeuw en ijs. Anders kan de kofferbakklep plotseling vanzelf sluiten.

U kunt de achterklep eenvoudig sluiten door op een knop te drukken.

Druk op de knop op de achterklep om deze automatisch te sluiten en te vergrendelen.

De achterklep openen/sluiten via het middendisplay

Open Snelle toegang op het middendisplay door naar rechts vanaf de linkerrand te vegen en op Achterklep te drukken om de achterklep te openen.

De achterklep openen: Houd Openen (tikken en vasthouden) ingedrukt; de achterklep gaat automatisch open.

De achterklep sluiten: Houd Sluiten (tikken en vasthouden) ingedrukt; de achterklep gaat automatisch dicht.

Wanneer de achterklep opent of sluit, tik op de knop Openen Sluiten voor de achterklep om de achterklep te stoppen.

De achterklep openen/sluiten met de afstandsbediening

De achterklep openen: Houd de knop voor de achterklep op de afstandsbediening ingedrukt; de achterklep gaat automatisch open.

De achterklep sluiten: Houd de knop voor de achterklep op de afstandsbediening ingedrukt totdat de achterklep sluit.

Voorzichtigheid 如果智能钥匙电量不足,则无法执行该操作,需及时更换电池。

Deze functie is niet beschikbaar wanneer de batterij van de slimme sleutelhanger bijna leeg is. Vervang de batterij zo gauw mogelijk.

De achterklep openen/sluiten via de NIO-app

Als de auto in de parkeerstand staat en de portieren zijn gesloten, kunt u op Mijn auto > Achterklep in de NIO-app tikken om de achterklep te openen. U krijgt een melding als de achterklep is geopend. Tik nog een keer op de gemarkeerde knop voor de Achterklep om de achterklep te sluiten. Als de achterklep tijdens het sluiten wordt belemmerd, krijgt u een melding dat de achterklep niet goed is gesloten.

Voorzichtigheid 只有车辆处于联网状态下,才能执行该操作。

Deze handeling kan alleen worden uitgevoerd als het voertuig verbonden is met Internet.

De achterklep openen/sluiten door schoppen

Wanneer u uw handen vol hebt of als u de afstandsbediening niet kunt gebruiken, dan kunt u de achterklep met een schopbeweging openen.

Als u de achterklep met een schoppende beweging opent, beweeg uw voet dan één keer heen en weer (minstens 10 cm) onder het midden van de achterbumper of schop horizontaal minstens 10 cm onder de achterbumper.

U moet een digitale Bluetooth-sleutel of een slimme afstandsbediening bij u hebben om deze functie te gebruiken.

Not Maak een horizontale schopbeweging met uw voet in één richting en niet heen en weer. Houd uw voet niet onder de bumper. Anders gaat de kofferklep niet open. Raak de kofferklep niet aan, totdat de beweging is gestopt.
 • Maak een horizontale schopbeweging met uw voet in één richting en niet heen en weer.

 • Houd uw voet niet onder de bumper. Anders gaat de kofferklep niet open.

 • Raak de kofferklep niet aan, totdat de beweging is gestopt.

De functie kan tijdelijk worden uitgeschakeld inclusief vanwege, maar niet beperkt tot het volgende:

 • De achterklep wordt vaak geopend of gesloten

 • Uw voet blijft te lang onder de auto

 • De schopbeweging wordt niet in het detectiegebied gedaan

Als de achterklep niet reageert, kunt u het na enkele seconden nog een keer proberen of de achterklep op een andere manier openen of sluiten.

Voorzichtigheid 车辆需处于静止状态。脚踢的范围大约为车尾中间。
 • Zorg ervoor dat uw voertuig stilstaat.

 • Zorg ervoor dat het bereik van de trapbeweging ongeveer in het midden van de achterbumper ligt.

Waarschuwing 不要在尾门开启时驾驶。 在打开或关闭尾门前,确认无人在尾门旁,否则会有被夹住的危险。
 • Ga niet in het voertuig rijden als de kofferbakklep geopend is.

 • Om het risico op beknelling uit te sluiten, mag niemand zich in de buurt van de werkzone van de kofferbakklep ophouden bij het openen of sluiten van de kofferbakklep.

De achterklep handmatig openen/sluiten

Als de achterklep door een elektrische storing niet goed is gesloten, moet de achterklep handmatig worden bediend, langzaam en in een gelijkmatige beweging.

Waarschuwing 避免大力快速开闭电动尾门,否则可能会导致组件损坏。

Vermijd het krachtig en snel openen en sluiten van de kofferbakklep omdat dit kan leiden tot schade aan het onderdeel.

Antiklembeveiliging van de achterklep

De achterklep heeft een antiklemfunctie.

Als een obstakel ervoor zorgt dat de achterklep niet kan worden geopend of gesloten, dan stopt de beweging bij het openen en sluiten van de achterklep en wordt de antiklemfunctie ingeschakeld.

 • Als de achterklep tijdens het openen wordt tegengehouden, stopt de achterklep en klinkt er een lang geluidssignaal.

 • Als de achterklep tijdens het sluiten wordt gehinderd, stopt de achterklep, klinkt er een lang geluidssignaal en beweegt de achterklep een klein stukje in de tegengestelde richting.

Waarschuwing 在打开或关闭前,确认无人在尾门旁,以防夹住可能导致人员受伤。

Om het risico op beknelling uit te sluiten, mag niemand zich in de buurt van de werkzone van de kofferbakklep ophouden vóór het openen of sluiten van de kofferbakklep.

Ruitbediening

Het bestuurdersportier heeft schakelaars waarmee alle vier ruiten kunnen worden bediend.

 1. Ruit aan bestuurderszijde

 2. Ruit aan passagierszijde

 3. Achterruit - rechts

 4. Achterruit - links

De andere drie portieren hebben ook een schakelaar op de armsteun om de betreffende ruit te bedienen.
 • Als u een ruit gedeeltelijk wilt openen, zet u de betreffende schakelaar naar voren; als u een ruit helemaal wilt openen, zet u de schakelaar vooruit en helemaal omlaag, en laat u deze los (snel openen van de ruit).

 • Als u een ruit gedeeltelijk wilt sluiten, zet u de betreffende schakelaar naar achteren; als u een ruit helemaal wilt sluiten, zet u de schakelaar helemaal achteruit en omlaag, en laat u deze los (snel sluiten van de ruit).

Wanneer de auto in de parkeerstand staat en er niemand op de bestuurdersstoel zit, kunt u de afstandsbediening gebruiken om de ruiten te bedienen. Als de portieren, motorkap en achterklep zijn gesloten, kunt u de ontgrendelknop op de afstandsbediening ingedrukt houden om alle ruiten volledig te openen; houd daarna de vergrendelknop ingedrukt om alle ruiten volledig te sluiten. Als de ruit beweegt, laat u de ontgrendel- of vergrendelknop los om de ruiten in de huidige stand te stoppen.

Alle vier ruiten hebben een antiklembeveiliging. Wanneer de ruit door een obstakel niet kan sluiten, stopt de ruit met sluiten en gaat iets open.

Het antiklemdetectiegebied van de ruit is als volgt:

In de volgende omstandigheden wordt de antiklembeveiliging van de betreffende ruit tijdelijk uitgeschakeld en is snel sluiten van de ruit niet mogelijk (maar deze functie wordt na 10 seconden automatisch hersteld).
 1. De ruit staat stil, waardoor de ruit niet kan sluiten.

 2. De antiklembeveiliging wordt drie keer binnen 15 seconden geactiveerd, waardoor de ruit niet meer opent.

Als een elektrisch bediende ruit niet werkt en de antiklembeveiliging niet ingrijpt (bijvoorbeeld omdat de laagspanningsaccu na een stroomstoring opnieuw is gestart), kunt u de ruit als volgt initialiseren:
 1. Zet de betreffende schakelaar naar achteren totdat de ruit volledig is gesloten.

 2. Laat de schakelaar los; de ruit gaat iets omlaag. Zet de schakelaar weer naar achteren totdat de ruit volledig is gesloten.

 3. Druk op de schakelaar voor het openen van de ruit totdat deze volledig is geopend.

Zonnedak en zonnescherm

 1. Zonneschermschakelaar

  Houd het achterste deel van de zonneschermschakelaar lang ingedrukt om het zonnescherm volledig te openen; druk op het achterste deel van de zonneschermschakelaar om het zonnescherm in de gewenste stand open te zetten.

  Houd het voorste deel van de zonneschermschakelaar lang ingedrukt om het zonnescherm volledig te sluiten; druk op het voorste deel van de zonneschermschakelaar om het zonnescherm tot de gewenste stand te sluiten.

 2. Zonnedakschakelaar

  Houd het achterste deel van de zonnedakschakelaar lang ingedrukt om het zonnedak volledig en het zonnescherm halverwege te openen; druk op het achterste deel van de zonnedakschakelaar om het zonnedak in de gewenste stand open te zetten.

  Houd het voorste deel van de zonnedakschakelaar lang ingedrukt om het zonnedak volledig te sluiten; druk op het voorste deel van de zonnedakschakelaar om het zonnedak tot de gewenste stand te sluiten.

Voorzichtigheid 天窗未完全关闭,遮阳帘也不能完全关闭。

Het zonnedak is niet volledig gesloten. Het zonnescherm kan niet volledig worden gesloten.

Ondanks de antiklemfunctie van het zonnedak en het zonnescherm mag u deze niet willekeurig bedienen om letsel door storingen als gevolg van externe factoren te voorkomen.

Instructies voor opladen

Laad de accu op als deze bijna leeg is, zodat de auto in goede staat blijft.

Voorzichtigheid 车辆在驻车状态时才可进行充电,车辆处于驾驶状态(将挡位置于R挡或D挡时)及软件升级状态时不可进行充电。

Het voertuig kan alleen in de parkeerstand worden opgeladen. Het kan niet worden opgeladen in een andere versnelling of tijdens het bijwerken van de software.

De laadaansluiting bevindt zich aan de rechterzijde van de auto. De auto kan met wisselstroom of gelijkstroom worden opgeladen.

Waarschuwing 为避免出现意外,请不要在有易燃气体或液体的地方进行充电作业,请到通风处进行充电。 因高压危险,充电作业时请与充电桩保持一定距离。
 • Om ongelukken te voorkomen, laadt u het voertuig niet op in de buurt van brandbare gassen of vloeistoffen en zorgt u ervoor dat het opladen gebeurt in een goed geventileerde ruimte.

 • Houd tijdens het opladen een veilige afstand van de oplader om risico's als gevolg van hoogspanning te voorkomen. Raak de metalen pinnen van de oplaadconnector of de oplaadpoort niet aan. Dit kan leiden tot letsel.

 • Minderjarigen mogen tijdens het opladen de oplaadapparatuur niet gebruiken of benaderen.

 • Laadapparatuur die tekenen van schade, roest, vocht of vreemde stoffen vertoont, mag niet worden gebruikt voor het opladen van het voertuig.

 • Ongeautoriseerde wijziging of demontage van de oplaadconnector of apparatuur is verboden.

 • Gebruik bij het opladen van het voertuig oplaadapparatuur die voldoet aan de lokale normen. Anders kan dit leiden tot een laadstoring of schade aan het voertuig, de oplaadapparatuur of persoonlijk letsel veroorzaken.

 • Laad het voertuig niet op bij hevige regenval of extreme weersomstandigheden. Als u dit doet, kan dit leiden tot een laadstoring of schade aan het voertuig of de laadapparatuur veroorzaken.

 • Controleer, voordat u gaat opladen, de oplaadconnector en de laadpoort van het voertuig op vervorming, brandplekken of erosie. Als er een afwijking wordt gevonden, laad het voertuig dan niet op. Anders kan dit leiden tot schade aan het voertuig, het oplaadapparaat of persoonlijk letsel veroorzaken. Neem zo nodig contact op met NIO.

 • Controleer voordat u gaat opladen de oplaadconnector en de laadpoort van het voertuig op vuil of vreemde stoffen. De connector moet schoon worden gehouden en als u dit niet doet, kan dit leiden tot een oplaadstoring of schade aan de laadpoort van het voertuig.

 • Als de oplaadapparatuur defect raakt, neem dan contact op met de fabrikant van de oplaadapparatuur. Probeer deze niet zelf te repareren.

 • Controleer na regen of er water in de laadpoort zit voordat u het voertuig oplaadt. Laad het voertuig niet op als er een duidelijke aanwijzing van water in de laadpoort is. Als u dit doet, kan dit leiden tot een laadstoring of schade aan het voertuig of de laadapparatuur veroorzaken.

 • Gebruik geen hogedrukreinigers om tijdens het opladen de laadpoort schoon te maken. Als u dit doet, kan dit leiden tot een laadstoring of schade aan het voertuig of de laadapparatuur veroorzaken.

 • Tijdens het snelladen moeten patiënten die afhankelijk zijn van pacemakers uit de buurt van het voertuig blijven om elektromagnetische interferentie tussen de pacemaker en de oplaadapparatuur uit te sluiten. .

 • Als tijdens het opladen het voertuig een eigenaardige geur heeft of rook afgeeft, stop dan met opladen en neem onmiddellijk contact op met NIO.

 • Verwijder de oplaadconnector pas als het opladen is voltooid. Het vroegtijdig verwijderen van de oplaadconnector kan een elektrische boog veroorzaken.

Voorzichtigheid 环境温度过高或过低时都将影响充电时间,车辆长时间处于低温下将影响电池容量。

De oplaadtijd wordt beïnvloed door een te hoge of lage omgevingstemperatuur. De accucapaciteit wordt negatief beïnvloed als het voertuig een te lange tijd in een koude ruimte geparkeerd staat.

Opladen

U kunt uw auto met Power Home of een openbare laadpaal opladen.

Laadproces

 1. Zet de auto in de parkeerstand, druk op de klep van de laadaansluiting of veeg rechts op het middendisplay en tik op Laadaansluiting, zodat de klep van de laadaansluiting automatisch opent. De indicator van de laadaansluiting brandt wit.

  Voorzichtigheid 充电口饰板旋转运动过程中请勿用力拨动,以免损坏充电口饰板。打开充电口盖时请确保已关闭车辆高压电源。

  Ga voorzichtig om met de klep van oplaadpoort als deze actief of open is. Dit doet u om beschadiging aan de klep uit te sluiten.

 2. Controleer of de laaduitrusting en de stekker in goede staat zijn en steek de laadstekker in de laadaansluiting van de auto. De laadaansluiting en de laadstekker worden gekoppeld. Er gaat een blauw lampje op de laadaansluiting branden om aan te geven dat de laadaansluiting goed werkt. Als de laadaansluiting en de laadstekker niet kunnen worden gekoppeld of als het koppelen te lang duurt, knippert het lampje blauw en gaat daarna uit. U moet de laadstekker dan nog een keer in de aansluiting steken.

 3. Schakel de laaduitrusting in om de auto op te laden. U kunt de huidige laadstatus van de auto controleren door op Mijn EL7 > Accu op het middendisplay te tikken of in de NIO-app. Er gaat een blauw lampje op de laadaansluiting branden om het huidige laadproces aan te geven.

 4. Als u het laden handmatig wilt stoppen, moet u de auto ontgrendelen en het laden stoppen door op Mijn EL7 > Accu op het middendisplay te tikken. Verwijder daarna de laadstekker als het lampje voor de laadaansluiting groen brandt.

  Wanneer het laden is voltooid, moet u op de ontgrendelknop op de laadstekker drukken voordat u de laadstekker uit de aansluiting verwijdert.

  Voorzichtigheid 进行直流快充过程中,可先将车辆解锁,再长按充电口关闭按钮,即可手动停止充电。

  Tijdens het DC-opladen kunt u het voertuig ontgrendelen en de knop Sluiten in de buurt van de laadpoort ingedrukt houden om het opladen handmatig te stoppen.

 5. Als het lampje van de laadaansluiting tijdens het laadproces rood knippert, moet u een andere lader proberen. Als het lampje rood blijft knipperen, moet u onmiddellijk stoppen met laden en contact opnemen met NIO.

 6. Als u de laadstekker uit de aansluiting hebt verwijderd, druk op de klep van de laadaansluiting, druk op de sluitknop bij de laadaansluiting of druk op Laadaansluiting op het middendisplay om de klep van de laadaansluiting automatisch te sluiten.

  Not 使用蔚来家充桩充电时,充电口饰板将在充电枪从桩上拔下时自动打开,在充电枪从车辆拔下后自动关闭。如充电口饰板自动旋转关闭过程中卡滞在充电枪上,可长按5秒钟充电口关闭按钮,此时充电口饰板将自动打开。

  Bij het opladen van het voertuig met NIO Power Home wordt het klepje van de laadpoort automatisch geopend wanneer u de oplaadconnector uit de oplader haalt en wordt deze automatisch gesloten wanneer u de connector uit het voertuig haalt. Als het deksel van de oplaadpoort de oplaadconnector opvangt terwijl deze automatisch sluit, houdt u de knop Sluiten vijf seconden ingedrukt, waarna deze automatisch wordt geopend.

Wanneer u de stekker niet kunt verwijderen

Als de laadstekker niet kan worden verwijderd nadat de auto is ontgrendeld, probeer dan de volgende stappen:

 1. Controleer of de ontgrendelknop van de laadstekker omhoog staat door de stekker er goed in te steken, vergrendel en ontgrendel de auto weer, houd de ontgrendelknop van de laadstekker een of twee seconden ingedrukt en haal de stekker uit de aansluiting zodra het lampje op de laadaansluiting groen brandt.

 2. Als het probleem niet verdwijnt, stop onmiddellijk met laden en neem contact op met NIO.

Batterijniveau en laadscherm

De status van de hoogspanningsbatterij en aan de batterij gerelateerde berichten worden weergegeven op het digitaal instrumentenpaneel.

 1. Huidig vermogen

  Geeft het huidige vermogen van de hoogspanningsbatterij aan of het vermogen dat werd opgewekt via regeneratief remmen.

 2. Energiebalken

  De blauwe energiebalk geeft het vermogen van de hoogspanningsbatterij aan. De groene energiebalk geeft het vermogen aan dat werd opgewekt via regeneratief remmen.

 3. Resterend bereik

  Geeft het geschat beschikbaar rijbereik weer.

  Wanneer het resterend rijbereik minder is dan 60 km, wordt het pictogram geel; wanneer het resterend rijbereik minder is dan 10 km, wordt het pictogram rood.

U kunt op de menuknop op de rechterkant van het stuurwiel drukken en 'Voertuiggegevens' selecteren om de stroom en spanning van de hoogspanningsbatterij te controleren.

De aan de batterij gerelateerde indicatielampjes op het digitaal instrumentenpaneel zijn:

Indicatielampje

Opmerking

Laag batterijniveau

Geeft aan de het niveau van de hoogspanningsbatterij laag is. Laad de batterij onmiddellijk op of neem indien nodig contact op met NIO.

Hoogspanningsbatterij losgekoppeld

Geeft aan dat het hoogspanningsvermogen van het voertuig niet beschikbaar is. Neem contact op met NIO indien nodig.

Storing van de 12 V-batterij

Neem onmiddellijk contact op met NIO als dit indicatielampje gaat branden.

Storing hoogspanningsbatterij

Stop het voertuig en neem onmiddellijk contact op met NIO als dit indicatielampje gaat branden.

Oververhitting hoogspanningsbatterij

Stop het voertuig en neem onmiddellijk contact op met NIO als dit indicatielampje gaat branden.

IJs/sneeuw op de weg

Geeft aan dat de huidige omgevingstemperatuur te laag is en de prestaties van de hoogspanningsbatterij kan beïnvloeden.

Laadkabel aangesloten

Geeft aan dat er een laadkabel is aangesloten.

Accu opwarmen

De laadsnelheid van hoogspanningsaccu's heeft de neiging om af te nemen bij lage temperaturen, zoals in de winter. Als Accu opwarmen is ingeschakeld, kan de accu voorverwarmd worden voordat het voertuig aankomt op het laadpunt (laadstation of ) om de laadefficiëntie te verbeteren.

Accu onderweg opwarmen

Accu onderweg opwarmen is standaard ingeschakeld. Open, om dit uit te schakelen, Instellingen via de hoek links onderaan op het middendisplay en selecteer Accu. Als deze functie is ingeschakeld en een laadstation is ingesteld als de bestemming of een routepunt voor navigatie, zal de auto de hoogspanningsaccu automatisch voorverwarmen voor een verbeterde laadefficiëntie. Dit gebeurt alleen als er voldoende vermogen is om het station te bereiken. Accu onderweg opwarmen kan worden gebruikt om de accu voor te verwarmen en veroorzaakt geen energieverspilling.

In de navigatiemodus wordt Accu onderweg opwarmen automatisch geactiveerd wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. De preconditioneringsstatus wordt op de bovenste statusbalk van het middendisplay weergegeven:

 • Een laadstation of een serviceplaats met een laadstation is ingesteld als navigatiebestemming of een routepunt.

 • De bestuurder zit in de auto.

 • Het huidige resterend bereik is groter dan 120 km.

U kunt deze functie handmatig uitschakelen door Uit te selecteren (de volgende keer is de functie weer standaard ingeschakeld) of Uitgeschakeld houden te selecteren.

Het preconditioneringsproces stopt automatisch als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan (de functie blijft ingeschakeld):

 • De laadconnector is aangesloten.

 • De navigatie is uitgeschakeld of de navigatie naar het laadstation is gestopt.

 • Er is niet voldoende vermogen om de resterende 20 km naar de bestemming af te leggen als preconditionering is ingeschakeld.

Handmatige accuopwarming

Handmatig accu opwarmen is standaard uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen dat u deze bij lage temperaturen inschakelt op de pagina Accu op het middendisplay, als u de weg naar het laadpunt kent en daar kunt arriveren zonder navigatie. Dit maakt het mogelijk om de hoogspanningsaccu voor te verwarmen, voor verbeterde laadefficiëntie.

U kunt deze functie in- of uitschakelen via het middendisplay . De preconditioneringsstatus wordt weergegeven op de bovenste statusbalk van het middendisplay.

Het preconditioneringsproces zal automatisch eindigen als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan (de functie blijft uitgeschakeld):

 • De laadconnector is aangesloten.

 • Accu onderweg opwarmen is ingeschakeld.

 • De accu werd voorverwarmd tot de ingestelde temperatuur en daar gedurende 1 uur gehouden.

Voorzichtigheid 低温充电预热功能激活后,手动充电预热功能不可用。
 • De functie Accu voorverwarmen kan redelijk wat stroom verbruiken. Plan uw reis goed of schakel deze functie zo nodig uit.

 • Wanneer Accu op lage temperatuur voorverwarmen is geactiveerd, is handmatige voorconditionering niet beschikbaar.

 • De handmatige accuvoorwarming kan de resterende actieradius niet bepalen als de voorconditionering is ingeschakeld. Zorg ervoor dat er voldoende stroom over is voor de reis naar de bestemming voordat u deze functie inschakelt.

Grootlicht en dimlicht

U kunt het grootlicht en dimlicht inschakelen met de verlichtingshendel links van het stuurwiel.

 • Druk de hendel van u af om het automatische grootlicht in te schakelen. Duw nog een keer tegen de hendel om het grootlicht in te schakelen.

 • Zet de hendel naar achteren om het grootlicht uit te schakelen; zet de schakelaar meerdere keren naar achteren om een flitssignaal met het grootlicht te geven.

Not 只有在打开自动大灯或大灯开启时才能使用。

Automatisch grootlicht werkt uitsluitend als de koplampen zijn ingesteld op de automatische modus of als de functie is ingeschakeld.

Richtingaanwijzers

 • Links: Zet de hendel omlaag

 • Rechts: Zet de hendel omhoog

De richtingaanwijzers stoppen als het stuurwiel weer in de middelste positie staat of wanneer de hendel weer naar het midden wordt gezet.

Wanneer een richtingaanwijzer is ingeschakeld, gaat het bijbehorende pictogram op het digitale instrumentenpaneel samen met tikkende geluiden branden.

Mistlampen

Druk op de knop op het uiteinde van de linkerhendel om de mistlampen voor en achter in te schakelen. De positielampen worden automatisch ingeschakeld wanneer de mistlampen zijn ingeschakeld.

Volgorde:

 • Eén keer drukken: Mistlampen voor ingeschakeld.

 • Tweede keer drukken: Mistlampen achter ingeschakeld.

 • Derde keer drukken: Mistlampen achter uitgeschakeld.

 • Vierde keer drukken: Mistlampen voor uitgeschakeld.

Druk nog een keer om dit te herhalen.

Wanneer de mistlampen zijn ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram op het digitale instrumentenpaneel weergegeven.

Welkomstverlichting

Wanneer u of een gemachtigde gebruiker een geverifieerde slimme sleutelhanger of een mobiele telefoon met activeerde BLE-ontgrendeling&Start-functie bij zich heeft en het voertuig op een maximale afstand van 7-10 meter nadert, gaan het dimlicht en de positielichten automatisch aan om u te verwelkomen. Op dit moment combineert het voertuig uw accountgegevens en haalt het automatisch uw aangepaste instellingen op om vooraf overeenkomstige aanpassingen door te voeren voordat u de deur ontgrendelt en opent, zoals stoelinstellingen, klimaatinstellingen, media-instellingen en instellingen voor de binnenverlichting.

In-uitstapverlichting Buitendeurgreep

Elke buitendeurgreep is uitgerust met een lamp. Bij het ontgrendelen van het voertuig worden de deurgrepen automatisch uitgeschoven en gaan de lampen aan om de omgeving te verlichten.

Leeslampjes

Automatische regeling van de leeslampjes

Wanneer u de auto ontgrendelt of een van de portieren of de achterklep opent, dan gaan de leeslampjes automatisch branden om het interieur te verlichten. De leeslampjes gaan automatisch uit als er aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan. In dat geval kunt u de leeslampjes inschakelen door de schakelaar op de hemelbekleding aan te raken.

 • Er wordt met de auto gereden.

 • De auto is vanaf de buitenzijde vergrendeld.

 • Een van de portieren staat langer dan 10 minuten open.

 • Alle portieren zijn langer dan 15 seconden gesloten.

Not 未外部锁车时,若通过顶棚处触摸开关手动打开前排阅读灯,则前排阅读灯不会自动熄灭,需手动关闭。

Wanneer het voertuig niet van buitenaf is vergrendeld en u een leeslampje aanzet door de schakelaar op de hemelbekleding aan te raken, kan het leeslampje alleen handmatig worden uitgezet.

Ga naar Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Verlichting> Automatische leeslampjes om de leeslampjes automatisch in en uit te schakelen.

Handmatige regeling van de leeslampjes

U kunt de leeslampjes handmatig inschakelen om het interieur van de auto te verlichten wanneer u voorwerpen plaatst, een kaart bekijkt of documenten leest. In de hemelbekleding voor in de auto bevinden zich aanraakschakelaars voor het bedienen van de leeslampjes. Als u een leeslampje in of uit wilt schakelen, raak de betreffende schakelaar aan; als u alle leeslampjes in of uit wilt schakelen, ga dan naar Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Verlichting> Leeslampjes.

Wanneer de auto vanaf de buitenzijde wordt vergrendeld (met een afstandsbediening of de NIO-app), worden alle leeslampjes uitgeschakeld.

Not 若前排阅读灯通过顶棚处单独的开关打开,则不能通过阅读灯总开关来控制前排阅读灯的打开或关闭,只能由单独开关控制;若前排阅读灯关闭,则可通过阅读灯总开关来控制前排和后排阅读灯同时打开或关闭。

Als een leeslampje bij de voorruit wordt aangezet via de aanraakschakelaar op de hemelbekleding, kan het leeslampje niet worden bediend door de hoofdschakelaar en moet het handmatig worden uitgezet; als de leeslampjes bij de voorruit uit zijn, kunt u zowel de leeslampjes aan de voor- als achterzijde bedienen met de hoofdschakelaar.

Grondverlichting

Onder elk portier bevindt zich een grondverlichtingslamp en op de achterklep bevinden zich twee grondverlichtingslampen. De grondverlichting verlicht de grond in het donker, zodat u en uw passagiers niet in een plas stappen.

De grondverlichting gaat branden wanneer het betreffende portier of de achterklep wordt geopend en gaat uit als het portier of de achterklep 10 minuten is geopend of wordt gesloten.

Slimme sfeerverlichting

De slimme sfeerverlichting bevindt zich onder portierpanelen, opbergvakken en de vloer. U kunt het effent van de sfeerlichting instellen en van de sfeer genieten die deze verlichting geeft.

U kunt de sfeerverlichting op het middendisplay inschakelen. In dit geval wordt het standaardeffect van de sfeerverlichting voor de huidige rijstand ingeschakeld. Veeg naar rechts op de beginpagina om naar Snelle toegang te gaan, tik op Sfeerverlichting om de gewenste kleur en helderheid voor de sfeerverlichting in verschillende standen (portieren, opbergvakken en vloer) te kiezen; dit wordt in de instellingen opgeslagen. U kunt ook verschillende standen voor de sfeerverlichting instellen, zoals Ademen en . Deze instelling wordt op het middendisplay opgeslagen.

Verlichte instaplijsten

Voor prettig in- en uitstappen gaat de verlichte instaplijst van het betreffende portier branden als het portier wordt geopend, zodat het interieur en de omgeving worden verlicht.

Verlichting van de make-upspiegel

Op de twee zonnekleppen in de hemelbekleding bevinden zich make-upspiegels. De verlichting van de make-upspiegels gaat automatisch branden als ze worden geopend.

Volg me naar huis

Het voertuig is uitgerust met de Volg me naar huis-functie. Wanneer u uw voertuig vergrendelt en het 's nachts achterlaat, gaan het dimlicht en de positielichten aan om de weg voor u te verlichten. Ga naar Instellingen vanaf de onderkant van het middendisplay en tik op Verlichting > Welkomstkoplampen om in te stellen hoe lang de Volg me naar huis-verlichting aan blijft na het vergrendelen van het voertuig.

Minimale verlichting

Als het voertuig in PARK staat, kunt u onderin het middendisplay naar Instellingen gaan en op Lichten > Verlichting tikken om de minimale verlichting aan te zetten. Alle sfeerverlichting en leeslampjes in het voertuig en de koplampen buiten het voertuig gaan uit.

Als u Minimale Verlichting handmatig uitschakelt, wordt de verlichting hersteld naar de vorige modus.

Als de Minimale Verlichting aan staat en u de buitenverlichting, sfeerverlichting en leeslampjes handmatig aanpast, wordt de Minimale Verlichting automatisch uitgezet.

Zoekverlichting

U kunt naar Instellingen onderaan het middendisplay gaan en tikken op Lichten > Verlichting om de zoekverlichting aan te zetten. Alle sfeerverlichting en leeslampjes binnen en de koplampen buiten gaan automatisch aan op maximale helderheid waardoor u comfortabel op zoek kunt gaan naar voorwerpen in het voertuig.

Als u de zoekverlichting handmatig uitzet, wordt de verlichting hersteld naar de vorige modus.

Als de zoekverlichting aan staat, wordt, als u de buitenverlichting, sfeerverlichting en leeslampjes handmatig bijstelt, de zoekverlichting automatisch uitgezet.

Nachtverlichting

U kunt naar Instellingen onderaan het middendisplay gaan en tikken op Lichten > Verlichting om de nachtverlichting aan te zetten. De sfeerverlichting op de vloer zal een warme gele glans projecteren en de sfeerverlichting en leeslampjes op deuren en opslagruimten gaan uit om een comfortabele slaapomgeving te bieden.

Als u de nachtverlichting handmatig uitzet, wordt de verlichting hersteld naar de vorige modus.

Als de nachtverlichting aan staat, wordt, als u de buitenverlichting, sfeerverlichting en leeslampjes handmatig bijstelt, de nachtverlichting automatisch uitgezet.

Verlichting in de bagageruimte

Wanneer u de achterklep opent, gaat de verlichting in de bagageruimte automatisch branden.

De verlichting in de bagageruimte wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de achterklep wordt gesloten of na 10 minuten.

Sleutelhanger koppelen aan account

Wanneer het voertuig voor de eerste keer wordt geactiveerd en geverifieerd, wordt standaard het account van de eigenaar gekoppeld aan de sleutelhanger. Wanneer het voertuig wordt ontgrendeld met een van de sleutelhangers, logt het voertuig automatisch in op het account van de eigenaar.

De eigenaar kan ook een gemachtigd gebruikersaccount koppelen aan een slimme sleutelhanger door de sleutelhanger in de NIO-app te beheren. Wanneer een gemachtigde gebruiker het voertuig ontgrendelt met een sleutelhanger, logt het voertuig automatisch in op het account van de gekoppelde gebruiker. U kunt accounts die zijn gekoppeld aan de sleutelhangers bekijken en verwijderen in de NIO-app. Nadat een account met succes is gekoppeld of ontkoppeld, ontvangen de eigenaar van het voertuig en de accounteigenaar een bericht en een app-melding.

Not 智能钥匙与账户绑定
 • Alleen de eigenaar van het voertuig kan sleutelhangers beheren die zijn gekoppeld aan het account van de eigenaar. Andere gebruikers moeten door de eigenaar van het voertuig worden geautoriseerd voordat het bijbehorende account aan de sleutelhanger wordt gekoppeld.

 • Als de eigenaar van het voertuig de autorisatie beëindigt, wordt het gebruikersaccount automatisch losgekoppeld van de slimme sleutelhanger.

 • De gastmodus is alleen van toepassing op de slimme sleutelhangers die zijn gekoppeld aan het account van de eigenaar. Als u het voertuig ontgrendelt met behulp van een sleutelhanger die is gekoppeld aan een geautoriseerd gebruikersaccount, laadt het voertuig automatisch de informatie van de geautoriseerde gebruiker.

Van account wisselen

U of een gemachtigde gebruiker kan van gebruikersaccount wisselen op het middendisplay om de bijbehorende instellingen te laden (bijvoorbeeld stoel, stuur, HUD-instellingen enzovoort).

U, een medegebruiker of een gemachtigde gebruiker kan op een van de volgende twee manieren van gebruikersaccount wisselen op het middendisplay en de bijbehorende instellingen laden:
 1. Wanneer het voertuig is verbonden met het netwerk of er momenteel geen netwerk beschikbaar is, maar u zich in het verleden hebt aangemeld, tikt u op de profielfoto op het middendisplay of op Account > van account wisselen in Instellingen om een lijst met alle geldige accounts weer te geven (inclusief het account van de eigenaar, accounts van medegebruikers en gemachtigde gebruikersaccounts). Tik op de bijbehorende profielfoto of gebruikersnaam om over te schakelen naar het account en log na verificatie in met dit account (door de QR-code te scannen met de NIO-app of de verificatiecode in te voeren die op uw telefoon is ontvangen). U kunt zonder wachtwoord inloggen ook activeren via Accounts > Gezichtsherkenning en wachtwoord voor eenvoudig inloggen en accountwisseling.

 2. Als u automatisch via gezichtsherkenning van account wilt wisselen, tik dan op uw profielfoto op het middendisplay of kies Instellingen > Account > Gezichtsherkenning en wachtwoord en voer de gezichtsherkenningsgegevens in om deze functie te activeren. Nadat u het voertuig hebt ontgrendeld en op de bestuurdersstoel bent gaan zitten, kijk dan recht vooruit. Het voertuig zal de bijbehorende accountinformatie automatisch herkennen en de bijbehorende aangepaste instellingen laden. Als het gezicht van de herkende gebruiker niet overeenkomt met het huidige account, maar overeenkomt met een ander geldig account (bijvoorbeeld als u de sleuteltag aan een gezinslid hebt uitgeleend), schakelt het voertuig automatisch naar het account van de huidige gebruiker.

Voorzichtigheid 只有在非驾驶状态可以进行切换账户的操作
 • U kunt alleen van account wisselen als de auto niet rijdt.

 • In de gastmodus slaat het voertuig geen aangepaste instellingen op (zoals de stand van de bestuurdersstoel).

Gemachtigde ontgrendeling

Als u uw voertuig aan anderen wilt uitlenen, kunt u gebruikers machtigen die zijn geregistreerd in de NIO-app. Een gemachtigde gebruiker heeft toegang tot gemachtigde functies met behulp van zijn NFC-sleutel of geverifieerde NIO-app.

Machtiging door eigenaren

Ga naar de pagina Instellingen van de NIO-app of tik op Account > Accountinstellingen in de linkerbovenhoek van het middendisplay en voer vervolgens het gebarenwachtwoord van uw voertuig in om naar de pagina machtigingsbeheer te gaan.

U kunt een gebruiker machtigen en machtiging instellen door de gebruikersnaam van zijn/haar NIO-app in te voeren. Er kunnen maximaal negen gebruikers worden gemachtigd. Nadat u de machtiging van de gebruiker hebt ingesteld, tikt u op de profielfoto of gebruikersnaam om de informatie en machtigingsgegevens van de gebruiker (bijv. media, video, kluis) te bekijken. Als de huidige machtiging actief is, kunt u ook het bereik van gemachtigde toegang bewerken of de machtiging van de gebruiker uitschakelen. Een gemachtigde gebruiker heeft alleen toegang tot gemachtigde functies en kan geen machtiging beheren of de gastmodus instellen.

Als u het voertuig ontgrendelt met uw slimme sleutelhanger, logt het voertuig automatisch in op het account van de eigenaar.

Not 出于安全考虑,当被授权人正在行驶中, 停止授权需等被授权人停车并锁车后解除授权才可正式生效。

Als u om veiligheidsredenen de machtiging annuleert wanneer een gemachtigde gebruiker het voertuig bestuurt, wordt deze pas van kracht als de gemachtigde gebruiker stopt en het voertuig vergrendelt.

Not 若添加的被授权用户为蔚来账号用户时,则添加授权过程完成后授权即时生效;若添加的被授权用户为非蔚来账号用户时,需等此用户注册好蔚来账号后授权方可生效。

Als de geautoriseerde gebruiker een NIO-account heeft, wordt de autorisatie onmiddellijk van kracht nadat deze is voltooid. Als de geautoriseerde gebruiker geen NIO-account heeft, wordt de autorisatie pas van kracht nadat de gebruiker een NIO-account heeft aangemaakt.

Ontgrendelen door een gemachtigde gebruiker

Een gemachtigde gebruiker kan het voertuig ontgrendelen met behulp van zijn/haar NFC-sleutel of afstandsbediening in de NIO-app. Als u het account en de toegang van een gemachtigde gebruiker wilt bekijken, tikt u op zijn/haar profielfoto op het middendisplay.

 • NFC-ontgrendeling: Open de NFC-app op uw telefoon en plaats deze dicht bij de B-stijl aan de bestuurderszijde.

 • NIO-app op afstand ontgrendelen: Kies Mijn voertuig > deuren in de NIO-app.

Gastmodus

Als u het voertuig aan anderen wilt uitlenen door hun een slimme sleutelhanger te geven, tikt u op uw profielfoto op het middendisplay en kiest u gastmodus om uw privacy te beschermen (bijvoorbeeld navigatiegeschiedenis, contacten, video's, foto's). Alleen standaardfuncties zoals klimaatregeling, weer en navigatie (zonder toegang tot geschiedenis of favorieten) zijn beschikbaar voor gasten.

Als de gastmodus is ingeschakeld, toont het voertuig de functies die exclusief zijn voor de gastmodus nadat de voertuiggebruiker het voertuig heeft ontgrendeld en betreden met behulp van de slimme sleutel. Om de gastmodus te verlaten, voert u het gebarenwachtwoord van het voertuig in.

Voorzichtigheid 仅在非驾驶状态可设置访客模式若钥匙绑定车主账户而您未设置访客模式,用户使用此钥匙进入车辆后将自动登录车主账户,并以车主权限操作车辆。
 1. U kunt de gastmodus alleen instellen als het voertuig stilstaat.

 2. Als een slimme sleutelhanger is gekoppeld aan het account van de eigenaar en uw voertuig zich niet in de gastmodus bevindt, logt het voertuig automatisch in op het account van de eigenaar wanneer een gebruiker het voertuig met een slimme sleutelhanger ontgrendelt.

Servicemachtiging

U of een gemachtigde gebruiker kan een serviceaanvraag naar NIO sturen via de NIO-app. NIO beheert en machtigt servicespecialisten om tijdelijk toegang te krijgen tot het voertuig en de gevraagde service uit te voeren (bijv. One Click for Power). NIO haalt de machtiging op nadat de service is voltooid.

Na het verkrijgen van machtiging kunnen servicespecialisten het voertuig ontgrendelen met behulp van een NFC-sleutel binnen een bepaald tijdsbestek en gemachtigde functies gebruiken. Het middendisplay toont de accountinformatie van de gemachtigde servicespecialist en de gemachtigde functies die voor hen beschikbaar zijn. Gemachtigde servicespecialisten kunnen de machtiging niet beheren, de gastmodus instellen, het voertuig aan een sleutelhanger koppelen of van account wisselen.

Voorzichtigheid 服务结束后车门及尾门应该全部上锁,如果没有上锁则手机 APP将通知您,提醒您及时进行上锁。

Zodra de service is afgerond, moeten alle portieren en de kofferbakklep worden vergrendeld. Als een portier of de kofferbakklep niet op slot is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via de NIO-app.

Stoelgeheugen bestuurder

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Positie instellen > Bestuurdersstoel > Positiegeheugen om de instellingen aan te passen. De bestuurdersstoel, het stuur, de zijspiegels en de HUD-hoogte worden automatisch aangepast aan de voorkeursinstellingen van u of een door u gemachtigde gebruiker die zijn opgeslagen in het bijbehorende account. Nadat u de stoelpositie en rugleuning hebt aangepast, gaat u naar Stoelgeheugen bestuurder en kiest u Rijden, Alternatief of Relaxen om de instellingen aan te passen en op te slaan in het bijbehorende gebruikersaccount.

Wanneer u het voertuig hebt ontgrendeld en op de bestuurdersstoel bent gaan zitten (met gesloten bestuurdersportier), kunt u de nieuwste instellingen voor de bestuurdersstoel ophalen door op de startpagina naar rechts te vegen om Snelle toegang te openen. U kunt ook naar Stoelgeheugen bestuurder gaan en daar Rijden, Alternatief, Ontspannen of Overige selecteren.

Als u of een gemachtigde gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig de instellingen handmatig aanpast (bijv. de positie van de bestuurdersstoel), kunt u het pictogram van de betreffende stoel op het middendisplay ingedrukt houden om de instellingen bij te werken. De bestaande instellingen worden dan overschreven in het betreffende account.

Waarschuwing 车辆行驶中禁止调节座椅位置,防止发生意外事故。

Verstel tijdens het rijden de positie van de stoel niet. Dat zou kunnen leiden tot een ongeval.

Voorzichtigheid 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Voordat u het geheugen van de bestuurdersstoel opstart, moet u ervoor zorgen dat het voertuig zich in een veilige omgeving in de parkeerstand bevindt, de stoel en het stuur vrij zijn van obstakels en de achterbank onbezet is. Verlaag ook de zithoogte en zet de hoofdsteun in de laagste stand om beschadiging van de hemelbekleding te voorkomen.

 • Bedien tijdens het rijden geen knoppen op de geheugeninterface op het middendisplay om de bestuurdersstoel, het stuur of de zijspiegels te verstellen en houd rekening met uw veiligheid.

Stuurgeheugen

U kunt naar Instellingen gaan vanaf de onderkant van het middendisplay en tikken op Positieaanpassing >Bestuurdersstoel > Positiegeheugen om uw instellingen aan te passen. Nadat u het stuur hebt aangepast, gaat u naar Geheugen van de bestuurdersstoel en kiest u Rijden, Afwisselen of Relaxen om de instellingen aan te passen en op te slaan in het bijbehorende gebruikersaccount.

Na gezeten te hebben op de bestuurdersstoel (met gesloten bestuurdersportier), gaat u naar Geheugen van de bestuurdersstoel en kiest u Rijden, Afwisselen, Relaxen of Overig waarna het stuur zich automatisch aanpast aan de laatst opgeslagen instellingen in het overeenkomstige account.

Als u of een gemachtigde gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig de instellingen handmatig aanpast (bijv. de positie van het stuur), houdt u het bijbehorende positiepictogram op het middendisplay ingedrukt om de instellingen bij te werken, waardoor de bestaande instellingen worden overschreven naar het overeenkomstige account.

Waarschuwing 方向盘位置调节不当或坐姿不当会带来人身伤害,建议方向盘与胸部之间距离不小于25厘米。
 • Verstel tijdens het rijden de positie van de stoel niet. Dat zou kunnen leiden tot een ongeval.

 • Een onjuiste positie van het stuur of een verkeerde zitpositie kan leiden tot letsel. Zorg ervoor dat uw borstkas zich tenminste 25 centimeter van het stuur bevindt.

Voorzichtigheid 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Voordat u het geheugen van de bestuurdersstoel opstart, moet u ervoor zorgen dat het voertuig zich in een veilige omgeving in de parkeerstand bevindt, de stoel en het stuur vrij zijn van obstakels en de achterbank onbezet is. Verlaag ook de zithoogte en zet de hoofdsteun in de laagste stand om beschadiging van de hemelbekleding te voorkomen.

 • Bedien tijdens het rijden geen knoppen op de geheugeninterface op het middendisplay om de bestuurdersstoel, het stuur of de zijspiegels te verstellen en houd rekening met uw veiligheid.

Geheugen zijspiegels

U kunt naar Instellingen gaan vanaf de onderkant van het middendisplay en tikken op Verstelling >Bestuurdersstoel > Positiegeheugen om uw instellingen aan te passen. Nadat u de bestuurderskant of zijspiegel bijrijder hebt aangepast, gaat u naar Geheugen van de bestuurdersstoel en kiest u Rijden, Afwisselen of Relaxen om de instellingen aan te passen en op te slaan in het bijbehorende gebruikersaccount.

Na gezeten te hebben op de bestuurdersstoel (met gesloten bestuurdersportier), gaat u naar Geheugen van de bestuurdersstoel en kiest u Rijden, Afwisselen, Relaxen of Overig waarna de zijspiegels zich automatisch aanpassen aan de laatst opgeslagen instellingen in het overeenkomstige account.

Als u of een gemachtigde gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig de instellingen handmatig aanpast (bijv. de positie van de zijspiegels), houdt u het bijbehorende positiepictogram op het middendisplay ingedrukt om de instellingen bij te werken, waardoor de bestaande instellingen worden overschreven naar het overeenkomstige account.

Waarschuwing 车辆行驶中禁止调节外后视镜,防止发生意外事故

Verstel tijdens het rijden de zijspiegels niet. Dat zou kunnen leiden tot een ongeval.

Voorzichtigheid 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Voordat u het geheugen van de bestuurdersstoel opstart, moet u ervoor zorgen dat het voertuig zich in een veilige omgeving in de parkeerstand bevindt, de stoel en het stuur vrij zijn van obstakels en de achterbank onbezet is. Verlaag ook de zithoogte en zet de hoofdsteun in de laagste stand om beschadiging van de hemelbekleding te voorkomen.

 • Bedien tijdens het rijden geen knoppen op de geheugeninterface op het middendisplay om de bestuurdersstoel, het stuur of de zijspiegels te verstellen en houd rekening met uw veiligheid.

Wanneer het voertuig achteruit rijdt, kantelen de zijspiegels automatisch omlaag om een beter zicht te bieden tijdens achteruit parkeren. U kunt naar Instellingen gaan aan de linkerkant van de bedieningsbalk onder aan het middendisplay en tikken op Rijden > Automatisch kantelen in achteruit om deze functie te activeren. Wanneer de zijspiegels omlaag kantelen, kunt u deze verstellen. De nieuwe posities worden automatisch opgeslagen in het bijbehorende account (dit betekent dat u de instellingen op het middendisplay niet handmatig hoeft op te slaan). De zijspiegels kantelen automatisch naar de opgeslagen posities de volgende keer dat het voertuig ACHTERUIT rijdt. De zijspiegels keren terug naar de normale rijpositie wanneer het voertuig niet in de achteruit staat.

Voorzichtigheid 若在外后视镜自动下翻调整至保存位置的过程中,用户手动调整了外后视镜位置,则外后视镜自动调整过程中止,保存新的下翻位置到此用户账户下。

Als de zijspiegels automatisch naar een opgeslagen stand kantelen, stoppen deze met kantelen als u een zijspiegel handmatig bijstelt en slaan de nieuwe stand op in het bijbehorende account.

Geheugen van de Passagiersstoel

Als u het geheugen van de passagiersstoel voorin wilt instellen, schakelt u naar de parkeerstand, voert u Instellingen in vanaf de onderkant van het middendisplay en tikt u op Verstelling > voorpassagiersstoel > Positiegeheugen om uw instellingen aan te passen (standaardpositie kan niet worden aangepast). Nadat u de stoel hebt versteld, gaat u naar Geheugen van de Passagiersstoel en kiest u Rijden, Afwisselen of Relaxen om de instellingen aan te passen en op te slaan in het bijbehorende gebruikersaccount.

Als u de nieuwste instellingen voor de passagiersstoel wilt ophalen nadat u op de passagiersstoel voorin hebt gezeten, drukt u op het bijbehorende stoelpictogram op het middendisplay.

Als u of een gemachtigde gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig de voorpassagiersstoel handmatig aanpast, houdt u het bijbehorende stoelpictogram op het middendisplay ingedrukt om de instellingen bij te werken, waardoor de bestaande instellingen worden overschreven naar het overeenkomstige account.

Voorzichtigheid 进行副驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。

Voordat u het geheugen van de bestuurdersstoel opstart, moet u ervoor zorgen dat het voertuig zich in een veilige omgeving in de parkeerstand bevindt, de stoel vrij is van obstakels, de voetsteun opgeborgen en de achterbank onbezet is. Verlaag ook de zithoogte en zet de hoofdsteun in de laagste stand om beschadiging aan de hemelbekleding te voorkomen.

De bestuurdersstoel afstellen

De zitpositie met knoppen afstellen

U kunt de positie van de bestuurdersstoel afstellen; dit is een 14-voudig verstelbare stoel met een 4-voudig verstelbare elektrisch bedienbare lendensteun en een 4-voudig elektrisch verstelbare hoofdsteun.

 1. Diepte van het zitkussen

  Zet deze schakelaar naar voren en naar achteren om de diepte van het zitkussen af te stellen.

 2. Hoogte van het zitkussen

  Als u de stoel omhoog of omlaag wilt zetten, zet u de schakelaar in de betreffende richting.

 3. De stoelpositie afstellen

  Als u de stoel naar voren of naar achteren wilt zetten, zet u de schakelaar in de betreffende richting.

  Hoogte van de stoel

  Zet het midden van deze schakelaar omhoog en omlaag om de hoogte van de stoel te verhogen of te verlagen.

 4. Hellingshoek van de rugleuning

  Zet de schakelaar naar voren of naar achteren om de rugleuning af te stellen.

 5. De lendensteun afstellen

  Als u de lendensteun wilt afstellen, drukt u op de bijbehorende knop op de schakelaar.

Waarschuwing 在进行座椅调节(前后,高度,靠背等)前,请确认座椅和周围及后排儿童、乘员、宠物等的留有相对安全空间。避免后排儿童、乘员、宠物等产生挤压、碰等风险。
 • Voordat u de stoel verstelt (vooruit en achteruit, hoogte, rugleuning, enz.), moet u ervoor zorgen dat er voldoende veilige ruimte is voor de stoel en kinderen, inzittenden en huisdieren achterin om te voorkomen dat kinderen, inzittenden en huisdieren achterin bekneld raken.

 • Verstel de positie en hoofdsteun van de bestuurdersstoel wanneer het voertuig in de parkeerstand staat. Zitstand en andere aanpassingen kunnen tijdens het rijden veiligheidsrisico's veroorzaken.

 • Tijdens de stoelverstelling (vooruit en achteruit, hoogte, rugleuning, enz.), vermijd het plaatsen van uw handen of andere delen van het lichaam op het bewegingspad van de stoel om beknelling en botsen te voorkomen.

 • Zorg ervoor dat de stoel is vergrendeld na het verstellen van de stand.

 • Kinderen mogen de stoel niet verstellen vanwege risico op beknelling.

 • Wanneer Gemakkelijke toegang is ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat er voldoende veilige ruimte is voor kinderen, inzittenden en huisdieren voor- en achterin om beknelling of slagen door de stoel te voorkomen.

 • Start het voertuig niet voordat de Gemakkelijke toegang-functie op veilige wijze is afgerond. Elke handeling die daarvoor plaatsvindt kan ertoe leiden dat het voertuig de controle verliest en ongelukken veroorzaakt.

 • Het wordt aanbevolen om Gemakkelijke toegang uit te zetten als er vaak kinderen achterin zitten.

De beweging van de stoel op het middendisplay regelen

U kunt de beweging van de bestuurdersstoel op het middendisplay regelen.

Tik op de pagina voor bediening van de bestuurdersstoel op het middendisplay op de regelpijlen voor Positie, Rugleuning en Zitkussen om de positie van de bestuurdersstoel, de hoek van de rugleuning en de positie van het zitkussen aan te passen.

Op het middendisplay staan vijf posities: Rijden, Ontspannen, Uitstappen en twee andere standen. Elke stand moet apart worden ingesteld.

Zo stelt u de opgeslagen standen in:

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Positie afstellen > Bestuurdersstoel om de stand van de bestuurdersstoel in te stellen. Wanneer u de positie voor het eerst instelt, stelt u de positie van de stoel in met de stoelknoppen of het middendisplay en stelt u de aangepaste standen voor verschillende scenario's in. Selecteer Rijden / Ontspannen / Uitstappen / Anders. De instellingen worden automatisch opgeslagen voor de betreffende gebruikersaccount. Als u een stand wilt aanpassen, houdt u de betreffende knop ingedrukt terwijl de stoel in de gewenste stand staat.

De juiste zitpositie voor de bestuurder

Stel de stoel als volgt af om potentiële risico's te minimaliseren en uw veiligheid te waarborgen:

 • Zet de stoel vooruit of achteruit in de gewenste stand; zorg ervoor dat het gaspedaal en het rempedaal eenvoudig kunnen worden ingedrukt.

 • Stel de rugleuning van de stoel af totdat de rugleuning rechtop staat; zorg ervoor dat de rug goed tegen de rugleuning komt en dat de hellingshoek van de rugleuning niet te groot is.

 • Zet de stoel op een geschikte hoogte waarbij u het stuurwiel met twee handen in een prettige houding kunt vasthouden.

 • Stel het stuurwiel af en zorg ervoor dat er een ruimte van minstens 25 cm tussen de borst van de bestuurder en het stuurwiel zit.

 • Stel de hoofdsteun af en zorg ervoor dat het midden van de hoofdsteun en de ogen van de bestuurder op dezelfde hoogte staan.

 • Leg het middelste deel van de veiligheidsgordel tussen de nek en de schouders. Trek het onderste deel van de gordel strak rond de heup (niet de buik).

Waarschuwing Do not use seat cover of any kind or modify the seat surface by yourself. Seat covers or modified seat surfaces may cover up the airbags in the seat, thus minimizing protection for the driver and passengers, with a higher risk of injury.
 • Gebruik geen enkel type stoelhoes en pas het zitoppervlak niet zelf aan. Stoelhoezen of aanpassing van de zitting of rugleuning kunnen de airbags in de stoel bedekken, waardoor de bescherming voor de bestuurder en passagiers wordt beperkt en er een hoger risico op letsel is.

 • Plaats geen voorwerpen onder de stoel. Er kunnen veiligheidsrisico's zijn tijdens stoelverstelling, botsing of plotselinge acceleratie/vertraging.

 • Hang geen andere voorwerpen (zoals kleerhangers) aan de stoel of hoofdsteun. Bij een botsing, plotselinge versnelling of vertraging kunnen dergelijke voorwerpen het risico op letsel vergroten.

 • Elke zitplaats mag tijdens het rijden slechts door één inzittende worden bezet. Baby's of kinderen mogen geen zitplaats en veiligheidsgordel delen met een volwassene of op de schoot van een volwassene zitten. Bij een botsing, plotselinge versnelling of vertraging kunnen dergelijke houdingen een veiligheidsrisico vormen en letsel veroorzaken voor inzittenden, baby's en kinderen.

 • Hoofdsteunen van de zitplaatsen voor en achter mogen niet worden verwisseld, anders zijn de hoofdsteunen mogelijk niet op de juiste hoogte en stand instelbaar. Hierdoor wordt bij ongevallen of noodstops het risico op hoofd- en nekletsel verhoogd.

 • Een te ver achterover afgestelde rugleuning kan leiden tot ernstig letsel bij een botsing. Bepaal de juiste aanbevolen stoelstand voor u en uw medepassagier(s).

 • Personen met een verminderd pijngevoel door ziekte, leeftijd of andere aandoeningen moeten het temperatuurregelsysteem en de stoelverwarming zorgvuldig gebruiken om brandwonden bij lage temperaturen door langdurig gebruik te voorkomen.

De passagiersstoel afstellen

De zitpositie met knoppen afstellen

De stoel van de voorpassagier kan worden afgesteld. De elektrisch bediende passagiersstoel is een 14-voudig verstelbare stoel met een 4-voudig verstelbare lendensteun en een 4-voudig elektrisch verstelbare hoofdsteun.

 1. De voetensteun afstellen

  Beweeg de schakelaar omhoog en omlaag om de voetensteun af te stellen.

 2. De beensteun afstellen

  Als u de beensteun omhoog of omlaag wilt zetten, zet u de schakelaar in de betreffende richting.

 3. De stoelpositie afstellen

  Als u de stoel naar voren of naar achteren wilt zetten, zet u de schakelaar in de betreffende richting.

  Hoogte van de stoel

  Als u de stoel omhoog of omlaag wilt zetten, zet u de schakelaar in de betreffende richting.

 4. De rugleuning afstellen

  Zet het bovenste uiteinde van de schakelaar naar voren of naar achteren om de rugleuning af te stellen.

 5. De lendensteun afstellen

  Als u de lendensteun wilt afstellen, drukt u op de bijbehorende knop op de schakelaar.

Waarschuwing 在进行座椅调节(前后,高度,靠背等)前,请确认座椅和周围及后排儿童、乘员、宠物等的留有相对安全空间。避免后排儿童、乘员、宠物等产生挤压、碰等风险。在车辆驻车状态下,进行乘客座椅位置、头枕等调节。车辆行驶过程中,进行座椅位置等相应调节,可能会引起安全风险。
 • Voordat u de stoel verstelt (vooruit en achteruit, hoogte, rugleuning, enz.), moet u ervoor zorgen dat er voldoende veilige ruimte is voor de stoel en kinderen, inzittenden en huisdieren achterin om te voorkomen dat kinderen, inzittenden en huisdieren achterin bekneld raken.

 • Pas de positie en hoofdsteun van de bestuurdersstoel aan wanneer het voertuig in de parkeerstand staat. Het verstellen van de stoel tijdens het rijden verhoogt de veiligheidsrisico's.

 • Vermijd tijdens de stoelverstelling (vooruit en achteruit, hoogte, rugleuning, enz.), het plaatsen van uw handen of andere delen van het lichaam op het bewegingspad van de stoel om beknelling en botsen te voorkomen.

 • Zorg ervoor dat de stoel is vergrendeld na het verstellen van de stand.

 • Kinderen mogen de stoel niet verstellen vanwege risico op beknelling.

 • Wanneer Gemakkelijke toegang is ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat er voldoende veilige ruimte is voor kinderen, inzittenden en huisdieren voor- en achterin om beknelling of botsingen door de stoel te voorkomen.

 • Start het voertuig niet voordat de Gemakkelijke toegang-functie op veilige wijze is afgerond. Elke handeling die eerder plaatsvindt kan ertoe leiden dat het voertuig de controle verliest en ongelukken veroorzaakt.

 • Het wordt aanbevolen om Gemakkelijke toegang uit te zetten als er vaak kinderen achterin zitten.

De beweging van de stoel op het middendisplay regelen

Passagiers kunnen het verplaatsen van de voorpassagiersstoel op het middendisplay regelen.

Tik op de pagina voor bediening van de voorpassagiersstoel op het middendisplay op de regelpijlen voor Positie, Rugleuning en Voetensteun om de positie van de voorpassagiersstoel, de hoek van de rugleuning en de positie van de voetensteun aan te passen.

Op het middendisplay staan vier standen: Standaard, Vaak, Ontspannen en anders. Van deze standen kan de stand Standaard niet worden aangepast, en de standen Vaak, Ontspannen en Anders standen moeten afzonderlijk worden ingesteld.

Zo stelt u de opgeslagen standen in:

 • Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Positie afstellen > Voorpassagiersstoel om de stand van de voorpassagiersstoel in te stellen. Wanneer u de positie voor het eerst instelt, stelt u de positie van de stoel in met de stoelknoppen of het middendisplay en stelt u de aangepaste standen voor verschillende scenario's in. Selecteer Vaak / Ontspannen / Anders. De instellingen worden automatisch opgeslagen voor de betreffende gebruikersaccount. Als u een stand wilt aanpassen, houdt u de knop ingedrukt als de stoel in de gewenste stand staat.

 • Veeg vanaf links naar rechts op de beginpagina op het middendisplay om de pagina Snelle instellingen te openen; tik op Passagiersstoel afstellen om meteen de pagina voor het afstellen van de voorpassagiersstoel te openen. De methode voor het afstellen wordt hierboven beschreven:

Het verplaatsen van de stoel via het achterdisplay regelen

Passagiers achterin kunnen het verplaatsen van de voorpassagiersstoel op het achterdisplay regelen.

Veeg omlaag vanaf de bovenzijde van het achterdisplay om de pagina Snelle instellingen te openen. Er zijn twee knoppen: Achter premium en Voorpassagiersstoel resetten.

 • Achter premium: Zet de voorpassagiersstoel in de stand Achter premium.

 • Voorpassagiersstoel resetten: Zet de voorpassagiersstoel weer in de standaardstand.

De juiste zitpositie voor de voorpassagier

Stel de stoel als volgt af om potentiële risico's te minimaliseren en uw veiligheid te waarborgen:

 • Zet de stoel naar voren of naar achteren in de juiste stand en plaats beide voeten vóór de stoel.

 • Stel de rugleuning van de stoel af totdat de rugleuning rechtop staat; zorg ervoor dat de rug goed tegen de rugleuning komt en dat de hellingshoek van de rugleuning niet te groot is.

 • Stel de hoofdsteun af en zorg ervoor dat het midden van de hoofdsteun en de ogen van de passagier op dezelfde hoogte staan.

 • Leg het middelste deel van de veiligheidsgordel tussen de nek en de schouders. Trek het onderste deel van de gordel strak rond de heup (niet de buik).

Waarschuwing Do not use seat cover of any kind or modify the seat surface by yourself. Seat covers or modified seat surfaces may cover up the airbags in the seat, thus minimizing protection for the driver and passengers, with a higher risk of injury.
 • Gebruik geen enkel type stoelhoes en pas het zitoppervlak niet zelf aan. Stoelhoezen of aanpassing van de zitting of rugleuning kunnen de airbags in de stoel bedekken, waardoor de bescherming voor de bestuurder en passagiers wordt beperkt en er een hoger risico op letsel is.

 • Plaats geen voorwerpen onder de stoel. Er kunnen veiligheidsrisico's zijn tijdens stoelverstelling, botsing of plotselinge acceleratie/vertraging.

 • Hang geen andere voorwerpen (zoals kleerhangers) aan de stoel of hoofdsteun. Bij een botsing, plotselinge versnelling of vertraging kunnen dergelijke voorwerpen het risico op letsel vergroten.

 • Elke zitplaats mag tijdens het rijden slechts door één inzittende worden bezet. Baby's of kinderen mogen geen zitplaats en veiligheidsgordel delen met een volwassene of op de schoot van een volwassene zitten. Bij een botsing, plotselinge versnelling of vertraging kunnen dergelijke houdingen een veiligheidsrisico vormen en letsel veroorzaken voor inzittenden, baby's en kinderen.

 • Hoofdsteunen van de zitplaatsen voor en achter mogen niet worden verwisseld, anders zijn de hoofdsteunen mogelijk niet op de juiste hoogte en stand instelbaar. Hierdoor wordt bij ongevallen of noodstops het risico op hoofd- en nekletsel verhoogd.

 • Een te ver achterover afgestelde rugleuning kan leiden tot ernstig letsel bij een botsing. Bepaal de juiste aanbevolen stoelstand voor u en uw medepassagier(s).

 • Personen met een verminderd pijngevoel door ziekte, leeftijd of andere aandoeningen moeten het temperatuurregelsysteem en de stoelverwarming zorgvuldig gebruiken om brandwonden bij lage temperaturen door langdurig gebruik te voorkomen.

De zitplaatsen van de achterbank afstellen

 1. De rugleuning afstellen

  Zet het bovenste uiteinde van de schakelaar naar voren of naar achteren om de rugleuning af te stellen.

 2. De lendensteun afstellen

  Als u de lendensteun wilt afstellen, drukt u op de bijbehorende knop op de schakelaar.

De juiste zitpositie voor de passagiers achterin

 • Vergrendel de rugleuning in de stand rechtop.

 • Stel de hoofdsteun af en zorg ervoor dat het midden van de hoofdsteun en de ogen van de passagier op dezelfde hoogte staan.

 • Stel de rugleuning van de stoel af totdat de rugleuning rechtop staat; zorg ervoor dat de rug goed tegen de rugleuning komt en dat de hellingshoek van de rugleuning niet te groot is.

 • Zet beide voeten voor de zitplaatsen van de achterbank.

 • Leg het middelste deel van de veiligheidsgordel tussen de nek en de schouders, en trek het onderste deel van de gordel strak rond de heup (niet de buik).

 • Wanneer u kinderen in de auto hebt, moeten er geschikte kinderzitjes worden gebruikt om ze veilig te houden. Zie voor meer informatie het deel over kinderzitjes.

De rugleuningen van de zitplaatsen op de achterste zitrij neerklappen

Trek aan de mechanische hendel op de rugleuning en druk de rugleuning naar voren om deze neer te klappen.

Waarschuwing 当放平座椅靠背时,确保后排座椅上没有任何物品,且座椅安全带也未连接。否则,可能损坏后排座椅。
 • Wanneer u de rugleuning van een zitplaats van de achterbank neerklapt, moet u controleren of er geen voorwerpen op de zitplaats liggen en of de veiligheidsgordel niet is bevestigd. Wanneer u dat niet doet, kan er schade aan de zitplaatsen van de derde zitrij ontstaan.

 • Zorg ervoor dat de stoel is vergrendeld voordat u de auto start (vooruit en achteruit, hoogte, rugleuning enz..). Anders bestaat er kans op letsel. (Als de zitplaatsen van de achterbank bijvoorbeeld niet volledig zijn vergrendeld nadat de rugleuningen omhoog zijn gezet, kan de kans op letsel toenemen bij ongevallen, of bij plotseling accelereren of afremmen.)

 • Ga niet op neergeklapte zitplaatsen zitten (bijvoorbeeld op neergeklapte zitplaatsen van de achterbank) terwijl de auto rijdt. Anders bestaat de kans op (dodelijk) letsel bij een aanrijding, of bij plotseling accelereren of afremmen.

 • Wanneer de rugleuning van een zitplaats van de achterbank wordt versteld, mag de veiligheidsgordel niet draaien of vast komen te zitten in de rugleuning. Anders kan de veiligheidsgordel beschadigd raden, wat een veiligheidsrisico kan betekenen.

Achter premium

Open Instellingen onderin op het middendisplay en tik op Positie afstellen > Voorpassagiersstoel > Achter Premium; de voorpassagiersstoel gaat helemaal naar voren.

Veeg omlaag vanaf de bovenzijde van het achterdisplay om de pagina Snelle instellingen te openen. Tik op Achter Premium; de voorpassagiersstoel gaat ook helemaal naar voren; tik op Voorpassagiersstoel resetten; de voorpassagiersstoel gaat terug naar de standaardpositie.

De hoofdsteun van de stoel afstellen

De hoofdsteunen van de voorstoelen afstellen

De hoofdsteunen van de voorstoelen kunnen naar voorkeur worden afgesteld. Druk op de vergrendelknop om de hoofdsteun naar achteren, omhoog of omlaag af te stellen.

De hoofdsteunen achterin afstellen

Druk op de knop om de hoofdsteun omhoog of omlaag af te stellen.

De hoofdsteun middenachter afstellen

Druk op de vergrendelknop om de hoofdsteun middenachter af te stellen.

Gebruik de hoofdsteun niet als deze in de laagste stand staat. U kunt deze gebruiken door de hoofdsteun omhoog te trekken en in positie te vergrendelen.

Waarschuwing To provide the best protection, make sure the headrest is set to an appropriate height according to the occupant's height.
 • Om de beste bescherming te bieden, moet u ervoor zorgen dat de hoogte van de hoofdsteun is afgesteld op de lengte van de inzittende.

 • Gebruik de hoofdsteun niet wanneer deze in de laagste stand staat. Trek de hoofdsteun voor gebruik omhoog en controleer of deze in de gewenste stand vergrendeld is.

 • Stel de hoofdsteun van de stoel in en zorg ervoor dat het midden van de hoofdsteun en de ogen van de inzittende zich op hetzelfde niveau bevinden.

 • Rijd niet met het voertuig als de hoofdsteun verwijderd is! In geval van een botsing, plotselinge versnelling of vertraging bieden stoelen zonder hoofdsteunen mogelijk niet voldoende bescherming aan het hoofd, wat ernstige gevolgen kan hebben.

Stoelmassage

De voorstoelen beschikken over een functie voor lendenmassage, die standaard is ingesteld op Uit. Open de pagina Comfort onderaan het middendisplay en tik op Stoelen > Massage om de gewenste massagestand (Stand 1, Stand 2, Stand 3, Stand 4, en Stand 5) en het massageniveau (Niveau 1 en Niveau 2) voor de betreffende stoel te selecteren.
 • Stand 1: Zacht

 • Stand 2: Rollend

 • Stand 3: Dynamisch

 • Stand 4: Taille

 • Stand 5: Bovenrug

 • Niveau 1: Laag

 • Niveau 2: Hoog

Not 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位
 • Als deze functie aan staat, wordt het huidige niveau opgeslagen en wordt de functie uitgeschakeld wanneer de passagier de stoel gedurende meer dan 30 seconden verlaat;

 • Als iemand binnen 15 minuten na het vertrek van de passagier gaat zitten, wordt het eerder opgeslagen niveau hervat; Als er binnen 15 minuten niemand gaat zitten, blijft de functie uitgeschakeld.

Stoelverwarming

De voor- en achterstoelen kunnen worden verwarmd; deze verwarming staat standaard op Uit. Open de pagina Comfort onderaan het middendisplay en tik op Stoelen > Verwarming om de verwarming voor de betreffende stoel in te schakelen en het verwarmingsniveau te selecteren. De stoelverwarming heeft drie niveaus; de verwarming bereikt het ingestelde niveau binnen 10 minuten en houdt de verwarming daarna op dezelfde temperatuur.

Ga naar de pagina Stoelcomfort op het achterdisplay om de verwarming voor de zitplaatsen van de achterbank te bedienen.

Not 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位;若乘客离开后 15 分钟之内有人就座,则功能恢复至保存的挡位,若 15 分钟之内无人就座功能将保持关闭状态;因疾病或年龄等其他情况造成疼痛感知能力受限的人士,应当小心使用温度控制系统和座椅加热,避免长时间使用导致潜在的低温烫伤。
 • Als deze functie aan staat, wordt het huidige niveau opgeslagen en wordt de functie uitgeschakeld wanneer de passagier de stoel gedurende meer dan 30 seconden verlaat;

 • Als iemand binnen 15 minuten na het vertrek van de passagier gaat zitten, wordt het eerder opgeslagen niveau hervat; als er binnen 15 minuten niemand gaat zitten, blijft de functie uitgeschakeld;

 • Personen met een beperkte pijngewaarwording als gevolg van ziekte, leeftijd of andere aandoeningen moeten het temperatuurregelsysteem en de stoelverwarming zorgvuldig gebruiken om mogelijke brandwonden bij lage temperaturen als gevolg van langdurig gebruik te voorkomen.

Stoelventilatie

De voorstoelen hebben stoelventilatie. Open de pagina Comfort onderaan het middendisplay en tik op Stoelen > Ventilatie om de ventilatie voor de betreffende stoel in te schakelen en het ventilatieniveau te selecteren. De stoelventilatie heeft drie niveaus.

Not 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位
 • Als deze functie aan staat, wordt het huidige niveau opgeslagen en wordt de functie uitgeschakeld wanneer de passagier de stoel gedurende meer dan 30 seconden verlaat;

 • Als iemand binnen 15 minuten na het vertrek van de passagier gaat zitten, wordt het eerder opgeslagen niveau hervat; Als er binnen 15 minuten niemand gaat zitten, blijft de functie uitgeschakeld.

Ontspanningsfunctie voor de stoelen

De stoelen voorin en achterin hebben een ontspanningsfunctie voor de lenden. Open de pagina Comfort onderaan het middendisplay en tik op Stoelen > Ontspanning om de gewenste ontspanningsstand (Stand 1, Stand 2 of Stand 3) voor de zitplaatsen van de achterbank te selecteren.

 • Stand 1: massage van de bovenrug

 • Stand 2: massage van de lenden

 • Stand 3: cyclische massage van de bovenrug tot de taille

Ga naar de pagina Stoelcomfort op het achterdisplay om de ontspanningsstand voor de zitplaatsen van de achterbank te bedienen.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, duurt elke stand 20 minuten en stopt dan automatisch.

Not 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位
 • Als deze functie aan staat, wordt het huidige niveau opgeslagen en wordt de functie uitgeschakeld wanneer de passagier de stoel gedurende meer dan 30 seconden verlaat;

 • Als iemand binnen 15 minuten na het vertrek van de passagier gaat zitten, wordt het eerder opgeslagen niveau hervat; Als er binnen 15 minuten niemand gaat zitten, blijft de functie uitgeschakeld.

Opbergruimte voorin

De auto heeft diverse praktische opbergruimtes.

Waarschuwing 储物空间内禁止放置易燃、易爆、易飞溅的物品,储物时请盖紧盒盖。

Plaats nooit brandbare voorwerpen of vloeistoffen met een hoog risico op spatten in de kofferruimte. Sluit de klep altijd na het plaatsen van voorwerpen in de kofferruimte.

Opbergruimte in het portier

Onderaan elk portier bevindt zich een opbergruimte voor dranken of voorwerpen. Daarnaast is er ook een lampje dat het betreffende portier in het donker of wanneer de positielampen zijn ingeschakeld verlicht.

Pasjeshouders

Elke zonneklep heeft een pasjeshouder waarin u pasjes zoals naambadges of tolpasjes kunt opbergen.

Bekerhouders

Uw auto heeft twee bekerhouders in de middenconsole.

Waarschuwing 请勿在杯托中放置未盖紧的热饮,以防车辆行进过程中烫伤。请勿使用易碎的杯具,车辆发生事故时易碎杯具会带来二次伤害。
 • Plaats geen warme dranken in een bekerhouder. Morsen kan het risico op letsel vergroten.

 • Plaats geen breekbare voorwerpen om letsel bij breuk uit te sluiten

Opbergruimte in de middenconsole

De open opbergruimte onder de middenconsole kan worden gebruikt voor tijdelijke opslag van niet-essentiële voorwerpen. Achterin dit vak zit een 12V-aansluiting voor elektronische apparaten van passagiers.

Opbergruimte achterin

Opbergruimte in de achterportieren

De auto heeft ook opbergruimte voor de zitplaatsen van de achterbank. Naast elk portier bevindt zich een opbergruimte voor dranken of voorwerpen. Daarnaast is er ook een lampje dat het betreffende portier in het donker of wanneer de positielampen zijn ingeschakeld verlicht.

Kledinghaken kunnen worden gebruikt om kleding op te hangen.

Waarschuwing 储物空间内禁止放置易燃、易爆、易飞溅的物品,储物时请盖紧盒盖。

Plaats nooit brandbare voorwerpen of vloeistoffen met een hoog risico op spatten in de kofferruimte. Sluit de klep altijd na het plaatsen van voorwerpen in de kofferruimte.

Middelste armsteun voor de achterste zitrij

Wanneer de middelste zitplaats van de achterbank niet bezet is, kunt u de middelste armsteun in de rugleuning van de achterbank omlaag trekken; u vindt daarin bekerhouders en opbergruimte.

In de opbergruimte bevinden zich USB C-aansluitingen die kunnen worden gebruikt voor het opladen van mobiele apparaten.

Waarschuwing 车辆行驶过程中,避免在扶手放置重物、尖锐、易碎等物品。车辆发生碰撞、或急加减速情况下,物品飞出会增加人员受伤风险。
 • Plaats nooit brandbare voorwerpen of vloeistoffen met een hoog risico op spatten in de kofferruimte. Sluit de klep altijd na het plaatsen van voorwerpen in de kofferruimte.

 • Plaats bij het rijden geen zware, scherpe of breekbare voorwerpen op de armleuning. Bij een botsing, plotselinge versnelling of vertraging kunnen dergelijke voorwerpen het risico op letsel vergroten.

Middelste opbergvak

Stand Opbergvak

Standaard staat het middelste opbergvak in de stand Opbergvak. In deze stand is het middelste opbergvak niet vergrendeld en de klep kan worden geopend door op de knop aan beide zijden van de middelste armsteun te drukken.

 1. Knop Opbergvak

  Druk op de knop (er zit knoppen aan de linker- en rechterzijde) en til de klep omhoog om voorwerpen zoals mobiele telefoons of papieren zakdoekjes op te bergen.

 2. USB C-aansluiting in het opbergvak (60 W)

  Snelle interface voor het opladen van mobiele apparaten. Gegevensoverdracht wordt niet ondersteund.

 3. USB A-aansluiting in het opbergvak (7,5 W)

  Normale interface voor gegevensoverdracht, bijvoorbeeld voor het aansluiten van audiobronnen op USB-media, het exporteren van DVR-video's of het aansluiten van microfoons. Deze interface kan ook worden gebruikt om mobiele apparaten op te laden.

Stand Kluisje

Veeg naar rechts op de beginpagina op het middendisplay om de pagina Snelle instellingen te openen en tik op Kluisje. Wanneer Kluisje voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt er een venster geopend waarin om een wachtwoord wordt gevraagd. Als het wachtwoord is bevestigd, wordt de stand Kluisje ingesteld.

Als u het middelste opbergvak wilt openen, moet u het wachtwoord op het middendisplay invoeren; open de klep door op de knoppen aan beide zijden van de middelste armsteun te drukken.

Standschakelaar

U kunt tussen de twee standen van het middelste opbergvak wisselen. Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Veiligheid > Vak in de armsteun om tussen de twee standen te wisselen.

Stand Opbergvak > Stand Kluisje:
 • De pagina Kluisje is toegevoegd.

 • Stel het wachtwoord in.

Stand Kluisje > Stand Opbergvak:
 • Er wordt een waarschuwing weergegeven:

 • De pagina met instellingen voor Kluisje wordt afgesloten (grijs).

Bagageruimte

U kunt voorwerpen en bagage in de bagageruimte opbergen.

De bagageruimte heeft twee compartimenten: opbergruimte boven de vloer van de bagageruimte en opbergruimte onder de vloer van de bagageruimte. U kunt de zitplaatsen van de achterbank ook neerklappen om de bagageruimte groter te maken.

Voorzichtigheid 存放液体物品时需注意密封保管,以免液体渗漏对车辆造成损坏。若发生渗漏,请及时清理。

Bij het opslaan van vloeistoffen in het voertuig moet u ervoor zorgen dat het reservoir goed is afgesloten. Morsen of lekken kunnen het voertuig beschadigen. Ruim bij morsen of lekkage de vloeistof zo snel mogelijk op.

Verankeringsogen

De verankeringsogen kunnen worden gebruikt om een net of touwen te bevestigen om de bagage in de bagageruimte vast te zetten. De bagageruimte heeft vier ogen, twee aan elke zijde.

Not 载荷固定扣环的承重大约为 450 千克。

Het laadvermogen van een verankeringsoog is ongeveer 450 kg.

Voorzichtigheid 如果未固定或未充分固定物品,则其可能会滑动、翻倒或被抛起,从而撞到车辆驾驶员及乘客,尤其是在制动或突然转向时,可能存在伤害风险。 请务必妥善存放物品,以防其被抛起。行车前请牢固固定物品,以防其滑动或翻倒。较大较的物品务必使用安全带或固定带固定。
 • Voorwerpen die niet of niet goed zijn bevestigd, kunnen gaan schuiven, omvallen of door de auto worden gegooid, wat letsel bij de inzittenden tot gevolg kan hebben. Bij plotseling remmen of in bochten kan het risico van letsel toenemen.

 • Zorg ervoor dat alle voorwerpen goed in de auto zijn opgeborgen, zodat ze niet door de auto kunnen worden geworpen. Zorg ervoor dat alle voorwerpen goed zijn bevestigd voordat u gaat rijden om te voorkomen dat ze kunnen gaan schuiven of omvallen. Zorg ervoor dat grote of zware voorwerpen goed met banden of riemen zijn vastgezet.

12V-aansluiting in de bagageruimte

Er bevindt zich een 12V-aansluiting rechts in de bagageruimte; deze kan waar nodig accessoires van voeding voorzien.

Eenvoudig in- en uitladen

U kunt de rijhoogte van de auto verlagen om in- en uitladen te vergemakkelijken.

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden > Eenvoudig in- en uitladen om deze functie in te schakelen.

Voorzichtigheid 车辆降低到最低位置后,无法再次降低。 只有当车速低于5 公里/小时,车身悬架高度降至最低。
 • De rijhoogte kan niet verder omlaag worden gezet als deze al op Zeer laag is ingesteld.

 • De rijhoogte kan alleen omlaag tot Zeer laag worden ingesteld als u langzamer dan vijf km/u rijdt.

Voorzichtigheid 开启功能前,请确保车辆下方没有人、动物或任何物体。否则会造成人身伤害及车辆或物品损坏。

Voordat u de functie uitschakelt, moet u controleren of er zich geen mensen, dieren of voorwerpen onder de auto bevinden. Wanneer u dat niet doet, kan er letsel, of schade aan de auto of aan andere voorwerpen ontstaan.

Het stuurwiel afstellen

Als u de buitenspiegels wilt afstellen, open Instellingen onderaan het middendisplay, tik op Positie afstellen > Stuurwiel afstellen > Start, pas de positie aan met de knoppen rechts op het stuurwiel en tik op Beëindigen nadat het afstellen is voltooid. U kunt ook naar rechts vegen op de beginpagina op het middendisplay om de pagina Snelle instellingen te open en tik dan op Stuurwiel afstellen> Start.

Stel de positie van het stuurwiel af met de knoppen rechts op het stuurwiel.

Gebruik de knop Omhoog om het stuurwiel omhoog te zetten

Gebruik de knop Omlaag om het stuurwiel omlaag te zetten

Gebruik de knop Links om het stuurwiel van de bestuurder af te zetten

Gebruik de knop Rechts om het stuurwiel dichter bij de bestuurder te zetten

Druk op de knop om naar de volgende stand te gaan

Houd de knop ingedrukt om continu te bewegen

Not 当用户手动关闭弹窗或由于层级冲突等因素导致被动关闭,右侧方控退出方向盘调节模式,转而恢复常规控制,比如接听电话,加减音量等。

Wanneer het pop-upvenster handmatig door de bestuurder wordt gesloten of passief wordt gesloten vanwege externe factoren, verlaten de rechter bedieningselementen op het stuur de aanpassingsmodus van het stuur en worden in plaats daarvan de reguliere bedieningselementen hervat, zoals het beantwoorden van telefoongesprekken en het verhogen of verlagen van het volume.

Waarschuwing 方向盘位置调节不当或坐姿不当会带来人身伤害,建议方向盘与胸部之间距离不小于25厘米。
 • Stel de stand van het stuurwiel niet onder het rijden af. Wanneer u dat wel doet, kunt u een ongeval veroorzaken.

 • Als het stuurwiel of stoelen verkeerd zijn afgesteld, kan er letsel ontstaan. Zorg ervoor dat uw borst minstens 25 centimeter van het stuurwiel is verwijderd.

Knoppen rechts op het stuurwiel

Het stuurwiel afstellen

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Positie afstellen > Stuurwiel afstellen > Start om de positie met de knoppen rechts op het stuurwiel af te stellen. Zie Stuurwiel afstellen.

>

De buitenspiegel rechts afstellen

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Positie afstellen > Buitenspiegel afstellen > Start om de positie met de knoppen rechts op het stuurwiel af te stellen. Zie De buitenspiegels afstellen.

Volume aanpassen

In scenario's als het beantwoorden van telefoonoproepen, praten met NOMI en afspelen van media drukt u op de knoppen Omhoog en Omlaag om het volume aan te passen en houd de knop Omlaag ingedrukt om het geluid te dempen.

In andere scenario's waarbij het volume niet hoeft te worden aangepast, reageert het systeem niet als u de knop Omhoog ingedrukt houdt, maar u kunt de knop Omlaag ingedrukt houden om het geluid te dempen.

Wanneer het geluid is gedempt, kunt u het geluid weer laten horen door op de knop Omhoog te drukken.

Aangepaste functie inschakelen

Houd de knop rechtsmidden op het stuurwiel ingedrukt om de aangepaste functie in te schakelen; deze wordt standaard voor NOMI ingesteld en kan worden gewijzigd naar een aangepaste functie op de pagina Instellingen.

Realtime bediening tijdens handelingen

Wanneer er een waarschuwing voor een inkomende oproep wordt weergegeven, kunt u op de knop links of rechts drukken om de oproep te beantwoorden of af te wijzen, en druk op de middelste knop om te bevestigen.

Menu Wijzigen

U kunt de Wijzigingsmodus activeren door de linker- of rechterknop even ingedrukt te houden. In deze modus kunt u met een druk op de linker- of rechterknop de volgorde van de menu-items wijzigen.

Als u op de middelste knop drukt of de linker- of rechterknop 3 seconden lang niet bedient, wordt het huidige menu automatisch geselecteerd en wordt de Wijzigingsmodus verlaten.

Bediening binnen het menu

Wanneer het instrumentenpaneel het menu Media/Software van derden, Geschatte actieradius, Actieradius of Verbruik weergeeft, kunt u de middelste, linker- en rechterknop op de rechterkant van het stuurwiel gebruiken voor de algemene bediening van media/software van derden.

Wanneer het menu Media/Software van derden Media aangeeft, moet u op de linkerknop drukken om het vorige nummer af te spelen, op de rechterknop om het volgende nummer af te spelen, en op de middelste knop voor afspelen/pauzeren.

Wanneer het menu Media/Software van derden Karaoke aangeeft, moet u op de linkerknop drukken om te herhalen, op de rechterknop om het volgende nummer af te spelen, en op de middelste knop voor afspelen/pauzeren.

Wanneer het instrumentenpaneel het menu Team-trip aangeeft, moet u op de middelste knop drukken voor opnemen/verzenden.

Knoppen links op het stuurwiel

De buitenspiegel links afstellen

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Positie afstellen > Zijspiegel afstellen > Start om de positie met de knoppen links op het stuurwiel af te stellen. Zie De buitenspiegels afstellen.

De Rijhulp instellen

Middelste knop: De rijhulp in- of uitschakelen

Knop Omhoog: De snelheid van de cruisecontrol verhogen

Knop Omlaag: De snelheid van de cruisecontrol verlagen

Knop Rechts: De volgafstand vergroten

Knop Links: De volgafstand verkleinen

Druk op de knop Omhoog of Omlaag om de snelheid van de cruisecontrol te veranderen met +/– 5 km/u. Houd de knop Omhoog of Omlaag ingedrukt om de snelheid van de cruisecontrol continu te veranderen met +/– 1 km/u.

Druk op de knop Links of Rechts om de volgafstand te veranderen met –/+ 1 niveau. De minimumvolgafstand is Niveau 1, de maximumvolgafstand is Niveau 5.

Stuurwielverwarming

Zet als het koud is in de winter de stuurverwarming aan voor meer rijcomfort. Om de stuurverwarming aan te zetten moet u vanuit de bedieningsbalk onderaan het middendisplay naar de pagina Comfort gaan en daar tikken op Stoelen > Verwarming > Stuurverwarming. Het stuurwiel warmt binnen 10 minuten geleidelijk op tot een comfortabele temperatuur, en blijft dan op die temperatuur.

Stuurwiel – Herstarten met twee knoppen

Als de weergave op het middendisplay blijft hangen, als het display niet meer reageert of anderszins abnormaal is, kunt u het voertuigsysteem snel herstarten om het probleem op te lossen.

De herstart met twee knoppen uitvoeren:
 1. Schakel de alarmknipperlichten in.

 2. Parkeer de auto op een veilige plek, en schakel naar PARK.

 3. Houd de Rechts-knop links op het stuurwiel en de Omlaag-knop rechts op het stuurwiel ongeveer 8 seconden lang samen ingedrukt.

 4. Wacht ongeveer 30 seconden. Alle schermen lichten op en het systeem treedt weer in werking.

Als het probleem aanhoudt, moet u onmiddellijk contact opnemen met NIO.

Voorzichtigheid 车辆双键重启必须在驻车状态,请确保车辆停靠在安全区域;
 • Het voertuig moet in PARK staan om Tweeknops-reboot te kunnen gebruiken. Zorg ervoor dat het voertuig in een veilige omgeving is geparkeerd;

 • Het is ten strengste verboden om Tweeknops-reboot te gebruiken terwijl het voertuig rijdt;

 • Houd de alarmknipperlichten ingeschakeld, terwijl het voertuigsysteem opnieuw wordt opgestart;

 • Voer Tweeknops-reboot niet uit terwijl de software van het voertuig wordt bijgewerkt;

 • Tijdens het herstarten kunnen de statusweergave van het voertuig, de veiligheidswaarschuwing, het beeld van de surround-weergave, de kaartinterface en andere informatie niet worden bekeken;

 • Als de normale werking van het scherm na Tweeknops-reboot niet wordt hervat, kunt u proberen het voertuig te vergrendelen en het voertuig in de slaapstand te zetten. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met NIO.

USB-poorten

Er zijn vier USB-poorten beschikbaar in de auto, waaronder één type A (7,5W) poort en drie type C (60W) poorten.

Locatie:
 • Centrale opbergdoos: één type A (7,5W) poort en één type C (60W) poort.

 • Display achteraan: één type C (60W) poort.

 • Middenarmsteun achterbank: één type C (60W) poort.

12V-aansluitingen

Er zijn twee 12V-aansluitingen beschikbaar in de auto.

Locatie:
 • Achter het opbergvak in de middenconsole

 • Aan de rechterkant van de achterklep

Ruitenwissers voor- en achteraan

De ruitenwissers vooraan houden de voorruit schoon. U kunt de voorruitenwissers in verschillende standen zetten met de hendel aan de rechterkant van het stuurwiel.

Pictogram Naam Functie Bediening
Eén keer wissen De voorruitenwissers maken één wisbeweging Druk de hendel even naar beneden
Uit De voorruitenwissers staan uit Zet de hendel in deze stand
Intervalstand De voorruitenwissers wissen met onderbrekingen Zet de hendel omhoog naar deze stand
Continu wissen De voorruitenwissers wissen continu tegen lage snelheid Zet de hendel omhoog naar deze stand
De voorruitenwissers wissen continu tegen hoge snelheid Breng de hendel verder omhoog naar deze stand

Wanneer intervalwissen is ingeschakeld, kunt u de frequentie van de wisbewegingen regelen met de snelheidsschakelaar op de hendel. Draai de schakelaar omhoog voor een snellere, en omlaag voor een tragere frequentie van de wisbewegingen.

Waarschuwing 冬季启动刮水器前,确保刮水器刮片未结冻,且已刮落挡风玻璃上的冰雪。

Zorg er in de winter voor dat de ruitenwissers niet bevroren zijn en dat er geen ijs of sneeuw op de voorruit zit voordat u de ruitenwissers aanzet.

Waarschuwing 当刮水器清洁挡风玻璃时,要使用足够的清洗液,挡风玻璃必须保持湿润。

Zorg ervoor dat u voldoende ruitensproeiervloeistof gebruikt om de voorruit nat te houden bij het schoonvegen van de voorruit.

Automatisch wissen voor

Druk op de knop voor automatisch wissen aan het uiteinde van de rechterhendel om de functie voor automatisch wissen in te schakelen. Druk opnieuw op deze knop of beweeg de hendel omhoog of omlaag om automatisch wissen uit te schakelen.

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden > Automatisch wissen achter om deze functie in te schakelen.

Not 在自动洗车房中,请确保停用自动雨刮功能,否则可能会由于无意间刮水导致雨刮器损坏。

Zorg ervoor, om schade aan de ruitenwissers te voorkomen, dat de automatische ruitenwisser bij het binnenrijden van een wasstraat uit staat.

De voorruit schoonvegen met de ruitenwissers

Trek de hendel aan de rechterkant van het stuur naar u toe, en selecteer . De sproeiers op de wisserarmen sproeien nu ruitensproeiervloeistof, en de ruitenwissers wissen met lage snelheid. Laat de hendel los om het sproeien te stoppen.

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden > Verbeterd reinigen om deze functie in te schakelen. Nu maken de ruitenwissers één extra wisbeweging na het sproeien van de sproeiervloeistof. We adviseren om deze functie in noordelijke regio’s uit te schakelen in de winter.

Druk de hendel naar voren en selecteer om de achterruitwisser tegen lage snelheid te laten werken.

Druk de hendel verder naar voren en houd hem vast. Selecteer dan om sproeiervloeistof bovenaan op de achterruit te sproeien terwijl de ruitenwisser tegen lage snelheid werkt. Laat de hendel los om het sproeien te stoppen, terwijl de wisser blijft werken. Trek de hendel naar achteren om het wissen te stoppen.

Voorzichtigheid 洗涤液不足时不要使用清洗装置,否则会损坏洗涤液泵。

Om beschadiging aan de ruitenwisserpomp te voorkomen, mag u deze niet gebruiken als er te weinig ruitensproeiervloeistof in het reservoir zit.

Waarschuwing 在恶劣天气条件下,确保雨刮片未被冻结或粘附在挡风玻璃上。

Zorg er bij slecht weer voor dat de ruitenwissers niet bevroren zijn of vastzitten aan de voorruit.

Automatische achterruitverwarming

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden om de automatische achterruitverwarming te activeren. Wanneer de ruitenwissers worden aangezet op regenachtige dagen, wordt ook de automatische achterruitverwarming ingeschakeld, om de achterruit te ontwasemen.

Ruitenwissers bij achteruitrijden in-/uitschakelen

Wanneer u de auto in achteruit (R) schakelt terwijl de voorruitenwissers werken, wordt de achterruitwisser automatisch ingeschakeld. Wanneer u de auto weer uit zijn achteruit schakelt, wordt de achterruitwisser uitgeschakeld.

Wanneer ‘Achterruit automatisch wissen’ is ingeschakeld en de voorruitenwissers werken, gaat de achterruitwisser automatisch werken als u achteruit rijdt.

De buitenspiegels afstellen

Open Instellingen onderaan het middendisplay, tik op Positie aanpassen > Buitenspiegels afstellen > Start, regel de stand van de spiegel met de knoppen op het stuurwiel, en tik op Einde nadat de afstelling gebeurd is. Of veeg naar rechts vanaf de linkerkant van de startpagina op het middendisplay om naar de pagina Snel instellen te gaan, en tik op Buitenspiegels afstellen > Start.

Gebruik de knoppen links op het stuurwiel voor het afstellen van de linker buitenspiegel, en de knoppen rechts op het stuurwiel voor het afstellen van de rechter buitenspiegel.

Afstellen:

Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de buitenspiegels omhoog en omlaag te kantelen

Gebruik de knoppen Links en Rechts om de buitenspiegels naar links en rechts te kantelen

Druk kort om naar de volgende stand te kantelen. Houd ingedrukt om traploos te kantelen.

Waarschuwing 车辆行驶中禁止调节外后视镜,防止发生意外事故

Stel de buitenspiegels niet onder het rijden af. Wanneer u dat wel doet, kunt u een ongeval veroorzaken.

De buitenspiegels inklappen

Om het automatisch inklappen van de buitenspiegels in te stellen, moet u Instellingen onderaan het middendisplay openen en tikken op Rijden > Automatisch inklappen na vergrendelen.

Nadat het voertuig van buiten af is vergrendeld, worden de buitenspiegels automatisch ingeklapt. De volgende keer wanneer de bestuurder plaats neemt in de bestuurdersstoel (met het bestuurdersportier dicht en het rempedaal ingedrukt) worden de buitenspiegels weer uitgeklapt.

Als het voertuig tegen lage snelheid (minder dan 40 km/u) door een smalle straat rijdt, kunt u de spiegels handmatig inklappen door te tikken op Rijden > Buitenspiegels inklappen op de pagina Instellingen. De buitenspiegels klappen automatisch weer uit zodra de auto sneller dan 40 km/u rijdt.

Om de weg duidelijk te kunnen zien bij het achteruitrijden, kunt u de functie Automatisch verstellen bij achteruitrijden inschakelen.

Buitenspiegelverwarming

De buitenspiegels zijn uitgerust met een verwarming om regendruppels en sneeuw op de spiegels snel weg te krijgen.

U kunt Instellingen onderaan het middendisplay openen en tikken op Rijden > Buitenspiegelverwarming om de buitenspiegelverwarming handmatig in te schakelen.

De buitenspiegelverwarming wordt na 60 minuten automatisch uitgeschakeld. U kunt ze ook handmatig uitschakelen op het middendisplay.

Automatische buitenspiegelverwarming

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden om de automatische buitenspiegelverwarming in te schakelen. Wanneer de ruitenwissers worden aangezet op regenachtige dagen, wordt ook de automatische buitenspiegelverwarming ingeschakeld, om de spiegels te ontwasemen.

Automatisch dimmen van buiten- en achteruitkijkspiegels

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden > Automatisch dimmen van buiten- en achteruitkijkspiegels om deze functie in te schakelen.

Het automatisch dimmen van buiten- en achteruitkijkspiegels kan verblinding door de koplampen van achterliggers verminderen en zo veiligheidsrisico’s beperken.

Not 车辆为 R 挡及前阅读灯开启时防炫目功能不可用。

De functie voor automatisch dimmen is niet beschikbaar wanneer het voertuig achteruit rijdt en de leeslampen voor zijn ingeschakeld.

Klimaatregeling voor

Klimaatregelbalk

U kunt de temperatuur en de luchtverdeling in de auto regelen met de klimaatregelbalk onderaan het middendisplay.

 1. Home

  Terug naar de startpagina.

 2. Instellingen

  Instellingen openen.

 3. Luchtcirculatie

  Geeft de huidige luchtcirculatiestand aan. Tik hier om tussen de verschillende standen te schakelen: Recirculatie , Automatische circulatie , en Verse lucht .

  Wanneer ‘Automatische circulatie’ aan staat, schakelt de auto bij sterk vervuilde buitenlucht automatisch over van de stand ‘Verse lucht’ naar de stand ‘Recirculatie’ om een optimale luchtkwaliteit in de auto te garanderen.

 4. Temperatuur bestuurderszijde

  Toont de gewenste temperatuur aan bestuurderszijde. Tik hier om het klimaatregelpaneel te openen.

  Veeg naar links of rechts om de temperatuur aan bestuurderszijde in te stellen tussen 15 en 31 graden Celsius.

  Tik op de pijl om de temperatuur te regelen in stappen van 0,5 graad.

  Tik op Sync om de instellingen voor de bestuurderszijde ook toe te passen op de voorpassagierszijde en de achterpassagierszone. Om de synchronisatie van de temperatuur te stoppen, volstaat het om de temperatuur voor de voorpassagierszijde of de achterpassagierszone handmatig aan te passen op het middendisplay.

 5. Klimaatregeling en afstelling van de ventilatorsnelheid

  Geeft de aan/uit-status van de klimaatregeling aan. Tik hier om het klimaatregelpaneel uit te vouwen of in te klappen.

  Druk en veeg om de snelheid van de voorste ventilator te regelen tussen niveau 0–8. Op niveau 0 wordt de klimaatregeling in de auto helemaal uitgeschakeld.

 6. Temperatuur voorpassagierszijde

  Toont de gewenste temperatuur aan voorpassagierszijde. Tik hier om het klimaatregelpaneel te openen.

  Veeg naar links of rechts om de temperatuur aan voorpassagierszijde in te stellen tussen 15 en 31 graden Celsius.

  Tik op de pijl om de temperatuur te regelen in stappen van 0,5 graad.

 7. Ontdooien/ontwasemen van de voorruit

  Wanneer ontdooien/ontwasemen van de voorruit wordt ingeschakeld, wordt tegelijk de Handmatige modus van de airco ingeschakeld. De luchtverdeling wordt ingesteld op de stand ‘Op voorruit’ en de luchtcirculatie op ‘Automatische circulatie’.

  Wanneer de voorruit aan de buitenkant beslaat, adviseren we om de ruitenwissers in te schakelen en de klimaatregeling in de stand AUTO te zetten. Wanneer de voorruit aan de binnenkant beslaat, adviseren we om Ontdooien/ontwasemen van de voorruit in te schakelen. Nadat de wasem verdwenen is, moet u de klimaatregeling in de stand AUTO zetten en ‘Automatisch ontwasemen’ inschakelen.

  Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Comfort in de auto > Automatisch ontwasemen. Ontwasemen van de voorruit wordt nu automatisch ingeschakeld wanneer de voorruit aan de binnenkant beslaat.

 8. Apps

  Apps in het middendisplay

 9. Volume aanpassen

  De standaardwaarde voor het volume is 50%. Tik op het pictogram en veeg naar links en rechts om het volume te regelen.

  Houd het pictogram even aangetikt om het geluid te dempen. Houd het pictogram opnieuw even aangetikt om het volume opnieuw in te stellen zoals vóór het dempen.

Klimaatregelpaneel voor

Wanneer een andere interface op het middendisplay wordt getoond en u de temperatuur voor en achter in de auto wilt aanpassen, kunt u het klimaatregelpaneel openen door in de klimaatbalk te tikken op het pictogram van de klimaatregeling.

 1. De klimaatregeling voor in- en uitschakelen

  Tik op de aan-uitknop om de klimaatregeling voorin in te schakelen.

  Tik een tweede keer om de klimaatregeling weer uit te schakelen. In dat geval wordt ook de klimaatregeling achterin uitgeschakeld.

 2. Handmatige modus (airco)

  Tik om de handmatige modus van de airco in te schakelen. In deze modus kunt u de snelheid van de ventilator en de temperatuur voor het koelen of verwarmen handmatig regelen.

  Als u deze modus uitzet, schakelt de auto over naar de stand ‘Verse lucht’.

 3. Maximale koeling

  Tik hier om de maximuminstelling voor koeling in te schakelen. Als ook de Handmatige modus van de airco is ingeschakeld, schakelt de auto automatisch over naar de stand ‘Recirculatie’ met de ventilatorsnelheid in de hoogste stand en de luchtverdeling in de stand ‘Op het gezicht’.

  Tik een tweede keer op dit pictogram om de Maximale koeling uit te schakelen en de airconditioning terug te zetten naar de vorige instellingen.

 4. Maximale verwarming

  Tik hier om de maximuminstelling voor verwarming in te schakelen. Als ook de Handmatige modus van de airco is ingeschakeld, schakelt de auto automatisch over naar de stand ‘Recirculatie’ met de ventilatorsnelheid in de hoogste stand en de luchtverdeling in de stand ‘Op de voeten’.

  Tik een tweede keer op dit pictogram om de Maximale verwarming uit te schakelen en de airconditioning terug te zetten naar de vorige instellingen.

 5. Ontdooien/ontwasemen van de voorruit

  Wanneer ontdooien/ontwasemen van de voorruit wordt ingeschakeld, wordt tegelijk de Handmatige modus van de airco ingeschakeld. De luchtverdeling wordt ingesteld op de stand ‘Op voorruit’ en de luchtcirculatie op ‘Automatische circulatie’.

  Wanneer de voorruit aan de buitenkant beslaat, adviseren we om de ruitenwissers in te schakelen en de klimaatregeling in de stand AUTO te zetten. Wanneer de voorruit aan de binnenkant beslaat, adviseren we om Ontdooien/ontwasemen van de voorruit in te schakelen. Nadat de wasem verdwenen is, moet u de klimaatregeling in de stand AUTO zetten en ‘Automatisch ontwasemen’ inschakelen.

  U kunt Instellingen onderaan het middendisplay openen, op Comfort in de auto > Automatisch ontwasemen tikken en de gevoeligheid instellen. Ontwasemen van de voorruit wordt nu automatisch ingeschakeld wanneer de voorruit aan de binnenkant beslaat.

 6. Achterruitverwarming

  Tik hier om de achterruitverwarming in te schakelen. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld na 15 minuten.

 7. Ventilatiestand

  Uit: De ventilatieopeningen aan bestuurderszijde zijn gesloten. U kunt de vier ventilatieopeningen voorin niet tegelijkertijd uitschakelen.

  Vrij: De hoek van de twee ventilatieopeningen aan bestuurderszijde kan afzonderlijk worden ingesteld.

  Gebalanceerd: De respectieve hoeken van de twee ventilatieopeningen aan bestuurderszijde zijn symmetrisch.

  Zwaaiend: De ventilatieopeningen bewegen op en neer en heen en weer.

 8. Ventilatorsnelheid voor

  Tik op ‘+’ of ‘–’ om de snelheid van de voorventilator te regelen. De ventilatie voorin kan op acht snelheden worden ingesteld.

 9. AUTO

  Tik hier om de automatische stand in te schakelen. In AUTO wordt de temperatuur, ventilatorsnelheid, luchtverdeling en luchtcirculatie voor de voorstoelen en de achterbank automatisch aangepast volgens de door u ingestelde gewenste temperatuur.

  Tik een tweede keer om de automatische stand uit te schakelen. Er verandert niets aan de stand van de airconditioning.

 10. Luchtverdeling

  Gebruikers kunnen kiezen uit zeven standen voor de luchtverdeling: Op voorruit, Op het gezicht, Op de voeten, Op gezicht en voeten, Op voeten en voorruit, Op gezicht en voorruit, en Op voorruit, gezicht en voeten.

  Pictogram

  Luchtverdeling

  Op de voorruit

  In combinatie met een hoge ventilatorsnelheid zorgt dit bij koud en vochtig weer voor snel ontwasemen en ontdooien van de voorruit.

  Op het gezicht

  Verwarmen of koelen van het voorste deel van het interieur.

  Op de voeten

  Verwarmen of koelen van de voetenruimte.

  Op gezicht en voeten

  Brengt het voorste deel van het interieur, inclusief de voetenruimte, op een comfortabele temperatuur.

  Op voeten en voorruit

  Ontdooien van de voorruit gecombineerd met verwarmen of koelen van de voetenruimte.

  Op gezicht en voorruit

  Ontdooien van de voorruit gecombineerd met verwarmen of koelen van het voorste deel van het interieur.

  Op voorruit, gezicht en voeten

  De voorruit wordt ontdooid terwijl het voorste deel van het interieur, inclusief de voetenruimte, op een comfortabele temperatuur wordt gebracht.

De ventilatieopeningen voorin afstellen

De ventilatieopeningen voorin bevinden zich onder de voorruit en zowel op als onder het instrumentenpaneel.

 1. Voorruitventilatieopeningen

 2. Dashboardventilatieopeningen

 3. Voetruimte-ventilatieopeningen

De ventilatieopeningen op het instrumentenpaneel kunnen als volgt worden afgesteld:

Druk op de ventilatieopening-zone van het middendisplay en veeg omhoog of omlaag om de verticale hoek van de opening te regelen, en veeg naar links of rechts om de horizontale hoek van de opening te regelen.

In de stand ‘Vrij’ kunt u dubbeltikken op een ventilatieopening op het middendisplay om de overeenkomstige ventilatieopening te sluiten. Maar er moet minstens één ventilatieopening open blijven.

Tips voor het gebruik van de airco

 • Houd de grille vrij (verwijder bladeren, sneeuw, enz.).

 • Als de auto bij extreem warm weer geparkeerd staat, kunt u de airconditioning inschakelen en tegelijkertijd de ramen openen om het interieur snel af te koelen.

Klimaatregeling achter

Klimaatregelpaneel achter

Er is een klimaatregelpaneel beschikbaar op het display voor de passagiers op de achterbank, voor de regeling van de temperatuur en de snelheid van de interieurventilator.

 1. De klimaatregeling in- en uitschakelen

  Tik om de klimaatregeling voor en achter aan of uit te zetten.

 2. Schakelaar achter

  Tik om de klimaatregeling achter aan of uit te zetten.

 3. Ventilatiestanden achter

  Uit: De ventilatieopeningen achterin zijn gesloten. U kunt de twee ventilatieopeningen achterin niet tegelijkertijd uitschakelen.

  Vrij: De hoek van de twee ventilatieopeningen achterin kan afzonderlijk worden ingesteld.

  Zwaaiend: De ventilatieopeningen achterin bewegen op en neer en heen en weer.

 4. Temperatuurdisplay achter

  Toont de gewenste temperatuur achterin. Tik om het temperatuurregelpaneel te openen.

  Druk op de temperatuurwaarde en veeg naar links en rechts om de temperatuur aan te passen (15–31℃).

 5. Op het gezicht

  Verwarmt of koelt het interieur achterin.

 6. AUTO

  Druk op de knop om de automatische stand in te schakelen. In AUTO wordt de temperatuur, de snelheid van de ventilator en de luchtverdeling in de auto automatisch aangepast volgens de door u ingestelde gewenste temperatuur.

  Tik een tweede keer om de automatische stand uit te schakelen. Er verandert niets aan de stand van de airconditioning.

 7. Op de voeten

  Verwarmt of koelt de voetruimte van de achterpassagiers.

 8. Snelheid van de achterventilator

  Tik op ‘+’ of ‘–’ om de snelheid van de achterventilator te regelen. De ventilatie achterin kan op zes snelheden worden ingesteld.

Met het display achterin kunnen de achterpassagiers de instellingen voor hun klimaatzone regelen.

De ventilatieopeningen achterin afstellen

De ventilatieopeningen achterin bevinden zich bij het bedieningspaneel en ook onder de beide voorstoelen.

 1. Opwaartse ventilatieopeningen achterin

 2. Ventilatieopeningen in de voetruimte achterin

De ventilatieopeningen achterin kunnen als volgt worden afgesteld:

Druk op de ventilatieopening-zone van het middendisplay of het display achteraan en veeg omhoog of omlaag om de verticale hoek van de opening te regelen, en veeg naar links of rechts om de horizontale hoek van de opening te regelen.

In de stand ‘Vrij’ kunt u dubbeltikken op een ventilatieopening op het scherm om de overeenkomstige ventilatieopening te sluiten. Maar er moet minstens één ventilatieopening open blijven.

Luchtzuivering

Luchtzuiveringsmodi

U kunt de huidige luchtkwaliteit in het interieur aflezen in de rechterbovenhoek van het middendisplay; daar kunt u ook een luchtzuiveringsmodus kiezen:

 • UIT: Luchtzuivering uitschakelen

 • AUTO: Het voertuig de ventilatorsnelheid automatisch laten aanpassen aan de concentratie PM2.5 in het interieur.

 • STIL: De lucht in de auto zuiveren met een lage ventilatorsnelheid

Ionisator

Om de luchtkwaliteit in het voertuig verder te verbeteren door middel van ionisatie, gaat u naar Instellingen onderaan op het middendisplay en tikt u op Comfort binnen > Ionisator.

A/C Geurverwijdering

Bij warm weer kan er, wanneer het voertuig in PARK staat en de airconditioning in werking is, condens in het klimaatregelingsysteem achterblijven. Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Comfort binnen > A/C Geurverwijdering. Als u uitstapt en de auto vergrendelt, controleert het systeem of er nog water in het klimaatregelingsysteem is achtergebleven. Zo ja, dan zal de ventilator automatisch op vol vermogen worden ingeschakeld om het vocht in de verdamper en het luchtkanaal te verwijderen en de groei van bacteriën in de vochtige omgeving te beperken.

U kunt kiezen uit twee modi, Standaard (de ventilator blijft ongeveer drie minuten werken) en Sterk (de ventilator blijft ongeveer twintig minuten werken).

Deze functie kan in bepaalde omgevingen wat energie verbruiken. Plan uw trip goed of schakel deze uit indien nodig.

Muziek

Tik op Media op de startpagina en selecteer uw gewenste radio of dienst voor muziekstreaming:

 • Kies Tidal Music om uw favoriete muziek te zoeken en af te spelen. U kunt om muziek te synchroniseren en nummers of albums toe te voegen aan Favorieten.

 • Kies Himalaya FM om af te spelen, in te schrijven voor en podcasts toe te voegen aan Favorieten. U kunt aanmelden op uw Himalaya-account om inhoud te synchroniseren.

 • Kies FM- of NIO-radio om radioprogramma's af te spelen en toe te voegen aan Favorieten.

 • Plaats een USB-station om muziek af te spelen.

 • Nadat u een mobiel apparaat via Bluetooth met het voertuig verbonden hebt, kunt u Bluetoothmuziek kiezen om muziek van het apparaat af te spelen.

Open voor het regelen van het mediumvolume Instellingen via de hoek links onderaan op het centraal scherm en tik op Geluid. Tik op Geluidsmodus om de geluidsprestaties binnen het voertuig in te stellen. Indien nodig (bijv. wanneer uw kind slaapt op de achterbank), kunt u ook Achterin dempen inschakelen.

Dolby Atmos for Cars biedt u een goed afgestemde, gebalanceerde geluidservaring en optimale luisterervaring, geoptimaliseerd voor de binnenomgeving van het voertuig, waardoor het voertuig een ideale luisterruimte wordt voor onderdompelende muziekervaringen met meer gelaagd en rijker geluid dan ooit voorheen. Gemaakt onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbel D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories, Inc. Confidential niet gepubliceerde werken. Auteursrecht 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Navigatie

Ga naar Navigatie op het centraal scherm om een route naar een locatie te selecteren. Als u al een routen het verzonden via de NIO-app, zal het centraal scherm de geselecteerde route automatisch weergegeven wanneer het ingeschakeld wordt.

Tik op om de navigatie-instellingen in te stellen, met inbegrip van voorkeursroute, spraaknavigatie en kaartweergave.

Foto's

Foto’s

In het voertuig kunt u NOMI vragen om u te helpen bij het maken van selfies. De gemaakte foto's of video's worden opgeslagen in de app Foto's op het centraal scherm en kunnen worden geëxporteerd via een USB-kabel.

Telefoon

U kunt bellen wanneer uw telefoon via Bluetooth met het voertuig is gekoppeld en u het voertuig toegang hebt gegeven tot uw telefooncontacten en recente oproepen. U kunt Telefoon openen via de startpagina of de toepassingslauncher.

Na synchronisatie van de contacten en recente oproepen van uw telefoon met het voertuig kunt u een contact of recente oproep selecteren of rechtstreeks een nummer kiezen om een oproep te plaatsen. Tijdens de oproep kunt u wisselen tussen de modus Privé en de modus Handenvrij.

Op de pagina Telefoon kunt u recente oproepen bekijken, overschakelen naar andere Bluetooth-telefoons of recente oproepen verbergen.

Verbinding maken met mobiele apparaten

U kunt uw auto met een mobiel apparaat (zoals een telefoon of tablet) verbinden via Bluetooth of Hotspot en uw mobiele telefoon synchroniseren (zoals contactpersonen of muziek op uw telefoon) met de auto op het middenconsole voor een optimale infotainmentervaring. Het mobiele apparaat wordt automatisch met uw auto gesynchroniseerd de volgende keer dat de auto verbinding met het apparaat maakt. U hoeft niet opnieuw toestemming voor de verbinding te geven.

Als u uw mobiele apparaat via Bluetooth of Hotspot wilt verbinden, tik op het pictogram voor Bluetooth of Hotspot bovenaan het middendisplay:
 1. Schakel Bluetooth of WLAN op uw mobiele apparaat (zoals een telefoon of tablet) in.

 2. Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Verbinden om Bluetooth of Hotspot in te schakelen.

 3. Kies het mobiele apparaat waarmee u verbinding wilt maken op het middendisplay om het apparaat handmatig te koppelen.

Of u kunt een mobiel apparaat via Bluetooth of Hotspot verbinden door het apparaat in het vak voor draadloos laden te leggen en de onderstaande instructies te volgen (dit kan alleen bij bepaalde telefoons):
 1. Schakel NFC en Bluetooth of WLAN op uw telefoon in.

 2. Leg de telefoon in het draadloze-laadvak op de middenconsole.

 3. Open Instellingen onderaan het middendisplay, tik op Verbinden om de pagina voor Bluetooth of Hotspot te openen en kies "Verbinden via NFC op telefoon".

  Not 进行蓝牙或热点连接过程中请勿移开手机。

  Verwijder uw telefoon niet uit het Power Swap Station wanneer deze via Bluetooth of Hotspot met het voertuig is verbonden.

Draadloos opladen

U kunt een daarvoor geschikt apparaat draadloos opladen door het op de draadloze oplader van de middenconsole te leggen.

Draadloos opladen staat standaard aan. U kunt Instellingen onderaan het middendisplay openen en tikken op Verbinden > Draadloos opladen om de functie uit te schakelen. De huidige instelling wordt opgeslagen in de account van de eigenaar van de auto of die van de geautoriseerde gebruiker. De huidige laadstatus wordt aangegeven op het middendisplay.

Wanneer er een via Bluetooth of NFC quick connect verbonden mobiel apparaat op de draadloze oplader ligt, stopt het opladen.

In de volgende omstandigheden stopt het opladen en verschijnt er een statusmelding op het middendisplay:
 • Het opladen is voltooid.

 • Er is een fout opgetreden tijdens het opladen. Bijvoorbeeld, de laadspanning is mogelijk te hoog of te laag.

Voorzichtigheid 无线充电功能开启后,若有金属物品(如普通钥匙、硬币或 NFC 卡)放置在无线充电板处,将可能影响充电效果,甚至造成灼伤风险。
 • Wanneer draadloos laden is ingeschakeld, kan een metalen voorwerp (zoals een sleutel, munt of NFC-kaart) dat in het vak voor draadloos laden wordt gelegd de laadefficiëntie beïnvloeden of zelfs tot brandwonden leiden.

 • Wanneer u de functie voor draadloos laden gebruikt, mag u geen metalen voorwerpen, zoals munten of kaarten met een chip of batterij, tussen de telefoon en de laadplaat leggen. Gebruik geen telefoonhoesje met metalen materialen, zoals hoesjes die magnetisch opladen ondersteunen (MagSafe).

 • Het is normaal dat de telefoon heet wordt nadat de telefoon langere tijd heeft opgeladen. Leg een volledig opgeladen apparaat niet in het laadvak. Dat kan oververhitting veroorzaken.

 • Laad niet twee of meerdere apparaten tegelijkertijd draadloos op.

 • De ventilatieopening van de koelventilator bevindt zich onder in het vak voor draadloos laden. Voorkom dat er fijn of vloeibaar materiaal inkomt.

NOMI

NOMI is de AI-assistent van NIO in de auto, die zich op het bovenste instrumentenpaneel bevindt. U en andere inzittenden kunnen direct met NOMI communiceren en bepaalde functies met uw stem bedienen. NOMI is een fijne reisgezel voor onderweg.

Als u in de auto stapt (met het bestuurdersportier gesloten of het rempedaal één keer ingedrukt), zal NOMI u hartelijk begroeten. U kunt bepaalde functies via NOMI bedienen door het activeringswoord te zeggen (dat is standaard "Hoi, NOMI") of op de knop voor spraakcommando's aan de rechterzijde te drukken om NOMI in te schakelen. Als NOMI op uw commando reageert (bijvoorbeeld door te zeggen "Ik ben er"), kunt u een opdracht geven. Wanneer een gesprek is beëindigd of een handeling is voltooid, schakelt NOMI automatisch over op Stand-by. U kunt NOMI op elk moment activeren.

Als u het activeringswoord wilt aanpassen, open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op NOMI > Activeringswoord instellen. Dit wordt opgeslagen in uw account en automatisch bijgewerkt als u op de stoel gaat zitten. U moet "Hoi" voor een activeringswoord toevoegen bij twee Chinese tekens; als het aangepaste activeringswoord uit drie tot zes Chinese tekens bestaat, kunt u NOMI activeren door het woord te zeggen.

U kunt de continue dialoog met NOMI inschakelen door Instellingen in de werkbalk onderin op het middendisplay te openen en op NOMI > Continue dialoog te tikken. Als de functie is ingeschakeld en NOMI door een inzittende wordt geactiveerd, dan kan het gesprek na 20 seconden worden voortgezet zonder het activeringswoord te gebruiken. Als een andere inzittende met NOMI wilt communiceren, kan de inzittende NOMI weer inschakelen. Tik op Totale gesproken communicatie om de tekst voor uw stem en die van NOMI te verbergen.

Categorie

Functie (binnenkort meer paaseieren)

Aanbevolen gesproken opdrachten

Basisfuncties

NOMI activeren

Hoi, NOMI.

NOMI introduceren

Wat kun je doen?

Een suggestie geven

Ik heb een suggestie.

Ik wil feedback geven.

NOMI uitschakelen

Annuleren/afsluiten/tot ziens.

Stand Niet storen (wanneer deze functie is ingeschakeld, praat NOMI niet spontaan, maar reageert alleen op verzoeken)

Stand Niet storen ingeschakeld.

Stoor me niet.

Stand Niet storen uitgeschakeld.

Niet verslapen.

Wakker worden.

Media

Volume aanpassen

Stel het volume van muziek/media in op maximaal.

Stel het volume in op 60% / minimaal / 50%.

Geluid dempen.

Muziek afspelen

Speel een liedje voor me af.

Speel XXX af.

Volgende liedje.

Enkel liedje herhalen / Afspeellijst herhalen / Door elkaar afspelen.

Voeg dit liedje toe aan Favorieten.

Ik wil niet naar liedjes van XX luisteren.

Speel een liedje af vanaf USB.

Telefoon

Een oproep met uw telefoon doen

Bel XXX.

Een oproep beantwoorden

Beantwoorden / weigeren.

Entertainment

Een mop vertellen

Vertel mij een mop.

Selfie

Neem een foto.

Neem nog een foto.

Navigatie

Naar een locatie navigeren

Ik wil ergens naartoe.

De auto moet worden opgeladen.

Ik heb honger.

Ik wil stamppot eten.

Route plannen

Nummer één.

Breng me naar de dichtstbijzijnde.

Plan een nieuwe route.

Adres opslaan of toevoegen aan Favorieten

Bewerk thuisadres.

Sla huidige locatie op.

Kaartinstellingen wijzigen

Zoom in op de kaart

Schakel over op 2D-kaart.

Omhoog.

Navigatie bekijken of beëindigen

Hoe lang tot mijn werk?

Hoe is het verkeer?

Sluit de navigatie af.

Stop de navigatie.

Klimaatregeling

Temperatuur instellen

Stel de temperatuur (bestuurder / voorpassagier / achterin) in op 26 graden Celsius.

Ventilatorsnelheid aanpassen

Verlaag de ventilatorsnelheid aan bestuurderszijde iets.

Zet de ventilatorsnelheid op de hoogste stand.

Klimaatregeling in-/uitschakelen

Schakel de klimaatregeling (achter) in.

Schakel de automatische stand in.

Luchtverdeling en luchtcirculatie afstellen

Lucht op het gezicht, lucht op de voeten, lucht op de voorruit, lucht op voeten en voorruit, lucht op gezicht en voeten.

Voorruitverwarming / achterruitverwarming (in-/uitschakelen).

Schakel de recirculatiestand in.

Luchtzuiveringsfunctie

Schakel de luchtzuiveringsfunctie in.

Wat is het niveau van PM2,5 in de auto?

Zet het geluid van de luchtzuiveringsfunctie uit.

Ruiten

Ruitbediening

Open/sluit ruit(en) (bestuurder, voorpassagier, linksachter, rechtsachter, alle).

Open de ruiten volledig.

Open de ruit 20%.

Open de achterruiten een klein stukje.

Stoelen

Stoelventilatie

Schakel de stoelventilatie (bestuurder/voorpassagier) in.

Zet de stoelventilatie iets lager.

Stoelverwarming

Schakel de stoelverwarming in (bestuurder / voorpassagier / linksachter / rechtsachter).

Zet de stoelverwarming iets hoger.

Stoelmassage

Schakel de stoelmassagefunctie (bestuurder / voorpassagier) in.

Verhoog de intensiteit iets.

Stel de stoelmassagefunctie in op niveau 3.

Stuurwiel

Stuurwielverwarming

Schakel de stuurwielverwarming in.

Verlichting

Sfeerverlichting

Schakel de sfeerverlichting in.

Verander de kleur van de sfeerverlichting.

Bedieningselementen op middendisplay

Helderheid van het scherm aanpassen

Dim het middendisplay iets.

Zet de helderheid op maximaal.

Bluetooth / WLAN / Hotspot

Schakel in/uit (Bluetooth / WLAN / Hotspot).

Toepassingen

Terug naar bureaublad.

Ga naar Media / Telefoon / Navigatie / Muziek / Weer / Instellingen.

Waarschuwing NOMI 注意事项
 • Houd NOMI en de bijbehorende steun uit de buurt van vloeistoffen, zure of alkalische oplosmiddelen, vuil, vezels of magnetische materialen.

 • Demonteer of repareer NOMI en de steun niet.

 • Duw, trek of draai NOMI niet en belemmer de beweging ervan niet.

 • Probeer NOMI en de bijbehorende steun niet te verwijderen.

Comfortfuncties

Als het voertuig in PARK staat (zonder van buiten vergrendeld te zijn) en er niemand op de bestuurdersstoel zit, kunnen passagiers het voertuig nog altijd openen en bepaalde comfortfuncties gebruiken. De functie schakelt na 10 uur zonder handelingen automatisch uit. Om een comfortfunctie verder te gebruiken, opent u een deur, drukt u het rempedaal in of neemt u plaats op de bestuurdersstoel met de deur aan bestuurderskant dicht.

Comfortfuncties omvatten hoofdzakelijk:

 • Aanpassen stoel bestuurder/passagier

 • Aanpassen stuurwiel

 • Draadloos opladen

 • A/C-regeling voorin

 • Stoelmassage, -verwarming en -ventilatie

 • Stuurwielverwarming

 • Vensterbediening

 • Leesverlichting en sfeerverlichting

 • Entertainment en navigatie

 • NOMI

Intelligent geursysteem

De auto heeft een geursysteem voor u en uw gezin. U kunt de gewenste geur kiezen, voor een verfrissende, prettige ervaring tijdens het rijden.

U kunt uit diverse geuren kiezen, waaronder Solar, Adventure en Haven. U kunt uw favoriete geurpatroon in de geurhouder onder de middenconsole plaatsen en de patroon vervangen op basis van uw voorkeuren.

Zo plaatst en vervangt u de geurpatronen:

 1. Verwijder het klepje van de geurpatroon, steek de patroon omhoog in de houder en druk op de onderzijde van de patroon.

  Voorzichtigheid 安装香氛瓶过程中请勿旋转香氛瓶。

  Ga niet draaien aan het geurpatroon tijdens het insteken ervan.

 2. De patroon wordt in positie gehouden door een magneet in de houder.

 3. Wanneer de geurpatroon goed is geplaatst, krijgt u een melding dat het geursysteem beschikbaar is, waarbij de precieze geur van elke patroon op het middendisplay wordt aangegeven.

 4. Als u de geurpatroon moet vervangen, houd de onderzijde van de patroon met uw vingers vast en trekt u de patroon er langzaam uit.

U kunt het geursysteem in- en uitschakelen, de intensiteit van een geur instellen of een andere geur kiezen, de geurpatroon plaatsen en naar rechts op de beginpagina vegen om naar Snelle toegang te gaan en Geur te selecteren.

Waarschuwing 香氛警告
 • Houd het geurpatroon buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze deze per ongeluk doorslikken, omdat dit schadelijk kan zijn voor hun gezondheid.

 • Voorkom dat uw kind zijn vinger in de geurhouder steekt. Dit kan leiden tot letsel.

 • Omwille van uw veiligheid mag u het geurpatroon tijdens het rijden niet plaatsen of vervangen.

 • Zet het geursysteem onmiddellijk uit als één van de inzittenden hierdoor onwel wordt.

Voorzichtigheid 香氛注意
 • Controleer de vervaldatum voordat u het geurpatroon plaatst. De geur is een houdbaarheid van een jaar als de fles ongeopend blijft; nadat de fles is geopend, kan de geur maximaal drie maanden goed blijven. Stop met het gebruik van de geur en vervang deze zodra de houdbaarheidsdatum is bereikt.

 • Sommige geuren (bijv. Wild) hebben een stimulerende werking. Gebruik het alleen wanneer dat nodig is.

 • Wanneer u het geurpatroon vervangt, moet u uw handen schoon houden om ervoor te zorgen dat het geursysteem na vervanging normaal kan functioneren.

 • In elke geurhouder bevindt zich een magneet. Houd uw smartphone, tablet en eventueel andere elektronische toestellen uit de buurt van de houder om interferentie tussen elektronische apparaten en het geursysteem te voorkomen.

 • Er kunnen chemische reacties optreden tussen de geurstof en organische stoffen. Houd de keramische geur vast in de geurpatroon en uit de buurt van alle plastic onderdelen.

Not 香氛说明
 • De ervaring met het geursysteem kan variëren naargelang de binnentemperatuur, ventilatorsnelheid en de lichamelijke conditie van de gebruiker.

 • Koop alleen echte keramische geursticks en vermijd beschadiging van het geurpatroon om de kwaliteit ervan te garanderen.

 • Als het geurpatroon geen verbinding heeft gemaakt met het geursysteem na plaatsing ervan, probeert u het opnieuw.

Tide

Tide is een app voor uw fysieke en psychologische gezondheid die u helpt met slapen, mediteren, ontspannen en concentreren. Tide is geïnspireerd op reizen, de natuur en meditatie, en biedt talloze audiobronnen zoals geluiden uit de natuur en meditatie-oefeningen, zodat u even uit onze snelle wereld kunt ontsnappen naar een rustige plek waar u kunt mediteren en ontspannen, zodat u beter slaapt, met minder zorgen en stress, en meer concentratie en rust.

Tide heeft drie standen: Slapen, Meditatie en Ademen.

Stand Slapen

U en uw gezin kunnen rustig in slaap vallen met natuurgeluiden in de auto en door een zacht alarm worden gewekt dat u rustig in een prachtige wereld wakker laat worden.

U en gemachtigde gebruikers kunnen de widget gebruiken om de pagina voor Tide > Slapen te openen, waar u verschillende geluiden en alarmen voor het slapen kunt instellen en in het geheugen voor de specifieke account kunt opslaan.

 • Slapen op tijd: U kunt een bepaalde tijd voor het slapen instellen, zodat u op de ingestelde tijd wordt gewekt. Als het alarm gaat, kunt u kiezen of u wel of niet verder wilt slapen.

 • Slapen op lading: Als uw auto wordt opgeladen, kunt u een accuniveau binnen de laadlimiet instellen zodat het slapen duurt totdat dat ingestelde niveau wordt bereikt.

 • Er zijn meer instellingen, zoals volume en tijdsduur voor het afspelen van slaapverwekkende geluiden, geluiden en volume voor de wekker en een schakelaar voor het herstellen van de zitpositie na het slapen.

 • Slaapverwekkende geluiden instellen.

Als de auto in de stand Slapen wordt gezet, wordt de verlichting in de auto uitgeschakeld, worden de ruiten en portieren gesloten, wordt de klimaatregeling automatisch ingesteld op een aangename temperatuur voor het slapen en wordt de luchtzuiveringsfunctie automatisch ingeschakeld. Als u op een stoel voorin zit, wordt de stoel automatisch in de ontspanningsstand (eerder ingesteld) of de standaardstand gezet. NOMI schakelt de stand Niet storen in om een ontspannende sfeer te creëren. Na het slapen zet de auto alle instellingen terug naar de instellingen die waren ingesteld vóór het slapen.

Voorzichtigheid 小憩模式
 • Controleer of de auto in de parkeerstand en niet in de stand voor het verwisselen van de accu (Power Swap) staat voordat de stand Slapen wordt geopend.

 • Vanwege de veiligheid moet u alle portieren en de achterklep sluiten voordat u de stand Slapen gebruikt.

 • Een storing in het klimaatregelingssysteem kan het comfort tijdens het slapen verminderen.

 • Wanneer de voorstoelen naar achteren worden gezet omdat u wilt slapen, let dan goed op de ruimte voor inzittenden op de achterbank. Als de voorpassagiersstoel helemaal in de achterste stand staat, wordt de voorpassagiersstoel niet automatisch verplaatst als u gaat slapen.

 • Als de auto niet wordt opgeladen, moet u ervoor zorgen dat de actieradius minimaal 60 km is. Het tijdsalarm wordt automatisch geactiveerd als de actieradius minder dan 30 km is en het laadalarm wordt automatisch geactiveerd als de laadstekker wordt losgekoppeld of als er zich een storing bij het laden voordoet, om u eraan te herinneren dat u het accuniveau moet controleren.

 • De auto sluit de stand Slapen onder bepaalde omstandigheden automatisch af, bijvoorbeeld wanneer de auto niet in de parkeerstand staat, de accu kan ontsteken, er een software-update bezig is, de auto in de stand voor het verwisselen van de accu (Power Swap) staat, de auto is vergrendeld omdat de bestuurder slaapt, bij een storing in de klimaatregeling of als er een andere account wordt geselecteerd. In dat geval kunnen de stoelen niet automatisch weer in de oorspronkelijke posities worden gezet voordat u gaat slapen.

Stand Meditatie

De stand Meditatie biedt een totaalervaring die uw hersenen laten ontspannen, zodat u innerlijke rust en uw omgeving voelt, en u zich fysiek en mentaal minder vermoeid voelt.

U en gemachtigde gebruikers kunnen de widget gebruiken om de pagina voor Tide > Meditatie te openen, waar u verschillende geluiden en volumes voor uw meditatie kunt instellen en in het geheugen voor de specifieke account kunt opslaan.

Als de auto in de stand Meditatie wordt gezet, wordt de verlichting in de auto uitgeschakeld, worden de ruiten en portieren gesloten, wordt de klimaatregeling automatisch ingesteld op een aangename temperatuur voor de meditatie en wordt de luchtzuiveringsfunctie automatisch ingeschakeld. NOMI schakelt de stand Niet storen in om een totaal ontspannende en kalme sfeer te creëren. Na de meditatie zet de auto alle instellingen terug naar de instellingen die waren ingesteld vóór de meditatie.

Voorzichtigheid 冥想与呼吸
 • Zorg ervoor dat het voertuig in de parkeerstand staat en niet in de Power Swap-modus.

 • Sluit alle portieren en het laadplatform voordat u omwille van de veiligheid de meditatiemodus start.

 • Als het voertuig niet wordt opgeladen, zorg er dan voor dat de resterende actieradius niet minder dan 30 km is.

 • Het voertuig verlaat onder bepaalde omstandigheden automatisch de huidige modus, bijvoorbeeld wanneer het voertuig niet in de parkeerstand staat, de accu een risico op ontsteking heeft, er een software-update aan de gang is, het voertuig in de oplaad-modus staat, het voertuig is vergrendeld en er van account wordt gewisseld.

Stand Ademen

De stand Ademen helpt u om goed te leren ademen, om rustig te worden en stress te verminderen.

U en gemachtigde gebruikers kunnen de widget gebruiken om de pagina voor Tide > Ademen te openen, waar u verschillende ademhalingsscenario's en achtergrondgeluiden en -volumes kunt instellen en in het geheugen voor de specifieke account kunt opslaan.

Voorzichtigheid 冥想与呼吸
 • Zorg ervoor dat het voertuig in de parkeerstand staat en niet in de Power Swap-modus.

 • Sluit alle portieren en het laadplatform voordat u omwille van de veiligheid de meditatiemodus start.

 • Als het voertuig niet wordt opgeladen, zorg er dan voor dat de resterende actieradius niet minder dan 30 km is.

 • Het voertuig verlaat onder bepaalde omstandigheden automatisch de huidige modus, bijvoorbeeld wanneer het voertuig niet in de parkeerstand staat, de accu een risico op ontsteking heeft, er een software-update aan de gang is, het voertuig in de oplaad-modus staat, het voertuig is vergrendeld en er van account wordt gewisseld.

Snelle toegang

U kunt tikken op Snelle toegang in de toepassingslauncher op het centraal scherm, om vrij toepassingen te combineren voor speciale scenario's of het Recht scherm openen om te genieten van een gepersonaliseerde en geautomatiseerde intelligente ervaring via de aanbevolen Snelle toegang-sjablonen.

Acties die speciale snelkoppelingen ondersteunen omvatten: tijd, media, weer, comfort binnen, rijden, opladen, deuren, vensters, zetels, verlichting, systeeminstellingen en toepassingen en andere gebruikelijke instellingen. U kunt speciale scenario's ook delen met vrienden.

Indicatielampjes instrumentenpaneel

Neem onmiddellijk contact op met NIO als de volgende lampjes een afwijking aangeven.

Pictogram

Opmerking

Automatisch grootlicht

Grootlicht

Geremd houden

Positieverlichting

Dimlicht

Mistlampen voor

Voertuig is gereed

Richtingaanwijzer links

Richtingaanwijzer rechts

Mistlampen achter

IJs/sneeuw op de weg

Geluid voetgangerswaarschuwing uit

Storing remsysteem

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) ingeschakeld/defect

Accu bijna leeg

Herinnering snelheidslimiet of storing in snelheidslimietsmodus

Status verbinding met aanhanger

Storing in slimme koplampen

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) uit

Storing/start zelftest Geavanceerd bestuurdersbewakingssysteem (ADMS)

Geen gezicht herkend door Geavanceerd bestuurdersbewakingssysteem (ADMS)

Waarschuwing en assistentie bij verlaten rijstrook (LDW) uit

Waarschuwing voor te hoge snelheid uit

Beperkt vermogen

ABS-fout

Waarschuwing bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

Hoofdstroomschakelaar hoogspanningsaccu

Autonome noodrem (AEB)/Waarschuwing frontale botsing (FCW) uit/storing

Handen-aan-het-stuur-waarschuwing

Laadkabel aangesloten

Elektrische parkeerrem (EPB)

Status Geavanceerd bestuurdersmonitoringsysteem (ADMS)

Storing in aandrijfsysteem

Storing in elektrische parkeerrem (EPB)

Waarschuwing veiligheidsgordels

Storing airbag

Storing aandrijfmotor

Storing opladen van 12V-accu

Storing hoogspanningsaccu

Oververhitting hoogspanningsaccu

Storing in elektrische aansluiting aanhanger

Storing in Dodehoekdetectie (BSD) en Rijstrookhulp (LCA)

Storing in Waarschuwing Kruisend verkeer voor (CTA-F)/Kruisend verkeer achter met remmen (RCTA-B)

Storing in Rijondersteuning

Storing Snelheidslimiet

Storing in Geavanceerde Gecombineerde Parkeerhulp zonder Schakelen (S-APA met combinatie)

Storing in Waarschuwing en assistentie bij verlaten rijstrook (LDW)

Bedieningselementen op middendisplay

De bedieningselementen op het middendisplay vooraan

Wanneer u of een geautoriseerde gebruiker inlogt, heeft het middendisplay naadloos toegang tot rijke en aangepaste inhoud, zoals muziek, navigatie, radio, enz. U kunt ook uw favoriete inhoud personaliseren en opslaan in uw account. De volgende keer dat u inlogt, wordt de opgeslagen inhoud automatisch geladen. Wanneer u wisselt tussen verschillende accounts, geeft de auto de gepersonaliseerde inhoud weer, die in de overeenkomstige account is opgeslagen.

U hebt via de startpagina tot de gewenste functies (bijv. media, navigatie). De volgende functies worden aangeboden op het middendisplay:

 1. Infobalk

  Toont alarmmeldingen, waarschuwingsmeldingen en -pictogrammen, enz.

 2. Functiemenu in kaartstijl

  Houd de schakelaar ingedrukt om over te schakelen tussen verschillende functiekaarten, zoals Muziek en Weer.

 3. Home

  Tik op deze knop of knijp vijf vingers samen op eender welke pagina op het middendisplay om terug te keren naar de startpagina.

 4. Instellingen van de auto

  Hiermee stelt u de algemene functies van de auto in.

  U kunt ook naar rechts vegen op de startpagina om de pagina Snelle toegang te openen, waar u algemene functies kunt gebruiken en snelkoppelingen kunt aanpassen.

 5. Bedieningspaneel voor klimaat en comfort

  Voor het snel instellen van de klimaatregeling, de stoelen en de comfortfuncties.

 6. App-launcher

  Hier kunt u verschillende apps selecteren, zoals Weer, Foto’s, enz.

 7. Volumeregeling

  Voor snel instellen van systeem- en mediavolume.

Bedieningselementen op het display achteraan

Op het display achteraan kunt u functies en media voor de achterbank bedienen. De volgende functies worden aangeboden op het display achteraan:

 • Veeg horizontaal naar links en rechts of veeg naar links en rechts langs de rand van het scherm om over te schakelen tussen verschillende functies, zoals Klimaatregeling, Zitcomfort, Sfeerverlichting, Geur, enz.

 • Veeg aan de bovenrand van het scherm omlaag om de pagina Snelle toegang te openen, waar u de schermverlichting, het volume en de schermbeveiliging kunt instellen.

 • Veeg aan de onderrand van het scherm omhoog om de pagina Media te openen, waar u de huidige mediaweergave kunt regelen.

Gegevensrecorder gebeurtenissen (EDR)

Het voertuig is uitgerust met een Gegevensrecorder gebeurtenissen. De Gegevensrecorder gebeurtenissen wordt voornamelijk gebruik om gegevens op te slaan van bepaalde ongevallen of aan ongevallen gelijkaardige situaties, zoals het activeren van een airbag of het raken van een obstakel op de weg. Zulke gegevens kunnen helpen om de werking van voertuigsystemen te begrijpen.

De Gegevensrecorder gebeurtenissen in dit voertuig, kan tijdelijk of permanent technische gegevens over de voertuigstatus, gebeurtenissen en fouten opslaan. Deze technische gegevens omvatten gewoonlijk de status van de volgende onderdelen, modules, systemen en omgevingen:
 • Statussen van het voertuig en zijn individuele onderdelen, zoals de snelheid, versnelling en het voertuigidentificatienummer.

 • Functionele statussen van belangrijke systeemonderdelen, zoals gespen van veiligheidsriemen.

 • Voertuigreacties onder speciale rijomstandigheden, zoals het activeren van een airbag of interventie van het stabiliteitscontrolesysteem.

 • Gegevens voor een bepaalde periode en na een aanrijding, zoals remmen, versnellen, bediening van het stuur, tijdstip van het voorval, activering van beveiligingen van inzittenden en de status van veiligheidsgordels.

Zulke gegevens helpen om beter te begrijpen hoe aanrijdingen en letsels ontstaan.

Opmerking: De voertuigsnelheden die zijn opgenomen door de Gegevensrecorder gebeurtenissen, zijn afkomstig van de remregeleenheid.

Deze gegevens zijn alleen een natuurlijk attribuut voor het identificeren en herstellen van fouten en het optimaliseren van voertuigfuncties. Het kan niet worden gebruikt om bewegingen op de weg te reproduceren. Tijdens het uitvoeren van aan onderhoud gerelateerde taken, zoals reparatie en onderhoud, kunnen onderhoudspersoneel en fabrikanten deze technische gegevens lezen in het geheugen van gebeurtenissen en foutgegevens, met speciale diagnostische apparaten. Na het oplossen van problemen, verwijdert het systeem de gegevens in de geheugenopslag of blijft het deze overschrijven.

Tijdens het gebruiken van het voertuig, kunnen deze technische parameters en andere gegevens gerelateerd aan het voertuig, zoals ongevalsrecords, voertuigschade en bewijs (waar mogelijk de interventie van een specialist voor nodig is), gelezen worden via de diagnostische apparaten bij NIO.

Als de Gegevensrecorder gebeurtenissen niet voldoende ruimte heeft om een gebeurtenis op te nemen, zullen de huidige gebeurtenisgegevens ontgrendelde vorige gebeurtenisgegevens overschrijven in chronologische volgorde. Vergrendelde gebeurtenissen zullen niet worden overschreven door volgende gebeurtenissen.

Not NIO在未经车主允许的情况下不会将数据记录系统的信息透露给第三方人员使用。

NIO zal zonder uw toestemming geen informatie die in het systeem is opgenomen aan een derde partij bekendmaken.

Systeemupdate

Uw voertuig wordt geleverd met een upgradesysteem op afstand. Als het voertuig is verbonden met internet, kunt u Instellingen invoeren vanaf de knop van het middendisplay en tikken op Algemeen > Systeemupdate om de voertuigsysteemsoftware bij te werken. om uw voertuigsysteem up-to-date te houden. U ontvangt een melding wanneer er een software-update beschikbaar is. U kunt ervoor kiezen om de update onmiddellijk te starten of . Tijdens de update toont het middendisplay de tijd die nodig is om het proces te voltooien (naargelang de grootte van het updatepakket).

Voorzichtigheid 车辆在充电过程中时请勿执行系统升级。
 • Systeemupgrades zijn alleen beschikbaar wanneer het voertuig is ingelogd met het eigenaarsaccount.

 • Een systeemupgrade kan alleen worden gestart wanneer het voertuig in PARK staat (de versnellingspook is op P gezet) en verbonden is met internet.

 • Systeemupgrades verbruiken een bepaalde hoeveelheid energie. Voordat u een upgrade start, moet u ervoor zorgen dat de accu van het voertuig ten minste 20% opgeladen is en moet u uw reisplannen daarop afstemmen.

 • Als u een systeemupgrade start tijdens het opladen, stopt het voertuig automatisch met opladen. Wanneer de upgrade is voltooid, kunt u het opladen handmatig hervatten.

 • Tijdens een systeemupgrade zijn niet alle functies van het voertuig beschikbaar, behalve vergrendelen/ontgrendelen met de slimme sleuteltag. U kunt tijdens een systeemupgrade niet met het voertuig rijden.

 • Systeemupgrades kunnen nieuwe functies introduceren of wijzigingen aanbrengen in bestaande functies of in de manier waarop sommige functies werken. Lees na een upgrade de releaseopmerkingen zorgvuldig door voor meer informatie over nieuwe of bijgewerkte functies. Als u niet bekend bent met een functie in een systeemupdate, gebruik de functie dan met de nodige voorzichtigheid om letsel of materiële schade als gevolg van verkeerd gebruik te voorkomen.

 • Als de systeemupgrade niet start of niet succesvol is, neem dan onmiddellijk contact op met NIO.

 • Voer geen wijzigingen aan de onderdelen of de software van het voertuig uit zonder toestemming. Niet-naleving kan leiden tot letsel of materiële schade.

Alle instellingen resetten

Als u uw voertuig moet verkopen, kunt u alle inhoud en instellingen wissen door het openen van Instellingen onderaan het centraal scherm en te tikken op Algemeen > Alle instellingen resetten.

De volgende gegevens en instellingen zullen gewist worden, met inbegrip van voertuiginstellingen (zoals instellingen voor zetels, zijspiegels en klimaatregeling), rij-instellingen (zoals ADAS en rijmodus), NOMI-instellingen, systeeminstellingen (zoals tijd en datum), navigatie-instellingen, media-afspeellijsten en foto's en video's.

Voorzichtigheid 恢复出厂设置
 • Alleen de eigenaar van het voertuig kan alle instellingen resetten. De bewerking kan alleen worden uitgevoerd wanneer het voertuig wordt gestopt.

 • Bij het resetten van alle instellingen worden het instrumentenpaneel en het middendisplay zwart en knipperen ze. Ga niet in het voertuig rijden terwijl u het systeem reset. Dit kan leiden tot onvoorspelbare gevolgen.

 • Na het resetten wordt het voertuig hersteld naar de gedeactiveerde staat. U moet het voertuig opnieuw activeren om het te kunnen gebruiken.

 • Door te resetten worden al uw instellingen, toepassingsgegevens en alle inhoud, inclusief foto's en video's, die in het voertuig zijn opgeslagen, gewist. Het wordt aanbevolen om een back-up te maken van uw belangrijke bestanden voordat u gaat resetten. U kunt het album op het middendisplay openen, bestanden die u wilt bewaren selecteren en naar een USB-stick exporteren.

 • Bij het resetten worden uw persoonlijke gegevens die in de cloud zijn opgeslagen, zoals rijgewoonten, frequente navigatieadressen en muziekafspeellijsten, niet gewist.

Basisbediening

Het voertuig starten

Uw voertuig is klaar om mee te rijden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De bestuurder zit in de auto.

 2. Het bestuurdersportier is gesloten of het rempedaal wordt ingedrukt.

Als u in het voertuig zit, kunt u het voertuig starten via een slimme sleuteltag, NFC-kaart of telefoon met NFC ingeschakeld.

Als u een NFC-kaart of telefoon met NFC ingeschakeld gebruikt, plaats de telefoon dan op het draadloos laadstation en houd de telefoon ontgrendeld. U kunt daarna een versnelling kiezen en uw voertuig starten.

Voorzichtigheid 使用NFC启动时,请确保手机或卡片钥匙处于无线充电面板处。

Wanneer u het voertuig start via een NFC-kaart, moet u ervoor zorgen dat uw telefoon of NFC-kaart op het draadloze Power Swap Station is gezet.

Voorzichtigheid 使用NFC钥匙功能时,手机必须开机,且处于解锁状态。因苹果公司未向第三方开放NFC权限,故暂不支持IOS系统。

Wanneer u een NFC-kaart gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw telefoon aan staat en ontgrendeld blijft.

Aangezien Apple Inc. derden geen toegang geeft tot NFC, wordt iOS momenteel niet ondersteund.

Voorzichtigheid 当发生碰撞时,撞击力会通过加速踏板传递至小腿,对人身造成伤害。为保护驾驶者安全,加速踏板设有断裂诱导槽,保护驾驶者腿部。 在意外情况下,当较大侧向外力作用时,由于诱导槽的设计,加速踏板可能会断裂。

Bij een aanrijding wordt de botskracht via het gaspedaal overgebracht op het onderbeen van de bestuurder, waardoor een persoonlijk letsel ontstaat. Daarom heeft het gaspedaal een breukbegrenzergroef om de benen en persoonlijke veiligheid van de bestuurder te beschermen.

In onverwachte situaties waarin een grote zijdelingse externe kracht op het voertuig wordt uitgeoefend, kan het gaspedaal breken als gevolg van het ontwerp van de begrenzergroef.

Versnellingen schakelen

Als u het rempedaal indrukt en het voertuig in DRIVE of REVERSE zet, wordt op het digitaal instrumentenpaneel weergegeven om aan te geven dat het voertuig klaar is om te gaan rijden. Nadat u het voertuig in een versnelling hebt gezet, wordt de huidige versnelling weergegeven op het digitaal instrumentenpaneel. Anders zal het u er aan herinneren om de huidige versnelling te bevestigen.

Gebruik de keuzeknop voor de versnelling op het middendisplay om het voertuig in de volgende versnelling te zetten:
 • DRIVE (D): Voor normale rijmodus

 • REVERSE (R): Alleen wanneer het voertuig stilstaat

 • PARK (P): Wanneer het voertuig definitief geparkeerd is

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Geluiden > Schakelgeluid om de functie in of uit te schakelen.

U kunt in bepaalde omstandigheden schakelen naar NEUTRAL (N-versnelling), bijvoorbeeld wanneer het voertuig vooruit geduwd wordt of in een automatische wasstraat staat.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijden > Slepen/wassen-modus om NEUTRAL (N-versnelling) in te schakelen.

Voorzichtigheid 换挡后务必通过数字仪表确认挡位,如果数字仪表显示挡位和预期不一致,要重新确认挡位或重新换挡。

Bevestig na het schakelen altijd de versnelling op het digitale instrumentenpaneel. Als er iets niet klopt bij de weergegeven versnelling, bevestigt u dit nogmaals of schakelt u opnieuw.

Voorzichtigheid 只有在停车状态且踩下制动踏板时,才能挂入驻车挡(P挡)。

U kunt alleen naar PARKEREN schakelen als het voertuig stilstaat en het rempedaal wordt ingetrapt.

Waarschuwing 在离开车辆前或坡道上,请确保已挂入驻车挡(P挡)。如果没有任何挡位显示,则车辆可能会自行移动。

Voordat u het voertuig verlaat of op een helling stopt, moet u ervoor zorgen dat de versnelling in de parkeerstand wordt geschakeld. Als u de versnelling op het digitale instrumentenpaneel niet hebt bevestigd, kan het voertuig wegrollen.

Elektrische parkeerrem

Wanneer u naar PARK schakelt, zal de parkeerrem automatisch bekrachtigd worden. Nu wordt op het digitale instrumentenpaneel weergegeven om aan te geven dat de elektrische parkeerrem is ingeschakeld.

Als u het voertuig van buitenaf vergrendelt, zal de indicatie automatisch uitschakelen en worden het middendisplay en het instrumentenpaneel uitgeschakeld.

U kunt naar PARK schakelen als volgt:

 • Druk op de knop PARK naast de versnellingspook op de middenconsole.

 • Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijden > Elektrische parkeerrem om de knop voor parkeren te verschuiven.

Als op het digitaal instrumentenpaneel wordt weergegeven, werkt het remsysteem niet goed. Rijd dan voorzichtig en neem onmiddellijk contact op met NIO.

Waarschuwing 下车前务必确保爱车处于P 挡且电子驻车已启用,以免爱车移动导致伤害或损坏。

Controleer voordat u uit het voertuig stapt, of het voertuig in de P-stand staat en of de elektronische parkeerrem is geactiveerd, om te voorkomen dat het voertuig in beweging komt en letsel of schade kan veroorzaken.

Scenariohulp

Sneeuwmodus

Tijdens het rijden op gladde wegen kunt u Sneeuwmodus inschakelen om de manier waarop uw voertuig bestuurd wordt te veranderen en slippen te voorkomen.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijden > Sneeuwmodus om de functie in of uit te schakelen.

U kunt overschakelen naar een normale rijmodus of opnieuw op Sneeuwmodus tikken om deze functie uit te schakelen.

Gemakkelijk doorkomen

Gemakkelijk doorkomen helpt tijdens het rijden op complexe wegen met gaten, harde bermen, sneeuwhopen e.d.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijden > Gemakkelijk doorkomen om de functie in of uit te schakelen.

Als deze functie is ingeschakeld, zal de rijhoogte van uw voertuig op maximaal gezet worden.

Gemakkelijk doorkomen zal automatisch gedeactiveerd worden in de volgende omstandigheden:

 • De snelheid is hoger dan 30 km/u.

 • De rijmodus wordt veranderd.

ECO+ modus

ECO+ modus vermindert het energieverbruik van het voertuig en verhoogt het bereik door optionele functies uit te schakelen en te voldoen aan de minimale rijbehoeften.

In de ECO+ modus is de maximumsnelheid van het voertuig beperkt, zijn de rijhulpsystemen tijdelijk niet beschikbaar en worden comfortfuncties zoals airconditioning en sfeerverlichting beperkt.

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden > ECO+ modus om de functie in of uit te schakelen.

U kunt overschakelen naar een normale rijmodus of opnieuw op ECO+ modus tikken om deze functie uit te schakelen.

Functie-instellingen

Geremd houden

Als het voertuig tijdelijk stil staat, kan Autohold de remmen blijven bekrachtigen wanneer u het rempedaal loslaat, om het voertuig stil te laten staan.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijden > Activering Autohold om de functie in de betreffende modus in te schakelen.

 • Activeren door volledig indrukken: U kunt de functie activeren door op het rempedaal te duwen om het voertuig te laten stoppen en het daarna lichtjes te lossen en opnieuw in te drukken.

 • Automatische activering: De functie wordt automatisch geactiveerd als u het voertuig volledig tot stilstand brengt door het rempedaal in te drukken.

Het pictogram wordt weergegeven op het digitaal instrumentenpaneel als de functie Autohold is geactiveerd. Druk, terwijl de functie geactiveerd is, op het gaspedaal of rempedaal om Autohold te deactiveren.

Voorzichtigheid 当车辆处于后退挡(R 挡)时,自动激活的驻车方式不生效。仍需使用深踩激活的方式驻车。

De hellingmodus wordt niet ingeschakeld wanneer het voertuig in de achteruit (R-versnelling) staat. U moet dan nog steeds activering door volledig indrukken gebruiken om te parkeren.

In geval van een noodgeval, zal fors op het rempedaal duwen Autohold activeren.

U kunt de functie ook activeren tijdens het remmen om het voertuig te stoppen op hellingen. In dit geval kan het remsysteem een remkracht produceren die sterk genoeg is om het voertuig staand te houden.

Voorzichtigheid 坡度不得超过20%。

De hellingshoek mag niet groter zijn dan 20%.

Noodrem

Als het rempedaal niet werkt, kunt u Noodrem activeren door op de knop PARK te drukken, waardoor het voertuig zo snel mogelijk zal stoppen onder normale omstandigheden.

 • Houd de knop PARK ingedrukt om Noodrem te activeren.

 • Laat de knop PARK los of druk het rempedaal in om Noodrem te annuleren. Druk opnieuw op de knop om de functie opnieuw te activeren.

Voorzichtigheid 只有遇到制动踏板失灵或卡滞等紧急情况,才需要激活应急制动功能。

Activeer de noodrem niet, deze is uitsluitend bedoeld voor noodsituaties waar het rempedaal defect raakt of vastzit.

Waarschuwing 当行驶在弯道较大、路面不平或冬季的道路时,激活应急制动功能可能会导致车辆甩尾或侧滑,请谨慎驾驶。

Bij het rijden in de winter of op wegen met scherpe bochten of oneffen oppervlakken, kan door het activeren van de noodrem het voertuig gaan wegglijden of slippen. Rij voorzichtig.

Heuvelstarthulp (HSA)

Heuvelstarthulp helpt om te voorkomen dat het voertuig achteruit rolt wanneer u op een helling wilt wegrijden.

Wanneer u het rempedaal loslaat, blijft het systeem tot twee seconden de remmen bekrachtigen. Het tijdelijke remmen zal na twee seconden stoppen of wanneer u begint te versnellen.

Uitgebreid heads up-scherm (HUD)

Het uitgebreid heads up-scherm geeft de voertuigsnelheid, navigatie, verkeersborden, cruisetekens, de Autohold-status en andere betreffende gegevens weer op de voorruit boven het digitaal instrumentenpaneel.

Voorzichtigheid 在特定的角度下,阳光经前挡玻璃和HUD的折射和反射,会在前挡玻璃上形成小亮斑。随着光照角度、行驶方向和坡度等变化,小亮斑都会消失。如果长时间沿相同方向行驶,可以尝试调整HUD高度减缓小亮斑。

Onder bepaalde hoeken kan zonlicht kleine heldere stippen op de voorruit geven wanneer deze worden gebroken en gereflecteerd door de voorruit en het hooggeplaatste display. Deze stippen kunnen verdwijnen met veranderingen in lichthoek, rijrichting, helling, enz.

Wanneer u lange tijd in dezelfde richting rijdt, kunt u de hoogte van het hooggeplaatste display verstellen om van deze stippen af te komen.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik Scherm > Uitgebreid HUD om deze functie in te stellen.

 • HUD inschakelen

 • Automatische helderheid

 • Hoogte

 • Helling

De ingestelde hoogte zal automatisch in het systeem worden opgeslagen.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Scherm > Schakelaar HUD navigatiemodus om verschillende navigatiemodi te selecteren met de gewenste lay-out.

 • Auto: Intelligent schakelen tussen Gedetailleerd of Eenvoudig op basis van de wegomstandigheden

 • Gedetailleerd: Geef de route en real-time locatie weer via een minikaart

 • Eenvoudig: Geef alleen de navigatiegegevens van de weg weer

Startwaarschuwing voorligger

Het voertuig zal u waarschuwen als het voorliggend voertuig wegrijdt.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Waarschuwing start voorliggend voertuig om de functie in of uit te schakelen.

Met deze functie ingeschakeld in de handmatige rijmodus, zal het voertuig u waarschuwen als u de voorligger niet volgt als deze wegrijdt.

Waarschuwing 起步提醒功能仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,在适宜且安全的车速范围内驾驶,并且符合现行交通法律法规。

De startwaarschuwing voor voorliggers dient alleen als referentie en kan uw visuele waarneming niet vervangen. U moet altijd letten op de verkeers- en wegomstandigheden en conform de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften met een passende en veilige snelheid rijden.

Digitale videorecorder (DVR)

U kunt de digitale videorecorder gebruiken om video's van uw rit te maken, die als bewijs gebruikt kunnen worden in geval van een verkeersongeval.

De digitale videorecorder heeft de volgende modi: lus, noodgeval en snel opnemen.

Voorzichtigheid 停车下电后,行车记录仪不再工作。

De digitale videorecorder werkt niet als het voertuig is geparkeerd en is uitgeschakeld.

Lus-opname

De digitale videorecorder beschikt over een hoofdweergave en een surroundweergave en ondersteunt tegelijkertijd opnemen en een voorbeeldweergave in realtime. De videospeler ondersteunt inzoomen tijdens afspelen en het vastleggen van schermopnames. De schermopnames worden opgeslagen in Foto's en kunnen geüpload worden naar de cloud, om met uw telefoon te delen.

 • Hoofdweergave: Alleen de hoofdcameraweergave wordt opgenomen, met een maximum resolutie van 3840x1696 en een framerate van 30 fps wordt ondersteund;

 • Surroundweergave: Alle cameraweergaves worden opgenomen, met een maximum resolutie van 1280x1000 en een framerate van 30 fps wordt ondersteund voor uw surroundweergavecamera's.

De DVR kan maximaal 10 uur aan lusopnamen van de hoofdweergave opslaan, en ongeveer 5,7 uur aan lusopnamen van de vijf opnamemogelijkheden. Wanneer het geheugen vol is, worden de oudste video's automatisch overschreven.

De opname zal worden opgeslagen in Foto's > Lusvideo's. Als u van bepaalde video's een back-up wilt maken, plaatst u een USB-opslagapparaat en selecteert u de bestanden die u wilt exporteren.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Veiligheid > Digitale videorecorder om de functie in of uit te schakelen.

 • wordt bovenaan in het midden van het digitale instrumentenpaneel weergegeven wanneer opnemen is ingeschakeld.

 • wordt bovenaan het middendisplay weergegeven wanneer het opnemen begint.

 • wordt bovenaan in het midden van het digitale instrumentenpaneel weergegeven wanneer opnemen is uitgeschakeld.

De digitale videorecorder ondersteunt het opnemen van geluid en watermerk, die standaard uitgeschakeld zijn en handmatig ingeschakeld moeten worden.

Tik op Digitale videorecorder > Geluid opnemen om deze functie in of uit te schakelen.

Tik op Digitale videorecorder > Watermerk om deze functie in of uit te schakelen.

wordt bovenaan het middendisplay weergegeven wanneer Geluid opnemen is ingeschakeld. Op dat moment begint de DVR met opnemen.

Als Watermerk is ingeschakeld, naast het watermerk voor de tijd, zullen de parameters voor snelheid, versnelling, richtingaanwijzers en andere rijgegevens ook aan de video worden toegevoegd, om te helpen bepalen wie een ongeval veroorzaakte.

Noodgevalopname

Deze functie zal video's opnemen en ze in het geheugen opslaan als Autonome noodrem of airbags geactiveerd worden.

Een noodgevalvideo omvat de 30 seconden voor en 60 seconden na een noodgeval. De opname zal worden opgeslagen in Foto's > Noodvideo's.

Snel opnemen

Deze functie ondersteunt de meeste scenario's waar opnemen handmatig geactiveerd kan worden, zoals bij overtredingen, scams of grappige scènes, waardoor u snel kunt opslaan, opnemen en zoeken naar gerelateerde video's.

Veeg naar rechts op de startpagina om Snelle toegang te openen en tik op Snelle video-opname om te beginnen opnemen.

U kunt ook de rechtermiddenknop op het stuur ingedrukt houden om de knop aan te passen voor Snelle video-opname. Na het opslaan, kunt u de knop ingedrukt houden om Snel opnemen te activeren.

Deze functie zal video's opslaan, met inbegrip van de 30 seconden voor en 60 seconden na het activeren. De opname zal worden opgeslagen in Foto's > Noodvideo's.

Voetgangerswaarschuwing

Tijdens het rijden met lage snelheid (normaal trager dan 30 km/u), geeft het voertuig een geluidsmelding om andere weggebruikers zoals voetgangers en andere voertuigen te waarschuwen voor uw aanwezigheid.

Parkeercamera en parkeerhulp

Parkeerhulp bewaakt de omgeving van het voertuig door middel van ultrasoon sensors wanneer het voertuig tegen lage snelheid rijdt, om u te helpen om veilig te parkeren.

Tijdens het parkeren, worden visuele waarschuwingen gegeven om de afstand tot de voor- en achterkant van uw voertuig en het obstakel aan te geven.

Afstand

Frequentie audiowaarschuwing

Kleur visuele waarschuwing

1,2-1,5 m

Geen

Wit

0,9-1,2 m

0, 1, of 2 keer per seconde

Wit

0,6-0,9 m

0, 2, of 3 keer per seconde

Oranje

0,3-0,6 m

3, 4, 5 keer per seconde

Oranje

Minder dan 0,3 m

Pieptonen met hoge frequentie

Rood

Waarschuwing 泊车辅助提示仅供参考,无法替代您的目视检查。泊车辅助提示作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用泊车辅助。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

De parkeerhulp dient alleen als referentie en kan uw visuele waarneming niet vervangen.

Als rijhulpfunctie kan de parkeerhulp niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden. U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en zelf beslissen over het gebruik van de parkeerhulp alleen als het naar uw eigen inschatting veilig is.

Het is altijd uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voertuig op een veilige manier wordt bestuurd en voldoet aan de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften.

Parkeercamera inschakelen/uitschakelen

U kunt de parkeercamera inschakelen op de volgende manieren:

 • Veeg naar rechts op de startpagina om Snelle toegang te openen tik op Surroundweergave om deze functie in te schakelen.

 • Open de toepassingslauncher en tik op Parkeren om de geheugenweergave in te schakelen (surroundweergave of dubbele weergave).

 • Schakel naar REVERSE om de geheugenweergave in te schakelen (surroundweergave of dubbele weergave).

 • Houd de rechtermiddenknop op het stuur ingedrukt om de knop aan te passen voor Surroundweergave en deze functie in te schakelen via deze knop.

 • Vraag NOMI om het scherm Parkeren te openen en de surroundweergave in te schakelen.

U kunt in de hoek rechts bovenaan op het parkeercamerascherm tikken om de audiomelding uit te schakelen. U moet met alle risico's rekening houden tijdens het parkeren als de audiomelding uitgeschakeld is.

Voorzichtigheid 爱车进入P挡或车速达到21 公里/小时会自动退出。您也可以采用五指抓取中控屏或点击左上方的关闭按键来主动退出。

De parkeercamera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer uw voertuig zich in de parkeerstand bevindt of sneller rijdt dan 21 km/u.

U kunt de parkeercamera ook handmatig uitschakelen door met vijf vingers het middendisplay vast te pakken of door op de knop Uit linksboven te tikken.

Voorzichtigheid 爱车前方和后方报警区域不超过150 厘米。

Het bereik van de voor- en achterdetectie van het voertuig is niet meer dan 150 centimeter.

Waarschuwing 超声波传感器可能对高度较低的障碍物,来自车身上方或车侧方的障碍物,较狭窄物体等类型的障碍物检测受限,您需要始终关注周边环境,否则可能导致财产或人身伤害,包括但不限于:

Ultrasone sensordetectie kan worden beperkt voor bepaalde obstakels, waaronder obstakels die laag of smal zijn of die afkomstig zijn van de bovenkant of zijkant van het voertuig. In deze gevallen moet je altijd aandacht besteden aan je omgeving. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot materiële schade of persoonlijk letsel. Deze obstakels en eventuele andere niet hier genoemde zijn o.a.:

 • Voetgangers, kinderen en dieren

 • Open parkeersloten, lage steenblokken, lage cilinders, dunne stangen, puntige voorwerpen, kuilen, etc.

 • Hoogtebeperkende barrières, hoogtebalken of hangende constructies

 • Obstakels aan de zijkant van de carrosserie die een botsing of krassen kunnen veroorzaken

 • Fietsen, hoeken van muren en vierkante kolommen op parkeerplaatsen, enz.

Parkeercameraschermen

Er zijn twee parkeercameraschermen: surroundweergave en dubbele weergave. Tik op de knop links bovenaan op de surroundweergave om tussen de schermen te schakelen.

Knop

Functie

Overschakelen naar dubbele weergave

Overschakelen naar surroundweergave

Parkeercamerabeelden

Na het openen van het scherm dubbele weergave, kunt u overschakelen naar het voor-/achteraanzicht door te schakelen naar DRIVE (D) / REVERSE (R) of te tikken op 3D weergave, weergave vooraanzicht, weergave achteraanzicht, weergave wielnaaf, of weergave achterwielnaaf in de onderste helft van het centraal scherm, om over te schakelen tussen verschillende beelden.

In de 3D weergave, kunt u met één vinger vegen om de weergavehoek aan te passen, inzoomen met twee vingers om de weergaveafstand aan te passen en met twee vingers omhoog en omlaag vegen om de weergavehoogte aan te passen.

Voorzichtigheid 当中控屏显示左右轮毂视角、前轮毂视角、后轮毂视角时,泊车影像不会随挡位切换而改变视角。

Wanneer het middendisplay het linker-/rechterwiel, het voorwiel of het achterwiel weergeeft, verandert de parkeerweergave niet bij het schakelen.

Dynamisch transparant chassis

Deze functie maakt het mogelijk om de wegomstandigheden voor u gemakkelijk te zien in het voertuig alsof het chassis van uw voertuig doorzichtig zou zijn, door de beelden van de weg vooraf vast te leggen met camera's en deze naar het centraal scherm in het voertuig te sturen.

U kunt deze functie inschakelen op het instelscherm voor de parkeercamera. Als de functie is ingeschakeld, kunt u een van vier opties kiezen voor de modeltransparantie tijdens het rijden: Doorzichtig, laag, gemiddeld en hoog.

Voorzichtigheid 动态透明底盘无法识别出车辆静止时车底环境可能发生的变化。使用时请谨慎驾驶,以实际环境为准,以免造成车辆损坏。

Het dynamisch transparante chassis kan mogelijke omgevingsveranderingen onder het chassis niet detecteren wanneer het voertuig stilstaat. Rijd voorzichtig en let altijd op uw omgeving om schade aan het voertuig te voorkomen.

Blinde hoek rond het model

Vanwege de relatieve posities tussen de camera's en het voertuig, is er een blinde hoek van ongeveer 30 cm rond het voertuig in het scherm voor surroundweergave. Let op uw omgeving tijdens het parkeren.

Voorzichtigheid 全景影像所显示的车模周围盲区提示仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下完成泊车操作。 由于盲区的存在,部分离车辆较近的低矮物体可能显示不全,请您注意观察,谨慎驾驶。

De dodehoekindicatie in de surroundview-afbeelding dient alleen als referentie en kan uw visuele waarneming niet vervangen.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en het voertuig pas parkeren zodra u zeker weet dat het veilig is.

Vanwege het bestaan van dode hoeken worden sommige lage objecten in de buurt van het voertuig mogelijk niet volledig weergegeven. Let goed op en rijd voorzichtig.

Veiligheidsgordels

Gordelinstructies

De veiligheidsgordel is een van de belangrijkste manieren om inzittenden te beschermen bij een ongeval. Het gebruik van veiligheidsgordels in combinatie met airbags kan de kans op ernstig letsel bij een aanrijding verkleinen.

De zitplaatsen voor en achter in de auto zijn voorzien van veiligheidsgordels met gordelspanners (tweetrapsgordelspanners voor de voorstoelen). De gordelspanner trekt de gordel snel strak en blokkeert de gordel zodra zich een ernstige aanrijding voordoet en biedt daardoor extra bescherming voor de inzittenden. De krachtbegrenzer zorgt er daarbij voor dat de gordel niet te veel kracht op de inzittende uitoefent en kan zo door de gordel zelf veroorzaakte letsels tot een minimum beperken.

Waarschuwing 不系安全带或未正确佩戴安全带可能带来严重的人员伤亡,请务必正确佩戴安全带。
 • Veiligheidsgordels moeten te allen tijde correct worden gedragen door alle inzittenden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.

 • Maak de veiligheidsgordel tijdens het rijden niet los. Dit kan bij een botsing het risico op ernstig letsel verhogen.

 • Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel onaangetast blijft en dat de gordelvergrendeling steeds goed werkt. Als u dit niet doet, kan de veiligheidsgordel na verloop van tijd niet meer goed werken.

 • Controleer de staat van uw veiligheidsgordel zorgvuldig voor gebruik om er zeker van te zijn dat er geen onderdelen tekenen van slijtage, veroudering of schade vertonen. Als er schade wordt gevonden, ga dan niet door met het gebruik van de veiligheidsgordel en vervang deze onmiddellijk.

 • Probeer niet zelf een beschadigde veiligheidsgordel te repareren. Veiligheidsgordels mogen nooit worden verwijderd of gemonteerd.

 • Een veiligheidsgordel mag voor slechts één persoon worden gebruikt. Het is gevaarlijk een kind dat op de schoot van een inzittende zit de veiligheidsgordel om te doen. Dit kan bij een botsing letsel bij het kind veroorzaken.

 • Veiligheidsgordels die tijdens een ongeval zijn uitgerekt en vervormd, moeten onmiddellijk worden vervangen, zelfs als er geen zichtbare schade is.

 • Gordelspanners die tijdens een ongeval zijn geactiveerd, moeten onmiddellijk worden vervangen. Zelfs als ze bij bepaalde ongevallen niet worden geactiveerd, wordt voorgesteld om naar NIO te rijden voor inspectie of zo nodig zelfs voor vervanging.

 • Rijd niet met de rugleuning die in extreme mate naar achteren is geklapt. Als u dit doet, kan de veiligheidsgordel zijn beschermende functie verliezen.

Waarschuwingslampje veiligheidsgordel

Alle zitplaatsen zijn met veiligheidsgordels uitgerust. Wanneer de bestuurder op zijn plaats zit (met het portier gesloten of het rempedaal ingedrukt) of rijdt, gaat het waarschuwingslampje voor de veiligheidsgordel op het digitale instrumentenpaneel branden wanneer er iemand voorin de veiligheidsgordel niet om heeft, om er de bestuurder en de voorpassagier op attent te maken dat ze de gordel moeten vastmaken. Als de auto met een snelheid van meer dan 22 km/u rijdt en de veiligheidsgordels nog steeds niet zijn vastgemaakt, gaat het waarschuwingslampje knipperen en klinkt er een geluidssignaal. Het lampje gaat uit en het geluidssignaal stopt zodra de veiligheidsgordels zijn vastgemaakt. Als de gordels niet worden vastgemaakt, stopt het geluidssignaal na 100 seconden, maar het waarschuwingslampje blijft aan.

Wanneer de bestuurder op zijn plaats zit (met het portier gesloten of het rempedaal ingedrukt), gaat het waarschuwingslampje voor de veiligheidsgordel op het digitale instrumentenpaneel branden wanneer er iemand op de achterbank de veiligheidsgordel niet om heeft, om er de passagiers achterin op attent te maken dat ze de gordel moeten vastmaken. Nadat de veiligheidsgordel is vastgemaakt, gaat het waarschuwingslampje uit.

Wanneer de veiligheidsgordels achterin niet zijn vastgemaakt:

 • Als de auto in beweging is terwijl de gordels achterin niet zijn vastgemaakt, brandt het waarschuwingslampje gedurende 33 seconden voordat het automatisch wordt uitgeschakeld.

 • Als de auto harder rijdt dan 22 km/u, knippert het waarschuwingslampje en klinkt een geluidssignaal. Het waarschuwingslampje gaat uit zodra alle inzittenden de gordel hebben vastgemaakt.

 • Als de passagiers achterin de veiligheidsgordel niet vastmaken, gaat het waarschuwingslampje na 33 seconden automatisch uit.

Waarschuwing 若安全带未系报警功能异常,请勿使用相关座椅,并请立即联系服务中心检查安全带功能。

Als de gordelverklikker defect raakt, gebruik de stoel dan niet en neem onmiddellijk contact op met NIO voor inspectie.

Dragen van de veiligheidsgordels

Gebruik de veiligheidsgordels correct als volgt:
 1. Trek de veiligheidsgordel bij de gordeltong gelijkmatig over uw lichaam. Zorg ervoor dat de schouderriem over de schouder loopt, terwijl de heupgordel over het bekken wordt geplaatst. Plaats de veiligheidsgordel nooit over de hals of de buik. Steek de gordeltong in de gesp, tot u een klik hoort die aangeeft dat de gordel vastzit.

 2. Druk op de knop en schuif de gordel omhoog of omlaag om de hoogte correct aan te passen. Laat de knop los zodra de hoogte van de gordel correct is afgesteld. Om te controleren of de gordel goed vastzit in de gesp, moet u stevig trekken aan het schoudergedeelte van de gordel.

Om de veiligheidsgordel los te maken, moet u op de rode knop van de gesp drukken zodat de gordeltong loskomt. Leid de gordel met de hand terug, zodat het oprollen vlotter gaat.

Waarschuwing 佩戴安全带前请先调整好座椅靠背及头枕,充分发挥安全带的保护作用。佩戴安全带过松或过紧都可能在发生事故时带来人身伤害。 孕妇佩戴安全带时请将安全带均匀地通过胸部并尽可能低地在髋部穿过,保持安全带平展紧贴,避免发生事故时安全带勒紧而使胎儿及孕妇造成严重伤害。
 • Zorg ervoor dat de rugleuning en hoofdsteun correct zijn geplaatst voordat u een veiligheidsgordel omdoet, zodat de veiligheidsgordel de inzittende zo volledig mogelijk kan beschermen.

 • Een te losse of te strakke veiligheidsgordel kan bij een aanrijding letsel veroorzaken.

 • Voor een zwangere inzittende moet de veiligheidsgordel gelijkmatig over de borst rusten en zo laag en plat mogelijk om de heupen. Als u dit niet doet, kan dit ernstig letsel veroorzaken bij zowel de ongeboren baby als de moeder als de veiligheidsgordel bij een ongeval te strak om het lichaam zit.

Airbags

Instructies voor airbags

Als beveiligingssysteem is de airbag een aanvulling op de veiligheidsgordel. Airbags kunnen bij een ernstig ongeval snel worden opgeblazen om het hoofd en de borstkas van de inzittende te beschermen en de ernst van eventuele letsels te beperken. Ze kunnen letsels van de ledematen en het lichaamsoppervlak echter niet voorkomen. Inzittenden worden alleen maximaal beschermd wanneer zowel airbags als veiligheidsgordels op de juiste wijze worden gebruikt.

Uw auto is uitgerust met botsingssensoren. Bij een frontale of zijdelingse aanrijding die voldoet aan de voorwaarden voor activering van het airbagsysteem, worden de betreffende airbags geactiveerd. De gasgenerator in de airbag geeft dan gas af met een bepaalde druk, waardoor het deksel van de airbag opent en de gehele airbag wordt gevuld. De airbag vormt dan een beschermende bufferlaag die de inzittende beschermt en het risico op letsel of overlijden vermindert.

Het airbagsysteem bestaat uit airbags voorin en zijairbags. De aanwezigheid van een airbag wordt aangegeven met het woord "AIRBAG" op alle plekken waar zich een airbag bevindt.

 • De airbags voorin omvatten de hoofdairbags in het midden van het stuurwiel en in de hemelbekleding aan passagierszijde;

 • Er bevinden zich zij-airbags aan beide zijden van de bestuurdersstoel en aan de buitenzijde van de voorpassagiersstoel. De gordijnairbags zitten boven bij de hemelbekleding aan beide zijden van de auto, van A- tot C-stijl.

 1. Voorairbag aan bestuurderszijde

 2. Voorairbag aan passagierszijde

 3. In de stoelen gemonteerde zij-airbags

 4. Gordijnairbags

 5. Middenairbag voorin

Waarschuwing 安全气囊作为辅助安全系统,不能替代安全带的保护作用,只有与安全带一起配合使用,才能为乘客提供最佳的保护作用,因此车内所有乘客务必系好安全带并保持正确的坐姿。
 • Airbags zijn aanvullende veiligheidssystemen en geen vervanging van veiligheidsgordels. Een airbag kan uw veiligheid alleen maximaliseren als deze samen met de veiligheidsgordel wordt gebruikt. Alle inzittenden moeten dus altijd de veiligheidsgordel goed dragen en op de juiste zitpositie zitten.

 • De bestuurder moet minimaal 25 cm van het stuurwiel zitten, omdat hij of zij door de airbag gewond kan raken als deze met grote kracht wordt geactiveerd.

 • Kinderen mogen niet op de voorpassagiersstoel zitten als de voorpassagiersairbag is ingeschakeld. Bij een ongeval kan de impact van een geactiveerde airbag ernstig letsel bij kinderen veroorzaken.

 • Leg geen voorwerpen op de voorpassagiersstoel. Deze voorwerpen liggen dan in het activeringsgebied van de airbag en kunnen worden weggeworpen als de airbag wordt geactiveerd wanneer de auto in een noodgeval afremt. Hierdoor kunnen inzittenden gewond raken.

 • Het airbagsysteem kan slechts één keer bescherming bieden. Als de airbag is geactiveerd, moet u deze laten vervangen. De airbag wordt bij bepaalde ongevallen niet geactiveerd. Neem altijd onmiddellijk contact op met NIO om te controleren of het airbagsysteem nog goed werkt; het wordt dan gecontroleerd en waar nodig vervangen.

 • Bij schade aan of scheuren in het airbagpaneel mag u de auto niet meer gebruiken en moet u onmiddellijk contact opnemen met NIO.

 • Als het airbagsysteem in de tien jaar na de productiedatum nooit geactiveerd is geweest, maak dan een afspraak met NIO om het te laten vervangen. Laat de vervanging van het airbagsysteem noteren en bewaar die aantekening; als de auto wordt verkocht, moet deze aantekening aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

 • Het is niet toegestaan om componenten van het airbagsysteem, inclusief airbaglabels, aan te brengen of te verwijderen.

 • Er kunnen rook en een fijn poeder vrijkomen als de airbag wordt geactiveerd. Het fijne poeder is niet giftig, maar kan er wel voor zorgen dat inzittenden zich niet lekker voelen.

 • Wanneer er stoelhoezen worden gebruikt, mogen deze niet in het gebied rond de zijairbags voor de voorstoelen worden aangebracht. Wanneer dat wel gebeurt, kunnen de zijairbags mogelijk minder goed beschermen.

 • Plaats geen voorwerpen in het activeringsgebied van de gordijnairbags (inclusief stijlen, hemelbekleding en handgrepen). Inzittenden mogen niet tegen de portieren leunen. Wanneer ze dat wel doet, kunnen ze letsel oplopen als een gordijnairbag wordt geactiveerd.

 • Hang geen harde voorwerpen (zoals kledinghangers, fruit of glazen flessen) aan de kledinghaken in de auto. Wanneer ze dat wel doet, kunnen ze letsel oplopen als een gordijnairbag wordt geactiveerd.

 • Leg uw voeten, knieën of andere lichaamsdelen nooit op of in de buurt van de airbagpanelen. Plaats of hang geen voorwerpen aan of in de buurt van airbagpanelen. Wanneer u dat wel doet, kunnen de airbags minder goed werken en kan er letsel ontstaan wanneer een airbag wordt geactiveerd.

 • Breng nooit elektronische apparaten (zoals een tolbadge) aan op de voorruit aan passagierszijde. Wanneer u dat wel doet, kan er letsel ontstaan als de voorpassagiersairbag wordt geactiveerd.

 • Plaats, hang of installeer nooit voorwerpen op of in de buurt van het instrumentenpaneel aan passagierszijde. Wanneer u dat wel doet, kan er letsel ontstaan als een airbag wordt geactiveerd.

 • Pas de hemelbekleding van de auto nooit aan. Wanneer dat wel gebeurt, kunnen de voorpassagiersairbag en gordijnairbag mogelijk minder goed werken, en kan er letsel ontstaan als ze worden geactiveerd.

 • Leg of hang nooit zware voorwerpen of voorwerpen met scherpe randen aan de zonneklep voor de voorpassagier. Wanneer u dat wel doet, kan er letsel ontstaan als de voorpassagiersairbag wordt geactiveerd.

 • De rook en stof die tijdens het snel activeren van de airbags ontstaan, kunnen huid- of oogirritatie, brandblaren of andere brandwonden veroorzaken, en de vezels van de airbags kunnen tot krassen of brandwonden op de huid leiden.

Voorwaarden voor airbag-activering

De airbags worden in de volgende gevallen opgeblazen:
 1. De auto raakt met hoge snelheid een muur of voertuig.

 2. De auto raakt een trottoirband.

 3. De auto valt in een diepe greppel.

 4. De auto wordt met grote snelheid zijdelings aangereden door een ander voertuig.

 5. De auto rijdt met een schok naar voren en raakt het wegoppervlak hard.

In de volgende gevallen worden de airbags mogelijk niet opgeblazen en moeten de inzittenden worden beschermd door het correct dragen van de veiligheidsgordels:

 1. De auto raakt een boom, een paal of een ander hoog en smal/dun voorwerp.

 2. De auto wordt langs achter aangereden door een ander voertuig.

 3. De auto kantelt.

 4. De auto botst tegen de achterkant van een vrachtwagen of schuift eronder.

 5. De voorhoek van de auto botst tegen een ander voertuig.

 6. De voorhoek van de auto botst tegen een muur.

 7. De auto komt zijdelings tegen een paal terecht.

 8. De voorflank van de auto wordt onder een bepaalde hoek aangereden door een ander voertuig.

 9. De zijkant van de auto wordt onder een bepaalde hoek aangereden door een ander voertuig.

 10. De auto wordt zijdelings aangereden door een ander voertuig.

Waarschuwingsindicator airbag

De airbag-waarschuwingsindicator op het digitale instrumentenpaneel geeft de status van de airbags aan. Als de indicator aan is nadat het instrumentenpaneel wordt ingeschakeld, mag u de auto niet gebruiken en moet u onmiddellijk contact opnemen met NIO.

De voorairbags uitschakelen

Omdat de airbags snel worden opblazen en met grote kracht openklappen, moet de afstand tussen de voorairbags en de inzittenden voorin minstens 25 cm bedragen. Als een kind of iemand met speciale medische behoeften op de voorpassagiersstoel zit, moet u Instellingen onderaan het middendisplay openen en tikken op Rijden > Voorpassagiersairbag om de airbag voor de passagier voorin uit te schakelen. Het pictogram verschijnt dan bovenaan het middendisplay om u eraan te herinneren dat de voorpassagiersairbag is uitgeschakeld. Dit kan het risico op ernstige verwondingen van kwetsbare personen verminderen.

Acties na het uitklappen van de airbags

Wanneer een aanrijding plaatsvindt en de airbags zijn uitgeklapt, onderneemt de auto automatisch de volgende acties om de veiligheid van de inzittenden te waarborgen:
 • De auto wordt ontgrendeld, zodat inzittenden of hulpverleners de portieren kunnen openen.

 • De alarmknipperlichten worden geactiveerd om de locatie van de auto aan te geven en andere voertuigen die langs achteren naderen te waarschuwen.

 • Het hoogspanningssysteem wordt uitgeschakeld om de veiligheid van de inzittenden te waarborgen.

 • De zijruiten worden geopend om te voorkomen dat inzittenden in de auto vastzitten als de auto te water is geraakt.

 • Het geheugen van de bestuurdersstoel wordt uitgeschakeld, om te voorkomen dat deze stoel in een positie komt waarin de bestuurder vastzit.

 • De leeslampjes worden ingeschakeld, vooral om de hulpverlening ’s nachts gemakkelijker te maken.

Kinderslot

De kinderslotfunctie is standaard uitgeschakeld. De functie moet worden ingesteld voordat ze wordt ingeschakeld. Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Portieren en ruiten om de huidige instellingen van de kinderslotfunctie weer te geven.

Kinderslot handmatig in- of uitschakelen

Tik op Kinderslot – achterportieren/-ruiten (licht op als de functie is ingeschakeld). Tik nogmaals om de functie uit te schakelen.

Als het kinderslot van een portier/ruit niet wordt in- of uitgeschakeld, verschijnt een pop-up op het middendisplay. Herhaal de handeling tot het lukt.

Voorzichtigheid 儿童锁开启时,请勿单独将儿童留在车内,以免造成意外伤害。
 • Wanneer kinderbeveiligingssloten zijn ingeschakeld, laat kinderen dan niet onbeheerd achter in het voertuig. Dit kan leiden tot letsel of overlijden.

 • Nadat u kinderbeveiligingssloten hebt ingeschakeld, controleert u de status opnieuw.

Kinderzitje

Kinderen jonger dan 12 jaar of kleiner dan 1,50 meter moeten in een kinderzitje of op een zitverhoger zitten om voldoende beschermd te zijn. Kinderen mogen in de auto in geen geval in de armen of op de schoot worden gehouden.

Gebruik alleen een zitje dat geschikt en passend is voor het kind, en dat voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. Controleer altijd het label en de gebruiksaanwijzing wanneer u een kinderzitje kiest. Volg bij de installatie en het gebruik van een kinderzitje altijd de relevante wet- en regelgeving, de instructies van de fabrikant van het zitje, en deze handleiding.

Belangrijke instructies voor het gebruik van een kinderzitje

Correct gebruik van een kinderzitje kan het risico op letsel aanzienlijk verminderen of de ernst van letsels bij een ongeval beperken. Houd bij het gebruik van een kinderzitje rekening met de volgende tips:
 • Het wordt afgeraden om een kinderzitje te installeren op de middelste zitplaats van de achterbank.

 • Zet de voorpassagiersstoel in de hoogste stand wanneer u op deze stoel een kinderzitje vastzet met behulp van de veiligheidsgordel.

 • Zorg ervoor dat uw kind in een kinderzitje zit en de veiligheidsgordel van het zitje correct draagt.

 • Laat uw kind nooit onbeschermd meerijden in de auto.

 • Plaats nooit meer dan één kind in een kinderzitje.

 • Laat een kind nooit in de armen van een inzittende houden.

 • Zorg ervoor dat er geen harde of scherpe voorwerpen op het kinderzitje liggen. Als u dit niet doen, kunnen dergelijke voorwerpen bij een ongeval verwondingen veroorzaken.

 • Bij het installeren van een naar achteren gericht kinderzitje op de achterbank, kan het nodig zijn om de overeenkomstige voorstoel wat meer naar voren te zetten. Wanneer u een naar voren gericht kinderzitje op de achterbank installeert, is het mogelijk dat u de hoofdsteun op die plaats moet verstellen.

 • Laat een kind nooit zonder toezicht in de auto achter, zelfs niet als het in een kinderzitje zit.

 • Laat kinderen tijdens het rijden nooit op hun stoel staan of op hun knieën zitten. Bij een ongeval zou het kind dan uit de auto geslingerd kunnen worden, met letsel of zelfs de dood van het kind en andere inzittenden tot gevolg.

 • Volg altijd de instructies van de fabrikant van het kinderzitje voor correct gebruik van de veiligheidsgordel voor optimale bescherming.

 • Zorg er altijd voor dat het kinderzitje correct geïnstalleerd is en goed vast zit, zelfs als er geen kind in het zitje zit. Als u dit niet doet, kan het zitje bij een aanrijding of noodstop andere inzittenden verwonden.

 • Wanneer een kind in een kinderzitje zit, moet u er om het risico op letsel te beperken altijd voor zorgen dat het kind niet tegen het portier, de buitenkant van de stoel of een carrosseriestijl leunt, of het hoofd of lichaam onder de dakoverspanning houdt, waar de zij-airbags of gordijnairbags uitklappen bij een ongeval.

Soorten kinderzitjes

Gebruik uitsluitend een goedgekeurd kinderzitje dat geschikt is voor uw kind. Kinderen die groter zijn dan 1,50 m kunnen de veiligheidsgordels van de auto gebruiken. Kinderzitjes moeten voldoen aan de relevante regelgeving en normen.

Tabel 1. Tabel kinderbeveiligingssystemen
Toegestane gewichtsgroepen* 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Stoelpositie Bestuurder 1 e zitrij passagier 2 e zitrij links 2 e zitrij midden 2 e zitrij rechts
Passagiersairbag UIT Passagiersairbag AAN
Zitpositie geschikt voor universeel met gordel (ja/nee) n.v.t. Ja (*a) Nee Ja Ja (*b) Ja
‘i-Size’-zitpositie (ja/nee) n.v.t. Nee Nee Ja Nee Ja
Zitpositie geschikt voor zijdelingse bevestiging (L1/L2)* n.v.t. Nee Nee Nee Nee Nee
Grootste geschikt voor achterwaarts gerichte bevestiging (R1/ R2X/ R2/ R3)* n.v.t. Nee Nee R1/R2X/R2/R3 Nee R1/R2X/R2/R3
Grootste geschikt voor voorwaarts gerichte bevestiging (F1/ F2X /F2/ F3)* n.v.t. Nee Nee F2X/F2/F3 Nee F2X/F2/F3
Grootste geschikt voor bevestiging zitverhoger (B2/B3)* n.v.t. Nee Nee B2/B3 Nee B2/B3
Geschikt voor steunpoot n.v.t. Ja Nee Ja Nee Ja

Noten:

* De gewichtsgroepen en categorieën van kinderzitjes zijn gedefinieerd volgens de normen ECE R16 en R44. In de specificaties van het kinderzitje vindt u tot welke categorie het zitje behoort. Het kinderzitje moet geschikt zijn volgens de leeftijd, het gewicht en de grootte van het kind.

(a) Als het absoluut noodzakelijk is dat u een kinderzitje op de passagiersstoel voorin plaatst, mag u zeker niet vergeten om de voorpassagiersairbag uit te schakelen. Zet de voorpassagiersstoel in zijn hoogste stand voordat u er een universeel kinderbeveiligingssysteem op bevestigt. Verstel of verwijder de hoofdsteun als deze hindert bij het afstellen van het kinderbeveiligingssysteem.

(b) Het is verboden om een kinderzitje met een apart basisonderstel of een steunpoot te plaatsen op de middelste zitplaats van de 2 e zitrij.

Tabel 2. Door NIO aanbevolen kinderzitjes
Groep Fabrikant Model Bevestiging
0 & 0+ Besafe iZi CombiX4 ISOFIX ISOFIX-bevestiging met steunpoot, naar achteren gericht
Tot 13 kg
I
9–18 kg
II Cybex Solution Z i-Fix ISOFIX-bevestiging, naar voren gericht
15–25 kg
III Graco Booster Basic ISOFIX met gordelbevestiging, naar voren gericht
22–36 kg

NIO adviseert uw kinderen in een geschikt en passend kinderbeveiligingssysteem op de 2 e zitrij links of rechts te plaatsen. Dit kinderbeveiligingssysteem moet in het voertuig bevestigd zijn met ISOFIX, een steunpoot, of met de veiligheidsgordel. Voor de beste bescherming van uw jongere kinderen, gebruikt u best een aanbevolen naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem voor kinderen die minder dan 18 kg wegen.

Aanbevolen Q6 kinderbeveiligingssysteem: Cybex Solution Z i-Fix

Aanbevolen Q10 kinderbeveiligingssysteem: Graco Booster Basic

Een kinderzitje kiezen en installeren

Raadpleeg het hieronder afgebeelde label voor de airbag, dat is aangebracht op de zonneklep van de voorpassagier.

Als u een kinderzitje op de voorpassagiersstoel wilt plaatsen, zorg er dan altijd voor dat de voorpassagiersairbag is uitgeschakeld. Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden > Voorpassagiersairbag om deze airbag uit te schakelen. Zodra u dat doet, verschijnt het pictogram bovenaan het middendisplay om u eraan te herinneren dat de voorpassagiersairbag is uitgeschakeld.

Neem uw kind veilig mee in de auto op de buitenste zitplaatsen achterin, in een voor de leeftijd, het gewicht en de lengte van het kind passend kinderzitje of met een geschikte veiligheidsgordel:

 • Baby’s en jonge kinderen tot 13 kg kunnen in een naar achteren gericht kinderzitje zitten, dat op de achterbank is bevestigd.

 • Voor peuters en kleuters van 9 kg tot 18 kg adviseren we het gebruik van een naar achteren gericht kinderzitje op de achterbank, vastgezet met een veiligheidskussen of een geïntegreerde vijfpuntsgordel.

 • Jonge kinderen van 15 kg tot 25 kg kunnen in een naar voren gericht kinderzitje worden geplaatst, dat met een veiligheidsgordel wordt vastgezet op de achterbank.

 • Kinderen die tussen 22 kg en 36 kg wegen en kleiner zijn dan 1,50 meter kunnen op een zitverhoger worden gezet, die met een veiligheidsgordel op de achterbank is bevestigd.

Waarschuwing 安全带上部必须从肩部通过且紧贴上身,不得紧贴颈部;安全带下部必须从髋部通过且紧贴下身,不得紧贴腹部。

De bovenste gordel moet plat over de schouder en borst liggen en nooit over de nek; de onderste gordel moet plat over het bekken liggen en nooit over de onderbuik.

Een kinderzitje installeren

Voordat u een kinderzitje installeert, moet u de instructies van de fabrikant zorgvuldig lezen en controleren of het zitje in uw auto kan worden geïnstalleerd. U kunt kiezen voor een kinderzitje dat wordt bevestigd met een veiligheidsgordel of een zitje dat gebruik maakt van het ISOFIX-systeem. We adviseren een ISOFIX-zitje.

 • Installatie van een met de gordel bevestigd kinderzitje

  Om een kinderzitje op de achterbank te installeren, moet u de veiligheidsgordel over het zitje leiden en de gordel vastklikken. Zorg ervoor dat de gordel niet gedraaid is. Trek de gordel strak aan en neem alle speling weg.

 • Een ISOFIX-zitje installeren

  Beide buitenste zitplaatsen op de achterbank zijn uitgerust met ISOFIX ankerpunten. Deze bevinden zich onder de met "ISOFIX" gemarkeerde decoratieve klep over de verbinding tussen de rugleuning en het zitkussen. Open de decoratieve klep en schuif het onderste gedeelte van het kinderzitje op de ISOFIX ankerpunten.

  1. Til de met ISOFIX gemarkeerde decoratieve klep op en schuif het onderste deel van het kinderzitje op de verankeringspunten tot u het zitje hoort vastklikken.

  2. Leid de bevestigingsriem ("top tether") van het kinderzitje onder hoofdsteun door naar achteren en bevestig die riem dan aan het ankerpunt aan de achterzijde van de achterbank.

  3. Trek aan het kinderzitje om na te gaan of het goed op zijn plaats vastzit.

Waarschuwing 固定装置仅用于安装ISOFIX接口儿童座椅,非儿童座椅物件禁止连接此固定装置,以免造成人身伤害。安装和拆卸安全座椅请按照座椅说明书及车辆指导操作,未正确操作将可能造成儿童或其他乘客受伤。
 • De ISOFIX-bevestigingspunten zijn uitsluitend ontworpen voor kinderzitjes met het ISOFIX-systeem. Om letsel te voorkomen, moet u nooit andere objecten beveiligen met ISOFIX.

 • Volg altijd de instructies van de fabrikant van het kinderzitje en deze handleiding bij het installeren en demonteren van een kinderzitje. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel bij uw kind of andere passagiers.

Multi Collision Braking (MCB)

Multi Collision Braking (MCB) is standaard op de EL7. Bij bepaalde soorten botsingen activeert het voertuig de remmen om een secundaire aanrijding te helpen voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Om een secundaire botsing te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken, worden de remmen automatisch geactiveerd om de auto tot stilstand te brengen. De remlichten en de alarmknipperlichten worden geactiveerd, en de knipperlichten blijven werken nadat de auto tot stilstand is gekomen. Dan wordt ook de elektrische handrem automatisch aangetrokken.

In een situatie waar het niet wenselijk is om de auto te stoppen, kunt u de werking van deze functie opheffen door het gaspedaal in te trappen.

Deze functie kan alleen in werking treden als het remsysteem na de primaire botsing voldoende intact is.

Huisdiermodus

Wanneer het voertuig in Parkeerstand wordt gezet, gaat u naar de pagina Instellingen op de bedieningsbalk onderaan het centrale display, en tikt u op Comfortabele omgeving > Huisdiermodus om de huisdiermodus in te schakelen. U kunt uw huisdieren zo nodig een tijdje in uw voertuig achterlaten. Nadat u uw voertuig op slot doet en vertrekt, zal uw voertuig een geschikte temperatuur behouden om de veiligheid van uw huisdieren en voertuig te garanderen. U kunt de Huisdiermodus handmatig uitschakelen op het centrale display of in uw mobiele APP wanneer dat nodig is.

Nadat u de Huisdiermodus op ON hebt gezet en uw voertuig met goed gevolg hebt afgesloten, zal de luchtstroom van de airconditioning, de ventilatiemodus en de interne en externe circulatie in de automatische modus komen (de temperatuur in uw voertuig is standaard 22 ℃ en kan handmatig worden ingesteld). Op het centrale display verschijnt de temperatuur in het interieur en de melding dat er doelbewust huisdieren in het voertuig zijn achtergelaten. De helderheid van het display van het instrumentenpaneel en het HUD-display wordt op het minimum afgesteld, en de helderheid van het centrale display wordt op 50% afgesteld. Op dat moment wordt de NOMI-spraakgestuurde wekfunctie uitgeschakeld, is de knop voor ruitverstelling niet beschikbaar en wordt het kinderslot voor de achterportieren en -ruiten geactiveerd om de veiligheid van uw huisdieren en voertuig te waarborgen.

De Huisdiermodus is standaard uitgeschakeld voor elke rit, en eenmaal ingeschakeld kan deze de vorige status aanhouden, zelfs als van account wordt gewisseld.

Voorzichtigheid 宠物模式
 • De Huisdiermodus is alleen ontworpen om tijdelijk huisdieren in het voertuig te houden. Laat kinderen niet alleen achter in het voertuig.

 • De Huisdiermodus kan niet samen met de modus Ingeschakeld houden of de Kampeermodus worden ingeschakeld.

 • Als de Huisdiermodus is ingeschakeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand tijdelijk niet beschikbaar. Wanneer de Huisdiermodus is uitgeschakeld en het voertuig is vergrendeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand weer beschikbaar.

 • Wanneer de Huisdiermodus is ingeschakeld, is een systeemupgrade of schakelen verboden.

 • De Huisdiermodus kan alleen worden ingeschakeld wanneer het voertuig in PARK staat en alle portieren zijn gesloten, maar niet in de modus Slepen/wassen.

 • Als de Huisdiermodus is ingeschakeld, zal de NIO-app u om de twee uur laten weten dat uw huisdier in het voertuig zit. U wordt via een bericht op de hoogte gebracht zodra de resterende actieradius minder dan 60 km is en het voertuig niet wordt opgeladen. Wanneer de resterende actieradius minder dan 10 km is, wordt de Huisdiermodus automatisch geannuleerd en worden de ruiten voor de veiligheid van het huisdier op een kier gezet.

 • Wanneer er een uitzondering optreedt in het hoogspannings- of klimaatregelsysteem, wordt de Huisdiermodus automatisch afgesloten en worden de ruiten voor de veiligheid van het huisdier op een kier gezet.

Ingeschakelde Wegloopmodus

Wanneer het voertuig in de parkeerstand staat, gaat u naar de pagina Instellingen vanaf de bedieningsbalk onder aan het centrale display en tikt u op Voorzieningen> Ingeschakelde wegloopmodus om de wegloopmodus in te schakelen. anneer u het voertuig tijdelijk moet verlaten (zoals bij het kopen van koffie of ontbijt, enz.), kunt u de cabine in een comfortabele staat houden, zodat u rit aangenaam blijft wanneer u terugkomt. U kunt de Ingeschakelde Wegloopmodus handmatig uitschakelen op het centrale display indien nodig.

Wanneer de Ingeschakelde Wegloopmodus aan staat, blijven de instellingen van de airconditioning, stoelverwarming, -ventilatie, -massage en ruitenwisserstatus ongewijzigd wanneer u het voertuig verlaat nadat u het vergrendeld hebt. U kunt de duur instellen voor de Ingeschakelde Wegloopmodus en verlichting. NOMI-spraakactivering uitgeschakeld wanneer het voertuig in deze modus staat.Na het bereiken van de ingestelde duur wordt deze automatisch uitgeschakeld.

De Ingeschakelde Wegloopmodus is standaard uitgeschakeld voor elke rit. Eenmaal ingeschakeld kan deze de vorige instellingen behouden, zelfs als het account wordt gewijzigd.

Voorzichtigheid 离车不下电模式
 • De modus Ingeschakeld houden is ontworpen om een comfortabel klimaat in het voertuig te behouden wanneer passagiers het voertuig tijdelijk verlaten. Laat kinderen of huisdieren niet alleen achter in het voertuig.

 • De modus Ingeschakeld houden kan niet worden aangezet in combinatie met de Huisdiermodus of Kampeermodus.

 • Als de modus Ingeschakeld houden is ingeschakeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand tijdelijk niet beschikbaar. Wanneer de modus Ingeschakeld houden is uitgeschakeld en het voertuig is vergrendeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand weer beschikbaar.

 • De modus Ingeschakeld houden kan alleen worden aangezet wanneer het voertuig in PARK staat, maar niet in de modus Slepen/wassen.

 • Wanneer de modus Ingeschakeld houden is ingeschakeld, is een systeemupgrade of schakelen verboden.

 • U wordt via een bericht op de hoogte gebracht zodra de resterende actieradius minder dan 60 km is en het voertuig niet wordt opgeladen. Wanneer de resterende actieradius minder dan 10 km is, wordt de modus Ingeschakeld houden automatisch afgesloten.

 • Wanneer er een storing optreedt in het hoge-spannings- of klimaatbeheersingssysteem, wordt de modus Ingeschakeld houden automatisch afgesloten.

Kampeermodus

Wanneer het voertuig in Parkeerstand wordt gezet, gaat u naar de pagina Instellingen op de bedieningsbalk onderaan het centrale display, en tikt u op Comfortabele omgeving > Kampeermodus om de Kampeermodus in te schakelen. Wanneer u de interne stroomvoorziening lange tijd moet gebruiken (bv. bij het buiten kamperen), draagt dit ertoe bij dat een veilige en comfortabele kampeerbeleving wordt gerealiseerd. U kunt de Kampeermodus handmatig uitschakelen op het centrale display of in de mobiele app wanneer dat nodig is.

Zet de Kampeermodus aan, de airconditioner aan, de temperatuur van de voorste en achterste rij standaard op 25 ℃, zet de luchtcirculatie aan, stel de luchtzuivering in op Stille modus, sluit tegelijkertijd alle schermen in de auto volgens de door u ingestelde schermuitschakeltijd, en de binnenverlichting en de portieren/ruiten kunnen worden aangepast volgens de instellingsopties. De NOMI-spraakgestuurde wekfunctie is in dit geval uitgeschakeld.

De Kampeermodus is standaard uitgeschakeld voor elke rit, en eenmaal ingeschakeld kan deze de vorige status aanhouden, zelfs als van account wordt gewisseld.

Voorzichtigheid 露营模式
 • De Kampeermodus kan niet worden aangezet in combinatie met de Huisdiermodus of de modus Ingeschakeld houden.

 • De Kampeermodus kan alleen worden aangezet wanneer het voertuig in PARK staat, maar niet in de modus slepen/wassen.

 • Als de Kampeermodus is ingeschakeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand tijdelijk niet beschikbaar. Wanneer de Kampeermodus is uitgeschakeld en het voertuig is vergrendeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand weer beschikbaar.

 • Wanneer de Kampeermodus is ingeschakeld, is een systeemupgrade of schakelen verboden. Ontgrendelen bij naderen en Vergrendelen bij verlaten zijn tijdelijk uitgeschakeld en worden opnieuw ingeschakeld wanneer de Kampeermodus wordt afgesloten. Het wordt aanbevolen om de klimaatregeling aan te zetten in verband met de luchtcirculatie.

 • U wordt via een bericht op de hoogte gebracht zodra de resterende actieradius minder dan 60 km is en het voertuig niet wordt opgeladen. Als de resterende actieradius minder dan 10 km is, wordt de Kampeermodus automatisch afgesloten en worden ruiten op een kier gezet.

 • Wanneer de Kampeermodus is aangezet en het voertuig van binnenuit is vergrendeld, wordt, als iemand het portier opent en het voertuig verlaat, het middendisplay verlicht en worden personen die nog in het voertuig zitten ervan op de hoogte gebracht dat het voertuig is ontgrendeld.

 • Wanneer er een storing optreedt in het hoogspannings- of klimaatregelsysteem, wordt de Kampeermodus automatisch afgesloten en worden de ruiten op een kier gezet.

Bewaking levende wezens in de auto

Wanneer er kinderen of dieren in de auto aanwezig zijn, worden deze door het voertuig gedetecteerd waarna het voertuig om de vijf minuten een foto maakt van de situatie in het interieur. Deze foto's worden naar uw NIO-app verstuurt zolang u met internet bent verbonden. Als de vensters dicht staan, opent het voertuig de vensters automatisch 5% om de veiligheid van de kinderen en dieren in het voertuig te verzekeren.

Waarschuwing frontale aanrijding (FCW)

Waarschuwing frontale aanrijding geeft visuele, hoorbare en voelbare waarschuwingen als het systeem vaststelt dat er een mogelijk risico bestaat op een aanrijding tussen uw voertuig en een voertuig, motorfiets, fiets of voetganger vóór u.

Voor detectie van voertuigen, voetgangers of fietsers die zich in dezelfde richting vóór u bewegen, werkt Waarschuwing frontale aanrijding alleen als u sneller dan 4 km/u rijdt.

Waarschuwing 前向碰撞预警仅供参考,无法替代您的注意力与判断。
 • Botsingswaarschuwing is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw aandacht en oordeel.

 • Botsingswaarschuwing is alleen bedoeld om frontale botsingen te voorkomen en werkt niet wanneer het voertuig achteruit rijdt.

 • Als rijhulpfunctie kan de botsingswaarschuwing niet alle situaties in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden aan en kan het voertuigen in alle situaties niet detecteren. Verschillende factoren kunnen een ongeldige, ongepaste of vroegtijdige waarschuwing veroorzaken.

 • U moet te allen tijde aandacht besteden aan het verkeer en de wegomstandigheden en u nooit afhankelijk opstellen van de botsingswaarschuwing om u te waarschuwen voor een mogelijke aanrijding. Als u dit niet doet, kan dit persoonlijk letsel of voertuigschade veroorzaken.

 • Test om veiligheidsredenen nooit het gebruik van de botsingswaarschuwing wanneer u andere voertuigen voetgangers tegemoet rijdt. Als u een gevaarlijke situatie tegenkomt, wacht dan nooit tot de botsingswaarschuwing ingrijpt voordat u actie onderneemt.

 • U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het voldoen aan de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Waarschuwing frontale aanrijding om deze functie in of uit te schakelen.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Timing om de waarschuwingstijd aan te passen.

Wanneer Waarschuwing frontale aanrijding wordt geactiveerd, geeft de dynamische omgevingssimulatie een visuele waarschuwing weer.

Waarschuwing 当前向碰撞预警关闭后,车辆不会对可能的碰撞进行预警提示。建议您不要关闭该功能。该功能会在车辆系统重新启动时开启。

Wanneer Forward Collision Warning is uitgeschakeld, waarschuwt uw voertuig u niet voor een mogelijke aanrijding. Het uitschakelen van deze functie wordt afgeraden.

Deze functie wordt ingeschakeld wanneer het systeem van het voertuig opnieuw wordt opgestart.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Waarschuwing frontale aanrijding werkt mogelijk niet vanwege storingen van de cameradetectie in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • De verminderd zicht in donkere omgevingen, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel, wat leidt tot slechte herkenning.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Het zicht van de camera wordt gestoord door direct zonlicht of andere lichtbronnen.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

 • De camera kan zich niet scherpstellen of werkt niet goed.

Waarschuwing frontale aanrijding werkt mogelijk niet vanwege storingen van de LiDAR-detectiesensor in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • Het venster van de LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, lakbeschermingsfolie, folie, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw enzovoort.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden door bepaalde verkeersborden en afzettingspilonnen op snelwegen of viaducten.

Alleen voertuigen die in aanmerking komen en in dezelfde richting rijden als uw voertuig, activeren de Waarschuwing frontale aanrijding. Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Dieren.

 • Verkeerslichten.

 • Muren.

 • Barrières (verkeerskegels, enz.)

 • Andere niet-voertuigen

Voorzichtigheid 该功能无法保证在所有情形下都识别到特殊车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,三轮车、尾灯损坏或者尾部轮廓不明显的车辆、尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Deze functie kan niet garanderen dat alle speciaal gevormde voertuigen onder alle omstandigheden kunnen worden geïdentificeerd. U moet extra opletten, vooral 's nachts. Speciaal gevormde voertuigen kunnen o.a. zijn: driewielers, voertuigen met een beschadigd achterlicht, onduidelijk achtercontour of geblokkeerde achterinrichting, onregelmatig gevormde voertuigen, voertuigen met een achtercarrosserie lager dan een bepaalde hoogte of onbeladen transportmiddelen voor het vervoer van voertuigen.

 • Deze functie kan stilstaande of langzaam rijdende voertuigen niet opmerken, vooral 's nachts wanneer de bestuurder extra moet opletten.

 • Deze functie kan ten onrechte worden geactiveerd wanneer het voertuig naar speciale plaatsen moet worden gereden, zoals een autotrekker of een sloper.

Waarschuwing frontale aanrijding zal niet werken zoals bedoeld als het object zich niet recht voor het voertuig bevindt in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het reageert niet op objecten die zich in de dode zone van de sensoren bevinden, met inbegrip van de dode zones in de hoek, aan de zijkant of aan de achterkant van het voertuig.

 • Het object kan onjuist zijn geselecteerd of worden gemist wanneer het voertuig een bocht nadert of door een bocht rijdt.

 • Het object kan buiten het detectiebereik vallen of de afstand tot het object kan fout worden ingeschat als het voertuig zich op een helling bevindt.

 • Wanneer slechts een deel van het voertuig in de aangrenzende rijstrook zich plots voor uw voertuig begeeft (in het bijzonder grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens), wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

 • Wanneer uw voertuig zich plotseling voorbij de achterkant van een voorliggend voertuig beweegt of wanneer andere voertuigen zich plotseling voor uw voertuig bewegen, wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

Waarschuwing frontale aanrijding werkt mogelijk niet zoals bedoeld in afwijkende of complexe verkeerssituaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Een groot aantal voetgangers, fietsen, elektrische fietsen of dieren.

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen.

 • Bochtige wegen en scherpe bochten.

 • Wegen bergop of bergaf.

 • Hobbelige wegen.

 • In- en uitritten van tunnels.

Waarschuwing 以下操作可能导致前向碰撞预警不会发出警报,包括但不限于:当驾驶员已经在进行制动时,前向碰撞预警可能不会发出警报。

Forward Collision Warning geeft mogelijk geen waarschuwing in bepaalde situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De bestuurder trapt al op de rem.

 • De bestuurder trapt het gaspedaal volledig of plotseling in.

 • De bestuurder draait scherp aan het stuur.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van Waarschuwing frontale aanrijding kunnen beïnvloeden. Waarschuwing frontale aanrijding kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Autonome noodrem (AEB)

Als een aanrijding met een voorliggend voertuig, fietser of voetganger niet te vermijden is, worden de remmen bekrachtigd om de snelheid te verminderen en de impact van de aanrijding van achter te minimaliseren.

 • Voor detectie van voorliggende voertuigen, voetgangers of fietsers werkt Autonome noodrem (AEB) alleen als u tussen ongeveer 4 km/u en 150 km/u rijdt.

 • Autonome noodrem (AEB) kan voetgangers achter het voertuig alleen detecteren als u tussen ongeveer 4 km/u en 15 km/u rijdt.

Als Autonome noodrem (AEB) is geactiveerd, wordt de snelheid van het voertuig met maximaal 60 km/u verlaagd, om de impact van een mogelijke aanrijding te verminderen. Als Autonome noodrem (AEB) bijvoorbeeld wordt geactiveerd bij een snelheid van 90 km/u, wordt het remmen gestopt wanneer de snelheid van het voertuig is verlaagd tot 30 km/u.

Als Autonome noodrem (AEB) wordt geactiveerd, geeft de dynamische omgevingssimulatie een visuele waarschuwing weer, beweegt het rempedaal abrupt omlaag en gaan de remlichten branden.

Voorzichtigheid 对于后方行人的识别及制动尚处于持续优化阶段,该功能不能保证所有情形下都识别到行人。

Er wordt nog gewerkt aan de optimalisering van de functie voor het detecteren van voetgangers achter het voertuig. Er is geen garantie dat voetgangers onder alle omstandigheden worden gedetecteerd.

Waarschuwing 自动紧急制动作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,也无法在所有情况下都能检测到车辆,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。

Als rijhulpfunctie kan Autonome noodrem niet alle situaties in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden aan en de functie kan voertuigen ook niet in alle situaties detecteren. Verschillende factoren kunnen een ongeldige, ongepaste of vroegtijdige waarschuwing veroorzaken.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden. Vertrouw nooit blindelings op Autonome noodrem om botsingen te voorkomen of de impact van een botsing te verminderen. Als u dit doet, kan dit lichamelijk letsel of schade aan het voertuig veroorzaken. Test om veiligheidsredenen nooit het gebruik van Autonome noodrem wanneer u andere voertuigen, fietsers of voetgangers tegemoet rijdt. Als u een gevaarlijke situatie tegenkomt, wacht dan nooit totdat Autonome noodrem ingrijpt voordat u zelf actie onderneemt. U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Waarschuwing 自动紧急制动可能启用短促、急促的制动来降低潜在的碰撞风险,这可能不是您正常的驾驶风格,可能使您感到不适。

Om het risico op een botsing te vermijden kan de Autonome noodrem kort en abrupt afremmen, wat mogelijk niet strookt met uw normale rijstijl en wat u als oncomfortabel kunt ervaren.

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Rijhulp > Autonome noodrem om deze functie in of uit te schakelen.

Waarschuwing 当自动紧急制动关闭后,车辆即使检测到可能的碰撞,也不会执行制动。建议您不要关闭该功能。 该功能会在车辆系统重新启动时开启。

Als Autonome noodrem is uitgeschakeld, remt het voertuig niet automatisch, zelfs niet als er een mogelijke frontale botsing wordt gedetecteerd. Het uitschakelen van deze functie wordt afgeraden.

Deze functie wordt ingeschakeld wanneer het systeem van het voertuig opnieuw wordt gestart.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Het camerasysteem herkent obstakels mogelijk niet. Het is dan ook mogelijk dat Autonome noodrem in sommige situaties niet werkt zoals bedoeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • De verminderd zicht in donkere omgevingen, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel, wat leidt tot slechte herkenning.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Het zicht van de camera wordt gestoord door direct zonlicht of andere lichtbronnen.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

 • De camera kan zich niet scherpstellen of werkt niet goed.

De LiDAR-sensor herkent obstakels mogelijk niet. Het is dan ook mogelijk dat Autonome noodrem in sommige situaties niet werkt zoals bedoeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • Het venster van de LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, lakbeschermingsfolie, folie, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw enzovoort.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden door bepaalde verkeersborden en afzettingspilonnen op snelwegen of viaducten.

Alleen voertuigen die in aanmerking komen en in dezelfde richting rijden als uw auto, activeren de Autonome noodrem (AEB). Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Dieren.

 • Verkeerslichten.

 • Muren.

 • Barrières (verkeerskegels, enz.)

 • Andere niet-voertuigen

Voorzichtigheid 该功能无法保证在所有情形下都识别到特殊车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,三轮车、尾灯损坏或者尾部轮廓不明显的车辆、尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Deze functie kan niet garanderen dat alle speciaal gevormde voertuigen onder alle omstandigheden kunnen worden geïdentificeerd. U moet extra opletten, vooral 's nachts. Speciaal gevormde voertuigen kunnen o.a. zijn: driewielers, voertuigen met een beschadigd achterlicht, onduidelijk achtercontour of geblokkeerde achterinrichting, onregelmatig gevormde voertuigen, voertuigen met een achtercarrosserie lager dan een bepaalde hoogte of onbeladen transportmiddelen voor het vervoer van voertuigen.

 • Deze functie kan stilstaande of langzaam rijdende voertuigen niet opmerken, vooral 's nachts wanneer de bestuurder extra moet opletten.

 • Deze functie kan ten onrechte worden geactiveerd wanneer het voertuig naar speciale plaatsen moet worden gereden, zoals een autotrekker of een sloper.

Autonome noodrem (AEB) werkt mogelijk niet zoals bedoeld in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Autonome noodrem (AEB) reageert niet op doelen die zich in de dode zone van de sensors bevinden, met inbegrip van de dode zones in de hoek, aan de zijkant of aan de achterkant van het voertuig.

 • Het object kan onjuist zijn geselecteerd of worden gemist wanneer het voertuig een bocht nadert of door een bocht rijdt.

 • Het object kan buiten het detectiebereik vallen of de afstand tot het object kan fout worden ingeschat als het voertuig zich op een helling bevindt.

 • Wanneer slechts een deel van het voertuig in de aangrenzende rijstrook zich plots voor uw voertuig begeeft (in het bijzonder grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens), wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

 • Wanneer uw voertuig zich plotseling voorbij de achterkant van een voorliggend voertuig beweegt of wanneer andere voertuigen zich plotseling voor uw voertuig bewegen, wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

 • Wanneer het voorliggend voertuig zich onder een grote hoek ten opzichte van uw voertuig bevindt, wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

 • Wanneer slechts een deel van het voorliggend voertuig uw voertuig overlapt, wordt het doel mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

 • Wanneer het voertuig net is ingeschakeld, het voertuig in PARK staat of de veiligheidsgordels zijn niet omgelegd.

De prestaties van Autonome noodrem (AEB) bij het verminderen van de impact van een aanrijding, kunnen worden beïnvloed door afwijkende of complexe verkeersituaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Een groot aantal voetgangers, fietsen, elektrische fietsen of dieren.

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen.

 • Bochtige wegen en scherpe bochten.

 • Wegen bergop of bergaf.

 • Hobbelige wegen.

 • In- en uitritten van tunnels.

Voorzichtigheid 制动距离在湿滑路面上会延长。若防抱死系统、牵引力控制系统、车辆稳定性控制系统被触发,可能导致自动紧急制动减缓碰撞的能力降低。

De remweg neemt toe op gladde wegen. Als het antiblokkeerremsysteem, het tractiecontrolesysteem en het elektronisch stabiliteitsprogramma zijn geactiveerd, kan dit negatieve invloed hebben op de prestaties van de Autonome noodrem wat betreft het verminderen van de impact van een botsing.

Waarschuwing 在自动紧急制动过程中,制动踏板会自动迅速向下移动。因此不能在踏板下放置物品,从而影响踏板自由移动。

Het rempedaal beweegt abrupt omlaag wanneer de autonome noodrem in werking treedt. Plaats geen voorwerpen onder het rempedaal. Dit kan de slag van het rempedaal belemmeren.

Waarschuwing 自动紧急制动不能代替用来维持与前方车辆之间的安全行车距离。请避免与前车距离过近或激烈驾驶等行为。

Autonome noodrem is geen vervanging voor het handhaven van een veilige volgafstand tussen u en de voorligger. Houd afstand tot voertuigen vlak voor u en vermijd agressief rijden.

Waarschuwing 自动紧急制动仅用于减轻正面碰撞的冲击。当爱车处于倒挡时,自动紧急制动不工作。

Autonome noodrem is alleen ontworpen om de impact van frontale botsingen te verminderen. De functie werkt niet wanneer het voertuig in REVERSE (ACHTERUIT) staat.

Waarschuwing 以下情况可能导致自动紧急制动不会制动或者停止制动,包括但不限于:

De Autonome noodrem kan in sommige situaties niet remmen of juist stoppen met remmen, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • De bestuurder trapt het gaspedaal volledig of plotseling in.

 • De bestuurder maakt een bruuske stuurbeweging.

 • De veiligheidsgordel van de bestuurder is niet vastgegespt.

 • Het bestuurdersportier is niet gesloten.

 • Autonome noodrem is geactiveerd en kan niet binnen circa 30 seconden opnieuw worden geactiveerd.

 • Er wordt geen voertuig vlak voor het voertuig gedetecteerd.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van Autonome noodrem (AEB) kunnen beïnvloeden. Autonome noodrem (AEB) kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Rijstrookassistent (LKA)

Rijstrookassistent helpt de bestuurder om binnen de rijstrook te blijven met visuele en hoorbare waarschuwingen en stuurwieltrillingen als het voertuig onopzettelijk in de richting van een aangrenzende rijstrook rijdt of de neiging heeft om dit te doen.

Rijstrookassistent omvat:

 • Waarschuwing (LDW): Herinnert u met gepaste visuele en akoestische waarschuwingen en trillen van het stuurwiel wanneer uw voertuig naar een aangrenzende rijstrook gaat of de rijstrookmarkering overschrijdt.

 • Waarschuwing + Rijstrookassistent (LKA): Stuurt het voertuig enigszins bij om de mogelijkheid op het verlaten van de rijstrook te verminderen, wanneer uw voertuig beweegt naar een aangrenzende rijstrook of de rijstrookmarkeringen overschrijdt. Rijstrookassistent geeft visuele en akoestische waarschuwingen, wanneer uw voertuig te ver afwijkt van het midden van de rijstrook.

Waarschuwing LKA 仅能提供一定的转向辅助,而无法控制车辆速度。LKA 无法持续控制车辆方向,即无法将车辆一直保持在车道中间。

De rijstrookhulp kan slechts een beperkte stuurondersteuning bieden en kan de snelheid van het voertuig niet regelen.

De rijstrookhulp is niet in staat om de besturing constant te regelen. Daarom kan het voertuig niet altijd in het midden van de rijstrook blijven.

Waarschuwing LKA转向力有限,仅能提供轻微的纠偏转向辅助,无法保证完全阻止车辆偏离车道。因此切勿依赖LKA控制方向,您应始终做好增大转向力度的准备,特别是在弯道中。如果需要转弯、调头,或者通过蜿蜒曲折、急转弯的道路时,请您立即接管方向盘。

De rijstrookhulp heeft een beperkt stuurkoppel dat slechts een lichte stuurondersteuning kan bieden en kan het voorkomen van het verlaten van de rijstrook niet volledig garanderen. Vertrouw bij het sturen niet alleen op de rijstrookhulp. Je moet altijd bereid zijn om de besturing over te nemen, vooral als je op wegen met bochten rijdt.

Neem de besturing meteen over bij het nemen van bochten, het omkeren of het rijden op bochtige wegen of wegen met scherpe bochten.

Waarschuwing 道路保持辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。道路保持辅助系统仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路保持辅助系统。

Als rijhulpfunctie kan de rijstrookhulp niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

Rijstrookhulp is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw visuele waarneming. U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en uw eigen beslissing nemen over het gebruik van rijstrookhulp als het veilig is.

U moet altijd klaar staan om het stuur over te nemen wanneer u merkt dat de omstandigheden van het verkeer, de weg of het voertuig niet geschikt zijn om de rijstrookhulp te activeren of dat er andere onveilige factoren zijn.

U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswetten en -regelgeving.

Waarschuwing 驾驶时不可以有以下行为:• 完全依靠车道保持辅助系统• 在恶劣天气情况下使用车道保持辅助系统• 在特殊道路使用车道保持辅助系统• 双手离开方向盘• 视线离开行驶道路

De volgende gedragingen zijn tijdens het rijden absoluut niet toegestaan:

 • Alleen op de rijstrookhulp vertrouwen.

 • De de rijstrookhulp gebruiken bij slecht weer

 • De de rijstrookhulp gebruiken op niet gestandaardiseerde wegen

 • Handen van het stuur

 • Niet op de weg letten

Rijstrookassistent in-/uitschakelen

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Waarschuwing verlaten rijstrook en assistentie om de functie in of uit te schakelen.

Na het inschakelen van Waarschuwing verlaten rijstrook kunt u het assistentieniveau, het type waarschuwing en de gevoeligheid kiezen.

 • Assistentieniveau

  • Waarschuwing: Alleen waarschuwing

  • Waarschuwing + Rijstrookassistent: Waarschuwing en lichte stuurondersteuning

 • Waarschuwingstype:

  • Alleen voor Waarschuwing zijn de waarschuwingstypen visueel, visueel en hoorbaar, visueel en trillen, en visueel, hoorbaar en trillen.

  • Voor Waarschuwing + Rijstrookassistent is het waarschuwingstype standaard visueel en hoorbaar en kan niet worden gewijzigd.

 • Gevoeligheid:

  • Laag: Lagere gevoeligheid voor verlaten van rijstrook

  • Gemiddeld: Normale gevoeligheid voor verlaten van rijstrook

  • Hoog: Hogere gevoeligheid voor verlaten van rijstrook

Voorzichtigheid 请您务必审慎设置提醒方式与灵敏度,确保该等设置符合您的驾驶习惯。

Stel het waarschuwingstype en de gevoeligheid met de nodige voorzichtigheid in om ervoor te zorgen dat dergelijke instellingen in overeenstemming zijn met uw rijgedrag.

Voorzichtigheid 在中控屏上启用车道偏离预警及辅助,并不意味着功能被激活。只有当工作条件满足时,功能才会自动激活。当LKA控制方向时,方向盘会转动。您可以转动方向盘主动接管爱车,此时爱车的方向将交由您来控制。

Het inschakelen van waarschuwing verlaten rijstrook en assistentie betekent niet dat de functie is geactiveerd. Deze functie wordt automatisch geactiveerd zodra aan de werkingsvoorwaarden wordt voldaan.

Wanneer de rijstrookhulp de besturing regelt, draait het stuur dienovereenkomstig.

U kunt de besturing overnemen door zelf aan het stuur te draaien.

Gebruiksvoorwaarden voor Rijstrookassistent:

 • Rijsnelheid is 65-130 km/u.

 • Het voertuig rijdt zonder abrupte versnelling, vertraging of stuurbewegingen.

 • Het voertuig bevindt zich in het midden van de rijstrook en rijdt niet op de rijstrookmarkering.

 • Er is ten minste één rijstrook duidelijk zichtbaar.

 • De HD-camera's werken goed met een duidelijk zicht.

 • Alle onderdelen van Rijstrookassistent werken goed.

 • Uw voertuig voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden, met inbegrip van:

  • De bestuurder zit in de auto.

  • Het voertuig staat in DRIVE.

  • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet geactiveerd.

  • Het tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet handmatig uitgeschakeld.

Voorzichtigheid 当转向灯打开,爱车向相应一侧偏离时,车道保持辅助系统不会提醒或控制。

Wanneer de richtingaanwijzer actief is, geeft de rijstrookhulp geen herinneringen of neemt deze de regie over als uw voertuig afwijkt naar de overeenkomstige kant.

Dynamische omgevingssimulatie

 1. Pictogram status Rijstrookassistent

  • Pictogram niet weergegeven: Uit

  • Pictogram weergegeven in het grijs: Stand-by

  • Rijstrookmarkering in het wit: Rijstrookmarkeringen gedetecteerd op de betreffende kant

  • Rijstrookmarkering in het geel: Niveau 1 waarschuwing verlaten rijstrook

  • Rijstrookmarkering in het rood: Niveau 2 waarschuwing verlaten rijstrook

 2. Rijstrookmarkeringen

 • Pictogram niet weergegeven: Rijstrookassistent is niet ingeschakeld.

 • Pictogram in het grijs: Rijstrookassistent is ingeschakeld, maar niet geactiveerd.

 • Pictogram en rijstrookmarkeringen in het wit: Rijstrookassistent is geactiveerd.

 • Pictogram en één rijstrookmarkering in het rood:

  • Wanneer het hulpniveau Waarschuwing is, geeft dit een risico op verlaten van de rijstrook aan de betreffende kant aan.

  • Wanneer het hulpniveau Waarschuwing + Rijstrookassistent is, geeft dit aan dat het voertuig van de rijstrook is afgeweken en Rijstrookassistent de richting niet kan verbeteren met lichte stuurondersteuning.

 • Pictogram en één rijstrookmarkering in het geel: Wanneer het hulpniveau Waarschuwing + Rijstrookassistent is, geeft dit aan dat de Rijstrookassistent aan het sturen is om de kans op het verlaten van de rijstrook aan de betreffende kant te verminderen.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Rijstrookassistent werkt mogelijk niet zoals bedoeld of kan automatisch worden uitgeschakeld in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het voertuig rijdt in een scherpe bocht, zoals bij opritten van snelwegen.

 • Rijstrookmarkeringen onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen zijn of worden verduisterd door schaduwen van andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • Het weggedeelte geen rijstrookmarkeringen heeft, zoals niet-standaard wegen, kruispunten of bij wegwerkzaamheden.

 • Het weggedeelte speciale rijstrookbelijningen heeft, zoals optische snelheidsremmers of omleidingslijnen.

 • Rijstrookmarkeringen zijn niet duidelijk verdeeld, zoals samenkomende of uit elkaar lopende rijstroken, op- en afritten van snelwegen, kruispunten in een stad of voorsorteervakken.

 • Er verhogingen of andere contrastrijke lijnen op de weg zijn in plaats van rijstrooklijnen, zoals wegdekvoegen of stoepranden.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden door hoogteverschillen zoals op hellende wegen.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht die reflecties veroorzaken of slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • De rijstroken te breed of te smal zijn.

Rijstrookassistent werkt mogelijk niet zoals bedoeld of kan automatisch worden uitgeschakeld vanwege slechte werking van de cameraherkenning in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • Verminderde herkenning 's nachts.

 • Donkere omgeving, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Er valt direct licht op de camera.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

We raden aan om Rijstrookassistent niet te gebruiken bij sommige speciale of gecompliceerde wegomstandigheden, omdat de functie dan mogelijk niet werkt zoals bedoeld of automatisch wordt uitgeschakeld. Zulke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg

 • Grote aantallen voetgangers, fietsen of dieren op de weg

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen

 • Bochtige wegen en scherpe bochten

 • Op hellende wegen omhoog of omlaag

 • Hobbelige wegen

 • Smalle wegen

 • In- en uitritten van tunnels

 • Niet-standaardwegen

 • Wegen zonder middenberm

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van Rijstrookassistent kunnen beïnvloeden. Rijstrookassistent kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Actieve stop bij noodgevallen (EAS)

Tijdens het rijden, zal dit systeem zodra het detecteert dat er abnormale rijomstandigheden zijn (zoals, u houdt het stuur niet vast gedurende een bepaalde tijd of u bent afgeleid en vermoeid gedurende een bepaalde tijd of u zit niet in uw stoel), de functie Actieve stop bij noodgevallen (EAS) activeren wanneer aan de normale gebruiksvoorwaarden voor het systeem worden voldaan.

Als Noodstop geactiveerd is, zal uw voertuig een dynamische omgevingssimulatie met waarschuwingsbericht met hoorbare en gesproken waarschuwingen geven en de alarmknipperlichten inschakelen. Het voertuig zal ononderbroken remmen met luide waarschuwingsgeluiden om u eraan te herinneren de controle over het voertuig over te nemen tot het stilstaat. Daarna worden de portieren automatisch ontgrendeld en het alarmnummer gebeld.

Wanneer Noodstop bij noodgeval geactiveerd wordt, kunt u te allen tijde uw voertuig overnemen door op het gas- of rempedaal te drukken, aan het stuur te draaien of de alarmknipperlichten uit te schakelen.

Waarschuwing 紧急主动停车功能激活后将制动至停止,过程中可能无法避免偏离车道或发生碰撞,切勿依赖或主动尝试激活该功能。功能激活制动至停止后可能违反《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及相关道路交通安全法律法规关于临时停车的规定。请在驾驶过程中时刻保持专注力,您始终承担着安全驾驶、且符合所适用的道路交通安全法律法规的最终责任。

Eenmaal geactiveerd, remt de actieve noodstop het voertuig af totdat het tot stilstand komt, waarbij de rijstrook kan worden verlaten of er een botsing kan optreden. Vertrouw daarom niet alleen op de noodrijhulp of neem het initiatief om deze functie te activeren.

Door af te remmen en het voertuig te stoppen, kan de functie leiden tot uw overtreding van de Verkeersveiligheidswet van de Volksrepubliek China, de verordening inzake de implementatie van de Verkeersveiligheidswet van de Volksrepubliek China en relevante verkeerswetten en -voorschriften met betrekking tot tijdelijk parkeren.

Let te allen tijde op tijdens het rijden, want u draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor veilig rijden en het naleven van de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Camera's herkennen obstakels mogelijk niet en verminderen de werking van Noodrem in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • De verminderd zicht in donkere omgevingen, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel, wat leidt tot slechte herkenning.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Wanneer er direct licht op de camera gericht is.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

Radars herkennen obstakels mogelijk niet en verminderen de werking van Noodrem in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • Radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Zware regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden

 • Valse waarschuwingen kunnen gegeven worden vanwege bepaalde metalen hekken, middenstrepen of betonnen muren.

De LiDAR-sensor herkent obstakels mogelijk niet, wat de prestaties beïnvloedt of in sommige situaties zelfs de niet bedoelde deactivering van Noodstop veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • De LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw of folie / beschermingsfolie voor lak op zijn venster.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden door bepaalde verkeersborden en afzettingspilonnen op snelwegen of viaducten.

Noodstop zal alleen reageren op voertuigen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Sommige objecten worden mogelijk niet herkend, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voertuigen die uw voertuig haaks kruisen.

 • Motorfietsen en driewielers.

Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voetgangers.

 • Fietsen.

 • Dieren.

 • Verkeerslichten.

 • Verkeerskegels.

 • Muren.

 • Barrières

 • Voertuigen die uw voertuig haaks kruisen.

 • Tegemoetkomende voertuigen

 • Andere niet-voertuigen

Voorzichtigheid 该功能不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚以及光线较差的行车环境需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Deze functie staat niet garant voor het herkennen van speciaal gevormde doelen, vooral 's nachts of in een omgeving met weinig verlichting waar de bestuurder extra alert moet zijn. Dergelijke voertuigen kunnen o.a. voertuigen zijn met een overdekte achterkant of een onregelmatig gevormde achterkant, voertuigen met een achterkant onder een bepaalde hoogte en onbeladen dragers.

 • Deze functie kan stilstaande of langzaam rijdende voertuigen niet opmerken, vooral 's nachts wanneer de bestuurder extra moet opletten.

Herkenning en reactie kan vertraagd zijn als het object zich niet recht voor het voertuig bevindt in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Noodstop reageert niet op objecten in de blinde zones van de sensor. Noodstop kan bijvoorbeeld geen objecten detecteren in de dode hoek in de hoek of aan de zijkant van het voertuig.

 • Als het voertuig een bocht nadert of door een bocht gaat, kan het object onjuist geselecteerd of gemist worden, met een niet bedoelde versnelling of vertraging als gevolg.

 • Het object kan uit het zicht verdwijnen of de afstand tot de voorligger kan fout ingeschat worden als het voertuig zich op een helling bevindt. Bergaf rijden zal de snelheid van het voertuig verhogen, tot boven de ingestelde rijsnelheid.

 • Wanneer slechts een deel van het voertuig in de aangrenzende rijstrook zich plots voor uw voertuig begeeft (in het bijzonder grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens), wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd en een reactie geactiveerd.

 • Wanneer uw voertuig zich plotseling voorbij de achterkant van een voorliggend voertuig beweegt of wanneer andere voertuigen zich plotseling voor uw voertuig bewegen, wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

Noodstop garandeert niet dat het object accuraat herkend kan worden in alle situaties en de prestaties kunnen gehinderd worden bij speciale of complexe wegomstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Een groot aantal voetgangers, fietsers of dieren op de weg.

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen.

 • Bochtige wegen en scherpe bochten.

 • Wegen bergop of bergaf.

 • Hobbelige wegen.

 • Smalle wegen.

 • In- en uitritten van tunnels.

 • Niet-standaardwegen.

 • Wegen zonder middenberm.

De zijdelingse grip kan in sommige situaties ontoereikend zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De remmen werken niet optimaal (zoals bij te koude, te hete of natte remonderdelen).

 • Onvoldoende onderhoud (zoals overmatig versleten remmen of banden of een abnormale bandenspanning).

 • Rijden op speciale wegen (zoals hellingen of wegen met water, modder, gaten, sneeuw of ijs).

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van Noodstop kunnen beïnvloeden. Noodstop kan door veel factoren beïnvloed worden. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen (ELK)

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen (ELK) biedt stuurondersteuning om de bestuurder te helpen de voertuigkoers dwingend te corrigeren en het risico op een aanrijding te vermijden wanneer het voertuig onbedoeld de rijstrook verlaat of een voertuig in de aangrenzende rijstrook zou kunnen raken.

Bij een voertuigsnelheid tussen 65 km/u en 130 km/u, kan Rijstrook aanhouden bij noodgevallen worden geactiveerd in de volgende vier situaties:

 • Het voertuig wijkt onopzettelijk uit, zonder de richtingaanwijzer te gebruiken, naar de rijstrook aan de rechterkant.

 • Het voertuig wijkt, bij ononderbroken rijstrookmarkering, zonder de richtingaanwijzer te gebruiken, onopzettelijk af van de rijstrook over een ononderbroken rijstrookmarkering.

 • Wanneer er zich voertuigen bevinden op de aangrenzende rijstrook aan de linkerkant, wijkt het voertuig onopzettelijk, zonder de richtingaanwijzer te gebruiken, uit naar de rijstrook aan de linkerkant.

 • Wanneer er snel achterop komende voertuigen naderen op de aangrenzende rijstrook aan de linkerkant en het voertuig onopzettelijk afwijkt van zijn rijstrook naar de linkerkant of onopzettelijk van rijstrook verandert.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen in-/uitschakelen

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Rijstrook aanhouden bij noodgevallen om de functie in of uit te schakelen.

Het wordt aangeraden om deze functie niet uit te schakelen. Na uitschakelen kan het voertuig de bestuurder niet ondersteunen in geval van een mogelijke zijdelingse aanrijding.

Voorzichtigheid 该功能会在车辆系统重新启动时开启。

Deze functie wordt ingeschakeld wanneer het systeem van het voertuig opnieuw wordt opgestart.

Waarschuwing ELK转向力有限,仅能提供一定的纠偏转向辅助,无法保证完全阻止车辆偏离车道或避免危险,因此切勿依赖ELK控制方向,请您及时控制车辆方向。如果需要转弯、调头,或者通过蜿蜒曲折、急转弯的道路时,请您及时控制车辆方向。

De rijstrookhulp heeft een beperkt stuurkoppel dat slechts een lichte stuurondersteuning kan bieden en kan niet volledig garanderen dat het verlaten van de rijstrook of het vermijden van gevaar wordt uitgesloten. Neem daarom op tijd het stuur over in plaats van alleen te vertrouwen op de rijstrookhulp.

Neem bij het afslaan, het omkeren of het rijden op bochtige wegen of wegen met scherpe bochten onmiddellijk het stuur over.

Waarschuwing ELK作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,切勿依赖ELK避免危险。出于安全考虑,切勿故意主动触发ELK以测试该功能。如您发现危险,切勿等待ELK触发后再采取行动。您始终承担着保持本车安全行驶在车道内、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Als rijhulpfunctie kan de rijstrookhulp niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden. Vertrouw nooit alleen op de rijstrookhulp om gevaar te vermijden. Test deze functie om veiligheidsredenen nooit door opzettelijk of actief de rijstrookhulp te activeren. Als u een gevaarlijke situatie tegenkomt, wacht dan nooit totdat de rijstrookhulp ingrijpt voordat actie wordt ondernomen. U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswetten en -regelgeving.

Waarschuwing 驾驶时不可以有以下行为:完全依靠ELK

De volgende gedragingen zijn tijdens het rijden absoluut niet toegestaan:

 • Alleen vertrouwen op de rijstrookhulp

 • Uw handen van het stuur halen

 • Niet op de weg letten

Gebruiksvoorwaarden voor Rijstrook aanhouden bij noodgevallen:

 • Rijsnelheid is 65-130 km/u.

 • Het voertuig rijdt zonder abrupte versnelling, vertraging of stuurbewegingen.

 • Het voertuig bevindt zich in het midden van de rijstrook en rijdt niet op de rijstrookmarkering.

 • HD-camera's werken goed met een duidelijk zicht.

 • Alle onderdelen van Rijstrook aanhouden bij noodgevallen werken goed.

 • Uw voertuig voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden, met inbegrip van:

  • De bestuurder zit in de auto.

  • Het voertuig staat in DRIVE.

  • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet geactiveerd.

Voorzichtigheid 在满足条件的紧急场景中,ELK会自动激活。ELK仅能提供一定的转向辅助,而无法控制车辆速度。ELK无法持续控制车辆方向,即无法将车辆一直保持在车道中间。当ELK控制方向时,方向盘会转动。您可以转动方向盘主动接管爱车,此时爱车的方向将交由您来控制。

De rijstrookhulp wordt automatisch geactiveerd wanneer in geval van nood aan de voorwaarden wordt voldaan.

De rijstrookhulp kan slechts beperkte stuurondersteuning bieden en kan de snelheid van het voertuig niet regelen.

De rijstrookhulp is niet in staat om de besturing constant te regelen. Daarom kan het voertuig niet altijd in het midden van de rijstrook blijven.

Wanneer de rijstrookhulp uw stuur bestuurt, zal het stuur dienovereenkomstig draaien.

U kunt de besturing overnemen door zelf aan het stuur te draaien.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen bij afwijken naar rechts

Wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voor Rijstrook aanhouden bij noodgevallen is voldaan zal, als het voertuig onopzettelijk afwijkt naar rechts, Rijstrook aanhouden bij noodgevallen stuurondersteuning bieden. In dit geval wordt de rechterrijstrookmarkering geel op het instrumentenpaneel.

Waarschuwing 以下情况可能导致向右侧路沿偏离的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:路沿不清晰,或由于光线等原因导致路沿无法识别或者识别不正确,譬如强烈光照导致反光,恶劣天气、夜晚导致能见度差或者光线不足等;

De rijstrookhulp kan niet werken zoals bedoeld of automatisch stoppen en het voertuig kan in sommige situaties naar rechts afwijken, bij met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Stoepranden die niet of onjuist worden geïdentificeerd als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht dat leidt tot reflecterende stoepranden en slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts;

 • Obstakels langs de weg die de rijstrookhulp niet kan identificeren, zoals hekken, vangrails, verkeerskegels en kegelstangen;

 • Scherpe bochten of wegen met hellingen, een hobbelige weg, weg met water of sneeuw en ijs, enz.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen bij afwijken naar links

Wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voor Rijstrook aanhouden bij noodgevallen is voldaan zal, als het voertuig onopzettelijk afwijkt naar links, Rijstrook aanhouden bij noodgevallen stuurondersteuning bieden. In dit geval wordt de bijbehorende linkerrijstrookmarkering rood op het instrumentenpaneel.

Waarschuwing 以下情况可能导致向实线一侧车道线偏离的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

De rijstrookhulp kan niet werken zoals bedoeld of automatisch stoppen en het voertuig kan in sommige situaties afwijken naar de vaste rijstrooklijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Rijstrooklijnen zijn onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen of worden verduisterd door schaduwen die worden geworpen door andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • De rijstroken zijn te breed of te smal.

 • Rijstrooklijnen zijn bijzondere verkeerstekens.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van veranderingen in hoogte, zoals op hellende wegen.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht dat leidt tot reflecterende stoepranden en slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • Het voertuig slaat af in een scherpe bocht of rijdt op een hellende weg, een hobbelige weg, weg met water of sneeuw en ijs, enz.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen bij afwijken naar de tegemoetkomende voertuigen aan de linkerkant

Wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voor Rijstrook aanhouden bij noodgevallen is voldaan zal, als het voertuig onopzettelijk afwijkt naar de aangrenzende rijstrook aan de linkerkant, Rijstrook aanhouden bij noodgevallen stuurondersteuning bieden. In dit geval wordt de linkerrijstrookmarkering rood op het instrumentenpaneel.

Waarschuwing 以下情况可能导致向左有正面碰撞风险的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

De rijstrookhulp kan niet werken zoals bedoeld of automatisch stoppen en het voertuig kan in sommige situaties botsen tegen het voertuig aan de linkerkant, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Rijstrooklijnen zijn onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen of worden verduisterd door schaduwen die worden geworpen door andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • De rijstroken zijn te breed of te smal.

 • Rijstrooklijnen zijn bijzondere verkeerstekens.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van veranderingen in hoogte, zoals op hellende wegen.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht dat leidt tot reflecterende stoepranden en slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • Het voertuig slaat af in een scherpe bocht of rijdt op een hellende weg, een hobbelige weg, weg met water of sneeuw en ijs, enz.

 • De tegenligger is geen auto maar een motor.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen bij afwijken naar van achter naderende voertuigen aan de linkerkant

Wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voor Rijstrook aanhouden bij noodgevallen is voldaan zal, als het voertuig onopzettelijk afwijkt naar de aangrenzende rijstrook aan de linkerkant waar de voertuigen snel van achteren naderen, Rijstrook aanhouden bij noodgevallen stuurondersteuning bieden. In dit geval wordt de linkerrijstrookmarkering rood op het instrumentenpaneel.

Waarschuwing 以下情况可能导致向左有车尾碰撞风险的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于: 车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

De rijstrookhulp kan niet werken zoals bedoeld of automatisch stoppen en het voertuig kan in sommige situaties botsen tegen het van achteren naderende voertuig aan de linkerkant, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Rijstrooklijnen zijn onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen of worden verduisterd door schaduwen die worden geworpen door andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • De rijstroken zijn te breed of te smal.

 • Rijstrooklijnen zijn bijzondere verkeerstekens.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van veranderingen in hoogte, zoals op hellende wegen.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht dat leidt tot reflecterende stoepranden en slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • Het voertuig slaat af in een scherpe bocht of rijdt op een hellende weg, een hobbelige weg, weg met water of sneeuw en ijs, enz.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen werkt mogelijk niet zoals bedoeld of kan automatisch worden geannuleerd vanwege slechte werking van de cameraherkenning in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • De verminderd zicht in donkere omgevingen, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel, wat leidt tot slechte herkenning.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Wanneer er direct licht op de camera gericht is.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen werkt mogelijk niet zoals bedoeld of kan automatisch worden geannuleerd vanwege slechte werking van de radarherkenning in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • Radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden.

 • In zeldzame gevallen kunnen vanwege de werking van radarherkenning onterechte alarmen worden gegenereerd door metalen hekken, groene middenbermen of betonnen muren.

De LiDAR-sensor herkent obstakels mogelijk niet, wat de prestaties beïnvloedt of in sommige situaties zelfs onbedoelde deactivering van Rijstrook aanhouden bij noodgevallen veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • De LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw of folie / beschermingsfolie voor lak op zijn venster.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden vanwege bepaalde verkeersborden en kegels op autosnelwegen of viaducten.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen werkt mogelijk niet zoals bedoeld of kan automatisch worden uitgeschakeld in afwijkende of complexe situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Een groot aantal voetgangers, fietsers of dieren op de weg.

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen.

 • Bochtige wegen en scherpe bochten.

 • Wegen bergop of bergaf.

 • Hobbelige wegen.

 • Smalle wegen.

 • In- en uitritten van tunnels.

 • Bouwplaatsen.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van Rijstrook aanhouden bij noodgevallen kunnen beïnvloeden. Rijstrook aanhouden bij noodgevallen kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Geavanceerd bestuurdersbewakingssysteem (ADMS)

Het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem houdt de rijstatus van de bestuurder in de gaten.

Wanneer het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem is ingeschakeld en er aan de voorwaarden voor activering is voldaan, en het systeem detecteert dat de bestuurder slaperig wordt of is afgeleid, dan waarschuwt NOMI de bestuurder met gezichtsuitdrukkingen en gesproken opdrachten op basis van de mate van slaperigheid, en het digitale instrumentenpaneel herinnert de bestuurder er ook aan om gefocust te blijven.

Voorzichtigheid 增强型驾驶员感知系统无法在所有条件下工作,仅用作辅助设备。驾驶员应始终对确保车辆安全驾驶承担最终责任。专注驾驶以及适时停车休息非常重要。在出现分心警告或有疲劳迹象时,驾驶员需要及时调整驾驶行为,或者以安全方式尽快停车休息。

Het geavanceerde bewakingssysteem voor de bestuurder kan niet onder alle omstandigheden werken en is alleen ontworpen om het rijden te ondersteunen. De bestuurder heeft altijd de eindverantwoordelijkheid bij het veilig rijden.

Daarom is het van groot belang dat u oplet tijdens het rijden en regelmatig pauzes neemt. Wanneer een bestuurder wordt gewaarschuwd of zich vermoeid voelt, moet hij/zij zijn/haar gedrag aanpassen of zo snel mogelijk veilig stoppen om een pauze te nemen.

Wanneer het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem niet beschikbaar is, worden de rijstrookassistent, de adaptieve cruisecontrol en andere ADAS-functies uitgeschakeld.

Wanneer de bestuurder het stuurwiel afstelt, moet de functie opnieuw worden gekalibreerd en korte tijd ingeleerd, waarbij de storingsindicator van het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem wordt weergegeven.

Als het stuurwiel wordt afgesteld wanneer u de rijstrookassistent, adaptieve cruisecontrol en andere ADAS-functies gebruikt, dan waarschuwt het systeem u met "Rijassistent afsluiten... Neem het stuurwiel over".

Het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem in-/uitschakelen

Het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem houdt in de gaten of de bestuurder slaperig of afgeleid wordt.

 • Waarschuwing bij slaperigheid van de bestuurder

 • Waarschuwing bij afgeleide bestuurder

Open de Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden> Waarschuwing bij afgeleide bestuurder om de functie in of uit te schakelen.

Wanneer de functie is ingeschakeld, blijft deze de bestuurder in de gaten houden en geeft gesproken waarschuwingen bij een rijsnelheid van 20 km/u of meer.

Dynamische omgevingssimulatie

 • Uit

 • Aan

 • Waarschuwing Niveau 1 (met waarschuwing bij afgeleide bestuurder als voorbeeld)

 • Waarschuwing Niveau 2 (met waarschuwing bij afgeleide bestuurder als voorbeeld)

 • Als de bestuurder de controle over het voertuig niet overneemt nadat er een waarschuwing van Niveau 2 is gegeven, wordt de actieve stopfunctie in noodgevallen geactiveerd als er aan de normale omstandigheden voor in werking treden van het systeem is voldaan.

 • Bij een systeemstoring of wanneer de camera expres wordt geblokkeerd, geeft het volgende display aan dat de functie wordt beperkt. Neem zo snel mogelijk contact op met NIO.

Voorzichtigheid 摄像头不会记录或共享图像、音频或视频。

De camera slaat geen afbeeldingen, audio´s of video´s op en deelt deze ook niet.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem kan slaperigheid of afleiding van de bestuurder niet altijd detecteren, en geeft dan geen waarschuwingen, werkt gedeeltelijk niet goed of geeft valse waarschuwingen in bepaalde situaties, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • 's Nachts of in donkere omgevingen.

 • In direct, fel zonlicht, bijvoorbeeld in zonlicht of de koplampen van een tegenligger.

 • De stoel van de bestuurder is afgesteld.

 • Het stuurwiel is afgesteld of gedraaid.

 • De ogen van de bestuurder worden bedekt met een zonnebril, een bril met gepolariseerde glazen of een montuur.

 • De bestuurder draagt accessoires, zoals een hoed, sjaal of hoofddoek, die de omtrek van het hoofd veranderen.

 • De bestuurder draagt een masker.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

De bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties waarin het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem mogelijk niet meer goed werkt. De werking van het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem kan door talloze factoren worden beïnvloed. Voorkom ongevallen door altijd goed op het verkeer, de weg en de toestand van de auto te letten en altijd oplettend te rijden.

Dodehoekdetectie (BSD) en Hulp bij rijstrookwisseling (LCA)

Dodehoekdetectie en Hulp bij rijstrookwisseling geven visuele, hoorbare en voelbare waarschuwingen wanneer een ander voertuig in de dode hoek van uw voertuig verschijnt of snel nadert.

Dodehoekdetectie en Hulp bij rijstrookwisseling wordt alleen geactiveerd wanneer u sneller dan 15 km/u rijdt.

Voorzichtigheid 盲点监控与变道预警的监测区域为爱车旁边车道,及其向后约70米的范围。

Met behulp van deze functie worden rijstroken naast het voertuig en meer dan 70 meter vanaf de achterkant herkend.

Open Instellingen onderaan het middendisplay, tik op Rijhulp > Dodehoekdetectie en Hulp bij rijstrookwisseling om de functie in of uit te schakelen en selecteer een gewenste waarschuwingstype.

Nadat deze functie is ingeschakeld en geactiveerd, wordt de volgende visuele herinnering weergegeven door de dynamische omgevingssimulatie wanneer een voertuig van achteren nadert.

Wanneer een voertuig in de dode hoek van de bestuurder wordt gedetecteerd of snel van achteren nadert, wordt er een visueel alarm weergegeven in de bijbehorende buitenspiegel. In dit geval zult u, wanneer u de richtingaanwijzer naar de betreffende kant inschakelt, op een van de volgende manieren worden gewaarschuwd om niet van rijstrook te veranderen:

 • Markeerlampje zijspiegel

 • Akoestische waarschuwing + knipperend markeerlampje zijspiegel

 • Trillend stuurwiel + knipperend markeerlampje zijspiegel

 • Akoestische waarschuwing + trillend stuurwiel + knipperend markeerlampje zijspiegel

Voorzichtigheid 当周围环境噪音较大时,例如车内音响音量过大或车外过于嘈杂,报警声可能会听不见。在强光的条件下,例如在白天强光下,氛围灯变红的警示可能不易察觉。

De bel wordt mogelijk niet gehoord als het omgevingsgeluid te luid is, bijvoorbeeld wanneer het audiosysteem op hoge volumes wordt afgespeeld of de omgeving te luidruchtig is.

In een heldere omgeving zoals overdag is de waarschuwing voor de rode omgevingsverlichting mogelijk niet gemakkelijk merkbaar.

Voorzichtigheid 在倒车时,盲点监控与变道预警不会工作。

De dodehoekdetectie en de rijstrookhulp werken niet wanneer het voertuig achteruit rijdt.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzichtigheid 当爱车行驶在弯道较大、车道较宽或者高低不平的路上时,盲点监控与变道预警可能无法对旁边车道行驶的车辆进行报警。

Wanneer u op een weg rijdt met scherpe bochten, brede rijstroken of een oneffen oppervlak, kunnen de dodehoekdetectie en de rijstrookhulp u mogelijk niet waarschuwen voor voertuigen op aangrenzende rijstroken.

De dodehoekdetectie en de rijstrookhulp kunnen valse waarschuwingen geven in de volgende situaties:

 • Rijden in de buurt van beschermende hekken

 • Rijden op/onder een brug of door een tunnel

 • Rijden naast struiken, bomen, etc.

 • Wanneer er draadpalen, straatverlichting of lage betonnen muren langs de weg zijn

 • Rijden in de buurt van bouwgebieden zoals fabrieksgebouwen, havens, enz.

 • Rijden op stedelijke wegen of kruispunten met meerdere rijstroken

Waarschuwing 请注意保持保险杠雷达安装处以及附近区域的清洁,若覆盖有泥土,冰雪,金属板,胶带,标签,树叶等都会影响其性能而无法正常报警。
 • Radars die op of achter de bumper zijn gemonteerd. Houd de bumper schoon en vrij van modder, ijs, metalen platen, stickers, labels, en bladeren. Als u dit niet doet, kan dit de prestaties van de radars beïnvloeden.

 • Als deze functie niet goed werkt als gevolg van een botsing, krassen, radarstoring of defect, neem dan zo snel mogelijk contact op met NIO.

 • Als de radar gedurende een langere tijd storingen vertoont en geen storingsgerelateerde waarschuwingen geeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met NIO.

 • Deze functie detecteert en waarschuwt alleen voor voertuigen en grote motorfietsen of objecten en werkt mogelijk minder goed of helemaal niet als er voetgangers, fietsers of personen op skateboards passeren.

 • Deze functie waarschuwt niet voor stilstaande objecten. Onterechte waarschuwingen kunnen worden veroorzaakt door bepaalde metalen hekken, vangrails of betonnen muren.

 • Zware regen, hevige sneeuw, dichte mist en andere extreme weersomstandigheden kunnen de werking van de radar nadelig beïnvloeden. Rijd voorzichtig en let op de omgeving.

 • Gebruik deze functie nooit in de aanhangwagenmodus.

 • U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid en het naleven van de geldende verkeerswetten en -regels.

Waarschuwing 盲点监控与变道预警不能取代安全驾驶及车内后视镜和车外后视镜的使用。

Zelfs met dodehoekdetectie (BSD) en rijstrookhulp (LCA) moet u nog steeds voorzichtig rijden en de binnen- en buitenspiegels verstandig gebruiken.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van Dodehoekdetectie en Hulp bij rijstrookwisseling kunnen beïnvloeden. Dodehoekdetectie en Hulp bij rijstrookwisseling kunnen door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Waarschuwing geopend portier (DOW)

Waarschuwing geopend portier geeft visuele en hoorbare waarschuwingen als een van de portieren van het voertuig openstaat en er van achter een voertuig, fietser of voetganger nadert die mogelijk door het portier wordt gehinderd of er zelfs mee in aanraking kan komen.

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Rijhulp > Waarschuwing geopend portier om deze functie in of uit te schakelen.

Indien ingeschakeld, waarschuwt het voertuig u op de volgende manieren. In deze gevallen mag u of uw passagier het portier pas openen nadat is geverifieerd dat de omgeving veilig is.

 • De sfeerverlichting naar rood veranderen.

 • Pictogrammen op de zijspiegels weergeven.

 • Akoestische waarschuwingen geven.

 • Weergeven van "Let op achteropkomend verkeer" in de dynamische omgevingssimulatie.

Not 侧方开门预警可监测本车侧后方快速接近的目标。

De Waarschuwing geopend portier controleert of er weggebruikers u snel van achteren naderen.

Voorzichtigheid 爱车处于前进挡(D 挡)或驻车挡(P 挡),该功能才可启用。

Deze functie is alleen oproepbaar als het voertuig in de rijstand (DRIVE) of in de parkeerstand (PARK) staat.

Voorzichtigheid 当周围环境噪音较大时,例如车内音响音量过大或车外过于嘈杂,报警声可能会听不见。在强光的条件下,例如在白天强光下,氛围灯变红的警示可能不易察觉。

De bel wordt mogelijk niet gehoord als het omgevingsgeluid te luid is, bijvoorbeeld wanneer het audiosysteem op hoge volumes wordt afgespeeld of de omgeving te luidruchtig is.

In een heldere omgeving zoals overdag is de waarschuwing voor de rode omgevingsverlichting mogelijk niet gemakkelijk merkbaar.

Waarschuwing 侧方开门预警无法在所有情况下都准确发出提示,不能取代您和乘客的主动观察,以及内外后视镜的作用。请勿过度依赖该功能并时刻注意开门环境。

Waarschuwing geopend portier waarschuwt u niet nauwkeurig in alle situaties en is geen vervanging voor de actieve controle door u of uw passagiers of voor het kijken in de binnen- en zijspiegels. Vertrouw niet te veel op deze functie en houd bij het openen van de portieren de omgeving van het voertuig altijd goed in de gaten.

Waarschuwing 请注意保持保险杠雷达安装处以及附近区域的清洁,若覆盖有泥土,冰雪,金属板,胶带,标签,树叶等都会影响其性能而无法正常报警。
 • Radars die op of achter de bumper zijn gemonteerd. Houd de bumper schoon en vrij van modder, ijs, metalen platen, stickers, labels, en bladeren. Als u dit niet doet, kan dit de prestaties van de radars beïnvloeden.

 • Als deze functie niet goed werkt als gevolg van een botsing, krassen, radarstoring of defect, neem dan zo snel mogelijk contact op met NIO.

 • Als de radar gedurende een langere tijd storingen vertoont en geen storingsgerelateerde waarschuwingen geeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met NIO.

 • Deze functie detecteert en waarschuwt alleen voor voertuigen en grote motorfietsen of objecten en werkt mogelijk minder goed of helemaal niet als er voetgangers, fietsers of personen op skateboards passeren.

 • Deze functie waarschuwt niet voor stilstaande objecten. Onterechte waarschuwingen kunnen worden veroorzaakt door bepaalde metalen hekken, vangrails of betonnen muren.

 • Zware regen, hevige sneeuw, dichte mist en andere extreme weersomstandigheden kunnen de werking van de radar nadelig beïnvloeden. Rijd voorzichtig en let op de omgeving.

 • Gebruik deze functie nooit in de aanhangwagenmodus.

 • U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid en het naleven van de geldende verkeerswetten en -regels.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen en aandachtspunten zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van de Waarschuwing geopend portier kunnen beïnvloeden. De Waarschuwing geopend portier kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Waarschuwing kruisend verkeer vooraan

Waarschuwing kruisend verkeer vooraan geeft visuele en hoorbare waarschuwingen als het systeem een mogelijk risico op aanrijding met kruisend verkeer vooraan detecteert wanneer uw voertuig vooruit rijdt met een lage snelheid.

Waarschuwing 两侧来车预警仅供参考,无法替代您的目视检查。两侧来车预警作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用来车预警。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Cross Traffic Alert is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw visuele waarneming.

Als rijhulpfunctie kan Cross Traffic Alert niet alle situaties in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden aan.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en Cross Traffic Alert pas gebruiken of niet zodra uw veiligheid is gewaarborgd.

Het is altijd uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voertuig op een veilige manier wordt bestuurd en voldoet aan de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften.

Waarschuwing kruisend verkeer vooraan in-/uitschakelen

Open Instellingen onderaan op het centraal scherm en tik op Bestuurdersassistentie > Waarschuwing kruisend verkeer vooraan om deze functie in of uit te schakelen.

Wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voldaan zijn en er een mogelijke aanrijding met kruisend verkeer vooraan wordt gedetecteerd, ontvangt u van Waarschuwing kruisend verkeer vooraan een waarschuwing door middel van een zoemer en een waarschuwingsbericht op de schermen dynamische omgevingssimulatie, surroundweergave en parkeerhulp.

Gebruiksvoorwaarden voor de Waarschuwing kruisend verkeer vooraan:

 • De snelheid van uw voertuig is tussen 0 km/u en 15 km/u.

 • De snelheid van het kruisend verkeer vooraan bevindt zich binnen een bepaald bereik van de normale voertuigsnelheid.

 • De voorwaarts-zijwaarts radars met millimetergolven werken goed en hebben een duidelijk zicht.

 • De bestuurder zit in de auto.

 • Het voertuig staat in DRIVE.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Sommige doelen worden mogelijk niet herkend, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Motorfietsen

 • Elektrische fietsen

 • Driewielers

 • Voetgangers.

 • Dieren.

 • Fietsen.

 • Andere niet-voertuigen

Op sommige doelen wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voertuigen die in de tegenovergestelde/zelfde richting bewegen

 • Stilstaande voorwerpen

Waarschuwing kruisend verkeer vooraan reageert niet op doelen in de dodehoek van de sensoren. Millimetergolven kunnen niet door voorwerpen gaan.

Waarschuwing kruisend verkeer vooraan detecteert kruisend verkeer vooraan mogelijk niet in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het voertuig staat zeer ver in een parkeerplaats geparkeerd.

 • Het voertuig staat in een diagonale parkeerplaats geparkeerd.

Radars herkennen obstakels mogelijk niet en verminderen de werking van Waarschuwing kruisend verkeer vooraan in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • Radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden.

 • In zeldzame gevallen kunnen valse alarmen worden gegenereerd door sommige metalen hekken, groene lijnen of betonnen muren vanwege de werking van radarherkenning.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van Waarschuwing kruisend verkeer vooraan kunnen beïnvloeden. Waarschuwing kruisend verkeer vooraan kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Waarschuwing kruisend verkeer achter met remmen (RCTA-B)

Waarschuwing kruisend verkeer achter met remmen geeft visuele en hoorbare waarschuwingen en kan zelfs tijdelijk remmen als het systeem een mogelijke aanrijding met kruisend verkeer achter detecteert wanneer uw voertuig achteruit rijdt.

Waarschuwing 两侧来车预警仅供参考,无法替代您的目视检查。两侧来车预警作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用来车预警。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Cross Traffic Alert is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw visuele waarneming.

Als rijhulpfunctie kan Cross Traffic Alert niet alle situaties in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden aan.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en Cross Traffic Alert pas gebruiken of niet zodra uw veiligheid is gewaarborgd.

Het is altijd uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voertuig op een veilige manier wordt bestuurd en voldoet aan de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften.

Waarschuwing 不可在拖挂模式下使用该功能。

Gebruik deze functie nooit in de sleepmodus.

Waarschuwing 后侧来车预警及辅助仅作提醒警示,不能确保将爱车刹停,切勿依赖该功能避免碰撞或减弱碰撞影响。

De waarschuwing voor kruisend verkeer achter geeft alleen een waarschuwing en kan niet garanderen dat uw voertuig stopt. Vertrouw nooit op deze functie om een botsing te voorkomen of de impact van een botsing te verminderen.

Waarschuwing kruisend verkeer achter in-/uitschakelen

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Waarschuwing kruisend verkeer achter om de functie in of uit te schakelen.

Na het inschakelen van Waarschuwing kruisend verkeer achter kunt u het niveau van hulp kiezen:

 • Waarschuwing: Wanneer uw voertuig niet sneller rijdt dan ongeveer 15 km/u en aan de gebruiksvoorwaarden is voldaan, en er een mogelijke aanrijding met verkeer achter u wordt gedetecteerd, wordt u door Waarschuwing kruisend verkeer achter met remmen gewaarschuwd door middel van een zoemer en een waarschuwingsbericht op het digitale instrumentenpaneel en de interfaces van Surround View en Parkeerhulp.

 • Waarschuwing & remmen: Als de snelheid van uw voertuig tussen ongeveer 1 km/u en 15 km/u ligt en aan de gebruiksvoorwaarden is voldaan, worden niet alleen visuele en hoorbare waarschuwingen weergegeven, maar zal Waarschuwing kruisend verkeer achter met remmen ook de remmen bekrachtigen. Deze functie kan echter niet garanderen dat het voertuig op tijd stopt.

Gebruiksvoorwaarden voor de Waarschuwing kruisend verkeer achter:

 • De snelheid van het kruisend verkeer achter is tussen ongeveer 5 km/u en 60 km/u.

 • De naar de achter- en zijkant gerichte millimetergolf-radars werken goed en hebben een onbelemmerd zicht.

 • De bestuurder zit in de auto.

 • Alle portieren zijn gesloten.

 • Het voertuig staat in REVERSE.

Voorzichtigheid 当您选择提醒及主动制动时,若深踩制动踏板或加速踏板,主动制动功能可能不会介入。

Wanneer u Waarschuwing en Remmen selecteert, grijpt de functie mogelijk niet in als u het rempedaal of het gaspedaal volledig intrapt.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Sommige objecten worden mogelijk niet herkend, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Motorfietsen

 • Elektrische fietsen

 • Driewielers

 • Voetgangers

 • Dieren

 • Fietsen

 • Andere niet-voertuigen

Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voertuigen die in de tegenovergestelde/zelfde richting bewegen

Waarschuwing kruisend verkeer achter reageert niet op objecten in de dodehoek van de sensoren. De millimetergolven kunnen niet door obstakels heen.

Waarschuwing kruisend verkeer achter detecteert kruisend verkeer achter mogelijk niet in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het voertuig staat zeer ver in een parkeerplaats geparkeerd.

 • Het voertuig staat in een diagonale parkeerplaats geparkeerd.

Radars herkennen obstakels mogelijk niet en verminderen de werking van Waarschuwing kruisend verkeer achter in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • De radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden.

 • In zeldzame gevallen kunnen vanwege de werking van radarherkenning onterechte waarschuwingen worden gegenereerd als gevolg van metalen hekken, groene middenbermen of betonnen muren.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van de Waarschuwing kruisend verkeer achter kunnen beïnvloeden. Waarschuwing kruisend verkeer achter kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Actieve rijstrookverandering (ALC)

Actieve rijstrookverandering biedt hulp bij het wisselen van rijstrook en rijstrookcentrering. Als deze functie is ingeschakeld en de omgeving en wegomstandigheden voldoen aan bepaalde vereisten, zal het systeem het voertuig assisteren bij het wisselen naar de aangrenzende rijstrook wanneer dit wordt aangegeven met de richtingaanwijzer.

Actieve rijstrookverandering wordt gebruikt op wegen waar met hoge snelheden wordt gereden. De huidige en beoogde rijstrook moeten goed verlicht zijn, duidelijke rijstrookmarkeringen hebben en er moet plaats zijn om van rijstrook te wisselen.

Waarschuwing ALC作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用ALC。在使用ALC时,如发现交通状况、道路环境或车辆状况不适宜使用该功能,或存在其他不安全因素,您应随时准备全权接管爱车。您始终承担着安全变道、且符合现行交通法律法规的最终责任。

De rijhulpfunctie Actieve rijstrookverandering kan niet alle situaties onder alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden beoordelen.

U moet altijd op het verkeer en de wegomstandigheden letten en zelf beslissen of het veilig is om Actieve rijstrookverandering te gebruiken. U moet altijd klaar zijn om de controle over te nemen als u merkt dat de verkeersomstandigheden, de weg, of het voertuig niet geschikt zijn om Actieve rijstrookverandering te activeren of als er andere onveilige factoren zijn.

U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig wisselen van rijstrook en het naleven van de geldende verkeerswetten en -regels.

Actieve rijstrookverandering in-/uitschakelen

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Rijhulp > Actieve rijstrookverandering om de functie in of uit te schakelen.

Omstandigheden waaronder Actieve rijstrookverandering werkt:

 • De bestuurder houdt het stuur met beide handen vast.

 • Rijstrookcentrering is ingeschakeld en werkt goed.

 • Actieve rijstrookverandering is ingeschakeld en werkt goed.

 • De sensoren werken goed met een duidelijk zicht.

 • De huidige snelheid is ongeveer 60-130 km/u.

 • De huidige en beoogde rijstrook voldoen aan alle vereiste voorwaarden om veilig van rijstrook te wisselen, met inbegrip van:

  • De gemeenschappelijke rijstrookmarkering tussen de huidige en beoogde rijstroken is een witte onderbroken lijn.

  • De huidige en beoogde rijstroken hebben geen scherpe bochten.

  • Er wordt een veilige afstand gehouden van de voertuigen voor en achter, op zowel de huidige als beoogde rijstroken.

  • Er zijn geen waarschuwingen van Dodehoekdetectie, Hulp bij rijstrookwisseling of andere functies met betrekking tot de beoogde rijstrook.

  • De beoogde rijstrook heeft duidelijke rijstrookmarkeringen aan beide kanten.

 • Alle onderdelen die vereist zijn voor ALC werken goed en het voertuig voldoet aan alle veiligheidsvereisten, met inbegrip van:

  • De richtingaanwijzers werken naar behoren.

  • De bestuurder zit in de auto.

  • De bestuurder draagt de veiligheidsgordel.

  • Alle portieren zijn gesloten.

  • Het voertuig staat in DRIVE.

  • Het rempedaal wordt niet ingedrukt.

  • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet geactiveerd.

Het inschakelen van Actieve rijstrookverandering betekent niet dat de functie ook daadwerkelijk is geactiveerd.

Nadat aan alle gebruiksvoorwaarden is voldaan, moet u eerst het initiatief nemen door uw omgeving te inspecteren voordat u de richtingaanwijzer inschakelt. Op dit moment zal het systeem detecteren of u het stuur vasthoudt.

 • Als het systeem detecteert dat aan alle voorwaarden voor het wisselen van rijstrook is voldaan, wordt Actieve rijstrookverandering geactiveerd om te helpen bij het wisselen van rijstrook. Ondertussen wordt de rijstrookmarkering aan de betreffende kant in het blauw weergegeven in de dynamische omgevingssimulatie en zal deze verdwijnen als het wisselen van rijstrook voltooid is. Wanneer het wisselen van rijstrook is voltooid, zorg er dan voor dat de hendel van de richtingaanwijzer wordt teruggezet.

 • Als het systeem detecteert dat niet volledig is voldaan aan alle voorwaarden voor het wisselen van rijstrook, wordt Actieve rijstrookverandering geannuleerd en wordt de rijstrookmarkering in de dynamische omgevingssimulatie aan de betreffende kant in het rood weergegeven.

Om het wisselen van rijstrook te annuleren of te onderbreken, kunt u de richtingaanwijzer naar de tegenovergestelde richting bewegen. Een van de volgende omstandigheden zal het wisselen van rijstrook stoppen en het voertuig zal u via het digitaal instrumentenpaneel en een geluidsmelding waarschuwen om onmiddellijk de controle over te nemen:

 • De omgeving wordt onveilig geacht voor ALC, zoals wanneer er waarschuwingen voor BSD of LCA zijn.

 • Stuurhulp wordt geannuleerd omdat het stuur wordt overgenomen, de rijstrookmarkeringen onduidelijk zijn, er scherpe bochten zijn of om een andere reden.

 • Intelligente adaptieve cruisecontrol en Stuurhulp worden op hetzelfde moment geannuleerd omdat er op de knop wordt gedrukt, het rempedaal wordt ingedrukt of om een andere reden.

Voorzichtigheid ALC 每次只能变换一个车道。

Met Actieve rijstrookverandering kunt u telkens maar één rijstrook opschuiven.

Voorzichtigheid 夜晚若光线、视野不佳,车道线不清晰,可能无法完成辅助变道。

Geassisteerde rijstrookwissels kunnen mislukken bij weinig licht en zicht ('s nachts) of als de rijstrooklijnen niet duidelijk gemarkeerd zijn.

Waarschuwing ALC可能会因预料之外的情况意外退出。请您始终关注交通状况及道路环境,并随时准备全权接管爱车。

Het is mogelijk dat Actieve rijstrookverandering plotseling wordt geannuleerd als gevolg van onverwachte omstandigheden. Daarom dient u altijd te letten op het verkeer en de wegomstandigheden en op elk moment voorbereid zijn om de controle over te nemen.

Waarschuwing 您必须在变道前及变道中,时刻确认变道是否安全合适,请注意ALC 无法响应行人、障碍物、迎面驶来的车辆等。切勿依赖ALC判断的行驶路径。您始终承担着安全变道的最终责任。

U moet altijd bevestigen of het veilig en gepast is vóór en tijdens het wisselen van rijstrook. Houd er rekening mee dat de Actieve rijstrookverandering niet kan reageren op voetgangers, obstakels, tegenliggers, enz. Vertrouw bij het kiezen van een rijstrook niet blindelings op Actieve rijstrookverandering. U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig wisselen van rijstrook.

Dynamische omgevingssimulatie

 • Van rijstrook wisselen bezig

 • Van rijstrook wisselen gestopt of mislukt

 • Van rijstrook wisselen voltooid

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Actieve rijstrookverandering kan mogelijk niet helpen bij het wisselen van rijstrook zoals bedoeld. In sommige situaties moet u voorbereid zijn om de controle onmiddellijk over te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het voertuig rijdt in een scherpe bocht, zoals bij opritten van snelwegen.

 • Rijstrookmarkeringen onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen zijn of worden verduisterd door schaduwen van andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • Het weggedeelte geen rijstrookmarkeringen heeft, zoals niet-standaard wegen, kruispunten of bij wegwerkzaamheden.

 • Rijstrookmarkeringen zijn niet duidelijk verdeeld, zoals samenkomende of uit elkaar lopende rijstroken, op- en afritten van snelwegen, kruispunten in een stad of voorsorteervakken.

 • Het weggedeelte speciale rijstrookbelijningen heeft, zoals optische snelheidsremmers of omleidingslijnen.

 • Er verhogingen of andere contrastrijke lijnen op de weg zijn in plaats van rijstrooklijnen, zoals wegdekvoegen of stoepranden.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden door hoogteverschillen zoals op hellende wegen.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht die reflecties veroorzaken of slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • De afstand tussen de rijstrookmarkeringen van de huidige en beoogde rijstroken is te breed of te smal.

Het camerasysteem herkent obstakels mogelijk niet en kan in sommige situaties mogelijk niet helpen bij het wisselen van rijstrook, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • Verminderde herkenning 's nachts.

 • Donkere omgeving, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Er valt direct licht op de camera.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

Het is mogelijk dat radars obstakels niet herkennen en u niet helpen bij het veranderen van rijstrook. Dit geldt in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • De radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden.

 • In zeldzame gevallen kunnen vanwege de werking van radarherkenning onterechte waarschuwingen worden gegenereerd als gevolg van metalen hekken, groene middenbermen of betonnen muren.

De LiDAR-sensor herkent obstakels mogelijk niet, wat de prestaties beïnvloedt of in sommige situaties zelfs onbedoelde deactivering van Actieve rijstrookverandering veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • De LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw of folie/beschermingsfolie voor lak op zijn venster.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden vanwege bepaalde verkeersborden en kegels op autosnelwegen of viaducten.

Actieve rijstrookverandering kan obstakels in de huidige en beoogde rijstroken missen of fout identificeren. U moet er altijd zeker van zijn dat het veilig en gepast is om van rijstrook te wisselen, voor en tijdens de handeling. Sommige objecten worden mogelijk niet herkend, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voertuigen die uw voertuig haaks kruisen

 • Motorfietsen en driewielers

Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voetgangers

 • Fietsen

 • Dieren

 • Verkeerslichten

 • Muren

 • Barrières

 • Tegemoetkomende voertuigen

 • Andere niet-voertuigen

Voorzichtigheid ALC不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。ALC可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Actieve rijstrookverandering kan de herkenning van objecten met bijzondere vormen niet garanderen. Wees bedacht op deze objecten, vooral ´s nachts. Dergelijke objecten zijn bijvoorbeeld voertuigen met een afgedekte achterkant of een onregelmatige vorm, voertuigen met een achterkant onder een bepaalde hoogte en lege platte aanhangers.

 • Het is mogelijk dat Actieve rijstrookverandering stilstaande of langzaam rijdende voertuigen niet opmerkt. Vooral 's nachts moet de bestuurder extra alert zijn.

We raden aan om ALC niet te gebruiken bij afwijkende of complexe verkeerssituaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg

 • Grote aantallen voetgangers, fietsen of dieren op de weg

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen

 • Bochtige wegen en scherpe bochten

 • Op hellende wegen omhoog of omlaag

 • Hobbelige wegen

 • Smalle wegen

 • In- en uitritten van tunnels

 • Niet-standaardwegen

 • Wegen zonder middenberm

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen en beperkingen zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van Actieve rijstrookverandering kunnen beïnvloeden. Actieve rijstrookverandering kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Rijstrookcentrering (LCC)

De rijstrookassistent is een systeem dat de auto midden op de rijstrook houdt, samen met de snelheidsregeling en de functie voor afstand houden van de adaptieve cruisecontrol. De rijstrookassistent detecteert voertuigen vóór u met behulp van de HD-camera's, radar met millimetergolven en LiDAR-sensor, en regelt automatisch uw snelheid om een veilige afstand aan te houden. De rijstrookassistent kan ook markeringen van rijstroken identificeren met behulp van de HD-camera's en stuurondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat de auto op de huidige rijstrook blijft rijden als er duidelijke rijstrookmarkeringen aan beide zijden zijn.

De rijstrookassistent ondersteunt de bestuurder, maar laat de auto niet zelfstandig rijden. De bestuurder moet het stuurwiel daarom met twee handen vasthouden, de aandacht op de weg houden en op elk moment in staat zijn om de controle over de auto weer over te nemen.

De rijstrookassistent wordt vooral gebruikt op wegen met duidelijke rijstrookmarkeringen en beperkte toegang, zoals grote wegen, drukke snelwegen en hoger gelegen wegen.

Voorzichtigheid 若两侧车道线清晰,车道居中辅助力求将车辆保持在车道内。在特殊路况或者雨天、夜晚光线不良等情况下,车道居中辅助识别车道线能力降低,可能导致无法以适当方式保持在车道内或存在刮蹭风险,建议暂时关闭车道居中辅助或切换为自适应巡航。

De rijstrookcentrering streeft ernaar om het voertuig op de rijstrook te houden wanneer er aan beide zijden duidelijke rijstrooklijnen zijn. Afwijkende wegomstandigheden en slechte verlichting op regenachtige dagen of 's nachts kunnen leiden tot verminderde rijstrookherkenning, het niet op de rijstrook houden van het voertuig of onevenwichtig rijden. In dit geval wordt voorgesteld om de rijstrookcentrering tijdelijk uit te schakelen en over te schakelen naar adaptieve cruisecontrole.

Waarschuwing 车道居中辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用车道居中辅助。

Als rijhulpfunctie kan de rijstrookcentrering niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en de rijstrookcentrering pas gebruiken of niet zodra uw veiligheid is gewaarborgd.

U moet altijd klaar staan om het stuur over te nemen wanneer u merkt dat de omstandigheden van het verkeer, de weg of het voertuig niet geschikt zijn om de rijstrookcentrering te activeren of dat er andere onveilige factoren zijn.

U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het handhaven van voldoende afstand en een gepaste snelheid evenals het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Waarschuwing 驾驶时不可以有以下行为: 完全依靠本系统;在恶劣天气使用本系统;在行人,自行车或者动物较多的环境中使用本系统;在转弯半径较小的道路使用本系统;在车道线不清晰或者光线条件不良时使用本系统;双手离开方向盘;视线离开行驶道路。

Houd tijdens het gebruik van de functie rekening met het volgende:

 • Vertrouw nooit blindelings op het systeem.

 • Gebruik de functie niet bij slecht weer.

 • Gebruik het systeem niet in een omgeving met veel voetgangers, fietsers of dieren.

 • Gebruik het systeem niet in scherpe bochten.

 • Gebruik het systeem niet wanneer de rijstrooklijnen onduidelijk zijn of bij slechte verlichting.

 • Houd uw handen op het stuur.

 • Blijf op de weg letten.

Waarschuwing 车道居中辅助是一个舒适性功能,而非防碰撞功能,所以其最大减速度有限,小于自动紧急制动和手动驾驶时所能请求的最大减速度。因此切勿依赖车道居中辅助对爱车进行充分减速从而避免碰撞。

Als functie voor rijcomfort en niet ter preventie van botsingen, heeft de rijstrookcentrering een beperkte maximale vertraging die lager is dan de maximale vertraging die vereist is voor de automatische noodrem en handmatige rijscenario's. Vertrouw daarom nooit alleen op de rijstrookcentrering om het voertuig af te remmen bij het vermijden van een botsing.

De rijstrookcentrering kan uw voertuig niet stoppen of een veilige afstand tot het voertuig voor u handhaven wanneer het snelheidsverschil tussen het voertuig voor u en uw voertuig te groot is. Verlaat in dit geval de rijstrookcentrering onmiddellijk. Vertrouw niet op de rijstrookcentrering om uw voertuig volledig tot stilstand te brengen, ongeacht of het een stilstaand voertuig of een voertuig voor u volgt.

Waarschuwing Lane Centering Control has a limited steering torque that is less than the maximum steering force required in normal driving scenarios. Therefore, do not rely solely on Lane Centering Control to steer your vehicle. You should always be prepared to take over the steering, especially when navigating curves.

De kracht die de rijstrookcentrering op het stuur kan uitoefenen, is lager dan de maximale stuurkracht die tijdens een normale rijstijl op het stuur wordt uitgeoefend. Vertrouw daarom tijdens de besturing van het voertuig niet alleen op Rijstrookcentrering. U moet altijd voorbereid zijn op het weer overnemen van de besturing, vooral bij het nemen van bochten.

Neem de besturing onmiddellijk over in bochten, tijdens keren en het rijden op bochtige wegen of wegen met scherpe bochten. Door de verminderde herkenning van de rijstrookmarkeringen mag u in deze situaties niet op Rijstrookcentrering vertrouwen.

De rijstrookassistent in- en uitschakelen

Open de Instellingen onderaan het middendisplay, tik op Rijondersteuning > Rijondersteuningsfuncties > Rijstrookassistent om de functie in of uit te schakelen.

Wanneer u Rijstrookassistent in Instellingen inschakelt, betekent dit niet dat de functie is ingeschakeld.

 • Middelste knop: Schakel de rijstrookassistent in of uit.

 • Knop Omhoog: De snelheid van de cruisecontrol verhogen of hervatten.

 • Knop Omlaag: De snelheid van de cruisecontrol verlagen

 • Knop Links: De volgafstand verkleinen

 • Knop Rechts: De volgafstand vergroten.

 1. De ingestelde snelheid van de cruisecontrol

 2. De voorligger

 3. Tijd-afstand tot de voorligger

 4. Statuscirkel voor de rijstrookassistent

  • Niet afgebeeld: De rijstrookassistent is niet ingeschakeld of kan niet worden ingeschakeld, omdat niet aan de vereiste voorwaarden is voldaan.

  • Aangegeven in grijs: De rijstrookassistent wacht op inschakeling.

  • Aangegeven in knipperend grijs: Stuurondersteuning staat in Stand-by. De rijstrookassistent is klaar om de adaptieve cruisecontrol in te schakelen en zoekt naar rijstrookmarkeringen.

  • Aangegeven in blauw met wegmarkeringen in grijs: De rijstrookassistent is volledig ingeschakeld inclusief de adaptieve cruisecontrol en de stuurondersteuning.

Wanneer er aan de voorwaarden voor gebruik wordt voldaan, druk op de middelste knop om de rijstrookassistent in te schakelen.

 • Als de rijstrookmarkeringen aan beide zijden duidelijk zijn en uw auto midden op de huidige rijstrook rijdt, wordt adaptieve cruisecontrol samen met de stuurondersteuning ingeschakeld.

 • Als de rijstrookmarkeringen aan beide zijden niet duidelijk zichtbaar zijn en uw auto niet midden op de huidige rijstrook rijdt, dan wordt de adaptieve cruisecontrol eerst ingeschakeld, die dan naar rijstrookmarkeringen zoekt. De stuurondersteuning wordt ingeschakeld zodra er aan de vereisten voorwaarden is voldaan.

De rijstrookassistent kan bij snelheden tussen 0 en 180 km/u worden ingeschakeld.

 • De snelheid van de cruisecontrole is ingesteld op 30 km/u als de rijsnelheid lager dan 30 km/u is.

 • De ingestelde snelheid van de cruisecontrol is op de huidige snelheid ingesteld als de rijsnelheid hoger dan 30 km/u en lager dan 180 km/u is.

Als de adaptieve cruisecontrol is ingeschakeld en naar rijstrookmarkeringen begint te zoeken, kunt u het gaspedaal loslaten en de ingestelde snelheid van de cruisecontrol door de rijstrookassistent laten handhaven.

 • Als er een voertuig voor u rijdt, past de rijstrookassistent de snelheid aan op basis van de snelheid en de afstand tot het voertuig voor u. De maximumsnelheid zal de snelheid van de cruisecontrol niet overschrijden.

 • Wanneer er geen voertuigen voor u rijden, past de rijstrookassistent de snelheid van uw auto snel aan de snelheid van de cruisecontrol aan.

Wanneer de stuurondersteuning wordt ingeschakeld, helpt deze functie u actief bij het sturen, maar blijf het stuurwiel met beide handen vasthouden. De kracht die u op het stuurwiel uitoefent, kan de stuurondersteuning licht beïnvloeden, dus let goed op de bewegingen van de auto en zorg dat u altijd in staat bent om direct weer de controle over de auto te nemen.

Wanneer de rijstrookassistent u bij het sturen helpt, draait het stuurwiel uit zichzelf. Wanneer de rijstrookassistent ervoor zorgt dat de auto sneller gaat rijden, dan beweegt het gaspedaal niet. Wanneer de rijstrookassistent ervoor zorgt dat de auto afremt, kan het rempedaal bewegen.

Voorwaarden voor gebruik van de rijstrookassistent:

 • De snelheid mag niet hoger dan 180 km/u worden.

 • De HD-camera's, radars met millimetergolven en LiDAR-sensor werken goed en geven een scherp beeld.

 • Alle componenten van de rijstrookassistent werken goed.

 • Uw auto voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden, inclusief het volgende:

  • De bestuurder houdt het stuurwiel vast.

  • De bestuurder zit op de bestuurdersstoel.

  • De bestuurder heeft de veiligheidsgordel bevestigd.

  • Alle portieren zijn gesloten.

  • De transmissie staat in D.

  • Het rempedaal is niet ingedrukt.

  • Het antiblokkeerremsysteem, het tractieregelsysteem en het elektronische stabiliteitsprogramma zijn niet ingeschakeld.

De snelheid van de cruisecontrol aanpassen

Wanneer de rijstrookassistent is ingeschakeld, ga naar Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijondersteuning> Snelheid cruisecontrole aanpassen om een stand voor het aanpassen van de snelheid te selecteren

uit de volgende opties:

 • Druk op +1 Houd +5 ingedrukt

  • Druk op de knop Omhoog of Omlaag links van het stuurwiel om de snelheid van de cruisecontrole met +/-1 km/u te wijzigen.

  • Houd de knop Omhoog of Omlaag links op het stuurwiel ingedrukt om de snelheid van de cruisecontrole in veelvouden van 5 te verhogen of te verlagen. Als de snelheid bijvoorbeeld 82 km/u is, dan verandert de snelheid naar 85 km/u als u één keer op de knop Omhoog links op het stuurwiel drukt.

 • Houd +1 ingedrukt Druk op +5

  • Houd de knop Omhoog of Omlaag links op het stuurwiel ingedrukt om de snelheid van de cruisecontrole met +/–1 km/u te wijzigen.

  • Druk op de knop Omhoog of Omlaag links op het stuurwiel om de snelheid van de cruisecontrole in veelvouden van 5 te verhogen of te verlagen. Als de snelheid bijvoorbeeld 82 km/u is, dan verandert de snelheid naar 85 km/u als u één keer op de knop Omhoog links op het stuurwiel drukt.

Wanneer u de rijstrookassistent gebruikt, kunt u de snelheid van de cruisecontrol op maximaal 180 km/u instellen.

Wanneer u de rijstrookassistent gebruikt, kunt u de snelheid van de cruisecontrol niet lager dan 30 km/u instellen, maar het systeem kan de voorligger tot volledige stilstand volgen (0 km/u).

Voorzichtigheid 首次开启该功能默认为长按+1 短按+5。 巡航车速调节无法通过NOMI 语音调整。
 • Als u deze functie voor het eerst wilt activeren, houdt u +1 ingedrukt of drukt u kort op +5.

 • De snelheid van de cruise controle kan niet via NOMI worden aangepast.

Waarschuwing 使用该功能行驶时,若系统检测到您未处于正常驾驶状态时(如您长时间未握住方向盘,长时间分心疲劳驾驶,或离开座位等),将在满足系统正常工作的条件的情况下激活紧急主动停车(EAS)功能。

Wanneer u met deze functie aan rijdt en als het systeem detecteert dat u zich niet in een normale rijtoestand bevindt (u houdt bijvoorbeeld het stuur een langere periode niet vast of u bent langdurig afgeleid en vermoeid of zit niet op uw stoel), activeert het de actieve noodstop als aan de normale werkingsvoorwaarden voor het systeem is voldaan.

De tijd-afstand tot uw voorligger aanpassen

Wanneer de rijstrookassistent is ingeschakeld of wacht op inschakeling, dan kan de volgende waarde voor tijd-afstand op een van de vijf niveaus worden ingesteld.

 • Druk op de knop Rechts links op het stuurwiel om de volgende tijd-afstand met één niveau te verhogen.

 • Druk op de knop Links links op het stuurwiel om de volgende tijd-afstand met één niveau te verlagen.

Overnemen en hervatten

Wanneer u met de rijstrookassistent rijdt, kunt u de controle over de auto overnemen door het gaspedaal stevig in te drukken of het stuurwiel te draaien. Wanneer u een ander voertuig inhaalt door het gaspedaal flink in te drukken, dan reageert de rijstrookassistent niet meer op uw voorligger.

Wanneer u het gaspedaal niet meer stevig indrukt, dan zal de rijstrookassistent de adaptieve cruisecontrol onmiddellijk weer hervatten.

Wanneer u de controle over de auto weer overneemt door het stuurwiel te draaien, dan schakelt de stuurondersteuning tijdelijk over op Stand-by, maar de adaptieve cruisecontrol blijft ingeschakeld en het systeem zoekt naar rijstrookmarkeringen. In dit geval hebt u weer de controle over de besturing.

Wanneer u het stuurwiel niet meer draait, de rijstrookmarkeringen aan beide zijden duidelijk zijn en uw auto midden in de huidige rijstrook rijdt, dan wordt de stuurondersteuning automatisch hervat.

Als de rijstrookassistent wordt uitgeschakeld door op te drukken of het rempedaal in te drukken, dan kan het weer worden ingeschakeld door op de knop Omhoog links op het stuurwiel te drukken; de ingestelde snelheid van de cruisecontrol wordt weer hervat.

Als u uw voorligger tot stilstand volgt, kan de rijstrookassistent weer worden ingeschakeld door op de knop Omhoog links op het stuurwiel te drukken of het gaspedaal in te drukken; de ingestelde snelheid van de cruisecontrol wordt weer hervat.

Wanneer de rijstrookassistent weer is ingeschakeld, wordt de adaptieve cruisecontrol weer ingeschakeld en gaat het systeem op zoek naar rijstrookmarkeringen. Als de rijstrookmarkeringen aan beide kanten duidelijk zijn en uw auto midden op de huidige rijstrook rijdt, wordt de stuurondersteuning ingeschakeld.

Voorzichtigheid When Lane Centering Control is functioning properly:

Als de rijstrookcentrering goed werkt:

 • Als Actieve rijstrookverandering (ALC) is ingeschakeld in Instellingen en aan de vereiste voorwaarden is voldaan, wisselt het voertuig bij het bedienen van de richtingaanwijzer automatisch van rijstrook. Raadpleeg voor meer informatie Actieve rijstrookverandering (ALC) in de gebruikershandleiding.

 • Als Actieve rijstrookverandering (ALC) niet is ingeschakeld in Instellingen, kunt u met de richtingaanwijzerhendel de stuurhulp op stand-by zetten en de besturing overnemen. Gedurende deze tijd blijft adaptieve cruisecontrol ingeschakeld en zoeken naar de rijstrookmarkeringen. Wanneer aan de vereiste voorwaarden is voldaan, wordt de stuurhulp automatisch opnieuw geactiveerd.

Voorzichtigheid When Steering Assist functions properly and Active Lane Change (ALC) is not enabled in Settings, please take over the steering and exit Steering Assist if you need to change lanes.

Wanneer de stuurhulp goed functioneert en Actieve rijstrookverandering (ALC) niet is ingeschakeld in Instellingen, neem dan het stuur over en schakel de stuurhulp uit als u van rijstrook moet wisselen.

Waarschuwing Steering Assist may fail to operate as intended in certain situations or disengage to standby while providing sound and text alerts to remind you to take over steering. During this time, Adaptive Cruise Control will remain on and continue searching for lane lines. When the required conditions are met, Steering Assist will resume automatically. including but not limited to:

Stuurhulp werkt in bepaalde situaties mogelijk niet zoals bedoeld of schakelt uit naar stand-by, waarbij er geluids- en tekstwaarschuwingen worden weergegeven om u eraan te herinneren de besturing over te nemen. Gedurende deze tijd blijft adaptieve cruisecontrol ingeschakeld en zoeken naar de rijstrookmarkeringen. Wanneer aan de vereiste voorwaarden is voldaan, wordt de stuurhulp automatisch opnieuw geactiveerd, ook bij bijvoorbeeld als:

 • Het voertuig rijdt in een scherpe bocht, zoals bij opritten van snelwegen.

 • Rijstrookmarkeringen onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen zijn of worden verduisterd door schaduwen van andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • Het weggedeelte geen rijstrookmarkeringen heeft, zoals niet-standaard wegen, kruispunten of bij wegwerkzaamheden.

 • Het weggedeelte speciale rijstrookbelijningen heeft, zoals optische snelheidsremmers of omleidingslijnen.

 • Rijstrookmarkeringen niet duidelijk afgebakend zijn, zoals samenkomende of splitsende lijnen, in- en uitvoegstroken, kruispunten in steden, voorsorteervakken, enz.

 • Er verhogingen of andere contrastrijke lijnen op de weg zijn in plaats van rijstrooklijnen, zoals wegdekvoegen of stoepranden.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden door hoogteverschillen zoals op hellende wegen.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht die reflecties veroorzaken of slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • De rijstroken te breed of te smal zijn.

De rijstrookassistent uitschakelen

Wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, wordt de rijstrookassistent uitgeschakeld, wordt de automatische snelheidsregeling en controle over het stuurwiel gestopt, en klinkt er een geluidssignaal:

 • De knop op het stuurwiel is ingedrukt.

 • Het rempedaal is ingedrukt.

De rijstrookassistent wordt ook uitgeschakeld als er niet aan de voorwaarden voor het gebruik ervan wordt voldaan. Na het uitschakelen moet u onmiddellijk de controle over het rempedaal, gaspedaal en stuurwiel overnemen.

Dynamische omgevingssimulatie

 • De stuurondersteuning staat in Stand-by, en de adaptieve cruisecontrol wordt ingeschakeld en gaat zoeken naar rijstrookmarkeringen. In dit geval hebt u weer de controle over de besturing.

 • De rijstrookassistent is volledig ingeschakeld inclusief de adaptieve cruisecontrol en de stuurondersteuning.

 • De rijstrookassistent wordt uitgeschakeld en staat in Stand-by. Het systeem kan niet worden ingeschakeld door op de middelste knop links op het stuurwiel te drukken.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzichtigheid 当两侧车道线都不清晰,但近距离正前方有符合条件的车辆时,爱车可在短时间内跟车行驶。

Wanneer geen van beide rijstroken vrij is, maar er een voertuig voor u staat dat aan de eisen voldoet, kan uw voertuig dit voertuig voor een korte tijd volgen.

Waarschuwing 当两侧车道线都不清晰,跟随前车行驶时,若前车缓慢变换行驶路径,本车有与旁边车辆碰撞的风险,需要您随时准备接管车辆,保证行车安全。

Wanneer de rijstrooklijnen aan beide zijden onduidelijk zijn en uw voertuig het leidende voertuig volgt, kunt u in botsing komen met andere voertuigen op aangrenzende rijstroken als het leidende voertuig met een lage snelheid van rijstrook wisselt. Daarom moet u ten behoeve van uw veiligheid alert zijn om het op elk moment over te nemen.

Wanneer u de rijstrookassistent gebruikt, moet u het stuurwiel vasthouden en uw ogen op de weg voor u houden.

 • Als het systeem merkt dat u uw handen niet op het stuurwiel hebt of als u uw ogen langere tijd niet op de weg voor u houdt, dan geeft de dynamische omgevingssimulatie "Houd het stuurwiel vast" of "Blijf goed opletten" weer, en klinkt er een waarschuwingsgeluid.

 • Als het systeem merkt dat u uw handen niet op het stuurwiel hebt of als u na een tijdje nog steeds uw ogen niet op de weg voor u hebt, dan geeft de dynamische omgevingssimulatie "Houd het stuurwiel vast. Of besturing wordt uitgeschakeld" of "Nu overnemen. Of besturing wordt uitgeschakeld", samen met continue waarschuwingsgeluiden.

 • Als het systeem merkt dat u uw handen niet op het stuurwiel hebt of als uw ogen een tijdje niet op de weg voor u hebt, dan toont de dynamische omgevingssimulatie "Actieve stop in noodgevallen ingeschakeld. De auto stopt", samen met een waarschuwingsgeluid en een gesproken herinnering van NOMI "We stoppen de auto", en de alarmknipperlichten worden ingeschakeld.

De waarschuwing verdwijnt als het systeem merkt dat u het stuurwiel vasthoudt en naar de weg voor u kijkt.

Een veilige afstand aanhouden

Als de dynamische omgevingssimulatie de melding "Te dicht op de voorligger. Rijd voorzichtig" weergeeft, kan de veiligheidsafstand niet meer worden gegarandeerd met het maximale remvermogen dat de rijstrookassistent kan uitoefenen en bestaat de kans op een aanrijding. In dit geval moet u onmiddellijk de controle over het rempedaal en het stuurwiel overnemen om de snelheid en besturing onder controle te houden.

Waarschuwing 如您发现危险,切勿等待该警示出现再采取行动,请立刻接管车辆。

Wacht bij een gevaarlijke situatie niet op een waarschuwing om te reageren en neem het rijden meteen over.

Waarschuwing voor starten voorligger

Als u uw voorligger tot stilstand hebt gevolgd met de rijstrookassistent,

 • Als de voorligger binnen ongeveer vijf seconden weer start, start de rijstrookassistent uw auto automatisch en gaat de voorligger weer volgen. U moet zeker weten dat het veilig is om de voorligger te volgen om aanrijdingen te voorkomen.

 • Als de voorligger na ongeveer vijf seconden weer start, start de rijstrookassistent uw auto automatisch en gaat de voorligger weer volgen. Vlak daarvoor geeft de rijstrookassistent een geluid om u aan het volgende te herinneren;

 • Als de voorligger na ongeveer vijf seconden start en het systeem merkt dat een obstakel het vooruit rijden kan belemmeren, toont de dynamische omgevingssimulatie de melding "De voorligger is gestart" en moet u ervoor zorgen dat het veilig is om de voorligger te volgen. Druk op de knop Omhoog links op het stuurwiel of op het gaspedaal om de rijstrookassistent weer in te schakelen en de voorligger te volgen;

 • Als de voorligger langer dan vijf minuten stil blijft staan, wordt de rijstrookassistent uitgeschakeld en wordt de elektrische parkeerrem ingeschakeld.

Als u de voorligger tot stilstand volgt, kan de rijstrookassistent uw auto alleen herstarten als er een afstand van meer dan vier meter wordt aangehouden.

Intelligente snelheidsregeling

Als het systeem na inschakeling merkt dat de informatie over snelheidslimieten is veranderd tijdens het rijden op snelwegen of hooggelegen wegen met de rijstrookassistent ingeschakeld, dan wordt u de gewijzigde snelheidslimiet weergegeven. U kunt de wijziging handmatig bevestigen om de snelheid van de cruisecontrol op dezelfde snelheid als de huidige snelheidslimiet te houden.

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijondersteuning > Intelligente snelheidsregeling om de functie in of uit te schakelen.

Waarschuwing 智能限速控制仅供参考,无法替代您的目视检查。切勿完全依赖道路标识识别的限速信息进行驾驶。当车辆的行驶速度超出道路限速时,会通过视觉方式,提示您当前处于超速状态。

De intelligente snelheidsregeling is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw visuele waarneming. Vertrouw nooit alleen op de snelheidslimietinformatie die wordt herkend door de verkeersbordherkenning .

Wanneer de snelheid van het voertuig de snelheidslimiet van de weg overschrijdt, wordt u visueel gewaarschuwd voor een te hoge snelheid.

Waarschuwing 智能限速控制作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路标识识别智能限速控制。
 • Als rijhulpfunctie kan de intelligente snelheidsregeling niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden. U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en uw eigen beslissing nemen over het al dan niet gebruiken van verkeersbordherkenning en intelligente snelheidsregeling als dit veilig is.

 • Momenteel werkt de intelligente snelheidsregeling niet in complexe wegomstandigheden zoals opritten.

 • U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

 • De intelligente snelheidsregeling combineert de snelheidslimietinformatie van de kaart om de snelheidslimietinformatie op het digitale instrumentenpaneel weer te geven. Er wordt geen informatie over snelheidslimieten weergegeven wanneer er geen informatiebron over snelheidslimieten beschikbaar is op de kaart.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Het camerasysteem kan mogelijk bepaalde obstakels niet herkennen, wat invloed heeft op de prestaties of waardoor de rijstrookassistent onbedoeld in sommige situaties kan worden ingeschakeld, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • Het beeld van de camera's wordt belemmerd of de camera's zijn vuil.

 • De herkenning werkt minder goed in het donker.

 • De auto rijdt in een omgeving met weinig licht, bijvoorbeeld bij zonsopgang, zonsondergang, 's avonds of in een tunnel.

 • De helderheid verandert plotseling, bijvoorbeeld wanneer u een tunnel in of uit rijdt.

 • Het beeld van de camera's wordt beperkt door grote schaduwen van gebouwen, landschappen en grote voertuigen.

 • Er schijnt direct licht op de camera.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en andere slechte weersomstandigheden.

 • Wanneer uitlaatgassen, spetters, sneeuw of stof omhoog komen dóór voertuigen voor u.

 • Het beeld van de camera's wordt belemmerd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, ijs of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

De radars met millimetergolven kunnen mogelijk bepaalde obstakels niet herkennen, wat invloed heeft op de prestaties of waardoor de rijstrookassistent onbedoeld in de volgende situaties kan worden ingeschakeld, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • De radars zijn verplaatst, worden belemmerd of zijn afgedekt met vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, kabels, bladeren of andere materialen.

 • De radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door een aanrijding of krassen.

 • Zware regenval, sneeuw, mist en andere extreme weersomstandigheden kunnen de werking van de radars belemmeren

 • Er kan in zeldzame gevallen loos alarm worden gegeven, onder meer door bepaalde metalen beschermende hekken, groene afscheidingen of betonnen muren door de werking van de radarherkenning.

De LiDAR-sensor kan mogelijk bepaalde obstakels niet herkennen, wat invloed heeft op de prestaties of de rijstrookassistent onbedoeld in sommige situaties kan worden ingeschakeld, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • De LiDAR-sensor is verplaatst.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en andere slechte weersomstandigheden.

 • Het systeem werkt minder goed door uitlaatgassen, spetters, sneeuw of stof die omhoog komen door voertuigen vóór uw auto.

 • De auto rijdt op een nat wegdek of op een weg met water.

 • De LiDAR-sensor wordt belemmerd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ijs, sneeuw of wrapcoatings / lakbeschermingslagen op de ruit.

 • De LiDAR-sensor is te warm geworden door te lange blootstelling van de auto aan zonlicht.

 • Er kan een loos alarm worden gegeven door bepaalde verkeersborden of veiligheidsvoorzieningen op de weg of hooggelegen wegen.

De rijstrookassistent reageert alleen op voertuigen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bepaalde voorwerpen worden mogelijk niet herkend of er wordt niet op gereageerd, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Dwarsgeparkeerde voertuigen.

 • Motorfietsen en driewielers.

Op sommige voorwerpen wordt niet gereageerd, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Voetgangers.

 • Fietsen.

 • Verkeerskegels.

 • Dieren.

 • Verkeerslichten.

 • Muren.

 • Barrières

 • Tegemoetkomend verkeer

 • Andere voorwerpen dan voertuigen

Het systeem kan voorwerpen met vertraging herkennen en erop reageren als het voorwerp zich in sommige situaties niet precies voor de auto bevindt, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • De rijstrookassistent reageert niet op voorwerpen die zich in de blinde hoeken van de sensor bevinden. De functie Actief stoppen in noodgevallen kan bijvoorbeeld geen voorwerpen in de dode hoek op de hoeken of aan de zijkant van de auto detecteren.

 • Als de auto een bocht nadert of door een bocht rijdt, kan het voorwerp verkeerd worden geselecteerd of worden gemist, waardoor de auto onbedoeld kan accelereren of afremmen.

 • Het voorwerp kan worden gemist of de afstand tot de voorligger kan verkeerd worden ingeschat als de auto op een helling rijdt. Als de auto een helling af rijdt, neemt de rijsnelheid toe, waardoor de snelheid van de cruisecontrol kan worden overschreden.

 • Wanneer slechts een deel van het voertuig in de naastgelegen rijstrook uw auto afsnijdt (vooral grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens), dan kan het voorwerp mogelijk niet worden gedetecteerd en reageert het systeem niet. U moet dan onmiddellijk de controle over de auto overnemen.

 • Als uw auto plotseling vlak achter uw voorligger gaat rijden of wanneer andere voertuigen plotseling in of uit uw rijstrook rijden, dan kan het voorwerp niet altijd worden geïdentificeerd. U moet dan onmiddellijk de controle over de auto overnemen.

Voorzichtigheid 该功能偶尔会在不需要加速或您未打算加速时进行加速,这可能是因跟随目标的变化或丢失所导致(特别是在转弯或变道过程中)
 • In zeldzame gevallen kan deze functie uw voertuig versnellen, zelfs als dit niet nodig of bedoeld is vanwege een verandering in of verlies van het doel (vooral bij het nemen van bochten of het veranderen van rijstrook).

 • In zeldzame gevallen kan deze functie het voertuig gaan afremmen wanneer dit niet nodig of bedoeld is vanwege de detectie van voertuigen of objecten, of een verandering in of verlies van een stilstaand doel op de aangrenzende rijstrook (vooral bij het nemen van bochten of het veranderen van rijstrook).

 • Wanneer u het leidende voertuig volgt en uw voertuig of het leidende voertuig de huidige rijstrook verlaat, kan - voor uw veiligheid - de versnelling door deze functie gedurende een bepaalde periode worden beperkt. U kunt het overnemen door het gaspedaal in te trappen.

Waarschuwing 该功能无法保证所有情况都能准确识别目标,如您发现动态环境模拟上"车道线"显示的情况与实际不符,请谨慎驾驶,以便及时接管爱车。

Deze functie garandeert niet dat het doel in alle situaties nauwkeurig kan worden herkend. Rijd voorzichtig en neem het stuur meteen over als u merkt dat de rijstrooklijnen die worden weergegeven in de dynamisch omgevingssimulatie niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Ter illustratie:

 • Er rijdt een voertuig, dat niet wordt weergegeven op het instrumentenpaneel, vlak voor u.

 • Er rijdt geen voertuig vlak voor u, maar het digitale instrumentenpaneel toont wel een voertuig.

We raden het gebruik van de rijstrookassistent niet aan onder speciale of lastige rijomstandigheden, waarbij de prestaties van de auto kunnen worden beïnvloed of de rijstrookassistent zelfs onbedoeld kan worden ingeschakeld. Dergelijke omstandigheden zijn inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, kuilen, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Veel voetgangers, fietsers of dieren op de weg.

 • Lastige en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruisingen, op- en afritten van snelwegen en wegen met files.

 • Slingerende wegen of scherpe bochten.

 • Wegen op hellingen omhoog of omlaag.

 • Hobbelige wegen.

 • Smalle wegen.

 • In- en uitgangen van tunnels.

 • Ongewone wegen.

 • Wegen zonder middenberm.

Als de relatieve snelheid tussen uw auto en uw voorligger te hoog is, kunnen de beperkte regelmogelijkheden van de rijstrookassistent onvoldoende zijn om de juiste afstand in sommige situaties te handhaven, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Het voertuig voor u maakt een plotselinge beweging (zoals een plotseling bocht, accelereren of afremmen).

 • Andere voertuigen voor u gaan plotseling op uw rijstrook rijden of van uw rijstrook op een andere rijstrook rijden.

 • Uw auto gaat plotseling vlak achter een voorligger rijden.

 • Uw auto rijdt met hoge snelheid op een stilstaand of langzaam rijdend voertuig af.

Het remvermogen kan in sommige situaties onvoldoende zijn, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • De remmen werken niet optimaal (bijvoorbeeld wanneer de componenten van het remsysteem te koud, te heet of nat zijn).

 • Verkeerd onderhoud (zoals overmatige slijtage van remmen of banden, of een abnormale bandenspanning).

 • Rijden op speciale wegen (bijvoorbeeld op hellingen of op wegen met water, modder, kuilen, sneeuw of ijs).

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

De bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties waarin de rijstrookassistent mogelijk niet meer goed werkt. De rijstrookassistent kan door talloze factoren worden beïnvloed. Voorkom ongevallen door altijd goed op het verkeer, de weg en de toestand van de auto te letten en altijd oplettend te rijden.

Intelligente adaptieve cruisecontrol (i-ACC)

Intelligente adaptieve cruisecontrol richt zich automatisch op de snelheid van de voorligger en wijzigt de snelheid dienovereenkomstig. Wanneer er voor u geen herkenbaar doel is, zal het voertuig rijden met de ingestelde snelheid; wanneer er voor u een herkenbaar doel is, zal het voertuig de snelheid automatisch regelen om de afstand die door de gebruiker werd ingesteld aan te houden.

Intelligente cruisecontrol regelt de snelheid en afstand tussen voertuigen alleen in de lengterichting. Dit systeem omvat de start-stopfunctie die de voorligger kan volgen tot volledige stilstand (binnen een bepaalde vertragingslimiet). Als de voorligger binnen een korte periode opnieuw begint te rijden, rijdt uw voertuig automatisch verder. Als de voorligger even stopt, wordt de elektrische parkeerrem ingeschakeld.

Intelligente adaptieve cruisecontrol is voornamelijk geschikt voor het rijden van lange afstanden op droge, vlakke en rechte wegen, zoals snelwegen, tolwegen en lange rechte hoofdwegen.

Waarschuwing 自适应巡航作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。自适应巡航只能控制爱车的速度,而无法控制爱车的行驶方向。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用自适应巡航。在使用自适应巡航时,如发现交通状况、道路环境或车辆状况不适宜使用该功能,或存在其他不安全因素,您应随时准备接管爱车。

Als rijhulpfunctie kan Intelligente adaptieve cruisecontrole niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

Intelligente adaptieve cruisecontrole regelt de snelheid, maar niet de richting, van uw voertuig.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en zelf beslissen over het gebruik van Intelligente adaptieve cruisecontrole als het veilig is. U moet altijd bereid zijn om het over te nemen wanneer u merkt dat de omstandigheden van het verkeer, de weg of het voertuig niet geschikt zijn voor gebruik van Intelligente adaptieve cruisecontrole of dat er andere onveilige factoren zijn. U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het handhaven van voldoende afstand en een gepaste snelheid evenals het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Waarschuwing 驾驶时不可以有以下行为: 完全依靠本系统;在恶劣天气使用本系统;在行人,自行车或者动物较多的环境中使用本系统;在转弯半径较小的道路使用本系统;在车道线不清晰或者光线条件不良时使用本系统;双手离开方向盘;视线离开行驶道路。

Houd tijdens het gebruik van de functie rekening met het volgende:

 • Vertrouw nooit blindelings op het systeem.

 • Gebruik de functie niet bij slecht weer.

 • Gebruik het systeem niet in een omgeving met veel voetgangers, fietsers of dieren.

 • Gebruik het systeem niet in scherpe bochten.

 • Gebruik het systeem niet wanneer de rijstrooklijnen onduidelijk zijn of bij slechte verlichting.

 • Houd uw handen op het stuur.

 • Blijf op de weg letten.

Waarschuwing As a feature for driving comfort, and not for preventing collision, Intelligent Adaptive Cruise Control has a limited maximum deceleration that is less than the maximum deceleration required by Autonomous Emergency Brake and manual driving scenarios. Therefore, never rely solely on Intelligent Adaptive Cruise Control to decelerate the vehicle when avoiding a collision. Intelligent Adaptive Cruise Control may fail to stop your vehicle or maintain a safe distance from the lead vehicle when the relative speed between your vehicle and the lead vehicle is great. In this case, press the brake pedal immediately for your safety. Do not rely on Adaptive Cruise Control to bring your vehicle to a full stop following the stationary vehicle or the lead vehicle in this situation.

De Intelligente adaptieve cruisecontrol dient ter verhoging van het rijcomfort en niet om botsingen te voorkomen; de maximale remvertraging die de functie kan toepassen is lager dan die de Autonome noodrem en rembediening door de bestuurder kan bereiken. Vertrouw daarom nooit alleen op Intelligente adaptieve cruisecontrol om het voertuig af te remmen bij het vermijden van een botsing.

Intelligente adaptieve cruisecontrol kan een voertuig niet tot stilstand brengen of een veilige afstand tot een voorligger handhaven wanneer het snelheidsverschil tussen de voorligger en uw voertuig te groot is. Trap in dit geval onmiddellijk het rempedaal in voor uw veiligheid. Vertrouw niet op Adaptieve cruisecontrol om uw voertuig volledig tot stilstand te brengen bij druk verkeer of in een file.

Intelligente adaptieve cruisecontrol activeren

 • Middelste knop : Intelligente adaptieve cruisecontrol in- of uitschakelen

 • Knop omhoog: De ingestelde rijsnelheid verhogen of hervatten.

 • Knop omlaag: De ingestelde rijsnelheid verlagen

 • Knop links: De volgafstand verkleinen

 • Knop rechts: De volgafstand vergroten.

Als aan de bedrijfsvoorwaarden is voldaan, kunt u op de knop links in het midden op het stuur drukken om Adaptieve cruisecontrol te activeren.

Intelligente adaptieve cruisecontrol kan worden geactiveerd bij snelheden tussen 0-130 km/u.

 • De cruisecontrol-snelheid wordt ingesteld op 30 km/u als de voertuigsnelheid lager is dan 30 km/u.

 • De cruisecontrol-snelheid wordt ingesteld op de huidige snelheid als de voertuigsnelheid hoger is dan 30 km/u en lager is dan 180 km/u.

Indien geactiveerd, handhaaft intelligente adaptieve cruisecontrol de ingestelde rijsnelheid wanneer u het gaspedaal loslaat.

 • Als er een voertuig voor u rijdt, zal intelligente adaptieve cruisecontrol de snelheid aanpassen overeenkomstig de snelheid en de afstand tot de voorligger. De ingestelde rijsnelheid zal niet worden overschreden.

 • Als er geen voertuigen voor u rijden, zal intelligente adaptieve cruisecontrol de snelheid van uw voertuig snel aanpassen aan de rijsnelheid.

Als intelligente adaptieve cruisecontrol is ingeschakeld, kunt u te allen tijde snel de controle over uw voertuig overnemen door het rempedaal in te trappen. In dit geval zal intelligente adaptieve cruisecontrol de voorligger niet meer volgen en hebt u de volledige controle over uw voertuig. Wanneer u het gaspedaal loslaat, zal uw voertuig terugkeren naar de rijsnelheid.

Wanneer intelligente adaptieve cruisecontrol het voertuig versnelt, beweegt het gaspedaal niet. Wanneer intelligente adaptieve cruisecontrol het voertuig afremt, kan het rempedaal bewegen.

Als Intelligente adaptieve cruisecontrol wordt uitgeschakeld door op de middelste knop links op het stuur te drukken of het rempedaal in te drukken , kan deze opnieuw worden geactiveerd door links op het stuur op de knop Omhoog te drukken. De eerder ingestelde cruise-controlsnelheid wordt hervat. Als u links op het stuur op de knop Omhoog drukt, terwijl u het gaspedaal intrapt, wordt de huidige snelheid ingesteld op de snelheid van de cruisecontrol met een maximum van 180 km/u.

Gebruiksvoorwaarden voor intelligente adaptieve cruisecontrol:

 • De HD-camera's, LiDAR-sensor en radars met millimetergolven werken goed en hebben een duidelijk zicht.

 • Alle onderdelen van intelligente adaptieve cruisecontrol werken goed.

 • Uw voertuig voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden, met inbegrip van:

  • De bestuurder zit in de auto.

  • De bestuurder houdt het stuur met beide handen vast.

  • De bestuurder draagt de veiligheidsgordel.

  • Alle portieren zijn gesloten.

  • Het voertuig staat in DRIVE.

  • Het rempedaal wordt niet ingedrukt.

  • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet geactiveerd.

 • De snelheid is niet hoger is dan 180 km/u.

Waarschuwing 使用该功能行驶时,若系统检测到您未处于正常驾驶状态时(如您长时间未握住方向盘,长时间分心疲劳驾驶,或离开座位等),将在满足系统正常工作的条件的情况下激活紧急主动停车(EAS)功能。

Wanneer u met deze functie aan rijdt en als het systeem detecteert dat u zich niet in een normale rijtoestand bevindt (u houdt bijvoorbeeld het stuur een langere periode niet vast of u bent langdurig afgeleid en vermoeid of zit niet op uw stoel), activeert het de actieve noodstop als aan de normale werkingsvoorwaarden voor het systeem is voldaan.

Intelligente adaptieve cruisecontrol deactiveren

Intelligente adaptieve cruisecontrol wordt gedeactiveerd in de volgende situaties:

 • Er wordt op de knop op het stuur gedrukt.

 • Het rempedaal wordt ingedrukt.

Intelligente adaptieve cruisecontrol zal ook gedeactiveerd worden als niet aan de vereiste voorwaarden is voldaan. In dit geval moet u de controle over het voertuig onmiddellijk overnemen.

Als intelligente adaptieve cruisecontrol gedeactiveerd wordt, kan uw voertuig vertragen vanwege energieterugwinning en het niet langer volgen van de voorligger.

Waarschuwing 自适应巡航可能会因预料之外的情况意外退出。请您始终关注交通状况及道路环境,并随时准备接管爱车。

Intelligente adaptieve cruisecontrole kan vanwege onverwachte omstandigheden plotseling worden geannuleerd. Daarom dient u altijd te letten op het verkeer en de wegomstandigheden en op elk moment bereid zijn om het over te nemen.

Rijsnelheid aanpassen

Als Adaptieve cruisecontrol is geactiveerd, gaat u onderin het middendisplay naar Instellingen en tikt u op Rijhulp > Cruise-snelheid aanpassen om een modus voor het aanpassen van de snelheid te selecteren

uit de volgende opties:

 • Fijnregelen door te drukken

  • Druk op de linkerknop Omhoog of Omlaag op het stuur om de snelheid te wijzigen met +/-1 km/u.

  • Houd de linkerknop Omhoog of Omlaag op het stuur ingedrukt om de rijsnelheid te verhogen/verlagen in stappen van 5 km/u. Als de snelheid bijvoorbeeld 82 km/u is, zal een keer op de linkerknop Omhoog op het stuur drukken de snelheid wijzigen naar 85 km/u.

 • Fijnregelen door ingedrukt te houden

  • Houd de linkerknop Omhoog of Omlaag op het stuur ingedrukt om de snelheid te wijzigen met +/-1 km/u.

  • Druk op de linkerknop Omhoog of Omlaag op het stuur om de rijsnelheid te verhogen/verlagen naar een snelheid die een veelvoud is van 5 km/u. Als de snelheid bijvoorbeeld 82 km/u is, zal een keer op de linkerknop Omhoog op het stuur drukken de snelheid wijzigen naar 85 km/u.

De maximumsnelheid die u kunt instellen is 180 km/u.

De minimum rijsnelheid die u kunt instellen is 30 km/u, maar het systeem kan de voorligger volgen tot volledige stilstand (0 km/u).

Voorzichtigheid 首次开启该功能默认为长按+1 短按+5。 巡航车速调节无法通过NOMI 语音调整。
 • Als u deze functie voor het eerst wilt activeren, houdt u +1 ingedrukt of drukt u kort op +5.

 • De snelheid van de cruise controle kan niet via NOMI worden aangepast.

De tijd-afstand tot de voorligger aanpassen

Wanneer intelligente adaptieve cruisecontrol is geactiveerd of wacht om geactiveerd te worden, kan de tijd-afstand voor het volgen worden ingesteld op een van vijf niveaus.

 • Druk op de linkerknop Rechts op het stuur om de tijd-afstand voor het volgen met één niveau te verhogen.

 • Druk op de linkerknop Links op het stuur om de tijd-afstand voor het volgen met één niveau te verlagen.

Voorzichtigheid 当跟车时间距离被设置较近时,自适应巡航驾驶行为较为激烈,可能会引起不适。

Wanneer de tijdsafstand tot het leidende voertuig korter wordt ingesteld, zal Intelligente adaptieve cruisecontrole agressiever reageren, wat enig ongemak kan veroorzaken.

Waarschuwing 您有责任在任何时候确定并保持安全的跟车距离,请勿完全依靠自适应巡航保持车距。

Het is uw verantwoordelijkheid om te allen tijde een veilige volgafstand in te schatten en deze te handhaven. Vertrouw niet alleen op Intelligente adaptieve cruisecontrole om een nauwkeurige of passende volgafstand aan te houden.

Dynamische omgevingssimulatie

 1. De rijsnelheid instellen

 2. De voorligger

 3. Tijd-afstand tot de voorligger

 4. Intelligente adaptieve cruisecontrol statushalo

  • Niet weergegeven: Intelligente adaptieve cruisecontrol is niet geactiveerd of kan niet geactiveerd worden als niet aan de vereiste voorwaarden is voldaan.

  • Weergegeven in het grijs: Intelligente adaptieve cruisecontrol wacht op activering.

  • Weergegeven in het wit: Intelligente adaptieve cruisecontrol is geactiveerd.

Als de dynamische omgevingssimulatie de waarschuwing weergeeft zoals hierboven afgebeeld, betekent dit dat een veilige afstand niet langer gegarandeerd kan worden met de maximale vertraging die intelligente adaptieve cruisecontrol kan bieden en dat er mogelijk een risico op een botsing bestaat. In dit geval moet u onmiddellijk de controle over het voertuig overnemen.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Waarschuwing 如您发现危险,切勿等待该警示出现再采取行动,请立刻接管车辆。

Wacht bij een gevaarlijke situatie niet op een waarschuwing om te reageren en neem het rijden meteen over.

Startwaarschuwing voorligger

Als intelligente adaptieve cruisecontrol de voorligger volgt tot volledige stilstand:

 • Als de voorligger vertrekt, zal adaptieve cruisecontrol het voertuig automatisch beginnen volgen. U moet er zeker van zijn dat het veilig is om de voorligger te volgen, om aanrijdingen te vermijden.

 • Binnen 5 minuten tijdens het volgen van de voorligger tot volledige stilstand, kan intelligente adaptieve cruisecontrol het voertuig opnieuw beginnen volgen.

 • Na 5 minuten tijdens het volgen van de voorligger tot volledige stilstand, zal uw voertuig de elektrische parkeerrem bekrachtigen en intelligente adaptieve cruisecontrol deactiveren.

 • Als het systeem obstakels detecteert die het rijden en het volgen van een voertuig kunnen hinderen, moet u er zeker van zijn dat het veilig is om het voorliggend voertuig te volgen en op het gaspedaal drukken om intelligente adaptieve cruisecontrol opnieuw te activeren om het voertuig te volgen.

Waarschuwing 自适应巡航无法在所有情况下都能检测到其他交通参与者,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,切勿依赖自适应巡航自动跟车起步,否则可能导致人身或车辆损坏。

Intelligente adaptieve cruisecontrole kan niet in alle situaties andere verkeersdeelnemers detecteren, omdat deze functie niet of onjuist kan werken of onder invloed van meerdere factoren met vertraging kan reageren.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden. Vertrouw bij het rijden nooit alleen op de Intelligente adaptieve cruisecontrole om persoonlijk letsel of voertuigschade te voorkomen.

Intelligente snelheidsregeling

Zodra ingeschakeld, zal het systeem bij het detecteren dat de gegevens over de snelheidslimiet zijn veranderd tijdens het rijden op tolwegen of viaducten met intelligente adaptieve cruisecontrol ingeschakeld, u herinneren aan de gewijzigde snelheidslimiet. U kunt de wijziging handmatig bevestigen om de rijsnelheid afgestemd te houden op de huidige snelheidslimiet.

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Rijhulp > Intelligente snelheidsregeling om de functie in of uit te schakelen.

Waarschuwing 智能限速控制仅供参考,无法替代您的目视检查。切勿完全依赖道路标识识别的限速信息进行驾驶。当车辆的行驶速度超出道路限速时,会通过视觉方式,提示您当前处于超速状态。

De intelligente snelheidsregeling is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw visuele waarneming. Vertrouw nooit alleen op de snelheidslimietinformatie die wordt herkend door de verkeersbordherkenning .

Wanneer de snelheid van het voertuig de snelheidslimiet van de weg overschrijdt, wordt u visueel gewaarschuwd voor een te hoge snelheid.

Waarschuwing 智能限速控制作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路标识识别智能限速控制。
 • Als rijhulpfunctie kan de intelligente snelheidsregeling niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden. U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en uw eigen beslissing nemen over het al dan niet gebruiken van verkeersbordherkenning en intelligente snelheidsregeling als dit veilig is.

 • Momenteel werkt de intelligente snelheidsregeling niet in complexe wegomstandigheden zoals opritten.

 • U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

 • De intelligente snelheidsregeling combineert de snelheidslimietinformatie van de kaart om de snelheidslimietinformatie op het digitale instrumentenpaneel weer te geven. Er wordt geen informatie over snelheidslimieten weergegeven wanneer er geen informatiebron over snelheidslimieten beschikbaar is op de kaart.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Assistent voor inhalen

Tijdens het volgen van de voorligger met intelligente adaptieve cruisecontrol, zal Assistent voor inhalen u helpen versnellen tot de maximum ingestelde rijsnelheid wanneer u de linker richtingaanwijzer activeert en aan het stuur draait om een voorliggend voertuig in te halen.

Gebruiksvoorwaarden voor Assistent voor inhalen:

 • Intelligente adaptieve cruisecontrol is ingeschakeld en er wordt een voorligger gedetecteerd.

 • De snelheid is hoger dan 50 km/u maar niet hoger dan de ingestelde rijsnelheid.

 • Er is geen rijstrookmarkering of stippellijn op de beoogde rijstrook.

 • Er wordt een veilige afstand tussen uw voertuig en de voorligger bewaard.

 • De alarmknipperlichten zijn uit.

 • De richtingaanwijzers werken goed.

Wanneer aan de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan, schakel de linker richtingaanwijzer dan in om de Assistent voor inhalen te activeren. Wanneer u het stuur naar links draait, zal intelligente adaptieve cruisecontrol een veilige afstand tot de voorligger behouden, maar u wat dichter dan de ingestelde afstand laten naderen. Bij het veranderen van rijstrook, zal intelligente adaptieve cruisecontrol het voertuig versnellen zonder dat het gaspedaal wordt ingedrukt, maar de ingestelde rijsnelheid zal niet worden overschreden.

Voorzichtigheid 受本车道或目标车道前方车辆影响,爱车也可能在超车辅助过程中进行减速,引起减速的目标车辆在数字仪表显示中会被高亮显示。

Uw voertuig kan langzamer gaan rijden wanneer de inhaalhulp in werking is vanwege de voorligger op de huidige of gewenste rijstrook, die wordt aangegeven op het digitale instrumentenpaneel.

Assistent voor inhalen wordt gedeactiveerd en intelligente adaptieve cruisecontrol blijft geactiveerd in de volgende situaties:

 • Het veranderen van rijstrook is voltooid.

 • Assistent voor inhalen is te lang actief.

 • De richtingaanwijzer is uitgeschakeld vóór het veranderen van rijstrook.

Voorzichtigheid 若自适应巡航工作条件不满足,超车辅助功能和自适应巡航功能将同时退出。

Als niet aan de werkingsvoorwaarden voor Intelligente adaptieve cruisecontrole wordt voldaan, worden de inhaalhulp en de Intelligente adaptieve cruisecontrole geannuleerd.

Voorzichtigheid 超车辅助只能辅助调整行驶速度,而无法控制行驶方向,您必须始终手动控制方向。

De inhaalhulp helpt alleen bij het aanpassen van de rijsnelheid van het voertuig en kan de besturing niet regelen. U moet altijd handmatig sturen.

Voorzichtigheid 超车辅助无法分辨您的“超车”与“左转”意图。

De inhaalhulp kan uw intentie om in te halen niet onderscheiden van uw intentie om linksaf te slaan.

Waarschuwing 超车辅助仅检测前方车辆,您必须在超车前及超车过程中主动目视检查确认周围超车环境安全。

De inhaalhulp signaleert alleen de auto voor u. Voor uw eigen veiligheid moet u voor en tijdens het inhalen letten op uw omgeving.

Waarschuwing 在使用超车辅助功能时,您应意识到可能出现的意外加速或者加速不足,并随时准备踩下制动踏板或深踩加速踏板接管爱车,切勿依赖该功能进行超车。

Wanneer u de inhaalhulp gebruikt, moet u alert zijn op een eventuele plotselinge versnelling of juist te weinig versnelling en steeds bereid zijn om het gaspedaal in te trappen of volledig in te trappen om het over te nemen. Vertrouw bij het inhalen van andere voertuigen niet alleen op de inhaalhulp.

Waarschuwing 以下情况可能导致超车辅助无法按预期运作,包括但不限于:正在驶近左转弯出口

De inhaalhulp kan in bepaalde situaties niet functioneren zoals bedoeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het naderen van een linker uitrit

 • Het rijden op bochtige wegen

 • Het voertuig in de huidige of gewenste rijstrook voor u remt plotseling af of versnelt in een rap tempo.

 • Obstakels aan de zijkant of achterkant van het voertuig

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Het camerasysteem herkent obstakels mogelijk niet, wat de prestaties beïnvloedt of in sommige situaties zelfs de niet bedoelde deactivering van intelligente adaptieve cruisecontrol veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • De verminderd zicht in donkere omgevingen, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel, wat leidt tot slechte herkenning.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Wanneer er direct licht op de camera gericht is.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

De LiDAR-sensor herkent obstakels mogelijk niet, wat de prestaties beïnvloedt of in sommige situaties zelfs de niet bedoelde deactivering van Intelligente adaptieve cruisecontrol veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • Het venster van de LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, lakbeschermingsfolie, folie, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw enzovoort.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden vanwege bepaalde verkeersborden en kegels op autosnelwegen of viaducten.

In sommige situaties kan het radarsysteem obstakels mogelijk niet herkennen, wat de prestaties kan beïnvloeden of zelfs de niet bedoelde deactivering van adaptieve cruisecontrole veroorzaken. Zulke situaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • Radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Zware regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden

 • In zeldzame gevallen kunnen vanwege de werking van radarherkenning onterechte alarmen worden gegenereerd door metalen hekken, groene middenbermen of betonnen muren.

Adaptieve cruisecontrol zal alleen reageren op voertuigen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Sommige objecten worden mogelijk niet herkend, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Dwars geparkeerde voertuigen.

 • Motorfietsen en driewielers.

Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voetgangers.

 • Dieren.

 • Verkeerslichten.

 • Muren.

 • Barrières

 • Tegemoetkomende voertuigen

 • Fietsen.

 • Andere niet-voertuigen

Voorzichtigheid 该功能不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚以及光线较差的行车环境需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Deze functie staat niet garant voor het herkennen van speciaal gevormde doelen, vooral 's nachts of in een omgeving met weinig verlichting waar de bestuurder extra alert moet zijn. Dergelijke voertuigen kunnen o.a. voertuigen zijn met een overdekte achterkant of een onregelmatig gevormde achterkant, voertuigen met een achterkant onder een bepaalde hoogte en onbeladen dragers.

 • Deze functie kan stilstaande of langzaam rijdende voertuigen niet opmerken, vooral 's nachts wanneer de bestuurder extra moet opletten.

Herkenning en reactie kan vertraagd zijn als het object zich niet recht voor het voertuig bevindt in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Adaptieve cruisecontrol reageert niet op objecten in de blinde hoeken van de sensor. Adaptieve cruisecontrol kan bijvoorbeeld geen objecten detecteren in de blinde hoek in de hoek of aan de zijkant van het voertuig.

 • Als het voertuig een bocht nadert of door een bocht gaat, kan het object onjuist geselecteerd of gemist worden, met een niet bedoelde versnelling of vertraging als gevolg.

 • Het object kan uit het zicht verdwijnen of de afstand tot de voorligger kan fout ingeschat worden als het voertuig zich op een helling bevindt. Bergaf rijden zal de snelheid van het voertuig verhogen, tot boven de ingestelde rijsnelheid.

 • Wanneer slechts een deel van het voertuig in de aangrenzende rijstrook zich plots voor uw voertuig begeeft (in het bijzonder grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens), wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd en een reactie geactiveerd. Daarom moet u onmiddellijk de controle overnemen.

 • Wanneer uw voertuig zich plotseling achter de voorligger beweegt of wanneer andere voertuigen zich plots naar of van de rijstrook van uw voertuig bewegen, wordt het object mogelijk niet onmiddellijk geïdentificeerd. Daarom moet u onmiddellijk de controle overnemen.

Voorzichtigheid 该功能偶尔会在不需要加速或您未打算加速时进行加速,这可能是因跟随目标的变化或丢失所导致(特别是在转弯或变道过程中)
 • In zeldzame gevallen kan deze functie uw voertuig versnellen, zelfs als dit niet nodig of bedoeld is vanwege een verandering in of verlies van het doel (vooral bij het nemen van bochten of het veranderen van rijstrook).

 • In zeldzame gevallen kan deze functie het voertuig gaan afremmen wanneer dit niet nodig of bedoeld is vanwege de detectie van voertuigen of objecten, of een verandering in of verlies van een stilstaand doel op de aangrenzende rijstrook (vooral bij het nemen van bochten of het veranderen van rijstrook).

 • Wanneer u het leidende voertuig volgt en uw voertuig of het leidende voertuig de huidige rijstrook verlaat, kan - voor uw veiligheid - de versnelling door deze functie gedurende een bepaalde periode worden beperkt. U kunt het overnemen door het gaspedaal in te trappen.

Waarschuwing 该功能无法保证所有情况都能准确识别目标,如您发现数字仪表上“目标前车”显示的情况与实际不符,请及时接管爱车。即:实际前方有车,数字仪表未显示目标前车;实际前方无车,数字仪表却显示有前车。

Deze functie garandeert niet dat het doel in alle situaties nauwkeurig kan worden herkend. Neem het snel over als u merkt dat het beoogde leidende voertuig dat op het digitale instrumentenpaneel wordt weergegeven, niet overeenkomt met de werkelijke situatie. Ter illustratie:

 • Er rijdt een voertuig, dat niet wordt weergegeven op het instrumentenpaneel, vlak voor u.

 • Er rijdt geen voertuig vlak voor u, maar het digitale instrumentenpaneel toont wel een voertuig.

Wij raden u aan om adaptieve cruisecontrol niet te gebruiken bij afwijkende of complexe wegomstandigheden die de prestaties kunnen beïnvloeden of zelfs het niet bedoeld deactiveren van adaptieve cruisecontrol kunnen veroorzaken. Zulke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Een groot aantal voetgangers, fietsers of dieren op de weg.

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen.

 • Bochtige wegen en scherpe bochten.

 • Wegen bergop of bergaf.

 • Hobbelige wegen.

 • Smalle wegen.

 • In- en uitritten van tunnels.

 • Niet-standaardwegen.

 • Wegen zonder middenberm.

Als het snelheidsverschil tussen uw voertuig en de voorligger te hoog is, kunnen de beperkte regelmogelijkheden van adaptieve cruisecontrol in sommige situaties ontoereikend zijn om de gepaste afstand te behouden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De voorligger maakt abrupte manoeuvres (zoals plots afslaan, versnellen of vertragen).

 • Andere voertuigen voegen in of verlaten de rijstrook voor u.

 • Uw voertuig voegt plots in achter een voorligger.

 • Uw voertuig nadert op hoge snelheid een stilstaand of traag bewegend object.

De remvertraging kan in sommige situaties ontoereikend zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De remmen werken niet optimaal (zoals bij te koude, te hete of natte remonderdelen).

 • Onvoldoende onderhoud (zoals overmatig versleten remmen of banden of een abnormale bandenspanning).

 • Rijden op speciale wegen (zoals hellingen of wegen met water, modder, gaten, sneeuw of ijs).

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van intelligente adaptieve cruisecontrol kunnen beïnvloeden. Intelligente adaptieve cruisecontrol kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Automatisch grootlicht

Uw voertuig detecteert en bewaakt de koplampen en achterlichten van voertuigen voor u en de straatverlichting met de camera aan de voorzijde. Hierdoor kan het voertuig het grootlicht intelligent uitschakelen om het verblinden van andere weggebruikers te vermijden wanneer uw voertuig tegemoetkomende voertuigen passeert, dicht bij een in dezelfde richting rijdende voorligger rijdt of goed verlichte plaatsen bereikt. Het grootlicht zal opnieuw ingeschakeld worden om een optimaal zicht op de weg te verzekeren wanneer uw voertuig de voorligger voorbij is of wanneer plaatsen met slechte verlichting of zicht bereikt worden.

 • Grootlicht aan: Op donkere plaatsen zonder andere voertuigen of weggebruikers voor u.

 • Grootlicht uit: Op beter verlichte plaatsen of met andere voertuigen of weggebruikers voor u.

U kunt de volgende informatie controleren op het digitaal instrumentenpaneel:

 • Automatisch grootlicht aan

 • Grootlicht aan

 • Dimlicht aan

Not 在远近光自动控制激活状态下,向后拉动拨杆为强制远光灯,松开变为近光灯,进入远近光自动控制待激活状态。

Wanneer automatisch grootlicht is geactiveerd, trekt u de hendel naar u toe om het grootlicht onmiddellijk aan te zetten. Als u de hendel loslaat, worden de koplampen teruggezet naar dimlicht en wordt het automatisch grootlicht weer in stand-by gezet.

Waarschuwing 远近光自动控制是驾驶员辅助功能,无法在所有驾驶情况或交通、天气与路况下都起作用。
 • Als rijhulpfunctie kan het automatisch grootlicht niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

 • Gebruik het groot- en dimlicht in overeenstemming met de geldende verkeersveiligheidswet- en regelgeving. Maak alleen gebruik van het automatisch grootlicht als dit volgens de toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan.

 • De bestuurder draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Automatisch grootlicht inschakelen/uitschakelen

 1. Open Instellingen onderaan op het middendisplay, tik op Lichten > Koplampen en selecteer om Automatisch grootlicht in te schakelen.

 2. Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Lichten > Automatisch grootlicht om de functie in of uit te schakelen.

 3. Duw de hendel van u af om Automatisch grootlicht te activeren.

 4. Duw opnieuw tegen de hendel of trek de hendel terug om Automatisch grootlicht te annuleren.

Automatisch grootlicht kan in sommige situaties niet automatisch bediend worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De richtingaanwijzers zijn ingeschakeld.

 • Er wordt te snel aan het stuur gedraaid.

 • Het voertuig rijdt door een scherpe bocht.

 • De snelheid van de ruitenwissers is ingesteld op maximum.

 • De mistlichten zijn ingeschakeld.

Automatisch grootlicht zal alleen reageren als aan de voorwaarden is voldaan. Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voetgangers.

 • Bestuurders van voertuigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot fietsen, motorfietsen, elektrische fietsen en driewielers.

 • Andere niet-voertuigen

Waarschuwing 当大雨,大雪,大雾等极端天气或摄像头被遮挡的情况下,可能会影响该功能的正常使用,请小心行驶。

Deze functie kan mogelijk niet goed werken bij zware regenval, sneeuw, mist en andere extreme weersomstandigheden of wanneer de camera is geblokkeerd. Rij voorzichtig.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van Automatisch grootlicht kunnen beïnvloeden. Automatisch grootlicht kan door veel factoren beïnvloed worden. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen (S-APA)

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen helpt u met parkeren. De functie detecteert lijnen op de weg of een parkeerplaats tussen twee voertuigen met behulp van surround view camera's en ultrasone sensoren.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt voor parallel, evenwijdig en haaks parkeren, maar niet voor 3D-parkeren.

Voorzichtigheid 该功能当前版本支持的水平停车位仅为不带车挡的类型,例如车位底部设置车挡的水平车位可能无法泊入,该功能尚处于持续优化阶段。为保证该功能的正常和安全运行,在使用该功能过程中,请务必全程系好安全带。

De huidige versie van deze functie ondersteunt alleen parallel parkeren zonder bufferstops en kan mogelijk niet parkeren wanneer er een parkeerstop onderaan de parkeerplaats is. De functie wordt nog steeds geoptimaliseerd.

Om een goede en veilige werking van deze functie te garanderen, moet u altijd uw veiligheidsgordel omdoen wanneer u deze functie gebruikt.

Waarschuwing 请勿在有坡度或者不平整的路面使用视觉融合泊车辅助。请勿在在充电状态下使用视觉融合泊车辅助。

Gebruik de geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion niet op wegen met hellingen of oneffenheden.

Gebruik de geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion niet terwijl het voertuig wordt opgeladen.

Waarschuwing 视觉融合泊车辅助系统的性能取决于环视摄像头以及超声波传感器对于环境的检测和识别能力。 如果左右外后视镜、环视摄像头以及超声波传感器中任意一个有损坏或处于不正常的位置,请勿使用视觉融合泊车辅助系统。

De prestaties van de geavanceerde parkeerhulp zonder versnellingen met Fusion zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de surroundview-camera en ultrasone sensoren om de omgeving in kaart te brengen.

Gebruik de geavanceerde parkeerhulp zonder versnellingen met Fusion niet als één van de twee zijspiegels, de surroundview-camera en de ultrasone sensoren beschadigd is of zich in een abnormale positie bevindt.

Waarschuwing 您应特别注意爱车旁边是否有行人、儿童、动物,和其他细、尖、矮、悬空等超声波传感器检测受限的障碍物,譬如地锁、锥桶、低矮石墩、低矮圆柱体、细杆、尖锐物体、墙角、停车场方柱边角等。

U moet letten op voetgangers, kinderen en dieren in de buurt van uw voertuig en andere fijne, puntige, lage of hangende obstakels die niet worden gedetecteerd door de ultrasone sensoren, zoals parkeersloten, lage steenblokken, verkeerskegels, lage cilinders, dunne staven, puntige objecten, hoeken van muren en vierkante zuilen op parkeerplaatsen.

Waarschuwing 视觉融合泊车辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气、道路和光线状况。 您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用视觉融合泊车辅助。

Als rijhulpfunctie kan de geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- de weg, en wegomstandigheden.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en de geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion pas gebruiken of niet zodra uw veiligheid is gewaarborgd.

U moet altijd klaar staan om het over te nemen wanneer u merkt dat de omstandigheden van het verkeer, de weg of het voertuig niet geschikt zijn om de geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion te activeren of dat er andere onveilige factoren zijn. U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig parkeren en het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp inschakelen

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp werkt als volgt:

 1. Een parkeerplaats zoeken: Ga naar het scherm met dubbele weergave en schakel Parkeerplaats zoeken in. Rijd langzaam vooruit met een snelheid van maximaal 16 km/u en stop het voertuig wanneer het digitaal instrumentenpaneel aangeeft dat er een parkeerplaats gevonden is. Rem het voertuig af en selecteer een veilige en geschikte parkeerplaats.

 2. Het voertuig parkeren: Begin na het selecteren van een veilige en geschikte parkeerplaats met parkeren door het volgen van de instructies op het scherm. U moet voortdurend op uw omgeving letten, om te verzekeren dat het proces veilig verloopt.

 3. Parkeren voltooid. Het scherm met dubbele weergave geeft 'Parkeren voltooid' weer.

De gedetailleerde procedure gaat als volgt:

 1. Een parkeerplaats zoeken.

  Wanneer een parkeerplaats gezocht wordt, moet het voertuig voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De voertuigsnelheid is lager dan 16 km/u.

  • Het voertuig staat in DRIVE of REVERSE.

  • Alle portieren zijn gesloten.

  • De bestuurder zit in de auto.

  • Intelligente adaptieve cruisecontrol/Rijstrookcentrering is uitgeschakeld.

  • De ultrasone sensoren en surround view camera's werken normaal en hebben goed zicht.

  • Het systeem werkt goed.

  • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet geactiveerd.

  • Het tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet uitgeschakeld.

  Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kunt u parkeerplaats zoeken inschakelen op een van de volgende manieren:

  • Terwijl de parkeercamera is uitgeschakeld zegt u tegen NOMI "Ik wil parkeren" om het scherm met dubbele weergave te openen en te beginnen met het zoeken naar een parkeerplaats.

  • Veeg naar rechts op de startpagina van het middendisplay om het middendisplay Snelle toegang te openen. Tik vervolgens op Parkeerhulp om het scherm met dubbele weergave te openen en te beginnen met het zoeken naar een parkeerplaats.

  • Schakel naar PARK, ga naar de scherminterface en tik in de linkerbovenhoek op om te beginnen met het zoeken naar een parkeerplaats.

  • Tik op de Parkeercamera om naar de interface van de surround-weergave te gaan. Tik in de linkerbovenhoek op om het zoeken naar parkeerplaats te starten.

  Behoud, na het beginnen met zoeken naar een parkeerplaats, een afstand van 0,5-1,5 meter tussen uw voertuig en de beoogde parkeerplaats en rijd vooruit met of langzamer dan 16 km/u om een parkeerplaats te zoeken.

  Als tijdens het zoeken naar een parkeerplaats links of rechts van het pictogram Mijn voertuig een witte letter P wordt weergegeven, betekent dit dat aan de betreffende kant een parkeerplaats is gevonden. Als de witte letter P aan beide kanten van het pictogram wordt weergegeven, betekent dit dat er aan beide kanten een parkeerplaats is gevonden.

  Stop in dit geval het voertuig en bevestig dat de parkeerplaats veilig en geschikt is. Als er meerdere parkeerplaatsen beschikbaar zijn, kunt u er een handmatig selecteren op het scherm met dubbele weergave.

  Not 开始搜索车位后,若爱车挂入 R 挡并后退,车位搜索将保持。

  Nadat het voertuig op zoek is gegaan naar een parkeerplaats, blijft het zoeken als u in de achteruit schakelt en het voertuig achteruit rijdt.

  Voorzichtigheid 若车速大于约16 公里/小时,车位搜索会退出。

  Als de snelheid van het voertuig hoger is dan 16 km/u, wordt het zoeken naar een parkeerplaats geannuleerd.

  Voorzichtigheid 若搜索车位时,车辆前进方向与道路方向偏角过大,会影响最终泊车的效果。

  Bij het zoeken naar parkeerplaatsen lukt het parkeren waarschijnlijk niet als de richting van het voertuig aanzienlijk afwijkt de richting van de weg.

  Voorzichtigheid 狭窄通道上的泊车空位或者狭窄的泊车空位可能不会被选为停车位,因为不具备必要的操作空间。视觉融合泊车辅助功能不支持在车位内开启车位搜索,并且进行移库的操作。

  Parkeerplaatsen op smalle wegen of te smalle plaatsen kunnen niet worden geselecteerd vanwege een gebrek aan ruimte.

  De geavanceerde parkeerhulp zonder versnellingen met Fusion biedt geen ondersteuning voor het zoeken naar parkeerplaatsen en zijdelings inschuiven in een parkeerplaats.

  Waarschuwing 您必须始终自行检查并确认系统搜索到的停车位安全且合适泊车,切勿依赖视觉融合泊车辅助搜索合适的停车位。不可在高速路段以及城市快速路段使用该功能。不可在拖挂模式下使用该功能。
  • U moet altijd controleren of en bevestigen dat de gevonden parkeerplaats veilig en geschikt is om te parkeren. Vertrouw bij het zoeken naar geschikte parkeerplaatsen niet alleen op de Geavanceerde Gecombineerde Parkeerhulp zonder Schakelen.

  • Deze functie kan niet worden gebruikt op snelwegen en drukke verkeersaders.

  • Gebruik deze functie nooit in de aanhangwagenmodus.

  • Het systeem kan parkeerplaatsen op wegen, bij ingangen, in struiken, enz. verkeerd identificeren. U moet zelf bepalen of de parkeerplaats geschikt is.

  • De Geavanceerde Gecombineerde Parkeerhulp zonder schakelen kan niet bepalen of de gevonden parkeerplaats ook daadwerkelijk door u mag worden gebruikt (bijv. parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor gehandicapten). U moet nagaan of u de gevonden parkeerplaats inderdaad mag gebruiken voordat u de parkeerprocedure start.

 2. Het voertuig parkeren

  Laat, nadat een veilige en geschikte parkeerplaats is geselecteerd, het stuur en het rempedaal los zoals opgedragen, om verder te gaan naar Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen. Tijdens het parkeerproces geeft het scherm de huidige versnelling en resterende afstand in de huidige versnelling weer voor uw referentie. U moet voortdurend op uw omgeving letten, om te verzekeren dat het proces veilig verloopt.

  Tik, nadat een parkeerplaats geselecteerd is, opnieuw op de parkeerplaats voordat u het rempedaal loslaat om de selectie van de huidige parkeerplaats ongedaan te maken.

  Wanneer het voertuig op de geselecteerde parkeerplaats geparkeerd is, zal de letter 'P' aan een kant van het pictogram Mijn voertuig groen worden op het digitale dashboard.

  Voorzichtigheid 请在车辆提示“请松开刹车和方向盘”后,再释放制动踏板,以免泊车功能退出,车辆后退。

  Laat het rempedaal alleen los wanneer u het commando "Laat het rempedaal en het stuur los" op het middendisplay ontvangt. Anders stopt de automatische parkeerhulp zonder versnelling en rijdt het voertuig achteruit.

  Waarschuwing 释放制动踏板前,请确保双手和手臂不在方向盘轮廓和运行范围内,以免方向盘快速转动导致受伤 。但请随时准备通过踩下制动踏板暂停功能或接管车辆。

  Laat het rempedaal alleen los wanneer het commando "Laat het rempedaal en het stuur los" op het middendisplay verschijnt. Wees bij het parkeren altijd alert om de rem in te trappen om het parkeren te pauzeren of om het over te nemen.

  Waarschuwing 在狭小场地使用视觉融合泊车辅助功能,限制了传感器准确检测障碍物位置的能力,可能导致车辆或周围物体损坏的风险上升。

  Het opstarten van de geavanceerde parkeerhulp zonder versnellingen met Fusion in een smalle parkeerplaats kan de prestaties van de sensoren beïnvloeden, wat het risico op beschadiging aan het voertuig of omliggende objecten kan vergroten.

  Waarschuwing 泊车过程中,您作为行车安全负责人,需实时关注车辆周边环境,确保泊车过程的安全,并做好随时接管车辆的准备。尤其需要重点关注周围是否有行人、儿童、动物,和其他细、尖、矮、悬空等超声波传感器检测受限的障碍物。

  U bent zelf verantwoordelijk voor veilig rijden. Let bij het parkeren altijd op de omgeving, zorg ervoor dat het parkeren veilig is en wees alert om het op elk moment over te nemen. U moet zeker goed letten op voetgangers, kinderen of dieren die zich ophouden in de buurt van uw voertuig en andere fijne, puntige, lage of hangende obstakels die de ultrasone sensoren mogelijk niet kunnen detecteren.

  Alle aanpassingen of verbeteringen aan het stuurwiel, met inbegrip van maar niet beperkt tot stuurwielafdekking, stuurwielaanpassing en contragewichtring, verhogen het parkeerrisico veroorzaakt door defecte of niet goed werkende geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion.

  Het middendisplay toont alleen beschikbare parkeerplaatsen waarin de automatische parkeerhulp zonder versnelling kan parkeren, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van zowel de grootte van de parkeerplaats als de omgeving. Als u tijdens het parkeren plotseling obstakels rond de auto ziet verschijnen, neem het dan onmiddellijk over, omdat het systeem mogelijk niet op tijd gaat remmen.

 3. Parkeren voltooid

  Als in het scherm met dubbele weergave 'Parkeren voltooid' wordt weergegeven en de achtergrondkleur van de letter P aan elke kant van het pictogram Mijn voertuig op het digitale instrumentenpaneel groen wordt, is het parkeren voltooid.

  Na het parkeren moet u mogelijk verdere aanpassingen maken om te verzekeren dat uw voertuig in de optimale parkeerpositie staat.

  Zorg er vóór het verlaten van uw voertuig voor dat de elektrische parkeerrem is ingeschakeld en de versnelling in PARK staat.

  Voorzichtigheid 受周围环境影响,系统可能会提前完成泊车,需要您酌情调整车辆位置。

  Parkeren kan vanwege de omgeving eerder worden afgerond . In dit geval moet u mogelijk zelf bijsturen om de positie van het voertuig bij te stellen.

Parkeren pauzeren

Wanneer Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen in werking is, zal het voertuig, als u lichtjes op het rempedaal drukt, vertragen, maar zal het parkeren niet pauzeren. Alleen als u het rempedaal indrukt tot de snelheid 0 km/u is, zal het parkeren gepauzeerd worden. Het rempedaal indrukken tijdens het parkeren, kan het parkeren ook pauzeren.

Als u het stuur actief bedient, zal het parkeren gepauzeerd worden.

Dit omvat maar is niet beperkt tot: Als het voertuig in de modus Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen achteruit in een parkeerruimte rijdt, wordt het parkeren onderbroken als het systeem veiligheidsrisico's detecteert of het onmogelijk acht om het parkeerresultaat te verzekeren. U wordt gevraagd te bevestigen of u verder wilt gaan met parkeren.

Om Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen te hervatten, moet u uw omgeving controleren om te verzekeren dat het veilig is om verder te gaan, daarna het rempedaal loslaten en op de knop Parkeren hervatten op het middendisplay tikken.

Voorzichtigheid 若泊车过程中暂停次数过多,会影响最终泊车的效果。

Parkeren kan worden onderbroken als u tijdens het parkeren te vaak pauzeert.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp uitschakelen

U kunt het parkeren handmatig annuleren op de volgende manieren. Neem onmiddellijk de controle over de snelheid en het stuur na het uitschakelen van Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen.

 • Druk het rempedaal in en kies een andere versnelling.

 • Tik op de knop Parkeren annuleren op het scherm met dubbele weergave nadat Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen is gepauzeerd.

 • Sluit het scherm met dubbele weergave.

Daarnaast wordt Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen in de volgende situaties geannuleerd. U moet dan onmiddellijk de controle overnemen.

 • Het voertuig bevindt zich te dicht bij obstakels.

 • De motorkap, achterklep of een portier is open.

 • De elektrische parkeerrem is ingeschakeld.

 • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem of elektronisch stabiliteitsprogramma is geactiveerd.

 • De bestuurder stapt uit.

 • Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen is gedurende meer dan 30 seconden gepauzeerd.

 • Er worden te veel aanpassingen heen en weer gemaakt.

 • Time-out parkeren.

 • Het systeem heeft een storing.

Als Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen ongewild wordt geannuleerd, wordt de letter P links of rechts van het pictogram Mijn voertuig op het digitale instrumentenpaneel rood.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt mogelijk niet zoals bedoeld bij sommige wegomstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet op hellingen. Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen is alleen voor vlakke wegen.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet op ongelijke wegen of drempels. Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen is alleen voor vlakke wegen.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet als er water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg zijn.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet als de stoeprand is gemaakt van speciaal materiaal of niet gedetecteerd kan worden. Anders kan ongepast parkeren leiden tot beschadiging van de velg. Neem in zulke gevallen onmiddellijk de controle over.

 • Het slagingspercentage van Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen kan niet gegarandeerd worden wanneer de hellingsgraad van de weg te groot is.

Ultrasone sensordetectie werkt mogelijk niet volledig voor bepaalde obstakels en u moet te allen tijde voorbereid zijn om de controle over te nemen. Dit niet doen kan leiden tot schade aan eigendommen of lichamelijk letsel. Zulke obstakels omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Voetgangers, kinderen en dieren

 • Dunne, puntige, laaghangende obstakels, zoals slagbomen voor parkeerplaatsen, lage stenen blokken, lage cilinders, korte dunne stangen en scherpe voorwerpen

 • Hoeken van muren of kolommen in parkeergarages

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt mogelijk niet zoals bedoeld vanwege de beperkingen van ultrasone sensoren in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Een of meer ultrasone sensoren zijn beschadigd, fout geplaatst of geblokkeerd (door modder, ijs of sneeuw).

 • Regen, sneeuw, mist, nevel of andere weersomstandigheden kunnen de prestaties van ultrasone sensoren beïnvloeden.

 • De sensoren worden gestoord door andere elektronische uitrusting of apparaten.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt mogelijk niet zoals bedoeld vanwege de beperkingen van camera's in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De surround view camera's zijn fout geplaatst vanwege schade aan de linker- of rechterzijspiegel of de voor- of achterkant van het voertuig.

 • De camera's zijn besmeurd (door vuil, ijs of sneeuw) of worden geblokkeerd.

 • Er is sterk zonlicht of verspreide schaduw van bomen.

 • Er zijn reflecties van plassen op het wegoppervlak.

 • Er is slechte verlichting (donker), ernstige reflectie op het wegoppervlak of slechte zichtbaarheid (vanwege regen, sneeuw of mist).

 • De parkeerplaats is te smal of te breed of is betegeld.

 • De lijnen van de parkeerplaats zijn beschadigd, onduidelijk, bedekt of overlappend.

 • Er is een ronde of rechthoekige zuil in de buurt van de parkeerplaats.

 • De parkeerplaats is op een hoek.

 • Het systeem slaagt er mogelijk niet in om parkeerplaatsen zonder parkeerlijnen, parkeerkegels, een niet-parkerenbord of parkeerplaatsslot of privéparkeerplaatsen uit te sluiten.

 • Het systeem kan er mogelijk niet in slagen om parkeerplaatsen met obstakels, zoals voetgangers, fietsen, driewielers, korte voorwerpen of stenen uit te sluiten.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt mogelijk niet zoals bedoeld bij sommige voertuigomstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Alle aanpassingen van het stuur, met inbegrip van maar niet beperkt tot de stuurbedekking, stuurmodificatie en ring met tegengewicht, zullen het parkeerrisico veroorzaakt door het niet werken of beïnvloed door Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen, verhogen.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet wanneer er een aanhangwagen aan het voertuig bevestigd is.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet als het voertuig rijdt met sneeuwkettingen of noodreservewielen.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet als er lading uit het voertuig steekt.

 • Niet-originele banden of een lage bandenspanning kunnen wielbewegingen beïnvloeden. Controleer of uw banden origineel zijn en de bandenspanning normaal is voordat u Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen inschakelt.

 • Als de bandenmaat veranderd is, moet u naar het servicecentrum gaan om de betreffende parameters bij te werken. Momenteel worden alleen de officiële bandenmodellen ondersteund. Elke wijziging met betrekking tot de bandenmaat en prestaties van het voertuig kan van invloed zijn op de parkeerresultaten.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt mogelijk niet zoals bedoeld bij sommige parkeerplaatsomstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Wanneer de beoogde parkeerplaats dicht bij hekken langs de weg, hoge muren, straatverlichting, bomen, struiken, pilaren of overhangende obstakels zoals traliewerk, stroomverdeelkasten en oplaadconnectoren ligt, kunnen deze obstakels het parkeerresultaat beïnvloeden en zelfs schade aan het voertuig veroorzaken.

 • Het parkeren kan beïnvloed worden wanneer de beoogde parkeerplaats zich in een bocht bevindt.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet voor parkeren onder een hoek.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet wanneer de parkeerplaats een slot heeft, er een verkeerskegel, winkelwagen, lantaarnpaal of andere obstakels op de beoogde parkeerplaats staan.

Sommige omstandigheden kunnen slechte zichtbaarheid veroorzaken. Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet in de volgende omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Een van de twee zijspiegels is besmeurd of beschadigd of staat in een abnormale positie.

 • De camera's zijn besmeurd of beschadigd of staan op abnormale posities.

 • Het zicht slecht is vanwege slecht weer (zoals regen, sneeuw, mist of nevel).

 • Het zicht slecht is in het donker.

Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet herhaaldelijk in bepaalde omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Rijden met hoge snelheid of meerdere parkeerhandelingen kunnen de oververhittingsbeveiliging van de stuurinrichting activeren. Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet herhaaldelijk gedurende een lange periode.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen kunnen beïnvloeden. Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen kan door veel factoren beïnvloed worden. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Automatisch parkeren bij laadstation (PSAP)

Automatisch parkeren bij laadstation kan u helpen om het voertuig te parkeren in een laadstation van de tweede generatie zonder bediening van het stuur, de rem of te schakelen.

Zoek een laadstation op de kaart of selecteer er een in de laadassistent:

 • Tik om te bestellen als u zich binnen het bereik van het station bevindt;

 • Rijd naar het station als u zich buiten het servicegebied bevindt. De bestelling zal geplaatst worden wanneer u het station nadert.

Voorzichtigheid 下单时会对爱车和蔚来APP 位置进行校验,只有在换电站附近约200 米范围内才能成功下单。当遇到车机断网而无法下单的情况下,请等待车机网络恢复后重新尝试下单,或咨询现场专员。下单时请注意阅读协议以及免责条款等。
 • De locaties van uw voertuig en de NIO-app worden gecontroleerd tijdens het plaatsen van de bestelling. Een bestelling kan niet succesvol worden geplaatst tenzij uw voertuig zich binnen 200 meter van het Power Swap Station bevindt.

 • In het geval dat de plaatsing van een bestelling mislukt als gevolg van een niet-beschikbaar voertuignetwerk, probeer het dan opnieuw nadat het netwerk is hervat of raadpleeg de plaatselijke technicus.

 • Lees de Overeenkomst en Disclaimer voordat u een bestelling plaatst.

Wanneer de bestelling geplaatst is, zal een Power Swap-nummer worden aangemaakt voor de wachtrij. U kunt de laadstatus, uw plaats in de wachtrij en de geschatte wachttijd controleren op de bestelpagina of de NIO-app op het middendisplay.

Wanneer het voertuig voor u is opgeladen en het station verlaat, zult u een melding krijgen om binnen te rijden en op te laden. Tik op 'Power Swap activeren' op het middendisplay om te beginnen met parkeren.

Voorzichtigheid 请在换电站附近等待叫号,并及时关注车机或手机APP 的排队情况,如若过号,请及时联系现场专员。如因某些原因离开现场,请留意手机APP 的排队情况,或及时取消订单。 等待换电时请避开换电站前的行车通道。
 • Wacht op uw beurt in de buurt van het Power Swap Station en let op de wachtrijstatus op uw middendisplay of NIO-app. Als u uw beurt mist, neem dan contact op met de technicus ter plaatse.

 • Als u om wat voor reden dan ook het Power Swap Station moet verlaten, let dan op de wachtrijstatus op de NIO-app of annuleer de bestelling op tijd.

 • Vermijd de rijstrook voor het station in afwachting van uw oplaadbeurt.

Automatisch parkeren bij laadstation werkt mogelijk niet zoals bedoeld in de volgende omstandigheden:

 • De stoeprand is gemaakt van andere materialen dan steen of kan niet gedetecteerd worden. Fout parkeren kan leiden tot beschadiging van de velg. Neem in zulke gevallen onmiddellijk de controle over.

 • Alle aanpassingen van het stuur, met inbegrip van maar niet beperkt tot de stuurbedekking, stuurmodificatie en ring met tegengewicht, zullen het parkeerrisico veroorzaakt door het niet werken of beïnvloed door Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen, verhogen.

 • Een of meer ultrasone sensoren zijn besmeurd (door vuil, ijs of sneeuw) of worden geblokkeerd.

 • De prestaties van de sensoren worden beïnvloed door de weersomstandigheden (zoals zware regen, sneeuw, mist, extreem warm of koud weer).

 • Er zijn reflecties van plassen op het wegoppervlak.

 • De sensoren worden gestoord door andere elektronische uitrusting of apparaten.

 • Het wegoppervlak is oneffen (zoals grastegels of groeven op het wegoppervlak).

 • Het voertuig rijdt op sneeuwkettingen of noodreservewielen.

 • Geladen goederen steken uit het voertuig.

 • Een van de twee zijspiegels is beschadigd of staat in een abnormale positie.

Voorzichtigheid 在更换轮胎尺寸和性能后您需要到售后更新相关参数,目前仅支持官方提供的轮胎型号;任何车辆轮胎尺寸和性能的改装,可能都会影响泊车性能。
 • Nadat de bandenmaat is gewijzigd, moet u naar het servicecentrum gaan om de relevante parameters bij te werken. Momenteel worden alleen de officiële bandenmodellen ondersteund. Elke wijziging met betrekking tot de bandenmaat en prestaties van het voertuig kan van invloed zijn op de parkeerresultaten.

 • Parkeren kan worden belemmerd als u tijdens het parkeren te vaak pauzeert.

 • Rijden op hoge snelheid of meerdere parkeerbewegingen kunnen de beveiliging tegen oververhitting van het stuursysteem op gang zetten. Gebruik deze functie gedurende een langere periode niet herhaaldelijk.

 • Wanneer de beoogde parkeerplaats dicht bij hekken langs de weg, hoge muren, straatverlichting, bomen, struiken, pilaren of overhangende obstakels zoals leuningen, stroomverdeelkasten en oplaadconnectoren ligt, kunnen deze obstakels het parkeerresultaat beïnvloeden en zelfs schade aan het voertuig veroorzaken.

In het station parkeren

Tik op 'Power Swap activeren' en rijdt naar het eerste deel van het station zoals wordt aangegeven op het middendisplay met een snelheid lager dan 18 km/u.

Voorzichtigheid 车速过快可能会导致爱车定位检测失败,请控制车速不超过18公里/时。请根据地面箭头指向行驶,并注意避开周围来往车辆和行人。如若遇到定位失败请联系现场专员接管爱车,手动倒车换电。请勿尝试自行倒车驶入换电站。
 • Een te hoge snelheid kan leiden tot een storing in de positioneringsdetectie. Houd de snelheid onder de 18 km/u.

 • Volg de pijlen op de grond en houd afstand van voertuigen en voetgangers in de buurt.

 • Als positioneringsdetectie mislukt, neem dan contact op met de technicus ter plaatse om uw voertuig over te nemen en handmatig achteruit te rijden voor het opladen.

Druk in het eerste deel op het rempedaal om het voertuig te stoppen wanneer de dynamische omgevingssimulatie en NOMI melden dat de plaatsing is voltooid. Wacht op de positiedetectie.

Klik de veiligheidsgordel vast en sluit de portieren terwijl u wacht in het startgebied.

Tik op 'Parkeren starten' en begin het station binnen te rijden zoals wordt aangegeven wanneer 'Laat het rempedaal en stuur los' op het middendisplay verschijnt.

 • Het parkeren wordt onderbroken wanneer een obstakel wordt gedetecteerd.

 • Als het parkeren wordt gepauzeerd vanwege systeemredenen of actieve interventie, hervat het parkeren dan handmatig na het bevestigen dat de omgeving vrij is van obstakels.

Als het parkeren niet hervat kan worden, selecteer dan 'Parkeren annuleren' en stap uit uw voertuig. De specialist ter plaatse zal de accu handmatig voor u wisselen. In het geval van een onbemand Power Swap Station, kunt u opnieuw kiezen om automatisch of handmatig te parkeren of contact opnemen met een specialist.

Volg, nadat het voertuig op zijn plaats is geparkeerd , de instructies op het middendisplay voor de Power Swap.

Voorzichtigheid 在泊入换电站前或在泊入的过程中,您需始终关注爱车周边环境,确认没有来往车辆、行人、儿童等,确保泊车过程安全 。 在泊入换电站的过程中,请不要接管加速踏板、解开安全带、离开主驾座位或打开车门。

Let voor of tijdens het parkeren in het Power Swap Station altijd op uw omgeving om er zeker van te zijn dat er geen passerende voertuigen, voetgangers, kinderen, enz. zijn en zorg voor parkeerveiligheid.

Neem het gaspedaal niet over, maak de veiligheidsgordel niet los, verlaat de bestuurdersstoel niet en open de deur niet tijdens het parkeren in het Power Swap Station.

Power Swap beginnen/eindigen

Power Swap kan worden gestart met één tik nadat het voertuig op zijn plaats is geparkeerd. Lees de instructies op het middendisplay aandachtig en tik op 'Power Swap starten'.

Uw voertuig zal automatisch naar de modus Power Swap gaan en het middendisplay zal uitschakelen.

Waarschuwing 如果泊车未到位或爱车自动调整失败,请根据现场专员提示调整爱车;在换电过程中无法进行车窗、空调的调整,请提前调整至合适的位置;换电开始后,车身会有轻微起伏和声响,部分报警灯会暂时点亮,请不要恐慌; 换电过程请勿尝试打开车门、切换挡位、踩下制动踏板等操作,从而造成换电异常退出。

Als uw voertuig niet op zijn plaats is geparkeerd of niet automatisch is bijgesteld, dient u uw voertuig bij te stellen volgens de instructies van de technicus ter plaatse.

De ruiten of de airconditioning kunnen tijdens het opladen niet worden versteld. Stel deze van tevoren in op de juiste standen.

Tijdens het opladen is het normaal dat het voertuig licht schokt met wat lawaai en dat er tijdelijk wat waarschuwingslampjes branden.

Open tijdens het opladen geen portieren, ga niet schakelen of het rempedaal intrappen of andere acties uitvoeren waardoor het opladen kan worden onderbroken of verstoord.

Wanneer de Power Swap is voltooid, licht de middelste display op en wordt een prompt weergegeven. Op dat moment kunt u uit het station rijden.

Voorzichtigheid 驶出换电站时请注意观察前方的车辆及行人,确认安全后再驶出换电站。

Let omwille van de veiligheid op of er voertuigen of voetgangers voor u staan voordat u het Power Swap Station verlaat.

Bovenstaande waarschuwingen en aandachtspunten omvatten niet alle situaties die de goede werking van automatisch parkeren bij laadstation kunnen beïnvloeden. Automatisch parkeren bij laadstation kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Indicatiesysteem zijwaartse afstand (SDIS)

Het indicatiesysteem zijwaartse afstand bewaakt de weg met ultrasone sensoren wanneer het voertuig met lage snelheid rijdt. Wanneer een obstakel te dicht bij het voertuig komt, wordt de parkeercamera automatisch geactiveerd om te helpen bij de inschatting van de parkeerruimte of het rijden op smalle wegen.

Waarschuwing 窄路辅助功能提示仅供参考,无法替代您的目视检查。窄路辅助功能提示作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。在极端恶劣天气包括但并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您启动使用。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用窄路辅助功能。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Het zijafstand-indicatiesysteem dient alleen als referentie en kan uw visuele waarneming niet vervangen.

Als rijhulpfunctie kan het zijafstand-indicatiesysteem niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden. We raden het gebruik van het zijafstand-indicatiesysteem af bij slecht weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en uw eigen beslissing nemen over het al dan niet gebruiken van het zijafstand-indicatiesysteem als het veilig is.

Het is altijd uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voertuig op een veilige manier wordt bestuurd en voldoet aan de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften.

Het indicatiesysteem zijwaartse afstand inschakelen/uitschakelen

Het indicatiesysteem Zijwaartse afstand kan worden in- of uitgeschakeld met de instelknop op de interface van de Parkeercamera. Als het indicatiesysteem Zijwaartse afstand is ingeschakeld, kunt u uit een aantal indelingen kiezen, zoals dubbele weergave, volledig scherm en beeld-in-beeld.

De parkeercamera wordt automatisch geactiveerd als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het voertuig staat in DRIVE.

 • De snelheid is niet hoger dan 21 km/u.

 • Er zijn obstakels voor uw voertuig en deze bevinden zich dicht bij uw voertuig.

Detectiegebieden en afstanden van het indicatiesysteem zijwaartse afstand

Gebied

Afstand

1

Binnen 50 cm

2

Binnen 80 cm

3

Binnen 80 cm

U kunt in de rechterbovenhoek van het parkeercamerascherm tikken om de audiomelding uit te schakelen. U moet met alle risico's rekening houden tijdens het parkeren als de audiomelding is uitgeschakeld.

Het parkeercamerascherm automatisch deactiveren:

 • 4,5 seconden nadat u het obstakel hebt gepasseerd, wordt de interface van de Parkeercamera automatisch gesloten.

 • Als het parkeercamerascherm wordt gesloten door te tikken op het lege deel of door met vijf vingers te knijpen, zal het indicatiesysteem voor zijwaartse afstand gedurende 3 minuten worden uitgeschakeld en na 3 minuten opnieuw actief worden.

 • Wanneer de snelheid hoger dan 21 km/u is, zal het indicatiesysteem voor zijwaartse afstand opnieuw actief worden.

 • Als aan de gebruiksvoorwaarden voor het indicatiesysteem voor zijwaartse afstand voldaan is, wordt het parkeercamerascherm automatisch geactiveerd.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van het indicatiesysteem zijwaartse afstand kunnen beïnvloeden. Het indicatiesysteem zijwaartse afstand kan door veel factoren beïnvloed worden. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Gezondheidsstatus van de auto

Controleer de status van de auto regelmatig zodat u de auto in optimale staat houdt. U kunt op Mijn EL7 > Gezondheid op het middendisplay tikken om de toestand van de auto te controleren. Op deze interface voert de auto een zelfcontrole uit en toont de huidige gezondheidsstatus.

U kunt ook het verbruik van de huidige rit controleren in Mijn EL7 > Verbruik en de rit resetten in Totale rit resetten.

Onderhoudsinstructies

Om te verzekeren dat het voertuig normaal kan werken en u een goede rit en rijervaring kan bieden, moet u regelmatig voertuigonderhoud uitvoeren.

In het licht van de complexiteit van voertuigsystemen en de vereisten van het onderhoud na verkoop van elektrische voertuigen van nationale wetten en regelgeving, raden we u aan om uw voertuig regelmatig te laten onderhouden in het onderhoudscentrum van NIO. Als u vragen hebt over de voertuiginspectie, neem dan op om het even welk moment contact op met NIO.

Periodiek onderhoud

Periodiek onderhoud van uw voertuig is zeer belangrijk voor goede prestaties, gebruikskosten en levensduur van uw voertuig. We raden u aan het voertuig regelmatig te laten onderhouden in een onderhoudscentrum van NIO.

Dagelijkse inspectie

Het uitvoeren van dagelijkse voertuiginspecties is zeer belangrijk om de rijveiligheid te verzekeren en voertuigstoringen te verminderen. Controleer volgende zaken dagelijks. Als u problemen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met NIO om de relevante inspecties uit te voeren.

 • Controleer of alle buitenverlichting, luidsprekers, richtingaanwijzers en alarmknipperlichten goed werken.

 • Controleer of de ruitenwissers en de ruitensproeiers goed werken.

 • Controleer of het remsysteem goed werkt.

 • Controleer of de veiligheidsgordels goed werken.

 • Controleer of er waarschuwingslampjes of informatie op het instrumentenpaneel en het middendisplay worden weergegeven.

 • Controleer de bandenspanning en slijtage van elke band.

 • Controleer of er zich vloeistoflekkages onder het voertuig bevinden (watercondens van de airconditioning is normaal).

 • Controleer tijdens het rijden of er abnormale geluiden zijn, zoals een rammelende of schurend geluid van het onderstel.

 • Controleer het koetswerk op verontreinigingen die de lak kunnen beschadigen (zoals vogeluitwerpselen, hars, asfalt, insecten of industrieel stof), reinig dit zoals wordt aangegeven in Reiniging koetswerk.

 • Controleer de gebieden rond de LiDAR-sensor op het dak, de HD-camera's en surroundweergavecamera's op vervuiling. Reinig deze zoals wordt beschreven in Reiniging koetswerk.

 • Vervang de batterij van de slimme sleuteltag zoals aangegeven op het middendisplay.

Periodiek onderhoud

Bij normale rijomstandigheden kunt u volgens de volgende onderhoudspunten en -intervallen contact opnemen met NIO voor een onderhoudsbeurt van de auto:

 • Versnellingsbakolie: Vervang deze elke 200.000 kilometer.

 • Remvloeistof: Vervang deze om de 36 maanden.

 • Koelvloeistof: Controleer de koelvloeistof uiterlijk na vijf jaar of 100.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet) en vervang deze indien nodig.

  Als de koelvloeistof niet is vervangen, controleer deze dan om de 24 maanden of na 40.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet) en vervang deze indien nodig. Als de koelvloeistof is vervangen, controleer dan de nieuwe koelvloeistof na vijf jaar of na 100.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet) en vervang deze indien nodig.

  Als het voertuig wordt gebruikt bij extreem koud weer (onder -30 ℃), controleer dan de koelvloeistof en vervang deze indien nodig.

 • Remblokken: Controleer de remblokken uiterlijk na vijf jaar of na 100.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet) op slijtage, en vervang ze indien nodig.

  Als de remblokken niet zijn vervangen, controleer ze dan om de 24 maanden of 40.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet) en vervang ze indien nodig. Als de remblokken zijn vervangen, controleer ze dan na vijf jaar of na 100.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet), op slijtage en vervang ze indien nodig.

 • Remschijven: Controleer de remschijven uiterlijk na tien jaar of na 200.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet) op slijtage, en vervang ze indien nodig.

  Als de remschijven niet zijn vervangen, controleer ze dan om de 24 maanden of 40.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet) en vervang ze indien nodig. Als de remschijven zijn vervangen, controleer ze dan na tien jaar of na 200.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet), op slijtage en vervang ze indien nodig.

Niet gepland onderhoud

Afhankelijk van de staat van uw auto en de instructies op het middendisplay is het raadzaam contact op te nemen met NIO om uw auto een onderhoudsbeurt te laten geven:

 • Controleer de ruitenwisserbladen op slijtage en wissereffecten, en vervang ze indien nodig.

 • Controleer het luchtfilter volgens de instructies op het middendisplay en vervang het indien nodig.

 • Vervang de 12V-accu zoals aangegeven op het middendisplay.

Afhankelijk van de gebruiksomgeving en de staat van uw auto is het raadzaam om contact op te nemen met NIO voor een controle van uw voertuig.

Speciaal onderhoud

Als u vaak met uw voertuig rijdt in de volgende veeleisende omgevingen, kunnen aanvullend onderhoud of kortere onderhoudsintervallen nodig zijn. Neem contact op met NIO voor meer informatie.

 • Rijden in stoffige omgevingen.

 • Rijden in extreem koude omgevingen (onder -20℃) of extreem warme omgevingen (boven 40℃).

 • Rijden in vochtige omgevingen of regelmatig door water rijden.

 • Rijden in zoute of corrosieve omgevingen.

 • Regelmatig remmen of rijden in bergachtige omgevingen.

 • Regelmatig rijden voor speciale zware doeleinden.

 • Alle verbeteringen of aanpassingen voor speciale doeleinden.

Blad van de ruitenwisser voor de voorruit vervangen

De ruitenwissers voor de voorruit kunnen regen en vuil van de voorruit verwijderen (in combinatie met de ruitensproeiervloeistof). Als de voorruit nadat u ze met de wissers hebt schoongeveegd vuil wordt of duidelijke, blijvende strepen vertoont waardoor het zicht van de bestuurder afneemt, moet u meteen de ruitenwisserbladen vervangen.

U kunt de bladen van de ruitenwissers voor de voorruit als volgt vervangen:
 1. Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden > Servicestand om de ruitenwissers voor de voorruit in de servicestand te zetten.

 2. Wanneer de ruitenwissers van de voorruit in de stand voor vervanging staan, kunnen ze omhoog worden gezet. Houd de vergrendelknop op het blad van de ruitenwisser voor de voorruit ingedrukt en schuif het blad haaks op de ruitenwisserarm omlaag om het blad te verwijderen.

 3. Plaats het nieuwe ruitenwisserblad totdat u een klik hoort om te bevestigen dat het blad van de ruitenwisser voor de voorruit goed is gemonteerd.

Het blad van de ruitenwisser van de achterruit vervangen

De ruitenwisser van de achterruit verwijdert regendruppels op de achterruit. U kunt het blad van de ruitenwissers van de achterruit als volgt vervangen:
 1. Zet de ruitenwisserarm op de achterruit omhoog en verwijder het blad van de ruitenwisser van de achterruit.

 2. Monteer een nieuw blad op de ruitenwisser en trek aan het blad om te controleren of het goed is bevestigd.

Ruitensproeiervloeistof voor de voorruit bijvullen

Ruitensproeiervloeistof voor de voorruit wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de bestuurder goed zicht door de voorruit behoudt. U kunt de ruitensproeiervloeistof voor de voorruit als volgt bijvullen:
 1. Open de dop van het reservoir van de ruitensproeiervloeistof voor de voorruit en giet de juiste hoeveelheid ruitensproeiervloeistof in het reservoir.

  Voorzichtigheid 加注风窗洗涤液时请对准壶口,缓慢加注;若洗涤液不慎洒落请及时擦拭干净。

  Ga bij het bijvullen van het reservoir met ruitensproeivloeistof zorgvuldig te werk om morsen te voorkomen en veeg eventuele spatten of druppels onmiddellijk op.

 2. Draai de dop weer vast als u de vloeistof hebt bijgevuld.

Koelvloeistof bijvullen

Waarschuwing 添加冷却液需打开前盖,请联系服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。

Om het risico op een elektrische hoogspanningsschok bij het openen van de motorkap te voorkomen, neemt u contact op met NIO om de koelvloeistof van het voertuig bij te vullen.

De koelvloeistof zorgt dat het vermogenssysteem van de auto binnen het juiste temperatuurbereik blijft werken. De koelvloeistof kan als volgt worden bijgevuld:
 1. Trek aan de handgreep voor de motorkap in de auto om de motorkap te ontgrendelen.

 2. Zet de pal van de motorkap opzij.

 3. Zet de motorkap omhoog en vast met de motorkapsteun.

 4. Open de dop van het koelvloeistofreservoir en giet de juiste hoeveelheid koelvloeistof in het reservoir (boven de MIN- en onder de MAX-markering).

 5. Draai de dop van het koelvloeistofreservoir stevig vast. Als u de motorkap sluit, moet u de motorkap met uw handen vasthouden en deze omlaag zetten tot een geschikte hoek. Duw de motorkap dan stevig aan totdat deze volledig is gesloten.

Voorzichtigheid 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。

Sla niet op de kap en laat deze niet vallen.

Remvloeistof bijvullen

Waarschuwing 添加制动液需打开前盖,请联系服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。

Om het risico op een elektrische hoogspanningsschok bij het openen van de motorkap te voorkomen, neemt u contact op met NIO om de remvloeistof van het voertuig bij te vullen.

Remvloeistof zorgt ervoor dat er remdruk in het hydraulische remsysteem ontstaat. De remvloeistof kan als volgt worden bijgevuld:
 1. Trek aan de handgreep voor de motorkap in de auto om de motorkap te ontgrendelen.

 2. Zet de pal van de motorkap opzij.

 3. Zet de motorkap omhoog en vast met de motorkapsteun.

 4. Open de dop van het remvloeistofreservoir en giet de juiste hoeveelheid remvloeistof in het reservoir (boven de MIN- en onder de MAX-markering).

 5. Draai de dop van het remvloeistofreservoir stevig vast. Als u de motorkap sluit, moet u de motorkap met uw handen vasthouden en deze omlaag zetten tot een geschikte hoek. Duw de motorkap dan stevig aan totdat deze volledig is gesloten.

Voorzichtigheid 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。

Sla niet op de kap en laat deze niet vallen.

Banden controleren en onderhouden

Rijd niet met de auto als de banden beschadigd zijn, overmatig zijn versleten of niet op de juiste bandenspanning zijn opgepompt. Controleer de banden voor uw eigen rijveiligheid regelmatig:
 • Controleer de banden regelmatig op tekenen van lekken, inkepingen, scheuren, slijtage en bobbels, en verwijder vreemd materiaal uit het loopvlak.

 • Een lek zorgt ervoor dat de bandenspanning daalt en daarom is het belangrijk dat de bandenspanning regelmatig wordt gecontroleerd. Repareer of vervang lekke of beschadigde banden zo snel mogelijk. Als u plotseling trillingen of andere afwijkingen voelt onder het rijden, of als u denkt dat een van de banden beschadigd is, moet u onmiddellijk uw snelheid verlagen. Rijd langzaam, rem niet hard en neem geen scherpe bochten. Zet de auto stil zodra dat veilig kan en neem onmiddellijk contact op met NIO.

 • Als een ventieldop ontbreekt, vervang deze dan zo snel mogelijk.

 • Houd de banden uit de buurt van motorolie, vet en brandstofolie.

 • Bewaar de wielen altijd op een koele, droge en donkere plek. Banden zonder velgen moeten rechtop worden opgeborgen.

 • Berg zomerbanden niet op en parkeer auto's met zomerbanden niet bij omgevingstemperaturen lager dan -15 °C.

Banden hebben slijtage-indicatoren in het loopvlak. Controleer het loopvlak regelmatig, vooral voor en na lange ritten. Wanneer het loopvlakprofiel 1,6 mm of minder is, dan ziet u de indicatoren op het oppervlak van het loopvlak, wat aangeeft dat de banden aanzienlijk minder tractie hebben. De band moet dan onmiddellijk worden vervangen. Wanneer u dat niet doet, neemt de kans op ongevallen toe.

Vanwege de veiligheid moeten banden worden vervangen als ze op een van de volgende manieren zijn beschadigd:
 • Schade aan de band zoals inkepingen, scheuren, barsten diep tot in de koordlaag en blaren die schade aan de binnenlaag betekenen:

 • Regelmatig lekken of schade aan banden die niet kan worden gerepareerd vanwege de omvang of locatie van de schade of andere beschadigde gebieden;

 • Lekken, blaren en schade in de wang van de band;

 • Vervorming of corrosie door langdurig parkeren.

Als u twijfelt, neem contact op met NIO.
Voorzichtigheid 若轮胎磨损不均匀,建议您到服务中心进行轮胎动平衡检查。

Als de bandenslijtage ongelijk is verdeeld, raden we u aan contact op te nemen met NIO om de banden te laten controleren op dynamische balancering.

Controleer en onderhoud uw banden regelmatig op basis van uw rijgewoonten en wegomstandigheden om slijtage aan de band te beperken en de levensduur van uw banden te verlengen:
 • Elke band moet in de eerste 500 kilometer inlopen. U kunt ze bij de juiste snelheid voorzichtig inlopen om de levensduur van de banden te verlengen.

 • Wanneer u over een stoeprand of iets vergelijkbaars moet rijden, moet u langzamer rijden en waar mogelijk haaks op de stoeprand rijden.

 • Een harde klap op een stoeprand of een voorwerp met scherpe randen (zoals een rots) kan onzichtbare schade aan de band veroorzaken, die mogelijk pas later wordt geconstateerd. Afhankelijk van de kracht van de klap kan de velgrand ook beschadigd raken.

 • Scherpe bochten, overmatig accelereren en plotseling remmen kunnen slijtage van de banden verergeren.

 • Wanneer u over grote kuilen, verkeersdrempels of obstakels rijdt, verlaag dan uw snelheid en wees voorzichtig.

 • Laat de dynamische balans van de band altijd controleren nadat een band is vervangen.

 • Als de auto niet rechtuit kan rijden, of naar links of rechts trekt, ga dan naar een servicecentrum van NIO om de wieluitlijning te laten controleren en waar nodig af te stellen.

 • De achterwielen zijn minder versleten dan de voorwielen. Als u ze wilt verwisselen, verwissel de voor- en achterbanden dan in de betreffende posities. We raden u aan om de banden elke 10.000 kilometer per paar te laten uitlijnen.

Inspectie en onderhoud remblokken en -schijven

Druk het rempedaal af en toe lichtjes in tijdens het rijden op natte of ijzige wegen zodat de warmte die wordt gegenereerd door wrijving de remblokken opwarmt en droogt. Hetzelfde moet gedaan worden tijdens het rijden in extreem nat of koud weer.

Maak een kort ritje met uw voertuig na het wassen, om de remschijven te drogen en roesten te vermijden.

De slijtage van remblokken en -schijven wordt voornamelijk bepaald door uw rijgewoonten en de wegomstandigheden. De rijafstand mag niet gebruikt worden om de mate van slijtage te bepalen.

Het hoogwaardig remsysteem wordt gebruikt om de best mogelijke remprestaties te bereiken bij verschillende voertuigsnelheden en temperaturen. Daarom kan het remsysteem, bij bepaalde voertuigsnelheden, remkracht en omgevingen (zoals temperatuur en vochtigheid) een piepend geluid maken.

Nieuw of net vervangen remblokken en remschijven leveren geen optimale remprestaties tot ze ingereden zijn door ten minste 500 kilometer te rijden. Zorg er, als compensatie voor de mindere remprestaties, voor om meer druk uit te oefenen op het rempedaal tijdens de inrijperiode.

Inspectie en onderhoud luchtfilter

Open na vervanging, Instellingen onderaan links op het centraal scherm en tik op Comfort binnen > Herinnering luchtfilter om de herinnering te resetten. Deze herinnering is de geschatte levensduur en de werkelijke levensduur kan variëren, afhankelijk van de omgeving en andere factoren. Vervang het luchtfilter indien nodig.

Houd het rooster vrij van belemmeringen (zoals bladeren, sneeuw) voor het rijden.

Onderhoud aan de 12V-accu

De 12V-accu in de bagageruimte wordt vooral gebruikt om de 12V-aansluitingen voor het starten en de elektrische uitrusting van de auto van voeding te voorzien. Zorg dat de 12V-accu voldoende opgeladen blijft om de levensduur van de accu te verlengen.

Waarschuwing 低压电池电解液具有腐蚀性,若不慎入眼或皮肤,请立即使用大量水冲洗并送医。

Als de 12V-accu lekt of opzwelt, neem dan onmiddellijk contact op met NIO. Als de elektrolyt in contact komt met ogen of huid, spoel dan de ogen of huid af met stromend water en zoek onmiddellijk medische hulp.

Voorzichtigheid 低压电池亏电严重(如长时间不使用车辆时),请联系蔚来汽车服务中心,请勿自行更换低压电池。
 • Als de 12V-accu vrijwel helemaal is leeggelopen (bijvoorbeeld omdat deze lange tijd niet gebruikt is), neem dan contact op met NIO voor hulp en vervang deze niet zelf.

 • Voordat u het voertuig verlaat, moet u ervoor zorgen dat alle elektrische systemen, zoals lichten en het mediacentrum, zijn uitgeschakeld en het voertuig op een koele en droge plaats parkeren.

Voorzichtigheid 断开并重新连接低压电池后,车窗自动升降及防夹功能将不可用。

Na het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de 12V-batterij werkt de bediening van de automatische ramen en de klembescherming voor ramen niet.

Onderhoud en recycling hoogspanningsaccu

Onderhoud hoogspanningsaccu

De hoogspanningsaccu is een belangrijk onderdeel voor het rijden met het voertuig. Let bij het gebruik op de volgende punten:
 • Als het voertuig in een extreem warme of koude omgeving geparkeerd staat, zal de levensduur van de het voertuig rechtstreeks beïnvloed worden. Parkeer het voertuig niet te lang in zulke omgeving (langer dan acht uur).

 • Parkeer het voertuig niet in een warme omgeving met warmtebronnen, dit kan brand veroorzaken.

 • Het voertuig moet op een droge plaats geparkeerd worden, in plaats van op een vochtige plaats.

 • Vermijd het te vaak gebruiken van DC laden met hoog vermogen, omdat dit de levensduur van de hoogspanningsaccu kan beïnvloeden.

 • Als het voertuig gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden, zorg er dan voor dat het niveau van de hoogspanningsaccu meer dan 50% is (overeenkomstig de uitlezing op het digitaal dashboard) en parkeer het voertuig op een koele plaats om de levensduur van de hoogspanningsaccu te behouden. We raden u aan om het accuniveau elke week te controleren en het voertuig minstens een keer per maand te gebruiken.

 • Gebruik laadapparatuur die voldoet aan de laadspecificaties en volg de instructies op de lader.

 • Rijd tijdens het rijden over hobbels, grint of hobbelige wegen, tegen een lagere snelheid om obstakels te vermijden of schade aan het voertuigchassis of de hoogspanningsaccu te vermijden. Als u een schrapend geluid of contact aan de onderkant hoort, neem dan onmiddellijk contact op met NIO voor een veiligheidsinspectie van het chassis en de hoogspanningsaccu.

Waarschuwing 动力电池属高压部件,请勿私自触碰、移动、拆解动力电池及其相应线路,以免发生人身伤害。
 • De hoogspanningsaccu werkt op een hoge spanning. Raak de hoogspanningsaccu of het circuit ervan niet aan, verplaats of demonteer deze niet zonder toestemming. Dit kan leiden tot letsel.

 • Zorg ervoor dat u het voertuig binnen 24 uur oplaadt wanneer het resterende rijbereik op nul staat. Gedurende deze tijd wordt de oplaadsnelheid beperkt totdat de accu voor 50% is opgeladen. Als u het voertuig niet binnen 72 uur oplaadt, kan dit onherstelbare schade aan de hoogspanningsaccu veroorzaken.

Recycling hoogspanningsaccu

Hoogspanningsaccu's moeten gepast gerecycled worden. Tijdens het onderhouden en repareren van het voertuig, moeten hoogspanningsaccu's die aan de volgende voorwaarden voldoen, gerecycled worden:

 1. Tijdens het repareren en onderhouden van de hoogspanningsaccu bij NIO, zullen het accuniveau en de accustatus gecontroleerd worden. Voor accu's die gerecycled moeten worden overeenkomstig relevante wetten en regelgeving, zal NIO de primaire verantwoordelijkheid nemen om ze te recyclen overeenkomstig de marktsituatie op dat moment.

 2. Accu's die in goede staat zijn maar om andere redenen niet meer gebruikt kunnen worden, kunnen gerecycled worden voor een volgend gebruik na basisreparaties.

 3. Accu's die niet in aanmerking komen voor volgend gebruik, vanwege ernstige fouten of schade, zullen in het recyclingproces gezet worden.

  Voorzichtigheid 请勿随意处理或丢弃废旧动力电池,以免对环境造成严重污染。

  Gooi de hoogspanningsaccu niet achteloos weg, omdat dit ernstige milieuschade kan veroorzaken.

Voertuigen, voertuigonderdelen en accu's moeten verwijderd worden door erkende recyclingbedrijven. Ze mogen niet worden verwijderd met huishoudelijk afval of naar een stortplaats gestuurd worden, omdat ze ernstige milieuschade kunnen veroorzaken. Ga naar de NIO-website voor meer informatie.

Dit symbool op de accu betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Recyclingproces hoogspanningsaccu: De accu's zullen gerecycled en verwijderd worden door NIO of een derde partij aangesteld door NIO.

Zekeringenkastje onder de motorkap

Voorzichtigheid 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Gebruik geen zekeringen met een stroomsterkte die hoger is dan de nominale stroom. Vervang de doorgebrande zekering alleen door een zekering van dezelfde nominale stroomsterkte en grootte.

Nr. Naam onderdeel Nominale waarde Beschrijving
UR01 Relais UR01  Koelventilator (voeding KL87)
UR02 Relais UR02  Stuurkolommodule (voeding voor stuurwielverwarming)
UR03 Relais UR03  Elektronische waterpomp - hoogspanningsaccu (voeding KL87)
UR04 Relais UR04  Voeding zekering UF12/UF13/UF17/UF18/UF20/UF21/UF22/UF23/UF28
UR05 Relais UR05  Voeding claxon
UR06 Relais UR06  (gereserveerd)
UR07 Relais UR07  Elektronische waterpomp - motor voorin (voeding KL87)
UR08 Relais UR08  Voeding motor luchttoevoereenheid
UR09 Relais UR09  Blaasopening voorin (voeding KL87)
UF01 Zekering UF01 60 A Voeding relaisschakelaar UR01
UF02 Zekering UF02 40 A Voeding actieve veiligheidsgordel
UF03 Zekering UF03 25 A Regelaar carrosserie (motor ruitenwisser voorruit), voeding KL30
UF04 Zekering UF04  (gereserveerd)
UF05 Zekering UF05 10 A Voeding geïntegreerde componenten hoogspanningsgelijkstroomomvormer
UF06 Zekering UF06 10 A Inverter voorin (voeding KL30)
UF07 Zekering UF07 15 A Voeding relaisschakelaar UR02
UF08 Zekering UF08 10 A Voeding indicator laadaansluiting
UF09 Zekering UF09 50 A Voeding relaisschakelaar UR09
UF10 Zekering UF10  (gereserveerd)
UF11 Zekering UF11 20 A Voeding relaisschakelaar UR03
UF12 Zekering UF12 10 A Elektrische schakelmodule (voeding KL87)
UF13 Zekering UF13 10 A Voeding klimaatregeling/relaisspoel UR09
UF14 Zekering UF14 20 A Voeding relaisschakelaar UR07
UF15 Zekering UF15 40 A Voeding relaisschakelaar UR08
UF16 Zekering UF16  (gereserveerd)
UF17 Zekering UF17 10 A Voeding hoogspanningsverdeler
UF18 Zekering UF18 15 A Voertuigregelaar (voeding KL87)
UF19 Zekering UF19  (gereserveerd)
UF20 Zekering UF20 10 A Voeding relaisspoel UR01/UR03
UF21 Zekering UF21 10 A Vijfwegklep koelwater (voeding KL87)
UF22 Zekering UF22 10 A Remschakelaar (voeding KL87)
UF23 Zekering UF23 10 A Verplaatsbare grille voorbumper (voeding KL87)
UF24 Zekering UF24 15 A Voeding claxon
UF25 Zekering UF25  (gereserveerd)
UF26 Zekering UF26  (gereserveerd)
UF27 Zekering UF27  (gereserveerd)
UF28 Zekering UF28 10 A Voeding relaisspoel UR07

Zekeringenkastje instrumentenpaneel

Voorzichtigheid 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Gebruik geen zekeringen met een stroomsterkte die hoger is dan de nominale stroom. Vervang de doorgebrande zekering alleen door een zekering van dezelfde nominale stroomsterkte en grootte.

Nr. Naam onderdeel Nominale waarde Beschrijving
IR01 Relais IR01 40 A Zekering IF29/IF30/IF31/IF32/IF33/IF34/IF35/IF36/IF37/IF38/IF39/IF40 (voeding KL15)
IR02 Relais IR02 70 A Zekering IF41/IF42/IF43/IF44/IF45/IF46 (voeding KL15)
IR03 Relais IR03 70 A IF47/IF48/IF49/IF50 (voeding KL15)
IF01 Zekering IF01 10 A Accumanagementeenheid (voeding KL30)
IF02 Zekering IF02 20 A Console achterin (voeding KL30)
IF03 Zekering IF03 10 A Elektrische schakelmodule (voeding KL30)
IF04 Zekering IF04 10 A Remschakelaar (voeding KL30)
IF05 Zekering IF05 10 A Voertuigregelaar 1 (voeding KL30)
IF06 Zekering IF06 20 A Console infotainmentsysteem 1 (voeding KL30)
IF07 Zekering IF07 10 A Voeding gatewaymodule 1 carrosserie
IF08 Zekering IF08 10 A Voeding draadloos laden/voeding KL30 carrosserieregelmodule voorin (kluisje)
IF09 Zekering IF09 10 A Voeding middendisplay
IF10 Zekering IF10 30 A Hoofdregelaar ADAS 1 (voeding KL30)
IF11 Zekering IF11 10 A Voeding slimme antenne
IF12 Zekering IF12 10 A Voeding antennemodule digitale sleutel Bluetooth
IF13 Zekering IF13 10 A Voeding stuurkolom
IF14 Zekering IF14 10 A Bovendisplay/slimme robot (voeding KL30)
IF15 Zekering IF15 10 A Voeding LiDAR-sensor
IF16 Zekering IF16 30 A Hoofdregelaar ADAS 2 (voeding KL30)
IF17 Zekering IF17 10 A Klimaatregelmodule (voeding KL30)
IF18 Zekering IF18 10 A Voeding buitenhandgreep/bedieningsschakelaar bestuurdersportier
IF19 Zekering IF19 10 A Voeding relais IR01/IR02
IF20 Zekering IF20 10 A Diagnose-interface (voeding KL30)
IF21 Zekering IF21 20 A Carrosserieregelaar (stoelverwarming en achtergrondverlichting) (voeding KL30)
IF22 Zekering IF22 10 A ETC (voeding KL30)
IF23 Zekering IF23 15 A Carrosserieregelaar (sproeierpomp) (voeding KL30)
IF24 Zekering IF24 10 A Voeding klimaatregelmodule/regen- en lichtsensor/geurregelmodule
IF25 Zekering IF25 20 A Carrosserieregelmodule 1 (voeding KL30)
IF26 Zekering IF26 20 A Carrosserieregelmodule 2 (voeding KL30)
IF27 Zekering IF27 10 A Digitaal instrumentenpaneel (voeding KL30)
IF28 Zekering IF28 10 A Voeding radar/regelaar parkeerradar
IF29 Zekering IF29 10 A Voeding elektronische stuurbekrachtiging 1
IF30 Zekering IF30 10 A Voeding elektronische stuurbekrachtiging 2
IF31 Zekering IF31 10 A Airbagregelaar (voeding KL15)
IF32 Zekering IF32 10 A Carrosserieregelaar (voeding KL15)
IF33 Zekering IF33 10 A Klimaatregelmodule/ETC/achteruitkijkspiegel (voeding KL15)
IF34 Zekering IF34 15 A Koplamp links (voeding KL15)
IF35 Zekering IF35 15 A Koplamp rechts (voeding KL15)
IF36 Zekering IF36 10 A Omgevingsverlichting/verlichting make-upspiegel/leeslampje/meerkleurige verlichting beenruimte/verlichting opbergvak (voeding KL15)
IF37 Zekering IF37 15 A Middelste lamp achterklep (voeding KL15)
IF38 Zekering IF38 10 A Achterlichting links (voeding KL15)
IF39 Zekering IF39 10 A Achterlichting rechts (voeding KL15)
IF40 Zekering IF40 10 A Voeding carrosserieregelaar voor KL15_1/KL15_2 feedback relais/relaisspoel IR03
IF41 Zekering IF41 25 A Voeding 12V-aansluiting voorin
IF42 Zekering IF42 10 A Voeding USB-aansluiting kluisje
IF43 Zekering IF43 10 A Feedback relais voedingsaansluiting carrosserieregelaar voorin
IF44 Zekering IF44 10 A USB-aansluiting 1 bedieningspaneel achterin (voeding KL15)
IF45 Zekering IF45 10 A Voeding USB achterbank
IF46 Zekering IF46 25 A Voeding 12V-aansluiting achterin
IF47 Zekering IF47 10 A Voeding pneumatische lendensteun bestuurdersstoel
IF48 Zekering IF48 10 A Voeding pneumatische lendensteun passagiersstoel
IF49 Zekering IF49 10 A Voeding massagefunctie achterpassagiers
IF50 Zekering IF50 15 A (gereserveerd)
IF51 Zekering IF51 15 A Carrosserieregelaar (laden) (voeding KL30)
IF52 Zekering IF52 30 A Voeding bediening bestuurdersstoel
IF53 Zekering IF53 30 A Voeding bediening passagiersstoel
IF54 Zekering IF54 30 A Voeding 1 KL30 regelmodule portier linksvoor
IF55 Zekering IF55 20 A Voeding 2 KL30 regelmodule portier linksvoor
IF56 Zekering IF56 30 A Voeding 1 KL30 regelmodule portier rechtsvoor
IF57 Zekering IF57 20 A Voeding 2 KL30 regelmodule portier rechtsvoor
IF58 Zekering IF58 30 A Voeding 1 KL30 regelmodule portier linksachter
IF59 Zekering IF59 20 A Voeding 2 KL30 regelmodule portier linksachter
IF60 Zekering IF60 30 A Voeding 1 KL30 regelmodule portier rechtsachter
IF61 Zekering IF61 20 A Voeding 1 KL30 regelmodule portier rechtsachter
IF62 Zekering IF62 40 A Voeding motor 2 remdrukregelaar
IF63 Zekering IF63 50 A Voeding relaisschakelaar IR02
IF64 Zekering IF64 40 A Voeding relaisschakelaar IR01
IF65 Zekering IF65 50 A Voeding relaisschakelaar IR03
IF66 Zekering IF66 40 A Voeding zonnedak
IF67 Zekering IF67 20 A Voeding module remdrukafstelling
IF68 Zekering IF68 40 A Voeding motor 1 remdrukregelaar

Zekeringenkastje bagageruimte

Voorzichtigheid 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Gebruik geen zekeringen met een stroomsterkte die hoger is dan de nominale stroom. Vervang de doorgebrande zekering alleen door een zekering van dezelfde nominale stroomsterkte en grootte.

Nr. Naam onderdeel Nominale waarde Beschrijving
TR01 Relais TR01  (gereserveerd)
TR02 Relais TR02 40 A Voeding achterruitverwarming
TR03 Relais TR03 40 A Voeding KL15 (redundantie)
TR04 Relais TR04  (gereserveerd)
TR05 Relais TR05  (gereserveerd)
TR06 Relais TR06  (gereserveerd)
TR07 Relais TR07 30 A Voeding ruitenwisser achterruit
TR08 Relais TR08  
TR09 Relais TR09  (gereserveerd)
TR10 Relais TR10  (gereserveerd)
TR11 Relais TR11  (gereserveerd)
TR12 Relais TR12  (gereserveerd)
TR13 Relais TR13  (gereserveerd)
TF01 Zekering TF01  (gereserveerd)
TF02 Zekering TF02  (gereserveerd)
TF03 Zekering TF03 10 A Voeding accumanagementeenheid 1 (KL30)
TF04 Zekering TF04 10 A Voeding gatewaymodule 2 carrosserie
TF05 Zekering TF05 15 A Voeding ruitenwisser achterruit (KL30)
TF06 Zekering TF06 10 A Voeding inverter achterin
TF07 Zekering TF07 10 A Voeding LiDAR-sensor
TF08 Zekering TF08 30 A Voeding ADAS-regelaar 1
TF09 Zekering TF09  (gereserveerd)
TF10 Zekering TF10 30 A Voeding 2 ADAS-domeinregelaar
TF11 Zekering TF11 30 A Carrosserieregelaar (voeding buitenverlichting) 1
TF12 Zekering TF12 30 A Carrosserieregelaar (voeding buitenverlichting) 2
TF13 Zekering TF13 10 A Voeding carrosserieregelaar 2
TF14 Zekering TF14 10 A Voeding relaisspoel TR02
TF15 Zekering TF15 10 A Voeding schopsensor achterklep
TF16 Zekering TF16 20 A Console infotainmentsysteem 2 (voeding KL30)
TF17 Zekering TF17 15 A Voeding pyrotechnische veiligheidsschakelaar
TF18 Zekering TF18  (gereserveerd)
TF19 Zekering TF19 10 A Voeding relaisspoel TR03
TF20 Zekering TF20  (gereserveerd)
TF21 Zekering TF21  (gereserveerd)
TF22 Zekering TF22  (gereserveerd)
TF23 Zekering TF23  (gereserveerd)
TF24 Zekering TF24  (gereserveerd)
TF25 Zekering TF25  (gereserveerd)
TF26 Zekering TF26  (gereserveerd)
TF27 Zekering TF27  (gereserveerd)
TF28 Zekering TF28  (gereserveerd)
TF29 Zekering TF29  (gereserveerd)
TF30 Zekering TF30  (gereserveerd)
TF31 Zekering TF31 20 A Voeding flexibele chassisregelaar 4
TF32 Zekering TF32 30 A Voeding achterbank
TF33 Zekering TF33 30 A Voeding regeleenheid versterker 1
TF34 Zekering TF34 30 A Voeding motor achterklep
TF35 Zekering TF35  (gereserveerd)
TF36 Zekering TF36 30 A Voeding regeleenheid versterker 2
TF37 Zekering TF37 30 A Voeding flexibele chassisregelaar 1
TF38 Zekering TF38 20 A Voeding flexibele chassisregelaar 2
TF39 Zekering TF39 40 A Voeding achterruitverwarming
TF40 Zekering TF40 40 A Voeding relaisschakelaar TR03
TF41 Zekering TF41 20 A Voeding flexibele chassisregelaar 3

Pre-Fuse-kastje

Voorzichtigheid 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Gebruik geen zekeringen met een stroomsterkte die hoger is dan de nominale stroom. Vervang de doorgebrande zekering alleen door een zekering van dezelfde nominale stroomsterkte en grootte.

Nr. Nominale waarde Beschrijving
PF01 450 A Gelijkstroomomvormer
PF02 200 A Elektrisch kastje in motorruimte
PF03 200 A Zekeringenkastje instrumentenpaneel
PF04 200 A Zekeringenkastje bagageruimte
PF05 125 A Elektrische stuurbekrachtiging
PF06 125 A Elektrische stuurbekrachtiging

Reiniging en onderhoud van de carrosserie

Regelmatige wassen en in de was zetten kan de buitenkant van het voertuig beschermen tegen schade door atmosferische invloeden. De regelmaat van wassen en in de was zetten hangt af van de gebruiksfrequentie, parkeeromstandigheden (of het voertuig in een garage, onder een boom of in direct zonlicht staat) en de weersomstandigheden.

Vogeluitwerpselen, resten van insecten, boomhars, industriële emissies, teervlekken, sintels en andere afzettingen op de carrosserie en dak beschadigen de lak. Dergelijke corrosie wordt erger bij hoge temperaturen en in sterk zonlicht. Daarom wordt een wekelijkse wasbeurt aanbevolen. Maak de vlekken nat met voldoende water en verwijder ze vervolgens.

Waarschuwing 请勿在车辆充电时清洗车辆。

Was het voertuig niet tijdens het opladen.

Voorzichtigheid 洗车和打蜡时请选用专用的清洁剂和养护剂,使用前请注意保质期,使用后务必存放于儿童无法触及的地方。

Gebruik gespecialiseerde reinigingsmiddelen of conditioners bij het wassen of waxen van het voertuig. Controleer voor gebruik de houdbaarheidsdatum en houd dit product buiten bereik van kinderen.

Handmatige reiniging

Gebruik bij het handmatig reinigen van het voertuig voldoende water om de buitenkant van het voertuig nat te maken en zoveel mogelijk vlekken weg te spoelen. Gebruik een zachte spons, doek of zachte borstel om het voertuig zorgvuldig van boven naar beneden schoon te maken. Gebruik reinigingsmiddelen om hardnekkig vuil te verwijderen. Wanneer de spons of doek te vies wordt, vervang deze dan. Spoel het voertuig na het reinigen grondig af met schoon water en veeg het af met een handdoek. Na het zoutstrooien in de winter, reinig dan de onderkant van het voertuig grondig.

Om het milieu te beschermen, moet u het voertuig reinigen op een gespecialiseerd autowasplaats. Als dergelijke apparatuur niet beschikbaar is, kies dan een geschikte plaats om het voertuig schoon te maken.

Not 请勿在阳光直射处清洗车辆,否则会有损伤油漆的风险。
 • Was het voertuig niet in direct zonlicht, omdat dit schade aan de lak kan veroorzaken.

 • Richt tijdens het wassen van het voertuig bij zeer koud weer de waterstraal niet rechtstreeks op de portiergrepen, oplaadpoorten, portieren en schuifdak. Anders kunnen deze bewegende delen vastvriezen.

 • Gebruik geen schurende sponzen of corrosieve reinigingsmiddelen die de lak kunnen beschadigen.

 • Gebruik geen water dat heter is dan 60°C.

 • Gebruik geen droge doek of spons om de koplampen schoon te maken. Reinig deze in plaats daarvan met water of autoshampoo.

Automatische reiniging

Het voertuig kan worden gereinigd in een automatische wasstraat, maar de constructie, het filter en het type reinigingsmiddelen en conditioners van de wasstraat-apparatuur hebben invloed op de carrosserielak. Als de carrosserielak er dof of bekrast uitziet na een wasstraat, neem dan onmiddellijk contact op met het wasstraatpersoneel. Zo nodig moet de wasstraat-apparatuur worden vervangen.

Voordat u een automatische wasstraat inrijdt, moeten de ruiten en het schuifdak worden gesloten, de automatische ruitenwisserfunctie worden uitgeschakeld en de zijspiegels worden ingeklapt. Tegelijkertijd moet het wasstraatpersoneel ervan op de hoogte worden gesteld dat het voertuig is uitgerust met dakdragers en een radioantenne.

Voorzichtigheid 车辆进行自动洗车前,请在中控屏应用程序中心,点击。

Schakel naar NEUTRAL (N-versnelling) voordat u een automatische wasstraat inrijdt. Ga naar Instellingen onder in het middelste display en tik op Rijden > Modus slepen/wassen.

Hogedrukreiniging

Wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt, moet u de gebruiksaanwijzing volgen en voldoende afstand houden van het lakoppervlak of zachte materialen (zoals rubberen slangen of geluidsisolatiematerialen). Bij het wassen van het voertuig wordt aanbevolen om een afstand van meer dan 500 mm aan te houden bij een druk onder 100 bar en een temperatuur niet hoger dan 60 °C en de spuitlans zo loodrecht mogelijk op het voertuig te houden. Het negeren van deze basisrichtlijnen kan schade aan voertuigonderdelen of waterlekkage in het voertuig veroorzaken.

Gebruik geen puntstraalsproeiers of vuilfrezen. Banden mogen niet worden gereinigd met puntstraalsproeiers. Zelfs bij gebruik op afstand en voor een korte tijd, kan een dergelijk mondstuk schade aan de banden aanrichten.

Gebruik geen hogedrukreiniger om het typeplaatje van het voertuig schoon te maken.

Polijsten en waxen

Hoogwaardige was beschermt de lak van het voertuig tegen milieuschade en voorkomt zelfs kleine krassen. Wanneer waterdruppels niet meer soepel van de schone carrosserielak afrollen, breng dan een laag hoogwaardige harde autowas op de carrosserielak aan. Als het voertuig regelmatig wordt gereinigd met reinigingsmiddelen, is het raadzaam om ter bescherming van de carrosserielak minstens twee keer per jaar harde was aan te brengen.

Polijsten is alleen nodig wanneer het oppervlak van de carrosserielak zijn glans heeft verloren en niet kan worden hersteld door te waxen. Poets geen kunststof onderdelen of onderdelen met een matte afwerking.

Ruitenwissers

Reinig ruitenwisserbladen met handwarme autoshampoo. Gebruik geen alcohol of reinigingsmiddelen die aardolieproducten bevatten.

Ruiten en zijspiegels

Gebruik glasreinigers om regelmatig de binnen- en buitenkant van alle ruiten schoon te maken.

Reinig de binnenkant van de achterruit door een zachte doek uitsluitend in horizontale richting te vegen. Schraap het glas niet en gebruik geen schuurmiddelen om beschadiging van het verwarmingselement te voorkomen.

Reinig de zijspiegels met autoshampoo. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om beschadiging aan de spiegels te voorkomen.

Kunststof onderdelen

Reinig de kunststof onderdelen met gebruikelijke reinigingsmethoden. Gebruik voor hardnekkige vlekken alleen gespecialiseerde oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen voor kunststof om aantasting te voorkomen.

Chromen Onderdelen

U kunt de chromen onderdelen eerst schoonmaken met een natte doek en ze vervolgens nawrijven met een zachte droge doek. Gebruik voor een beter effect chromen conditioners om de chromen delen schoon te maken. Als u chroomconditioners gebruikt, moet u de producten op het gehele oppervlak en gelijkmatig aanbrengen. Reinig of veeg de chromen delen niet schoon of veeg ze niet af in stoffige of zanderige omgevingen.

Wielen

Om de aluminium velgen in goede staat te houden, hebben de wielen regelmatig onderhoud nodig. We raden aan ze eens in de twee weken grondig te reinigen om te voorkomen dat schurende deeltjes, vuil of zoutdeeltjes zich hechten aan de wielen en ze aantasten. Behandel na het reinigen de aluminium velgen met gespecialiseerde zuurvrije en alkalivrije reinigingsmiddelen. Breng eens in de drie maanden harde wax aan op de velgen. Als de beschermende laklaag beschadigd is door een harde inslag, bijvoorbeeld door een steen, zorg er dan voor dat u de laklaag onmiddellijk bijwerkt. Gebruik geen lakcleaner of andere polijstproducten.

Een dikke vuillaag op de velgen kan onbalans veroorzaken. Hierdoor ontstaan trillingen die voelbaar zijn in het stuur. In sommige gevallen kan dit leiden tot vroegtijdige slijtage van de stuurinrichting. Daarom is het noodzakelijk om vuil regelmatig van de velgen te verwijderen.

Bescherming onderkant auto

De onderkant van het voertuig heeft een speciale behandeling ondergaan ter bescherming tegen chemische en mechanische schade. Schade aan de beschermlaag tijdens het rijden is echter onvermijdelijk. We raden u aan de onderkant en de beschermlaag vóór de winter en in het voorjaar regelmatig te controleren en zo nodig te repareren.

Meetgedeelte van de radar

U kunt het meetgedeelte van de radar handmatig reinigen door dit schoon te vegen met een doek gedrenkt in een geschikte hoeveelheid water of een neutrale zeepoplossing.

Als er sneeuw of ijs ligt, verwijder dan eerst het ijs en de sneeuw van het meetgedeelte van de radar en veeg het vervolgens schoon met een doek of laat het drogen in de lucht.

Wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt, richt dan niet direct op het meetgedeelte van de radar. Dit is om schade te voorkomen.

Zorg ervoor dat u de sensoren op de voor-/achterbumpers niet verontreinigt of beschadigt tijdens onderhoud.

Breng geen folie, was of coating aan op het meetvenster van de LiDAR-sensor. Dit om de goede werking van de LiDAR-sensor te behouden.

Reiniging en onderhoud interieur

Reinig het interieur regelmatig met schoonmaak- of onderhoudsmiddelen om het in goede staat te houden. Stofzuig het interieur eerst, voordat u schoonmaakmiddelen gebruikt.

Not 某些材质有颜色的衣服(例如深色牛仔裤和羊皮服装)可能会弄脏内饰面料。如果发生此情况,务必尽快清洁和护理这些部位的面料
 • Sommige kleurstoffen (zoals van donker gewassen jeans of kleding van schapenvacht) kunnen vlekken maken op de bekleding. Als dit gebeurt, reinigt u het gekleurde oppervlak zo snel mogelijk.

 • Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals reinigingsvloeistoffen, benzine of petroleumoplosmiddelen die de bekleding kunnen beschadigen.

 • Spuit geen reinigingsvloeistoffen rechtstreeks op elektronische knoppen, schakelaars of onderdelen. Veeg vlekken af met een zachte doek die gedrenkt is met reinigingsvloeistof.

 • Scherpe voorwerpen kunnen de bekleding beschadigen.

Stoffen interieur

Gebruik alleen speciale schoonmaakmiddelen, droog schuim en een zachte borstel om de stoffen delen op de deuren, in de kofferbak, op het dak en andere plaatsen schoon te maken.

Lederen interieur

U kunt licht nat gemaakte katoenen of wollen doek of een schoonmaakdoek gebruiken om normaal vuil op het lederen interieur schoon te maken. U kunt een doek gedept in zacht autoshampoo gebruiken om hardnekkige vlekken schoon te maken. Verzeker dat het leder niet volledig nat is en voorkom dat het water door de naden sijpelt. Op het leder achtergebleven water moet snel afgeveegd worden met een zachte, droge doek. Vlekken van inkt van balpennen, inkt, lipstick, schoensmeer en andere stoffen op lederen oppervlakken, moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. We raden u aan om een 100% zuivere polyurethaan spons te gebruiken voor het schoonmaken van Nappaleder.

We raden aan om het gebruik van verzorgingsproducten voor leder zo veel mogelijk te beperken, niet meer dat twee keer per jaar voor leder met lichte kleur en niet meer dan een keer per jaar voor donker leder.

Not 不可用含溶剂的清洁剂清洁仪表板、气囊饰盖或皮革制品
 • Gebruik geen reinigingsmiddelen om het instrumentenpaneel, de airbaghoezen of de lederen bekleding te reinigen.

 • Om te voorkomen dat het leer vervaagt, mag u het voertuig niet lange tijd in fel zonlicht laten staan. Als u het voertuig in fel zonlicht moet parkeren, bedek dan alle lederen bekleding.

 • Scherpe voorwerpen op kleding zoals ritsen, klinknagels en scherpe gespen kunnen sporen of deuken op het leer achterlaten.

 • Vermijd het drinken van koffie of het gebruik van zonnebrandcrème in voertuigen met een nappa-lederen bekleding. Verwijder zo spoedig mogelijk koffie- of zonnebrandvlekken op nappaleder met een mild zeepsop.

 • Spuit geen formaldehydereinigers op leer. Als u dit doet, kunnen er moeilijk te verwijderen witte vlekken op echt leer achterblijven.

Veiligheidsgordels

Gebruik alleen milde autoshampoo om de veiligheidsgordels schoon te maken. Haal de veiligheidsgordels niet uit het voertuig. Laat de veiligheidsgordels volledig drogen terwijl ze afgerold zijn.

Toepassing van antibacteriële producten

Haptex

Haptex kunstleer met antibacteriële eigenschappen door middel van een functionele laag gebaseerd op Biomaster AT300 (werkzame stof zilverchloride CAS-Nr. 7783-90-6) voor gebruik in de bekleding van auto-interieuronderdelen (bijv. stoelen, instrumentenpaneel, console en stijlen): Biedt als antimicrobieel product bescherming tegen grampositieve en gramnegatieve bacteriën (bijv. Staphylococcus aureus en Escherichia coli volgens GB/T 31402 or ISO 22196). Wanneer bestuurder en passagiers de auto normaal gebruiken, hoeven verder geen extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

PVC

Het synthetische PVC-leder met antibacteriële eigenschappen is gebaseerd op SILVADUR™ 960 Flex Antimicrobial, een polymeersysteem dat een antimicrobiële stof met zilverionen bevat (actief bestanddeel CAS-Nr. 7761-88-8) voor gebruik in de bekleding van auto-interieuronderdelen (bijv. bovenzijde van het instrumentenpaneel, DP Top Roll, binnenzijde console): Biedt als antimicrobieel product bescherming tegen grampositieve en gramnegatieve bacteriën (bijv. Staphylococcus aureus en Escherichia coli volgens ISO 22196). Wanneer bestuurder en passagiers de auto normaal gebruiken, hoeven verder geen extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

Lak

 1. Akzo Nobel watergedragen coatings met antibacteriële eigenschappen op basis van zilverchloride (werkzame stof CAS-Nr. 7783-90-6) voor gebruik in de afdekking van de bestuurdersairbag: Biedt als antimicrobieel product bescherming tegen grampositieve en gramnegatieve bacteriën (bijv. Staphylococcus aureus en Escherichia coli volgens GB/T 31402 or ISO 22196). Wanneer bestuurder en passagier de auto normaal gebruiken, hoeven verder geen extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

 2. MUSASHI coatings met antibacteriële eigenschappen gebaseerd op zilverfosfaatglas (actief bestanddeel CAS-Nr. 308069-39-8) voor gebruik in het sierwerk van het stuurwiel: Biedt als antimicrobieel product bescherming tegen grampositieve en gramnegatieve bacteriën (bijv. Staphylococcus aureus en Escherichia coli volgens GB/T 31402). Wanneer bestuurder en passagier de auto normaal gebruiken, hoeven verder geen extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

 3. PETER coatings met antibacteriële eigenschappen gebaseerd op zilverfosfaatglas (actief bestanddeel CAS-Nr. 308069-39-8) voor gebruik in auto-interieuronderdelen (bijv. portierkruk-inleg, ventilatiepaneel achter, USB-paneel achter en ‘PRND’-ornament): Biedt als antimicrobieel product bescherming tegen grampositieve en gramnegatieve bacteriën (bijv. Staphylococcus aureus en Escherichia coli volgens ISO 22196). Wanneer bestuurder en passagier de auto normaal gebruiken, hoeven verder geen extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

Stuurwielleder

Kunstleer met antibacteriële eigenschappen door middel van een functionele laag gebaseerd op Laedana® (werkzame stof zilver geadsorbeerd aan siliciumdioxide als nanomateriaal in de vorm van een stabiel aggregaat met primaire deeltjes op nanoschaal) voor gebruik in de stuurwielbekleding: Biedt als antimicrobieel product bescherming tegen grampositieve en gramnegatieve bacteriën (bijv. Staphylococcus aureus en Escherichia coli volgens GB/T 31402 or ISO 22196). Wanneer bestuurder en passagiers de auto normaal gebruiken, hoeven verder geen extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

Filter

Filter met antibacteriële eigenschappen door middel van een functionele laag gebaseerd op dimethyltetradecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchloride (N-46279) (actief bestanddeel CAS-Nr. 41591-87-1) voor gebruik in luchtbehandelings- of airconditioningsystemen: Bacteriostatische en fungistatische eigenschappen, werkzaam tegen een groot aantal grampositieve en gramnegatieve bacteriën, gisten en schimmels volgens ISO 846 en JIS L 1902. Er hoeven geen extra voorzorgsmaatregelen te worden getroffen wanneer het filter op de markt wordt gebracht.

Coating van de verdamperkern en de binnencondensor

URD Coating is een hydrofiele chemische stof die biociden bevat. De verdamper en binnencondensor kunnen worden beschermd door de hydrofiele coating met antimicrobiële eigenschappen door middel van een functionele laag op basis van de werkzame stoffen TBZ (CAS:148-79-8), SPT (CAS:3811-73-2), ZPT (CAS:13463-41-7), en/of OIT (CAS:26530-20-1). De coating vertoont sterk schimmelwerende eigenschappen tegen Aspergillus Niger en Penicillium sp., en antibacteriële eigenschappen tegen Escherichia coli en Staphylococcus aureus volgens GB 21551.2. Er hoeven geen extra voorzorgsmaatregelen te worden getroffen wanneer de verdamper en binnencondensor op de markt worden gebracht.

Informatie over uw auto

Fabrikant van de auto

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.

Servicenummer NIO

Zie de tabel met contactgegevens

Officiële website van NIO

Zie de tabel met contactgegevens

U vindt het certificatielabel van uw auto onderaan op de B-stijl rechts.

Merklabel van uw auto:

Instrumentenpaneel en bedieningselementen

1. Elektronische schakelaars op binnenhandgrepen

8. Bedieningspaneel voor noodoproepen en leeslampjes

2. Bedieningspaneel voor de ruiten

9. NOMI

3. Knoppen op het stuurwiel - links

10. Middendisplay

4. Bedieningshendel voor richtingaanwijzers en koplampen

11. Bedieningspaneel voor schakelhendel en middenconsole

5. Digitaal instrumentenpaneel

12. Vak voor draadloos laden

6. Knoppen op het stuurwiel - rechts

13. Gaspedaal

7. Hendel voor ruitenwissers en -sproeiers

14. Rempedaal

Waarschuwingssymbolen

Nr.

Naam

Waarschuwingssymbool

Beschrijving

1

Waarschuwingssymbool hoogspanning

Gevaar! Raak componenten onder hoogspanning niet aan.

2

Waarschuwingssymbool hoogspanningscomponent 1

Hoogspanningscomponenten. Gevaar! Raak hoogspanningscomponenten niet aan zonder beschermende uitrusting om elektrische schokken te voorkomen.

3

Waarschuwingssymbool hoogspanningscomponent 2

Hoogspanningscomponenten. Gevaar! Raak hoogspanningscomponenten niet aan zonder beschermende uitrusting om elektrische schokken en brandwonden te voorkomen.

4

Waarschuwingssymbool hoogspanningsaccu

Waarschuwingen voor het gebruik van de hoogspanningsaccu

5

Waarschuwingssymbool hoogspanningskabel

Hoogspanningscomponenten zijn verbonden door middel van oranje hoogspanningskabels. Raak hoogspanningscomponenten niet aan zonder beschermende uitrusting.

6

Compatibiliteitsindicatoren voor het opladen van de auto

De compatibiliteitsindicatoren ter ondersteuning voor het opladen van de auto vindt u terug in de laadpoort van de auto. Controleer bij het kiezen van een laadpistool altijd of het symbool op het laadpistool overeenkomt met een van de indicatoren in de laadpoort van uw voertuig: C, K of L. De spanningsbereiken behorende bij deze indicatoren zijn als volgt:

 • C: AC ≤ 480 V

 • K: DC 50 V tot 500 V

 • L: DC 200 V tot 920 V

Voertuigidentificatienummer (VIN)

Het voertuigidentificatienummer (VIN) is rechts van de motorkap gestanst.

U vindt het VIN-nummer ook op de volgende locaties:

 1. Onder de motorkap

 2. Bovenste deel aan het uiteinde van de aandrijfmotor voorin

 3. Links van de stijl van het instrumentenpaneel

 4. Linksonder op de voorruit

 5. Onderaan op de B-stijl rechts

 6. Onderaan op het frame van het portier rechtsachter

 7. Bovenste deel aan het uiteinde van de motor achterin

 8. Bovenop de vloer van de bagageruimte

 9. Rechts van de achterklep

U kunt het VIN-nummer ook aflezen met het diagnosegereedschap dat aan de auto kan worden gekoppeld (diagnosegereedschap BD2 veiligheidsmodule):
 1. Sluit het diagnosegereedschap aan op de diagnose-interface van de auto en schakel het in.

 2. Start het diagnoseprogramma en log in bij de interface van het diagnosegereedschap.

 3. Het diagnosegereedschap leest automatisch het VIN-nummer af en geeft het weer op de interface van het diagnosegereedschap.

Op de voorruit van de auto is een RFID-tag (radiofrequentie-identificatie) aangebracht. U kunt uw tolbadge hier plaatsen.

Identificatielabels aandrijfmotoren

Het identificatielabel van de voorste aandrijfmotor bevindt zich op het onderste gedeelte van de motor.

Het identificatielabel van de achterste aandrijfmotor bevindt zich op het onderste gedeelte van de motor.

Aanbevolen vloeistoffen en hoeveelheden

Item

Product

Hoeveelheid

Remvloeistof

DOT4

0,71 l

Koelvloeistof

-40℃ OAT (oplossing van water-ethyleen-glycol met remmers)

14,75 l (75 kWh)

14,5 l (100 kWh)

Koelmiddel

R1234yf

1000 g

Ruitensproeiervloeistof

Vriespunt<-30℃

3L

Versnellingsbakolie

Castrol BOT350M3

1 l (voor), 1,6 l (achter)

Informatie over de aandrijflijn

 1. Hoogspanningsregelsysteem

 2. Stekker voor onderbreking van de hoogspanning in noodgevallen

 3. Hoogspanningsverwarming voor klimaatregeling

 4. Airbags

 5. Cilinder van gordijnairbags

 6. Structurele versteviging

 7. Gordijnairbags

 8. 12V-accu

 9. Aandrijfmotor

 10. Hoogspanningsaccu

 11. Laadaansluiting

 12. Regeleenheid airbags

 13. Hogedrukluchtpomp

 14. Hogedrukluchtreservoir

 15. Aircocompressor

 16. Voorspanningsmechanisme voor veiligheidsgordels

 17. Luchtvering

Hoogspanningsaccu

De auto heeft een lithiumionaccu (hoogspanning) van 350 V. Beschadig de accu niet wanneer deze aan de onderkant uit de auto wordt getild. Wanneer er bergingsgereedschap wordt gebruikt, let dan goed op dat er geen schade aan de onderkant van de auto ontstaat.

Waarschuwing 高压电池警告
 • Zorg voordat u onderhoud uitvoert of hoogspanningscomponenten verwijdert of installeert altijd eerst dat het voertuig is uitgeschakeld, en controleer of de nooduitschakeling en 12V-voeding zijn losgekoppeld. Laat het voertuig na het uitschakelen eerst minimaal vijf minuten staan.

 • Het is niet toegestaan de hoogspanningscomponenten te bedienen zonder over de bijbehorende kwalificaties te beschikken. Tijdens het bedienen van de componenten is een geschikte veiligheidsuitrusting verplicht (zoals bijvoorbeeld isolerende handschoenen die voldoen aan de gerelateerde vereisten), en is het verboden metalen objecten te dragen.

Aandrijfmotor

Het aandrijfsysteem voedt de auto door gelijkstroom van de hoogspanningsaccu om te zetten in mechanisch koppel, dat naar de vier wielen wordt gestuurd. Daarnaast kan het systeem kinetische energie herwinnen om de hoogspanningsaccu op te laden en de aandrijfassen achteruit te laten draaien. Het rijsysteem bestaat uit twee aandrijfmotoren. De motor voorin is op het voorste subchassis gemonteerd en de motor achterin op het achterste subchassis.

12V-accu

De 12V-accu voedt de veiligheidssystemen, de ruiten, de sloten, het touchscreen en de verlichting van de auto.

Airbags

Het airbagsysteem bestaat uit airbags voorin en zijairbags. De airbags voorin omvatten hoofdairbags voorin, in het midden van het stuurwiel en in de hemelbekleding aan passagierszijde. De zijairbags bestaan uit een in de stoel gemonteerde zijairbag voor de bestuurder (aan de buitenzijde van de voorstoelen) en een gordijnairbag (boven de portieren aan beide zijden, in het dak van de A-stijl tot de C-stijl, waarin de cilinders voor de gordijnairbags zijn geplaatst). De aanwezigheid van een airbag wordt aangegeven met het woord "AIRBAG" op alle plekken waar zich een airbag bevindt.

Hogedruktank luchtvering

De hogedrukluchttank is achterin de carrosserie van de auto gemonteerd in een met rubber omwikkelde steun. De luchttank genereert voldoende lucht voor het ophangingssysteem. De rijhoogte kan worden aangepast door de luchtdruk in het systeem in te stellen.

Afmetingen van de auto

Item

Waarde

Lengte A (mm)

4912

Breedte B (mm) (zonder buitenspiegels)

1987

Hoogte C (mm)

1720

Wielbasis D (mm)

2960

Spoorbreedte voor E (mm)

1668

Spoorbreedte achter F (mm)

1672

Overhang voor G (mm)

935

Overhang achter H (mm)

1017

Bodemvrijheid (mm)

158

Oploophoek

17°

Afloophoek

22°

Stoelen

5

Massaparameters

Item 75 kWh 100 kWh
Lege massa (kg) 2346 2366
Massa van de auto in rijklare toestand (inclusief koelvloeistof, olie, brandstof, gereedschap, reservewiel en bestuurder) (kg) 2421 2441
Verdeling van deze massa over de assen (kg) Vooras: 1216 1226
Achteras: 1205 1215
Technisch toegestane maximale belasting zoals vermeld door de fabrikant (kg) 2890 2890
Verdeling van die massa over de assen en, bij oplegger of trailer met middenas, belasting op het aankoppelingspunt (kg) Vooras: 1306 1306
Achteras: 1584 1584
Technisch toegestane maximale massa op elke as (kg) Vooras: 1400 1400
Achteras: 1695 1695
Voorzichtigheid Wanneer er een aanhanger is aangekoppeld, moet u voor het volgende zorgen

Wanneer er een aanhanger is aangekoppeld, moet u voor het volgende zorgen:

 • De technisch toegestane maximale massa is niet meer dan 2890 kg;

 • De technisch toegestane maximale massa op de vooras is 1400 kg en op de achteras 1695 kg.

Specificaties velgen en banden

Item

Waarde

Specificaties

255/50R20 109V XL

265/45R21 108Y XL

Bandenspanning (bar)

2,6 (onbelast)

Wielvluchthoek

-0,5±0,5°

Totale wielvluchthoek voor

0±0,5°

Sporingshoek

0,3±0,2°

Naspoorhoek voor

4,7±0,5°

Totale naspoorhoek voor

0±0,5°

Wielvluchthoek achter

-1,3±0,5°

Totale wielvluchthoek achter

0±0,5°

Totale sporingshoek achter

0,2±0,2°

Oploophoek

0±0,2°

Stuurwielhoek

0±3,5°

Hoogte tussen wielkast en grond voor (mm)

473±5

Hoogte tussen wielkast en grond achter (mm)

476±5

Aanhaalmoment wielbouten (Nm)

210

Opmerking: Wielspecificaties zijn afhankelijk van de voertuigconfiguratie.

Bandenmarkeringen

Op de flanken van de banden staan alle markeringen en kenmerken van de banden.

 1. Productnaam

 2. Maximale belasting van de banden en maximaal toegestane bandenspanning (die niet voor normaal rijden moeten worden gebruikt)

 3. Bandenmaat

  245/45R20 betekent bijvoorbeeld dat de bandbreedte 245 mm is en de hoogte-breedteverhouding is 45, R verwijst naar de radiale structuur van de band en de velgdiameter is 20 inch.

 4. Belastingsindex en snelheidsindex van banden

  103 betekent bijvoorbeeld dat de bandenbelasting 875 kg is en 105 betekent dat de bandenbelasting 925 kg is.

  De snelheidsindex is de maximumsnelheid waarbij de band langere tijd kan blijven rijden, waarbij Q=160 km/u, R=170 km/u, S=180 km/u, T=190 km/u, U=200 km/u, H=210 km/u, V=240 km/u, W=270 km/u en Y=300 km/u.

 5. Markering belastingsindex

 6. DOT-bandidentificatienummer

  Na de letters DOT staan de eerste 2 cijfers/letters voor de code van de fabriek waar de band is geproduceerd, de volgende 2 cijfers/letters staan voor de afmetingen van de band, de volgende 4 cijfers/letters staan voor de typecode van de band en de laatste 4 cijfers staan voor het jaar en de week waarin de band is geproduceerd. Zo staat 1721 voor de 17e week van 2021. Deze informatie kan worden gebruikt voor contact met de klant als er problemen met een band zijn en de band moet worden teruggeroepen.

Parameters voor de motor

Item

Waarde

Voor

Achter

Type

Wisselstroommotor met permanente magneet

Wisselstroom-inductiemotor

Model

TZ180S001

YS300S002

Nominaal vermogen / koppel (kW/N·m)

70/150

35/70

Piekvermogen / -koppel (kW/N·m)

180/350

300/500

Rem- en ophangingsspecificaties

Item

Waarde

Dikte van remblokken (mm)

Voor

Achter

2-9

2-11

Dikte van remschijven (mm)

Voor

Achter

32-30

20-18

Nominale druk van het reservoir van de luchtvering (bar)

20

Parameters Hoogspanningsaccu

Item 100 kWh (Jiangsu Contemporary Amperex Technology Limited) 100 kWh (China Aviation Lithium Battery Co., Ltd.) 75 kWh 70 kWh
Cel hoogspanningsaccu Type Nikkel-kobalt-mangaan lithium-ion accucel Nikkel-kobalt-mangaan lithium-ion accucel Nikkel-kobalt-mangaan lithium-ion / Lithium-ijzer-fosfaat accucel Nikkel-kobalt-mangaan lithium-ion accucel
Nominale spanning (V) 3,73 3,74 3,73/3,22 3,65
Nominale capaciteit (Ah) 276 137 237/192 100
Hoogspanningsaccu Nominale spanning (V) 358 358 386 350
Nominale capaciteit (Ah) 280 280 195 200
Lengte*Breedte*Hoogte (mm) 2062x1539x185,6 2062x1539x183,1 2062x1539x185,6 2062x1539x136
Aantal cellen 96 192 118 192
Gewicht (kg) 555 555 535 525

Bandenspanning

Waarschuwing 使用胎压过低或过高的轮胎将会引发事故,造成人身伤亡。

Een te lage of te hoge bandenspanning verhoogt het risico op ongelukken en letsel.

Controleer de bandenspanning regelmatig om veilig te kunnen blijven rijden. U moet de bandenspanning altijd controleren als de banden koud zijn (de temperatuur van de banden moet hetzelfde als de omgevingstemperatuur zijn of de auto mag na het rijden drie uur niet zijn verplaatst). De aanbevolen bandenspanning voor koude banden staat op een label dat in het frame van het bestuurdersportier is aangebracht. Als de band warm is, is de bandenspanning meestal 0,3 bar hoger dan de spanning van een koude band.

Een te hoge bandenspanning beïnvloedt het rijcomfort, kan banden beschadigen, vooral op oneffen wegen, en kan in ernstige gevallen zelfs voor een klapband zorgen. Hierdoor kunt u de controle over de auto verliezen en neemt de kans op letsel toe. Een te lage bandenspanning zorgt ervoor dat banden ongelijkmatig slijten, heeft invloed op het rijgedrag en verhoogt het energieverbruik aanzienlijk.

Not 车辆 21 寸轮胎为自修补轮胎,在穿刺宽度小于 5 mm,中控屏显示胎压正常的情况下仍可在一定速度范围内(120 km/u)继续行驶。若发现轮胎穿刺宽度大于 5 mm 或受损严重时,请及时联系蔚来汽车服务中心进行轮胎检查或更换。

De banden van 21 inch zijn zelfdichtend. Wanneer de band een gat van minder dan 5 mm heeft en de bandenspanning op het middendisplay normaal is, dan kan er nog altijd met een snelheid lager dan 120 km/u met de auto worden gereden. Als het lek in de band groot is of als de band beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met NIO om de band te laten controleren en eventueel vervangen.

U kunt de banden op spanning brengen met de pomp in de noodset. Zo pompt u een lege band op:
 1. Parkeer de auto op een veilige plek, doe het veiligheidshesje aan en plaats de gevarendriehoek in de juiste positie.

 2. Open de klep over de noodset in de bagageruimte en neem de pomp eruit.

 3. Sluit de slang op de zijkant van de pomp aan op het ventiel van de band.

 4. Sluit de stekker van de pomp aan op de 12V-aansluiting in de auto.

 5. Zorg ervoor dat het contact van de auto is aangezet, zet de aan-uitschakelaar van de pomp aan en pomp de band op. Als de bandenspanning op 2,6 bar komt, schakelt u de pomp handmatig uit en haalt u deze uit de aansluiting in de auto.

 6. Als u klaar bent, koppelt u de pomp los van de auto en bergt u de pomp weer op in de noodset.

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

De auto is voorzien van een bandenspanningscontrolesysteem. Als de bandenspanning of temperatuur van een of meerdere banden niet in orde is, gaat de bandenspanningsindicator op het instrumentenpaneel branden en wordt de locatie van de betreffende band aangegeven. U wordt gevraagd om de auto zo snel mogelijk tot stilstand te brengen, de band te controleren en de bandenspanning aan te passen zodat deze weer binnen het normale bereik valt.

Als de bandenspanning van een band niet in orde is of als de band snel leegloopt, gaat de bandenspanningsindicator op het instrumentenpaneel branden en geeft het systeem een geluidsignaal om te waarschuwen dat u de bandenspanning moet controleren. Als het systeem niet goed werkt of als de temperatuur van de band te hoog is, dan knippert de indicator 75 seconden en blijft dan branden ; daarnaast geeft het systeem een geluidssignaal om u te waarschuwen. Parkeer de auto zo snel mogelijk op een veilige plek en neem contact op met NIO.

U kunt op Mijn EL7 > Gezondheid op het middendisplay tikken om de huidige bandenspanning te controleren die door het bandenspanningscontrolesysteem is gedetecteerd. Als de huidige bandenspanning wordt weergegeven als "--", heeft het systeem geen geldige waarde voor de bandenspanning opgehaald; controleer de bandenspanning opnieuw nadat u langer dan 10 minuten met een snelheid van 25 km/u hebt gereden. Als de bandenspanning te laag is, als de temperatuur van de band te hoog is of als het systeem een andere storing heeft gedetecteerd, dan geeft het middendisplay de positie van de betreffende band weer, samen met uitgebreide informatie over de storing.

Het bandenspanningscontrolesysteem werkt op basis van de temperatuur van de banden en de omgevingstemperatuur. Op grote hoogte of bij lage temperaturen moet de bandenspanning mogelijk iets worden verhoogd om een alarm voor een lage bandenspanning te voorkomen.

Het bandenspanningscontrolesysteem kan mogelijk niet goed werken als er radiozendapparatuur (zoals een draadloze hoofdtelefoon of walkietalkies) in of in de buurt van de auto worden gebruikt.

Sneeuwkettingen

Er worden geen sneeuwkettingen bij de auto geleverd, maar u kunt deze wel aanschaffen. Let goed op de volgende punten als u sneeuwkettingen gebruikt:
 • Bij verkeerd gebruik van sneeuwkettingen kunnen de banden en velgen, en het remsysteem van de auto beschadigd raken. Controleer de specificaties van de banden van de originele uitrusting (OE) en de betreffende instructies van de fabrikant van de sneeuwkettingen. Alleen originele (OE) achterbanden van 20 inch zijn geschikt voor sneeuwkettingen. Sneeuwkettingen worden niet op andere banden aanbevolen.

 • Rijd niet harder dan 50 km/u of de snelheidslimiet die door de fabrikant van de sneeuwkettingen wordt aangegeven (welke van de twee het laagste is).

 • Rijd voorzichtig en langzaam om hobbels, kuilen, scherpe bochten of blokkerende wielen te vermijden, omdat de werking dan kan worden belemmerd of er schade aan de auto kan ontstaan.

 • Voorkom schade aan en overmatige slijtage van de banden door de sneeuwkettingen te verwijderen wanneer u op onbesneeuwde wegen rijdt.

Sneeuwsokken

Er wordt geen AutoSock bij de EL7 geleverd, maar u kunt ze apart aanschaffen. Let goed op de volgende punten als u AutoSock gebruikt:
 • Bij verkeerd gebruik van AutoSock kunnen de banden en velgen, en het remsysteem van de auto beschadigd raken. Controleer de specificaties van de banden van de originele uitrusting (OE) en de relevante instructies van de fabrikant van AutoSock. AutoSock kan op alle vier wielen van de auto worden gebruikt.

 • AutoSock mag alleen op ijs en sneeuw worden gebruikt. Wanneer u op een droge weg rijdt (zoals asfaltwegen, betonwegen of onverharde wegen), moet u ze onmiddellijk verwijderen. AutoSock moet worden verwijderd als de auto staat geparkeerd.

 • Wanneer de auto start, kunnen ijs en sneeuw op de grond omhoog komen door de verhoogde grip van AutoSock. Ga niet achter de auto staan.

 • Het elektronische stabiliteitssysteem van de auto hoeft niet te worden uitgeschakeld wanneer AutoSock wordt gebruikt.

 • De auto mag niet harder dan 50 km/u rijden met AutoSock aangebracht. Vermijd ook hard accelereren, hard remmen, scherpe bochten en andere agressieve handelingen, omdat er anders een grote kans op schade aan AutoSock bestaat.

 • Als u vreemde geluiden hoort terwijl AutoSock op uw auto is gemonteerd, zet de auto dan stil op een veilige plek en controleer als dat veilig kan of AutoSock goed is gemonteerd.

 • Als de zwarte stof in de onderste laag onder de witte stof die contact met de weg maakt bloot ligt, gebruik AutoSock dan niet meer en vervang ze door nieuwe.

 • AutoSock mag niet als vervanging voor winterbanden worden gebruikt.

 • Na gebruik moet AutoSock moet gedroogd, in de oorspronkelijke verpakking worden gedaan en op een droge plek worden opgeborgen. Het materiaal van AutoSock is gemakkelijk in gebruik en kan op kamertemperatuur worden gewassen, zodat de stof die met de weg in contact komt schoon blijft, maar deze stof mag niet worden gestreken.

Winterbanden

De prestaties van de banden nemen af bij lage temperaturen, waardoor de banden minder grip hebben en de kans op schade door een impact toeneemt. Sportieve banden kunnen tijdelijk hard worden wanneer het koud is, waardoor u de eerste paar kilometer de banden kunt horen draaien. Dit verdwijnt zodra de banden zijn opgewarmd. Monteer in de winter winterbanden op uw auto, zodat uw auto optimaal kan presteren. Kies een geschikt model winterbanden of spijkerbanden, afhankelijk van de wetgeving in uw land.

We raden u aan om winterbanden op uw auto te monteren als de omgevingstemperatuur lager dan 7 °C is, omdat de rijprestaties van zomerbanden afnemen bij lage temperaturen en daarmee ook het comfort. Als u bijvoorbeeld uit een bocht rijdt of in een bocht accelereert op een droge, gladde weg, dan kunt u geluid van de banden horen.

Bij extreem lage temperaturen, lager dan ongeveer -15 °C, kan er permanente schade aan zomerbanden ontstaan.

Gebruik winterbanden van hetzelfde merk en met hetzelfde loopvlak op alle wielen, zodat u veilig kunt blijven rijden.

Bandenmaat Snelheidsindex
255/50 R20 109T XL
265/45 R21 108T XL
Voorzichtigheid 冬季胎
 • Wanneer de maximale snelheidsindex van de band wordt overschreden, raakt de band beschadigd. Hierdoor kan er een klapband ontstaan. Overschrijd nooit de maximale snelheidsindex van de banden.

 • Winterbanden met een profieldiepte van minder dan 4 mm moeten onmiddellijk worden vervangen. Deze banden zijn niet meer geschikt voor gebruik in de winter en bieden onvoldoende grip. Bij onvoldoende grip kunt u de controle over uw auto verliezen en een ongeluk veroorzaken.

Bandenreparatie

Waarschuwing 若在轮胎穿刺漏气的情形下继续行驶车辆,容易发生爆胎事故,危及人身安全。
 • Rijd niet met een lekke band, omdat er dan een klapband kan ontstaan; hierdoor komt uw veiligheid in gevaar.

 • Bandenafdichtmiddel kan de ogen en huid irriteren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Wanneer u bandenafdichtmiddel gebruikt, zijn open vuur en roken verboden.

 • Als bandenafdichtmiddel op de huid of in de ogen komt, spoel het betreffende deel van uw lichaam dan meteen en grondig af/uit met veel water. Kleed u meteen om als uw kleding vuil is. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij een allergische reactie. Als afdichtmiddel wordt ingeslikt, moet u de mond meteen grondig uitspoelen en veel water drinken. Probeer niet te braken.

Voorzichtigheid 使用补胎液前,请查看补胎液罐上标示的有效期,确保在有效期内使用。 -20寸
 • Controleer altijd de houdbaarheidsdatum op de verpakking voordat u bandenafdichtmiddel gebruikt.

 • Bij een lek met een diameter minder dan 6 mm in een 20-inch band, raden we aan een eventueel vreemd voorwerp te verwijderen en de band te repareren met bandenafdichtmiddel. Als het lek groter is dan 6 mm of als de band zwaar beschadigd is, moet u het voertuig onmiddellijk tot stilstand brengen en contact opnemen met NIO om de band te laten vervangen.

 • Als de band wordt gerepareerd zonder eerst het vreemde voorwerp te hebben verwijderd, ontstaat er een abnormaal geluid tijdens het rijden en bestaat de mogelijkheid dat het voorwerp na verloop van tijd een lekke band veroorzaakt.

Not 车辆 21 寸轮胎为自修补轮胎,在穿刺宽度小于 5 mm,中控屏显示胎压正常的情况下仍可在一定速度范围内(120 km/h)继续行驶。但自修补轮胎不能作为永久补胎措施,若发现轮胎扎钉或受损严重时,请及时联系蔚来汽车服务中心进行轮胎检查或更换。
 • De banden van 21 inch zijn zelfdichtende banden. Zolang een beschadiging aan de band minder dan 5 mm breed is en de bandenspanning weergegeven op de middendisplay normaal blijft, kan het voertuig nog steeds rijden bij snelheden onder de 120 km/u. Eenmaal geperforeerd kan de zelfdichtende band niet voor langere perioden gebruikt worden. Als de band ernstig geperforeerd of beschadigd is, neem dan direct contact op met NIO voor inspectie of vervanging van de band.

 • Positioneer voor de reparatie de band op zo’n manier dat de perforatie op het bovenste deel van de band zit.

 • Bandenafdichtmiddel kan alleen gebruikt worden om het profiel en de schouders van de band te repareren.

Parkeer de auto op een vlakke en verharde weg, zo ver mogelijk bij het verkeer vandaan. Schakel de auto in de parkeerstand (P). Trek het veiligheidshesje aan, stel de gevarendriehoek op en schakel de alarmknipperlichten in. Nu kunt u beginnen met de reparatie van de 20"-banden met behulp van het bandenafdichtmiddel en het bandenvulapparaat uit de noodkit:
 1. Parkeer de auto op een veilige weg en zet de gevarendriehoek op een geschikte plek.

 2. Open de noodkit in de kofferbak en neem er de bus afdichtmiddel en het bandenvulapparaat uit.

 3. Verwijder het label met de maximumsnelheid van de bus bandenafdichtmiddel en breng dit aan op het stuur van de auto, om eraan te herinneren dat u met de gerepareerde band niet harder dan 80 km/u mag rijden.

 4. Verbind de bus afdichtmiddel met het wiel, haal het ventieldopje van het ventiel, en sluit de slang voor het afdichtmiddel aan op het ventiel (1). Neem de pompslang van de zijkant van het bandenvulapparaat, en sluit deze aan op het inlaatventiel (2) van de bus met het afdichtmiddel. Draai de bus met het bandenafdichtmiddel ondersteboven en schuif deze in de sleuf op het vulapparaat (3).

 5. Sluit de stekker van de pomp aan op de 12V-aansluiting in de auto.

 6. Zorg ervoor dat de auto is ingeschakeld, zet het bandenvulapparaat aan en begin het afdichtmiddel in de band te pompen. Let op de drukmeter en schakel het bandenvulapparaat uit wanneer de wijzer ≥2,2 bar bereikt (dit duurt vijf tot tien minuten). Schakel het bandenvulapparaat uit en haal de stekker uit de 12V-aansluiting.

  Not 充气泵开始工作时,胎压指针可能会短暂最高指示至6bar, 随后压力恢复正常。

  Bij het opstarten van de bandenpomp toont de drukmeter in eerste instantie een hoge spanning van zes bar, waarna de spanning weer daalt tot een normaal bereik.

 7. Maak de pompslang van het bandenvulapparaat los van het ventiel van de band, en berg de slang op in de noodkit.

 8. Rijd 3 tot 10 km (ongeveer vijf tot tien minuten) tegen minder dan 80 km/u om het afdichtmiddel gelijkmatig in de band te verdelen en het lek te dichten.

 9. Parkeer de auto op een veilige weg, zet de gevarendriehoek op een geschikte plek en controleer de bandenspanningsgegevens op het middendisplay. U kunt voortrijden als de bandenspanning ≥2,2 bar is. Pomp de band op tot ≥2,2 bar als de bandenspanning te laag is, en rijd 3 tot 10 km (of ongeveer 5 tot 10 minuten) met de auto, tegen minder dan 80 km/u. Controleer de bandenspanning opnieuw. Als de bandenspanning nog steeds lager is dan 2,2 bar, dan betekent dit dat de band ernstig beschadigd is en dat het afdichtmiddel het lek niet kan dichten. Parkeer de auto op een veilige plaats en neem onmiddellijk contact op met NIO.

Voorzichtigheid 若修补轮胎过程中胎压在12分钟内一直无法达到绿色区域,说明破损严重请将车辆安全停靠后呼叫救援
 • Als de bandenspanningsmeter niet binnen 12 minuten na de reparatie in het groene gebied komt, dan is de band ernstig beschadigd. Zet de auto stil en neem contact op met NIO.

 • Bandenafdichtmiddel is slechts een tijdelijke oplossing in noodgevallen; de auto kan nog maximaal 200 kilometer rijden. Breng de auto naar de dichtstbijzijnde werkplaats om de band te laten repareren of vervangen.

Banden verwisselen

Als een band niet met bandenafdichtmiddel kan worden gerepareerd omdat het lek te groot is, parkeer de auto veilig op een vlakke, stevige ondergrond, zo ver mogelijk uit de buurt van ander verkeer en zet de auto in de parkeerstand. Doe uw veiligheidshesje aan, plaats de gevarendriehoek, schakel de alarmknipperlichten in en neem contact met NIO op om de band te laten vervangen.

Waarschuwing 更换轮胎时需选用与原车轮胎规格相同的新轮胎,选用规格不一致的轮胎将可能影响车辆操纵性而导致车辆失去控制。
 • Bij het verwisselen van een band moet de nieuwe band dezelfde specificaties als de originele band hebben. Wanneer er een band met andere specificaties wordt gemonteerd, kan het rijgedrag van de auto veranderen, waardoor de bestuurder de controle over de auto kan verliezen.

 • Zorg dat u nooit onder de auto komt als de auto met een krik omhoog is gezet, omdat hierdoor ernstig of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

 • Zet de auto niet omhoog als er nog mensen in zitten.

 • De auto kan alleen op specifieke krikpunten onder de auto omhoog worden gezet.

 • Leg geen voorwerpen op of onder de krik wanneer die wordt gebruikt om de auto omhoog te krikken.

 • Gebruik een krik nooit om de auto op een helling omhoog of omlaag, of op een weg die naar één kant helt op te krikken.

 • Krikken mogen alleen worden gebruikt om de auto omhoog te zetten bij het verwisselen van een band.

Volg de instructies voor het verwisselen van de band:
 1. Bereid de krik en een reservewiel met de juiste specificaties voor.

 2. Plaats een blok vóór de band schuin tegenover de band die moet worden verwisseld, zodat de auto niet kan gaan rijden.

 3. Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden> Krikstand om de ophanging op de huidige hoogte te houden en te voorkomen dat de hoogte van de auto verandert tijdens het verwisselen van de band.

 4. Verwijder de dop van de wielbouten met het verwijderingsgereedschap uit de noodset en draai de sleutel linksom om de wielbouten te verwijderen.
  Voorzichtigheid 轮圈外观有特殊保护涂层,在拆装螺母、轮胎或轮圈的过程中,应对轮圈施工区域进行合理防护,以免拆装过程中硬物意外划伤轮圈表面。

  Velgen bevatten een speciale beschermingslaag. Neem bij het verwijderen of installeren van wielmoeren, banden of velgen gepaste voorzorgsmaatregelen om het oppervlak van de velg te beschermen tegen onbedoelde krassen veroorzaakt door harde of scherpe voorwerpen.

 5. Plaats de krik bij het juiste krikpunt.

  Waarschuwing 确认将千斤顶设置在正确的顶起点上,不正确的顶起点将损坏车辆或导致车辆从千斤顶上滑落并造成人员受伤。

  Zorg ervoor dat de krik op correcte wijze onder het krikpunt is geplaatst. Indien dit niet het geval is bestaat het risico dat het voertuig beschadigd kan raken of dat het voertuig van de krik kan glijden met letsel tot gevolg.

 6. Krik de auto op totdat de lege band ver genoeg boven de grond staat. Wanneer u de auto omhoog zet, moet u controleren of de krik goed is geplaatst.

 7. Verwijder de wielbouten en verwissel de lege band. Wanneer u de nieuwe band monteert, moet u ervoor zorgen dat de wielbouten goed zijn uitgelijnd met de montagegaten en dat het metalen oppervlak van de velg goed contact maakt met het montageoppervlak.

 8. Als u de wielbouten hebt gemonteerd, zet u de auto weer op de grond met de krik en sluit u de Krikstand op het middendisplay af. Draai alle wielbouten rechtsom vast met de sleutel. Gebruik daarna een momentsleutel om de wielbouten met het gespecificeerde aanhaalmoment vast te draaien.

 9. Controleer de bandenspanning na het verwisselen. Waar nodig pompt u de banden op tot de nominale waarde; plaats daarna de ventieldop terug.

 10. Berg alle gereedschappen, de krik en de lege band op.

Een gevarendriehoek plaatsen

In noodgevallen moet u langzaam met de auto naar een veilige plek rijden, de auto tot stilstand brengen met het rempedaal en de auto in de parkeerstand zetten. Schakel daarna de alarmknipperlichten in met de knop op de middenconsole, zodat andere voertuigen die van achteren naderen worden gewaarschuwd.

 1. Knop P

 2. Knop Alarmknipperlichten

Open de bagageafdekking in de bagageruimte en pak de gevarendriehoek en het veiligheidshesje uit de noodset. Doe eerst het veiligheidshesje aan en zet dan de gevarendriehoek ongeveer 50 tot 100 meter achter de auto (minstens 150 meter achter de auto op de snelheid; voeg nog eens 100 meter toe als het donker is; 200 meter achter de auto bij regen of mist).

Instructies voor het plaatsen van de gevarendriehoek:

 1. Klap de steun onder de driehoek uit.

 2. Klap de twee zijkanten van de driehoek uit.

 3. Maak de bevestiging bovenop de driehoek vast.

Contact opnemen met NIO

Bij ongevallen zoals aanrijdingen, overstromingen en brand in de accu moet u onmiddellijk contact opnemen met NIO nadat u de gevarendriehoek hebt geplaatst, en op hulp wachten.

Waarschuwing 如遇电池起火风险,车辆将自动切断动力,仪表及中控屏将弹出警示信息,请您尽快驶离危险地带后停车(如高速快车道),而后立即离开车辆并呼叫救援。

Indien er een risico op accubrand bestaat, schakelt het voertuig automatisch de stroomtoevoer uit en geven het instrumentenpaneel en de middendisplay een waarschuwingsbericht weer. Zorg ervoor dat de omgeving veilig is en verlaat onmiddellijk het voertuig om hulp in te schakelen.

 • Als uw auto met internet is verbonden, kunt u op de knop SOS in de dakconsole drukken (één keer ingedrukt houden of twee keer indrukken) om de pechhulpdienst te bellen. U kunt de oproep binnen acht seconden annuleren. De achtergrondverlichting van de knop SOS geeft de status van de noodoproep aan: het lampje brandt groen als de noodoproepfunctie normaal werkt, als het lampje groen knippert, is er een noodoproep bezig en als het lampje rood brandt, is de noodoproep niet gelukt en moet u onmiddellijk contact opnemen met NIO.

Not 车辆在连接网络状态下,当发生事故且安全气囊弹出时,车辆将自动呼叫救援,为您的生命安全护航。

Als het voertuig is verbonden met internet, zal het bij een ongeluk waarbij de airbag wordt opgeblazen automatisch een noodoproep doen.

Het E-Call-systeem met 112-verbinding in uw auto

Het eCall-systeem dat is verbinding staat met 112 is verplicht voor nieuwe automodellen in alle EU-landen. Bij een ernstig ongeval kan het eCall-systeem automatisch via een audioverbinding contact leggen met een geschikte alarmcentrale als het veiligheidssysteem van de auto wordt geactiveerd of handmatig als u op de knop SOS in de dakconsole drukt.

Het eCall-systeem met 112-verbinding is standaard geactiveerd. Het wordt automatisch geactiveerd als het activeringsniveau voor de gordelspanner of airbags bij een ernstig ongeval wordt bereikt. Het eCall-systeem met 112-verbinding kan waar nodig ook handmatig worden geactiveerd. Als u eCall handmatig wilt activeren, druk langer dan 250 milliseconden op de knop SOS in de dakconsole en laat de knop binnen 10 seconden los. De handmatige activering is zodanig ontworpen dat onbedoeld gebruik wordt voorkomen. Als u de oproep wilt annuleren, laat de knop SOS binnen vijf seconden weer los nadat de knop voor het eerst werd ingedrukt.

Bij een kritische systeemstoring kan het eCall-systeem met 112-verbinding van de auto mogelijk niet goed werken. De achtergrondverlichting van de knop SOS geeft de status van de noodoproep aan. Als het lampje groen brandt, werkt het eCall-systeem goed; als het groen knippert, is er een noodoproep bezig; als het rood knippert, is een kleine storing in het eCall-systeem, maar kan het nog altijd worden geactiveerd; als het rood brandt, is er een grote storing in het eCall-systeem en kan het systeem niet worden geactiveerd. In dat geval ziet u ook een storingsmelding op het middendisplay en moet u waar nodig contact opnemen met NIO.

Het verwerken van persoonsgegevens via het eCall-systeem met 112-verbinding van de auto wordt volgens de voorschriften voor gegevensbescherming van Richtlijnen 95/46/EC (1) en 2002/58/EC (2) van het Europese Parlement en de Raad uitgevoerd en is met name gebaseerd op de noodzaak om de essentiële belangen van de personen in overeenstemming met Artikel 7(d) van Richtlijn 95/46/EC (3) te beschermen. Verwerking van dergelijke gegevens is uitsluitend beperkt tot gebruik in verband met het verwerken van noodoproepen met het Europese noodnummer 112 in noodsituaties binnen de betekenis van Artikel 5(2) van Verordening (EU) 2015/758.

Het eCall-systeem met 112-verbinding in de auto kan uitsluitend de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • Voertuigidentificatienummer

 • Het type voertuig (personenauto)

 • Het type aandrijfsysteem van de auto (benzine/diesel/cng/lpg/elektrisch/waterstof)

 • De laatste drie locaties van de auto en rijrichting. De recentste locaties van de auto worden willekeurig geselecteerd, zodat het IVS niet traceerbaar is en niet constant wordt gevolgd.

 • Het geschatte aantal inzittenden

 • Het logbestand van de eCall-activering van het systeem en een tijdstempel

Ontvangers van de gegevens die door het eCall-systeem met 112-verbinding in de auto worden verwerkt, zijn de relevante alarmcentrales in het gebied waar de auto zich bevindt. De gegevens kunnen met anderen worden gedeeld, zoals politiebureaus, brandweerkazernes en ziekenhuizen, maar dat gebeurt alleen in noodgevallen.

Het eCall-systeem met 112-verbinding in de auto werkt als volgt:

 • Gegevens die in het systeem worden opgeslagen zijn niet beschikbaar buiten het systeem voordat een eCall-oproep wordt geactiveerd.

 • Het systeem is niet traceerbaar en wordt niet continu gevolgd in de normale gebruiksstatus.

 • Gegevens die in het systeem worden opgeslagen, worden automatisch en continu verwijderd.

 • De locatiegegevens voor de auto worden continu overschreven in het interne geheugen van het systeem, zodat alleen de laatste drie actuele locaties van de auto noodzakelijk voor de normale werking van het systeem worden bewaard.

 • Het logbestand met activiteitsgegevens in het systeem wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het afhandelen van de noodoproep en in elk geval niet langer dan 13 uur nadat een noodoproep is geactiveerd.

Neem contact op met NIO voor hulp bij het uitoefenen van de rechten van gegevensonderwerpen en voor de instantie die verantwoordelijk is voor het afhandelen van toegangsrechten. Zie voor informatie over contactgegevens onze Privacymelding voor verbonden voertuigen of de contactgegevens in deze handleiding. NIO GmbH

Gegevensbescherming

Montgelasstrasse 14

81679 München

Duitsland

privacy.eu@nio.io

00 8000 999 6699 (EU) / 800 24 789 (Noorwegen)

TPS eCall

TPS eCall is een derde partij die de dienst voor eCall met 112-verbinding in de EU ondersteunt. ARC Europe SA is het TPS-bedrijf dat eCall voor NIO 24/7 exploiteert.

Het TPS eCall-systeem biedt gebruikers diensten in hun eigen taal aan op basis van de taal die in de auto is ingesteld. Het TPS eCall-bedrijf beoordeelt of het een echt noodgeval of een loos alarm is voordat de relevante alarmcentrale wordt gebeld en annuleert oproepen bij loos alarm om juridische risico's vanwege onnodig contact met alarmcentrales te voorkomen. Als er zich incidenten voordoen, kan het TPS-bedrijf de oproep van de gebruiker doorsturen naar een pechhulpdienst of de gebruiker adviseren om contact op te nemen met zijn of haar verzekeringsmaatschappij als die pechhulp leveren; als er wordt beoordeeld dat het incident een aanrijding of noodgeval is, stuurt het TPS-bedrijf basisgegevens door naar de plaatselijke alarmcentrale en wordt de voortgang van de ondersteuning gevolgd. Tijdens het ondersteuningsproces kunnen TPS-bedrijven als tolk tussen gebruikers en plaatselijke pechhulpdiensten fungeren, zodat er geen taalbarrières in noodsituaties ontstaan.

TPS eCall kan door de hoofdgebruiker worden ingesteld in Instellingen > Algemeen op de pagina Instellingen van het ICS van de auto om het wettelijke eCall-systeem te vervangen. TPS eCall is de standaard ingestelde optie. Als de gebruiker dit heeft ingesteld, wordt dit opgeslagen in het gebruikersprofiel.

NIO TPS eCall kan alleen door het TPS-bedrijf worden beëindigd. Informeer het TPS-bedrijf als de oproep per ongeluk is gemaakt; het TPS-bedrijf zal de oproep voor u beëindigen.

De noodzakelijke gegevens over uw auto worden verzameld en naar de TSP van NIO verzonden en daarna doorgestuurd naar het TPS-bedrijf dat het noodgeval zal afhandelen als TPS eCall actief door de bestuurder, door een aanrijding of door EDA is geactiveerd.

Geüploade TPS eCall-gegevens worden 6 maanden opgeslagen, zodat NIO op het ongeval kan reageren en het kan afhandelen.

Na contact met de bestuurder en passagiers stuurt het TPS-bedrijf de noodzakelijke gegevens door naar de plaatselijke alarmcentrale in de plaatselijke taal zodat de bestuurder verder kan worden geholpen.

Het TPS-bedrijf mag alleen de volgende gegevens verzamelen en verwerken, en deze waar nodig doorsturen naar de plaatselijke alarmcentrale:

 • Service-informatie over het rijden

  • Type aanrijding (voor, zijkant, achter enz.) en Delta Velocity (verandering in snelheid) (Vx en Vy). (Opmerking: Delta Velocity verzamelt de verandering in snelheid elke 10 ms op de X-as en Y-as gedurende 250 ms na de aanrijding.)

  • Huidige locatie en rijrichting van de auto

  • Rijsnelheid

  • Type aandrijvingsopslag van de auto

  • Geactiveerde airbags (hoeveel airbags zijn na de aanrijding geactiveerd)

  • Taal ingesteld op het middendisplay

  • Aantal passagiers

 • Contactgegevens

  • Naam gebruiker (optioneel, als de gebruiker is geregistreerd)

  • E-mailadres gebruiker (optioneel, als de gebruiker is geregistreerd)

  • Mobiel nummer gebruiker (optioneel, als de gebruiker is geregistreerd)

 • Basisinformatie over de auto

  • Merk/Model/Kleur/Modeljaar

  • VIN-nummer

De auto met startkabels starten

Als de auto niet kan worden gestart omdat de 12V-accu bijna leeg is, dan kunt u de auto starten door startkabels op de 12V-accu van een andere auto aan te sluiten.

Voorzichtigheid When jump starting a vehicle via NT2, make sure the two vehicles are not in contact with each other. Otherwise, the current generated when the positive terminals of the 12V batteries on the two vehicles are connected will damage the vehicle.
 • Let bij het starten met startkabels op dat de twee voertuigen niet met elkaar in contact komen. Als dit wel het geval is, zal er een stroom lopen, wanneer de pluspolen van de twee 12V-accu's met elkaar verbonden worden, waardoor het voertuig wordt beschadigd.

 • Verbind eerst de positieve polen en daarna de negatieve.

Voorkom kortsluiting en andere schade door de volgende procedure in acht te nemen wanneer u de auto met startkabels start.

 1. Zet de auto in de parkeerstand, onderbreek de voeding van de 12V-accu, controleer of de startkabels goed op het elektrische systeem van de auto zijn aangesloten en open de bagageruimte van Auto A (met de bijna lege accu) om de 12V-accu te vinden.

 2. Sluit één uiteinde van de rode kabel aan op de pluspool (+) van de 12V-accu van Auto A.

 3. Sluit het andere uiteinde van de rode kabel aan op de pluspool (+) van de 12V-accu van Auto B.

 4. Sluit één uiteinde van de zwarte kabel aan op de minpool (-) van de 12V-accu van Auto B.

 5. Sluit het andere uiteinde van de zwarte kabel aan op een goed massapunt van de 12V-accu van Auto A.

 6. Start Auto B en laat deze enkele minuten draaien. Start daarna Auto A en controleer of deze normaal kan starten.

 7. Als Auto A normaal is gestart, zet u het contact van Auto B uit, verwijdert u de startkabels in de omgekeerde volgorde van het aansluiten en bergt u alle uitrusting weer op.

De auto in een noodgeval van buitenaf ontgrendelen

Wanneer de auto niet op de normale manier kan worden ontgrendeld (bijvoorbeeld met een afstandsbediening, via sleutelloze toegang, met de NIO-app of via NFC), dan kunt u de noodsleutel gebruiken om het portier aan bestuurderszijde te ontgrendelen.

Voorzichtigheid 请将物理应急钥匙带出车外并妥善保管,以备紧急解锁或上锁时使用。

Bewaar de noodsleutel niet in het voertuig. Berg deze veilig op voor in geval van nood.

Zo gebruikt u de noodsleutel:
 1. Druk op het voorste deel van de buitenhandgreep op het bestuurdersportier.

 2. Trek aan de portierhandgreep en steek de noodsleutel in het slot. Draai de sleutel linksom om het bestuurdersportier te ontgrendelen.

 3. U kunt het bestuurdersportier vergrendelen door de sleutel eerst linksom te draaien voor ontgrendelen en daarna rechtsom te draaien.

Voorzichtigheid 使用物理应急钥匙解锁主驾车门后,若需使用智能钥匙上锁车门前,需打开车门使车门锁芯复位,避免主驾车门将处于解锁状态,守护车辆安全。

Als u het voertuig wilt vergrendelen met de sleuteltag wanneer u deze hebt ontgrendeld met de noodsleutel, reset dan de slotcilinder door het portier aan de bestuurderskant te ontgrendelen en vervolgens te vergrendelen, om het voertuig veilig te houden.

De auto in een noodgeval van binnenuit ontgrendelen

Als de hele auto is vergrendeld en het portier in een noodgeval moet worden geopend (bijvoorbeeld wanneer de elektronische schakelaar op de portierhandgreep niet werkt of de auto in het water ligt), trek één keer aan de metalen schakelaar op de binnenhandgreep om het betreffende portier te openen.

Voorzichtigheid ES7车内应急开门
 • Als de 12V-accu leeg is, kunt u het bestuurdersportier alleen met de noodsleutel ontgrendelen. De andere portieren kunnen vanuit de auto worden ontgrendeld en geopend door aan de mechanische schakelaar aan de binnenhandgreep van het betreffende portier te trekken.

 • Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, kunnen de achterportieren vanuit de auto niet worden geopend; ze kunnen alleen vanaf de buitenzijde van de auto worden geopend wanneer de auto niet is vergrendeld.

Openen van achterklep in noodgevallen

Als u de achterklep wilt openen, tilt u het ovalen plaatje boven het slot aan de binnenkant van de bagageruimte op en verplaatst u de knop in het gat met uw vinger.

EHBO-kit

Als uw auto is uitgerust met een EHBO-kit, dan bevindt deze zich in het zijnet van de kofferbak. De EHBO-kit bevat de noodzakelijke artikelen voor een eerste behandeling in noodsituaties. Raadpleeg de instructies in de EHBO-kit voor specifieke aanwijzingen.

De EHBO-kit is 5 jaar houdbaar . Neem contact op met NIO om na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum een nieuwe kit te bestellen.

Beschermende uitrusting voor reddingsacties

Het aandrijfsysteem wordt gevoed door de hoogspanningsaccu. Zware stoten en botsingen kunnen leiden tot elektrische lekkage of elektrolytlekkage. Hierom is het essentieel dat reddingsacties alleen worden uitgevoerd door professionals die gebruik maken van een beschermende uitrusting.

Waarschuwing 对车辆进行操作时请确保身上未携带金属制品(如项链、手表等),以免发生电击伤害。

Verwijder alle metalen objecten (zoals kettingen en horloges) vóórdat er iets wordt gedaan. Het negeren van deze voorzorgsmaatregel verhoogt het risico op elektrische schokken.

Elektrische bescherming

Draag de volgende beschermingsmiddelen om elektrische schokken van een hoog voltage te voorkomen.
 • Rubberen isolerende handschoenen (minimaal 500 V isolatieweerstand)

 • Veiligheidsbril

 • Rubberen isolerende laarzen

 • Geïsoleerd gereedschap

Chemische bescherming

Draag in het geval van elektrolytlekkage de volgende beschermingsmiddelen om verwondingen aan de huid en het gezicht te voorkomen:
 • Beschermend gezichtscherm

 • Chemicaliënbestendige handschoenen

Het hoogspanningscircuit onderbreken

Als u het hoogspanningscircuit moet onderbreken, koppelt u de noodstekker voor het onderbreken van de hoogspanning los (links onder de motorkap) en koppelt u de kabel los die op de minpool van de 12V-accu is aangesloten (links in de bagageruimte).

Zo onderbreekt u het hoogspanningscircuit:
 1. Trek aan de handgreep voor de motorkap in de auto om de motorkap te ontgrendelen.

 2. Zet de pal van de motorkap opzij.

 3. Zet de motorkap omhoog en vast met de motorkapsteun.

 4. Koppel de stekker voor het onderbreken van de hoogspanning in noodgevallen los om het hoogspanningscircuit te onderbreken. Verwijder de stekker en berg deze op de juiste plek op.

 5. Koppel de kabel los die op de minpool van de 12V-accu is aangesloten. Wikkel iets om de kabel om geleiding door onbedoeld contact te voorkomen.

De auto na een ongeval wegslepen

Voorzichtigheid 本车辆不适合使用车轮着地的牵引方式进行牵引,请勿使用牵引链条直接牵引车辆。

Laat uw voertuig niet wegslepen terwijl de banden de grond raken en sleep het voertuig niet direct met sleepkettingen.

Waar nodig kan de auto op een auto-ambulance worden vervoerd.
 1. Verwijder de sleepstang uit de noodset in de bagageruimte.

 2. Haal de sleepstang los door stevig op het onderste deel van de afdekking te drukken (1). Steek de sleepstang volledig in de opening en draai deze vast totdat deze goed is bevestigd (2). De sleepstang aan de achterzijde wordt op dezelfde manier als aan de voorzijde bevestigd.

 3. Laat de auto in de parkeerstand staan, druk op het rempedaal, open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden > Sleep-/wasmodus. De auto geeft de parkeerrem vrij en kan worden gesleept. (Gebruik het wielblok om te voorkomen dat de auto kan bewegen.)

 4. Voordat u de auto wegsleept, moet u het contact van de auto uitschakelen en de alarmknipperlichten inschakelen, zodat de hele auto is vergrendeld en er niemand meer in de auto aanwezig is.

 5. Bevestig de sleepketting aan de sleepstang en sleep de auto langzaam op de auto-ambulance.

 6. Als de auto op de auto-ambulance staat, moet u de banden van de auto met een wielblok en banden aan de auto-ambulance vastzetten.

 7. Voordat de auto wordt vervoerd, moet u de Sleep-/wasmodus op het middendisplay uitschakelen en op Rijden > Krikstand tikken om ervoor te zorgen dat de wielophanging op de huidige rijhoogte blijft en deze niet verandert tijdens het vervoer van de auto.

Voorzichtigheid The vehicle can only be towed from the site when there are no safety risks in doing so. -NT2
 • Het voertuig mag alleen weggesleept worden indien dit geen veiligheidsrisico's oplevert. Als de hoogspanningsaccu vervormd is, lekt of rook afgeeft, pak dan eerst het risico aan dat is gevormd door de hoogspanningsaccu.

 • Probeer de voeding vanaf de 12V-accu te herstellen als de sleep-/wasmodus niet normaal kan worden ingeschakeld. Als de parkeerrem niet kan worden vrijgegeven, kunt u gebruik maken van een dolly of auto-ambulance om het voertuig over korte afstand te transporteren.

 • Trap niet te hard op het rem- of gaspedaal als u de sleep-/wasmodus afsluit via het middendisplay.

Reddingsactie bij een te water geraakt voertuig

Voorzichtigheid 车辆在涉水行驶时建议不要长时间处于深水内,否则容易对车辆高压部件造成损坏。

Zorg dat het voertuig zich tijdens het rijden niet voor langere tijd in diep water bevindt. Mocht dit wel gebeuren, kunnen de hoogspanningscomponenten beschadigd raken.

Als de carrosserie en de chassis niet beschadigd zijn, zal er geen extra risico bestaan op elektrische schokken. Desondanks mogen reddingsacties voor ondergedompelde voertuigen enkel en alleen uitgevoerd worden door professionals met beschermende uitrusting. Haal tijdens een reddingsactie allereerst het voertuig uit het water en verbreek het hoogspanningscircuit.

Reddingsactie bij een brandend voertuig

Waarschuwing 如果车辆发生火灾,切勿直接触摸车上任意部分。请穿戴正确的防护装备对其进行操作。
 • Raak geen enkel deel van het voertuig direct aan in geval van brand. Alle reddingsacties moeten worden uitgevoerd door professionals met gepaste beschermende uitrusting.

 • Het gas opgeslagen in de gordijnairbagcilinder en in de tank van de hogedrukluchtvering kan mogelijk uitzetten en ontploffen bij hoge temperaturen. Wees dus extra voorzichtig om letsel te voorkomen.

Als de autobrand geen betrekking heeft op de hoogspanningsaccu, kunt u de brandblusser gebruiken om de brand te blussen.

Als de autobrand wordt veroorzaakt door de hoogspanningsaccu of als de hoogspanningsaccu oververhit, vervormd, gebarsten of beschadigd is door de brand dient een grote hoeveelheid water of schuimblusmiddel gemengd met water (F-500 EA wordt aanbevolen) gebruikt te worden om de hoogspanningsaccu af te koelen. Het kan tot 24 uur duren voordat de accu volledig is afgekoeld. Houd de accu na volledige afkoeling nog een uur lang in de gaten om te controleren of deze niet nogmaals opwarmt. Rijd het voertuig hierna naar een open en vlak gebied en creëer een veiligheidszone van 15 meter om omstandigers op een veilige afstand van het voertuig te houden.

Waarschuwing 对着火的高压电池采取降温措施后需警惕高压电池有复燃风险,避免运输过程中造成二次伤害。

Er bestaat een kans dat de hoogspanningsaccu opnieuw vlam kan vatten, ook nadat deze afgekoeld is. Wees extra voorzichtig bij het vervoeren van de accu.

Reddingsactie bij een voertuig met acculekkage

Waarschuwing 若车辆发生碰撞事故导致高压电池液体泄漏应由专业救援人员操作,且务必佩戴防护面罩以及溶剂隔离手套,切勿直接碰触液体。

Als lekkage van de hoogspanningsaccu door een botsing wordt veroorzaakt, dient de reddingsactie uitgevoerd te worden door professionals die gebruik maken van beschermende gezichtschermen en chemicaliënbestendige handschoenen. Raak de vloeistoffen nooit direct aan.

In geval van lekkage kan de hoogspanningsaccu hitte opwekken of zelfs een brand doen ontstaan. Koel de hoogspanningsaccu eerst af en ruim pas daarna de vloeistoffen op.
 • Als de lekkage niet al te ernstig is, kunt u een vochtabsorberende doek gebruiken om de vloeistoffen op te ruimen. Plaats de gebruikte doek vervolgens in een afgesloten verpakking of gebruik een professioneel verbrandingsproces om u te ontdoen van de vloeistoffen.

 • Als de lekkage wel ernstiger is, dient u zich te ontdoen van de vloeistoffen in overeenstemming met de richtlijnen voor afvalverwerking van gevaarlijk chemisch afval. Giet calciumgluconaat oplossing over de gelekte vloeistoffen en gebruik vervolgens apparaten voor het verzamelen en controleren van gas om u te ontdoen van de gelekte gassen.

Voorzichtigheid 若人体不慎接触泄露液体时,应尝试消除污染的衣物并立即用肥皂和大量水冲洗15分钟,直到没有化学物质残留。若无改善或出现不适症状,请立即就医。

Indien vloeistoffen per ongeluk in contact komen met de huid, dient u de aangetaste kleding te verwijderen en de huid 15 minuten lang onder stromend water met zeep te reinigen totdat alle chemische restanten zijn verwijderd. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de irritatie of het ongemak niet verbetert.

Zagen in de auto

Waarschuwing 专业救援人员对车辆进行切割操作时务必使用液压切刀等合适的工具,并穿戴适当的个人防护装备,避免造成严重的人身伤害。

Indien snijwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door professionele reddingswerkers, dienen deze gebruik te maken van geschikt gereedschap (zoals een hydraulische schaar) en een gepaste beschermende uitrusting om ernstig letsel te voorkomen.

De stijlen van de auto zijn van gegoten aluminium om de inzittenden bij een aanrijding te beschermen. Gebruik het juiste gereedschap om de stijlen tijdens een reddingspoging door te zagen. Zaag niet in warme of hoogspanningsgebieden van de auto, bijvoorbeeld componenten van airbags en hoogspanningscomponenten, zoals hieronder aangegeven in de rode gebieden.