Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding ET7

Disclaimer

Bedankt dat u heeft gekozen voor het ET7 model van NIO (hierna ‘ET7’ genoemd). ET7 is een slimme, elektrische sedan. Een waar vlaggenschip. Tijdens uw groene reis met ET7 geniet u van een naadloze en meedenkende gebruikerservaring.

Voordat uw avontuur met ET7 van start gaat, raden wij aan de gebruikershandleiding op het centraal scherm goed door te lezen, zodat u over alle nodige informatie beschikt om het voertuig naar behoren te gebruiken.

 • De inhoud van deze handleiding mag niet deels of in zijn geheel gereproduceerd of gewijzigd worden zonder wettelijke en geldige machtiging.

 • Om defecten aan het voertuig en lichamelijk letsel te voorkomen, mogen voertuigonderdelen niet worden veranderd, aangepast of gedemonteerd zonder wettelijke en geldige machtiging.

 • De labels, logo's en foto's gebruikt in deze handleiding dienen slechts voor illustratiedoeleinden en de inhoud hiervan is alleen ter referentie.

De beschrijving en illustratie in deze handleiding zijn alleen ter referentie. De werkelijke uitrusting, configuratie en functies van uw voertuig kunnen afwijken van deze die in deze handleiding worden beschreven en geïllustreerd, maar zullen bijgewerkt worden tijdens het bijwerken van de softwareversie van uw voertuig. Om twijfel te vermijden, behoudt NIO zich het recht voor om te beslissen wanneer en waar de uitrusting, configuratie, functies en betreffende software-updates voor veiligheid, naleving van wetten en regelgeving en andere overwegingen te verstrekken.

Volg de waarschuwingsinformatie in deze handleiding zorgvuldig op om zo veilig mogelijk gebruik te maken van uw voertuig. Blijf ook op de hoogte via andere waarschuwingen gegeven door NIO. Zorg ervoor dat u de laatste versie van deze handleiding aandachtig hebt gelezen en bekend bent met de functies van ET7 vóór gebruik. NIO zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor persoonlijk letsel van u/anderen of schade aan uw voertuig/eigendom veroorzaakt door het niet gebruiken van de ET7 zoals geïnstrueerd.

 • Waarschuwing: Deze informatie is nauw verbonden met uw persoonlijke veiligheid en moet nageleefd worden. Niet naleven kan leiden tot lichamelijk letsel of serieuze ongelukken.

 • Let op: Deze informatie bevat tips om eventuele voertuigschade of materiële schade te voorkomen.

 • Opmerking: Deze informatie bevat aanbevelingen die u kunnen helpen uw voertuig beter te benutten.

Indien u vragen heeft over deze handleiding, neem dan telefonisch contact met ons op of log in bij de officiële NIO website om de laatste versie van de ET7 gebruikershandleiding te verkrijgen.

Indien u ondersteuning nodig hebt in een noodgeval, neem dan telefonisch contact met ons op.

Plaatsbepaling auto (Vind mijn auto)

Plaatsbepaling auto vanop een afstand

U of een geautoriseerd gebruiker kunt de locatie van het voertuig handig controleren op de NIO-app. Wanneer het voertuig met het internet verbonden is, kunt u de locatie bekijken in de hoek links bovenaan van Mijn voertuig op de NIO-app. Tik op deze gegevens om de locatie van het voertuig op de kaart te bekijken.

Plaatsbepaling auto van dichtbij

Wanneer het voertuig niet rijdt en de geverifieerde sleuteltag zich binnen 70 meter van het voertuig bevindt, drukt dan binnen drie seconden twee keer op de vergrendelknop op de slimme sleuteltag. De claxon van het voertuig zal klinken en de richtingaanwijzers zullen knipperen om de exacte locatie van het voertuig aan te geven. Druk na 5 seconden opnieuw op de knop om de locatiemelding te wissen. Anders zal de locatiemelding automatisch uitschakelen na 10 seconden.

Als het voertuig met uw telefoon is verbonden via Bluetooth of als het voertuig verbonden is met het internet, kunt u het ook vinden door te tikken op Mijn voertuig > Vind mijn auto op de NIO-app. De claxon van het voertuig zal klinken en de richtingaanwijzers zullen knipperen om de locatie aan te geven. Tik opnieuw op Vind mijn auto om de locatiemelding te wissen.

Ontgrendelen/vergrendelen met de sleuteltag

U kunt het voertuig ontgrendelen met de sleuteltag. Het maximale effectieve bereik van de sleuteltag is 30-70 meter ten opzichte van de auto. Dit is afhankelijk van de status van de sleuteltag.

De slimme sleuteltag heeft de volgende knoppen:
 1. Ontgrendelen

  Als het voertuig in PARK staat, kunt u op de knop drukken om het voertuig te ontgrendelen. De richtingaanwijzers knipperen drie keer en de buitenportiergrepen schuiven automatisch uit.

  Zodra alle vier de portieren met de sleuteltag zijn ontgrendeld, kan de achterklep zonder sleutel van buitenaf worden geopend.

  Houd de vergrendelknop ingedrukt als u alle ruiten wilt openen. De ruiten stoppen met bewegen zodra u de knop loslaat.

  U kunt de ontgrendelingsmodus voor de sleuteltag instellen via het middendisplay. Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Portieren & Ruiten > Voertuigontgrendelmodus. Kies “Alle” als u alle portieren tegelijk wilt ontgrendelen door op de sleuteltag te drukken. Kies “Bestuurder” als u eerst het bestuurdersportier wilt ontgrendelen door eenmaal op de sleuteltag te drukken en daarna de andere drie portieren door nogmaals op de sleuteltag te drukken.

 2. Vergrendelen

  Als het voertuig in PARK staat en alle portieren (inclusief de motorkap en de achterklep) gesloten zijn, kunt u kort op de knop drukken om het voertuig te vergrendelen. De richtingaanwijzers knipperen één keer en u hoort eenmaal de claxon van de auto. Ondertussen worden de buitenportiergrepen ingetrokken en de zijspiegels automatisch ingeklapt (om het automatisch inklappen van de zijspiegels in te schakelen, gaat u aan de onderkant van het middendisplay naar Instellingen en tikt u op Rijden > Zijspiegels > Automatisch inklappen bij vergrendeling).

  Na vergrendeling kan de achterklep alleen van buitenaf worden geopend met de sleuteltag.

  Als u het bevestigingsgeluid van de vergrendeling wilt in- of uitschakelen, ga dan onderin het middendisplay naar Instellingen en tik op Geluid > Beltoon & Waarschuwingen > Geluid vergrendelen.

  Houd de vergrendelknop ingedrukt om alle ruiten te sluiten. De ruiten stoppen met bewegen zodra u de knop loslaat.

  Wanneer het voertuig niet wordt bestuurd en de geverifieerde sleuteltag zich binnen 70 meter van het voertuig bevindt, drukt u binnen drie seconden twee keer achter elkaar op de knop. U hoort de claxon van het voertuig en de richtingaanwijzers knipperen om de locatie van het voertuig aan te geven. Druk na 5 seconden opnieuw op de knop om de locatiemelding te wissen. Anders zal de locatiemelding automatisch uitschakelen na 10 seconden.

  Als alle portieren gesloten zijn, kunt u buiten het voertuig op de vergrendelknop van de sleuteltag drukken om het voertuig te vergrendelen. De richtingaanwijzers knipperen één keer en de claxon toetert één keer om aan te geven dat het voertuig vergrendeld is. Als er portieren open zijn, kunt u het voertuig niet vergrendelen door op de vergrendelknop te drukken. U ontvangt een bericht om u eraan te herinneren dat het voertuig niet goed is vergrendeld.

 3. Achterklep

  Als de achterklep is gesloten, houd dan de knop ingedrukt om de achterklep te openen. Als de achterklep is geopend, houd dan de knop opnieuw ingedrukt om de achterklep te sluiten.

Waarschuwing 在您离开车辆时如果有人或宠物留在车内,请务必携带智能钥匙,钥匙留在车内可能造成车内人员意外伤害。

Wanneer u een persoon of een huisdier in het voertuig achterlaat, moet u ervoor zorgen dat u uw slimme sleutelhanger bij u heeft. Voorkomen is beter dan genezen, dus laat nooit iemand en ook geen huisdieren alleen achter in de auto.

Voorzichtigheid NT2 Smart Key Fob
 • De sleuteltag is een elektronisch component. Bescherm het apparaat tegen stoten of beschadiging, hoge temperaturen, schade door vocht of sterke trillingen.

 • Ook als er personen in het voertuig zitten, kunt u het voertuig vergrendelen met de sleuteltag. De inzittenden kunnen zo nodig uit het voertuig stappen, maar het antidiefstalalarm wordt geactiveerd.

 • Als u de sleuteltag of telefoon met digitale bluetoothsleutel in het voertuig hebt laten liggen, kunt het voertuig nog steeds vergrendelen met een sleuteltag. De NIO-app herinnert u eraan dat u een sleutel in het voertuig hebt laten liggen.

 • Als een inzittende per ongeluk de sleuteltag of telefoon met digitale bluetoothsleutel verder dan 3 meter van het voertuig verwijderd, geeft het voertuig aan dat een sleutel zich buiten het bereik bevindt.

 • Als een portier of de klep van de bagageruimte niet binnen 30 seconden na het ontgrendelen van het voertuig wordt geopend, worden alle portieren en de bagageruimte automatisch vergrendeld.

 • Als een sleuteltag verloren of beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met NIO en neem al uw sleutels mee naar NIO voor verificatie of vraag nieuwe sleuteltags aan.

Voorzichtigheid 智能钥匙亏电时可使用物理应急钥匙上锁驾驶侧车门,所有车门随之一同上锁。

Wanneer de batterij van de sleutelhanger bijna leeg is, gebruikt u de noodsleutel om het bestuurdersportier te vergrendelen. Alle andere portieren gaan tegelijkertijd op slot.

Not 主驾车门关闭且车辆上锁后,若您在关闭其余车门时不慎将智能钥匙留在车内,此时车辆将启用防误锁功能,车辆自动解锁,转向灯闪烁三次且喇叭鸣响三次。

Na het sluiten van de bestuurdersdeur en het vergrendelen van het voertuig, wordt, als u per ongeluk de slimme sleutelhanger in het voertuig laat zitten bij het sluiten van een andere deur, de anti-vergrendelingsfunctie automatisch geactiveerd. In dit geval wordt het voertuig automatisch ontgrendeld, knipperen de richtingaanwijzers drie keer en toetert de claxon drie keer.

Wanneer het voertuig in PARK staat, kunt u onderin het middendisplay naar Instellingen gaan en op Portieren & ruiten > Automatisch ruiten sluiten tikken om het automatisch sluiten van ruiten na voertuigvergrendeling in te stellen. Wanneer u het voertuig van buitenaf vergrendelt (met een sleuteltag, NFC, NIO-app, sleutelloze vergrendeling of Walk-Away-vergrendeling), worden alle ruiten automatisch gesloten en wordt anti-klembeveiliging ingeschakeld. Wanneer de ruiten worden gesloten, wordt de beweging gestopt als u op de vergrendelknop van de sleuteltag of mobiele app drukt.

Voorzichtigheid 执行锁车自动关窗时请确保车辆已成功上锁。
 • Bij het aanzetten van de automatische ramensluiter, moet u ervoor zorgen dat het voertuig is vergrendeld.

 • Als een stoel voorin bezet is zullen voor de veiligheid van de inzittenden als het voertuig is vergrendeld de ramen niet sluiten. Laat inzittenden of huisdieren niet achter in het afgesloten voertuig.

 • De automatische raambediening werkt niet in voertuigen die vergrendeld zijn. Ontgrendel in dit geval eerst het voertuig en vergrendel het voertuig vervolgens opnieuw en de ramen sluiten automatisch.

De batterij van de Slimme sleuteltag vervangen

De afstandsbediening werkt met een CR2477-knoopcelbatterij. Als u de batterij moet vervangen, knijp dan stevig in beide zijkanten van de afstandsbediening en schuif uw nagel of een dun plastic voorwerp vanaf de opening aan de onderzijde langs de zijkant van de afstandsbediening totdat het achterklepje kan worden geopend.

Gooi gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften en wetgeving. Zie de website van NIO voor meer informatie.

Plaats de knoopcelbatterij met de pluskant omlaag. Als u de batterij hebt geplaatst, lijnt u de contacten van de batterij uit en sluit u het achterklepje goed zodat u de afstandsbediening weer kunt gebruiken.

Voorzichtigheid 智能钥匙电量不足时将会影响到遥控解锁车辆功能,此时可尝试靠近车辆进行解锁,若未成功解锁请使用其他方式(如手机 APP 或物理应急钥匙)进行解锁。

Als de batterij van de sleutelhanger bijna leeg is, kan de ontgrendelingsfunctie op afstand worden beïnvloed. In dit geval kunt u proberen het voertuig vanaf een kortere afstand te ontgrendelen. Als het nog steeds niet werkt, gebruik dan andere methoden (bijvoorbeeld de mobiele app of de noodsleutel) om het voertuig te ontgrendelen.

Voorzichtigheid 智能钥匙的功能将会受到周围无线电波的干扰,需将其他电子设备(如手机、电脑、平板等)离开钥匙至少 30 厘米。

Radiogolven kunnen de werking van de sleutelhanger beïnvloeden. Houd andere elektronische toestellen (bijv. telefoons, laptops en tablets) op ten minste 30 cm afstand van de sleutelhanger.

Ontgrendelen/vergrendelen zonder sleutel

Wanneer u een geverifieerde slimme sleutelhanger of Bluetooth (in uw zak of tas) bij zich heeft, kunt u het voertuig ontgrendelen of vergrendelen door simpelweg de achterkant van een buitendeurgreep aan te raken.

Als de sleutelhanger nog in het voertuig ligt of een deur open is (inclusief de motorkap of de kofferbakklep), kan het voertuig niet worden vergrendeld door op de achterkant van een buitendeurgreep te drukken. In dit geval toetert de claxon om u eraan te herinneren de sleutelhanger mee te nemen of de open deur te sluiten.

Voorzichtigheid 进行无钥匙解锁/上锁操作时,车辆需挂 P 挡且车门、前盖及尾门均关上。

Om het voertuig te ontgrendelen/vergrendelen zonder een sleutel te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat het voertuig in de parkeerstand staat en dat alle deuren, de motorkap en de kofferbak gesloten zijn.

Voorzichtigheid 进行无钥匙上锁操作时,请勿使用蛮力按压车外门把手。

Wanneer u het voertuig zonder sleutel vergrendelt, druk dan niet te hard op de buitendeurgreep.

Waarschuwing 为避免心脏起搏器和无钥匙解锁系统的天线相互干扰,体内植入心脏起搏器的人员应确保与车内天线保持 22 厘米以上的距离。

Patiënten die afhankelijk zijn van pacemakers moeten minstens 22 centimeter uit de buurt van de binnenste antennes blijven, om te voorkomen dat hun pacemakers worden gehinderd door de antenne van het sleutelloze ontgrendelingssysteem.

Locaties van de bluetooth-binnenantennes zijn als volgt:

 1. Onder de kap van de achteruitkijkspiegel

 2. Boven de linker B-stijl

 3. Boven de rechter B-stijl

 4. Achter de hemelbekleding

 5. Boven de achterbumperbeugel

Ontgrendelen, starten en vergrendelen met de NIO-app

U kunt wanneer u op afstand van het voertuig bent de deuren ontgrendelen of vergrendelen en het voertuig starten door op Deursloten in Mijn voertuig te tikken in de NIO-app. Als u dit doet, kunt u uw voertuig aan iemand anders uitlenen.

U kunt de volgende ontgrendelingsfuncties inschakelen:

 • Alleen deuren ontgrendelen

  Alleen de deuren worden ontgrendeld, waarbij de deurgrepen automatisch uitschuiven.

  Nu kunt u op "Starten op Afstand" tikken en vervolgens op de bestuurdersstoel gaan zitten en binnen 2 minuten op het rempedaal drukken om het voertuig te starten.

 • Het voertuig ontgrendelen en starten

  Nadat het voertuig is ontgrendeld met deurgrepen die bezig zijn met uitschuiven, kunt u het voertuig op afstand starten. Ga op de bestuurdersstoel zitten en druk binnen 2 minuten op het rempedaal om het voertuig te starten.

  Het voertuig verlaat de startmodus op afstand zodra de bestuurder klaar is met rijden en de stoel verlaat. U kunt nogmaals doorgaan met het op afstand starten van voertuigen door op " Starten op Afstand" te tikken in "Mijn voertuig".

Not 远程解锁启动

Als u het rempedaal niet intrapt om het voertuig te starten binnen 2 minuten nadat ontgrendelen en starten op afstand is ingeschakeld, verlaat het voertuig automatisch de startmodus op afstand. Vanaf nu kunt op de knop "Starten op afstand" drukken om het voertuig te starten.

Om het voertuig te ontgrendelen/vergrendelen en te starten in de NIO-app, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 1. De gebruiker moet de eigenaar van het voertuig zijn of een gebruiker die door de eigenaar is gemachtigd.

 2. Het voertuig staat in de parkeerstand met alle deuren gesloten.

 3. De telefoon en het voertuig zijn verbonden met internet.

 4. De functie Ontgrendelen en Starten via Bluetooth van uw telefoon is uitgeschakeld (anders heeft Bluetooth de voorkeur voor ontgrendelen en starten).

Not 如果用户因故无法使用手机 APP 执行解锁操作,可以呼叫蔚来汽车服务中心寻求帮助。

Als u of een gemachtigde gebruiker het voertuig niet kan ontgrendelen met behulp van de NIO-app, neem dan contact op met NIO voor hulp.

Ontgrendelen/vergrendelen via Bluetooth

Met de functie Ontgrendelen en starten via Bluetooth kunt u het voertuig eenvoudig en snel ontgrendelen/vergrendelen zonder een sleuteltag.

Open eerst de NIO-app. Tik op Mijn voertuig > Instellingen > Digitale Bluetooth-sleutel om een service Ontgrendelen en starten via Bluetooth aan te maken. Schakel vervolgens deze service en Bluetooth in op uw telefoon en houd uw telefoon dicht bij een ontgrendeld voertuig om het voertuig aan uw telefoon te koppelen en deze service te activeren. Na succesvolle activering laat de bovenkant van de pagina Mijn voertuig zien dat uw telefoon is verbonden met het voertuig via de digitale Bluetooth-sleutel en vervolgens kunt u de digitale Bluetooth-sleutel gebruiken om de slimme sleuteltag te vervangen voor het ontgrendelen en vergrendelen van uw voertuig. Vervolgens wordt uw telefoon bij het naderen automatisch verbonden met uw voertuig. U kunt ook naar de pagina Sleutelbeheer gaan om de digitale Bluetooth-sleutel te beheren of zo nodig te verwijderen.

Als het voertuig in PARK staat, kunt u met de optie Ontgrendelen en starten via Bluetooth op uw telefoon de volgende handelingen uitvoeren wanneer u uw voertuig nadert (op maximaal 30-70 meter - dit is afhankelijk van de status van de Bluetooth-verbinding):

 • Tik op de knop Ontgrendelen/Vergrendelen op de pagina Mijn voertuig van de NIO-app om het voertuig te ontgrendelen/vergrendelen, waarbij de portiergrepen automatisch worden uitgeschoven of ingetrokken.

 • Als u het voertuig hebt ontgrendeld met de digitale Bluetooth-sleutel, hoeft u alleen maar te gaan zitten, het portier te sluiten en het rempedaal in te drukken om het voertuig te starten.

 • Neem uw telefoon mee en raak het aangewezen gebied op de portiergreep aan om het voertuig te ontgrendelen/vergrendelen.

 • Nadat u de functie aankomstontgrendeling op het middendisplay hebt ingeschakeld, wordt het voertuig automatisch ontgrendeld zodra u de opgegeven actieradius rondom het voertuig betreedt.

 • Nadat u de functie verlaatvergrendeling op het middendisplay hebt ingeschakeld, wordt het voertuig automatisch vergrendeld wanneer u het voertuig op de in de telefoon opgegeven afstand verlaat.

 • U kunt op de schakelaar van de bagageruimte drukken of naar de pagina Mijn voertuig van de NIO-app gaan om de bagageruimte te openen/sluiten.

 • U kunt uw voertuig vinden, ruiten bijstellen en uw voertuig via de pagina Mijn voertuig van de NIO-app.

Voorzichtigheid 手机蓝牙钥匙
 • Als u het voertuig niet kunt vergrendelen of ontgrendelen met de digitale bluetoothsleutel vanwege een bluetoothverbindingsfout, lost u de fout op en probeert u het opnieuw.

 • Als de bluetoothverbinding tussen uw telefoon en het voertuig mislukt wanneer u het voertuig probeert te starten met de digitale bluetoothsleutel, maakt u opnieuw verbinding via Bluetooth en probeert u het opnieuw.

 • De digitale bluetoothsleutel is alleen beschikbaar voor een gekoppelde telefoon. Als u een nieuwe telefoon gebruikt, maakt u een nieuwe digitale bluetoothsleutel aan en wordt de digitale bluetoothsleutel op de vorige telefoon automatisch uitgeschakeld. Als u zich wilt aanmelden bij het account, moet u de digitale bluetoothsleutel opnieuw activeren.

 • Zowel de eigenaar van het voertuig als geautoriseerde gebruikers kunnen een digitale bluetoothsleutel aanmaken, maar het aantal digitale bluetoothsleutels dat aan het voertuig kan worden gekoppeld, is beperkt.

 • Ook als er personen in het voertuig zitten, kunt u het voertuig nog steeds vergrendelen met de digitale bluetoothsleutel. De inzittenden kunnen zo nodig uit het voertuig stappen, maar het antidiefstalalarmsysteem wordt geactiveerd.

 • Als een slimme sleutelhanger of telefoon met de digitale bluetoothsleutel in het voertuig is achtergelaten, kunt u het voertuig nog steeds vergrendelen met een slimme sleutelhanger en herinnert de NIO-app u aan een sleutel die in het voertuig is achtergebleven.

 • Als een inzittende per ongeluk de slimme sleutelhanger of telefoon met de digitale bluetoothsleutel meer dan 3 meter uit het voertuig haalt, zal het voertuig u herinneren aan een sleutel buiten het bereik.

Ontgrendelen/vergrendelen via NFC

U of een gemachtigde gebruiker kan het voertuig ont- of vergrendelen met behulp van een NFC-compatibele telefoon of NFC-kaart. Na ontgrendeling kan de kofferbakklep van buitenaf worden geopend.

Het voertuig ontgrendelen of vergrendelen met uw telefoon:

 1. Tik op Mijn voertuig > voertuiginformatie > NFC-sleutel in de NIO-app, installeer de app "NIO NFC Key" op uw telefoon en activeer de "NFC-sleutel". Een NFC-pictogram wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van "Mijn Voertuig".

 2. Activeer de NFC-functie op uw telefoon en stel de NIO-app in als de standaard betalingsapp.

 3. Houd het telefoonscherm wakker en plaats het dicht bij de NFC-detectiezone aan de B-stijl van de bestuurder. Vervolgens geeft de app Ontgrendelen met NFC weer. Na het succesvol ontgrendelen, zullen de deurgrepen automatisch uitschuiven. Na succesvolle vergrendeling worden de deurgrepen automatisch ingetrokken met een vergrendelingsgeluid.

Plaats de NFC-kaart dicht bij de NFC-detectiezone op de B-stijl aan de bestuurderszijde en houd deze een tijdje vast om het voertuig automatisch te ontgrendelen of te vergrendelen. Na het succesvol ontgrendelen, zullen de deurgrepen automatisch uitschuiven. Na succesvolle vergrendeling worden de deurgrepen automatisch ingetrokken met een vergrendelingsgeluid.

Voorzichtigheid NT2 NFC
 • Het detectiebereik van de NFC is minder dan 10 millimeter. Het wordt aanbevolen om uw mobiele telefoon of NFC-kaart gedurende een korte periode in de NFC-detectiezone te plaatsen om het voertuig te ontgrendelen of te vergrendelen.

 • Als u het voertuig via NFC hebt ontgrendeld, kunt u het nog steeds vergrendelen met uw sleuteltag of de noodsleutel. We raden u aan om altijd uw sleuteltag of telefoon bij u te hebben.

 • Bewaar uw NFC-kaart op een veilige plek. Bescherm deze tegen stoten, buigen, hoge temperaturen, sterke trillingen en vochtschade.

 • Tijdens voertuigupdates kunt u de NFC-functie niet gebruiken. Zorg ervoor dat u de sleuteltag bij de hand hebt om het voertuig te ontgrendelen.

 • Log bij het ontgrendelen of vergrendelen van het voertuig via NFC in op de NIO-app en download de NFC-sleutel opnieuw als u geen geverifieerde NFC-sleutel kunt verkrijgen. Als er geen geverifieerde NFC-sleutel wordt herkend, zorg er dan voor dat het voertuig overeenkomt met het NFC-account. Open vervolgens de NFC-app opnieuw en ontgrendel het scherm van de mobiele telefoon om het voertuig opnieuw te ontgrendelen of te vergrendelen. Als NFC nog steeds niet werkt, neem dan contact op met NIO.

Ontgrendelen/vergrendelen met de centrale vergrendeling

U kunt het voertuig ontgrendelen of vergrendelen door op de centrale vergrendelknop te drukken.

Wanneer het voertuig is ontgrendeld en alle deuren zijn gesloten, kunt u het voertuig van binnenuit vergrendelen door op de centrale vergrendeling te drukken. Na het vergrendelen verschijnt er een pictogram Voertuig vergrendeld op het middendisplay en wordt het LED-lampje van de knop groen.

Wanneer het voertuig van binnenuit is vergrendeld of alleen het bestuurdersportier is ontgrendeld, kunt u het voertuig van binnenuit ontgrendelen door op de centrale vergrendeling te drukken. Na het ontgrendelen verschijnt er een pictogram Voertuig Ontgrendeld op het middendisplay en gaat het LED-lampje van de knop uit.

Noodontgrendeling/vergrendeling zonder sleutel

Ontgrendelen/vergrendelen van buitenaf

Als u het voertuig niet van buitenaf kunt ontgrendelen of vergrendelen met een van de bovengenoemde methoden, kunt u het bestuurdersportier met de noodsleutel ontgrendelen of vergrendelen.

Voorzichtigheid 请将物理应急钥匙带出车外并妥善保管,以备紧急解锁或上锁时使用。

Bewaar de noodsleutel niet in het voertuig. Berg deze veilig op voor in geval van nood.

Om de noodsleutel te gebruiken:
 1. Trek het metalen sleutelgedeelte van de noodsleutel uit terwijl u de knop op de noodsleutel bedient.

 2. Druk op het voorste uiteinde van de portiergreep aan de buitenkant van het bestuurdersportier.

 3. Trek aan de portiergreep en steek de noodsleutel in het slot. Draai de sleutel linksom om het bestuurdersportier te ontgrendelen.

 4. Om het bestuurdersportier te vergrendelen, draait u de sleutel eerst linksom om het te ontgrendelen en daarna rechtsom.

Voorzichtigheid 使用物理应急钥匙解锁主驾车门后,若需使用智能钥匙上锁车门前,需打开车门使车门锁芯复位,避免主驾车门将处于解锁状态,守护车辆安全。

Als u het voertuig wilt vergrendelen met de sleuteltag wanneer u deze hebt ontgrendeld met de noodsleutel, reset dan de slotcilinder door het portier aan de bestuurderskant te ontgrendelen en vervolgens te vergrendelen, om het voertuig veilig te houden.

Als de 12V-accu bijna leeg is, wordt het portier aan de bestuurderszijde met de noodsleutel vergrendeld. Als u de andere portieren op slot wilt doen, kunt het sleutelgat gebruiken en het portier sluiten om deze op slot te doen. In dit geval kan het portier niet van buitenaf worden geopend.

Ontgrendeling van binnenuit

Als het hele voertuig is vergrendeld en het portier wegens een noodsituatie moet worden geopend (bijvoorbeeld wanneer de elektronische schakelaar op de portiergreep niet functioneert of het voertuig te water is geraakt), trekt u één keer aan de mechanische schakelaar op de binnenste portiergreep om het bijbehorend portier te openen.

Voorzichtigheid NT2 Emergency Unlocking from the Inside
 • Als de 12V-accu leeg is, kunt u alleen het bestuurdersportier ontgrendelen met de noodsleutel. De andere portieren kunnen van binnenuit worden ontgrendeld en geopend door aan de mechanische hendel op de bijbehorende portiergreep te trekken.

 • Als u een portier opent door middel van de mechanische hendel op de binnenste portiergreep, kan het portier mogelijk niet automatisch de ruit laten zakken, waardoor de sierlijst van de ruit wordt beschadigd.

 • Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, kunnen de achterportieren niet van binnenuit worden geopend en kunnen deze alleen geopend worden van buitenaf terwijl het voertuig ontgrendeld is.

Aankomstontgrendeling

Aankomstontgrendeling werkt wanneer u een geldige slimme sleutelhanger of een telefoon bij u hebt met de geactiveerde functie Ontgrendelen en starten via Bluetooth. Het voertuig wordt automatisch ontgrendeld als u zich op ca. 1,5 meter van de B-stijl bevindt.

Ga naar Instellingen vanaf de onderkant van het middendisplay en tik op Deuren & Ramen > Aankomstontgrendeling om deze functie te activeren.

Automatisch ontgrendelen in PARK

Het voertuig wordt automatisch ontgrendeld in de parkeerstand.

Als het voertuig tijdens het rijden (met een snelheid van meer dan 8 km/u) automatisch wordt vergrendeld, ontgrendelt het voertuig de portieren automatisch wanneer u het voertuig stopt door het rempedaal in te trappen en vervolgens het voertuig in PARK zet. Na ontgrendeling kan de achterklep van buitenaf zonder sleutel worden geopend.

Ga naar Instellingen vanaf de onderkant van het middendisplay en tik op Portieren & Ruiten > Automatisch ontgrendelen in PARK om deze functie in te stellen.

 • Kies Alle om toe te staan dat in de parkeerstand alle portieren automatisch worden ontgrendeld. In deze instelling kan de achterklep van buitenaf worden geopend.

 • Kies Bestuurder als u wilt dat in PARK alleen het bestuurdersportier automatisch wordt ontgrendeld.

Verlaatvergrendeling

Verlaatvergrendeling werkt wanneer u een geldige slimme sleutelhanger of een Mobiel telefoon bij u hebt met de functie Ontgrendelen en starten via Bluetooth ingeschakeld. Het voertuig wordt automatisch vergrendeld zodra u 3-7 meter van de auto bent verwijderd. Wanneer het voertuig is vergrendeld door Verlaatvergrendeling, wordt een vergrendelingsgeluid geproduceerd, knipperen de richtingaanwijzers en klappen de zijspiegels automatisch in als Automatisch Inklappen bij Vergrendeling is ingeschakeld.

Ga naar Instellingen vanaf de onderkant van het middendisplay en tik op Deuren & Ramen > Verlaatvergrendeling om deze functie te activeren. Gebruik de Verlaatvergrendeling alleen in vertrouwde en veilige omgevingen. Bij actieve verlaatvergrendeling moet u een geverifieerde slimme sleutelhanger bij u hebben of de functie Ontgrendelen en starten via Bluetooth op uw telefoon inschakelen en controleren of het vergrendelen van het voertuig is gelukt als u op voldoende afstand staat.

Waarschuwing 离开车辆时请确认车辆已成功自动上锁,保障车内财产安全。
 • Als de wegloopvergrendeling is ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat er geen kind of huisdier in het voertuig achterblijft om ongelukken te voorkomen.

 • Wanneer u de wegloopvergrendeling gebruikt, zorg er dan voor dat het voertuig is vergrendeld via de geluids- of visuele controles van het slot (koplampen, zijspiegels of de NIO-app), om eventuele eigendommen in uw voertuig te beschermen.

 • Wanneer er een andere geverifieerde slimme sleutelhanger in het voertuig ligt of niet aan een andere voorwaarde voor vergrendeling wordt voldaan (zoals een niet sluitende deur, motorkap of laadplatform of de wegloopvergrendeling op het middendisplay uitschakelt), zal de wegloopvergrendeling niet werken.

 • Plaats uw slimme sleutelhanger niet in de buurt van een mobiele telefoon, bluetoothheadset of andere communicatietoestellen. Het voertuig kan zo per ongeluk worden vergrendeld als gevolg van signaalinterferentie.

 • Apparatuur met een sterk magnetisch veld, zoals DC-laders of hoogspanningsstations, kan het signaal van de slimme sleutelhanger verstoren, waardoor het voertuig in bepaalde gevallen per ongeluk kan worden vergrendeld. Het wordt aanbevolen om uw slimme sleutelhanger bij u te dragen om ongemak veroorzaakt door de onbedoelde vergrendeling van het voertuig te voorkomen.

Wegrijvergrendeling

Uw voertuig kan tijdens het rijden automatisch worden vergrendeld.

Wanneer het voertuig is ontgrendeld en alle portieren, de motorkap en de achterklep zijn gesloten, worden alle portieren automatisch vergrendeld zodra de rijsnelheid hoger is dan 8 km/u.

Not 车辆由静止到行驶的过程中,只能触发一次自动上锁功能。

De wegrijvergrendeling wordt alleen geactiveerd wanneer het voertuig overgaat van stilstaand naar bewegend.

Antidiefstalalarm

Nadat het voertuig van buitenaf is vergrendeld (inclusief de motorkap en kofferbakklep) met de slimme sleutelhanger, NIO-app, NFC-sleutel of noodsleutel, wordt het antidiefstalalarm automatisch geactiveerd.

Als iemand de deur probeert te openen zonder een geverifieerde slimme sleutelhanger bij zich te hebben (of er een bij zich heeft zonder een geldige machtiging), wordt het antidiefstalalarm geactiveerd. Hierbij knipperen de richtingaanwijzers en toetert de claxon. U kunt het voertuig van buitenaf ontgrendelen met de slimme sleutelhanger, NIO-app of NFC-sleutel om het antidiefstalalarm te deactiveren.

Voorzichtigheid 智能钥匙亏电时,若使用物理应急钥匙解锁车辆,需在解锁后 15 秒内将智能钥匙水平放置(按键朝向车尾)在中控台前杯托处,然后就座并关闭主驾车门或踩下制动踏板,否则车辆将自动启动防盗警报。

Als de batterij van de sleutelhanger bijna leeg is en u het voertuig moet ontgrendelen met de noodsleutel, plaatst u de sleutelhanger binnen 15 seconden op de bekerhouder naast de middenconsole en zorgt u ervoor dat de knop aan de zijkant van de sleutelhanger naar de achterkant van het voertuig is gericht. Ga vervolgens op de bestuurdersstoel zitten en sluit het bestuurdersportier of trap het rempedaal in. Als u dit niet doet wordt het antidiefstalalarm geactiveerd.

Portiergrepen

Wanneer het voertuig wordt ontgrendeld, zullen de portiergrepen aan de buitenkant automatisch uitschuiven. Raak de binnenkant van een portiergreep voorzichtig aan met uw hand, het portier zal iets openspringen en de ruit zal iets zakken, zodat u het portier gemakkelijk kunt openen. Druk voor het sluiten het portier voorzichtig naar de half gesloten positie en het portier wordt automatisch naar de gesloten positie gezogen.

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Portieren & Ruiten > Portiergreep detecteren ontgrendelen om deze functie in of uit te schakelen.

De buitenportiergreep wordt automatisch verzonken wanneer het voertuig is vergrendeld of op een snelheid van meer dan 8 km/u rijdt.

Waarschuwing 车门自动吸合以及门把手自动收回的过程中,请乘客(尤其儿童)避免将手放入,以免造成人身伤害。

Wanneer de deur automatisch sluit of de buitendeurgrepen automatisch worden ingetrokken, zorg er dan voor dat inzittenden (vooral kinderen) hun handen uit de buurt van de deurgrepen houden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel.

Not 若佩戴绝缘手套导致门把手轻触功能失效,可手动轻拉门把手,即可实现开门及降窗操作。

Als de deurgreep niet uitschuift omdat u beschermende handschoenen draagt, kunt u iets trekken aan de deurgreep om de deur te openen of het raam te laten zakken.

Voorzichtigheid 若外门把手无法展开,可按住对应外门把手前部区域,即可手动展开车外门把手。

Als de handgrepen aan de buitenkant van de deur niet automatisch kunnen uitschuiven, drukt u op de voorkant van de handgreep om deze te gebruiken.

Wanneer u zich in het voertuig bevindt, kunt u een portier openen door op de elektronische schakelaar op de binnenportiergreep te drukken. Druk eenmaal als het voertuig is ontgrendeld en twee keer als het voertuig is vergrendeld. Het bijbehorend portier springt open en de ruit beweegt een beetje omlaag.

Voorzichtigheid 内门把手电子开关
 • Als de snelheid van het voertuig hoger is dan 3 km/u, worden de elektronische schakelaars op de deurgrepen aan de binnenkant automatisch uitgeschakeld om de rijveiligheid te garanderen.

 • Wanneer een achterdeur open is, mag het overeenkomstige raam tot 20 mm hoger dan het laagste punt zakken; Wanneer een achterdeur gesloten is, mag het bijbehorende raam naar het laagste punt zakken.

Gemakkelijke toegang

Gemakkelijke Toegang biedt de bestuurder en passagiers meerdere opties en instellingen om het in- en uitstappen gemakkelijker te maken.

Gemakkelijke toegang bestuurder

Nadat u de bestuurdersstoel op het middendisplay hebt geïnitialiseerd, kunt u de handigste uitstappositie om uit het voertuig te stappen instellen. Als het voertuig in de parkeerstand stilstaat zal bij het openen van de bestuurdersdeur de bestuurdersstoel naar de vooraf ingestelde uitstappositie gaan (inclusief de kussenpositie en hoekstand van de rugleuning) waarbij het stuur naar de hoogste stand beweegt. Dit biedt u meer ruimte voor het gemakkelijk in- en uitstappen.

U kunt onderaan het middendisplay naar Instellingen gaan en tikken op Verstelling > Bestuurdersstoel > Gemakkelijke Toegang Bestuurder om deze functie in of uit te schakelen. U of een gemachtigde gebruiker kan de uitstappositie voor het bijbehorende account personaliseren. Nadat u de bestuurdersstoel handmatig in de gewenste uitstappositie hebt gezet, tikt u op Verstelling > Bestuurdersstoel > Positiegeheugen en kiest u Uitstappositie om de huidige instellingen op te slaan. Elke keer dat u de bestuurdersdeur opent of de veiligheidsgordel losmaakt (die kan worden geselecteerd op het middendisplay) om uit het voertuig te komen, gaat de bestuurdersstoel naar de overeenkomstige uitstappositie.

Voorzichtigheid 设置离车位置时,请勿将座椅调节至最后、靠背调节过低,避免影响后排乘客使用。

Verplaats bij het instellen van de uitstappositie de stoel niet naar de achterste stand en zet de rugleuning niet in de laagste stand. Dit kan vervelend zijn voor de passagiers achterin. U kunt de aanbevolen optimale uitstappositie instellen op het middendisplay.

Not 开启主驾驶轻松进出功能后,若您在驾驶座就座并关闭主驾车门(或踩下制动踏板),主驾驶侧座椅、方向盘、外后视镜、HUD 高度将自动设置到中控屏记忆界面设置的驾驶位置。

Na het inschakelen van Driver Seat Easy Entry, worden, zodra u op de bestuurdersstoel gaat zitten en de deur sluit (of het rempedaal indrukt), de bestuurdersstoel, het stuurwiel, de zijspiegels en de HUD-hoogte automatisch aangepast aan de instellingen die in het systeem zijn opgeslagen.

Gemakkelijke toegang passagier voorin

Als een passagier de voorste passagiersdeur opent als het voertuig wordt gestopt en in de parkeerstand staat, zal de passagiersstoel naar de vooraf ingestelde uitstappositie gaan (de positie van het kussen en de hoekstand van de rugleuning zullen naar achteren bewegen en de beensteun zal automatisch naar de laagste positie bewegen) om het in- en uitstappen gemakkelijker te maken.

U kunt onderaan het middendisplay naar Instellingen gaan en tikken op Verstelling > Passagiersstoel > Gemakkelijke Toegang Passagier voorin om deze functie in of uit te schakelen. Gemakkelijke Toegang Passagier voorin heeft twee instelopties:

 • Uitstappen: Wanneer de passagier de veiligheidsgordel losmaakt en de passagiersdeur opent (die kan worden geselecteerd op het middendisplay), gaat de stoel naar de standaardpositie; wanneer de passagier in het voertuig stapt en de passagiersdeur sluit, blijft de stoel ongewijzigd ten opzichte van de standaard uitstappositie.

 • Uitstappen + Instappen: Wanneer de passagier de veiligheidsgordel losmaakt of de passagiersdeur opent, beweegt de stoel naar de standaardpositie; wanneer de passagier in het voertuig stapt en de passagiersdeur sluit, gaat de stoel automatisch naar de standaardpositie die is opgeslagen in het overeenkomstige account (dat kan worden bewerkt vanaf het middendisplay).

Voorzichtigheid 开启副驾驶轻松进出功能后,请注意周围环境及后排乘客的安全。

Wanneer u Gemakkelijke Toegang Passagier voorin gebruikt, wordt aanbevolen dat u de standaardpositie op de juiste manier instelt en let op de omgeving en de veiligheid van eventuele passagiers op de achterbank.

Kofferklep

De kofferklep openen door te drukken op

Als u een sleuteltag bij u hebt, kunt u de kofferklep openen door licht op de knop op de greep van de kofferklep te drukken.

Tijdens het openen van de kofferklep, kunt u de knop ingedrukt houden om automatisch de gewenste klephoogte op te slaan.

Voorzichtigheid 打开尾门前需清除尾门上的附着物,如雪和冰。否则可能导致尾门打开后再次突然关闭。

Voordat u de kofferbakklep opent, moet u er bij winterweer voor zorgen dat dit vrij is van sneeuw en ijs. Anders kan de kofferbakklep plotseling vanzelf sluiten.

U kunt de kofferklep eenvoudig sluiten door op een knop te drukken.

Druk op de knop op de kofferklep om deze automatisch te sluiten en te vergrendelen.

De kofferklep openen/sluiten via het middendisplay

Open Snelle toegang op het middendisplay door vanaf de linkerrand naar rechts te vegen. Tik op Bagageruimte om deze te openen.

De kofferklep openen: Als u Openen ingedrukt houdt (tikken en vasthouden), wordt de kofferklep automatisch geopend.

De kofferklep sluiten: Als u Sluiten ingedrukt houdt (tikken en vasthouden), wordt de kofferklep automatisch gesloten.

Terwijl de kofferklep wordt gesloten of geopend, kunt u op de knop Openen of Sluiten klikken om de beweging te stoppen.

De kofferklep openen/sluiten met de sleuteltag

De kofferklep openen: Als u de knop Kofferklep op de sleuteltag ingedrukt houdt, wordt de kofferklep automatisch geopend.

De kofferklep sluiten: Houd de knop Kofferklep op de sleuteltag ingedrukt totdat de kofferklep is gesloten.

Voorzichtigheid 如果智能钥匙电量不足,则无法执行该操作,需及时更换电池。

Deze functie is niet beschikbaar wanneer de batterij van de slimme sleutelhanger bijna leeg is. Vervang de batterij zo gauw mogelijk.

De kofferklep openen/sluiten via de NIO-app

Wanneer het voertuig in PARK staat en de portieren gesloten zijn, kunt u in de NIO-app op Mijn auto > Kofferklep tikken om de kofferklep te openen. U krijgt een melding als de kofferklep is geopend. Tik nogmaals op de gemarkeerde Bagageruimte-knop om deze te sluiten. Als de kofferklep tijdens het sluiten wordt geblokkeerd, krijgt u een melding dat het sluiten van de kofferklep niet is gelukt.

Voorzichtigheid 只有车辆处于联网状态下,才能执行该操作。

Deze handeling kan alleen worden uitgevoerd als het voertuig verbonden is met Internet.

De kofferklep openen/sluiten met uw voet

Als u uw handen vol hebt of het niet handig is om de sleuteltag te bedienen, kunt u de kofferklep ook met uw voet open.

Als u de kofferklep met een schopbeweging wilt openen, beweeg dan u voet één keer snel naar voren en achteren (minstens 10 cm) onder het midden van de achterbumper. U kunt uw voet ook horizontaal minstens 10 cm onder de achterbumper bewegen.

U moet een digitale Bluetooth-sleutel of een sleuteltag bij u hebben om deze functie te gebruiken.

Not Maak een horizontale schopbeweging met uw voet in één richting en niet heen en weer. Houd uw voet niet onder de bumper. Anders gaat de kofferklep niet open. Raak de kofferklep niet aan, totdat de beweging is gestopt.
 • Maak een horizontale schopbeweging met uw voet in één richting en niet heen en weer.

 • Houd uw voet niet onder de bumper. Anders gaat de kofferklep niet open.

 • Raak de kofferklep niet aan, totdat de beweging is gestopt.

De functie kan tijdelijk worden uitgeschakeld om redenen zoals maar niet beperkt tot:

 • De bagageruimte wordt binnen korte tijd meerdere keren geopend of gesloten

 • De voet wordt niet op tijd teruggetrokken

 • De schopbeweging wordt niet in de detectiezone uitgevoerd

Als de kofferklep niet reageert, kunt u het na enkele seconden nog eens proberen of de kofferklep op een andere manier openen of sluiten.

Voorzichtigheid 车辆需处于静止状态。脚踢的范围大约为车尾中间。
 • Zorg ervoor dat uw voertuig stilstaat.

 • Zorg ervoor dat het bereik van de trapbeweging ongeveer in het midden van de achterbumper ligt.

Waarschuwing 不要在尾门开启时驾驶。 在打开或关闭尾门前,确认无人在尾门旁,否则会有被夹住的危险。
 • Ga niet in het voertuig rijden als de kofferbakklep geopend is.

 • Om het risico op beknelling uit te sluiten, mag niemand zich in de buurt van de werkzone van de kofferbakklep ophouden bij het openen of sluiten van de kofferbakklep.

De kofferklep handmatig openen/sluiten

Als bij elektrische storing de kofferklep niet goed is gesloten, moet u de kofferklep handmatig langzaam en gelijkmatig dicht duwen.

Waarschuwing 避免大力快速开闭电动尾门,否则可能会导致组件损坏。

Vermijd het krachtig en snel openen en sluiten van de kofferbakklep omdat dit kan leiden tot schade aan het onderdeel.

Antiklembeveiliging van kofferklep

De kofferklep is uitgerust met de antiklembeveiliging.

Als een obstakel verhindert dat de kofferklep wordt geopend of gesloten, stopt de opwaartse of neerwaartse beweging en wordt de antiklem-functie geactiveerd.

 • Als de kofferklep bij het openen wordt belemmerd, wordt de beweging stopgezet en klinkt er een lang waarschuwingssignaal.

 • Als de kofferklep bij het sluiten wordt belemmerd, wordt de beweging stopgezet, klinkt er een lang waarschuwingssignaal en beweegt de klep zich gedurende een korte afstand in de tegenovergestelde richting.

Waarschuwing 在打开或关闭前,确认无人在尾门旁,以防夹住可能导致人员受伤。

Om het risico op beknelling uit te sluiten, mag niemand zich in de buurt van de werkzone van de kofferbakklep ophouden vóór het openen of sluiten van de kofferbakklep.

Raambediening

Het bestuurdersportier beschikt over knoppen waarmee alle vier ramen worden bediend.

 1. Zijraam van de bestuurder

 2. Raam aan de passagierszijde

 3. Achterruit – rechts

 4. Achterruit – links

Elk van de andere drie deuren heeft ook een knop op de armleuning om het bijbehorende raam te bedienen.
 • Als u een raam een beetje wilt verlagen, schuift u de bijbehorende knop naar voren; om een raam volledig te laten zakken, schuift u de knop snel helemaal omlaag naar voren en laat u deze vervolgens los (Snelle raamopening).

 • Als u een raam gedeeltelijk wilt sluiten, schuift u de bijbehorende knop naar achteren; om een raam volledig te laten sluiten, schuift u de knop snel helemaal omlaag naar achteren en laat u deze vervolgens los (Snelle raamsluiting).

Als het voertuig in de parkeerstand staat en de bestuurdersstoel onbezet is, kunt u de slimme sleutelhanger gebruiken om de ramen te bedienen. Houd bij gesloten deuren, motorkap en kofferbak de ontgrendelingsknop op de slimme sleutelhanger ingedrukt om alle ramen volledig te openen; houd vervolgens de vergrendelknop ingedrukt om alle ramen volledig te sluiten; terwijl het raam in beweging is, laat u de ontgrendelings- of vergrendelknop los om de ramen in de gewenste positie te laten stoppen.

Alle vier de ramen zijn voorzien van anti-klembeveiliging. Wanneer er iets is waardoor het raam niet sluit, zal het raam stoppen met sluiten en iets omlaag bewegen.

De anti-klemdetectiezone van het raam is als volgt:

Waarschuwing 关闭车窗时请确保儿童及其他乘客勿将头、手靠近。车窗虽有防夹功能,但关闭车窗时如不加留意或不加控制会带来意外的夹伤。

Voordat u een raam sluit, moet u ervoor zorgen dat alle inzittenden, vooral kinderen, hun hoofd en handen uit de buurt van de opening van het raam houden. Hoewel de ramen zijn uitgerust met een bescherming tegen beknelling, kunnen ze letsel veroorzaken als u niet oplet of de ramen op een roekeloze manier sluit.

Onder de volgende omstandigheden wordt de anti-klembeveiliging voor het betreffende raam tijdelijk uitgeschakeld en is Snelle Raamsluiting niet beschikbaar (maar wordt deze na 10 seconden automatisch hersteld):
 1. Het raam is bevroren, waardoor het raam niet meer omhoog kan bewegen.

 2. De anti-klembeveiliging wordt binnen 15 seconden drie keer geactiveerd, waardoor het raam niet omhoog beweegt.

Als een elektrisch aangedreven raam niet werkt en de antiklembeveiliging uitvalt (bijv. door het opnieuw opstarten van de laagspanningsbatterij na een stroomstoring), kunt u deze als volgt initialiseren:
 1. Schuif de bijbehorende knop naar achteren totdat het raam volledig is gesloten.

 2. Laat de knop los en het raam zal iets omlaag bewegen. Schuif de knop opnieuw naar achteren totdat het raam volledig is gesloten.

 3. Druk op de knop om het raam te laten zakken totdat het volledig is geopend.

Beschermende folies tegen steenslag

Beschermende folies tegen steenslag aan beide kanten van de achterwielen, kunnen de lak effectief beschermen tegen krassen die worden veroorzaakt door steengruis en andere harde korrels tijdens het snel rijden van het voertuig en daardoor het lakwerk intact en mooi houden.

Not 切勿在不采用任何额外保护的情况下部分或全部去除该薄膜,防止破坏车身油漆。

Verwijder de folie nooit gedeeltelijk of volledig zonder extra bescherming, anders kan de lak beschadigd raken.

Laadinstructies

Om het voertuig in goede staat te houden, moet u het voertuig onmiddellijk opladen bij laag batterijniveau.

Voorzichtigheid 车辆在驻车状态时才可进行充电,车辆处于驾驶状态(将挡位置于R挡或D挡时)及软件升级状态时不可进行充电。

Het voertuig kan alleen in de parkeerstand worden opgeladen. Het kan niet worden opgeladen in een andere versnelling of tijdens het bijwerken van de software.

De laadpoort bevindt zich op de linkerkant van het voertuig. Het voertuig kan worden opgeladen met DC of AC.

Waarschuwing 为避免出现意外,请不要在有易燃气体或液体的地方进行充电作业,请到通风处进行充电。 因高压危险,充电作业时请与充电桩保持一定距离。
 • Om ongelukken te voorkomen, laadt u het voertuig niet op in de buurt van brandbare gassen of vloeistoffen en zorgt u ervoor dat het opladen gebeurt in een goed geventileerde ruimte.

 • Houd tijdens het opladen een veilige afstand van de oplader om risico's als gevolg van hoogspanning te voorkomen. Raak de metalen pinnen van de oplaadconnector of de oplaadpoort niet aan. Dit kan leiden tot letsel.

 • Minderjarigen mogen tijdens het opladen de oplaadapparatuur niet gebruiken of benaderen.

 • Laadapparatuur die tekenen van schade, roest, vocht of vreemde stoffen vertoont, mag niet worden gebruikt voor het opladen van het voertuig.

 • Ongeautoriseerde wijziging of demontage van de oplaadconnector of apparatuur is verboden.

 • Gebruik bij het opladen van het voertuig oplaadapparatuur die voldoet aan de lokale normen. Anders kan dit leiden tot een laadstoring of schade aan het voertuig, de oplaadapparatuur of persoonlijk letsel veroorzaken.

 • Laad het voertuig niet op bij hevige regenval of extreme weersomstandigheden. Als u dit doet, kan dit leiden tot een laadstoring of schade aan het voertuig of de laadapparatuur veroorzaken.

 • Controleer, voordat u gaat opladen, de oplaadconnector en de laadpoort van het voertuig op vervorming, brandplekken of erosie. Als er een afwijking wordt gevonden, laad het voertuig dan niet op. Anders kan dit leiden tot schade aan het voertuig, het oplaadapparaat of persoonlijk letsel veroorzaken. Neem zo nodig contact op met NIO.

 • Controleer voordat u gaat opladen de oplaadconnector en de laadpoort van het voertuig op vuil of vreemde stoffen. De connector moet schoon worden gehouden en als u dit niet doet, kan dit leiden tot een oplaadstoring of schade aan de laadpoort van het voertuig.

 • Als de oplaadapparatuur defect raakt, neem dan contact op met de fabrikant van de oplaadapparatuur. Probeer deze niet zelf te repareren.

 • Controleer na regen of er water in de laadpoort zit voordat u het voertuig oplaadt. Laad het voertuig niet op als er een duidelijke aanwijzing van water in de laadpoort is. Als u dit doet, kan dit leiden tot een laadstoring of schade aan het voertuig of de laadapparatuur veroorzaken.

 • Gebruik geen hogedrukreinigers om tijdens het opladen de laadpoort schoon te maken. Als u dit doet, kan dit leiden tot een laadstoring of schade aan het voertuig of de laadapparatuur veroorzaken.

 • Tijdens het snelladen moeten patiënten die afhankelijk zijn van pacemakers uit de buurt van het voertuig blijven om elektromagnetische interferentie tussen de pacemaker en de oplaadapparatuur uit te sluiten. .

 • Als tijdens het opladen het voertuig een eigenaardige geur heeft of rook afgeeft, stop dan met opladen en neem onmiddellijk contact op met NIO.

 • Verwijder de oplaadconnector pas als het opladen is voltooid. Het vroegtijdig verwijderen van de oplaadconnector kan een elektrische boog veroorzaken.

Voorzichtigheid 环境温度过高或过低时都将影响充电时间,车辆长时间处于低温下将影响电池容量。

De oplaadtijd wordt beïnvloed door een te hoge of lage omgevingstemperatuur. De accucapaciteit wordt negatief beïnvloed als het voertuig een te lange tijd in een koude ruimte geparkeerd staat.

Laden

U kunt uw voertuig opladen met Power Home of een openbare lader.

Laadproces

 1. Zet de versnelling in PARK, druk op het deksel van de laadpoort of veeg naar rechts op het centraal scherm en tik op Laadpoort om het deksel van de laadpoort te activeren. Het indicatielampje van de laadpoort brandt continu wit.

  Voorzichtigheid 充电口饰板旋转运动过程中请勿用力拨动,以免损坏充电口饰板。打开充电口盖时请确保已关闭车辆高压电源。

  Ga voorzichtig om met de klep van oplaadpoort als deze actief of open is. Dit doet u om beschadiging aan de klep uit te sluiten.

 2. Controleer of de laadapparatuur en -stekker in goede staat zijn en steek de laadstekker in de laadpoort van het voertuig. Op dit moment beginnen de laadpoort en laadstekker te koppelen. Een blauw indicatielampje van de laadpoort gaat branden om aan te geven dat de laadpoort goed werkt. Als de laadpoort en de laadstekker niet juist koppelen of er een time-out optreedt tijdens het koppelen, gaat het indicatielampje blauw knipperen en zal het daarna doven. Steek in dit geval de laadstekker opnieuw in de laadpoort.

 3. Schakel de laadapparatuur in om te beginnen met opladen. U kunt de huidige laadstatus controleren door op Mijn ET7 > Batterij te tikken op het centraal scherm of op de NIO-app. Een blauw indicatielampje van de laadpoort gaat branden om de huidige voortgang van het laadproces weer te geven.

 4. Als u het opladen handmatig moet stoppen, moet u het voertuig ontgrendelen en het opladen stoppen door te tikken op Mijn ET7 > Batterij op het centraal scherm of op de NIO-app. Verwijder daarna de laadstekker, wanneer het indicatielampje van de laadpoort continu groen gaat branden.

  Na het opladen moet u op de knop Ontgrendelen op de laadstekker drukken voordat u de laadstekker verwijdert.

  Voorzichtigheid 车辆充电时,可先将车辆解锁,随后长按充电口关闭按钮,即可手动停止充电。

  Tijdens het opladen kunt u het voertuig ontgrendelen en de knop Sluiten in de buurt van de laadpoort ingedrukt houden om het opladen handmatig te stoppen.

 5. Als het indicatielampje van de laadpoort rood knippert tijdens het oplaadproces, probeer dan een andere lader. Als het rood blijft knipperen, stop dan onmiddellijk met opladen en neem contact op met NIO.

 6. Druk na het verwijderen van de laadstekker het deksel van de laadpoort omlaag, druk op de knop Sluiten naast de laadpoort of tik op Charge Port op het centraal scherm om het deksel van de laadpoort automatisch te sluiten.

  Not 使用蔚来家充桩充电时,充电口饰板将在充电枪从桩上拔下时自动打开,在充电枪从车辆拔下后自动关闭。如充电口饰板自动旋转关闭过程中卡滞在充电枪上,可长按5秒钟充电口关闭按钮,此时充电口饰板将自动打开。

  Bij het opladen van het voertuig met NIO Power Home wordt het klepje van de laadpoort automatisch geopend wanneer u de oplaadconnector uit de oplader haalt en wordt deze automatisch gesloten wanneer u de connector uit het voertuig haalt. Als het deksel van de oplaadpoort de oplaadconnector opvangt terwijl deze automatisch sluit, houdt u de knop Sluiten vijf seconden ingedrukt, waarna deze automatisch wordt geopend.

Wanneer de stekker niet kan worden verwijderd

Als de laadstekker niet kan worden verwijderd na het ontgrendelen van het voertuig, probeer dan volgende stappen:

 1. Verzeker dat de ontgrendelknop van de laadstekker omhoog staat door de stekker stevig in de poort te stekken, het voertuig te vergrendelen en daarna opnieuw te ontgrendelen, de ontgrendelknop van de laadstekker een of twee seconden ingedrukt te houden en daarna de stekker uit te trekken, nadat het indicatielampje op de laadpoort groen is gaan branden.

 2. Als het probleem aanhoudt, stop dan onmiddellijk met opladen en neem contact op met NIO.

Batterijniveau en laadscherm

De status van de hoogspanningsbatterij en aan de batterij gerelateerde berichten worden weergegeven op het digitaal instrumentenpaneel.

 1. Huidig vermogen

  Geeft het huidige vermogen van de hoogspanningsbatterij aan of het vermogen dat werd opgewekt via regeneratief remmen.

 2. Energiebalken

  De blauwe energiebalk geeft het vermogen van de hoogspanningsbatterij aan. De groene energiebalk geeft het vermogen aan dat werd opgewekt via regeneratief remmen.

 3. Resterend bereik

  Geeft het geschat beschikbaar rijbereik weer.

  Wanneer het resterend rijbereik minder is dan 60 km, wordt het pictogram geel; wanneer het resterend rijbereik minder is dan 10 km, wordt het pictogram rood.

U kunt op de menuknop op de rechterkant van het stuurwiel drukken en 'Voertuiggegevens' selecteren om de stroom en spanning van de hoogspanningsbatterij te controleren.

De aan de batterij gerelateerde indicatielampjes op het digitaal instrumentenpaneel zijn:

Indicatielampje

Opmerking

Laag batterijniveau

Geeft aan de het niveau van de hoogspanningsbatterij laag is. Laad de batterij onmiddellijk op of neem indien nodig contact op met NIO.

Hoogspanningsbatterij losgekoppeld

Geeft aan dat het hoogspanningsvermogen van het voertuig niet beschikbaar is. Neem contact op met NIO indien nodig.

Storing van de 12 V-batterij

Neem onmiddellijk contact op met NIO als dit indicatielampje gaat branden.

Storing hoogspanningsbatterij

Stop het voertuig en neem onmiddellijk contact op met NIO als dit indicatielampje gaat branden.

Oververhitting hoogspanningsbatterij

Stop het voertuig en neem onmiddellijk contact op met NIO als dit indicatielampje gaat branden.

IJs/sneeuw op de weg

Geeft aan dat de huidige omgevingstemperatuur te laag is en de prestaties van de hoogspanningsbatterij kan beïnvloeden.

Laadkabel aangesloten

Geeft aan dat er een laadkabel is aangesloten.

Accu opwarmen

De laadsnelheid van hoogspanningsaccu's heeft de neiging om af te nemen bij lage temperaturen, zoals in de winter. Als Accu opwarmen is ingeschakeld, kan de accu voorverwarmd worden voordat het voertuig aankomt op het laadpunt (laadstation of ) om de laadefficiëntie te verbeteren.

Accu onderweg opwarmen

Accu onderweg opwarmen is standaard ingeschakeld. Open, om dit uit te schakelen, Instellingen via de hoek links onderaan op het middendisplay en selecteer Accu. Als deze functie is ingeschakeld en een laadstation is ingesteld als de bestemming of een routepunt voor navigatie, zal de auto de hoogspanningsaccu automatisch voorverwarmen voor een verbeterde laadefficiëntie. Dit gebeurt alleen als er voldoende vermogen is om het station te bereiken. Accu onderweg opwarmen kan worden gebruikt om de accu voor te verwarmen en veroorzaakt geen energieverspilling.

In de navigatiemodus wordt Accu onderweg opwarmen automatisch geactiveerd wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. De preconditioneringsstatus wordt op de bovenste statusbalk van het middendisplay weergegeven:

 • Een laadstation of een serviceplaats met een laadstation is ingesteld als navigatiebestemming of een routepunt.

 • De bestuurder zit in de auto.

 • Het huidige resterend bereik is groter dan 120 km.

U kunt deze functie handmatig uitschakelen door Uit te selecteren (de volgende keer is de functie weer standaard ingeschakeld) of Uitgeschakeld houden te selecteren.

Het preconditioneringsproces stopt automatisch als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan (de functie blijft ingeschakeld):

 • De laadconnector is aangesloten.

 • De navigatie is uitgeschakeld of de navigatie naar het laadstation is gestopt.

 • Er is niet voldoende vermogen om de resterende 20 km naar de bestemming af te leggen als preconditionering is ingeschakeld.

Handmatige accuopwarming

Handmatig accu opwarmen is standaard uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen dat u deze bij lage temperaturen inschakelt op de pagina Accu op het middendisplay, als u de weg naar het laadpunt kent en daar kunt arriveren zonder navigatie. Dit maakt het mogelijk om de hoogspanningsaccu voor te verwarmen, voor verbeterde laadefficiëntie.

U kunt deze functie in- of uitschakelen via het middendisplay . De preconditioneringsstatus wordt weergegeven op de bovenste statusbalk van het middendisplay.

Het preconditioneringsproces zal automatisch eindigen als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan (de functie blijft uitgeschakeld):

 • De laadconnector is aangesloten.

 • Accu onderweg opwarmen is ingeschakeld.

 • De accu werd voorverwarmd tot de ingestelde temperatuur en daar gedurende 1 uur gehouden.

Voorzichtigheid 低温充电预热功能激活后,手动充电预热功能不可用。
 • De functie Accu voorverwarmen kan redelijk wat stroom verbruiken. Plan uw reis goed of schakel deze functie zo nodig uit.

 • Wanneer Accu op lage temperatuur voorverwarmen is geactiveerd, is handmatige voorconditionering niet beschikbaar.

 • De handmatige accuvoorwarming kan de resterende actieradius niet bepalen als de voorconditionering is ingeschakeld. Zorg ervoor dat er voldoende stroom over is voor de reis naar de bestemming voordat u deze functie inschakelt.

Grootlichten en dimlichten

U kunt grootlichten en dimlichten bedienen met de bedieningshendel voor de lichten aan de linkerkant van het stuur.

 • Duw de hendel van u weg en laat deze los om Automatische grootlichten in te schakelen. Duw opnieuw op de hendel om grootlichten in te schakelen.

 • Trek de hendel achteruit om grootlichten uit te schakelen; Trek herhaaldelijk aan de hendel om met de grootlichten te knipperen.

Not 只有在打开自动大灯或大灯开启时才能使用。

Automatisch grootlicht werkt uitsluitend als de koplampen zijn ingesteld op de automatische modus of als de functie is ingeschakeld.

Richtingaanwijzers

 • Links: Duw de hendel omlaag

 • Rechts: Trek de hendel omhoog

De richtingaanwijzers stoppen met werken wanneer het stuur terugkeert naar de middelste positie of de hendel opnieuw in het midden gezet wordt.

Wanneer een richtingaanwijzer ingeschakeld is, gaat het overeenstemmende pictogram op het digitaal dashboard branden met klikkende geluiden.

Mistlichten

Druk op de knop op het einde van de linkerhendel om de mistlichten voor- en achteraan in te schakelen. Positieverlichting wordt automatisch ingeschakeld wanneer de mistlichten aan zijn.

Volgorde:

 • Eerste keer drukken: Mistlichten vooraan aan.

 • Tweede keer drukken: Mistlichten achteraan aan.

 • Derde keer drukken: Mistlichten achteraan uit.

 • Vierde keer drukken: Mistlichten vooraan uit.

Druk opnieuw om de volgorde te herhalen.

Als de mistlichten branden, zal het overeenstemmende pictogram worden weergaven op het digitaal instrumentenpaneel.

Welkomstverlichting

Wanneer u of een gemachtigde gebruiker een geverifieerde slimme sleutelhanger of een mobiele telefoon met activeerde BLE-ontgrendeling&Start-functie bij zich heeft en het voertuig op een maximale afstand van 7-10 meter nadert, gaan het dimlicht en de positielichten automatisch aan om u te verwelkomen. Op dit moment combineert het voertuig uw accountgegevens en haalt het automatisch uw aangepaste instellingen op om vooraf overeenkomstige aanpassingen door te voeren voordat u de deur ontgrendelt en opent, zoals stoelinstellingen, klimaatinstellingen, media-instellingen en instellingen voor de binnenverlichting.

In-uitstapverlichting Buitendeurgreep

Elke buitendeurgreep is uitgerust met een lamp. Bij het ontgrendelen van het voertuig worden de deurgrepen automatisch uitgeschoven en gaan de lampen aan om de omgeving te verlichten.

Leeslampjes

Automatische bediening van leeslampjes

Wanneer u het voertuig ontgrendelt of een deur (of kofferbak) opent, gaan de leeslampjes automatisch aan om de binnenruimte te verlichten. De leeslampjes gaan automatisch uit als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan. In dit geval kunt u de leeslampjes aanzetten door de schakelaar op de hemelbekleding aan te raken.

 • Er wordt met het voertuig gereden.

 • Het voertuig is van buitenaf vergrendeld.

 • Een deur staat meer dan 10 minuten open.

 • Alle deuren zijn meer dan 15 seconden gesloten.

Not 未外部锁车时,若通过顶棚处触摸开关手动打开前排阅读灯,则前排阅读灯不会自动熄灭,需手动关闭。

Wanneer het voertuig niet van buitenaf is vergrendeld en u een leeslampje aanzet door de schakelaar op de hemelbekleding aan te raken, kan het leeslampje alleen handmatig worden uitgezet.

Ga naar Instellingen vanaf de onderkant op het middendisplay en tik op Verlichting > Automatische leeslampjes om de leeslampjes automatisch aan of uit te zetten.

Handmatige bediening van leeslampjes

U kunt de leeslampjes handmatig aanzetten om de binnenruimte te verlichten bij het plaatsen van objecten, het bekijken van een kaart of het lezen van documenten. Aanraakschakelaars waarmee de leeslampjes worden bediend bevinden zich op de hemelbekleding voorin. Als u een leeslampje wilt aan- of uitzetten, raakt u de bijbehorende schakelaar aan; Als u alle leeslampjes wilt aan- of uitzetten, gaat u naar Instellingen onderaan het middendisplay in en tikt u op Verlichting > Leeslampjes.

Wanneer het voertuig van buitenaf is vergrendeld (met een slimme sleutelhanger of de NIO-app), worden alle leeslampjes uitgezet.

Not 若前排阅读灯通过顶棚处单独的开关打开,则不能通过阅读灯总开关来控制前排阅读灯的打开或关闭,只能由单独开关控制;若前排阅读灯关闭,则可通过阅读灯总开关来控制前排和后排阅读灯同时打开或关闭。

Als een leeslampje bij de voorruit wordt aangezet via de aanraakschakelaar op de hemelbekleding, kan het leeslampje niet worden bediend door de hoofdschakelaar en moet het handmatig worden uitgezet; als de leeslampjes bij de voorruit uit zijn, kunt u zowel de leeslampjes aan de voor- als achterzijde bedienen met de hoofdschakelaar.

Plasverlichting

Er is één plaslamp onder elke deur en er zijn twee plaslampen op de kofferbak. De plaslampen verlichten 's nachts de grond om te voorkomen dat u en passagiers in een plas stappen.

Het plaslampje gaat aan wanneer een bijbehorende deur of de kofferbak wordt geopend of gesloten en gaat na 10 minuten uit.

Slimme sfeerverlichting

De slimme sfeerverlichting bevindt zich op de deuren, opslagruimtes en vloer. U kunt uw favoriete sfeerverlichting instellen en genieten van de heerlijke sfeer die ze creëert.

U kunt sfeerverlichting inschakelen op het middendisplay. In dit geval wordt het standaardlichteffect van de omgeving voor de huidige rijmodus ingeschakeld. Veeg naar rechts op de startpagina om naar snelle toegang te gaan, tik op Sfeerverlichting om de gewenste kleur en helderheid voor sfeerverlichting op verschillende plaatsen (deuren, opslagruimten en vloer) te selecteren. Deze voorkeuren worden opgeslagen in uw instellingen. U kunt ook verschillende sfeerverlichtingsmodi instellen, zoals Ademhaling en Ritmisch. Deze instelling wordt opgeslagen op het middendisplay.

De sfeerverlichting werkt ook samen met de waarschuwingsfunctie voor het openen van de zijdeur. Wanneer een deur wordt geopend, verandert de sfeerverlichting aan de overeenkomstige kant in rood.

Verlichte dorpel

Om een heerlijke in- en uitgang te bieden, zal bij het openen van een deur de dorpel van de bijbehorende deur oplichten om de binnenruimte en de omgeving te verlichten.

Verlichting make-upspiegel

De make-upspiegels zijn een integraal onderdeel van de twee zonnekleppen op de hemelbekleding voorin. De make-upspiegels worden automatisch verlicht wanneer ze worden geopend.

Volg me naar huis

Het voertuig is uitgerust met de Volg me naar huis-functie. Wanneer u uw voertuig vergrendelt en het 's nachts achterlaat, gaan het dimlicht en de positielichten aan om de weg voor u te verlichten. Ga naar Instellingen vanaf de onderkant van het middendisplay en tik op Verlichting > Welkomstkoplampen om in te stellen hoe lang de Volg me naar huis-verlichting aan blijft na het vergrendelen van het voertuig.

Minimale verlichting

Als het voertuig in PARK staat, kunt u onderin het middendisplay naar Instellingen gaan en op Lichten > Verlichting tikken om de minimale verlichting aan te zetten. Alle sfeerverlichting en leeslampjes in het voertuig en de koplampen buiten het voertuig gaan uit.

Als u Minimale Verlichting handmatig uitschakelt, wordt de verlichting hersteld naar de vorige modus.

Als de Minimale Verlichting aan staat en u de buitenverlichting, sfeerverlichting en leeslampjes handmatig aanpast, wordt de Minimale Verlichting automatisch uitgezet.

Zoekverlichting

U kunt naar Instellingen onderaan het middendisplay gaan en tikken op Lichten > Verlichting om de zoekverlichting aan te zetten. Alle sfeerverlichting en leeslampjes binnen en de koplampen buiten gaan automatisch aan op maximale helderheid waardoor u comfortabel op zoek kunt gaan naar voorwerpen in het voertuig.

Als u de zoekverlichting handmatig uitzet, wordt de verlichting hersteld naar de vorige modus.

Als de zoekverlichting aan staat, wordt, als u de buitenverlichting, sfeerverlichting en leeslampjes handmatig bijstelt, de zoekverlichting automatisch uitgezet.

Nachtverlichting

U kunt naar Instellingen onderaan het middendisplay gaan en tikken op Lichten > Verlichting om de nachtverlichting aan te zetten. De sfeerverlichting op de vloer zal een warme gele glans projecteren en de sfeerverlichting en leeslampjes op deuren en opslagruimten gaan uit om een comfortabele slaapomgeving te bieden.

Als u de nachtverlichting handmatig uitzet, wordt de verlichting hersteld naar de vorige modus.

Als de nachtverlichting aan staat, wordt, als u de buitenverlichting, sfeerverlichting en leeslampjes handmatig bijstelt, de nachtverlichting automatisch uitgezet.

EPB-indicator

EPB-indicator AAN: De stadslichten voor en achter zijn ingeschakeld.

Inschakelen:

 • Methode 1: Zet de alarmknipperlichten aan. Vergrendel het voertuig terwijl u de alarmknipperlichten ingeschakeld houdt.

 • Methode 2: Tik onderin het middendisplay op Interieurcomfort > Kampeermodus om de functie in te schakelen. Stel de black-outtijd van het scherm in op 10 s. Tik op Lichten > Koplampen > Stadslichten om deze in te stellen als buitenverlichting. Schakel klimaatregeling, audiosysteem en andere systemen uit. Vergrendel het voertuig nadat het scherm zwart is geworden en de stadslichten voor en achter zijn ingeschakeld.

Not The EPB indicator consumes the driving range a lot. Please use it wisely.

De EPB-indicator beperkt het rijbereik aanzienlijk. Gebruik deze verstandig.

Kofferbakverlichting

Bij het openen van de kofferbak zal de kofferbakverlichting automatisch aan gaan.

De kofferbakverlichting zal automatisch uit gaan bij het sluiten van de kofferbak of na 10 minuten.

Sleutelhanger koppelen aan account

Wanneer het voertuig voor de eerste keer wordt geactiveerd en geverifieerd, wordt standaard het account van de eigenaar gekoppeld aan de sleutelhanger. Wanneer het voertuig wordt ontgrendeld met een van de sleutelhangers, logt het voertuig automatisch in op het account van de eigenaar.

De eigenaar kan ook een gemachtigd gebruikersaccount koppelen aan een slimme sleutelhanger door de sleutelhanger in de NIO-app te beheren. Wanneer een gemachtigde gebruiker het voertuig ontgrendelt met een sleutelhanger, logt het voertuig automatisch in op het account van de gekoppelde gebruiker. U kunt accounts die zijn gekoppeld aan de sleutelhangers bekijken en verwijderen in de NIO-app. Nadat een account met succes is gekoppeld of ontkoppeld, ontvangen de eigenaar van het voertuig en de accounteigenaar een bericht en een app-melding.

Not 智能钥匙与账户绑定
 • Alleen de eigenaar van het voertuig kan sleutelhangers beheren die zijn gekoppeld aan het account van de eigenaar. Andere gebruikers moeten door de eigenaar van het voertuig worden geautoriseerd voordat het bijbehorende account aan de sleutelhanger wordt gekoppeld.

 • Als de eigenaar van het voertuig de autorisatie beëindigt, wordt het gebruikersaccount automatisch losgekoppeld van de slimme sleutelhanger.

 • De gastmodus is alleen van toepassing op de slimme sleutelhangers die zijn gekoppeld aan het account van de eigenaar. Als u het voertuig ontgrendelt met behulp van een sleutelhanger die is gekoppeld aan een geautoriseerd gebruikersaccount, laadt het voertuig automatisch de informatie van de geautoriseerde gebruiker.

Van account wisselen

U of een gemachtigde gebruiker kan van gebruikersaccount wisselen op het middendisplay om de bijbehorende instellingen te laden (bijvoorbeeld stoel, stuur, HUD-instellingen enzovoort).

U, een medegebruiker of een gemachtigde gebruiker kan op een van de volgende twee manieren van gebruikersaccount wisselen op het middendisplay en de bijbehorende instellingen laden:
 1. Wanneer het voertuig is verbonden met het netwerk of er momenteel geen netwerk beschikbaar is, maar u zich in het verleden hebt aangemeld, tikt u op de profielfoto op het middendisplay of op Account > van account wisselen in Instellingen om een lijst met alle geldige accounts weer te geven (inclusief het account van de eigenaar, accounts van medegebruikers en gemachtigde gebruikersaccounts). Tik op de bijbehorende profielfoto of gebruikersnaam om over te schakelen naar het account en log na verificatie in met dit account (door de QR-code te scannen met de NIO-app of de verificatiecode in te voeren die op uw telefoon is ontvangen). U kunt zonder wachtwoord inloggen ook activeren via Accounts > Gezichtsherkenning en wachtwoord voor eenvoudig inloggen en accountwisseling.

 2. Als u automatisch via gezichtsherkenning van account wilt wisselen, tik dan op uw profielfoto op het middendisplay of kies Instellingen > Account > Gezichtsherkenning en wachtwoord en voer de gezichtsherkenningsgegevens in om deze functie te activeren. Nadat u het voertuig hebt ontgrendeld en op de bestuurdersstoel bent gaan zitten, kijk dan recht vooruit. Het voertuig zal de bijbehorende accountinformatie automatisch herkennen en de bijbehorende aangepaste instellingen laden. Als het gezicht van de herkende gebruiker niet overeenkomt met het huidige account, maar overeenkomt met een ander geldig account (bijvoorbeeld als u de sleuteltag aan een gezinslid hebt uitgeleend), schakelt het voertuig automatisch naar het account van de huidige gebruiker.

Voorzichtigheid 只有在非驾驶状态可以进行切换账户的操作
 • U kunt alleen van account wisselen als de auto niet rijdt.

 • In de gastmodus slaat het voertuig geen aangepaste instellingen op (zoals de stand van de bestuurdersstoel).

Gemachtigde ontgrendeling

Als u uw voertuig aan anderen wilt uitlenen, kunt u gebruikers machtigen die zijn geregistreerd in de NIO-app. Een gemachtigde gebruiker heeft toegang tot gemachtigde functies met behulp van zijn NFC-sleutel of geverifieerde NIO-app.

Machtiging door eigenaren

Ga naar de pagina Instellingen van de NIO-app of tik op Account > Accountinstellingen in de linkerbovenhoek van het middendisplay en voer vervolgens het gebarenwachtwoord van uw voertuig in om naar de pagina machtigingsbeheer te gaan.

U kunt een gebruiker machtigen en machtiging instellen door de gebruikersnaam van zijn/haar NIO-app in te voeren. Er kunnen maximaal negen gebruikers worden gemachtigd. Nadat u de machtiging van de gebruiker hebt ingesteld, tikt u op de profielfoto of gebruikersnaam om de informatie en machtigingsgegevens van de gebruiker (bijv. media, video, kluis) te bekijken. Als de huidige machtiging actief is, kunt u ook het bereik van gemachtigde toegang bewerken of de machtiging van de gebruiker uitschakelen. Een gemachtigde gebruiker heeft alleen toegang tot gemachtigde functies en kan geen machtiging beheren of de gastmodus instellen.

Als u het voertuig ontgrendelt met uw slimme sleutelhanger, logt het voertuig automatisch in op het account van de eigenaar.

Not 出于安全考虑,当被授权人正在行驶中, 停止授权需等被授权人停车并锁车后解除授权才可正式生效。

Als u om veiligheidsredenen de machtiging annuleert wanneer een gemachtigde gebruiker het voertuig bestuurt, wordt deze pas van kracht als de gemachtigde gebruiker stopt en het voertuig vergrendelt.

Not 若添加的被授权用户为蔚来账号用户时,则添加授权过程完成后授权即时生效;若添加的被授权用户为非蔚来账号用户时,需等此用户注册好蔚来账号后授权方可生效。

Als de geautoriseerde gebruiker een NIO-account heeft, wordt de autorisatie onmiddellijk van kracht nadat deze is voltooid. Als de geautoriseerde gebruiker geen NIO-account heeft, wordt de autorisatie pas van kracht nadat de gebruiker een NIO-account heeft aangemaakt.

Ontgrendelen door een gemachtigde gebruiker

Een gemachtigde gebruiker kan het voertuig ontgrendelen met behulp van zijn/haar NFC-sleutel of afstandsbediening in de NIO-app. Als u het account en de toegang van een gemachtigde gebruiker wilt bekijken, tikt u op zijn/haar profielfoto op het middendisplay.

 • NFC-ontgrendeling: Open de NFC-app op uw telefoon en plaats deze dicht bij de B-stijl aan de bestuurderszijde.

 • NIO-app op afstand ontgrendelen: Kies Mijn voertuig > deuren in de NIO-app.

Gastmodus

Als u het voertuig aan anderen wilt uitlenen door hun een slimme sleutelhanger te geven, tikt u op uw profielfoto op het middendisplay en kiest u gastmodus om uw privacy te beschermen (bijvoorbeeld navigatiegeschiedenis, contacten, video's, foto's). Alleen standaardfuncties zoals klimaatregeling, weer en navigatie (zonder toegang tot geschiedenis of favorieten) zijn beschikbaar voor gasten.

Als de gastmodus is ingeschakeld, toont het voertuig de functies die exclusief zijn voor de gastmodus nadat de voertuiggebruiker het voertuig heeft ontgrendeld en betreden met behulp van de slimme sleutel. Om de gastmodus te verlaten, voert u het gebarenwachtwoord van het voertuig in.

Voorzichtigheid 仅在非驾驶状态可设置访客模式若钥匙绑定车主账户而您未设置访客模式,用户使用此钥匙进入车辆后将自动登录车主账户,并以车主权限操作车辆。
 1. U kunt de gastmodus alleen instellen als het voertuig stilstaat.

 2. Als een slimme sleutelhanger is gekoppeld aan het account van de eigenaar en uw voertuig zich niet in de gastmodus bevindt, logt het voertuig automatisch in op het account van de eigenaar wanneer een gebruiker het voertuig met een slimme sleutelhanger ontgrendelt.

Servicemachtiging

U of een gemachtigde gebruiker kan een serviceaanvraag naar NIO sturen via de NIO-app. NIO beheert en machtigt servicespecialisten om tijdelijk toegang te krijgen tot het voertuig en de gevraagde service uit te voeren (bijv. One Click for Power). NIO haalt de machtiging op nadat de service is voltooid.

Na het verkrijgen van machtiging kunnen servicespecialisten het voertuig ontgrendelen met behulp van een NFC-sleutel binnen een bepaald tijdsbestek en gemachtigde functies gebruiken. Het middendisplay toont de accountinformatie van de gemachtigde servicespecialist en de gemachtigde functies die voor hen beschikbaar zijn. Gemachtigde servicespecialisten kunnen de machtiging niet beheren, de gastmodus instellen, het voertuig aan een sleutelhanger koppelen of van account wisselen.

Voorzichtigheid 服务结束后车门及尾门应该全部上锁,如果没有上锁则手机 APP将通知您,提醒您及时进行上锁。

Zodra de service is afgerond, moeten alle portieren en de kofferbakklep worden vergrendeld. Als een portier of de kofferbakklep niet op slot is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via de NIO-app.

Stoelgeheugen bestuurder

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Positie instellen > Bestuurdersstoel > Positiegeheugen om de instellingen aan te passen. De bestuurdersstoel, het stuur, de zijspiegels en de HUD-hoogte worden automatisch aangepast aan de voorkeursinstellingen van u of een door u gemachtigde gebruiker die zijn opgeslagen in het bijbehorende account. Nadat u de stoelpositie en rugleuning hebt aangepast, gaat u naar Stoelgeheugen bestuurder en kiest u Rijden, Alternatief of Relaxen om de instellingen aan te passen en op te slaan in het bijbehorende gebruikersaccount.

Wanneer u het voertuig hebt ontgrendeld en op de bestuurdersstoel bent gaan zitten (met gesloten bestuurdersportier), kunt u de nieuwste instellingen voor de bestuurdersstoel ophalen door op de startpagina naar rechts te vegen om Snelle toegang te openen. U kunt ook naar Stoelgeheugen bestuurder gaan en daar Rijden, Alternatief, Ontspannen of Overige selecteren.

Als u of een gemachtigde gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig de instellingen handmatig aanpast (bijv. de positie van de bestuurdersstoel), kunt u het pictogram van de betreffende stoel op het middendisplay ingedrukt houden om de instellingen bij te werken. De bestaande instellingen worden dan overschreven in het betreffende account.

Waarschuwing 车辆行驶中禁止调节座椅位置,防止发生意外事故。

Verstel tijdens het rijden de positie van de stoel niet. Dat zou kunnen leiden tot een ongeval.

Voorzichtigheid 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Voordat u het geheugen van de bestuurdersstoel opstart, moet u ervoor zorgen dat het voertuig zich in een veilige omgeving in de parkeerstand bevindt, de stoel en het stuur vrij zijn van obstakels en de achterbank onbezet is. Verlaag ook de zithoogte en zet de hoofdsteun in de laagste stand om beschadiging van de hemelbekleding te voorkomen.

 • Bedien tijdens het rijden geen knoppen op de geheugeninterface op het middendisplay om de bestuurdersstoel, het stuur of de zijspiegels te verstellen en houd rekening met uw veiligheid.

Stuurgeheugen

U kunt naar Instellingen gaan vanaf de onderkant van het middendisplay en tikken op Positieaanpassing >Bestuurdersstoel > Positiegeheugen om uw instellingen aan te passen. Nadat u het stuur hebt aangepast, gaat u naar Geheugen van de bestuurdersstoel en kiest u Rijden, Afwisselen of Relaxen om de instellingen aan te passen en op te slaan in het bijbehorende gebruikersaccount.

Na gezeten te hebben op de bestuurdersstoel (met gesloten bestuurdersportier), gaat u naar Geheugen van de bestuurdersstoel en kiest u Rijden, Afwisselen, Relaxen of Overig waarna het stuur zich automatisch aanpast aan de laatst opgeslagen instellingen in het overeenkomstige account.

Als u of een gemachtigde gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig de instellingen handmatig aanpast (bijv. de positie van het stuur), houdt u het bijbehorende positiepictogram op het middendisplay ingedrukt om de instellingen bij te werken, waardoor de bestaande instellingen worden overschreven naar het overeenkomstige account.

Waarschuwing 方向盘位置调节不当或坐姿不当会带来人身伤害,建议方向盘与胸部之间距离不小于25厘米。
 • Verstel tijdens het rijden de positie van de stoel niet. Dat zou kunnen leiden tot een ongeval.

 • Een onjuiste positie van het stuur of een verkeerde zitpositie kan leiden tot letsel. Zorg ervoor dat uw borstkas zich tenminste 25 centimeter van het stuur bevindt.

Voorzichtigheid 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Voordat u het geheugen van de bestuurdersstoel opstart, moet u ervoor zorgen dat het voertuig zich in een veilige omgeving in de parkeerstand bevindt, de stoel en het stuur vrij zijn van obstakels en de achterbank onbezet is. Verlaag ook de zithoogte en zet de hoofdsteun in de laagste stand om beschadiging van de hemelbekleding te voorkomen.

 • Bedien tijdens het rijden geen knoppen op de geheugeninterface op het middendisplay om de bestuurdersstoel, het stuur of de zijspiegels te verstellen en houd rekening met uw veiligheid.

Geheugen zijspiegels

U kunt naar Instellingen gaan vanaf de onderkant van het middendisplay en tikken op Verstelling >Bestuurdersstoel > Positiegeheugen om uw instellingen aan te passen. Nadat u de bestuurderskant of zijspiegel bijrijder hebt aangepast, gaat u naar Geheugen van de bestuurdersstoel en kiest u Rijden, Afwisselen of Relaxen om de instellingen aan te passen en op te slaan in het bijbehorende gebruikersaccount.

Na gezeten te hebben op de bestuurdersstoel (met gesloten bestuurdersportier), gaat u naar Geheugen van de bestuurdersstoel en kiest u Rijden, Afwisselen, Relaxen of Overig waarna de zijspiegels zich automatisch aanpassen aan de laatst opgeslagen instellingen in het overeenkomstige account.

Als u of een gemachtigde gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig de instellingen handmatig aanpast (bijv. de positie van de zijspiegels), houdt u het bijbehorende positiepictogram op het middendisplay ingedrukt om de instellingen bij te werken, waardoor de bestaande instellingen worden overschreven naar het overeenkomstige account.

Waarschuwing 车辆行驶中禁止调节外后视镜,防止发生意外事故

Verstel tijdens het rijden de zijspiegels niet. Dat zou kunnen leiden tot een ongeval.

Voorzichtigheid 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Voordat u het geheugen van de bestuurdersstoel opstart, moet u ervoor zorgen dat het voertuig zich in een veilige omgeving in de parkeerstand bevindt, de stoel en het stuur vrij zijn van obstakels en de achterbank onbezet is. Verlaag ook de zithoogte en zet de hoofdsteun in de laagste stand om beschadiging van de hemelbekleding te voorkomen.

 • Bedien tijdens het rijden geen knoppen op de geheugeninterface op het middendisplay om de bestuurdersstoel, het stuur of de zijspiegels te verstellen en houd rekening met uw veiligheid.

Wanneer het voertuig achteruit rijdt, kantelen de zijspiegels automatisch omlaag om een beter zicht te bieden tijdens achteruit parkeren. U kunt naar Instellingen gaan aan de linkerkant van de bedieningsbalk onder aan het middendisplay en tikken op Rijden > Automatisch kantelen in achteruit om deze functie te activeren. Wanneer de zijspiegels omlaag kantelen, kunt u deze verstellen. De nieuwe posities worden automatisch opgeslagen in het bijbehorende account (dit betekent dat u de instellingen op het middendisplay niet handmatig hoeft op te slaan). De zijspiegels kantelen automatisch naar de opgeslagen posities de volgende keer dat het voertuig ACHTERUIT rijdt. De zijspiegels keren terug naar de normale rijpositie wanneer het voertuig niet in de achteruit staat.

Voorzichtigheid 若在外后视镜自动下翻调整至保存位置的过程中,用户手动调整了外后视镜位置,则外后视镜自动调整过程中止,保存新的下翻位置到此用户账户下。

Als de zijspiegels automatisch naar een opgeslagen stand kantelen, stoppen deze met kantelen als u een zijspiegel handmatig bijstelt en slaan de nieuwe stand op in het bijbehorende account.

Geheugen van de Passagiersstoel

Als u het geheugen van de passagiersstoel voorin wilt instellen, schakelt u naar de parkeerstand, voert u Instellingen in vanaf de onderkant van het middendisplay en tikt u op Verstelling > voorpassagiersstoel > Positiegeheugen om uw instellingen aan te passen (standaardpositie kan niet worden aangepast). Nadat u de stoel hebt versteld, gaat u naar Geheugen van de Passagiersstoel en kiest u Rijden, Afwisselen of Relaxen om de instellingen aan te passen en op te slaan in het bijbehorende gebruikersaccount.

Als u de nieuwste instellingen voor de passagiersstoel wilt ophalen nadat u op de passagiersstoel voorin hebt gezeten, drukt u op het bijbehorende stoelpictogram op het middendisplay.

Als u of een gemachtigde gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig de voorpassagiersstoel handmatig aanpast, houdt u het bijbehorende stoelpictogram op het middendisplay ingedrukt om de instellingen bij te werken, waardoor de bestaande instellingen worden overschreven naar het overeenkomstige account.

Voorzichtigheid 进行副驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。

Voordat u het geheugen van de bestuurdersstoel opstart, moet u ervoor zorgen dat het voertuig zich in een veilige omgeving in de parkeerstand bevindt, de stoel vrij is van obstakels, de voetsteun opgeborgen en de achterbank onbezet is. Verlaag ook de zithoogte en zet de hoofdsteun in de laagste stand om beschadiging aan de hemelbekleding te voorkomen.

Afstelling bestuurdersstoel

Bestuurderstoel met knoppen verstellen

De bestuurderstoel heeft 14 verstelmogelijkheden, waaronder een 4-voudig verstelbare lendensteun en een 4-voudig elektrisch verstelbare hoofdsteun.

 1. Zittinglengte

  Druk deze knop voor- en achteruit om de zittinglengte tot 60 mm aan te passen.

 2. Zittinghoogte

  Om de zitting omhoog of omlaag te bewegen, drukt u de schakelaar in de overeenkomstige richting.

 3. De stoel verstellen

  Druk deze knop naar voren en naar achteren om de stoel naar voren of naar achteren te bewegen. De stoel kan maximaal 190 mm naar voren en maximaal 60 mm naar achteren worden verplaatst.

  Zithoogte

  Druk deze knop in het midden omhoog of omlaag om de zithoogte te verhogen of te verlagen.

 4. Hoekstand van de rugleuning

  Schuif deze knop naar voren of naar achteren om de rugleuning te verstellen. De rugleuning kan tot 70 graden worden neergelaten en is standaard ingesteld op 25 graden.

 5. Lendensteun

  Om de lendensteun te verstellen, drukt u op de overeenkomstige positie op de schakelaar.

Waarschuwing 在进行座椅调节(前后,高度,靠背等)前,请确认座椅和周围及后排儿童、乘员、宠物等的留有相对安全空间。避免后排儿童、乘员、宠物等产生挤压、碰等风险。
 • Voordat u de stoel verstelt (vooruit en achteruit, hoogte, rugleuning, enz.), moet u ervoor zorgen dat er voldoende veilige ruimte is voor de stoel en kinderen, inzittenden en huisdieren achterin om te voorkomen dat kinderen, inzittenden en huisdieren achterin bekneld raken.

 • Verstel de positie en hoofdsteun van de bestuurdersstoel wanneer het voertuig in de parkeerstand staat. Zitstand en andere aanpassingen kunnen tijdens het rijden veiligheidsrisico's veroorzaken.

 • Tijdens de stoelverstelling (vooruit en achteruit, hoogte, rugleuning, enz.), vermijd het plaatsen van uw handen of andere delen van het lichaam op het bewegingspad van de stoel om beknelling en botsen te voorkomen.

 • Zorg ervoor dat de stoel is vergrendeld na het verstellen van de stand.

 • Kinderen mogen de stoel niet verstellen vanwege risico op beknelling.

 • Wanneer Gemakkelijke toegang is ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat er voldoende veilige ruimte is voor kinderen, inzittenden en huisdieren voor- en achterin om beknelling of slagen door de stoel te voorkomen.

 • Start het voertuig niet voordat de Gemakkelijke toegang-functie op veilige wijze is afgerond. Elke handeling die daarvoor plaatsvindt kan ertoe leiden dat het voertuig de controle verliest en ongelukken veroorzaakt.

 • Het wordt aanbevolen om Gemakkelijke toegang uit te zetten als er vaak kinderen achterin zitten.

De stoel verstellen via het middendisplay

U kunt de afstelling van de bestuurdersstoel regelen via het middendisplay.

Tik op het middendisplay op de instellingenpagina voor de bestuurdersstoel. Tik op de pijlen voor Positie, Rugleuning en Zitting om de stand van de bestuurdersstoel, de hoekstand van de rugleuning en de stand van de zitting aan te passen.

Het middendisplay geeft vijf standen weer: Rijden, Ontspannen, Uitstappen en twee Alternatieve standen. Elke stand moet afzonderlijk worden ingesteld.

De standen opslaan:

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Positie instellen > Bestuurdersstoel om de stand van de bestuurdersstoel in te stellen. Als u de stand de eerste keer instelt, doet u dat met de stoelknoppen op het middendisplay. Er kunnen meerdere voorkeuzestanden worden ingesteld. Selecteer Rijden/Ontspannen/Uitstappen/Alternatief. De instellingen worden vervolgens automatisch opgeslagen in het bijbehorende gebruikersaccount. Om een stand aan te passen, houdt u deze ingedrukt om te resetten zodra de stoel zich in de gewenste stand bevindt.

Correcte zithouding van de bestuurder

Om voor uw veiligheid mogelijke risico's te minimaliseren kunt u de stoel als volgt verstellen:

 • Beweeg de stoel naar voren of naar achteren in de juiste stand en zorg ervoor dat het gaspedaal en het rempedaal gemakkelijk kunnen worden ingetrapt.

 • Stel de rugleuning van de stoel in een geschikte stand met rechte rugleuning en zorg ervoor dat de rug perfect wordt gesteund door de rugleuning en dat de rugleuninghoek niet te groot is.

 • Stel de stoel in op een geschikte hoogte voor het comfortabel vasthouden van het stuur.

 • Stel het stuur bij en zorg voor een speling van ten minste 25 cm tussen de borstkas van de bestuurder en het stuur.

 • Stel de hoofdsteun bij en zorg ervoor dat het midden van de hoofdsteun en de ogen van de bestuurder zich op hetzelfde niveau bevinden.

 • Plaats het diagonale gedeelte van de veiligheidsgordel tussen de nek en schouder. Span het onderste deel van de riem aan rondom de heup (niet de buik).

Waarschuwing Do not use seat cover of any kind or modify the seat surface by yourself. Seat covers or modified seat surfaces may cover up the airbags in the seat, thus minimizing protection for the driver and passengers, with a higher risk of injury.
 • Gebruik geen enkel type stoelhoes en pas het zitoppervlak niet zelf aan. Stoelhoezen of aanpassing van de zitting of rugleuning kunnen de airbags in de stoel bedekken, waardoor de bescherming voor de bestuurder en passagiers wordt beperkt en er een hoger risico op letsel is.

 • Plaats geen voorwerpen onder de stoel. Er kunnen veiligheidsrisico's zijn tijdens stoelverstelling, botsing of plotselinge acceleratie/vertraging.

 • Hang geen andere voorwerpen (zoals kleerhangers) aan de stoel of hoofdsteun. Bij een botsing, plotselinge versnelling of vertraging kunnen dergelijke voorwerpen het risico op letsel vergroten.

 • Elke zitplaats mag tijdens het rijden slechts door één inzittende worden bezet. Baby's of kinderen mogen geen zitplaats en veiligheidsgordel delen met een volwassene of op de schoot van een volwassene zitten. Bij een botsing, plotselinge versnelling of vertraging kunnen dergelijke houdingen een veiligheidsrisico vormen en letsel veroorzaken voor inzittenden, baby's en kinderen.

 • Hoofdsteunen van de zitplaatsen voor en achter mogen niet worden verwisseld, anders zijn de hoofdsteunen mogelijk niet op de juiste hoogte en stand instelbaar. Hierdoor wordt bij ongevallen of noodstops het risico op hoofd- en nekletsel verhoogd.

 • Een te ver achterover afgestelde rugleuning kan leiden tot ernstig letsel bij een botsing. Bepaal de juiste aanbevolen stoelstand voor u en uw medepassagier(s).

 • Personen met een verminderd pijngevoel door ziekte, leeftijd of andere aandoeningen moeten het temperatuurregelsysteem en de stoelverwarming zorgvuldig gebruiken om brandwonden bij lage temperaturen door langdurig gebruik te voorkomen.

Passagiersstoel verstellen

Bestuurderstoel met knoppen verstellen

De passagier kan de stoel aanpassen. De elektrisch verstelbare passagiersstoel is op 14 manieren instelbaar en heeft een op 4 manieren verstelbare lendensteun en op 4 manieren verstelbare hoofdsteun.

 1. Zittinglengte

  Druk deze knop voor- en achteruit om de zittinglengte tot 60 mm aan te passen.

 2. Zittinghoogte

  Druk deze knop omhoog en omlaag aan elke kant om de zitting omhoog of omlaag te bewegen.

 3. De stoel verstellen

  Druk deze knop naar voren en naar achteren om de stoel naar voren of naar achteren te bewegen. De stoel kan maximaal 190 mm naar voren en maximaal 60 mm naar achteren worden verplaatst.

  Zithoogte

  Druk deze knop in het midden omhoog of omlaag om de zithoogte te verhogen of te verlagen.

 4. Hoekstand van de rugleuning

  Duw het bovenste einde van deze knop voor- en achteruit om de helling van de rugsteun aan te passen. De rugleuning kan tot 70 graden worden neergelaten en is standaard ingesteld op 25 graden.

 5. Lendensteun

  Om de lendensteun te verstellen, drukt u op de overeenkomstige positie op de schakelaar.

Waarschuwing 在进行座椅调节(前后,高度,靠背等)前,请确认座椅和周围及后排儿童、乘员、宠物等的留有相对安全空间。避免后排儿童、乘员、宠物等产生挤压、碰等风险。在车辆驻车状态下,进行乘客座椅位置、头枕等调节。车辆行驶过程中,进行座椅位置等相应调节,可能会引起安全风险。
 • Voordat u de stoel verstelt (vooruit en achteruit, hoogte, rugleuning, enz.), moet u ervoor zorgen dat er voldoende veilige ruimte is voor de stoel en kinderen, inzittenden en huisdieren achterin om te voorkomen dat kinderen, inzittenden en huisdieren achterin bekneld raken.

 • Pas de positie en hoofdsteun van de bestuurdersstoel aan wanneer het voertuig in de parkeerstand staat. Het verstellen van de stoel tijdens het rijden verhoogt de veiligheidsrisico's.

 • Vermijd tijdens de stoelverstelling (vooruit en achteruit, hoogte, rugleuning, enz.), het plaatsen van uw handen of andere delen van het lichaam op het bewegingspad van de stoel om beknelling en botsen te voorkomen.

 • Zorg ervoor dat de stoel is vergrendeld na het verstellen van de stand.

 • Kinderen mogen de stoel niet verstellen vanwege risico op beknelling.

 • Wanneer Gemakkelijke toegang is ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat er voldoende veilige ruimte is voor kinderen, inzittenden en huisdieren voor- en achterin om beknelling of botsingen door de stoel te voorkomen.

 • Start het voertuig niet voordat de Gemakkelijke toegang-functie op veilige wijze is afgerond. Elke handeling die eerder plaatsvindt kan ertoe leiden dat het voertuig de controle verliest en ongelukken veroorzaakt.

 • Het wordt aanbevolen om Gemakkelijke toegang uit te zetten als er vaak kinderen achterin zitten.

De stoel verstellen via het middendisplay

Passagiers kunnen de verstelling van de passagiersvoorstoel bedienen via het middendisplay.

Tik in het middendisplay op de pagina Stoelbediening van de passagier voorin. Tik op de pijlen voor Positie, Rugleuning en Zitting om de positie van de passagiersstoel, de hoek van de rugleuning en de stand van de zitting aan te passen.

Het middendisplay biedt vier posities: Standaard, Frequent, Ontspannen en Alternatief. Bij deze opties kan de Standaard positie niet gewijzigd worden en moeten de posities Frequent, Ontspannen en Alternatief apart ingesteld worden.

De standen opslaan:

 • Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Positie instellen > Passagiersvoorstoel om de stand van de passagiersstoel in te stellen Als u de stand de eerste keer instelt, doet u dat met de stoelknoppen op het middendisplay. Er kunnen meerdere voorkeuzestanden worden ingesteld. Selecteer Frequent/Ontspannen/Alternatief. De instellingen worden vervolgens automatisch opgeslagen in het bijbehorende gebruikersaccount. Om een stand aan te passen, houdt u deze ingedrukt om te resetten zodra de stoel zich in de gewenste stand bevindt.

 • Veeg van links naar rechts op de startpagina op het middendisplay om de pagina Snelle instellingen te openen en tik op Aanpassing passagiersstoel in de pagina om de aanpassing passagiersvoorstoel rechtstreeks te openen. De aanpasmethode is zoals hierboven beschreven.

De stoelverstelling bedienen via het display achter

Passagiers achterin kunnen de verstelling van de passagiersvoorstoel bedienen via het display achter.

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het display achter om de pagina Snelle instellingen te openen. Er zijn twee knoppen voorzien: Achterin premium en passagiersvoorstoel resetten.

 • Achterin premium: Beweeg de passagiersvoorstoel naar de Achterin Premium-stand.

 • Passagiersstoel vooraan resetten: Zet de passagiersvoorstoel weer op de Standaard stand.

Juiste zithouding van de voorpassagier

Om voor uw veiligheid mogelijke risico's te minimaliseren kunt u de stoel als volgt verstellen:

 • Beweeg de stoel vooruit of achteruit naar de gepaste positie en zet beide voeten voor de stoel.

 • Stel de rugleuning van de stoel in een geschikte stand met rechte rugleuning en zorg ervoor dat de rug perfect wordt gesteund door de rugleuning en dat de rugleuninghoek niet te groot is.

 • Stel de hoofdsteun van de stoel in en zorg ervoor dat het midden van de hoofdsteun en de ogen van de inzittende zich op hetzelfde niveau bevinden.

 • Plaats het diagonale gedeelte van de veiligheidsgordel tussen de nek en schouder. Span het onderste deel van de riem aan rondom de heup (niet de buik).

Waarschuwing Do not use seat cover of any kind or modify the seat surface by yourself. Seat covers or modified seat surfaces may cover up the airbags in the seat, thus minimizing protection for the driver and passengers, with a higher risk of injury.
 • Gebruik geen enkel type stoelhoes en pas het zitoppervlak niet zelf aan. Stoelhoezen of aanpassing van de zitting of rugleuning kunnen de airbags in de stoel bedekken, waardoor de bescherming voor de bestuurder en passagiers wordt beperkt en er een hoger risico op letsel is.

 • Plaats geen voorwerpen onder de stoel. Er kunnen veiligheidsrisico's zijn tijdens stoelverstelling, botsing of plotselinge acceleratie/vertraging.

 • Hang geen andere voorwerpen (zoals kleerhangers) aan de stoel of hoofdsteun. Bij een botsing, plotselinge versnelling of vertraging kunnen dergelijke voorwerpen het risico op letsel vergroten.

 • Elke zitplaats mag tijdens het rijden slechts door één inzittende worden bezet. Baby's of kinderen mogen geen zitplaats en veiligheidsgordel delen met een volwassene of op de schoot van een volwassene zitten. Bij een botsing, plotselinge versnelling of vertraging kunnen dergelijke houdingen een veiligheidsrisico vormen en letsel veroorzaken voor inzittenden, baby's en kinderen.

 • Hoofdsteunen van de zitplaatsen voor en achter mogen niet worden verwisseld, anders zijn de hoofdsteunen mogelijk niet op de juiste hoogte en stand instelbaar. Hierdoor wordt bij ongevallen of noodstops het risico op hoofd- en nekletsel verhoogd.

 • Een te ver achterover afgestelde rugleuning kan leiden tot ernstig letsel bij een botsing. Bepaal de juiste aanbevolen stoelstand voor u en uw medepassagier(s).

 • Personen met een verminderd pijngevoel door ziekte, leeftijd of andere aandoeningen moeten het temperatuurregelsysteem en de stoelverwarming zorgvuldig gebruiken om brandwonden bij lage temperaturen door langdurig gebruik te voorkomen.

Waarschuwing The front passenger shall not:

De passagier voorin mag niet:

Afstelling zitplaats achter

Om de lendensteun te verstellen, drukt u op de overeenkomstige positie op de schakelaar.

Juiste zithouding voor achterpassagiers

Om voor uw veiligheid mogelijke risico's te minimaliseren kunt u de stoel als volgt verstellen:

 • Stel de hoofdsteun van de stoel in en zorg ervoor dat het midden van de hoofdsteun en de ogen van de inzittende zich op hetzelfde niveau bevinden.

 • Zet beide voeten voor de achterzitplaats.

 • Plaats het diagonale deel van de veiligheidsgordel tussen nek en schouders en trek het onderste deel van de gordel rond de heup (niet rond de buik).

 • Wanneer er kinderen meerijden, moeten geschikte kinderzitjes gebruikt worden om ze veilig te houden. Raadpleeg het deel over kinderzitjes voor meer informatie.

Achterin premium

Open de instellingen via de onderkant van het centraal scherm, tik op Aanpassing positie > Passagiersstoel voorin > Achterin premium en de passagiersstoel voorin gaat naar de meest vooruitgeschoven positie.

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm achterin om de pagina Snelle instellingen te openen. Tik op Achterin premium en de passagiersstoel voorin zal naar de meest vooruitgeschoven positie gaan; tik op Passagiersstoel voorin resetten en de passagiersstoel voorin zal terug op de standaardpositie worden gezet.

Aanpassing hoofdsteun

Aanpassing voorste hoofdsteun

 1. Aanpassing hoogte hoofdsteun

  Druk om de hoogte van de hoofdsteun aan te passen op de rechterknop ① onder de hoofdsteun. De hoofdsteun is op 4 manieren aan te passen langs een verticale as. Als de hoofdsteun naar een gewenste hoogte is verplaatst, zult u een 'klik' horen en zal de hoofdsteun vaststaan op deze positie.

  Kantel om de hoofdsteun te verwijderen de stoel iets vooruit en zet daarna de hoofdsteun op de hoogste positie en druk tegelijkertijd op de knoppen ① en ② aan beide kanten en trek de hoofdsteun omlaag.

 2. Aanpassing zijkant hoofdsteun

  Beide kanten van de hoofdsteun kunnen handmatig aangepast worden naar het midden toe.

Aanpassing hoofdsteun achter

 1. Aanpassing hoogte hoofdsteun

  Druk om de hoogte van de hoofdsteun aan te passen op de rechterknop onder de hoofdsteun. De hoofdsteun is op 4 manieren aan te passen langs een verticale as. Als de hoofdsteun naar een gewenste hoogte is verplaatst, zult u een 'klik' horen en zal de hoofdsteun vaststaan op deze positie.

 2. Aanpassing zijkant hoofdsteun

  Beide kanten van de hoofdsteun kunnen handmatig aangepast worden naar het midden toe.

Waarschuwing To provide the best protection, make sure the headrest is set to an appropriate height according to the occupant's height.
 • Om de beste bescherming te bieden, moet u ervoor zorgen dat de hoogte van de hoofdsteun is afgesteld op de lengte van de inzittende.

 • Gebruik de hoofdsteun niet wanneer deze in de laagste stand staat. Trek de hoofdsteun voor gebruik omhoog en controleer of deze in de gewenste stand vergrendeld is.

 • Stel de hoofdsteun van de stoel in en zorg ervoor dat het midden van de hoofdsteun en de ogen van de inzittende zich op hetzelfde niveau bevinden.

 • Rijd niet met het voertuig als de hoofdsteun verwijderd is! In geval van een botsing, plotselinge versnelling of vertraging bieden stoelen zonder hoofdsteunen mogelijk niet voldoende bescherming aan het hoofd, wat ernstige gevolgen kan hebben.

Stoelmassage

Lendenmassage is beschikbaar voor zowel de voor- als achterzitplaatsen en is standaard uitgeschakeld. Open onderin het middendisplay de pagina Comfort en tik op Stoelen > Massage om de gewenste massagemodus te selecteren (Modus 1, Modus 2, Modus 3, Modus 4 en Modus 5) en het massageniveau (Niveau 1 en Niveau 2) voor de betreffende zitplaats.
 • Modus 1: Catwalk

 • Modus 2: Rollend

 • Modus 3: Dynamisch

 • Modus 4: Taille

 • Modus 5: Bovenrug

 • Niveau 1: Laag

 • Niveau 2: Hoog

Schakel over naar de pagina Comfort stoel op het display achter om de massagemodus en het niveau te regelen voor de achterzitplaatsen.

Not 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位
 • Als deze functie aan staat, wordt het huidige niveau opgeslagen en wordt de functie uitgeschakeld wanneer de passagier de stoel gedurende meer dan 30 seconden verlaat;

 • Als iemand binnen 15 minuten na het vertrek van de passagier gaat zitten, wordt het eerder opgeslagen niveau hervat; Als er binnen 15 minuten niemand gaat zitten, blijft de functie uitgeschakeld.

Stoelverwarming

Verwarming is beschikbaar voor zowel de zitplaatsen voor als achter en is standaard uitgeschakeld. Tik onderin het middendisplay op Comfort en tik op Stoelen > Verwarming om de verwarming van de betreffende zitplaats in te schakelen en het verwarmingsniveau te selecteren. Stoelverwarming werkt op drie niveaus en zal het vooraf ingestelde niveau binnen 10 minuten bereiken en daarna deze temperatuur behouden.

Schakel over naar de pagina Comfort stoel op het display achter om de verwarming voor de achterzitplaatsen te bedienen.

Not 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位;若乘客离开后 15 分钟之内有人就座,则功能恢复至保存的挡位,若 15 分钟之内无人就座功能将保持关闭状态;因疾病或年龄等其他情况造成疼痛感知能力受限的人士,应当小心使用温度控制系统和座椅加热,避免长时间使用导致潜在的低温烫伤。
 • Als deze functie aan staat, wordt het huidige niveau opgeslagen en wordt de functie uitgeschakeld wanneer de passagier de stoel gedurende meer dan 30 seconden verlaat;

 • Als iemand binnen 15 minuten na het vertrek van de passagier gaat zitten, wordt het eerder opgeslagen niveau hervat; als er binnen 15 minuten niemand gaat zitten, blijft de functie uitgeschakeld;

 • Personen met een beperkte pijngewaarwording als gevolg van ziekte, leeftijd of andere aandoeningen moeten het temperatuurregelsysteem en de stoelverwarming zorgvuldig gebruiken om mogelijke brandwonden bij lage temperaturen als gevolg van langdurig gebruik te voorkomen.

Stoelventilatie

Ventilatie is beschikbaar voor zowel de zitplaatsen voor als achter. Tik onderin het middendisplay op Comfort en tik op Stoelen > Ventilatie om de ventilatie van de betreffende zitplaats in te schakelen en het ventilatieniveau te selecteren. Stoelventilatie werkt op drie niveaus.

Schakel over naar de pagina Comfort stoel op het display achter om de ventilatie voor de achterzitplaatsen te bedienen.

Not 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位
 • Als deze functie aan staat, wordt het huidige niveau opgeslagen en wordt de functie uitgeschakeld wanneer de passagier de stoel gedurende meer dan 30 seconden verlaat;

 • Als iemand binnen 15 minuten na het vertrek van de passagier gaat zitten, wordt het eerder opgeslagen niveau hervat; Als er binnen 15 minuten niemand gaat zitten, blijft de functie uitgeschakeld.

Ontspanning zitplaats achter

Voor de zitplaatsen achter is lendenontspanning beschikbaar. Tik onderin het middendisplay op Comfort en tik op Stoelen > Ontspanning om de gewenste massagemodus te selecteren (Modus 1, Modus 2 of Modus 3) voor de achterzitplaatsen.

 • Modus 1: massage bovenrug

 • Modus 2: lendenmassage

 • Modus 3: cyclische massage van onderrug tot taille

Schakel over naar de pagina Comfort zetel op het display achter om de ontspanningsmodus van de achterzitplaatsen te bedienen.

Na inschakeling duurt elke modus 20 minuten en stopt daarna automatisch.

Not 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位
 • Als deze functie aan staat, wordt het huidige niveau opgeslagen en wordt de functie uitgeschakeld wanneer de passagier de stoel gedurende meer dan 30 seconden verlaat;

 • Als iemand binnen 15 minuten na het vertrek van de passagier gaat zitten, wordt het eerder opgeslagen niveau hervat; Als er binnen 15 minuten niemand gaat zitten, blijft de functie uitgeschakeld.

Opbergruimte voorin

Het voertuig wordt geleverd diverse handige opbergruimten.

Waarschuwing 储物空间内禁止放置易燃、易爆、易飞溅的物品,储物时请盖紧盒盖。

Plaats nooit brandbare voorwerpen of vloeistoffen met een hoog risico op spatten in de kofferruimte. Sluit de klep altijd na het plaatsen van voorwerpen in de kofferruimte.

Opbergvakken bij de deur

Elke deur is voorzien van opbergvakken voor dranken of voorwerpen. Het is ook uitgerust met een opberglicht om de bijbehorende deur in het donker of als de positielichten branden te verlichten.

Kaarthouders

Elke zonneklep heeft een kaarthouder waarmee u kaarten zoals naamkaarten of tolkaarten kunt opslaan.

Bekerhouders

Uw voertuig heeft twee bekerhouders in de middenconsole.

Waarschuwing 请勿在杯托中放置未盖紧的热饮,以防车辆行进过程中烫伤。请勿使用易碎的杯具,车辆发生事故时易碎杯具会带来二次伤害。
 • Plaats geen warme dranken in een bekerhouder. Morsen kan het risico op letsel vergroten.

 • Plaats geen breekbare voorwerpen om letsel bij breuk uit te sluiten

Opbergruimte middenconsole

De open opbergruimte onder de middenconsole kan worden gebruikt voor tijdelijke opslag van niet-kritieke items. Er is een 12V-voeding aan de achterkant van deze zone voor het opladen van uw mobiele toestel.

Opbergruimte achter

Opbergvakken bij achterdeuren

Het voertuig biedt ook handige opbergruimte voor de achterbank. Elke deur is voorzien van opbergvakken voor dranken of voorwerpen. Het is ook uitgerust met een opberglicht om de bijbehorende deur in het donker of als de positielichten branden te verlichten.

Kleerhangers kunnen worden gebruikt om kleding op te hangen.

Waarschuwing 储物空间内禁止放置易燃、易爆、易飞溅的物品,储物时请盖紧盒盖。

Plaats nooit brandbare voorwerpen of vloeistoffen met een hoog risico op spatten in de kofferruimte. Sluit de klep altijd na het plaatsen van voorwerpen in de kofferruimte.

Middenarmsteun op de achterbank

Als niemand in het midden van de achterbank zit, trekt u de middelste armleuning in de rugleuning van de bank omlaag om gebruik te kunnen maken van de bekerhouders en de opbergruimte.

USB Type C-poorten in de opslagruimte kunnen worden gebruikt voor het opladen van mobiele toestellen.

Het kleine raam aan de achterkant van de middenarmsteun is verbonden met de kofferbak en kan worden gebruikt om plaats te bieden aan lange items zoals surfplanken.

Waarschuwing 车辆行驶过程中,避免在扶手放置重物、尖锐、易碎等物品。车辆发生碰撞、或急加减速情况下,物品飞出会增加人员受伤风险。
 • Plaats nooit brandbare voorwerpen of vloeistoffen met een hoog risico op spatten in de kofferruimte. Sluit de klep altijd na het plaatsen van voorwerpen in de kofferruimte.

 • Plaats bij het rijden geen zware, scherpe of breekbare voorwerpen op de armleuning. Bij een botsing, plotselinge versnelling of vertraging kunnen dergelijke voorwerpen het risico op letsel vergroten.

Centrale opbergkast

Opbergkastmodus

Standaard bevindt de centrale opbergkast zich in de opbergkastmodus. In deze modus is de centrale opbergkast niet vergrendeld en kan de klep worden geopend door op de knop aan weerszijden van de middenarmsteun te drukken:

 1. Opbergkastknop

  Druk op de knop (er is één knop aan de linkerkant en een aan de rechterkant) en til de klep op om items zoals mobiele telefoons, papieren handdoeken, enz. op te bergen.

 2. Opbergkastje USB Type C-poort (60W)

  Snelle interface, alleen voor het opladen van mobiele apparaten. Gegevensoverdracht wordt niet ondersteund.

 3. Opbergkastje USB Type A-poort (7,5 W)

  Interface met normale snelheid voor gegevensoverdracht, zoals het aansluiten van een USB-audiobron, het exporteren van DVR-video's of het aansluiten van microfoons. Hiermee kunt u ook mobiele apparaten opladen.

Kluismodus

Veeg naar rechts op de startpagina van het middendisplay om naar de pagina Snelle instellingen te gaan en tik op Kluis. Wanneer de Kluis voor de eerste keer wordt geactiveerd, verschijnt er een venster voor het instellen van het wachtwoord. Nadat het wachtwoord is bevestigd, wordt de Kluis-modus ingesteld.

Om de centrale opbergkast te openen, moet u het wachtwoord invoeren op het middendisplay en vervolgens de klep openen door op de knop aan weerszijden van de middelste armleuning te drukken.

Modusschakelaar

U kunt schakelen tussen de twee modi van de centrale opbergkast. Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Veiligheid > Opbergkast om tussen de twee modi te schakelen.

Opbergkastmodus > Kluis-modus:
 • De Kluis-pagina is toegevoegd.

 • Stel het wachtwoord in.

Kluis-modus > Opbergkastmodus:
 • Er komt een waarschuwingssignaal.

 • De instellingenpagina van de Kluis verdwijnt (wordt grijs weergegeven).

Kofferbak

U kunt uw eigendommen en bagage opbergen in de kofferbak.

Voorzichtigheid 存放液体物品时需注意密封保管,以免液体渗漏对车辆造成损坏。若发生渗漏,请及时清理。

Bij het opslaan van vloeistoffen in het voertuig moet u ervoor zorgen dat het reservoir goed is afgesloten. Morsen of lekken kunnen het voertuig beschadigen. Ruim bij morsen of lekkage de vloeistof zo snel mogelijk op.

12V-stopcontact in de kofferbak

Er is een 12V-stopcontact aan de linkerkant van de kofferbak en kan zo nodig accessoires van stroom voorzien.

Dakrek

De ET7 ondersteunt een op het dak gemonteerd rek met een maximum draagvermogen van 75 kg (inclusief het rek en de last).

Waarschuwing 车顶行李架的安装和使用请严格按照车顶行李架自带的说明书进行。
 • Monteer en gebruik de dakdrager strikt volgens de handleiding van de dakdrager.

 • Wanneer de dakdrager en de lading de maximale belasting overschrijden, kan dit leiden tot ernstige voertuigschade of lichamelijk letsel.

 • De lading moet gelijkmatig over de dakdrager worden verdeeld.

 • Controleer de dakdrager en de lading regelmatig om er zeker van te zijn dat ze goed zijn vastgezet om ernstige voertuigschade of persoonlijk letsel te voorkomen.

 • Wanneer de dakdrager zwaar belast is, vermijd dan heftige acceleratie, abrupt remmen of scherp draaien om eventuele ongelukken te voorkomen.

 • Het zwaartepunt van het voertuig verandert wanneer het dak wordt belast. Daarom mag de rijsnelheid niet hoger zijn dan de topsnelheid die is aangegeven in de handleiding van de dakdrager of 120 km/u (de laagste snelheid aanhouden).

Aanpassen stuurwiel

Om de positie van de zijspiegels aan te passen, opent u Instellingen onderaan op het centraal scherm, tik op Aanpassen positie > Aanpassen stuurwiel > Start en pas de positie aan met de knoppen op de rechterkant van het stuurwiel en tik op Klaar nadat de aanpassing voltooid is; of veeg naar rechts op de startpagina op het centraal scherm om de pagina Snelle instellingen te openen en tik op Aanpassen stuurwiel > Start.

De positie van het stuurwiel aanpassen met de rechterknoppen op het stuurwiel:

Gebruik de knop Omhoog om het stuurwiel omhoog te bewegen

Gebruik de knop Omlaag om het stuurwiel omlaag te bewegen

Gebruik de knop Links om het stuurwiel weg van de bestuurder te bewegen

Gebruik de knop Rechts om het stuurwiel naar de bestuurder toe te bewegen

Druk om naar de volgende positie te gaan

Ingedrukt houden om voortdurend te bewegen

Not 当用户手动关闭弹窗或由于层级冲突等因素导致被动关闭,右侧方控退出方向盘调节模式,转而恢复常规控制,比如接听电话,加减音量等。

Wanneer het pop-upvenster handmatig door de bestuurder wordt gesloten of passief wordt gesloten vanwege externe factoren, verlaten de rechter bedieningselementen op het stuur de aanpassingsmodus van het stuur en worden in plaats daarvan de reguliere bedieningselementen hervat, zoals het beantwoorden van telefoongesprekken en het verhogen of verlagen van het volume.

Waarschuwing 方向盘位置调节不当或坐姿不当会带来人身伤害,建议方向盘与胸部之间距离不小于25厘米。
 • Verstel tijdens het rijden de positie van de stoel niet. Dat zou kunnen leiden tot een ongeval.

 • Een onjuiste positie van het stuur of een verkeerde zitpositie kan leiden tot letsel. Zorg ervoor dat je borstkas zich tenminste 25 centimeter van het stuur bevindt.

Rechterknoppen op het stuurwiel

Aanpassen stuurwiel

Open Instellingen onderaan op het centraal scherm en tik op Aanpassen positie > Aanpassen stuurwielwiel > Start om de positie aan te passen met de rechterknoppen op het stuurwiel. Zie Aanpassen stuurwiel.

>

Aanpassen rechterzijspiegel

Open Instellingen onderaan op het centraal scherm en tik op Aanpassen positie > Aanpassen zijspiegel > Start om de positie aan te passen met de rechterknoppen op het stuurwiel. Zie Aanpassen zijspiegel.

Volume-aanpassing

In scenario's zoals het beantwoorden van oproepen, praten met NOMI en het afspelen van media, drukt u op de knoppen Omhoog en Omlaag om het volume aan te passen en houd u de knop Omlaag ingedrukt om het volume te dempen.

In andere scenario's waar het niet nodig is om het volume aan te passen, is er geen reactie wanneer u op de knop Omhoog drukt en deze ingedrukt houdt, maar u kunt op de knop Omlaag drukken om het volume te dempen.

Druk, indien gedempt, op de knop Omhoog om het dempen ongedaan te maken.

Een speciale functie activeren

Houd de middelste knop op de rechterkant van het stuurwiel ingedrukt om uw speciale functie te activeren. Deze functie is standaard NOMI maar kan op de pagina Instellingen worden gewijzigd in een speciale functie.

Realtime bediening tijdens taken

Wanneer een herinnering voor een oproep wordt weergegeven, kunt u op de linker- of rechterknop drukken om de oproep te beantwoorden of te weigeren en op de middelste knop drukken om te bevestigen.

Menu wijzigen

U kunt de modus Wijzigen openen door de linker- of rechterknop ingedrukt te houden en op de linker- en rechterknoppen drukken in de modus Wijzigen om de volgorde van menu-items te wijzigen.

Als u op de middelste knop drukt of de linker- of rechterknoppen 3 seconden niet gebruikt, wordt het huidige menu automatisch geselecteerd en wordt de modus Wijzigen afgesloten.

Bedieningen binnen het menu

Wanneer het instrumentenpaneel het menu Media/Derde partij-software, Geschat bereik, Bereik en Verbruik weergeeft, kunt u de linker-, middelste rechterknoppen op de rechterkant van het stuurwiel gebruiken voor algemene bediening van de media/derde partij-software.

Als het menu Media/Derde partij-software Media weergeeft, druk dan op de linkerknop om het vorige nummer af te spelen, op de rechterknop om het volgende nummer af te spelen en op de middelste knop om af te spelen/te pauzeren.

Als het menu Media/Derde partij-software Karaoke weergeeft, druk dan op de linkerknop om te herhalen, op de rechterknop om het volgende nummer af te spelen en op de middelste knop om af te spelen/te pauzeren.

Wanneer het instrumentenpaneel het menu Team Trip weergeeft, druk dan om de middelste knop om op te nemen/te verzenden.

Linkerknoppen op het stuur

Aanpassen linkerzijspiegel

Open Instellingen onderaan op het centraal scherm en tik op Aanpassen positie > Aanpassen zijspiegel > Start om de positie aan te passen met de linkerknoppen op het stuur. Zie Aanpassen zijspiegel.

Bestuurdersassistentie aanpassen

Middelste knop: Bestuurdersassistentie activeren of deactiveren

Knop omhoog: De rijsnelheid verhogen

Knop omlaag: De rijsnelheid verlagen

Knop rechts: De volgafstand vergroten

Knop links: De volgafstand verkleinen

Druk op de knop Omhoog of Omlaag om de rijsnelheid te wijzigen met +/-5 km/u en houd de knop Omhoog of Omlaag ingedrukt om de rijsnelheid voortdurend te wijzigen met +/-1 km/u.

Druk op de knop Links of Rechts om de volgafstand te wijzigen met -/+ 1 niveau; de maximum volgafstand is Niveau 1 en de maximum volgafstand is Niveau 5.

Stuurwielverwarming

Schakel de stuurwielverwarming in bij koud weer om te genieten van een comfortabele rijervaring. Ga voor het inschakelen naar de pagina Comfort via de bedieningsbalk onderaan het centraal scherm en tik op Stoelen > Verwarming > Stuurwielverwarming. Het stuurwiel warmt geleidelijk op en zal binnen 10 minuten een comfortabele temperatuur bereiken en daarna op deze temperatuur blijven.

Tweeknops-reboot op het stuurwiel

Als het scherm van het middendisplay blijft hangen, niet reageert of anderszins abnormaal is, start u het voertuigsysteem opnieuw op om de problemen op te lossen.

Bediening van Tweeknops-reboot op het stuurwiel:
 1. Schakel de alarmknipperlichten in;

 2. Parkeer het voertuig in een veilige omgeving en schakel naar PARK;

 3. Houd de toets Rechts, links van het stuur, en de toets Omlaag, rechts van het stuur, gelijktijdig gedurende ongeveer 8 seconden ingedrukt;

 4. Wacht ongeveer 30 seconden. Alle schermen lichten op en het systeem treedt weer in werking.

Neem onmiddellijk contact op met NIO als het probleem zich blijft voordoen.

Voorzichtigheid 车辆双键重启必须在驻车状态,请确保车辆停靠在安全区域;
 • Het voertuig moet in PARK staan om Tweeknops-reboot te kunnen gebruiken. Zorg ervoor dat het voertuig in een veilige omgeving is geparkeerd;

 • Het is ten strengste verboden om Tweeknops-reboot te gebruiken terwijl het voertuig rijdt;

 • Houd de alarmknipperlichten ingeschakeld, terwijl het voertuigsysteem opnieuw wordt opgestart;

 • Voer Tweeknops-reboot niet uit terwijl de software van het voertuig wordt bijgewerkt;

 • Tijdens het herstarten kunnen de statusweergave van het voertuig, de veiligheidswaarschuwing, het beeld van de surround-weergave, de kaartinterface en andere informatie niet worden bekeken;

 • Als de normale werking van het scherm na Tweeknops-reboot niet wordt hervat, kunt u proberen het voertuig te vergrendelen en het voertuig in de slaapstand te zetten. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met NIO.

USB-poorten

Er zijn vier USB-poorten beschikbaar in het voertuig, met inbegrip van één type A (7,5 W) poort en drie type C (60 W) poorten.

Posities:
 • Middelste opbergruimte: één type A (7,5 W) poort en één type C (60 W) poort.

 • Display achter: één type C (60 W) poort.

 • Armsteun middenachter: één type C (60 W) poort.

12V stopcontacten

Er zijn twee 12V stopcontacten beschikbaar in het voertuig.

Posities:
 • Achter de opslagruimte in de middensconsole

 • Aan de linkerkant van de zijdeur

Zijspiegels verstellen

Ga naar Instellingen vanaf de onderkant van het middendisplay, tik op Verstelling > zijspiegel verstellen > Start, verstel de positie met de knoppen op het stuur en tik op Einde zodra u klaar bent met verstellen; of veeg vanaf de linkerkant van de startpagina op het middendisplay naar rechts om naar de pagina Snelle instellingen te gaan en tik op Zijspiegel verstellen > Start.

De linkerknoppen op het stuur worden gebruikt om de linkerzijspiegel te verstellen en de rechterknoppen op het stuur worden gebruikt om de rechterzijspiegel te verstellen.

Verstelmethode:

Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om de zijspiegels omhoog en omlaag te bewegen

Gebruik de linker- en rechterknoppen om de zijspiegels links- en rechtsom te bewegen

Druk hierop om naar de volgende positie te bewegen; ingedrukt houden om continu te bewegen

Waarschuwing 车辆行驶中禁止调节外后视镜,防止发生意外事故

Verstel tijdens het rijden de zijspiegels niet. Dat zou kunnen leiden tot een ongeval.

Zijspiegels in- en uitklappen

Om de functie voor automatisch in/uitklappen van de zijspiegel in te stellen, ga naar Instellingen vanaf de onderkant van het middendisplay en tik op Rijden > Automatisch inklappen bij vergrendelen.

Nadat het voertuig van buitenaf is vergrendeld, worden de zijspiegels automatisch ingeklapt. De volgende keer dat de bestuurder op de bestuurdersstoel gaat zitten (met gesloten bestuurdersdeur en ingetrapt rempedaal), zullen de zijspiegels automatisch uitklappen.

Als het voertuig op lage snelheid (minder dan 40 km/u) op een smalle weg rijdt, kunt u de zijspiegels handmatig inklappen door op de pagina Instellingen op Rijden > zijspiegel in/uitklappen te tikken en de zijspiegels worden automatisch uitgeklapt bij een snelheid hoger dan 40 km/u.

Om de weg duidelijk te zien bij het achteruitrijden, kunt u de functie Automatisch kantelen bij achteruitrijden inschakelen.

Zijspiegelverwarming

De zijspiegels zijn uitgerust met een verwarmingsfunctie om regen snel te laten opdrogen en sneeuw snel te laten smelten en opdrogen.

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Rijden > Zijspiegelverwarming als u de verwarmingsfunctie handmatig wilt inschakelen.

De zijspiegelverwarming wordt na 60 minuten automatisch uitgeschakeld. U kunt deze ook handmatig uitschakelen via het middendisplay.

Automatische zijspiegelverwarming

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Rijdenom de automatische zijspiegelverwarming in te schakelen. Als voorruitwissers op regenachtige dagen worden ingeschakeld, wordt de zijspiegelverwarming automatisch ingeschakeld om beslaan te voorkomen.

Automatisch dimmen achteruitkijkspiegel en zijspiegels

Ga naar Instellingen aan de onderkant van het middendisplay en tik op Rijden > achteruitkijkspiegel en zijspiegel automatisch dimmen om de functie voor automatisch dimmen van de achteruitkijkspiegel en de zijspiegels aan te zetten.

Door de achteruitkijkspiegel en zijspiegels automatisch te dimmen wordt de schittering van koplampen van achterliggers verminderd.

Not 车辆为 R 挡及前阅读灯开启时防炫目功能不可用。

De functie voor automatisch dimmen is niet beschikbaar wanneer het voertuig achteruit rijdt en de leeslampen voor zijn ingeschakeld.

Klimaatregeling voorin

Klimaatregelbalk

U kunt de temperatuur en luchtverdeling binnen het voertuig aanpassen via de klimaatregelbalk onderin het middendisplay.

 1. Start

  Tik om terug te keren naar de startpagina.

 2. Instellingen

  Tik om Instellingen te openen.

 3. Luchtcirculatie

  Geeft de huidige luchtcirculatiemodus weer. Tik om te schakelen tussen Recirculatiemodus , Automatische circulatiemodus en Frisse-luchtmodus .

  Als Automatische circulatiemodus is ingeschakeld en de buitenlucht sterk is vervuild, schakelt het voertuig automatisch over van de Frisse-luchtmodus naar de Recirculatiemodus om een optimale luchtkwaliteit in het voertuig te verzekeren.

 4. Temperatuur bestuurderskant

  Geeft de beoogde temperatuur aan de bestuurderskant weer. Tik om het klimaatregelpaneel te openen.

  Veeg naar links of rechts om de temperatuur aan bestuurderskant aan te passen tussen 15 – 31 graden Celsius.

  Tik op de pijl om de temperatuur aan te passen in stappen van 0,5 graad.

  Tik op Sync om de instellingen van de temperatuur voor de passagiersvoorstoel en de achterzitplaatsen gelijk te stellen. Om synchronisatie van de temperatuur te stoppen, past u de temperatuur van de passagiersvoorstoel of de zitplaatsen achter handmatig aan via het middendisplay.

 5. Aanpassing klimaatregeling en ventilatortoerental

  Geeft de aan/uit-status van de klimaatregeling weer. Tik om het klimaatregelpaneel uit te klappen of samen te vouwen.

  Druk en veeg om het toerental van de ventilator voorin aan te passen van niveau 0-8. Op niveau 0 is de klimaatregeling van het volledige voertuig uitgeschakeld.

 6. Temperatuur passagierskant

  Geeft de beoogde temperatuur aan de passagierskant weer. Tik om het klimaatregelpaneel te openen.

  Veeg naar links of rechts om de temperatuur aan de passagierskant aan te passen tussen 15-31 graden Celsius.

  Tik op de pijl om de temperatuur aan te passen in stappen van 0,5 graad.

 7. Voorruit ontdooien/ontwasemen

  Wanneer de functie voorruit ontdooien/ontwasemen is ingeschakeld, wordt de Handmatige modus (A/C) op dat moment ook ingeschakeld. De luchtcirculatiemodus wordt Blazen op voorruit en de luchtcirculatie wordt overgeschakeld naar Automatische circulatiemodus.

  Wanneer de buitenkant van de voorruit beslaat, wordt aanbevolen om de ruitenwissers en de AUTO-modus van de klimaatregeling in te schakelen. Wanneer de binnenkant van de voorruit beslaat, wordt aanbevolen om de functie ontwasemen voorruit in te schakelen. Als de voorruit niet meer beslagen is, schakelt u de AUTO-modus van de klimaatregeling en Automatisch ontwasemen in.

  Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Comfort binnen > Automatisch ontwasemen. De functie vooruit ontwasemen wordt automatisch ingeschakeld als de voorruit binnenin beslaat.

 8. App-center

  Apps op het middendisplay

 9. Volume-aanpassing

  De standaardwaarde voor het volume is 50%. Tik op het pictogram en veeg naar links om het volume aan te passen.

  Tik en houd vast om te dempen en tik en houd opnieuw vast om het volume opnieuw op het oorspronkelijke niveau te zetten.

Bedieningspaneel klimaatregeling voorin

Om de temperaturen voorin en achterin aan te passen, tikt u op het pictogram temperatuur of klimaatregeling op de klimaatbalk om het bedieningspaneel van de klimaatregeling te openen.

 1. De klimaatregeling voorin in- en uitschakelen

  Tik op de aan-/uitknop om de klimaatregeling voorin in te schakelen.

  Tik een tweede keer om de klimaatregeling voorin uit te schakelen. In dat geval wordt ook de klimaatregeling achterin uitgeschakeld.

 2. Handmatige modus (A/C)

  Tik om de Handmatige modus (A/C) in te schakelen. In dit geval kunt u het ventilatortoerental en de temperatuur voor koeling of verwarming handmatig aanpassen.

  Als u deze uitschakelt, schakelt het voertuig over naar de Verse luchtmodus.

 3. Maximale koelmodus

  Tik om de maximuminstelling voor koeling in te schakelen. Als de Handmatige modus (A/C) ook ingeschakeld is, schakelt het voertuig automatisch over naar de Recirculatiemodus met het ventilatortoerental ingesteld op het hoogste niveau en de luchtverdeling ingesteld op Blazen op het gezicht.

  Tik een tweede keer om de maximale koelmodus uit te schakelen en de airconditioning opnieuw op de vorige instelling te zetten.

 4. Maximale verwarmingsmodus

  Tik om de maximuminstelling voor verwarming in te schakelen. Als ook de Handmatige modus (A/C) is ingeschakeld, schakelt het voertuig automatisch over naar de Recirculatiemodus met het ventilatortoerental ingesteld op het hoogste niveau en de luchtverdeling ingesteld op Blazen op de voeten.

  Tik een tweede keer om de maximale verwarmingsmodus uit te schakelen en de airconditioning opnieuw op de vorige instelling te zetten.

 5. Voorruit ontdooien/ontwasemen

  Wanneer de functie voorruit ontdooien/ontwasemen is ingeschakeld, wordt de Handmatige modus (A/C) op dat moment ook ingeschakeld. De luchtcirculatiemodus wordt Blazen op voorruit en de luchtcirculatie wordt overgeschakeld naar Automatische circulatiemodus.

  Wanneer de buitenkant van de voorruit beslaat, wordt aanbevolen om de ruitenwissers en de AUTO-modus van de klimaatregeling in te schakelen. Wanneer de binnenkant van de voorruit beslaat, wordt aanbevolen om de functie ontwasemen voorruit in te schakelen. Als de voorruit niet meer beslagen is, schakelt u de AUTO-modus van de klimaatregeling en Automatisch ontwasemen in.

  Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Comfort binnen > Automatisch ontwasemen en stel de gevoeligheid in. De functie vooruit ontwasemen wordt automatisch ingeschakeld als de voorruit binnenin beslaat.

 6. Achterruitverwarming

  Tik om de achterruit te verwarmen. Deze functie schakelt automatisch uit na 15 minuten.

 7. Ventilatiemodus

  Uit: De ventilatieopeningen voor de bestuurder staan dicht. U kunt de vier ventilatieopeningen voorin niet tegelijkertijd sluiten.

  Vrij: De hoek van de twee ventilatieopeningen voor de bestuurder kan afzonderlijk worden aangepast.

  In evenwicht: De hoeken van de twee ventilatieopeningen voor de bestuurder zijn symmetrisch.

  Kantelen: De ventilatieopeningen kantelen omhoog en omlaag en naar links en rechts.

 8. Ventilatortoerental voorin

  Tik op het pictogram '+' of '-' om het ventilatortoerental voorin aan te passen. De ventilatieopeningen voorin werken op acht snelheidsniveaus.

 9. AUTO

  Tik om de modus AUTO in te schakelen. Deze past automatisch de temperatuur, ventilatortoerental, luchtverdeling en luchtcirculatie voor de voor- en achterzitplaatsen aan, overeenkomstig de temperatuur die u instelt.

  Tik een tweede keer om de modus AUTO uit te schakelen. De airconditioningstatus blijft ongewijzigd.

 10. Luchtverdeling

  Gebruikers kunnen kiezen uit zeven luchtverdelingsmodi: Lucht op de voorruit, lucht op het gezicht, lucht op de voeten, lucht op gezicht en voeten, lucht op voeten en voorruit, lucht op gezicht en voorruit en lucht op voorruit, gezicht en voeten.

  Pictogram

  Luchtverdeling

  Lucht op de voorruit

  Als deze functie wordt gebruikt met een hoog ventilatortoerental, wordt de voorruit snel ontwasemd in koude en vochtige weersomstandigheden.

  Blazen op het gezicht

  Verwarmt of koelt het voertuig voorin.

  Blazen op voeten

  Verwarmt of koelt het gedeelte van de voeten.

  Lucht op gezicht en voeten

  Regelt de temperatuur in het voertuig voorin inclusief het gedeelte van de voeten tot een comfortabele waarde.

  Lucht op voeten en voorruit

  Ontdooit de voorruit terwijl het gedeelte van de voeten wordt verwarmd of gekoeld.

  Lucht op gezicht en voorruit

  Ontdooit de voorruit terwijl het voertuig voorin wordt verwarmd of gekoeld.

  Lucht op voorruit, gezicht en voeten

  Ontdooit de voorruit terwijl het voertuig voorin en het gedeelte van de voeten wordt geregeld tot een comfortabele temperatuur.

Aanpassing ventilatieopening voorin

De ventilatieopeningen voorin bevinden zich onder de voorruit en op en onder het instrumentenpaneel.

 1. Ventilatieopeningen voorruit

 2. Ventilatieopeningen op gezichtsniveau

 3. Ventilatieopeningen op voetniveau

De ventilatieopeningen op het instrumentenpaneel voorin kunnen als volgt worden aangepast:

Tik in het middendisplay op het gedeelte voor de ventilatieopeningen en veeg omhoog en omlaag om de verticale hoek te regelen en naar links en rechts om de horizontale hoek te regelen.

In de modus Vrij kunt u in het middendisplay twee keer op een ventilatieopening tikken om de bijbehorende ventilatieopening te sluiten. Er moet echter ten minste één ventilatieopening open blijven.

Tips voor het gebruiken van airconditioning

 • Houd de grille vrij van belemmeringen (zoals bladeren, sneeuw).

 • Als het voertuig is geparkeerd bij extreem warm weer, schakel de airconditioning dan in en open tegelijkertijd de vensters om het voertuig snel te koelen.

Klimaatregeling achterin

Bedieningspaneel klimaatregeling achterin

Er is een bedieningspaneel voor klimaatregeling beschikbaar op het display achter, zodat passagiers achterin de temperatuur en het ventilatortoerental kunnen aanpassen.

 1. De klimaatregeling in- en uitschakelen

  Tik om de bediening van de klimaatregeling voorin en achterin in- of uit te schakelen.

 2. Schakelaar achterin

  Tik om de klimaatregeling achterin in- of uit te schakelen.

 3. Ventilatiemodi achterin

  Uit: De ventilatieopeningen achterin staan dicht. U kunt beide ventilatieopeningen achterin tegelijkertijd sluiten.

  Vrij: De hoek van de twee ventilatieopeningen kan afzonderlijk worden aangepast.

  Kantelen: De ventilatieopeningen achterin kantelen omhoog en omlaag en naar links en rechts.

 4. Weergave temperatuur achterin

  Geeft de beoogde temperatuur achterin weer. Tik om het temperatuurbedieningspaneel te openen.

  Druk op de temperatuurwaarde en veeg naar links en rechts om de temperatuur aan te passen, binnen een bereik van 15-31℃.

 5. Blazen op het gezicht

  Verwarmt of koelt achterin in het voertuig.

 6. AUTO

  Druk op de knop om de AUTO-modus in te schakelen, waarbij de temperatuur, het ventilatortoerental en de luchtverdeling achterin in het voertuig automatisch worden aangepast overeenkomstig de temperatuur die u instelt.

  Tik een tweede keer om de modus AUTO uit te schakelen. De airconditioningstatus blijft ongewijzigd.

 7. Blazen op voeten

  Verwarmt of koelt het voetengedeelte voor passagiers achterin.

 8. Ventilatortoerental achterin

  Tik op het pictogram '+' of '-' om het ventilatortoerental achterin aan te passen. De ventilatieopeningen achterin werken op zes snelheidsniveaus.

Het display achter biedt de passagiers achterin de mogelijkheid om het klimaat te regelen.

Aanpassing ventilatieopeningen achterin

De ventilatieopeningen achterin bevinden zich onderaan het bedieningspaneel achterin en onder de bestuurders- en passagiersstoelen voorin.

 1. Ventilatieopeningen achterin op gezichtsniveau

 2. Ventilatieopeningen achterin op voetniveau

De ventilatieopeningen achterin kunnen als volgt worden aangepast:

Druk op het gedeelte van de ventilatieopening op het middendisplay of achterdisplay en veeg omhoog en omlaag om de verticale hoek te regelen en naar links en rechts om de horizontale hoek te regelen.

In de modus Vrij, kunt u twee keer op het scherm op een ventilatieopening tikken om de overeenstemmende ventilatieopening te sluiten. Er moet echter ten minste één ventilatieopening open blijven.

Luchtzuivering

Luchtzuiveringsmodi

U kunt de huidige luchtkwaliteit in het interieur aflezen in de rechterbovenhoek van het middendisplay; daar kunt u ook een luchtzuiveringsmodus kiezen:

 • UIT: Luchtzuivering uitschakelen

 • AUTO: Het voertuig de ventilatorsnelheid automatisch laten aanpassen aan de concentratie PM2.5 in het interieur.

 • STIL: De lucht in de auto zuiveren met een lage ventilatorsnelheid

Ionisator

Om de luchtkwaliteit in het voertuig verder te verbeteren door middel van ionisatie, gaat u naar Instellingen onderaan op het middendisplay en tikt u op Comfort binnen > Ionisator.

A/C Geurverwijdering

Bij warm weer kan er, wanneer het voertuig in PARK staat en de airconditioning in werking is, condens in het klimaatregelingsysteem achterblijven. Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Comfort binnen > A/C Geurverwijdering. Als u uitstapt en de auto vergrendelt, controleert het systeem of er nog water in het klimaatregelingsysteem is achtergebleven. Zo ja, dan zal de ventilator automatisch op vol vermogen worden ingeschakeld om het vocht in de verdamper en het luchtkanaal te verwijderen en de groei van bacteriën in de vochtige omgeving te beperken.

U kunt kiezen uit twee modi, Standaard (de ventilator blijft ongeveer drie minuten werken) en Sterk (de ventilator blijft ongeveer twintig minuten werken).

Deze functie kan in bepaalde omgevingen wat energie verbruiken. Plan uw trip goed of schakel deze uit indien nodig.

Muziek

Tik op Media op de startpagina en selecteer uw gewenste radio of dienst voor muziekstreaming:

 • Kies Tidal Music om uw favoriete muziek te zoeken en af te spelen. U kunt om muziek te synchroniseren en nummers of albums toe te voegen aan Favorieten.

 • Kies Himalaya FM om af te spelen, in te schrijven voor en podcasts toe te voegen aan Favorieten. U kunt aanmelden op uw Himalaya-account om inhoud te synchroniseren.

 • Kies FM- of NIO-radio om radioprogramma's af te spelen en toe te voegen aan Favorieten.

 • Plaats een USB-station om muziek af te spelen.

 • Nadat u een mobiel apparaat via Bluetooth met het voertuig verbonden hebt, kunt u Bluetoothmuziek kiezen om muziek van het apparaat af te spelen.

Open voor het regelen van het mediumvolume Instellingen via de hoek links onderaan op het centraal scherm en tik op Geluid. Tik op Geluidsmodus om de geluidsprestaties binnen het voertuig in te stellen. Indien nodig (bijv. wanneer uw kind slaapt op de achterbank), kunt u ook Achterin dempen inschakelen.

Dolby Atmos for Cars biedt u een goed afgestemde, gebalanceerde geluidservaring en optimale luisterervaring, geoptimaliseerd voor de binnenomgeving van het voertuig, waardoor het voertuig een ideale luisterruimte wordt voor onderdompelende muziekervaringen met meer gelaagd en rijker geluid dan ooit voorheen. Gemaakt onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbel D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories, Inc. Confidential niet gepubliceerde werken. Auteursrecht 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Navigatie

Ga naar Navigatie op het centraal scherm om een route naar een locatie te selecteren. Als u al een routen het verzonden via de NIO-app, zal het centraal scherm de geselecteerde route automatisch weergegeven wanneer het ingeschakeld wordt.

Tik op om de navigatie-instellingen in te stellen, met inbegrip van voorkeursroute, spraaknavigatie en kaartweergave.

Foto's

Foto’s

In het voertuig kunt u NOMI vragen om u te helpen bij het maken van selfies. De gemaakte foto's of video's worden opgeslagen in de app Foto's op het centraal scherm en kunnen worden geëxporteerd via een USB-kabel.

Telefoon

U kunt bellen wanneer uw telefoon via Bluetooth met het voertuig is gekoppeld en u het voertuig toegang hebt gegeven tot uw telefooncontacten en recente oproepen. U kunt Telefoon openen via de startpagina of de toepassingslauncher.

Na synchronisatie van de contacten en recente oproepen van uw telefoon met het voertuig kunt u een contact of recente oproep selecteren of rechtstreeks een nummer kiezen om een oproep te plaatsen. Tijdens de oproep kunt u wisselen tussen de modus Privé en de modus Handenvrij.

Op de pagina Telefoon kunt u recente oproepen bekijken, overschakelen naar andere Bluetooth-telefoons of recente oproepen verbergen.

Verbinden met mobiele apparaten

U kunt het voertuig verbinden met een mobiel apparaat (zoals een telefoon, tablet) via Bluetooth of Hotspot en uw mobiel apparaat synchroniseren (zoals telefooncontacten, muziek) met het voertuig op het centraal scherm voor een optimale infotainmentervaring. Het mobiel apparaat wordt automatisch met uw voertuig gesynchroniseerd wanneer het de volgende keer wordt verbonden. Het is niet nodig om de verbinding opnieuw toe te staan.

Om uw mobiel apparaat via Bluetooth of Hotspot te verbinden, tikt u op het Bluetooth- of Hotspot-pictogram bovenaan het centraal scherm:
 1. Schakel Bluetooth of WLAN in op uw mobiel apparaat (zoals telefoon, tablet).

 2. Open Instellingen onderaan op het centraal scherm en tik op Verbinden om de Bluetooth- of Hotspotfunctie in te schakelen.

 3. Kies het mobiel apparaat dat u wil verbinden op het centraal scherm om het apparaat handmatig te koppelen.

Een andere manier is het verbinden van een mobiel apparaat via Bluetooth of Hotspot in één tik, door het op het draadloos laadkussen te plaatsen en onderstaande instructie te volgen (deze aanpak werkt slechts bij bepaalde telefoons):
 1. Schakel NFC en Bluetooth of WLAN in op uw telefoon.

 2. Plaats de telefoon op het draadloos laadkussen op de middensconsole.

 3. Open Instellingen onderaan op het centraal scherm en tik op Verbinden om de pagina Bluetooth of Hotspot te openen en kies 'Verbinding via NFC op telefoon'.

  Not 进行蓝牙或热点连接过程中请勿移开手机。

  Verwijder uw telefoon niet uit het Power Swap Station wanneer deze via Bluetooth of Hotspot met het voertuig is verbonden.

Draadloos opladen

U kunt een apparaat draadloos opladen door het op het draadloos oplaadkussen op de middenconsole te leggen.

Draadloos opladen is standaard ingeschakeld. U kunt Instellingen openen onderaan op het centraal scherm en tikken op Verbinden > Draadloos opladen om de functie uit te schakelen. De huidige instelling wordt opgeslagen op het account van de eigenaar van het voertuig of het account van de goedgekeurde gebruiker. De huidige laadstatus wordt weergegeven op het centraal scherm.

Als het draadloos oplaadkussen is ingenomen door een mobiel apparaat dat is verbonden verbinden via Bluetooth of NFC quick connect, stopt het opladen.

Onder de volgende omstandigheden stopt het opladen en zal het centraal scherm een statusmelding weergeven:
 • Laden voltooid.

 • Er treedt een fout op tijdens het laden. De laadspanning is bijvoorbeeld te hoog of te laag.

Voorzichtigheid When wireless charging is enabled, any metal object (e.g. metal key, coin, or NFC card) placed on the wireless charging pad will affect its charging efficiency. -NT2
 • Wanneer draadloos opladen is ingeschakeld, kan elk metalen voorwerp (zoals een sleutel, munt of NFC-kaart) dat op het draadloze Power Swap Station wordt geplaatst, de laadefficiëntie beïnvloeden of zelfs brandwonden veroorzaken.

 • Plaats bij draadloos opladen geen metalen voorwerpen, zoals munten en kaarten met chips/batterij, tussen de telefoon en de oplaadplaat. Gebruik geen telefoonhoesjes met metalen materialen, zoals die magnetisch opladen (MagSafe) ondersteunen.

 • Het is normaal dat de telefoon warm wordt na een lange oplaadperiode. Plaats geen volledig opgeladen toestel op de oplader. Dit kan oververhitting veroorzaken.

 • Laad niet twee of meer toestellen tegelijkertijd draadloos op.

NOMI

NOMI, NIO's AI-assistent in het voertuig, bevindt zich op het bovenste instrumentenpaneel. U en uw passagiers kunnen rechtstreeks communiceren met NOMI en bepaalde functies bedienen via spraakcommando's. NOMI is een persoonlijke assistent tijdens uw reis.

Wanneer u in het voertuig stapt (en het bestuurdersportier hebt gesloten of het rempedaal één keer hebt ingedrukt) wordt u door NOMI hartelijk begroet. Om bepaalde functies via NOMI te bedienen, zegt u het wekwoord ("Hallo, NOMI" als standaard) of drukt u op de spraakcommandoknop op de rechterkant van het stuurwiel om NOMI te wekken. Wanneer NOMI op uw oproep heeft gereageerd (bijvoorbeeld door "Ik ben hier" te zeggen), kunt u een opdracht geven. Wanneer een gesprek eindigt of een taak is voltooid, schakelt NOMI automatisch over naar de stand-bymodus. U kunt NOMI op ieder willekeurig moment wekken.

Als u het wekwoord wilt aanpassen, open dan Instellingen onder in het middendisplay en tik op NOMI > Wekwoord instellen. Het woord wordt dan opgeslagen in uw account en het wordt automatisch bijgewerkt wanneer u een volgende keer plaatsneemt in het voertuig. U moet "Hallo" toevoegen voor een wachtwoord met twee Chinese tekens; als het aangepast wekwoord bestaat uit twee of drie Chinese tekens, kunt u NOMI wekken door eenvoudigweg het woord te zeggen.

U kunt het voortgezet gesprek voor NOMI inschakelen door onderin het middendisplay naar Instellingen te gaan en te tikken op NOMI > Voortgezet gesprek. Als de functie is ingeschakeld en NOMI wordt gewekt door iemand in het voertuig, kan het gesprek binnen 20 seconden worden voortgezet zonder het wekwoord te gebruiken. Als een ander persoon in het voertuig met NOMI wil praten, kan deze persoon NOMI opnieuw activeren. Tik op Onderdompelend gesprek om de transcriptie van uw en NOMI's spraak te verbergen. Vertel NOMI hoe het gaat door te zeggen: "Ik wil feedback geven". NOMI neemt gedurende 30 seconden uw feedback op en stuurt deze naar ons team van productexperts, samen met de nodige informatie, met inbegrip van uw voertuig-ID, account-ID en het tijdstempel. De opname wordt na het aflopen van de timer verzonden.

Categorie

Functie (meer easter eggs binnenkort)

Aanbevolen commando's

Basisfuncties

NOMI wekken

Hallo, NOMI.

NOMI voorstellen

Wat kan je allemaal?

Een suggestie doen

Ik heb een suggestie.

Ik heb wat feedback voor je.

NOMI sluiten

Annuleren/sluiten/tot ziens.

Niet storen-modus (Indien ingeschakeld, spreekt NOMI niet spontaan maar reageert wel op uw verzoeken)

Niet storen aan.

Niet storen.

Niet storen uit.

Niet verslapen.

Wekken.

Media

Volume-aanpassing

Zet het volume voor muziek/media op het maximum.

Zet het volume op 60%/minimum/50%.

Dempen.

Muziek afspelen

Speel een nummer voor me.

Speel XXX.

Volgend nummer.

Lus enkel nummer/Afspeellijst herhalen/Willekeurig afspelen.

Voeg dit nummer toe aan Favorieten.

Ik wil niet naar nummers van XX luisteren.

Een nummer van USB afspelen.

Telefoon

Een oproep plaatsen

Bel XXX.

Een oproep beantwoorden

Beantwoorden/weigeren.

Entertainment

Een grap vertellen

Vertel me een grap.

Selfie

Een foto nemen.

Een andere foto nemen.

Navigatie

Naar een plaats navigeren

Ik heb navigatie nodig.

Ik moet opladen.

Ik heb honger.

Ik wil fonduen.

Route plannen

Nummer een.

Breng me naar de dichtstbijzijnde.

Route opnieuw berekenen.

Adres opslaan of toevoegen aan favorieten

Thuisadres bewerken.

Huidige locatie opslaan.

Kaartinstellingen wijzigen

Inzoomen op de kaart.

Overschakelen naar 2D-kaart.

Rijrichting boven.

Navigatie weergeven of beëindigen

Hoe ver nog naar het werk?

Hoe is het verkeer?

Navigatie beëindigen.

Navigatie stoppen.

Klimaatregeling

Temperatuur aanpassen

Stel de temperatuur (bestuurder/passagiers voorin/achterin) in op 26 graden Celsius.

Ventilatortoerental aanpassen

Zet de ventilator aan de bestuurderskant iets zachter.

Ventilator instellen op de hoogste stand.

Klimaatregeling in-/uitschakelen

Klimaatregeling (achterin) inschakelen.

AUTO-modus inschakelen.

Luchtverdeling en luchtcirculatie aanpassen

Blazen op gezicht, blazen op voeten, blazen op voorruit, blazen op voeten en voorruit, blazen op gezicht en voeten.

Ontdooien voorin/achterin (in-/uitschakelen).

Recirculatiemodus inschakelen.

Luchtzuivering

Luchtzuivering inschakelen.

Wat is het PM2.5-niveau binnen?

De luchtreiniger dempen.

Ruiten

Ruitbediening

Open/sluit de ruit(bestuurder/passagier voorin/linksachter/rechtsachter, allemaal).

De ruiten volledig openen.

De ruit 20% openen.

De ruiten achter op een kier zetten.

Zitplaatsen

Stoelventilatie

Zet de stoelventilatie (bestuurder/passagier voorin) aan.

De stoelventilatie wat lager zetten.

Stoelverwarming

Zet de stoelverwarming (bestuurder/passagier voor/linksachter/rechtsachter) aan.

De stoelverwarming wat hoger zetten.

Stoelmassage

Zet stoelmassage (bestuurder/passagier voorin) aan.

De intensiteit wat verhogen.

Stoelmassage instellen op niveau 3.

Stuurwiel

Stuurwielverwarming

Stuurwielverwarming inschakelen.

Verlichting

Sfeerverlichting

Sfeerverlichting inschakelen.

De kleur van de sfeerverlichting wijzigen.

Bedieningen op het middendisplay

Helderheid van het scherm aanpassen

Dim het middendisplay een beetje.

De helderheid verhogen tot het maximum.

Bluetooth/WLAN/Hotspot

In-/uitschakelen (Bluetooth/WLAN/Hotspot).

Toepassingen

Terugkeren naar bureaublad.

Ga naar Media/Telefoon/Navigatie/Muziek/Weer/Instellingen.

Waarschuwing NOMI 注意事项
 • Houd NOMI en de bijbehorende steun uit de buurt van vloeistoffen, zure of alkalische oplosmiddelen, vuil, vezels of magnetische materialen.

 • Demonteer of repareer NOMI en de steun niet.

 • Duw, trek of draai NOMI niet en belemmer de beweging ervan niet.

 • Probeer NOMI en de bijbehorende steun niet te verwijderen.

Comfortfuncties

Als het voertuig in PARK staat (zonder van buiten vergrendeld te zijn) en er niemand op de bestuurdersstoel zit, kunnen passagiers het voertuig nog altijd openen en bepaalde comfortfuncties gebruiken. De functie schakelt na 10 uur zonder handelingen automatisch uit. Om een comfortfunctie verder te gebruiken, opent u een deur, drukt u het rempedaal in of neemt u plaats op de bestuurdersstoel met de deur aan bestuurderskant dicht.

Comfortfuncties omvatten hoofdzakelijk:

 • Aanpassen stoel bestuurder/passagier

 • Aanpassen stuurwiel

 • Draadloos opladen

 • A/C-regeling voorin

 • Stoelmassage, -verwarming en -ventilatie

 • Stuurwielverwarming

 • Vensterbediening

 • Leesverlichting en sfeerverlichting

 • Entertainment en navigatie

 • NOMI

Intelligent geursysteem

Er is een geursysteem geleverd voor u en uw gezin. U kunt de gewenste geur kiezen om te genieten van een verfrissende en aangename ervaring tijdens het rijden.

Er wordt een verscheidenheid aan geuren aangeboden, waaronder Solar, Adventure en Haven. U kunt uw favoriete geurpatroon in de houder onder de middenconsole plaatsen en uw kunt de patroon vervangen naar wens.

Om de geurpatronen te plaatsen en vervangen:

 1. Verwijder het deksel van de geurpatroon, plaats de geurpatroon recht in de houder en druk daarna op de onderkant van de patroon.

  Voorzichtigheid 安装香氛瓶过程中请勿旋转香氛瓶。

  Ga niet draaien aan het geurpatroon tijdens het insteken ervan.

 2. Het patroon wordt op zijn plaats gehouden door een magneet in de houder.

 3. Wanneer het geurpatroon is geplaatst, meldt het voertuig dat het geursysteem beschikbaar is, waarbij de exacte geur van elk patroon wordt weergegeven op het centraal scherm.

 4. Om de geurpatroon te vervangen, houdt u de onderkant van de patroon vast met uw vingers en trekt u deze er voorzichtig uit.

Om het geursysteem in of uit te schakelen, de intensiteit van een geur te regelen of om een andere geur te kiezen, plaatst u de geurpatroon en veegt u naar rechts op de startpagina om Snelle toegang te openen en Geur te kiezen.

Waarschuwing 香氛警告
 • Houd het geurpatroon buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze deze per ongeluk doorslikken, omdat dit schadelijk kan zijn voor hun gezondheid.

 • Voorkom dat uw kind zijn vinger in de geurhouder steekt. Dit kan leiden tot letsel.

 • Omwille van uw veiligheid mag u het geurpatroon tijdens het rijden niet plaatsen of vervangen.

 • Zet het geursysteem onmiddellijk uit als één van de inzittenden hierdoor onwel wordt.

Voorzichtigheid 香氛注意
 • Controleer de vervaldatum voordat u het geurpatroon plaatst. De geur is een houdbaarheid van een jaar als de fles ongeopend blijft; nadat de fles is geopend, kan de geur maximaal drie maanden goed blijven. Stop met het gebruik van de geur en vervang deze zodra de houdbaarheidsdatum is bereikt.

 • Sommige geuren (bijv. Wild) hebben een stimulerende werking. Gebruik het alleen wanneer dat nodig is.

 • Wanneer u het geurpatroon vervangt, moet u uw handen schoon houden om ervoor te zorgen dat het geursysteem na vervanging normaal kan functioneren.

 • In elke geurhouder bevindt zich een magneet. Houd uw smartphone, tablet en eventueel andere elektronische toestellen uit de buurt van de houder om interferentie tussen elektronische apparaten en het geursysteem te voorkomen.

 • Er kunnen chemische reacties optreden tussen de geurstof en organische stoffen. Houd de keramische geur vast in de geurpatroon en uit de buurt van alle plastic onderdelen.

Not 香氛说明
 • De ervaring met het geursysteem kan variëren naargelang de binnentemperatuur, ventilatorsnelheid en de lichamelijke conditie van de gebruiker.

 • Koop alleen echte keramische geursticks en vermijd beschadiging van het geurpatroon om de kwaliteit ervan te garanderen.

 • Als het geurpatroon geen verbinding heeft gemaakt met het geursysteem na plaatsing ervan, probeert u het opnieuw.

Tide

Tide is een fysieke en psychologische gezondheidsapp die u helpt om te slapen, mediteren, ontspannen en geconcentreerd te blijven. Geïnspireerd op reizen, natuur en meditatie, biedt Tide een rijkdom aan audiobronnen zoals natuurgeluiden en meditatieoefeningen om u te helpen ontsnappen uit de jachtige wereld naar een stille vredige ruimte, waar u een tijdje kunt mediteren om uw geest te laten rusten en beter te slapen met minder angst en stress en tegelijkertijd geconcentreerd en rustig te blijven.

Tide biedt drie modi, namelijk Dutje, Meditatie en Ademen.

Dutje-modus

U en uw gezin kunnen indutten met de natuurgeluiden in het voertuig en wakker worden met een zacht alarm om een prachtige wereld te omhelzen.

U of uw bevoegde gebruikers kunnen de toepassingslauncher openen om de pagina Tide > Dutje te openen, waar geluidsscenario's en een alarmtijd voor het dutje kunnen worden ingesteld en onthouden voor het specifieke account.

 • Dutje volgens tijd: U kunt een wekker instellen om u te wekken op de ingestelde tijd. U kunt ook kiezen om het dutje voort te zetten of te beëindigen als het alarm afgaat.

 • Dutje volgens laden: Als het voertuig het DC-laadproces doorloopt, kunt u een batterijniveau instellen met een laadlimiet om een dutje te doen tot het ingestelde niveau bereikt wordt.

 • Meer instellingen worden aangeboden, met inbegrip van volumes en getimed afspelen van geluiden om te helpen slapen, geluiden en volumes van het alarm en het terugzetten van de stoel naar de oorspronkelijke stand op het einde van het dutje.

 • Geluidscenario's om te helpen slapen instellen.

Nadat het voertuig is overgeschakeld naar de Dutje-modus, zal de verlichting in het voertuig worden uitgeschakeld, met de vensters en deuren dicht en vergrendeld, zal de klimaatregeling automatisch worden ingesteld op een temperatuur die comfortabel is om een dutje te doen en zal de luchtreiniger automatisch worden ingeschakeld. Als u voorin zit, zal de stoel automatisch in de relaxstand worden gezet (indien eerder ingesteld) of de standaard stand. NOMI schakelt over naar de Niet storen-modus om een ontspannende omgeving voor u te creëren. Na het dutje herstelt het voertuig de instellingen van voor het dutje.

Voorzichtigheid 小憩模式-无长滑轨
 • Voordat u de dutmodus opent, moet u ervoor zorgen dat het voertuig in de parkeerstand staat en niet in de oplaadmodus.

 • Sluit alle portieren en de kofferbakklep voordat u de dutmodus start.

 • Een storing in de klimaatregeling kan het comfort tijdens het slapen in gevaar brengen.

 • Houd rekening met de ruimte voor inzittenden op de achterbank als u om te slapen de voorstoel naar achteren klapt.

 • Als het voertuig niet wordt opgeladen, zorg er dan voor dat de resterende actieradius niet minder dan 60 km is. Het tijdalarm wordt automatisch geactiveerd wanneer de resterende actieradius minder dan 30 km is en het laadalarm wordt automatisch geactiveerd wanneer de oplaadstekker wordt losgekoppeld of er een storing is tijdens het laden, om u eraan te herinneren het batterijniveau te controleren.

 • Het voertuig verlaat onder bepaalde omstandigheden automatisch de dutmodus, bijvoorbeeld wanneer het voertuig niet in de parkeerstand staat, de batterij oververhit kan raken, een software-update aan de gang is, het voertuig in de oplaadmodus staat, het voertuig is vergrendeld om te slapen, de klimaatregeling defect is of er wordt gewisseld van account. In dit geval kunnen de stoelen niet automatisch worden teruggezet in de originele stand.

Meditatie-modus

De meditatie-modus biedt een onderdompelende ervaring om uw geest wat rust te geven, zodat u uw innerlijke zelf en uw omgeving kunt voelen en uw fysieke en mentale uitputting kunt verlichten.

U of uw bevoegde gebruikers kunnen de toepassingslauncher openen om de pagina Tide > Meditatie te openen, waar geluidsscenario's en geluidsvolumes voor de meditatie kunnen worden ingesteld en opgeslagen voor het specifieke account.

Nadat het voertuig is overgeschakeld naar de Meditatie-modus, zal de verlichting in het voertuig worden uitgeschakeld, met de vensters en deuren dicht en vergrendeld, zal de klimaatregeling automatisch worden ingesteld op een temperatuur die comfortabel is om te mediteren en zal de luchtreiniger automatisch worden ingeschakeld. NOMI schakelt over naar de Niet storen-modus om een onderdompelende en stille omgeving voor u te creëren. Na het mediteren herstelt het voertuig de instellingen van voor de meditatie.

Voorzichtigheid 冥想与呼吸
 • Zorg ervoor dat het voertuig in de parkeerstand staat en niet in de Power Swap-modus.

 • Sluit alle portieren en het laadplatform voordat u omwille van de veiligheid de meditatiemodus start.

 • Als het voertuig niet wordt opgeladen, zorg er dan voor dat de resterende actieradius niet minder dan 30 km is.

 • Het voertuig verlaat onder bepaalde omstandigheden automatisch de huidige modus, bijvoorbeeld wanneer het voertuig niet in de parkeerstand staat, de accu een risico op ontsteking heeft, er een software-update aan de gang is, het voertuig in de oplaad-modus staat, het voertuig is vergrendeld en er van account wordt gewisseld.

Ademen-modus

De Ademen-modus helpt u te leren hoe u goed kunt ademen, uzelf kunt kalmeren en stress kunt verlichten.

U of uw bevoegde gebruikers kunnen de toepassingslauncher openen om de pagina Tide > Ademen te openen, waar ademscenario's en een achtergrondgeluidsscenario's en -volumes kunnen worden ingesteld en opgeslagen voor het specifieke account.

Voorzichtigheid 冥想与呼吸
 • Zorg ervoor dat het voertuig in de parkeerstand staat en niet in de Power Swap-modus.

 • Sluit alle portieren en het laadplatform voordat u omwille van de veiligheid de meditatiemodus start.

 • Als het voertuig niet wordt opgeladen, zorg er dan voor dat de resterende actieradius niet minder dan 30 km is.

 • Het voertuig verlaat onder bepaalde omstandigheden automatisch de huidige modus, bijvoorbeeld wanneer het voertuig niet in de parkeerstand staat, de accu een risico op ontsteking heeft, er een software-update aan de gang is, het voertuig in de oplaad-modus staat, het voertuig is vergrendeld en er van account wordt gewisseld.

Snelle toegang

U kunt tikken op Snelle toegang in de toepassingslauncher op het centraal scherm, om vrij toepassingen te combineren voor speciale scenario's of het Recht scherm openen om te genieten van een gepersonaliseerde en geautomatiseerde intelligente ervaring via de aanbevolen Snelle toegang-sjablonen.

Acties die speciale snelkoppelingen ondersteunen omvatten: tijd, media, weer, comfort binnen, rijden, opladen, deuren, vensters, zetels, verlichting, systeeminstellingen en toepassingen en andere gebruikelijke instellingen. U kunt speciale scenario's ook delen met vrienden.

Indicatielampjes instrumentenpaneel

Neem onmiddellijk contact op met NIO als de volgende lampjes een afwijking aangeven.

Pictogram

Opmerking

Automatisch grootlicht

Grootlicht

Geremd houden

Positieverlichting

Dimlicht

Mistlampen voor

Voertuig is gereed

Richtingaanwijzer links

Richtingaanwijzer rechts

Mistlampen achter

IJs/sneeuw op de weg

Geluid voetgangerswaarschuwing uit

Storing remsysteem

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) ingeschakeld/defect

Accu bijna leeg

Herinnering snelheidslimiet of storing in snelheidslimietsmodus

Status verbinding met aanhanger

Storing in slimme koplampen

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) uit

Storing/start zelftest Geavanceerd bestuurdersbewakingssysteem (ADMS)

Geen gezicht herkend door Geavanceerd bestuurdersbewakingssysteem (ADMS)

Waarschuwing en assistentie bij verlaten rijstrook (LDW) uit

Waarschuwing voor te hoge snelheid uit

Beperkt vermogen

ABS-fout

Waarschuwing bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

Hoofdstroomschakelaar hoogspanningsaccu

Autonome noodrem (AEB)/Waarschuwing frontale botsing (FCW) uit/storing

Handen-aan-het-stuur-waarschuwing

Laadkabel aangesloten

Elektrische parkeerrem (EPB)

Status Geavanceerd bestuurdersmonitoringsysteem (ADMS)

Storing in aandrijfsysteem

Storing in elektrische parkeerrem (EPB)

Waarschuwing veiligheidsgordels

Storing airbag

Storing aandrijfmotor

Storing opladen van 12V-accu

Storing hoogspanningsaccu

Oververhitting hoogspanningsaccu

Storing in elektrische aansluiting aanhanger

Storing in Dodehoekdetectie (BSD) en Rijstrookhulp (LCA)

Storing in Waarschuwing Kruisend verkeer voor (CTA-F)/Kruisend verkeer achter met remmen (RCTA-B)

Storing in Rijondersteuning

Storing Snelheidslimiet

Storing in Geavanceerde Gecombineerde Parkeerhulp zonder Schakelen (S-APA met combinatie)

Storing in Waarschuwing en assistentie bij verlaten rijstrook (LDW)

Bedieningen op het middendisplay

Bedieningen op het middendisplay voor

Wanneer u of een bevoegde gebruiker zich aanmeldt, biedt het middendisplay toegang tot diverse en aangepaste bronnen, zoals muziek, navigatie, radio, enz. U kunt uw favoriete bron ook personaliseren en opslaan op uw account. Het voertuig laadt automatisch opgeslagen bron wanneer u zich de volgende keer aanmeldt. Wanneer u van account wisselt, geeft het voertuig gepersonaliseerde bronnen weer die op het betreffend account zijn opgeslagen.

U kunt de gewenste functies openen (zoals media, navigatie) via de startpagina. De volgende functies zijn beschikbaar op het middendisplay:

 1. Informatiebalk

  Geeft waarschuwingen, meldingen en waarschuwingspictogrammen, enz. weer.

 2. Functiemenu kaartstijl

  Ingedrukt houden om te wisselen tussen verschillende functiekaarten, zoals Muziek en Weer.

 3. Start

  Druk op deze knop of knijp vijf vingers samen op een willekeurige pagina op het middendisplay om terug te keren naar de startpagina.

 4. Voertuiginstellingen

  Stelt de vaak gebruikte functies van het voertuig in.

  U kunt op de startpagina ook naar rechts vegen om de pagina Snelle toegang te openen, waar u vaak gebruikte functies en snelkoppelingen kunt aanpassen.

 5. Klimaat- en comfortregeling

  Stelt de instellingen voor klimaat, stoelen en comfort snel in.

 6. Toepassingslauncher

  U kunt hier verschillende toepassingen selecteren, zoals Weer, Foto's, enz.

 7. Volume-instellingen

  Stelt het systeem- en mediavolume snel in.

Bedieningen op het display achter

U kunt functies en media met betrekking tot de achterzitplaatsen bedienen via het display achter. De volgende functies zijn beschikbaar op het display achter:

 • Veeg horizontaal naar links en rechts of veeg naar links en rechts langs de rand om te wisselen tussen verschillende voertuigfuncties, zoals Klimaat, Stoelcomfort, Omgevingsverlichting, Geur, enz.

 • Veeg omlaag langs de bovenste rand van het scherm om de pagina Snelle toegang te openen, waar u de displayverlichting, het volume en de schermbeveiliging kunt instellen.

 • Veeg omhoog langs de onderste rand van het scherm om de pagina Media te openen, waar u de momenteel afgespeelde media kunt bedienen.

Gegevensrecorder gebeurtenissen (EDR)

Het voertuig is uitgerust met een Gegevensrecorder gebeurtenissen. De Gegevensrecorder gebeurtenissen wordt voornamelijk gebruik om gegevens op te slaan van bepaalde ongevallen of aan ongevallen gelijkaardige situaties, zoals het activeren van een airbag of het raken van een obstakel op de weg. Zulke gegevens kunnen helpen om de werking van voertuigsystemen te begrijpen.

De Gegevensrecorder gebeurtenissen in dit voertuig, kan tijdelijk of permanent technische gegevens over de voertuigstatus, gebeurtenissen en fouten opslaan. Deze technische gegevens omvatten gewoonlijk de status van de volgende onderdelen, modules, systemen en omgevingen:
 • Statussen van het voertuig en zijn individuele onderdelen, zoals de snelheid, versnelling en het voertuigidentificatienummer.

 • Functionele statussen van belangrijke systeemonderdelen, zoals gespen van veiligheidsriemen.

 • Voertuigreacties onder speciale rijomstandigheden, zoals het activeren van een airbag of interventie van het stabiliteitscontrolesysteem.

 • Gegevens voor een bepaalde periode en na een aanrijding, zoals remmen, versnellen, bediening van het stuur, tijdstip van het voorval, activering van beveiligingen van inzittenden en de status van veiligheidsgordels.

Zulke gegevens helpen om beter te begrijpen hoe aanrijdingen en letsels ontstaan.

Opmerking: De voertuigsnelheden die zijn opgenomen door de Gegevensrecorder gebeurtenissen, zijn afkomstig van de remregeleenheid.

Deze gegevens zijn alleen een natuurlijk attribuut voor het identificeren en herstellen van fouten en het optimaliseren van voertuigfuncties. Het kan niet worden gebruikt om bewegingen op de weg te reproduceren. Tijdens het uitvoeren van aan onderhoud gerelateerde taken, zoals reparatie en onderhoud, kunnen onderhoudspersoneel en fabrikanten deze technische gegevens lezen in het geheugen van gebeurtenissen en foutgegevens, met speciale diagnostische apparaten. Na het oplossen van problemen, verwijdert het systeem de gegevens in de geheugenopslag of blijft het deze overschrijven.

Tijdens het gebruiken van het voertuig, kunnen deze technische parameters en andere gegevens gerelateerd aan het voertuig, zoals ongevalsrecords, voertuigschade en bewijs (waar mogelijk de interventie van een specialist voor nodig is), gelezen worden via de diagnostische apparaten bij NIO.

Als de Gegevensrecorder gebeurtenissen niet voldoende ruimte heeft om een gebeurtenis op te nemen, zullen de huidige gebeurtenisgegevens ontgrendelde vorige gebeurtenisgegevens overschrijven in chronologische volgorde. Vergrendelde gebeurtenissen zullen niet worden overschreven door volgende gebeurtenissen.

Not NIO在未经车主允许的情况下不会将数据记录系统的信息透露给第三方人员使用。

NIO zal zonder uw toestemming geen informatie die in het systeem is opgenomen aan een derde partij bekendmaken.

Systeemupdate

Uw voertuig wordt geleverd met een upgradesysteem op afstand. Als het voertuig is verbonden met internet, kunt u Instellingen invoeren vanaf de knop van het middendisplay en tikken op Algemeen > Systeemupdate om de voertuigsysteemsoftware bij te werken. om uw voertuigsysteem up-to-date te houden. U ontvangt een melding wanneer er een software-update beschikbaar is. U kunt ervoor kiezen om de update onmiddellijk te starten of . Tijdens de update toont het middendisplay de tijd die nodig is om het proces te voltooien (naargelang de grootte van het updatepakket).

Voorzichtigheid 车辆在充电过程中时请勿执行系统升级。
 • Systeemupgrades zijn alleen beschikbaar wanneer het voertuig is ingelogd met het eigenaarsaccount.

 • Een systeemupgrade kan alleen worden gestart wanneer het voertuig in PARK staat (de versnellingspook is op P gezet) en verbonden is met internet.

 • Systeemupgrades verbruiken een bepaalde hoeveelheid energie. Voordat u een upgrade start, moet u ervoor zorgen dat de accu van het voertuig ten minste 20% opgeladen is en moet u uw reisplannen daarop afstemmen.

 • Als u een systeemupgrade start tijdens het opladen, stopt het voertuig automatisch met opladen. Wanneer de upgrade is voltooid, kunt u het opladen handmatig hervatten.

 • Tijdens een systeemupgrade zijn niet alle functies van het voertuig beschikbaar, behalve vergrendelen/ontgrendelen met de slimme sleuteltag. U kunt tijdens een systeemupgrade niet met het voertuig rijden.

 • Systeemupgrades kunnen nieuwe functies introduceren of wijzigingen aanbrengen in bestaande functies of in de manier waarop sommige functies werken. Lees na een upgrade de releaseopmerkingen zorgvuldig door voor meer informatie over nieuwe of bijgewerkte functies. Als u niet bekend bent met een functie in een systeemupdate, gebruik de functie dan met de nodige voorzichtigheid om letsel of materiële schade als gevolg van verkeerd gebruik te voorkomen.

 • Als de systeemupgrade niet start of niet succesvol is, neem dan onmiddellijk contact op met NIO.

 • Voer geen wijzigingen aan de onderdelen of de software van het voertuig uit zonder toestemming. Niet-naleving kan leiden tot letsel of materiële schade.

Alle instellingen resetten

Als u uw voertuig moet verkopen, kunt u alle inhoud en instellingen wissen door het openen van Instellingen onderaan het centraal scherm en te tikken op Algemeen > Alle instellingen resetten.

De volgende gegevens en instellingen zullen gewist worden, met inbegrip van voertuiginstellingen (zoals instellingen voor zetels, zijspiegels en klimaatregeling), rij-instellingen (zoals ADAS en rijmodus), NOMI-instellingen, systeeminstellingen (zoals tijd en datum), navigatie-instellingen, media-afspeellijsten en foto's en video's.

Voorzichtigheid 恢复出厂设置
 • Alleen de eigenaar van het voertuig kan alle instellingen resetten. De bewerking kan alleen worden uitgevoerd wanneer het voertuig wordt gestopt.

 • Bij het resetten van alle instellingen worden het instrumentenpaneel en het middendisplay zwart en knipperen ze. Ga niet in het voertuig rijden terwijl u het systeem reset. Dit kan leiden tot onvoorspelbare gevolgen.

 • Na het resetten wordt het voertuig hersteld naar de gedeactiveerde staat. U moet het voertuig opnieuw activeren om het te kunnen gebruiken.

 • Door te resetten worden al uw instellingen, toepassingsgegevens en alle inhoud, inclusief foto's en video's, die in het voertuig zijn opgeslagen, gewist. Het wordt aanbevolen om een back-up te maken van uw belangrijke bestanden voordat u gaat resetten. U kunt het album op het middendisplay openen, bestanden die u wilt bewaren selecteren en naar een USB-stick exporteren.

 • Bij het resetten worden uw persoonlijke gegevens die in de cloud zijn opgeslagen, zoals rijgewoonten, frequente navigatieadressen en muziekafspeellijsten, niet gewist.

Basisbediening

Het voertuig starten

Uw voertuig is klaar om mee te rijden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De bestuurder zit in de auto.

 2. Het bestuurdersportier is gesloten of het rempedaal wordt ingedrukt.

Als u in het voertuig zit, kunt u het voertuig starten via een slimme sleuteltag, NFC-kaart of telefoon met NFC ingeschakeld.

Als u een NFC-kaart of telefoon met NFC ingeschakeld gebruikt, plaats de telefoon dan op het draadloos laadstation en houd de telefoon ontgrendeld. U kunt daarna een versnelling kiezen en uw voertuig starten.

Voorzichtigheid 使用NFC启动时,请确保手机或卡片钥匙处于无线充电面板处。

Wanneer u het voertuig start via een NFC-kaart, moet u ervoor zorgen dat uw telefoon of NFC-kaart op het draadloze Power Swap Station is gezet.

Voorzichtigheid 使用NFC钥匙功能时,手机必须开机,且处于解锁状态。因苹果公司未向第三方开放NFC权限,故暂不支持IOS系统。

Wanneer u een NFC-kaart gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw telefoon aan staat en ontgrendeld blijft.

Aangezien Apple Inc. derden geen toegang geeft tot NFC, wordt iOS momenteel niet ondersteund.

Voorzichtigheid 当发生碰撞时,撞击力会通过加速踏板传递至小腿,对人身造成伤害。为保护驾驶者安全,加速踏板设有断裂诱导槽,保护驾驶者腿部。 在意外情况下,当较大侧向外力作用时,由于诱导槽的设计,加速踏板可能会断裂。

Bij een aanrijding wordt de botskracht via het gaspedaal overgebracht op het onderbeen van de bestuurder, waardoor een persoonlijk letsel ontstaat. Daarom heeft het gaspedaal een breukbegrenzergroef om de benen en persoonlijke veiligheid van de bestuurder te beschermen.

In onverwachte situaties waarin een grote zijdelingse externe kracht op het voertuig wordt uitgeoefend, kan het gaspedaal breken als gevolg van het ontwerp van de begrenzergroef.

Versnellingen schakelen

Als u het rempedaal indrukt en het voertuig in DRIVE of REVERSE zet, wordt op het digitaal instrumentenpaneel weergegeven om aan te geven dat het voertuig klaar is om te gaan rijden. Nadat u het voertuig in een versnelling hebt gezet, wordt de huidige versnelling weergegeven op het digitaal instrumentenpaneel. Anders zal het u er aan herinneren om de huidige versnelling te bevestigen.

Gebruik de keuzeknop voor de versnelling op het middendisplay om het voertuig in de volgende versnelling te zetten:
 • DRIVE (D): Voor normale rijmodus

 • REVERSE (R): Alleen wanneer het voertuig stilstaat

 • PARK (P): Wanneer het voertuig definitief geparkeerd is

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Geluiden > Schakelgeluid om de functie in of uit te schakelen.

U kunt in bepaalde omstandigheden schakelen naar NEUTRAL (N-versnelling), bijvoorbeeld wanneer het voertuig vooruit geduwd wordt of in een automatische wasstraat staat.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijden > Slepen/wassen-modus om NEUTRAL (N-versnelling) in te schakelen.

Voorzichtigheid 换挡后务必通过数字仪表确认挡位,如果数字仪表显示挡位和预期不一致,要重新确认挡位或重新换挡。

Bevestig na het schakelen altijd de versnelling op het digitale instrumentenpaneel. Als er iets niet klopt bij de weergegeven versnelling, bevestigt u dit nogmaals of schakelt u opnieuw.

Voorzichtigheid 只有在停车状态且踩下制动踏板时,才能挂入驻车挡(P挡)。

U kunt alleen naar PARKEREN schakelen als het voertuig stilstaat en het rempedaal wordt ingetrapt.

Waarschuwing 在离开车辆前或坡道上,请确保已挂入驻车挡(P挡)。如果没有任何挡位显示,则车辆可能会自行移动。

Voordat u het voertuig verlaat of op een helling stopt, moet u ervoor zorgen dat de versnelling in de parkeerstand wordt geschakeld. Als u de versnelling op het digitale instrumentenpaneel niet hebt bevestigd, kan het voertuig wegrollen.

Elektrische parkeerrem

Wanneer u naar PARK schakelt, zal de parkeerrem automatisch bekrachtigd worden. Nu wordt op het digitale instrumentenpaneel weergegeven om aan te geven dat de elektrische parkeerrem is ingeschakeld.

Als u het voertuig van buitenaf vergrendelt, zal de indicatie automatisch uitschakelen en worden het middendisplay en het instrumentenpaneel uitgeschakeld.

U kunt naar PARK schakelen als volgt:

 • Druk op de knop PARK naast de versnellingspook op de middenconsole.

 • Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijden > Elektrische parkeerrem om de knop voor parkeren te verschuiven.

Als op het digitaal instrumentenpaneel wordt weergegeven, werkt het remsysteem niet goed. Rijd dan voorzichtig en neem onmiddellijk contact op met NIO.

Waarschuwing 下车前务必确保爱车处于P 挡且电子驻车已启用,以免爱车移动导致伤害或损坏。

Controleer voordat u uit het voertuig stapt, of het voertuig in de P-stand staat en of de elektronische parkeerrem is geactiveerd, om te voorkomen dat het voertuig in beweging komt en letsel of schade kan veroorzaken.

Rijmodi

Er zijn vijf basisrijmodi beschikbaar in uw voertuig: Sport+, Sport, Comfort, Eco en Aangepast. Deze modi passen de versnelling, energieterugwinning, hoogte en stijfheid van de vering, stuurkracht en airconditioning aan.

Elke rijmodus zorgt voor andere rijprestaties en optimaliseert daardoor de rijervaring op basis van uw behoeften.

Sport+

Sport

Comfort

Eco

Aangepast

Acceleratie

3,8 seconden

5,9 seconden

7,9 seconden

9,9 seconden

3,8 seconden, 5,9 seconden, 7,9 seconden, 9,9 seconden of 12,9 seconden

Regeneratief remmen

Laag

Laag

Laag

Standaard

Standaard, laag of zeer laag

Hoogte van de vering

Laag

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard of laag

Vering

Hard

Medium

Zacht

Zacht

Stug, gemiddeld of zacht

Stuurkracht

Minimaal

Standaard

Comfort

Comfort

Minimaal, standaard, comfort

Klimaatregeling

Standaard

Standaard

Standaard

Eco

Standaard of Eco

Opmerking: de modi Sport+, Sport, Comfort en Eco zijn volledig aanpasbaar, uitgezonderd de acceleratieprestaties.

In de Eco-modus geeft het systeem prioriteit aan energie-efficiëntie. Dit resulteert in minder comfortabele airconditioning ten opzichte van andere modi. Stel de temperatuur zo nodig handmatig in op een hogere of lagere temperatuur.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijden > Rijmodus om een rijmodus te selecteren.

Scenariohulp

Sneeuwmodus

Tijdens het rijden op gladde wegen kunt u Sneeuwmodus inschakelen om de manier waarop uw voertuig bestuurd wordt te veranderen en slippen te voorkomen.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijden > Sneeuwmodus om de functie in of uit te schakelen.

U kunt overschakelen naar een normale rijmodus of opnieuw op Sneeuwmodus tikken om deze functie uit te schakelen.

Gemakkelijk doorkomen

Gemakkelijk doorkomen helpt tijdens het rijden op complexe wegen met gaten, harde bermen, sneeuwhopen e.d.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijden > Gemakkelijk doorkomen om de functie in of uit te schakelen.

Als deze functie is ingeschakeld, zal de rijhoogte van uw voertuig op maximaal gezet worden.

Gemakkelijk doorkomen zal automatisch gedeactiveerd worden in de volgende omstandigheden:

 • De snelheid is hoger dan 30 km/u.

 • De rijmodus wordt veranderd.

ECO+ modus

ECO+ modus vermindert het energieverbruik van het voertuig en verhoogt het bereik door optionele functies uit te schakelen en te voldoen aan de minimale rijbehoeften.

In de ECO+ modus is de maximumsnelheid van het voertuig beperkt, zijn de rijhulpsystemen tijdelijk niet beschikbaar en worden comfortfuncties zoals airconditioning en sfeerverlichting beperkt.

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden > ECO+ modus om de functie in of uit te schakelen.

U kunt overschakelen naar een normale rijmodus of opnieuw op ECO+ modus tikken om deze functie uit te schakelen.

Functie-instellingen

Geremd houden

Als het voertuig tijdelijk stil staat, kan Autohold de remmen blijven bekrachtigen wanneer u het rempedaal loslaat, om het voertuig stil te laten staan.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijden > Activering Autohold om de functie in de betreffende modus in te schakelen.

 • Activeren door volledig indrukken: U kunt de functie activeren door op het rempedaal te duwen om het voertuig te laten stoppen en het daarna lichtjes te lossen en opnieuw in te drukken.

 • Automatische activering: De functie wordt automatisch geactiveerd als u het voertuig volledig tot stilstand brengt door het rempedaal in te drukken.

Het pictogram wordt weergegeven op het digitaal instrumentenpaneel als de functie Autohold is geactiveerd. Druk, terwijl de functie geactiveerd is, op het gaspedaal of rempedaal om Autohold te deactiveren.

Voorzichtigheid 当车辆处于后退挡(R 挡)时,自动激活的驻车方式不生效。仍需使用深踩激活的方式驻车。

De hellingmodus wordt niet ingeschakeld wanneer het voertuig in de achteruit (R-versnelling) staat. U moet dan nog steeds activering door volledig indrukken gebruiken om te parkeren.

In geval van een noodgeval, zal fors op het rempedaal duwen Autohold activeren.

U kunt de functie ook activeren tijdens het remmen om het voertuig te stoppen op hellingen. In dit geval kan het remsysteem een remkracht produceren die sterk genoeg is om het voertuig staand te houden.

Voorzichtigheid 坡度不得超过20%。

De hellingshoek mag niet groter zijn dan 20%.

Noodrem

Als het rempedaal niet werkt, kunt u Noodrem activeren door op de knop PARK te drukken, waardoor het voertuig zo snel mogelijk zal stoppen onder normale omstandigheden.

 • Houd de knop PARK ingedrukt om Noodrem te activeren.

 • Laat de knop PARK los of druk het rempedaal in om Noodrem te annuleren. Druk opnieuw op de knop om de functie opnieuw te activeren.

Voorzichtigheid 只有遇到制动踏板失灵或卡滞等紧急情况,才需要激活应急制动功能。

Activeer de noodrem niet, deze is uitsluitend bedoeld voor noodsituaties waar het rempedaal defect raakt of vastzit.

Waarschuwing 当行驶在弯道较大、路面不平或冬季的道路时,激活应急制动功能可能会导致车辆甩尾或侧滑,请谨慎驾驶。

Bij het rijden in de winter of op wegen met scherpe bochten of oneffen oppervlakken, kan door het activeren van de noodrem het voertuig gaan wegglijden of slippen. Rij voorzichtig.

Heuvelstarthulp (HSA)

Heuvelstarthulp helpt om te voorkomen dat het voertuig achteruit rolt wanneer u op een helling wilt wegrijden.

Wanneer u het rempedaal loslaat, blijft het systeem tot twee seconden de remmen bekrachtigen. Het tijdelijke remmen zal na twee seconden stoppen of wanneer u begint te versnellen.

Uitgebreid heads up-scherm (HUD)

Het uitgebreid heads up-scherm geeft de voertuigsnelheid, navigatie, verkeersborden, cruisetekens, de Autohold-status en andere betreffende gegevens weer op de voorruit boven het digitaal instrumentenpaneel.

Voorzichtigheid 在特定的角度下,阳光经前挡玻璃和HUD的折射和反射,会在前挡玻璃上形成小亮斑。随着光照角度、行驶方向和坡度等变化,小亮斑都会消失。如果长时间沿相同方向行驶,可以尝试调整HUD高度减缓小亮斑。

Onder bepaalde hoeken kan zonlicht kleine heldere stippen op de voorruit geven wanneer deze worden gebroken en gereflecteerd door de voorruit en het hooggeplaatste display. Deze stippen kunnen verdwijnen met veranderingen in lichthoek, rijrichting, helling, enz.

Wanneer u lange tijd in dezelfde richting rijdt, kunt u de hoogte van het hooggeplaatste display verstellen om van deze stippen af te komen.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik Scherm > Uitgebreid HUD om deze functie in te stellen.

 • HUD inschakelen

 • Automatische helderheid

 • Hoogte

 • Helling

De ingestelde hoogte zal automatisch in het systeem worden opgeslagen.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Scherm > Schakelaar HUD navigatiemodus om verschillende navigatiemodi te selecteren met de gewenste lay-out.

 • Auto: Intelligent schakelen tussen Gedetailleerd of Eenvoudig op basis van de wegomstandigheden

 • Gedetailleerd: Geef de route en real-time locatie weer via een minikaart

 • Eenvoudig: Geef alleen de navigatiegegevens van de weg weer

Startwaarschuwing voorligger

Het voertuig zal u waarschuwen als het voorliggend voertuig wegrijdt.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Waarschuwing start voorliggend voertuig om de functie in of uit te schakelen.

Met deze functie ingeschakeld in de handmatige rijmodus, zal het voertuig u waarschuwen als u de voorligger niet volgt als deze wegrijdt.

Waarschuwing 起步提醒功能仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,在适宜且安全的车速范围内驾驶,并且符合现行交通法律法规。

De startwaarschuwing voor voorliggers dient alleen als referentie en kan uw visuele waarneming niet vervangen. U moet altijd letten op de verkeers- en wegomstandigheden en conform de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften met een passende en veilige snelheid rijden.

Digitale videorecorder (DVR)

U kunt de digitale videorecorder gebruiken om video's van uw rit te maken, die als bewijs gebruikt kunnen worden in geval van een verkeersongeval.

De digitale videorecorder heeft de volgende modi: lus, noodgeval en snel opnemen.

Voorzichtigheid 停车下电后,行车记录仪不再工作。

De digitale videorecorder werkt niet als het voertuig is geparkeerd en is uitgeschakeld.

Lus-opname

De digitale videorecorder beschikt over een hoofdweergave en een surroundweergave en ondersteunt tegelijkertijd opnemen en een voorbeeldweergave in realtime. De videospeler ondersteunt inzoomen tijdens afspelen en het vastleggen van schermopnames. De schermopnames worden opgeslagen in Foto's en kunnen geüpload worden naar de cloud, om met uw telefoon te delen.

 • Hoofdweergave: Alleen de hoofdcameraweergave wordt opgenomen, met een maximum resolutie van 3840x1696 en een framerate van 30 fps wordt ondersteund;

 • Surroundweergave: Alle cameraweergaves worden opgenomen, met een maximum resolutie van 1280x1000 en een framerate van 30 fps wordt ondersteund voor uw surroundweergavecamera's.

De DVR kan maximaal 10 uur aan lusopnamen van de hoofdweergave opslaan, en ongeveer 5,7 uur aan lusopnamen van de vijf opnamemogelijkheden. Wanneer het geheugen vol is, worden de oudste video's automatisch overschreven.

De opname zal worden opgeslagen in Foto's > Lusvideo's. Als u van bepaalde video's een back-up wilt maken, plaatst u een USB-opslagapparaat en selecteert u de bestanden die u wilt exporteren.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Veiligheid > Digitale videorecorder om de functie in of uit te schakelen.

 • wordt bovenaan in het midden van het digitale instrumentenpaneel weergegeven wanneer opnemen is ingeschakeld.

 • wordt bovenaan het middendisplay weergegeven wanneer het opnemen begint.

 • wordt bovenaan in het midden van het digitale instrumentenpaneel weergegeven wanneer opnemen is uitgeschakeld.

De digitale videorecorder ondersteunt het opnemen van geluid en watermerk, die standaard uitgeschakeld zijn en handmatig ingeschakeld moeten worden.

Tik op Digitale videorecorder > Geluid opnemen om deze functie in of uit te schakelen.

Tik op Digitale videorecorder > Watermerk om deze functie in of uit te schakelen.

wordt bovenaan het middendisplay weergegeven wanneer Geluid opnemen is ingeschakeld. Op dat moment begint de DVR met opnemen.

Als Watermerk is ingeschakeld, naast het watermerk voor de tijd, zullen de parameters voor snelheid, versnelling, richtingaanwijzers en andere rijgegevens ook aan de video worden toegevoegd, om te helpen bepalen wie een ongeval veroorzaakte.

Noodgevalopname

Deze functie zal video's opnemen en ze in het geheugen opslaan als Autonome noodrem of airbags geactiveerd worden.

Een noodgevalvideo omvat de 30 seconden voor en 60 seconden na een noodgeval. De opname zal worden opgeslagen in Foto's > Noodvideo's.

Snel opnemen

Deze functie ondersteunt de meeste scenario's waar opnemen handmatig geactiveerd kan worden, zoals bij overtredingen, scams of grappige scènes, waardoor u snel kunt opslaan, opnemen en zoeken naar gerelateerde video's.

Veeg naar rechts op de startpagina om Snelle toegang te openen en tik op Snelle video-opname om te beginnen opnemen.

U kunt ook de rechtermiddenknop op het stuur ingedrukt houden om de knop aan te passen voor Snelle video-opname. Na het opslaan, kunt u de knop ingedrukt houden om Snel opnemen te activeren.

Deze functie zal video's opslaan, met inbegrip van de 30 seconden voor en 60 seconden na het activeren. De opname zal worden opgeslagen in Foto's > Noodvideo's.

Voetgangerswaarschuwing

Tijdens het rijden met lage snelheid (normaal trager dan 30 km/u), geeft het voertuig een geluidsmelding om andere weggebruikers zoals voetgangers en andere voertuigen te waarschuwen voor uw aanwezigheid.

Parkeercamera en parkeerhulp

Parkeerhulp bewaakt de omgeving van het voertuig door middel van ultrasoon sensors wanneer het voertuig tegen lage snelheid rijdt, om u te helpen om veilig te parkeren.

Tijdens het parkeren, worden visuele waarschuwingen gegeven om de afstand tot de voor- en achterkant van uw voertuig en het obstakel aan te geven.

Afstand

Frequentie audiowaarschuwing

Kleur visuele waarschuwing

1,2-1,5 m

Geen

Wit

0,9-1,2 m

0, 1, of 2 keer per seconde

Wit

0,6-0,9 m

0, 2, of 3 keer per seconde

Oranje

0,3-0,6 m

3, 4, 5 keer per seconde

Oranje

Minder dan 0,3 m

Pieptonen met hoge frequentie

Rood

Waarschuwing 泊车辅助提示仅供参考,无法替代您的目视检查。泊车辅助提示作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用泊车辅助。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

De parkeerhulp dient alleen als referentie en kan uw visuele waarneming niet vervangen.

Als rijhulpfunctie kan de parkeerhulp niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden. U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en zelf beslissen over het gebruik van de parkeerhulp alleen als het naar uw eigen inschatting veilig is.

Het is altijd uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voertuig op een veilige manier wordt bestuurd en voldoet aan de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften.

Parkeercamera inschakelen/uitschakelen

U kunt de parkeercamera inschakelen op de volgende manieren:

 • Veeg naar rechts op de startpagina om Snelle toegang te openen tik op Surroundweergave om deze functie in te schakelen.

 • Open de toepassingslauncher en tik op Parkeren om de geheugenweergave in te schakelen (surroundweergave of dubbele weergave).

 • Schakel naar REVERSE om de geheugenweergave in te schakelen (surroundweergave of dubbele weergave).

 • Houd de rechtermiddenknop op het stuur ingedrukt om de knop aan te passen voor Surroundweergave en deze functie in te schakelen via deze knop.

 • Vraag NOMI om het scherm Parkeren te openen en de surroundweergave in te schakelen.

U kunt in de hoek rechts bovenaan op het parkeercamerascherm tikken om de audiomelding uit te schakelen. U moet met alle risico's rekening houden tijdens het parkeren als de audiomelding uitgeschakeld is.

Voorzichtigheid 爱车进入P挡或车速达到21 公里/小时会自动退出。您也可以采用五指抓取中控屏或点击左上方的关闭按键来主动退出。

De parkeercamera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer uw voertuig zich in de parkeerstand bevindt of sneller rijdt dan 21 km/u.

U kunt de parkeercamera ook handmatig uitschakelen door met vijf vingers het middendisplay vast te pakken of door op de knop Uit linksboven te tikken.

Voorzichtigheid 爱车前方和后方报警区域不超过150 厘米。

Het bereik van de voor- en achterdetectie van het voertuig is niet meer dan 150 centimeter.

Waarschuwing 超声波传感器可能对高度较低的障碍物,来自车身上方或车侧方的障碍物,较狭窄物体等类型的障碍物检测受限,您需要始终关注周边环境,否则可能导致财产或人身伤害,包括但不限于:

Ultrasone sensordetectie kan worden beperkt voor bepaalde obstakels, waaronder obstakels die laag of smal zijn of die afkomstig zijn van de bovenkant of zijkant van het voertuig. In deze gevallen moet je altijd aandacht besteden aan je omgeving. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot materiële schade of persoonlijk letsel. Deze obstakels en eventuele andere niet hier genoemde zijn o.a.:

 • Voetgangers, kinderen en dieren

 • Open parkeersloten, lage steenblokken, lage cilinders, dunne stangen, puntige voorwerpen, kuilen, etc.

 • Hoogtebeperkende barrières, hoogtebalken of hangende constructies

 • Obstakels aan de zijkant van de carrosserie die een botsing of krassen kunnen veroorzaken

 • Fietsen, hoeken van muren en vierkante kolommen op parkeerplaatsen, enz.

Parkeercameraschermen

Er zijn twee parkeercameraschermen: surroundweergave en dubbele weergave. Tik op de knop links bovenaan op de surroundweergave om tussen de schermen te schakelen.

Knop

Functie

Overschakelen naar dubbele weergave

Overschakelen naar surroundweergave

Parkeercamerabeelden

Na het openen van het scherm dubbele weergave, kunt u overschakelen naar het voor-/achteraanzicht door te schakelen naar DRIVE (D) / REVERSE (R) of te tikken op 3D weergave, weergave vooraanzicht, weergave achteraanzicht, weergave wielnaaf, of weergave achterwielnaaf in de onderste helft van het centraal scherm, om over te schakelen tussen verschillende beelden.

In de 3D weergave, kunt u met één vinger vegen om de weergavehoek aan te passen, inzoomen met twee vingers om de weergaveafstand aan te passen en met twee vingers omhoog en omlaag vegen om de weergavehoogte aan te passen.

Voorzichtigheid 当中控屏显示左右轮毂视角、前轮毂视角、后轮毂视角时,泊车影像不会随挡位切换而改变视角。

Wanneer het middendisplay het linker-/rechterwiel, het voorwiel of het achterwiel weergeeft, verandert de parkeerweergave niet bij het schakelen.

Dynamisch transparant chassis

Deze functie maakt het mogelijk om de wegomstandigheden voor u gemakkelijk te zien in het voertuig alsof het chassis van uw voertuig doorzichtig zou zijn, door de beelden van de weg vooraf vast te leggen met camera's en deze naar het centraal scherm in het voertuig te sturen.

U kunt deze functie inschakelen op het instelscherm voor de parkeercamera. Als de functie is ingeschakeld, kunt u een van vier opties kiezen voor de modeltransparantie tijdens het rijden: Doorzichtig, laag, gemiddeld en hoog.

Voorzichtigheid 动态透明底盘无法识别出车辆静止时车底环境可能发生的变化。使用时请谨慎驾驶,以实际环境为准,以免造成车辆损坏。

Het dynamisch transparante chassis kan mogelijke omgevingsveranderingen onder het chassis niet detecteren wanneer het voertuig stilstaat. Rijd voorzichtig en let altijd op uw omgeving om schade aan het voertuig te voorkomen.

Blinde hoek rond het model

Vanwege de relatieve posities tussen de camera's en het voertuig, is er een blinde hoek van ongeveer 30 cm rond het voertuig in het scherm voor surroundweergave. Let op uw omgeving tijdens het parkeren.

Voorzichtigheid 全景影像所显示的车模周围盲区提示仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下完成泊车操作。 由于盲区的存在,部分离车辆较近的低矮物体可能显示不全,请您注意观察,谨慎驾驶。

De dodehoekindicatie in de surroundview-afbeelding dient alleen als referentie en kan uw visuele waarneming niet vervangen.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en het voertuig pas parkeren zodra u zeker weet dat het veilig is.

Vanwege het bestaan van dode hoeken worden sommige lage objecten in de buurt van het voertuig mogelijk niet volledig weergegeven. Let goed op en rijd voorzichtig.

Veiligheidsgordels

Instructies voor veiligheidsgordels

Veiligheidsgordels zijn een van de belangrijkste manieren om inzittenden te beschermen bij een ongeval. Door veiligheidsgordels samen met airbags te gebruiken, kan het risico op ernstig letsel bij een aanrijding worden verminderd.

Zowel de veiligheidsgordels voorin als achterin zijn uitgerust met gordelspanners (dubbele werking voor de voorstoelen). De gordelspanners trekken veiligheidsgordels snel aan op het moment van een aanrijding en bieden daardoor meer bescherming voor inzittenden. De krachtbegrenzer kan voorkomen dat de veiligheidsgordel te veel kracht uitoefent op de inzittende en door de gordel veroorzaakt letsel minimaliseren.

Waarschuwing 不系安全带或未正确佩戴安全带可能带来严重的人员伤亡,请务必正确佩戴安全带。
 • Veiligheidsgordels moeten te allen tijde correct worden gedragen door alle inzittenden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.

 • Maak de veiligheidsgordel tijdens het rijden niet los. Dit kan bij een botsing het risico op ernstig letsel verhogen.

 • Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel onaangetast blijft en dat de gordelvergrendeling steeds goed werkt. Als u dit niet doet, kan de veiligheidsgordel na verloop van tijd niet meer goed werken.

 • Controleer de staat van uw veiligheidsgordel zorgvuldig voor gebruik om er zeker van te zijn dat er geen onderdelen tekenen van slijtage, veroudering of schade vertonen. Als er schade wordt gevonden, ga dan niet door met het gebruik van de veiligheidsgordel en vervang deze onmiddellijk.

 • Probeer niet zelf een beschadigde veiligheidsgordel te repareren. Veiligheidsgordels mogen nooit worden verwijderd of gemonteerd.

 • Een veiligheidsgordel mag voor slechts één persoon worden gebruikt. Het is gevaarlijk een kind dat op de schoot van een inzittende zit de veiligheidsgordel om te doen. Dit kan bij een botsing letsel bij het kind veroorzaken.

 • Veiligheidsgordels die tijdens een ongeval zijn uitgerekt en vervormd, moeten onmiddellijk worden vervangen, zelfs als er geen zichtbare schade is.

 • Gordelspanners die tijdens een ongeval zijn geactiveerd, moeten onmiddellijk worden vervangen. Zelfs als ze bij bepaalde ongevallen niet worden geactiveerd, wordt voorgesteld om naar NIO te rijden voor inspectie of zo nodig zelfs voor vervanging.

 • Rijd niet met de rugleuning die in extreme mate naar achteren is geklapt. Als u dit doet, kan de veiligheidsgordel zijn beschermende functie verliezen.

Waarschuwingslampje veiligheidsgordel

Alle stoelen zijn uitgerust met veiligheidsgordels. Wanneer de bestuurder op de stoel zit (met deuren gesloten en of het rempedaal ingedrukt) of aan het rijden is, gaat het waarschuwingslampje op het digitaal instrumentenpaneel branden als er iemand voorin zit die de veiligheidsgordel niet draagt. Als het voertuig sneller rijdt dan 22 km/u en de veiligheidsgordels nog altijd niet worden gedragen, zal het waarschuwingslampje knipperen en zal er een zoemer klinken. Na het vastklikken van de veiligheidsgordels, gaat het waarschuwingslampje uit en stopt de zoemer. Als de veiligheidsgordels los blijven, zal de zoemer na 100 seconden stoppen, maar blijft het waarschuwingslampje branden.

Wanneer de bestuurder op de stoel zit (met deuren gesloten en of het rempedaal ingedrukt) gaat het waarschuwingslampje op het digitaal instrumentenpaneel branden als er iemand op de achterbank geen veiligheidsgordel draagt. Nadat de veiligheidsgordel is vastgeklikt, gaat het waarschuwingslampje uit.

Wanneer de veiligheidsgordels op de achterbank niet worden gedragen:

 • Als het voertuig in beweging is, zal het waarschuwingslampje na 33 seconden automatisch uit gaan.

 • Als het voertuig sneller dan 22 km/u rijdt, knippert het waarschuwingslampje en klinkt een zoemer. Het waarschuwingslampje gaat uit wanneer alle inzittenden de veiligheidsgordel dragen.

 • Als passagiers op de achterbank de veiligheidsgordel nog altijd niet dragen, zal het waarschuwingslampje na 33 seconden automatisch uit gaan.

Waarschuwing 若安全带未系报警功能异常,请勿使用相关座椅,并请立即联系服务中心检查安全带功能。

Als de gordelverklikker defect raakt, gebruik de stoel dan niet en neem onmiddellijk contact op met NIO voor inspectie.

Veiligheidsgordels dragen

Gebruik de veiligheidsgordels op de juiste manier als volgt:
 1. Trek de veiligheidsgordel met de gesp gelijkmatig over uw lichaam, verzeker dat het schoudergedeelte van de gordel over uw schouder ligt met het schootgedeelte van de gordel over het bekken. Leg de veiligheidsgordel nooit over de nek en buik. Steek de gesp in de houder tot u een klik hoort, wat aangeeft dat de gordel op zijn plaats zit.

 2. Druk op de knop en trek de gordel omhoog of omlaag om de hoogte van de veiligheidsgordel aan te passen. Laat de knop los wanneer de veiligheidsgordel op een geschikte hoogte staat. Om te controleren of de veiligheidsgordel stevig vast zit, trekt u stevig aan de schouderriem van de veiligheidsgordel.

Om de veiligheidsgordel los te maken, drukt u op de rode knop op de houder om de veiligheidsgordel los te klikken. Geleid de veiligheidsgordel met de hand terug zodat deze gemakkelijker kan oprollen.

Waarschuwing 佩戴安全带前请先调整好座椅靠背及头枕,充分发挥安全带的保护作用。佩戴安全带过松或过紧都可能在发生事故时带来人身伤害。 孕妇佩戴安全带时请将安全带均匀地通过胸部并尽可能低地在髋部穿过,保持安全带平展紧贴,避免发生事故时安全带勒紧而使胎儿及孕妇造成严重伤害。
 • Zorg ervoor dat de rugleuning en hoofdsteun correct zijn geplaatst voordat u een veiligheidsgordel omdoet, zodat de veiligheidsgordel de inzittende zo volledig mogelijk kan beschermen.

 • Een te losse of te strakke veiligheidsgordel kan bij een aanrijding letsel veroorzaken.

 • Voor een zwangere inzittende moet de veiligheidsgordel gelijkmatig over de borst rusten en zo laag en plat mogelijk om de heupen. Als u dit niet doet, kan dit ernstig letsel veroorzaken bij zowel de ongeboren baby als de moeder als de veiligheidsgordel bij een ongeval te strak om het lichaam zit.

Airbags

Instructies voor airbags

De airbag is een veiligheidsuitrusting en een aanvulling op de veiligheidsgordel. Airbags kunnen snel opblazen bij een ernstig ongeval om het hoofd en de borst van de inzittende te beschermen en de ernst van het letsel te verminderen. Ze kunnen letsels aan ledematen en het lichaam echter niet voorkomen. Inzittenden zijn alleen maximaal beveiligd als zowel airbags en veiligheidsgordels op de juiste manier worden gebruikt.

Uw voertuig is uitgerust met aanrijdingssensoren. Wanneer een frontale aanrijding voldoet aan de voorwaarden voor het activeren van het betreffende airbagsysteem, worden de betreffende airbags geactiveerd. De gasgenerator binnenin de airbag wordt geactiveerd om het gas vrij te geven met een bepaalde druk om het deksel van de airbag te openen en de volledige airbag te vullen, om een buffer te vormen om inzittenden te beschermen en het risico op letsel of een fataal ongeval te verminderen.

Het airbagsysteem bestaat uit frontairbags en zijairbags. De locaties van de airbags zijn gelabeld met ‘AIRBAG’.

 • Het front-airbagsysteem bestaat uit hoofdairbags in de naafbekleding op het stuur en in het dashboard aan de passagierszijde.

 • De zij-airbags bestaan uit zij-airbags voor (geplaatst aan de buitenkant van de voorstoelen en de binnenkant van de bestuurdersstoel) en gordijnairbags (geplaatst aan weerszijden boven de portieren achter de hemelbekleding tussen de A-stijl en de C-stijl).

 1. Bestuurdersairbag voorin

 2. Passagiersairbag voorin

 3. Zij-airbags voorin

 4. Gordijnairbags

Waarschuwing 安全气囊作为辅助安全系统,不能替代安全带的保护作用,只有与安全带一起配合使用,才能为乘客提供最佳的保护作用,因此车内所有乘客务必系好安全带并保持正确的坐姿。
 • Airbags vormen een aanvullend beveiligingssysteem en zijn geen vervanging voor veiligheidsgordels. De airbag kan alleen uw veiligheid maximaliseren wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met de veiligheidsgordel. Daarom moeten alle inzittenden altijd hun veiligheidsgordel correct dragen en in de juiste positie zitten.

 • De bestuurder moet op ten minste 25 cm afstand van het stuur zitten, omdat de airbag de bestuurder kan verwonden wanneer deze met grote kracht wordt ingezet.

 • Kinderen mogen niet op de passagiersstoel voorin zitten als de airbag voor passagiers actief is. Bij een ongeval kan de impact van de airbag bij kinderen ernstig letsel veroorzaken.

 • Plaats geen voorwerpen op de passagiersstoel voorin. Deze voorwerpen bevinden zich binnen de actieradius van de airbag en worden weggestoten als de airbag wordt geactiveerd bij een noodstop, wat kan leiden tot letsel bij de inzittenden.

 • Het airbagsysteem kan slechts één keer bescherming bieden. Als de airbag al een keer opgeblazen is geweest, moet u deze laten vervangen; bij bepaalde ongevallen kan de airbag niet worden opgeblazen. Om er echter zeker van te zijn dat het airbagsysteem goed werkt, dient u zo nodig onmiddellijk contact op te nemen met NIO voor inspectie of vervanging.

 • Als er schade of scheuren worden gevonden op de airbagafdekking, gebruik het voertuig dan niet en neem onmiddellijk contact op met NIO.

 • Als de airbag gedurende een periode van tien jaar vanaf de productiedatum nog nooit is opgeblazen, ga dan naar NIO om deze te laten vervangen. Een register van de vervanging van de airbag moet worden bijgehouden en aan de nieuwe eigenaar worden gegeven bij de eigendomsoverdracht van het voertuig.

 • Het installeren of verwijderen van onderdelen van het airbagsysteem, inclusief airbaglabels, is verboden.

 • Bij het opblazen van de airbag bij een ongeval kunnen rook en fijn poeder ontstaan. Zelfs als het fijne poeder niet giftig is, kan het de inzittenden nog steeds een ongemakkelijk gevoel geven.

 • Wanneer u stoelhoezen gebruikt, vermijd dan de zone rondom de zijairbags van de voorstoelen. Dit kan de beschermende functie van de zijairbags negatief beïnvloeden.

 • Plaats geen voorwerpen binnen de actieradius van de gordijnairbags (inclusief stijlen, dakbekleding of handgrepen). Inzittenden mogen niet tegen de deuren aanleunen. Dit kan leiden tot letsel als een gordijnairbag wordt opgeblazen.

 • Hang geen harde voorwerpen (waaronder kledinghangers, fruit of glazen flessen) aan de kledinghaken in het voertuig. Dit kan leiden tot letsel als een gordijnairbag wordt opgeblazen.

 • Plaats nooit uw voeten, knieën of andere lichaamsdelen op of in de buurt van de airbagafdekkingen. Plaats of hang geen voorwerpen op of in de buurt van de airbagafdekkingen. Dit kan de functionaliteit van de airbags negatief beïnvloeden en kan leiden tot letsel als een airbag wordt opgeblazen.

 • Plaats, hang of monteer nooit voorwerpen op of in de buurt van het instrumentenpaneel aan de passagierszijde. Dit kan leiden tot letsel als een airbag wordt opgeblazen.

 • Pas nooit de dakbekleding van het voertuig aan. Dit kan de functionaliteit van de gordijnairbags negatief beïnvloeden en letsel als gevolg hebben wanneer een airbag wordt opgeblazen.

 • Plaats of hang nooit zware of scherpe voorwerpen op de zonneklep van de passagier voorin. Dit kan leiden tot letsel als de airbag bij de passagiersstoel voorin wordt opgeblazen.

 • De rook en stof die tijdens het snelle opblazen van de airbag ontstaan, kunnen huid- of oogirritatie/ en brandwonden veroorzaken, en de airbagvezels kunnen schrammen en brandwonden veroorzaken.

Voorwaarden voor het activeren van airbags

Airbags worden opgeblazen in de volgende gevallen:
 1. Het voertuig rijdt met hoge snelheid tegen een muur of een ander voertuig.

 2. Het voertuig raakt een harde stoeprand.

 3. Het voertuig rijdt in een diepe greppel.

 4. Het voertuig wordt met grote snelheid zijdelings geraakt door een ander voertuig.

 5. Het voertuig komt los van de grond en maakt een harde landing.

In de volgende gevallen is het mogelijk dat de airbags niet worden geactiveerd en moeten de inzittenden worden beschermd door de veiligheidsgordels op de juiste manier te dragen:

 1. Het voertuig raakt een boom, paal of een ander groot en smal voorwerp.

 2. Het voertuig wordt achteraan aangereden door een ander voertuig.

 3. Het voertuig komt op zijn dak terecht.

 4. Het voertuig raakt of schuift onder een vrachtwagen.

 5. De voorste hoek van het voertuig raakt een ander voertuig.

 6. De voorste hoek van het voertuig raakt een muur.

 7. Het voertuig kom zijdelings tegen een paal terecht.

 8. De voorkant van het voertuig wordt onder een bepaalde hoek door een ander voertuig geraakt.

 9. De zijkant van het voertuig wordt door een ander voertuig geraakt onder een bepaalde hoek.

 10. Het voertuig wordt zijdelings aangereden door een ander voertuig.

Waarschuwingslampje voor de airbags

Een airbagwaarschuwingslampje op het digitaal instrumentenpaneel geeft de status van de airbags weer. Als het indicatielampje brandt na het inschakelen van het digitaal instrumentenpaneel, gebruik het voertuig dan niet en neem onmiddellijk contact op met NIO.

Airbags voorin uitschakelen

Omdat de airbags voorin snel en met grote kracht opblazen en openvouwen, moet de afstand tussen de airbags voorin en de inzittenden ten minste 25 cm bedragen. Als een kind of inzittende met speciale medische behoeften op de passagiersvoorstoel zit, open dan Instellingen onderin het middendisplay en tik op Rijden > Passagiersairbag voorin om de passagiersairbag voorin uit te schakelen. Daarna wordt het pictogram aan de bovenzijde van het middendisplay weergegeven, om u eraan te herinneren dat de passagiersairbag voorin is uitgeschakeld. Dit kan het risico op ernstig letsel van de kwetsbare persoon verminderen.

Acties die moeten worden uitgevoerd nadat de airbags zijn geactiveerd

Wanneer er zich een aanrijding voordoet en airbags worden geactiveerd, zal het voertuig automatisch volgende acties ondernemen om de veiligheid van de inzittenden te verzekeren:
 • De portieren worden ontgrendeld om te verzekeren dat de inzittenden of hulpdiensten ze kunnen openen.

 • De alarmknipperlichten worden ingeschakeld om de locatie van het voertuig aan te geven en achteropkomend verkeer te waarschuwen.

 • Het hoogspanningssysteem wordt uitgeschakeld om de veiligheid van de inzittenden te verzekeren.

 • De ruiten openen om te voorkomen dat inzittenden vast komen te zitten in het voertuig wanneer dit onder water gaat.

 • Het Stoelgeheugen bestuurd wordt uitgeschakeld om te vermijden dat de stoel naar een stand gaat waarin de bestuurder vast komt te zitten.

 • De leeslampen worden ingeschakeld, in het bijzonder handig 's nachts voor hulpverleners.

Kinderslot

Het kinderslot is standaard uitgeschakeld. Wanneer u het kinderslot wilt gebruiken, moet u dat instellen. Ga naar de pagina Instellingen in de bedieningsbalk onderaan het centrale display en tik op Portieren en ruiten voor de instellingen van het kinderslot.

Het kinderslot voor portieren/ruiten handmatig in- en uitschakelen

Tik op Kinderslot voor achterportieren/-ruiten. Als deze optie is gemarkeerd, is de functie ingeschakeld. Tik nog een keer om de functie uit te schakelen.

Als het kinderslot van het betreffende portier of de betreffende ruit moet worden in- of uitgeschakeld, dan wordt er een herinnering op het centrale display weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure totdat het is gelukt.

Voorzichtigheid 儿童锁开启时,请勿单独将儿童留在车内,以免造成意外伤害。
 • Wanneer kinderbeveiligingssloten zijn ingeschakeld, laat kinderen dan niet onbeheerd achter in het voertuig. Dit kan leiden tot letsel of overlijden.

 • Nadat u kinderbeveiligingssloten hebt ingeschakeld, controleert u de status opnieuw.

Kinderzitje

Kinderen jonger dan 12 of kleiner dan 1,5 meter moeten in een kinderzitje of stoelverhoger zitten om voldoende beschermd te zijn. Kinderen mogen niet door een inzittende worden gedragen of op hun schoot zitten.

Gebruik alleen een kinderzitje dat geschikt is voor een kind en voldoet aan de relevante wetten en regelgeving. Bekijk altijd het etiket en de instructies bij het kiezen van een kinderzitje. Volg tijdens de installatie en het gebruik van een kinderzitje altijd de relevante wetten en regelgeving, de instructies van de fabrikant van het kinderzitje en deze handleiding.

Belangrijke gebruiksaanwijzingen voor kinderzitjes

Het juiste gebruik van een kinderzitje kan het risico op letsel aanzienlijk verkleinen of de ernst van een letsel bij een ongeval verminderen. Let op de volgende tips bij het gebruiken van een kinderzitje:
 • Het wordt niet aanbevolen een kinderzitje in het midden op de achterbank te plaatsen.

 • Zet de passagiersvoorstoel op de hoogste stand wanneer er een kinderzitje op is geplaatst dat met de veiligheidsgordel wordt bevestigd.

 • Controleer of het kind op de correcte manier in een kinderzitje zit en de veiligheidsgordel goed draagt.

 • Laat een kind nooit onbeschermd in het voertuig zitten.

 • Plaats maximaal één kind in een kinderzitje.

 • Een kind mag tijdens het rijden niet worden vastgehouden door een van de inzittenden.

 • Controleer of er geen harde of scherpe voorwerpen in het kinderzitje liggen. Anders kan hierdoor letsel ontstaan bij een ongeval.

 • Wanneer u een naar achteren gericht kinderzitje op een zitplaats achter bevestigt, moet u de stoel ervoor misschien naar voren schuiven. Wanneer u een naar voren gericht kinderzitje op een zitplaats achter bevestigt, moet u de hoogte van de hoofdsteun misschien aanpassen.

 • Laat een kind nooit alleen achter, zelfs niet wanneer het in een kinderzitje zit.

 • Laat een kind nooit opstaan of op de knieën zitten in het kinderzitje tijdens het rijden. Het kind kan anders uit het voertuig worden geslingerd, met mogelijk letsel of overlijden van het kind en andere inzittenden als gevolg.

 • Voor optimale bescherming moeten altijd de instructies voor juist gebruik van de veiligheidsgordel van de fabrikant van het kinderzitje worden gevolgd.

 • Controleer altijd of het kinderzitje juist geïnstalleerd is en stevig vastzit, zelfs wanneer er geen kind in het kinderzitje zit. Anders kan letsel ontstaan bij andere inzittenden tijdens een aanrijding of een noodstop.

 • Om het risico op letsel te verkleinen wanneer een kind in een kinderzitje zit, moet u erop letten dat het kind niet tegen het portier, buitenkant van de stoel of stijl leunt, en het hoofd of lichaam niet onder de dakstijl houdt waar zij-airbags of gordijnairbags worden geactiveerd in geval van een ongeval.

Soorten kinderzitjes

Gebruik alleen goedgekeurde kinderzitjes die geschikt zijn voor uw kind. Kinderen groter dan 1,5 meter kunnen de veiligheidsgordels van het voertuig gebruiken. Kinderzitjes moeten voldoen aan relevante regelgeving en normen.

Tabel 1. Tabel kinderzitjes
Toegelaten gewichtsklassen* 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Stoelpositie Bestuurder Passagier op 1 e rij 2 e rij links 2 e rij in het midden 2 e rij rechts
Passagiersairbag UIT Passagiersairbag AAN
Zitpositie geschikt voor universele montage met veiligheidsgordel (ja/nee) NVT Ja (*a) Nee Ja Ja (*b) Ja
i-Grootte zitpositie (ja/nee) NVT Nee Nee Ja Nee Ja
Zitpositie geschikt voor laterale bevestiging (L1/L2)* NVT Nee Nee Nee Nee Nee
Grootste geschikt voor tegen de rijrichting in gericht bevestigingsmiddel (R1/R2X/R2/R3)* NVT Nee Nee R1/R2X/R2/R3 Nee R1/R2X/R2/R3
Grootste geschikt voor in de rijrichting gericht bevestigingsmiddel (F1/F2X/F2/F3)* NVT Nee Nee F2X/F2/F3 Nee F2X/F2/F3
Grootste geschikt bevestigingsmiddel voor stoelverhoger (B2/B3)* NVT Nee Nee B2/B3 Nee B2/B3
Geschikt voor afsteunpoot NVT Ja Nee Ja Nee Ja

Notities

* De gewichtsgroep en de categorie kinderzitjes zijn gedefinieerd volgens ECE R16 en R44. De categorie van het kinderzitje vindt u onder de specificaties. Het beveiligingssysteem voor kinderen moet geschikt zijn voor de leeftijd, het gewicht en de lengte van het kind.

(a) Als het absoluut nodig is om een kinderzitje op de passagiersstoel voorin te installeren, moet de passagiersairbag voorin worden uitgeschakeld. Zet de passagiersstoel voorin op de hoogste stand voordat u er een universeel kinderzitje op installeert. Pas de hoofdsteun aan of verwijder deze als het de bevestiging van het kinderzitje hindert.

(b) Het is verboden om een kinderzitje met een steunframe of afsteunpoot te installeren op de middelste zitplaats van de 2 e rij.

Tabel 2. Door NIO aanbevolen beveiligingssysteem voor kinderen
Klasse Fabrikant Model Bevestiging
0 & 0+ Besafe iZi CombiX4 ISOFIX ISOFIX-montage met afsteunpoot, tegen de rijrichting in
Tot 13 kg
I
9-18 kg
II Cybex Solution Z i-Fix ISOFIX-montage, in de rijrichting
15-25 kg
III Osann UP Veiligheidsgordel, in de rijrichting
22-36 kg

NIO raadt aan om een geschikt kinderzitje te installeren op de buitenste zitplaatsen van de 2 e rij. Voor een optimale bescherming van uw kind moeten de gebruiksaanwijzingen van het kinderzitje worden gevolgd.

Voor kinderen onder de 18 kilo raadt NIO aan om het kinderzitje tegen de rijrichting in te plaatsen. Baby's en kleine kinderen hebben relatief zwakke nekspieren in verhouding met de grootte en het gewicht van hun hoofd. Het risico op letsel van de nekwervelkolom tijdens een aanrijding, kan worden verkleind door een beveiligingssysteem voor kinderen geplaatst tegen de rijrichting in.

Voor kinderen uit gewichtsklasse II (15-25 kg) raadt NIO aan om een Cybex Solution Z i-Fix te gebruiken.

Voor kinderen uit gewichtsklasse III (22-36 kg) raadt NIO aan om een Ossan UP stoelverhoger te gebruiken.

Een kinderzitje kiezen en installeren

Raadpleeg het volgende etiket voor airbags voorin, op de zonneklep van de passagier vooraan.

Als u een kinderzitje op de passagiersvoorstoel wilt gebruiken, zorg dan altijd dat de frontairbag aan de passagierszijde is uitgeschakeld. Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Rijden > Airbag passagiersstoel voorin om de frontairbag aan de passagierszijde uit te schakelen. In dit geval wordt bovenin het middendisplay het pictogram weergegeven om aan te geven dat de passagiersairbag voorin is uitgeschakeld.

Bescherm uw kind met een kinderzitje of veiligheidsgordel geschikt voor de leeftijd, het gewicht en de lengte van het kind op de buitenste zitplaatsen achter:

 • Kinderen tot 13 kg kunnen in een tegen de rijrichting in opgesteld kinderzitje op de zitplaatsen achter zitten.

 • Het wordt aanbevolen dat peuters tussen 9 kg en 18 kg in een tegen de rijrichting in gericht kinderzitje zitten, dat wordt beschermd door een veiligheidskussen of geïntegreerd vijfpuntsharnas en dat op de zitplaats achter is bevestigd.

 • Jonge kinderen tussen 15 kg en 25 kg kunnen in een in de rijrichting gericht kinderzitje zitten met bevestiging door een veiligheidsgordel en dat op de zitplaats achter is bevestigd

 • Kinderen die tussen 22 kg en 36 kg wegen en kleiner dan 1,5 meter zijn, kunnen op een stoelverhoger op een zitplaats achter zitten en beveiligd worden door de veiligheidsgordel.

Waarschuwing 安全带上部必须从肩部通过且紧贴上身,不得紧贴颈部;安全带下部必须从髋部通过且紧贴下身,不得紧贴腹部。

De bovenste gordel moet plat over de schouder en borst liggen en nooit over de nek; de onderste gordel moet plat over het bekken liggen en nooit over de onderbuik.

Een kinderzitje installeren

Lees vóór het installeren van een kinderzitje de instructies van de fabrikant van het kinderzitje aandachtig en controleer of het zitje in uw voertuig kan worden geplaatst. U kunt een kinderzitje kiezen dat wordt bevestigd met een veiligheidsgordel of dat gebruik maakt van het ISOFIX-systeem. Het ISOFIX-systeem wordt aanbevolen.

 • Een met een veiligheidsgordel beveiligd kinderzitje installeren

  Als u een kinderzitje op een zitplaats achter wilt installeren, leid dan de veiligheidsgordel over het kinderzitje heen en maak deze vast. Zorg dat de gordel niet verdraaid is. Trek de gordel stevig aan zodat er geen speling is.

 • Een ISOFIX-kinderzitje installeren

  De buitenste zitplaatsen achterin zijn beide uitgerust met ISOFIX-ankerpunten onder een sierflap op de plaats waar de rugleuning en de zitting elkaar raken. Open de sierflap en schuif het onderste deel van het kinderzitje op de ISOFIX-ankerpunten.

  1. Til de sierflap bij de verbinding tussen de rugleuning en de zitting op en schuif het onderste deel van het kinderzitje op de ankerstangen van het zitje tot u het op zijn plaats hoort klikken.

  2. Leid de top-tetherriem van het kinderzitje onder de hoofdsteun door en zo naar achter. Maak de riem vervolgens vast aan het ankerpunt op de achterkant van de zitplaats achter.

  3. Trek aan het kinderzitje om te controleren of het stevig vastzit.

Waarschuwing 固定装置仅用于安装ISOFIX接口儿童座椅,非儿童座椅物件禁止连接此固定装置,以免造成人身伤害。安装和拆卸安全座椅请按照座椅说明书及车辆指导操作,未正确操作将可能造成儿童或其他乘客受伤。
 • De ISOFIX-bevestigingspunten zijn uitsluitend ontworpen voor kinderzitjes met het ISOFIX-systeem. Om letsel te voorkomen, moet u nooit andere objecten beveiligen met ISOFIX.

 • Volg altijd de instructies van de fabrikant van het kinderzitje en deze handleiding bij het installeren en demonteren van een kinderzitje. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel bij uw kind of andere passagiers.

Gevolgschaderem na botsing (MCB)

MCB (Gevolgschaderem na botsing) is standaard op de ET7. Na bepaalde aanrijdingen worden de remmen van het voertuig bekrachtigd om volgende botsingen te voorkomen of te beperken.

Om vervolgschade te voorkomen of te beperken door volgende botsing, worden de remmen automatisch bekrachtigd om het voertuig te stoppen. De remlichten en alarmknipperlichten zullen geactiveerd worden en de knipperlichten blijven aan nadat het voertuig tot stilstand is gekomen. Daarna zal de elektrische parkeerrem automatisch bekrachtigd worden.

In een situatie waarin het stoppen van het voertuig mogelijk niet gewenst is, kunt u deze functie buiten werking stellen door het gaspedaal in te trappen.

Deze functie werkt uitsluitend als het remsysteem voldoende intact is na de aanrijding.

Huisdiermodus

Wanneer het voertuig in Parkeerstand wordt gezet, gaat u naar de pagina Instellingen op de bedieningsbalk onderaan het centrale display, en tikt u op Comfortabele omgeving > Huisdiermodus om de huisdiermodus in te schakelen. U kunt uw huisdieren zo nodig een tijdje in uw voertuig achterlaten. Nadat u uw voertuig op slot doet en vertrekt, zal uw voertuig een geschikte temperatuur behouden om de veiligheid van uw huisdieren en voertuig te garanderen. U kunt de Huisdiermodus handmatig uitschakelen op het centrale display of in uw mobiele APP wanneer dat nodig is.

Nadat u de Huisdiermodus op ON hebt gezet en uw voertuig met goed gevolg hebt afgesloten, zal de luchtstroom van de airconditioning, de ventilatiemodus en de interne en externe circulatie in de automatische modus komen (de temperatuur in uw voertuig is standaard 22 ℃ en kan handmatig worden ingesteld). Op het centrale display verschijnt de temperatuur in het interieur en de melding dat er doelbewust huisdieren in het voertuig zijn achtergelaten. De helderheid van het display van het instrumentenpaneel en het HUD-display wordt op het minimum afgesteld, en de helderheid van het centrale display wordt op 50% afgesteld. Op dat moment wordt de NOMI-spraakgestuurde wekfunctie uitgeschakeld, is de knop voor ruitverstelling niet beschikbaar en wordt het kinderslot voor de achterportieren en -ruiten geactiveerd om de veiligheid van uw huisdieren en voertuig te waarborgen.

De Huisdiermodus is standaard uitgeschakeld voor elke rit, en eenmaal ingeschakeld kan deze de vorige status aanhouden, zelfs als van account wordt gewisseld.

Voorzichtigheid 宠物模式
 • De Huisdiermodus is alleen ontworpen om tijdelijk huisdieren in het voertuig te houden. Laat kinderen niet alleen achter in het voertuig.

 • De Huisdiermodus kan niet samen met de modus Ingeschakeld houden of de Kampeermodus worden ingeschakeld.

 • Als de Huisdiermodus is ingeschakeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand tijdelijk niet beschikbaar. Wanneer de Huisdiermodus is uitgeschakeld en het voertuig is vergrendeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand weer beschikbaar.

 • Wanneer de Huisdiermodus is ingeschakeld, is een systeemupgrade of schakelen verboden.

 • De Huisdiermodus kan alleen worden ingeschakeld wanneer het voertuig in PARK staat en alle portieren zijn gesloten, maar niet in de modus Slepen/wassen.

 • Als de Huisdiermodus is ingeschakeld, zal de NIO-app u om de twee uur laten weten dat uw huisdier in het voertuig zit. U wordt via een bericht op de hoogte gebracht zodra de resterende actieradius minder dan 60 km is en het voertuig niet wordt opgeladen. Wanneer de resterende actieradius minder dan 10 km is, wordt de Huisdiermodus automatisch geannuleerd en worden de ruiten voor de veiligheid van het huisdier op een kier gezet.

 • Wanneer er een uitzondering optreedt in het hoogspannings- of klimaatregelsysteem, wordt de Huisdiermodus automatisch afgesloten en worden de ruiten voor de veiligheid van het huisdier op een kier gezet.

Ingeschakelde Wegloopmodus

Wanneer het voertuig in de parkeerstand staat, gaat u naar de pagina Instellingen vanaf de bedieningsbalk onder aan het centrale display en tikt u op Voorzieningen> Ingeschakelde wegloopmodus om de wegloopmodus in te schakelen. anneer u het voertuig tijdelijk moet verlaten (zoals bij het kopen van koffie of ontbijt, enz.), kunt u de cabine in een comfortabele staat houden, zodat u rit aangenaam blijft wanneer u terugkomt. U kunt de Ingeschakelde Wegloopmodus handmatig uitschakelen op het centrale display indien nodig.

Wanneer de Ingeschakelde Wegloopmodus aan staat, blijven de instellingen van de airconditioning, stoelverwarming, -ventilatie, -massage en ruitenwisserstatus ongewijzigd wanneer u het voertuig verlaat nadat u het vergrendeld hebt. U kunt de duur instellen voor de Ingeschakelde Wegloopmodus en verlichting. NOMI-spraakactivering uitgeschakeld wanneer het voertuig in deze modus staat.Na het bereiken van de ingestelde duur wordt deze automatisch uitgeschakeld.

De Ingeschakelde Wegloopmodus is standaard uitgeschakeld voor elke rit. Eenmaal ingeschakeld kan deze de vorige instellingen behouden, zelfs als het account wordt gewijzigd.

Voorzichtigheid 离车不下电模式
 • De modus Ingeschakeld houden is ontworpen om een comfortabel klimaat in het voertuig te behouden wanneer passagiers het voertuig tijdelijk verlaten. Laat kinderen of huisdieren niet alleen achter in het voertuig.

 • De modus Ingeschakeld houden kan niet worden aangezet in combinatie met de Huisdiermodus of Kampeermodus.

 • Als de modus Ingeschakeld houden is ingeschakeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand tijdelijk niet beschikbaar. Wanneer de modus Ingeschakeld houden is uitgeschakeld en het voertuig is vergrendeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand weer beschikbaar.

 • De modus Ingeschakeld houden kan alleen worden aangezet wanneer het voertuig in PARK staat, maar niet in de modus Slepen/wassen.

 • Wanneer de modus Ingeschakeld houden is ingeschakeld, is een systeemupgrade of schakelen verboden.

 • U wordt via een bericht op de hoogte gebracht zodra de resterende actieradius minder dan 60 km is en het voertuig niet wordt opgeladen. Wanneer de resterende actieradius minder dan 10 km is, wordt de modus Ingeschakeld houden automatisch afgesloten.

 • Wanneer er een storing optreedt in het hoge-spannings- of klimaatbeheersingssysteem, wordt de modus Ingeschakeld houden automatisch afgesloten.

Kampeermodus

Wanneer het voertuig in Parkeerstand wordt gezet, gaat u naar de pagina Instellingen op de bedieningsbalk onderaan het centrale display, en tikt u op Comfortabele omgeving > Kampeermodus om de Kampeermodus in te schakelen. Wanneer u de interne stroomvoorziening lange tijd moet gebruiken (bv. bij het buiten kamperen), draagt dit ertoe bij dat een veilige en comfortabele kampeerbeleving wordt gerealiseerd. U kunt de Kampeermodus handmatig uitschakelen op het centrale display of in de mobiele app wanneer dat nodig is.

Zet de Kampeermodus aan, de airconditioner aan, de temperatuur van de voorste en achterste rij standaard op 25 ℃, zet de luchtcirculatie aan, stel de luchtzuivering in op Stille modus, sluit tegelijkertijd alle schermen in de auto volgens de door u ingestelde schermuitschakeltijd, en de binnenverlichting en de portieren/ruiten kunnen worden aangepast volgens de instellingsopties. De NOMI-spraakgestuurde wekfunctie is in dit geval uitgeschakeld.

De Kampeermodus is standaard uitgeschakeld voor elke rit, en eenmaal ingeschakeld kan deze de vorige status aanhouden, zelfs als van account wordt gewisseld.

Voorzichtigheid 露营模式
 • De Kampeermodus kan niet worden aangezet in combinatie met de Huisdiermodus of de modus Ingeschakeld houden.

 • De Kampeermodus kan alleen worden aangezet wanneer het voertuig in PARK staat, maar niet in de modus slepen/wassen.

 • Als de Kampeermodus is ingeschakeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand tijdelijk niet beschikbaar. Wanneer de Kampeermodus is uitgeschakeld en het voertuig is vergrendeld, zijn de Waakmodus en Livebeelden op afstand weer beschikbaar.

 • Wanneer de Kampeermodus is ingeschakeld, is een systeemupgrade of schakelen verboden. Ontgrendelen bij naderen en Vergrendelen bij verlaten zijn tijdelijk uitgeschakeld en worden opnieuw ingeschakeld wanneer de Kampeermodus wordt afgesloten. Het wordt aanbevolen om de klimaatregeling aan te zetten in verband met de luchtcirculatie.

 • U wordt via een bericht op de hoogte gebracht zodra de resterende actieradius minder dan 60 km is en het voertuig niet wordt opgeladen. Als de resterende actieradius minder dan 10 km is, wordt de Kampeermodus automatisch afgesloten en worden ruiten op een kier gezet.

 • Wanneer de Kampeermodus is aangezet en het voertuig van binnenuit is vergrendeld, wordt, als iemand het portier opent en het voertuig verlaat, het middendisplay verlicht en worden personen die nog in het voertuig zitten ervan op de hoogte gebracht dat het voertuig is ontgrendeld.

 • Wanneer er een storing optreedt in het hoogspannings- of klimaatregelsysteem, wordt de Kampeermodus automatisch afgesloten en worden de ruiten op een kier gezet.

Bewaking levende wezens in de auto

Wanneer er kinderen of dieren in de auto aanwezig zijn, worden deze door het voertuig gedetecteerd waarna het voertuig om de vijf minuten een foto maakt van de situatie in het interieur. Deze foto's worden naar uw NIO-app verstuurt zolang u met internet bent verbonden. Als de vensters dicht staan, opent het voertuig de vensters automatisch 5% om de veiligheid van de kinderen en dieren in het voertuig te verzekeren.

Alcoholslot

Het alcoholslot verhoogt de verkeersveiligheid door te voorkomen dat iemand met een alcoholgehalte hoger dan een ingestelde limiet met een gemotoriseerd voertuig gaat rijden.

Neem de volgende veiligheidsrisico's in acht voordat u het alcoholslot installeert:

 • Wanneer de transmissie van uw auto in P staat, schakel de hoogspanningsvoeding uit (onderbreek het hoogspanningscircuit door de noodaansluiting voor de hoogspanning onder de motorkap bij het koelvloeistofreservoir los te koppelen en de kabel naar de minklem van de 12V-accu los te halen).

 • Het is de verantwoordelijkheid van de installateur van het alcoholslot om het veilig te installeren.

De stekker van het alcoholslot bevindt zich onder de stoel rechtsvoor. Het alcoholslot is als volgt aangesloten:

 1. Zet de rechterstoel helemaal naar voren.

 2. Til de mat en het klepje van het alcoholslot omhoog en neem de stekker van het alcoholslot eruit.

 3. Sluit de stekker van het alcoholslot en de handset van het alcoholslot aan.

 4. Monteer de handset van het alcoholslot en de regeleenheid van het alcoholslot onder het vak in de console.

Not Instructies voor alcoholslot

Na de installatie van het alcoholslot, wordt er vanuit de wagen zelf geen visuele of hoorbare aanduiding gegeven. De aanwijzingen voor de bediening worden weergegeven op de handset van het alcoholslot.

Het aansluitschema van het alcoholslot is als volgt:

Functie

Kabel of pen

Positie van aansluiting

1

Accutoevoer (KL30), ononderbroken

Voor 12 V nominaal is het volgende vereist voor het alcoholslot:

Grijze kabel

Pen 1

0,5 mm²

In het middelste elektrische vak van het instrumentenpaneel onder het voetpedaal van de voorpassagier

2

Massa

Zwarte kabel

Pen 2

0,5 mm²

Onder de bestuurdersstoel voor auto's met het stuur links en onder de voorpassagiersstoel voor auto's met het stuur rechts

3c

Aansluiting gegevensbus

Aansluiting op een interne gegevensbus van de auto voor het uitwisselen van gegevens tussen de auto en het alcoholslot.

Wit-rode kabel

Pen 4

0,35 mm²

Onder de bestuurdersstoel voor auto's met het stuur rechts en onder de voorpassagiersstoel voor auto's met het stuur links

Waarschuwing frontale aanrijding (FCW)

Waarschuwing frontale aanrijding geeft visuele, hoorbare en voelbare waarschuwingen als het systeem vaststelt dat er een mogelijk risico bestaat op een aanrijding tussen uw voertuig en een voertuig, motorfiets, fiets of voetganger vóór u.

Voor detectie van voertuigen, voetgangers of fietsers die zich in dezelfde richting vóór u bewegen, werkt Waarschuwing frontale aanrijding alleen als u sneller dan 4 km/u rijdt.

Waarschuwing 前向碰撞预警仅供参考,无法替代您的注意力与判断。
 • Botsingswaarschuwing is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw aandacht en oordeel.

 • Botsingswaarschuwing is alleen bedoeld om frontale botsingen te voorkomen en werkt niet wanneer het voertuig achteruit rijdt.

 • Als rijhulpfunctie kan de botsingswaarschuwing niet alle situaties in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden aan en kan het voertuigen in alle situaties niet detecteren. Verschillende factoren kunnen een ongeldige, ongepaste of vroegtijdige waarschuwing veroorzaken.

 • U moet te allen tijde aandacht besteden aan het verkeer en de wegomstandigheden en u nooit afhankelijk opstellen van de botsingswaarschuwing om u te waarschuwen voor een mogelijke aanrijding. Als u dit niet doet, kan dit persoonlijk letsel of voertuigschade veroorzaken.

 • Test om veiligheidsredenen nooit het gebruik van de botsingswaarschuwing wanneer u andere voertuigen voetgangers tegemoet rijdt. Als u een gevaarlijke situatie tegenkomt, wacht dan nooit tot de botsingswaarschuwing ingrijpt voordat u actie onderneemt.

 • U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het voldoen aan de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Waarschuwing frontale aanrijding om deze functie in of uit te schakelen.

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Timing om de waarschuwingstijd aan te passen.

Wanneer Waarschuwing frontale aanrijding wordt geactiveerd, geeft de dynamische omgevingssimulatie een visuele waarschuwing weer.

Waarschuwing 当前向碰撞预警关闭后,车辆不会对可能的碰撞进行预警提示。建议您不要关闭该功能。该功能会在车辆系统重新启动时开启。

Wanneer Forward Collision Warning is uitgeschakeld, waarschuwt uw voertuig u niet voor een mogelijke aanrijding. Het uitschakelen van deze functie wordt afgeraden.

Deze functie wordt ingeschakeld wanneer het systeem van het voertuig opnieuw wordt opgestart.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Waarschuwing frontale aanrijding werkt mogelijk niet vanwege storingen van de cameradetectie in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • De verminderd zicht in donkere omgevingen, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel, wat leidt tot slechte herkenning.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Het zicht van de camera wordt gestoord door direct zonlicht of andere lichtbronnen.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

 • De camera kan zich niet scherpstellen of werkt niet goed.

Waarschuwing frontale aanrijding werkt mogelijk niet vanwege storingen van de LiDAR-detectiesensor in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • Het venster van de LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, lakbeschermingsfolie, folie, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw enzovoort.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden door bepaalde verkeersborden en afzettingspilonnen op snelwegen of viaducten.

Alleen voertuigen die in aanmerking komen en in dezelfde richting rijden als uw voertuig, activeren de Waarschuwing frontale aanrijding. Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Dieren.

 • Verkeerslichten.

 • Muren.

 • Barrières (verkeerskegels, enz.)

 • Andere niet-voertuigen

Voorzichtigheid 该功能无法保证在所有情形下都识别到特殊车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,三轮车、尾灯损坏或者尾部轮廓不明显的车辆、尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Deze functie kan niet garanderen dat alle speciaal gevormde voertuigen onder alle omstandigheden kunnen worden geïdentificeerd. U moet extra opletten, vooral 's nachts. Speciaal gevormde voertuigen kunnen o.a. zijn: driewielers, voertuigen met een beschadigd achterlicht, onduidelijk achtercontour of geblokkeerde achterinrichting, onregelmatig gevormde voertuigen, voertuigen met een achtercarrosserie lager dan een bepaalde hoogte of onbeladen transportmiddelen voor het vervoer van voertuigen.

 • Deze functie kan stilstaande of langzaam rijdende voertuigen niet opmerken, vooral 's nachts wanneer de bestuurder extra moet opletten.

 • Deze functie kan ten onrechte worden geactiveerd wanneer het voertuig naar speciale plaatsen moet worden gereden, zoals een autotrekker of een sloper.

Waarschuwing frontale aanrijding zal niet werken zoals bedoeld als het object zich niet recht voor het voertuig bevindt in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het reageert niet op objecten die zich in de dode zone van de sensoren bevinden, met inbegrip van de dode zones in de hoek, aan de zijkant of aan de achterkant van het voertuig.

 • Het object kan onjuist zijn geselecteerd of worden gemist wanneer het voertuig een bocht nadert of door een bocht rijdt.

 • Het object kan buiten het detectiebereik vallen of de afstand tot het object kan fout worden ingeschat als het voertuig zich op een helling bevindt.

 • Wanneer slechts een deel van het voertuig in de aangrenzende rijstrook zich plots voor uw voertuig begeeft (in het bijzonder grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens), wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

 • Wanneer uw voertuig zich plotseling voorbij de achterkant van een voorliggend voertuig beweegt of wanneer andere voertuigen zich plotseling voor uw voertuig bewegen, wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

Waarschuwing frontale aanrijding werkt mogelijk niet zoals bedoeld in afwijkende of complexe verkeerssituaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Een groot aantal voetgangers, fietsen, elektrische fietsen of dieren.

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen.

 • Bochtige wegen en scherpe bochten.

 • Wegen bergop of bergaf.

 • Hobbelige wegen.

 • In- en uitritten van tunnels.

Waarschuwing 以下操作可能导致前向碰撞预警不会发出警报,包括但不限于:当驾驶员已经在进行制动时,前向碰撞预警可能不会发出警报。

Forward Collision Warning geeft mogelijk geen waarschuwing in bepaalde situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De bestuurder trapt al op de rem.

 • De bestuurder trapt het gaspedaal volledig of plotseling in.

 • De bestuurder draait scherp aan het stuur.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van Waarschuwing frontale aanrijding kunnen beïnvloeden. Waarschuwing frontale aanrijding kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Autonome noodrem (AEB)

Als een aanrijding met een voorliggend voertuig, fietser of voetganger niet te vermijden is, worden de remmen bekrachtigd om de snelheid te verminderen en de impact van de aanrijding van achter te minimaliseren.

 • Voor detectie van voorliggende voertuigen, voetgangers of fietsers werkt Autonome noodrem (AEB) alleen als u tussen ongeveer 4 km/u en 150 km/u rijdt.

 • Autonome noodrem (AEB) kan voetgangers achter het voertuig alleen detecteren als u tussen ongeveer 4 km/u en 15 km/u rijdt.

Als Autonome noodrem (AEB) is geactiveerd, wordt de snelheid van het voertuig met maximaal 60 km/u verlaagd, om de impact van een mogelijke aanrijding te verminderen. Als Autonome noodrem (AEB) bijvoorbeeld wordt geactiveerd bij een snelheid van 90 km/u, wordt het remmen gestopt wanneer de snelheid van het voertuig is verlaagd tot 30 km/u.

Als Autonome noodrem (AEB) wordt geactiveerd, geeft de dynamische omgevingssimulatie een visuele waarschuwing weer, beweegt het rempedaal abrupt omlaag en gaan de remlichten branden.

Voorzichtigheid 对于后方行人的识别及制动尚处于持续优化阶段,该功能不能保证所有情形下都识别到行人。

Er wordt nog gewerkt aan de optimalisering van de functie voor het detecteren van voetgangers achter het voertuig. Er is geen garantie dat voetgangers onder alle omstandigheden worden gedetecteerd.

Waarschuwing 自动紧急制动作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,也无法在所有情况下都能检测到车辆,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。

Als rijhulpfunctie kan Autonome noodrem niet alle situaties in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden aan en de functie kan voertuigen ook niet in alle situaties detecteren. Verschillende factoren kunnen een ongeldige, ongepaste of vroegtijdige waarschuwing veroorzaken.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden. Vertrouw nooit blindelings op Autonome noodrem om botsingen te voorkomen of de impact van een botsing te verminderen. Als u dit doet, kan dit lichamelijk letsel of schade aan het voertuig veroorzaken. Test om veiligheidsredenen nooit het gebruik van Autonome noodrem wanneer u andere voertuigen, fietsers of voetgangers tegemoet rijdt. Als u een gevaarlijke situatie tegenkomt, wacht dan nooit totdat Autonome noodrem ingrijpt voordat u zelf actie onderneemt. U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Waarschuwing 自动紧急制动可能启用短促、急促的制动来降低潜在的碰撞风险,这可能不是您正常的驾驶风格,可能使您感到不适。

Om het risico op een botsing te vermijden kan de Autonome noodrem kort en abrupt afremmen, wat mogelijk niet strookt met uw normale rijstijl en wat u als oncomfortabel kunt ervaren.

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Rijhulp > Autonome noodrem om deze functie in of uit te schakelen.

Waarschuwing 当自动紧急制动关闭后,车辆即使检测到可能的碰撞,也不会执行制动。建议您不要关闭该功能。 该功能会在车辆系统重新启动时开启。

Als Autonome noodrem is uitgeschakeld, remt het voertuig niet automatisch, zelfs niet als er een mogelijke frontale botsing wordt gedetecteerd. Het uitschakelen van deze functie wordt afgeraden.

Deze functie wordt ingeschakeld wanneer het systeem van het voertuig opnieuw wordt gestart.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Het camerasysteem herkent obstakels mogelijk niet. Het is dan ook mogelijk dat Autonome noodrem in sommige situaties niet werkt zoals bedoeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • De verminderd zicht in donkere omgevingen, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel, wat leidt tot slechte herkenning.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Het zicht van de camera wordt gestoord door direct zonlicht of andere lichtbronnen.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

 • De camera kan zich niet scherpstellen of werkt niet goed.

De LiDAR-sensor herkent obstakels mogelijk niet. Het is dan ook mogelijk dat Autonome noodrem in sommige situaties niet werkt zoals bedoeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • Het venster van de LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, lakbeschermingsfolie, folie, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw enzovoort.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden door bepaalde verkeersborden en afzettingspilonnen op snelwegen of viaducten.

Alleen voertuigen die in aanmerking komen en in dezelfde richting rijden als uw auto, activeren de Autonome noodrem (AEB). Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Dieren.

 • Verkeerslichten.

 • Muren.

 • Barrières (verkeerskegels, enz.)

 • Andere niet-voertuigen

Voorzichtigheid 该功能无法保证在所有情形下都识别到特殊车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,三轮车、尾灯损坏或者尾部轮廓不明显的车辆、尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Deze functie kan niet garanderen dat alle speciaal gevormde voertuigen onder alle omstandigheden kunnen worden geïdentificeerd. U moet extra opletten, vooral 's nachts. Speciaal gevormde voertuigen kunnen o.a. zijn: driewielers, voertuigen met een beschadigd achterlicht, onduidelijk achtercontour of geblokkeerde achterinrichting, onregelmatig gevormde voertuigen, voertuigen met een achtercarrosserie lager dan een bepaalde hoogte of onbeladen transportmiddelen voor het vervoer van voertuigen.

 • Deze functie kan stilstaande of langzaam rijdende voertuigen niet opmerken, vooral 's nachts wanneer de bestuurder extra moet opletten.

 • Deze functie kan ten onrechte worden geactiveerd wanneer het voertuig naar speciale plaatsen moet worden gereden, zoals een autotrekker of een sloper.

Autonome noodrem (AEB) werkt mogelijk niet zoals bedoeld in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Autonome noodrem (AEB) reageert niet op doelen die zich in de dode zone van de sensors bevinden, met inbegrip van de dode zones in de hoek, aan de zijkant of aan de achterkant van het voertuig.

 • Het object kan onjuist zijn geselecteerd of worden gemist wanneer het voertuig een bocht nadert of door een bocht rijdt.

 • Het object kan buiten het detectiebereik vallen of de afstand tot het object kan fout worden ingeschat als het voertuig zich op een helling bevindt.

 • Wanneer slechts een deel van het voertuig in de aangrenzende rijstrook zich plots voor uw voertuig begeeft (in het bijzonder grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens), wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

 • Wanneer uw voertuig zich plotseling voorbij de achterkant van een voorliggend voertuig beweegt of wanneer andere voertuigen zich plotseling voor uw voertuig bewegen, wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

 • Wanneer het voorliggend voertuig zich onder een grote hoek ten opzichte van uw voertuig bevindt, wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

 • Wanneer slechts een deel van het voorliggend voertuig uw voertuig overlapt, wordt het doel mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

 • Wanneer het voertuig net is ingeschakeld, het voertuig in PARK staat of de veiligheidsgordels zijn niet omgelegd.

De prestaties van Autonome noodrem (AEB) bij het verminderen van de impact van een aanrijding, kunnen worden beïnvloed door afwijkende of complexe verkeersituaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Een groot aantal voetgangers, fietsen, elektrische fietsen of dieren.

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen.

 • Bochtige wegen en scherpe bochten.

 • Wegen bergop of bergaf.

 • Hobbelige wegen.

 • In- en uitritten van tunnels.

Voorzichtigheid 制动距离在湿滑路面上会延长。若防抱死系统、牵引力控制系统、车辆稳定性控制系统被触发,可能导致自动紧急制动减缓碰撞的能力降低。

De remweg neemt toe op gladde wegen. Als het antiblokkeerremsysteem, het tractiecontrolesysteem en het elektronisch stabiliteitsprogramma zijn geactiveerd, kan dit negatieve invloed hebben op de prestaties van de Autonome noodrem wat betreft het verminderen van de impact van een botsing.

Waarschuwing 在自动紧急制动过程中,制动踏板会自动迅速向下移动。因此不能在踏板下放置物品,从而影响踏板自由移动。

Het rempedaal beweegt abrupt omlaag wanneer de autonome noodrem in werking treedt. Plaats geen voorwerpen onder het rempedaal. Dit kan de slag van het rempedaal belemmeren.

Waarschuwing 自动紧急制动不能代替用来维持与前方车辆之间的安全行车距离。请避免与前车距离过近或激烈驾驶等行为。

Autonome noodrem is geen vervanging voor het handhaven van een veilige volgafstand tussen u en de voorligger. Houd afstand tot voertuigen vlak voor u en vermijd agressief rijden.

Waarschuwing 自动紧急制动仅用于减轻正面碰撞的冲击。当爱车处于倒挡时,自动紧急制动不工作。

Autonome noodrem is alleen ontworpen om de impact van frontale botsingen te verminderen. De functie werkt niet wanneer het voertuig in REVERSE (ACHTERUIT) staat.

Waarschuwing 以下情况可能导致自动紧急制动不会制动或者停止制动,包括但不限于:

De Autonome noodrem kan in sommige situaties niet remmen of juist stoppen met remmen, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • De bestuurder trapt het gaspedaal volledig of plotseling in.

 • De bestuurder maakt een bruuske stuurbeweging.

 • De veiligheidsgordel van de bestuurder is niet vastgegespt.

 • Het bestuurdersportier is niet gesloten.

 • Autonome noodrem is geactiveerd en kan niet binnen circa 30 seconden opnieuw worden geactiveerd.

 • Er wordt geen voertuig vlak voor het voertuig gedetecteerd.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van Autonome noodrem (AEB) kunnen beïnvloeden. Autonome noodrem (AEB) kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Rijstrookassistent (LKA)

Rijstrookassistent helpt de bestuurder om binnen de rijstrook te blijven met visuele en hoorbare waarschuwingen en stuurwieltrillingen als het voertuig onopzettelijk in de richting van een aangrenzende rijstrook rijdt of de neiging heeft om dit te doen.

Rijstrookassistent omvat:

 • Waarschuwing (LDW): Herinnert u met gepaste visuele en akoestische waarschuwingen en trillen van het stuurwiel wanneer uw voertuig naar een aangrenzende rijstrook gaat of de rijstrookmarkering overschrijdt.

 • Waarschuwing + Rijstrookassistent (LKA): Stuurt het voertuig enigszins bij om de mogelijkheid op het verlaten van de rijstrook te verminderen, wanneer uw voertuig beweegt naar een aangrenzende rijstrook of de rijstrookmarkeringen overschrijdt. Rijstrookassistent geeft visuele en akoestische waarschuwingen, wanneer uw voertuig te ver afwijkt van het midden van de rijstrook.

Waarschuwing LKA 仅能提供一定的转向辅助,而无法控制车辆速度。LKA 无法持续控制车辆方向,即无法将车辆一直保持在车道中间。

De rijstrookhulp kan slechts een beperkte stuurondersteuning bieden en kan de snelheid van het voertuig niet regelen.

De rijstrookhulp is niet in staat om de besturing constant te regelen. Daarom kan het voertuig niet altijd in het midden van de rijstrook blijven.

Waarschuwing LKA转向力有限,仅能提供轻微的纠偏转向辅助,无法保证完全阻止车辆偏离车道。因此切勿依赖LKA控制方向,您应始终做好增大转向力度的准备,特别是在弯道中。如果需要转弯、调头,或者通过蜿蜒曲折、急转弯的道路时,请您立即接管方向盘。

De rijstrookhulp heeft een beperkt stuurkoppel dat slechts een lichte stuurondersteuning kan bieden en kan het voorkomen van het verlaten van de rijstrook niet volledig garanderen. Vertrouw bij het sturen niet alleen op de rijstrookhulp. Je moet altijd bereid zijn om de besturing over te nemen, vooral als je op wegen met bochten rijdt.

Neem de besturing meteen over bij het nemen van bochten, het omkeren of het rijden op bochtige wegen of wegen met scherpe bochten.

Waarschuwing 道路保持辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。道路保持辅助系统仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路保持辅助系统。

Als rijhulpfunctie kan de rijstrookhulp niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

Rijstrookhulp is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw visuele waarneming. U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en uw eigen beslissing nemen over het gebruik van rijstrookhulp als het veilig is.

U moet altijd klaar staan om het stuur over te nemen wanneer u merkt dat de omstandigheden van het verkeer, de weg of het voertuig niet geschikt zijn om de rijstrookhulp te activeren of dat er andere onveilige factoren zijn.

U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswetten en -regelgeving.

Waarschuwing 驾驶时不可以有以下行为:• 完全依靠车道保持辅助系统• 在恶劣天气情况下使用车道保持辅助系统• 在特殊道路使用车道保持辅助系统• 双手离开方向盘• 视线离开行驶道路

De volgende gedragingen zijn tijdens het rijden absoluut niet toegestaan:

 • Alleen op de rijstrookhulp vertrouwen.

 • De de rijstrookhulp gebruiken bij slecht weer

 • De de rijstrookhulp gebruiken op niet gestandaardiseerde wegen

 • Handen van het stuur

 • Niet op de weg letten

Rijstrookassistent in-/uitschakelen

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Waarschuwing verlaten rijstrook en assistentie om de functie in of uit te schakelen.

Na het inschakelen van Waarschuwing verlaten rijstrook kunt u het assistentieniveau, het type waarschuwing en de gevoeligheid kiezen.

 • Assistentieniveau

  • Waarschuwing: Alleen waarschuwing

  • Waarschuwing + Rijstrookassistent: Waarschuwing en lichte stuurondersteuning

 • Waarschuwingstype:

  • Alleen voor Waarschuwing zijn de waarschuwingstypen visueel, visueel en hoorbaar, visueel en trillen, en visueel, hoorbaar en trillen.

  • Voor Waarschuwing + Rijstrookassistent is het waarschuwingstype standaard visueel en hoorbaar en kan niet worden gewijzigd.

 • Gevoeligheid:

  • Laag: Lagere gevoeligheid voor verlaten van rijstrook

  • Gemiddeld: Normale gevoeligheid voor verlaten van rijstrook

  • Hoog: Hogere gevoeligheid voor verlaten van rijstrook

Voorzichtigheid 请您务必审慎设置提醒方式与灵敏度,确保该等设置符合您的驾驶习惯。

Stel het waarschuwingstype en de gevoeligheid met de nodige voorzichtigheid in om ervoor te zorgen dat dergelijke instellingen in overeenstemming zijn met uw rijgedrag.

Voorzichtigheid 在中控屏上启用车道偏离预警及辅助,并不意味着功能被激活。只有当工作条件满足时,功能才会自动激活。当LKA控制方向时,方向盘会转动。您可以转动方向盘主动接管爱车,此时爱车的方向将交由您来控制。

Het inschakelen van waarschuwing verlaten rijstrook en assistentie betekent niet dat de functie is geactiveerd. Deze functie wordt automatisch geactiveerd zodra aan de werkingsvoorwaarden wordt voldaan.

Wanneer de rijstrookhulp de besturing regelt, draait het stuur dienovereenkomstig.

U kunt de besturing overnemen door zelf aan het stuur te draaien.

Gebruiksvoorwaarden voor Rijstrookassistent:

 • Rijsnelheid is 65-130 km/u.

 • Het voertuig rijdt zonder abrupte versnelling, vertraging of stuurbewegingen.

 • Het voertuig bevindt zich in het midden van de rijstrook en rijdt niet op de rijstrookmarkering.

 • Er is ten minste één rijstrook duidelijk zichtbaar.

 • De HD-camera's werken goed met een duidelijk zicht.

 • Alle onderdelen van Rijstrookassistent werken goed.

 • Uw voertuig voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden, met inbegrip van:

  • De bestuurder zit in de auto.

  • Het voertuig staat in DRIVE.

  • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet geactiveerd.

  • Het tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet handmatig uitgeschakeld.

Voorzichtigheid 当转向灯打开,爱车向相应一侧偏离时,车道保持辅助系统不会提醒或控制。

Wanneer de richtingaanwijzer actief is, geeft de rijstrookhulp geen herinneringen of neemt deze de regie over als uw voertuig afwijkt naar de overeenkomstige kant.

Dynamische omgevingssimulatie

 1. Pictogram status Rijstrookassistent

  • Pictogram niet weergegeven: Uit

  • Pictogram weergegeven in het grijs: Stand-by

  • Rijstrookmarkering in het wit: Rijstrookmarkeringen gedetecteerd op de betreffende kant

  • Rijstrookmarkering in het geel: Niveau 1 waarschuwing verlaten rijstrook

  • Rijstrookmarkering in het rood: Niveau 2 waarschuwing verlaten rijstrook

 2. Rijstrookmarkeringen

 • Pictogram niet weergegeven: Rijstrookassistent is niet ingeschakeld.

 • Pictogram in het grijs: Rijstrookassistent is ingeschakeld, maar niet geactiveerd.

 • Pictogram en rijstrookmarkeringen in het wit: Rijstrookassistent is geactiveerd.

 • Pictogram en één rijstrookmarkering in het rood:

  • Wanneer het hulpniveau Waarschuwing is, geeft dit een risico op verlaten van de rijstrook aan de betreffende kant aan.

  • Wanneer het hulpniveau Waarschuwing + Rijstrookassistent is, geeft dit aan dat het voertuig van de rijstrook is afgeweken en Rijstrookassistent de richting niet kan verbeteren met lichte stuurondersteuning.

 • Pictogram en één rijstrookmarkering in het geel: Wanneer het hulpniveau Waarschuwing + Rijstrookassistent is, geeft dit aan dat de Rijstrookassistent aan het sturen is om de kans op het verlaten van de rijstrook aan de betreffende kant te verminderen.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Rijstrookassistent werkt mogelijk niet zoals bedoeld of kan automatisch worden uitgeschakeld in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het voertuig rijdt in een scherpe bocht, zoals bij opritten van snelwegen.

 • Rijstrookmarkeringen onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen zijn of worden verduisterd door schaduwen van andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • Het weggedeelte geen rijstrookmarkeringen heeft, zoals niet-standaard wegen, kruispunten of bij wegwerkzaamheden.

 • Het weggedeelte speciale rijstrookbelijningen heeft, zoals optische snelheidsremmers of omleidingslijnen.

 • Rijstrookmarkeringen zijn niet duidelijk verdeeld, zoals samenkomende of uit elkaar lopende rijstroken, op- en afritten van snelwegen, kruispunten in een stad of voorsorteervakken.

 • Er verhogingen of andere contrastrijke lijnen op de weg zijn in plaats van rijstrooklijnen, zoals wegdekvoegen of stoepranden.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden door hoogteverschillen zoals op hellende wegen.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht die reflecties veroorzaken of slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • De rijstroken te breed of te smal zijn.

Rijstrookassistent werkt mogelijk niet zoals bedoeld of kan automatisch worden uitgeschakeld vanwege slechte werking van de cameraherkenning in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • Verminderde herkenning 's nachts.

 • Donkere omgeving, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Er valt direct licht op de camera.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

We raden aan om Rijstrookassistent niet te gebruiken bij sommige speciale of gecompliceerde wegomstandigheden, omdat de functie dan mogelijk niet werkt zoals bedoeld of automatisch wordt uitgeschakeld. Zulke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg

 • Grote aantallen voetgangers, fietsen of dieren op de weg

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen

 • Bochtige wegen en scherpe bochten

 • Op hellende wegen omhoog of omlaag

 • Hobbelige wegen

 • Smalle wegen

 • In- en uitritten van tunnels

 • Niet-standaardwegen

 • Wegen zonder middenberm

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van Rijstrookassistent kunnen beïnvloeden. Rijstrookassistent kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Actieve stop bij noodgevallen (EAS)

Tijdens het rijden, zal dit systeem zodra het detecteert dat er abnormale rijomstandigheden zijn (zoals, u houdt het stuur niet vast gedurende een bepaalde tijd of u bent afgeleid en vermoeid gedurende een bepaalde tijd of u zit niet in uw stoel), de functie Actieve stop bij noodgevallen (EAS) activeren wanneer aan de normale gebruiksvoorwaarden voor het systeem worden voldaan.

Als Noodstop geactiveerd is, zal uw voertuig een dynamische omgevingssimulatie met waarschuwingsbericht met hoorbare en gesproken waarschuwingen geven en de alarmknipperlichten inschakelen. Het voertuig zal ononderbroken remmen met luide waarschuwingsgeluiden om u eraan te herinneren de controle over het voertuig over te nemen tot het stilstaat. Daarna worden de portieren automatisch ontgrendeld en het alarmnummer gebeld.

Wanneer Noodstop bij noodgeval geactiveerd wordt, kunt u te allen tijde uw voertuig overnemen door op het gas- of rempedaal te drukken, aan het stuur te draaien of de alarmknipperlichten uit te schakelen.

Waarschuwing 紧急主动停车功能激活后将制动至停止,过程中可能无法避免偏离车道或发生碰撞,切勿依赖或主动尝试激活该功能。功能激活制动至停止后可能违反《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及相关道路交通安全法律法规关于临时停车的规定。请在驾驶过程中时刻保持专注力,您始终承担着安全驾驶、且符合所适用的道路交通安全法律法规的最终责任。

Eenmaal geactiveerd, remt de actieve noodstop het voertuig af totdat het tot stilstand komt, waarbij de rijstrook kan worden verlaten of er een botsing kan optreden. Vertrouw daarom niet alleen op de noodrijhulp of neem het initiatief om deze functie te activeren.

Door af te remmen en het voertuig te stoppen, kan de functie leiden tot uw overtreding van de Verkeersveiligheidswet van de Volksrepubliek China, de verordening inzake de implementatie van de Verkeersveiligheidswet van de Volksrepubliek China en relevante verkeerswetten en -voorschriften met betrekking tot tijdelijk parkeren.

Let te allen tijde op tijdens het rijden, want u draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor veilig rijden en het naleven van de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Camera's herkennen obstakels mogelijk niet en verminderen de werking van Noodrem in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • De verminderd zicht in donkere omgevingen, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel, wat leidt tot slechte herkenning.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Wanneer er direct licht op de camera gericht is.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

Radars herkennen obstakels mogelijk niet en verminderen de werking van Noodrem in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • Radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Zware regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden

 • Valse waarschuwingen kunnen gegeven worden vanwege bepaalde metalen hekken, middenstrepen of betonnen muren.

De LiDAR-sensor herkent obstakels mogelijk niet, wat de prestaties beïnvloedt of in sommige situaties zelfs de niet bedoelde deactivering van Noodstop veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • De LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw of folie / beschermingsfolie voor lak op zijn venster.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden door bepaalde verkeersborden en afzettingspilonnen op snelwegen of viaducten.

Noodstop zal alleen reageren op voertuigen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Sommige objecten worden mogelijk niet herkend, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voertuigen die uw voertuig haaks kruisen.

 • Motorfietsen en driewielers.

Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voetgangers.

 • Fietsen.

 • Dieren.

 • Verkeerslichten.

 • Verkeerskegels.

 • Muren.

 • Barrières

 • Voertuigen die uw voertuig haaks kruisen.

 • Tegemoetkomende voertuigen

 • Andere niet-voertuigen

Voorzichtigheid 该功能不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚以及光线较差的行车环境需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Deze functie staat niet garant voor het herkennen van speciaal gevormde doelen, vooral 's nachts of in een omgeving met weinig verlichting waar de bestuurder extra alert moet zijn. Dergelijke voertuigen kunnen o.a. voertuigen zijn met een overdekte achterkant of een onregelmatig gevormde achterkant, voertuigen met een achterkant onder een bepaalde hoogte en onbeladen dragers.

 • Deze functie kan stilstaande of langzaam rijdende voertuigen niet opmerken, vooral 's nachts wanneer de bestuurder extra moet opletten.

Herkenning en reactie kan vertraagd zijn als het object zich niet recht voor het voertuig bevindt in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Noodstop reageert niet op objecten in de blinde zones van de sensor. Noodstop kan bijvoorbeeld geen objecten detecteren in de dode hoek in de hoek of aan de zijkant van het voertuig.

 • Als het voertuig een bocht nadert of door een bocht gaat, kan het object onjuist geselecteerd of gemist worden, met een niet bedoelde versnelling of vertraging als gevolg.

 • Het object kan uit het zicht verdwijnen of de afstand tot de voorligger kan fout ingeschat worden als het voertuig zich op een helling bevindt. Bergaf rijden zal de snelheid van het voertuig verhogen, tot boven de ingestelde rijsnelheid.

 • Wanneer slechts een deel van het voertuig in de aangrenzende rijstrook zich plots voor uw voertuig begeeft (in het bijzonder grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens), wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd en een reactie geactiveerd.

 • Wanneer uw voertuig zich plotseling voorbij de achterkant van een voorliggend voertuig beweegt of wanneer andere voertuigen zich plotseling voor uw voertuig bewegen, wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd.

Noodstop garandeert niet dat het object accuraat herkend kan worden in alle situaties en de prestaties kunnen gehinderd worden bij speciale of complexe wegomstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Een groot aantal voetgangers, fietsers of dieren op de weg.

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen.

 • Bochtige wegen en scherpe bochten.

 • Wegen bergop of bergaf.

 • Hobbelige wegen.

 • Smalle wegen.

 • In- en uitritten van tunnels.

 • Niet-standaardwegen.

 • Wegen zonder middenberm.

De zijdelingse grip kan in sommige situaties ontoereikend zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De remmen werken niet optimaal (zoals bij te koude, te hete of natte remonderdelen).

 • Onvoldoende onderhoud (zoals overmatig versleten remmen of banden of een abnormale bandenspanning).

 • Rijden op speciale wegen (zoals hellingen of wegen met water, modder, gaten, sneeuw of ijs).

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van Noodstop kunnen beïnvloeden. Noodstop kan door veel factoren beïnvloed worden. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen (ELK)

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen (ELK) biedt stuurondersteuning om de bestuurder te helpen de voertuigkoers dwingend te corrigeren en het risico op een aanrijding te vermijden wanneer het voertuig onbedoeld de rijstrook verlaat of een voertuig in de aangrenzende rijstrook zou kunnen raken.

Bij een voertuigsnelheid tussen 65 km/u en 130 km/u, kan Rijstrook aanhouden bij noodgevallen worden geactiveerd in de volgende vier situaties:

 • Het voertuig wijkt onopzettelijk uit, zonder de richtingaanwijzer te gebruiken, naar de rijstrook aan de rechterkant.

 • Het voertuig wijkt, bij ononderbroken rijstrookmarkering, zonder de richtingaanwijzer te gebruiken, onopzettelijk af van de rijstrook over een ononderbroken rijstrookmarkering.

 • Wanneer er zich voertuigen bevinden op de aangrenzende rijstrook aan de linkerkant, wijkt het voertuig onopzettelijk, zonder de richtingaanwijzer te gebruiken, uit naar de rijstrook aan de linkerkant.

 • Wanneer er snel achterop komende voertuigen naderen op de aangrenzende rijstrook aan de linkerkant en het voertuig onopzettelijk afwijkt van zijn rijstrook naar de linkerkant of onopzettelijk van rijstrook verandert.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen in-/uitschakelen

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Rijstrook aanhouden bij noodgevallen om de functie in of uit te schakelen.

Het wordt aangeraden om deze functie niet uit te schakelen. Na uitschakelen kan het voertuig de bestuurder niet ondersteunen in geval van een mogelijke zijdelingse aanrijding.

Voorzichtigheid 该功能会在车辆系统重新启动时开启。

Deze functie wordt ingeschakeld wanneer het systeem van het voertuig opnieuw wordt opgestart.

Waarschuwing ELK转向力有限,仅能提供一定的纠偏转向辅助,无法保证完全阻止车辆偏离车道或避免危险,因此切勿依赖ELK控制方向,请您及时控制车辆方向。如果需要转弯、调头,或者通过蜿蜒曲折、急转弯的道路时,请您及时控制车辆方向。

De rijstrookhulp heeft een beperkt stuurkoppel dat slechts een lichte stuurondersteuning kan bieden en kan niet volledig garanderen dat het verlaten van de rijstrook of het vermijden van gevaar wordt uitgesloten. Neem daarom op tijd het stuur over in plaats van alleen te vertrouwen op de rijstrookhulp.

Neem bij het afslaan, het omkeren of het rijden op bochtige wegen of wegen met scherpe bochten onmiddellijk het stuur over.

Waarschuwing ELK作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,切勿依赖ELK避免危险。出于安全考虑,切勿故意主动触发ELK以测试该功能。如您发现危险,切勿等待ELK触发后再采取行动。您始终承担着保持本车安全行驶在车道内、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Als rijhulpfunctie kan de rijstrookhulp niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden. Vertrouw nooit alleen op de rijstrookhulp om gevaar te vermijden. Test deze functie om veiligheidsredenen nooit door opzettelijk of actief de rijstrookhulp te activeren. Als u een gevaarlijke situatie tegenkomt, wacht dan nooit totdat de rijstrookhulp ingrijpt voordat actie wordt ondernomen. U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswetten en -regelgeving.

Waarschuwing 驾驶时不可以有以下行为:完全依靠ELK

De volgende gedragingen zijn tijdens het rijden absoluut niet toegestaan:

 • Alleen vertrouwen op de rijstrookhulp

 • Uw handen van het stuur halen

 • Niet op de weg letten

Gebruiksvoorwaarden voor Rijstrook aanhouden bij noodgevallen:

 • Rijsnelheid is 65-130 km/u.

 • Het voertuig rijdt zonder abrupte versnelling, vertraging of stuurbewegingen.

 • Het voertuig bevindt zich in het midden van de rijstrook en rijdt niet op de rijstrookmarkering.

 • HD-camera's werken goed met een duidelijk zicht.

 • Alle onderdelen van Rijstrook aanhouden bij noodgevallen werken goed.

 • Uw voertuig voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden, met inbegrip van:

  • De bestuurder zit in de auto.

  • Het voertuig staat in DRIVE.

  • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet geactiveerd.

Voorzichtigheid 在满足条件的紧急场景中,ELK会自动激活。ELK仅能提供一定的转向辅助,而无法控制车辆速度。ELK无法持续控制车辆方向,即无法将车辆一直保持在车道中间。当ELK控制方向时,方向盘会转动。您可以转动方向盘主动接管爱车,此时爱车的方向将交由您来控制。

De rijstrookhulp wordt automatisch geactiveerd wanneer in geval van nood aan de voorwaarden wordt voldaan.

De rijstrookhulp kan slechts beperkte stuurondersteuning bieden en kan de snelheid van het voertuig niet regelen.

De rijstrookhulp is niet in staat om de besturing constant te regelen. Daarom kan het voertuig niet altijd in het midden van de rijstrook blijven.

Wanneer de rijstrookhulp uw stuur bestuurt, zal het stuur dienovereenkomstig draaien.

U kunt de besturing overnemen door zelf aan het stuur te draaien.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen bij afwijken naar rechts

Wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voor Rijstrook aanhouden bij noodgevallen is voldaan zal, als het voertuig onopzettelijk afwijkt naar rechts, Rijstrook aanhouden bij noodgevallen stuurondersteuning bieden. In dit geval wordt de rechterrijstrookmarkering geel op het instrumentenpaneel.

Waarschuwing 以下情况可能导致向右侧路沿偏离的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:路沿不清晰,或由于光线等原因导致路沿无法识别或者识别不正确,譬如强烈光照导致反光,恶劣天气、夜晚导致能见度差或者光线不足等;

De rijstrookhulp kan niet werken zoals bedoeld of automatisch stoppen en het voertuig kan in sommige situaties naar rechts afwijken, bij met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Stoepranden die niet of onjuist worden geïdentificeerd als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht dat leidt tot reflecterende stoepranden en slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts;

 • Obstakels langs de weg die de rijstrookhulp niet kan identificeren, zoals hekken, vangrails, verkeerskegels en kegelstangen;

 • Scherpe bochten of wegen met hellingen, een hobbelige weg, weg met water of sneeuw en ijs, enz.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen bij afwijken naar links

Wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voor Rijstrook aanhouden bij noodgevallen is voldaan zal, als het voertuig onopzettelijk afwijkt naar links, Rijstrook aanhouden bij noodgevallen stuurondersteuning bieden. In dit geval wordt de bijbehorende linkerrijstrookmarkering rood op het instrumentenpaneel.

Waarschuwing 以下情况可能导致向实线一侧车道线偏离的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

De rijstrookhulp kan niet werken zoals bedoeld of automatisch stoppen en het voertuig kan in sommige situaties afwijken naar de vaste rijstrooklijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Rijstrooklijnen zijn onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen of worden verduisterd door schaduwen die worden geworpen door andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • De rijstroken zijn te breed of te smal.

 • Rijstrooklijnen zijn bijzondere verkeerstekens.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van veranderingen in hoogte, zoals op hellende wegen.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht dat leidt tot reflecterende stoepranden en slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • Het voertuig slaat af in een scherpe bocht of rijdt op een hellende weg, een hobbelige weg, weg met water of sneeuw en ijs, enz.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen bij afwijken naar de tegemoetkomende voertuigen aan de linkerkant

Wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voor Rijstrook aanhouden bij noodgevallen is voldaan zal, als het voertuig onopzettelijk afwijkt naar de aangrenzende rijstrook aan de linkerkant, Rijstrook aanhouden bij noodgevallen stuurondersteuning bieden. In dit geval wordt de linkerrijstrookmarkering rood op het instrumentenpaneel.

Waarschuwing 以下情况可能导致向左有正面碰撞风险的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

De rijstrookhulp kan niet werken zoals bedoeld of automatisch stoppen en het voertuig kan in sommige situaties botsen tegen het voertuig aan de linkerkant, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Rijstrooklijnen zijn onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen of worden verduisterd door schaduwen die worden geworpen door andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • De rijstroken zijn te breed of te smal.

 • Rijstrooklijnen zijn bijzondere verkeerstekens.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van veranderingen in hoogte, zoals op hellende wegen.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht dat leidt tot reflecterende stoepranden en slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • Het voertuig slaat af in een scherpe bocht of rijdt op een hellende weg, een hobbelige weg, weg met water of sneeuw en ijs, enz.

 • De tegenligger is geen auto maar een motor.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen bij afwijken naar van achter naderende voertuigen aan de linkerkant

Wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voor Rijstrook aanhouden bij noodgevallen is voldaan zal, als het voertuig onopzettelijk afwijkt naar de aangrenzende rijstrook aan de linkerkant waar de voertuigen snel van achteren naderen, Rijstrook aanhouden bij noodgevallen stuurondersteuning bieden. In dit geval wordt de linkerrijstrookmarkering rood op het instrumentenpaneel.

Waarschuwing 以下情况可能导致向左有车尾碰撞风险的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于: 车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

De rijstrookhulp kan niet werken zoals bedoeld of automatisch stoppen en het voertuig kan in sommige situaties botsen tegen het van achteren naderende voertuig aan de linkerkant, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Rijstrooklijnen zijn onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen of worden verduisterd door schaduwen die worden geworpen door andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • De rijstroken zijn te breed of te smal.

 • Rijstrooklijnen zijn bijzondere verkeerstekens.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van veranderingen in hoogte, zoals op hellende wegen.

 • Rijstrooklijnen kunnen niet of worden onjuist geïdentificeerd als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht dat leidt tot reflecterende stoepranden en slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • Het voertuig slaat af in een scherpe bocht of rijdt op een hellende weg, een hobbelige weg, weg met water of sneeuw en ijs, enz.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen werkt mogelijk niet zoals bedoeld of kan automatisch worden geannuleerd vanwege slechte werking van de cameraherkenning in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • De verminderd zicht in donkere omgevingen, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel, wat leidt tot slechte herkenning.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Wanneer er direct licht op de camera gericht is.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen werkt mogelijk niet zoals bedoeld of kan automatisch worden geannuleerd vanwege slechte werking van de radarherkenning in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • Radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden.

 • In zeldzame gevallen kunnen vanwege de werking van radarherkenning onterechte alarmen worden gegenereerd door metalen hekken, groene middenbermen of betonnen muren.

De LiDAR-sensor herkent obstakels mogelijk niet, wat de prestaties beïnvloedt of in sommige situaties zelfs onbedoelde deactivering van Rijstrook aanhouden bij noodgevallen veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • De LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw of folie / beschermingsfolie voor lak op zijn venster.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden vanwege bepaalde verkeersborden en kegels op autosnelwegen of viaducten.

Rijstrook aanhouden bij noodgevallen werkt mogelijk niet zoals bedoeld of kan automatisch worden uitgeschakeld in afwijkende of complexe situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Een groot aantal voetgangers, fietsers of dieren op de weg.

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen.

 • Bochtige wegen en scherpe bochten.

 • Wegen bergop of bergaf.

 • Hobbelige wegen.

 • Smalle wegen.

 • In- en uitritten van tunnels.

 • Bouwplaatsen.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van Rijstrook aanhouden bij noodgevallen kunnen beïnvloeden. Rijstrook aanhouden bij noodgevallen kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Geavanceerd bestuurdersbewakingssysteem (ADMS)

Het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem houdt de rijstatus van de bestuurder in de gaten.

Wanneer het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem is ingeschakeld en er aan de voorwaarden voor activering is voldaan, en het systeem detecteert dat de bestuurder slaperig wordt of is afgeleid, dan waarschuwt NOMI de bestuurder met gezichtsuitdrukkingen en gesproken opdrachten op basis van de mate van slaperigheid, en het digitale instrumentenpaneel herinnert de bestuurder er ook aan om gefocust te blijven.

Voorzichtigheid 增强型驾驶员感知系统无法在所有条件下工作,仅用作辅助设备。驾驶员应始终对确保车辆安全驾驶承担最终责任。专注驾驶以及适时停车休息非常重要。在出现分心警告或有疲劳迹象时,驾驶员需要及时调整驾驶行为,或者以安全方式尽快停车休息。

Het geavanceerde bewakingssysteem voor de bestuurder kan niet onder alle omstandigheden werken en is alleen ontworpen om het rijden te ondersteunen. De bestuurder heeft altijd de eindverantwoordelijkheid bij het veilig rijden.

Daarom is het van groot belang dat u oplet tijdens het rijden en regelmatig pauzes neemt. Wanneer een bestuurder wordt gewaarschuwd of zich vermoeid voelt, moet hij/zij zijn/haar gedrag aanpassen of zo snel mogelijk veilig stoppen om een pauze te nemen.

Wanneer het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem niet beschikbaar is, worden de rijstrookassistent, de adaptieve cruisecontrol en andere ADAS-functies uitgeschakeld.

Wanneer de bestuurder het stuurwiel afstelt, moet de functie opnieuw worden gekalibreerd en korte tijd ingeleerd, waarbij de storingsindicator van het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem wordt weergegeven.

Als het stuurwiel wordt afgesteld wanneer u de rijstrookassistent, adaptieve cruisecontrol en andere ADAS-functies gebruikt, dan waarschuwt het systeem u met "Rijassistent afsluiten... Neem het stuurwiel over".

Het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem in-/uitschakelen

Het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem houdt in de gaten of de bestuurder slaperig of afgeleid wordt.

 • Waarschuwing bij slaperigheid van de bestuurder

 • Waarschuwing bij afgeleide bestuurder

Open de Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijden> Waarschuwing bij afgeleide bestuurder om de functie in of uit te schakelen.

Wanneer de functie is ingeschakeld, blijft deze de bestuurder in de gaten houden en geeft gesproken waarschuwingen bij een rijsnelheid van 20 km/u of meer.

Dynamische omgevingssimulatie

 • Uit

 • Aan

 • Waarschuwing Niveau 1 (met waarschuwing bij afgeleide bestuurder als voorbeeld)

 • Waarschuwing Niveau 2 (met waarschuwing bij afgeleide bestuurder als voorbeeld)

 • Als de bestuurder de controle over het voertuig niet overneemt nadat er een waarschuwing van Niveau 2 is gegeven, wordt de actieve stopfunctie in noodgevallen geactiveerd als er aan de normale omstandigheden voor in werking treden van het systeem is voldaan.

 • Bij een systeemstoring of wanneer de camera expres wordt geblokkeerd, geeft het volgende display aan dat de functie wordt beperkt. Neem zo snel mogelijk contact op met NIO.

Voorzichtigheid 摄像头不会记录或共享图像、音频或视频。

De camera slaat geen afbeeldingen, audio´s of video´s op en deelt deze ook niet.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem kan slaperigheid of afleiding van de bestuurder niet altijd detecteren, en geeft dan geen waarschuwingen, werkt gedeeltelijk niet goed of geeft valse waarschuwingen in bepaalde situaties, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • 's Nachts of in donkere omgevingen.

 • In direct, fel zonlicht, bijvoorbeeld in zonlicht of de koplampen van een tegenligger.

 • De stoel van de bestuurder is afgesteld.

 • Het stuurwiel is afgesteld of gedraaid.

 • De ogen van de bestuurder worden bedekt met een zonnebril, een bril met gepolariseerde glazen of een montuur.

 • De bestuurder draagt accessoires, zoals een hoed, sjaal of hoofddoek, die de omtrek van het hoofd veranderen.

 • De bestuurder draagt een masker.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

De bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties waarin het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem mogelijk niet meer goed werkt. De werking van het geavanceerde bestuurdersmonitoringsysteem kan door talloze factoren worden beïnvloed. Voorkom ongevallen door altijd goed op het verkeer, de weg en de toestand van de auto te letten en altijd oplettend te rijden.

Dodehoekdetectie (BSD) en Hulp bij rijstrookwisseling (LCA)

Dodehoekdetectie en Hulp bij rijstrookwisseling geven visuele, hoorbare en voelbare waarschuwingen wanneer een ander voertuig in de dode hoek van uw voertuig verschijnt of snel nadert.

Dodehoekdetectie en Hulp bij rijstrookwisseling wordt alleen geactiveerd wanneer u sneller dan 15 km/u rijdt.

Voorzichtigheid 盲点监控与变道预警的监测区域为爱车旁边车道,及其向后约70米的范围。

Met behulp van deze functie worden rijstroken naast het voertuig en meer dan 70 meter vanaf de achterkant herkend.

Open Instellingen onderaan het middendisplay, tik op Rijhulp > Dodehoekdetectie en Hulp bij rijstrookwisseling om de functie in of uit te schakelen en selecteer een gewenste waarschuwingstype.

Nadat deze functie is ingeschakeld en geactiveerd, wordt de volgende visuele herinnering weergegeven door de dynamische omgevingssimulatie wanneer een voertuig van achteren nadert.

Wanneer een voertuig in de dode hoek van de bestuurder wordt gedetecteerd of snel van achteren nadert, wordt er een visueel alarm weergegeven in de bijbehorende buitenspiegel. In dit geval zult u, wanneer u de richtingaanwijzer naar de betreffende kant inschakelt, op een van de volgende manieren worden gewaarschuwd om niet van rijstrook te veranderen:

 • Markeerlampje zijspiegel

 • Akoestische waarschuwing + knipperend markeerlampje zijspiegel

 • Trillend stuurwiel + knipperend markeerlampje zijspiegel

 • Akoestische waarschuwing + trillend stuurwiel + knipperend markeerlampje zijspiegel

Voorzichtigheid 当周围环境噪音较大时,例如车内音响音量过大或车外过于嘈杂,报警声可能会听不见。在强光的条件下,例如在白天强光下,氛围灯变红的警示可能不易察觉。

De bel wordt mogelijk niet gehoord als het omgevingsgeluid te luid is, bijvoorbeeld wanneer het audiosysteem op hoge volumes wordt afgespeeld of de omgeving te luidruchtig is.

In een heldere omgeving zoals overdag is de waarschuwing voor de rode omgevingsverlichting mogelijk niet gemakkelijk merkbaar.

Voorzichtigheid 在倒车时,盲点监控与变道预警不会工作。

De dodehoekdetectie en de rijstrookhulp werken niet wanneer het voertuig achteruit rijdt.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzichtigheid 当爱车行驶在弯道较大、车道较宽或者高低不平的路上时,盲点监控与变道预警可能无法对旁边车道行驶的车辆进行报警。

Wanneer u op een weg rijdt met scherpe bochten, brede rijstroken of een oneffen oppervlak, kunnen de dodehoekdetectie en de rijstrookhulp u mogelijk niet waarschuwen voor voertuigen op aangrenzende rijstroken.

De dodehoekdetectie en de rijstrookhulp kunnen valse waarschuwingen geven in de volgende situaties:

 • Rijden in de buurt van beschermende hekken

 • Rijden op/onder een brug of door een tunnel

 • Rijden naast struiken, bomen, etc.

 • Wanneer er draadpalen, straatverlichting of lage betonnen muren langs de weg zijn

 • Rijden in de buurt van bouwgebieden zoals fabrieksgebouwen, havens, enz.

 • Rijden op stedelijke wegen of kruispunten met meerdere rijstroken

Waarschuwing 请注意保持保险杠雷达安装处以及附近区域的清洁,若覆盖有泥土,冰雪,金属板,胶带,标签,树叶等都会影响其性能而无法正常报警。
 • Radars die op of achter de bumper zijn gemonteerd. Houd de bumper schoon en vrij van modder, ijs, metalen platen, stickers, labels, en bladeren. Als u dit niet doet, kan dit de prestaties van de radars beïnvloeden.

 • Als deze functie niet goed werkt als gevolg van een botsing, krassen, radarstoring of defect, neem dan zo snel mogelijk contact op met NIO.

 • Als de radar gedurende een langere tijd storingen vertoont en geen storingsgerelateerde waarschuwingen geeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met NIO.

 • Deze functie detecteert en waarschuwt alleen voor voertuigen en grote motorfietsen of objecten en werkt mogelijk minder goed of helemaal niet als er voetgangers, fietsers of personen op skateboards passeren.

 • Deze functie waarschuwt niet voor stilstaande objecten. Onterechte waarschuwingen kunnen worden veroorzaakt door bepaalde metalen hekken, vangrails of betonnen muren.

 • Zware regen, hevige sneeuw, dichte mist en andere extreme weersomstandigheden kunnen de werking van de radar nadelig beïnvloeden. Rijd voorzichtig en let op de omgeving.

 • Gebruik deze functie nooit in de aanhangwagenmodus.

 • U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid en het naleven van de geldende verkeerswetten en -regels.

Waarschuwing 盲点监控与变道预警不能取代安全驾驶及车内后视镜和车外后视镜的使用。

Zelfs met dodehoekdetectie (BSD) en rijstrookhulp (LCA) moet u nog steeds voorzichtig rijden en de binnen- en buitenspiegels verstandig gebruiken.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van Dodehoekdetectie en Hulp bij rijstrookwisseling kunnen beïnvloeden. Dodehoekdetectie en Hulp bij rijstrookwisseling kunnen door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Waarschuwing geopend portier (DOW)

Waarschuwing geopend portier geeft visuele en hoorbare waarschuwingen als een van de portieren van het voertuig openstaat en er van achter een voertuig, fietser of voetganger nadert die mogelijk door het portier wordt gehinderd of er zelfs mee in aanraking kan komen.

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Rijhulp > Waarschuwing geopend portier om deze functie in of uit te schakelen.

Indien ingeschakeld, waarschuwt het voertuig u op de volgende manieren. In deze gevallen mag u of uw passagier het portier pas openen nadat is geverifieerd dat de omgeving veilig is.

 • De sfeerverlichting naar rood veranderen.

 • Pictogrammen op de zijspiegels weergeven.

 • Akoestische waarschuwingen geven.

 • Weergeven van "Let op achteropkomend verkeer" in de dynamische omgevingssimulatie.

Not 侧方开门预警可监测本车侧后方快速接近的目标。

De Waarschuwing geopend portier controleert of er weggebruikers u snel van achteren naderen.

Voorzichtigheid 爱车处于前进挡(D 挡)或驻车挡(P 挡),该功能才可启用。

Deze functie is alleen oproepbaar als het voertuig in de rijstand (DRIVE) of in de parkeerstand (PARK) staat.

Voorzichtigheid 当周围环境噪音较大时,例如车内音响音量过大或车外过于嘈杂,报警声可能会听不见。在强光的条件下,例如在白天强光下,氛围灯变红的警示可能不易察觉。

De bel wordt mogelijk niet gehoord als het omgevingsgeluid te luid is, bijvoorbeeld wanneer het audiosysteem op hoge volumes wordt afgespeeld of de omgeving te luidruchtig is.

In een heldere omgeving zoals overdag is de waarschuwing voor de rode omgevingsverlichting mogelijk niet gemakkelijk merkbaar.

Waarschuwing 侧方开门预警无法在所有情况下都准确发出提示,不能取代您和乘客的主动观察,以及内外后视镜的作用。请勿过度依赖该功能并时刻注意开门环境。

Waarschuwing geopend portier waarschuwt u niet nauwkeurig in alle situaties en is geen vervanging voor de actieve controle door u of uw passagiers of voor het kijken in de binnen- en zijspiegels. Vertrouw niet te veel op deze functie en houd bij het openen van de portieren de omgeving van het voertuig altijd goed in de gaten.

Waarschuwing 请注意保持保险杠雷达安装处以及附近区域的清洁,若覆盖有泥土,冰雪,金属板,胶带,标签,树叶等都会影响其性能而无法正常报警。
 • Radars die op of achter de bumper zijn gemonteerd. Houd de bumper schoon en vrij van modder, ijs, metalen platen, stickers, labels, en bladeren. Als u dit niet doet, kan dit de prestaties van de radars beïnvloeden.

 • Als deze functie niet goed werkt als gevolg van een botsing, krassen, radarstoring of defect, neem dan zo snel mogelijk contact op met NIO.

 • Als de radar gedurende een langere tijd storingen vertoont en geen storingsgerelateerde waarschuwingen geeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met NIO.

 • Deze functie detecteert en waarschuwt alleen voor voertuigen en grote motorfietsen of objecten en werkt mogelijk minder goed of helemaal niet als er voetgangers, fietsers of personen op skateboards passeren.

 • Deze functie waarschuwt niet voor stilstaande objecten. Onterechte waarschuwingen kunnen worden veroorzaakt door bepaalde metalen hekken, vangrails of betonnen muren.

 • Zware regen, hevige sneeuw, dichte mist en andere extreme weersomstandigheden kunnen de werking van de radar nadelig beïnvloeden. Rijd voorzichtig en let op de omgeving.

 • Gebruik deze functie nooit in de aanhangwagenmodus.

 • U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid en het naleven van de geldende verkeerswetten en -regels.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen en aandachtspunten zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van de Waarschuwing geopend portier kunnen beïnvloeden. De Waarschuwing geopend portier kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Waarschuwing kruisend verkeer vooraan

Waarschuwing kruisend verkeer vooraan geeft visuele en hoorbare waarschuwingen als het systeem een mogelijk risico op aanrijding met kruisend verkeer vooraan detecteert wanneer uw voertuig vooruit rijdt met een lage snelheid.

Waarschuwing 两侧来车预警仅供参考,无法替代您的目视检查。两侧来车预警作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用来车预警。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Cross Traffic Alert is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw visuele waarneming.

Als rijhulpfunctie kan Cross Traffic Alert niet alle situaties in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden aan.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en Cross Traffic Alert pas gebruiken of niet zodra uw veiligheid is gewaarborgd.

Het is altijd uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voertuig op een veilige manier wordt bestuurd en voldoet aan de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften.

Waarschuwing kruisend verkeer vooraan in-/uitschakelen

Open Instellingen onderaan op het centraal scherm en tik op Bestuurdersassistentie > Waarschuwing kruisend verkeer vooraan om deze functie in of uit te schakelen.

Wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voldaan zijn en er een mogelijke aanrijding met kruisend verkeer vooraan wordt gedetecteerd, ontvangt u van Waarschuwing kruisend verkeer vooraan een waarschuwing door middel van een zoemer en een waarschuwingsbericht op de schermen dynamische omgevingssimulatie, surroundweergave en parkeerhulp.

Gebruiksvoorwaarden voor de Waarschuwing kruisend verkeer vooraan:

 • De snelheid van uw voertuig is tussen 0 km/u en 15 km/u.

 • De snelheid van het kruisend verkeer vooraan bevindt zich binnen een bepaald bereik van de normale voertuigsnelheid.

 • De voorwaarts-zijwaarts radars met millimetergolven werken goed en hebben een duidelijk zicht.

 • De bestuurder zit in de auto.

 • Het voertuig staat in DRIVE.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Sommige doelen worden mogelijk niet herkend, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Motorfietsen

 • Elektrische fietsen

 • Driewielers

 • Voetgangers.

 • Dieren.

 • Fietsen.

 • Andere niet-voertuigen

Op sommige doelen wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voertuigen die in de tegenovergestelde/zelfde richting bewegen

 • Stilstaande voorwerpen

Waarschuwing kruisend verkeer vooraan reageert niet op doelen in de dodehoek van de sensoren. Millimetergolven kunnen niet door voorwerpen gaan.

Waarschuwing kruisend verkeer vooraan detecteert kruisend verkeer vooraan mogelijk niet in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het voertuig staat zeer ver in een parkeerplaats geparkeerd.

 • Het voertuig staat in een diagonale parkeerplaats geparkeerd.

Radars herkennen obstakels mogelijk niet en verminderen de werking van Waarschuwing kruisend verkeer vooraan in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • Radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden.

 • In zeldzame gevallen kunnen valse alarmen worden gegenereerd door sommige metalen hekken, groene lijnen of betonnen muren vanwege de werking van radarherkenning.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van Waarschuwing kruisend verkeer vooraan kunnen beïnvloeden. Waarschuwing kruisend verkeer vooraan kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Waarschuwing kruisend verkeer achter met remmen (RCTA-B)

Waarschuwing kruisend verkeer achter met remmen geeft visuele en hoorbare waarschuwingen en kan zelfs tijdelijk remmen als het systeem een mogelijke aanrijding met kruisend verkeer achter detecteert wanneer uw voertuig achteruit rijdt.

Waarschuwing 两侧来车预警仅供参考,无法替代您的目视检查。两侧来车预警作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用来车预警。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Cross Traffic Alert is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw visuele waarneming.

Als rijhulpfunctie kan Cross Traffic Alert niet alle situaties in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden aan.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en Cross Traffic Alert pas gebruiken of niet zodra uw veiligheid is gewaarborgd.

Het is altijd uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voertuig op een veilige manier wordt bestuurd en voldoet aan de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften.

Waarschuwing 不可在拖挂模式下使用该功能。

Gebruik deze functie nooit in de sleepmodus.

Waarschuwing 后侧来车预警及辅助仅作提醒警示,不能确保将爱车刹停,切勿依赖该功能避免碰撞或减弱碰撞影响。

De waarschuwing voor kruisend verkeer achter geeft alleen een waarschuwing en kan niet garanderen dat uw voertuig stopt. Vertrouw nooit op deze functie om een botsing te voorkomen of de impact van een botsing te verminderen.

Waarschuwing kruisend verkeer achter in-/uitschakelen

Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Rijhulp > Waarschuwing kruisend verkeer achter om de functie in of uit te schakelen.

Na het inschakelen van Waarschuwing kruisend verkeer achter kunt u het niveau van hulp kiezen:

 • Waarschuwing: Wanneer uw voertuig niet sneller rijdt dan ongeveer 15 km/u en aan de gebruiksvoorwaarden is voldaan, en er een mogelijke aanrijding met verkeer achter u wordt gedetecteerd, wordt u door Waarschuwing kruisend verkeer achter met remmen gewaarschuwd door middel van een zoemer en een waarschuwingsbericht op het digitale instrumentenpaneel en de interfaces van Surround View en Parkeerhulp.

 • Waarschuwing & remmen: Als de snelheid van uw voertuig tussen ongeveer 1 km/u en 15 km/u ligt en aan de gebruiksvoorwaarden is voldaan, worden niet alleen visuele en hoorbare waarschuwingen weergegeven, maar zal Waarschuwing kruisend verkeer achter met remmen ook de remmen bekrachtigen. Deze functie kan echter niet garanderen dat het voertuig op tijd stopt.

Gebruiksvoorwaarden voor de Waarschuwing kruisend verkeer achter:

 • De snelheid van het kruisend verkeer achter is tussen ongeveer 5 km/u en 60 km/u.

 • De naar de achter- en zijkant gerichte millimetergolf-radars werken goed en hebben een onbelemmerd zicht.

 • De bestuurder zit in de auto.

 • Alle portieren zijn gesloten.

 • Het voertuig staat in REVERSE.

Voorzichtigheid 当您选择提醒及主动制动时,若深踩制动踏板或加速踏板,主动制动功能可能不会介入。

Wanneer u Waarschuwing en Remmen selecteert, grijpt de functie mogelijk niet in als u het rempedaal of het gaspedaal volledig intrapt.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Sommige objecten worden mogelijk niet herkend, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Motorfietsen

 • Elektrische fietsen

 • Driewielers

 • Voetgangers

 • Dieren

 • Fietsen

 • Andere niet-voertuigen

Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voertuigen die in de tegenovergestelde/zelfde richting bewegen

Waarschuwing kruisend verkeer achter reageert niet op objecten in de dodehoek van de sensoren. De millimetergolven kunnen niet door obstakels heen.

Waarschuwing kruisend verkeer achter detecteert kruisend verkeer achter mogelijk niet in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het voertuig staat zeer ver in een parkeerplaats geparkeerd.

 • Het voertuig staat in een diagonale parkeerplaats geparkeerd.

Radars herkennen obstakels mogelijk niet en verminderen de werking van Waarschuwing kruisend verkeer achter in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • De radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden.

 • In zeldzame gevallen kunnen vanwege de werking van radarherkenning onterechte waarschuwingen worden gegenereerd als gevolg van metalen hekken, groene middenbermen of betonnen muren.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van de Waarschuwing kruisend verkeer achter kunnen beïnvloeden. Waarschuwing kruisend verkeer achter kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Actieve rijstrookverandering (ALC)

Actieve rijstrookverandering biedt hulp bij het wisselen van rijstrook en rijstrookcentrering. Als deze functie is ingeschakeld en de omgeving en wegomstandigheden voldoen aan bepaalde vereisten, zal het systeem het voertuig assisteren bij het wisselen naar de aangrenzende rijstrook wanneer dit wordt aangegeven met de richtingaanwijzer.

Actieve rijstrookverandering wordt gebruikt op wegen waar met hoge snelheden wordt gereden. De huidige en beoogde rijstrook moeten goed verlicht zijn, duidelijke rijstrookmarkeringen hebben en er moet plaats zijn om van rijstrook te wisselen.

Waarschuwing ALC作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用ALC。在使用ALC时,如发现交通状况、道路环境或车辆状况不适宜使用该功能,或存在其他不安全因素,您应随时准备全权接管爱车。您始终承担着安全变道、且符合现行交通法律法规的最终责任。

De rijhulpfunctie Actieve rijstrookverandering kan niet alle situaties onder alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden beoordelen.

U moet altijd op het verkeer en de wegomstandigheden letten en zelf beslissen of het veilig is om Actieve rijstrookverandering te gebruiken. U moet altijd klaar zijn om de controle over te nemen als u merkt dat de verkeersomstandigheden, de weg, of het voertuig niet geschikt zijn om Actieve rijstrookverandering te activeren of als er andere onveilige factoren zijn.

U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig wisselen van rijstrook en het naleven van de geldende verkeerswetten en -regels.

Actieve rijstrookverandering in-/uitschakelen

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Rijhulp > Actieve rijstrookverandering om de functie in of uit te schakelen.

Omstandigheden waaronder Actieve rijstrookverandering werkt:

 • De bestuurder houdt het stuur met beide handen vast.

 • Rijstrookcentrering is ingeschakeld en werkt goed.

 • Actieve rijstrookverandering is ingeschakeld en werkt goed.

 • De sensoren werken goed met een duidelijk zicht.

 • De huidige snelheid is ongeveer 60-130 km/u.

 • De huidige en beoogde rijstrook voldoen aan alle vereiste voorwaarden om veilig van rijstrook te wisselen, met inbegrip van:

  • De gemeenschappelijke rijstrookmarkering tussen de huidige en beoogde rijstroken is een witte onderbroken lijn.

  • De huidige en beoogde rijstroken hebben geen scherpe bochten.

  • Er wordt een veilige afstand gehouden van de voertuigen voor en achter, op zowel de huidige als beoogde rijstroken.

  • Er zijn geen waarschuwingen van Dodehoekdetectie, Hulp bij rijstrookwisseling of andere functies met betrekking tot de beoogde rijstrook.

  • De beoogde rijstrook heeft duidelijke rijstrookmarkeringen aan beide kanten.

 • Alle onderdelen die vereist zijn voor ALC werken goed en het voertuig voldoet aan alle veiligheidsvereisten, met inbegrip van:

  • De richtingaanwijzers werken naar behoren.

  • De bestuurder zit in de auto.

  • De bestuurder draagt de veiligheidsgordel.

  • Alle portieren zijn gesloten.

  • Het voertuig staat in DRIVE.

  • Het rempedaal wordt niet ingedrukt.

  • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet geactiveerd.

Het inschakelen van Actieve rijstrookverandering betekent niet dat de functie ook daadwerkelijk is geactiveerd.

Nadat aan alle gebruiksvoorwaarden is voldaan, moet u eerst het initiatief nemen door uw omgeving te inspecteren voordat u de richtingaanwijzer inschakelt. Op dit moment zal het systeem detecteren of u het stuur vasthoudt.

 • Als het systeem detecteert dat aan alle voorwaarden voor het wisselen van rijstrook is voldaan, wordt Actieve rijstrookverandering geactiveerd om te helpen bij het wisselen van rijstrook. Ondertussen wordt de rijstrookmarkering aan de betreffende kant in het blauw weergegeven in de dynamische omgevingssimulatie en zal deze verdwijnen als het wisselen van rijstrook voltooid is. Wanneer het wisselen van rijstrook is voltooid, zorg er dan voor dat de hendel van de richtingaanwijzer wordt teruggezet.

 • Als het systeem detecteert dat niet volledig is voldaan aan alle voorwaarden voor het wisselen van rijstrook, wordt Actieve rijstrookverandering geannuleerd en wordt de rijstrookmarkering in de dynamische omgevingssimulatie aan de betreffende kant in het rood weergegeven.

Om het wisselen van rijstrook te annuleren of te onderbreken, kunt u de richtingaanwijzer naar de tegenovergestelde richting bewegen. Een van de volgende omstandigheden zal het wisselen van rijstrook stoppen en het voertuig zal u via het digitaal instrumentenpaneel en een geluidsmelding waarschuwen om onmiddellijk de controle over te nemen:

 • De omgeving wordt onveilig geacht voor ALC, zoals wanneer er waarschuwingen voor BSD of LCA zijn.

 • Stuurhulp wordt geannuleerd omdat het stuur wordt overgenomen, de rijstrookmarkeringen onduidelijk zijn, er scherpe bochten zijn of om een andere reden.

 • Intelligente adaptieve cruisecontrol en Stuurhulp worden op hetzelfde moment geannuleerd omdat er op de knop wordt gedrukt, het rempedaal wordt ingedrukt of om een andere reden.

Voorzichtigheid ALC 每次只能变换一个车道。

Met Actieve rijstrookverandering kunt u telkens maar één rijstrook opschuiven.

Voorzichtigheid 夜晚若光线、视野不佳,车道线不清晰,可能无法完成辅助变道。

Geassisteerde rijstrookwissels kunnen mislukken bij weinig licht en zicht ('s nachts) of als de rijstrooklijnen niet duidelijk gemarkeerd zijn.

Waarschuwing ALC可能会因预料之外的情况意外退出。请您始终关注交通状况及道路环境,并随时准备全权接管爱车。

Het is mogelijk dat Actieve rijstrookverandering plotseling wordt geannuleerd als gevolg van onverwachte omstandigheden. Daarom dient u altijd te letten op het verkeer en de wegomstandigheden en op elk moment voorbereid zijn om de controle over te nemen.

Waarschuwing 您必须在变道前及变道中,时刻确认变道是否安全合适,请注意ALC 无法响应行人、障碍物、迎面驶来的车辆等。切勿依赖ALC判断的行驶路径。您始终承担着安全变道的最终责任。

U moet altijd bevestigen of het veilig en gepast is vóór en tijdens het wisselen van rijstrook. Houd er rekening mee dat de Actieve rijstrookverandering niet kan reageren op voetgangers, obstakels, tegenliggers, enz. Vertrouw bij het kiezen van een rijstrook niet blindelings op Actieve rijstrookverandering. U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig wisselen van rijstrook.

Dynamische omgevingssimulatie

 • Van rijstrook wisselen bezig

 • Van rijstrook wisselen gestopt of mislukt

 • Van rijstrook wisselen voltooid

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Actieve rijstrookverandering kan mogelijk niet helpen bij het wisselen van rijstrook zoals bedoeld. In sommige situaties moet u voorbereid zijn om de controle onmiddellijk over te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het voertuig rijdt in een scherpe bocht, zoals bij opritten van snelwegen.

 • Rijstrookmarkeringen onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen zijn of worden verduisterd door schaduwen van andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • Het weggedeelte geen rijstrookmarkeringen heeft, zoals niet-standaard wegen, kruispunten of bij wegwerkzaamheden.

 • Rijstrookmarkeringen zijn niet duidelijk verdeeld, zoals samenkomende of uit elkaar lopende rijstroken, op- en afritten van snelwegen, kruispunten in een stad of voorsorteervakken.

 • Het weggedeelte speciale rijstrookbelijningen heeft, zoals optische snelheidsremmers of omleidingslijnen.

 • Er verhogingen of andere contrastrijke lijnen op de weg zijn in plaats van rijstrooklijnen, zoals wegdekvoegen of stoepranden.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden door hoogteverschillen zoals op hellende wegen.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht die reflecties veroorzaken of slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • De afstand tussen de rijstrookmarkeringen van de huidige en beoogde rijstroken is te breed of te smal.

Het camerasysteem herkent obstakels mogelijk niet en kan in sommige situaties mogelijk niet helpen bij het wisselen van rijstrook, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • Verminderde herkenning 's nachts.

 • Donkere omgeving, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Er valt direct licht op de camera.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

Het is mogelijk dat radars obstakels niet herkennen en u niet helpen bij het veranderen van rijstrook. Dit geldt in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • De radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden.

 • In zeldzame gevallen kunnen vanwege de werking van radarherkenning onterechte waarschuwingen worden gegenereerd als gevolg van metalen hekken, groene middenbermen of betonnen muren.

De LiDAR-sensor herkent obstakels mogelijk niet, wat de prestaties beïnvloedt of in sommige situaties zelfs onbedoelde deactivering van Actieve rijstrookverandering veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • De LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw of folie/beschermingsfolie voor lak op zijn venster.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden vanwege bepaalde verkeersborden en kegels op autosnelwegen of viaducten.

Actieve rijstrookverandering kan obstakels in de huidige en beoogde rijstroken missen of fout identificeren. U moet er altijd zeker van zijn dat het veilig en gepast is om van rijstrook te wisselen, voor en tijdens de handeling. Sommige objecten worden mogelijk niet herkend, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voertuigen die uw voertuig haaks kruisen

 • Motorfietsen en driewielers

Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voetgangers

 • Fietsen

 • Dieren

 • Verkeerslichten

 • Muren

 • Barrières

 • Tegemoetkomende voertuigen

 • Andere niet-voertuigen

Voorzichtigheid ALC不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。ALC可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Actieve rijstrookverandering kan de herkenning van objecten met bijzondere vormen niet garanderen. Wees bedacht op deze objecten, vooral ´s nachts. Dergelijke objecten zijn bijvoorbeeld voertuigen met een afgedekte achterkant of een onregelmatige vorm, voertuigen met een achterkant onder een bepaalde hoogte en lege platte aanhangers.

 • Het is mogelijk dat Actieve rijstrookverandering stilstaande of langzaam rijdende voertuigen niet opmerkt. Vooral 's nachts moet de bestuurder extra alert zijn.

We raden aan om ALC niet te gebruiken bij afwijkende of complexe verkeerssituaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg

 • Grote aantallen voetgangers, fietsen of dieren op de weg

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen

 • Bochtige wegen en scherpe bochten

 • Op hellende wegen omhoog of omlaag

 • Hobbelige wegen

 • Smalle wegen

 • In- en uitritten van tunnels

 • Niet-standaardwegen

 • Wegen zonder middenberm

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen en beperkingen zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van Actieve rijstrookverandering kunnen beïnvloeden. Actieve rijstrookverandering kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Rijstrookcentrering (LCC)

De rijstrookassistent is een systeem dat de auto midden op de rijstrook houdt, samen met de snelheidsregeling en de functie voor afstand houden van de adaptieve cruisecontrol. De rijstrookassistent detecteert voertuigen vóór u met behulp van de HD-camera's, radar met millimetergolven en LiDAR-sensor, en regelt automatisch uw snelheid om een veilige afstand aan te houden. De rijstrookassistent kan ook markeringen van rijstroken identificeren met behulp van de HD-camera's en stuurondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat de auto op de huidige rijstrook blijft rijden als er duidelijke rijstrookmarkeringen aan beide zijden zijn.

De rijstrookassistent ondersteunt de bestuurder, maar laat de auto niet zelfstandig rijden. De bestuurder moet het stuurwiel daarom met twee handen vasthouden, de aandacht op de weg houden en op elk moment in staat zijn om de controle over de auto weer over te nemen.

De rijstrookassistent wordt vooral gebruikt op wegen met duidelijke rijstrookmarkeringen en beperkte toegang, zoals grote wegen, drukke snelwegen en hoger gelegen wegen.

Voorzichtigheid 若两侧车道线清晰,车道居中辅助力求将车辆保持在车道内。在特殊路况或者雨天、夜晚光线不良等情况下,车道居中辅助识别车道线能力降低,可能导致无法以适当方式保持在车道内或存在刮蹭风险,建议暂时关闭车道居中辅助或切换为自适应巡航。

De rijstrookcentrering streeft ernaar om het voertuig op de rijstrook te houden wanneer er aan beide zijden duidelijke rijstrooklijnen zijn. Afwijkende wegomstandigheden en slechte verlichting op regenachtige dagen of 's nachts kunnen leiden tot verminderde rijstrookherkenning, het niet op de rijstrook houden van het voertuig of onevenwichtig rijden. In dit geval wordt voorgesteld om de rijstrookcentrering tijdelijk uit te schakelen en over te schakelen naar adaptieve cruisecontrole.

Waarschuwing 车道居中辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用车道居中辅助。

Als rijhulpfunctie kan de rijstrookcentrering niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en de rijstrookcentrering pas gebruiken of niet zodra uw veiligheid is gewaarborgd.

U moet altijd klaar staan om het stuur over te nemen wanneer u merkt dat de omstandigheden van het verkeer, de weg of het voertuig niet geschikt zijn om de rijstrookcentrering te activeren of dat er andere onveilige factoren zijn.

U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het handhaven van voldoende afstand en een gepaste snelheid evenals het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Waarschuwing 驾驶时不可以有以下行为: 完全依靠本系统;在恶劣天气使用本系统;在行人,自行车或者动物较多的环境中使用本系统;在转弯半径较小的道路使用本系统;在车道线不清晰或者光线条件不良时使用本系统;双手离开方向盘;视线离开行驶道路。

Houd tijdens het gebruik van de functie rekening met het volgende:

 • Vertrouw nooit blindelings op het systeem.

 • Gebruik de functie niet bij slecht weer.

 • Gebruik het systeem niet in een omgeving met veel voetgangers, fietsers of dieren.

 • Gebruik het systeem niet in scherpe bochten.

 • Gebruik het systeem niet wanneer de rijstrooklijnen onduidelijk zijn of bij slechte verlichting.

 • Houd uw handen op het stuur.

 • Blijf op de weg letten.

Waarschuwing 车道居中辅助是一个舒适性功能,而非防碰撞功能,所以其最大减速度有限,小于自动紧急制动和手动驾驶时所能请求的最大减速度。因此切勿依赖车道居中辅助对爱车进行充分减速从而避免碰撞。

Als functie voor rijcomfort en niet ter preventie van botsingen, heeft de rijstrookcentrering een beperkte maximale vertraging die lager is dan de maximale vertraging die vereist is voor de automatische noodrem en handmatige rijscenario's. Vertrouw daarom nooit alleen op de rijstrookcentrering om het voertuig af te remmen bij het vermijden van een botsing.

De rijstrookcentrering kan uw voertuig niet stoppen of een veilige afstand tot het voertuig voor u handhaven wanneer het snelheidsverschil tussen het voertuig voor u en uw voertuig te groot is. Verlaat in dit geval de rijstrookcentrering onmiddellijk. Vertrouw niet op de rijstrookcentrering om uw voertuig volledig tot stilstand te brengen, ongeacht of het een stilstaand voertuig of een voertuig voor u volgt.

Waarschuwing Lane Centering Control has a limited steering torque that is less than the maximum steering force required in normal driving scenarios. Therefore, do not rely solely on Lane Centering Control to steer your vehicle. You should always be prepared to take over the steering, especially when navigating curves.

De kracht die de rijstrookcentrering op het stuur kan uitoefenen, is lager dan de maximale stuurkracht die tijdens een normale rijstijl op het stuur wordt uitgeoefend. Vertrouw daarom tijdens de besturing van het voertuig niet alleen op Rijstrookcentrering. U moet altijd voorbereid zijn op het weer overnemen van de besturing, vooral bij het nemen van bochten.

Neem de besturing onmiddellijk over in bochten, tijdens keren en het rijden op bochtige wegen of wegen met scherpe bochten. Door de verminderde herkenning van de rijstrookmarkeringen mag u in deze situaties niet op Rijstrookcentrering vertrouwen.

De rijstrookassistent in- en uitschakelen

Open de Instellingen onderaan het middendisplay, tik op Rijondersteuning > Rijondersteuningsfuncties > Rijstrookassistent om de functie in of uit te schakelen.

Wanneer u Rijstrookassistent in Instellingen inschakelt, betekent dit niet dat de functie is ingeschakeld.

 • Middelste knop: Schakel de rijstrookassistent in of uit.

 • Knop Omhoog: De snelheid van de cruisecontrol verhogen of hervatten.

 • Knop Omlaag: De snelheid van de cruisecontrol verlagen

 • Knop Links: De volgafstand verkleinen

 • Knop Rechts: De volgafstand vergroten.

 1. De ingestelde snelheid van de cruisecontrol

 2. De voorligger

 3. Tijd-afstand tot de voorligger

 4. Statuscirkel voor de rijstrookassistent

  • Niet afgebeeld: De rijstrookassistent is niet ingeschakeld of kan niet worden ingeschakeld, omdat niet aan de vereiste voorwaarden is voldaan.

  • Aangegeven in grijs: De rijstrookassistent wacht op inschakeling.

  • Aangegeven in knipperend grijs: Stuurondersteuning staat in Stand-by. De rijstrookassistent is klaar om de adaptieve cruisecontrol in te schakelen en zoekt naar rijstrookmarkeringen.

  • Aangegeven in blauw met wegmarkeringen in grijs: De rijstrookassistent is volledig ingeschakeld inclusief de adaptieve cruisecontrol en de stuurondersteuning.

Wanneer er aan de voorwaarden voor gebruik wordt voldaan, druk op de middelste knop om de rijstrookassistent in te schakelen.

 • Als de rijstrookmarkeringen aan beide zijden duidelijk zijn en uw auto midden op de huidige rijstrook rijdt, wordt adaptieve cruisecontrol samen met de stuurondersteuning ingeschakeld.

 • Als de rijstrookmarkeringen aan beide zijden niet duidelijk zichtbaar zijn en uw auto niet midden op de huidige rijstrook rijdt, dan wordt de adaptieve cruisecontrol eerst ingeschakeld, die dan naar rijstrookmarkeringen zoekt. De stuurondersteuning wordt ingeschakeld zodra er aan de vereisten voorwaarden is voldaan.

De rijstrookassistent kan bij snelheden tussen 0 en 180 km/u worden ingeschakeld.

 • De snelheid van de cruisecontrole is ingesteld op 30 km/u als de rijsnelheid lager dan 30 km/u is.

 • De ingestelde snelheid van de cruisecontrol is op de huidige snelheid ingesteld als de rijsnelheid hoger dan 30 km/u en lager dan 180 km/u is.

Als de adaptieve cruisecontrol is ingeschakeld en naar rijstrookmarkeringen begint te zoeken, kunt u het gaspedaal loslaten en de ingestelde snelheid van de cruisecontrol door de rijstrookassistent laten handhaven.

 • Als er een voertuig voor u rijdt, past de rijstrookassistent de snelheid aan op basis van de snelheid en de afstand tot het voertuig voor u. De maximumsnelheid zal de snelheid van de cruisecontrol niet overschrijden.

 • Wanneer er geen voertuigen voor u rijden, past de rijstrookassistent de snelheid van uw auto snel aan de snelheid van de cruisecontrol aan.

Wanneer de stuurondersteuning wordt ingeschakeld, helpt deze functie u actief bij het sturen, maar blijf het stuurwiel met beide handen vasthouden. De kracht die u op het stuurwiel uitoefent, kan de stuurondersteuning licht beïnvloeden, dus let goed op de bewegingen van de auto en zorg dat u altijd in staat bent om direct weer de controle over de auto te nemen.

Wanneer de rijstrookassistent u bij het sturen helpt, draait het stuurwiel uit zichzelf. Wanneer de rijstrookassistent ervoor zorgt dat de auto sneller gaat rijden, dan beweegt het gaspedaal niet. Wanneer de rijstrookassistent ervoor zorgt dat de auto afremt, kan het rempedaal bewegen.

Voorwaarden voor gebruik van de rijstrookassistent:

 • De snelheid mag niet hoger dan 180 km/u worden.

 • De HD-camera's, radars met millimetergolven en LiDAR-sensor werken goed en geven een scherp beeld.

 • Alle componenten van de rijstrookassistent werken goed.

 • Uw auto voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden, inclusief het volgende:

  • De bestuurder houdt het stuurwiel vast.

  • De bestuurder zit op de bestuurdersstoel.

  • De bestuurder heeft de veiligheidsgordel bevestigd.

  • Alle portieren zijn gesloten.

  • De transmissie staat in D.

  • Het rempedaal is niet ingedrukt.

  • Het antiblokkeerremsysteem, het tractieregelsysteem en het elektronische stabiliteitsprogramma zijn niet ingeschakeld.

De snelheid van de cruisecontrol aanpassen

Wanneer de rijstrookassistent is ingeschakeld, ga naar Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijondersteuning> Snelheid cruisecontrole aanpassen om een stand voor het aanpassen van de snelheid te selecteren

uit de volgende opties:

 • Druk op +1 Houd +5 ingedrukt

  • Druk op de knop Omhoog of Omlaag links van het stuurwiel om de snelheid van de cruisecontrole met +/-1 km/u te wijzigen.

  • Houd de knop Omhoog of Omlaag links op het stuurwiel ingedrukt om de snelheid van de cruisecontrole in veelvouden van 5 te verhogen of te verlagen. Als de snelheid bijvoorbeeld 82 km/u is, dan verandert de snelheid naar 85 km/u als u één keer op de knop Omhoog links op het stuurwiel drukt.

 • Houd +1 ingedrukt Druk op +5

  • Houd de knop Omhoog of Omlaag links op het stuurwiel ingedrukt om de snelheid van de cruisecontrole met +/–1 km/u te wijzigen.

  • Druk op de knop Omhoog of Omlaag links op het stuurwiel om de snelheid van de cruisecontrole in veelvouden van 5 te verhogen of te verlagen. Als de snelheid bijvoorbeeld 82 km/u is, dan verandert de snelheid naar 85 km/u als u één keer op de knop Omhoog links op het stuurwiel drukt.

Wanneer u de rijstrookassistent gebruikt, kunt u de snelheid van de cruisecontrol op maximaal 180 km/u instellen.

Wanneer u de rijstrookassistent gebruikt, kunt u de snelheid van de cruisecontrol niet lager dan 30 km/u instellen, maar het systeem kan de voorligger tot volledige stilstand volgen (0 km/u).

Voorzichtigheid 首次开启该功能默认为长按+1 短按+5。 巡航车速调节无法通过NOMI 语音调整。
 • Als u deze functie voor het eerst wilt activeren, houdt u +1 ingedrukt of drukt u kort op +5.

 • De snelheid van de cruise controle kan niet via NOMI worden aangepast.

Waarschuwing 使用该功能行驶时,若系统检测到您未处于正常驾驶状态时(如您长时间未握住方向盘,长时间分心疲劳驾驶,或离开座位等),将在满足系统正常工作的条件的情况下激活紧急主动停车(EAS)功能。

Wanneer u met deze functie aan rijdt en als het systeem detecteert dat u zich niet in een normale rijtoestand bevindt (u houdt bijvoorbeeld het stuur een langere periode niet vast of u bent langdurig afgeleid en vermoeid of zit niet op uw stoel), activeert het de actieve noodstop als aan de normale werkingsvoorwaarden voor het systeem is voldaan.

De tijd-afstand tot uw voorligger aanpassen

Wanneer de rijstrookassistent is ingeschakeld of wacht op inschakeling, dan kan de volgende waarde voor tijd-afstand op een van de vijf niveaus worden ingesteld.

 • Druk op de knop Rechts links op het stuurwiel om de volgende tijd-afstand met één niveau te verhogen.

 • Druk op de knop Links links op het stuurwiel om de volgende tijd-afstand met één niveau te verlagen.

Overnemen en hervatten

Wanneer u met de rijstrookassistent rijdt, kunt u de controle over de auto overnemen door het gaspedaal stevig in te drukken of het stuurwiel te draaien. Wanneer u een ander voertuig inhaalt door het gaspedaal flink in te drukken, dan reageert de rijstrookassistent niet meer op uw voorligger.

Wanneer u het gaspedaal niet meer stevig indrukt, dan zal de rijstrookassistent de adaptieve cruisecontrol onmiddellijk weer hervatten.

Wanneer u de controle over de auto weer overneemt door het stuurwiel te draaien, dan schakelt de stuurondersteuning tijdelijk over op Stand-by, maar de adaptieve cruisecontrol blijft ingeschakeld en het systeem zoekt naar rijstrookmarkeringen. In dit geval hebt u weer de controle over de besturing.

Wanneer u het stuurwiel niet meer draait, de rijstrookmarkeringen aan beide zijden duidelijk zijn en uw auto midden in de huidige rijstrook rijdt, dan wordt de stuurondersteuning automatisch hervat.

Als de rijstrookassistent wordt uitgeschakeld door op te drukken of het rempedaal in te drukken, dan kan het weer worden ingeschakeld door op de knop Omhoog links op het stuurwiel te drukken; de ingestelde snelheid van de cruisecontrol wordt weer hervat.

Als u uw voorligger tot stilstand volgt, kan de rijstrookassistent weer worden ingeschakeld door op de knop Omhoog links op het stuurwiel te drukken of het gaspedaal in te drukken; de ingestelde snelheid van de cruisecontrol wordt weer hervat.

Wanneer de rijstrookassistent weer is ingeschakeld, wordt de adaptieve cruisecontrol weer ingeschakeld en gaat het systeem op zoek naar rijstrookmarkeringen. Als de rijstrookmarkeringen aan beide kanten duidelijk zijn en uw auto midden op de huidige rijstrook rijdt, wordt de stuurondersteuning ingeschakeld.

Voorzichtigheid When Lane Centering Control is functioning properly:

Als de rijstrookcentrering goed werkt:

 • Als Actieve rijstrookverandering (ALC) is ingeschakeld in Instellingen en aan de vereiste voorwaarden is voldaan, wisselt het voertuig bij het bedienen van de richtingaanwijzer automatisch van rijstrook. Raadpleeg voor meer informatie Actieve rijstrookverandering (ALC) in de gebruikershandleiding.

 • Als Actieve rijstrookverandering (ALC) niet is ingeschakeld in Instellingen, kunt u met de richtingaanwijzerhendel de stuurhulp op stand-by zetten en de besturing overnemen. Gedurende deze tijd blijft adaptieve cruisecontrol ingeschakeld en zoeken naar de rijstrookmarkeringen. Wanneer aan de vereiste voorwaarden is voldaan, wordt de stuurhulp automatisch opnieuw geactiveerd.

Voorzichtigheid When Steering Assist functions properly and Active Lane Change (ALC) is not enabled in Settings, please take over the steering and exit Steering Assist if you need to change lanes.

Wanneer de stuurhulp goed functioneert en Actieve rijstrookverandering (ALC) niet is ingeschakeld in Instellingen, neem dan het stuur over en schakel de stuurhulp uit als u van rijstrook moet wisselen.

Waarschuwing Steering Assist may fail to operate as intended in certain situations or disengage to standby while providing sound and text alerts to remind you to take over steering. During this time, Adaptive Cruise Control will remain on and continue searching for lane lines. When the required conditions are met, Steering Assist will resume automatically. including but not limited to:

Stuurhulp werkt in bepaalde situaties mogelijk niet zoals bedoeld of schakelt uit naar stand-by, waarbij er geluids- en tekstwaarschuwingen worden weergegeven om u eraan te herinneren de besturing over te nemen. Gedurende deze tijd blijft adaptieve cruisecontrol ingeschakeld en zoeken naar de rijstrookmarkeringen. Wanneer aan de vereiste voorwaarden is voldaan, wordt de stuurhulp automatisch opnieuw geactiveerd, ook bij bijvoorbeeld als:

 • Het voertuig rijdt in een scherpe bocht, zoals bij opritten van snelwegen.

 • Rijstrookmarkeringen onduidelijk, versleten, ontbreken, overlappen zijn of worden verduisterd door schaduwen van andere voertuigen, gebouwen of landschapskenmerken.

 • Het weggedeelte geen rijstrookmarkeringen heeft, zoals niet-standaard wegen, kruispunten of bij wegwerkzaamheden.

 • Het weggedeelte speciale rijstrookbelijningen heeft, zoals optische snelheidsremmers of omleidingslijnen.

 • Rijstrookmarkeringen niet duidelijk afgebakend zijn, zoals samenkomende of splitsende lijnen, in- en uitvoegstroken, kruispunten in steden, voorsorteervakken, enz.

 • Er verhogingen of andere contrastrijke lijnen op de weg zijn in plaats van rijstrooklijnen, zoals wegdekvoegen of stoepranden.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden door hoogteverschillen zoals op hellende wegen.

 • Rijstrookmarkeringen niet of onjuist gedetecteerd kunnen worden als gevolg van lichtomstandigheden, zoals sterk licht die reflecties veroorzaken of slecht zicht of onvoldoende licht als gevolg van slecht weer of 's nachts.

 • De rijstroken te breed of te smal zijn.

De rijstrookassistent uitschakelen

Wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, wordt de rijstrookassistent uitgeschakeld, wordt de automatische snelheidsregeling en controle over het stuurwiel gestopt, en klinkt er een geluidssignaal:

 • De knop op het stuurwiel is ingedrukt.

 • Het rempedaal is ingedrukt.

De rijstrookassistent wordt ook uitgeschakeld als er niet aan de voorwaarden voor het gebruik ervan wordt voldaan. Na het uitschakelen moet u onmiddellijk de controle over het rempedaal, gaspedaal en stuurwiel overnemen.

Dynamische omgevingssimulatie

 • De stuurondersteuning staat in Stand-by, en de adaptieve cruisecontrol wordt ingeschakeld en gaat zoeken naar rijstrookmarkeringen. In dit geval hebt u weer de controle over de besturing.

 • De rijstrookassistent is volledig ingeschakeld inclusief de adaptieve cruisecontrol en de stuurondersteuning.

 • De rijstrookassistent wordt uitgeschakeld en staat in Stand-by. Het systeem kan niet worden ingeschakeld door op de middelste knop links op het stuurwiel te drukken.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzichtigheid 当两侧车道线都不清晰,但近距离正前方有符合条件的车辆时,爱车可在短时间内跟车行驶。

Wanneer geen van beide rijstroken vrij is, maar er een voertuig voor u staat dat aan de eisen voldoet, kan uw voertuig dit voertuig voor een korte tijd volgen.

Waarschuwing 当两侧车道线都不清晰,跟随前车行驶时,若前车缓慢变换行驶路径,本车有与旁边车辆碰撞的风险,需要您随时准备接管车辆,保证行车安全。

Wanneer de rijstrooklijnen aan beide zijden onduidelijk zijn en uw voertuig het leidende voertuig volgt, kunt u in botsing komen met andere voertuigen op aangrenzende rijstroken als het leidende voertuig met een lage snelheid van rijstrook wisselt. Daarom moet u ten behoeve van uw veiligheid alert zijn om het op elk moment over te nemen.

Wanneer u de rijstrookassistent gebruikt, moet u het stuurwiel vasthouden en uw ogen op de weg voor u houden.

 • Als het systeem merkt dat u uw handen niet op het stuurwiel hebt of als u uw ogen langere tijd niet op de weg voor u houdt, dan geeft de dynamische omgevingssimulatie "Houd het stuurwiel vast" of "Blijf goed opletten" weer, en klinkt er een waarschuwingsgeluid.

 • Als het systeem merkt dat u uw handen niet op het stuurwiel hebt of als u na een tijdje nog steeds uw ogen niet op de weg voor u hebt, dan geeft de dynamische omgevingssimulatie "Houd het stuurwiel vast. Of besturing wordt uitgeschakeld" of "Nu overnemen. Of besturing wordt uitgeschakeld", samen met continue waarschuwingsgeluiden.

 • Als het systeem merkt dat u uw handen niet op het stuurwiel hebt of als uw ogen een tijdje niet op de weg voor u hebt, dan toont de dynamische omgevingssimulatie "Actieve stop in noodgevallen ingeschakeld. De auto stopt", samen met een waarschuwingsgeluid en een gesproken herinnering van NOMI "We stoppen de auto", en de alarmknipperlichten worden ingeschakeld.

De waarschuwing verdwijnt als het systeem merkt dat u het stuurwiel vasthoudt en naar de weg voor u kijkt.

Een veilige afstand aanhouden

Als de dynamische omgevingssimulatie de melding "Te dicht op de voorligger. Rijd voorzichtig" weergeeft, kan de veiligheidsafstand niet meer worden gegarandeerd met het maximale remvermogen dat de rijstrookassistent kan uitoefenen en bestaat de kans op een aanrijding. In dit geval moet u onmiddellijk de controle over het rempedaal en het stuurwiel overnemen om de snelheid en besturing onder controle te houden.

Waarschuwing 如您发现危险,切勿等待该警示出现再采取行动,请立刻接管车辆。

Wacht bij een gevaarlijke situatie niet op een waarschuwing om te reageren en neem het rijden meteen over.

Waarschuwing voor starten voorligger

Als u uw voorligger tot stilstand hebt gevolgd met de rijstrookassistent,

 • Als de voorligger binnen ongeveer vijf seconden weer start, start de rijstrookassistent uw auto automatisch en gaat de voorligger weer volgen. U moet zeker weten dat het veilig is om de voorligger te volgen om aanrijdingen te voorkomen.

 • Als de voorligger na ongeveer vijf seconden weer start, start de rijstrookassistent uw auto automatisch en gaat de voorligger weer volgen. Vlak daarvoor geeft de rijstrookassistent een geluid om u aan het volgende te herinneren;

 • Als de voorligger na ongeveer vijf seconden start en het systeem merkt dat een obstakel het vooruit rijden kan belemmeren, toont de dynamische omgevingssimulatie de melding "De voorligger is gestart" en moet u ervoor zorgen dat het veilig is om de voorligger te volgen. Druk op de knop Omhoog links op het stuurwiel of op het gaspedaal om de rijstrookassistent weer in te schakelen en de voorligger te volgen;

 • Als de voorligger langer dan vijf minuten stil blijft staan, wordt de rijstrookassistent uitgeschakeld en wordt de elektrische parkeerrem ingeschakeld.

Als u de voorligger tot stilstand volgt, kan de rijstrookassistent uw auto alleen herstarten als er een afstand van meer dan vier meter wordt aangehouden.

Intelligente snelheidsregeling

Als het systeem na inschakeling merkt dat de informatie over snelheidslimieten is veranderd tijdens het rijden op snelwegen of hooggelegen wegen met de rijstrookassistent ingeschakeld, dan wordt u de gewijzigde snelheidslimiet weergegeven. U kunt de wijziging handmatig bevestigen om de snelheid van de cruisecontrol op dezelfde snelheid als de huidige snelheidslimiet te houden.

Open Instellingen onderaan het middendisplay en tik op Rijondersteuning > Intelligente snelheidsregeling om de functie in of uit te schakelen.

Waarschuwing 智能限速控制仅供参考,无法替代您的目视检查。切勿完全依赖道路标识识别的限速信息进行驾驶。当车辆的行驶速度超出道路限速时,会通过视觉方式,提示您当前处于超速状态。

De intelligente snelheidsregeling is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw visuele waarneming. Vertrouw nooit alleen op de snelheidslimietinformatie die wordt herkend door de verkeersbordherkenning .

Wanneer de snelheid van het voertuig de snelheidslimiet van de weg overschrijdt, wordt u visueel gewaarschuwd voor een te hoge snelheid.

Waarschuwing 智能限速控制作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路标识识别智能限速控制。
 • Als rijhulpfunctie kan de intelligente snelheidsregeling niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden. U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en uw eigen beslissing nemen over het al dan niet gebruiken van verkeersbordherkenning en intelligente snelheidsregeling als dit veilig is.

 • Momenteel werkt de intelligente snelheidsregeling niet in complexe wegomstandigheden zoals opritten.

 • U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

 • De intelligente snelheidsregeling combineert de snelheidslimietinformatie van de kaart om de snelheidslimietinformatie op het digitale instrumentenpaneel weer te geven. Er wordt geen informatie over snelheidslimieten weergegeven wanneer er geen informatiebron over snelheidslimieten beschikbaar is op de kaart.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Het camerasysteem kan mogelijk bepaalde obstakels niet herkennen, wat invloed heeft op de prestaties of waardoor de rijstrookassistent onbedoeld in sommige situaties kan worden ingeschakeld, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • Het beeld van de camera's wordt belemmerd of de camera's zijn vuil.

 • De herkenning werkt minder goed in het donker.

 • De auto rijdt in een omgeving met weinig licht, bijvoorbeeld bij zonsopgang, zonsondergang, 's avonds of in een tunnel.

 • De helderheid verandert plotseling, bijvoorbeeld wanneer u een tunnel in of uit rijdt.

 • Het beeld van de camera's wordt beperkt door grote schaduwen van gebouwen, landschappen en grote voertuigen.

 • Er schijnt direct licht op de camera.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en andere slechte weersomstandigheden.

 • Wanneer uitlaatgassen, spetters, sneeuw of stof omhoog komen dóór voertuigen voor u.

 • Het beeld van de camera's wordt belemmerd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, ijs of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

De radars met millimetergolven kunnen mogelijk bepaalde obstakels niet herkennen, wat invloed heeft op de prestaties of waardoor de rijstrookassistent onbedoeld in de volgende situaties kan worden ingeschakeld, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • De radars zijn verplaatst, worden belemmerd of zijn afgedekt met vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, kabels, bladeren of andere materialen.

 • De radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door een aanrijding of krassen.

 • Zware regenval, sneeuw, mist en andere extreme weersomstandigheden kunnen de werking van de radars belemmeren

 • Er kan in zeldzame gevallen loos alarm worden gegeven, onder meer door bepaalde metalen beschermende hekken, groene afscheidingen of betonnen muren door de werking van de radarherkenning.

De LiDAR-sensor kan mogelijk bepaalde obstakels niet herkennen, wat invloed heeft op de prestaties of de rijstrookassistent onbedoeld in sommige situaties kan worden ingeschakeld, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • De LiDAR-sensor is verplaatst.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en andere slechte weersomstandigheden.

 • Het systeem werkt minder goed door uitlaatgassen, spetters, sneeuw of stof die omhoog komen door voertuigen vóór uw auto.

 • De auto rijdt op een nat wegdek of op een weg met water.

 • De LiDAR-sensor wordt belemmerd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ijs, sneeuw of wrapcoatings / lakbeschermingslagen op de ruit.

 • De LiDAR-sensor is te warm geworden door te lange blootstelling van de auto aan zonlicht.

 • Er kan een loos alarm worden gegeven door bepaalde verkeersborden of veiligheidsvoorzieningen op de weg of hooggelegen wegen.

De rijstrookassistent reageert alleen op voertuigen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bepaalde voorwerpen worden mogelijk niet herkend of er wordt niet op gereageerd, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Dwarsgeparkeerde voertuigen.

 • Motorfietsen en driewielers.

Op sommige voorwerpen wordt niet gereageerd, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Voetgangers.

 • Fietsen.

 • Verkeerskegels.

 • Dieren.

 • Verkeerslichten.

 • Muren.

 • Barrières

 • Tegemoetkomend verkeer

 • Andere voorwerpen dan voertuigen

Het systeem kan voorwerpen met vertraging herkennen en erop reageren als het voorwerp zich in sommige situaties niet precies voor de auto bevindt, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • De rijstrookassistent reageert niet op voorwerpen die zich in de blinde hoeken van de sensor bevinden. De functie Actief stoppen in noodgevallen kan bijvoorbeeld geen voorwerpen in de dode hoek op de hoeken of aan de zijkant van de auto detecteren.

 • Als de auto een bocht nadert of door een bocht rijdt, kan het voorwerp verkeerd worden geselecteerd of worden gemist, waardoor de auto onbedoeld kan accelereren of afremmen.

 • Het voorwerp kan worden gemist of de afstand tot de voorligger kan verkeerd worden ingeschat als de auto op een helling rijdt. Als de auto een helling af rijdt, neemt de rijsnelheid toe, waardoor de snelheid van de cruisecontrol kan worden overschreden.

 • Wanneer slechts een deel van het voertuig in de naastgelegen rijstrook uw auto afsnijdt (vooral grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens), dan kan het voorwerp mogelijk niet worden gedetecteerd en reageert het systeem niet. U moet dan onmiddellijk de controle over de auto overnemen.

 • Als uw auto plotseling vlak achter uw voorligger gaat rijden of wanneer andere voertuigen plotseling in of uit uw rijstrook rijden, dan kan het voorwerp niet altijd worden geïdentificeerd. U moet dan onmiddellijk de controle over de auto overnemen.

Voorzichtigheid 该功能偶尔会在不需要加速或您未打算加速时进行加速,这可能是因跟随目标的变化或丢失所导致(特别是在转弯或变道过程中)
 • In zeldzame gevallen kan deze functie uw voertuig versnellen, zelfs als dit niet nodig of bedoeld is vanwege een verandering in of verlies van het doel (vooral bij het nemen van bochten of het veranderen van rijstrook).

 • In zeldzame gevallen kan deze functie het voertuig gaan afremmen wanneer dit niet nodig of bedoeld is vanwege de detectie van voertuigen of objecten, of een verandering in of verlies van een stilstaand doel op de aangrenzende rijstrook (vooral bij het nemen van bochten of het veranderen van rijstrook).

 • Wanneer u het leidende voertuig volgt en uw voertuig of het leidende voertuig de huidige rijstrook verlaat, kan - voor uw veiligheid - de versnelling door deze functie gedurende een bepaalde periode worden beperkt. U kunt het overnemen door het gaspedaal in te trappen.

Waarschuwing 该功能无法保证所有情况都能准确识别目标,如您发现动态环境模拟上"车道线"显示的情况与实际不符,请谨慎驾驶,以便及时接管爱车。

Deze functie garandeert niet dat het doel in alle situaties nauwkeurig kan worden herkend. Rijd voorzichtig en neem het stuur meteen over als u merkt dat de rijstrooklijnen die worden weergegeven in de dynamisch omgevingssimulatie niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Ter illustratie:

 • Er rijdt een voertuig, dat niet wordt weergegeven op het instrumentenpaneel, vlak voor u.

 • Er rijdt geen voertuig vlak voor u, maar het digitale instrumentenpaneel toont wel een voertuig.

We raden het gebruik van de rijstrookassistent niet aan onder speciale of lastige rijomstandigheden, waarbij de prestaties van de auto kunnen worden beïnvloed of de rijstrookassistent zelfs onbedoeld kan worden ingeschakeld. Dergelijke omstandigheden zijn inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Water, modder, kuilen, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Veel voetgangers, fietsers of dieren op de weg.

 • Lastige en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruisingen, op- en afritten van snelwegen en wegen met files.

 • Slingerende wegen of scherpe bochten.

 • Wegen op hellingen omhoog of omlaag.

 • Hobbelige wegen.

 • Smalle wegen.

 • In- en uitgangen van tunnels.

 • Ongewone wegen.

 • Wegen zonder middenberm.

Als de relatieve snelheid tussen uw auto en uw voorligger te hoog is, kunnen de beperkte regelmogelijkheden van de rijstrookassistent onvoldoende zijn om de juiste afstand in sommige situaties te handhaven, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Het voertuig voor u maakt een plotselinge beweging (zoals een plotseling bocht, accelereren of afremmen).

 • Andere voertuigen voor u gaan plotseling op uw rijstrook rijden of van uw rijstrook op een andere rijstrook rijden.

 • Uw auto gaat plotseling vlak achter een voorligger rijden.

 • Uw auto rijdt met hoge snelheid op een stilstaand of langzaam rijdend voertuig af.

Het remvermogen kan in sommige situaties onvoldoende zijn, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • De remmen werken niet optimaal (bijvoorbeeld wanneer de componenten van het remsysteem te koud, te heet of nat zijn).

 • Verkeerd onderhoud (zoals overmatige slijtage van remmen of banden, of een abnormale bandenspanning).

 • Rijden op speciale wegen (bijvoorbeeld op hellingen of op wegen met water, modder, kuilen, sneeuw of ijs).

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

De bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties waarin de rijstrookassistent mogelijk niet meer goed werkt. De rijstrookassistent kan door talloze factoren worden beïnvloed. Voorkom ongevallen door altijd goed op het verkeer, de weg en de toestand van de auto te letten en altijd oplettend te rijden.

Intelligente adaptieve cruisecontrol (i-ACC)

Intelligente adaptieve cruisecontrol richt zich automatisch op de snelheid van de voorligger en wijzigt de snelheid dienovereenkomstig. Wanneer er voor u geen herkenbaar doel is, zal het voertuig rijden met de ingestelde snelheid; wanneer er voor u een herkenbaar doel is, zal het voertuig de snelheid automatisch regelen om de afstand die door de gebruiker werd ingesteld aan te houden.

Intelligente cruisecontrol regelt de snelheid en afstand tussen voertuigen alleen in de lengterichting. Dit systeem omvat de start-stopfunctie die de voorligger kan volgen tot volledige stilstand (binnen een bepaalde vertragingslimiet). Als de voorligger binnen een korte periode opnieuw begint te rijden, rijdt uw voertuig automatisch verder. Als de voorligger even stopt, wordt de elektrische parkeerrem ingeschakeld.

Intelligente adaptieve cruisecontrol is voornamelijk geschikt voor het rijden van lange afstanden op droge, vlakke en rechte wegen, zoals snelwegen, tolwegen en lange rechte hoofdwegen.

Waarschuwing 自适应巡航作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。自适应巡航只能控制爱车的速度,而无法控制爱车的行驶方向。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用自适应巡航。在使用自适应巡航时,如发现交通状况、道路环境或车辆状况不适宜使用该功能,或存在其他不安全因素,您应随时准备接管爱车。

Als rijhulpfunctie kan Intelligente adaptieve cruisecontrole niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

Intelligente adaptieve cruisecontrole regelt de snelheid, maar niet de richting, van uw voertuig.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en zelf beslissen over het gebruik van Intelligente adaptieve cruisecontrole als het veilig is. U moet altijd bereid zijn om het over te nemen wanneer u merkt dat de omstandigheden van het verkeer, de weg of het voertuig niet geschikt zijn voor gebruik van Intelligente adaptieve cruisecontrole of dat er andere onveilige factoren zijn. U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het handhaven van voldoende afstand en een gepaste snelheid evenals het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Waarschuwing 驾驶时不可以有以下行为: 完全依靠本系统;在恶劣天气使用本系统;在行人,自行车或者动物较多的环境中使用本系统;在转弯半径较小的道路使用本系统;在车道线不清晰或者光线条件不良时使用本系统;双手离开方向盘;视线离开行驶道路。

Houd tijdens het gebruik van de functie rekening met het volgende:

 • Vertrouw nooit blindelings op het systeem.

 • Gebruik de functie niet bij slecht weer.

 • Gebruik het systeem niet in een omgeving met veel voetgangers, fietsers of dieren.

 • Gebruik het systeem niet in scherpe bochten.

 • Gebruik het systeem niet wanneer de rijstrooklijnen onduidelijk zijn of bij slechte verlichting.

 • Houd uw handen op het stuur.

 • Blijf op de weg letten.

Waarschuwing As a feature for driving comfort, and not for preventing collision, Intelligent Adaptive Cruise Control has a limited maximum deceleration that is less than the maximum deceleration required by Autonomous Emergency Brake and manual driving scenarios. Therefore, never rely solely on Intelligent Adaptive Cruise Control to decelerate the vehicle when avoiding a collision. Intelligent Adaptive Cruise Control may fail to stop your vehicle or maintain a safe distance from the lead vehicle when the relative speed between your vehicle and the lead vehicle is great. In this case, press the brake pedal immediately for your safety. Do not rely on Adaptive Cruise Control to bring your vehicle to a full stop following the stationary vehicle or the lead vehicle in this situation.

De Intelligente adaptieve cruisecontrol dient ter verhoging van het rijcomfort en niet om botsingen te voorkomen; de maximale remvertraging die de functie kan toepassen is lager dan die de Autonome noodrem en rembediening door de bestuurder kan bereiken. Vertrouw daarom nooit alleen op Intelligente adaptieve cruisecontrol om het voertuig af te remmen bij het vermijden van een botsing.

Intelligente adaptieve cruisecontrol kan een voertuig niet tot stilstand brengen of een veilige afstand tot een voorligger handhaven wanneer het snelheidsverschil tussen de voorligger en uw voertuig te groot is. Trap in dit geval onmiddellijk het rempedaal in voor uw veiligheid. Vertrouw niet op Adaptieve cruisecontrol om uw voertuig volledig tot stilstand te brengen bij druk verkeer of in een file.

Intelligente adaptieve cruisecontrol activeren

 • Middelste knop : Intelligente adaptieve cruisecontrol in- of uitschakelen

 • Knop omhoog: De ingestelde rijsnelheid verhogen of hervatten.

 • Knop omlaag: De ingestelde rijsnelheid verlagen

 • Knop links: De volgafstand verkleinen

 • Knop rechts: De volgafstand vergroten.

Als aan de bedrijfsvoorwaarden is voldaan, kunt u op de knop links in het midden op het stuur drukken om Adaptieve cruisecontrol te activeren.

Intelligente adaptieve cruisecontrol kan worden geactiveerd bij snelheden tussen 0-130 km/u.

 • De cruisecontrol-snelheid wordt ingesteld op 30 km/u als de voertuigsnelheid lager is dan 30 km/u.

 • De cruisecontrol-snelheid wordt ingesteld op de huidige snelheid als de voertuigsnelheid hoger is dan 30 km/u en lager is dan 180 km/u.

Indien geactiveerd, handhaaft intelligente adaptieve cruisecontrol de ingestelde rijsnelheid wanneer u het gaspedaal loslaat.

 • Als er een voertuig voor u rijdt, zal intelligente adaptieve cruisecontrol de snelheid aanpassen overeenkomstig de snelheid en de afstand tot de voorligger. De ingestelde rijsnelheid zal niet worden overschreden.

 • Als er geen voertuigen voor u rijden, zal intelligente adaptieve cruisecontrol de snelheid van uw voertuig snel aanpassen aan de rijsnelheid.

Als intelligente adaptieve cruisecontrol is ingeschakeld, kunt u te allen tijde snel de controle over uw voertuig overnemen door het rempedaal in te trappen. In dit geval zal intelligente adaptieve cruisecontrol de voorligger niet meer volgen en hebt u de volledige controle over uw voertuig. Wanneer u het gaspedaal loslaat, zal uw voertuig terugkeren naar de rijsnelheid.

Wanneer intelligente adaptieve cruisecontrol het voertuig versnelt, beweegt het gaspedaal niet. Wanneer intelligente adaptieve cruisecontrol het voertuig afremt, kan het rempedaal bewegen.

Als Intelligente adaptieve cruisecontrol wordt uitgeschakeld door op de middelste knop links op het stuur te drukken of het rempedaal in te drukken , kan deze opnieuw worden geactiveerd door links op het stuur op de knop Omhoog te drukken. De eerder ingestelde cruise-controlsnelheid wordt hervat. Als u links op het stuur op de knop Omhoog drukt, terwijl u het gaspedaal intrapt, wordt de huidige snelheid ingesteld op de snelheid van de cruisecontrol met een maximum van 180 km/u.

Gebruiksvoorwaarden voor intelligente adaptieve cruisecontrol:

 • De HD-camera's, LiDAR-sensor en radars met millimetergolven werken goed en hebben een duidelijk zicht.

 • Alle onderdelen van intelligente adaptieve cruisecontrol werken goed.

 • Uw voertuig voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden, met inbegrip van:

  • De bestuurder zit in de auto.

  • De bestuurder houdt het stuur met beide handen vast.

  • De bestuurder draagt de veiligheidsgordel.

  • Alle portieren zijn gesloten.

  • Het voertuig staat in DRIVE.

  • Het rempedaal wordt niet ingedrukt.

  • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet geactiveerd.

 • De snelheid is niet hoger is dan 180 km/u.

Waarschuwing 使用该功能行驶时,若系统检测到您未处于正常驾驶状态时(如您长时间未握住方向盘,长时间分心疲劳驾驶,或离开座位等),将在满足系统正常工作的条件的情况下激活紧急主动停车(EAS)功能。

Wanneer u met deze functie aan rijdt en als het systeem detecteert dat u zich niet in een normale rijtoestand bevindt (u houdt bijvoorbeeld het stuur een langere periode niet vast of u bent langdurig afgeleid en vermoeid of zit niet op uw stoel), activeert het de actieve noodstop als aan de normale werkingsvoorwaarden voor het systeem is voldaan.

Intelligente adaptieve cruisecontrol deactiveren

Intelligente adaptieve cruisecontrol wordt gedeactiveerd in de volgende situaties:

 • Er wordt op de knop op het stuur gedrukt.

 • Het rempedaal wordt ingedrukt.

Intelligente adaptieve cruisecontrol zal ook gedeactiveerd worden als niet aan de vereiste voorwaarden is voldaan. In dit geval moet u de controle over het voertuig onmiddellijk overnemen.

Als intelligente adaptieve cruisecontrol gedeactiveerd wordt, kan uw voertuig vertragen vanwege energieterugwinning en het niet langer volgen van de voorligger.

Waarschuwing 自适应巡航可能会因预料之外的情况意外退出。请您始终关注交通状况及道路环境,并随时准备接管爱车。

Intelligente adaptieve cruisecontrole kan vanwege onverwachte omstandigheden plotseling worden geannuleerd. Daarom dient u altijd te letten op het verkeer en de wegomstandigheden en op elk moment bereid zijn om het over te nemen.

Rijsnelheid aanpassen

Als Adaptieve cruisecontrol is geactiveerd, gaat u onderin het middendisplay naar Instellingen en tikt u op Rijhulp > Cruise-snelheid aanpassen om een modus voor het aanpassen van de snelheid te selecteren

uit de volgende opties:

 • Fijnregelen door te drukken

  • Druk op de linkerknop Omhoog of Omlaag op het stuur om de snelheid te wijzigen met +/-1 km/u.

  • Houd de linkerknop Omhoog of Omlaag op het stuur ingedrukt om de rijsnelheid te verhogen/verlagen in stappen van 5 km/u. Als de snelheid bijvoorbeeld 82 km/u is, zal een keer op de linkerknop Omhoog op het stuur drukken de snelheid wijzigen naar 85 km/u.

 • Fijnregelen door ingedrukt te houden

  • Houd de linkerknop Omhoog of Omlaag op het stuur ingedrukt om de snelheid te wijzigen met +/-1 km/u.

  • Druk op de linkerknop Omhoog of Omlaag op het stuur om de rijsnelheid te verhogen/verlagen naar een snelheid die een veelvoud is van 5 km/u. Als de snelheid bijvoorbeeld 82 km/u is, zal een keer op de linkerknop Omhoog op het stuur drukken de snelheid wijzigen naar 85 km/u.

De maximumsnelheid die u kunt instellen is 180 km/u.

De minimum rijsnelheid die u kunt instellen is 30 km/u, maar het systeem kan de voorligger volgen tot volledige stilstand (0 km/u).

Voorzichtigheid 首次开启该功能默认为长按+1 短按+5。 巡航车速调节无法通过NOMI 语音调整。
 • Als u deze functie voor het eerst wilt activeren, houdt u +1 ingedrukt of drukt u kort op +5.

 • De snelheid van de cruise controle kan niet via NOMI worden aangepast.

De tijd-afstand tot de voorligger aanpassen

Wanneer intelligente adaptieve cruisecontrol is geactiveerd of wacht om geactiveerd te worden, kan de tijd-afstand voor het volgen worden ingesteld op een van vijf niveaus.

 • Druk op de linkerknop Rechts op het stuur om de tijd-afstand voor het volgen met één niveau te verhogen.

 • Druk op de linkerknop Links op het stuur om de tijd-afstand voor het volgen met één niveau te verlagen.

Voorzichtigheid 当跟车时间距离被设置较近时,自适应巡航驾驶行为较为激烈,可能会引起不适。

Wanneer de tijdsafstand tot het leidende voertuig korter wordt ingesteld, zal Intelligente adaptieve cruisecontrole agressiever reageren, wat enig ongemak kan veroorzaken.

Waarschuwing 您有责任在任何时候确定并保持安全的跟车距离,请勿完全依靠自适应巡航保持车距。

Het is uw verantwoordelijkheid om te allen tijde een veilige volgafstand in te schatten en deze te handhaven. Vertrouw niet alleen op Intelligente adaptieve cruisecontrole om een nauwkeurige of passende volgafstand aan te houden.

Dynamische omgevingssimulatie

 1. De rijsnelheid instellen

 2. De voorligger

 3. Tijd-afstand tot de voorligger

 4. Intelligente adaptieve cruisecontrol statushalo

  • Niet weergegeven: Intelligente adaptieve cruisecontrol is niet geactiveerd of kan niet geactiveerd worden als niet aan de vereiste voorwaarden is voldaan.

  • Weergegeven in het grijs: Intelligente adaptieve cruisecontrol wacht op activering.

  • Weergegeven in het wit: Intelligente adaptieve cruisecontrol is geactiveerd.

Als de dynamische omgevingssimulatie de waarschuwing weergeeft zoals hierboven afgebeeld, betekent dit dat een veilige afstand niet langer gegarandeerd kan worden met de maximale vertraging die intelligente adaptieve cruisecontrol kan bieden en dat er mogelijk een risico op een botsing bestaat. In dit geval moet u onmiddellijk de controle over het voertuig overnemen.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Waarschuwing 如您发现危险,切勿等待该警示出现再采取行动,请立刻接管车辆。

Wacht bij een gevaarlijke situatie niet op een waarschuwing om te reageren en neem het rijden meteen over.

Startwaarschuwing voorligger

Als intelligente adaptieve cruisecontrol de voorligger volgt tot volledige stilstand:

 • Als de voorligger vertrekt, zal adaptieve cruisecontrol het voertuig automatisch beginnen volgen. U moet er zeker van zijn dat het veilig is om de voorligger te volgen, om aanrijdingen te vermijden.

 • Binnen 5 minuten tijdens het volgen van de voorligger tot volledige stilstand, kan intelligente adaptieve cruisecontrol het voertuig opnieuw beginnen volgen.

 • Na 5 minuten tijdens het volgen van de voorligger tot volledige stilstand, zal uw voertuig de elektrische parkeerrem bekrachtigen en intelligente adaptieve cruisecontrol deactiveren.

 • Als het systeem obstakels detecteert die het rijden en het volgen van een voertuig kunnen hinderen, moet u er zeker van zijn dat het veilig is om het voorliggend voertuig te volgen en op het gaspedaal drukken om intelligente adaptieve cruisecontrol opnieuw te activeren om het voertuig te volgen.

Waarschuwing 自适应巡航无法在所有情况下都能检测到其他交通参与者,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,切勿依赖自适应巡航自动跟车起步,否则可能导致人身或车辆损坏。

Intelligente adaptieve cruisecontrole kan niet in alle situaties andere verkeersdeelnemers detecteren, omdat deze functie niet of onjuist kan werken of onder invloed van meerdere factoren met vertraging kan reageren.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden. Vertrouw bij het rijden nooit alleen op de Intelligente adaptieve cruisecontrole om persoonlijk letsel of voertuigschade te voorkomen.

Intelligente snelheidsregeling

Zodra ingeschakeld, zal het systeem bij het detecteren dat de gegevens over de snelheidslimiet zijn veranderd tijdens het rijden op tolwegen of viaducten met intelligente adaptieve cruisecontrol ingeschakeld, u herinneren aan de gewijzigde snelheidslimiet. U kunt de wijziging handmatig bevestigen om de rijsnelheid afgestemd te houden op de huidige snelheidslimiet.

Tik onderin het middendisplay op Instellingen en tik op Rijhulp > Intelligente snelheidsregeling om de functie in of uit te schakelen.

Waarschuwing 智能限速控制仅供参考,无法替代您的目视检查。切勿完全依赖道路标识识别的限速信息进行驾驶。当车辆的行驶速度超出道路限速时,会通过视觉方式,提示您当前处于超速状态。

De intelligente snelheidsregeling is slechts een aanvulling op, en geen vervanging voor, uw visuele waarneming. Vertrouw nooit alleen op de snelheidslimietinformatie die wordt herkend door de verkeersbordherkenning .

Wanneer de snelheid van het voertuig de snelheidslimiet van de weg overschrijdt, wordt u visueel gewaarschuwd voor een te hoge snelheid.

Waarschuwing 智能限速控制作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路标识识别智能限速控制。
 • Als rijhulpfunctie kan de intelligente snelheidsregeling niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden. U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en uw eigen beslissing nemen over het al dan niet gebruiken van verkeersbordherkenning en intelligente snelheidsregeling als dit veilig is.

 • Momenteel werkt de intelligente snelheidsregeling niet in complexe wegomstandigheden zoals opritten.

 • U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

 • De intelligente snelheidsregeling combineert de snelheidslimietinformatie van de kaart om de snelheidslimietinformatie op het digitale instrumentenpaneel weer te geven. Er wordt geen informatie over snelheidslimieten weergegeven wanneer er geen informatiebron over snelheidslimieten beschikbaar is op de kaart.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Assistent voor inhalen

Tijdens het volgen van de voorligger met intelligente adaptieve cruisecontrol, zal Assistent voor inhalen u helpen versnellen tot de maximum ingestelde rijsnelheid wanneer u de linker richtingaanwijzer activeert en aan het stuur draait om een voorliggend voertuig in te halen.

Gebruiksvoorwaarden voor Assistent voor inhalen:

 • Intelligente adaptieve cruisecontrol is ingeschakeld en er wordt een voorligger gedetecteerd.

 • De snelheid is hoger dan 50 km/u maar niet hoger dan de ingestelde rijsnelheid.

 • Er is geen rijstrookmarkering of stippellijn op de beoogde rijstrook.

 • Er wordt een veilige afstand tussen uw voertuig en de voorligger bewaard.

 • De alarmknipperlichten zijn uit.

 • De richtingaanwijzers werken goed.

Wanneer aan de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan, schakel de linker richtingaanwijzer dan in om de Assistent voor inhalen te activeren. Wanneer u het stuur naar links draait, zal intelligente adaptieve cruisecontrol een veilige afstand tot de voorligger behouden, maar u wat dichter dan de ingestelde afstand laten naderen. Bij het veranderen van rijstrook, zal intelligente adaptieve cruisecontrol het voertuig versnellen zonder dat het gaspedaal wordt ingedrukt, maar de ingestelde rijsnelheid zal niet worden overschreden.

Voorzichtigheid 受本车道或目标车道前方车辆影响,爱车也可能在超车辅助过程中进行减速,引起减速的目标车辆在数字仪表显示中会被高亮显示。

Uw voertuig kan langzamer gaan rijden wanneer de inhaalhulp in werking is vanwege de voorligger op de huidige of gewenste rijstrook, die wordt aangegeven op het digitale instrumentenpaneel.

Assistent voor inhalen wordt gedeactiveerd en intelligente adaptieve cruisecontrol blijft geactiveerd in de volgende situaties:

 • Het veranderen van rijstrook is voltooid.

 • Assistent voor inhalen is te lang actief.

 • De richtingaanwijzer is uitgeschakeld vóór het veranderen van rijstrook.

Voorzichtigheid 若自适应巡航工作条件不满足,超车辅助功能和自适应巡航功能将同时退出。

Als niet aan de werkingsvoorwaarden voor Intelligente adaptieve cruisecontrole wordt voldaan, worden de inhaalhulp en de Intelligente adaptieve cruisecontrole geannuleerd.

Voorzichtigheid 超车辅助只能辅助调整行驶速度,而无法控制行驶方向,您必须始终手动控制方向。

De inhaalhulp helpt alleen bij het aanpassen van de rijsnelheid van het voertuig en kan de besturing niet regelen. U moet altijd handmatig sturen.

Voorzichtigheid 超车辅助无法分辨您的“超车”与“左转”意图。

De inhaalhulp kan uw intentie om in te halen niet onderscheiden van uw intentie om linksaf te slaan.

Waarschuwing 超车辅助仅检测前方车辆,您必须在超车前及超车过程中主动目视检查确认周围超车环境安全。

De inhaalhulp signaleert alleen de auto voor u. Voor uw eigen veiligheid moet u voor en tijdens het inhalen letten op uw omgeving.

Waarschuwing 在使用超车辅助功能时,您应意识到可能出现的意外加速或者加速不足,并随时准备踩下制动踏板或深踩加速踏板接管爱车,切勿依赖该功能进行超车。

Wanneer u de inhaalhulp gebruikt, moet u alert zijn op een eventuele plotselinge versnelling of juist te weinig versnelling en steeds bereid zijn om het gaspedaal in te trappen of volledig in te trappen om het over te nemen. Vertrouw bij het inhalen van andere voertuigen niet alleen op de inhaalhulp.

Waarschuwing 以下情况可能导致超车辅助无法按预期运作,包括但不限于:正在驶近左转弯出口

De inhaalhulp kan in bepaalde situaties niet functioneren zoals bedoeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Het naderen van een linker uitrit

 • Het rijden op bochtige wegen

 • Het voertuig in de huidige of gewenste rijstrook voor u remt plotseling af of versnelt in een rap tempo.

 • Obstakels aan de zijkant of achterkant van het voertuig

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Het camerasysteem herkent obstakels mogelijk niet, wat de prestaties beïnvloedt of in sommige situaties zelfs de niet bedoelde deactivering van intelligente adaptieve cruisecontrol veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De posities van de camera's zijn gewijzigd.

 • De camera's worden gehinderd of zijn vuil.

 • De verminderd zicht in donkere omgevingen, zoals bij zonsondergang, 's nachts of in een tunnel, wat leidt tot slechte herkenning.

 • Plotselinge wijzigingen van de helderheid, zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel.

 • Het zicht van de camera's wordt verstoord door grote schaduwen van gebouwen, het landschap of grote voertuigen.

 • Wanneer er direct licht op de camera gericht is.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • Wanneer er uitlaatrook, spetters, sneeuw of stof van voorliggende voertuigen op de camera's terechtkomt.

 • De camera's worden gehinderd door water, stof, kleine krassen, vet, vuil, ruitenwissers, vorst of sneeuw op de voorruit.

 • De weg is nat.

De LiDAR-sensor herkent obstakels mogelijk niet, wat de prestaties beïnvloedt of in sommige situaties zelfs de niet bedoelde deactivering van Intelligente adaptieve cruisecontrol veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De positie van de LiDAR-sensor is gewijzigd.

 • Bij regen, sneeuw, mist, nevel en ander slecht weer.

 • De prestaties van de sensor zijn slecht vanwege uitlaatgassen, spatten, sneeuw of stof afkomstig van voertuigen voor u.

 • Het voertuig rijdt op natte wegen of wegen met water.

 • Het venster van de LiDAR-sensor wordt gehinderd door water, stof, lakbeschermingsfolie, folie, kleine krassen, vet, vuil, vorst, sneeuw enzovoort.

 • De LiDAR-sensor is te warm omdat het voertuig te lang in de zon heeft gestaan.

 • Er kunnen valse waarschuwingen gegeven worden vanwege bepaalde verkeersborden en kegels op autosnelwegen of viaducten.

In sommige situaties kan het radarsysteem obstakels mogelijk niet herkennen, wat de prestaties kan beïnvloeden of zelfs de niet bedoelde deactivering van adaptieve cruisecontrole veroorzaken. Zulke situaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Radars zijn fout geplaatst, worden geblokkeerd of worden bedekt door vuil, ijs, sneeuw, metalen platen, tape, labels, bladeren of andere obstructies.

 • Radars of de omliggende gebieden zijn beschadigd door aanrijdingen of krassen.

 • Zware regen, sneeuw, mist, nevel en ander extreem weer dat de radarprestaties kan beïnvloeden

 • In zeldzame gevallen kunnen vanwege de werking van radarherkenning onterechte alarmen worden gegenereerd door metalen hekken, groene middenbermen of betonnen muren.

Adaptieve cruisecontrol zal alleen reageren op voertuigen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Sommige objecten worden mogelijk niet herkend, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Dwars geparkeerde voertuigen.

 • Motorfietsen en driewielers.

Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voetgangers.

 • Dieren.

 • Verkeerslichten.

 • Muren.

 • Barrières

 • Tegemoetkomende voertuigen

 • Fietsen.

 • Andere niet-voertuigen

Voorzichtigheid 该功能不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚以及光线较差的行车环境需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Deze functie staat niet garant voor het herkennen van speciaal gevormde doelen, vooral 's nachts of in een omgeving met weinig verlichting waar de bestuurder extra alert moet zijn. Dergelijke voertuigen kunnen o.a. voertuigen zijn met een overdekte achterkant of een onregelmatig gevormde achterkant, voertuigen met een achterkant onder een bepaalde hoogte en onbeladen dragers.

 • Deze functie kan stilstaande of langzaam rijdende voertuigen niet opmerken, vooral 's nachts wanneer de bestuurder extra moet opletten.

Herkenning en reactie kan vertraagd zijn als het object zich niet recht voor het voertuig bevindt in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Adaptieve cruisecontrol reageert niet op objecten in de blinde hoeken van de sensor. Adaptieve cruisecontrol kan bijvoorbeeld geen objecten detecteren in de blinde hoek in de hoek of aan de zijkant van het voertuig.

 • Als het voertuig een bocht nadert of door een bocht gaat, kan het object onjuist geselecteerd of gemist worden, met een niet bedoelde versnelling of vertraging als gevolg.

 • Het object kan uit het zicht verdwijnen of de afstand tot de voorligger kan fout ingeschat worden als het voertuig zich op een helling bevindt. Bergaf rijden zal de snelheid van het voertuig verhogen, tot boven de ingestelde rijsnelheid.

 • Wanneer slechts een deel van het voertuig in de aangrenzende rijstrook zich plots voor uw voertuig begeeft (in het bijzonder grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens), wordt het object mogelijk niet tijdig geïdentificeerd en een reactie geactiveerd. Daarom moet u onmiddellijk de controle overnemen.

 • Wanneer uw voertuig zich plotseling achter de voorligger beweegt of wanneer andere voertuigen zich plots naar of van de rijstrook van uw voertuig bewegen, wordt het object mogelijk niet onmiddellijk geïdentificeerd. Daarom moet u onmiddellijk de controle overnemen.

Voorzichtigheid 该功能偶尔会在不需要加速或您未打算加速时进行加速,这可能是因跟随目标的变化或丢失所导致(特别是在转弯或变道过程中)
 • In zeldzame gevallen kan deze functie uw voertuig versnellen, zelfs als dit niet nodig of bedoeld is vanwege een verandering in of verlies van het doel (vooral bij het nemen van bochten of het veranderen van rijstrook).

 • In zeldzame gevallen kan deze functie het voertuig gaan afremmen wanneer dit niet nodig of bedoeld is vanwege de detectie van voertuigen of objecten, of een verandering in of verlies van een stilstaand doel op de aangrenzende rijstrook (vooral bij het nemen van bochten of het veranderen van rijstrook).

 • Wanneer u het leidende voertuig volgt en uw voertuig of het leidende voertuig de huidige rijstrook verlaat, kan - voor uw veiligheid - de versnelling door deze functie gedurende een bepaalde periode worden beperkt. U kunt het overnemen door het gaspedaal in te trappen.

Waarschuwing 该功能无法保证所有情况都能准确识别目标,如您发现数字仪表上“目标前车”显示的情况与实际不符,请及时接管爱车。即:实际前方有车,数字仪表未显示目标前车;实际前方无车,数字仪表却显示有前车。

Deze functie garandeert niet dat het doel in alle situaties nauwkeurig kan worden herkend. Neem het snel over als u merkt dat het beoogde leidende voertuig dat op het digitale instrumentenpaneel wordt weergegeven, niet overeenkomt met de werkelijke situatie. Ter illustratie:

 • Er rijdt een voertuig, dat niet wordt weergegeven op het instrumentenpaneel, vlak voor u.

 • Er rijdt geen voertuig vlak voor u, maar het digitale instrumentenpaneel toont wel een voertuig.

Wij raden u aan om adaptieve cruisecontrol niet te gebruiken bij afwijkende of complexe wegomstandigheden die de prestaties kunnen beïnvloeden of zelfs het niet bedoeld deactiveren van adaptieve cruisecontrol kunnen veroorzaken. Zulke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg.

 • Een groot aantal voetgangers, fietsers of dieren op de weg.

 • Complexe en veranderende verkeersstromen, zoals drukke kruispunten, op- en afritten en drukke wegen.

 • Bochtige wegen en scherpe bochten.

 • Wegen bergop of bergaf.

 • Hobbelige wegen.

 • Smalle wegen.

 • In- en uitritten van tunnels.

 • Niet-standaardwegen.

 • Wegen zonder middenberm.

Als het snelheidsverschil tussen uw voertuig en de voorligger te hoog is, kunnen de beperkte regelmogelijkheden van adaptieve cruisecontrol in sommige situaties ontoereikend zijn om de gepaste afstand te behouden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De voorligger maakt abrupte manoeuvres (zoals plots afslaan, versnellen of vertragen).

 • Andere voertuigen voegen in of verlaten de rijstrook voor u.

 • Uw voertuig voegt plots in achter een voorligger.

 • Uw voertuig nadert op hoge snelheid een stilstaand of traag bewegend object.

De remvertraging kan in sommige situaties ontoereikend zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De remmen werken niet optimaal (zoals bij te koude, te hete of natte remonderdelen).

 • Onvoldoende onderhoud (zoals overmatig versleten remmen of banden of een abnormale bandenspanning).

 • Rijden op speciale wegen (zoals hellingen of wegen met water, modder, gaten, sneeuw of ijs).

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van intelligente adaptieve cruisecontrol kunnen beïnvloeden. Intelligente adaptieve cruisecontrol kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Automatisch grootlicht

Uw voertuig detecteert en bewaakt de koplampen en achterlichten van voertuigen voor u en de straatverlichting met de camera aan de voorzijde. Hierdoor kan het voertuig het grootlicht intelligent uitschakelen om het verblinden van andere weggebruikers te vermijden wanneer uw voertuig tegemoetkomende voertuigen passeert, dicht bij een in dezelfde richting rijdende voorligger rijdt of goed verlichte plaatsen bereikt. Het grootlicht zal opnieuw ingeschakeld worden om een optimaal zicht op de weg te verzekeren wanneer uw voertuig de voorligger voorbij is of wanneer plaatsen met slechte verlichting of zicht bereikt worden.

 • Grootlicht aan: Op donkere plaatsen zonder andere voertuigen of weggebruikers voor u.

 • Grootlicht uit: Op beter verlichte plaatsen of met andere voertuigen of weggebruikers voor u.

U kunt de volgende informatie controleren op het digitaal instrumentenpaneel:

 • Automatisch grootlicht aan

 • Grootlicht aan

 • Dimlicht aan

Not 在远近光自动控制激活状态下,向后拉动拨杆为强制远光灯,松开变为近光灯,进入远近光自动控制待激活状态。

Wanneer automatisch grootlicht is geactiveerd, trekt u de hendel naar u toe om het grootlicht onmiddellijk aan te zetten. Als u de hendel loslaat, worden de koplampen teruggezet naar dimlicht en wordt het automatisch grootlicht weer in stand-by gezet.

Waarschuwing 远近光自动控制是驾驶员辅助功能,无法在所有驾驶情况或交通、天气与路况下都起作用。
 • Als rijhulpfunctie kan het automatisch grootlicht niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

 • Gebruik het groot- en dimlicht in overeenstemming met de geldende verkeersveiligheidswet- en regelgeving. Maak alleen gebruik van het automatisch grootlicht als dit volgens de toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan.

 • De bestuurder draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Automatisch grootlicht inschakelen/uitschakelen

 1. Open Instellingen onderaan op het middendisplay, tik op Lichten > Koplampen en selecteer om Automatisch grootlicht in te schakelen.

 2. Open Instellingen onderaan op het middendisplay en tik op Lichten > Automatisch grootlicht om de functie in of uit te schakelen.

 3. Duw de hendel van u af om Automatisch grootlicht te activeren.

 4. Duw opnieuw tegen de hendel of trek de hendel terug om Automatisch grootlicht te annuleren.

Automatisch grootlicht kan in sommige situaties niet automatisch bediend worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De richtingaanwijzers zijn ingeschakeld.

 • Er wordt te snel aan het stuur gedraaid.

 • Het voertuig rijdt door een scherpe bocht.

 • De snelheid van de ruitenwissers is ingesteld op maximum.

 • De mistlichten zijn ingeschakeld.

Automatisch grootlicht zal alleen reageren als aan de voorwaarden is voldaan. Op sommige objecten wordt niet gereageerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Voetgangers.

 • Bestuurders van voertuigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot fietsen, motorfietsen, elektrische fietsen en driewielers.

 • Andere niet-voertuigen

Waarschuwing 当大雨,大雪,大雾等极端天气或摄像头被遮挡的情况下,可能会影响该功能的正常使用,请小心行驶。

Deze functie kan mogelijk niet goed werken bij zware regenval, sneeuw, mist en andere extreme weersomstandigheden of wanneer de camera is geblokkeerd. Rij voorzichtig.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van Automatisch grootlicht kunnen beïnvloeden. Automatisch grootlicht kan door veel factoren beïnvloed worden. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Herkenning verkeersborden (TSR)

Herkenning verkeersborden (TSR) combineert de informatie over de maximumsnelheid van de kaart met die op de verkeersborden met snelheidslimieten die door de dubbele camera worden herkend, om u te helpen de snelheidslimiet te respecteren.

Voorzichtigheid For now, Traffic Sign Recognition only detects speed limit signs, traffic signals, parking signs, and give way signs. It does not respond to other traffic signs.

Vooralsnog detecteert verkeersbordherkenning alleen snelheidsborden, verbodsborden, parkeerborden en voorrangsborden. Andere verkeerstekens worden niet herkend.

Voorzichtigheid 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

De dynamische omgevingssimulatieweergave kan alleen als referentie worden gebruikt en kan de werkelijke verkeersomstandigheden niet perfect weergeven. Vertrouw daarom niet op de dynamische omgevingssimulatieweergave.

Waarschuwing 道路标识识别仅供参考,无法替代您的目视检查。切勿完全依赖道路标识识别的限速信息进行驾驶。当车辆的行驶速度超出道路限速时,道路标识识别将通过视觉方式提示您当前处于超速状态。
 • Verkeersbordherkenning is alleen ter referentie en kan uw visuele waarneming niet vervangen. Vertrouw nooit alleen op de snelheidslimietinformatie die wordt herkend door de verkeersbordherkenning .

 • Wanneer de snelheid van het voertuig de snelheidslimiet van de weg overschrijdt, waarschuwt de verkeersbordherkenning u visueel voor een te hoge snelheid.

Voorzichtigheid 道路标识识别作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路标识识别。您始终承担着安全驾驶、且符合所适用的道路交通安全法律法规的最终责任。
 • Als rijhulpfunctie kan verkeersbordherkenning niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden. U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en zelf beslissen over het gebruik van de verkeersbordherkenning als het veilig is.

 • U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig rijden en het voldoen aan de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Waarschuwing Traffic Sign Recognition displays no speed limit information when neither the map nor the dual camera possesses any speed limit information source.

Verkeersbordherkenning geeft geen informatie over de maximumsnelheid als de kaart en de dubbele camera niet over een informatiebron voor de snelheidslimiet beschikken.

Waarschuwing Gewijzigde snelheidslimiet en Te hoge snelheid

Als de snelheid van de auto de plaatselijke snelheidslimiet overschrijdt, genereert Verkeerstekenherkenning visuele en hoorbare waarschuwingen.

Deze functie is standaard ingeschakeld. Tik onderin in het middendisplay op Instellingen en tik op Rijhulp als u de functie wilt uitschakelen of het type waarschuwing wilt wijzigen.

Voorzichtigheid Overspeed Warning reverts to its default state of visual and audio alerts after each restart of the vehicle.

Waarschuwing voor te hoge snelheid keert na elke herstart van het voertuig terug naar de standaardstatus van visuele en auditieve waarschuwingen.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Herkenning verkeersborden werkt mogelijk niet zoals bedoeld of kan beperkt zijn in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De dubbele camera is geblokkeerd.

 • Informatie van de navigatiekaart is verouderd, ontbreekt of is onnauwkeurig.

 • Verkeersborden zijn vervaagd, beschadigd, geblokkeerd, zijn bedekt met ijs, sneeuw of stof of staan langs bochtige wegen.

 • Er staan meerdere borden met snelheidslimieten op een lijn of er staan verkeersborden met andere snelheidslimieten voor aangrenzende rijstroken.

 • Andere onduidelijke verkeersborden kunnen foutief als borden met snelheidslimieten geïdentificeerd worden door Herkenning verkeersborden.

Bovenstaande waarschuwingen en beperkingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van Herkenning verkeersborden kunnen beïnvloeden. Herkenning verkeersborden kan door veel factoren beïnvloed worden. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen (S-APA)

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen helpt u met parkeren. De functie detecteert lijnen op de weg of een parkeerplaats tussen twee voertuigen met behulp van surround view camera's en ultrasone sensoren.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt voor parallel, evenwijdig en haaks parkeren, maar niet voor 3D-parkeren.

Voorzichtigheid 该功能当前版本支持的水平停车位仅为不带车挡的类型,例如车位底部设置车挡的水平车位可能无法泊入,该功能尚处于持续优化阶段。为保证该功能的正常和安全运行,在使用该功能过程中,请务必全程系好安全带。

De huidige versie van deze functie ondersteunt alleen parallel parkeren zonder bufferstops en kan mogelijk niet parkeren wanneer er een parkeerstop onderaan de parkeerplaats is. De functie wordt nog steeds geoptimaliseerd.

Om een goede en veilige werking van deze functie te garanderen, moet u altijd uw veiligheidsgordel omdoen wanneer u deze functie gebruikt.

Waarschuwing 请勿在有坡度或者不平整的路面使用视觉融合泊车辅助。请勿在在充电状态下使用视觉融合泊车辅助。

Gebruik de geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion niet op wegen met hellingen of oneffenheden.

Gebruik de geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion niet terwijl het voertuig wordt opgeladen.

Waarschuwing 视觉融合泊车辅助系统的性能取决于环视摄像头以及超声波传感器对于环境的检测和识别能力。 如果左右外后视镜、环视摄像头以及超声波传感器中任意一个有损坏或处于不正常的位置,请勿使用视觉融合泊车辅助系统。

De prestaties van de geavanceerde parkeerhulp zonder versnellingen met Fusion zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de surroundview-camera en ultrasone sensoren om de omgeving in kaart te brengen.

Gebruik de geavanceerde parkeerhulp zonder versnellingen met Fusion niet als één van de twee zijspiegels, de surroundview-camera en de ultrasone sensoren beschadigd is of zich in een abnormale positie bevindt.

Waarschuwing 您应特别注意爱车旁边是否有行人、儿童、动物,和其他细、尖、矮、悬空等超声波传感器检测受限的障碍物,譬如地锁、锥桶、低矮石墩、低矮圆柱体、细杆、尖锐物体、墙角、停车场方柱边角等。

U moet letten op voetgangers, kinderen en dieren in de buurt van uw voertuig en andere fijne, puntige, lage of hangende obstakels die niet worden gedetecteerd door de ultrasone sensoren, zoals parkeersloten, lage steenblokken, verkeerskegels, lage cilinders, dunne staven, puntige objecten, hoeken van muren en vierkante zuilen op parkeerplaatsen.

Waarschuwing 视觉融合泊车辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气、道路和光线状况。 您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用视觉融合泊车辅助。

Als rijhulpfunctie kan de geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- de weg, en wegomstandigheden.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en de geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion pas gebruiken of niet zodra uw veiligheid is gewaarborgd.

U moet altijd klaar staan om het over te nemen wanneer u merkt dat de omstandigheden van het verkeer, de weg of het voertuig niet geschikt zijn om de geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion te activeren of dat er andere onveilige factoren zijn. U draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor het veilig parkeren en het naleven van de geldende verkeerswet- en regelgeving.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp inschakelen

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp werkt als volgt:

 1. Een parkeerplaats zoeken: Ga naar het scherm met dubbele weergave en schakel Parkeerplaats zoeken in. Rijd langzaam vooruit met een snelheid van maximaal 16 km/u en stop het voertuig wanneer het digitaal instrumentenpaneel aangeeft dat er een parkeerplaats gevonden is. Rem het voertuig af en selecteer een veilige en geschikte parkeerplaats.

 2. Het voertuig parkeren: Begin na het selecteren van een veilige en geschikte parkeerplaats met parkeren door het volgen van de instructies op het scherm. U moet voortdurend op uw omgeving letten, om te verzekeren dat het proces veilig verloopt.

 3. Parkeren voltooid. Het scherm met dubbele weergave geeft 'Parkeren voltooid' weer.

De gedetailleerde procedure gaat als volgt:

 1. Een parkeerplaats zoeken.

  Wanneer een parkeerplaats gezocht wordt, moet het voertuig voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De voertuigsnelheid is lager dan 16 km/u.

  • Het voertuig staat in DRIVE of REVERSE.

  • Alle portieren zijn gesloten.

  • De bestuurder zit in de auto.

  • Intelligente adaptieve cruisecontrol/Rijstrookcentrering is uitgeschakeld.

  • De ultrasone sensoren en surround view camera's werken normaal en hebben goed zicht.

  • Het systeem werkt goed.

  • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet geactiveerd.

  • Het tractiecontrolesysteem en elektronisch stabiliteitsprogramma zijn niet uitgeschakeld.

  Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kunt u parkeerplaats zoeken inschakelen op een van de volgende manieren:

  • Terwijl de parkeercamera is uitgeschakeld zegt u tegen NOMI "Ik wil parkeren" om het scherm met dubbele weergave te openen en te beginnen met het zoeken naar een parkeerplaats.

  • Veeg naar rechts op de startpagina van het middendisplay om het middendisplay Snelle toegang te openen. Tik vervolgens op Parkeerhulp om het scherm met dubbele weergave te openen en te beginnen met het zoeken naar een parkeerplaats.

  • Schakel naar PARK, ga naar de scherminterface en tik in de linkerbovenhoek op om te beginnen met het zoeken naar een parkeerplaats.

  • Tik op de Parkeercamera om naar de interface van de surround-weergave te gaan. Tik in de linkerbovenhoek op om het zoeken naar parkeerplaats te starten.

  Behoud, na het beginnen met zoeken naar een parkeerplaats, een afstand van 0,5-1,5 meter tussen uw voertuig en de beoogde parkeerplaats en rijd vooruit met of langzamer dan 16 km/u om een parkeerplaats te zoeken.

  Als tijdens het zoeken naar een parkeerplaats links of rechts van het pictogram Mijn voertuig een witte letter P wordt weergegeven, betekent dit dat aan de betreffende kant een parkeerplaats is gevonden. Als de witte letter P aan beide kanten van het pictogram wordt weergegeven, betekent dit dat er aan beide kanten een parkeerplaats is gevonden.

  Stop in dit geval het voertuig en bevestig dat de parkeerplaats veilig en geschikt is. Als er meerdere parkeerplaatsen beschikbaar zijn, kunt u er een handmatig selecteren op het scherm met dubbele weergave.

  Not 开始搜索车位后,若爱车挂入 R 挡并后退,车位搜索将保持。

  Nadat het voertuig op zoek is gegaan naar een parkeerplaats, blijft het zoeken als u in de achteruit schakelt en het voertuig achteruit rijdt.

  Voorzichtigheid 若车速大于约16 公里/小时,车位搜索会退出。

  Als de snelheid van het voertuig hoger is dan 16 km/u, wordt het zoeken naar een parkeerplaats geannuleerd.

  Voorzichtigheid 若搜索车位时,车辆前进方向与道路方向偏角过大,会影响最终泊车的效果。

  Bij het zoeken naar parkeerplaatsen lukt het parkeren waarschijnlijk niet als de richting van het voertuig aanzienlijk afwijkt de richting van de weg.

  Voorzichtigheid 狭窄通道上的泊车空位或者狭窄的泊车空位可能不会被选为停车位,因为不具备必要的操作空间。视觉融合泊车辅助功能不支持在车位内开启车位搜索,并且进行移库的操作。

  Parkeerplaatsen op smalle wegen of te smalle plaatsen kunnen niet worden geselecteerd vanwege een gebrek aan ruimte.

  De geavanceerde parkeerhulp zonder versnellingen met Fusion biedt geen ondersteuning voor het zoeken naar parkeerplaatsen en zijdelings inschuiven in een parkeerplaats.

  Waarschuwing 您必须始终自行检查并确认系统搜索到的停车位安全且合适泊车,切勿依赖视觉融合泊车辅助搜索合适的停车位。不可在高速路段以及城市快速路段使用该功能。不可在拖挂模式下使用该功能。
  • U moet altijd controleren of en bevestigen dat de gevonden parkeerplaats veilig en geschikt is om te parkeren. Vertrouw bij het zoeken naar geschikte parkeerplaatsen niet alleen op de Geavanceerde Gecombineerde Parkeerhulp zonder Schakelen.

  • Deze functie kan niet worden gebruikt op snelwegen en drukke verkeersaders.

  • Gebruik deze functie nooit in de aanhangwagenmodus.

  • Het systeem kan parkeerplaatsen op wegen, bij ingangen, in struiken, enz. verkeerd identificeren. U moet zelf bepalen of de parkeerplaats geschikt is.

  • De Geavanceerde Gecombineerde Parkeerhulp zonder schakelen kan niet bepalen of de gevonden parkeerplaats ook daadwerkelijk door u mag worden gebruikt (bijv. parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor gehandicapten). U moet nagaan of u de gevonden parkeerplaats inderdaad mag gebruiken voordat u de parkeerprocedure start.

 2. Het voertuig parkeren

  Laat, nadat een veilige en geschikte parkeerplaats is geselecteerd, het stuur en het rempedaal los zoals opgedragen, om verder te gaan naar Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen. Tijdens het parkeerproces geeft het scherm de huidige versnelling en resterende afstand in de huidige versnelling weer voor uw referentie. U moet voortdurend op uw omgeving letten, om te verzekeren dat het proces veilig verloopt.

  Tik, nadat een parkeerplaats geselecteerd is, opnieuw op de parkeerplaats voordat u het rempedaal loslaat om de selectie van de huidige parkeerplaats ongedaan te maken.

  Wanneer het voertuig op de geselecteerde parkeerplaats geparkeerd is, zal de letter 'P' aan een kant van het pictogram Mijn voertuig groen worden op het digitale dashboard.

  Voorzichtigheid 请在车辆提示“请松开刹车和方向盘”后,再释放制动踏板,以免泊车功能退出,车辆后退。

  Laat het rempedaal alleen los wanneer u het commando "Laat het rempedaal en het stuur los" op het middendisplay ontvangt. Anders stopt de automatische parkeerhulp zonder versnelling en rijdt het voertuig achteruit.

  Waarschuwing 释放制动踏板前,请确保双手和手臂不在方向盘轮廓和运行范围内,以免方向盘快速转动导致受伤 。但请随时准备通过踩下制动踏板暂停功能或接管车辆。

  Laat het rempedaal alleen los wanneer het commando "Laat het rempedaal en het stuur los" op het middendisplay verschijnt. Wees bij het parkeren altijd alert om de rem in te trappen om het parkeren te pauzeren of om het over te nemen.

  Waarschuwing 在狭小场地使用视觉融合泊车辅助功能,限制了传感器准确检测障碍物位置的能力,可能导致车辆或周围物体损坏的风险上升。

  Het opstarten van de geavanceerde parkeerhulp zonder versnellingen met Fusion in een smalle parkeerplaats kan de prestaties van de sensoren beïnvloeden, wat het risico op beschadiging aan het voertuig of omliggende objecten kan vergroten.

  Waarschuwing 泊车过程中,您作为行车安全负责人,需实时关注车辆周边环境,确保泊车过程的安全,并做好随时接管车辆的准备。尤其需要重点关注周围是否有行人、儿童、动物,和其他细、尖、矮、悬空等超声波传感器检测受限的障碍物。

  U bent zelf verantwoordelijk voor veilig rijden. Let bij het parkeren altijd op de omgeving, zorg ervoor dat het parkeren veilig is en wees alert om het op elk moment over te nemen. U moet zeker goed letten op voetgangers, kinderen of dieren die zich ophouden in de buurt van uw voertuig en andere fijne, puntige, lage of hangende obstakels die de ultrasone sensoren mogelijk niet kunnen detecteren.

  Alle aanpassingen of verbeteringen aan het stuurwiel, met inbegrip van maar niet beperkt tot stuurwielafdekking, stuurwielaanpassing en contragewichtring, verhogen het parkeerrisico veroorzaakt door defecte of niet goed werkende geavanceerde parkeerhulp zonder versnelling met Fusion.

  Het middendisplay toont alleen beschikbare parkeerplaatsen waarin de automatische parkeerhulp zonder versnelling kan parkeren, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van zowel de grootte van de parkeerplaats als de omgeving. Als u tijdens het parkeren plotseling obstakels rond de auto ziet verschijnen, neem het dan onmiddellijk over, omdat het systeem mogelijk niet op tijd gaat remmen.

 3. Parkeren voltooid

  Als in het scherm met dubbele weergave 'Parkeren voltooid' wordt weergegeven en de achtergrondkleur van de letter P aan elke kant van het pictogram Mijn voertuig op het digitale instrumentenpaneel groen wordt, is het parkeren voltooid.

  Na het parkeren moet u mogelijk verdere aanpassingen maken om te verzekeren dat uw voertuig in de optimale parkeerpositie staat.

  Zorg er vóór het verlaten van uw voertuig voor dat de elektrische parkeerrem is ingeschakeld en de versnelling in PARK staat.

  Voorzichtigheid 受周围环境影响,系统可能会提前完成泊车,需要您酌情调整车辆位置。

  Parkeren kan vanwege de omgeving eerder worden afgerond . In dit geval moet u mogelijk zelf bijsturen om de positie van het voertuig bij te stellen.

Parkeren pauzeren

Wanneer Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen in werking is, zal het voertuig, als u lichtjes op het rempedaal drukt, vertragen, maar zal het parkeren niet pauzeren. Alleen als u het rempedaal indrukt tot de snelheid 0 km/u is, zal het parkeren gepauzeerd worden. Het rempedaal indrukken tijdens het parkeren, kan het parkeren ook pauzeren.

Als u het stuur actief bedient, zal het parkeren gepauzeerd worden.

Dit omvat maar is niet beperkt tot: Als het voertuig in de modus Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen achteruit in een parkeerruimte rijdt, wordt het parkeren onderbroken als het systeem veiligheidsrisico's detecteert of het onmogelijk acht om het parkeerresultaat te verzekeren. U wordt gevraagd te bevestigen of u verder wilt gaan met parkeren.

Om Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen te hervatten, moet u uw omgeving controleren om te verzekeren dat het veilig is om verder te gaan, daarna het rempedaal loslaten en op de knop Parkeren hervatten op het middendisplay tikken.

Voorzichtigheid 若泊车过程中暂停次数过多,会影响最终泊车的效果。

Parkeren kan worden onderbroken als u tijdens het parkeren te vaak pauzeert.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp uitschakelen

U kunt het parkeren handmatig annuleren op de volgende manieren. Neem onmiddellijk de controle over de snelheid en het stuur na het uitschakelen van Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen.

 • Druk het rempedaal in en kies een andere versnelling.

 • Tik op de knop Parkeren annuleren op het scherm met dubbele weergave nadat Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen is gepauzeerd.

 • Sluit het scherm met dubbele weergave.

Daarnaast wordt Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen in de volgende situaties geannuleerd. U moet dan onmiddellijk de controle overnemen.

 • Het voertuig bevindt zich te dicht bij obstakels.

 • De motorkap, achterklep of een portier is open.

 • De elektrische parkeerrem is ingeschakeld.

 • Het antiblokkeerremsysteem, tractiecontrolesysteem of elektronisch stabiliteitsprogramma is geactiveerd.

 • De bestuurder stapt uit.

 • Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen is gedurende meer dan 30 seconden gepauzeerd.

 • Er worden te veel aanpassingen heen en weer gemaakt.

 • Time-out parkeren.

 • Het systeem heeft een storing.

Als Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen ongewild wordt geannuleerd, wordt de letter P links of rechts van het pictogram Mijn voertuig op het digitale instrumentenpaneel rood.

Voorzorgsmaatregelen en beperkingen

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt mogelijk niet zoals bedoeld bij sommige wegomstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet op hellingen. Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen is alleen voor vlakke wegen.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet op ongelijke wegen of drempels. Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen is alleen voor vlakke wegen.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet als er water, modder, gaten, sneeuw, ijs, verkeersdrempels of obstakels op de weg zijn.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet als de stoeprand is gemaakt van speciaal materiaal of niet gedetecteerd kan worden. Anders kan ongepast parkeren leiden tot beschadiging van de velg. Neem in zulke gevallen onmiddellijk de controle over.

 • Het slagingspercentage van Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen kan niet gegarandeerd worden wanneer de hellingsgraad van de weg te groot is.

Ultrasone sensordetectie werkt mogelijk niet volledig voor bepaalde obstakels en u moet te allen tijde voorbereid zijn om de controle over te nemen. Dit niet doen kan leiden tot schade aan eigendommen of lichamelijk letsel. Zulke obstakels omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Voetgangers, kinderen en dieren

 • Dunne, puntige, laaghangende obstakels, zoals slagbomen voor parkeerplaatsen, lage stenen blokken, lage cilinders, korte dunne stangen en scherpe voorwerpen

 • Hoeken van muren of kolommen in parkeergarages

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt mogelijk niet zoals bedoeld vanwege de beperkingen van ultrasone sensoren in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Een of meer ultrasone sensoren zijn beschadigd, fout geplaatst of geblokkeerd (door modder, ijs of sneeuw).

 • Regen, sneeuw, mist, nevel of andere weersomstandigheden kunnen de prestaties van ultrasone sensoren beïnvloeden.

 • De sensoren worden gestoord door andere elektronische uitrusting of apparaten.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt mogelijk niet zoals bedoeld vanwege de beperkingen van camera's in sommige situaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • De surround view camera's zijn fout geplaatst vanwege schade aan de linker- of rechterzijspiegel of de voor- of achterkant van het voertuig.

 • De camera's zijn besmeurd (door vuil, ijs of sneeuw) of worden geblokkeerd.

 • Er is sterk zonlicht of verspreide schaduw van bomen.

 • Er zijn reflecties van plassen op het wegoppervlak.

 • Er is slechte verlichting (donker), ernstige reflectie op het wegoppervlak of slechte zichtbaarheid (vanwege regen, sneeuw of mist).

 • De parkeerplaats is te smal of te breed of is betegeld.

 • De lijnen van de parkeerplaats zijn beschadigd, onduidelijk, bedekt of overlappend.

 • Er is een ronde of rechthoekige zuil in de buurt van de parkeerplaats.

 • De parkeerplaats is op een hoek.

 • Het systeem slaagt er mogelijk niet in om parkeerplaatsen zonder parkeerlijnen, parkeerkegels, een niet-parkerenbord of parkeerplaatsslot of privéparkeerplaatsen uit te sluiten.

 • Het systeem kan er mogelijk niet in slagen om parkeerplaatsen met obstakels, zoals voetgangers, fietsen, driewielers, korte voorwerpen of stenen uit te sluiten.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt mogelijk niet zoals bedoeld bij sommige voertuigomstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Alle aanpassingen van het stuur, met inbegrip van maar niet beperkt tot de stuurbedekking, stuurmodificatie en ring met tegengewicht, zullen het parkeerrisico veroorzaakt door het niet werken of beïnvloed door Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen, verhogen.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet wanneer er een aanhangwagen aan het voertuig bevestigd is.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet als het voertuig rijdt met sneeuwkettingen of noodreservewielen.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet als er lading uit het voertuig steekt.

 • Niet-originele banden of een lage bandenspanning kunnen wielbewegingen beïnvloeden. Controleer of uw banden origineel zijn en de bandenspanning normaal is voordat u Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen inschakelt.

 • Als de bandenmaat veranderd is, moet u naar het servicecentrum gaan om de betreffende parameters bij te werken. Momenteel worden alleen de officiële bandenmodellen ondersteund. Elke wijziging met betrekking tot de bandenmaat en prestaties van het voertuig kan van invloed zijn op de parkeerresultaten.

Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen werkt mogelijk niet zoals bedoeld bij sommige parkeerplaatsomstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Wanneer de beoogde parkeerplaats dicht bij hekken langs de weg, hoge muren, straatverlichting, bomen, struiken, pilaren of overhangende obstakels zoals traliewerk, stroomverdeelkasten en oplaadconnectoren ligt, kunnen deze obstakels het parkeerresultaat beïnvloeden en zelfs schade aan het voertuig veroorzaken.

 • Het parkeren kan beïnvloed worden wanneer de beoogde parkeerplaats zich in een bocht bevindt.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet voor parkeren onder een hoek.

 • Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet wanneer de parkeerplaats een slot heeft, er een verkeerskegel, winkelwagen, lantaarnpaal of andere obstakels op de beoogde parkeerplaats staan.

Sommige omstandigheden kunnen slechte zichtbaarheid veroorzaken. Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet in de volgende omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Een van de twee zijspiegels is besmeurd of beschadigd of staat in een abnormale positie.

 • De camera's zijn besmeurd of beschadigd of staan op abnormale posities.

 • Het zicht slecht is vanwege slecht weer (zoals regen, sneeuw, mist of nevel).

 • Het zicht slecht is in het donker.

Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet herhaaldelijk in bepaalde omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Rijden met hoge snelheid of meerdere parkeerhandelingen kunnen de oververhittingsbeveiliging van de stuurinrichting activeren. Gebruik Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen niet herhaaldelijk gedurende een lange periode.

Bovenstaande waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen zijn niet volledig en omvatten niet alle situaties die de goede werking van Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen kunnen beïnvloeden. Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen kan door veel factoren beïnvloed worden. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Automatisch parkeren bij laadstation (PSAP)

Automatisch parkeren bij laadstation kan u helpen om het voertuig te parkeren in een laadstation van de tweede generatie zonder bediening van het stuur, de rem of te schakelen.

Zoek een laadstation op de kaart of selecteer er een in de laadassistent:

 • Tik om te bestellen als u zich binnen het bereik van het station bevindt;

 • Rijd naar het station als u zich buiten het servicegebied bevindt. De bestelling zal geplaatst worden wanneer u het station nadert.

Voorzichtigheid 下单时会对爱车和蔚来APP 位置进行校验,只有在换电站附近约200 米范围内才能成功下单。当遇到车机断网而无法下单的情况下,请等待车机网络恢复后重新尝试下单,或咨询现场专员。下单时请注意阅读协议以及免责条款等。
 • De locaties van uw voertuig en de NIO-app worden gecontroleerd tijdens het plaatsen van de bestelling. Een bestelling kan niet succesvol worden geplaatst tenzij uw voertuig zich binnen 200 meter van het Power Swap Station bevindt.

 • In het geval dat de plaatsing van een bestelling mislukt als gevolg van een niet-beschikbaar voertuignetwerk, probeer het dan opnieuw nadat het netwerk is hervat of raadpleeg de plaatselijke technicus.

 • Lees de Overeenkomst en Disclaimer voordat u een bestelling plaatst.

Wanneer de bestelling geplaatst is, zal een Power Swap-nummer worden aangemaakt voor de wachtrij. U kunt de laadstatus, uw plaats in de wachtrij en de geschatte wachttijd controleren op de bestelpagina of de NIO-app op het middendisplay.

Wanneer het voertuig voor u is opgeladen en het station verlaat, zult u een melding krijgen om binnen te rijden en op te laden. Tik op 'Power Swap activeren' op het middendisplay om te beginnen met parkeren.

Voorzichtigheid 请在换电站附近等待叫号,并及时关注车机或手机APP 的排队情况,如若过号,请及时联系现场专员。如因某些原因离开现场,请留意手机APP 的排队情况,或及时取消订单。 等待换电时请避开换电站前的行车通道。
 • Wacht op uw beurt in de buurt van het Power Swap Station en let op de wachtrijstatus op uw middendisplay of NIO-app. Als u uw beurt mist, neem dan contact op met de technicus ter plaatse.

 • Als u om wat voor reden dan ook het Power Swap Station moet verlaten, let dan op de wachtrijstatus op de NIO-app of annuleer de bestelling op tijd.

 • Vermijd de rijstrook voor het station in afwachting van uw oplaadbeurt.

Automatisch parkeren bij laadstation werkt mogelijk niet zoals bedoeld in de volgende omstandigheden:

 • De stoeprand is gemaakt van andere materialen dan steen of kan niet gedetecteerd worden. Fout parkeren kan leiden tot beschadiging van de velg. Neem in zulke gevallen onmiddellijk de controle over.

 • Alle aanpassingen van het stuur, met inbegrip van maar niet beperkt tot de stuurbedekking, stuurmodificatie en ring met tegengewicht, zullen het parkeerrisico veroorzaakt door het niet werken of beïnvloed door Geavanceerde gecombineerde parkeerhulp zonder schakelen, verhogen.

 • Een of meer ultrasone sensoren zijn besmeurd (door vuil, ijs of sneeuw) of worden geblokkeerd.

 • De prestaties van de sensoren worden beïnvloed door de weersomstandigheden (zoals zware regen, sneeuw, mist, extreem warm of koud weer).

 • Er zijn reflecties van plassen op het wegoppervlak.

 • De sensoren worden gestoord door andere elektronische uitrusting of apparaten.

 • Het wegoppervlak is oneffen (zoals grastegels of groeven op het wegoppervlak).

 • Het voertuig rijdt op sneeuwkettingen of noodreservewielen.

 • Geladen goederen steken uit het voertuig.

 • Een van de twee zijspiegels is beschadigd of staat in een abnormale positie.

Voorzichtigheid 在更换轮胎尺寸和性能后您需要到售后更新相关参数,目前仅支持官方提供的轮胎型号;任何车辆轮胎尺寸和性能的改装,可能都会影响泊车性能。
 • Nadat de bandenmaat is gewijzigd, moet u naar het servicecentrum gaan om de relevante parameters bij te werken. Momenteel worden alleen de officiële bandenmodellen ondersteund. Elke wijziging met betrekking tot de bandenmaat en prestaties van het voertuig kan van invloed zijn op de parkeerresultaten.

 • Parkeren kan worden belemmerd als u tijdens het parkeren te vaak pauzeert.

 • Rijden op hoge snelheid of meerdere parkeerbewegingen kunnen de beveiliging tegen oververhitting van het stuursysteem op gang zetten. Gebruik deze functie gedurende een langere periode niet herhaaldelijk.

 • Wanneer de beoogde parkeerplaats dicht bij hekken langs de weg, hoge muren, straatverlichting, bomen, struiken, pilaren of overhangende obstakels zoals leuningen, stroomverdeelkasten en oplaadconnectoren ligt, kunnen deze obstakels het parkeerresultaat beïnvloeden en zelfs schade aan het voertuig veroorzaken.

In het station parkeren

Tik op 'Power Swap activeren' en rijdt naar het eerste deel van het station zoals wordt aangegeven op het middendisplay met een snelheid lager dan 18 km/u.

Voorzichtigheid 车速过快可能会导致爱车定位检测失败,请控制车速不超过18公里/时。请根据地面箭头指向行驶,并注意避开周围来往车辆和行人。如若遇到定位失败请联系现场专员接管爱车,手动倒车换电。请勿尝试自行倒车驶入换电站。
 • Een te hoge snelheid kan leiden tot een storing in de positioneringsdetectie. Houd de snelheid onder de 18 km/u.

 • Volg de pijlen op de grond en houd afstand van voertuigen en voetgangers in de buurt.

 • Als positioneringsdetectie mislukt, neem dan contact op met de technicus ter plaatse om uw voertuig over te nemen en handmatig achteruit te rijden voor het opladen.

Druk in het eerste deel op het rempedaal om het voertuig te stoppen wanneer de dynamische omgevingssimulatie en NOMI melden dat de plaatsing is voltooid. Wacht op de positiedetectie.

Klik de veiligheidsgordel vast en sluit de portieren terwijl u wacht in het startgebied.

Tik op 'Parkeren starten' en begin het station binnen te rijden zoals wordt aangegeven wanneer 'Laat het rempedaal en stuur los' op het middendisplay verschijnt.

 • Het parkeren wordt onderbroken wanneer een obstakel wordt gedetecteerd.

 • Als het parkeren wordt gepauzeerd vanwege systeemredenen of actieve interventie, hervat het parkeren dan handmatig na het bevestigen dat de omgeving vrij is van obstakels.

Als het parkeren niet hervat kan worden, selecteer dan 'Parkeren annuleren' en stap uit uw voertuig. De specialist ter plaatse zal de accu handmatig voor u wisselen. In het geval van een onbemand Power Swap Station, kunt u opnieuw kiezen om automatisch of handmatig te parkeren of contact opnemen met een specialist.

Volg, nadat het voertuig op zijn plaats is geparkeerd , de instructies op het middendisplay voor de Power Swap.

Voorzichtigheid 在泊入换电站前或在泊入的过程中,您需始终关注爱车周边环境,确认没有来往车辆、行人、儿童等,确保泊车过程安全 。 在泊入换电站的过程中,请不要接管加速踏板、解开安全带、离开主驾座位或打开车门。

Let voor of tijdens het parkeren in het Power Swap Station altijd op uw omgeving om er zeker van te zijn dat er geen passerende voertuigen, voetgangers, kinderen, enz. zijn en zorg voor parkeerveiligheid.

Neem het gaspedaal niet over, maak de veiligheidsgordel niet los, verlaat de bestuurdersstoel niet en open de deur niet tijdens het parkeren in het Power Swap Station.

Power Swap beginnen/eindigen

Power Swap kan worden gestart met één tik nadat het voertuig op zijn plaats is geparkeerd. Lees de instructies op het middendisplay aandachtig en tik op 'Power Swap starten'.

Uw voertuig zal automatisch naar de modus Power Swap gaan en het middendisplay zal uitschakelen.

Waarschuwing 如果泊车未到位或爱车自动调整失败,请根据现场专员提示调整爱车;在换电过程中无法进行车窗、空调的调整,请提前调整至合适的位置;换电开始后,车身会有轻微起伏和声响,部分报警灯会暂时点亮,请不要恐慌; 换电过程请勿尝试打开车门、切换挡位、踩下制动踏板等操作,从而造成换电异常退出。

Als uw voertuig niet op zijn plaats is geparkeerd of niet automatisch is bijgesteld, dient u uw voertuig bij te stellen volgens de instructies van de technicus ter plaatse.

De ruiten of de airconditioning kunnen tijdens het opladen niet worden versteld. Stel deze van tevoren in op de juiste standen.

Tijdens het opladen is het normaal dat het voertuig licht schokt met wat lawaai en dat er tijdelijk wat waarschuwingslampjes branden.

Open tijdens het opladen geen portieren, ga niet schakelen of het rempedaal intrappen of andere acties uitvoeren waardoor het opladen kan worden onderbroken of verstoord.

Wanneer de Power Swap is voltooid, licht de middelste display op en wordt een prompt weergegeven. Op dat moment kunt u uit het station rijden.

Voorzichtigheid 驶出换电站时请注意观察前方的车辆及行人,确认安全后再驶出换电站。

Let omwille van de veiligheid op of er voertuigen of voetgangers voor u staan voordat u het Power Swap Station verlaat.

Bovenstaande waarschuwingen en aandachtspunten omvatten niet alle situaties die de goede werking van automatisch parkeren bij laadstation kunnen beïnvloeden. Automatisch parkeren bij laadstation kan door veel factoren worden beïnvloed. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Indicatiesysteem zijwaartse afstand (SDIS)

Het indicatiesysteem zijwaartse afstand bewaakt de weg met ultrasone sensoren wanneer het voertuig met lage snelheid rijdt. Wanneer een obstakel te dicht bij het voertuig komt, wordt de parkeercamera automatisch geactiveerd om te helpen bij de inschatting van de parkeerruimte of het rijden op smalle wegen.

Waarschuwing 窄路辅助功能提示仅供参考,无法替代您的目视检查。窄路辅助功能提示作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。在极端恶劣天气包括但并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您启动使用。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用窄路辅助功能。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Het zijafstand-indicatiesysteem dient alleen als referentie en kan uw visuele waarneming niet vervangen.

Als rijhulpfunctie kan het zijafstand-indicatiesysteem niet alle situaties aan in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden. We raden het gebruik van het zijafstand-indicatiesysteem af bij slecht weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

U moet altijd letten op het verkeer en de wegomstandigheden en uw eigen beslissing nemen over het al dan niet gebruiken van het zijafstand-indicatiesysteem als het veilig is.

Het is altijd uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voertuig op een veilige manier wordt bestuurd en voldoet aan de toepasselijke verkeerswetten en -voorschriften.

Het indicatiesysteem zijwaartse afstand inschakelen/uitschakelen

Het indicatiesysteem Zijwaartse afstand kan worden in- of uitgeschakeld met de instelknop op de interface van de Parkeercamera. Als het indicatiesysteem Zijwaartse afstand is ingeschakeld, kunt u uit een aantal indelingen kiezen, zoals dubbele weergave, volledig scherm en beeld-in-beeld.

De parkeercamera wordt automatisch geactiveerd als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het voertuig staat in DRIVE.

 • De snelheid is niet hoger dan 21 km/u.

 • Er zijn obstakels voor uw voertuig en deze bevinden zich dicht bij uw voertuig.

Detectiegebieden en afstanden van het indicatiesysteem zijwaartse afstand

Gebied

Afstand

1

Binnen 50 cm

2

Binnen 80 cm

3

Binnen 80 cm

U kunt in de rechterbovenhoek van het parkeercamerascherm tikken om de audiomelding uit te schakelen. U moet met alle risico's rekening houden tijdens het parkeren als de audiomelding is uitgeschakeld.

Het parkeercamerascherm automatisch deactiveren:

 • 4,5 seconden nadat u het obstakel hebt gepasseerd, wordt de interface van de Parkeercamera automatisch gesloten.

 • Als het parkeercamerascherm wordt gesloten door te tikken op het lege deel of door met vijf vingers te knijpen, zal het indicatiesysteem voor zijwaartse afstand gedurende 3 minuten worden uitgeschakeld en na 3 minuten opnieuw actief worden.

 • Wanneer de snelheid hoger dan 21 km/u is, zal het indicatiesysteem voor zijwaartse afstand opnieuw actief worden.

 • Als aan de gebruiksvoorwaarden voor het indicatiesysteem voor zijwaartse afstand voldaan is, wordt het parkeercamerascherm automatisch geactiveerd.

Waarschuwing 在极端恶劣天气包括并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您使用。

Deze functie wordt niet aanbevolen voor gebruik bij slechte weer, met inbegrip van maar niet beperkt tot zware regen, sneeuw, mist en nevel.

Bovenstaande waarschuwingen omvatten niet alle situaties die de goede werking van het indicatiesysteem zijwaartse afstand kunnen beïnvloeden. Het indicatiesysteem zijwaartse afstand kan door veel factoren beïnvloed worden. Zorg er ter voorkoming van ongevallen altijd voor dat u op het verkeer, de weg en de voertuigomstandigheden let en dat u voorzichtig rijdt.

Gezondheidsstaat voertuig

Controleer de staat waarin het voertuig verkeert regelmatig om het in de beste staat te houden. Klik op het middendisplay op Mijn ET7 > Gezondheid om de gezondheidsstaat van het voertuig te controleren. Op deze interface voert het voertuig een zelfinspectie uit en geeft het de huidige gezondheidsstaat weer.

Tegelijkertijd kunt u het verbruik van de huidige reis controleren in Mijn ET7 > Verbruik en de rit resetten in Cumulatieve Rit resetten.

Onderhoudsinstructies

Om te verzekeren dat het voertuig normaal kan werken en u een goede rit en rijervaring kan bieden, moet u regelmatig voertuigonderhoud uitvoeren.

In het licht van de complexiteit van voertuigsystemen en de vereisten van het onderhoud na verkoop van elektrische voertuigen van nationale wetten en regelgeving, raden we u aan om uw voertuig regelmatig te laten onderhouden in het onderhoudscentrum van NIO. Als u vragen hebt over de voertuiginspectie, neem dan op om het even welk moment contact op met NIO.

Periodiek onderhoud

Periodiek onderhoud van uw voertuig is zeer belangrijk voor goede prestaties, gebruikskosten en levensduur van uw voertuig. We raden u aan het voertuig regelmatig te laten onderhouden in een onderhoudscentrum van NIO.

Dagelijkse inspectie

Het uitvoeren van dagelijkse voertuiginspecties is zeer belangrijk om de rijveiligheid te verzekeren en voertuigstoringen te verminderen. Controleer volgende zaken dagelijks. Als u problemen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met NIO om de relevante inspecties uit te voeren.

 • Controleer of alle buitenverlichting, luidsprekers, richtingaanwijzers en alarmknipperlichten goed werken.

 • Controleer of de ruitenwissers en de ruitensproeiers goed werken.

 • Controleer of het remsysteem goed werkt.

 • Controleer of de veiligheidsgordels goed werken.

 • Controleer of er waarschuwingslampjes of informatie op het instrumentenpaneel en het middendisplay worden weergegeven.

 • Controleer de bandenspanning en slijtage van elke band.

 • Controleer of er zich vloeistoflekkages onder het voertuig bevinden (watercondens van de airconditioning is normaal).

 • Controleer tijdens het rijden of er abnormale geluiden zijn, zoals een rammelende of schurend geluid van het onderstel.

 • Controleer het koetswerk op verontreinigingen die de lak kunnen beschadigen (zoals vogeluitwerpselen, hars, asfalt, insecten of industrieel stof), reinig dit zoals wordt aangegeven in Reiniging koetswerk.

 • Controleer de gebieden rond de LiDAR-sensor op het dak, de HD-camera's en surroundweergavecamera's op vervuiling. Reinig deze zoals wordt beschreven in Reiniging koetswerk.

 • Vervang de batterij van de slimme sleuteltag zoals aangegeven op het middendisplay.

Periodiek onderhoud

Bij normale rijomstandigheden kunt u volgens de volgende onderhoudspunten en -intervallen contact opnemen met NIO voor een onderhoudsbeurt van de auto:

 • Versnellingsbakolie: Vervang deze elke 200.000 kilometer.

 • Remvloeistof: Vervang deze om de 36 maanden.

 • Koelvloeistof: Controleer de koelvloeistof uiterlijk na vijf jaar of 100.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet) en vervang deze indien nodig.

  Als de koelvloeistof niet is vervangen, controleer deze dan om de 24 maanden of na 40.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet) en vervang deze indien nodig. Als de koelvloeistof is vervangen, controleer dan de nieuwe koelvloeistof na vijf jaar of na 100.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet) en vervang deze indien nodig.

  Als het voertuig wordt gebruikt bij extreem koud weer (onder -30 ℃), controleer dan de koelvloeistof en vervang deze indien nodig.

 • Remblokken: Controleer de remblokken uiterlijk na vijf jaar of na 100.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet) op slijtage, en vervang ze indien nodig.

  Als de remblokken niet zijn vervangen, controleer ze dan om de 24 maanden of 40.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet) en vervang ze indien nodig. Als de remblokken zijn vervangen, controleer ze dan na vijf jaar of na 100.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet), op slijtage en vervang ze indien nodig.

 • Remschijven: Controleer de remschijven uiterlijk na tien jaar of na 200.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet) op slijtage, en vervang ze indien nodig.

  Als de remschijven niet zijn vervangen, controleer ze dan om de 24 maanden of 40.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet) en vervang ze indien nodig. Als de remschijven zijn vervangen, controleer ze dan na tien jaar of na 200.000 kilometer (afhankelijk van wat zich het eerste voordoet), op slijtage en vervang ze indien nodig.

Niet gepland onderhoud

Afhankelijk van de staat van uw auto en de instructies op het middendisplay is het raadzaam contact op te nemen met NIO om uw auto een onderhoudsbeurt te laten geven:

 • Controleer de ruitenwisserbladen op slijtage en wissereffecten, en vervang ze indien nodig.

 • Controleer het luchtfilter volgens de instructies op het middendisplay en vervang het indien nodig.

 • Vervang de 12V-accu zoals aangegeven op het middendisplay.

Afhankelijk van de gebruiksomgeving en de staat van uw auto is het raadzaam om contact op te nemen met NIO voor een controle van uw voertuig.

Speciaal onderhoud

Als u vaak met uw voertuig rijdt in de volgende veeleisende omgevingen, kunnen aanvullend onderhoud of kortere onderhoudsintervallen nodig zijn. Neem contact op met NIO voor meer informatie.

 • Rijden in stoffige omgevingen.

 • Rijden in extreem koude omgevingen (onder -20℃) of extreem warme omgevingen (boven 40℃).

 • Rijden in vochtige omgevingen of regelmatig door water rijden.

 • Rijden in zoute of corrosieve omgevingen.

 • Regelmatig remmen of rijden in bergachtige omgevingen.

 • Regelmatig rijden voor speciale zware doeleinden.

 • Alle verbeteringen of aanpassingen voor speciale doeleinden.

Vervanging van het ruitenwisserblad aan de voorzijde

De voorwissers kunnen regen en vlekken van de voorruit verwijderen (bij gebruik met ruitensproeiervloeistof). Na reiniging door de ruitenwissers, vervang als de voorruit wazig wordt of zichtbare watervlekken vertoont, wat op zijn beurt het zicht van de bestuurder beïnvloedt en niet verdwijnt, dan onmiddellijk de ruitenwisserbladen.

De werkwijze voor het vervangen van de ruitenwisserbladen te vervangen is als volgt:
 1. Voer Instellingen in vanaf de onderkant van het middendisplay en tik op Rijden > servicepositie om de voorste ruitenwissers naar de servicepositie te verplaatsen.

 2. Wanneer de voorste ruitenwissers naar de vervangingspositie gaan, kunnen ze worden opgetild. Houd de vergrendelknop op het ruitenwisserblad ingedrukt en schuif het blad loodrecht op de ruitenwisserarm omlaag om het ruitenwisserblad te verwijderen.

 3. Plaats het nieuwe ruitenwisserblad totdat u een klikgeluid hoort om te bevestigen dat het ruitenwisserblad veilig is gemonteerd.

Ruitensproeiervloeistof bijvullen

Waarschuwing 添加风窗洗涤液液需打开前盖,如有需要请联系蔚来汽车服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。

Om het risico van een elektrische schok bij het openen van de motorkap te voorkomen, neemt u contact op met NIO om zo nodig de ruitensproeiervloeistof van het voertuig bij te vullen.

Ruitensproeiervloeistof wordt gebruikt om een goed zicht door de voorruit te handhaven. De werkwijze voor het bijvullen van de ruitensproeiervloeistof is als volgt:
 1. Trek zittend op de bestuurdersstoel twee keer aan de handgreep van de motorkap om de motorkap te ontgrendelen..

 2. Til de motorkap op.

 3. Open de dop van het ruitensproeiervloeistofreservoir en vul dit aan met een passende hoeveelheid vloeistof.

  Voorzichtigheid 加注风窗洗涤液时请对准壶口,缓慢加注;若洗涤液不慎洒落请及时擦拭干净。

  Ga bij het bijvullen van het reservoir met ruitensproeivloeistof zorgvuldig te werk om morsen te voorkomen en veeg eventuele spatten of druppels onmiddellijk op.

 4. Nadat u de vloeistof hebt bijgevuld, doet u de dop weer op het reservoir totdat deze goed vastzit. Houd bij het sluiten van de motorkap de kap met uw handen vast en laat deze in een geschikte hoek zakken. Duw de motorkap vervolgens stevig omlaag totdat deze volledig gesloten is.

Voorzichtigheid 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。

Sla niet op de kap en laat deze niet vallen.

Bijvullen koelmiddel

Waarschuwing 添加冷却液需打开前盖,请联系服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。

Om het risico op een elektrische hoogspanningsschok bij het openen van de motorkap te voorkomen, neemt u contact op met NIO om de koelvloeistof van het voertuig bij te vullen.

Dankij het koelmiddel kan de motor van het voertuig werken binnen een passend temperatuurbereik. De werkwijze voor het bijvullen van het koelmiddel is als volgt:
 1. Trek zittend op de bestuurdersstoel twee keer aan de handgreep van de motorkap om de motorkap te ontgrendelen.

 2. Til de motorkap op.

 3. Open de dop van het koelmiddelreservoir en voeg een passende hoeveelheid koelmiddel toe (meer dan het MIN- en minder dan het MAX-peil).

 4. Doe de dop weer op het reservoir en zorg ervoor dat deze goed vastzit. Houd bij het sluiten van de motorkap de kap met uw handen vast en laat deze in een geschikte hoek zakken. Duw de motorkap vervolgens stevig omlaag totdat deze volledig gesloten is.

Voorzichtigheid 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。

Sla niet op de kap en laat deze niet vallen.

Bijvullen Remvloeistof

Waarschuwing 添加制动液需打开前盖,请联系服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。

Om het risico op een elektrische hoogspanningsschok bij het openen van de motorkap te voorkomen, neemt u contact op met NIO om de remvloeistof van het voertuig bij te vullen.

De remvloeistof is het medium voor het overbrengen van de remdruk naar het hydraulische remsysteem. De werkwijze voor het bijvullen van de remvloeistof is als volgt:
 1. Trek zittend op de bestuurdersstoel twee keer aan de handgreep van de motorkap om de motorkap te ontgrendelen..

 2. Til de motorkap op.

 3. Open de dop van het remvloeistofreservoir en voeg een passende hoeveelheid remvloeistof toe (meer dan het MIN- en minder dan het MAX-peil).

 4. Doe de dop weer op het reservoir en zorg ervoor dat deze goed vastzit. Houd bij het sluiten van de motorkap de kap met uw handen vast en laat deze in een geschikte hoek zakken. Duw de motorkap vervolgens stevig omlaag totdat deze volledig gesloten is.

Voorzichtigheid 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。

Sla niet op de kap en laat deze niet vallen.

Bandeninspectie en -onderhoud

Voor uw rijveiligheid dient u de banden regelmatig te inspecteren:
 • Inspecteer de banden regelmatig op tekenen van lekkage, sneden, scheuren en uitstulpingen en verwijder eventuele vreemde voorwerpen in het bandenprofiel.

 • Als de dop van het bandventiel ontbreekt, vervangt u de ontbrekende dop zo snel mogelijk.

 • Houd de banden uit de buurt van motorolie, vet of stookolie.

Banden hebben slijtage-indicatoren gegoten in het bandenprofiel. Wanneer het bandenprofiel tot 1,6 millimeter of minder is versleten, verschijnen de indicatoren aan het oppervlak van het bandenprofiel, wat aangeeft dat de grip van de band aanzienlijk is verminderd. Vervang in dit geval de band onmiddellijk. Als u dit niet doet, kan het risico op ongevallen toenemen.

Voorzichtigheid 若轮胎磨损不均匀,建议您到服务中心进行轮胎动平衡检查。

Als de bandenslijtage ongelijk is verdeeld, raden we u aan contact op te nemen met NIO om de banden te laten controleren op dynamische balancering.

Om bandenslijtage te verminderen en de levensduur van uw banden te verlengen, moet u uw banden regelmatig inspecteren en onderhouden op basis van uw rijgewoonten en wegomstandigheden:
 • Elke band heeft een inrijperiode nodig tijdens de eerste 500 kilometer. U kunt ze voorzichtig met een juiste snelheid inrijden om de levensduur van de banden te verlengen.

 • Wanneer u over een stoeprand of een soortgelijk obstakel rijdt, moet u vertragen en proberen over de stoeprand te rijden in een richting die er loodrecht op staat.

 • Scherp bochtenwerk, overmatige acceleratie en abrupt afremmen kunnen de bandenslijtage verhogen.

 • Ga bij het passeren van grote kuilen, verkeersdrempels of obstakels langzamer rijden en wees voorzichtig.

 • U moet de dynamische balans van de band na elke bandvervanging laten controleren.

 • Als het voertuig niet rechtdoor kan rijden of naar links of rechts afdrijft, neem dan contact op met NIO om de wieluitlijning te laten controleren en zo nodig af te stellen.

 • De achterwielen zijn minder versleten dan de voorwielen. Als u ze wilt verwisselen, verwissel dan de voor- en achterbanden aan dezelfde kanten.

Inspectie en onderhoud remblokken en -schijven

Druk het rempedaal af en toe lichtjes in tijdens het rijden op natte of ijzige wegen zodat de warmte die wordt gegenereerd door wrijving de remblokken opwarmt en droogt. Hetzelfde moet gedaan worden tijdens het rijden in extreem nat of koud weer.

Maak een kort ritje met uw voertuig na het wassen, om de remschijven te drogen en roesten te vermijden.

De slijtage van remblokken en -schijven wordt voornamelijk bepaald door uw rijgewoonten en de wegomstandigheden. De rijafstand mag niet gebruikt worden om de mate van slijtage te bepalen.

Het hoogwaardig remsysteem wordt gebruikt om de best mogelijke remprestaties te bereiken bij verschillende voertuigsnelheden en temperaturen. Daarom kan het remsysteem, bij bepaalde voertuigsnelheden, remkracht en omgevingen (zoals temperatuur en vochtigheid) een piepend geluid maken.

Nieuw of net vervangen remblokken en remschijven leveren geen optimale remprestaties tot ze ingereden zijn door ten minste 500 kilometer te rijden. Zorg er, als compensatie voor de mindere remprestaties, voor om meer druk uit te oefenen op het rempedaal tijdens de inrijperiode.

Inspectie en onderhoud luchtfilter

Open na vervanging, Instellingen onderaan links op het centraal scherm en tik op Comfort binnen > Herinnering luchtfilter om de herinnering te resetten. Deze herinnering is de geschatte levensduur en de werkelijke levensduur kan variëren, afhankelijk van de omgeving en andere factoren. Vervang het luchtfilter indien nodig.

Houd het rooster vrij van belemmeringen (zoals bladeren, sneeuw) voor het rijden.

Onderhoud 12V-accu

De 12V-accu wordt voornamelijk gebruikt om de 12V-stopcontacten te leveren voor de start- en elektrische apparatuur van het voertuig. Deze bevindt zich onder de motorkap. Zorg ervoor, om de levensduur van de 12V-accu te verlengen, dat de accu steeds voldoende opgeladen is.

Waarschuwing 低压电池电解液具有腐蚀性,若不慎入眼或皮肤,请立即使用大量水冲洗并送医。

Als de 12V-accu lekt of opzwelt, neem dan onmiddellijk contact op met NIO. Als de elektrolyt in contact komt met ogen of huid, spoel dan de ogen of huid af met stromend water en zoek onmiddellijk medische hulp.

Voorzichtigheid 低压电池亏电严重(如长时间不使用车辆时),请联系蔚来汽车服务中心,请勿自行更换低压电池。
 • Als de 12V-accu vrijwel helemaal is leeggelopen (bijvoorbeeld omdat deze lange tijd niet gebruikt is), neem dan contact op met NIO voor hulp en vervang deze niet zelf.

 • Voordat u het voertuig verlaat, moet u ervoor zorgen dat alle elektrische systemen, zoals lichten en het mediacentrum, zijn uitgeschakeld en het voertuig op een koele en droge plaats parkeren.

Voorzichtigheid 断开并重新连接低压电池后,车窗自动升降及防夹功能将不可用。

Na het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de 12V-batterij werkt de bediening van de automatische ramen en de klembescherming voor ramen niet.

Onderhoud en recycling hoogspanningsaccu

Onderhoud hoogspanningsaccu

De hoogspanningsaccu is een belangrijk onderdeel voor het rijden met het voertuig. Let bij het gebruik op de volgende punten:
 • Als het voertuig in een extreem warme of koude omgeving geparkeerd staat, zal de levensduur van de het voertuig rechtstreeks beïnvloed worden. Parkeer het voertuig niet te lang in zulke omgeving (langer dan acht uur).

 • Parkeer het voertuig niet in een warme omgeving met warmtebronnen, dit kan brand veroorzaken.

 • Het voertuig moet op een droge plaats geparkeerd worden, in plaats van op een vochtige plaats.

 • Vermijd het te vaak gebruiken van DC laden met hoog vermogen, omdat dit de levensduur van de hoogspanningsaccu kan beïnvloeden.

 • Als het voertuig gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden, zorg er dan voor dat het niveau van de hoogspanningsaccu meer dan 50% is (overeenkomstig de uitlezing op het digitaal dashboard) en parkeer het voertuig op een koele plaats om de levensduur van de hoogspanningsaccu te behouden. We raden u aan om het accuniveau elke week te controleren en het voertuig minstens een keer per maand te gebruiken.

 • Gebruik laadapparatuur die voldoet aan de laadspecificaties en volg de instructies op de lader.

 • Rijd tijdens het rijden over hobbels, grint of hobbelige wegen, tegen een lagere snelheid om obstakels te vermijden of schade aan het voertuigchassis of de hoogspanningsaccu te vermijden. Als u een schrapend geluid of contact aan de onderkant hoort, neem dan onmiddellijk contact op met NIO voor een veiligheidsinspectie van het chassis en de hoogspanningsaccu.

Waarschuwing 动力电池属高压部件,请勿私自触碰、移动、拆解动力电池及其相应线路,以免发生人身伤害。
 • De hoogspanningsaccu werkt op een hoge spanning. Raak de hoogspanningsaccu of het circuit ervan niet aan, verplaats of demonteer deze niet zonder toestemming. Dit kan leiden tot letsel.

 • Zorg ervoor dat u het voertuig binnen 24 uur oplaadt wanneer het resterende rijbereik op nul staat. Gedurende deze tijd wordt de oplaadsnelheid beperkt totdat de accu voor 50% is opgeladen. Als u het voertuig niet binnen 72 uur oplaadt, kan dit onherstelbare schade aan de hoogspanningsaccu veroorzaken.

Recycling hoogspanningsaccu

Hoogspanningsaccu's moeten gepast gerecycled worden. Tijdens het onderhouden en repareren van het voertuig, moeten hoogspanningsaccu's die aan de volgende voorwaarden voldoen, gerecycled worden:

 1. Tijdens het repareren en onderhouden van de hoogspanningsaccu bij NIO, zullen het accuniveau en de accustatus gecontroleerd worden. Voor accu's die gerecycled moeten worden overeenkomstig relevante wetten en regelgeving, zal NIO de primaire verantwoordelijkheid nemen om ze te recyclen overeenkomstig de marktsituatie op dat moment.

 2. Accu's die in goede staat zijn maar om andere redenen niet meer gebruikt kunnen worden, kunnen gerecycled worden voor een volgend gebruik na basisreparaties.

 3. Accu's die niet in aanmerking komen voor volgend gebruik, vanwege ernstige fouten of schade, zullen in het recyclingproces gezet worden.

  Voorzichtigheid 请勿随意处理或丢弃废旧动力电池,以免对环境造成严重污染。

  Gooi de hoogspanningsaccu niet achteloos weg, omdat dit ernstige milieuschade kan veroorzaken.

Voertuigen, voertuigonderdelen en accu's moeten verwijderd worden door erkende recyclingbedrijven. Ze mogen niet worden verwijderd met huishoudelijk afval of naar een stortplaats gestuurd worden, omdat ze ernstige milieuschade kunnen veroorzaken. Ga naar de NIO-website voor meer informatie.

Dit symbool op de accu betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Recyclingproces hoogspanningsaccu: De accu's zullen gerecycled en verwijderd worden door NIO of een derde partij aangesteld door NIO.

Zekeringkast onderkant

Voorzichtigheid 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Gebruik geen zekeringen met een stroomsterkte die hoger is dan de nominale stroom. Vervang de doorgebrande zekering alleen door een zekering van dezelfde nominale stroomsterkte en grootte.

Nr. Naam onderdeel Nominale waarde Beschrijving
UR01 UR01-relais  Koelventilator (KL87-stroomtoevoer)
UR02 UR02-relais  Stuurkolommodule (stroomtoevoer stuurverwarming)
UR03 UR03-relais  Elektronische waterpomp - hoogspanningsaccu (KL87-stroomtoevoer)
UR04 UR04-relais  UF12/UF13/UF17/UF18/UF20/UF21/UF22/UF23/UF28-zekering-stroomtoevoer
UR05 UR05-relais  (Gereserveerd)
UR06 UR06-relais  (Gereserveerd)
UR07 UR07-relais  Elektronische waterpomp - motor voor (KL87-stroomtoevoer)
UR08 UR08-relais  Stroomtoevoer eenheidsmotor luchttoevoer
UR09 UR09-relais  Ventilator voor (KL87-stroomtoevoer)
UR10 UR10-relais  (Gereserveerd)
UF01 UF01-zekering 60A Stroomtoevoer UR01-relaisschakelaar
UF02 UF02-zekering  (Gereserveerd)
UF03 UF03-zekering 25A Kl30-stroomtoevoer besturingseenheid carrosserie voor (ruitenwissermotor voor)
UF04 UF04-zekering  (Gereserveerd)
UF05 UF05-zekering 10A Geïntegreerde Component Hogespannings-DC-converter
UF06 UF06-zekering 10A Vooromvormer (KL30-stroomtoevoer)
UF07 UF07-zekering 15A Stroomtoevoer UR02-relaisschakelaar
UF08 UF08-zekering  (Gereserveerd)
UF09 UF09-zekering 50A Stroomtoevoer UR09-relaisschakelaar
UF10 UF10-zekering  (Gereserveerd)
UF11 UF11-zekering 20A Stroomtoevoer UR03-relaisschakelaar
UF12 UF12-zekering 10A Elektronische module voor versnellingskeuze (KL87-stroomtoevoer)
UF13 UF13-zekering 10A Klimaatregelingsysteem/PM2.5-sensor/compressor/elektronisch expansieventiel warmtewisselaar/elektronisch expansieventiel warmtepomp (KL87-stroomtoevoer)
UF14 UF14-zekering 20A Stroomtoevoer UR07-relaisschakelaar
UF15 UF15-zekering  (Gereserveerd)
UF16 UF16-zekering  (Gereserveerd)
UF17 UF17-zekering 10A Omvormer achter (KL87-stroomtoevoer)
UF18 UF18-zekering 15A Voertuigbediening (KL87-stroomtoevoer)
UF19 UF19-zekering  (Gereserveerd)
UF20 UF20-zekering 10A Stroomtoevoer UR01/UR03-relaisspoel
UF21 UF21-zekering 10A Vijfwegklep koelwater (KL87-stroomtoevoer)
UF22 UF22-zekering 10A Remschakelaar (KL87-stroomtoevoer)
UF23 UF23-zekering 10A Beweeglijk rooster voorbumper (KL87-stroomtoevoer)
UF24 UF24-zekering  (Gereserveerd)
UF25 UF25-zekering  (Gereserveerd)
UF26 UF26-zekering  (Gereserveerd)
UF27 UF27-zekering  (Gereserveerd)

Zekeringenkast instrumentenpaneel

Voorzichtigheid 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Gebruik geen zekeringen met een stroomsterkte die hoger is dan de nominale stroom. Vervang de doorgebrande zekering alleen door een zekering van dezelfde nominale stroomsterkte en grootte.

Nr. Naam onderdeel Nominale waarde Beschrijving
IR01 IR01-relais 40A IF29/IF30/IF31/IF32/IF33/IF34/IF35/IF36/IF37/IF38/IF39/IF40-zekering (KL15-stroomtoevoer)
IR02 IR02-relais 70A IF41/IF42/IF43/IF44/IF45/IF46-zekering (KL15-stroomtoevoer)
IR03 IR03-relais 70A IF47/IF48/IF49/IF50 (KL15-stroomtoevoer)
IF01 IF01-zekering 10A Accubeheereenheid (KL30-stroomtoevoer)
IF02 IF02-zekering 15A Pyrotechnische veiligheidsschakelaar (KL30-stroomtoevoer)
IF03 IF03-zekering 10A Elektronische module voor versnellingskeuze (KL30-stroomtoevoer)
IF04 IF04-zekering 10A Remschakelaar (KL30-stroomtoevoer)
IF05 IF05-zekering 10A Voertuigbediening 1 (KL30-stroomtoevoer)
IF06 IF06-zekering 20A Systeemconsole infotainment 1 (KL30-stroomtoevoer)
IF07 IF07-zekering 10A Gatewaymodule carrosserie 1-stroomtoevoer
IF08 IF08-zekering 10A Besturingsmodule carrosserie voor (kluis) KL30-stroomtoevoer/draadloos opladende stroomtoevoer
IF09 IF09-zekering 10A Stroomtoevoer middendisplay
IF10 IF10-zekering 30A ADAS-hoofdbedieningseenheid 1 (KL30-stroomtoevoer)
IF11 IF11-zekering 10A Stroomtoevoer slimme antenne
IF12 IF12-zekering 10A Antennemodule digitale Bluetooth-sleutel-stroomtoevoer
IF13 IF13-zekering 10A Stroomtoevoer stuurkolom
IF14 IF14-zekering 10A Plafonddisplay/slimme robot (KL30-stroomtoevoer)
IF15 IF15-zekering 10A Stroomtoevoer LiDAR-sensor
IF16 IF16-zekering 30A ADAS-hoofdbedieningseenheid 2 (KL30-stroomtoevoer)
IF17 IF17-zekering 10A Klimaatregelingsmodule (KL30-stroomtoevoer)
IF18 IF18-zekering 10A Buitenhandgreep portier/stroomtoevoer bedieningsschakelaar zijportier bestuurder
IF19 IF19-zekering 10A IR01/IR02-stroomtoevoer relais
IF20 IF20-zekering 10A Diagnose-interface (KL30-stroomtoevoer)
IF21 IF21-zekering 30A Bedieningseenheid carrosserie voor (buitenlamp 1) KL30-stroomtoevoer
IF22 IF22-zekering 10A ETC (KL30-stroomtoevoer)
IF23 IF23-zekering 15A Bedieningseenheid carrosserie voor (sproeierpomp) KL30-stroomtoevoer
IF24 IF24-zekering 10A Besturingspaneel achter/regen/lichtsensor/stroomtoevoer besturingsmodule parfumering
IF25 IF25-zekering 20A Besturingsmodule carrosserie voor 1 (KL30-stroomtoevoer)
IF26 IF26-zekering 20A Besturingsmodule carrosserie voor 2 (KL30-stroomtoevoer)
IF27 IF27-zekering 10A Digitaal dashboard (KL30-stroomtoevoer)
IF28 IF28-zekering 10A Radar/stroomtoevoer besturingseenheid parkeerradar
IF29 IF29-zekering 10A Stroomtoevoer elektrische stuurbekrachtiging 1
IF30 IF30-zekering 10A Stroomtoevoer elektrische stuurbekrachtiging 2
IF31 IF31-zekering 10A Bedieningseenheid airbag (KL15-stroomtoevoer)
IF32 IF32-zekering 10A Bedieningseenheid carrosserie (KL15-stroomtoevoer)
IF33 IF33-zekering 10A Klimaatregelingsmodule/ETC/Achteraanzicht spiegels (KL15-stroomtoevoer)
IF34 IF34-zekering 15A Linkerkoplamp (KL15-stroomtoevoer)
IF35 IF35-zekering 15A Rechterkoplamp (KL15-stroomtoevoer)
IF36 IF36-zekering 10A Sfeerverlichting/lampje make-upspiegel/leeslampje/meerkleurige voetenruimtelamp/opbergdooslamp (KL15-stroomtoevoer)
IF37 IF37-zekering 10A Laadplatformlamp midden (KL15-stroomtoevoer)
IF38 IF38-zekering 10A Linkerachterlicht carrosserie (KL15-stroomtoevoer)
IF39 IF39-zekering 10A Rechterachterlicht carrosserie (KL15-stroomtoevoer)
IF40 IF40-zekering 10A Bedieningseenheid carrosserie voor KL15_1/KL15_2-relaisfeedback/IR03-stroomtoevoer relaisspoel
IF41 IF41-zekering 25A Stroomtoevoer 12V-stopcontact voor
IF42 IF42-zekering 10A Stroomtoevoer USB-poort kluis
IF43 IF43-zekering 10A Relaisfeedback stopcontact bedieningseenheid carrosserie voor
IF44 IF44-zekering 10A USB-poort besturingspaneel achter (KL15-stroomtoevoer)
IF45 IF45-zekering 10A USB-stroomtoevoer achterbank
IF46 IF46-zekering 25A Stroomtoevoer 12V-stopcontact achter
IF47 IF47-zekering 15A Pneumatische lendensteun voor bestuurdersstoelen/stroomtoevoer ventilator
IF48 IF48-zekering 15A Pneumatische lendensteun voor passagiersstoelen/stroomtoevoer ventilator
IF49 IF49-zekering 15A Ventilatie rugleuning achterbank/stroomtoevoer massage
IF50 IF50-zekering 15A (Gereserveerd)
IF51 IF51-zekering 25A Bedieningseenheid carrosserie voor (claxon) KL30-stroomtoevoer
IF52 IF52-zekering 25A Stroomtoevoer bediening bestuurdersstoel
IF53 IF53-zekering 25A Stroomtoevoer bediening passagiersstoel
IF54 IF54-zekering 30A KL30-stroomtoevoer 1 besturingsmodule linkervoordeur
IF55 IF55-zekering 20A KL30-stroomtoevoer 2 besturingsmodule linkervoordeur
IF56 IF56-zekering 30A KL30-stroomtoevoer 1 besturingsmodule rechtervoordeur
IF57 IF57-zekering 20A KL30-stroomtoevoer 2 besturingsmodule rechtervoordeur
IF58 IF58-zekering 30A KL30-stroomtoevoer 1 besturingsmodule linkerachterdeur
IF59 IF59-zekering 20A KL30-stroomtoevoer 2 besturingsmodule linkerachterdeur
IF60 IF60-zekering 30A KL30-stroomtoevoer 1 besturingsmodule rechterachterdeur
IF61 IF61-zekering 20A KL30-stroomtoevoer 1 besturingsmodule rechterachterdeur
IF62 IF62-zekering 40A Stroomtoevoer remdrukregelaar 2
IF63 IF63-zekering 50A Stroomtoevoer IR02-relaisschakelaar
IF64 IF64-zekering 40A Stroomtoevoer IR01-relaisschakelaar
IF65 IF65-zekering 50A Stroomtoevoer IR03-relaisschakelaar
IF66 IF66-zekering 25A (Gereserveerd)
IF67 IF67-zekering 20A Stroomtoevoer remdrukbijstellingsmodule
IF68 IF68-zekering 40A Stroomtoevoer remdrukregelaar 1

Zekeringkast kofferbak

Voorzichtigheid 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Gebruik geen zekeringen met een stroomsterkte die hoger is dan de nominale stroom. Vervang de doorgebrande zekering alleen door een zekering van dezelfde nominale stroomsterkte en grootte.

Nr. Naam onderdeel Nominale waarde Beschrijving
TR01 TR01-relais  (Gereserveerd)
TR02 TR02-relais  Stroomtoever ontwaseming achter
TR03 TR03-relais  KL15-stroomtoevoer (reserve)
TR04 TR04-relais  (Gereserveerd)
TR05 TR05-relais  (Gereserveerd)
TR06 TR06-relais  (Gereserveerd)
TF01 TF01-zekering  (Gereserveerd)
TF02 TF02-zekering 40A IR02-relaisschakelaar-stroomtoevoer
TF03 TF03-zekering 40A IR03-relaisschakelaar-stroomtoevoer
TF04 TF04-zekering  (Gereserveerd)
TF05 TF05-zekering 30A Stroomtoevoer kofferbakvergrendeling
TF06 TF06-zekering 30A Stroomtoevoer 1 besturingseenheid versterker
TF07 TF07-zekering 40A Oprolmechanisme voor - links (KL30-stroomtoevoer)
TF08 TF08-zekering 10A Omvormer achter (KL30-stroomtoevoer)
TF09 TF09-zekering 10A Besturingseenheid carrosserie 2 (KL30-stroomtoevoer)
TF10 TF10-zekering 10A Stroomtoevoer 1 Accubeheereenheid (KL30)
TF11 TF11-zekering 20A Systeemconsole Infotainment (KL30-stroomtoevoer) 2
TF12 TF12-zekering 10A Stroomtoevoer 2 Gatewaymodule carrosserie
TF13 TF13-zekering 30A Stroomtoevoer 2 ADAS-domeinregeling
TF14 TF14-zekering 30A Stroomtoevoer 4 ADAS-domeinregeling
TF15 TF15-zekering 30A Kl30-stroomtoevoer besturingseenheid carrosserie voor (buitenlamp 2)
TF16 TF16-zekering 10A Stroomtoevoer terugslagsensor laadplatform
TF17 TF17-zekering 10A Laadindicator rechts (KL30-stroomtoevoer)
TF18 TF18-zekering  (Gereserveerd)
TF19 TF19-zekering 10A Stroomtoevoer millimetergolfradar achter
TF20 TF20-zekering  (Gereserveerd)
TF21 TF21-zekering 10A Stroomtoevoer TR02/TR03-relaisspoel
TF22 TF22-zekering  (Gereserveerd)
TF23 TF23-zekering 20A Kl30-stroomtoevoer besturingseenheid carrosserie voor (achterbankverwarming/achterlicht)
TF24 TF24-zekering 20A Stroomtoevoer 3 besturing draaibare chassis
TF25 TF25-zekering 20A Stroomtoevoer 4 besturing draaibare chassis
TF26 TF26-zekering  (Gereserveerd)
TF27 TF27-zekering 20A Stroomtoevoer 2 besturing draaibare chassis
TF28 TF28-zekering 30A Stroomtoevoer 1 besturing draaibare chassis
TF29 TF29-zekering 30A Stroomtoevoer 1 besturingseenheid versterker
TF30 TF30-zekering  (Gereserveerd)
TF31 TF31-zekering  (Gereserveerd)
TF32 TF32-zekering  (Gereserveerd)
TF33 TF33-zekering  (Gereserveerd)
TF34 TF34-zekering  (Gereserveerd)
TF35 TF35-zekering  (Gereserveerd)

Zekeringkast voor

Voorzichtigheid 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Gebruik geen zekeringen met een stroomsterkte die hoger is dan de nominale stroom. Vervang de doorgebrande zekering alleen door een zekering van dezelfde nominale stroomsterkte en grootte.

Nr. Nominale waarde Beschrijving
DCDC 450A DC/DC-converter
UEC-voeding 200A Elektriciteitskast onderstel
IEC-voeding 200A Zekeringkast instrumentenpaneel
TEC-voeding 200A Zekeringkast kofferbak
EPS1-voeding 125A Elektrische stuurbekrachtiging
EPS2-voeding 125A Elektrische stuurbekrachtiging

Reiniging en onderhoud van de carrosserie

Regelmatige wassen en in de was zetten kan de buitenkant van het voertuig beschermen tegen schade door atmosferische invloeden. De regelmaat van wassen en in de was zetten hangt af van de gebruiksfrequentie, parkeeromstandigheden (of het voertuig in een garage, onder een boom of in direct zonlicht staat) en de weersomstandigheden.

Vogeluitwerpselen, resten van insecten, boomhars, industriële emissies, teervlekken, sintels en andere afzettingen op de carrosserie en dak beschadigen de lak. Dergelijke corrosie wordt erger bij hoge temperaturen en in sterk zonlicht. Daarom wordt een wekelijkse wasbeurt aanbevolen. Maak de vlekken nat met voldoende water en verwijder ze vervolgens.

Waarschuwing 请勿在车辆充电时清洗车辆。

Was het voertuig niet tijdens het opladen.

Voorzichtigheid 洗车和打蜡时请选用专用的清洁剂和养护剂,使用前请注意保质期,使用后务必存放于儿童无法触及的地方。

Gebruik gespecialiseerde reinigingsmiddelen of conditioners bij het wassen of waxen van het voertuig. Controleer voor gebruik de houdbaarheidsdatum en houd dit product buiten bereik van kinderen.

Handmatige reiniging

Gebruik bij het handmatig reinigen van het voertuig voldoende water om de buitenkant van het voertuig nat te maken en zoveel mogelijk vlekken weg te spoelen. Gebruik een zachte spons, doek of zachte borstel om het voertuig zorgvuldig van boven naar beneden schoon te maken. Gebruik reinigingsmiddelen om hardnekkig vuil te verwijderen. Wanneer de spons of doek te vies wordt, vervang deze dan. Spoel het voertuig na het reinigen grondig af met schoon water en veeg het af met een handdoek. Na het zoutstrooien in de winter, reinig dan de onderkant van het voertuig grondig.

Om het milieu te beschermen, moet u het voertuig reinigen op een gespecialiseerd autowasplaats. Als dergelijke apparatuur niet beschikbaar is, kies dan een geschikte plaats om het voertuig schoon te maken.

Not 请勿在阳光直射处清洗车辆,否则会有损伤油漆的风险。
 • Was het voertuig niet in direct zonlicht, omdat dit schade aan de lak kan veroorzaken.

 • Richt tijdens het wassen van het voertuig bij zeer koud weer de waterstraal niet rechtstreeks op de portiergrepen, oplaadpoorten, portieren en schuifdak. Anders kunnen deze bewegende delen vastvriezen.

 • Gebruik geen schurende sponzen of corrosieve reinigingsmiddelen die de lak kunnen beschadigen.

 • Gebruik geen water dat heter is dan 60°C.

 • Gebruik geen droge doek of spons om de koplampen schoon te maken. Reinig deze in plaats daarvan met water of autoshampoo.

Automatische reiniging

Het voertuig kan worden gereinigd in een automatische wasstraat, maar de constructie, het filter en het type reinigingsmiddelen en conditioners van de wasstraat-apparatuur hebben invloed op de carrosserielak. Als de carrosserielak er dof of bekrast uitziet na een wasstraat, neem dan onmiddellijk contact op met het wasstraatpersoneel. Zo nodig moet de wasstraat-apparatuur worden vervangen.

Voordat u een automatische wasstraat inrijdt, moeten de ruiten en het schuifdak worden gesloten, de automatische ruitenwisserfunctie worden uitgeschakeld en de zijspiegels worden ingeklapt. Tegelijkertijd moet het wasstraatpersoneel ervan op de hoogte worden gesteld dat het voertuig is uitgerust met dakdragers en een radioantenne.

Voorzichtigheid 车辆进行自动洗车前,请在中控屏应用程序中心,点击。

Schakel naar NEUTRAL (N-versnelling) voordat u een automatische wasstraat inrijdt. Ga naar Instellingen onder in het middelste display en tik op Rijden > Modus slepen/wassen.

Hogedrukreiniging

Wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt, moet u de gebruiksaanwijzing volgen en voldoende afstand houden van het lakoppervlak of zachte materialen (zoals rubberen slangen of geluidsisolatiematerialen). Bij het wassen van het voertuig wordt aanbevolen om een afstand van meer dan 500 mm aan te houden bij een druk onder 100 bar en een temperatuur niet hoger dan 60 °C en de spuitlans zo loodrecht mogelijk op het voertuig te houden. Het negeren van deze basisrichtlijnen kan schade aan voertuigonderdelen of waterlekkage in het voertuig veroorzaken.

Gebruik geen puntstraalsproeiers of vuilfrezen. Banden mogen niet worden gereinigd met puntstraalsproeiers. Zelfs bij gebruik op afstand en voor een korte tijd, kan een dergelijk mondstuk schade aan de banden aanrichten.

Gebruik geen hogedrukreiniger om het typeplaatje van het voertuig schoon te maken.

Polijsten en waxen

Hoogwaardige was beschermt de lak van het voertuig tegen milieuschade en voorkomt zelfs kleine krassen. Wanneer waterdruppels niet meer soepel van de schone carrosserielak afrollen, breng dan een laag hoogwaardige harde autowas op de carrosserielak aan. Als het voertuig regelmatig wordt gereinigd met reinigingsmiddelen, is het raadzaam om ter bescherming van de carrosserielak minstens twee keer per jaar harde was aan te brengen.

Polijsten is alleen nodig wanneer het oppervlak van de carrosserielak zijn glans heeft verloren en niet kan worden hersteld door te waxen. Poets geen kunststof onderdelen of onderdelen met een matte afwerking.

Ruitenwissers

Reinig ruitenwisserbladen met handwarme autoshampoo. Gebruik geen alcohol of reinigingsmiddelen die aardolieproducten bevatten.

Ruiten en zijspiegels

Gebruik glasreinigers om regelmatig de binnen- en buitenkant van alle ruiten schoon te maken.

Reinig de binnenkant van de achterruit door een zachte doek uitsluitend in horizontale richting te vegen. Schraap het glas niet en gebruik geen schuurmiddelen om beschadiging van het verwarmingselement te voorkomen.

Reinig de zijspiegels met autoshampoo. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om beschadiging aan de spiegels te voorkomen.

Kunststof onderdelen

Reinig de kunststof onderdelen met gebruikelijke reinigingsmethoden. Gebruik voor hardnekkige vlekken alleen gespecialiseerde oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen voor kunststof om aantasting te voorkomen.

Chromen Onderdelen

U kunt de chromen onderdelen eerst schoonmaken met een natte doek en ze vervolgens nawrijven met een zachte droge doek. Gebruik voor een beter effect chromen conditioners om de chromen delen schoon te maken. Als u chroomconditioners gebruikt, moet u de producten op het gehele oppervlak en gelijkmatig aanbrengen. Reinig of veeg de chromen delen niet schoon of veeg ze niet af in stoffige of zanderige omgevingen.

Wielen

Om de aluminium velgen in goede staat te houden, hebben de wielen regelmatig onderhoud nodig. We raden aan ze eens in de twee weken grondig te reinigen om te voorkomen dat schurende deeltjes, vuil of zoutdeeltjes zich hechten aan de wielen en ze aantasten. Behandel na het reinigen de aluminium velgen met gespecialiseerde zuurvrije en alkalivrije reinigingsmiddelen. Breng eens in de drie maanden harde wax aan op de velgen. Als de beschermende laklaag beschadigd is door een harde inslag, bijvoorbeeld door een steen, zorg er dan voor dat u de laklaag onmiddellijk bijwerkt. Gebruik geen lakcleaner of andere polijstproducten.

Een dikke vuillaag op de velgen kan onbalans veroorzaken. Hierdoor ontstaan trillingen die voelbaar zijn in het stuur. In sommige gevallen kan dit leiden tot vroegtijdige slijtage van de stuurinrichting. Daarom is het noodzakelijk om vuil regelmatig van de velgen te verwijderen.

Bescherming onderkant auto

De onderkant van het voertuig heeft een speciale behandeling ondergaan ter bescherming tegen chemische en mechanische schade. Schade aan de beschermlaag tijdens het rijden is echter onvermijdelijk. We raden u aan de onderkant en de beschermlaag vóór de winter en in het voorjaar regelmatig te controleren en zo nodig te repareren.

Meetgedeelte van de radar

U kunt het meetgedeelte van de radar handmatig reinigen door dit schoon te vegen met een doek gedrenkt in een geschikte hoeveelheid water of een neutrale zeepoplossing.

Als er sneeuw of ijs ligt, verwijder dan eerst het ijs en de sneeuw van het meetgedeelte van de radar en veeg het vervolgens schoon met een doek of laat het drogen in de lucht.

Wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt, richt dan niet direct op het meetgedeelte van de radar. Dit is om schade te voorkomen.

Zorg ervoor dat u de sensoren op de voor-/achterbumpers niet verontreinigt of beschadigt tijdens onderhoud.

Breng geen folie, was of coating aan op het meetvenster van de LiDAR-sensor. Dit om de goede werking van de LiDAR-sensor te behouden.

Reiniging en onderhoud interieur

Reinig het interieur regelmatig met schoonmaak- of onderhoudsmiddelen om het in goede staat te houden. Stofzuig het interieur eerst, voordat u schoonmaakmiddelen gebruikt.

Not 某些材质有颜色的衣服(例如深色牛仔裤和羊皮服装)可能会弄脏内饰面料。如果发生此情况,务必尽快清洁和护理这些部位的面料
 • Sommige kleurstoffen (zoals van donker gewassen jeans of kleding van schapenvacht) kunnen vlekken maken op de bekleding. Als dit gebeurt, reinigt u het gekleurde oppervlak zo snel mogelijk.

 • Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals reinigingsvloeistoffen, benzine of petroleumoplosmiddelen die de bekleding kunnen beschadigen.

 • Spuit geen reinigingsvloeistoffen rechtstreeks op elektronische knoppen, schakelaars of onderdelen. Veeg vlekken af met een zachte doek die gedrenkt is met reinigingsvloeistof.

 • Scherpe voorwerpen kunnen de bekleding beschadigen.

Stoffen interieur

Gebruik alleen speciale schoonmaakmiddelen, droog schuim en een zachte borstel om de stoffen delen op de deuren, in de kofferbak, op het dak en andere plaatsen schoon te maken.

Lederen interieur

U kunt licht nat gemaakte katoenen of wollen doek of een schoonmaakdoek gebruiken om normaal vuil op het lederen interieur schoon te maken. U kunt een doek gedept in zacht autoshampoo gebruiken om hardnekkige vlekken schoon te maken. Verzeker dat het leder niet volledig nat is en voorkom dat het water door de naden sijpelt. Op het leder achtergebleven water moet snel afgeveegd worden met een zachte, droge doek. Vlekken van inkt van balpennen, inkt, lipstick, schoensmeer en andere stoffen op lederen oppervlakken, moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. We raden u aan om een 100% zuivere polyurethaan spons te gebruiken voor het schoonmaken van Nappaleder.

We raden aan om het gebruik van verzorgingsproducten voor leder zo veel mogelijk te beperken, niet meer dat twee keer per jaar voor leder met lichte kleur en niet meer dan een keer per jaar voor donker leder.

Not 不可用含溶剂的清洁剂清洁仪表板、气囊饰盖或皮革制品
 • Gebruik geen reinigingsmiddelen om het instrumentenpaneel, de airbaghoezen of de lederen bekleding te reinigen.

 • Om te voorkomen dat het leer vervaagt, mag u het voertuig niet lange tijd in fel zonlicht laten staan. Als u het voertuig in fel zonlicht moet parkeren, bedek dan alle lederen bekleding.

 • Scherpe voorwerpen op kleding zoals ritsen, klinknagels en scherpe gespen kunnen sporen of deuken op het leer achterlaten.

 • Vermijd het drinken van koffie of het gebruik van zonnebrandcrème in voertuigen met een nappa-lederen bekleding. Verwijder zo spoedig mogelijk koffie- of zonnebrandvlekken op nappaleder met een mild zeepsop.

 • Spuit geen formaldehydereinigers op leer. Als u dit doet, kunnen er moeilijk te verwijderen witte vlekken op echt leer achterblijven.

Veiligheidsgordels

Gebruik alleen milde autoshampoo om de veiligheidsgordels schoon te maken. Haal de veiligheidsgordels niet uit het voertuig. Laat de veiligheidsgordels volledig drogen terwijl ze afgerold zijn.

Beschermende folies

Isolatiefolie/TPU-folie zonnedak

Het model is uitgerust met een panoramisch zonnedak dat de meeste hitte en ultravioletstralen kan blokkeren. Daarnaast zijn zeer nauwkeurige GPS-eenheden onder het panoramisch zonnedak geplaatst. Alle achteraf geplaatste producten, zoals warmte-isolatiefolie, TPU-folie of dakdrager op het zonnedak, kunnen de signalen van deze eenheden storen en dus de correcte werking van het Geavanceerd rijhulpsysteem (ADAS) belemmeren.

Als u het zonnedak wilt blinderen met een warmte-isolatiefolie of TPU-folie, vermijd dan de blauwe delen die hieronder weergegeven worden. Anders zal de signaalontvangst beïnvloed worden. Neem voor inlichtingen contact op met NIO.

Wrapfolie / Lakbeschermingsfolie

Tijdens het aanbrengen van een wrapfolie of lakbeschermingsfolie op de carrosserie van het voertuig, moet u de delen rond de surroundweergavecamera's, HD-camera's, ultrasoon sensors en de LiDAR-sensor vermijden, om de bijbehorende ADAS-functies niet te beïnvloeden.

Getinte ruiten

Breng geen folie aan op een smalle strook langs de randen van de ruiten, maar laat een kleine speling om te voorkomen dat de folies loskomen tijdens het openen/sluiten van het venster.

Getinte achterruit

De ET7 is uitgerust met een achterruit met uitstekende warmte-isolatie en UV-weerstand. Daarom wordt aanbevolen om de achterruit niet te blinderen.

Als u de achterruit nog altijd wil blinderen, let dan op de volgende voorzorgsmaatregelen:
 • Verwijder overmatige zeepoplossing grondig, anders zal dit 's nachts een aanzienlijk reflectie op de achterruit veroorzaken.

 • Voorkom dat overmatige zeepoplossing in de achterklep sijpelt en een kortsluiting in het audiosysteem veroorzaakt.

Voorzichtigheid 对于车辆信号发射和接收区域,贴膜时应避开此区域,以防影响部分系统的正常工作。
 • De signaaloverdrachts- en ontvangstzone op het voertuig moet worden vermeden bij het aanbrengen van de folie om te voorkomen dat de normale werking van sommige systemen wordt beïnvloed.

 • Na de installatie van de schuifdakfolie moet u het voertuig niet binnen 3 uur aan zonlicht blootstellen, het voertuig niet binnen 24 uur wassen en een maximumsnelheid van 80 km/u handhaven.

 • Breng de ramen niet omhoog of omlaag en veeg de binnenkant van het vensterglas niet af gedurende 7-10 dagen na na het aanbrengen van de zijruitfolie.

 • Activeer de ontwasemingsfunctie van de achterruit niet gedurende 30 dagen na het aanbrengen van de achterruitfolie.

 • De achterruitfolie kan van invloed zijn op de automatische dimfunctie van de achteruitkijkspiegel.

 • Vermijd tijdens dagelijks gebruik en het wassen van de auto krassen op de folie met harde voorwerpen.

Toepassing van antibacterieel product

Haptex

Haptex synthetisch leer met antibacteriële eigenschappen door middel van een functionele laag is gebaseerd op Biomaster AT300 (werkzame stof zilverchloride CAS-Nr. 7783-90-6) voor gebruik op de bekleding van onderdelen in de auto (bijv. stoelen, IP, CNSL en stijlen): Antimicrobiële productbescherming tegen gram-positieve en gram-negatieve bacteriën (bijv. Staphylococcus aureus en Escherichia coli volgens GB/T 31402 of ISO 22196). Er zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig wanneer de bestuurder en passagiers het voertuig normaal gebruiken.

PVC

PVC synthetisch leer met antibacteriële eigenschappen is gebaseerd op SILVADUR™ 960 Flex Antimicrobial, een polymeersysteem dat een zilverion antibacterieel middel (werkzame stof CAS-Nr. 7761-88-8) bevat voor gebruik op de bekleding van onderdelen in de auto (bijv. stoelen op de tweede rij): Antimicrobiële productbescherming tegen gram-positieve en gram-negatieve bacteriën (bijv. Staphylococcus aureus en Escherichia coli volgens ISO 22196). Er zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig wanneer de bestuurder en passagiers het voertuig normaal gebruiken.

Stof

Stof met antibacteriële eigenschappen is gebaseerd op SILVADUR™ 960 Flex Antimicrobial, een polymeersysteem dat een zilverion-antimicrobiële stof (werkzame stof CAS-nr. bevat 7761-88-8) voor gebruik in hoedenplanken: Antimicrobiële productbescherming tegen gram-positieve en gram-negatieve bacteriën (bijv. Staphylococcus aureus en Escherichia coli volgens GB/T 20944). Er zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig wanneer de bestuurder en passagiers het voertuig normaal gebruiken.

Leder op het stuurwiel

Kunstleer met antibacteriële eigenschappen door middel van een functionele laag is gebaseerd op Laedana® (werkzame stof aan silicumdioxide geadsorbeerd zilver als nanomateriaal in de vorm van een stabiel aggregaat met primaire deeltjes in de nanoschaal) voor gebruik in de bekleding van het stuurwiel: Antimicrobiële productbescherming tegen gram-positieve en gram-negatieve bacteriën (bijv. Staphylococcus aureus en Escherichia coli volgens GB/T 31402 of ISO 22196). Er zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig wanneer de bestuurder en passagiers het voertuig normaal gebruiken.

Filter

microAir pro Tect line/microAir blue met oppervlakte desinfecterende eigenschappen door middel van een functionele filterlaag gebaseerd op fruitextract (werkzame stof CAS-nr. 77-92-9 en/of 5949-29-1) voor gebruik in luchtbehandelings-/airconditioningsystemen: Bacteriostatische en fungistatische oppervlaktedesinfectie-eigenschappen tegen een veelheid aan gram-positieve en gram-negatieve bacteriën, gisten en schimmels, evenals virale oppervlaktedesinfectie-eigenschappen (uitstekende antivirale werkzaamheid voor influenzavirus H1N1 en coronavirus HCoV 229E volgens ISO 18184:2019) om virusafscheiding/virale re-aerosolisatie te voorkomen. Er hoeven geen extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen wanneer het filter op de markt wordt gebracht.

Verdamperkern en binnenste condensorcoating

URD-coating is een hydrofiele chemische stof die biociden bevat. De verdamper en IC kunnen worden beschermd door de hydrofiele coating, met antimicrobiële eigenschappen door middel van een functionele laag gebaseerd op werkzame stoffen TBZ (CAS:148-79-8), SPT (CAS:3811-73-2), ZPT (CAS:13463-41-7) en/of OIT (CAS:26530-20-1). De coating heeft grote antischimmeleigenschappen voor Aspergillus Niger, Penicillium sp., en antibacteriële eigenschappen voor Escherichia coli en Staphylococcus aureus volgens GB 21551.2. Er hoeven geen extra voorzorgsmaatregelen te worden genomen bij het op de markt brengen van de verdamper en de binnenste condensor.

ET7-informatie

Voertuigfabrikant

NIO

NIO-hulplijn

Zie de tabel met contacten

Officiële NIO website

Zie de tabel met contacten

Het certificeringslabel van het voertuig vindt u terug onderaan de rechterachter B-stijl.

Merklabel voertuig:

Dashboard en besturing

1. Elektronische schakelaars op deurgrepen binnen

8. Bedieningspaneel voor noodoproepen en leeslampjes

2. Controlepaneel voor ramen

9. NOMI

3. Linker stuurknoppen

10. Middendisplay

4. Bedieningshendel voor richtingaanwijzers en koplampen

11. Bedieningspaneel versnellingspook en middenconsole

5. Digitaal dashboard

12. Draadloos laadstation

6 Rechter stuurknoppen

13. Gaspedaal

7. Bedieningshendel ruitenwisser en -sproeier

14. Rempedaal

Waarschuwingssymbolen

Nr.

Naam

Waarschuwingssymbool

Beschrijving

1

Waarschuwingssymbool hoogspanning

Gevaar! Raak componenten onder hoogspanning niet aan.

2

Waarschuwingssymbool hoogspanningscomponent 1

Hoogspanningscomponenten. Gevaar! Raak hoogspanningscomponenten niet aan zonder beschermende uitrusting om elektrische schokken te voorkomen.

3

Waarschuwingssymbool hoogspanningscomponent 2

Hoogspanningscomponenten. Gevaar! Raak hoogspanningscomponenten niet aan zonder beschermende uitrusting om elektrische schokken en brandwonden te voorkomen.

4

Waarschuwingssymbool hoogspanningsaccu

Waarschuwingen voor het gebruik van de hoogspanningsaccu

5

Waarschuwingssymbool hoogspanningskabel

Hoogspanningscomponenten zijn verbonden door middel van oranje hoogspanningskabels. Raak hoogspanningscomponenten niet aan zonder beschermende uitrusting.

6

Compatibiliteitsindicatoren voor het opladen van de auto

De compatibiliteitsindicatoren ter ondersteuning voor het opladen van de auto vindt u terug in de laadpoort van de auto. Controleer bij het kiezen van een laadpistool altijd of het symbool op het laadpistool overeenkomt met een van de indicatoren in de laadpoort van uw voertuig: C, K of L. De spanningsbereiken behorende bij deze indicatoren zijn als volgt:

 • C: AC ≤ 480 V

 • K: DC 50 V tot 500 V

 • L: DC 200 V tot 920 V

Voertuigidentificatienummer (VIN)

U vindt het voertuigidentificatienummer (VIN) gestempeld op de vloer onder de voorste passagiersstoel.

Op de volgende plaatsen kunt u het VIN ook vinden:

 1. Onderkant van de motorkap

 2. Bovenkant van het achterste deel van de voorste aandrijfmotor

 3. Linkerkant van de dashboardbalk

 4. Linksonderaan de voorruit

 5. Onderaan de rechter B-stijl

 6. Onderaan het frame van de rechter achterdeur

 7. Bovenaan het achterste deel van de achtermotor

 8. Bovenaan de achtervloer

 9. Rechterkant van het kofferbakklep

Hiernaast kunt u het VIN ook aflezen van diagnostische instrumenten die met het voertuig verbinden (veiligheidsmodule diagnosetool BD2):
 1. Sluit het diagnose-instrument aan op de diagnose-interface van het voertuig en zet het aan.

 2. Start het diagnostische programma en log in bij de interface van het diagnostische instrument.

 3. Het diagnostische instrument leest en toont automatisch het VIN op de interface van het diagnostische instrument.

Aan de voorruit van het voertuig bevindt zich een RFID ( radio-frequency idenfication device). Hier kunt u uw ETC-apparaat monteren.

Identificatielabels aandrijfmotoren

Het identificatielabel van de voorste aandrijfmotor bevindt zich op het onderste gedeelte van de motor.

Het identificatielabel van de achterste aandrijfmotor bevindt zich op het onderste gedeelte van de motor.

Aanbevolen vloeistoffen en hoeveelheden

Item

Product

Hoeveelheid

Remvloeistof

DOT4

0,75 L

Koelvloeistof

-40 ℃ OAT (water-ethyleenglycoloplossing met remmer)

14 L (100 kwh)

14,25 L (75 kwh)

Koelmiddel airco

R1234yf

1000 g

Ruitenwisservloeistof

Vriespunt <-30℃

3 L

Versnellingsbakolie

Castrol BOT350M3

1L (voor), 1,6L (achter)

Informatie over de aandrijving

 1. Geïntegreerd onderdeel voor omvorming hoogspanning - gelijkstroom

 2. Afsluitstekker hoogspanning voor noodgevallen

 3. Airbags

 4. Cilinder zijdelingse gordijnairbags

 5. Structurele versteviging

 6. Gordijnairbags

 7. Laadpoort

 8. Aandrijfmotor

 9. Hoogspanningsverwarming voor klimaatregeling

 10. Hoogspanningsaccu

 11. Achterste hoogspanning stroomverdeelkast

 12. 12V-accu

 13. Airbag-regeleenheid

 14. Hogedruk luchtpomp

 15. Hogedruk luchttank

 16. A/C-compressor

 17. Luchtvering

 18. Gordelspanner

 19. Laadbesturingsapparaat Europa

Hoogspanningsaccu

Het voertuig is voorzien van een 350 V lithium-ion hoogspanningsaccu Wees waakzaam voor potentiële beschadigingen bij optillen van onder het voertuig. Indien er gebruik wordt gemaakt van reddingsapparatuur, wees dan extra voorzichtig om de onderkant van de auto niet te beschadigen of perforeren.

Waarschuwing 高压电池警告
 • Zorg voordat u onderhoud uitvoert of hoogspanningscomponenten verwijdert of installeert altijd eerst dat het voertuig is uitgeschakeld, en controleer of de nooduitschakeling en 12V-voeding zijn losgekoppeld. Laat het voertuig na het uitschakelen eerst minimaal vijf minuten staan.

 • Het is niet toegestaan de hoogspanningscomponenten te bedienen zonder over de bijbehorende kwalificaties te beschikken. Tijdens het bedienen van de componenten is een geschikte veiligheidsuitrusting verplicht (zoals bijvoorbeeld isolerende handschoenen die voldoen aan de gerelateerde vereisten), en is het verboden metalen objecten te dragen.

Aandrijfmotor

Het aandrijfsysteem brengt het voertuig in beweging door de gelijkstroom van de hoogspanningsaccu om te zetten naar mechanische torsie en deze over de vier wielen te verdelen. Hiernaast kan het systeem ook kinetische energie terugwinnen om de hoogspanningsaccu op te laden en werken om de aandrijfassen achteruit te laten draaien. Het aandrijfsysteem bestaat uit twee aandrijfmotoren. De voorste motor is op het voorste subframe gemonteerd, de achterste motor op het achterste subframe.

12V-accu

De 12V-accu voedt het aanvullend beveiligingssysteem, de vensters, sloten, het touchscreen en de voertuigverlichting.

Airbags

Het airbagsysteem bestaat uit frontale airbags en zijairbags. De airbags vooraan bestaan uit hoofdairbags vooraan, in het stuur en op het instrumentenpaneel aan de passagierszijde. De zijairbags bestaan uit zijairbags voorin (geplaatst aan de buitenkant van de voorstoelen) en gordijnairbags (geplaatst aan weerszijden van de hemelbekleding van de A-stijl naar de C-stijl). De locaties van de airbags zijn gelabeld met ‘AIRBAG’.

Hogedruktank luchtvering

De hogedruk luchttank is aan de achterkant van de carrosserie gemonteerd door middel van een met rubber omhulde beugel. De luchttank genereert voldoende lucht voor het veersysteem. De rijhoogte wordt afgesteld door de luchtdruk van het systeem aan te passen.

Afmetingen voertuig

Item

Waarde

Lengte A (mm)

5101

Breedte B (mm) (exclusief zijspiegels)

1987

Hoogte C (mm)

1509

Wielbasis D (mm)

3060

Spoorbreedte voorzijde E (mm)

1668

Spoorbreedte achterzijde F (mm)

1672

Overhang voorzijde G (mm)

916

Overhang achterzijde H (mm)

1125

Bodemvrijheid (mm)

128

Oploophoek

14° bij leeggewicht

13° bij vollast

Afloophoek

17° bij leeggewicht

16° bij vollast

Zitplaatsen

5

Parameters gewicht

Item 75 kWh 100 kWh
Ledige massa (kg) 2359 2379
Massa van het voertuig met carrosserie in rijklare toestand (inclusief koelvloeistof, olie, brandstof, gereedschap, reservewiel en bestuurder) (kg) 2434 2454
Verdeling van dit gewicht over de assen (kg) Vooras: 1205 1215
Achteras: 1229 1239
Technisch toelaatbaar maximumgewicht in beladen toestand zoals aangegeven door de fabrikant (kg) 2900 2900
Verdeling van dit gewicht over de assen en, in het geval van een aanhanger of middenasaanhangwagen, draaglast op het koppelpunt (kg) Vooras: 1317 1317
Achteras: 1583 1583
Technisch toelaatbaar maximumgewicht op elke as (kg) Vooras: 1400 1400
Achteras: 1695 1695
Voorzichtigheid When a trailer is installed, it's still necessary to ensure that: -NT2

Ook wanneer een aanhangwagen is aangekoppeld, geldt het volgende:

 • Technisch toelaatbaar maximumgewicht bij volledige lading bedraagt 2900 kg.

 • Technisch toelaatbaar maximumgewicht op de vooras bedraagt 1400 kg en op de achteras 1695 kg.

Versie MRO [kg] GVW [kg] Laadvermogen bij volledige bezetting [kg] Laadvermogen met 2 personen [kg] Laadvermogen met 4 personen [kg] Koppelingspuntmassa [kg]
75 kWh - 5 stoelen 2359 2900 166 391 241 75
100 kWh - 5 Seats 2379 2900 146 371 221 75

De kaart is standaard berekend op basis van 75 kg per persoon en 75 kg per bagage.

Banden- en velgspecificaties

Item

Waarde

Specificaties

245/50R19 105V XL

245/45R20 103Y XL

245/45R20 103V XL

255/40R21 103V XL

Bandenspanning (bar)

2,6 (onbeladen)

Wielvluchthoek

-0,5±0,5°

Totale wielvluchthoek voorzijde

0±0,5°

Half toespoor voorwielen

0,3±0,2°

Totaal toespoor voorwielen

0±0,05°

Naspoorhoek voorzijde

4,6±0,5°

Totale naspoorhoek voorzijde

0±0,5°

Wielvluchthoek achterzijde

-1,3±0,5°

Totale wielvluchthoek achterzijde

0±0,5°

Totaal toespoor achterwielen

0,2±0,2°

Oploophoek

0±0,15°

Stuurhoek

0±3,5°

Rijhoogte voorzijde (mm)

420±5

Rijhoogte achterzijde (mm)

417±5

Aanhaalmoment wielmoeren (N·m)

210

Opmerking: Wielspecificaties zijn afhankelijk van de voertuigconfiguratie.

Bandenmarkeringen

Op de zijkanten van de banden staan alle gerelateerde symbolen en kenmerken gemarkeerd.

 1. Naam product

 2. Maximale belasting van de band en maximaal toegestane bandenspanning (deze spanning dient niet te worden gebruikt voor normaal autorijden)

 3. Bandenmaat

  Ter illustratie: 245/45R20 geeft aan dat de band 245 mm breed is met een hoogte-breedteverhouding van 45% R duidt aan dat het een radiaalband betreft en het derde getal verwijst naar de velgmaat van 20 inch.

 4. Loadindex en snelheidsindex

  Bijvoorbeeld, 103 geeft aan dat het maximale draagvermogen 875 kg bedraagt, 105 dat het maximale draagvermogen 925 kg bedraagt.

  De snelheidsindex indiceert de maximale snelheid waarop de band voor langere tijd kan functioneren, waarbij Q=160 km/h, R=170 km/h, S=180 km/h, T=190 km/h, U=200 km/h, H=210 km/h, V=240 km/h, W=270 km/h en Y=300 km/h.

 5. Markering nominale belasting

 6. DOT-nummer

  Na de letters DOT volgt het identificatienummer van de band. Hierbij staan de eerste 2 getallen/letters voor de code van de fabriek waar de band is geproduceerd, de volgende 2 getallen/letters zijn het formaat van de band, de 4 getallen/letters daarna zijn het typenummer van de band, en de laatste 4 getallen geven het jaar en de week aan waarin de band is geproduceerd. Zo staat 1721 bijvoorbeeld voor de 17e week van 2021. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om contact op te nemen met de klant wanneer een band onverhoopt defect blijkt en moet worden teruggeroepen.

Parameters motor

Item

Waarde

Voorzijde

Achterzijde

Type

Permanente magneet wisselstroommotor

Inductiemotor voor wisselstroom

Model

TZ180S001

YS300S001

Nominaal vermogen/koppel (kW/N·m)

70/150

60/120

Piekvermogen/-koppel (kW/N·m)

180/350

300/500

Rem- en ophangingsspecificaties

Item

Waarde

Dikte van remblokken (mm)

Voor

Achter

2-9

2-11

Dikte van remschijven (mm)

Voor

Achter

32-30

20-18

Nominale druk van het reservoir van de luchtvering (bar)

20

Parameters Hoogspanningsaccu

Item 100 kWh (Jiangsu Contemporary Amperex Technology Limited) 100 kWh (China Aviation Lithium Battery Co., Ltd.) 75 kWh 70 kWh
Cel hoogspanningsaccu Type Nikkel-kobalt-mangaan lithium-ion accucel Nikkel-kobalt-mangaan lithium-ion accucel Nikkel-kobalt-mangaan lithium-ion / Lithium-ijzer-fosfaat accucel Nikkel-kobalt-mangaan lithium-ion accucel
Nominale spanning (V) 3,73 3,74 3,73/3,22 3,65
Nominale capaciteit (Ah) 276 137 237/192 100
Hoogspanningsaccu Nominale spanning (V) 358 358 386 350
Nominale capaciteit (Ah) 280 280 195 200
Lengte*Breedte*Hoogte (mm) 2062x1539x185,6 2062x1539x183,1 2062x1539x185,6 2062x1539x136
Aantal cellen 96 192 118 192
Gewicht (kg) 555 555 535 525

Bandenspanning

Waarschuwing