Användarhandbok

Bruksanvisning för ET5 Touring

Friskrivningsmeddelande för ET5 Touring

Tack för att du har valt NIO:s ET5 Touring-modell (nedan kallad "ET5 Touring"). ET5 Touring är en smart elbil. Under din gröna resa med ET5 Touring får du en problemfri och hänsynsfull användarupplevelse.

Innan du börjar din resa med ET5 Touring rekommenderar vi att du läser användarhandboken på mittskärmen för att få all information du behöver för att använda bilen.

 • Innehållet i den här handboken får inte kopieras eller modifieras helt eller delvis utan rättsligt och giltigt godkännande.

 • För att undvika fel på bilens funktion eller personskada, får bilens delar inte modifieras, justeras eller demonteras utan rättsligt och giltigt godkännande.

 • Dekaler, logotyper och bilder som används i den här handboken utgör endast exempel, och innehållet är endast för referens.

Den faktiska utrustningen, konfigurationen, funktionerna osv. i fordonet kan skilja sig från beskrivningen och bilderna i den här handboken. De kan ha uppdaterats med ändringar av fordonsprogramvarans version. Se den faktiska utrustningen, konfigurationen, funktionerna osv. på ditt fordon. För att undvika osäkerhet har NIO rätt att avgöra om och när fordonsutrustning, konfiguration, funktioner och relaterade programvaruuppgraderingar ska uppgraderas av säkerhetsskäl, för att uppfylla lagar och bestämmelser samt på grund av andra överväganden.

Följ noggrant varningsinformationen i den här handboken. Det hjälper dig att använda bilen på ett säkrare sätt. Var uppmärksam på eventuell annan varningsinformation som du får från NIO. Se till att du har läst den senaste versionen av handboken noga och bekanta dig med funktionerna hos ET5 Touring innan du använder den. Om ET5 Touring inte används på rätt sätt finns det risk för personskador för dig eller andra personer eller skador på bilen eller annan egendom. NIO har inget ansvar för denna situation.

 • Varning: Det här innehållet är nära relaterat till personlig säkerhet. Följ det alltid! Om du inte följer dessa anvisningar kan det orsaka kroppsskador eller allvarliga olyckor.

 • Obs: Vi vill informera dig om hur man undviker eventuell skada på bilen eller förlust av egendom.

 • Tips: I det här innehållet får du förslag på hur du använder bilen på ett bättre sätt.

Om du har frågor om denna bruksanvisning eller behöver akut hjälp, ring NIO Hotline eller kontakta NIO via e-post.

NIO Hotline

E-post

Danmark

00 8000 999 6699

contact.dk@nio.io

Sverige

00 8000 999 6699

contact.se@nio.io

Nederländerna

00 8000 999 6699

contact.nl@nio.io

Tyskland

00 8000 999 6699

contact.de@nio.io

Norge

00 47 800 24 789

contact.no@nio.io

Hitta min bil

Fordonspositionering på avstånd

Du eller en auktoriserad användare kan enkelt och bekvämt kontrollera fordonets plats i mobilappen. När fordonet är anslutet till internet kan du visa fordonets plats överst på sidan "Mitt fordon" i mobilappen. Tryck på den här informationen för att visa fordonets plats på kartgränssnittet.

Fordonspositionering på kort avstånd

När fordonet inte körs och den autentiserade nyckeln är inom 70 meter från fordonet, (varierar beroende på smartnyckelns status och omgivningen) tryck på låsknappen på smartnyckeln två gånger inom tre sekunder. Fordonets signalhorn ljuder och blinkerslamporna blinkar för att ange fordonets exakta plats. Tryck på knappen igen efter 5 sekunder för att avbryta funktionen Hitta min bil. Annars stängs funktionen Hitta min bil av automatiskt efter 10 sekunder.

När fordonet är anslutet till din telefon via Bluetooth eller om fordonet är anslutet till internet kan du även lokalisera det genom att trycka på "Hitta mitt fordon" på sidan "Mitt fordon" i mobilappen. Fordonets signalhorn ljuder och blinkerslamporna blinkar för att ange fordonets plats. Tryck på Hitta min bil igen för att ta stänga av ljudsignalen.

Låsning/upplåsning med smartnyckel

Använd smartnyckeln för att låsa upp bilen innan du kliver in i den. Beroende på smartnyckelns tillstånd och omgivningen runt bilen, är smartnyckelns längsta effektiva räckvidd 30-70 meter utanför bilen.

Smartnyckelns knappar och funktioner är följande:
 1. Upplåsningsknapp

  • När bilen är i P-läge, tryck på denna knapp för att låsa upp bilen. Efter upplåsningen blinkar blinkerslamporna på bilens båda sidor tre gånger för att indikera att bilen låstes upp. Efter att bilen låsts upp, fälls dörrhandtagen ut automatiskt.

  • Efter att de fyra dörrarna låsts upp med smartnyckeln, kan bakluckan öppnas från utsidan utan någon nyckel.

  • Tryck + håll in upplåsningsknappen för att öppna alla fönster samtidigt. Släpp upplåsningsknappen medan fönstren manövreras, så stannar fönstren i det aktuella läget.

  • Du kan ställa in smartnyckelns upplåsningsmetod via huvudskärmen: Gå till Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen och tryck på Dörr och fönsterlås > Dörrar > Bilens upplåsningsläge.

   • Om du väljer "Låsa upp hela bilen", behöver du endast trycka en gång på upplåsningsknappen för att låsa upp bilens alla dörrar samtidigt;

   • Om du väljer "Låsa upp förardörren", kan du trycka på upplåsningsknappen en gång för att låsa upp förardörren. Tryck på upplåsningsknappen igen för att låsa upp de tre andra dörrarna.

 2. Låsknapp

  • När bilen är i P-läge och alla dörrar (inklusive motorhuven och bakluckan) är stängda, tryck på knappen för att låsa hela bilen. Efter att hela bilen låsts, blinkar blinkerslamporna en gång på båda sidor och signalhornet tutar en gång för att indikera att bilen låstes. Samtidigt fälls dörrhandtagen och ytterbackspeglarna in automatiskt (öppna sidan Inställningar i kontrollfältet nedtill på huvudskärmen och tryck på Lägesjustering > Backspeglar > Fäll in speglar automatiskt efter låsning för att ställa in automatisk fällning av ytterbackspeglarna).

  • Den låsta bakluckan kan endast öppnas från utsidan med smartnyckeln.

  • Slå på/stäng av signalhornets ljudbekräftelse via huvudskärmen genom att öppna sidan Inställningar i kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Ljud > Bilens ljudbekräftelse > Låsljud.

  • Tryck + håll låsknappen för att stänga alla fönster samtidigt. Släpp låsknappen medan fönstren manövreras, så stannar fönstren i det aktuella läget.

  • När bilen inte är i körläge och den giltiga smartnyckeln är inom 70 meter från bilen, kan du trycka på den två gånger inom 3 sekunder för att starta funktionen Hitta min bil, så blinkar blinkerslamporna och signalhornet tutar. Tryck på knappen igen efter 5 sekunder för att avbryta funktionen Hitta min bil. Annars stängs funktionen Hitta min bil av automatiskt efter 10 sekunder.

  • När alla dörrar är stängda, kan du trycka på smartnyckelns låsknapp utanför bilen. Nu låses bilen. Blinkerslamporna blinkar en gång och signalhornet tutar en gång för att indikera att bilen låstes. Om någon av dörrarna är öppen, kan du inte låsa bilen genom att trycka på låsknappen, och du får ett meddelande från NIO-appen om att bilen inte kunde låsas.

 3. Öppna bakluckan-knapp

  När bakluckan är stängd, tryck + håll knappen för att öppna bakluckan. När bakluckan är öppen tryck + håll knappen igen för att stänga bakluckan.

Varning 在您离开车辆时如果有人或宠物留在车内,请务必携带智能钥匙,钥匙留在车内可能造成车内人员意外伤害。

När du lämnar en person eller ett husdjur i fordonet måste du se till att du har din smarta nyckelbricka med dig. Om du inte gör detta kan det leda till skador eller dödsfall.

Varning NT2智能钥匙
 • Smartnyckeln är en elektronisk komponent. Undvik att slå på, ta isär eller placera den på en plats med hög temperatur, fuktighet och starka vibrationer.

 • Om det fortfarande finns passagerare i bilen när du låser den kan du utföra låsfunktionen för smartnyckeln, och passagerarna i bilen kan fortfarande öppna dörren inifrån, men stöldlarmsystemet utlöses.

 • Om det fortfarande finns en smartnyckel eller en mobiltelefon med upplåsning/låsning via Bluetooth-funktion i bilen efter att bilen har låsts, kan smartnyckelns funktion fortfarande utföras för bilen, och mobilappen meddelar dig att det finns en nyckel i bilen.

 • Om en passagerare tar en smartnyckel eller mobiltelefon med upplåsning/låsning via Bluetooth-funktion mer än 3 meter bort från bilen, meddelar bilen att nyckeln har lämnat bilen.

 • Öppnas ingen dörr eller bakluckan inom 30 sekunder efter att bilen har låsts upp, låses alla dörrar och bakluckan automatiskt igen.

 • Om nyckeln har förlorats eller skadats ska du kontakta NIO:s servicecenter omedelbart och ta med alla aktuella nycklar för nyckelkoppling och ansöka om en ny nyckel.

Varning 智能钥匙亏电时可使用物理应急钥匙上锁驾驶侧车门,所有车门随之一同上锁。

När det är låg batterinivå i nyckelbrickan ska du använda nödnyckeln för att låsa förardörren. Alla andra dörrar låses samtidigt.

Not 主驾车门关闭且车辆上锁后,若您在关闭其余车门时不慎将智能钥匙留在车内,此时车辆将启用防误锁功能,车辆自动解锁,转向灯闪烁三次且喇叭鸣响三次。

Om du av misstag råkar lämna den smarta nyckelbrickan i bilen efter att du har stängt förardörren och låst fordonet så kommer funktionen som förhindrar utelåsning att aktiveras automatiskt när du stänger en annan dörr. I detta fall låses fordonet upp automatiskt, blinkers blinkar tre gånger och signalhornet ljuder tre gånger.

För att hantera låsning av bilen när den är i parkerat tillstånd, går du till sidan Inställningar i kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och trycker på Dörr och fönsterlås > Fönster > Stänga fönster automatiskt efter låsning, så att när du använder en extern låsmetod (t.ex. smartnyckel, NFC, NIO-appen, nyckelfri låsning och lås när du går bort) för att låsa bilen, kan den automatiskt stänga bilens alla fönster, och har en antiklämfunktion under stängningen. Om smartnyckelns eller NIO-appens upplåsnings- eller låsknapp trycks in medan fönstren stängs, slutar fönstren att stängas.

Varning 执行锁车自动关窗时请确保车辆已成功上锁。
 • När du aktiverar Automatisk stängning av rutor ska du se till att fordonet är låst.

 • För passagerarnas säkerhet stängs inte fönstren om ett framsäte är upptaget och fordonet är låst. Lämna inte passagerare eller husdjur i det låsta fordonet.

 • Om fordonet låses medan en ruta förs upp stannar den. I detta fall måste du låsa upp fordonet först, sedan låsa det igen så stängs fönsterrutan automatiskt.

Byta batteri i smart-nyckeln

Smart-nyckeln har ett CR2477 knappcellsbatteri. För att byta batteriet trycker du ordentligt på sidorna av nyckeln mellan fingrarna, skjut in nageln eller en tunn plastbit nedtill i springan och dra längs sidospåret på nyckeln tills kåpan på baksidan kan öppnas.

Kassera använda batterier enligt anvisningarna och lokala föreskrifter. Besök NIO:s webbplats för mer information.

Sätt dit knappcellsbatteriet med pluspolen nedåt. Justera därefter batteriets kontakter och stäng kåpan på baksidan korrekt för att säkerställa att smart-nyckeln används på rätt sätt.

Varning 智能钥匙电量不足时将会影响到遥控解锁车辆功能,此时可尝试靠近车辆进行解锁,若未成功解锁请使用其他方式(如手机 APP 或物理应急钥匙)进行解锁。

När batterinivån är låg i nyckelbrickan kan fjärrupplåsningsfunktionen påverkas. I detta fall kan du försöka låsa upp fordonet från ett kortare avstånd. Om det fortfarande inte går får du använda en annan metod (t.ex. mobilappen eller nödnyckeln) för att låsa upp fordonet.

Varning 智能钥匙的功能将会受到周围无线电波的干扰,需将其他电子设备(如手机、电脑、平板等)离开钥匙至少 30 厘米。

Radiovågor kan påverka nyckelbrickans prestanda. Håll andra elektroniska enheter (t.ex. telefoner, bärbara datorer och surfplattor) minst 30 cm från nyckelbrickan.

Nyckelfri upplåsning och låsning

När du har med dig en autentiserad smartnyckel eller Bluetooth-nyckel (i fickan eller i en väska) kan du låsa upp eller låsa fordonet genom att trycka på den bakre änden av något av de yttre dörrhandtagen.

Om smartnyckeln lämnas i fordonet eller om en dörr är öppen (inklusive huven eller bakluckan) kan inte fordonet låsas genom att trycka på änden av ett ytterdörrhandtag. Vid det här tillfället tutar signalhornet för att påminna dig att ta med dig smartnyckeln eller stänga den öppna dörren.

Varning 进行无钥匙解锁/上锁操作时,车辆需挂 P 挡且车门、前盖及尾门均关上。

För att kunna låsa fordonet utan att använda en nyckel måste det vara i PARKERA och alla dörrar, motorhuven och lyftporten ska vara stängda.

Varning 进行无钥匙上锁操作时,请勿使用蛮力按压车外门把手。

Undvik att trycka för hårt på det yttre dörrhandtaget när du låser fordonet utan nyckel.

Varning 为避免心脏起搏器和无钥匙解锁系统的天线相互干扰,体内植入心脏起搏器的人员应确保与车内天线保持 22 厘米以上的距离。

Patienter som är beroende av pacemakers ska hålla sig minst 22 centimeter från invändiga antenner för att undvika att deras pacemaker störs av det nyckelfria upplåsningssystemets antenn.

De inre Bluetooth-antennerna sitter på följande platser:

 1. Under backspegelns kåpa

 2. Över B-stolpen på vänster sida av karossen

 3. Över B-stolpen på höger sida av karossen

 4. Baktill i taket

 5. Över det bakre stötfångarfästet

Upplåsning och låsning med NIO-appen

När du är långt borta från bilen, kan du gå till sidan Min bil i appen, och trycka på Dörrlås för att fjärrupplåsa dörrarna och starta bilen eller låsa dörrarna. Du kan även låna ut bilen till en annan person.

Se till att följande villkor uppfylls för att låsa upp och starta, eller låsa bilen med NIO-appen:
 1. Användaren måste vara bilens ägare eller ha auktoriserats av ägaren.

 2. Bilen är i PARK-läge med alla dörrar stängda.

 3. Mobiltelefonen och bilen är anslutna till Internet.

 4. Telefonens funktion Upplåsning/låsning via Bluetooth är inaktiverad (i annat fall har denna funktion företräde).

Not 如果用户因故无法使用手机 APP 执行解锁操作,可以呼叫蔚来汽车服务中心寻求帮助。

Om du eller en auktoriserad användare inte kan låsa upp fordonet med NIO-appen ska du kontakta NIO för att få hjälp.

Upplåsning/låsning via Bluetooth

Funktionen Lås upp och starta via Bluetooth gör det möjligt för dig att enkelt och snabbt låsa upp/låsa fordonet utan en smart nyckelbricka.

Öppna först NIO-appen. Klicka på Mitt fordon > Inställningar >Digital Bluetooth-nyckel för att starta tjänsten för upplåsning och start via Bluetooth. Aktivera sedan denna tjänst och Bluetooth på din telefon och håll den nära ett olåst fordon så att du kan parkoppla fordonet med telefonen och aktivera tjänsten. När aktiveringen är klar kan du se att telefonen har parkopplats med fordonet via Bluetooth på sidan Mitt fordon. Sedan kan du använda den digitala Bluetooth-nyckeln för att ersätta den smarta nyckelbrickan när du ska låsa upp och låsa ditt fordon. Efter detta ansluts din telefon automatiskt till fordonet när du närmar dig. Du kan även gå till sidan Nyckelhantering för att hantera den digitala Bluetooth-nyckeln eller radera den efter behov.

Om fordonet är i PARK när du närmar dig det (ca. 30-70 meter som mest, vilket kan variera beroende på status för Bluetooth-anslutningen), med Lås upp och starta via Bluetooth aktiverat på din telefon, kan du utföra följande åtgärder:

 • Klicka på knappen Lås upp/Lås på sidan Mitt fordon i NIO-appen för att låsa upp/låsa fordonet så kommer dörrhandtagen att fällas in eller ut automatiskt.

 • När du har låst fordonet med den digitala Bluetooth-nyckeln behöver du bara sätta dig och stänga förardörren och sedan trycka på bromspedalen för att starta fordonet.

 • Om du har telefonen på dig behöver du bara röra det avsedda området på dörrhandtaget för att låsa upp/låsa fordonet.

 • När du har aktiverat funktionen Lås upp när du går fram på mittdisplayen, när du kommer in i det specificerade området runt fordonet med telefonen, låses fordonet upp automatiskt.

 • När du har aktiverat funktionen Lås när du går iväg på mittdisplayen, när du lämnar det specificerade området runt fordonet med telefonen, låses fordonet automatiskt.

 • Du kan trycka på bakluckeknappen eller gå till sidan Mitt fordon i NIO-appen för att öppna/stänga bakluckan.

 • Du kan hitta ditt fordon, justera fönsterrutor ditt fordon via sidan Mitt fordon i NIO-appen.

Varning 手机蓝牙钥匙
 • Om det inte går att låsa eller låsa upp fordonet med den digitala Bluetooth-nyckeln på grund av ett anslutningsfel ska du lösa problemet och försöka igen.

 • Om Bluetooth-anslutningen mellan din telefon och fordonet inte fungerar när du försöker starta fordonet med den digitala Bluetooth-nyckeln ska du försöka ansluta via Bluetooth och försöka igen.

 • Den digitala Bluetooth-nyckeln är endast tillgänglig på en parkopplad telefon. Om du använder en ny telefon ska du skapa en ny digital Bluetooth-nyckel och då inaktiveras automatiskt den digitala Bluetooth-nyckeln du hade på din gamla telefon. När du ska logga in på kontot måste du aktivera den digitala Bluetooth-nyckeln igen.

 • Både fordonets ägare och auktoriserade användare kan skapa en digital Bluetooth-nyckel, men antalet sådana nycklar som kan parkopplas med fordonet är begränsat.

 • Även om det sitter folk i fordonet kan du ändå låsa det med den digitala Bluetooth-nyckeln. De som sitter i fordonet kan ta sig ut vid behov, men stöldlarmet kommer att utlösas.

 • Om en smart nyckelbricka eller en telefon med digital Bluetooth-nyckel lämnas kvar i fordonet kan du ändå låsa det med en smart nyckelbricka. NIO-appen kommer att påminna dig om att en nyckel lämnats kvar i bilen.

 • Om en passagerare av misstag tar med sig den smarta nyckelbrickan eller telefonen med den digitala Bluetooth-nyckeln mer än 3 meter från fordonet kommer det att påminna dig om att en nyckel är utom räckhåll.

Låsa upp och låsa via NFC

Du eller en auktoriserad användare kan låsa upp eller låsa fordonet med en NFC-kompatibel telefon eller ett NFC-kort. När bakluckan har låsts upp kan den öppnas från utsidan. Du kan enkelt hantera NFC-nyckeln och radera med nyckelhanteringsgränssnittet.

Så här låser du upp eller låser fordonet med telefonen:

 1. Tryck på Mitt fordon > Fordonsinfo > NFC-nyckel i mobilappen, installera appen "NIO NFC-nyckel" på telefonen och slå på "Lokal NFC-nyckel". En NFC-ikon visas i det övre vänstra hörnet i "Mitt fordon".

 2. Aktivera NFC-funktionen på telefonen och ställ in NIO som standardapp för betalning.

 3. Håll telefonens skärm aktiverad och placera telefonen nära NFC-avkänningsområdet på förarsidans B-stolpe. Därefter visar appen "Låsa upp med NFC". När dörrarna har låsts upp fälls dörrhandtagen ut automatiskt. Efter låsning dras dörrhandtagen in automatiskt och ett låsljud hörs.

Placera NFC-kortet nära NFC-avkänningsområdet på förarsidans B-stolpe och håll det en stund för att låsa upp eller låsa fordonet automatiskt. När dörrarna har låsts upp fälls dörrhandtagen ut automatiskt. Efter låsning dras dörrhandtagen in automatiskt och ett låsljud hörs.

Varning NT2 NFC
 • Detekteringsavståndet för NFC är mindre än 10 millimeter. Vi rekommenderar att du placerar din mobiltelefon eller NFC-kortet nära detekteringsområdet för NFC under en kort stund för att låsa upp eller låsa fordonet.

 • När du har låst upp fordonet via NFC kan du ändå låsa det med hjälp av andra metoder (t.ex. den smarta nyckelbrickan eller nödnyckeln). Vi rekommenderar att du har din smarta nyckelbricka eller telefon på dig.

 • Förvara ditt NFC-kort på ett säkert ställe. Skydda det mot stötar, böjning, höga temperaturer, kraftiga vibrationer och skador från vätskor.

 • Du kan inte använda NFC-funktionen under fordonsuppdateringar. Det bästa är att ha den smarta nyckelbrickan på sig för att låsa upp fordonet.

 • När du låser upp eller låser fordonet via NFC ska du logga in på NIO-appen och ladda ner NFC-nyckeln om du inte kan få tag på en autentiserad NFC-nyckel. Om en autentiserad NFC-nyckel inte går att detektera ska du se till att fordonet matchar NFC-kontot. Öppna sedan NFC-appen på nytt och lås upp mobiltelefonens skärm för att låsa upp eller låsa fordonet igen. Om NFC fortfarande inte fungerar ska du kontakta NIO.

Låsa upp och låsa bilen från mittkonsolen

Du kan låsa upp eller låsa bilen med låsknappen på mittkonsolen.

När bilen är helt upplåst och alla dörrar är stängda, trycker du på låsknappen på mittkonsolen för att låsa bilen. Mittskärmen visar bilens låsstatus och lysdioden på knappen tänds i grönt.

När bilen är helt låst (inte från utsidan) eller endast förardörren är upplåst, trycker du på låsknappen på mittkonsolen för att låsa upp bilen. Mittskärmen visar bilens upplåsta status och lysdioden på knappen släcks.

Nödupplåsning och -låsning

Nödupplåsning/-låsning från utsidan

När det inte går att låsa upp fordonet från utsidan med vanliga metoder, kan du använda den fysiska nödnyckeln för att låsa upp eller låsa förardörren.

Varning 请将物理应急钥匙带出车外并妥善保管,以备紧急解锁或上锁时使用。

Lämna inte kvar nödnyckeln i ditt fordon. Förvara den på ett säkert ställe ifall det skulle uppstå en nödsituation.

Så här använder du den fysiska nödnyckeln:
 1. Skjut spärren på den fysiska nödnyckeln och dra ut metallnyckeldelen för nödnyckeln.

 2. Tryck + håll den främre delen av förardörrens utvändiga handtag för att fälla ut det utvändiga handtaget.

 3. Håll det utfällda utvändiga handtaget med ena handen medan du sätter in den fysiska nödnyckeln i det utvändiga handtagets nyckelhål med den andra handen, och vrid nyckeln moturs för att låsa upp förardörren.

 4. När du låser håller du in den främre delen av det utvändiga handtaget, vrider den fysiska nödnyckeln moturs för att låsa upp, och vrider sedan nyckeln medurs för att låsa förardörren.

Varning 使用物理应急钥匙解锁主驾车门后,若需使用智能钥匙上锁车门前,需打开车门使车门锁芯复位,避免主驾车门将处于解锁状态,守护车辆安全。

För att låsa fordonet med nyckelbrickan efter att det låsts upp med nödnyckeln, återställ låscylindern genom att låsa upp och sedan låsa förardörren för att hålla fordonet säkert.

När bilens batteri är urladdat kan den fysiska nödnyckeln endast låsa förardörren. Om du vill låsa de andra dörrarna, skjuter du ner dörrlåshålet och stänger dörren för att låsa den. I en sådan situation kan dörren inte öppnas utifrån.

Nödupplåsning från insidan

Om dörren behöver öppnas i nödfall när hela fordonet är låst (till exempel när den elektroniska brytaren på dörrhandtaget inte fungerar eller om fordonet hamnar i vatten), dra i den mekaniska spärren i nedre dörrfacket en gång för att öppna motsvarande dörr.

Varning NT2 Opening the door from inside in an emergency
 • När bilens 12V-batteri har låg laddningsnivå, kan du endast använda den fysiska nödnyckeln för att låsa upp dörren på förarsidan. Vid sådana tillfällen kan den inte användas för att låsa upp hela bilen. Du kan endast låsa upp de andra dörrarna genom att dra det respektive invändiga handtagets mekaniska brytare.

 • Du kan inte hissa ner motsvarande fönster när dörren öppnats med dörrhandtagets mekaniska brytare, eftersom det riskerar att skada fönstrets dekorpanel.

 • Bakdörrarna kan inte öppnas inifrån när barnlåsfunktionen är aktiverad. De kan endast öppnas från utsidan när hela bilen låsts upp.

 • Vid en olycka med en tillräcklig kraft för att utlösa airbagarna, inaktiveras bakdörrarnas barnlåsfunktion automatiskt.

Lås upp när du går fram

Lås upp när du går fram fungerar när du bär på en giltig smartnyckel eller en mobiltelefon, med funktionen Upplåsning och start via Bluetooth aktiverad. Om du inte tar ut nyckeln, låses bilen automatiskt upp när du är inom 1,5 meter från B-stolpen.

För att aktivera eller avaktivera denna funktion, går du till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen och trycker på Dörr och fönsterlås > Dörrar > Lås upp när du går fram.

Automatisk upplåsning i PARKERA

Bilen kan automatiskt låsas upp i PARK utan att du använder låsfunktionen på huvudskärmen.

Om bilen låstes automatiskt via automatisk låsning vid körning (vid en hastighet över 8 km/h), låses bilen upp automatiskt efter att föraren stannat bilen genom att trampa på bromspedalen och lagt i P-växeln. Efter att bilen låsts upp, kan bakluckan öppnas från utsidan utan någon nyckel.

Du kan konfigurera hur bilen låses upp automatiskt i PARK på huvudskärmen: Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen och tryck på Dörr och fönsterlås > Dörrar > Autoupplåsning i PARK.

Lås när du går iväg

Lås när du går iväg fungerar när du bär på en giltig smartnyckel eller en mobiltelefon, med funktionen Upplåsning och start via Bluetooth aktiverad. Om du inte tar ut nyckeln, låses bilen automatiskt när du är inom 3-7 meter från den. När bilen låses via lås när du går iväg, avges ett låsljud, blinkerslamporna blinkar, och ytterbackspeglarna fälls in automatiskt om Fäll in speglar automatiskt efter låsning är aktiverad.

För att aktivera denna funktion, kan du gå du till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen och trycker på Dörr och fönsterlås > Dörrar > Lås när du går iväg. Använd endast Lås när du går iväg på bekanta och säkra parkeringsplatser. Efter att Lås när du går iväg aktiverats, ser du till att du bär en giltig smartnyckel eller aktiverar funktionen Upplåsning och start via Bluetooth på din mobiltelefon, och kontrollerar att bilen verkligen låstes när du gick iväg.

Varning 离开车辆时请确认车辆已成功自动上锁,保障车内财产安全。
 • När Lås när du går iväg är på ska du inte lämna barn eller husdjur i fordonet för att undvika olyckor.

 • När du använder Lås när du går iväg ska du se till att fordonet är låst genom låsljudet eller visuella kontroller (strålkastare, sidospeglar eller NIO-appen) för att skydda dina tillhörigheter inne i bilen.

 • När det finns en annan autentiserad smart nyckelbricka i fordonet eller om något annat villkor för låsning inte har uppfyllts (såsom en dörr, motorhuven eller bakluckan inte har stängts eller om du stänger av Lås när du går iväg på mittskärmen) fungerar inte Lås när du går iväg.

 • Lägg inte din smarta nyckelbricka nära mobiltelefoner, Bluetooth-headset eller andra kommunikationsenheter. Detta kan låsa fordonet av misstag på grund av signalstörning.

 • Utrustning med starka magnetfält såsom DC-laddare eller elskåp med högspänning kan störa den smarta nyckelbrickans signal, vilket kan leda till att fordonet låses av misstag i vissa fall. Vi rekommenderar att du bär med dig den smarta nyckelbrickan för att undvika besvär som orsakas av oavsiktlig låsning av fordonet.

Låsning när du lämnar fordonet

Ditt fordon kan låsas automatiskt när du kör.

När fordonet är olåst och alla dörrar, motorhuven och bakluckan är stängda, låser fordonet automatiskt alla dörrar när hastigheten överstiger 8 km/h.

Not 车辆由静止到行驶的过程中,只能触发一次自动上锁功能。

Lårs när du kör iväg aktiveras bara när fordonet lämnar stillastående läge och börjar röra på sig.

Stöldlarmsystem

När fordonet har låsts (inklusive motorhuven och bakluckan) från utsidan med smartnyckeln, mobilappen, NFC-funktionen eller nödnyckeln aktiveras stöldlarmsystemet automatiskt.

När någon försöker öppna dörren utan att ha med sig en autentiserad smartnyckel (eller om nyckeln inte är autentiserad) utlöses stöldlarmet. Då blinkar blinkerslamporna och signalhornet tutar. Du kan låsa upp fordonet från utsidan med smartnyckeln, mobilappen eller NFC-nyckeln för att avaktivera stöldlarmet.

Dörrhandtag

Ytterhandtagen fälls ut automatiskt när fordonet låses upp, du kan trycka på insidan av dörrhandtaget för att öppna dörrhandtaget genom att känna efter. Dörren öppnas då något medan fönstret öppnas lite, och du kan enkelt öppna dörren. När du ska stänga dörren, stäng den till halvstängt läge så förs den automatiskt till stängt läge för en smidig och behaglig upplevelse.

Du kan öppna Inställningar nedtill på mittskärmen och trycka på Dörr- och fönsterlås > Dörrar > Dörrhandtagssensor på för att aktivera eller avaktivera funktionen.

Ytterdörrhandtaget fälls in automatiskt när fordonet låses eller när det körs över 8 km/h.

Du kan konfigurera den automatiska infällningen av dörrhandtagen på mittskärmen. Gå till Inställningar från kontrollfältet nedtill på mittskärmen och klicka på Dörr- och fönsterlås > Dörrar > Automatisk infällning av dörrhandtag. När funktionen är aktiverad fälls dörrhandtagen in automatiskt 20 sekunder efter att bilen låstes upp. Det förhindrar att handtagen fastnar i fotgängare eller att dörrarna öppnas av obehöriga. Dörrhandtagen kan fällas ut igen med avkänningsdelen på handtagen.

Varning 车门自动吸合以及门把手自动收回的过程中,请乘客(尤其儿童)避免将手放入,以免造成人身伤害。

När dörren stängs automatiskt eller det utvändiga dörrhandtaget fälls in automatiskt bör du se till att passagerare (särskilt barn) håller sina händer borta från dörrhandtagen. I annat fall kan detta leda till personskador.

Not 若佩戴绝缘手套导致门把手轻触功能失效,可手动轻拉门把手,即可实现开门及降窗操作。

Om dörrhandtaget inte fälls ut eftersom du har fodrade handskar kan du dra ut dörrhandtaget en aning för att öppna dörren eller sänka ner fönsterrutan.

Varning 若外门把手无法展开,可按住对应外门把手前部区域,即可手动展开车外门把手。

Om de utvändiga dörrhandtagen inte fälls ut automatiskt ska du trycka på den främre änden av det utvändig dörrhandtaget för att fälla ut det.

När du befinner dig inuti bilen kan du öppna en dörr genom att trycka på motsvarande elektroniska brytare på innerdörrhandtaget. Tryck en gång om fordonet är upplåst och två gånger om det är låst. Motsvarande dörr öppnas en bit och fönstret sänks något.

Varning Electronic switch for the inner door handle
 • När bilens hastighet är högre än 3 km/h avaktiveras den elektroniska strömställaren för det invändiga dörrhandtaget automatiskt. Var uppmärksam på körsäkerheten.

 • Den elektroniska strömställaren för det invändiga dörrhandtaget kan endast slås på när ett säkerhetsbälte behöver lossas.

 • Fönstret kan sänkas till 20 mm över sin lägsta punkt när bakdörren är öppen; den kan sänkas till sin lägsta punkt när bakdörren är stängd.

Enkel in- och urstigning

Med Enkel instigning får föraren och passagerarna flera alternativ och inställningar för att göra det enklare att stiga in i och ur fordonet. Fordonet är utrustat med olika funktioner för enkel in- och urstigning.

Enkel in- och urstigning för föraren

När du har initierat förarsätet på mittskärmen kan du ställa in den mest praktiska urstigningspositionen när du ska lämna fordonet. När fordonet stoppats och är i parkeringsläge flyttas förarsätet till den förinställda urstigningspositionen (inklusive sätets position och ryggstödets lutning) när du öppnar förardörren och ratten flyttas till det översta läget. Detta ger dig mer utrymme att stiga in i och ur fordonet bekvämt.

Du kan öppna Inställningar nedtill på mittskärmen och trycka på Positionsjustering > Säten > Förarsäte > Enkel in- och urstigning för föraren för att aktivera eller avaktivera den här funktionen. Du eller en auktoriserad användare kan personanpassa urstigningspositioner för motsvarande konto. När du har ställt in förarsätet i önskad urstigningsposition för hand, tryck på Positionsjustering> Säten > > Positionsminne > och välj Urstigningsposition för att spara inställningarna under det här kontot. Varje gång du öppnar förardörren eller lossar säkerhetsbältet (du kan välja det på mittskärmen) för att stiga ur fordonet flyttas förarsätet till motsvarande urstigningsposition.

Varning 设置离车位置时,请勿将座椅调节至最后、靠背调节过低,避免影响后排乘客使用。

När du ställer in urstigningspositionen ska du inte föra sätet till positionen längst bak eller luta ryggstödet så långt bakåt det går. Detta kan påverka passagerare i baksätet negativt. Du kan ställa in den rekommenderade optimala urstigningspositionen på mittskärmen.

Varning När funktionen enkel instigning för förare är aktiverad och du sätter dig i förarsätet och stänger förardörren (eller när du trampar ned bromspedalen), ställs förarsätet, ratten och ytterbackspegeln in automatiskt på körläget som är inställt i förarsätets minnessida på huvudskärmen.

När funktionen enkel instigning för förare är aktiverad och du sätter dig i förarsätet och stänger förardörren (eller när du trampar ned bromspedalen), ställs förarsätet, ratten och ytterbackspegeln in automatiskt på körläget som är inställt i förarsätets minnessida på huvudskärmen.

Enkel in- och urstigning för främre passagerare

Om en passagerare öppnar den främre passagerardörren när fordonet stannats och är i parkeringsläge, flyttas det främre passagerarsätet till den förinställda urstigningpositionen med enkel in- och urstigning.

Du kan öppna Inställningar längst ner på mittskärmen och trycka på Positionsjustering > Säten > Främre passagerarsäte > Enkel in- och urstigning för passageraren för att aktivera eller avaktivera den här funktionen. Enkel in- och urstigning har två inställningar:

 • Urstigning: när passageraren lossar säkerhetsbältet eller öppnar passagerardörren (det kan väljas på mittskärmen) rör sig sätet till standardpositionen. När passageraren stiger in i fordonet och stänger passagerardörren flyttas inte sätet från standardpositionen för urstigning.

 • Urstigning + instigning: när passageraren lossar säkerhetsbältet eller öppnar passagerardörren rör sig sätet till standardpositionen. När passageraren stiger in i fordonet och stänger passagerardörren flyttas sätet automatiskt till standardpositionen som sparats i motsvarande konto (som kan ändras på mittskärmen under Främre passagerarsäte > Positionsminne).

Varning 开启副驾驶轻松进出功能后,请注意周围环境及后排乘客的安全。

Vid användning av Enkel instigning för främre passagerare rekommenderar vi att du ställer in standardpositionen korrekt och är uppmärksam på omgivningen och säkerheten för eventuella passagerare i andra raden.

Baklucka

Öppna och stänga bakluckan genom att trycka på knappen

Ha med dig smartnyckeln och tryck lätt på knappen på bakluckans handtag för att öppna bakluckan.

När bakluckan öppnas håller du in bakluckans knapp i några sekunder så kan bakluckans höjd vid det läget sparas automatiskt i minnet.

Varning 打开尾门前需清除尾门上的附着物,如雪和冰。否则可能导致尾门打开后再次突然关闭。

Innan du öppnar bakluckan ska du se till att den är fri från exempelvis snö och is. Om den inte är det kan den plötsligt stängas av sig själv.

Din bil är utrustad med en enkelknapps-stängningsfunktion för bakluckan.

Tryck på knappen på bakluckan för att stänga och låsa bakluckan automatiskt. Ett klick hörs för att bekräfta stängningen.

Öppna och stänga bakluckan med mittskärmen

Svep åt höger på den vänstra kanten av mittskärmen för att öppna snabbåtkomstsidan och tryck sedan på Bakre bagageutrymme för att öppna bakluckan.

Öppna bakluckan: Tryck + håll Tryck + håll för att öppna så öppnas bakluckan automatiskt.

Stänga bakluckan: Tryck + håll Tryck + håll för att stänga så stängs bakluckan automatiskt.

När bakluckan öppnas eller stängs trycker du på bakluckans öppnings- eller stängningsknapp så avbryts rörelsen.

Öppna och stänga bakluckan med smartnyckeln

Öppna bakluckan: Tryck + håll bakluckans knapp på smartnyckeln så öppnas bakluckan automatiskt.

Stänga bakluckan: Tryck + håll bakluckans knapp på smartnyckeln så stängs bakluckan automatiskt.

Varning 如果智能钥匙电量不足,则无法执行该操作,需及时更换电池。

Denna funktion är inte tillgänglig när den smarta nyckelbrickan har låg batterinivå. Byt ut batteriet så fort som möjligt.

Öppna och stänga bakluckan i mobilappen

När fordonet ställs i parkeringsläge och dörrarna stängs kan du öppna sidan Mitt fordon i NIO-mobilappen och trycka på knappen Bakre bagageutrymme för att öppna bakluckan. Du meddelas att bakluckan har öppnats. Tryck på den markerade knappen Bakre bagageutrymme igen för att stänga bakluckan. Om bakluckan blockeras under stängningen meddelas du att bakluckan inte går att stänga.

Varning 只有车辆处于联网状态下,才能执行该操作。

Denna åtgärd är bara tillgänglig när fordonet är anslutet till internet.

Öppna och stänga bakluckan med en sparkrörelse.

När dina händer är upptagna eller om det är svårt att ta fram nyckeln kan du öppna bakluckan genom att sparka under den bakre stötfångaren.

Lyft upp en fot mitt under den bakre stötfångaren och sparka med framfoten minst 10 cm in under stötfångaren och dra sedan tillbaka foten snabbt för att öppna bakluckan. Du kan även svepa med foten fram och tillbaka i sidled minst 10 cm under den bakre stötfångaren för att öppna bakluckan.

Du måste ha med dig din mobila Bluetooth-nyckel eller smartnyckel för att öppna bakluckan med en sparkrörelse.

För att undvika oavsiktlig öppning p.g.a. att någon har kommit nära bagageutrymmet kan du gå till Inställningar nedtill på mittskärmen, ange Dörr- och fönsterlås > Bakre bagageutrymmets sparksensor, och stänga av öppna/stäng-funktionen för bakluckans sparksensor.

Not
横扫时请单向踢,不要频繁来回移动。不要将您的脚停在保险杠下方,否则尾门将不会启动。在尾门停止移动前,不要触碰尾门。
 • När du sparkar på tvären ska du sparka i en riktning och inte röra dig fram och tillbaka frekvent.

 • Placera inte fötterna under stötfångaren. Då kan bakluckan inte aktiveras.

 • Vidrör inte bakluckan förrän den slutar röra sig.

Den här funktionen kan avaktiveras tillfälligt i situationer som inkluderar, men inte begränsas till följande:

 • Öppna och stänga ofta

 • Ett ben som dröjer kvar

 • När sparkrörelsen inte utförs inom det giltiga avkänningsområdet

Om bakluckan inte reagerar, vänta några sekunder och försök igen eller använd andra metoder för att öppna och stänga bakluckan.

Varning 车辆需处于静止状态。脚踢的范围大约为车尾中间。
 • Se till att fordonet står stilla.

 • Se till att sparkrörelsen är ungefär i mitten av den bakre stötfångaren.

Öppna och stänga bakluckan manuellt

Om bakluckan inte öppnas/stängs korrekt, måste du öppna/stänga bakluckan långsamt och försiktigt.

Varning 避免大力快速开闭电动尾门,否则可能会导致组件损坏。

Undvik att öppna och stänga bakluckan häftigt och snabbt då detta kan leda till skador på komponenter.

Bakluckans klämskyddsfunktion

Fordonet har en klämskyddsfunktion för bakluckan.

Om ett hinder begränsar bakluckans rörelse vid automatisk öppning eller stängning avbryts rörelsen och klämskyddsfunktionen aktiveras.

 • Öppningsprocessen avbryts, bakluckan stannar och en lång varningston hörs.

 • Stängningsprocessen avbryts, bakluckan stannar, en lång varningston hörs och bakluckan höjs en viss sträcka igen.

Varning 在打开或关闭前,确认无人在尾门旁,以防夹住可能导致人员受伤。

För att minska risken för klämskador bör du se till att ingen är i närheten av bakluckan innan den öppnas eller stängs.

Varning 车辆行驶中,请确保尾门处于关闭状态。

Se till att bakluckan är stängd när bilen är i rörelse.

Fönsterkontroll

Förardörren har reglage för alla fyra fönstren, De är placerade där för att göra det bekvämt för föraren att kontrollera alla fönster.

 1. Förarfönster

 2. Främre passagerarplatsens fönster

 3. Fönster höger bak

 4. Fönster vänster bak

Motsvarande fönsterknappar finns också på dörrarmstöden på övriga tre dörrar så att passagerarna kan styra sina fönster.
 • Vippa fönsterknappen framåt för att styra fönstrets öppningsposition. Om du snabbt vippar knappen framåt till ändläget och släpper den öppnas fönstret helt (nedhissning av fönstret med en tryckning).

 • Vippa fönsterknappen bakåt för att styra fönstrets stängningsposition. Om du snabbt vippar knappen bakåt till ändläget och släpper den stängs fönstret helt (upphissning av fönstret med en tryckning).

Dessutom kan du trycka på Dörr- och fönsterlås > Fönster i Inställningar på mittskärmen och välja Stäng, på glänt och Ventilation för att kontrollera alla bilens fönster.
 • Stäng: När den här funktionen är påslagen stängs alla fönster.

 • Öppna: När den här funktionen är påslagen öppnas alla fönster.

 • På glänt: När den här funktionen är påslagen öppnas alla fönster cirka 25 mm.

 • Favorit: Tryck + håll in för att komma ihåg de aktuella positionerna för alla fönster, och när den slås på flyttas fönstren till positionerna som är sparade i minnet.

När fordonet ställs i parkeringsläge och ingen sitter på förarsätet kan du styra fönstren med smartnyckeln. När dörrarna, huven och bakluckan alla är stängda håller du in upplåsningsknappen på smartnyckeln för att sänka alla fönster. Därefter håller du in låsknappen för att hissa upp alla fönster. Under upp- eller nedhissning av fönstren kan du släppa upplåsnings- eller låsknappen för att stoppa fönstren i det aktuella läget.

Fordonets fyra fönster har alla klämskydd. När ett främmande föremål blockerar fönstrets rörelse avbryts stängningsrörelsen och fönstrets sänks ned igen en viss sträcka.

Området som omfattas av klämskyddet visas på bilden nedan.

När följande situationer uppstår avaktiveras klämskyddet för motsvarande fönster tillfälligt och funktionen för upphissning av fönstret med en tryckning avaktiveras också (de här två funktionerna återställs automatiskt efter 10 sekunder):
 1. När fönstret immar igen och stängningsrörelsen avbryts.

 2. När stängningsrörelsen avbryts tre gånger i rad inom 15 sekunder på grund av klämskyddet.

Om den automatiska höjningen/sänkningen av fönsterhissen och klämskyddsfunktionen slutar fungera (till exempel genom att starta om 12V-batteriet) kan du återinitiera det så här:
 1. Tryck motsvarande strömställare bakåt tills fönstret är helt stängt.

 2. Släpp knappen så hissas fönstret ner en liten bit. Vippa knappen bakåt igen tills rutan når toppläget.

 3. Tryck på strömställaren för att sänka fönstret tills det är helt öppet

Solskydd

Solskyddet kontrollerar solljus och -strålar effektivt genom att ändra ljustransmittansen för glastakluckan.

Solskyddet har tre lägen: skugga, klar och automatisk.

Skuggläge: Glastakluckan har den lägsta ljustransmittansen som kan förhindra bländning och ge viss värmeisolering.

Klart läge: Glastakluckan ger en klar sikt mot himlen och har maximal ljustransmission.

Automatiskt läge: Glastakluckan växlar automatiskt mellan skuggläge och klart läge utifrån ljusintensiteten och varaktigheten.

Du kan gå till sidan Inställningar genom att trycka på kontrollfältet nedtill på mittskärmen och trycka på Dörr- och fönsterlås > Fönster för att välja ett läge. Du kan också välja lägen snabbt från bakre kontrollskärmen och snabbåtkomstgränssnittet, eller be Nomi göra det.

Varning 自动模式状态下,当车外环境较亮并持续几分钟后,将自动切换为遮光模式;当车外环境较暗并持续几分钟后,将自动切换为通透模式。
 • I automatläge, när utomhusmiljön är ljus och varar ett par minuter, växlar bilen automatiskt till skuggläge; den växlar snabbt tillbaka till klart läge när utomhusmiljön har blivit mörk i några minuter.

 • Solskyddsfunktionen har en frekvent funktionsskyddsmekanism. Efter flera åtgärder i följd svarar den inte på avbländningskraven och återupptas efter 20 sekunder.

 • Drifttemperaturområdet är -15 °C~65 °C.

 • När glasets temperatur är under -15 °C, övergår solskyddet till ett termiskt skyddsläge så att det behåller sitt ursprungliga läge och kan inte justeras tillfälligt. När glasets temperatur stiger till driftområdet återtar solskyddet sin vanliga användning.

 • När glasets temperatur når 65 °C eller mer övergår solskyddet till ett termiskt skyddsläge och kan endast växlas till automatläge eller skuggläge manuellt. Om solskyddet är i transparent läge och förblir i ett ultrahögt temperaturläge under en lång period (85 °C), växlar solskyddet till automatiskt till ett skuggläge för att minska värmepåverkan och skydda bilen. När glasets temperatur återgår till driftområdet återtar solskyddet sin vanliga användning.

 • Solskyddet växlar automatiskt till skuggläge när bilen låses, och inställningarna återställs när du använder bilen igen.

Stenskottsfilm

Stenskottsfilmen sitter på båda sidor av hjulen baktill på karossen och kan effektivt skydda karosslacken från att repas av hårda föremål som stenkross under körning i hög hastighet, så lackens yta och utseende kan bevaras.

Not 切勿在不采用任何额外保护的情况下部分或全部去除该薄膜,防止破坏车身油漆。

Dra aldrig bort den skyddande filmen helt eller delvis utan att lägga till extra skydd, annars kan lacken ta skada.

Laddningsinstruktioner

För att hålla fordonet i gott skick bör du genast ladda fordonet när batterinivån är låg.

Varning 车辆在驻车状态时才可进行充电,车辆处于驾驶状态(将挡位置于R挡或D挡时)及软件升级状态时不可进行充电。

Fordonet kan bara laddas i PARK. Det kan inte laddas i DRIVE eller REVERSE eller under programvaruuppdatering.

Laddningsporten sitter på fordonets vänstra sida. Fordonet kan laddas med likström (DC) eller växelström (AC).

Varning 为避免出现意外,请不要在有易燃气体或液体的地方进行充电作业,请到通风处进行充电。 因高压危险,充电作业时请与充电桩保持一定距离。
 • För att undvika olyckor ska du inte ladda fordonet i närheten av lättantändliga gaser eller vätskor och se till att ladda fordonet i ett ventilerat område.

 • Under laddning ska du hålla dig på säkert avstånd från laddaren för att undvika risker på grund av högspänningen. Rör inte vid laddningskontaktens metallstift eller laddningsporten. Det kan leda till skador.

 • Minderåriga får absolut inte använda laddningsutrustningen eller gå nära den under laddning.

 • Laddningsutrustning som uppvisar tecken på skador, rost, fukt eller främmande ämnen ska inte användas till att ladda fordonet.

 • Ej auktoriserad modifiering eller nedmontering av laddningskontakten eller -utrustningen är förbjuden.

 • Använd laddningsutrustning som följer lokala standarder när du laddar fordonet. Om du inte gör det kan det leda till laddningsfel eller orsaka skador på fordonet, laddningsutrustningen och personskador.

 • Ladda inte fordonet i kraftigt regn eller extrema väderförhållanden. Om du gör det kan det leda till ett laddningsfel eller orsaka skador på fordonet och laddningsutrustningen.

 • Innan du börjar ladda ska du kontrollera laddningskontakten och fordonets laddningsport för deformeringar, brännmärken eller erosion. Om du hittar något som inte är normalt ska du inte ladda fordonet. Om du ändå gör det kan det leda till skador på fordonet, laddningsutrustningen och personskador. Kontakta NIO vid behov.

 • Innan du börjar ladda ska du kontrollera att laddningskontakten och fordonets laddningsport är fria från smuts och främmande föremål. Kontakten ska hållas ren. Om detta inte sker kan det leda till laddningsfel och skador på fordonets laddningsport.

 • Om det blir fel på laddningsutrustningen ska du kontakta tillverkaren. Försök inte laga den själv.

 • Om det har regnat ska du kontrollera att det inte finns vatten i laddningsporten innan du laddar fordonet. Ladda inte fordonet när det finns tydliga indikationer på att det finns vatten i laddningsporten. Om du gör det kan det leda till laddningsfel eller orsaka skador på fordonet och laddningsutrustningen.

 • Använd inte högtryckstvätt för att rengöra laddningsporten under laddning. Om du gör det kan det leda till laddningsfel eller orsaka skador på fordonet och laddningsutrustningen.

 • Under laddning ska personer som är beroende av pacemakers hålla sig borta från fordonet för att undvika elektromagnetiska störningar mellan pacemaker och laddningsutrustning. .

 • Om fordonet har en konstig doft eller avger rök under laddningen ska du avsluta laddningen och kontakta NIO omedelbart.

 • Avlägsna inte laddningskontakten förrän laddningen är slutförd. Om du gör det kan det orsaka en ljusbåge.

Varning 环境温度过高或过低时都将影响充电时间,车辆长时间处于低温下将影响电池容量。

Om den omgivande temperaturen är för hög eller för låg påverkas laddningstiden. Om fordonet står i en miljö med låg temperatur under en lång tidsperiod kommer batteriets kapacitet att påverkas.

Laddning

Du kan ladda fordonet med en hemladdare eller en offentlig laddare.

Laddningsprocess

 1. Lägg i parkeringsläge, tryck på laddningsportens lock eller svep åt höger på mittskärmen för att gå till Snabbåtkomst och tryck på Laddningsport så att laddningsportens lock öppnas automatiskt. Laddningsportens indikator lyser vitt.

  Varning 充电口饰板旋转运动过程中请勿用力拨动,以免损坏充电口饰板。打开充电口盖时请确保已关闭车辆高压电源。

  Justera inte laddningsportens lock med våld när den är aktiv eller öppen. Det kan skada locket.

 2. Kontrollera om laddningsutrustningen och kontakten är i gott skick och koppla in laddningskontakten i laddningsporten på fordonet. Laddningsporten och laddningskontakten börjar parkopplas. En blå laddningsportindikator tänds för att indikera att laddningsporten fungerar korrekt. Om laddningsporten och laddningskontakten inte parkopplas eller om parkopplingstiden går ut blinkar indikatorn för laddningsporten blått och slocknar sedan. I det här fallet kopplar du in laddaren igen.

 3. Slå på laddningsutrustningen för att börja ladda. Du kan kontrollera den aktuella laddningsstatusen genom att trycka på Batteri på sidan Inställningar på mittskärmen eller använda mobilappen. En blå laddningsportindikator tänds för att indikera det aktuella laddningsförloppet.

 4. Om du behöver sluta ladda manuellt måste du låsa upp fordonet och avbryta laddningen genom att trycka på Batteri på sidan Inställningar på mittskärmen. Sedan tar du bort laddningskontakten efter att laddningsportens indikator börjar lysa grönt.

  När laddningen slutförts måste du trycka på upplåsningsknappen på laddningskontakten innan du drar ur laddningskontakten.

  Varning 进行直流快充过程中,可先将车辆解锁,再长按充电口关闭按钮,即可手动停止充电。
  • Vid DC-snabbladdning kan du låsa upp bilen först och sedan trycka och hålla in stängningsknappen vid laddningsporten för att stoppa laddningen manuellt.

  • Rikta laddnigsuttaget med ytan när laddaren sätts dit och tas bort. Om laddaren har fastnat, lyft den försiktigt. Skaka inte laddaren onödigt hårt när den sätts in eller tas bort, för att förhindra att laddaren eller laddningsuttaget skadas.

 5. Om laddningsportindikatorn blinkar rött under laddningsprocessen, prova med en annan laddare. Om det fortsätter att blinka rött, sluta ladda omedelbart och kontakta NIO:s servicecenter.

 6. När du har tagit bort laddningskontakten, tryck ner laddningsportens lock, tryck på stängningsknappen intill laddningsporten eller tryck på Laddningsport på mittskärmen för att stänga laddningsportens lock automatiskt.

  Not 使用蔚来家充桩充电时,充电口饰板将在充电枪从桩上拔下时自动打开,在充电枪从车辆拔下后自动关闭。如充电口饰板自动旋转关闭过程中卡滞在充电枪上,可长按5秒钟充电口关闭按钮,此时充电口饰板将自动打开。

  När du laddar bilen med NIO Power Home öppnas laddningsportens kåpa automatiskt om du tar bort laddaren från laddstolpen, och stängs automatiskt om du tar bort laddaren från bilen. Om laddningsportens kåpa har fastnat på laddaren medan den vrids för att stänga automatiskt, tryck och håll in stängningsknappen i 5 sekunder så öppnas laddningsportens kåpa automatiskt.

När du inte kan ta bort kontakten

Om du inte kan ta bort laddningskontakten efter att fordonet har låsts upp, prova följande steg:

 1. Kontrollera att laddningskontaktens upplåsningsknapp har tryckts ut genom att trycka in kontakten stadigt, låsa och sedan låsa upp fordonet igen, hålla in laddningskontaktens upplåsningsknapp i en till två sekunder och sedan koppla ur kontakten efter att indikatorn på laddningsporten börjar lysa grönt.

 2. Öppna bakluckan, dra i nödupplåsningens kabel för laddningsportens elektroniska lås, och försök sedan att koppla ur kontakten.

 3. Om problemet kvarstår, sluta ladda omedelbart och kontakta NIO:s servicecenter.

Batterinivå och laddningsdisplay

Högspänningsbatteriets strömstatus och viss varningsinformation relaterad till batteriet kan visas på den digitala instrumentpanelen.

 1. Strömenergiskärm

  Den visar högspänningsbatteriets strömenergivärden när det levererar ström eller återvinner energi från regenerativ bromsning.

 2. Högspänningsbatteriets energistapel

  Denna energistapel indikerar den ström som tillhandahålls av högspänningsbatteriet. En grön stapel indikerar strömmen under regenerativ bromsning.

 3. Räckvidd

  Den indikerar högspänningsbatteriets kvarvarande räckvidd i det aktuella tillståndet.

  När den kvarvarande räckvidden är mindre än 60 km (värdet är konfigurerbart), blir ikonen gul, när den är mindre än 10 km blir ikonen röd.

Före laddning eller efter att du stannat bilen, kan du konfigurera de önskade inställningarna på huvudskärmen. När den fördefinierade laddningsgränsen uppnås, stoppas laddningen automatiskt och en påminnelse visas på instrumentpanelen. Detta uppfyller användarens behov i olika scenarier och erbjuder en genuint användarvänlig laddningsupplevelse. Laddningens övre gräns med denna funktion är inställd på 90 % som standard. Du kan du dock öppna sidan Inställningar i kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och trycka på Batteri för att skjuta batteriet i fordonsmodellen för att justera nivån. Justeringsområdet är 50 -100 %.

Du öppnar alternativet fordonsinformation via menyknappen på höger sida om ratten för att visa högspänningsbatteriets ström- och spänningsvärden.

De indikatorer som är relaterade till batterinivån på den digitala instrumentpanelen är följande:

Ikon som visas på instrumentpanelen

Beskrivning

Högspänningsbatteriets normalindikator

Denna indikator indikerar att högspänningsbatteriet fungerar normalt.

Högspänningsbatteriets lågt batteri, indikator

Denna indikator indikerar att högspänningsbatteriet har låg laddningsnivå. Ladda batteriet i god tid. Kontakta NIO:s servicecenter vid behov.

Högspänningsbatteri avstängning, varningslampa

Bilen strömsätts för närvarande inte av högspänningsbatteriet. Kontakta NIO:s servicecenter vid behov.

Lågspänningsbatteri laddningsfel, varningslampa

Kontakta omgående NIO:s servicecenter om denna varningslampa tänds.

Fel på högspänningsbatteri, varningslampa

Stanna bilen omgående och kontakta NIO:s servicecenter, om denna varningslampa tänds.

Högspänningsbatteri övertemperatur, varningslampa

Stanna bilen omgående och kontakta NIO:s servicecenter, om denna varningslampa tänds.

Is- och snötäckt väg, indikator

Denna indikator tänds för att indikera att den aktuella omgivningstemperaturen är för låg, vilket kan försämra högspänningsbatteriets prestanda.

Laddningskabel ansluten, indikator

Denna indikator tänds för att indikera att laddningskabeln för närvarande är ansluten.

Uppvärmning av batteri

Laddningshastigheten för högspänningsbatterier tenderar att minska vid låga temperaturer, t.ex. på vintern. När batteriuppvärmningen är aktiverad kan batteriet förvärmas innan fordonet anländer till laddningspunkten (laddare ) för att förbättra laddningseffektiviteten.

Uppvärmning av batteri inför färd

Uppvärmning av batteri inför färd är aktiverad som standard. Du stänger av denna funktion genom att öppna Inställningar nedtill på mittskärmen och välja Batteri. När denna funktion är på förvärmer fordonet automatiskt högspänningsbatteriet för ökad laddningseffektivitet när det finns tillräckligt med ström för att ta sig till stationen, om en laddningsstation är inställd som destination eller som en ruttpunkt för navigering. Uppvärmning av batteri inför färd kan endast användas för att förvärma batteriet och orsakar inget slöseri med energi.

I navigeringsläge aktiveras funktionen uppvärmning av batteri inför färd automatiskt när följande förhållanden uppfylls. Den aktuella förkonditioneringsstatusen visas i statusfältet överst i mittskärmen.

 • En laddningsstation eller en ruttpunkt är en laddningsstation eller ett serviceområde med en laddningsstation .

 • Föraren sitter i sätet.

 • Den aktuella återstående räckvidden är större än 120 km.

 • Fordonet är inte i ECO+-läge.

Du kan stänga av uppvärmning av batteri inför färd manuellt, genom att välja "Av" (slås på som standard nästa gång) eller "Håll avstängd".

Förkonditioneringsprocessen avslutas automatiskt när något av följande förhållanden har uppfyllts (funktionen förblir på):

 • Laddningskontakten är ansluten.

 • Navigeringen är avstängd eller så har navigeringen till laddningsstationen stoppats.

 • Strömmen räcker inte för att klara de återstående 20 km till destinationen med förkonditioneringen påslagen.

 • Fordonet övergår till ECO+-läget.

Manuell batteriuppvärmning

Manuell batteriuppvärmning är avstängd som standard. Det rekommenderas att du slår på denna funktion vid låga temperaturer på gränssnittet Batteri på mittskärmen om du känner till rutten till laddningspunkten och kan köra dit utan navigering. Detta låter högspänningsbatteriet förvärmas för ökad laddningseffektivitet. När du startar den manuella uppvärmningen är det nödvändigt att säkerställa att omgivningstemperaturen är under 20 °C och att fordonets återstående räckvidd är mer än 10 kilometer.

Du kan aktivera eller avaktivera den manuella batteriuppvärmningen på mittskärmen . Den aktuella förkonditioneringsstatusen visas i statusfältet överst på mittskärmen.

Förkonditioneringsprocessen avslutas automatiskt när något av följande förhållanden har uppfyllts (funktionen är nu avstängd):

 • Laddningskontakten är ansluten.

 • Uppvärmning av batteri inför färd är aktiverad.

 • Batteriet har värmts upp till den inställda temperaturen och upprätthålls i en timme.

 • Fordonet övergår till ECO+-läget.

Varning 低温充电预热功能激活后,手动充电预热功能不可用。
 • Aktivering av batteriets förkonditioneringsfunktion ökar strömförbrukningen i viss mån. Planera din resa på ett rimligt sätt eller använd denna funktion korrekt.

 • När uppvärmning av batteri inför färd har aktiverats är den manuella förkonditioneringsfunktionen inte tillgänglig.

 • Den manuella förkonditioneringsfunktionen kan inte på egen hand fastställa inverkan av förkonditioneringen på räckvidden till målet. Var uppmärksam på om den aktuella räckvidden når målet innan du aktiverar den här funktionen.

Smart Laddning

Smart laddning kan minska kostnaderna för hemmaladdning för de användare som har dynamiska elavtal, genom att automatiskt ladda fordonet när elpriset är som lägst.

Det finns två typer av smart laddning:

 • NIO smart laddning: fungerar med varje elleverantör.

 • Tibbers smarta laddning: fungerar endast med Tibber, användaren behöver teckna elavtal med dem.

Eftersom NIO:s och Tibbers smarta laddning kan påverka varandra, ska användaren endast ha en smart laddning aktiverad per plats.

NIO smart laddning

Funktionen kan aktiveras i fordonsinställningar och memoreras på denna plats.

Så här fungerar det:
 1. Användaren ansluter fordonet till en AC-laddare, oftast hemma.

 2. Användaren aktiverar funktionen via fordonsinställningar ( Fordonsinställningar > Batteri) .

 3. Användaren väljer laddningsstrategi:

  • Dynamisk prisoptimering väljer de billigaste timmarna för att ladda erforderlig mängd energi fram till sluttiden som ställts in av användaren.

  • Föredragna laddningstider fördröjer laddningen till användarens konfigurerade tid.

 4. Användaren ställer in tiden när laddningen ska göras dagligen (t.ex 07.30). NIO skapar en laddningsplan baserat på inställningarna och användarinformationen. Fordonet startar och slutar automatiskt enligt den plan du har skapat

  • Dynamisk prisoptimering startar och slutar laddningen för att välja de billigaste timmarna fram till sluttiden som ställts in av användaren.

  • Föredragna laddningstider fördröjer laddningen till användarens konfigurerade tid.

  Om laddningen blir orange betyder det att den smarta laddningsförberedelsen har genomförts och fordonet är redo för laddning. Om lampan blir vit har laddningen slutförts.

 5. Fordonet kommer att laddas nästa dag vid den inställda tidpunkten.

 6. All smart laddning sparas specifikt för varje plats. Om användaren kommer tillbaka till platsen aktiveras alla inställningar automatiskt.

 7. Du kan ställa in upp till 10 platser för smart laddning. Alla oönskade platser kan tas bort från navigationskartan - sidan Hantering av favoriter. Den här funktionen aktiveras endast för AC-laddning.

Smart laddning med Tibber

Användare behöver teckna ett elavtal med Tibber och ha en smart mätare hemma. Aktivering är möjligt med varje AC-laddstation/hemmaladdningskabel.

Så här fungerar det:

 1. Användaren abonnerar på Tibber.

 2. Användaren är med i Tibber, öppna Tibber-appen.

 3. Aktivera Power-Up "NIO".

 4. Logga in en gång med dina NIO-uppgifter.

 5. Ställ in avgångstiderna per veckodag.

 6. Fordonsladdnnig vid Tibber Home-plats styrs av Tibber från och med nu.

 7. Användare kan alltid styra laddningen i Tibber-appen. Om du inte vill att Tibber ska styra fordonet helt, går du till Power-up-avsnittet i Tibber-appen och kopplar från NIO Power-up. Eller kontakta Tibber support.

Vid problem (appen fungerar inte, laddningen fungerar inte etc.) eller allmänna frågor (hur tecknar jag avtal, när aktiveras mitt konto etc.), kan du skicka dem till lokala Tibber.com, som skickar dem vidare till den lokala webbsidan.

Hel- och halvljus

Om du vill justera manuellt använder du strålkastarspaken på vänster sida om ratten.

 • Om du vill aktivera automatiskt helljus (AHB) trycker du strålkastarspaken framåt. Då visar instrumentpanelen ikonen för automatiskt helljus (AHB) ; tryck på spaken framåt igen så aktiveras helljusstrålkastarna och visar ikonen på instrumentpanelen.

 • Om funktionen för automatiskt helljus är avstängd, växlas endast mellan hel- och halvljus om du för spaken framåt.

Om du vill stänga av strålkastarna och det automatiska helljuset, för du strålkastarspaken bakåt och släpper den.

Not 只有在打开自动大灯或大灯开启时才能使用。

Automatiskt helljus är bara tillgängligt när strålkastarna är inställda på Autoläge eller när funktionen är på.

När spaken förs bakåt och släpps, blinkar strålkastarna en gång.

Varning 车辆大灯和尾灯在低温或高湿环境下可能会产生雾气、结霜等现象,属于正常物理现象。在常温状态下车辆放置一段时间后行驶,雾气或结霜将会消散。

Strålkastarna och bakljusen kan skapa dimma, frost etc vid låga temperaturer eller miljöer med hög fuktighet, vilket är normala fysiska fenomen. När bilen har parkerats i rumstemperatur under en tid, försvinner dimman eller frosten.

Blinkers

 • Svänga vänster: för strålkastarspaken nedåt

 • Svänga höger: för strålkastarspaken uppåt

Blinkerslamporna slutar blinka när ratten återgår till ursprungsläget eller när du för tillbaka spaken till mitten.

När blinkerslamporna tänds, tänds motsvarande indikatorlampa på den digitala instrumentpanelen också följt av ett tickande ljud.

Dimljus

Gå till inställningssidan i kontrollfältet nedtill på mittdisplayen och tryck på Belysning > Ytterbelysning. Tryck på främre dimljusen och dimbakljusen för att slå på/av främre dimljusen/dimbakljusen.

Eller svep åt höger från vänster på mittskärmen för att ange snabbåtkomstgränssnittet, och tryck på Främre dimljus och Dimbakljus för att slå på/av dimljusen fram/bak.

Positionsljus

När positionsljuset är aktiverat är främre och bakre positionsljusen påslagna.

Så här aktiverar du:

 • Metod 1: Lås fordonet efter att du har slagit på varningsblinkers och låt fordonets varningsblinkers vara på

 • Metod 2: Gå till Inställningar längst ned på huvudskärmen och klicka på Körning/parkering > Campingläge för att slå på eller stänga av campingläge. Sidans avstängningstid är inställd på 10 s. Tryck sedan på Belysning >Ytterbelysning > Positionsljus för att ställa in ljusen som positionsljus . Stäng av luftkonditioneringen, musik och annan utrustning i fordonet; lås fordonet när sidan är avstängd för att hålla yttre främre och bakre positionsljus på.

Not 示宽灯开启后对里程有较大损耗,请合理使用。

Aktiveringen av positionsljusen har en avsevärd påverkan på räckvidden. Använd positionsljusen på ett rimligt sätt.

Välkomstljus

När du eller en auktoriserad användare bär en giltig smartnyckel eller mobiltelefon med funktionen Upplåsning/låsning via Bluetooth aktiverad och närmar sig bilen med ett maximalt avstånd på ca. 10 meter, tänds halvljuset och positionsljusen automatiskt för att hälsa dig välkommen. Nu tilldelar bilen din kontoinformation och hämtar automatiskt dina personliga inställningar för att utföra motsvarande inställningar i förväg, innan du låser upp och öppnar dörrarna, t.ex. sätesinställningar, luftkonditioneringens inställningar, mediainställningar och kupébelysningens inställningar.

Belysning på utvändigt dörrhandtag

Båda dörrhandtag är utrustade med komfortbelysning. De utvändiga dörrhandtagen fälls automatiskt ut när hela bilen låses upp, och dörrhandtagens komfortbelysning tänds för att lysa upp området runt dörrarna åt dig. De utvändiga dörrhandtagens komfortbelysning stängs av när de utvändiga dörrhandtagen fälls in.

Invändiga läslampor

Automatisk kontroll av läslampor

När du låser upp fordonet eller öppnar någon dörr (eller bakluckan) slås läslamporna på automatiskt för att lysa upp kupén. Läslamporna stängs av automatiskt om något av följande villkor uppfylls. Om så är fallet kan du stänga av läslamporna genom att trycka på strömbrytaren i takpanelen:

 • Fordonet körs

 • Fordonet har låsts från utsidan

 • En dörr har varit öppen längre än 10 minuter

 • Alla dörrar stängda i över 15 sekunder

Öppna Inställningar längst ner på mittskärmen och tryck på Belysning > Innerbelysning > Automatiska läslampor för att automatiskt slå på/stänga av läslamporna.

Manuell kontroll av läslampor

Du kan slå på läslamporna manuellt för att tända i kupén när du flyttar saker, tittar på en karta eller läser dokument. Tryckknappar som styr läslamporna sitter framtill i takpanelen. Tryck du på motsvarande knapp för att slå på/stänga av en läslampa separat. Det finns också en huvudströmbrytare på mittskärmen för att kontrollera läslamporna. Öppna Inställningar längst ner på mittskärmen och tryck på Belysning > Interiörbelysning > Läslampor för att slå på/stänga av läslamporna samtidigt.

När fordonet låsts från utsidan (med en smartnyckel eller NIO-appen) stängs alla läslampor av.

Not 若前排阅读灯通过顶棚处单独的开关打开,则不能通过阅读灯总开关来控制前排阅读灯的打开或关闭,只能由单独开关控制;若前排阅读灯关闭,则可通过阅读灯总开关来控制前排和后排阅读灯同时打开或关闭。
 • Om de främre läslamporna slås på med en separat brytare i innertaket, kan de inte slås på eller av med läslampornas huvudbrytare och kan endast kontrolleras med den separata brytaren. Om de främre läslamporna slås av kan de främre och bakre läslamporna slås på eller av samtidigt med läslampornas huvudbrytare.

 • När bilen inte har låsts utifrån och om de främre läslamporna har slagits på manuellt med tryckknappen i innertaket, slås de inte av automatiskt och måste slås av manuellt.

Markbelysning

Det finns markbelysning under var och en av de fyra dörrarna för att underlätta in- och urstigning i mörkret. Det finns även två marklampor på bakluckan så att du kan se underlaget tydligt (t.ex. gropar med lera, vattenpölar osv.) när du ska lägga in saker i fordonet.

När du öppnar någon av dörrarna eller bakluckan tänds motsvarande marklampa. Markbelysningen släcks 10 minuter efter att dörren öppnats eller när dörren stängs.

Smart omgivningsbelysning

Fordonet är utrustat med justerbar smart omgivningsbelysning på dörrpanelerna, i förvaringsutrymmena och på golvet. Du kan välja din favoriteffekt hos omgivningsbelysningen för att skapa en behaglig körupplevelse.

När du har satt dig kan du slå på omgivningsbelysningen på mittskärmen. Då slås standardeffekten för omgivningsbelysningen på för det aktuella körläget; gå till sidan Inställningar nedtill på mittskärmen och tryck på Belysning > Omgivningsbelysning för att välja färg och ljusstyrka hos omgivningsbelysningen på olika platser (huvudfärger, ytterligare färger och golv). Den här inställningen sparas i dina personliga inställningar. Du kan även ställa in olika lägen för omgivningsbelysningen som Andetag och Rytmisk. Den här inställningen sparas på huvudskärmen.

Den invändiga omgivningsbelysningen är också kopplad till varning för öppen sidodörr (DOW). När någon dörr håller på att öppnas börjar omgivningsbelysningen på motsvarande sida lysa rött.

Belysning för makeup-spegel

Det finns två solskydd i fordonets tak, där det finns en makeup-spegel som ger ljus när den öppnas.

Följ mig hem

Bilen är utrustad med funktionen Följ mig hem. När du låser upp bilen och är redo att lämna den när det är mörkt, tänds halvljuset och positionsljusen och lyser upp vägen åt dig.

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen och tryck på Belysning > Utvändig belysning > Följ mig hem för att ställa in hur länge strålkastarna förblir på efter att bilen låsts.

Minimalt ljus

När bilen är parkerad, går du till Inställningar längst ned på huvudskärmen och klickar på Belysning > Invändig belysning > Minimal belysning för att aktivera funktionen. All omgivningsbelysning, läslampor och strålkastare stängs av för att uppnå "Minimal belysning med ett klick".

Om minimal belysning stängs av manuellt, återaktiveras den föregående ljuskonfigurationen.

Om du justerar den utvändiga belysningen, omgivningsbelysningen eller läslamporna manuellt medan minimal belysning är aktiv, inaktiveras den minimala belysningen automatiskt.

Full ljusstyrka

För att aktivera funktionen, navigerar du till sidan Inställningar via kontrollfältet nedtill på huvudskärmen och trycker på Belysning > Invändig belysning > Full ljusstyrka. För att hjälpa dig hitta föremål i bilen, tänds all omgivningsbelysning och läslamporna till maximal ljusstyrka.

Om full ljusstyrka stängs av manuellt, återaktiveras den föregående ljuskonfigurationen.

Om du justerar den utvändiga belysningen, omgivningsbelysningen eller läslamporna manuellt medan full ljusstyrka är aktiv, inaktiveras full ljusstyrka automatiskt.

Mjukt sken

För att aktivera funktionen, navigerar du till sidan Inställningar via kontrollfältet nedtill på huvudskärmen och trycker på Belysning > Invändig belysning > Mjukt sken . För att erbjuda en komfortabel sovmiljö, lyser omgivningsbelysningen på bilen golv dämpat varmgult, och omgivningsbelysningen på dörrarna och förvaringsutrymmet stängs av.

Om mjukt sken stängs av manuellt, återaktiveras den föregående ljuskonfigurationen.

Om du justerar den utvändiga belysningen, omgivningsbelysningen eller läslamporna manuellt medan mjukt sken är aktiv, inaktiveras mjukt sken automatiskt.

Bagagerumsbelysning

Belysningen i bagageutrymmet slås på automatiskt när bakluckan öppnas.

Bagagerumsbelysningen stängs av automatiskt när bakluckan stängs eller efter att ha varit på i 10 minuter.

Länka nyckelbricka till konto

När fordonet är aktiverat och verifierat för första gången länkas ägarens konto till nyckelbrickan som standard. När fordonet låses upp med en av nyckelbrickorna loggas fordonet automatiskt in på ägarens konto.

Ägaren kan även länka ett auktoriserat användarkonto till en smart nyckelbricka genom att hantera nyckelbrickan i NIO-appen. När en auktoriserad användare låser upp fordonet med en nyckelbricka loggas fordonet automatiskt in på det länkade användarkontot. Du kan visa och radera konton som är länkade till nyckelbrickorna i NIO-appen. När du har länkat eller avlänkat ett konto får fordonsägaren och kontoägaren ett meddelande och en appavisering.

Not 智能钥匙与账户绑定
 • Endast fordonets ägare kan hantera nyckelbrickorna som är länkade till ägarens konto. Andra användare måste först auktoriseras av fordonets ägare innan deras konto länkas till en nyckelbricka.

 • Om fordonets ägare avslutar auktoriseringen kommer användarkontot att avlänkas från den smarta nyckelbrickan automatiskt.

 • Gästläge gäller bara för smarta nyckelbrickor som är länkade med ägarens konto. Om du låser upp fordonet med en nyckelbricka som är länkad med ett auktoriserat användarkonto läser fordonet in den auktoriserade användarens information automatiskt.

Kontoväxling

Du eller en auktoriserad användare kan växla mellan användarkonton på mittdisplayen för att ladda motsvarande inställningar (till exempel för sätet, ratten, , osv.).

Du, en medanvändare eller en auktoriserad användare kan växla mellan användarkonton på mittdisplayen för att ladda motsvarande inställningar på något av följande två sätt:
 1. När fordonet är anslutet till nätverket, eller om det för närvarande inte finns något tillgängligt nätverk men du har loggat in tidigare, ska du klicka på profilbilden på mittdisplayen eller på Konto > Växla konton i Inställningar för att visa en lista över alla giltiga konton (inklusive ägarens konto, medanvändarkonton och auktoriserade användarkonton). Klicka på motsvarande profilbild eller användarnamn för att växla till kontot och logga in med detta konto efter verifiering (genom att skanna QR-koden med NIO-appen eller ange verifieringskoden som du fått på din telefon). Du kan även aktivera Inloggning utan lösenord i Konton > Ansiktsigenkänning och lösenord för enkel inloggning och kontoväxling.

 2. Om du vill kunna växla konton automatiskt genom ansiktsigenkänning ska du klicka på din profilbild på mittdisplayen eller på Inställningar > Konto > Ansiktsigenkänning och lösenord och ange ansiktsigenkänningsdata för att aktivera denna funktion. När du låser upp fordonet och sätter dig på förarsätet ska du titta rakt fram så känner fordonet automatiskt igen motsvarande kontoinformation och laddar motsvarande anpassade inställningar. Om den igenkända användarens ansikte inte matchar det aktuella kontot men matchar ett annat giltigt konto (detta kan till exempel hända om du har lånat ut nyckelbrickan till en familjemedlem), så kommer fordonet att växla till kontot som matchar den aktuella användaren automatiskt.

Varning 只有在非驾驶状态可以进行切换账户的操作
 • Du kan bara växla konton när fordonet inte körs.

 • I Gästläget sparar inte fordonet några anpassade inställningar (såsom förarsätets position).

Auktoriserad upplåsning

Om du vill låna ut bilen till andra personer, kan du auktorisera användare som registrerat sig på NIO-appen för att använda bilen. En auktoriserad användare kan komma åt auktoriserade funktioner genom att använda sin NFC-nyckel eller verifierade NIO-app.

Auktorisering av ägare

Tryck på Profilbild > Kontoinställningar eller på sidan inställningar i NIO-appen eller i huvudskärmens övre vänstra hörn, och ange sedan bilens gestlösenord för att gå till administrationssidan för auktorisering.

Du kan auktorisera en användare och ställa in dennes behörigheter genom att skriva in hans/hennes NIO-appanvändarnamn. Du kan auktorisera upp till nio användare. Efter att du ställt in användarens behörighet, kan du trycka på den auktoriserade användarens profilbild eller användarnamn för att se användarens detaljerade information och tillåtna funktioner (t.ex. media, video och säkerhetsbox). Om den aktuella auktoriseringen är aktiv, kan du även redigera den behöriga åtkomstens omfattning eller avsluta användarens auktorisering. En auktoriserad användare kan endast komma åt godkända funktioner och kan inte hantera auktorisering eller ställa in gästläge.

Efter att bilen låsts, loggar bilen automatiskt in på ägarens konto, om du låser upp bilen med din smartnyckel.

Not 出于安全考虑,当被授权人正在行驶中, 停止授权需等被授权人停车并锁车后解除授权才可正式生效。

Om du upphäver auktoriseringen när en auktoriserad användare kör fordonet kommer detta av säkerhetsskäl inte att träda i kraft förrän den auktoriserad användaren stannar och låser fordonet.

Not 若添加的被授权用户为蔚来账号用户时,则添加授权过程完成后授权即时生效;若添加的被授权用户为非蔚来账号用户时,需等此用户注册好蔚来账号后授权方可生效。

Om den auktoriserad användaren har ett NIO-konto träder auktoriseringen i kraft omedelbart efter att den har slutförts. Om den auktoriserad användaren inte har något NIO-konto träder auktoriseringen i kraft först när användaren har skapat ett NIO-konto.

Upplåsning av en auktoriserad användare

En auktoriserad användare kan låsa upp bilen med hjälp av sin NFC-nyckel eller NIO-app. Tryck på användarens profilbild på huvudskärmen för att visa en auktoriserad användares kontoinformation och tillåtna funktioner:

 • NFC-upplåsning: Öppna NFC-nyckelappen på mobiltelefonen och lägg den nära det mittre området av bilens kaross på vänster sida.

 • Fjärrupplåsning via NIO-appen: Tryck på Dörrlås på sidan Mina bilar i NIO-appen.

Gästläge

Om du vill låna ut fordonet till någon annan genom att ge dem en smart nyckelbricka ska du klicka på din profilbild på mittskärmen och välja Gästläge för att skydda din sekretess (t.ex. Navigeringshistorik, kontakter, videor, foton). Endast standardfunktioner, såsom klimatkontroll, väder och navigering (utan tillgång till Historik eller Favoriter), är tillgängliga för gäster.

Med Gästläge på visar fordonet funktionerna som är exklusiva för Gästläge när fordonets ägare låser upp och sätter sig i fordonet genom att använda den smarta nyckeln. Ange fordonets gestlösenord för att lämna Gästläge.

Varning 仅在非驾驶状态可设置访客模式若钥匙绑定车主账户而您未设置访客模式,用户使用此钥匙进入车辆后将自动登录车主账户,并以车主权限操作车辆。
 1. Du kan bara ställa in Gästläge när fordonet inte körs.

 2. Om en smart nyckelbricka är länkad till ägarens konto och ditt fordon inte är i Gästläge kommer fordonet automatiskt att logga in på ägarens konto när en användare låser upp fordonet med en smart nyckelbricka.

Serviceauktorisering

Du eller en auktoriserad användare kan skicka en servicebegäran till NIO i NIO-appen. NIO hanterar och auktoriserar servicespecialister så de kan få tillfällig åtkomst till fordonet och genomföra den begärda servicen (t.ex. Ett klick för ström). NIO hämtar in auktoriseringen efter att servicen har slutförts.

Efter att ha erhållit auktoriseringen kan servicespecialister låsa upp fordonet med en NFC-nyckel inom en specificerad tidsram och använda auktoriserade funktioner. Mittskärmen visar kontoinformationen för den auktoriserade servicespecialisten och de auktoriserade funktioner som är tillgängliga för denne. Auktoriserade servicespecialister kan inte hantera auktoriseringar, ställa in Gästläge, länka fordonet till en nyckelbricka eller växla konton.

Varning 服务结束后车门及尾门应该全部上锁,如果没有上锁则手机 APP将通知您,提醒您及时进行上锁。

När servicen har slutförts ska alla dörrar och bakluckan låsas. Om en dörr eller bakluckan inte har låsts får du ett meddelande i NIO-appen.

Minnesjustering av förarsätets position

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Justera position > Säten > Förarsäte > Positionsminne för att konfigurera dina anpassade inställningar. Beroende på de inställningar som ställts in för användarkontot, justerar bilen automatiskt förarsätet, ratten, ytterbackspeglarna och till respektive användares aktuella inställning. Efter justeringen av främre passagerarens säte framåt eller bakåt, eller dess ryggstödsposition med knapparna på den, kan du trycka på knappen Körposition/Alternativ position/Viloposition/Övrig position på förarsätets minnesgränssnitt på huvudskärmen för att konfigurera anpassade positioner för olika förhållanden, och spara de ändrade inställningarna i respektive användarkonto.

Efter att du satt dig i förarsätet (förardörren måste vara stängd), trycker du på knappen för motsvarande position på förarens minnesgränssnitt. Bilen justerar automatiskt sätet till de senaste anpassade inställningarna i denna position som sparats av användaren.

Om du ändrar inställningarna igen medan bilen används (t.ex. förarsätets position), trycker du på knappen Spara för motsvarande position på förarens minnesgränssnitt, så sparas de uppdaterade inställningarna i motsvarande position under användarens personliga konto och ersätter de ursprungliga inställningarna.

Varning 车辆行驶中禁止调节座椅位置,防止发生意外事故。

Justera inte sätespositionen under körning, för att förhindra olyckor.

Varning 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Innan du initierar förarsätets minne ska du se till att fordonet är i PARK i en säker miljö, att sätet och ratten inte hindras av något och att baksätena är tomma. Sänk sätets höjd och justera nackstödet till dess lägsta position för undvika skador på innertaket.

 • Håll inte på med knapparna i minnesgränssnittet på mittskärmen för att justera förarsätet, ratten eller sidospeglarna medan du kör utan tänk på säkerheten i första hand.

Minnesjustering av främre passagerarsätets position

Sätt bilen i P-läge innan du använder främre passagerarsätets minnesfunktion. Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, tryck på Justera position > Säten > Främre passagerarsätet > Positionsminne, och konfigurera dina anpassade inställningar på sidan (standardposition kan inte ändras). Efter justeringen av främre passagerarsätets position med knapparna på den, kan du trycka på knappen Normal position/Alternativ position/Viloposition/Övrig position på främre passagerarsätets minnesgränssnitt på huvudskärmen för att konfigurera anpassade positioner för olika förhållanden, och spara de ändrade inställningarna i respektive användarkonto.

Efter att du satt dig i främre passagerarsätet, trycker du på knappen för motsvarande position på främre passagerarsätets minnesgränssnitt, så justerar bilen automatiskt sätet till de senaste anpassade inställningarna i denna position som sparats av användaren.

Om användaren ändrar det främre passagerarsätets position igen medan bilen används, trycker du på knappen Spara för motsvarande position på främre passagerarsätets minnesgränssnitt, så sparas de uppdaterade inställningarna i motsvarande position under användarens personliga konto och ersätter de ursprungliga inställningarna.

Varning 进行副驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。

Innan du initierar förarsätets minne ska du se till att fordonet är i PARK i en säker miljö, att sätet inte hindras av något, att fotstödet är infällt och att baksätet är tomt. Sänk sätets höjd och justera nackstödet till dess lägsta position för undvika skador på innertaket.

Minnesjustering av rattens position

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Justera position > Ratt > Positionsminne för att konfigurera dina anpassade inställningar. Efter justeringen av rattens position med knapparna på den, kan du trycka på knappen Körposition/Alternativ position/Viloposition/Övrig position på förarsätets minnesgränssnitt på huvudskärmen för att konfigurera anpassade positioner för olika förhållanden, och spara de ändrade inställningarna i respektive användarkonto.

Efter att du satt dig i förarsätet (förardörren måste vara stängd), trycker du på knappen för motsvarande position på förarens minnesgränssnitt, så justeras ratten automatiskt till de senaste anpassade inställningarna i denna position som sparats av användaren.

Om du ändrar inställningarna igen medan bilen används (t.ex. rattens position), trycker du på knappen Spara för motsvarande position på förarens minnesgränssnitt, så sparas de uppdaterade inställningarna i motsvarande position under användarens personliga konto och ersätter de ursprungliga inställningarna.

Varning 方向盘位置调节不当或坐姿不当会带来人身伤害,建议方向盘与胸部之间距离不小于25厘米。
 • Justera inte rattens position under körning, för att förhindra olyckor.

 • Felaktig justering av rattens position eller en felaktig sätesposition kan orsaka skada. Det rekommenderas att avståndet mellan ratten och bröstkorgen är minst 25 centimeter.

Varning 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Innan du initierar förarsätets minne ska du se till att fordonet är i PARK i en säker miljö, att sätet och ratten inte hindras av något och att baksätena är tomma. Sänk sätets höjd och justera nackstödet till dess lägsta position för undvika skador på innertaket.

 • Håll inte på med knapparna i minnesgränssnittet på mittskärmen för att justera förarsätet, ratten eller sidospeglarna medan du kör utan tänk på säkerheten i första hand.

Minnesjustering av ytterbackspeglarnas position

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Justera position > Backspegel > Positionsminne för att konfigurera dina anpassade inställningar. Efter justeringen av ytterbackspeglarnas position, kan du trycka på knappen Körposition/Alternativ position/Övrig position på förarsätets minnesgränssnitt på huvudskärmen för att konfigurera anpassade positioner för olika förhållanden, och spara de ändrade inställningarna i respektive användarkonto.

Efter att du satt dig i förarsätet (förardörren måste vara stängd), trycker du på knappen för motsvarande position på förarens minnesgränssnitt, så justeras ytterbackspeglarna automatiskt till de senaste anpassade inställningarna i denna position som sparats av användaren.

Om du ändrar inställningarna igen medan bilen används (t.ex. ytterbackspeglarnas position), trycker du på knappen Spara för motsvarande position på förarens minnesgränssnitt, så sparas de uppdaterade inställningarna i motsvarande position under användarens personliga konto och ersätter de ursprungliga inställningarna.

Varning 车辆行驶中禁止调节外后视镜,防止发生意外事故

Justera inte ytterbackspeglarna under körning, för att förhindra olyckor.

Varning 进行主驾驶座椅记忆初始化设置前,请确保车辆周围环境安全并处于 P 挡,且座椅和方向盘附近无异物,后排无乘客,请将座椅高度降低,头枕降至最低以防触碰顶棚。
 • Innan du initierar förarsätets minne ska du se till att fordonet är i PARK i en säker miljö, att sätet och ratten inte hindras av något och att baksätena är tomma. Sänk sätets höjd och justera nackstödet till dess lägsta position för undvika skador på innertaket.

 • Håll inte på med knapparna i minnesgränssnittet på mittskärmen för att justera förarsätet, ratten eller sidospeglarna medan du kör utan tänk på säkerheten i första hand.

När du backar med bilen, kan ytterbackspeglarna automatiskt luta nedåt så att du tydligt kan se marken. För att aktivera denna funktion, går du till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen och trycker på Positionsjustering> Backspegel > Luta automatiskt nedåt vid backning. Efter att de lutats ned kan du justera ytterbackspeglarnas position. Den nyligen justerade positionen sparas automatiskt i användarens personliga konto (måste inte ställas in på huvudskärmens minnesgränssnitt). När användaren backar med bilen nästa gång, lutas ytterbackspeglarna automatiskt ned till denna position. När du lämnar R-växeln, justeras ytterbackspeglarna till körpositionen i förarens minnesgränssnitt.

Varning 若在外后视镜自动下翻调整至保存位置的过程中,用户手动调整了外后视镜位置,则外后视镜自动调整过程中止,保存新的下翻位置到此用户账户下。

Om du justerar sidospeglarna manuellt efter att de lutats automatiskt till en sparad position kommer denna nya position att spara till motsvarande konto.

Justering av förarsätet

Justera sätespositionen med knappar

Med knapparna under sätet kan du justera positionen för förarsätet.

 1. Sittdynans längd

  Vippa knappen fram och tillbaka för att justera längden på sittdynan.

 2. Främre lutningsvinkel för sittdyna

  Tryck på den här knappen för att justera sittdynans främre lutningsvinkel.

 3. Sätets sidoposition

  Vippa den här knappen fram och tillbaka för att flytta sätet framåt eller bakåt.

  Sätets höjd

  Höj eller sänk sätet genom att vippa knappens mittdel uppåt eller nedåt.

 4. Luta ryggstödet

  Vippa den övre delen av den här knappen fram och tillbaka för att justera ryggstödets lutning.

 5. Justering av svankstödet

  Tryck + håll upp, ned, vänster eller höger knapp för att justera svankstödet.

  Anpassad komfortknapp

  Tryck på mittknappen för att slå på eller av komfortfunktionen, tryck + håll in mittknappen för att spara sätets aktuella komfortalternativ.

Varning 舒适自选键跟车记忆的功能默认为按摩或背部舒缓。
 • Standardfunktionen för den anpassade komfortknappen är massage eller avlastning för ryggen.

 • Tryck och håll in den anpassade komfortknappen för att memorera komfortfunktionen som sätet använder, inklusive typ, nivå och läge.

 • Den anpassade komfortknappen kan användas för att memorera två komfortfunktioner, men ömsesidigt uteslutande komfortfunktioner kan inte memoreras samtidigt, som värme- och ventilationsfunktioner, massage- och avlastningsfunktioner. Om det finns en värmefunktion för ratten kan den också memoreras av den anpassade komfortknappen.

 • Om en komfortfunktion körs, tryck på komfortknappen för att stänga av den.

Justera sätespositionen med knappar

Med knapparna under sätet kan du justera positionen för förarsätet.

 1. Främre lutningsvinkel för sittdyna

  Tryck på den här knappen för att justera sittdynans främre lutningsvinkel.

 2. Sätets sidoposition

  Vippa den här knappen fram och tillbaka för att flytta sätet framåt eller bakåt.

  Sätets höjd

  Höj eller sänk sätet genom att vippa knappens mittdel uppåt eller nedåt.

 3. Luta ryggstödet

  Vippa den övre delen av den här knappen fram och tillbaka för att justera ryggstödets lutning.

 4. Justering av svankstödet

  Tryck + håll upp, ned, vänster eller höger knapp för att justera svankstödet.

  Anpassad komfortknapp

  Tryck på mittknappen för att slå på eller av komfortfunktionen, tryck + håll in mittknappen för att spara sätets aktuella komfortalternativ.

Varning 舒适自选键跟车记忆的功能默认为按摩或背部舒缓。
 • Standardfunktionen för den anpassade komfortknappen är massage eller avlastning för ryggen.

 • Tryck och håll in den anpassade komfortknappen för att memorera komfortfunktionen som sätet använder, inklusive typ, nivå och läge.

 • Den anpassade komfortknappen kan användas för att memorera två komfortfunktioner, men ömsesidigt uteslutande komfortfunktioner kan inte memoreras samtidigt, som värme- och ventilationsfunktioner, massage- och avlastningsfunktioner. Om det finns en värmefunktion för ratten kan den också memoreras av den anpassade komfortknappen.

 • Om en komfortfunktion körs, tryck på komfortknappen för att stänga av den.

Varning 在进行座椅调节(前后,高度,靠背等)前,请确认座椅和周围及后排儿童、乘员、宠物等的留有相对安全空间。避免后排儿童、乘员、宠物等产生挤压、碰等风险。
 • Se till att det finns tillräckligt stort utrymme runt sätet och eventuella barn, passagerare eller husdjur i baksätet innan du gör några justeringar av sätet (d.v.s. flyttar sätet framåt eller bakåt, ändrar sätets höjd eller ryggstödet, o.s.v.). Undvik att klämma eller stöta emot barn, passagerare eller husdjur i baksätet.

 • Innan du justerar sätet (framåt och bakåt, höjd, ryggstöd, benhöjd etc.), ska du säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme i omgivningen för att undvika risk för deformation och sprickor på grund av kompression och kollision med omgivande komponenter (fotstöd, benstöd, mugghållare, armstöd etc.) under sätesjusteringen.

 • Justera förarsätets position, nackstöd etc. medan bilen är parkerad. När fordonet är i rörelse kan justeringar av sätet eller andra delar av fordonet utgöra en säkerhetsrisk.

 • Förhindra risken för klämning eller kollision under justeringar av sätet (flyttning av sätet framåt eller bakåt, ändring av sätets höjd eller ryggstödet, o.s.v.) genom att inte placera händer eller andra kroppsdelar i sätets rörelseområde.

 • Se till att sätet är låst efter justeringen av sätespositionen.

 • Se till att barn inte justerar sätena, eftersom det skulle riskera att de kläms.

 • Med enkel in- och utstigning, se till att det finns tillräckligt med säkert utrymme i både främre och bakre raderna för barn, passagerare och djur. Undvik att krossa och stöta när sätet justeras.

 • Vänta tills enkel in- och utstigning har slutförts innan bilen startas. Om någon funktion utförs nu kan det leda till förlust av kontroll över bilen och orsaka en olycka.

 • Det rekommenderas att stänga av enkel in- och utstigning om barn ofta sitter i baksätet.

 • Innan du startar bilen ska du se till att sätet är justerat till rekommenderad position (se rekommenderad sittposition och sätesposition i bruksanvisningen).

Styra sätets rörelse på mittskärmen

Du kan styra förarsätets rörelse på mittskärmen.

På kontrollgränssnittet på mittskärmen för förarsätet trycker du på kontrollpilarna "Läge", "Ryggstöd" och "Dyna" för att justera förarsätets position, lutningen hos ryggstödet och sittdynans position.

Mittskärmen har fem positioner: Köra, Vila, Urstigning, Annan position, Alternativa positioner och Lutning. Varje position måste ställas in individuellt, med undantag för Lutning.

Ställa in en minnesposition:

Öppna inställningssidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Positionsjustering > Säten > Förarsäteför att ställa in förarsätets position på den här sidan.

Du kan justera sittpositionen med sätesknapparna eller på mittskärmen för att ställa in dina personanpassade positioner i olika situationer genom att trycka på knappen Köra/Vila/Urstigning/Alternativt/ på gränssnittet, så sparas inställningarna i motsvarande användarkonto. Om du vill uppdatera en position, justera sätet och spara igen.

Korrekt sittposition för föraren

För att minimera potentiella risker och hålla dig säker bör du justera sätet så här:

 • Flytta sätet framåt och bakåt till en position där du kan trycka ner gas- och bromspedalen hela vägen bekvämt.

 • Ställ in sätets ryggstöd i en lämplig position med rak rygg där ryggen passar perfekt mot ryggstödet och du inte sitter alltför bakåtlutad.

 • Ställ in sätets höjd i en lämplig position där du bekvämt kan placera båda händerna på ratten.

 • Ställ in ratten så att det är minst 25 cm avstånd mellan bröstkorgen och ratten.

 • Placera säkerhetsbältets mittdel mellan nacken och axeln. Dra åt höftdelen av bältet ordentligt över höfterna, inte över magen.

Varning Använd inte olika typer av sätesöverdrag på sätena eller modifiera sätesklädseln själv. Vid en kollision kan sätesöverdragen eller den modifierade sätesklädseln begränsa utlösningen av sidoairbagar avsevärt. Skyddet för passagerarna reduceras avsevärt och risken för skador ökar.
 1. Använd inte olika typer av sätesöverdrag på sätena eller modifiera sätesklädseln själv. Vid en kollision kan sätesöverdragen eller den modifierade sätesklädseln begränsa utlösningen av sidoairbagar avsevärt. Skyddet för passagerarna reduceras avsevärt och risken för skador ökar.

 2. Placera inga föremål under sätena. Det kan skapa säkerhetsrisker vid sätesjustering eller vid en kollision, snabb acceleration och vid inbromsning.

 3. Häng inga föremål (som klädhängare) på sätena eller nackstöden. Då ökar risken för skada vid en kollision eller plötslig acceleration och inbromsning.

 4. Endast en person kan sitta på en sätesplats medan bilen körs. Låt inte ett spädbarn eller ett barn sitta i samma säte och med samma säkerhetsbälte som en vuxen. Låt inte ett spädbarn eller ett barn sitta i knät på en vuxen. Det kan leda till säkerhetsrisker vid en kollision, snabb acceleration och inbromsning, vilket leder till skador på passagerare, spädbarn, barn etc.

 5. Om sätets ryggstöd lutar kraftigt vid körning, kan det orsaka allvarlig skada vid en kollision. Se rekommenderade korrekta sätespositioner.

 6. Personer med begränsat smärtsinne på grund av sjukdom eller ålder ska iaktta försiktighet vid användning av den automatiska temperaturregleringen och sätesuppvärmningsfunktionen, för att förhindra potentiella lindriga brännskador som orsakas av långvarig användning.

Justering av främre passagerarsätet

Justera sätespositionen med knappar

Med knapparna under sätet kan du justera positionen för främre passagerarsätet.

 1. Sittdynans längd

  Vippa knappen fram och tillbaka för att justera längden på sittdynan.

 2. Främre lutningsvinkel för sittdyna

  Tryck på den här knappen för att justera sittdynans främre lutningsvinkel.

 3. Sätets sidoposition

  Vippa den här knappen fram och tillbaka för att flytta sätet framåt eller bakåt.

  Sätets höjd

  Höj eller sänk sätet genom att vippa knappens mittdel uppåt eller nedåt.

 4. Luta ryggstödet

  Vippa den övre delen av den här knappen fram och tillbaka för att justera ryggstödets lutning.

 5. Justering av svankstödet

  Tryck + håll upp, ned, vänster eller höger knapp för att justera svankstödet.

  Anpassad komfortknapp

  Tryck på mittknappen för att slå på eller av komfortfunktionen, tryck + håll in mittknappen för att spara sätets aktuella komfortalternativ.

Varning 舒适自选键跟车记忆的功能默认为按摩或背部舒缓。无女王副驾
 1. Standardfunktionen för den anpassade komfortknappen är massage eller avlastning för ryggen.

 2. Tryck och håll in den anpassade komfortknappen för att memorera komfortfunktionen som sätet använder, inklusive typ, nivå och läge.

 3. Den anpassade komfortknappen kan användas för att memorera två komfortfunktioner, men ömsesidigt uteslutande komfortfunktioner kan inte memoreras samtidigt, som värme- och ventilationsfunktioner, massage- och avlastningsfunktioner.

 4. Om en komfortfunktion körs, tryck på komfortknappen för att stänga av den.

Justera sätespositionen med knappar

Med knapparna under sätet kan du justera positionen för främre passagerarsätet.

 1. Främre lutningsvinkel för sittdyna

  Tryck på den här knappen för att justera sittdynans främre lutningsvinkel.

 2. Sätets sidoposition

  Vippa den här knappen fram och tillbaka för att flytta sätet framåt eller bakåt.

  Sätets höjd

  Vippa mittdelen av knappen uppåt eller nedåt för att flytta sätet uppåt eller nedåt.

 3. Luta ryggstödet

  Vippa den övre delen av den här knappen fram och tillbaka för att justera ryggstödets lutning.

 4. Justering av svankstödet

  Tryck + håll upp, ned, vänster eller höger knapp för att justera svankstödet.

  Anpassad komfortknapp

  Tryck på mittknappen för att slå på eller av komfortfunktionen, tryck + håll in mittknappen för att spara sätets aktuella komfortalternativ.

Varning 舒适自选键跟车记忆的功能默认为按摩或背部舒缓。无女王副驾
 1. Standardfunktionen för den anpassade komfortknappen är massage eller avlastning för ryggen.

 2. Tryck och håll in den anpassade komfortknappen för att memorera komfortfunktionen som sätet använder, inklusive typ, nivå och läge.

 3. Den anpassade komfortknappen kan användas för att memorera två komfortfunktioner, men ömsesidigt uteslutande komfortfunktioner kan inte memoreras samtidigt, som värme- och ventilationsfunktioner, massage- och avlastningsfunktioner.

 4. Om en komfortfunktion körs, tryck på komfortknappen för att stänga av den.

Varning 在进行座椅调节(前后,高度,靠背等)前,请确认座椅和周围及后排儿童、乘员、宠物等的留有相对安全空间。避免后排儿童、乘员、宠物等产生挤压、碰等风险。在车辆驻车状态下,进行乘客座椅位置、头枕等调节。车辆行驶过程中,进行座椅位置等相应调节,可能会引起安全风险。
 • Före sätesjustering (framåt, bakåt, höjd, ryggstöd osv.) ska du se till att det finns tillräckligt med säkert utrymme för sätet och barn, passagerare och husdjur i baksätet för att undvika klämning eller att åka in i barn, passagerare eller husdjur som är i baksätet.

 • Justera passagerarsätets position och nackstöd när bilen är i PARK. Justeringar av sätet under körning kan utgöra säkerhetsrisker.

 • Under sätesjustering (framåt, bakåt, höjd, ryggstöd osv.) ska du undvika att placera dina händer eller andra kroppsdelar på sätets rörelsevägar för att undvika att du klämmer dig eller kommer i vägen.

 • Se till att sätet är låst efter positionsjusteringen.

 • Barn ska inte justera sätet eftersom det finns risk att de fastnar.

 • När Enkel instigning är på ska du se till att det finns tillräckligt med utrymme för barn, passagerare och husdjur i fram- och baksätena för att förhindra att sätet klämmer eller åker in i dem när det flyttas.

 • Starta inte fordonet förrän funktionen Enkel instigning har avslutats säkert. Eventuella åtgärder före det kan få fordonet att tappa kontrollen och orsaka olyckor.

 • Vi rekommenderar att du stänger av Enkel instigning om det ofta är barn som ska sitta i baksätet.

Styra sätets rörelse på mittskärmen

Du kan styra sätets rörelse på mittskärmen.

På kontrollgränssnittet på mittskärmen för främre passagerarsätet trycker du på kontrollpilarna "Läge", "Ryggstöd" och "Dyna" för att justera sätets position, lutningen hos ryggstödet och sittdynans position.

På mittskärmen finns fyra positionsalternativ: standardposition, vanlig position, viloposition, och alternativ position. Standardpositionen kan inte ändras och positionerna Ofta, Vila och Alternativt måste ställas in individuellt

Ställa in en minnesposition:

Öppna inställningssidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Positionsjustering > Säten > Främre passagerarsäte för att ställa in sätets position på den här sidan.

Du kan justera sittpositionen med sätesknapparna eller på mittskärmen för att ställa in dina personanpassade positioner i olika situationer genom att trycka på knappen Vanlig/Vila/Alternativt/ på gränssnittet, så sparas inställningarna i motsvarande användarkonto. Om du vill uppdatera en position, justera sätet och spara igen.

Korrekt sittposition för den främre passageraren

För att minimera potentiella risker och hålla dig säker bör du justera sätet så här:

 • Flytta sätet framåt och bakåt till en position där du får plats med båda fötterna i fotbrunnen framför sätet.

 • Ställ in sätets ryggstöd i en lämplig position med rak rygg där ryggen passar perfekt mot ryggstödet och du inte sitter alltför bakåtlutad.

 • Placera säkerhetsbältets mittdel mellan nacken och axeln. Dra åt höftdelen av bältet ordentligt över höfterna, inte över magen.

Varning Använd inte olika typer av sätesöverdrag på sätena eller modifiera sätesklädseln själv. Vid en kollision kan sätesöverdragen eller den modifierade sätesklädseln begränsa utlösningen av sidoairbagar avsevärt. Skyddet för passagerarna reduceras avsevärt och risken för skador ökar.
 1. Använd inte olika typer av sätesöverdrag på sätena eller modifiera sätesklädseln själv. Vid en kollision kan sätesöverdragen eller den modifierade sätesklädseln begränsa utlösningen av sidoairbagar avsevärt. Skyddet för passagerarna reduceras avsevärt och risken för skador ökar.

 2. Placera inga föremål under sätena. Det kan skapa säkerhetsrisker vid sätesjustering eller vid en kollision, snabb acceleration och vid inbromsning.

 3. Häng inga föremål (som klädhängare) på sätena eller nackstöden. Då ökar risken för skada vid en kollision eller plötslig acceleration och inbromsning.

 4. Endast en person kan sitta på en sätesplats medan bilen körs. Låt inte ett spädbarn eller ett barn sitta i samma säte och med samma säkerhetsbälte som en vuxen. Låt inte ett spädbarn eller ett barn sitta i knät på en vuxen. Det kan leda till säkerhetsrisker vid en kollision, snabb acceleration och inbromsning, vilket leder till skador på passagerare, spädbarn, barn etc.

 5. Om sätets ryggstöd lutar kraftigt vid körning, kan det orsaka allvarlig skada vid en kollision. Se rekommenderade korrekta sätespositioner.

 6. Personer med begränsat smärtsinne på grund av sjukdom eller ålder ska iaktta försiktighet vid användning av den automatiska temperaturregleringen och sätesuppvärmningsfunktionen, för att förhindra potentiella lindriga brännskador som orsakas av långvarig användning.

Varning 副驾驶座椅请勿让儿童单独乘坐或怀抱儿童乘坐等以下图示行为:

Beteendet som visas på nedanstående bilder är inte tillåtet, som t.ex. att låta ett barn sitta själv eller ha ett barn i knät i frampassagerarsätet:

Justering av sätets nackstöd

Tryck på den högra knappen under nackstödet för att flytta nackstödet uppåt och nedåt. Flytta nackstödet till ett fast läge tills du hör ett klick. Det indikerar att nackstödet är fixerat i det här läget.

Varning To provide the best protection, make sure the headrest is set to an appropriate height according to the occupant's height.
 • Se till att nackstödet är inställt på en lämplig höjd, i enlighet med användarens längd, för att ge bästa skydd.

 • Använd inte nackstödet när det är in lägsta position. När du ska använda nackstödet drar du det uppåt och se till att det låses på plats.

 • Justera sätets nackstöd och se till att mitten av nackstödet och användarens ögon är på samma nivå.

 • Kör inte fordonet om nackstödet är borttaget. I händelse av kollision, plötslig acceleration eller inbromsning kan inte ett säte utan nackstöd tillhandahålla tillräckligt skydd för huvudet, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Justering av baksätet

Dra i det mekaniska handtaget på ryggstödet för att låsa upp ryggstödet och tryck sedan ryggstödet framåt för att fälla det.

Varning 当放平座椅靠背时,确保后排座椅上没有任何物品,且座椅安全带也未连接。否则,可能损坏后排座椅。
 • När ett ryggstöd fälls ned i baksätet ska du se till att det inte finns några föremål på sätet och att säkerhetsbältet inte är fastspänt. Det kan annars leda till skada på sätena i tredje sätesraden.

 • Se till att sätet är spärrat innan du startar bilen (framåt och bakåt, höjd, ryggstöd etc.). Annars finns det risk för personskada. (Om baksätena till exempel inte är helt spärrade när ryggstöden har fällts ned, kan det öka risken för personskada vid olyckor eller plötslig acceleration eller inbromsning).

 • Sitt inte på nedfällda säten (till exempel baksäten som är nedfällda) när bilen är i rörelse. Det kan innebära en risk för personskada eller dödsfall vid en kollision och plötslig acceleration eller inbromsning.

 • Vid justering av ryggstöd i baksätet ska du se till att säkerhetsbältet inte snor sig eller fastnar i ryggstödet. Det kan leda till att säkerhetsbältet skadas och därmed utgör en säkerhetsrisk.

Korrekt sittposition för passagerarna i baksätet

För att minimera potentiella risker och hålla dig säker bör du justera sätet så här:

 • Justera nackstödet så att mitten på nackstödet är i linje med dina ögon.

 • Placera fötterna i fotstegsutrymmet framför baksätena.

 • Placera mittdelen av säkerhetsbältet mellan halsen och axeln och dra åt höftdelen av säkerhetsbältet runt höften (inte magen).

 • När du kör med barn i fordonet ska du använda lämpliga barnstolar för att skydda barnen. Läs mer i kapitlet om barnstolar.

Varning Häng inga föremål (som klädhängare) på sätena eller nackstöden. Då ökar risken för skada vid en kollision eller plötslig acceleration och inbromsning.
 • Häng inga föremål (som klädhängare) på sätena eller nackstöden. Då ökar risken för skada vid en kollision eller plötslig acceleration och inbromsning.

 • Endast en person kan sitta på en sätesplats medan bilen körs. Låt inte ett spädbarn eller ett barn sitta i samma säte och med samma säkerhetsbälte som en vuxen. Låt inte ett spädbarn eller ett barn sitta i knät på en vuxen. Det kan leda till säkerhetsrisker vid en kollision, snabb acceleration och inbromsning, vilket leder till skador på passagerare, spädbarn, barn etc.

 • Personer med begränsat smärtsinne på grund av sjukdom eller ålder ska iaktta försiktighet vid användning av den automatiska temperaturregleringen och sätesuppvärmningsfunktionen, för att förhindra potentiella lindriga brännskador som orsakas av långvarig användning.

Varning Passagerare i baksätet får inte göra på följande sätt:

Passagerare i baksätet får inte göra på följande sätt:

Sätesmassage

Framsätena har en funktion för svankmassage som är avstängd som standard. Öppna komfortpanelsidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen, tryck på Säten >Massage och välj önskat massageläge (läge 1, läge 2, läge 3, läge 4, läge 5) och massageintensitet (nivå 1, nivå 2).
 • Läge 1: Mjuk

 • Läge 2: Rullning

 • Läge 3: Dynamiskt

 • Läge 4: Svankstöd

 • Läge 5: Övre delen av ryggen

 • Nivå 1: Mjuk

 • Nivå 2: Hård

Sätesmassagen stängs av automatiskt om massageläget inte har använts på 20 minuter.

Varning 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭。

Om en passagerare lämnar sätet i mer än 30 sekunder när denna funktion är i drift, stängs funktionen av.

Sätesvärme

Fram- och baksätena har en värmefunktion som är avstängd som standard. Öppna komfortpanelsidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Säte > Värme för att slå på värmefunktionen för motsvarande säte och välj nivå. Det finns tre värmenivåer som värmer upp sätet till förinställd nivå inom 10 minuter och håller den här temperaturen.

Framsätena har en värmefunktion som är avstängd som standard. Öppna komfortpanelsidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Säte > Värme för att slå på värmefunktionen för motsvarande säte och välj nivå. Det finns tre värmenivåer som värmer upp sätet till förinställd nivå inom 10 minuter och håller den här temperaturen.

Smart sätesvärme: Den här funktionen är avstängd som standard. När funktionen är på när omgivningstemperaturen är under 12° och kupétemperaturen är under 10°, slås sätesvärmen på automatiskt; ju lägre omgivningstemperatur desto längre sätesvärmestid.

Not 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位;若乘客离开后 15 分钟之内有人就座,则功能恢复至保存的挡位,若 15 分钟之内无人就座功能将保持关闭状态;因疾病或年龄等其他情况造成疼痛感知能力受限的人士,应当小心使用温度控制系统和座椅加热,避免长时间使用导致潜在的低温烫伤。
 • När denna funktion är på kommer den aktuella nivån att sparas. Funktionen stängs av när passageraren lämnar sätet i mer än 30 sekunder:

 • Om någon sätter sig inom 15 minuter efter att passageraren lämnade platsen kommer funktionen att återupptas på den tidigare sparade nivån. Om ingen har satt sig inom 15 minuter förblir funktionen avstängd.

 • Individer med nedsatt smärtperception på grund av sjukdom, ålder eller annat tillstånd ska använda temperaturkontrollsystemet och sätesuppvärmningen med försiktighet för att undvika potentiella lågtemperatursbrännskador på grund av lång användning.

Sätesventilation

Framsätena har en ventilationsfunktion som är avstängd som standard. Öppna komfortpanelsidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Säten > Ventilation för att slå på ventilationsfunktionen för motsvarande säte. Det finns tre ventilationsnivåer.

Not 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭,此时中控屏会保存当前功能的挡位
 • När denna funktion är på kommer den aktuella nivån att sparas. Funktionen stängs av när passageraren lämnar sätet i mer än 30 sekunder:

 • Om någon sätter sig inom 15 minuter efter att passageraren lämnade platsen kommer funktionen att återupptas på den tidigare sparade nivån. Om ingen har satt sig inom 15 minuter förblir funktionen avstängd.

Sätesavslappning

Svankavslappning finns för både fram- och baksätena. Öppna sidan Komfort nedtill på mittskärmen och tryck på Säten > Avslappning för att välja önskat avslappningsläge för baksätena.

 • Läge 1: massage av övre delen av ryggen

 • Läge 2: massage av mittre delen av ryggen

 • Läge 3: massage av nedre delen av ryggen

 • Läge 4: cyklisk massage från övre delen av ryggen till midjan

När ett läge slås på pågår det i 20 minuter och stannar sedan automatiskt.

Varning 若功能进行中乘客离开座位超过 30 秒,功能关闭。

Om en passagerare lämnar sätet i mer än 30 sekunder när denna funktion är i drift, stängs funktionen av.

Främre förvaring

Fordonet innehåller ett antal praktiska förvaringsutrymmen som du når från din sittplats.

Varning 储物空间内禁止放置易燃、易爆、易飞溅的物品,储物时请盖紧盒盖。

Placera aldrig lättantändliga föremål eller vätskor med stor risk att läcka ut i förvaringsområdet. Stäng alltid locket efter att ha placerat föremål i förvaringsområdet.

Dörrförvaring

Det finns ett förvaringsutrymme i den nedre delen av varje dörr som du kan använda till förvaring av föremål. Utrymmet har belysning så att du får ljus på kvällen, när ljuset är svagt runt omkring eller när positionsljusen är påslagna.

Varning 在门板下方的储物时,请勿放置尺寸过大的物品,以免门板结构和表面受到损坏。
 • Placera inte för stora eller vassa föremål i dörrpanelens nedre förvaringsutrymme, för att förhindra skada på dörrpanelens struktur och yta.

 • På grund av den speciella texturen på dörrpanelen ska ytan på dörrpanelen torkas regelbundet.

Mugghållare

Det finns två mugghållare i armstödet i mitten där du kan förvara olika drycker.

Varning 请勿在杯托中放置未盖紧的热饮,以防车辆行进过程中烫伤。请勿使用易碎的杯具,车辆发生事故时易碎杯具会带来二次伤害。
 • Ha inte varma drycker i öppna behållare. Spill kan öka risken för skador.

 • Ha inte ömtåliga föremål lösa i fordonet, de kan orsaka skador om de går sönder.

Öppen förvaring i mittkonsolen

Det öppna förvaringsutrymmet under mittkonsolen kan användas för att förvara saker tillfälligt och det finns ett 12 V-strömförsörjning baktill som kan användas för att ladda passagerarnas elektroniska enheter.

Bakre förvaring

Bakdörrar

Det finns praktiska förvaringsutrymmen bredvid baksätena. Det finns förvaringsutrymmen i bakdörrarna som du kan använda till drycker eller lösa föremål. Utrymmet har belysning så att du får ljus på kvällen, när ljuset är svagt runt omkring eller när positionsljusen är påslagna.

Varning 在门板下方的储物时,请勿放置尺寸过大的物品,以免门板结构和表面受到损坏。
 • Placera inte för stora eller vassa föremål i dörrpanelens nedre förvaringsutrymme, för att förhindra skada på dörrpanelens struktur och yta.

 • På grund av den speciella texturen på dörrpanelen ska ytan på dörrpanelen torkas regelbundet.

Det finns även klädhängare intill båda dörrarna så att du kan hänga undan kläder.

Varning 请勿在门边衣帽钩处悬挂任何硬物(如衣架、水果、玻璃瓶等),以免造成意外伤害。

Häng inte några hårda föremål (som galgar, frukt, glasflaskor) på klädhängaren nära dörren för att förhindra oavsiktlig skada.

Armstöd i mitten i baksätet

När mittplatsen i baksätet är tom kan du fälla ner armstödet i mitten från ryggstödet så att du får tillgång till mugghållare.

Varning 车辆行驶过程中,避免在扶手放置重物、尖锐、易碎等物品。车辆发生碰撞、或急加减速情况下,物品飞出会增加人员受伤风险。
 • Placera aldrig lättantändliga föremål eller vätskor med stor risk att läcka ut i förvaringsområdet. Stäng alltid locket efter att ha placerat föremål i förvaringsområdet.

 • Placera inte några tunga, vassa eller ömtåliga föremål på armstödet när du kör. Vid händelse av en kollision, plötslig acceleration eller inbromsning kan sådana föremål flyga iväg och öka risken för skador.

Säkerhetsbox för förvaring

Förvaringsläge

Säkerhetsboxen är i läget Förvaringsläge som standard. I det här läget är säkerhetsboxen inte låst och locket kan öppnas med knapparna på vänster och höger sida av armstödet i mitten.

 1. Förvarningsboxens knappar

  Tryck på knappen för att öppna locket. Den kan användas för att förvara mobiltelefoner, pappersnäsdukar och andra föremål (en knapp på varje sida).

 2. Förvaringslåda USB typ C-port (60W)

  Snabbladdningsuttag för mobila enheter. Har inte stöd för dataöverföring.

 3. Förvaringslåda USB typ A-port (2,5W)

  Normalhastighetsgränssnitt för dataöverföring, t.ex. för att ansluta USB-mediakällor med ljud, exportera DVR-videor eller ansluta mikrofoner etc.

 1. Förvarningsboxens knappar

  Tryck på knappen för att öppna locket. Den kan användas för att förvara mobiltelefoner, pappersnäsdukar och andra föremål (locket kan öppnas med både vänstra och högra knappen).

 2. Förvaringslåda USB typ C-port (60W)

  Snabbladdningsuttag för mobila enheter. Har inte stöd för dataöverföring.

 3. Förvaringslåda USB typ A-port (2,5W)

  Normalhastighetsgränssnitt för dataöverföring, t.ex. för att ansluta USB-mediakällor med ljud, exportera DVR-videor eller ansluta mikrofoner etc.

 4. Förvaringslåda USB typ C-port (60W)

  Snabbladdningsuttag för att ansluta AR-glasögon och mobila enheter. Har inte stöd för dataöverföring.

Säkerhetsboxläge

Svep åt höger på hemsidan för att öppna sidan Snabbåtkomst och tryck på Säkerhetsbox. När säkerhetsläget slås på första gången öppnas ett fönster på mittskärmen där du måste välja lösenord för att slutföra konfigurationen av säkerhetsboxläget.

När du har ställt in lösenordet måste du ange det på mittskärmen för att låsa upp skyddsboxen och därefter kan du öppnas locket med knapparna på båda sidor av armstödet i mitten.

Lägesknapp

För att växla mellan säkerhetsboxens två lägen: öppna inställningssidan från kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Säkerhet>Armstödslåda för att växla mellan lägena förvaringsläget och säkerhetsläget.

Förvaringsläge > säkerhetsläge:
 • Lägg till säkerhetsboxsida

 • Ställ in ett lösenord

Säkerhetsläge > förvaringsläge:
 • Riskmeddelande

 • Inställningssidan för säkerhetsboxen försvinner (gråmarkeras)

Bakre bagageutrymme

När bakluckan öppnas kan du lägga in last i bagageutrymmet.

Varning 存放液体物品时需注意密封保管,以免液体渗漏对车辆造成损坏。若发生渗漏,请及时清理。

När du förvarar vätskor i fordonet ska du se till att behållaren är förseglad. Spill eller läckor kan skada fordonet. Om spill eller läckor förekommer ska du torka upp vätskan så fort som möjligt.

Krok i bagageutrymmet

Det finns två krokar på två sidor av bagageutrymmet för att hänga föremål som handväskor.

Maxvikten för krokarna är 3 kg.

Två krokar är monterade på två sidor av bagageutrymmets lucka för att hänga campinglampor och andra föremål för olika situationer.

Maxvikten för krokarna är 2 kg.

12 V-strömförsörjning i bagageutrymmet

12 V-strömförsörjning sitter på vänster sida i det bakre bagageutrymmet, och kan mata ström till externa enheter vid behov.

Påkopplat släp

Dragmonterade tillbehör

Dragsatsen är en sfärisk koppling med den nationella standarden ECR R55, som är kompatibel med dragmonterade tillbehör (som släp, husvagnar, cykelställ).

Den sfäriska kopplingen är utformad för en vertikal belastning på upp till 75 kg. När cyklar eller andra föremål bärs på dragenheten ska du alltid kontrollera att den maximala vikten inte överskrids. När du beräknar vikten måste du komma ihåg att inkludera tillbehörsfästets vikt. Om hållaren till exempel väger 14 kg, kan två cyklar på ca 20 kg vardera transporteras eller fyra cyklar med en vikt på 10 kg vardera.

Varning Bilens dragkrok är konstruerad för att klara en maximal vertikal belastning på 100 kg. Om maxbelastningen överskrids kan det orsaka svår skada på dragkroken.
 • Bilens dragkrok är konstruerad för att klara en maximal vertikal belastning på 75 kg. Om maxbelastningen överskrids kan det orsaka svår skada på dragkroken.

 • Montera inte en extra hållare för cyklar eller utrustning på bilen utan en dragkrok monterad. Det kan leda till svåra skador på fordonet eller egendom.

Att dra släp eller ha externt monterade tillbehör ökar fordonets vikt och motstånd, så körsträckan kan minskas betydligt med ett släp eller dylikt. Fordonets räckviddsberäknare försöker justera räckviddsberäkningen efter släpläget, men den faktiska energiförbrukningen kan variera. Du måste planera körsträckan och destinationen på ett rimligt vis.

För att installera och använda tillbehörsfästet måste dragkroken anslutas. Följ sedan anvisningarna för tillbehörsfästet. Du måste uppfylla alla bestämmelser och lagstadgade krav för dragmonterade tillbehör. Fordonets dragkrokssats inkluderar kablarna för belysningen som krävs för tillbehörsfästet.

När du drar tillbehör måste du kontrollera regelbundet att tillbehörsfästet och tillbehören på det är säkra samt verifiera att belysningen på tillbehören fungerar som den ska (i förekommande fall).

Not 建议至 NIO 官网购买汽车附件。尽管有第三方产品,NIO 推荐和支持经 NIO 批准的产品。在尝试安装非 NIO 附件之前,请查看产品信息以确保兼容性。

Vi rekommenderar du köper dina tillbehör från NIO-webbplatsen. Köp tredje partsprodukter som följer nationella standarder om det är nödvändigt. NIO rekommenderar och har stöd för produkter som har godkänts av NIO. Innan du installerar ett tillbehör som inte är från NIO ska du gå igenom produktinformationen för att säkerställa att det är kompatibelt.

Varning 拖挂装置可能会遮挡后视镜、后摄像头和/或后超声波传感器的视野。此外,某些 PILOT 功能可能无法正常工作。

Dragenheten kan skymma sikten i sidospeglarna, de bakre kamerorna och/eller bakre ultraljudssensorer. Dessutom kanske några PILOT-funktioner inte fungerar som de ska.

Dragkapacitet

Totalvikten för släpet (inklusive all last och ytterligare utrustning) och dragkrokens kapacitet får inte överskrida följande värden:

Däck

Maximal dragkapacitet

Maximal bärkapacitet på dragkroken

19", 20"

1 400 kg

75 kg

Dragkrokens bärkapacitet är den nedåtgående kraft som släpet utövar på dragkroken. Den ska vara minst 4 % av släpets vikt. Att lasta stora mängder utrustning, passagerare eller föremål i släpet kan minska den dragvikt draget tål, vilket också kommer att minska den maximala dragkapaciteten. Så länge släpbelastningen inte överskrider bruttoviktvärdet kan den maximala dragkapaciteten beräknas. Bruttoviktvärdet anges på fordonets märkskylt.

Du är skyldig att se till att du har rätt körkort för fordonskombinationen av dragfordon och släpvagn och att vikten är mindre än 4 500 kg.

Däcktryck under dragning av släp

Däcktrycket måste justeras för den extra belastning som släpet innebär. Håll däcktrycket på 290 kPa. Den maximala tillåtna lutningen i uppförsbacke när du drar släp är 12 %.

Not Vid körning med släpvagn får den högsta tekniskt tillåtna vikten på bakaxeln inte överskrida 15 %, och bilens högsta tekniskt tillåtna lastade vikt får inte överskrida 100 kg. I dessa situationer får bilens hastighet inte överskrida 100 km/h, och däcktrycket för bakdäcken måste vara minsta 20 kPa (0,2 BAR) högre än normalt rekommenderat däcktryck.

Vid körning med släpvagn får den högsta tekniskt tillåtna vikten på bakaxeln inte överskrida 15 %, och bilens högsta tekniskt tillåtna lastade vikt får inte överskrida 75 kg. I dessa situationer får bilens hastighet inte överskrida 100 km/h, och däcktrycket för bakdäcken måste vara minsta 20 kPa (0,2 BAR) högre än normalt rekommenderat däcktryck.

Varning 当汽车轮胎有故障时,切勿尝试进行拖挂拖车。临时维修的轮胎不能承受拖挂负载。使用有故障或临时维修的轮胎进行拖挂,可能会导致轮胎故障和车辆稳定性丧失。

Försök aldrig dra ett släp med ett fordon som har ett felaktigt däck. Temporärt lagade däck klarar inte att hålla dragbelastningen. Att dra släp med felaktiga eller temporärt lagade däck kan leda till däckfel och att fordonet blir instabilt.

Åtgärder innan du kopplar på släp

Innan du drar släp måste följande åtgärder utföras:

 • Justera däcktrycket till den angivna trycket för kalla däck vid dragning av släp.

 • Se till att du förstår och uppfyller alla lokala bestämmelser och lagstadgade krav för körning med släp.

 • Ställ in ytterbackspegeln så att du ser tydligt bakåt utan uppenbara blinda zoner.

 • Aktivera släpvagnsläge i mittskärmen.

Bekräfta följande:

 • Föraren har rätt körkort för att framföra fordonskombinationen.

 • Fordonet ska stå plant när det kopplas till dragkroken. Om fordonets framände tippas uppåt och bakdelen tippas nedåt, se till att den maximala dragkapaciteten och dragkrokens bärvikt i tabellen Dragkapacitet inte överskrids.

 • Alla komponenter, tillbehör och elanslutningar i dragkroken ska vara i gott skick och korrekt anslutna. Kör inte med släp om det förekommer uppenbara problem.

 • Släpbelysningen (bromsljus, blinkerslampor och positionsljus) ska fungera korrekt.

 • Släpkopplingens tunga ska vara stadigt ansluten till dragkrokens kula.

 • Alla föremål i fordonet ska vara ordentligt förankrade.

 • Använd hjulklossar vid behov.

 • Dragbelastningen ska vara jämnt fördelad så att vikten på släpkopplingens tunga är cirka 4 % av den totala dragvikten och inte överskrider den maximala viktbelastningen för släpkopplingens tunga som anges i tabellen "Dragkapacitet".

Varning 拖车舌片重量必须约为拖车总重量的 4%,且不超过“拖挂能力”表格中提供的最大拖车舌片承载重量。车轮上不平衡的负载或后部较重的负载可能导致拖车摇摆,从而导致车辆失控。
 • Vikten på släpvagnens släpkoppling måste vara cirka 4 % av släpvagnens bruttovikt och får inte överstiga den maximala belastningen för släpkopplingen som finns i tabellen Dragkapacitet. En obalanserad belastning på hjulen eller en tyngre belastning på bakänden kan få släpvagnen att kränga vilket kan leda till att du tappar kontrollen över fordonet.

 • Se alltid till att lasten säkras på släpvagnen och inte kan röra sig. En rörlig last kan göra så att du förlorar kontrollen över fordonet, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Släpvagnsläge

Innan du kopplar på en släpvagn, lägg växeln i P-läge, gå till inställningssidan från kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Körning/parkering> Elektrisk dragkrok. Dragkroken fälls då ut. När du drar en släpvagn måste släpvagnsläget alltid vara aktiverat. När du ansluter släpets elkablage aktiverar fordonet släpvagnsläget efter att du har bekräftat. Släpvagnsläget avaktiveras när släpets elkablage kopplas från. Du kan aktivera eller avsluta släpvagnsläge genom att gå till inställningssidan från kontrollfältet nedtill på mittskärmen och trycka på Körning/parkering > Släpvagnsläge. En av följande indikatorer tänds på instrumentpanelen:

Ikon Beskrivning

Fordonet har identifierat att släpbelysningen har anslutits, men släpvagnsläge aktiveras inte. Ett tillbehör kan redan vara anslutet till fordonet.

Fordonet har identifierat ett elektriskt anslutningsfel hos släpvagnsbelysningen. Det kan vara fel på några eller samtliga släplampor. Av säkerhetsskäl bör du stanna vid vägkanten så snart som möjligt och kontrollera släpvagnsbelysningens kablar eller anslutning. Om problemet har lösts, men den röda ikonen fortfarande visas, försök att stänga av släpvagnsläget och slå sedan på det igen.

Varning 拖车前,务必检查拖车模式是否已启用。
 • Innan du drar en släpvagn ska du kontrollera så att Dragläge är på.

 • Dragläge får inte lämnas under några omständigheter under dragprocessen. Om ni gör detta kan det leda till allvarliga skador/eller dödsfall.

 • Använd inte justeringsinställningen för körhöjden på mittskärmen för att matcha höjden för dragenheten till höjden för släpvagnen ordentligt.

Not 启用拖车模式时,某些 PILOT 功能(转向、召唤、车道辅助等)以及脚踢传感器、便利进出、超声波传感器功能可能不可用。
 • Vissa PILOT-funktioner (Styrhjälp, Aktivt filbyte, osv.) såväl som sparksensorer, enkel instigning och ultraljudssensorer kanske inte är tillgängliga i Släpvagnsläge.

 • Koppla en släpvagn som är under normal körhöjd till ditt fordon. Om du går in i Släpvagnsläge med onormal körhöjd kommer den att justeras automatiskt till normal.

Anvisningar för att dra släp

Fordonet är huvudsakligen avsett som personbil. Att dra ett släp ökar belastningen på fordonets motor, växellåda, bromsar, däck och fjädring och minskar dess räckvidd avsevärt. Om du väljer att dra ett släp måste du köra försiktigt och följa följande riktlinjer:

 • Minska körhastigheten och undvik plötsliga åtgärder. När du kör med släp blir styrningen, stabiliteten, svängradien, bromssträckan och bromsprestandan annorlunda än när du kör utan släp.

 • Håll minst dubbelt så långt avstånd till fordonet framför som när du kör utan släp. Det hjälper dig att undvika situationer där du måste nödbromsa. Plötslig inbromsning kan få fordonet att sladda eller underredet att släpa i vägytan med tappad kontroll som följd.

 • Undvik skarpa svängar, vilka kan få släpet att komma i kontakt med fordonet och orsaka skador. Eftersom släpets hjul är närmare insidan av en kurva än dragfordonets hjul måste svängradien vara större för att undvika att släpet slår i trottoarkanten, vägskyltar, träd eller andra föremål.

 • Kontrollera regelbundet att släpbelysningen och blinkerslamporna fungerar som de ska.

 • Kontrollera regelbundet att eventuella föremål inuti fordonet är säkra.

 • Kontrollera regelbundet att släpbromsen fungerar som den ska.

 • Undvik att parkera i backe.

 • Kontrollera regelbundet att alla släpdelar är ordentligt åtdragna.

 • När ett släp är påkopplat kan LED-bakljuset på släpet blinka lätt, men det är normalt.

 • Passagerare får inte åka med i släpet under färd.

 • Placera vikten i släpet så nära axeln som möjligt för att minska störningar i ekipaget vid svängning.

Parkera med släp

Det rekommenderas att du inte parkerar bilen i sluttningar som lutar mer än 12 %. Om du parkerar fordonet i backe ska du se till att placera klossar under släpets hjul:

 • En person håller ner bromspedalen.

 • En annan person placerar hjulklossar under hjulen på sidan nedåt backen

 • När klossarna är på plats släpper du upp bromspedalen och kontrollerar att klossarna kan bära upp fordonets och släpets vikt (aktivera inte autohåll).

 • Lägg i parkeringläget och aktivera parkeringsbromsen.

Varning 如果需要在斜坡上停车,请始终确保所有拖车车轮均已用楔块牢牢固定,否则可能导致严重损坏、受伤或死亡。

Om det är nödvändigt att parkera i en sluttning ska du alltid se till att släpvagnens alla hjul säkras med hjulklossar. Om du inte gör det kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Elanslutning

Alla släpvagnar är utrustade med bakljus, bromsljus, sidoindikatorer och blinkerslampor. För att tillhandahålla ström till släpbelysningen är dragkroken utrustad med ett inbyggt 13-poligt eluttag. När släpkontakten sätts i fordonets eluttag kan du aktivera släpvagnsläge efter att ha bekräftat.

 1. Vänster blinkerslampa (gul)

 2. Höger dimljus (blå)

 3. Stift 1–8 jordning (vit)

 4. Höger blinkerslampa (grön)

 5. Höger bakljus (brun)

 6. Bromsljus (röd)

 7. Vänster bakljus (svart)

 8. Backljus (rosa)

 9. Ingen utsignal nu (orange)

 10. 12V strömuttag när fordonet är aktiverat (grå)

 11. Stift 10 jord (svart och vit)

 12. Reserverat gränssnitt (ljusgrå)

 13. Stift 9 jord (röd och vit)

Varning 仅使用蔚来汽车设计的电气连接插头。请勿试图直接拼接或尝试使用任何其他方法连接拖车的电线,否则会损坏车辆电气系统并导致故障。

Använd bara de elektriska kontakterna som designats av NIO. Försök inte att foga samman kablarna direkt eller ansluta släpvagnens kabel genom någon annan metod. Detta kan skada fordonets elsystem och orsaka fel.

Varning Före och under körning med släpvagn ska du kontrollera och säkerställa manuellt att alla elektriska anslutningar fungerar korrekt och att släpvagnens belysning fungerar korrekt.
 • Före och under körning med släpvagn ska du kontrollera och säkerställa manuellt att alla elektriska anslutningar fungerar korrekt och att släpvagnens belysning fungerar korrekt.

 • Fel på släpvagnens belysning under körning kan bero på en trasig säkring. Om säkringen är trasig avges ingen varning från bilen. Kontakta NIO:s servicecenter.

 • Se till att släpvagnens kabel inte vidrör eller släpar i marken under körning, och att kabeln är tillräckligt slack för att kunna svänga.

Justering av rattens position

Öppna inställningssidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Positionsjustering > Ratt > Börja justering och ställ sedan in positionen med knapparna på höger sida av ratten och tryck på Avsluta justering när justeringen har slutförts. Du kan även svepa åt höger på mittskärmen för att öppna sidan Snabbåtkomst och tryck på Justera ratten >Börja justering för att justera rattens position.

Så här justerar du rattens position med knapparna på höger sida av ratten:

Uppåt: flytta ratten uppåt

Nedåt: flytta ratten nedåt

Vänster: flytta ratten längre bort från föraren

Höger: flytta ratten närmare föraren

Tryck: flytta ett steg

Tryck + håll: flytta kontinuerligt

Not 当用户手动关闭弹窗或由于层级冲突等因素导致被动关闭,右侧方控退出方向盘调节模式,转而恢复常规控制,比如接听电话,加减音量等。

När popup-fönstret stängs manuellt av föraren eller stängs passivt på grund av faktorer såsom konflikter kommer de högra rattkontrollerna att lämna rattjusteringsläget och återgå till vanliga kontroller istället, såsom att svara i telefon och öka/sänka volymen.

Varning 方向盘位置调节不当或坐姿不当会带来人身伤害,建议方向盘与胸部之间距离不小于25厘米。
 • Justera inte rattens position under körning. Det kan leda till en olycka.

 • En felaktig rattposition eller sätesposition kan leda till skada. Se till att avståndet mellan förarens bröstkorg & ratten är minst 25 centimeter.

Styrs med knapparna till höger på ratten

Knapparna på rattens högra sida kan användas för att justera rattens läge, höger ytterbackspegel, ljudvolym etc.

Justering av rattens position

Öppna inställningssidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Positionsjustering > Ratt>Börja justering för att justera positionen med knapparna till höger på ratten. Se Justering av rattens position.

Justera den högra ytterbackspegeln

Öppna inställningssidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Positionsjustering > Ytterbackspeglar >Börja justering för att justera positionen för höger ytterbackspegel med knapparna till höger på ratten. Se Justering av ytterbackspeglarnas läge.

Volyminställning

I situationer som att besvara telefonsamtal, tala med NOMI och spela upp multimedia, tryck på uppåt- och nedåtknapparna för att justera volymen och Tryck + håll nedåtknappen för att stänga av ljudet.

Vid andra tillfällen där det inte finns något behov av volymjustering händer inget när upp-knappen hålls in medan du kan stänga av ljudet genom att hålla in ned-knappen.

När ljudet är avstängt trycker du på upp-knappen för att slå på ljudet igen.

Aktivera den anpassade funktionen

Tryck + håll knappen i mitten på höger sida av ratten för att aktivera den anpassade funktionen. Den är inställd på NOMI som standard och du kan ställa in en anpassad funktion på sidan Inställningar genom att trycka på Positionsjustering > Ratt > Anpassa nycklar för ratt.

Kontroll i en pågående aktivitet

När en avisering om inkommande samtal visas kan du besvara eller avvisa samtalet via vänster- och högerknapparna och mittknappen används för att bekräfta valet.

Normal menyväxling

Tryck + håll vänster- eller högerknappen för att öppna "Växlingsläge" där du kan trycka på vänster- eller högerknappen för att växla menyernas ordning.

Om du trycker på mittknappen eller inte använder den vänstra eller högra knappen under tre sekunder, väljs den aktuella menyn automatiskt och växlingsläget avslutas.

Kontroller i menyn

När instrumentpanelen visar menyerna Media/tredjepartsprogramvara, Beräknad räckvidd, Körsträcka och Effektförbrukning trycker du på knapparna till vänster, i mitten och till höger på höger sida av ratten för att ändra typ av media/tredjepartsprogramvara.

När menyn Media/tredjepartsprogramvara är för Media: Vänster – föregående spår. Höger – nästa spår. Mitten – spela upp/pausa

När menyn Media/tredjepartsprogramvara är för Karaoke: Vänster – gör om. Höger – nästa spår. Mitten – spela upp/pausa

När instrumentpanelen visar menyn Team: Mitten – spela in/skicka

Styrs med knapparna till vänster på ratten

Knapparna på rattens vänstra sida kan användas för att justera vänster ytterbackspegel och kontrollera förarassistansfunktionen.

Justera den vänstra ytterbackspegeln

Öppna inställningssidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Positionsjustering > Ytterbackspeglar >Börja justering för att justera positionen för vänster ytterbackspegel med knapparna till vänster på ratten. Se Justering av ytterbackspeglarnas läge.

Justera förarassistanskontrollen

Mittknapp: aktivera eller lämna förarassistans

Uppknapp: öka hastigheten på marschfarten

Nedknapp: minska marschfarten

Högerknapp: öka avståndet till framförvarande fordon

Vänsterknapp: minska avståndet till framförvarande fordon

Tryck på uppåt- eller nedåtknappen: öka/minska hastigheten med 5 km/h. Tryck + håll uppåt- eller nedåtknappen: öka/minska hastigheten i steg om 1 km/h kontinuerligt

Tryck på vänster- eller högerknappen: öka/minska följande avstånd till framförvarande fordon med 1 nivå där nivå 1 är närmast och nivå 5 längst ifrån

Rattvärme

Vid kallt väder kan du slå på rattvärmen genom att öppna komfortpanelsidan i kontrollfältet nedtill på mittskärmen och trycka på Säten >Värme> Rattvärme. Ratten värms upp gradvis till en behaglig temperatur inom cirka 10 minuter och behåller den här temperaturen.

Intelligent rattvärme: När funktionen är aktiverad slås rattvärmen på automatiskt när omgivningstemperaturen är under 12 °C och kupétemperaturen är under 10 °C; ju lägre temperatur desto längre uppvärmningsperiod.

Omstart av mittskärmen med två knappar på ratten

Om mittskärmen visar att något är onormalt, t.ex. att skärmen flimrar eller inte reagerar, försök att lösa det genom att starta om fordonssystemet.

Anvisningar för omstart med två knappar:
 1. Slå på varningsblinkers.

 2. Parkera fordonet på en säker plats och lägg i P-läget.

 3. Tryck + håll knappen på höger sida av ratten och den nedre knappen på höger sida samtidigt i cirka 8 sekunder.

 4. Efter cirka 30 sekunder tänds alla skärmar och systemet kan återuppta driften.

Om systemet inte har återgått till det normala, kontakta NIO-servicecentret så snart som möjligt.

Varning 车辆双键重启必须在驻车状态,请确保车辆停靠在安全区域;
 • Fordonet måste vara i PARK för att använda omstart med dubbla knappar. Säkerställ att fordonet är parkerat i ett säkert område;

 • Det är strängt förbjudet att utföra en omstart med dubbla knappar medans fordonet är i rörelse.

 • Behåll ljuset för varningsblinkers på så länge fordonet genomgår processen för omstart av systemet.

 • Utför inte en omstart med dubbla knappar när en uppgradering av fordonets mjukvara pågår.

 • Under omstartsprocessen kan man inte se fordonsstatus, säkerhetsvarning, surroundvy, gränssitt för karta eller annan information.

 • Om skärmen inte kan återgå till normal drift efter omstart med dubbla knappar kan du försök låsa fordonet och försätta fordonet i viloläge. Om problemet kvarstår, kontakta NIO.

USB-port

Det finns tre USB-portar i fordonet, inklusive en typ A-port och två typ C-portar.

Plats:
 • Säkerhetsbox för förvaring

  Typ A-port (2,5W): Används för att exportera videor från DVR och ansluta en mikrofon eller en USB-högtalare.

  Typ C-port (60W): Används för att ladda mobilenheter;

 • Under bakre radens luftkonditioneringsventiler

  Typ C-port (60W): Används för att ladda mobilenheter;

När den valfria N-BOX är monterad finns sex USB-portar i fordonet, inklusive en typ A-port och fem typ C-portar.

 • Säkerhetsbox för förvaring

  ② Typ C-port (60W): Används för att ladda mobilenheter;

  ③ Typ A-port (2,5W): Används för att exportera videor från DVR och ansluta en mikrofon eller en USB-högtalare.

  ④ Typ C-port (60W): Används för att ansluta AR-glasögon och mobila enheter;

 • Under bakre radens luftkonditioneringsventiler

  Typ C-port (60W): Används för att ansluta AR-glasögon och mobila enheter;

12 V-strömförsörjning

Bilen är utrustat med två 12V-strömförsörjningar.

 • Mittkonsolens öppna förvaringsutrymme: placerat baktill

 • Bakre bagageutrymmet: till vänster

Justering av ytterbackspeglarnas position

Öppna inställningssidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Positionsjustering > Justering av ytterbackspeglar > Börja justering och ställ sedan in positionen för ytterbackspeglarna med knapparna på ratten och tryck på Avsluta justering när justeringen har slutförts. Du kan även svepa åt höger på mittskärmen för att öppna sidan Snabbåtkomst och tryck på Justering av ytterbackspeglar >Börja justering för att justera ytterbackspeglarnas position.

Knapparna till vänster på ratten används för att justera den vänstra ytterbackspegeln och knapparna till höger används för att justera den högra ytterbackspegeln.

Justeringsmetod:

Uppåt- och nedåtknappar: Använd uppåt- och nedåtknapparna för att vinkla ytterbackspeglarna uppåt och nedåt.

Vänster- och högerknappar: Använd vänster- och högerknapparna för att vinkla ytterbackspeglarna

Tryck: Vinkla en nivå: tryck + håll: Kontinuerlig vinkling

Varning 车辆行驶中禁止调节外后视镜,防止发生意外事故

Justera inte sidospeglarna under körning. Det kan leda till en olycka.

Infällning av ytterbackspeglar

Om du vill ställa in automatisk fällning av ytterbackspeglarna öppnar du Inställningar nedtill på mittskärmen och trycker på Positionsjustering > Ytterbackspeglar > Automatisk infällning vid låsning.

När fordonet låses från utsidan fälls ytterbackspeglarna in automatiskt. De fälls ut automatiskt nästa gång föraren sätter sig i förarsätet (förardörren måste stängas eller bromspedalen måste tryckas ner).

Om fordonet körs långsamt (under 40 km/h) på en smal väg kan du fälla in ytterbackspeglarna manuellt genom att trycka på Positionsjustering > Ytterbackspeglar> Infällning av ytterbackspeglar på sidan Inställningar. Tryck på Infällning av ytterbackspeglar igen så fälls ytterbackspeglarna ut igen automatiskt.

Vid backning slår du på funktionen Vinkla ner automatiskt vid backning för att visa vägen bättre för att hjälpa till vid backning.

Uppvärmning av ytterbackspeglar

Ytterbackspeglarna har en uppvärmningsfunktion som används för att värma upp den vänstra och högra ytterbackspegeln för att snabbt avlägsna vatten eller snö under regniga och snöiga dagar.

Öppna Inställningar nedtill på huvudskärmen och tryck på Positionsjustering > Ytterbackspeglar > Uppvärmning av ytterbackspeglar för att slå på funktionen för uppvärmning av ytterbackspeglarna automatiskt.

Värmefunktionen för ytterbackspeglarna stängs av automatiskt 60 minuter efter att den slagits på eller så kan den stängas av manuellt med mittskärmen.

Automatisk uppvärmning av ytterbackspeglar och vindruta

Gå till inställningssidan från kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Positionsjustering >Ytterbackspeglar och slå på den automatiska uppvärmningsfunktionen för ytterbackspeglarna och bakrutan. När vindrutetorkarna slås på vid körning i regn, slås uppvärmningsfunktionen på automatiskt för att få bort dimman från ytterbackspeglarna och bakrutan.

Automatisk dimning av inner- och ytterbackspeglar

Gå till Inställningar nedtill på mittskärmen och tryck på Positionsjustering > Ytterbackspeglar > Automatisk dimning av ytterbackspeglar och backspegel för att aktivera funktionen för automatisk dimning av backspegeln och ytterbackspeglarna.

Funktionen för automatisk avbländning hjälper till att minska bländningen i ytterbackspeglarna från fordon bakom, vilket kan öka säkerheten vid körning.

Not 车辆为 R挡或前阅读灯开启时防炫目功能不可用。

Den automatiska avbländningsfunktionen är inte tillgänglig när bilen är ilagd i backväxeln eller de främre läslamporna r påslagna.

Klimatkontroll

Kontrollfält

Du kan kontrollera temperaturen och luftflödets fördelning i fordonet genom luftkonditioneringens kontrollfält nedtill på mittskärmen.

 1. Start

  Tryck för att gå tillbaka till startgränssnittet.

 2. Inställningar

  Tryck för att gå till listan med inställningar.

 3. Växla mellan recirkulation av kupéluft och utomhusluft

  Det aktuella luftflödesläget visas. Du kan trycka för att välja följande tre lägen i följd: återcirkulation , automatisk återcirkulation eller utomhusluft och utomhusluft .

  Om luften är kraftigt förorenad vid automatisk återcirkulations- eller utomhusluftläge stängs utomhusluften av automatiskt och växlas till recirkulation för att säkerställa automatisk kontroll av luftkvaliteten i fordonet.

 4. Temperaturvisning på förarsidan

  Visar måltemperaturen på förarsidan. Om du trycker på den öppnas temperaturkontrollpanelen.

  Svep åt vänster eller höger för att justera måltemperaturen. Området på förarsidan är 15–31 ℃.

  Du kan även trycka på pilen för att justera måltemperaturen. Varje gång du trycker på pilen kan temperaturen justeras med 0,5 ℃.

  Välj "SYNC" för att justera luftkonditioneringstemperaturen för passagerarna fram och bak tillsammans med förarsidan. Manuell justering av temperaturen på den främre passagerarsidan eller i den bakre raden avslutar synkroniseringsläget.

 5. Luftkonditioneringsinlopp och luftvolymreglering

  Visar luftkonditioneringens PÅ/AV-status. Tryck för att visa eller dölja luftkonditioneringens kontrollpanel.

  Tryck + håll och skjut för att justera den främre fläkthastigheten. Det finns åtta nivåer, 0–8, där 0 stänger av luftkonditioneringen för hela fordonet.

 6. Främre passagerarsidans temperaturvisning

  Visar måltemperaturen på den främre passagerarsidan. Om du trycker på den öppnas temperaturkontrollpanelen.

  Svep åt vänster eller höger för att justera måltemperaturen. Området på den främre passagerarsidan är 15–31 ℃.

  Du kan även trycka på pilen för att justera måltemperaturen. Varje gång du trycker på pilen kan temperaturen justeras med 0,5 ℃.

 7. Avfrostning/avimning av vindrutan

  När vindrutans avfrostnings-/avimningsfunktion slås på slås det manuella luftkonditioneringsläget (A/C) på samtidigt, luftfördelningsläget är avfrostningsläge och luftcirkulationen växlas till automatisk återcirkulation/utomhusluftläge.

  När vindrutans utsida blir immig rekommenderas att slå på vindrutetorkarna och klimatkontrollens automatläge. När vindrutans insida blir immig rekommenderas att slå på vindrutans avimningsfunktion När imman är borta växlar du till automatisk klimatkontroll och slå på automatisk avimning för luftkonditioneringen.

  Gå till sidan Luftkonditionering i kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på och slå på Automatisk avimning. Avimning av vindrutan slås på automatiskt när insidan av vindrutan börjar bli immig eller något immig.

 8. Applikationscenter

  Applikationer på fordonets mittskärm.

 9. Volyminställning

  Standardvolymen är 50 %. Tryck och svep åt vänster eller höger för att justera volymen.

  Stäng av ljudet genom tryck + håll och återgå till volymen innan ljudavstängningen genom tryck + håll igen.

Luftkonditioneringens kontrollpanel

För att komma åt luftkonditioneringens kontrollpanel, tryck på luftkonditioneringsknappen på kontrollfältet nedtill på mittskärmen. Du kan ställa in främre och bakre luftkonditioneringens luftvolym, temperatur, luftflödesriktning och andra funktioner genom att växla till främre och bakre kontrollpanel för luftkonditioneringen.

Luftlägena visas medan luftflödesriktningen för luftmunstyckena modifieras:
 • Fritt: Vinklarna hos luftventilerna kan justeras separat.

 • Balanserat: Vinkeln hos luftventilerna är symmetriska.

 • Svep: Luftventilerna sveper uppåt och nedåt och från vänster till höger.

Ikon Namn Funktion
Huvudströmställare för luftkonditioneringen Den kontrollerar PÅ/AV för luftkonditioneringen i hela fordonet;
Strömställare för bakre radens luftkonditionering Den kontrollerar PÅ/AV för bakre radens luftkonditionering;
Rattvärme Den kontrollerar uppvärmningen av ratten;
Strömställare för kylning, uppvärmning och ventilation

Slå på A/C:n så kyls eller värms hela fordonets luftkonditionering;

Slå av A/C:n så övergår hela fordonets luftkonditionering till öppet läge;

Maximal kylning Hela fordonets luftkonditionering övergår till maximalt kylningsläge när den är aktiverad;
Maximal uppvärmning Hela fordonets uppvärmningsläge övergår till maximalt uppvärmningsläge när den är aktiverad;
Avfrostning och avimning av vindrutan När funktionen slås på tar den bort imma från insidan av vindrutan;
Uppvärmd bakruta När funktionen slås på börjar vindrutan att värmas upp, och funktionen stängs av automatiskt efter 15 minuter.
Justering av luftkonditioneringens temperatur Den justerar luftkonditioneringens temperatur i området 15~31°.
Justering av luftkonditioneringens luftvolym Den justerar luftkonditioneringens luftvolym i området 0~8°.
Fläkt mot fönster Luftkonditioneringsventilerna riktar luft mot vindrutan;
Ansiktsfläkt Luftkonditioneringsventilerna riktar luft mot övre delen på passageraren;
Fotfläkt Luftkonditioneringsventilerna riktar luft mot nedre delen på passageraren;
Åtkomstnycklar för luftkonditioneringens komfortpanel Tryck för att komma till sidan Inställningar för Negativa joner, Automatisk avimning, Kontinuerlig luktborttagning av luftkonditionering och andra funktioner.
Automatiskt Automatiskt läge I det här läget justeras temperaturen, luftvolymen, luftflödesriktning för de främre och bakre radernas luftkonditionering och återcirkulation/utomhusluftläge justeras automatiskt enligt temperaturen som du ställt in.
Synka SYNC I synkroniseringsläget är kupétemperaturen samma som förarens.

Främre radens luftventiler och deras justering

Luftventilerna i den främre raden i fordonet sitter vid vindrutan, på instrumentpanelen och i benutrymmet under instrumentpanelen.

 1. Avfrostningsluftventil vid vindrutan

 2. Ansiktsfläktventil på instrumentpanelen

 3. Fotfläktventil under instrumentpanelen

Så här justerar du fläktventilen på främre radens instrumentpanel:

Tryck + håll fläktområdet på mittskärmen och dra sedan uppåt eller nedåt för att styra den vertikala vinkeln och dra åt vänster och höger för att styra den horisontella vinkeln.

I fritt läge dubbelklickar du på ventilläget på mittskärmen för att stänga motsvarande ventil. Minst en ventil måste lämnas öppen.

Tips för att använda luftkonditioneringen

 • Se till att luftkonditioneringens ventilgaller inte blockerats av främmande föremål (löv, snö o.s.v.).

 • Om fordonet har parkerats i solen kan du öppna fönstren och köra luftkonditioneringen för att skapa konvektion, vilket hjälper till att kyla fordonet snabbare.

Bakre klimatkontroll

Bakre radens luftkonditioneringsventiler och deras justering

De bakre luftkonditioneringsventilerna sitter bakom armstödet och nedtill på förarsätet och det främre passagerarsätet.

 1. Ansiktsfläktventiler för bakre raden

 2. Fotfläktventiler för bakre raden

Gör så här för att justera ansiktsfläktventilerna i bakre raden:

Luftkonditioneringen på vänster och höger sida hanteras av två knappar på bakre radens ansiktsfläktventiler.

Vrid knappen upp och ned, vänster och höger för att justera luftflödesriktningen; vrid ned knapparna på vänster och höger sida för att stänga luftventilerna.

Luftrening

PM2.5-luftrening

Visa den aktuella luftkvaliteten i det övre högra hörnet på mittskärmen och tryck för att växla till motsvarande luftreningsläge.

 • AV: Stänger av luftreningen.

 • AUTO: Justerar reningens luftflödeshastighet automatiskt enligt koncentrationen av PM 2.5 i kupén.

 • TYST: Renar luften i kupén vid lågt luftflöde och tyst status.

Synkronisering med negativa joner på

Gå till sidan komfortjustering för luftkonditionering i kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Synkronisering med negativa joner på för att generera negativa joner samtidigt som luften renas och därigenom ytterligare förbättra luftkomforten i fordonet.

Kontinuerlig luktborttagning i luftkonditioneringen

Om luftkonditioneringen slås på vid varmt väder kan det bli kvar kondens i klimatkontrollsystemet när du parkerar. Gå till sidan komfortjustering för luftkonditionering i kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på för aktivera Kontinuerlig luktborttagning i luftkonditioneringen. När du lämnar och låser fordonet och systemet känner av restkondens i klimatkontrollsystemet slås fläkten på automatiskt och körs med maximal luftvolym för att hålla förångaren och luftröret torra och därigenom minska risken för bakterietillväxt i den fuktiga miljön.

Du kan välja en av de två torkningsnivåerna: Standard (fläkten arbetar kontinuerligt i tre minuter) och Stark (fläkten arbetar kontinuerligt i cirka 20 minuter).

Den här funktionen ökar energiförbrukningen under vissa omständigheter, så se till att du planerar din resa efter detta och stäng av funktionen vid behov.

Återstående livslängd hos luftkonditioneringens filterelement.

När du har bytt ut filterelementet går du till sidan komfortjustering för luftkonditionering i kontrollfältet nedtill på mittskärmen och trycker på och väljer Livslängdstimer för rengöring av luftkonditioneringens filterelement för att återställa filterelementets livslängdstimer.

Not 该寿命计时为预估时间,实际使用寿命受环境等因素影响,必要时更换。

Detta är en påminnelse om att den förväntade livslängden och den faktiska livslängden kan variera på grund av miljön och andra faktorer. Byt ut luftfiltret vid behov.

Musik

Du kan gå till mediagränssnittet från huvudskärmens huvudsida för att välja program för att lyssna på musik:

 • Välj Tidal för att utforska och lyssna på din favoritmusik. Du kan även använda den för att skapa ett bibliotek med dina favoritlåtar eller album.

 • Sätt in ett USB-minne i bilens USB-port för att spela upp musik från ditt USB-minne.

 • Efter att du anslutit en mobil enhet till bilens Bluetooth, kan du välja Bluetooth Music för att spela musik från din mobila enhet.

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Ljud för att ställa in volymen för mediamusik. Välj Ljudfält för att ställa in ljudfälteffekten i kupén. Vid behov kan du sätta på den bakre ljudlösfunktionen, t.ex. när ett barn sover i baksätet.

Dolby Atmos erbjuder en finstämd, balanserad ljudupplevelse med en optimal musiklyssningskonfiguration inuti bilen. På så sätt blir bilen en optimal uppslukande plats för att njuta av musik, där ljudet låter mer stereoskopiskt och rikare än någonsin förut. Denna produkt tillverkas under licens av Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Detta är en opublicerad produkt. © 2012-2021 Dolby Laboratories, Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Navigering

För att välja en rutt till en destination, gå till Navigering på mittskärmen. Om du redan har skickat en rutt via mobilappen, visar mittskärmen automatiskt den valda rutten när den slås på.

Tryck på för att ställa in navigeringsinställningar, inklusive ruttpreferens,

Foton

Fotografering

NOMI kan ta dina selfies inuti bilen när du önskar. Huvudskärmens Foton-app är den plats där dina videor eller bilder lagras. Använd en USB-kabel för att överföra dem.

Foton

Du kommer åt Foton i applikationscenter på huvudskärmen och ser alla bilder i den. Du kan välja de bilder som du vill exportera alla radera. Det finns olika kategorier av foton: Alla/Digital videoinspelningsenhet (DVR)/Smart väktare/Snabb videoinspelning/Selfie/Skärmbild med flera.

Telefon

När mobiltelefonens Bluetooth har kopplats ihop med bilens Bluetooth, kan ombordfunktioner för Bluetooth-telefoni användas när bilen har godkänts på mobiltelefonen för synkronisering av dina telefonkontakter och senaste samtal. Du kan se telefonsidan på huvudsidan eller på applikationscenter på huvudskärmen.

När dina kontakter och senaste samtal i mobiltelefonen har synkroniserats till bilen, kan du välja en specifik kontakt eller senaste samtal eller ange ett telefonnummer direkt för att ringa ett samtal. Du kan växla mellan privat läge och handsfree-läge under ett samtal.

Du kan bläddra bland dina senaste samtal, eller växla till Bluetooth telefonenheter eller dölja dina senaste samtal i samtalsgränssnittet.

Anslut till mobil enhet

Du kan ansluta mobila enheter (som mobiltelefoner, surfplattor) till fordonet genom intern Bluetooth eller trådlösa hotspots och mittskärmen kan synkronisera underhållningsfunktionerna (som telefonkontakter, musik) i den mobila enheten om du godkänner det, vilket är praktiskt om du vill uppleva underhållningsfunktionerna bättre i fordonet. När du ansluter samma mobila enhet till fordonet nästa gång kan den synkroniseras automatiskt med mittskärmen utan att du behöver bekräfta igen.

Tryck på ikonen för Bluetooth/trådlös hotspot på mittskärmen för att välja det Bluetooth eller trådlös hotspot som du vill ansluta till.
 1. Slå på Bluetooth eller Wi-Fi på din mobila enhet (mobiltelefon eller surfplatta).

 2. Slå på Bluetooth eller trådlös hotspotfunktion på mittskärmen.

 3. Välj den mobila enhet du vill ansluta till på det aktuella gränssnittet för mittskärmen och parkoppla den manuellt med fordonet för att ansluta.

Alternativt kan du ansluta en mobil enhet via Bluetooth eller trådlös hotspot med en tryckning genom att placera den på den trådlösa laddningsplattan (den här metoden är endast tillgänglig för vissa telefoner):
 1. Slå på NFC och Bluetooth/Wi-Fi-funktionerna på telefonen.

 2. Lägg telefonen på den trådlösa laddningsplattan på mittkonsolen.

 3. Öppna Bluetooth- eller Hotspot-sidan på mittskärmen och välj "Snabbanslut via NFC på telefonen".

  Not 进行蓝牙或热点连接过程中请勿移开手机。

  Ta inte bort din telefon från laddningsplattan när den är ansluten till fordonet via Bluetooth eller Hotspot.

Trådlös laddning

Du kan placera din trådlösa laddningsutrustning på den trådlösa laddningsplattan intill mugghållaren på armstödet i mitten för trådlös laddning.

Den trådlösa laddningsfunktionen aktiveras som standard. Du kan ange trådlös laddning i statusfältet överst till höger i mittskärmen för att stänga av den. Den aktuella statusen sparas i ägarens eller den auktoriserade användaren av kontot. Mittskärmen visar den aktuella laddningsstatusen.

När den NFC-baserade parkopplingsfunktionen med en knapptryckning för det interna Bluetooth-nätet används av den trådlösa laddningsplattan avbryts trådlös laddning tillfälligt.

Trådlös laddning avbryts i följande situationer och mittskärmen efterfrågar aktuell status:
 • Laddningen har slutförts.

 • Fel i laddningsprocessen, inklusive överspänning eller underspänning i fordonets strömförsörjning.

Du kan välja att avaktivera NFC-detektering, då den trådlösa laddningsplattan inte känner igen NFC-kort och meddelandet för kortigenkänningen inte visas när telefonen är placerad.

Varning 无线充电功能开启后,若有金属物品(如普通钥匙、硬币或 NFC 卡)放置在无线充电板处,将可能影响充电效果,甚至造成灼伤风险。
 • När trådlös laddning är aktiverad kan eventuella metallföremål (t.ex. nyckel, mynt eller NFC-kort) som är placerade på laddningsplattan påverka laddningseffektiviteten eller t.o.m. orsaka brand.

 • När trådlös laddning är aktiverad får inga metallföremål placeras på laddningsplattan eller mellan telefonen och laddningsplattan, som t.ex. mynt och kort med chip/batteri. Använd inte telefonfodral av metallmaterial som t.ex. stöder magnetladdning (MagSafe).

 • Det är normalt att telefonen blir varm när den har laddats en lång stund. Placera inte en fulladdad enhet på laddningsplattan. Det kan orsaka överhettning.

 • Ladda inte två eller flera enheter trådlöst samtidigt.

 • Ventilationen för kylfläkten finns längst ned på den trådlösa laddningsplattan. Förhindra att små främmande föremål och vätska tränger in i ventilationen.

NOMI Smart Assistent

Fordonets smarta assistent, NOMI, sitter över fordonets mittkonsol. Du och dina passagerare kan enkelt styra påslagning/avstängning av vissa funktioner genom att tala med NOMI. Den fungerar som din hjälpreda under resan.

När du har satt dig (efter att du har stängt förardören eller tryckt ner bromspedalen) hälsar NOMI dig välkommen. När du vill att NOMI ska slå på röststyrning kan du säga aktiveringsorden (standard: "Hej, NOMI") eller trycka på röstknappen på höger sida av ratten för att aktivera NOMI. När NOMI svarar på aktiveringen (t.ex. genom att säga "Jag är här"). , du kan uttrycka funktionerna du önskar (se exemplen i följande tabell, inklusive men inte begränsat till funktionerna i listan). NOMI går automatiskt till standby-läge när samtalet avslutas eller när den önskade funktionen har slutförts. Du kan alltid aktivera NOMI igen vid behov.

Du kan anpassa aktiveringsord för NOMI: öppna inställningssidan i kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Min NOMI>Ställa in aktiveringsord. Den här inställningen sparas i ditt personliga konto och aktiveras automatiskt när du sätter dig nästa gång. Om det anpassade aktiveringsordet består av två stavelser, som "Xiao Hei", måste du lägga till "Hej" först för att aktivera NOMI. Om det består av tre till sex stavelser, som "Xiao Hei Hei" kan du aktivera NOMI direkt

Du kan också slå på kontinuerligt samtal när du ställer in NOMI: öppna inställningssidan i kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Min NOMI>Kontinuerligt samtal. När du aktiverar NOMI från förarsätet, det främre passagerarsätet eller baksätena och interagerar med systemet kan du fortsätta samtalet inom 20 sekunder utan att aktivera det igen. På så vis behöver du inte oroa dig för att interaktionen ska påverkas av samtal bland passagerarna och passagerare på andra säten kan aktivera NOMI själva om de vill använda assistenten. Tryck på Endast samtal för att dölja transkriberingen av ditt och NOMI:s samtal. Berätta för NOMI vad du tycker genom att säga "Jag vill ge feedback." NOMI spelar in dina kommentarer i upp till 30 sekunder och skickar dem till vårt produktexpertteam, tillsammans med nödvändig information, inklusive ditt fordons-ID, konto-ID och en tidsangivelse. Inspelningen skickas efter en nedräkning.

Om det finns barn i fordonet kan du öppna inställningssidan via kontrollfältet nedtill på mittskärmen och trycka på Min NOMI>Smarta samtalsscenarion för barn för att skapa en intressantare interaktiv upplevelse för barnen och ge dem sällskap på resan.

Klassificering av NOMI-reglage

Funktioner du vill ha (vänta på ÖVERRASKNINGEN...)

Exempel på röstkommandon

Allmänt

Aktivera NOMI

Hej, NOMI.

Beskriv en funktion

Vad kan du göra?

Ge ett förslag

Jag har ett förslag.

Jag vill rapportera ett problem.

Stänga av en funktion

Avbryt/avsluta/hej då.

Stör ej-läge (NOMI talar inte aktivt med dig, men kan svara på dina förfrågningar)

Stör ej-läge.

Stör mig inte.

Avsluta Stör ej-läge.

Avbryt viloläge.

Vakna.

Media

Volyminställning

Ställ in musik-/mediavolymen på maxvärdet.

Ställ in volymen på 60%/minimum/hälften.

Stäng av ljudet.

Spela musik

Spela upp valfri låt.

Spela xxx.

Nästa spår.

Enkel slinga/listslinga/blandningsläge,

Lägg till den här låten i favoriter.

Vill inte lyssna på låtar av xxx längre.

Spela musik från USB.

Telefon

Ringa samtal

Ring xxx.

Besvara samtal

Svara/avvisa.

Underhållning

Berätta skämt

Berätta ett skämt.

Selfie

Ta en bild av mig.

En till.

Navigering

Navigera till intressepunkten

Hjälp mig att navigera.

Jag vill ladda.

Jag är hungrig.

Jag vill äta mat.

Ruttplanering

Den första.

Kör till den närmaste.

Ändra rutt.

Adressinsamling och minne

Ändra hemadress.

Spara aktuell plats.

Ändra navigationsvyn

Zooma in på kartan.

Växla till 2D-karta.

Fordonets riktning uppåt.

Frågor om navigationsinformation och avsluta navigering

Hur lång tid tar det att köra till företaget?

Hur är vägförhållandena?

Avsluta navigation.

Avbryt navigering.

Luftkonditionering

Justera temperaturen

Ställ in luftkonditioneringen på 26° (på förarsätet/främre passagerarsätet/baksätet).

Justera fläkthastigheten

Minska fläkthastigheten lite vid förarplatsen.

Ställ in luftkonditioneringen på max.

Slå på/stäng av luftkonditioneringen

Slå på luftkonditioneringen (i baksätet).

Slå på automatisk luftkonditionering.

Justera fläktriktningen och invändig och utvändig cirkulation

Ansikte, fot, fönster, fot + vindruta, ansikte + fot.

(Slå på/stäng av) Främre avfrostning, bakre avfrostning.

Slå på invändig beräkning.

Luftrening

Slå på luftrenare.

Vad är PM2.5-nivån i fordonet?

Tyst luftrening.

Fönster

Fönsterkontroll

Öppna/stänga fönster (förare, främre passagerare, vänster bak, höger bak, alla fönster).

Slå på öppet läge.

Öppna fönstret en femtedel.

Öppna det bakre fönstret en glipa.

Säten

Sätesventilation

Slå på sätesventilation (förare/främre passagerare).

Minska sätesventilationen lite.

Sätesvärme

Slå på (förare/passagerare fram/vänster bak/bak/höger) sätesvärme.

Öka sätestemperaturen lite.

Sätesmassage

Slå på sätesmassage (förare/främre passagerare).

Öka massagestyrkan lite.

Ställ in förarsätets massage på nivå 3.

Ratt

Rattvärme

Slå på rattvärmen.

Belysning

Omgivningsbelysning

Slå på omgivningsbelysningen.

Ändra omgivningsbelysningens färg.

Reglage på huvudskärmen

Justering av skärmens ljusstyrka

Minska skärmens ljusstyrka.

Ställ in skärmens ljusstyrka på max.

Bluetooth/Wi-Fi/hotspot

Slå på/stäng av (Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot).

Appar

Tillbaka till huvudsidan.

Öppna Media/Telefon/Navigation/Musik/Väder/Inställningar.

Varning Precautions for NOMI
 • NOMI och sockeln får inte komma i kontakt med vätskor, sura eller alkaliska lösningar, damm, fibrer, magnetiska ämnen etc.

 • Ta inte isär eller reparera NOMI och sockeln själv.

 • Använd inte yttre kraft för att trycka, dra eller vrida NOMI. Undvik yttre kraft för att förhindra att NOMI rör sig.

 • Försök inte att ta bort NOMI och sockeln själv.

 • Installera inte något hårt skydd eller kåpa på NOMI för att den inte ska skadas och därmed undvika personskada i händelse av en olycka.

Komfortfunktioner

När fordonet befinner sig i PARK (utan att vara låst från utsidan) och ingen sitter i förarsätet kan passagerare fortfarande stiga in i bilen och ha tillgång till vissa komfortfunktioner. Funktionen stängs automatiskt av efter tio timmar utan några åtgärder. För att fortsätta använda en komfortfunktion kan du öppna en dörr, tryck på bromspedalen eller sitt i förarsätet med dörren på förarsidan stängd.

Komfortfunktioner inkluderar främst:

 • Justering av förarsäte/passagerarsäte

 • Rattjustering

 • Trådlös laddning

 • Främre A/C-kontroll

 • Sätesmassage, värme och ventilation

 • Rattvärme

 • Fönsterkontroll

 • Läslampor och omgivningsbelysning

 • Underhållning och navigering

 • NOMI

Intelligent Doftsystem

Fordonet är utrustat med ett intelligent doftsystem. Du och din familj kan välja er favoritdoft och njuta av en fräsch och behaglig doftupplevelse under resan.

Det erbjuder ett antal olika dofter: Du kan välja din favoritdoft och installera den i doftmekanismen över det öppna förvaringsområdet i mittkonsolen och byta ut doftflaskan efter dina önskemål.

Installera och byta doftflaskan:

 1. Öppna locket på doftflaskan, sätt i den tunna änden av doftflaskan uppåt i hålet i doftmekanismen över det öppna förvaringsutrymmet i mittkonsolen och tryck försiktigt flaskans botten uppåt för att se till att den sitter rätt.

  Varning 安装香氛瓶过程中请勿旋转香氛瓶。

  Vrid inte doftpatronen när du sätter in den.

 2. Doftflaskan hålls fast av magneten i doftmekanismen när den har satts in i hålet.

 3. Mittskärmen meddelar att doftflaskan har installerats och visar information om doften som installerats i varje hål.

 4. När doftflaskan byts ut klämmer du på botten av doftflaskan med fingrarna och tar försiktigt bort doftflaskan från doftmekanismen.

När doften har installerats anger du inställningssidan för luftkonditionering på mittskärmen, tryck på Doft, och på den här sidan kan du styra om doftsystemet är på/av, justera koncentrationen av motsvarande doft och välja dofter med olika nyanser.

Varning 香氛警告
 • Håll doftpatronen utom räckhåll för barn för att hindra dem att oavsiktligt svälja den. Det kan vara skadligt för deras hälsa.

 • Låt inte dina barn föra in sina fingrar i doftpatronhållaren. Det kan leda till skador.

 • För säkerhets skull ska du inte sätta in eller byta ut doftpatronen medan du kör.

 • Om du eller någon passagerare känner obehag ska du omedelbart inaktivera doftsystemet.

Varning 香氛注意
 • Kontrollera utgångsdatum innan du sätter in doftpatronen. Doften har en livslängd på ett år om flaskan förblir oöppnad. När flaskan har öppnats håller doften i upp till tre månader. Sluta använda doften och byt ut den när den har gått ut.

 • Vissa dofter (t.ex. Wild) har en stimulerande inverkan. Använd den bara vid behov.

 • När du byter ut doftpatronen ska du ha rena händer för att säkerställa att doftsystemet ska fungera normalt efter att den har bytts ut.

 • Det sitter en magnet i var och en av doftpatronhållarna. Håll din smartphone, surfplatta och andra elektroniska enheter borta från hållaren för att undvika störningar mellan dem och doftsystemet.

 • Kemiska reaktioner kan förekomma mellan dofterna och organiska substanser. Behåll den keramiska doften i doftpatronen och borta från alla plastdelar.

Not 香氛说明
 • Upplevelsen av doftsystemet kan variera beroende på temperaturen i kupén, fläkthastigheten och användarens fysiska tillstånd.

 • Köp endast genuina keramiska doftpinnar och undvik att skada doftpatronen för att säkerställa dess kvalitet.

 • Om doftpatronen inte kan identifieras efter att den satts in ska du försöka igen.

Tide

Tide är en fysisk och psykologisk hälsoapp som hjälper dig att sova, meditera, slappna av och vara fokuserad. Appen Tide är inspirerad av resor, natur och meditation och tillhandahåller en uppsjö av ljudresurser såsom naturljud och meditationsövningar som hjälper dig att komma bort från den hektiska världen och hitta en lugn plats, där du kan meditera en stund för att låta hjärnan koppla av och sova bättre med mindre oro och stress, samtidigt som du är fokuserad och lugn.

Tide erbjuder tre lägen: Sömn, meditation och andning.

Sömnläget

Du och din familj kan somna till naturljud i fordonet och väckas av en mjuk väckningssignal för att njuta av en vacker omvärld.

Du eller dina auktoriserade användare kan starta applikationsöppnaren för att öppna sidan Tide > Sömn. Där kan man ställa in ljudscenarier och väckningstid, och spara inställningarna för det specifika kontot.

 • Tidsinställd sömn: Du kan ställa in en sömnnedräkning så att du väcks vid den inställda tidpunkten. Du kan även välja att fortsätta sova eller att avbryta din tupplur när väckningssignalen ljuder,

 • Laddningsinställd sömn: Om fordonet håller på att laddas kan du ställa in en batterinivå inom laddningsgränsen och ta en tupplur tills den inställda nivån har nåtts.

 • Det finns även andra inställningar, inklusive volym och tidsinställd uppspelning av hjälpljud för sömn, väckningsljud och -volym samt omkopplare för återställning av sätesposition när tuppluren är över.

 • Ställa in hjälpljud för sömn.

När fordonet försätts i sömnläget släcks kupébelysningen, med fönster och dörrar stängda och låsta. Klimatkontrollen ställs automatiskt in på den temperatur som är behaglig för sömn och luftrenaren slås automatiskt på. Om du sitter i ett framsäte flyttar sätet automatiskt till avkopplingspositionen (om du har ställt in en sådan) eller standardpositionen. NOMI startar stör ej-läget för att skapa en mer avslappnad miljö åt dig. När tuppluren är över återställer fordonet alla inställningar som gällde före tuppluren.

Varning 小憩模式-无长滑轨
 • Innan du går till Tupplursläge ska du se till att fordonet är i PARK och inte i Batteribytesläge.

 • Stäng för säkerhets skull alla dörrar och bakluckan innan du påbörjar Tupplursläget.

 • Ett fel på klimatkontrollsystemet kan äventyra komforten under tuppluren.

 • När framsätena flyttas bakåt vid början av tuppluren ska du vara uppmärksam på utrymmet för passagerarna i baksätet.

 • Om fordonet inte laddas ska du se till att den återstående sträckan inte är kortare än 60 km. Tidslarmet kommer att utlösas automatiskt när den återstående sträckan är kortare än 30 km och laddningslarmet utlöses när laddningskontakten kopplas från eller om något går fel med laddningen för att påminna dig om att kontrollera batterinivån.

 • Fordonet kommer automatiskt att lämna Tupplursläget under vissa förhållanden, till exempel när fordonet inte är i PARK, det finns risk för tändning i batteriet, en programvaruuppdatering pågår, fordonet är i batteribytesläge, fordonet är låst för viloläge, det är fel på klimatkontrollsystemet eller om kontot har växlats. I det här fallet kan inte sätena återställas automatiskt till positionerna som användes före tuppluren.

Meditationsläget

Meditationsläget tillhandahåller en uppslukande upplevelse för att låta din hjärna få en paus så att du kan känna ditt inre jag och din omgivning och minska din fysiska och mentala utmattning.

Du eller dina auktoriserade användare kan starta applikationsöppnaren för att öppna sidan Tide > Meditation. Där kan man ställa in ljudscenarier och ljudvolymer för meditationen och spara inställningarna för det specifika kontot.

När fordonet försatts i meditationsläget släcks kupébelysningen, med fönster och dörrar stängda och låsta. Klimatkontrollen ställs automatiskt in på den temperatur som är behaglig för meditation och luftrenaren slås automatiskt på. NOMI startar stör ej-läget för att skapa en uppslukande och tyst miljö åt dig. När meditationen är över återställer fordonet alla inställningar som gällde före meditationen.

Varning 冥想与呼吸
 • Se till att fordonet är i PARK och inte i Batteribytesläge.

 • Stäng alla dörrar och bakluckan innan du påbörjar Meditationsläget för säkerhets skull.

 • Om fordonet inte laddas ska du se till att den återstående sträckan inte är kortare än 30 km.

 • Fordonet kommer automatiskt att lämna det aktuella läget under vissa förhållanden, till exempel när fordonet inte är i PARK, det finns risk för tändning i batteriet, en programvaruuppdatering pågår, fordonet är i batteribytesläge, fordonet är låst för viloläge eller när kontot har växlats.

Andningsläget

Andningsläget hjälper dig att andas på rätt sätt, lugnar dig och lindrar stress.

Du eller dina auktoriserade användare kan starta applikationsöppnaren för att öppna sidan Tide > Andning. Där kan man ställa in andningsscenarier och bakgrundsljudscenarier och -volymer och spara inställningarna för det specifika kontot.

Varning 冥想与呼吸
 • Se till att fordonet är i PARK och inte i Batteribytesläge.

 • Stäng alla dörrar och bakluckan innan du påbörjar Meditationsläget för säkerhets skull.

 • Om fordonet inte laddas ska du se till att den återstående sträckan inte är kortare än 30 km.

 • Fordonet kommer automatiskt att lämna det aktuella läget under vissa förhållanden, till exempel när fordonet inte är i PARK, det finns risk för tändning i batteriet, en programvaruuppdatering pågår, fordonet är i batteribytesläge, fordonet är låst för viloläge eller när kontot har växlats.

Snabbåtkomst

Du kan trycka på Snabbåtkomst i applikationsöppnaren på mittdisplayen för att fritt kombinera appar för anpassade scenarion eller öppna Square-gränssnittet för att njuta av en skräddarsydd och automatiserad intelligent upplevelse med hjälp av de rekommenderade mallarna för snabbåtkomst.

Åtgärder som stöder anpassade genvägar inkluderar: tid, media, väder, kupékomfort, körning, laddning, dörrar, fönster, säten, belysning, systeminställningar och applikationer och andra vanliga inställningar. Du kan även dela anpassade scenarion med dina vänner.

Indikatorlampor på instrumentpanel

Om följande indikatorer inte tänds eller släcks normalt, kontaktar du omgående NIO:s servicecenter för att få hjälp.

Symbol på instrumentpanelskärmen

Beskrivning

Automatiskt helljus och halvljus kontrollindikator

Helljusindikator

Autohållindikator

Positionsljusindikator

Halvljusindikator

Främre dimljusindikator

Bilen redo, indikator

Vänster blinkersindikator

Höger blinkersindikator

Bakre dimljusindikator

Is- och snötäckt väg, indikator

Ljudvarning för fotgängare (AVAS) indikator av

Fel på bromssystem, indikator

Elektronisk stabilitetskontroll på/fel, indikator

Högspänningsbatteriets lågt batteri, indikator

Hastighetsgränsens prompt överskreds eller funktionsfel på hastighetsgränsläge, indikator

Status på ansluten släpvagn, indikator

Funktionsfel på intelligent strålkastare, indikator

Elektronisk stabilitetskontroll av, indikator

Trötthetsvarnare och uppmärksamhetsvarning (DDAW) systemfel/start egenkontroll, indikator

Trötthetsvarnare och uppmärksamhetsvarning (DDAW) systemindikator för inget ansikte detekterat

Filbytesvarning och assistans av, indikator

Hastighetsgränsvarning av, indikator

Strömgräns varningslampa

ABS-systemfel, varningslampa

System för direkt övervakning av däcktryck (dTPMS) varningslampa

Högspänningsbatteri avstängning, varningslampa

Automatisk nödbroms/varning för frontalkollision av och fel, varningslampa

Släpp inte ratten-påminnelse, statusindikator

Laddningskabel ansluten, indikator

Elektronisk parkering, indikator

Trötthetsvarnare och uppmärksamhetsvarning (DDAW) statusindikator

E-drivlina systemfel, varningslampa

Fel på elektronisk parkering, varningslampa

Bältespåminnelse, varningslampa

Airbagfel, varningslampa

Drivmotorfel, varningslampa

Lågspänningsbatteri laddningsfel, varningslampa

Fel på högspänningsbatteri, varningslampa

Högspänningsbatteri övertemperatur, varningslampa

Släpvagn elektriskt anslutningsfel, varningslampa

Fel på dödvinkeldetektering och filbytesvarning, varningslampa

Fel på varning för främre korsande trafik (FCTA)/varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B) varningslampa

Förarassistansfel, varningslampa

Hastighetsgräns funktionsfel, varningslampa

Fel på S-APA med fusion, varningslampa

Fel på filbytesvarning och assistans, varningslampa

Reglage på huvudskärmen

Främre huvudskärm

Efter att du eller auktoriserade användare loggat in, hjälper dig bilens huvudskärm att lätt komma åt omfattande personliga resurser som t.ex. musik, navigation och radiostationer. Du kan även anpassa ditt favoritinnehåll och spara det i ditt personliga konto. Det anpassade innehållet som sparats i ditt konto, kan visas nästa gång du loggar in på ditt konto. Du kan fritt växla mellan olika konton i bilen, och de olika kontonas anpassade innehåll visas för dig.

Du kan välja olika funktioner (t.ex. media och navigation) på huvudskärmens huvudsida. Funktionerna är följande:

 1. Meddelanderaden

  Visar bekräftelsemeddelanden, varningsmeddelanden, varningsikoner osv.

 2. Funktionsmenyn

  Tryck + håll för att växla mellan olika funktionselement, t.ex. musik eller väder.

 3. Huvudsida

  Tryck på knappen eller svep med fem fingrar på ett valfritt gränssnitt på huvudskärmen för att återgå till huvudsidan.

 4. Fordonsinställningar

  Konfigurera inställningarna för vanliga funktioner.

  Du kan även svepa åt höger huvudskärmens vänstra kant för att öppna sidan Snabbåtkomst. På denna sida kan du snabbt komma åt ofta använda funktioner och anpassa snabbåtkomstfunktioner.

 5. Luftkonditionerings- och komfortfunktionspanel

  Här ställer du snabbt in luftkonditioneringen, sätena och komfortfunktionerna.

 6. Applikationscenter

  Välj olika appar, t.ex. väder och foton.

 7. Volyminställningar

  Ställer snabbt in system-, och mediavolymen.

Inspelningsenhet för händelsedata (EDR)

Detta fordon är utrustat med en inspelningsenhet för händelsedata (EDR). Inspelningsenheten för händelsedata (EDR) används främst för att spela in data från kollisioner eller kollisionsliknande situationer såsom utlösning av krockkudde eller kollision med hinder på vägen. Sådana data kan öka förståelsen för fordonssystemens funktion.

Inspelningsenheten för händelsedata (EDR) kan tillfälligt eller permanent spara teknisk information om fordonets status, händelser och fel. Denna tekniska information inkluderar vanligtvis status för följande komponenter, moduler, system och miljöer:
 • Statusinformation för fordonet och dess enskilda komponenter som t.ex. hastighet, acceleration och fordonsidentifikationsnummer.

 • Funktionsstatus för viktiga systemkomponenter så som säkerhetsbältenas lås.

 • Fordonets reaktioner under speciella körförhållanden, såsom utlösning av krockkuddar eller ingripande av (ESP).

 • Data för en tidsperiod före och efter en kollision, som t.ex. bromsning, acceleration, rattmanöver, tid för händelsen, utlösning av skyddsanordning för personer i fordonet samt status för säkerhetsbälte etc.

Sådana data ökar förståelsen för hur kollisioner och personskador inträffar.

De fordonshastigheter som registreras av inspelningsenheten för händelsedata (EDR) kommer från bromsstyrenheten.

Dessa data är endast ett naturligt attribut för att identifiera och åtgärda fel och optimera fordonsfunktioner. De kan inte användas för att återskapa rörelser på vägen. När servicerelaterade åtgärder såsom reparation och underhåll görs kan servicepersonal och tillverkare avläsa dessa tekniska data från minnet för händelser och feldata med speciella diagnosverktyg. Efter felsökning raderar systemet eller fortsätter att skriva över informationen i minneslagringen.

När fordonet används kan dessa tekniska parametrar och annan information om fordonet, som t.ex. olycksinspelningar, fordonsskada och bevis (vilket kan kräva ingripande av en specialist) avläsas med hjälp av diagnosverktygen hos NIO:s servicecenter.

Om EDR-systemet inte har tillräckligt med utrymme för att spela in en händelse skriver aktuella händelsedata över tidigare olåsta händelsedata i kronologisk ordning. Låsta händelser kommer inte att skrivas över av efterföljande händelser.

Not NIO在未经车主允许的情况下不会将数据记录系统的信息透露给第三方人员使用。

NIO kommer inte att dela någon information som finns registrerad i systemet med någon tredje part utan ditt tillstånd eller samtycke.

Systemuppgradering

Din bil levereras med ett fjärruppgraderingssystem. När bilen är ansluten till internet, går du till Inställningar längst ned på huvudskärmen och klickar på Allmän > systemuppdatering för att uppgradera bilens systemprogramvara. och hålla bilens funktioner aktuella. Du får ett meddelande när en programvaruuppdatering finns tillgänglig. Du kan välja att starta uppgraderingen direkt eller schemalägga en tid för uppgraderingen (bilen startar automatiskt uppgraderingen vid den aktuella tiden). Under uppgraderingen, visar huvudskärmen den tid som krävs för att slutföra proceduren (vilket beror på uppgraderingspaketets storlek).

Varning Do not perform system upgrades while the vehicle is in charging process.
 • Systemets uppgraderingsfunktion är endast tillgängligt för fordonsägarens konto.

 • Systemuppgraderingen kan endast utföras när bilen är parkerad (i läge P) och ansluten till nätverket.

 • Uppgraderingsprocessen behöver en viss mängd ström. Innan systemet uppgraderas ska du säkerställa att batterinivån är mer än 20 % och att din resa har planerats på ett rimligt sätt.

 • Om systemuppgraderingen utförs för bilen under laddningsprocessen stoppas processen automatiskt. När systemuppgraderingen har slutförts kan du återuppta laddningsprocessen manuellt.

 • Under systemuppgraderingen kan bilen även låsas upp/låsas med NFC/mobila Bluetooth-nyckel utöver smartnyckeln. Bilen kan inte köras.

 • Systemuppgraderingar kan leda till uppdateringar eller tillägg av vissa funktioner och ändringar i användningen av vissa funktioner. Läs uppgraderingsinstruktionerna noggrant för att förstå de uppdaterade eller tillagda funktionerna när systemuppgraderingen har slutförts. Använd den uppdaterade funktionen med försiktighet om du inte känner till den för att undvika person- eller sakskada på grund av felanvändning.

 • Om systemuppgraderingen inte kan startas eller inte har slutförts ska du kontakta NIO:s servicecenter omedelbart.

 • Modifiera inte fordonskomponenter eller programvara, för att undvika person- eller sakskada på grund av ett fel med systemuppgraderingen.

Återställa alla inställningar

Om du ska sälja ditt fordon kan du radera allt innehåll och alla inställningar genom att öppna Inställningar nertill på mittdisplayen och trycka på Allmänt > Återställ alla inställningar.

Följande data och inställningar kommer att raderas, inklusive fordonsinställningar (som t.ex. Inställningar för säten, sidospeglar och klimatkontroll), körinställningar (som t.ex. ADAS och körläge), NOMI-inställningar, systeminställningar (som t.ex. tid och datum), navigeringsinställningar, mediespellistor samt foton och videor.

Varning 恢复出厂设置
 • Endast fordonsägaren kan återställa alla inställningar. Åtgärden kan bara genomföras när fordonet står stilla.

 • När du återställa alla inställningar kommer instrumentpanelen och mittskärmen att bli svarta och blinka. Kör inte fordonet när du återställer systemet. Det kan få oförutsedda konsekvenser.

 • När återställningen är klar återgår fordonet till det inaktiverade tillståndet. Du måste aktivera fordonet på nytt för att använda det.

 • Återställningen raderar alla dina inställningar, applikationsdata och allt innehåll, inklusive foton och videor, som lagras i ditt fordon. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar viktiga filer innan du gör en återställning. Du kan ange Album på mittskärmen , välja filer som du behöver och välja Exportera till USB.

 • Återställningen raderar inte din personliga information som lagras i molnet, såsom körvanor, frekventa navigeringsadresser och spellistor.

Grundläggande drift

Starta fordonet

Fordonet kan göras klar för körning när följande villkor är uppfyllda:

 1. Föraren sitter i sätet.

 2. Stäng förardörren eller trampa ned bromspedalen.

Föraren kan starta bilen på många sätt, t.ex. med smartnyckeln, NFC-kort och mobiltelefon med NFC.

Om mobiltelefonen med NFC eller NFC-kort används ska du placera mobilen med NFC-nyckeln eller NFC-kortet på den trådlösa laddningsplattan, behåll mobilen olåst och sätt dit den i den trådlösa laddningsplattan, försök sedan att lägga i växeln och starta bilen.

Varning 使用NFC启动时,请确保手机或卡片钥匙处于无线充电面板处。

När du startar fordonet med ett NFC-kort ska du se till att din telefon eller NFC-kortet placeras på den trådlösa laddningsplattan.

Varning 使用NFC钥匙功能时,手机必须开机,且处于解锁状态。因苹果公司未向第三方开放NFC权限,故暂不支持IOS系统。

När du använder ett NFC-kort ska du se till att din telefon är på och förblir upplåst.

Eftersom Apple Inc. inte tillåter att tredje parter får tillgång till NFC finns inte stöd för iOS för tillfället.

Varning 当发生碰撞时,撞击力会通过加速踏板传递至小腿,对人身造成伤害。为保护驾驶者安全,加速踏板设有断裂诱导槽,保护驾驶者腿部。 在意外情况下,当较大侧向外力作用时,由于诱导槽的设计,加速踏板可能会断裂。

Vid fall med en kollision överförs kraften i sammanstötningen till förarens underben genom gaspedalen och orsakar personskador. Därför har gaspedalen ett frakturbegränsande spår som skyddar förarens ben och personliga säkerhet.

I oväntade situationer där en stor extern lateral kraft appliceras på fordonet kan gaspedalen gå sönder på grund av designen med det begränsande spåret.

Växling

När du har trampat ned bromspedalen och lagt i växelspaken i D eller R, visar den digitala instrumentpanelen , vilket indikerar att uteffekten är klar. Efter växlingen visar den digitala instrumentpanelen bilens växelläge i realtid. Om växlingen misslyckas, meddelar den digitala instrumentpanelen att du ska bekräfta den aktuella växeln.

Du kan använda PRD-växelspaken för att kontrollera växling, inklusive:
 • Körläge (D-läge): används in normalt körläge

 • Backväxel (R-läge): kan endast läggas i parkeringsläge

 • Parkeringsläge (P-läge): förhindrar slirning i parkeringsläge

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Ljud > Växlingsmeddelandetoner för att aktivera eller avaktivera tonerna.

Till exempel kan bilen växlas till neutralväxel (N-läge) under vissa förhållanden, som när bilen skjuts framåt och vid automattvätt.

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Körning/parkering > N (neutralläge) för att aktivera eller avaktivera neutral växel (N-växel).

Varning 换挡后务必通过数字仪表确认挡位,如果数字仪表显示挡位和预期不一致,要重新确认挡位或重新换挡。

Bekräfta alltid växeln på den digitala instrumentpanelen när du har bytt växel. Om växeln som visas inte stämmer ska du dubbelkolla eller byta växel på nytt.

Varning 只有在停车状态且踩下制动踏板时,才能挂入驻车挡(P挡)。

Du kan bara lägga i PARK när fordonet står still och bromspedalen är nedtryckt.

Varning 在离开车辆前或坡道上,请确保已挂入驻车挡(P挡)。如果没有任何挡位显示,则车辆可能会自行移动。

Innan du lämnar fordonet eller stannar i en sluttning måste du se till att lägga i växeln PARK. Om du inte kan bekräfta växeln på den digitala instrumentpanelen kan fordonet börja rulla.

Elektrisk parkeringsbroms (EPB)

När du växlar till parkeringsläge aktiveras parkeringsbromsen automatiskt och den digitala instrumentpanelen visar , vilket indikerar att den elektriska parkeringsbromsen (EPB) har aktiverats.

När bilen låses utifrån, stängs fordonets strömförsörjning av automatiskt, och mittskärmen och den digitala instrumentpanelen stängs av samtidigt.

Du kan växla fordonet till parkeringsläge på följande sätt.

 • Tryck på P-växelknappen på sidan av växelväljaren i mittkonsolen.

 • Gå till inställningssidan i kontrollfältet nedtill på mittdisplayen och tryck på Körning/parkering > Elektrisk parkeringsbroms (EPB) för att parkera.

När den digitala instrumentpanelen visar , indikerar det ett fel på bromssystemet. Kör försiktigt och kontakta NIO:s servicecenter för underhåll.

Körlägen

Det finns fem körlägen på bilen: Sport+, Sport, Komfort, Eco och Anpassad. Du kan ändra accelerationen, regenerativ bromsning, styrkraften och luftkonditioneringsinställningar med hjälp av lägen.

Körlägena kan väljas för att variera bilens köregenskaper, förbättra körupplevelsen eller tillgodose dina unika körkrav i vissa fall.

Sport+

Sport

Komfort

Eco

Anpassad

Acceleration

4s

5,9 s

7,9 s

9,9 s

4s, 5,9s, 7,9s, 9,9s, 12,9s

Regenerativ bromsning

Låg

Låg

Låg

Standard

Standard, låg eller mycket låg

Styrkraft

Stadig

Standard

Komfort

Komfort

Stadig, standard, komfort

Luftkonditionering

Standard

Standard

Standard

Eco

Standard, eco

Tips: Lägena Sport+, Sport, Komfort och Eco kan anpassas utom när det gäller accelerationsprestanda

I eco-läge sparar systemet först och främst bilens energiförbrukning. Jämfört med andra körlägen är luftkonditioneringens komfort något dålig. Vid behov kan du manuellt ställa in en högre eller lägre temperatur än vad som är inställt i andra lägen.

Gå till inställningssidan i kontrollfältet nedtill på mittdisplayen och tryck på Körning/parkering> Körläge för att gå till inställningarna.

Scenariohjälp

Snöläge

Snöläget är lämpligt för snötäckta vägar, vägar med dåligt väggrepp med en blandning av våt asfalt, snö och is samt halt gräs.

När läget är aktiverat behåller bilen fyrhjulsdrift med kraften jämnt fördelat på fram- och bakhjulen, och gaspedalen är ganska mjuk för att garantera en smidig start och för att undvika slirning på hala ytor som t.ex. is, vilket ger en säker körning på snöigt underlag.

Gå till Inställningar längst ned på huvudskärmen och klicka på Körning/parkering > Snöläge för att slå på eller stänga av funktionen.

Varning 雪地模式会提升车辆的行驶安全性,但请依旧谨慎驾驶,缓踩加速和制动踏板,控制车速。并注意车辆周围环境是否有异物,以免损伤车辆。

Snöläget kan förbättra körsäkerheten. Men kör försiktigt och trampa ned gas- och bromspedalen långsamt för att kontrollera bilens hastighet. Var uppmärksam på om det finns främmande föremål i omgivningen, för att undvika skador på bilen.

Våtläge

Våtläge är lämpligt för slirig, hård asfalt eller översvämmade och överbelastade vägar, liksom för vägar med slirig sand och lera.

Våtläge gör bilen stabilare och smidigare vid start, bromsning och kurvtagning. Bilen behåller fyrhjulsdriften med kraften jämnt fördelat på fram- och bakhjulen och med regenerering med extremt låg regenerativ bromsning.

Gå till Inställningar längst ned på huvudskärmen och klicka på Körning/parkering > Våtmarkläge för att slå på eller stänga av funktionen.

Varning 湿地模式会提升车辆的行驶安全性,但请依旧谨慎驾驶,缓踩加速和制动踏板,控制车速。并注意车辆周围环境是否有异物,以免损伤车辆。
 • Våtmarksläget kan förbättra körsäkerheten. Men kör försiktigt och trampa ned gas- och bromspedalen långsamt för att kontrollera bilens hastighet. Var uppmärksam på om det finns främmande föremål i omgivningen, för att undvika skador på bilen.

 • Kör inte bilen på leriga eller sumpiga vägar, för att undvika att fastna.

Sandläge

Sandläge är lämpligt för överbelastad hård vägbana med sandjord och ökenvägar.

Sandläge gör det smidigt att starta och bromsa bilen, det går att slira åt sidorna samtidigt som det förhindrar fastkörning och behåller körningen framåt. För att förbättra körupplevelsen vid sandiga förhållanden, behåller bilen fyrhjulsdriften med ökad kraftöverföring till bakaxeln, aggressivare kraftöverföring, stabilitetskontroll och regenerering med extremt låg regenerativ bromsning.

Gå till Inställningar längst ned på huvudskärmen och klicka på Körning/parkering > Sandläge för att slå på eller stänga av funktionen.

Varning 沙地模式会提升车辆的行驶安全性,但请依旧谨慎驾驶,并注意车辆周围环境是否有异物,以免损伤车辆。
 • Sandläget kan förbättra körsäkerheten. Fortsätt köra försiktigt och var uppmärksam på om det finns främmande föremål i omgivningen, för att undvika skador på bilen.

 • Kör inte bilen i mjuk sand och på stränder, för att undvika att fastna.

Släpvagnsläge

Bilen detekterar automatiskt anslutning med släpvagn och justerar inställningar som fjädringshöjd, backspegelns vinkel, förarassistans och säkerhetsfunktioner för att anpassa till körning med släpvagn.

Innan du kopplar på en släpvagn, lägg växeln i P-läge, gå till inställningssidan från kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Körning/parkering> Elektrisk dragkrok. Dragkroken fälls då ut. När du drar en släpvagn måste släpvagnsläget alltid vara aktiverat. När du ansluter släpets elkablage aktiverar fordonet släpvagnsläget efter att du har bekräftat. Släpvagnsläget avaktiveras när släpets elkablage kopplas från. Du kan aktivera eller avsluta släpvagnsläge genom att gå till inställningssidan från kontrollfältet nedtill på mittskärmen och trycka på Körning/parkering > Släpvagnsläge. En av följande indikatorer tänds på instrumentpanelen:

Ikon Beskrivning
Fordonet har identifierat att släpbelysningen har anslutits, men släpvagnsläge aktiveras inte. Ett tillbehör kan redan vara anslutet till fordonet.
Fordonet har identifierat ett elektriskt anslutningsfel hos släpvagnsbelysningen. Det kan vara fel på några eller samtliga släplampor. Av säkerhetsskäl bör du stanna vid vägkanten så snart som möjligt och kontrollera släpvagnsbelysningens kablar eller anslutning. Om problemet har lösts, men den röda ikonen fortfarande visas, försök att stänga av släpvagnsläget och slå sedan på det igen.
Varning 拖车前,务必检查拖车模式是否已启用。
 • Innan du drar en släpvagn ska du kontrollera så att Dragläge är på.

 • Dragläge får inte lämnas under några omständigheter under dragprocessen. Om ni gör detta kan det leda till allvarliga skador/eller dödsfall.

 • Använd inte justeringsinställningen för körhöjden på mittskärmen för att matcha höjden för dragenheten till höjden för släpvagnen ordentligt.

Not 启用拖车模式时,某些 PILOT 功能(转向、召唤、车道辅助等)以及脚踢传感器、便利进出、超声波传感器功能可能不可用。
 • Vissa PILOT-funktioner (Styrhjälp, Aktivt filbyte, osv.) såväl som sparksensorer, enkel instigning och ultraljudssensorer kanske inte är tillgängliga i Släpvagnsläge.

 • Koppla en släpvagn som är under normal körhöjd till ditt fordon. Om du går in i Släpvagnsläge med onormal körhöjd kommer den att justeras automatiskt till normal.

Super Eco-läge

För att förlänga räckvidden kan fordonets elförbrukning reduceras om du avaktiverar funktioner som inte krävs för körning för att uppfylla körbehoven till ett minimum.

I Super Eco-läget begränsas bilens topphastighet. Förarassistans och andra funktioner är oåtkomliga för tillfället och komfortfunktionerna som luftkonditionering och omgivningsbelysning är också begränsade.

Gå till Inställningar längst ned på huvudskärmen och klicka på Körning/parkering > Super ekoläge för att slå på eller stänga av funktionen.

Du kan växla till vilket vanligt körläge som helst eller avsluta Super Eco-läget genom att trycka på knappen igen.

Funktionsinställningar

Autohold

Autohold håller bilen stilla vid tillfällig parkering när bromspedalen är uppsläppt.

Gå till Inställningar från kontrollfältet nedtill på mittskärmen och klicka på Körning/parkering > Aktivera Autohold och välj respektive metod för att aktivera Autohold.

 • Bromsa helt: Trampa ned bromspedalen tills bilen stannar, släpp sedan upp den och trampa på pedalen igen för att aktivera Autohold.

 • Automatisk aktivering: Trampa ned bromspedalen tills bilen stannar, då aktiveras Autohold automatiskt.

När Autohold är aktiverad visas -ikonen på den digitala instrumentpanelen. När den är aktiverad kan du trampa ned gaspedalen eller bromspedalen för avaktivera Autohold.

Varning 当车辆处于后退挡(R 挡)时,自动激活的驻车方式不生效。仍需使用深踩激活的方式驻车。

Automatiskt fordonsstopp är inte aktiverad när fordonet är i REVERSE (R-växeln). Du måste fortfarande använd heltrycksaktivering för att parkera.

Du kan också trampa ned bromspedalen helt för att aktivera Autohold i nödfall.

Du kan också aktivera Autohold vid parkering i uppförsbacke, då bromssystemet tillhandahåller tillräcklig bromskraft för att hålla bilen stilla i enlighet med graden av lutning.

Varning 坡度不得超过20%。

Backens lutningB Backens lutning får inte överskrida 20 %.

Nödbromsning

Vid fel på bromspedalen kan du aktivera nödbromsning genom att trycka på knappen för Park-läge, vilket ger full inbromsning under normala omständigheter för att stanna bilen.

 • Tryck + håll in knappen Park-läge för att aktivera nödbromsning.

 • Släpp upp knappen Park-läge eller trampa ned gaspedalen för avaktivera nödbromsningen. För att återaktivera nödbromsningen måste du trycka på knappen igen.

Varning 只有遇到制动踏板失灵或卡滞等紧急情况,才需要激活应急制动功能。

Aktivera inte Nödbromsen om det inte är en nödsituation där bromspedalen inte fungerar eller har fastnat.

Varning 当行驶在弯道较大、路面不平或冬季结冰积雪道路时,激活应急制动功能可能会导致车辆甩尾或侧滑,请谨慎驾驶。

När du kör i stora kurvor, på ojämna, isiga eller snöiga vägar på vintern, kan bilen börja spinna eller slira om du aktiverar nödbromsfunktionen Kör försiktigt.

Backstartsreglering

Backstartsregleringssystemet (HSA) förhindrar att din bil rullar bakåt när du startar i uppförsbacke.

När du flyttar foten från bromspedalen till gaspedalen, upprätthålls trycket på bromspedalen i bromssystemet i max 2 sekunder. Den tillfälliga bromseffekten upphör efter 2 sekunder eller när du accelererar.

Startpåminnelse

När bilen har stannat när du har följt framförvarande bil, skickar startpåminnelsen en signal när den framförvarande bilen kör iväg.

Gå till Inställningar längst ned på huvudskärmen och klicka på Förarassistans > Startpåminnelse för att slå på eller stänga av funktionen.

När den är aktiverad och du stannar bilen manuellt när framförvarande bil stannar, och du inte följer den bilen när den kör iväg, skickar startpåminnelsen en signal.

Varning 起步提醒功能仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,在适宜且安全的车速范围内驾驶,并且符合现行交通法律法规。

Startvarning för fordonet framför fungerar bara som en referens och får inte ersätta dina egna visuella observationer. Du måste alltid vara uppmärksam på trafikförhållandena och vägförhållandena och köra i en lämplig och säker hastighet i enlighet med gällande trafiklagar och -regler.

Digital videoinspelningsenhet (DVR)

Funktionen digital videoinspelningsenhet har sling-, nödsituations- och snabbinspelningslägen.

Varning 停车下电后,行车记录仪不再工作。

Den digitala videoinspelningen fungerar inte när fordonet är parkerat och strömmen är avslagen.

Slinginspelning

Den digitala videoinspelningsenheten tillhandahåller en huvudvy och en surroundvy samt stöder simultan inspelning och förhandsgranskning i realtid.

 • Huvudvy: Endast huvudkameravyn spelas in med en max. upplösning på 3840x1696 och bildhastighet på 30 fps som stöds;

 • Surroundvy: Alla kameravyer spelas in med en max. upplösning på 1280x1000 och bildhastighet på 30 fps som stöds av fyra surroundvykameror

DVR:en kan lagra upp till 10 timmar av inspelning från huvudvyn och ungefär 5,7 timmar av femvy-loop-inspelning. När minnet är fullt blir de äldsta videoinspelningarna överskrivna.

Inspelningen sparas i Foton > Digital videoinspelningsenhet (DVR) > Loop-videor. För att säkerhetskopiera specifika videor, sätt i ett USB-minne och välj de filer som ska exporteras.

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Säkerhet > Digital videoinspelningsenhet (DVR) för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

 • När funktionen är aktiverad visas överst på mittskärmen.

 • När funktionen är avaktiverad visas överst på mittskärmen.

Den digitala videoinspelningsenheten stöder ljudinspelning och vattenstämpel, funktioner som är avstängda som standard och som måste slås på manuellt.

Tryck på Digital videoinspelningsenhet, Ljudinspelning för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

Tryck på Digital videoinspelningsenhet, Vattenstämpel för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

När ljudinspelning är aktiverad visas upptill på mittskärmen. Då startar den digitala videoinspelningsenheten inspelningen.

När den digitala videoinspelningsenheten är aktiverad slås kameran på och fortsätter att spela in loopvideor tills videoinspelningen avslutas.

Nödinspelning

Denna funktion spelar in videobilder och sparar dem i minnet. Nödinspelningen registreras och sparas om den autonoma nödbromsen (AEB) eller krockkudden utlöses.

Nödvideor inkluderar videor som spelades in 30 sekunder före och 60 sekunder efter nödsituationen. Inspelningen sparas i Foton > Digital videoinspelningsenhet (DVR) > Nödvideor. För att säkerhetskopiera specifika videor, sätt i ett USB-minne och välj de filer som ska exporteras.

Snabbinspelning

Denna funktion stöder de flesta scenarion i vilka inspelning kan utlösas manuellt, som t.ex. intrång, bedrägerier eller roliga situationer, vilket underlättar för dig att snabbt spela in, spara och söka efter relaterade videor.

Svep åt höger på hemsidan för att komma till Snabbåtkomst och tryck på Snabbvideoinspelning för att starta inspelningen, medan visas överst på mittskärmen.

Denna funktion sparar videor, inklusive 30 sekunder före och 60 sekunder efter inspelningsstart. Snabbvideoinspelningen sparas i Foton > Digital videoinspelningsenhet (DVR) > Nödvideor. För att säkerhetskopiera specifika videor, sätt i ett USB-minne och välj de filer som ska exporteras.

Varning 紧急视频的存储空间不会被循环覆盖,存储空间存满后需要进行手动清理,否则将影响视频录制功能。

Lagringsutrymmet för nödvideor skrivs inte över cykliskt, och manuell radering krävs när lagringsutrymmet är fullt. Annars kan videoinspelningsfunktionen påverkas.

Ljudvarning för fotgängare (AVAS)

När du kör i låg hastighet (normalt under 30 km/h) avger fordonet en ljudsignal för att uppmärksamma andra trafikanter såsom fotgängare och andra fordon om din närvaro.

Svep åt höger på hemsidan för att komma till Snabbåtkomst, eller så kan du ange Ljud och trycka på Ljudvarning för fotgängare (AVAS) för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

När du inaktiverar denna funktion manuellt visas ett varningsmeddelande på mittskärmen. Tryck på det för att inaktivera funktionen. Funktionen är aktiverad som standard nästa gång du kör fordonet.

När denna funktion är aktiverad:
 • När du kör med en hastighet mellan 0-20 km/h blir larmljudet högre i takt med att din hastigheten ökar.

 • När du kör med en hastighet mellan 20-30 km/h blir larmljudet lägre i takt med att din hastigheten ökar.

 • När fordonets hastighet överstiger 30 km/h upphör ljudet.

 • När du kör långsammare än 25 km/h börjar fordonet avge larmljudet igen.

Varning 车外低速提示音系统暂停开关仅在短距离内没有行人、且周围环境明显不需要提示音时才使用。

Varningssystem för fotgängare går bara att koppla från när det är onödigt att avge ljud om det inte finns några fotgängare i närheten.

Parkeringskamera och parkeringshjälp

Parkeringshjälpen övervakar fordonets omgivningar med hjälp av ultraljudssensorer när fordonet kör långsamt för att hjälpa dig att parkera på ett säkert sätt.

Under parkeringsprocessen avges hörbara och visuella larm för att indikera avståndet mellan fronten och bakänden på ditt fordon och hindret.

Avstånd

Ljudlarmsfrekvens

Färg

1,2-1,5 m

Ingen

Vit

0,9-1,2 m

0, 1 eller 2 gånger per sekund

Vit

0,6-0,9 m

0, 2 eller 3 gånger per sekund

Orange

0,3-0,6 m

3, 4 eller 5 gånger per sekund

Orange

Mindre än 0,3 m

Högfrekventa pip

Röd

Varning 爱车前方和后方报警区域不超过1.5 米。

De främre och bakre larmområdena på bilen får inte överskrida 1,5 meter.

Varning 泊车辅助提示仅供参考,无法替代您的目视检查。泊车辅助提示作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用泊车辅助。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Parkeringsassistans fungerar bara som referens och får inte ersätta dina egna visuella observationer.

Parkeringsassistans, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden. Du måste hela tiden hålla koll på trafiken och vägförhållandena och fatta dina egna beslut om huruvida det är säkert att använda Parkeringsassistans.

Det är alltid ditt ansvar att se till att fordonet körs på ett säkert sätt som följer gällande trafiklagar och -regler.

Aktivera/inaktivera parkeringskamera

Du kan aktivera parkeringskameran på följande sätt:

 • Svep åt höger på hemsidan för att komma till Snabbåtkomst och tryck på 360 Surroundvy för att aktivera funktionen.

 • Öppna applikationsöppnaren och tryck på Parkera för att aktivera minnesvyn (surroundvy eller dubbelvy).

 • Växla till REVERSE för att aktivera minnesvyn (360° surroundvy eller dubbelvy).

 • Tryck + håll in mittknappen på ratten för att anpassa knappen för 360° Surroundvy, och aktivera denna funktion genom denna knapp.

 • Be NOMI att öppna gränssnittet Parkera och aktivera surroundvyn.

Tryck på parkeringskameragränssnittets övre högra sida för att stänga av varningssignalen. Observera att du själv ansvarar för eventuella risker om varningssignalen är avstängd.

Varning 爱车进入P挡或车速达到21 公里/小时会自动退出。您也可以采用五指抓取中控屏或点击左上方的关闭按键来主动退出。

Parkeringskameran inaktiveras automatiskt när fordonet är i PARK eller kör snabbare än 21 km/h.

Du kan även inaktivera parkeringskameran manuellt genom att greppa med fem fingrar på mittskärmen eller genom att klicka på Av-knappen i övre vänstra hörnet.

Varning The ultrasonic sensor may have limited detection capabilities and information such as "Front Parking Radar Failure", "Rear Parking Radar Failure", "Parking Radar System Failure" may be displayed in the following situations, which include but are not limited to:

Parkeringssensorn kan ha begränsad detekteringsförmåga och information som "Fel på främre parkeringsradar", "Fel på bakre parkeringsradar", "Fel på parkeringsradarsystem" kan visas i följande situationer, vilket inkluderar, men inte begränsas till:

 • En eller flera parkeringssensorer är skadade, felplacerade eller skymda (som t.ex. av lera, is eller snö eller fordonsskydd).

 • Parkeringssensorernas prestanda påverkas av hårt väder som regn, snö och dimma.

 • Sensorer påverkas av annan elektrisk utrustning eller enheter som kan orsaka störning.

Varning In some situations, the ultrasonic sensor may give false alarms due to its characteristics. This will disappear as road conditions change and will not affect the normal driving of your vehicle.

I vissa situationer kan parkeringssensorn avge felaktiga larm på grund av dess karaktäristik. Det försvinner när vägförhållandena ändras och påverkar inte den normala körningen av bilen. Sådana förhållanden inkluderar men är inte begränsade till:

 • Knagglig asfalt, cement eller kullersten, vattenfyllda vägar och andra typer av ojämnt underlag.

 • Induktionsspolar eller andra föremål i vägen.

 • Störning på grund av stora fordon, vägarbetsmaskiner och annan utrustning i närheten.

Varning 超声波传感器可能对高度较低的障碍物,来自车身上方或车侧方的障碍物,较狭窄物体等类型的障碍物检测受限,您需要始终关注周边环境,否则可能导致财产或人身伤害,包括但不限于:

Användning av ultraljudssensorer kan vara begränsad för vissa hinder, inklusive hinder som är låga eller smala eller som kommer från ovansidan eller sidan av fordonet. I dessa fall ska du alltid vara uppmärksam på din omgivning. Om du inte är det kan det leda till egendomsskador eller personskador. Dessa hinder inkluderar men är inte begränsade till:

 • Fotgängare, barn och djur

 • Öppna parkeringslås, låga stenblock, låga stolpar, tunna stänger, spetsiga föremål, hål i vägen osv.

 • Höjdbegränsningsbarriärer, höjdstänger eller uthängande byggnadsdelar

 • Hinder på sidan av fordonskarossen som kan orsaka en kollision eller repor

 • Cyklar, byggnadshörn och stolpar på parkeringsplatser osv.

Gränssnitt för parkeringskamera

Det finns två parkeringskameragränssnitt: surroundvy och dubbelvy. Tryck på den övre vänstra knappen på surroundvyn för att växla mellan gränssnitten.

Knapp

Funktion

Växla till dubbelvy

Växla till surroundvy

Växla till Snabb åtkomst.

Växla till hjulnavsvy.

Parkeringskameravyer

Efter att ha öppnat dubbelvygränssnittet kan du växla till främre/bakre vyn genom att växla till DRIVE (D)/REVERSE (R) eller trycka på 3D-vy, främre vy, bakre vy, vänster/höger hjulnavsvy, främre hjulnavsvy eller bakre hjulnavsvy nere till vänster på mittskärmen för att växla mellan olika vyer.

I 3D-vyn kan du svepa med ett finger för att justera vyns vinkel, zooma in med två fingrar för att justera vyns avstånd samt svepa uppåt och neråt med två fingrar för att justera vyns höjd.

Varning 当中控屏显示左右轮毂视角、前轮毂视角、后轮毂视角时,泊车影像不会随挡位切换而改变视角。

När mittskärmen visar vänster/höger hjulvy, främre hjulvy eller bakre hjulvy ändras inte parkeringsvyn när du byter växel.

Justera ljusstyrkan för parkeringskameran

Automatisk justering

Tryck på "Snabb åtkomst" i parkeringskamerans gränssnitt för att komma till "Justering av ljusstyrka", välj sedan "Auto". Ljusstyrkan för mittskärmen kan justeras automatiskt tillsammans med ljusstyrkan för omgivningen.

Manuell justering

Tryck på "Snabb åtkomst" i parkeringskamerans gränssnitt för att komma till "Justering av ljusstyrka", skjut sedan reglaget för att justera ljusstyrkan för mittskärmen manuellt. Se till att "Auto" är AV innan du justerar ljusstyrkan manuellt.

Kameraspårning genom styrning

När funktionen är aktiverad justeras vyns vinkel för de spegelvända bilderna fram och bak enligt rattens vridvinkel, Det hjälper användaren att utöka vyn bakåt och förbättra parkeringssäkerheten.

Ange applikationscenter nedtill på mittskärmen och tryck på Parkering, och slå på Styrvinkelspårning i parkeringsinställningarna.

Dynamiskt transparent chassi

Dynamiskt transparent chassi avser en transparent effekt via teknisk bearbetning, som kan visas på vägbilder som samlas in av kameran i förväg när bilen åker, och överförs till bilens huvudskärm så att du kan se vägförhållandena i bilen.

Du kan aktivera denna funktion på parkeringskamerans inställningsgränssnitt. När denna funktion är aktiverad kan du välja mellan fyra alternativ för modelltransparens under körning: ogenomskinlig, låg, medium och hög.

Varning 动态透明底盘无法识别出车辆静止时车底环境可能发生的变化。使用时请谨慎驾驶,以实际环境为准,以免造成车辆损坏。

Dynamiskt transparent chassi kan inte detektera möjliga ändringar i omgivningen under karossen när fordonet står stilla. Kör försiktigt och var alltid uppmärksam på din omgivning för att undvika skador på fordonet.

Blind fläck runt modellen

På grund av de relativa positionerna mellan kamerorna och fordonet, finns det en blind fläck på cirka 30 cm kring fordonet i surroundvygränssnittet. När du parkerar måste du vara uppmärksam på omgivningarna.

Varning 全景影像所显示的车模周围盲区提示仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下完成泊车操作。 由于盲区的存在,部分离车辆较近的低矮物体可能显示不全,请您注意观察,谨慎驾驶。

Indikeringen av den döda vinkeln som visas i surround-vyn ska bara användas som referens och får inte ersätta dina visuella observationer.

Du måste hela tiden vara uppmärksam på trafiken och vägförhållandena och parkera bara fordonet när du har säkerställt att det är tryggt.

På grund av det finns döda vinklar kanske inte vissa låga föremål som är nära fordonet visas till fullo. Var uppmärksam och kör försiktigt.

Säkerhetsbälten

Anvisningar för säkerhetsbältena

Säkerhetsbältena är det huvudsakliga säkerhetssystemet för passagerarna som kan skydda dem mot allvarliga personskador vid en eventuell olycka, särskilt i kombination med krockkuddar.

Både fram- och baksätena har säkerhetsbälten med försträckare. Den här typen av enhet tillhandahåller en viss försträckningskraft för säkerhetsbältet vid en allvarlig kollision. De drar tillbaka en del av säkerhetsbältet snabbt för att kunna skydda passagerarna säkert. Samtidigt undviker de alltför stor fasthållningskraft från säkerhetsbälten som kan orsaka kroppsskador på passagerarna.

Varning 不系安全带或未正确佩戴安全带可能带来严重的人员伤亡,请务必正确佩戴安全带。
 • Om säkerhetsbältet inte är fastspänt eller korrekt fastspänt kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall. Spänn alltid fast säkerhetsbältet korrekt.

 • Lossa inte säkerhetsbältet när bilen är i rörelse. Om en olycka inträffar kan det leda till allvarliga skador.

 • Se till att säkerhetsbältet är rent och undvik att blockera hållaren med främmande föremål. Annars kan inte bältet spännas fast ordentligt.

 • Kontrollera säkerhetsbältet och låsmekanismen noggrant beträffande skada och slitage före användning. Använd det inte om det är skadat och byt säkerhetsbältet omedelbart.

 • Reparera inte skadade säkerhetsbälten själv. Ta aldrig bort eller sätt dit säkerhetsbälten själv.

 • Dela inte säte med någon annan person (t.ex. med ett barn), det kan orsaka ytterligare skada på passagerare vid en olycka.

 • Ett säkerhetsbälte som har sträckts och deformerats vid en olycka har förlorat sin säkerhetsskyddande funktion. Om ytan inte är skadad ska det bytas omedelbart.

 • När bälteskraftbegränsaren har utlösts på grund av en olycka ska den bytas omedelbart. Vid vissa olyckor, även om bälteskraftbegränsaren inte har utlösts, rekommenderas att kontakta NIO:s servicecenter för inspektion och byte vid behov.

 • Luta inte ryggstödet för långt bakåt. Det kan påverka skyddsfunktionen för säkerhetsbältet avsevärt.

Varningslampa för ej fastspänt säkerhetsbälte

Alla säten i fordonet har säkerhetsbälten.

När du som förare sitter på förarsätet (och förardörren är stängd eller bromspedalen är nedtryckt) eller fordonet körs och passageraren fram inte spänner fast sitt säkerhetsbälte tänds varningslampan för ej fastspänt säkerhetsbälte på den digitala instrumentpanelen för att påminna dig och främre passageraren att denne ska spänna fast säkerhetsbältet omedelbart.

När ett säkerhetsbälte i främre raden inte är fastspänt:
 • Om fordonet kör fortare än 22 km/h och personens säkerhetsbälte fortfarande inte är fastspänt blinkar varningslampan för ej fastspänt säkerhetsbälte och en varningssignal hörs. När säkerhetsbältet har spänts fast slocknar varningslampan och varningssignalen upphör.

 • Om säkerhetsbältet fortfarande inte har spänts upphör varningssignalen efter 95 sekunder men varningslampan förblir tänd.

När du som förare sitter på förarsätet (och förardörren är stängd eller bromspedalen är nedtryckt), om en passagerare bak inte spänner fast sitt säkerhetsbälte tänds motsvarande varningslampa för ej fastspänt säkerhetsbälte på den digitala instrumentpanelen för att påminna den bakre passageraren att denne ska spänna fast säkerhetsbältet omedelbart. Varningslampan slocknar när säkerhetsbältet spänns fast.

När ett säkerhetsbälte i bakre raden inte är fastspänt:
 • Om fordonet körs fortare än 22 km/h och en passagerare bak lossar sitt säkerhetsbälte ljuder varningssignalen och varningslampan för ej fastspänt säkerhetsbälte tänds. Varningslampan slocknar när alla säkerhetsbälten har spänts fast.

 • Om säkerhetsbältet i bakre raden fortfarande inte har spänts upphör varningssignalen efter 33 sekunder men varningslampan förblir tänd.

Varning 若安全带未系报警功能异常,请勿使用相关座椅,并请立即联系服务中心检查安全带功能。

Om påminnelsefunktionen för säkerhetsbältet inte fungerar ska inte sätet användas och du ska genast kontakta NIO för inspektion.

Använda säkerhetsbälten

Så här används säkerhetsbälten korrekt:
 1. Dra bältestungan över framsidan av kroppen. Den övre delen av bältet ska ligga över axeln och den nedre delen ska gå över höften. Dra inte bältet över halsen eller magen. För in spännets låstunga i bälteslåset för samma säte tills du hör ett klick. Dra i säkerhetsbältet för att säkerställa att det är fastspänt.

 2. Tryck + håll säkerhetsbältets höjdjusteringsknapp och flytta säkerhetsbältet upp och ner för att justera säkerhetsbältets höjd. När säkerhetsbältet är på en bekväm höjd släpper du justeringsknappen. När du justerat höjden drar du i säkerhetsbältets axeldel för att bekräfta att säkerhetsbältet är låst.

Lossa säkerhetsbältet genom att trycka på den röda knappen på låset. Nu kan du dra bort säkerhetsbältet för hand. Låstungan Låsblecket kan rullas tillbaka automatiskt till det övre säkerhetsbätesfästet.

Varning 佩戴安全带前请先调整好座椅靠背及头枕,充分发挥安全带的保护作用。佩戴安全带过松或过紧都可能在发生事故时带来人身伤害。 孕妇佩戴安全带时请将安全带均匀地通过胸部并尽可能低地在髋部穿过,保持安全带平展紧贴,避免发生事故时安全带勒紧而使胎儿及孕妇造成严重伤害。
 • Se till att ryggstödet och nackstödet är korrekt positionerade innan du tar på dig säkerhetsbältet, så att det kan skydda dig på bästa sätt.

 • Ett säkerhetsbälte som sitter för löst eller för hårt kan orsaka skador om en kollision inträffar.

 • För gravida passagerare/förare måste säkerhetsbältet vila jämnt över bröstkorgen och så lågt och platt som möjligt över höfterna. Om detta inte sker kan det orsaka skador både på det ofödda fostret och mamman om bältet dras åt i händelse av olycka.

Airbag

Anvisningar för airbagar

Krockkuddar är ett kompletterande säkerhetssystem som samverkar med säkerhetsbältena. Krockkuddar löses ut snabbt vid allvarliga olyckor för att skydda passagerarnas huvud och bröstkorg och minska allvarlighetsgraden hos eventuella skador. De hindrar dock inte skador på kroppsdelar eller skrapsår och blåmärken. Därför ska krockkuddarna användas tillsammans med säkerhetsbältet för att ge maximalt skydd.

Fordonet är utrustat med krocksensorer. Vid en kollision framifrån eller från sidan som uppfyller villkoren (beroende på typ, vinkel och föremål som kollisionen sker med) för att krockkuddesystemet ska utlösas utlöses krockkuddarna från sin position. Gasgeneratorn i krockkudden antänds och släpper ut gas med högt tryck för att spränga upp krockkuddens kåpa. Gasen fyller krockkudden för att bilda ett buffertskyddslager som skyddar passagerarna och därigenom minskar risken för kroppsskador eller dödsfall.

Bilens airbagsystem omfattar främre airbagar och sidoairbagar. En airbag indikeras av ordet "AIRBAG" på alla platser där det sitter en airbag.

 • De främre krockkuddarna inkluderar den främre radens övre krockkuddar som sitter i rattens dekorkåpa och i instrumentpanelen på passagerarsidan fram.

 • Sidokrockkuddarna inkluderar de främre sidokrockkuddarna (sitter på båda sidor av förarsätet och på utsidan av det främre passagerarsätet) och krockgardinerna (sitter över dörrarna på båda sidor, i takområdet från A-stolpen till C-stolpen).

 1. Förarens främre airbag

 2. Främre passagerarens främre airbag

 3. Framsätets sidokrockkudde

 4. Airbaggardin

 5. Främre radens mittkrockkudde

Varning 安全气囊作为辅助安全系统,不能替代安全带的保护作用,只有与安全带一起配合使用,才能为乘客提供最佳的保护作用,因此车内所有乘客务必系好安全带并保持正确的坐姿。
 • Krockkuddar är ett kompletterande säkerhetssystem och det kan inte ersätta säkerhetsbältena. Krockkudden kan bara maximera din säkerhet när den används samtidigt som säkerhetsbältet. Sålunda ska alla i fordonet alltid ha säkerhetsbälte på sig och sitta i korrekt position.

 • Föraren ska sitta minst 25 cm från ratten eftersom krockkudden kan skada föraren när den utlöses med stor kraft.

 • Barn får inte sitta i det främre passagerarsätet om krockkudden till det sätet är aktiverad. Vid en olycka kan kraften från krockkudden orsaka allvarliga skador på barn när den löser ut.

 • Lägg inga föremål i det främre passagerarsätet. Dessa föremål är i området där krockkudden löser ut och kommer att slungas iväg vid en nödinbromsning, vilket kan skada passagerare.

 • Krockkuddssystemet kan bara tillhandahålla skydd en gång. Om krockkudden har löst ut måste den bytas ut. Under vissa typer av olyckor kanske krockkudden inte löser ut. För att säkerställa att krockkuddssystemet fungerar som det ska måste du kontakta NIO omedelbart för inspektion eller byte vid behov.

 • Om skador eller sprickor upptäcks på krockkuddens hölje ska du inte använda fordonet utan kontakta NIO omedelbart.

 • Om krockkuddssystemet aldrig har löst ut under en period på tio år från dess produktionsdatum ska du åka till NIO för att få det utbytt. Ett register över krockkuddssystemets bytesbehov ska upprättas och ges till den nya ägaren när fordonet byter ägare.

 • Det är förbjudet att installera eller ta bort komponenter i krockkuddssystemet, inklusive krockkuddens etiketter.

 • Rök och fint pulver kan förekomma när krockkudden löser ut. Även om det fina pulvret inte är giftigt kan det få passagerare att känna obehag.

 • När ni använder sätesskydd ska ni undvika områdena runt sidokrockkuddarna i framsätena. Om du inte gör det kan det försämra krockkuddens skyddande funktion.

 • Placera inga föremål i gardinkrockkuddarnas utlösningsområde (inklusive pelare, innertak och handtag). Passagerare ska inte luta sig mot dörrarna. Om detta sker kan det leda till skador om en gardinkrockkudde löser ut.

 • Placera inga hårda föremål (inklusive galgar, frukter eller glasflaskor) på klädhängarna i fordonet. Om detta sker kan det leda till skador om en gardinkrockkudde löser ut.

 • Placera aldrig dina fötter, knän eller andra kroppsdelar på eller i närheten av krockkuddshöljena. Häng inga föremål på eller i närheten av krockkuddshöljena. Om du gör det kan det försämra krockkuddarnas funktionalitet och leda till skador om en krockkudde löser ut.

 • Placera, häng eller installera aldrig några föremål på eller nära instrumentpanelen på passagerarsidan. Om detta sker kan det leda till skador om en krockkudde löser ut.

 • Modifiera aldrig innertaket i fordonet. Om du gör det kan det försämra gardinkrockkuddarnas funktionalitet och kan leda till skador om de löser ut.

 • Placera eller häng aldrig några tunga föremål eller saker med vassa kanter på det främre passagerarsätets solskydd. Om detta sker kan det leda till skador om det främre passagerarsätets krockkudde löser ut.

 • Röken och dammet som genereras vid snabb utlösning av krockkuddar kan orsaka hud- eller ögonirritation/-skållning/-brännsår och fibrerna i krockkudden kan orsaka rivmärken eller brännsår på huden.

Utlösningsvillkor för krockkuddar

Krockkudden kan utlösas under följande villkor:
 1. Frontalkollision med hög hastighet med en vägg eller ett fordon.

 2. Islag i hård vägbeläggning.

 3. Nedkörning i ett djupt dike.

 4. Sidokollision med ett fordon som kör med hög hastighet.

 5. Lämna vägytan och sedan slå i den med kraft.

Krockkuddarna kanske inte utlöses i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till följande situationer. Använd säkerhetsbältena korrekt för att skydda passagerarna.

 1. Kollision med ett träd, en stolpe eller annat långsmalt föremål.

 2. Kollision bakifrån med ett annat fordon.

 3. Rullning i sidled.

 4. Kollision med eller fastkörning under bakdelen på en lastbil som kör framför.

 5. Kollision med ett fordon från sidan vid fordonets framdel.

 6. Kollision med en vägg från sidan vid fordonets framdel.

 7. Sidokollision med en stolpe.

 8. Sidokollision vid fordonets front i en viss vinkel.

 9. Sidokollision vid fordonets kaross i en viss vinkel.

 10. Partiell sidokollision.

 11. Partiell sidokollision.

Krockkuddarnas varningslampa

Krockkuddarnas varningslampa som indikerar krockkuddestatusen visas på den digitala instrumentpanelen. Om den här varningslampan lyser efter att den digitala instrumentpanelen har startats, sluta använda fordonet och kontakta NIO:s servicecenter omedelbart.

Avaktivering av främre passagerarkrockkudde

Eftersom krockkudden expanderar snabbt och har en hög islagskraft när den utlöses är det säkrare för passageraren i framsätet att sitta minst 25 cm från den främre krockkudden. Om ett barn eller en passagerare med särskild medicinska behov behöver åka i framsätet, gå till inställningssidan i kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Säkerhet >Främre passagerarkrockkudde och välj alternativet att stänga av den främre passagerarkrockkudden. När det har gjorts visas ikonen upptill på mittskärmen för att påminna dig om att den främre passagerarkrockkudden har avaktiverats för att hindra den främre passagerarkrockkudden från att orsaka allvarliga skador på framsätespassageraren.

Säkerhetsåtgärder efter utlösning av krockkuddar

Om fordonet är med om en kollision och krockkuddarna utlöses implementerar fordonet automatiskt ett antal säkerhetsåtgärder för att skydda passagerarna i fordonet.
 • Låser upp alla dörrarna för att se till att passagerarna eller räddningspersonalen kan öppna dörrarna.

 • Slår på varningsblinkers för att visa fordonets position och varna fordon som kommer bakifrån.

 • Stänger av högspänningsströmförsörjningen för att skydda passagerarna.

 • Öppnar fönstren för att hindra passagerarna från att bli inlåsta om fordonet faller ner i vatten.

 • Stänger av ratt- och sätesminnesfunktionerna för att undvika att de ställs in i en position där föraren fastnar.

 • Slår på invändiga läslampor i fordonet för att underlätta räddning i mörkret.

Barnlås

Barnlåset är avaktiverat som standard. Den måste konfigureras för att aktiveras. Gå till inställningssidan från kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på sidan Dörr- och fönsterlås > Dörrarför att visa inställningarna för barnlås.

Aktivera och avaktivera dörrarnas/fönstrens barnlås manuellt

Tryck på Barnlås för bakdörr/fönster. betyder att funktionen är aktiverad, och AV betyder att funktionen är avaktiverad.

Om barnlåset för motsvarande dörr/fönster inte aktiveras eller avaktiveras visas en popup-påminnelse på mittskärmen. Upprepa ovanstående rutin tills den lyckats.

Varning 儿童锁开启时,请勿单独将儿童留在车内,以免造成意外伤害。
 • När Barnskyddslås är på ska du inte lämna barn utan uppsikt i fordonet. Om du gör det kan det leda till skador eller dödsfall.

 • När du har aktiverat Barnskyddslås ska du kontrollera deras status igen.

Barnstol

När ett barn som är yngre än 12 år eller kortare än 150 cm åker med i fordonet ska det alltid sitta i en barnstol eller på en bälteskudde. För att skydda barnet ordentligt ska du låta barnet sitta i en barnstol eller på en bälteskudde istället för att du håller det i famnen eller låter det sitta i en vuxens knä.

Endast barnstolar som är godkända och uppfyller gällande bestämmelser eller standarder får användas. Kontrollera barnstolens märkning när du väljer modell. När du installerar och använder en barnstol måste du följa gällande lagar och bestämmelser, anvisningarna från barnstolstillverkaren samt anvisningarna om barns säkerhet i den här bruksanvisningen.

Viktiga anvisningar för att använda barnstolar

Korrekt användning av barnstolar minskar risken för skador på barn betydligt och minskar allvarlighetsgraden hos skador som uppstår vid olyckor. Tänk på följande när du använder barnstolar:
 • Vi rekommenderar att inte installera en barnstol på mittplatsen i baksätet.

 • När du installerar en barnstol av bältestyp i det främre passagerarsätet ska du ställa in sätet för främre passageraren i det högsta läget.

 • Barn måste använda barnstolar, sitta rätt och ha säkerhetsbälte på sig under färd.

 • Låt aldrig barn åka oskyddade.

 • Låt inte mer än ett barn sitta i en bilbarnstol.

 • Åk inte med ett barn i armarna.

 • Hårda eller vassa föremål kan skada ett barn vid en olycka. Håll dem på avstånd från barnstolen.

 • Om en bakåtvänd barnstol installeras i baksätet i fordonet måste framsätet framför skjutas framåt efter behov. Om en framåtvänd barnstol installeras i baksätet i fordonet kan sätets nackstöd behöva justeras i höjd.

 • Barn måste övervakas av vuxna när de sitter i barnstolar. Lämna aldrig barn ensamma i fordonet.

 • Låt inte barn stå i fordonet eller stå på knä i sätet under färd. Ett stående eller knästående barn kan kastas framåt vid en olycka, vilket kan leda till kroppsskador eller dödsfall för barnet eller en annan passagerare.

 • Barnstolstillverkaren anvisningar när det gäller korrekt användning av säkerhetsbältet måste följas. Korrekt fastsättning av säkerhetsbältet krävs för att utnyttja barnstolens skydd fullt ut.

 • Om en barnstol inte är korrekt installerad och fastsatt vid en kollision eller nödbromsning kan den röra sig och skada andra passagerare i fordonet. Därför måste barnstolen alltid vara korrekt installerad och fäst i fordonet även om den inte används för tillfället.

 • Låt inte barn som åker i barnstolen luta huvudet eller kroppen mot dörren, sätets sida eller stolpen eller under takbalken. Vid en olycka kommer sidokrockkuddarna eller krockgardinerna att utlösas i dessa områden, viket ökar risken för skador på barnet.

Barnstolsgrupper

Endast en barnstol som är godkänd och lämplig för barnet tillåts användas. Barn över 150 cm kan använda fordonets säkerhetsbälten som en vuxen. Om en barnstol måste användas ska den uppfylla gällande bestämmelser eller standarder.

Tabell 1. CRS-tabell
Tillåtna viktgrupper* 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Sätesposition Förare Passagerare i första raden Andra raden till vänster Andra raden i mitten Andra raden till höger
Passagerarairbag AV Passagerarairbag PÅ
Sätesposition lämplig för universella bälten (ja/nej) Ej tillämpligt Ja (*a) Nej Ja Ja (*b) Ja
i-Size-sätesposition (ja/nej) Ej tillämpligt Nej Nej Ja Nej Ja
Sätesposition lämplig för fastsättning i sidled (L1/L2)* Ej tillämpligt Nej Nej Nej Nej Nej
Största lämpliga bakåtvända fäste (R1/ R2X/ R2/ R3)* Ej tillämpligt Nej Nej R1/R2X/R2/R3 Nej R1/R2X/R2/R3
Största lämpliga framåtvända fäste (F1/ F2X /F2/ F3)* Ej tillämpligt Nej Nej F2X/F2/F3 Nej F2X/F2/F3
Största lämpliga bälteskudde (B2/B3)* Ej tillämpligt Nej Nej B2/B3 Nej B2/B3
Lämpligt för stödben Ej tillämpligt Ja Nej Ja Nej Ja

Tips:

* Viktgruppen och barnstolskategorin definieras enligt ECE R16/R44/R129 och du hittar barnstolens kategori i specifikationen. Barnstolen måste vara lämplig för barnets ålder, vikt och storlek.

(a) Om du absolut måste montera en barnstol på den främre passagerarplatsen, stäng av passagerarairbagen. Ställ in det främre passagerarsätet i det översta läget innan du installerar den universella barnstolen.

(b) Det är förbjudet att montera en barnstol med en stödbas eller ett stödben på mittplatsen på den andra raden.

Tabell 2. Barnstolar som rekommenderas av NIO
Grupp Tillverkare Modell Fäste
0 & 0+ Besafe iZi Combi X4 ISOfix ISOFIX monterad med stödben, bakåtvänd
Upp till 13 kg
I
9–18 kg
II Cybex SolutionZ i-Fix ISOFIX med säkerhetsbälte, framåtvänd
15-25 kg
III Ossan UP Med säkerhetsbälte, framåtvänd
22-36 kg

NIO rekommenderar att placera barnen i motsvarande barnstol i andra radens yttre sätesposition och CRS ska monteras på fordonet med ISOFIX, stödben eller säkerhetsbälte. För att skydda yngre barn bäst måste du använda en rekommenderad bakåtvänd barnstol för barn som väger mindre än 18 kg.

Q6-rekommenderad barnstol: Cybex Solution Z i-Fix

Q10-rekommenderad barnstol: Osann Up

Val av barnstol

Det finns en varningsetikett för den främre krockkudden på solskyddet på den främre passagerarplatsen.

Om du ska placera en barnstol i framsätet måste du avaktivera krockkudden på den platsen. Gå till inställningssidan i kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Säkerhet > Främre passagerarkrockkudde och stäng av den främre passagerarkrockkudden. När du har gjort det visas ikonen upptill på mittskärmen för att påminna dig om att den främre passagerarkrockkudden avaktiverad.

Barn ska använda barnstol eller säkerhetsbälte på ytterplatserna i baksätet beroende på barnens ålder, längd och vikt.

 • Bakåtlutade barnstolar ska användas för barn som väger under 13 kg. De ska monteras bakåtvända i baksätet om möjligt.

 • Barnstolar med säkerhetsplattformar eller fempunktsbälten ska användas för barn som väger 9–18 kg. Vi rekommenderar att använda dem bakåtvända i baksätet.

 • Framåtvända barnstolar ska användas för barn som väger 15–25 kg. De ska monteras i baksätet i samverkan med säkerhetsbältena.

 • Banstolar ska användas för barn som väger 22–36 kg och är kortare än 150 cm. De ska monteras i baksätet i samverkan med säkerhetsbältena.

Varning 安全带上部必须从肩部通过且紧贴上身,不得紧贴颈部;安全带下部必须从髋部通过且紧贴下身,不得紧贴腹部。

Den övre delen av säkerhetsbältet måste ligga platt över axeln och bröstkorgen och aldrig över halsen. Den nedre delen måste ligga platt över bäckenet och aldrig över buken.

Montering av barnstol

Innan du monterar en barnstol måste du läsa anvisningarna noga för att bekräfta att den kan installeras i fordonet. Om fordonets säkerhetsbälte eller ISOFIX-anslutning kan användas för att fästa barnstolen enligt den angivna monteringsmetoden för barnstolen rekommenderas det att helst använda ISOFIX-fästena.

 • Fästa med fordonets säkerhetsbälte.

  Montera barnstolen i baksätet, dra säkerhetsbältet genom barnstolen och sätt i låstungan i spännet. Se till att säkerhetsbältet är rakt och inte är tvinnat någonstans. Dra i säkerhetsbältet för att bekräfta att det inte kan dras ut.

 • Fästa med ISOFIX-fäste

  Båda ytterplatserna i baksätet i fordonet är utrustade med ISOFIX-fästen som är lämpliga för att montera barnstolar. ISOFIX-fästena är dolda under höljet mellan ryggstödet och sittdynan. När du har öppnat höljet sätter du i det i mellanrummet mellan ryggstödet och dynan och använder sedan ISOFIX-fästet för att montera barnstolen.

  1. Lyft höljet mellan ryggstödet och sittdynan and och sätt i underdelen av barnstolen i kroken i ISOFIX-fästet tills du hör ett klick.

  2. Dra barnstolens övre fästrem under nackstödet i sätet och koppla den till kroken i baksätets säkerhetsanordning.

  3. Dra hårt i barnstolen för att kontrollera att den sitter stadigt.

Varning 固定装置仅用于安装ISOFIX接口儿童座椅,非儿童座椅物件禁止连接此固定装置,以免造成人身伤害。安装和拆卸安全座椅请按照座椅说明书及车辆指导操作,未正确操作将可能造成儿童或其他乘客受伤。
 • ISOFIX-fästpunkterna är designade enbart för bilbarnstolar med ISOFIX-system. Fäst aldrig andra föremål på ISOFIX för att undvika skador.

 • Följ alltid anvisningarna från tillverkaren av bilbarnstolen och denna handbok när du installerar och tar bort en bilbarnstol. Felaktig användning kan leda till skador på ditt barn eller andra passagerare.

Multikollisionsbromsning (MCB)

MCB (Multikollisionsbromsning) finns som standard på ET5 Touring. Vid vissa typer av kollisioner aktiveras fordonets bromsar för att undvika eller lindra en sekundär kollision.

För att undvika eller lindra en sekundär kollision ansätts bromsarna automatiskt för att hjälpa till att bromsa fordonet till stillastående. Bromsljusen och varningsblinkerslamporna aktiveras och blinkerslamporna fortsätter att blinka när fordonet har stannat. Den elektriska parkeringsbromsen aktiveras sedan automatiskt.

I en situation där det inte är önskvärt att stanna fordonet kan du åsidosätta den här funktionen genom att trycka ner gaspedalen.

Den här funktionen kan endast användas om bromssystemet är tillräckligt intakt efter kollisionen.

Husdjursläge

När fordonet ställts i parkeringsläge, gå till inställningssidan från kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Körning/parkering> Husdjursläge för att aktivera husdjursläget. Du kan lämna husdjur i fordonet vid behov. När du låser och lämnar fordonet håller det en lämplig temperatur för att säkerställa att dina husdjurär säkra i fordonet. Du kan stänga av husdjursläget manuellt på mittskärmen eller i din mobilapp vid behov.

När du har slagit på djurläget och låser fordonet går luftkonditioneringens luftvolym, öppet läge och den externa och interna cirkulationen till automatläge (temperaturen i fordonet är 22 ℃ som standard och kan ställas in manuellt). Mittskärmen visar kupétemperaturen och ett meddelande om att husdjur medvetet har lämnats i fordonet. Ljusstyrkan på instrumentpanelens skärm ställs in på lägsta möjliga värde och ljusstyrkan på mittskärmen ställs på 50 %. Samtidigt stängs aktiveringsfunktionen för NOMI av, fönsterinställningsknappen är inte tillgänglig och barnlåset aktiveras för bakdörrarna och fönstren för att hålla dina husdjur och fordonet säkra.

Djurläget avaktiveras automatiskt före varje körning, och när det aktiveras kan det återuppta den föregående statusen även om kontot har växlats.

Varning 宠物模式
 • Husdjursläge är endast för tillfällig placering av djur. Lämna aldrig barn ensamma i bilen.

 • Det är inte möjligt att aktivera husdjursläge tillsammans med håll påslagen-läge eller campingläge.

 • När Husdjursläge aktiverats är Smart väktare och Fjärrvyn för situationen runt bilen tillfälligt otillgängliga. De kan återaktiveras när Husdjursläge har avslutats och bilen har låsts.

 • När Husdjursläge är aktiverat kan systemuppgradering och växling inte utföras för bilen.

 • Husdjursläge kan endast aktiveras när bilen är i Park-läge och alla fyra dörrar är stängda. Om bilen är i Neutral-läge kan Husdjursläge inte aktiveras.

 • När Husdjursläge har aktiverats får du en påminnelse om att dina djur finns i bilen via din mobilapp varannan timme. Om den aktuella påminnelseräckvidden för bilen är mindre än 60 kilometer och den inte har laddats får du ett meddelande; om den aktuella påminnelseräckvidden är mindre än 10 kilometer avslutas Husdjursläge automatiskt och fönstren öppnas för att övergå till öppet läge för att skydda dina djur.

 • Om högspänningssystemet eller klimatkontrollsystemet för bilen är onormalt, avslutas Husdjursläget automatiskt och fönstren öppnas för att övergå till öppet läge för att skydda dina djur.

Håll påslagen-läge

När bilen ställts i parkeringsläge, gå till inställningssidan från vänster sida i kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Körning/parkering> Håll påslagen-läge för att aktivera funktionen. När du behöver lämna fordonet tillfälligt (för att t.ex köpa kaffe eller frukost), kan du behålla kupékomforten i samma tillstånd som när du lämnade fordonet och återuppta en behaglig körning när du återvänder till fordonet. Du kan stänga av Håll påslagen-läge manuellt på mittskärmen eller i vid behov.

När Håll påslagen-läge ställs in är inställningarna för luftkonditioneringen, sätesvärmen, sätesventilationen, sätesmassagen och torkarstatusen samma som när du lämnade bilen. Du kan ställa in varaktigheten för Håll påslagen-läge och belysningen. När bilen är i det här läget är NOMI röstväckning avaktiverad. När den inställda tiden har nåtts, avaktiveras den automatiskt.

Håll påslagen-läge avaktiveras automatiskt före varje körning, och när den aktiveras kan den återuppta den föregående statusen även om kontot har växlats.

Varning 离车不下电模式
 • Håll påslagen-läge är endast avsedd att upprätthålla ett komfortabelt klimat invändigt när går iväg tillfälligt. Lämna aldrig barn och djur ensamma i bilen.

 • Det är inte möjligt att aktivera Håll påslagen-läge samtidigt med Husdjursläge eller Campingläge.

 • När Håll påslagen-läge aktiverats är Smart väktare och Fjärrvyn för situationen runt bilen tillfälligt otillgängliga. De kan återaktiveras när Håll påslagen-läge avslutats och bilen har låsts.

 • Håll påslagen-läge kan endast aktiveras när bilen är i Park-läge. Om bilen är i Neutral-läge kan Håll påslagen-läge inte aktiveras.

 • När Håll påslagen-läge är aktiverat kan systemuppgradering och växling inte utföras för bilen.

 • Om den aktuella påminnelseräckvidden för bilen är mindre än 60 kilometer och den inte har laddats får du ett meddelande; om den aktuella påminnelseräckvidden för bilen är mindre än 10 kilometer avslutas Håll påslagen-läge när du går iväg automatiskt.

 • Om högspänningssystemet eller klimatkontrollsystemet för bilen är onormalt, avslutas Håll påslagen-läge automatiskt.

Campingläge

När fordonet ställts i parkeringsläge, gå till inställningssidan på vänster sida i kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Körning/parkering> Campingläge för att aktivera campingläget. När du behöver använda strömförsörjningen i fordonet länge (t.ex. när du campar utomhus) garanteras en säker och bekväm campingupplevelse. Du kan stänga av campingläget manuellt på mittskärmen eller i din mobilapp vid behov.

I campingläget är klimatkontrollen påslagen och den främre och bakre temperaturen är inställd på 25 °C som standard. Luftcirkulationen är påslagen och luftrenaren är tystad. Dessutom är skärmar i fordonet avstängda enligt den inställda skärmfördröjningstiden, och interiörbelysning, dörrar och fönster justeras enligt de inställda alternativen. Bagageutrymmets sparksensor stängs av automatiskt. Samtidigt avaktiveras NOMI.

Campingläget avaktiveras automatiskt före varje körning, och när det aktiveras kan det återuppta den föregående statusen även om kontot har växlats.

Varning 露营模式
 • Det är inte möjligt att aktivera Campingläge samtidigt med Husdjursläge eller Håll påslagen-läge.

 • Campingläge kan endast aktiveras när bilen är i Park-läge. Om bilen är i Neutral-läge kan Campingläge inte aktiveras.

 • När Campingläge aktiverats är Smart väktare och Fjärrvyn för situationen runt bilen tillfälligt otillgängliga. De kan återaktiveras när Campingläge har avslutats och bilen har låsts.

 • När Campingläget har aktiverats kan systemuppgraderingen och växlingen inte utföras för bilen och funktionerna för Lås upp när du går fram och Lås när du går iväg av stängs av tillfälligt. De återupptas när campingläget har avslutats. I detta läge bör du slå på luftkonditioneringen för att bibehålla luftcirkulation.

 • Om den aktuella påminnelseräckvidden för bilen är mindre än 60 kilometer och den inte har laddats får du ett meddelande; om den aktuella påminnelseräckvidden är mindre än 10 kilometer avslutas Campingläge automatiskt och fönstren öppnas för att övergå till Öppet läge.

 • När Campingläge är på och bilen är låst från insidan, om någon öppnar dörren från insidan och lämnar bilen, tänds mittskärmen i bilen och ett meddelande visas för att påminna de som är kvar i bilen att bilen är olåst.

 • Om högspänningssystemet eller klimatkontrollsystemet för bilen är onormalt, avslutas Campingläget automatiskt och fönstren öppnas för att övergå till Öppet läge.

 • När Campingläget är på slås sparkavkänningsfunktionen för bagageutrymmet av automatiskt.

Barnnärvarodetektering (CPD)

Som en extrafunktion för barns säkerhet, kan barnnärvarodetektering (CPD) effektivt påminna användare om när barn glömts utan tillsyn i bilen, och utlösa en högfrekvenspåminnelse under en kort tid för att reducera risken för incidenter som orsakas av att användare glömt barn i bilen.

Kameran och andra sensorer i bilen detekterar om där finns några barn, efter att användaren låst bilen. Om några barn lämnats utan tillsyn i bilen, påminner den användaren med hjälp av varningsblinkers, varningsljud, meddelanden i mobilappen osv.

Du kan aktivera/avaktivera denna funktion i Inställningar > Safety > Barnnärvarodetektering (CPD). När funktionen är aktiverad och det uppträder ett hårdvarufel (t.ex. på bilens kamera, radar eller luftkonditionering), visas statusikonen överst på huvudskärmen, och motsvarande meddelanden visas när du trycker på ikonen. Om det inträffar händelser, t.ex. att kameran övertäcks, visas statusikonen överst på huvudskärmen, och motsvarande meddelanden visas när du trycker på ikonen.

Varning Child Presence Detection (CPD)
 • Som en extra säkerhetsfunktion används avkänning av barn (CPD) huvudsakligen för att känna av och påminna om att barn finns i bakre raden. Eftersom det finns en möjlighet att den missar att känna av förekomsten av barn, eller göra en felavkänning, kan den inte endast användas för barnskydd. Det rekommenderas att du inte lämnar barn ensamma kvar i bilen.

 • Återvänd till bilen så snart som möjligt för att ta hand om barnet när du har fått påminnelse via SMS eller mobilappen, för att säkerställa att barnet är säkert i bilen.

Alkolås

Syftet med alkolås är att öka trafiksäkerheten genom att hindra personer med en alkoholnivå i kroppen över ett fastställt gränsvärde från att köra motorfordon.

Innan du installerar alkolåset måste följande säkerhetsrisker övervägas:

 • Med fordonet i P-läge stänger du av högspänningsströmförsörjningen (för att stänga av högspänningskretsen kopplar du från nödavstängningspluggen för högspänningen som sitter under huven nära kylvätsketanken och kopplar sedan från kabeln som är ansluten till 12V-batteriets minuspol).

 • Ansvaret för säker installation ligger på installatören av alkolåset.

Alkolåsets elkontakt sitter under det högra framsätet. Alkolåset ansluts enligt följande:

 1. Flytta det högra sätet till det främsta övre läget.

 2. Lyft mattan och alkolåsets kåpa och ta ut elkontakten från alkolåset.

 3. Anslut alkolåsets elkontakt och alkolåsets handenhet.

 4. Montera alkolåsets handenhet och alkolåsets styrenhet under konsolenheten.

Not Anvisningar för alkolås

När alkolåset har monterats avges ingen visuell eller hörbar indikation från bilen, utan alkolåsets handenhet visar användaranvisningar.

Varning 请勿自行拆卸酒精锁设备。如需要拆卸,请联系蔚来汽车服务中心。

Ta inte bort alkolåset själv. Om du behöver ta bort alkolåset, kontakta NIO:s servicecenter.

Alkolåset anslutningsschema ser ut så här:

Funktion

Kabel eller stift

Anslutningsposition

1

Batterimatning (KL30), oavbruten

För nominell 12V krävs alkolås

Grå kabel

Stift 1

0,5 mm²

I instrumentets elcentral under den främre passagerarplatsen

2

Jord

Svart kabel

Stift 2

0,5 mm²

Under förarsätet för vänsterstyrt fordon och passagerarsidan fram för högerstyrt fordon

3c

Databussanslutning

Anslutning till en intern databuss i fordonet för informationsutbyte mellan fordonet och alkolåset.

Vit-röd kabel

Stift 4

0,35 mm²

Under förarsätet för högerstyrt fordon och passagerarsidan fram för vänsterstyrt fordon

Varning för frontalkollision (FCW)

Om systemet bedömer att det finns en potentiell kollisionsrisk med ett fordon, en fotgängare eller en cyklist framför bilen, varnar varning för frontalkollision (FCW) dig med visuella, akustiska och taktila larmsignaler.

För fordon, fotgängare eller cyklister framför dig som kör i samma riktning, fungerar varning för frontalkollision (FCW)-systemet vid hastigheter från ca. 4 km/h

Varning 前向碰撞预警仅供参考,无法替代您的注意力与判断。
 • Frontkollisionsvarningen är endast till för referens och kan inte ersätta din uppmärksamhet och bedömning.

 • Frontkollisionsvarningen är endast tillgänglig för att förhindra frontkollisioner och fungerar inte när bilen är ilagd i backväxel.

 • Som förarassistansfunktion kan frontkollisionsvarningen inte alltid reagera på alla trafik-, väder- eller vägförhållanden eller känna av fordon. Den kan bli ineffektiv, olämplig eller oläglig på grund av flera faktorer.

 • Du måste alltid vara uppmärksam på trafikförhållandena och vägmiljön. Lita inte på frontkollisionsvarningens bedömning. Det kan orsaka person- eller fordonsskada.

 • Av säkerhetsskäl ska du inte köra mot fordon för att testa frontkollisionsvarningens funktion. Om faror upptäcks ska du inte vänta på att frontkollisionsvarningen utlöses innan du vidtar åtgärder.

 • Om risken för en kollision ökar, ingriper automatisk nödbromsning (AEB) oavsett om föraren bromsar eller inte.

 • Du har alltid det slutliga ansvaret för säker körning och ska följa aktuella trafiklagar och -förordningar.

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Förarssistans > Varning för frontalkollision (FCW) för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Förarssistans > Varningstid för att ställa in varningstiden för denna funktion.

Dynamisk omgivningssimulering visar bildvarningar när varning för frontalkollision utlöses.

När varning för frontalkollision utlöses, avger bilen ett ljudlarm för att påminna dig om att hålla avståndet till fordonet framför bilen.

Varning 当前向碰撞预警关闭后,车辆不会对可能的碰撞进行预警提示。建议您不要关闭该功能。该功能会在车辆系统重新启动时开启。

När Främre kollisionsvarning har inaktiverats kommer ditt fordon inte att varna dig för en möjlig kollision. Du bör inte koppla ur den.

Denna funktion kommer att vara på när fordonets system startas om.

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

Följande situationer kan orsaka fel på kamerans igenkänning och förhindra att varning för frontalkollision fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • Kamerans positioner ändras

 • Kameran är blockerad eller smutsig

 • Reducerad igenkänningskapacitet på grund av omgivningen, t.ex. skymning, gryning, natt eller en tunnel

 • Plötsliga ljusändringar, t.ex. in- eller utkörning i/ur tunnel

 • Stora skuggor från byggnader, övrig omgivning eller stora fordon

 • När kameran bländas av solen eller exponeras för direkt solljus

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig och faller ned på din bil

 • Kameran är blockerad av vatten, damm, små repor, fett, smuts, torkare, frost, snö etc. på vindrutan

 • Blöt vägbana

 • När kameran är felfokuserad eller har ett fel

Följande situationer kan orsaka fel på LIDAR-radarns igenkänning och förhindra att varning för frontalkollision fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • LIDAR-radarns monteringslägen ändras

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig

 • Körning på våta eller vattenfyllda vägar.

 • Vatten, damm, transparenta filmer, färgändrande film, mindre repor, oljiga ställen, smuts, is, snöfall och andra hinder på LIDAR-radarns glas

 • LIDAR-radarn är överhettad på grund av långvarig solexponering

 • På grund av LIDAR-radarns begränsade identifieringsegenskaper kan, i sällsynta fall, felaktiga varningar utlösas på grund av vissa trafikskyltar eller trafikbarriärer på motorvägar och förhöjda vägavsnitt.

Varning för frontalkollision responderar endast på fordon som uppfyller villkoren i samma riktning. Nedanstående objekt utlöser ingen reaktion, vilket inkluderar men är inte begränsade till:

 • Fordon som korsar från sidan

 • Djur

 • Trafikljus

 • Väggar

 • Trafikbarriärer (t.ex. trafikkoner)

 • Andra objekt som inte är fordon.

Varning 该功能无法保证在所有情形下都识别到特殊车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,三轮车、尾灯损坏或者尾部轮廓不明显的车辆、尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denna funktion kan inte säkerställa att alla specialformade fordon kan identifieras under alla förhållanden. Du måste vara extra uppmärksam, särskilt på natten. Specialformade fordon kan inkludera trehjulingar, fordon med skadade bakljus, otydlig bakre kontur eller dold bakre kaross, oregelbundet formade fordon, fordon med en bakände som är lägre än en viss höjd eller tomma transportutrymmen på lastfordon.

 • Denna funktion kan missa fordon som är stillastående eller rör sig långsamt. Särskilt på natten måste föraren vara extra uppmärksam.

 • Denna funktion kan utlösas felaktigt när fordonet måste köras upp på speciella platser som en biltransport eller en bärgningsbil.

För att utföra denna funktion optimalt, behöver systemet identifiera konturen och huvuddelen av fotgängarens kropp så tydligt och fullständigt som möjligt, vilket betyder att fotgängarens huvud, axlar, armar, ben, överkropp och underkropp måste identifieras genom att integrera dem i normala mänskliga rörelser. Följande situationer kan orsaka att fotgängare inte identifieras och förhindra att varning för frontalkollision fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • Fotgängare som är längre än 200cm eller kortare än 100cm.

 • Fotgängare som bär stora kläder (t.ex. regnrock eller kappa) som orsakar att kroppens konturer (armar, ben osv.) skyms och att konturen blir oklar.

 • Avståndet mellan fotgängaren och sensorn är för kort när fotgängaren först dyker upp i sensorns detekteringsområde.

 • Fotgängare som bär en stor ryggsäck eller bagage.

 • Kontrasten mellan färgerna på fotgängarens kläder och bakgrunden är för låg.

 • Fotgängare som bär ett paraply som täcker huvudet, armarna eller andra viktiga delar av kroppen.

 • Fotgängare som böjer eller hukar sig.

 • Fotgängare som sitter i rullstol.

 • Avståndet mellan fotgängare är för kort.

 • Fotgängare som bär reflekterande kläder.

 • Fotgängare som promenerar på mörka platser, t.ex. vägar nattetid, tunnlar osv.

 • Det förekommer stora ändringar av hastigheten hos fotgängarna som korsar vägen.

För att utföra denna funktion optimalt, behöver systemet identifiera konturen och huvuddelen av cyklistens kropp så tydligt och fullständigt som möjligt samt cykelns kontur. De cyklister som avses med denna funktion är vuxna personer, vars cyklar är avsedda för vuxna. Följande situationer kan orsaka att cyklister inte identifieras och förhindra att varning för frontalkollision fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • När delar av fotgängaren eller cykeln täcks av kläder eller andra föremål vilket skapar en oklar kontur.

 • När större bagage eller varor transporteras på cykeln.

 • När cykeln färdas snabbt.

 • Kontrasten mellan cykelns färger och bakgrunden är för låg.

 • Det förekommer stora ändringar på cyklistens hastighet.

 • Avståndet mellan cyklisten och sensorn är för kort när cyklisten först dyker upp i sensorns detekteringsområde.

 • När personer cyklar på mörka platser, t.ex. vägar nattetid, tunnlar osv.

 • När springcyklar, sparkcyklar för barn, vissa sparkcyklar och ovanliga elcyklar används.

Följande situationer kan förhindra att varning för frontalkollision fungerar normalt på grund av att målet inte ligger direkt framför bilen, inklusive men inte begränsat till:

 • Systemet responderar inte på mål sensorns döda vinkel, t.ex. mål i döda vinklar vid hörn, sidorna eller bakom bilen.

 • Systemet kan felaktigt välja eller missa mål när du närmar dig eller korsar en avfart längs vägen.

 • När du kör i uppförslut, kan den missa ett mål eller felbedöma avståndet till målet.

 • När endast en del av ett fordon i det intilliggande körfältet svänger in framför dig (särskilt stora fordon som bussar och lastbilar), kan objektet kanske inte identifieras i tid.

 • När din bil plötsligt svänger in bakom fordonet framför, eller när andra fordon plötsligt svänger in i eller ut ur körfältet framför dig, kan objektet kanske inte identifieras i tid.

Följande situationer kan förhindra att varning för frontalkollision fungerar normalt på grund av särskilda eller komplexa vägförhållanden, inklusive men inte begränsat till:

 • Vägar med vatten, leriga vägar, gropar, is- och snötäckta vägar, vägar med farthinder, vägar med hinder

 • Trafikförhållanden med många fotgängare, cyklar, elcyklar eller djur

 • Komplicerade och föränderliga trafikflöden, som hårt trafikerade korsningar, motorvägsramper och överbelastade vägar.

 • Slingriga vägar och kraftiga svängar

 • Upp- och nedförsbackar

 • Ojämna vägar

 • Körning in och ut ur tunnlar

Varning 以下操作可能导致前向碰撞预警不会发出警报,包括但不限于:当驾驶员已经在进行制动时,前向碰撞预警可能不会发出警报。

Främre kollisionsvarning kanske inte tillhandahåller någon varning i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Föraren applicerar redan bromsarna.

 • Föraren trycker till fullo eller plötsligt ner gaspedalen.

 • Föraren vrider tvärt på ratten.

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar omfattar inte alla förhållanden som kan förhindra att varning för frontalkollision (FCW)-systemet fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan hindra varning för frontalkollision (FCW)-systemet. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Automatisk nödbroms (AEB)

Om systemet bedömer att en kollision mellan bilen och fordonet, fotgängaren eller cyklisten framför bilen är oundviklig, aktiverar den automatiskt nödbromsning för att reducera körhastigheten samt för att reducera skadorna vid en påkörningsolycka så långt som möjligt.

 • För fordon, fotgängare eller cyklister framför dig, fungerar automatisk nödbroms (AEB)-systemet vid hastigheter från ca. 4 - 150 km/h.

 • För fotgängare vid bilens baksida, fungerar automatisk nödbroms (AEB)-systemet vid hastigheter från ca. 4 - 15 km/h.

När automatisk nödbroms utlöses, reduceras bilens hastighet med upp till 60 km/h, för att mildra skadorna vid en ev. kollision. Om t.ex. automatisk nödbroms utlöses vid 90 km/h, frigörs bromsen när hastigheten faller till 30 km/h.

När automatisk nödbroms utlöses, visar den dynamiska omgivningssimuleringen en bildvarning, och bromspedalen åker plötsligt nedåt, så att bromsljusen tänds.

Varning 对于后方行人的识别及制动尚处于持续优化阶段,该功能不能保证所有情形下都识别到行人。

Identifieringen av fotgängare bakom bilen och bromsning är fortfarande i kontinuerlig optimering. Den här funktionen kan inte garantera identifieringen av fotgängare i alla situationer.

Varning 自动紧急制动作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,也无法在所有情况下都能检测到车辆,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。

Autonom nödbroms, som är en körhjälpfunktion kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden och kan inte detektera fordon i alla situationer. Flera faktorer kan orsaka en ogiltig, olämplig eller för sen varning.

Du måste hela tiden vara uppmärksam på trafiken och vägförhållandena. Förlita dig aldrig på Autonom nödbroms för att undvika kollisioner eller minska sammanstötningen vid en kollision. Om du gör det kan det leda till personskador eller skador på fordonet. Av säkerhetsskäl ska du aldrig testa funktionen för Autonom nödbroms när du får möte av andra fordon, cyklister eller fotgängare. Om du hamnar i en farlig situation ska du aldrig vänta på att Autonom nödbroms ska ingripa innan du vidtar åtgärder. Du har alltid det slutgiltiga ansvaret för att körningen sker på ett säkert sätt och följer gällande trafiklagar och -regler.

Varning 自动紧急制动可能启用短促、急促的制动来降低潜在的碰撞风险,这可能不是您正常的驾驶风格,可能使您感到不适。

Autonom nödbroms kan applicera kort och skarp inbromsning för att minska risken för en potentiell kollision, vilket kanske inte är i linje med dina normala körvanor och kan få dig att känna dig obekväm.

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Förarssistans > Automatisk nödbroms (AEB) för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

Varning 当自动紧急制动关闭后,车辆即使检测到可能的碰撞,也不会执行制动。建议您不要关闭该功能。 该功能会在车辆系统重新启动时开启。

När den Autonoma nödbromsen kopplas ur kommer inte ditt fordon att automatiskt applicera bromsarna även om en potentiell frontalkollision detekteras. Du bör inte koppla ur den.

Denna funktion kommer att vara på när fordonets system startas om.

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

Följande situationer kan orsaka fel på kamerans igenkänning och förhindra att automatisk nödbroms fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • Kamerans positioner ändras

 • Kameran är blockerad eller smutsig

 • Reducerad igenkänningskapacitet på grund av omgivningen, t.ex. skymning, gryning, natt eller en tunnel

 • Plötsliga ljusändringar, t.ex. in- eller utkörning i/ur tunnel

 • Stora skuggor från byggnader, övrig omgivning eller stora fordon

 • När kameran bländas av solen eller exponeras för direkt solljus

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig och faller ned på din bil

 • Kameran är blockerad av vatten, damm, små repor, fett, smuts, torkare, frost, snö etc. på vindrutan

 • Blöt vägbana

 • När kameran är felfokuserad eller har ett fel

Följande situationer kan orsaka fel på LIDAR-radarns igenkänning och förhindra att automatisk nödbroms fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • LIDAR-radarns monteringslägen ändras

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig

 • Körning på våta eller vattenfyllda vägar.

 • Vatten, damm, transparenta filmer, färgändrande film, mindre repor, oljiga ställen, smuts, is, snöfall och andra hinder på LIDAR-radarns glas

 • LIDAR-radarn är överhettad på grund av långvarig solexponering

 • På grund av LIDAR-radarns begränsade identifieringsegenskaper kan, i sällsynta fall, felaktiga varningar utlösas på grund av vissa trafikskyltar eller trafikbarriärer på motorvägar och förhöjda vägavsnitt.

Automatisk nödbroms responderar endast på fordon som uppfyller villkoren i samma riktning. Nedanstående objekt utlöser ingen reaktion, vilket inkluderar men är inte begränsade till:

 • Djur

 • Trafikljus

 • Väggar

 • Trafikbarriärer (t.ex. trafikkoner)

 • Andra objekt som inte är fordon.

Varning 该功能无法保证在所有情形下都识别到特殊车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,三轮车、尾灯损坏或者尾部轮廓不明显的车辆、尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denna funktion kan inte säkerställa att alla specialformade fordon kan identifieras under alla förhållanden. Du måste vara extra uppmärksam, särskilt på natten. Specialformade fordon kan inkludera trehjulingar, fordon med skadade bakljus, otydlig bakre kontur eller dold bakre kaross, oregelbundet formade fordon, fordon med en bakände som är lägre än en viss höjd eller tomma transportutrymmen på lastfordon.

 • Denna funktion kan missa fordon som är stillastående eller rör sig långsamt. Särskilt på natten måste föraren vara extra uppmärksam.

 • Denna funktion kan utlösas felaktigt när fordonet måste köras upp på speciella platser som en biltransport eller en bärgningsbil.

För att utföra denna funktion optimalt, behöver systemet identifiera konturen och huvuddelen av fotgängarens kropp så tydligt och fullständigt som möjligt, vilket betyder att fotgängarens huvud, axlar, armar, ben, överkropp och underkropp måste identifieras genom att integrera dem i normala mänskliga rörelser. Följande situationer kan orsaka att fotgängare inte identifieras och förhindra att automatisk nödbroms fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • Fotgängare som är längre än 200cm eller kortare än 100cm.

 • Fotgängare som bär stora kläder (t.ex. regnrock eller kappa) som orsakar att kroppens konturer (armar, ben osv.) skyms och att konturen blir oklar.

 • Avståndet mellan fotgängaren och sensorn är för kort när fotgängaren först dyker upp i sensorns detekteringsområde.

 • Fotgängare som bär en stor ryggsäck eller bagage.

 • Kontrasten mellan färgerna på fotgängarens kläder och bakgrunden är för låg.

 • Fotgängare som bär ett paraply som täcker huvudet, armarna eller andra viktiga delar av kroppen.

 • Fotgängare som böjer eller hukar sig.

 • Fotgängare som sitter i rullstol.

 • Avståndet mellan fotgängare är för kort.

 • Fotgängare som bär reflekterande kläder.

 • Fotgängare som promenerar på mörka platser, t.ex. vägar nattetid, tunnlar osv.

 • Det förekommer stora ändringar av hastigheten hos fotgängarna som korsar vägen.

För att utföra denna funktion optimalt, behöver systemet identifiera konturen och huvuddelen av cyklistens kropp så tydligt och fullständigt som möjligt samt cykelns kontur. De cyklister som avses med denna funktion är vuxna personer, vars cyklar är avsedda för vuxna. Följande situationer kan orsaka att cyklister inte identifieras och förhindra att automatisk nödbroms fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • När delar av fotgängaren eller cykeln täcks av kläder eller andra föremål vilket skapar en oklar kontur.

 • När större bagage eller varor transporteras på cykeln.

 • När cykeln färdas snabbt.

 • Kontrasten mellan cykelns färger och bakgrunden är för låg.

 • Det förekommer stora ändringar på cyklistens hastighet.

 • Avståndet mellan cyklisten och sensorn är för kort när cyklisten först dyker upp i sensorns detekteringsområde.

 • När personer cyklar på mörka platser, t.ex. vägar nattetid, tunnlar osv.

 • När springcyklar, sparkcyklar för barn, vissa sparkcyklar och ovanliga elcyklar används.

Fordonsmål kan förhindra att automatisk nödbroms (AEB) fungerar normalt på grund av följande situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Automatisk nödbroms (AEB) responderar inte på mål sensorns döda vinkel, t.ex. sådana i döda vinklar vid hörnen, sidorna eller bakom bilen.

 • Systemet kan felaktigt välja eller missa mål när du närmar dig eller korsar en avfart längs vägen.

 • När du kör i uppförslut, kan den missa ett mål eller felbedöma avståndet till målet.

 • När endast en del av ett fordon i det intilliggande körfältet svänger in framför dig (särskilt stora fordon som bussar och lastbilar), kan objektet kanske inte identifieras i tid.

 • När din bil plötsligt svänger in bakom fordonet framför, eller när andra fordon plötsligt svänger in i eller ut ur körfältet framför dig, kan objektet kanske inte identifieras i tid.

 • När fordonet framför bilen är placerat med en stor vinkel mot bilen, kanske bilen inte kan identifiera fordonet i tid.

 • När endast en del av karossen på fordonet framför bilen överlappar med bilen, kanske fordonet inte kan identifieras i tid.

 • Situationer som t.ex. under en kort tid efter att strömmen slogs på, när bilen är i parkeringsväxeln eller säkerhetsbältet inte är fastspänt osv.

Följande situationer kan förhindra att automatisk nödbroms fungerar normalt för att mildra kollisioner på grund av särskilda eller komplexa vägförhållanden, inklusive men inte begränsat till:

 • Vägar med vatten, leriga vägar, gropar, is- och snötäckta vägar, vägar med farthinder, vägar med hinder

 • Trafikförhållanden med många fotgängare, cyklar, elcyklar eller djur

 • Komplicerade och föränderliga trafikflöden, som hårt trafikerade korsningar, motorvägsramper och överbelastade vägar.

 • Slingriga vägar och kraftiga svängar

 • Upp- och nedförsbackar

 • Ojämna vägar

 • Körning in och ut ur tunnlar

Varning 制动距离在湿滑路面上会延长。若防抱死系统、牵引力控制系统、车辆稳定性控制系统被触发,可能导致自动紧急制动减缓碰撞的能力降低。

Bromssträckan ökar på hala vägar. Om ABS-systemet , antisladdsystemet eller det elektroniska stabiliseringsprogrammet har utlösts kan den Autonoma nödbromsens förmåga att minska kraften i sammanstötningen vid en kollision försämras.

Varning 在自动紧急制动过程中,制动踏板会自动迅速向下移动。因此不能在踏板下放置物品,从而影响踏板自由移动。

Bromspedalen rör sig plötsligt nedåt under autonoma inbromsningar. Placera inga föremål under bromspedalen. Att göra detta kan hindra bromspedalen att röra sig fritt.

Varning 自动紧急制动不能代替用来维持与前方车辆之间的安全行车距离。请避免与前车距离过近或激烈驾驶等行为。

Autonom nödbroms är inget substitut för att upprätthålla ett säkert avstånd mellan dig själv och fordonet framför. Kör inte för nära fordon som ligger framför dig och undvik att köra aggressivt.

Varning 自动紧急制动主要用于减轻正面碰撞的冲击。

Automatisk nödbromsning (AEB) används huvudsakligen för att minska inverkan av en frontalkollision.

Varning 以下情况可能导致自动紧急制动不会制动或者停止制动,包括但不限于:

Den autonoma nödbromsen kanske inte applicerar bromsarna eller kan sluta applicera bromsarna i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Föraren trycker till fullo eller plötsligt ner gaspedalen.

 • Föraren vrider tvärt på ratten.

 • Förarsätets säkerhetsbälte är inte fastsatt.

 • Förardörren är inte stängd.

 • Den autonoma nödbromsen har utlösts och kan inte utlösas igen på cirka 30 sekunder.

 • Inget fordon detekteras framför fordonet.

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar omfattar inte alla situationer som kan förhindra att automatisk nödbroms (AEB)-systemet fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan hindra automatisk nödbroms (AEB)-systemet. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Filhållningsassistans (LKA)

Om bilen avviker från filen ofrivilligt eller utan avsikt eller gör det av andra orsaker, hjälper filhållningsassistansen (LKA) kort föraren att kontrollera ratten för att flytta tillbaka bilen i filen och avger visuella eller akustiska varningar eller vibrationer i ratten för att varna föraren.

Filhållningsassistans (LKA) består av:

 • Endast-varningsfunktion (LDW): Om den rullande bilen har en icke-självständig tendens av avvika till närliggande körfält, eller håller på att korsa filmarkeringen, kan filbytesvarningen (LDW) erbjuda motsvarande visuella eller akustiska varningar eller vibrationer i ratten.

 • Varning och filkorrigering (LKA): Om den rullande bilen har en icke-självständig tendens av avvika till närliggande körfält, eller håller på att korsa filmarkeringen, kan filhållningsassistansen (LDW) erbjuda en lätt korrigerande styrhjälp på ratten för att reducera risken för att bilen avviker från körfältet. Om bilen avviker för mycket från körfältet kan filhållningsassistansen (LDW) avge lämpliga visuella och akustiska varningar.

Varning LKA 仅能提供一定的转向辅助,而无法控制车辆速度。LKA 无法持续控制车辆方向,即无法将车辆一直保持在车道中间。

Filhållningsassistansen kan bara tillhandahålla begränsad styrningsassistans och kan inte kontrollera fordonets hastighet.

Filhållningsassistansen kan inte kontrollera styrningen hela tiden. Den kan därför inte alltid hålla fordonet centrerat i mitten av filen.

Varning LKA转向力有限,仅能提供轻微的纠偏转向辅助,无法保证完全阻止车辆偏离车道。因此切勿依赖LKA控制方向,您应始终做好增大转向力度的准备,特别是在弯道中。如果需要转弯、调头,或者通过蜿蜒曲折、急转弯的道路时,请您立即接管方向盘。

Filhållningsassistansen har bara ett begränsat styrningsvridmoment som endast tillhandahåller viss styrningsassistans och garanterar inte att filbyten förhindras till fullo. Förlita dig inte enbart på att Filhållningsassistansen sköter styrningen. Du ska alltid vara beredd på att ta över styrningen, särskilt vid körning på vägar med kurvor.

Ta omedelbart över styrningen vid korsningar, vändningar eller körning på vindlande vägar eller vägar med skarpa kurvor.

Varning 道路保持辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。道路保持辅助系统仅供参考,无法替代您的目视检查。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路保持辅助系统。

Filhållningsassistans, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Filhållningsassistans är bara ett komplement till, och fungerar inte som ett substitut för dina visuella observationer. Du måste hela tiden hålla koll på trafiken och vägförhållandena och fatta dina egna beslut om huruvida det är säkert att använda Filhållningsassistans.

Du ska hela tiden vara beredd på att ta över när du upptäcker att förhållandena för trafiken, vägen eller fordonet inte är lämpliga för att ta Filhållningsassistans i bruk, eller om det finns andra osäkerhetsfaktorer.

Du har alltid det slutgiltiga ansvaret för att körningen i filen sker på ett säkert sätt och följer gällande trafiklagar och -regler.

Varning 驾驶时不可以有以下行为:• 完全依靠车道保持辅助系统• 在恶劣天气情况下使用车道保持辅助系统• 在特殊道路使用车道保持辅助系统• 双手离开方向盘• 视线离开行驶道路

Följande beteenden är förbjudna under körning:

 • Att enbart förlita sig på Filhållningsassistansen

 • Att använda Filhållningsassistans i dåliga väderförhållanden

 • Att använda Filhållningsassistans på vägar som inte är standardiserade

 • Att släppa ratten

 • Att ta blicken från vägen

Aktivera/avaktivera filhållningsassistans (LKA)-systemet

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Förarssistans > Filbytesvarning och assistans för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

När den är aktiverad kan du välja assistansnivåer, varningsmetoder och känslighet:

 • Assistansnivå

  • Endast varning: tillhandahåller endast en varningsfunktion

  • Varning och filkorrigering: tillhandahåller en varning och en lätt styrhjälp

 • Varningsmetoder:

  • När den ställs in på Endast varning, inkluderar varningslägena: bild, bild + ljud, bild + vibration, bild + ljud + vibration.

  • När den ställs in på "varning och filkorrigering", kan varningsmetoderna inte ställas in och standardalternativet är bild + ljud.

 • Känslighet:

  • Låg: ger en varning senare än normal känslighet under samma förhållanden

  • Medium: normal känslighet

  • Hög: ger en varning tidigare än normal känslighet under samma förhållanden

Varning 请您务必审慎设置提醒方式与灵敏度,确保该等设置符合您的驾驶习惯。

Ställ in varningstyp och känslighet med omsorg för att säkerställa att sådana inställningar är i linje med dina körvanor.

Varning Enabling the Lane Departure Warning and Assist on the central display does not mean that the function has been activated. Functions can only be activated automatically when the operating conditions are satisfied. When the Lane Departure Warning and Assistance function is disabled, the vehicle will neither assist when it comes to remaining in the driving lane, nor offer a warning when lane departure occurs. Emergency Lane Keeping (ELK) will be disabled too. The steering wheel will turn when the Lane Departure Warning and Assistance function controls the direction. You can turn the steering wheel to take control of the vehicle, and then the direction of the vehicle will be controlled by you.

Aktivering av avåkningsvarningen på mittdisplayen betyder inte att funktionen har aktiverats. Funktioner kan endast aktiveras automatiskt när funktionerna är tillfredsställande.

När avåkningsvarningen är avaktiverad kommer bilen inte att stödja att vägbanan behålls eller erbjuda en varning när en filöverträdelse sker. Nödfilhållningen (ELK) avaktiveras också.

Ratten vrids när avåkningsvarningen och assistansfunktionen styr riktningen.

Du kan vrida ratten för att ta kontroll över bilen, och då styrs bilen riktning av dig.

Driftsvillkor för filhållningsassistans (LKA)-systemet:

 • Bilens hastighet är cirka 50-130 km/h

 • Bilen kör normalt utan plötslig acceleration, inbromsning eller styrning

 • Bilen är mitt i filen och körs inte på filmarkeringen

 • Filmarkeringarna på minst en sida är tydliga

 • Högdefinitionskameran fungerar normalt och har en tydlig bild

 • Inga fel på filhållningsassistansens komponenter

 • Din bil uppfyller alla säkerhetsvillkor, så som:

  • Föraren på plats

  • Din bil är i växelläge D

  • Det låsningsfria bromssystemet, antispinnsystemet och stabilitetskontrollsystemet är inte aktiverade

  • Antispinnsystemet och stabilitetskontrollsystemet är inte manuellt inaktiverade

Varning 当转向灯打开,爱车向相应一侧偏离时,车道保持辅助系统不会提醒或控制。

När blinkers är aktiveras tillhandahåller inte Filhållningsassistansen några påminnelser och tar inte över kontrollen om ditt fordon avviker mot motsvarande sida.

Skärm för dynamisk omgivningssimulering

 1. Filhållningsassistans (LKA)-systemets statusikon

  • Ingen ikon: Inte aktiverat

  • Grå ikon: Standbystatus

  • Vit filmarkering: Filmarkeringen på motsvarande sida detekterades

  • Gul filmarkering: Filbytesvarning nivå 1

  • Röd filmarkering: Filbytesvarning nivå 2

 2. Visning av körfält

 • Ingen statusikon: Filhållningsassistans (LKA)-systemet är inte aktiverat.

 • Statusikonen är grå: Filhållningsassistans (LKA)-systemet är påslaget, i standbyläge och ännu inte aktiverat.

 • Statusikonen och den centrala filmarkeringen är vita: Filhållningsassistans (LKA)-systemet är aktivt.

 • Statusikonen och ena sidan av den mittre filmarkeringen är röd:

  • När Endast varning valts, indikerar det att det finns risk för att bilen av misstag lämnar körfältet på motsvarande sida

  • När varning och filkorrigering valts, indikerar funktionen att bilen oväntat avvikit från körfältet och att filhållningsassistansen (LKA) inte längre kan förhindra att bilen avviker från körfältet genom lätt styrhjälp för att korrigera kursen.

 • Statusikonen och ena sidan av den mittre filmarkeringen är gula: Inträffar endast när du väljer varning och filkorrigering. Detta indikerar att filhållningsassistansen (LKA) tillhandahåller en viss styrhjälp för att korrigera körfälten på motsvarande sida, för att reducera risken för att bilen avviker från körfältet.

Varning 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Den dynamiska miljösimuleringsdisplayen får bara användas som referens eftersom den inte kan spegla de faktiska trafikförhållandena helt perfekt. Därför ska du inte förlita dig på den dynamiska miljösimuleringsdisplayen.

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

Följande situationer kan förhindra att filhållningsassistans (LKA)-systemet fungerar normalt eller få det att avslutas automatiskt, inklusive men inte begränsat till:

 • Passage genom mycket skarpa kurvor, t.ex. höghastighetsramper

 • Om filmarkeringarna inte är tydliga eller slitna, saknas, går in i varandra eller döljs av andra fordon, byggnader eller landskap

 • När du passerar genom vägavsnitt utan filmarkeringar, som icke-standardiserade vägar, korsningar och vägarbetsområden.

 • När du passerar vägavsnitt med särskilda filmarkeringar, t.ex. hastighetsminskningsmarkeringar och vägmarkeringar runt refuger

 • När du passerar genom områden med otydliga filmarkeringar, t.ex. områden med filmarkeringar som går samman eller förgrenar sig, korsningar av höghastighetsramper, korsningar i stadsmiljöer och väntefiler för vänstersväng.

 • Det finns kanter eller andra högkontrastlinjer på vägarna istället för filmarkeringar som fogar i vägbeläggningen och trottoarkanter

 • Filmarkeringarna kan inte identifieras eller identifieras felaktigt på grund av höjdförändringar som i uppförs- och nedförsbackar

 • Filmarkeringarna kan inte identifieras eller identifieras felaktigt på grund av ljusförhållandena, t.ex. vid reflektioner i filmarkeringarna som orsakas av starkt ljus, dålig sikt eller svagt ljus vid dåligt väder eller på natten

 • Avståndet mellan filmarkeringarna på båda sidor är för brett eller för smalt

Följande situationer kan förhindra att filhållningsassistans (LKA)-systemet fungerar normalt eller få det att avslutas automatiskt på grund av fel på kamerans igenkänning, inklusive men inte begränsat till:

 • Kamerans positioner ändras

 • Kameran är blockerad eller smutsig

 • Begränsad registrering nattetid

 • Mörk omgivning, som gryning, skymning, natt, i tunnlar

 • Plötsliga ljusändringar, t.ex. in- eller utkörning i/ur tunnel

 • Stora skuggor från byggnader, övrig omgivning eller stora fordon

 • När kameran träffas av direkt ljus

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig och faller ned på din bil

 • Kameran är blockerad av vatten, damm, små repor, fett, smuts, torkare, frost, snö etc. på vindrutan

 • Blöt vägbana

Vi rekommenderar att du inte använder filhållningsassistans (LKA)-systemet vid speciella eller komplexa vägförhållanden eftersom det riskerar förhindra att filhållningsassistans (LKA)-systemet fungerar normalt eller få det att avslutas automatiskt, inklusive men inte begränsat till:

 • Vägar med vatten, leriga vägar, gropar, is- och snötäckta vägar, vägar med farthinder, vägar med hinder

 • Trafikförhållanden med många fotgängare, cyklar eller djur

 • Komplicerade och föränderliga trafikflöden, som hårt trafikerade korsningar, motorvägsramper och överbelastade vägar.

 • Slingriga vägar och kraftiga svängar

 • Upp- och nedförsbackar

 • Ojämna vägar

 • Smala vägar

 • Körning in och ut ur tunnlar

 • Icke-standardvägar

 • Vägar utan mittremsor

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar beskriver inte alla förhållanden som kan förhindra att filhållningsassistans (LKA)-systemet fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan påverka filhållningsassistans (LKA)-systemet. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Aktivt nödstopp (EAS)

Under körning, om systemet detekterar ett onormalt körningsförhållande (t.ex, att du inte håller i ratten på en stund, att du är distraherad och trött en stund eller att du har lämnat ditt säte) kommer det att aktivera funktionen för aktivt nödstopp (EAS) när de normala driftsförhållandena för systemet är uppfyllda.

När funktionen för aktivt nödstopp är aktiverad, visar ditt fordon ett varningsmeddelande i den dynamiska miljösimuleringen med hörbara och röstaviseringar samt slå på fordonets varningsblinkers. Systemet kommer att tillämpa kontinuerlig bromsning med högljudda varningsljud för att påminna dig om att ta över fordonet tills fordonet stoppar. När den har stannat låses dörrarna upp automatiskt och nödsamtal aktiveras.

När aktivt nödstopp är aktivt, kan du avaktivera den och ta kontroll över ditt fordon när som helst genom att trampa på gaspedalen eller bromspedalen, eller vrida på ratten eller stänga av varningsblinkersen.

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

Följande situationer kan orsaka fel på kamerans igenkänning och förhindra att aktivt nödstopp fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • Kamerans positioner ändras

 • Kameran är blockerad eller smutsig

 • Reducerad igenkänningskapacitet på grund av omgivningen, t.ex. skymning, gryning, natt eller en tunnel

 • Plötsliga ljusändringar, t.ex. in- eller utkörning i/ur tunnel

 • Stora skuggor från byggnader, övrig omgivning eller stora fordon

 • När kameran träffas av direkt ljus

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig och faller ned på din bil

 • Kameran är blockerad av vatten, damm, små repor, fett, smuts, torkare, frost, snö etc. på vindrutan

 • Blöt vägbana

Följande situationer kan orsaka fel på radarns igenkänning och förhindra att aktivt nödstopp fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • Radarn är felplacerad, blockerad eller täckt med lera, is och snö, metall, tejp, dekaler, löv etc.

 • Radarn eller omgivande områden är skadad av kollisioner, repor etc.

 • Kraftigt regn, snö, dimma, som kan påverka radarns prestanda

 • Falskt alarm kan genereras i sällsynta fall av metallskyddsräcken, gröna mittremsor eller betongbarriärer på grund av radaridentifieringens funktion.

LiDAR-sensorn kan misslyckas med att känna igen hinder och därmed försämra funktionen för aktivt nödstopp eller t.o.m. orsaka oavsiktlig avaktivering i vissa situationer: Dessa situationer inkluderar men är inte begränsade till:

 • LIDAR-radarns monteringslägen ändras

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig

 • Körning på våta eller vattenfyllda vägar.

 • Vatten, damm, mikrorepor, oljiga ställen, smuts, is, snö, färgad eller transparent folie eller andra hinder på LIDAR-radarns glas

 • LIDAR-radarn är överhettad på grund av långvarig solexponering

 • På grund av LIDAR-radarns begränsade identifieringsegenskaper kan, i sällsynta fall, felaktiga varningar utlösas på grund av vissa trafikskyltar eller trafikbarriärer på motorvägar och förhöjda vägavsnitt.

Endast de fordon som uppfyller villkoren utlöser respons från aktivt nödstopp. Målen nedan kanske inte säkert kan identifieras vilket kan utlösa en respons som inkluderar, men inte begränsas till:

 • Fordon som korsar från sidan

 • Motorcyklar, trehjulingar

Nedanstående objekt utlöser ingen reaktion, vilket inkluderar men är inte begränsade till:

 • Fotgängare

 • Cyklar

 • Djur

 • Trafikljus

 • Trafikkoner

 • Väggar

 • Vägspärrar

 • Fordon som korsar från sidan

 • Mötande fordon.

 • Andra objekt som inte är fordon.

Varning 该功能不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚以及光线较差的行车环境需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denna funktion garanterar inte igenkänning av specialformade mål, särskilt på natten eller vid svag belysning så måste föraren vara extra uppmärksam. Sådana fordon inbegriper fordon med bakände som är övertäckt eller med oregelbunden form, fordon med en bakände som är lägre än en viss höjd och tomma transportutrymmen.

 • Denna funktion kan missa fordon som är stillastående eller rör sig långsamt. Särskilt på natten måste föraren vara extra uppmärksam.

Identifieringen och reaktionen från aktivt nödstopp kan fördröjas om målet inte är precis framför bilen i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Aktivt nödstopp reagerar inte på mål som är i sensorns döda vinkel. Till exempel kan filcentreringskontrollen inte detektera döda vinklar vid hörnena på bilen och döda vinklar längs med sidorna av bilen.

 • När bilen närmar sig eller svänger längs en väg kan vissa objekt feltolkas eller missas, vilket leder till oväntad acceleration och inbromsning av bilen.

 • När du kör i uppförslut, kan den missa ett mål eller felbedöma avståndet till framförvarande fordon. Vid körning nedför kan den accelerera bilen, vilket gör att marschfarten överskrids.

 • När endast en del av ett fordon i det intilliggande körfältet svänger in framför dig (särskilt stora fordon som bussar och lastbilar), kanske systemet inte kan identifiera och reagera på målet.

 • När din bil plötsligt svänger in bakom fordonet framför, eller när andra fordon plötsligt svänger in i eller ut ur körfältet framför dig, kan systemet kanske inte identifiera målet och reagera korrekt.

Aktivt nödstopp garanterar inte att målet kan kännas igen korrekt i alla situationer, och dess prestanda kan försämras i speciella eller komplexa vägförhållanden, inklusive men inte begränsat till:

 • Vägar med vatten, leriga vägar, gropar, is- och snötäckta vägar, vägar med farthinder, vägar med hinder

 • Trafikförhållanden med många fotgängare, cyklar eller djur

 • Komplicerade och föränderliga trafikflöden, som hårt trafikerade korsningar, motorvägsramper och överbelastade vägar.

 • Slingriga vägar och kraftiga svängar

 • Upp- och nedförsbackar

 • Ojämna vägar

 • Smala vägar

 • Körning in och ut ur tunnlar

 • Icke-standardvägar

 • Vägar utan mittremsor

Det laterala väggreppet kanske inte är tillräckligt i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Bromsfunktionen fungerar inte fullt ut (t.ex. när bromskomponenter är för kalla, för varma, våta etc.)

 • Felaktigt underhåll (t.ex. kraftigt broms- eller däckslitage eller onormalt däcktryck etc.)

 • Körning på särskilda vägar (t.ex. sluttande vägar eller vägar med vatten, lera, tjälskott, snö eller is).

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar omfattar inte alla situationer som kan förhindra att aktivt nödstopp-systemet fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan påverka aktivt nödstopp-systemet. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Nödfilhållning (ELK)

Nödfilhållningen (ELK) kan tillhandahålla en viss styrhjälp för att hjälpa föraren att omgående korrigera bilens position för att förhindra risken för en kollision så mycket som möjligt, när bilen oavsiktligt avviker från sin fil eller när det finns risk för en sidokollision i den angränsande filen.

När bilens hastighet är cirka 50-130 km/h kan nödfilhållningen aktiveras i följande fyra nödsituationer:

 • Bilen avviker oavsiktligt från filen mot höger trottoarkant, utan att du aktiverat blinkers

 • Bilen avviker oavsiktligt från sin fil till andra sidan där den heldragna linjen är, utan att du aktiverat blinkers, när filmarkeringen är en heldragen linje

 • Bilen avviker oavsiktligt från sin fil åt vänster, utan att du aktiverat blinkers, när det finns ett mötande fordon i din vänstra fil

 • När ett fordon snabbt närmar sig bakifrån i din vänstra fil, avviker din bil oavsiktligt från sin fil eller byter aktivt fil till den vänstra

Aktivera/avaktivera nödfilhållning

Gå till Inställningar längst ned på huvudskärmen och klicka på Förarassistans > Nödfilhållning för att slå på eller stänga av funktionen.

Det rekommenderas att inte stänga av den här funktionen. När den här funktionen är avstängd kan den inte hjälpa föraren genom att överta styrningen när det finns en potentiell risk för en sidokollision.

Varning ELK转向力有限,仅能提供一定的纠偏转向辅助,无法保证完全阻止车辆偏离车道或避免危险,因此切勿依赖ELK控制方向,请您及时控制车辆方向。如果需要转弯、调头,或者通过蜿蜒曲折、急转弯的道路时,请您及时控制车辆方向。

Avåkningsvarnare i nödsituation har bara ett begränsat styrningsvridmoment som endast tillhandahåller viss styrningshjälp och garanterar inte att filbyten förhindras till fullo. Därför ska du ta över styrningen i tid istället för att enbart förlita dig på Avåkningsvarnare i nödsituation.

Ta omedelbart över fordonets körriktning vid kurvtagning, vändningar eller körning på vindlande vägar eller vägar med skarpa kurvor.

Varning ELK作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,切勿依赖ELK避免危险。出于安全考虑,切勿故意主动触发ELK以测试该功能。如您发现危险,切勿等待ELK触发后再采取行动。您始终承担着保持本车安全行驶在车道内、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Avåkningsvarnare i nödsituation, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Du måste hela tiden vara uppmärksam på trafiken och vägförhållandena. Förlita dig aldrig helt på Avåkningsvarnare i nödsituation för att undvika fara. Av säkerhetsskäl ska du aldrig testa denna funktion avsiktligen eller aktivt utlösa Avåkningsvarnare i nödsituation. Om du hamnar i en farlig situation ska du aldrig vänta på att Avåkningsvarnare i nödsituation ska ingripa innan du vidtar åtgärder. Du har alltid det slutgiltiga ansvaret för att körningen i filen sker på ett säkert sätt och följer gällande trafiklagar och -regler.

Varning 驾驶时不可以有以下行为:完全依靠ELK

Följande beteenden är förbjudna under körning:

 • Att enbart förlita sig på Avåkningsvarnare i nödsituation

 • Att släppa ratten

 • Att ta blicken från vägen

Driftsförhållanden för nödfilhållning:

 • Bilens hastighet är cirka 65-130 km/h

 • Bilen körs normalt utan plötslig acceleration, inbromsning eller styrning

 • Bilen är mitt i filen och körs inte på filmarkeringen

 • Högdefinitionskameran fungerar normalt och har en tydlig bild

 • Inga fel på filhållningsassistansens komponenter

 • Din bil uppfyller alla säkerhetsvillkor, så som:

  • Föraren på plats

  • Din bil är i växelläge D

  • Det låsningsfria bromssystemet, antispinnsystemet och stabilitetskontrollsystemet är inte aktiverade

Varning 在满足条件的紧急场景中,ELK会自动激活。ELK仅能提供一定的转向辅助,而无法控制车辆速度。ELK无法持续控制车辆方向,即无法将车辆一直保持在车道中间。当ELK控制方向时,方向盘会转动。您可以转动方向盘主动接管爱车,此时爱车的方向将交由您来控制。

Avåkningsvarnare i nödsituation aktiveras automatiskt när villkoren uppfylls i en nödsituation.

Avåkningsassistans i nödsituation kan bara tillhandahålla begränsad styrningshjälp och kan inte kontrollera fordonets hastighet.

Avåkningsassistans i nödsituation kan inte kontrollera styrningen konstant. Det är därför den alltid håller fordonet centrerat i mitten av filen.

När Avåkningsassistans i nödsituation kontrollerar styrningen kommer ratten att vridas i enlighet med detta.

Du kan ta över styrningen genom att vrida på ratten manuellt.

Nödfilhållning vid avvikelse mot höger trottoarkant

När driftsförhållandena för nödfilhållning uppfylls, kan den tillhandahålla en viss styrhjälp om din bil oavsiktligt avviker från sin fil mot höger trottoarkant utan att blinkers är aktiverad. I detta läge visas höger sida av mittfilsmarkeringen i gult.

Varning 以下情况可能导致向右侧路沿偏离的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:路沿不清晰,或由于光线等原因导致路沿无法识别或者识别不正确,譬如强烈光照导致反光,恶劣天气、夜晚导致能见度差或者光线不足等;

Avåkningsvarnare i nödsituation kan sluta fungera som avsett eller avbrytas automatiskt och fordonet kan avvika åt höger i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Trottoarer som inte är tydliga eller identifieras felaktigt på grund av ljusförhållandena, såsom stark belysning som leder till reflekterande trottoarer och dåligt sikt eller otillräckligt ljus på grund av dåligt väder eller natt.

 • Det finns hinder vid sidan av vägen som Avåkningsvarnare i nödsituation inte kan identifiera, såsom staket, skyddsräcken och trafikkonor.

 • Fordonet styrs runt en skarp sväng eller körs på en sluttande väg, skumpig väg, väg med vatten eller snö och is, osv.

Nödfilhållning vid överträdelse av heldragen linje

När driftsförhållandena för nödfilhållning uppfylls, kan den tillhandahålla en viss styrhjälp om din bil oavsiktligt avviker från sin fil mot en heldragen linje utan att blinkers är aktiverad. I detta läge visas motsvarande sida av mittfilsmarkeringen i rött.

Varning 以下情况可能导致向实线一侧车道线偏离的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

Avåkningsvarnare i nödsituation kan sluta fungera som avsett eller avbrytas automatiskt och fordonet kan avvika mot den heldragna linjen i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Väglinjerna är otydliga, slitna, saknas, överlappar varandra eller döljs av skuggor från andra fordon, byggnader eller landskapsdetaljer.

 • Körfälten är för breda eller för smala.

 • Väglinjerna är av en speciell sort.

 • Väglinjerna går inte att identifiera eller identifieras felaktigt på grund av ändringar i höjd, som t.ex. på sluttande vägar.

 • Väglinjer som inte går att identifiera eller identifieras felaktigt på grund av ljusförhållandena, såsom stark belysning som leder till reflekterande väglinjer och dåligt sikt eller otillräckligt ljus på grund av dåligt väder eller natt.

 • Fordonet styrs runt en skarp sväng eller körs på en sluttande väg, skumpig väg, väg med vatten eller snö och is, osv.

Nödfilhållning med risk för frontkollision från vänster

När driftsförhållandena för nödfilhållningen är uppfyllda, kan den tillhandahålla en viss styrhjälp om din bil oavsiktligt avviker från sin fil åt vänster trottoarkant utan att blinkers är aktiverad, när det finns en mötande bil i den vänstra filen och filmarkeringen är tydlig. I detta läge visas vänster sida av mittfilsmarkeringen i rött.

Varning 以下情况可能导致向左有正面碰撞风险的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于:车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

Avåkningsvarnare i nödsituation kan sluta fungera som avsett eller avbrytas automatiskt och fordonet kan kollidera med fordonet framför till vänster i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Väglinjerna är otydliga, slitna, saknas, överlappar varandra eller döljs av skuggor från andra fordon, byggnader eller landskapsdetaljer.

 • Körfälten är för breda eller för smala.

 • Väglinjerna är av en speciell sort.

 • Väglinjerna går inte att identifiera eller identifieras felaktigt på grund av ändringar i höjd, som t.ex. på sluttande vägar.

 • Väglinjer som inte går att identifiera eller identifieras felaktigt på grund av ljusförhållandena, såsom stark belysning som leder till reflekterande väglinjer och dåligt sikt eller otillräckligt ljus på grund av dåligt väder eller natt.

 • Fordonet styrs runt en skarp sväng eller körs på en sluttande väg, skumpig väg, väg med vatten eller snö och is, osv.

 • Mötande trafik är inte en bil, utan en motorcykel.

Nödfilhållning med risk för vänster kollision bakifrån

När nödfilhållningens driftsförhållanden uppfylls, kan funktionen tillhandahålla en viss styrhjälp om bilen oavsiktligt avviker från sin fil eller om du aktivt byter fil åt vänster, när det finns ett fordon som snabbt närmar sig bakifrån i din vänstra fil och filmarkeringen är tydlig. I detta läge visas vänster sida av mittfilsmarkeringen i rött.

Varning 以下情况可能导致向左有车尾碰撞风险的紧急车道保持无法按预期运作或者自动退出,请及时控制车辆方向,包括但不限于: 车道线不清晰、磨损、缺失、交叉、受到其他车辆或建筑物或风景投下的阴影遮挡等

Avåkningsvarnare i nödsituation kan sluta fungera som avsett eller avbrytas automatiskt och fordonet kan kollidera med fordonet som kommer bakifrån till vänster i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Väglinjerna är otydliga, slitna, saknas, överlappar varandra eller döljs av skuggor från andra fordon, byggnader eller landskapsdetaljer.

 • Körfälten är för breda eller för smala.

 • Väglinjerna är av en speciell sort.

 • Väglinjerna går inte att identifiera eller identifieras felaktigt på grund av ändringar i höjd, som t.ex. på sluttande vägar.

 • Väglinjer som inte går att identifiera eller identifieras felaktigt på grund av ljusförhållandena, såsom stark belysning som leder till reflekterande väglinjer och dåligt sikt eller otillräckligt ljus på grund av dåligt väder eller natt.

 • Fordonet styrs runt en skarp sväng eller körs på en sluttande väg, skumpig väg, väg med vatten eller snö och is, osv.

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

Följande situationer kan göra att nödfilhållningen inte fungerar som förväntat eller stängs av automatiskt på grund av ett fel på kameraigenkänningen. Styr bilen på ett effektivt sätt. Dessa situationer inkluderar men är inte begränsade till:

 • Kamerans positioner ändras

 • Kameran är blockerad eller smutsig

 • Reducerad igenkänningskapacitet på grund av omgivningen, t.ex. skymning, gryning, natt eller en tunnel

 • Plötsliga ljusändringar, t.ex. in- eller utkörning i/ur tunnel

 • Stora skuggor från byggnader, övrig omgivning eller stora fordon

 • När kameran träffas av direkt ljus

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig och faller ned på din bil

 • Kameran är blockerad av vatten, damm, små repor, fett, smuts, torkare, frost, snö etc. på vindrutan

 • Blöt vägbana

Följande situationer kan göra att nödfilhållningen inte fungerar som förväntat eller stängas av automatiskt på grund av ett fel på radaridentifieringen. Styr bilen på ett effektivt sätt. Dessa situationer inkluderar men är inte begränsade till:

 • Radarn är felplacerad, blockerad eller täckt med lera, is och snö, metall, tejp, dekaler, löv etc.

 • Radarn eller omgivande områden är skadad av kollisioner, repor etc.

 • Kraftigt regn, snö, dimma, dis, som kan påverka radarns prestanda

 • Falskt alarm kan genereras i sällsynta fall av metallskyddsräcken, gröna mittremsor eller betongbarriärer på grund av radaridentifieringens funktion.

LIDAR-radarn kan missa att identifiera hinder, vilket påverkar prestanda eller till och med orsakar oavsiktlig inaktivering av nödfilhållningen i vissa situationer. Dessa situationer inkluderar men är inte begränsade till:

 • LIDAR-radarns monteringslägen ändras

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig

 • Körning på våta eller vattenfyllda vägar.

 • Vatten, damm, mikrorepor, oljiga ställen, smuts, is, snö, färgad eller transparent folie eller andra hinder på LIDAR-radarns glas

 • LIDAR-radarn är överhettad på grund av långvarig solexponering

 • På grund av LIDAR-radarns begränsade identifieringsegenskaper kan, i sällsynta fall felaktiga varningar utlösas på grund av vissa trafikskyltar/trafikbarriärer på motorvägar/förhöjda avsnitt

Särskilda eller komplexa vägförhållanden kan påverka prestanda eller till och med orsaka oavsiktlig inaktivering av filhållningsassistansen. Styr bilen på ett effektivt sätt. Dessa situationer inkluderar men är inte begränsade till:

 • Vägar med vatten, leriga vägar, gropar, is- och snötäckta vägar, vägar med farthinder, vägar med hinder

 • Trafikförhållanden med många fotgängare, cyklar eller djur

 • Komplicerade och föränderliga trafikflöden, som hårt trafikerade korsningar, motorvägsramper och överbelastade vägar.

 • Slingriga vägar och kraftiga svängar

 • Upp- och nedförsbackar

 • Ojämna vägar

 • Smala vägar

 • Körning in och ut ur tunnlar

 • Vägarbetsområden

De ovanstående varningarna, försiktighetsåtgärderna och begränsningarna utesluter inte alla situationer som kan påverka den korrekta funktionen hos nödfilhållningens system. Det finns många faktorer som kan påverka nödfilhållningens system. För att undvika olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Avancerat förarövervakningssystem (ADMS)

Det avancerade förarövervakningssystemet (ADMS) kan övervaka förarens körstatus.

När funktionen är aktiverad och villkoren för att aktivera funktionen uppfylls, tillhandahåller NOMI olika nivåer av varningar genom uttryck och ljud när föraren detekteras som trött eller distraherad. Även den digitala instrumentpanelen påminner föraren om att fokusera på körningen och skyddar förarens säkerhet.

Varning 增强型驾驶员感知系统无法在所有条件下工作,仅用作辅助设备。驾驶员应始终对确保车辆安全驾驶承担最终责任。专注驾驶以及适时停车休息非常重要。在出现分心警告或有疲劳迹象时,驾驶员需要及时调整驾驶行为,或者以安全方式尽快停车休息。

Avancerat förarövervakningssystem fungerar inte under alla förhållanden och har bara designats för att underlätta körning. Föraren har alltid det slutgiltiga ansvaret för att köra på ett säkert sätt.

Därför är det mycket viktigt att vara uppmärksam när man kör och regelbundet ta pauser. När en förare varnas eller känner sig trött ska han/hon justera sitt beteende eller stanna säkert så snart som möjligt och ta en paus.

När det avancerade förarövervakningssystemet (ADMS) är aktiverat, kan det avancerade förarassistanssystemets relaterade funktioner, t.ex. filcentreringskontroll (LCC) och adaptiv farthållare (ACC) inte användas eller avslutas.

Efter att föraren justerat ratten, kräver funktionen en kort omkalibrering, under vilken indikatorn för funktionsfel visas för det avancerade förarövervakningssystemet (ADMS).

Om du justerar ratten medan du använder det avancerade förarassistanssystemets funktioner, t.ex. filcentreringskontroll (LCC) och adaptiv farthållare (ACC), meddelar systemet "NP förarassistans avslutas, ha kontroll över ratten".

Aktivera/avaktivera trötthetsvarnare och uppmärksamhetsvarning (DDAW)-systemet

Det avancerade förarövervakningssystemet (ADMS) övervakar förarens trötthet och uppmärksamhet.

 • Trötthetsvarning

 • Uppmärksamhetsvarning

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Körning/parkering > Trötthetsvarning eller Uppmärksamhetsvarning för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

Efter att funktionen aktiverats, fortsätter systemet övervakas statusen och tillhandahåller röstvarningar när bilens hastighet är 20 km/h eller högre.

Skärm för dynamisk omgivningssimulering

 • Inte aktiverat

 • Aktiverad

 • När följande visas på grund av ett systemfel eller t.ex. om kameran blockeras, indikerar det att funktionen är begränsad. Kontakta genast NIO:s servicecenter.

Varning 摄像头不会记录或共享图像、音频或视频。

Kameran spelar inte in och delar inte några bilder, ljud eller videor.

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

I vissa fall påverkas eller misslyckas detekteringen av förarens trötthet och distraktion vilket medför att systemet inte tillhandahåller motsvarande varningar, delvis är ur funktion eller utlöser felaktiga larm, t.ex.:

 • Nattetid och när det är mörkt

 • Solljus, bländande strålkastare och andra störande direkta ljuskällor

 • Justera sätet

 • Justera eller sväng på ratten

 • Under förhållandet där ögonen skyms, inklusive men inte begränsat till olika typer av mörka glasögon med låg ljusgenomsläpplighet, polariserande glas, solglasögon eller tjocka glasögonbågar osv.

 • Om du bär plagg som t.ex. hatt, sjal eller huvudbonader som kan ändra huvudets form

 • Om du bär en ansiktsmask

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar omfattar inte alla förhållanden som kan förhindra att det avancerade förarövervakningssystemet (ADMS) fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan störa det avancerade förarövervakningssystemet (ADMS). För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Dödvinkeldetektering (BSD) och filbytesvarning (LCA)

Dödvinkeldetektering (BSD) och filbytesvarning (LCA) påminner dig om att vara observant på säkerheten vid filbyten med visuella, akustiska och taktila larmsignaler när det finns andra fordon i bilens döda vinkel eller om andra fordon snabbt närmar sig i döda vinkeln.

Dödvinkeldetektering (BSD) och filbytesvarning (LCA) aktiveras endast när bilens hastighet överskrider ca. 15 km/h.

Varning 盲点监控与变道预警的监测区域为爱车旁边车道,及其向后约70米的范围。

Denna funktion kan detektera filerna bredvid fordonet och mer än 70 meter bakåt.

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Förarssistans > Dödvinkeldetektering (BSD) och filbytesvarning (LCA) för att aktivera eller avaktivera denna funktion och välja en lämplig metod för att påminna dig.

När funktionen är påslagen och aktiverad, påminner den dynamiska omgivningssimuleringen dig om att ett fordon närmar sig bakifrån så som visas på bilden.

När ett fordon i förarens döda vinkel och ett fordon som snabbt närmar sig bakifrån detekteras, visas en markör som anger att det finns ett fordon vid sidan av bilen på backspegeln. Om du i såna fall slår på blinkers på den aktuella sidan, påminner systemet dig om att inte byta fil via följande varningar:

 • Markeringsljus på backspegeln

 • Ljud + markeringsljus som blinkar på backspegeln

 • Vibrationer i ratten + markeringsljus som blinkar på backspegeln

 • Ljud + vibrationer i ratten + markeringsljus som blinkar på backspegeln

Varning 当周围环境噪音较大时,例如车内音响音量过大或车外过于嘈杂,报警声可能会听不见。在强光的条件下,例如在白天强光下,氛围灯变红的警示可能不易察觉。

Larmet kanske inte går att höra om ljuden i omgivningen är för höga, såsom när ljudanläggningen spelas på hög volym eller den omgivande miljön är för bullrig.

I en ljus miljö som på dagen är det inte lika lätt att upptäcka varningen med röd omgivningsbelysning.

Varning 在倒车时,盲点监控与变道预警不会工作。

Detektering av döda vinkeln och Filbytesassistans fungerar inte när fordonet är i REVERSE.

Varning 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Den dynamiska miljösimuleringsdisplayen får bara användas som referens eftersom den inte kan spegla de faktiska trafikförhållandena helt perfekt. Därför ska du inte förlita dig på den dynamiska miljösimuleringsdisplayen.

Varning 当爱车行驶在弯道较大、车道较宽或者高低不平的路上时,盲点监控与变道预警可能无法对旁边车道行驶的车辆进行报警。

När du kör på en väg med skarpa kurvor, breda körfält eller ett ojämnt underlag kanske inte Detektering av döda vinkeln och Filbytesassistans kan varna dig för fordon i intilliggande filer.

Detektering av döda vinkeln och Filbytesassistans kan ge falska varningar i följande situationer:

 • Körning nära skyddsstängsel

 • Körning på/under en bro eller genom en tunnel

 • Körning bredvid buskar, träd osv.

 • När det finns elstolpar, gatubelysning eller låga betongmurar längs vägen

 • Körning nära byggplatser såsom fabriksbyggnader, hamnar osv.

 • Körning på stadsvägar eller korsningar med flera körfält

Varning 请注意保持保险杠雷达安装处以及附近区域的清洁,若覆盖有泥土,冰雪,金属板,胶带,标签,树叶等都会影响其性能而无法正常报警。
 • Radarn är monterad på eller bakom stötfångaren. Håll stötfångaren ren och fri från lera, is, metallplattor, klistermärken, dekaler och löv. Underlåtelse att göra detta kan påverka radarns prestanda.

 • Om denna funktion inte fungerar som den ska på grund av en kollision, repor, fel på radarn eller felfunktion ska du kontakta NIO så snart som möjligt.

 • Om radarn inte fungerar under en lång tidsperiod och inte får några felrelaterade aviseringar ska du kontakta NIO så snart som möjligt.

 • Denna funktion detekterar och varnar dig bara för fordon, stora motorcyklar och föremål och kan ha en fördröjning eller utelämna vissa av dem, eller till och med misslyckas med att detektera eller varna dig för föremål som fotgängare, cyklar eller skateboards.

 • Denna funktion varnar dig inte för stationära objekt. Falska varningar kan genereras av vissa metallstängsel, delningslinjer eller betongväggar.

 • Kraftigt regn, snö, dimma och andra extrema väderförhållanden kan försämra radarns prestanda. Kör försiktigt och var uppmärksam på din omgivning.

 • Använd aldrig denna funktion i Släpvagnsläge.

 • Du har alltid det slutgiltiga ansvaret för att körningen sker på ett säkert sätt och följer gällande trafiksäkerhetslagar och -regler.

Varning 盲点监控与变道预警不能取代安全驾驶及车内后视镜和车外后视镜的使用。

Även med Döda vinkeln-detektering (BSD) och filbytesassistans (LCA) bör du köra försiktigt och använda backspegeln och sidospeglarna.

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar utesluter inte alla situationer som kan påverka den korrekta funktionen hos dödvinkeldetektering (BSD) och filbytesvarning (LCA)-systemet. Det finns många faktorer som kan hindra dödvinkeldetektering (BSD) och filbytesvarning (LCA)-systemen. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Varning för öppen sidodörr (DOW)

När du öppnar en bildörr medan fordon, cyklister eller fotgängare närmar sig bakifrån, kan detta påverka säkerheten när dörren öppnas eller orsaka en kollision. Varning för öppen sidodörr (DOW) påminner dig att vara försiktig när du öppnar dörren genom visuella och akustiska varningssignaler.

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Förarssistans > Varning för öppen sidodörr (DOW) för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

När varning för öppen sidodörr (DOW)-funktionen är aktiverad, påminner dig bilen på följande sätt. I detta skede ska du eller dina passagerare undvika att öppna dörren och först kontrollera om det är säkert att öppna dörren:

 • Omgivningsbelysningen lyser rött

 • Ikon på ytterbackspegeln

 • Varningslarm

 • Dynamiska omgivningssimuleringen visar "Se upp för fordon som närmar sig bakifrån"

Not 侧方开门预警可监测本车侧后方快速接近的目标。

Varning för öppen dörr övervakar mål som närmar sig snabbt bakifrån.

Varning 爱车处于前进挡(D 挡)或驻车挡(P 挡),该功能才可启用。

Funktionen är bara tillgänglig när fordonet är i DRIVE (D) eller PARK (P).

Varning 当周围环境噪音较大时,例如车内音响音量过大或车外过于嘈杂,报警声可能会听不见。在强光的条件下,例如在白天强光下,氛围灯变红的警示可能不易察觉。

Larmet kanske inte går att höra om ljuden i omgivningen är för höga, såsom när ljudanläggningen spelas på hög volym eller den omgivande miljön är för bullrig.

I en ljus miljö som på dagen är det inte lika lätt att upptäcka varningen med röd omgivningsbelysning.

Varning 侧方开门预警无法在所有情况下都准确发出提示,不能取代您和乘客的主动观察,以及内外后视镜的作用。请勿过度依赖该功能并时刻注意开门环境。

Varning för öppen dörr kan inte varna dig korrekt i alla situationer och kan inte ersätta aktiva observationer från dig och passagerarna, såväl som funktionen av backspegeln och sidospeglarna. Förlita dig inte för mycket på denna funktion och var alltid uppmärksam på omgivningen runt fordonet när du öppnar dörrar.

Varning 请注意保持保险杠雷达安装处以及附近区域的清洁,若覆盖有泥土,冰雪,金属板,胶带,标签,树叶等都会影响其性能而无法正常报警。
 • Radarn är monterad på eller bakom stötfångaren. Håll stötfångaren ren och fri från lera, is, metallplattor, klistermärken, dekaler och löv. Underlåtelse att göra detta kan påverka radarns prestanda.

 • Om denna funktion inte fungerar som den ska på grund av en kollision, repor, fel på radarn eller felfunktion ska du kontakta NIO så snart som möjligt.

 • Om radarn inte fungerar under en lång tidsperiod och inte får några felrelaterade aviseringar ska du kontakta NIO så snart som möjligt.

 • Denna funktion detekterar och varnar dig bara för fordon, stora motorcyklar och föremål och kan ha en fördröjning eller utelämna vissa av dem, eller till och med misslyckas med att detektera eller varna dig för föremål som fotgängare, cyklar eller skateboards.

 • Denna funktion varnar dig inte för stationära objekt. Falska varningar kan genereras av vissa metallstängsel, delningslinjer eller betongväggar.

 • Kraftigt regn, snö, dimma och andra extrema väderförhållanden kan försämra radarns prestanda. Kör försiktigt och var uppmärksam på din omgivning.

 • Använd aldrig denna funktion i Släpvagnsläge.

 • Du har alltid det slutgiltiga ansvaret för att körningen sker på ett säkert sätt och följer gällande trafiksäkerhetslagar och -regler.

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar och försiktighetsåtgärder beskriver inte alla förhållanden som kan förhindra att varning för öppen sidodörr (DOW)-systemet fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan hindra varning för öppen sidodörr (DOW)-systemet. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Främre varning för korsande trafik (FCTA)

När bilen rör sig vid låg hastighet och systemet detekterar en potentiell kollisionsrisk mellan bilen och ett främre korsande fordon, kan funktionen främre varning för korsande trafik (FCTA) varna föraren om att vara försiktig via visuella och akustiska varningar.

Varning 两侧来车预警仅供参考,无法替代您的目视检查。两侧来车预警作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用来车预警。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Varning för korsande trafik är bara ett komplement till, och inte ett substitut för, dina visuella observationer.

Varning för korsande trafik, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Du måste hela tiden vara uppmärksam på trafiken och vägförhållandena och besluta om det är säkert att använda Varning för korsande trafik eller inte.

Det är alltid ditt ansvar att se till att fordonet körs på ett säkert sätt som följer gällande trafiklagar och -regler.

Aktivera/avaktivera främre varning för korsande trafik (FCTA)

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Förarssistans > Främre varning för korsande trafik (FCTA) för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

När driftsvillkoren uppfylls, om en potentiell kollisionsrisk med ett främre korsande fordon detekteras, påminner den dig via visuella och akustiska varningar på den dynamiska omgivningssimuleringens visning, gränssnitten för 360 graders överblick och parkeringshjälp.

Driftsvillkor för främre varning för korsande trafik (FCTA):

 • Bilens hastighet är lägre än 15 km/h och högre än 0 km/h.

 • Den korsande trafikens hastighet ligger inom ett givet område för normal fordonshastighet.

 • Den främre sidoradarn fungerar normalt och har ett fritt detekteringsfält.

 • Föraren på plats

 • Din bil är i växelläge D

Varning 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Den dynamiska miljösimuleringsdisplayen får bara användas som referens eftersom den inte kan spegla de faktiska trafikförhållandena helt perfekt. Därför ska du inte förlita dig på den dynamiska miljösimuleringsdisplayen.

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

Målen nedan kanske inte säkert kan identifieras vilket kan utlösa en respons som inkluderar, men inte begränsas till:

 • Motorcyklar

 • Elcyklar

 • Trehjulingar

 • Fotgängare

 • Djur

 • Cyklar

 • Andra objekt som inte är fordon.

Nedanstående objekt utlöser ingen reaktion, vilket inkluderar men är inte begränsade till:

 • Mötande fordon/fordon som kör i samma riktning

 • Fasta föremål

Främre varning för korsande trafik (FCTA) responderar inte på mål i sensorns döda vinklar. Främre varning för korsande trafik (FCTA) kan inte detektera fordon vid sidorna framför bilen genom hinder eller parkerade fordon.

Främre varning för korsande trafik (FCTA) kan t.ex. inte detektera främre korsande fordon i följande situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Som stannat i det innersta läget

 • Parkeringsplatsen är vinklad

Följande situationer kan orsaka fel på radarns igenkänning och förhindra att främre varning för korsande trafik (FCTA) fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • Radarn är felplacerad, blockerad eller täckt med lera, is och snö, metall, tejp, dekaler, löv etc.

 • Radarn eller omgivande områden är skadad av kollisioner, repor etc.

 • Kraftigt regn, snö, dimma, dis, som kan påverka radarns prestanda

 • Falskt alarm kan genereras i sällsynta fall av metallskyddsräcken, gröna mittremsor eller betongbarriärer på grund av radaridentifieringens funktion.

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar beskriver inte alla förhållanden som kan förhindra att varning för korsande trafik (FCTA)-systemet fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan hindra varning för korsande trafik (FCTA)-systemet. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B)

När du backar och systemet detekterar en potentiell kollisionsrisk med ett bakre korsande fordon, kan funktionen varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B) varna föraren om att vara observant på säkerheten via visuella och akustiska varningar, och även förstärka varningseffekten till föraren genom att bromsa kort vid behov.

Varning 两侧来车预警仅供参考,无法替代您的目视检查。两侧来车预警作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用来车预警。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Varning för korsande trafik är bara ett komplement till, och inte ett substitut för, dina visuella observationer.

Varning för korsande trafik, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Du måste hela tiden vara uppmärksam på trafiken och vägförhållandena och besluta om det är säkert att använda Varning för korsande trafik eller inte.

Det är alltid ditt ansvar att se till att fordonet körs på ett säkert sätt som följer gällande trafiklagar och -regler.

Varning 不可在拖挂模式下使用该功能。

Använd aldrig denna funktion i Bogseringsläget.

Varning 后侧来车预警及辅助仅作提醒警示,不能确保将爱车刹停,切勿依赖该功能避免碰撞或减弱碰撞影响。

Bakre varning för korsande trafik ger bara en varning och kan inte garantera att fordonet stannar. Förlita dig aldrig på den för att undvika en kollision eller minska sammanstötningen vid en kollision.

Aktivera/avaktivera varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B)

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Förarssistans > Varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B) för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

När den är aktivera, kan du välja assistansnivå för varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B) i inställningar:

 • Endast varning: När bilens hastighet är lägre än ca. 15km/h och driftsvillkoren uppfylls, om en potentiell kollisionsrisk med ett bakre korsande fordon bakifrån detekteras, påminner den om bilens bakre del via visuella och akustiska varningar på den digitala instrumentpanelen samt gränssnitten för 360 graders överblick och parkeringshjälp.

 • Varning och aktiv bromsning: När bilens hastighet är ca. 1-15km/h och driftsvillkoren uppfylls, bortsett från visuella och akustiska varningar, varnar systemet dig vid behov med ett kort ingrepp med aktiv bromsning, men kan inte säkerställa att bilen stannar.

Driftsvillkor för varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B):

 • Det bakre korsande fordonets hastighet är från 5 - 60 km/h

 • Den bakre sidoradarn fungerar normalt och har ett fritt detekteringsfält

 • Föraren på plats

 • Alla dörrar är stängda

 • Bilen är i växelläge R

Varning 当您选择提醒及主动制动时,若深踩制动踏板或加速踏板,主动制动功能可能不会介入。

När du väljer Varning och inbromsning ingriper inte funktionen om du trycker ner bromspedalen eller gaspedalen helt.

Varning 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Den dynamiska miljösimuleringsdisplayen får bara användas som referens eftersom den inte kan spegla de faktiska trafikförhållandena helt perfekt. Därför ska du inte förlita dig på den dynamiska miljösimuleringsdisplayen.

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

Målen nedan kanske inte säkert kan identifieras vilket kan utlösa en respons som inkluderar, men inte begränsas till:

 • Motorcyklar

 • Elcyklar

 • Trehjulingar

 • Fotgängare

 • Djur

 • Cyklar

 • Andra objekt som inte är fordon.

Nedanstående objekt utlöser ingen reaktion, vilket inkluderar men är inte begränsade till:

 • Mötande fordon/fordon som kör i samma riktning

Varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B) responderar inte på mål i sensorns döda vinklar. Varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B) kan inte detektera fordon bakom bilen genom hinder eller parkerade fordon.

Varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B) kan t.ex. inte detektera bakre korsande fordon i följande situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Som stannat i det innersta läget

 • Parkeringsplatsen är vinklad

Följande situationer kan orsaka fel på radarns igenkänning och förhindra att varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B) fungerar normalt, inklusive men inte begränsat till:

 • Radarn är felplacerad, blockerad eller täckt med lera, is och snö, metall, tejp, dekaler, löv etc.

 • Radarn eller omgivande områden är skadad av kollisioner, repor etc.

 • Kraftigt regn, snö, dimma, dis, som kan påverka radarns prestanda

 • Falskt alarm kan genereras i sällsynta fall av metallskyddsräcken, gröna mittremsor eller betongbarriärer på grund av radaridentifieringens funktion.

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar beskriver inte alla förhållanden som kan förhindra att varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B)-systemet fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan hindra varning för bakre korsande trafik med bromsning (RCTA-B)-systemet. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Aktivt filbyte (ALC)

Funktionen för aktivt filbyte tillhandahåller både filbytesassistans och filcentreringskontroll. Med denna funktion aktiverad i Inställningar, när omgivningen och vägförhållandena uppfyller vissa krav, hjälper systemet fordonet att byta till den angränsande filen när det instrueras till detta av blinkerssignalen.

Aktivt filbyte används på höghastighetsvägar. Den aktuella filen och målfilen måste ha god belysning, tydliga fillinjer och utrymme för filbyte.

Varning ALC作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用ALC。在使用ALC时,如发现交通状况、道路环境或车辆状况不适宜使用该功能,或存在其他不安全因素,您应随时准备全权接管爱车。您始终承担着安全变道、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Aktivt filbyte, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- , och vägförhållanden.

Du måste hela tiden vara uppmärksam på trafiken och vägförhållandena och fatta dina egna beslut om huruvida det är säkert att använda Aktivt filbyte. Du ska hela tiden vara beredd på att ta över när du upptäcker att förhållandena för trafiken, vägen eller fordonet inte är lämpliga för Aktivt filbyte, eller om det finns andra osäkerhetsfaktorer.

Det slutgiltiga ansvaret för att filbyten sker på ett säkert sätt och följer gällande trafiklagar och -regler.

Aktivera/avaktivera aktivt filbyte

Gå till sidan Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen, och tryck på Förarssistans > aktivt filbyte (ALC) för att aktivera eller avaktivera denna funktion.

Driftsförhållanden för aktivt filbyte:

 • Föraren håller i ratten.

 • Filcentreringskontrollen är aktiverad och fungerar som den ska.

 • Aktivt filbyte är aktiverat och fungerar som det ska.

 • Sensorerna fungerar normalt med klar sikt.

 • Bilens hastighet är cirka 60-130 km/h.

 • Den aktuella filen och målfilen uppfyller de erforderliga förhållandena för säkert filbyte. Till exempel:

  • Den gemensamma fillinjen mellan den aktuella filen och målfilen är en vit streckad linje.

  • Den aktuella filen och målfilen svänger inte tvärt.

  • Ett säkert avstånd upprätthålls till framför- och bakomvarande fordon i både den aktuella filen och målfilen.

  • Det finns inga varningar för döda vinkeln-detektering, filbytesassistans eller andra funktioner gällande målfilen.

  • Målfilen har tydliga linjer på båda sidor.

 • Alla komponenter som krävs för automatiskt filbyte fungerar som de ska och fordonet uppfyller alla säkerhetskrav. Till exempel:

  • Inget funktionsfel på blinkers

  • Föraren på plats

  • Föraren har spänt fast säkerhetsbältet

  • Alla dörrar är stängda

  • Din bil är i växelläge D

  • Föraren trampar inte ned bromspedalen

  • Det låsningsfria bromssystemet, antispinnsystemet och stabilitetskontrollsystemet är inte aktiverade

Att aktivera aktivt filbyte i Inställningar innebär inte att funktionen är aktiverad.

När driftsförhållandena är uppfyllda måste du först ta initiativet att visuellt inspektera dina omgivningar innan du sätter på motsvarande blinkerssignal. Vid denna tidpunkt detekterar systemet huruvida du håller i ratten eller inte.

 • När systemet detekterar att alla förhållanden för filbyte är uppfyllda, aktiveras aktivt filbyte för att assistera dig vid filbytet. Samtidigt visas fillinjen på motsvarande sida i blått i den dynamiska miljösimuleringen. Den försvinner när filbytet är slutfört. När filbytet är slutfört behöver du se till att blinkersspaken återförs till sitt ursprungliga läge.

 • Om systemet detekterar att förhållandena för filbyte inte är helt uppfyllda avbryts det aktiva filbytet, och fillinjen på motsvarande sida visas i rött i den dynamiska miljösimuleringen.

Före eller under ett filbyte kan du föra blinkersspaken i motsatt riktning mot filbytet för att avbryta det. Samtliga följande förhållanden avbryter ett filbyte. Fordonet varnar dig genast om att du omedelbart ska ta över kontrollen via den digitala instrumentpanelen och en ljudsignal larmar:

 • Omgivningen bedöms vara osäker för automatiskt filbyte när t.ex. BSD eller ALC har utlöst varningar

 • Styrningsassistans har avbrutits p.g.a. att ratten har tagits över, otydliga fillinjer, skarpa kurvor eller någon annan anledning.

 • Intelligent adaptiv farthållare och styrningsassistans avbryts samtidigt p.g.a. att knappen trycks in, bromspedalen trycks ned eller någon annan anledning.

Varning ALC 每次只能变换一个车道。

Aktivt filbyte kan bara byta en fil i taget.

Varning 夜晚若光线、视野不佳,车道线不清晰,可能无法完成辅助变道。

Filbytesassistans kan misslyckas om belysningen och siktförhållandena är dåliga på natten eller om linjerna på vägen är otydliga.

Varning ALC可能会因预料之外的情况意外退出。请您始终关注交通状况及道路环境,并随时准备全权接管爱车。

Aktivt filbyte kan avbrytas plötsligt på grund av oväntade omständigheter. Var alltid uppmärksam på trafiken och vägförhållandena och var beredd på att ta över när som helst.

Varning 您必须在变道前及变道中,时刻确认变道是否安全合适,请注意ALC 无法响应行人、障碍物、迎面驶来的车辆等。切勿依赖ALC判断的行驶路径。您始终承担着安全变道的最终责任。

Du måste alltid bekräfta att det är säkert och lämpligt innan och när du byter körfält. Observera att Aktivt filbyte inte kan reagera på fotgängare, hinder, fordon som närmar sig, osv. Du ska aldrig förlita dig enbart på Aktivt filbyte när du ska välja ett körfält. Du har alltid det slutgiltiga ansvaret för att filbyten sker på ett säkert sätt.

Skärm för dynamisk omgivningssimulering

 • Aktivt filbyte kan bara byta en fil i taget.

 • Aktivt filbyte avbryter eller kan inte göra ett filbyte.

 • Aktivt filbyte slutför filbytet.

Varning 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Den dynamiska miljösimuleringsdisplayen får bara användas som referens eftersom den inte kan spegla de faktiska trafikförhållandena helt perfekt. Därför ska du inte förlita dig på den dynamiska miljösimuleringsdisplayen.

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

Aktivt filbyte kan misslyckas med att bistå vid filbyte och du måste vara beredd på att omedelbart ta över kontrollen i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Körning genom mycket skarpa kurvor som höghastighetsramper

 • Filmarkeringarna i den aktuella filen och målfilen är inte tydliga, slitna, saknas, överträds eller skuggas av andra fordon eller byggnader eller landskapselement

 • När du passerar genom vägavsnitt utan filmarkeringar, som icke-standardiserade vägar, korsningar och vägarbetsområden.

 • När du passerar genom områden med otydliga filmarkeringar, t.ex. områden med filmarkeringar som går samman eller förgrenar sig, korsningar av höghastighetsramper, korsningar i stadsmiljöer och väntefiler för vänstersväng.

 • När du passerar vägavsnitt med särskilda filmarkeringar, t.ex. hastighetsminskningsmarkeringar och vägmarkeringar runt refuger

 • Det finns kanter eller andra högkontrastlinjer på vägarna istället för filmarkeringar som fogar i vägbeläggningen och trottoarkanter

 • Filmarkeringarna kan inte identifieras eller identifieras felaktigt på grund av höjdförändringar som i uppförs- och nedförsbackar

 • Filmarkeringarna kan inte identifieras eller identifieras felaktigt på grund av ljusförhållandena, t.ex. vid reflektioner i filmarkeringarna som orsakas av starkt ljus, dålig sikt eller svagt ljus vid dåligt väder eller på natten

 • Avståndet mellan filmarkeringarna på båda sidor om den aktuella filen eller målfilen är för breda eller för smala

Filhållningsassistansen fungerar eventuellt inte som avsett eller inaktiveras automatiskt p.g.a. kameraigenkänningsfel i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Kamerans positioner ändras

 • Kameran är blockerad eller smutsig

 • Begränsad registrering nattetid

 • Mörk omgivning, som gryning, skymning, natt, i tunnlar

 • Plötsliga ljusändringar, t.ex. in- eller utkörning i/ur tunnel

 • Stora skuggor från byggnader, övrig omgivning eller stora fordon

 • När kameran träffas av direkt ljus

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig och faller ned på din bil

 • Kameran är blockerad av vatten, damm, små repor, fett, smuts, torkare, frost, snö etc. på vindrutan

 • Blöt vägbana

Filhållningsassistansen fungerar eventuellt inte som avsett eller inaktiveras automatiskt p.g.a. radarigenkänningsfel i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Radarn är felplacerad, blockerad eller täckt med lera, is och snö, metall, tejp, dekaler, löv etc.

 • Radarn eller omgivande områden är skadad av kollisioner, repor etc.

 • Kraftigt regn, snö, dimma, dis, som kan påverka radarns prestanda

 • Falskt alarm kan genereras i sällsynta fall av metallskyddsräcken, gröna mittremsor eller betongbarriärer på grund av radaridentifieringens funktion.

LiDAR-sensorn kan misslyckas med att känna igen hinder, påverka prestandan för eller t.o.m. orsaka oavsiktlig avaktivering av filbytesassistans i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • LIDAR-radarns monteringslägen ändras

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig

 • Körning på våta eller vattenfyllda vägar.

 • Vatten, damm, mikrorepor, oljiga ställen, smuts, is, snö, färgad eller transparent folie eller andra hinder på LIDAR-radarns glas

 • LIDAR-radarn är överhettad på grund av långvarig solexponering

 • På grund av LIDAR-radarns begränsade identifieringsegenskaper kan, i sällsynta fall felaktiga varningar utlösas på grund av vissa trafikskyltar/trafikbarriärer på motorvägar/förhöjda avsnitt

Aktivt filbyte kan misslyckas med att känna av hinder i målfilen och aktuella filer. Du måste alltid kontrollera om det är säkert och lämpligt att byta fil före och efter filbytet, Målen nedan kanske inte säkert kan identifieras vilket kan utlösa en respons som inkluderar, men inte begränsas till:

 • Fordon som korsar från sidan

 • Motorcyklar, trehjulingar

Nedanstående objekt utlöser ingen reaktion, vilket inkluderar men är inte begränsade till:

 • Fotgängare

 • Cyklar

 • Djur

 • Trafikljus

 • Väggar

 • Vägspärrar

 • Mötande fordon.

 • Andra objekt som inte är fordon.

Varning ALC不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。ALC可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Aktivt filbyte kan inte garantera igenkänning av specialformade mål. Var extra uppmärksam på målen, särskilt på natten. Sådana fordon inbegriper fordon med bakände som är övertäckt eller med oregelbunden form, fordon med en bakände som är lägre än en viss höjd och tomma transportutrymmen.

 • Aktivt filbyte kan missa fordon som är stationära eller rör sig långsamt, särskilt på natten måste föraren vara extra uppmärksam.

Det rekommenderas inte att använda aktivt filbyte vid speciella eller komplexa vägförhållanden, inklusive men inte begränsat till:

 • Vägar med vatten, leriga vägar, gropar, is- och snötäckta vägar, vägar med farthinder, vägar med hinder

 • Trafikförhållanden med många fotgängare, cyklar eller djur

 • Komplicerade och föränderliga trafikflöden, som hårt trafikerade korsningar, motorvägsramper och överbelastade vägar.

 • Slingriga vägar och kraftiga svängar

 • Upp- och nedförsbackar

 • Ojämna vägar

 • Smala vägar

 • Körning in och ut ur tunnlar

 • Icke-standardvägar

 • Vägar utan mittremsor

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar omfattar inte alla situationer som kan förhindra att aktivt filbyte (ALC)-systemet fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan påverka aktivt filbyte (ALC)-systemet. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Filcentreringskontroll (LCC)

Filcentreringskontrollen tillhandahåller styrhjälpfunktionen för att hålla kvar bilen i filen baserat på farthållaren och avståndsfunktioner i den adaptiva farthållaren. Filcentreringskontrollen använder högdefinitionskameror, radar och LiDAR-radar för att detektera framförvarande fordon på körvägen, för att aktivt kontrollera bilens hastighet och hålla avståndet till framförvarande fordon. Filcentreringskontrollen använder även högdefinitionskameror för att identifiera filmarkeringar. När filmarkeringarna på båda sidor är tydliga, kan den hjälpa styrningen att hålla bilen i aktuell fil.

Filcentreringskontrollen som förarassistans kan inte säkerställa funktionerna för automatisk körning, så föraren ska både hålla händerna på ratten och vara fokuserad, redo att ta kontroll över bilen när som helst.

Filcentreringskontrollen är huvudsakligen avsedd för blockerade vägar med tydliga filmarkeringar och begränsad åtkomst, som motorvägar, förhöjda vägar eller överbelastade vägar.

Varning 若两侧车道线清晰,车道居中辅助力求将车辆保持在车道内。在特殊路况或者雨天、夜晚光线不良等情况下,车道居中辅助识别车道线能力降低,可能导致无法以适当方式保持在车道内或存在刮蹭风险,建议暂时关闭车道居中辅助或切换为自适应巡航。

Filcentreringskontrollen strävar efter att hålla fordonet i körfältet när det finns tydliga linjer på båda sidor. Särskilda vägförhållanden och dåliga siktförhållanden på regniga dagar eller nattetid kan resultera i försämrad filigenkänning, problem med att hålla fordonet i körfältet eller repor. Vid sådana förhållanden föreslår vi att du tillfälligt stänger av Filcentreringskontrollen och växlar till Adaptiv farthållare.

Varning 车道居中辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用车道居中辅助。

Filcentreringskontroll, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Du måste hela tiden vara uppmärksam på trafiken och vägförhållandena och besluta om det är säkert att använda Filcentreringskontroll eller inte.

Du ska hela tiden vara beredd på att ta över när du upptäcker att förhållandena för trafiken, vägen eller fordonet inte är lämpliga för att ta Filcentreringskontroll i bruk, eller om det finns andra osäkerhetsfaktorer.

Du har alltid det slutgiltiga ansvaret för att hålla lämpligt avstånd och hastighet och följa gällande trafiklagar och -regler.

Varning 驾驶时不可以有以下行为: 完全依靠本系统;在恶劣天气使用本系统;在行人,自行车或者动物较多的环境中使用本系统;在转弯半径较小的道路使用本系统;在车道线不清晰或者光线条件不良时使用本系统;双手离开方向盘;视线离开行驶道路。

Följande beteenden är förbjudna under körning:

 • Att enbart förlita sig på systemet

 • Att använda funktionen i dåliga väderförhållanden

 • Att använda systemet i en miljö där det finns många fotgängare, cyklar eller djur.

 • Använda systemet i skarpa kurvor.

 • Använda systemet när fillinjerna är otydliga eller där det är svag belysning.

 • Släpp ratten

 • Att ta blicken från vägen

Varning 车道居中辅助是一个舒适性功能,而非防碰撞功能,所以其最大减速度有限,小于自动紧急制动和手动驾驶时所能请求的最大减速度。因此切勿依赖车道居中辅助对爱车进行充分减速从而避免碰撞。

Filcentreringskontroll, som är en funktion för körkomfort och inte för att förhindra kollisioner, har en begränsad maximal fartminskning som är lägre än den maximala fartminskning som krävs för Automatisk nödbroms och manuella körscenarier. Därför ska du aldrig enbart förlita dig på Filcentreringskontroll för att sänka farten för att undvika en kollision.

Filcentreringskontroll kan misslyckas med att få stopp på fordonet eller upprätthålla ett säkert avstånd till fordonet framför när den relativa hastighetsskillnaden mellan ditt fordon och det framförliggande fordonet är stor. I detta fall ska du gå ut ur Filcentreringskontroll omedelbart. Förlita dig inte på att Filcentreringskontroll ska få stopp på ditt fordon oavsett om det följer ett stationärt fordon eller ett fordon som ligger framför.

Varning Lane Centering Control has a limited steering torque that is less than the maximum steering force required in normal driving scenarios. Therefore, do not rely solely on Lane Centering Control to steer your vehicle. You should always be prepared to take over the steering, especially when navigating curves.

Filcentreringskontrollen har ett begränsat styrningsvridmoment som är lägre än den maximala styrkraft som behövs i normala körscenarier. Därför kan du inte enbart förlita dig på att Filcentreringskontrollen ska styra fordonet. Du ska alltid vara beredd på att ta över styrningen, särskilt när du kör genom kurvor.

Ta omedelbart över styrningen vid kurvtagning, vändningar och körning på vindlande vägar eller vägar med skarpa kurvor. Förlita dig inte på Filcentreringskontrollen i dessa situationer på grund av svårigheter att se filer.

Aktivera/avaktivera filcentreringskontrollen

Gå till Inställningar längst ned på huvudskärmen, klicka på Förarassistans och välj Filcentrering för att slå på eller stänga av funktionen.

När Filcentrering slås på i inställningarna betyder inte det att LCC är aktiverad.

 • Mittknappen: aktiverar eller avaktiverar filcentreringskontrollen

 • Uppknapp: öka hastigheten eller återställ marschfarten

 • Nedknapp: minska marschfarten

 • Vänsterknapp: minska avståndet till framförvarande fordon

 • Högerknapp: öka avståndet till framförvarande fordon

 1. Inställd marschfart

 2. Framförvarande fordon

 3. Tidsavstånd

 4. Statuscirkel för filcentreringskontroll

  • När cirkeln inte visas: Filcentreringskontrollen är inte aktiverad eller förutsättningarna för aktivering är inte uppfyllda

  • När cirkeln är grå: Filcentreringskontrollen är i standby och kan återaktiveras

  • När cirkeln är grå och blinkar: Filcentreringskontrollen är i styrhjälpstandby, har adaptiva farthållarfunktioner och söker nu efter filmarkeringar

  • När ringen är blå med filen markerad i grått: Filcentreringskontrollen är helt aktiv och har adaptiva farthållar- och styrhjälpfunktioner.

När körförhållandena är uppfyllda trycker du på mittknappen för att aktivera Filcentreringskontroll.

 • Om filmarkeringarna på båda sidorna är tydliga och bilen är mitt i den nuvarande filen, aktiveras också den adaptiva farthållaren om styrhjälpen aktiveras.

 • Om filmarkeringarna på båda sidorna är otydliga eller bilen inte är mitt i den nuvarande filen, aktiveras först den adaptiva farthållaren och börjar söka efter filmarkeringar, och aktiverar sedan styrhjälpen när förutsättningarna är uppfyllda.

Filcentreringskontrollen är tillgänglig i en hastighet på 0-180 km/h eller 0-110 mph.

 • Om hastigheten är lägre än 30 km/h (20 mph), ställs 30 km/h (20 mph) in som marschfart

 • Om hastigheten är högre än 30 km/h (20 mph) men inte högre än 180 km/h (110 mph), ställs den aktuella hastigheten in som marschfart

När filcentreringskontrollen aktiverar den adaptiva farthållaren och börjar söka efter filmarkeringar, kan du släppa upp gaspedalen så håller systemet den inställda marschfarten.

 • När det finns ett fordon framför dig, justerar filcentreringskontrollen (LCC) bilens hastighet beroende på hastigheten och avståndet till framförvarande fordon. Den maximala hastigheten överskrider inte den inställda marschfarten

 • När det inte finns några fordon framför, justerar filcentreringskontrollen (LCC) snabbt bilens hastighet till inställd marschfart

När filcentreringskontrollen aktiverar styrhjälpen stödjer den med styrkontroll, men håll händerna lätt på ratten. Trycket från dina händer kan ha en lätt påverkan på styrhjälpen, var uppmärksam på körsituationen och var redo att ta kontroll över ratten när som helst för att kontrollera bilens riktning.

Ratten vrids när filcentreringskontrollen kontrollerar styrningen. När filcentreringskontrollen accelererar aktivt, rör sig inte gaspedalen; när den bromsar in, kan bromspedalen röra sig.

Driftförhållanden för filcentreringskontrollen:

 • Hastigheten överskrider inte 180 km/h eller 110 mph

 • Högdefinitionskameror, radar och LiDAR fungerar korrekt med en tydlig sikt

 • Inga fel på filcentreringskontrollens komponenter

 • Funktionen kan inte aktiveras när rattens styrvinkel är för stor

 • Din bil uppfyller alla säkerhetsvillkor, så som:

  • Föraren håller i ratten

  • Föraren på plats

  • Föraren har spänt fast säkerhetsbältet

  • Alla dörrar är stängda

  • Din bil är i växelläge D

  • Föraren trampar inte ned bromspedalen

  • Det låsningsfria bromssystemet, antispinnsystemet och stabilitetskontrollsystemet är inte aktiverade

För att justera hastigheten under filcentreringskontrollen

När filcentreringskontrollen (LCC) aktiveras går du till Inställningar längst ned på huvudskärmen och trycker på Förarassistans> Justera hastigheten med rattknappen och väljer sedan lämpligt sätt att justera marschfarten.

Marschfarten kan justeras genom:

 • Tryck på +1, tryck + håll +5

  • Tryck på upp- eller nedknappen till vänster på ratten ökar/minskar marschfarten med 1 km/h

  • Tryck + håll upp- eller nedknappen till vänster på ratten så ökar/minskar marschfarten till närmaste 5 km/h, d.v.s. om hastigheten är 82 km/h och tryck + håll upp-knappen till vänster på ratten, så ökar hastigheten till 85 km/h

 • Tryck + håll +1, tryck på +5

  • Tryck + håll upp- eller nedknappen till vänster på ratten så ökar/minskar marschfarten med 1 km/h

  • Tryck på upp- eller nedknappen till vänster på ratten ökar/minskar marschfarten till närmaste 5 km/h, det vill säga om hastigheten är 82 km/h och du gör en tryck på uppknappen till vänster på ratten, ökar hastigheten till 85 km/h.

Den maximalt inställda hastigheten för filcentreringskontrollen (LCC) är 180 km/h eller 110 mph.

Den lägsta inställda hastigheten för filcentreringskontrollen (LCC) är 30 km/h, men du kan bromsa in till 0 km/h när du följer framförvarande bil.

Varning 首次开启该功能默认为长按+1 短按+5。 巡航车速调节无法通过NOMI 语音调整。
 • Första gången du aktiverar den här funktionen är standardvärdet långt tryck 1 och kort tryck på 5.

 • Kryssningshastighetsjustering kan inte justeras med NOMI-röst.

Varning 使用该功能行驶时,若系统检测到您未处于正常驾驶状态时(如您长时间未握住方向盘,长时间分心疲劳驾驶,或离开座位等),将在满足系统正常工作的条件的情况下激活紧急主动停车(EAS)功能。

När du kör med den här funktionen på och systemet detekterar att du inte kör som du brukar (t.ex. att du inte har hållit i ratten på lång tid, att du är distraherad och trött under lång tid eller att du inte sitter på din plats) så aktiveras Aktivt stopp i nödsituation om de normala användningsvillkoren för systemet uppfylls.

För att justera tid och avstånd med filcentreringskontrollen

När systemet är aktivt eller ska aktiveras kan tidsavståndet och distansen justeras i 5 inställningar.

 • Tryck på den högra knappen till vänster på ratten för att öka tidsavståndet och avståndet med en nivå

 • Tryck på den vänstra knappen till vänster på ratten för att minska tidsavståndet och avståndet med en nivå

Ta över och återuppta

Vid körning med aktiv filcentreringskontroll kan du aktivt överta kontrollen över bilen genom att trampa ned gaspedalen eller vrida på ratten. Filcentreringskontrollen reagerar inte längre på framförvarande bil när du aktivt tar över kontrollen genom att kraftigt trampa ned gaspedalen.

Filcentreringskontrollen återaktiverar den adaptiva farthållaren när du släpper upp gaspedalen.

Filcentreringskontrollen och styrhjälpen återgår till standbystatus för tillfället när du aktivt tar över kontrollen genom att vrida på ratten, men den adaptiva farthållaren förblir aktiv och söker efter filmarkeringar, då du kan kontrollera bilens riktning.

När du slutar vrida på ratten återtas styrhjälpen automatiskt, om filmarkeringarna på båda sidor är tydliga och bilen är i mitten av aktuellt körfält.

När du har avaktiverat filcentreringskontrollen (LCC) genom att trycka på eller trampat ned bromspedalen, kan du aktivera den igen genom att trycka på uppknappen till vänster på ratten, och du kan återställa bilens hastighet till den tidigare inställda marschfarten.

När filcentreringskontrollen stannar bilen när framförvarande bil stannar, kan du trycka på uppåtknappen till vänster på ratten, eller trampa på gaspedalen för återta den tidigare inställda marschfarten.

Återaktivera filcentreringskontrollen, aktivera den adaptiva farthållaren först, vilket startar sökningen efter filmarkeringar och, om filmarkeringarna på båda sidor är tydliga och bilen är mitt i aktuellt körfält, aktivera styrhjälp.

Varning 在车道居中辅助的转向辅助功能正常工作时,

När styrhjälpsfunktionen för filcentreringskontrollen (LCC) fungerar korrekt.

 • Om den aktiva filcentreringskontrollen (LCC) är aktiverad i Inställningar när du växlar till blinkersspaken, utförs ett automatiskt filbyte när villkoren är uppfyllda. Se "Aktivt filbyte (ALC)" för information.

 • Om aktivt filbyte (ALC) inte är aktiverat i Inställningar när du växlar till blinkersspaken, avslutas styrhjälpfunktionen för filcentreringskontrollen (LCC) tillfälligt och övergår till standby-läge, och du kan snabbt behöva ta över ratten för att kontrollera bilen. Då bibehålls den adaptiv farthållaren (ACC) och sökningen efter filmarkeringen fortsätter. Styrhjälpen återställs automatiskt när villkoren är uppfyllda

Varning When Steering Assist functions properly and Active Lane Change (ALC) is not enabled in Settings, please take over the steering and exit Steering Assist if you need to change lanes.

När Styrningsassistansen fungerar som den ska och Aktivt filbyte (ALC) inte är aktiverat i Inställningar ska du ta över styrningen och avsluta Styrningsassistansen om du behöver göra ett filbyte.

Varning Steering Assist may fail to operate as intended in certain situations or disengage to standby while providing sound and text alerts to remind you to take over steering. During this time, Adaptive Cruise Control will remain on and continue searching for lane lines. When the required conditions are met, Steering Assist will resume automatically. including but not limited to:

Styrningsassistansen kanske inte fungerar som avsett i följande situationer eller kopplas ur till standby medan du får ljud- eller textaviseringar om att du ska ta över styrningen. Under denna tid förblir Adaptiv farthållare på och fortsätter att leta efter väglinjer. När de nödvändiga villkoren uppfylls återupptas Styrningsassistansen automatiskt, inklusive men inte begränsat till:

 • Fordonet kör i skarpa kurvor, såsom motorvägsramper.

 • Fillinjer är otydliga, slutna, saknas, överlappar varandra eller skyms av skuggor från andra fordon, byggnader eller landskapselement.

 • Vägavsnittet saknar körfältslinjer, såsom icke-standardvägar, korsningar eller byggplatser.

 • Vägavsnittet har särskilda körfältslinjer, såsom inbromsningslinjer eller avskiljningslinjer.

 • Körfältslinjerna är inte tydligt avdelade, såsom när dessa går samman eller delas, motorvägsavfarter, korsningar i stadsmiljöer, väntområden vid vänstersvängar osv.

 • Det finns kanter eller andra högkontrasterande linjer på vägen i stället för fillinjer, såsom vägskarvar eller trottoarkanter.

 • Fillinjer kan inte identifieras eller identifieras felaktigt på grund av höjdförändringar, t.ex på sluttande vägar.

 • Fillinjer kan inte identifieras eller identifieras felaktigt på grund av ljusförhållanden, t.ex. starkt ljus som leder till reflekterande fillinjer, och dålig sikt eller otillräckligt ljus p.g.a. dåligt väder eller nattens mörker.

 • Körfälten är för breda eller för smala.

Avaktivera filcentreringskontrollen

Filcentreringskontrollen avaktiveras och har inte längre aktiv kontroll över hastighet och riktning, och varnar dig hörbart när:

 • Knappen på ratten trycks in

 • Bromspedalen trampas ned

När driftförhållandena inte längre är uppfyllda avaktiveras dessutom filcentreringskontrollen och du ska ta kontroll över bromspedalen, gaspedalen och ratten omedelbart efter det för att kontrollera bilens hastighet och riktning.

Skärm för dynamisk omgivningssimulering

 • Standby för styrhjälp har den adaptiva farthållarens funktioner och söker efter filmarkeringar. Du kontrollerar bilens riktning.

 • Helt aktiv, som har den adaptiva farthållarens och styrhjälpens funktioner.

 • Avaktiverad och tillbaka i standbyläge, när du kan återaktivera filcentreringskontrollen genom att trycka på knappen.

Varning 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Den dynamiska miljösimuleringsdisplayen får bara användas som referens eftersom den inte kan spegla de faktiska trafikförhållandena helt perfekt. Därför ska du inte förlita dig på den dynamiska miljösimuleringsdisplayen.

Varning 当两侧车道线都不清晰,但近距离正前方有符合条件的车辆时,爱车可在短时间内跟车行驶。

När inget av körfälten är fria men det finns ett fordon framför som uppfyller villkoren kan ditt fordon följa detta under en kort tid.

Varning 当两侧车道线都不清晰,跟随前车行驶时,若前车缓慢变换行驶路径,本车有与旁边车辆碰撞的风险,需要您随时准备接管车辆,保证行车安全。

När väglinjerna är otydliga på båda sidor och ditt fordon kör efter ett framförvarande fordon kan du kollidera med fordon i de intilliggande filerna om det framförliggande fordonet byter fil vid låg hastighet. Därför måste du vara beredd att ta över när som helst för säkerhets skull.

Håll händerna på ratten och blicken på vägen framför när du kör med aktiv filcentreringskontroll.

 • När systemet detekterar att du inte har haft händerna på ratten och du inte har haft blicken på vägen framför under en tid, visar den dynamiska omgivningssimuleringen "Håll händerna på ratten" eller "Koncentrera dig på körningen", och uppmärksammar dig hörbart.

 • När systemet detekterar att du fortfarande inte har haft händerna på ratten och du fortfarande inte har haft blicken på vägen framför under en tid, visar den dynamiska omgivningssimuleringen "Pilot avaktiveras snart, placera händerna på ratten genast", eller "Pilot avaktiveras snart, ta kontroll över bilen genast", och uppmanar dig hörbart.

 • När systemet detekterar att du aldrig har haft händerna på ratten och du aldrig har haft blicken på vägen framför under en tid, visar den dynamiska omgivningssimuleringen "Aktivt nödstopp är aktiverat, bilen stannar snart" och uppmärksammar dig hörbart, följt av en röstuppmaning från NOMI "Bilen stannar" och dubbla blinkningar.

När systemet detekterar att du har händerna på ratten och blicken på vägen framför, försvinner varningen.

Hålla säkert avstånd

När den dynamiska omgivningssimuleringen visar varningen "Kör försiktigt, avståndet till bilen framför är för nära", betyder det att det finns risk för kollision eftersom den maximala inbromsningen som är tillgänglig för filcentreringskontrollen inte längre kan hålla ett säkert avstånd, och du behöver ta kontroll över bromspedalen och ratten omedelbart för att kontrollera bilens hastighet och riktning.

Varning 如您发现危险,切勿等待该警示出现再采取行动,请立刻接管车辆。

Om du stöter på en farlig situation ska du inte vänta på en varning innan du vidtar åtgärder utan ta över omedelbart.

Automatisk Stop och Go med farthållare

När filcentreringskontrollen stannar bilen på grund av stillastående fordon framför eller när framförvarande fordon stannar

 • Om framförvarande fordon startar, följer filcentreringskontrollen (LCC) efter fordonet och din bil börjar rulla framåt. Du behöver vara uppmärksam på omgivningen hela tiden för att förhindra att en kollision inträffar;

 • När du står still mer än 5 sekunder på grund av att framförvarande fordon stannar så ljuder en signal för att uppmärksamma dig om att trafiken framför rör på sig.

 • När bilen stannar på grund av att fordon framför står still i mer än cirka 5 sekunder och om systemet känner av hinder framför som kan påverka körningen, visar den dynamiska omgivningssimuleringen "Bilen framför börjar köra", och du behöver återaktivera Start Follow genom att trycka på uppåtknappen till vänster på ratten eller trampa ned gaspedalen efter att du först har kontrollerat omgivningen.

 • Efter cirka 5 minuter avaktiveras filcentreringskontrollen och elektrisk parkering aktiveras i stället.

När filcentreringskontrollen stannar bilen när framförvarande bil stannar, startar bilen igen endast när avståndet till framförvarande bil är mer än 4 meter.

Smart hastighetsassistent

När den är aktiverad, när bilen kör på en motorväg eller viadukt med filcentreringskontrollen (LCC), blir du uppmärksammad på att ändra hastighetsgränsen när den detekterar en ändring av vägens hastighetsgräns. Du kan bekräfta manuellt för att behålla marschfarten i enlighet med vägens aktuella hastighetsgräns.

Gå till Inställningar längst ned på huvudskärmen och klicka på Förarassistans > Smart hastighetsassistent för att slå på eller stänga av funktionen.

Varning 智能限速控制仅供参考,无法替代您的目视检查。切勿完全依赖道路标识识别的限速信息进行驾驶。当车辆的行驶速度超出道路限速时,会通过视觉方式,提示您当前处于超速状态。

Intelligent hastighetskontroll är bara ett komplement till, och fungerar inte som ett substitut för, dina visuella observationer. Förlita dig aldrig enbart på hastighetsgränsinformationen som Trafikskyltsigenkänningen känner igen.

När fordonets hastighet överstiger vägens hastighetsgräns får du en visuell varning om att du kör för fort.

Varning 智能限速控制作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路标识识别智能限速控制。
 • Intelligent hastighetskontroll, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden. Du måste hela tiden hålla koll på trafiken och vägförhållandena och fatta dina egna beslut om huruvida det är säkert att använda Trafikskyltsigenkänning och Intelligent hastighetskontroll.

 • För närvarande fungerar inte Intelligent hastighetskontroll vid komplexa vägförhållanden som t.ex. vid ramper.

 • Du har alltid det slutgiltiga ansvaret för att körningen sker på ett säkert sätt och följer gällande trafiklagar och -regler.

 • Intelligent hastighetskontroll tar hastighetsgränsinformation från kartan och visar denna på den digitala instrumentpanelen. Ingen hastighetsgränsinformation visas när det inte finns någon informationskälla om hastighetsgränsen på kartan.

Varning 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Den dynamiska miljösimuleringsdisplayen får bara användas som referens eftersom den inte kan spegla de faktiska trafikförhållandena helt perfekt. Därför ska du inte förlita dig på den dynamiska miljösimuleringsdisplayen.

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

Följande situationer kan göra att kameran identifierar hinder, påverkar prestandan hos filcentreringskontrollen eller t.o.m. orsakar avaktivering, vilket omfattar men inte är begränsat till:

 • Kamerans positioner ändras

 • Kameran är blockerad eller smutsig

 • Begränsad registrering nattetid

 • Mörk omgivning, som gryning, skymning, natt, i tunnlar

 • Plötsliga ljusändringar, t.ex. in- eller utkörning i/ur tunnel

 • Stora skuggor från byggnader, övrig omgivning eller stora fordon

 • När kameran träffas av direkt ljus

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig och faller ned på din bil

 • Kameran är blockerad av vatten, damm, små repor, fett, smuts, torkare, frost, snö etc. på vindrutan

 • Blöt vägbana

Följande situationer kan göra att radarn identifierar hinder, påverkar prestandan hos filcentreringskontrollen eller t.o.m. orsakar avaktivering, vilket omfattar men inte är begränsat till:

 • Radarn är felplacerad, blockerad eller täckt med lera, is och snö, metall, tejp, dekaler, löv etc.

 • Radarn eller omgivande områden är skadad av kollisioner, repor etc.

 • Kraftigt regn, snö, dimma, som kan påverka radarns prestanda

 • Falskt alarm kan genereras i sällsynta fall av metallskyddsräcken, gröna mittremsor eller betongbarriärer på grund av radaridentifieringens funktion.

Följande situationer kan göra att LiDAR identifierar hinder, påverkar prestandan hos filcentreringskontrollen eller t.o.m. orsakar avaktivering, vilket omfattar men inte är begränsat till:

 • LIDAR-radarns monteringslägen ändras

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig

 • Körning på våta eller vattenfyllda vägar.

 • Vatten, damm, mikrorepor, oljiga ställen, smuts, is, snö, färgad eller transparent folie eller andra hinder på LIDAR-radarns glas

 • LIDAR-radarn är överhettad på grund av långvarig solexponering

 • På grund av LIDAR-radarns begränsade identifieringsegenskaper kan, i sällsynta fall felaktiga varningar utlösas på grund av vissa trafikskyltar/trafikbarriärer på motorvägar/förhöjda avsnitt

Bilen reagerar endast på filcentreringskontrollen när förutsättningarna är uppfyllda. Nedanstående objekt kanske inte garanterat blir identifierade och kan utlösa en reaktion, vilket inkluderar men är inte begränsade till:

 • Fordon parkerade på tvären

 • Motorcyklar, trehjulingar

Nedanstående objekt utlöser ingen reaktion, vilket inkluderar men är inte begränsade till:

 • Fotgängare

 • Cyklar

 • Trafikkoner

 • Djur

 • Trafikljus

 • Väggar

 • Vägspärrar

 • Mötande fordon.

 • Andra objekt som inte är fordon.

Filcentreringskontrollens (LCC) identifiering och reaktion kan fördröjas om målet inte är precis framför bilen i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Filcentreringskontrollen (LCC) reagerar inte på objekt som är i sensorns döda vinkel. Till exempel kan filcentreringskontrollen inte detektera döda vinklar vid hörnena på bilen och döda vinklar längs med sidorna av bilen.

 • När bilen närmar sig eller svänger längs en väg kan vissa objekt feltolkas eller missas, vilket leder till oväntad acceleration och inbromsning av bilen.

 • När du kör i uppförslut, kan den missa ett mål eller felbedöma avståndet till framförvarande fordon. Vid körning nedför kan den accelerera bilen, vilket gör att marschfarten överskrids.

 • När endast en del av ett fordon i det intilliggande körfältet svänger in framför dig (särskilt stora fordon som bussar och lastbilar), kan målet kanske inte identifieras i tid och du måste omgående ta över kontrollen.

 • När din bil plötsligt svänger in bakom fordonet framför, eller när andra fordon plötsligt svänger in i eller ut ur körfältet framför dig, kan målet kanske inte identifieras i tid och du måste omgående ta över kontrollen.

Varning 该功能偶尔会在不需要加速或您未打算加速时进行加速,这可能是因跟随目标的变化或丢失所导致(特别是在转弯或变道过程中)
 • I sällsynta fall kan denna funktion accelerera ditt fordon även när det inte är nödvändigt eller avsett på grund av ändringar för, eller förlust av, målet (särskilt vid kurvtagning eller filbyten).

 • I sällsynta fall kan denna funktion applicera fordonets bromsar även när det inte är nödvändigt eller avsett på grund av detektering av fordon eller objekt, eller ändringar för, eller förlust av, ett stationärt mål i det intilliggande körfältet (särskilt vid kurvtagning eller filbyten).

 • Om ditt fordon eller det framförliggande fordonet byter körfält när du kör efter fordonet som ligger framför kan accelerationen begränsas av denna funktion under en viss tidsperiod för säkerhets skull. Du kan ta över genom att trycka på gaspedalen.

Varning 该功能无法保证所有情况都能准确识别目标,如您发现动态环境模拟上"车道线"显示的情况与实际不符,请谨慎驾驶,以便及时接管爱车。

Den här funktionen kan inte garantera exakt identifiering av målet i alla situationer. Om du upptäcker att den visade "filmarkeringen" från den dynamiska omgivningssimuleringen inte matchar den faktiska situationen, ska du köra försiktigt för att snabbt ta kontroll över bilen Sådana förhållanden inkluderar men är inte begränsade till:

 • Det finns ett framförvarande fordon men den digitala instrumentpanelen visar inte det.

 • Det finns inget framförvarande fordon men den digitala instrumentpanelen visar det.

Vi rekommenderar att du inte använder filcentreringskontrollen (LCC) i särskilda eller komplexa vägförhållanden som kan påverka prestanda eller till och med orsaka oavsiktlig inaktivering av den adaptiva farthållaren och filhållningsassistansen, inklusive men inte begränsat till:

 • Vägar med vatten, leriga vägar, gropar, is- och snötäckta vägar, vägar med farthinder, vägar med hinder

 • Trafikförhållanden med många fotgängare, cyklar eller djur

 • Komplicerade och föränderliga trafikflöden, som hårt trafikerade korsningar, motorvägsramper och överbelastade vägar.

 • Slingriga vägar och kraftiga svängar

 • Upp- och nedförsbackar

 • Ojämna vägar

 • Smala vägar

 • Körning in och ut ur tunnlar

 • Icke-standardvägar

 • Vägar utan mittremsor

Om bilen kör för snabbt i relation till framförvarande fordon, kanske filcentreringskontrollens (LCC) kontrollmöjligheter inte räcker till för att hålla ett säkert avstånd i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Plötsliga manövrar av framförvarande fordon (som plötsliga svängar, acceleration, inbromsning etc.)

 • Andra fordon svänger plötsligt in eller ut i ditt körfält framför dig.

 • Din bil svänger plötsligt in bakom fordonet framför.

 • Din bil kör fort mot ett stillastående eller ett långsamt objekt i hög hastighet

Bromskraften kanske inte är tillräcklig i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Bromsfunktionen fungerar inte fullt ut (t.ex. när bromskomponenter är för kalla, för varma, våta etc.)

 • Felaktigt underhåll (t.ex. kraftigt broms- eller däckslitage eller onormalt däcktryck etc.)

 • Körning på särskilda vägar (t.ex. sluttande vägar eller vägar med vatten, lera, tjälskott, snö eller is).

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar omfattar inte alla situationer som kan förhindra att filcentreringskontroll (LCC)-systemet fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan påverka filcentreringskontroll (LCC)-systemet. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Adaptiv farthållare (ACC)

Adaptiv farthållare (ACC) kan användas för att synkronisera bilens hastighet automatiskt med hastigheten hos framförvarande fordon. När det inte finns något framförvarande objekt att reagera på, kör fordonet i den inställda hastigheten. När det finns ett objekt att reagera på, kontrollerar bilen hastigheten automatiskt för att försöka upprätthålla det inställda avståndet.

Den adaptiva farthållaren kan endast användas för att kontrollera hastighet och avstånd vid körning i längsgående riktning. Systemet omfattar den adaptiva farthållarens start- och stoppfunktion, som låter bilen följa framförvarande fordon tills den stannar (vissa inbromsningsförhållanden måste uppfyllas). Om fordonet framför kör iväg efter en kort stund, kan din bil börja följa automatiskt. Om fordonet framför förblir stillastående en stund, övergår din bil till parkeringsläge.

Den adaptiva farthållaren är i huvudsak avsedd för långdistanskörning på torra, jämna och raka standardvägar, som motorvägar, motortrafikleder och långa raka vägar.

Varning 自适应巡航作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。自适应巡航只能控制爱车的速度,而无法控制爱车的行驶方向。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用自适应巡航。在使用自适应巡航时,如发现交通状况、道路环境或车辆状况不适宜使用该功能,或存在其他不安全因素,您应随时准备接管爱车。

Intelligent adaptiv farthållare, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Intelligent adaptiv farthållare styr hastigheten, men inte körriktningen, för fordonet.

Du måste hela tiden hålla koll på trafiken och vägförhållandena och fatta dina egna beslut om huruvida det är säkert att använda intelligent adaptiv farthållare. Du ska vara beredd på att ta över om du upptäcker att förhållandena för trafiken, vägen eller fordonet inte är lämpliga för att ta intelligent adaptiv farthållare i bruk, eller om det finns andra osäkerhetsfaktorer. Du har alltid det slutgiltiga ansvaret för att hålla lämpligt avstånd och hastighet och följa gällande trafiklagar och -regler.

Varning 驾驶时不可以有以下行为:完全依靠本系统;在恶劣天气情况下使用本系统;在行人、自行车或者动物较多的环境中使用本系统;在特殊道路使用本系统,比如施工道路、非公开道路;双手离开方向盘;视线离开行驶道路

Följande är förbjudet vid körning:

 • att uteslutande lita på systemet

 • att använda funktionen vid dåliga väderförhållanden

 • att använda systemet i en miljö där det finns många fotgängare, cyklister eller djur

 • att använda systemet på icke-standardvägar, t.ex. vägbyggen eller privata vägar

 • att inte ha händerna på ratten

 • att inte ha blicken riktad mot vägen.

Varning As a feature for driving comfort, and not for preventing collision, Intelligent Adaptive Cruise Control has a limited maximum deceleration that is less than the maximum deceleration required by Autonomous Emergency Brake and manual driving scenarios. Therefore, never rely solely on Intelligent Adaptive Cruise Control to decelerate the vehicle when avoiding a collision. Intelligent Adaptive Cruise Control may fail to stop your vehicle or maintain a safe distance from the lead vehicle when the relative speed between your vehicle and the lead vehicle is great. In this case, press the brake pedal immediately for your safety. Do not rely on Adaptive Cruise Control to bring your vehicle to a full stop following the stationary vehicle or the lead vehicle in this situation.

Intelligent adaptiv farthållare, som är en funktion för körkomfort och inte för att förhindra kollisioner, har en begränsad maximal fartminskning som är lägre än den maximala fartminskning som krävs för autonom nödbroms och manuella körscenarier. Därför ska du aldrig enbart förlita dig på Intelligent adaptiv farthållare för att sänka farten för att undvika en kollision.

Intelligent adaptiv farthållare kan misslyckas med att få stopp på fordonet eller upprätthålla ett säkert avstånd till fordonet framför när den relativa hastighetsskillnaden mellan ditt fordon och det framförliggande fordonet är stor. För din egen säkerhet, tryck på bromspedalen omedelbart i detta fall. Förlita dig inte på att Adaptiv farthållare kan få stopp på ditt fordon innan du når det stationära fordonet eller fordonet framför i den här situationen.

Aktivera den adaptiva farthållaren

 • Mittknapp : aktivera eller avaktivera den adaptiva farthållaren

 • Uppknapp: öka hastigheten eller återställ marschfarten

 • Nedknapp: minska marschfarten

 • Vänsterknapp: minska avståndet till framförvarande fordon

 • Högerknapp: öka avståndet till framförvarande fordon

När förutsättningarna för den adaptiva farthållaren uppfylls trycker du på mittknappen till vänster på ratten för att aktivera den adaptiva farthållaren.

Den adaptiva farthållaren kan aktiveras vid en hastighet på 0-180 km/h (0-110 mph).

 • Om hastigheten är lägre än 30 km/h (20 mph), ställs 30 km/h (20 mph) in som marschfart

 • Om hastigheten är högre än 30 km/h (20 mph) men inte högre än 180 km/h (110 mph), ställs den aktuella hastigheten in som marschfart

När den adaptiva farthållaren har aktiverats kan du släppa gaspedalen för att upprätthålla den inställda marschfarten.

 • När det finns ett fordon framför dig, justerar den adaptiva farthållaren hastigheten enligt hastigheten och avståndet till framförvarande fordon. Den maximala hastigheten överskrider inte den inställda marschfarten

 • När det inte finns några fordon framför, justerar den adaptiva farthållaren snabbt bilens hastighet till inställd marschfart

När du kör med aktiverad adaptiv farthållare, kan du trampa ned gaspedalen hårt när som helst för att snabbt ta kontroll över bilen. Den adaptiva farthållaren reagerar då inte längre på det framförvarande fordonet, och du har full kontroll över din bil. När du släpper upp gaspedalen, återgår bilen till marschfart.

När den adaptiva farthållaren accelererar bilen aktivt, rör sig inte gaspedalen. När den adaptiva farthållaren bromsar in bilen, kanske bromspedalen rör sig.

När du har avaktiverat farthållaren genom att trycka på mittknappen till vänster på ratten eller trampat ned bromspedalen, kan du aktivera den igen genom att trycka på uppknappen till vänster på ratten, och du kan återställa bilens hastighet till den tidigare inställda marschfarten. Om du trycker på uppknappen till vänster på ratten medan du trampar ned gaspedalen, ställs den aktuella hastigheten in som marschfart. Den maximalt inställda hastigheten är 180 km/h (110 mph).

Driftsförhållanden för adaptiv farthållare:

 • Högdefinitionskameran, LIDAR-radarn och radarn fungerar normalt och har en tydlig detektering

 • Inga fel på den adaptiva farthållarens komponenter

 • Din bil uppfyller alla säkerhetsvillkor, så som:

  • Föraren på plats

  • Föraren håller i ratten

  • Föraren har spänt fast säkerhetsbältet

  • Alla dörrar är stängda

  • Din bil är i växelläge D

  • Föraren trampar inte ned bromspedalen

  • Det låsningsfria bromssystemet, antispinnsystemet och stabilitetskontrollsystemet är inte aktiverade

 • Funktionen kan inte aktiveras när rattens styrvinkel är för stor

 • Hastigheten överskrider inte 180 km/h eller 110 mph

Varning 使用该功能行驶时,若系统检测到您未处于正常驾驶状态时(如您长时间未握住方向盘,长时间分心疲劳驾驶,或离开座位等),将在满足系统正常工作的条件的情况下激活紧急主动停车(EAS)功能。

När du kör med den här funktionen på och systemet detekterar att du inte kör som du brukar (t.ex. att du inte har hållit i ratten på lång tid, att du är distraherad och trött under lång tid eller att du inte sitter på din plats) så aktiveras Aktivt stopp i nödsituation om de normala användningsvillkoren för systemet uppfylls.

Avaktivera den adaptiva farthållaren

Den adaptiva farthållaren avaktiveras när:

 • Knappen på ratten trycks in

 • Bromspedalen trampas ned

Dessutom avaktiveras den automatiskt när förutsättningarna för den adaptiva farthållaren inte är uppfyllda. Du kan ta kontroll över bilen omedelbart när farthållaren har avaktiverats.

När farthållaren har avaktiverats kan bilen sakta ned på grund av regenerativ bromsning, och kan då inte hålla det inställda avståndet till framförvarande fordon.

Varning 自适应巡航可能会因预料之外的情况意外退出。请您始终关注交通状况及道路环境,并随时准备接管爱车。

Intelligent adaptiv farthållare kan tas ur bruk plötsligt på grund av oväntade omständigheter. Var alltid uppmärksam på trafiken och vägförhållandena och var beredd på att ta över när som helst.

Justera fordonshastighet med adaptiv farthållare

När den adaptiva farthållaren aktiveras går du till Inställningar längst ned på huvudskärmen och trycker på Förarassistans> Justera hastigheten med rattknappen och väljer sedan lämpligt sätt att justera marschfarten.

Marschfarten kan justeras genom:

 • Tryck på +1, tryck + håll +5

  • Tryck på upp- eller nedknappen till vänster på ratten ökar/minskar marschfarten med 1 km/h

  • Tryck + håll upp- eller nedknappen till vänster på ratten så ökar/minskar marschfarten till närmaste 5 km/h, d.v.s. om hastigheten är 82 km/h och tryck + håll upp-knappen till vänster på ratten, så ökar hastigheten till 85 km/h

 • Tryck + håll +1, tryck på +5

  • Tryck + håll upp- eller nedknappen till vänster på ratten så ökar/minskar marschfarten med 1 km/h

  • Tryck på upp- eller nedknappen till vänster på ratten ökar/minskar marschfarten till närmaste 5 km/h, det vill säga om hastigheten är 82 km/h och du gör en tryck på uppknappen till vänster på ratten, ökar hastigheten till 85 km/h.

Den maximalt inställda hastigheten för den adaptiva farthållaren är 180 km/h, eller 110 mph.

Den lägsta inställda hastigheten för den adaptiva farthållaren är 30 km/h, men du kan bromsa in till 0 km/h när du följer framförvarande bil.

Varning 首次开启该功能默认为长按+1 短按+5。 巡航车速调节无法通过NOMI 语音调整。
 • Första gången du aktiverar den här funktionen är standardvärdet långt tryck 1 och kort tryck på 5.

 • Kryssningshastighetsjustering kan inte justeras med NOMI-röst.

Justera tidsavstånd med adaptiv farthållare

När den adaptiva farthållaren är aktiverad eller i standby, kan tidsavståndet och avståndet ställas in på 5 nivåer.

 • Tryck på den högra knappen till vänster på ratten för att öka tidsavståndet och avståndet med en nivå

 • Tryck på den vänstra knappen till vänster på ratten för att minska tidsavståndet och avståndet med en nivå

Varning 当跟车时间距离被设置较近时,自适应巡航驾驶行为较为激烈,可能会引起不适。

När tidsavståndet till fordonet framför är inställt på en kortare tid kommer Intelligent adaptiv farthållare att svara mer aggressivt, vilket kan orsaka lite obehag.

Varning 您有责任在任何时候确定并保持安全的跟车距离,请勿完全依靠自适应巡航保持车距。

Det är ditt ansvar att bestämma och upprätthålla ett säkert avstånd hela tiden. Förlita dig inte enbart på Intelligent adaptiv farthållare för att upprätthålla ett korrekt eller lämpligt avstånd till bilen framför.

Skärm för dynamisk omgivningssimulering

 1. Inställd marschfart

 2. Framförvarande fordon

 3. Tidsavstånd

 4. Statuscirkel för adaptiv farthållare

  • När cirkeln inte visas: Den adaptiva farthållaren är inte aktiverad eller förutsättningarna för aktivering är inte uppfyllda

  • När cirkeln är grå: Den adaptiva farthållaren är i standby och kan återaktiveras

  • När cirkeln är vit: Den adaptiva farthållaren är aktiv

När den dynamiska omgivningssimuleringen visar ovanstående varning, betyder det att det finns en risk för kollision på grund av att den maximalt tillgängliga inbromsningen hos den adaptiva farthållaren inte längre kan hålla ett säkert avstånd, och du måste ta över bilen omedelbart.

Varning 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Den dynamiska miljösimuleringsdisplayen får bara användas som referens eftersom den inte kan spegla de faktiska trafikförhållandena helt perfekt. Därför ska du inte förlita dig på den dynamiska miljösimuleringsdisplayen.

Varning 如您发现危险,切勿等待该警示出现再采取行动,请立刻接管车辆。

Om du stöter på en farlig situation ska du inte vänta på en varning innan du vidtar åtgärder utan ta över omedelbart.

Automatisk Stop och Go med farthållare

När bilen stoppas bakom ett framförvarande fordon med adaptiv farthållare aktiverad

 • Om framförvarande fordon startar, följer den adaptiva farthållaren efter fordonet och din bil börjar rulla framåt. Du behöver vara uppmärksam på omgivningen hela tiden för att förhindra att en kollision inträffar;

 • När bilen stannas i max 5 minuter efter att ha följt framförvarande fordon, är start bakom framförvarande fordon tillgänglig under adaptiv farthållare;

 • Efter att bilen stoppas i ca 5 minuter efter att ha följt framförvarande fordon, aktiveras elektrisk parkeringsbroms (EPB) och den adaptiva farthållaren inaktiveras;

 • Om systemet detekterar hinder framför som kan påverka körningen och gör det omöjligt att följa framförvarande fordon, ska du återaktivera den adaptiva farthållaren genom att trampa ned gaspedalen när du har kontrollerat omgivningen.

Varning 自适应巡航无法在所有情况下都能检测到其他交通参与者,受若干因素影响可能会失效、失当或不及时。您必须时刻关注交通状况及道路环境,切勿依赖自适应巡航自动跟车起步,否则可能导致人身或车辆损坏。

Intelligent adaptiv farthållare kan inte detektera andra trafikanter i alla situationer, då denna funktion kan sluta fungera, fungera felaktigt eller fungera med fördröjning under inverkan av flera faktorer.

Du måste hela tiden vara uppmärksam på trafiken och vägförhållandena. Förlita dig aldrig helt på att Intelligent adaptiv farthållare ska kunna hänga med fordonet som du ska följa efter. Om du gör det kan personskador eller fordonsskador uppstå.

Smart hastighetsassistent

När den är aktiverad, när bilen kör på en motorväg eller viadukt med den adaptiva farthållaren, blir du uppmärksammad på att ändra hastighetsgränsen när en ändring känns av i vägens hastighetsgräns. Du kan bekräfta manuellt för att behålla marschfarten i enlighet med vägens aktuella hastighetsgräns.

Gå till Inställningar längst ned på huvudskärmen och klicka på Förarassistans > Smart hastighetsassistent för att slå på eller stänga av funktionen.

Varning 智能限速控制仅供参考,无法替代您的目视检查。切勿完全依赖道路标识识别的限速信息进行驾驶。当车辆的行驶速度超出道路限速时,会通过视觉方式,提示您当前处于超速状态。

Intelligent hastighetskontroll är bara ett komplement till, och fungerar inte som ett substitut för, dina visuella observationer. Förlita dig aldrig enbart på hastighetsgränsinformationen som Trafikskyltsigenkänningen känner igen.

När fordonets hastighet överstiger vägens hastighetsgräns får du en visuell varning om att du kör för fort.

Varning 智能限速控制作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用道路标识识别智能限速控制。
 • Intelligent hastighetskontroll, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden. Du måste hela tiden hålla koll på trafiken och vägförhållandena och fatta dina egna beslut om huruvida det är säkert att använda Trafikskyltsigenkänning och Intelligent hastighetskontroll.

 • För närvarande fungerar inte Intelligent hastighetskontroll vid komplexa vägförhållanden som t.ex. vid ramper.

 • Du har alltid det slutgiltiga ansvaret för att körningen sker på ett säkert sätt och följer gällande trafiklagar och -regler.

 • Intelligent hastighetskontroll tar hastighetsgränsinformation från kartan och visar denna på den digitala instrumentpanelen. Ingen hastighetsgränsinformation visas när det inte finns någon informationskälla om hastighetsgränsen på kartan.

Varning 动态环境模拟显示仅作示意,并不能完全反映真实的交通状况。因此,请勿依赖于动态环境模拟显示的内容。

Den dynamiska miljösimuleringsdisplayen får bara användas som referens eftersom den inte kan spegla de faktiska trafikförhållandena helt perfekt. Därför ska du inte förlita dig på den dynamiska miljösimuleringsdisplayen.

Omkörningsassistans med den adaptiva farthållaren

När du kör efter det framförvarande fordonet med den adaptiva farthållaren, och du slår på vänster blinkers och vrider på ratten för att köra om fordonet framför, hjälper dig den här funktionen att accelerera upp till den inställda marschfarten.

Omkörningsassistansen kan aktiveras när:

 • Den adaptiva farthållaren är aktiv och har registrerat ett fordon som kör åt samma håll framför

 • Den aktuella hastigheten är över 50 km/h men inte över den inställda marschfarten

 • Det finns ingen körfältslinje eller streckad linje på omkörningsfilen

 • Ett säkerhetsavstånd hålls mellan din bil och fordonet framför

 • Varningsblinkersen är avstängd

 • Inget funktionsfel på blinkers

När ovanstående villkor uppfylls, trycker du ner vänster blinkersspak helt för att aktivera omkörningsassistansen. När du vrider på ratten åt vänster, fortsätter den adaptiva farthållaren att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon, men du kan fortfarande komma något närmare än det inställda avståndet. Vid filbyte accelererar den adaptiva farthållaren bilen utan att gaspedalen ansätts.

Varning 受本车道或目标车道前方车辆影响,爱车也可能在超车辅助过程中进行减速,引起减速的目标车辆在数字仪表显示中会被高亮显示。

Ditt fordon kan sakta ner när Omkörningsassistans används på grund av fordonet framför i den nuvarande filen eller målfilen. Detta markeras på den digitala instrumentpanelen.

Omkörningsassistansen inaktiveras men den adaptiva farthållaren är aktiverad i följande situationer:

 • Filbytet är slutfört

 • Omkörningsassistansen är aktiv för länge

 • Blinkersspaken växlas tillbaka före ett filbyte

Varning 若自适应巡航工作条件不满足,超车辅助功能和自适应巡航功能将同时退出。

När användningsförhållandena för Intelligent adaptiv farthållare inte uppfylls kommer Omkörningsassistans och Intelligent adaptiv farthållare att tas ur bruk.

Varning 超车辅助只能辅助调整行驶速度,而无法控制行驶方向,您必须始终手动控制方向。

Omkörningsassistansen justerar enbart fordonets körhastighet men kan inte kontrollera styrningen. Du måste hela tiden kontrollera styrningen manuellt.

Varning 超车辅助无法分辨您的“超车”与“左转”意图。

Omkörningsassistans kan inte särskilja din avsikt att köra om från din avsikt att svänga vänster.

Varning 超车辅助仅检测前方车辆,您必须在超车前及超车过程中主动目视检查确认周围超车环境安全。

Omkörningsassistans detekterar bara fordon framför dig. För att vara på den säkra sidan måste du vara uppmärksam på din omgivning innan och under omkörningsprocessen.

Varning 在使用超车辅助功能时,您应意识到可能出现的意外加速或者加速不足,并随时准备踩下制动踏板或深踩加速踏板接管爱车,切勿依赖该功能进行超车。

När du använder Omkörningsassistans ska du vara medveten om möjligheten för plötslig acceleration eller brist på acceleration, och alltid vara beredd på att trycka ner eller helt trycka ner gaspedalen för att ta över. Förlita dig inte enbart på denna funktion när du ska köra om andra fordon.

Varning 以下情况可能导致超车辅助无法按预期运作,包括但不限于:正在驶近左转弯出口

Omkörningsassistans kanske inte fungerar som avsett i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • När en avtagsväg till vänster närmar sig

 • Vid körning på vindlande vägar

 • Om statusen för framförvarande fordon i den nuvarande filen eller målfilen plötsligt ändras, t.ex. vid plötslig fartsänkning

 • Hinder vid sidan av eller bakom fordonet

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

Följande situationer kan orsaka fel på kamerans igenkänning, vilket påverkar prestanda eller till och med orsakar oavsiktlig avaktivering av den adaptiva farthållaren i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Kamerans positioner ändras

 • Kameran är blockerad eller smutsig

 • Reducerad igenkänningskapacitet på grund av omgivningen, t.ex. skymning, gryning, natt eller en tunnel

 • Plötsliga ljusändringar, t.ex. in- eller utkörning i/ur tunnel

 • Stora skuggor från byggnader, övrig omgivning eller stora fordon

 • När kameran träffas av direkt ljus

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig och faller ned på din bil

 • Kameran är blockerad av vatten, damm, små repor, fett, smuts, torkare, frost, snö etc. på vindrutan

 • Blöt vägbana

Följande situationer kan orsaka fel på LiDAR-radarns igenkänning, vilket påverkar prestanda eller till och med orsakar oavsiktlig avaktivering av den adaptiva farthållaren i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • LIDAR-radarns monteringslägen ändras

 • Dåligt väder som regn, snö, dimma, dis

 • Avgaser, vattenstänk, snö eller damm virvlar upp från fordon framför dig

 • Körning på våta eller vattenfyllda vägar.

 • Vatten, damm, transparenta filmer, färgändrande film, mindre repor, oljiga ställen, smuts, is, snöfall och andra hinder på LIDAR-radarns glas

 • LIDAR-radarn är överhettad på grund av långvarig solexponering

 • På grund av LIDAR-radarns begränsade identifieringsegenskaper kan, i sällsynta fall felaktiga varningar utlösas på grund av vissa trafikskyltar/trafikbarriärer på motorvägar/förhöjda avsnitt

Följande situationer kan orsaka fel på radarns igenkänning, vilket påverkar prestanda eller till och med orsakar oavsiktlig avaktivering av den adaptiva farthållaren i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Radarn är felplacerad, blockerad eller täckt med lera, is och snö, metall, tejp, dekaler, löv etc.

 • Radarn eller omgivande områden är skadad av kollisioner, repor etc.

 • Kraftigt regn, snö, dimma, som kan påverka radarns prestanda

 • Falskt alarm kan genereras i sällsynta fall av metallskyddsräcken, gröna mittremsor eller betongbarriärer på grund av radaridentifieringens funktion.

Endast de fordon som uppfyller villkoren utlöser respons från den adaptiva farthållaren. Målen nedan kanske inte säkert kan identifieras vilket kan utlösa en respons som inkluderar, men inte begränsas till:

 • Fordon parkerade på tvären

 • Motorcyklar, trehjulingar

Nedanstående objekt utlöser ingen reaktion, vilket inkluderar men är inte begränsade till:

 • Fotgängare

 • Djur

 • Trafikljus

 • Väggar

 • Vägspärrar

 • Mötande fordon.

 • Cyklar

 • Andra objekt som inte är fordon.

Varning 该功能不能保证对特殊车辆识别,尤其是在夜晚以及光线较差的行车环境需要特别注意。譬如,尾部有遮挡的车辆、外形不规则的车辆、尾部垂直面低于一定高度的车辆、空载的载车交通工具等。该功能可能漏检静止的或者行驶缓慢的车辆,尤其是在夜晚需要特别注意。
 • Denna funktion garanterar inte igenkänning av specialformade mål, särskilt på natten eller vid svag belysning så måste föraren vara extra uppmärksam. Sådana fordon inbegriper fordon med bakände som är övertäckt eller med oregelbunden form, fordon med en bakände som är lägre än en viss höjd och tomma transportutrymmen.

 • Denna funktion kan missa fordon som är stillastående eller rör sig långsamt. Särskilt på natten måste föraren vara extra uppmärksam.

Registreringen och reaktionen kan fördröjas om objektet inte är precis framför i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Den adaptiva farthållaren reagerar inte på objekt som är i sensorns blindzoner. Till exempel kan den adaptiva farthållaren inte identifiera objekt i döda vinkeln i hörnet eller på sidan av bilen.

 • När bilen närmar sig eller navigerar i en kurva, kan objektet väljas eller missas felaktigt, vilket leder till en oavsiktlig acceleration eller retardation.

 • När du kör i uppförslut, kan den missa ett mål eller felbedöma avståndet till framförvarande fordon. Vid körning nedför kan den accelerera bilen, vilket gör att marschfarten överskrids

 • När endast en del av ett fordon i det intilliggande körfältet svänger in framför dig (särskilt stora fordon som bussar och lastbilar), kan målet kanske inte identifieras i tid och du måste omgående ta över kontrollen.

 • När din bil plötsligt svänger in bakom fordonet framför, eller när andra fordon plötsligt svänger in i eller ut ur körfältet framför dig, kan målet kanske inte identifieras i tid och du måste omgående ta över kontrollen

Varning 该功能偶尔会在不需要加速或您未打算加速时进行加速,这可能是因跟随目标的变化或丢失所导致(特别是在转弯或变道过程中)
 • I sällsynta fall kan denna funktion accelerera ditt fordon även när det inte är nödvändigt eller avsett på grund av ändringar för, eller förlust av, målet (särskilt vid kurvtagning eller filbyten).

 • I sällsynta fall kan denna funktion applicera fordonets bromsar även när det inte är nödvändigt eller avsett på grund av detektering av fordon eller objekt, eller ändringar för, eller förlust av, ett stationärt mål i det intilliggande körfältet (särskilt vid kurvtagning eller filbyten).

 • Om ditt fordon eller det framförliggande fordonet byter körfält när du kör efter fordonet som ligger framför kan accelerationen begränsas av denna funktion under en viss tidsperiod för säkerhets skull. Du kan ta över genom att trycka på gaspedalen.

Varning 该功能无法保证所有情况都能准确识别目标,如您发现数字仪表上“目标前车”显示的情况与实际不符,请及时接管爱车。即:实际前方有车,数字仪表未显示目标前车;实际前方无车,数字仪表却显示有前车。

Den här funktionen kan inte garantera exakt identifiering av målet i alla situationer. Om du upptäcker att visningen av "framförvarande fordon" på den digitala instrumentpanelen inte motsvarar den faktiska situationen, ska du snabbt ta kontroll över bilen. Sådana förhållanden inkluderar men är inte begränsade till:

 • Det finns ett framförvarande fordon men den digitala instrumentpanelen visar inte det.

 • Det finns inget framförvarande fordon men den digitala instrumentpanelen visar det.

Vi rekommenderar att du inte använder den adaptiva farthållaren i särskilda eller komplexa vägförhållanden som kan påverka prestandan eller t.o.m. orsaka oavsiktlig inaktivering av den adaptiva farthållaren, vilket inkluderar men inte är begränsade till:

 • Vägar med vatten, leriga vägar, gropar, is- och snötäckta vägar, vägar med farthinder, vägar med hinder

 • Trafikförhållanden med många fotgängare, cyklar eller djur

 • Komplicerade och föränderliga trafikflöden, som hårt trafikerade korsningar, motorvägsramper och överbelastade vägar.

 • Slingriga vägar och kraftiga svängar

 • Upp- och nedförsbackar

 • Ojämna vägar

 • Smala vägar

 • Körning in och ut ur tunnlar

 • Icke-standardvägar

 • Vägar utan mittremsor

Om den relativa hastigheten mellan din bil och framförvarande fordon är för hög, kanske den adaptiva farthållarens kontrollmöjligheter inte räcker till för att genast hålla lämpligt avstånd i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Plötsliga manövrar av framförvarande fordon (som plötsliga svängar, acceleration, inbromsning etc.)

 • Andra fordon svänger plötsligt in eller ut i ditt körfält framför dig.

 • Din bil svänger plötsligt in bakom fordonet framför.

 • Din bil kör fort mot ett stillastående eller ett långsamt objekt i hög hastighet

Bromskraften kanske inte är tillräcklig i vissa situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Bromsfunktionen fungerar inte fullt ut (t.ex. när bromskomponenter är för kalla, för varma, våta etc.)

 • Felaktigt underhåll (t.ex. kraftigt broms- eller däckslitage eller onormalt däcktryck etc.)

 • Körning på särskilda vägar (t.ex. sluttande vägar eller vägar med vatten, lera, tjälskott, snö eller is).

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar omfattar inte alla situationer som kan förhindra att Intelligent adaptiv farthållare (i-ACC)-systemet fungerar korrekt. Det intelligenta adaptiva farthållarsystemet kan påverkas av många faktorer. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion (S-APA med Fusion)

S-APA med Fusion använder en omgivningskamera och ultraljudssensorer för att registrera markeringar på marken eller parkeringsrutor mellan två bilar för att ge parkeringsassistans.

S-APA med Fusion stöder lodrät parkering, parallell parkering och vinkelparkering men inte parkering i tredimensionella parkeringsrutor.

Varning 为保证该功能的正常和安全运行,在使用该功能过程中,请务必全程系好安全带。

För att säkerställa normal och säker drift av funktionen ska du se till att spänna fast säkerhetsbältet när funktionen används.

Varning 请勿在有坡度或者不平整的路面使用视觉融合泊车辅助。请勿在在充电状态下使用视觉融合泊车辅助。

Använd inte Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion på vägar som sluttar eller är ojämna.

Använd inte Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion medan fordonet laddas.

Varning 视觉融合泊车辅助系统的性能取决于环视摄像头以及超声波传感器对于环境的检测和识别能力。 如果左右外后视镜、环视摄像头以及超声波传感器中任意一个有损坏或处于不正常的位置,请勿使用视觉融合泊车辅助系统。

Prestandan för Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion är beroende av hur kamerans surround-vy och ultraljudssensorerna detekterar och identifierar omgivningen.

Använd inte Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion om någon av de två sidospeglarna, kameran med surround-vy eller ultraljudssensorerna är skadade eller har felaktig position.

Varning 您应特别注意爱车旁边是否有行人、儿童、动物,和其他细、尖、矮、悬空等超声波传感器检测受限的障碍物,譬如地锁、锥桶、低矮石墩、低矮圆柱体、细杆、尖锐物体、墙角、停车场方柱边角等。

Du ska vara särskilt uppmärksam på fotgängare, barn och djur nära fordonet och andra fina, spetsiga, låga eller upphängda hinder som inte detekteras av ultraljudssensorerna, såsom parkeringslås, låga stenblock, trafikkonor, låga cylindrar, tunna stänger, spetsiga föremål, husknutar och stolpar på parkeringsplatser.

Varning 视觉融合泊车辅助作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气、道路和光线状况。 您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用视觉融合泊车辅助。

Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- , vägen och vägförhållanden.

Du måste hela tiden vara uppmärksam på trafiken och vägförhållandena och besluta om det är säkert att använda Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion eller inte.

Du ska hela tiden vara beredd på att ta över när du upptäcker att förhållandena för trafiken, vägen eller fordonet inte är lämpliga för att ta Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion i bruk, eller om det finns andra säkerhetsrisker. Du har alltid det slutgiltiga ansvaret för att parkeringen sker på ett säkert sätt och följer gällande trafiklagar och -regler.

Aktivera växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion (S-APA med Fusion)

S-APA med Fusion parkerar bilen enligt följande:

 1. Sök parkeringsruta: Gå till gränssnittet Dubbelvy och öppna Sök parkeringsruta. Kör långsamt framåt i en hastighet lägre än 16 km/h och stanna när den digitala instrumentpanelen visar att en parkeringsruta har hittats. Bromsa, kontrollera och välj en säker och lämplig parkeringsruta;

  • Sök parkeringsruta manuellt: Gå till gränssnittet Dubbelvy och öppna Sök parkeringsruta. Kör långsamt framåt i en hastighet lägre än 16 km/h och stanna när den digitala instrumentpanelen visar att en parkeringsruta har hittats. Bromsa, kontrollera och välj en säker och lämplig parkeringsruta;

  • Sök parkeringsruta automatiskt: När väg- och systemförhållanden är uppfyllda ska du köra långsamt framåt i en hastighet lägre än 16 km/h. När en parkeringsruta har hittats i bakgrunden visas parkeringshjälpknappen på kartsidan. Tryck på knappen och stanna bilen enligt meddelandena på gränssnittet. Bromsa, kontrollera och välj en säker och lämplig parkeringsruta;

 2. Parkering: Välj en säker och lämplig parkeringsruta och parkera bilen enligt meddelandena på gränssnittet. Håll koll på omgivningen för att säkerställa att bilen parkeras säkert;

 3. Parkering slutförd. Gränssnittet Dubbelvy visar Parkering slutförd.

Detaljerna är följande:

 1. Sök parkeringsruta

  Innan du söker en parkeringsruta måste bilen uppfylla följande förutsättningar:

  • Bilens hastighet är lägre än 16 km/h

  • Bilen är i växelläge D eller R

  • Alla dörrar är stängda

  • Föraren på plats

  • ACC/LCC inte aktiverad

  • Ultraljudssensorer och omgivningskameror fungerar korrekt med en tydlig bild

  • Inga systemfel

  • Det låsningsfria bromssystemet, antispinnsystemet och stabilitetskontrollsystemet är inte aktiverade

  • Antispinnsystem, stabilitetskontrollsystem är inte avaktiverade

  • Inte tillgängliga i läge ECO+

  När ovanstående förutsättningar är uppfyllda kan du initiera Sök parkeringsruta på något av följande sätt:

  • När parkeringskameran är av, säger du ett kommando t.ex. "Jag vill parkera" eller "Parkera bilen" för att aktivera NOMI. Då öppnas gränssnittet Dubbelvy direkt och du kan gå till Sök parkeringsruta

  • Svep åt höger på huvudskärmens huvudsida för att gå till sidan Snabbåtkomst, tryck på Parkeringsassistans, gå till gränssnittet Dubbelvy och öppna Sök parkeringsruta

  • Lägg i backen, gå till bildgränssnittet och tryck på -knappen i det övre vänstra hörnet för att öppna Sök parkeringsruta

  • Tryck på parkeringskameran för gå till sidan med 360° bilden, tryck på -knappen i det övre vänstra hörnet för att öppna Sök parkeringsruta

  När du slagit på Sök parkeringsruta håller du bilen på ett avstånd av 0,5 m till 1,5 m till den avsedda parkeringsrutan, och kör långsamt framåt i en hastighet lägre än 16 km/h för att söka efter en parkeringsruta.

  När du söker en parkeringsruta och ett vitt "P" visas till vänster eller höger om din bil på skärmen, betyder det att systemet har hittat en parkeringsruta på motsvarande sida. Om ett "P" visas på båda sidor, betyder det att systemet har hittat parkeringsrutor på båda sidor.

  Stanna då bilen, bromsa och kontrollera om parkeringsrutan är säker och lämplig. Om flera parkeringsrutor hittas, kan du manuellt välja lämplig parkeringsruta på gränssnittet Dubbelvy.

  Not 开始搜索车位后,若爱车挂入 R 挡并后退,车位搜索将保持。

  När fordonet har börjat leta efter en parkeringsplats fortsätter det att leta även när du lägger i växeln REVERSE och börjar backa fordonet.

  Varning 若车速大于约16 公里/小时,车位搜索会退出。

  När fordonets hastighet är högre än 16 km/h avbryts sökningen efter parkeringsplats.

  Varning 若搜索车位时,车辆前进方向与道路方向偏角过大,会影响最终泊车的效果。

  När du letar efter parkeringsplatser kanske inte parkeringen går så bra om fordonets färdriktning har avvikit avsevärt från vägens riktning.

  Varning 狭窄通道上的泊车空位或者狭窄的泊车空位可能不会被选为停车位,因为不具备必要的操作空间。视觉融合泊车辅助功能不支持在车位内开启车位搜索,并且进行移库的操作。

  Parkeringsplatser på smala vägar eller utrymmen som är för trånga kan inte väljas på grund av utrymmesbrist.

  Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion har inte stöd för att leta efter parkeringsplats eller sidledes skifte i en parkeringsplats.

  Varning Semi-Automatic Parking Assist can be used to identify the barrier-free parking space sign in the parking space. After successful identification, the barrier-free parking space will display the corresponding icon in the parking space page at the lower left. The identification of the barrier-free sign in the non-parking space, such as erected metal plates and text signs, is not supported now. In addition, this type of parking space may be misidentified. Please select a parking space as required according to the actual situation.

  Den halvautomatiska parkeringshjälpen kan användas för att identifiera skyltar parkeringsrutor på parkeringsplatsen. När den har gjort det visar parkeringsrutan en motsvarande ikon nere i parkeringsrutans vänstra sida. Nu stöds inte identifieringen av skylten för hinderfri parkering i den ej tillåtna parkeringsrutan, till exempel p.g.a. uppsatta metallskyltar och textskyltar. Dessutom kan den här typen av parkeringsrutor förväxlas. Välj en parkeringsruta utifrån den faktiska situationen.

  Varning 您必须始终自行检查并确认系统搜索到的停车位安全且合适泊车,切勿依赖视觉融合泊车辅助搜索合适的停车位。不可在高速路段以及城市快速路段使用该功能。不可在拖挂模式下使用该功能。
  • Du måste alltid kontrollera och bekräfta om den detekterade parkeringsplatsen är säker och lämplig för parkering. Förlita dig inte enbart på Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion när du ska leta efter lämpliga parkeringsplatser.

  • Den här funktionen är inte tillgänglig på höghastighetsvägar och motorvägar i stadsmiljöer.

  • Använd aldrig denna funktion i Släpvagnsläge.

  • Systemet kan felidentifiera parkeringsplatser på vägar, vid entréer, i buskar osv. Du måste avgöra om parkeringsplatsen är lämplig.

  • Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion kan inte avgöra om den detekterade parkeringsplatsen är laglig. Du måste bekräfta detta innan du påbörjar parkeringsförfarandet.

 2. Parkering

  Välj en säker och lämplig parkeringsruta, släpp ratten och bromspedalen enligt meddelandena på gränssnittet, initiera sedan S-APA med Fusion. Vid parkeringsförloppet visar gränssnittet aktuell växel och återstående längd på rutten i den här växeln som en referens. Fortsätt kontrollera omgivningen för att säkerställa säkert parkeringsförlopp.

  När du har valt parkeringsruta kan du välja bort den genom att trycka på rutan igen innan du släpper upp bromspedalen.

  När bilen är parkerad blir "P" grönt till vänster eller höger om bilen i den digitala instrumentpanelen.

  Varning 请在车辆提示“请松开刹车和方向盘”后,再释放制动踏板,以免泊车功能退出,车辆后退。

  Släpp bara bromspedalen när du får aviseringen ”Släpp bromspedalen och ratten” på mittskärmen. I annat fall kommer Växelfri automatisk parkeringsassistans att avbrytas och fordonet börjar rulla bakåt.

  Varning 释放制动踏板前,请确保双手和手臂不在方向盘轮廓和运行范围内,以免方向盘快速转动导致受伤 。但请随时准备通过踩下制动踏板暂停功能或接管车辆。

  Innan du släpper bromspedalen ska du se till att dina händer och armar inte är i vägen för ratten för att undvika skador på grund av dess snabba rörelser. När parkeringen är klar ska du alltid vara beredd på att applicera bromsarna för att pausa processen eller ta över.

  Varning 在狭小场地使用视觉融合泊车辅助功能,限制了传感器准确检测障碍物位置的能力,可能导致车辆或周围物体损坏的风险上升。

  Att initiera Växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion i en trång parkeringsplats kan påverka sensorernas prestanda, vilket i sin tur kan öka risken för skador på fordonet och omgivande föremål.

  Varning 泊车过程中,您作为行车安全负责人,需实时关注车辆周边环境,确保泊车过程的安全,并做好随时接管车辆的准备。尤其需要重点关注周围是否有行人、儿童、动物,和其他细、尖、矮、悬空等超声波传感器检测受限的障碍物。

  Du har ansvar för att köra på ett säkert sätt. Var alltid uppmärksam på omgivningen när du parkerar, se till att parkeringsprocessen är säker och var beredd på att ta över när som helst. I synnerhet ska du vara uppmärksam på fotgängare, barn och djur i närheten av fordonet och andra fina, spetsiga, låga eller upphängda hinder som ultraljudssensorerna kanske inte kan upptäcka.

  Alla eftermonteringar på eller modifieringar av ratten, inklusive men inte begränsat till rattskydd, rattmodifieringar och motviktsringar, ökar risken för att den växellösa avancerade parkeringsassistansen med Fusion misslyckas med parkeringen.

  Mittskärmen visar bara tillgängliga parkeringsplatser som Växelfri automatisk parkeringsassistans kan parkera på, vilket både beror på storleken på parkeringsplatsen och dess omgivning. Om du upptäcker några hinder som plötsligt dyker upp i närheten av bilen under parkeringen ska du omedelbart ta över då systemet kanske inte hinner applicera bromsarna i tid.

 3. Parkering slutförd

  Bilen är korrekt parkerad när gränssnittet Dubbelvy visar "Parkering slutförd" och "P" till vänster eller höger om bilen i den digitala instrumentpanelen blir grönt.

  Efter parkering kan du behöva göra ytterligare justeringar av bilen för att se till att bilen är i sin bästa parkeringsposition.

  Innan du lämnar ser du till att den elektriska parkeringsbromsen är aktiverad och att bilen är i Park-växel.

  Varning 受周围环境影响,系统可能会提前完成泊车,需要您酌情调整车辆位置。

  Parkeringen kan avslutas i förtid på grund av omgivningen. I detta fall kan du behöva justera fordonets position manuellt.

Pausa parkering

När du parkerar med S-APA med Fusion kan du trampa försiktigt på bromspedalen för att sakta ned bilen utan att avbryta funktionen. Den avbryts endast när du fortsätter trampa ned bromspedalen tills hastigheten har minskat till 0 km/h. Dessutom avbryts också parkeringen när du trampar ned gaspedalen vid parkering.

Om du aktivt ingriper med ratten, avbryts parkeringsfunktionen.

Ingripande inkluderar, men är inte begränsat till, förloppet med lodrät backning in på en parkeringsruta med S-APA med Fusion, om systemet registrerar att det finns en säkerhetsrisk eller att parkeringsresultatet inte kan garanteras, pausar systemet parkeringen och frågar dig om du vill fortsätta att parkera.

När parkeringen har pausats ska du kontrollera omgivningen för att se till att det är säkert att fortsätta att parkera. Släpp sedan upp bromspedalen och tryck på knappen "Återuppta parkering" på huvudskärmen för att återaktivera S-APA med Fusion.

Varning 若泊车过程中暂停次数过多,会影响最终泊车的效果。

Parkeringen kan bli sämre om du pausar för många gånger under parkeringsprocessen.

Avaktivera växelfri avancerad parkeringsassistans med fusion (S-APA med Fusion)

Du kan avaktivera parkeringsproceduren manuellt på följande sätt. Ta över kontrollen över bilens hastighet och riktning när du aktivt har avbrutit S-APA med Fusion:

 • Trampa ned bromspedalen och byt växel

 • När S-APA med Fusion avbrutits, trycker du på knappen "Stoppa parkering" på gränssnittet Dubbelvy

 • Avsluta aktivt gränssnittet Dubbelvy

När S-APA med Fusion är aktiv kan dessutom följande situationer göra att den pågående parkeringen stoppas, vilket kräver att du tar över bilen i tid:

 • för nära ett hinder

 • främre bagageutrymme, baklucka eller någon dörr är öppen

 • Elektrisk parkeringsbroms är aktiverad

 • det låsningsfria bromssystemet, antispinnsystemet och stabilitetskontrollsystemet aktiverade

 • föraren lämnar sätet

 • S-APA med Fusion har avbrutits i mer än 30 sekunder

 • för många fram- och backjusteringar

 • det totala parkeringsförloppet överskreds

 • systemfel

När S-APA med Fusion avaktiveras onormalt blir "P" röd till vänster eller höger om bilen i den digitala instrumentpanelen.

Försiktighetsåtgärder och begränsningar

S-APA med Fusion kanske inte fungerar normalt när bilen kör under följande vägförhållanden, inklusive men inte begränsat till:

 • Aktivera inte S-APA med Fusion när vägbanan lutar eller sluttar. S-APA med Fusion har endast utformats för jämna vägbanor.

 • Aktivera inte S-APA med Fusion om vägbanan är ojämn eller om det finns spår på vägen. S-APA med Fusion har endast utformats för platta vägar.

 • Aktivera inte S-APA med Fusion om det finns vatten, lera, gropar, is och snö, farthinder och hinder på vägen.

 • Trottarkanterna är av ett ovanligt material eller inte går att detektera. Om parkering sker felaktigt kan däcken och fälgarna skadas av trottoarkanten, och du måste genast ta över bilen.

 • När vägbanan lutar eller sluttningen är utanför godkänt intervall, kan S-APA med Fusion inte garantera resultatet.

 • Om vinkeln på den lutande parkeringsrutan överskrider godkänt intervall, frigörs inte parkeringsrutan och parkering kan inte garanteras.

Ultraljudssensorer kan ha begränsad detektering av följande hinder, vilket kräver att du är beredd att ta över bilen när som helst, för att förhindra materiell skada eller personskador, inklusive men inte begränsat till:

 • fotgängare, barn, djur etc.

 • smala, spetsiga, korta och hängande hinder, som marksäkringar, låga stenpirar, låga tunnor, smala vägar, vassa föremål etc.

 • vägghörn, parkeringsplatspelare etc.

Parkeringssensorer kan ha begränsad detektering i följande situationer, vilket leder till att S-APA med Fusion kanske inte fungerar eller inte fungerar som förväntat, inklusive men inte begränsat till:

 • En eller flera parkeringssensorer är skadade, felplacerade eller skymda (som t.ex. av lera eller is)

 • Dåligt väder, t.ex. regn, snö, dimma och dis påverkar parkeringssensorernas prestanda

 • Sensorer är påverkade av annan elektrisk utrustning eller installationer som kan orsaka störning

Omgivningskamerorna kan ha begränsad detektering i följande situationer, vilket leder till att S-APA med Fusion kanske inte fungerar eller inte fungerar som förväntat, inklusive men inte begränsat till:

 • Vänster och höger ytterbackspegel eller bilens fram- och bakparti är skadade, vilket leder till onormal position för omgivningskameran

 • Omgivningskameran är smutsig (av t.ex. lera eller is) eller skymd

 • Vid starkt solljus eller fläckvis trädskugga

 • Reflekterande mark eller vatten på marken

 • Dåliga ljusförhållanden (mörkt), stark reflektion från marken eller dålig synlighet (kraftigt regn, kraftigt snöfall, tät dimma)

 • En parkeringsruta för en ovanlig storlek (för smal eller för bred), eller en tegelbelagd parkeringsruta

 • Slitna, otydliga, täckta eller överlappande linjer för parkeringsrutan

 • Cylindriska, fyrkantiga och andra formade pelare nära parkeringsrutan

 • Parkeringsruta i ett hörn

 • Systemet kanske inte kan bedöma och undvika parkeringsrutor utan parkeringsmarkeringar, koner, förbuds-stoppskyltar, marksäkringar eller andra speciella parkeringsrutor

 • Systemet kanske inte kan undvika parkeringsrutor med hinder, som t.ex. fotgängare, cyklar, trehjulingar, skräp, tegelstenar etc.

S-APA med Fusion kanske inte fungerar normalt när bilen kör i följande situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Att modifiera ratten, vilket ökar risker vid parkering, kan göra att S-APA med Fusion inte fungerar eller inte fungerar som förväntat, inklusive men inte begränsat till: montering av rattskydd i läder eller modifiering av ratten eller viktring osv.

 • Aktivera inte S-APA med Fusion om en släpvagn är tillkopplad baktill på bilen.

 • Aktivera inte S-APA med Fusion om bilen försetts med snökedjor eller ett reservhjul.

 • Aktivera inte S-APA med Fusion om ett lastat föremål sticker ut i området runt bilen.

 • Icke-originaldäck eller lågt däcktryck påverkar bilens kurs för S-APA med Fusion. När S-APA med Fusion är aktiv ska du se till att bilen har originaldäck och korrekt tryck.

 • Efter byte av däckstorlek och specifikationer behöver du uppdatera relevanta parametrar hos ditt servicecenter. För närvarande stöds endast däckmodeller som specificeras av oss; eventuell modifiering av bilens däckstorlek och specifikationer kan påverka parkeringsprestandan.

S-APA med Fusion kanske inte fungerar normalt på grund av följande parkeringsförhållanden, inklusive men inte begränsat till:

 • När parkeringsrutan gränsar till vägstaket, höga väggar, gatubelysning, träd, buskar, stolpar, tillfälliga hinder som räcken, fördelningsboxar, laddare osv., vilket påverkar parkeringen och även kan skada bilen.

 • När parkeringsrutan är i en kurva, vilket påverkar den slutliga parkeringseffekten.

 • Aktivera inte S-APA med Fusion när parkeringsrutan är i en vinkel.

 • Aktivera inte S-APA med Fusion när det finns hinder som t.ex. olåsta marksäkringar, koner, shoppingvagnar eller lyktstolpar i parkeringsrutan.

Aktivera inte S-APA med Fusion när följande förutsättningar kan medföra dålig sikt över den observerade omgivningen under körning, inklusive men inte begränsat till:

 • Någon av vänster och höger ytterbackspegel är suddig, skadad eller i onormal position.

 • Omgivningskameran är suddig, skadad eller i en ovanlig position.

 • Dåligt väder (regn, snö, dimma, dis etc.) leder till dålig sikt.

 • Dålig sikt på natten eller på grund av otillräcklig belysning.

Aktivera inte S-APA med Fusion upprepade gånger i följande situationer, inklusive men inte begränsat till:

 • Efter kraftfull körning eller upprepade parkeringsmanövrar, vilket kan utlösa överhettningsskyddet för styrsystemet. Aktivera inte S-APA med Fusion under längre perioder eller upprepade gånger.

Ovanstående varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar omfattar inte alla situationer som kan förhindra att S-APA med Fusion-systemet fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan hindra S-APA med Fusion-systemet. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Batteribyte med parkeringsassistans (PSAP)

Batteribyte med parkeringsassistans (PSAP) kan hjälpa förare att parkera bilen i en batteribytesstation, utan att behöva styra med ratten, bromsa, accelerera eller ändra växelläge.

Sök efter en batteribytesstation på kartan, eller öppna elbilsladdningsassistenten för att visa batteribytesstationen:

 • Om du är inom batteribytesstationens orderräckvidd, trycker du direkt för att lägga en order;

 • Om du är utanför batteribytesstationens orderräckvidd, navigerar du till batteribytesstationen och lägger en order när du närmar dig.

Varning 下单时会对爱车和蔚来APP 位置进行校验,只有在换电站附近约200 米范围内才能成功下单。当遇到车机断网而无法下单的情况下,请等待车机网络恢复后重新尝试下单,或咨询现场专员。下单时请注意阅读协议以及免责条款等。
 • Ditt fordons vistelseort och NIO-appen kontrolleras när du lägger beställningen. Du kan inte lägga en beställning om inte fordonet är inom 200 m från batteribytesstationen.

 • Vid händelse av att det blir fel vid en beställning på grund av ej tillgängligt fordonsnätverk ska du försöka igen efter att nätverket återupptagits eller så får du kontakta fältspecialisten.

 • Läs avtalet och ansvarsfriskrivningen innan du lägger en beställning.

När ordern registrerats, genereras ett serienummer för batteribytet och du får ett könummer. Du kan kontrollera batteriets laddningsstatus, antalet personer i den aktuella kön, uppskattad väntetid och annan information på ordersidan i mobilappen och i bilen.

När bilen som är före i kön avslutat batteribytet och lämnar batteribytesstationen, skickar batteribytesstationen ett nummeranropskommando efter en kontroll, för att meddela dig att du kan köra in i stationen för att byta ditt batteri. Tryck på knappen "Aktivera batteribyte" på huvudskärmen för att starta parkeringsproceduren.

Varning 请在换电站附近等待叫号,并及时关注车机或手机APP 的排队情况,如若过号,请及时联系现场专员。如因某些原因离开现场,请留意手机APP 的排队情况,或及时取消订单。 等待换电时请避开换电站前的行车通道。
 • Vänta på din tur i närheten av batteribytesstationen och håll reda på köstatus på mittskärmen eller i NIO-appen. Om du missar din tur ska du kontakta fältspecialisten snarast.

 • Om du av någon anledning måste lämna batteribytesstationen ska du vara uppmärksam på köstatus i NIO-appen eller annullera beställningen i tid.

 • Undvik körfältet mitt framför stationen medan du väntar på batteribyte.

Funktionen batteribyte med parkeringsassistans (PSAP) kanske inte fungerar korrekt i följande situationer:

 • Trottoarkantens material är inte av sten eller trottoarkanten går inte att detektera. Om parkering sker felaktigt kan däcken och fälgarna skadas av trottoarkanten, och du måste genast ta över bilen.

 • Att modifiera ratten, vilket ökar risker vid parkering, kan göra att S-APA med Fusion inte fungerar eller inte fungerar som förväntat, inklusive men inte begränsat till: montering av rattskydd i läder eller modifiering av ratten eller viktring osv.

 • En eller flera parkeringssensorer är nedsmutsade eller blockerade (t.ex. av gyttja eller is och snö).

 • Väderförhållandena (t.ex. kraftigt regn, snö, dimma, extrem värme eller kyla) hindrar sensorernas funktion.

 • Reflekterande mark eller vatten på marken

 • Sensorer är påverkade av annan elektrisk utrustning eller installationer som kan orsaka störning

 • Vägbanan är ojämn, har gräsarmering, spår eller liknande.

 • Bilen är utrustad med snökedjor eller reservhjul.

 • Lastade föremål sticker ut utanför bilen.

 • Någon av vänster och höger ytterbackspegel är skadad eller i onormal position.

Varning 在更换轮胎尺寸和性能后您需要到售后更新相关参数,目前仅支持官方提供的轮胎型号;任何车辆轮胎尺寸和性能的改装,可能都会影响泊车性能。
 • När däckstorleken har ändrats måste du åka till servicecentret för att uppdatera de relevanta parametrarna. För närvarande stöds bara de officiella däckmodellerna. Alla modifieringar som hör samman med fordonets däckstorlek och prestanda kan påverka parkeringsprestandan.

 • Parkeringen kan bli sämre om du pausar för många gånger under parkeringsprocessen.

 • Körning vid hög hastighet eller flera parkeringsförfaranden kan utlösa överhettningsskyddet för styrsystemet. Använd inte denna funktion upprepade gånger under en längre tidsperiod.

 • När den tilltänkta parkeringsplatsen befinner sig nära vägstängsel, höga väggar, gatlyktor, träd, buskar, pelare eller överhängande hinder såsom räcken, kraftdistributionsdosor och laddningsanslutningar kan dessa hinder påverka parkeringsresultatet och t.o.m. orsaka fordonsskada.

Parkera in i en batteribytesstation

Efter att du tryckt på knappen "Aktivera batteribyte", anger du startområdet för batteribyte i den angivna riktningen vid en hastighet under 18 km/h i enlighet med bilens instruktioner.

Varning 车速过快可能会导致爱车定位检测失败,请控制车速不超过18公里/时。请根据地面箭头指向行驶,并注意避开周围来往车辆和行人。如若遇到定位失败请联系现场专员接管爱车,手动倒车换电。请勿尝试自行倒车驶入换电站。
 • Hög hastighet kan orsaka positionsdetekteringsfel. Håll hastigheten under 18 km/h.

 • Kör enligt anvisningarna från pilarna på marken och undvik fordon och fotgängare som är i närheten.

 • Om det blir fel på positionsdetekteringen ska du kontakta fältspecialisten så att denne kan ta över fordonet och manuellt backa till batteribytet.

Efter att du angett startområdet för batteribyte, trampar du på bromspedalen för att hålla bilen stillastående och vänta på detekteringen av läget, när den dynamiska omgivningssimuleringen visar det och NOMI spelar upp ett röstmeddelande som anger att bilen lokaliserats framgångsrikt.

Se till att du spänt fast säkerhetsbältet och att dörren är stängd när du väntar i startområdet.

Tryck på knappen "Assistera vid parkering i batteribytesstation". När du ser "Släpp bromsen och ratten", följer du instruktionerna för att börja parkera i batteribytesstationen.

 • Parkeringen avbryts om några hinder detekteras under proceduren.

 • Om parkeringen avbryts på grund av systemfel eller aktiva ingrepp under proceduren, bekräftar du att det inte finns några hinder i det omgivande området och fortsätter parkera manuellt.

Om du inte kan fortsätta parkera manuellt, väljer "Avsluta parkering", så kommer en tekniker på plats att byta batteriet manuellt på bilen efter att du avslutat. Om det inte finns någon personal på batteribytesstationen, kan du välja att parkera automatiskt eller manuellt igen, eller kontakta en tekniker.

Efter att parkeringen slutförts, byter du batteriet enligt instruktionerna på gränssnittet.

Varning 在泊入换电站前或在泊入的过程中,您需始终关注爱车周边环境,确认没有来往车辆、行人、儿童等,确保泊车过程安全 。 在泊入换电站的过程中,请不要接管加速踏板、解开安全带、离开主驾座位或打开车门。

Innan eller medan du parkerar inne på batteribytesstationen ska du alltid vara uppmärksam på omgivningen för att bekräfta att det inte finns några passerande fordon, fotgängare, barn osv. och se till att det är säkert att parkera.

Ta inte över gaspedalen, koppla inte loss säkerhetsbältet, lämna inte förarsätet och öppna inte dörren när du har parkerat inne på batteribytesstationen.

Starta/avsluta batteribyte

Efter att parkeringen slutförts, aktiveras proceduren batteribyte via en knapptryckning automatiskt. Läs noga instruktionerna på bilens skärm och tryck för att starta batteribytet.

Bilen växlar automatiskt till batteribytesstatus och stänger av skärmen för att påbörja batteribytet.

Varning 如果泊车未到位或爱车自动调整失败,请根据现场专员提示调整爱车;在换电过程中无法进行车窗、空调的调整,请提前调整至合适的位置;换电开始后,车身会有轻微起伏和声响,部分报警灯会暂时点亮,请不要恐慌; 换电过程请勿尝试打开车门、切换挡位、踩下制动踏板等操作,从而造成换电异常退出。

Om ditt fordon inte har parkerats på plats eller misslyckats med de automatiska justeringarna ska du justera fordonet i enlighet med instruktionerna från fältspecialisten.

Det går inte att justera fönstren eller luftkonditioneringen under batteribytet. Justera dem till lämpliga positioner i förväg.

Under batteribytet är det normalt att fordonet rycker till något med lite buller och att några varningslampor tänds temporärt.

Under processen ska du inte försöka öppna någon dörr, byta växel, trycka ner bromspedalen eller utföra några åtgärder som kan avbryta batteribytet på ett onormalt sätt.

Efter att batteribytet slutförts, tänds bilens skärm för att indikera att batteribytet utfördes framgångsrikt. Nu kan bilen köra iväg från batteribytesstationen utan några problem.

Varning 驶出换电站时请注意观察前方的车辆及行人,确认安全后再驶出换电站。

Kontrollera för säkerhets skull om det finns några fordon eller fotgängare framför fordonet innan du lämnar batteribytesstationen.

Ovanstående varningar och försiktighetsåtgärder omfattar inte alla förhållanden som kan förhindra att batteribyte med parkeringsassistans (PSAP)-systemet fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan hindra batteribyte med parkeringsassistans (PSAP)-systemet. För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Indikationssystem för sidoavstånd (SDIS)

Funktionen indikationssystem för sidoavstånd (SDIS) övervakar bilens framsida med parkeringssensorer när bilen kör med låg hastighet. När bilen närmar sig hinder, aktiveras automatiskt parkeringskameragränssnittet och scenarier som assistans med att bedöma parkeringsrutor eller passage genom trånga vägavsnitt.

Varning 窄路辅助功能提示仅供参考,无法替代您的目视检查。窄路辅助功能提示作为一种驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气和道路状况。在极端恶劣天气包括但并不限于雨、雪、雾、霾等,此功能不建议您启动使用。您必须时刻关注交通状况及道路环境,并在确保安全的情况下自主决定是否使用窄路辅助功能。您始终承担着安全驾驶、且符合现行交通法律法规的最终责任。

Indikeringssystemet för sidoavstånd fungerar bara som referens och får inte ersätta dina egna visuella observationer.

Indikeringssystemet för sidoavstånd, som är en körhjälpfunktion, kan inte hantera alla situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden. Vi rekommenderar inte att du använder Indikeringssystemet för sidoavstånd i dåliga väderförhållanden, inklusive men inte begränsat till kraftigt regn, snö, dimma och dis.

Du måste hela tiden hålla koll på trafiken och vägförhållandena och fatta dina egna beslut om huruvida det är säkert att använda Indikeringssystem för sidoavstånd.

Det är alltid ditt ansvar att se till att fordonet körs på ett säkert sätt som följer gällande trafiklagar och -regler.

Aktivera/avaktivera funktionen indikationssystem för sidoavstånd (SDIS)

Funktionen indikationssystem för sidoavstånd (SDIS) kan aktiveras eller avaktiveras med hjälp av parkeringskameragränssnittets inställningsknapp. När indikationssystem för sidoavstånd (SDIS)-systemet är aktiverat, kan du välja olika layoutstilar, t.ex. dubbelvy, helskärm och bild-i-bild.

När följande driftsvillkor uppfylls samtidigt, aktiveras parkeringskameragränssnittet automatiskt:

 • Bilen i växel D

 • Hastigheten överskrider inte 21 km/h

 • Det finns hinder i något område framför bilen och de är nära bilen

Område och räckvidd för indikationssystem för sidoavstånd (SDIS)

Område

Räckvidd

1

Avstånd inom 50cm

2

Avstånd inom 80cm

3

Avstånd inom 80cm

Tryck på parkeringskameragränssnittets övre högra sida för att stänga av varningssignalen. Observera att du själv ansvarar för eventuella risker om varningssignalen är avstängd.

Automatiskt avsluta parkeringskameragränssnittet:

 • När hindret är mer än 4,5 sekunder borta från bilen, avslutas parkeringskameragränssnittet automatiskt.

 • När indikationssystem för sidoavstånd (SDIS) stängs av när du trycker i parkeringskamerans blanka område, eller tar i skärmen med fem fingrar, kan den tillfälligt avaktiveras under 3 minuter, och normal användning kan återupptas 3 minuter senare.

 • När bilens hastighet överskrider 21 km/h, återgår indikationssystemet för sidoavstånd (SDIS) till normal användning.

 • När driftsvillkoren för funktionen indikationssystem för sidoavstånd (SDIS) åter uppfylls, aktiveras parkeringskameragränssnittet automatiskt.

Varning 如遇极端恶劣天气(包括但不限于雨、雪、雾、霾等),不建议使用此功能。

Vi rekommenderar inte att använda den här funktionen vid mycket hårt väder (vilket innefattar bland annat regn, snö, dimma, dis osv.).

Ovanstående varningar omfattar inte alla förhållanden som kan förhindra att indikationssystemet för sidoavstånd (SDIS) fungerar korrekt. Det finns många faktorer som kan störa indikationssystem för sidoavstånd (SDIS). För att förhindra olyckor ska du alltid köra försiktigt och vara uppmärksam på trafiken, väg- och fordonsförhållanden för att säkerställa säker körning.

Fordonets hälsostatus

Håll ett öga på fordonets hälsostatus för att hålla fordonet i bästa skick. Du kan trycka på Min ET5 Touring på mittskärmen och ange fordonets hälsostatus. På den här sidan kan fordonet utföra en egenkontroll och visa dig fordonets aktuella hälsostatus när det är klart.

Du kan även kontrollera strömförbrukningen för den aktuella resan på sidan Min ET5 Touring och återställa vägmätaren genom att trycka på Återställ total körsträcka.

Underhållsinstruktioner

För att säkerställa att fordonet fungerar normalt och ger dig en bra kör- och åkupplevelse måste du regelbundet utföra fordonsunderhåll.

Med tanke på komplexiteten hos fordonssystem och servicekraven för elektriska fordon enligt nationella lagar och regelverk rekommenderar vi att du regelbundet låter fordonet underhållas på NIO:s servicecenter. Om du har några frågor om fordonsöversynen är du välkommen att kontakta NIO.

Rutinunderhåll

Rutinunderhåll är mycket viktigt för att säkerställa fordonets prestanda, minska kostnaderna för att använda fordonet och öka fordonets livslängd. Vi rekommenderar att besöka NIO Service Center för att få underhåll utfört enligt följande krav.

Dagligt underhåll

Dagligt underhåll är en mycket viktig åtgärd för att se till att fordonet är säkert att köra och för att minska antalet fel som uppstår på fordonet. Kontrollera följande punkter dagligen. Om några avvikelser upptäcks kontakta NIO Service Center så snart som möjligt för att få hjälp med relevanta inspektioner.

 • Kontrollera att all utvändig belysning, signalhorn, blinkerslampor och varningsblinkers funger som de ska.

 • Kontrollera att vindrutetorkarna och vindrutespolarna fungerar som de ska.

 • Kontrollera att bromsarna fungerar korrekt.

 • Kontrollera att säkerhetsbältena fungerar som de ska.

 • Kontrollera om det finns avvikande indikatorlampor som lyser eller varningsmeddelanden som visas på instrumentpanelen och mittskärmen.

 • Kontrollera däcktrycket och kontrollera däcken avseende skador och onormalt slitage.

 • Kontrollera om det förekommer onormal ansamling av vätskor under fordonets kaross (vattenansamling på grund av avfuktning i luftkonditioneringssystemet är normalt).

 • Var uppmärksam på onormala ljud som slag eller stötar från karossens undersida under körning.

 • Kontrollera fordonets kaross avseende smuts (som fågelbajs, harts, asfaltfläckar, insekter och industridamm) som kan skada lacken. Om det förekommer smuts se till att rengöra karossen enligt anvisningarna. Se ”Utvändig rengöring och underhåll”.

 • Kontrollera om det finns smuts i takets LiDAR-område, i området runt HD-kameran och runt 360-graderskameran. Om det förekommer smuts rengör dessa områden enligt anvisningarna. Se ”Utvändig rengöring och underhåll”.

 • Byt ut smartnyckelns batteri enligt meddelandena på mittskärmen i fordonet.

Regelbundet underhåll

När du kör under normala körförhållanden besök NIO Service Center för underhåll enligt följande underhållsintervall och för att utföra följande åtgärder:

 • Växellådsolja: Byt var 200 000:e kilometer.

 • Bromsvätska: Byt var tredje år

 • Kylarvätska: Kontrollera kylvätskan senast efter 5 år eller efter 100 000 kilometer (det som infaller först) och byt ut den vid behov.

  Om kylvätskan inte har bytts ut, kontrollera den vartannat år eller efter 40 000 kilometer (det som infaller först) och byt ut den vid behov. Om kylvätskan har bytts ut, kontrollera den nya kylvätskan efter 5 år eller efter 100 000 kilometer (det som infaller först) och byt ut den vid behov.

  När fordonet används i stark kyla (under -30 °C), kontrollera kylvätskan och byt ut den vid behov.

 • Bromsbelägg: Senast efter 5 år eller efter 100 000 kilometer (det som infaller först) ska du kontrollera bromsbeläggen avseende slitage och byta ut dem vid behov.

  Om bromsbeläggen inte har bytts ut, kontrollera dem vartannat år eller efter 40 000 kilometer (det som infaller först) och byt ut dem vid behov. Om bromsbeläggen har bytts ut, kontrollera de nya bromsbeläggen efter fem år eller efter 100 000 kilometer (det som infaller först) och byt ut dem vid behov.

 • Bromsskivor: Kontrollera bromsskivorna avseende slitage och byt ut dem vid behov senast efter 10 år eller 200 000 kilometer (det som infaller först).

  Om bromsskivorna inte har bytts ut, kontrollera dem vartannat år eller efter 40 000 kilometer (det som infaller först) och byt ut dem vid behov. Om bromsskivorna har bytts ut, kontrollera de nya bromsskivorna efter tio år eller efter 200 000 kilometer (det som infaller först) och byt ut dem vid behov.

Not 上述”必要时“是指检测结果不满足蔚来汽车技术标准。

"När det är nödvändigt" ovan syftar på när testresultaten inte uppfyller kraven i NIO:s tekniska standarder.

Oregelbundet underhåll

Vi rekommenderar att besöka NIO Service Center för följande underhåll vid behov beroende på fordonets skick och meddelandena på mittskärmen:

 • Kontrollera skraplisterna avseende åldersslitage och skrapning och byt ut dem vid behov.

 • Kontrollera luftfiltret enligt meddelandena på fordonets mittskärm och byt ut det vid behov.

 • Byt ut 12 V-batteriet enligt meddelandena på mittskärmen i fordonet.

Not 上述”必要时“是指检测结果不满足蔚来汽车技术标准。

"När det är nödvändigt" ovan syftar på när testresultaten inte uppfyller kraven i NIO:s tekniska standarder.

Vi rekommenderar att besöka NIO Service Center för en omfattande hälsokontroll på fordonet baserat på användningsmiljön och fordonets skick.

Särskilt underhåll

Om fordonet ofta körs i följande tuffa miljöer kan ytterligare underhållspunkter eller kortare underhållsintervall krävas. Kontakta NIO:s servicecenter för specifik information.

 • Köra i en dammig miljö

 • Köra i stark kyla (under -20 ℃) eller stark värme (över 40 ℃).

 • Köra i fuktiga miljöer eller ofta köra genom vatten.

 • Köra på vägar med högt saltinnehåll eller korrosiva material.

 • Täta inbromsningar eller körning i bergsområden.

 • Används ofta för särskilda syften som hög belastning.

 • Eftermonteras eller modifieras för särskilda syften.

Byte av vindrutetorkarblad

De främre torkarbladen avlägsnar regnvatten och fläckar från vindrutan (används tillsammans med spolarvätska). Om du ser suddigt genom vindrutan eller om det finns tydliga vattenrester efter att torkarna har gjort ett svep och det påverkar förarens sikt och inte försvinner är det dags att byta torkarbladen:

Byta ut torkarbladen fram:
 1. Gå till inställningssidan från kontrollfältet nedtill på mittskärmen och tryck på Dörr- och fönsterlås > Torkare > Vindrute- och bakrutetorkare i serviceläge. Vindrutetorkarna flyttar då till ett läge som är lämpligt för byte.

 2. När vindrutetorkarna har flyttats till serviceläget kan de lyftas uppåt. Tryck + håll fliken på vindrutetorkarens blad och dra torkarbladet nedåt vinkelrätt mot torkararmen för att lossa torkarbladet.

 3. Sätt i det nya torkarbladet tills du hör ett klick som indikerar att torkarbladet sitter fast ordentligt.

Byte av bakrutetorkarblad

Bakrutetorkaren avlägsnar regndroppar från bakrutan. Så här byter du bakrutans torkarblad:
 1. Lyft upp de bakre torkararmarna och ta bort torkarbladen.

 2. Sätt i nya torkarblad och dra i torkarbladen för att kontrollera att de sitter stadigt.

Fylla på spolarvätska

Varning 添加风窗洗涤液液需打开前盖,如有需要请联系蔚来汽车服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。
 • Öppna motorhuven för att fylla på spolarvätska. Kontakta NIO:s servicecenter vid behov för att undvika skador på grund av oavsiktlig kontakt med högtryckskomponenter.

 • Spolarvätska är brandfarlig och irriterande. Undvik öppen eld och kontakt med kroppsdelar när den används.

 • Spolarvätska kan skada bilens ljuskåpa. Förhindra att spolarvätskan kommer i kontakt med ljuskåpan.

 • Fyll inte på kylarvätska i spolarvätskan. Det kan skada spolarvätskesystemet och lacken.

Spolarvätska används för att behålla bra sikt genom vindrutan. Så här fyller du på spolarvätska:
 1. Dra två gånger i handtaget i kupén för att lossa huven.

 2. Lyft motorhuven.

 3. Öppna locket till spolarvätskan och fyll på med en lämplig mängd spolarvätska.

  Varning 加注风窗洗涤液时请对准壶口,缓慢加注;若洗涤液不慎洒落请及时擦拭干净。

  När du fyller på spolarvätska ska du göra det försiktigt för att undvika spill. Torka upp eventuellt spill omedelbart.

 4. Sätt fast locket igen när du har fyllt på med vätska.

 5. När du stänger huven ska du hålla den med händerna och sänka den till en lämplig vinkel.

Varning 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。
 • Stäng inte motorhuven med kraft eller låt den falla fritt.

 • Fyll på lämplig spolarvätska i enlighet med utomhustemperaturen. Vid kallt väder ska du använda spolarvätska som innehåller frostskydd för att undvika att reducera sikten genom vindrutan.

 • När koncentrerad spolarvätska används ska du följa tillverkarens anvisningar för att späda med vatten.

 • Fyll inte på vatten i spolarvätska som är färdig att använda, det kan göra att spolarvätskan fryser och skada spolarvätskebehållaren och andra komponenter för spolarsystemet.

 • När vädret är mycket kallt rekommenderas att fylla på spolarvätska upp till tre fjärdedelar av behållaren för att förhindra att spolarvätskan fryser och expanderar, vilket kan skada spolarvätskebehållaren.

 • Fyll inte på spolarvätska som innehåller vattenavvisande medel eller borttagningsvätska för insektsfläckar, det kan orsaka ränder, stänk, gnissel eller andra ljud vid torkning.

Påfyllning av kylvätska

Varning 添加冷却液需打开前盖,请联系服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。

För att undvika elchocker med högspänning när du öppnar huven ska du kontakta NIO när du behöver fylla på fordonets kylmedel.

Kylvätskan håller fordonets elektriska drivlinesystem inom ett lämpligt temperaturintervall under drift. Så här fyller du på kylvätska:
 1. Dra två gånger i handtaget i kupén för att lossa huven.

 2. Lyft motorhuven.

 3. Öppna kylvätskelocket och fyll på en lämplig mängd kylvätska (till en nivå mellan MIN- och MAX-indikatorerna).

 4. Dra åt kylvätskelocket ordentligt.

 5. När du stänger huven ska du hålla den med händerna och sänka den till en lämplig vinkel.

Varning 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。

Slå inte igen eller släpp ner motorhuven.

Påfyllning av bromsvätska

Varning 添加制动液需打开前盖,请联系服务中心进行操作,以免意外触及高压部件造成人身伤害。

För att undvika elchocker med högspänning när du öppnar huven ska du kontakta NIO när du behöver fylla på fordonets bromsvätska.

Bromsvätska är det medium som överför bromstrycket i bromssystemet. Så här fyller du på bromsvätska:
 1. Dra två gånger i handtaget i kupén för att lossa huven.

 2. Lyft motorhuven.

 3. Öppna bromsvätskelocket och fyll på en lämplig mängd bromsvätska (till en nivå mellan MIN- och MAX-indikatorerna).

 4. Dra åt bromsvätskelocket ordentligt.

 5. När du stänger huven ska du hålla den med händerna och sänka den till en lämplig vinkel.

Varning 请勿直接猛力关闭前盖或使其自由落下。

Slå inte igen eller släpp ner motorhuven.

Inspektion och underhåll av däck

Kör inte fordonet om däcken är skadade, kraftigt slitna eller om de inte har rätt tryck. För att garantera din säkerhet under körning ska du kontrollera däcktrycket regelbundet:
 • Inspektera däcken ofta avseende tecken skada (punktering, skärskador, slitage och utbuktningar) och ta bort eventuella främmande föremål från slitbanan.

 • En punktering får däcket att tappa tryck, så därför är det viktigt att kontrollera däcktrycken ofta. Reparera eller byt ut skadade däck som snart som möjligt. Sänk hastigheten omedelbart om du känner plötsliga vibrationer eller ojämn gång när du kör eller om du misstänker att ett däck är skadat. Stanna fordonet när det är säkert och kontakta NIO:s servicecenter omedelbart.

 • Om locket till en däckventil saknas, ersätt det borttappade locket så snart som möjligt.

 • Håll däcken borta från olja, fett och bränsle.

 • Förvara alltid hjulen på en sval, torr och mörk plats. Däck utan fälgar ska förvaras stående.

 • Förvara inte sommardäck och parkera inte ett fordon med sommardäck utomhus vid temperaturer under -15 °C.

Kontrollera slitmönstret regelbundet, särskilt före och efter långa resor. När slitmönstret har slitits ner till 1,6 mm eller mindre syns indikatorerna vid ytan på slitmönstret, vilket indikerar att däckets väggrepp har försämrats avsevärt.

Av säkerhetsskäl måste däck bytas om de skadats på något av följande vis:
 • Skador på däcket som skärskador eller sprickor som går ner i kordväven och utbuktningar som indikerar skador på de inre lagen i däcket.

 • Frekventa däckläckage eller skador som inte kan repareras på grund av storleken eller placeringen av skärskadan eller andra skadade områden.

 • Punkteringar, utbuktningar och skador på däckets sidovägg.

 • Deformering eller korrosion som orsakats av att fordonet stått parkerat länge.

Om du är osäker, kontakta NIO:s servicecenter.
Varning 若轮胎磨损不均匀,建议您到服务中心进行轮胎动平衡检查。

Om däckslitaget är ojämnt rekommenderar vi att du kontaktar NIO för att få däcken kontrollerade för dynamisk balansering.

För att minska slitaget på däcken och öka deras livslängd ska du regelbundet inspektera och underhålla dem efter dina körvanor och vägförhållandena:
 • Nya däck kräver en inkörningsperiod under de första 500 kilometerna. Du kan köra in dem försiktigt med lämpliga hastigheter för att utöka däckens livslängd.

 • När du kör över en trottoarkant eller liknande hinder bör du sakta in och försöka köra över kanten vinkelrätt mot den.

 • En kraftig eller vass kollision med en trottoarkant eller ett föremål med vassa kanter, som en sten, kan orsaka osynliga däckskador som endast syns senare. Beroende på hur kraftig kollisionen är kan fälgkanten också skadas.

 • Skarp kurvtagning, kraftig acceleration och tvär inbromsning kan öka slitaget.

 • Låt däckens dynamiska balans kontrolleras efter varje däckbyte.

 • Om fordonet inte kan köra rakt eller drar åt vänster eller höger, besök NIO:s servicecenter för att få hjulinställningen kontrollerad och justerad vid behov.

 • Om bakhjulen är mindre slitna än framhjulen, skifta fram och bakhjulen till motsvarande positioner efter behov. Vi rekommenderar att däcken balanseras var 10 000:e kilometer i par.

Varning När du passerar stora gropar, fartgupp, hinder eller kör på skadade vägar, ska du tänka på säkerheten och sakta ned för att minska risken för att lågprofildäcken buktar ut eller exploderar.

När du passerar stora gropar, fartgupp, hinder eller kör på skadade vägar, ska du tänka på säkerheten och sakta ned för att minska risken för att lågprofildäcken buktar ut eller exploderar.

Inspektion och underhåll av bromsbelägg och -skivor

Tryck ner bromspedalen då och då vid körning i regn eller på snö- och istäckta vägar så att friktionsvärmen kan hålla bromsbeläggen varma och torra. Gör samma sak när du kör i mycket vått eller kallt väder.

När du har tvättat bilen, låt bromsarna torka en stund för att undvika att försämra bromseffekten och för att hindra bromsskivan från att rosta.

Eftersom slitaget på bromsbelägg och bromsskivor till stor del beror på din körstil och serviceförhållandena är det omöjligt att avgöra slitagegraden efter faktisk körsträcka.

Det högpresterande bromssystemet används för att uppnå fullständig och utmärkt bromseffekt vid olika fordonshastigheter och temperaturer. Därför kan bromsen avge ett skarpt ljud vid vissa fordonshastigheter, bromskrafter och miljöförhållanden (som temperatur och fukt).

Nya och utbytta bromsbelägg och bromsskivor kan ge bäst bromseffekt efter att ha körts in i minst 500 km. Under inkörningsperioden måste du trycka ner bromspedalen hårdare för att kompensera för den minskade bromseffekten.

Du kan gå till inställningsgränssnittet på vänster sida av kontrollfältet längst ner på mittskärmen och trycka på Köra och parkera > Avlägsna rost och fukt från bromsskivor för att slå på den här funktionen:

 • När fordonet har stått parkerat länge kan det påskynda rostborttagningen från bromsskivan.

 • Om det regnar eller om fordonet tvättas kan fukten på bromsskivans yta avlägsnas fortare för att minska risken för bromsbuller.

 • När ett nytt fordon används kan det påskynda inkörningen av bromsens friktionsskiva.

Efter att bromsskivans funktion för rost- och fuktborttagning har aktiverats används endast bromsoket vid bromsning för att påskynda friktionen mellan bromsskivan och bromsbelägget för att uppnå en effekt där rost och fukt avlägsnas. Då fungerar inte det regenerativa bromssystemet längre. Det har en viss inverkan på räckvidden eftersom bromssystemet inte kan ge extra bromskraft och endast kan förlita sig på bromspedalen för att styra hastighetsminskningen.

När du växlar mellan körlägena stängs bromsskivans rost- och fuktborttagningsfunktion av automatiskt.

Inspektion och underhåll av luftkonditioneringens filterelement

Efter byte av luftkonditioneringens filterelement öppnar du inställningar nedtill på mittskärmen och trycker på Servicelivstid för rengöring av luftkonditioneringens filterelement för att återställa servicelivstiden för filterelementet. Denna påminnelse är den uppskattade servicelivstiden. Den faktiska servicelivstiden kan variera beroende på miljön och andra faktorer. Byt ut luftfiltret vid behov.

Se till att gallret är fritt från hinder (t.ex. löv, snö) innan du kör fordonet.

Skötsel av 12 V-batteri

12 V-batteriet försörjer fordonets startutrustning och elförbrukare med 12 V-ström och finns i det främre utrymmet under motorhuven. Att hålla 12 V-batteriet fulladdat förlänger dess livlängd.

Varning 低压电池电解液具有腐蚀性,若不慎入眼或皮肤,请立即使用大量水冲洗并送医。

Om batteriet på 12 V läcker eller sväller upp ska du kontakta NIO omedelbart. Om elektrolyten kommer i kontakt med ögon eller hud ska du skölja ögon eller hud med rinnande vatten och söka vård omedelbart.

Varning 低压电池亏电严重(如长时间不使用车辆时),请联系蔚来汽车服务中心,请勿自行更换低压电池。
 • Om batteriet på 12 V är rejält dränerat (t.ex. efter att inte varit använt på länge) ska du kontakta NIO för att få hjälp. Byt inte ut det själv!

 • Innan du lämnar fordonet ska du se till att alla elektriska system, såsom belysning och mediacenter, är avstängda och att fordonet är parkerat på en sval och torr plats.

Varning 断开并重新连接低压电池后,车窗自动升降及防夹功能将不可用。

När 12 V-batteriet har kopplats loss och återanslutits fungerar inte fönstrets automatiska upphissnings- och klämskydd tillfälligt.

Underhåll och återvinning av högspänningsbatteri

Högspänningsbatteriets underhåll

Högspänningsbatteriet är en viktig komponent för att fordonet ska kunna köras. Tänk på följande försiktighetsåtgärder när du använder det:
 • Om fordonet är parkerat i en extremt het eller kall miljö påverkas servicelivstiden för högspänningsbatteriet. Parkera inte fordonet i en sådan miljö en längre tid (mer än åtta timmar).

 • Parkera inte fordonet i en het miljö med värmekällor eftersom det kan leda till brand.

 • Fordonet ska parkeras i en torr miljö. Undvik så mycket som möjligt att parkera i en fuktig miljö.

 • Vid rekommenderar att bilen inte står i djupt vatten (lämpligen inte över batteriets bottenplatta) under en längre tid när bilen står på en vattenfylld plats. I annat fall föreligger det risk för skador på bilens högspänningskomponenter.

 • Undvik att använda högeffektiv likströmsladdning alltför ofta eftersom det kan påverka servicelivstiden för högspänningsbatteriet.

 • Om fordonet inte ska användas under en lång tid ska du säkerställa att högspänningsbatterinivån är över 50 % (enligt avläsning på den digitala instrumentpanelen) och parkera fordonet på en sval plats för att upprätthålla servicelivstiden för högspänningsbatteriet. Vi rekommenderar att du kontrollerar batterinivån varje vecka och använder fordonet minst en gång per månad.

 • Använd laddningsutrustning som uppfyller laddningsspecifikationerna och följ instruktionerna på laddaren.

 • När du kör över väggupp, på grusvägar eller ojämna underlag bör du sänka hastigheten eller undvika hinder för att undvika skada på fordonets chassi eller högspänningsbatteriet. Om du hör ett skrapande ljud eller känner en stöt mot fordonets undersida ska du omedelbart kontakta NIO:s servicecenter för en säkerhetsinspektion av chassit och högspänningsbatteriet.

Varning 动力电池属高压部件,请勿私自触碰、移动、拆解动力电池及其相应线路,以免发生人身伤害。
 • Högspänningsbatteriet drivs med hög spänning. Rör inte, flytta inte och montera inte ner högspänningsbatteriet eller dess kretsar utan auktorisering. Det kan leda till skador.

 • Se till att ladda fordonet inom 24 timmar när den återstående körsträckan är på noll. Under denna tid kommer laddningshastigheten att vara begränsad tills batterinivån når 50 %. Om du inte laddar fordonet inom 72 timmar kan det leda till oåterkalleliga skador på högspänningsbatteriet.

Återvinning av högspänningsbatteri

Uttjänta högspänningsbatterier ska återvinnas på lämpligt sätt. Vid fordonsunderhåll och -reparation måste högspänningsbatterier som uppfyller följande förhållanden återvinnas:

 1. Vid reparation och underhåll av högspänningsbatteri hos NIO:s servicecenter kontrolleras batterinivå och -status. För batterier som ska återvinnas enligt gällande lagar och regelverk åtar sig NIO servicecenter det primära ansvaret för att återvinna dem i enlighet med rådande marknadssituation.

 2. Batterier som är i gott skick men inte kan fortsätta att användas p.g.a. andra orsaker kan återvinnas för kaskadanvändning efter grundläggande reparationer.

 3. Batterier som inte är kvalificerade för kaskadanvändning p.g.a. allvarliga fel eller skada, kommer att återvinnas.

  Varning 请勿随意处理或丢弃废旧动力电池,以免对环境造成严重污染。

  Kassera inte högspänningsbatteriet på fel sätt. Det kan orsaka allvarliga miljöskador.

Fordon, fordonsdelar och batterier måste lämnas in till auktoriserade återvinningsföretag. De får inte kastas i hushållssoporna eller skickas till soptippen eftersom det kan orsaka allvarlig skada på miljön. Besök NIO:s webbplats för mer information.

Denna symbol på batteriet innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållssopor.

Återvinningsprocess för högspänningsbatteri: Batterier återvinns och kasseras av NIO eller en tredje part som utsetts av NIO.

Säkringsdosa under huven

Varning 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Använd inte säkringar med en nominell strömstyrka som är högre än märkströmmen. Byt endast ut säkringar som har löst ut mot säkringar med samma nominella strömstyrka och storlek.

Serienr Specifikationer Beskrivning
UR01 MINI Kylfläktsrelä
UR02 - -
UR03 280 MIKRO Ström batteri elektroniskt vattenpumprelä
UR04 ISO MINI Huvudrelä
UR05 - -
UR06 - -
UR07 280 MIKRO Främre motor elektroniskt vattenpumprelä
UR08 - -
UR09 MINI Främre fläktrelä
UF01 60 A UR01-reläkontakt ände strömförsörjning
UF02 - -
UF03 25A Karosstyrenhet (vindrutetorkarmotor strömförsörjning)
UF04 - -
UF05 10A DC-omvandlare för högspänning integrerad komponent
UF06 10A Främre omvandlare
UF07 - -
UF08 - -
UF09 50A UR09-reläkontakt ände strömförsörjning
UF10 - -
UF11 20A UR03-reläkontakt ände strömförsörjning
UF12 10A Elektronisk växelmodul (KL87 strömförsörjning)
UF13 10A Elektrisk värmare/luftkvalitetssensor/PM2.5-sensor/kompressorenhet/värmeväxlarens elektroniska expansionsventil/värmepumpens elektroniska expansionsventil (kl 87 strömförsörjning)
UF14 20A UR07-reläkontakt ände strömförsörjning
UF15 - -
UF16 - -
UF17 10A Bakre HV strömförsörjningsenhet (KL87 strömförsörjning)
UF18 15A Fordonsstyrenhet (KL87-strömförsörjning)
UF19 - -
UF20 10A UR01/UR03-reläspole ände strömförsörjning
UF21 10A Femvägsventil för kylvatten (KL87-strömförsörjning)
UF22 10A Bromskontakt (KL87-strömförsörjning)
UF23 10A Aktivt luftgaller på främre stötdämpare (KL87-strömförsörjning)
UF24 - -
UF25 - -
UF26 - -
UF27 - -
UF28 10A UR07-reläspole ände strömförsörjning

Instrumentpanelens säkringsdosa

Varning 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Använd inte säkringar med en nominell strömstyrka som är högre än märkströmmen. Byt endast ut säkringar som har löst ut mot säkringar med samma nominella strömstyrka och storlek.

Serienr Specifikationer Beskrivning
IR01 ISO MINI Eluttag relä
IR02 ISO MINI Säte/flexibelt chassi kontrollrelä
IR03 ISO MINI KL15-relä
IF01 50A IR01-reläkontakt ände strömförsörjning
IF02 - -
IF03 20A Bromstryckregulator strömförsörjning
IF04 40A Bromstryckregulator motor strömförsörjning 1
IF05 40A Bromstryckregulator motor strömförsörjning 2
IF06 40A IR03-reläkontakt ände strömförsörjning
IF07 50A IR02-reläkontakt ände strömförsörjning
IF08 10A Förarsätets svankstöd/fläkt strömförsörjning
IF09 10A Passagerarsätets svankstöd/fläkt strömförsörjning
IF10 10A Flexibel chassistyrenhet strömförsörjning 1
IF11 - -
IF12 10A Flexibel chassistyrenhet strömförsörjning 2
IF13 20A Dragkroks-styrenhet strömförsörjning
IF14 10A Karossgatewaystyrenhet strömförsörjning
IF15 10A Trådlös laddningsmodul och karosstyrenhet (säkerhetsbox) strömförsörjning
IF16 10A Huvudskärmens strömförsörjning
IF17 30A Centralt datakluster ADAS-funktion slave strömförsörjning 1
IF18 10A Smarta antenner strömförsörjning
IF19 10A Digital nyckel Bluetooth-antennmodul strömförsörjning
IF20 10A Rattstångsmodul strömförsörjning
IF21 10A Luftkonditioneringens styrenhet strömförsörjning
IF22 10A Yttre dörrhandtag, förardörrens strömbrytare strömförsörjning
IF23 25A Karosstyrenhet strömförsörjning (baksäten och bakre belysning)
IF24 10A ETC/alkolås strömförsörjning
IF25 10A LiDAR strömförsörjning
IF26 15A Karosstyrenhet strömförsörjning (spolarvätskepump)
IF27 10A NOMI strömförsörjning
IF28 10A Digital instrumentpanel skärm strömförsörjning
IF29 10A Diagnosuttag strömförsörjning
IF30 10A Doftmodul och regn- och ljussensor strömförsörjning
IF31 20A Karosstyrenhet strömförsörjning 1
IF32 20A Karosstyrenhet strömförsörjning 2
IF33 30A Centralt datakluster ADAS-funktion slave strömförsörjning 2
IF34 10A Styrenhet för bakre barnövervakning/radarsensor/parkeringsradar strömförsörjning
IF35 10A IR01/UR03-reläspole ände strömförsörjning
IF36 10A Batterihanteringssystem strömförsörjning
IF37 15A Pyroteknisk avstängningsbrytare strömförsörjning
IF38 10A Elektronisk växelmodul strömförsörjning
IF39 10A Bromsljuskontakt strömförsörjning
IF40 10A Fordonsstyrenhet strömförsörjning 1
IF41 10A Centralt datakluster infotainment strömförsörjning 1
IF42 25A Främre 12 V-uttag strömförsörjning
IF43 15A Främre två-i-ett USB3.0DP-OUT-port strömförsörjning
IF44 10A Främre USB3.0-port strömförsörjning
IF45 20A Armstödslåda bak USB-port strömförsörjning (med XR BOX)
IF45 10A Bakre kontrollpanel USB-port strömförsörjning (utan XR BOX)
IF46 10A Karossgatewaystyrenhet (eluttag relä återkoppling)
IF47 25A Bakre 12 V-uttag strömförsörjning
IF48 15A Karosstyrenhet strömförsörjning (signalhorn)
IF49 30A Styrenhet för förarsäte strömförsörjning
IF50 30A Styrenhet för passagerarsäte strömförsörjning
IF51 30A Vänster framdörr styrenhet strömförsörjning 1
IF52 20A Vänster framdörr styrenhet strömförsörjning 2
IF53 30A Höger framdörr styrenhet strömförsörjning 1
IF54 20A Höger framdörr styrenhet strömförsörjning 2
IF55 30A Vänster bakdörr styrenhet strömförsörjning 1
IF56 20A Vänster bakdörr styrenhet strömförsörjning 2
IF57 30A Höger bakdörr styrenhet strömförsörjning 1
IF58 20A Höger bakdörr styrenhet strömförsörjning 2
IF59 10A Elektrisk servostyrning strömförsörjning 1
IF60 10A Elektrisk servostyrning strömförsörjning 2
IF61 10A Krockkuddestyrenhet strömförsörjning
IF62 10A IR02-reläspole ände/karossgatewayens styrenhet/karosstyrenhet återkoppling
IF63 10A Styrenhet för luftkonditionering/ETC/innerbackspegel strömförsörjning
IF64 20A Vänster strålkastare strömförsörjning
IF65 20A Höger strålkastare strömförsörjning
IF66 10A Baklucka bakljus i mitten strömförsörjning
IF67 10A Baklucka vänster/höger bakljus strömförsörjning
IF68 10A Fordonsstyrenhet strömförsörjning
IF69 10A Innerbelysning
IF70 10A Dörrhögtalarnas omgivningsbelysning strömförsörjning

Bakre bagageutrymmets säkringsdosa

Varning 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Använd inte säkringar med en nominell strömstyrka som är högre än märkströmmen. Byt endast ut säkringar som har löst ut mot säkringar med samma nominella strömstyrka och storlek.

Serienr Specifikationer Beskrivning
TR01 - -
TR02 ISO MINI Bakruta avimningsrelä
TR03 ISO MINI KL15 strömförsörjningsrelä (redundant)
TR04 ISO MIKRO Vindruta värmerelä
TR05 - -
TR06 ISO MIKRO Bakrutetorkarrelä
TF01 - -
TF02 40A TR02-reläkontakt ände strömförsörjning
TF03 40A TR03-reläkontakt ände strömförsörjning
TF04 20A Dregkroks-styrenhet strömförsörjning 1
TF05 30A Bakluckans styrenhet strömförsörjning
TF06 30A Effektförstärkarstyrenhet strömförsörjning 1
TF07 - -
TF08 10A Bakre omvandlare strömförsörjning
TF09 10A Fordonsstyrenhet strömförsörjning 2
TF10 10A Batterihanteringsenhet strömförsörjning 1
TF11 20A Centralt datakluster infotainmentfunktion strömförsörjning 2
TF12 10A Karossgatewaystyrenhet strömförsörjning 2
TF13 30A Centralt datakluster ADAS-funktion master strömförsörjning 2
TF14 30A Centralt datakluster ADAS-funktion master strömförsörjning 1
TF15 30A Karosstyrenhet strömförsörjning (ytterbelysning 2)
TF16 10A Bakluckans sparksensor/elektrokromiskt solskyddsstyrenhet/förlängare för förstärkt verklighet/laddningsindikator strömförsörjning
TF17 15A TR04-reläkontakt ände strömförsörjning
TF18 30A Karosstyrenhet strömförsörjning (ytterbelysning 1)
TF19 15A TR06-relä strömförsörjning
TF20 20A Dragkroks-styrenhet strömförsörjning 2
TF21 10A TR02-reläspole ände strömförsörjning
TF22 10A Laddningsmodul i fordonet strömförsörjning (laddningskommunikation)
TF23 10A Laddningsmodul i fordonet strömförsörjning
TF24 - -
TF25 - -
TF26 - -
TF27 30A Flexibel chassistyrenhet strömförsörjning 2
TF28 30A Flexibel chassistyrenhet strömförsörjning 1
TF29 30A Effektförstärkarstyrenhet strömförsörjning 2
TF30 10A Laddningsport jord skydd mot omvänd polaritet A-
TF31 10A Laddningsbekräftelse signal A+
TF32 - -
TF33 - -
TF34 - -
TF35 - -

För-säkringsdosa

Varning 请勿安装额定电流值更高的保险丝,只可用相同电流强度和相同尺寸的保险丝更换损坏的保险丝。

Använd inte säkringar med en nominell strömstyrka som är högre än märkströmmen. Byt endast ut säkringar som har löst ut mot säkringar med samma nominella strömstyrka och storlek.

Serienr Specifikationer Beskrivning
PF01 400 A DC/DC-omvandlare
PF02 200A Främre bagageutrymmets säkringsdosa
PF03 200A Instrumentpanelens säkringsdosa
PF04 200A Bakre bagageutrymmets säkringsdosa
PF05 125A Elektrisk servostyrväxel strömförsörjning 2
PF06 125A Elektrisk servostyrväxel strömförsörjning 1

Utvändig rengöring och underhåll

Regelbunden rengöring och vaxning kan skydda bilen från skador som orsakas av omgivningen. Intervallen för att tvätta och vaxa bilen beror på hur ofta den används, hur du parkerar bilen (t.ex. i ett garage, under träd eller i direkt solljus) och väderförhållanden.

Avlagringar av fågelspillning, insektsrester, harts, industridamm, tjära, sot och annan nedsmutsning på bilens lack och tak orsakar skador på bilens lackering. Om bilen exponeras för höga temperaturer och kraftigt solljus, riskerar bilens lackering att åldras i förtid. Därför kan du behöva tvätta bilen minst en gång per vecka. När du tvättar bilen blötlägger du först smutsen med rikligt med vatten och tvättar bort den.

Varning 请勿在车辆充电时清洗车辆。

Tvätta inte fordonet när det laddas.

Varning 洗车和打蜡时请选用专用的清洁剂和养护剂,使用前请注意保质期,使用后务必存放于儿童无法触及的地方。

Använd specialiserade rengöringsmedel eller bilschampo när du tvättar eller vaxar fordonet. Var uppmärksam på utgångsdatumet innan du använder produkten och förvara den utom räckhåll för barn.

Manuell tvätt

När du tvättar din bil för hand, använder du först tillräckligt med vatten för att blöta ner bilens utvändiga yta och spolar av så mycket smuts som möjligt. Sedan tvättar du försiktigt bilen uppifrån och ner med hjälp av en mjuk tvättsvamp, trasa eller mjuk borste. Om det finns smuts som är svårt att ta bort, kan du använda ett rengöringsmedel. Om det fastnar mycket smuts på tvättsvampen eller trasan, byter du ut den mot en ny. Skölj bilen noga med vatten och torka den ren med en handduk efter att du tvättat den. När vinterhalvåret med saltstänk går mot sitt slut, måste bilens underrede tvättas ordentligt.

Tvätta bilen på en godkänd tvättanläggning för att skydda miljön. Om någon lämplig anläggning inte finns tillgänglig, väljer du en lämplig plats för att tvätta bilen.

För att underlätta när du tvättar bilen, kan du gå till Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen och trycka på Köra/parkera > Tvättläge, där du kan välja att öppna och stänga dörrarna, fönstren, bagageluckan eller laddningsporten och låsa upp inställningarna, torkarna och dörrhandtagen för att minska risken för skador på bilens komponenter medan du tvättar bilen.

Not 请勿在阳光直射处清洗车辆,否则会有损伤油漆的风险。
 • Tvätta inte fordonet under direkt solljus då detta kan orsaka skador på lacken.

 • Spruta inte vatten direkt på dörrhandtag, laddningsportar, dörrar och soltak när du tvättar bilen med en vattenslang i kallt väder. Dessa rörliga delar riskerar annars att frysa fast.

 • Använd inte grova tvättsvampar eller slipande rengöringsmedel som kan skada lacken.

 • Använd inte vatten som är varmare än 60 ℃.

 • Använd inte en torr trasa eller tvättsvamp för att rengöra strålkastarna. Rengör dem med vatten eller bilschampo istället.

Automatisk tvätt

Du kan tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Den automatiska biltvättens utrustning och filter samt typen av rengöringsmedel och vårdmedel kan dock påverka bilens lackering. Om bilens lackering blir blek eller repig efter tvätten, meddelar du omgående den som ansvarar för den aktuella automatiska biltvätten. Vid behov måste biltvättens utrustning bytas ut.

Innan du tvättar bilen på en automatisk biltvätt, stänger du alla dörrar och fönster, stänger av de automatiska vindrutetorkarna och fäller in de fällbara ytterbackspeglarna. Du måste även i förväg meddela den som ansvarar för den automatiska biltvätten t.ex. om din bil är utrustad med takräcke eller radioantenn.

Du kan gå till Inställningar från kontrollfältet nedtill på huvudskärmen och trycka på Köra/parkera > Tvättläge, där du kan välja att öppna och stänga dörrarna, fönstren, bagageluckan eller laddningsporten och låsa upp inställningarna, torkarna och dörrhandtagen för att minska risken för skador på bilens komponenter medan du tvättar bilen.

Varning 车辆进行自动洗车前,请在中控屏应用程序中心,点击。

Lägg i neutralläge (N-växel) innan bilen genomgår en automatisk biltvätt. Gå till inställningssidan i kontrollfältet nedtill på mittdisplayen och tryck på Körning/parkering > Neutralläge.

Högtryckstvätt

När du använder en högtryckstvätt för att tvätta bilen, följer du alltid användaranvisningarna och ser särskilt till att hålla ett tillräckligt avstånd mellan spraymunstycket och lacken eller mjuka material (t.ex. gummislangar eller ljudisoleringens material). Vi rekommenderar ett avstånd på minst 500 mm, ett tryck under 100 bar och en maximal temperatur på 60 ℃. Försök att hålla strålen så vinkelrätt mot bilens yta som möjligt medan du spolar av bilen. Om du inte uppfyller dessa krav, riskerar du att skada bilens komponenter, eller att vatten tränger in i bilen.

Använd inte runda eller roterande munstycken, särskilt när du tvättar däck. Däcken riskerar att skadas, även om sprayavståndet är stort och tvättiden är kort.

Använd inte en högtryckstvätt för att tvätta bilens registreringsskylt eller mellanrummen vid kanterna eller hörnen på dörrarnas rutor.

Polera och vaxa bilen

Ett vaxlager av hög kvalitet kan effektivt skydda bilens lack från yttre påverkan och även förhindra mindre repor. När vattendropparna inte längre rinner bort jämnt från den tvättade lacken, ska du snarast möjligt applicera ett lager med högkvalitetsvax. Om du regelbundet använder rengöringsmedel och vårdmedel, rekommenderar vi att du vaxar bilen minst två gånger per år för att skydda lacken.

Polering krävs endast när lacken förlorat sin glans och vaxning inte kan återställa dessa glansiga yta. Polera inte komponenter som belagts med matt färg eller plastdelar.

Torkarblad

Tvätta i varmt såpvatten. Använd inte några rengöringsmedel som baseras på alkohol eller petroleumprodukter.

Fönster och backspeglar

Rengör regelbundet de in- och utvändiga ytorna på alla fönster med glasputsmedel.

Rengör bakrutans invändiga yta med en mjuk trasa och torka den horisontellt. Repa inte glaset och använd inga slipande rengöringsmedel för att undvika att skada värmetrådarna.

Tvätta backspeglarna med såpvatten. Använd inga slipande rengöringsmedel för att undvika skador på spegelglaset.

Plastdelar

Plastdelarna ska rengöra med hjälp av konventionella rengöringsmetoder. Om du inte får bort fläckarna, får du endast använda lösningsmedelsfria specialrengöringsmedel för plastkomponenter. I annat fall riskerar du att skada plastdelarna.

Förkromade komponenter

Förkromade komponenter kan rengöras med en fuktig trasa och sedan poleras med en mjuk torr trasa. Om detta inte räcker kan du använda ett kromputsmedel. Om du använder ett kromputsmedel, täcker du hela ytan jämnt och fullständigt. Rengör eller polera inte några förkromade ytor i dammiga eller sandiga omgivningar.

Hjul

För att bevara aluminiumfälgarnas vackra utseende under lång tid, måste du regelbundet underhålla hjulen. Vi rekommenderar att du rengör dem varannan vecka för att förhindra att små slipande partiklar, smuts eller saltpartiklar från bilens bromsar fastnar på dem. I annat fall riskerar aluminiumfälgarna att korrodera. Efter rengöringen behandlar du fälgarna med ett fälgrengöringsmedel för aluminiumfälgar som är fritt från syra eller alkalier. Applicera vax på fälgarna var tredje månad. Om skyddslagret skadas på grund av stenar som fastnat eller andra föremål, reparerar du detta omgående utan att använda polish eller andra polermedel avsedda för bilens lack.

Kraftiga smutsavlagringar på hjulen kan även orsaka obalanserade däck. Du märker detta genom vibrationer i däcken som överförs till ratten. I vissa fall kan detta orsaka att styrväxeln slits ut i förtid. Därför måste du omgående rengöra hjulen från smuts.

Bottenplattans skydd

Bilens bottenplatta har behandlats för att förhindra kemiska eller mekaniska skador. Skador på skyddslagret är dock möjliga under körning. Vi rekommenderar att du regelbundet inspekterar skyddslagret på bilens underrede och chassi, om möjligt före vintern och på våren. Reparera bilen vid behov.

Radarns utvändiga område

Radarns utvändiga område ska rengöras för hand med en flanelltrasa som fuktats med en lagom mängd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel.

Vid vinterförhållanden, måste du först ta bort snö eller is från radarn och sedan torka den med en flanelltrasa eller lufttorka den.

Om du använder en högtryckstvätt för att tvätta bilen, spolar du inte direkt på radarns utvändiga område för att förhindra skador.

Var försiktig så att du inte förorenar eller skadar främre/bakre stötfångarnas sensorer när du underhåller bilen.

Applicera inte film, vax eller andra beläggningar på LiDAR-radarns utvändiga område. I annat fall riskerar LiDAR-radarns funktion att försämras.

Rengöring och underhåll av fordonets insida

Rengör regelbundet fordonets insida med rengörings- eller konditioneringsprodukter för att hålla den snygg. Dammsuga insidan innan du använder några rengöringsprodukter.

Not 某些材质有颜色的衣服(例如深色牛仔裤和羊皮服装)可能会弄脏内饰面料。如果发生此情况,务必尽快清洁和护理这些部位的面料
 • Vissa textilfärger (såsom mörka tvättade jeans eller fårskinnskläder) kan fläcka ner interiörmaterialen. Om detta händer ska du tvätta av den fläckade ytan så snart som möjligt.

 • Använd inte starka lösningsmedel såsom rengöringsvätskor, bensin eller lösningsmedel som kan skada interiörmaterialen.

 • Spreja inte rengöringsmedel direkt på elektroniska knappar, strömbrytare eller delar. Torka bort fläckar med en mjuk trasa som fuktats med rengöringsvätska.

 • Vassa föremål kan skada tyget i interiören.

Textilinredning

Använd endast specialiserade rengöringsmedel, torrskum och en mjuk borste för att rengöra textilmaterial på dörrar, i bagageutrymmet och andra ställen.

Läderinredning

Du kan använda en lätt fuktad bomulls- eller ylletrasa eller en rengöringsduk för att få bort vanlig smuts på läderinredningen. Du kan använda en trasa som doppats i ett milt bilschampo för att få bort envisa oljefläckar. Se till att lädermaterialet inte blir genomblött och förhindra att vatten tränger in genom sömmarna. Eventuellt kvarvarande vatten på läderytan ska genast torkas bort med en mjuk, torr trasa. Fläckar från kulspetspennor, bläck, läppstift, skoputsmedel och andra ämnen på läderytor ska avlägsnas så snart som möjligt. Vi rekommenderar att du använder en svamp i 100 % ren polyuretanskum för att rengöra nappaläder.

Vi rekommenderar att du begränsar användningen av läderskötselprodukter så mycket som möjligt; högst två gånger per år för ljust läder och högst en gång per år för mörkt läder.

Not 不可用含溶剂的清洁剂清洁仪表板、气囊饰盖或皮革制品
 • Använd inte lösningsmedel för att rengöra instrumentpanelen, luckorna till krockkuddarna eller skinninteriören.

 • Ställ inte fordonet i starkt solljus under långa tidsperioder, detta kan få skinnklädsel att blekna. Om du måste parkera fordonet i starkt solljus ska du täcka över allt skinnmaterial.

 • Vassa föremål på kläder som dragkedjor, nitar och vassa bältesspännen kan göra märken eller tryckmärken i skinnklädseln.

 • Undvik att dricka kaffe eller använda solskyddskräm i fordon med klädsel av nappaskinn. Ta bort kaffe- eller solkrämsfläckar på nappaskinn med milt tvålvatten så snart som möjligt.

 • Spreja inte rengöringsmedel med formaldehyd på skinnklädsel. Om du gör det kan det bli vita fläckar på äkta skinn som är svåra att få bort.

Säkerhetsbälten

Använd endast ett milt bilschampo för att rengöra säkerhetsbältena. Avlägsna inte säkerhetsbältena från fordonet. Låt säkerhetsbältena torka helt i utdraget läge.

Skyddsfilm

Färgskiftande film/transparent film

Om du installerar en färgskiftande eller transparent film ska du undvika områden runt surroundvykameror, HD-kameror, ultraradar och LiDAR för att förhindra att den inte påverkar avancerade förarassistanssystem.

Film för sidoruta

Installera inte en film för sidorutan för nära kanten på fönstret. Lämna ett litet mellanrum för att förhindra att filmen krullar sig p.g.a. att rutan höjs och sänks.

Film för vindrutan

Den ursprungliga vindrutan för NIO:s elfordon har en god värmeisolering och ultraviolett blockeringsprestanda. Vi rekommenderar inte att en film installeras på den.

Om du ändå vill installera en film ska du förhindra att vätska sipprar in i området under instrumentpanelen. Det orsakar fel på elkomponenter i instrumentpanelen.

Film för bakrutan

Den ursprungliga bakrutan för NIO:s elfordon har en god värmeisolering och ultraviolett blockeringsprestanda. Vi rekommenderar inte att en film installeras på den.

Om du ändå vill installera en film på bakrutan ska du säkerställa att:
 • Noga ta bort vatten när du applicerar filmen för att undvika att rutan bländar nattetid.

 • Förhindra att vätska sipprar in i bakre kåpan, vilket orsakar kortslutning i audiosystemet.

Varning 对于车辆信号发射和接收区域,贴膜时应避开此区域,以防影响部分系统的正常工作。
 • Undvik områden med signalsändning och -mottagning vid installering av filmen, för att inte påverka den vanliga funktionen av vissa system.

 • Efter installationen av takluckans isoleringsskyddsfilm ska den inte exponeras för solsken på 3 timmar, tvätta inte bilen på 24 timmar och kör inte fortare än 80 km/h vid körning.

 • Höj eller sänk inte fönstret eller torka av insidan av rutan med kraft på 7-10 dagar efter installationen av sidorutans film.

 • Aktivera inte bakrutans defrosterfunktion på 30 dagar efter installationen av bakrutans film.

 • Bakrutans film kan påverka funktionen för den automatiska avbländningen för den invändiga backspegeln.

 • Undvik att repa filmen med hårda föremål under den dagliga användningen och när bilen tvättas.

Applicering av antibakteriell produkt

Haptex

Haptex syntetläder med antibakteriella egenskaper genom ett funktionellt lager baseras på Biomaster AT300 (aktiv ingrediens silverklorid CAS-nr 7783-90-6) för användning i interiördelar i fordon (t.ex. säten, IP, CNSL, stolpar) klädselpaneler: Antimikrobiell produkt med skydd mot grampositiva och gramnegativa bakterier (t.ex. Staphylococcus aureus och Escherichia coli enligt GB/T 31402 eller ISO 22196). Inga ytterligare försiktighetsåtgärder behöver vidtas när föraren och passagerarna använder fordonet normalt.

Tyg

Tyg med antibakteriella egenskaper baseras på SILVADUR™ 960 Flex Antimicrobial, ett polymerbaserat system som innehåller ett antimikrobiellt medel med silverjoner (aktiv beståndsdel CAS-nr 7761-88-8) för användning i interiördelar i fordon: Antimikrobiell produkt med skydd mot grampositiva och gramnegativa bakterier (t.ex. Staphylococcus aureus och Escherichia coli enligt GB/T 20944). Inga ytterligare försiktighetsåtgärder behöver vidtas när föraren och passagerarna använder fordonet normalt.

Läder på ratten

Konstläder med antibakteriella egenskaper genom ett funktionslager baseras på Biomaster AT300 (aktiv ingrediens silverklorid CAS-nr 7783-90-6) för användning i ratthöljet: Antimikrobiell produkt med skydd mot grampositiva och gramnegativa bakterier (t.ex. Staphylococcus aureus och Escherichia coli enligt GB/T 31402 eller ISO 22196). Inga ytterligare försiktighetsåtgärder behöver vidtas när föraren och passagerarna använder fordonet normalt.

Lack

 1. Novaron AG1100-beläggningar med bakteriella egenskaper baseras på silvernatriumvätezirkoniumfosfat (aktiv ingrediens CAS-nr 265647-11-8) för användning i interiördelar i fordon (t.ex. förarkrockkuddens hölje): Antimikrobiell produkt med skydd mot grampositiva och gramnegativa bakterier (t.ex. Staphylococcus aureus och Escherichia coli enligt GB/T 21866). Inga ytterligare försiktighetsåtgärder behöver vidtas när föraren och passagerarna använder fordonet normalt.

 2. PETER-beläggningar med antibakteriella egenskaper baseras på silverfosfatglas (aktiv ingrediens CAS-nr 308069-39-8) för användning i interiördelar i fordon (ICS-hållare); Antimikrobiell produkt med skydd mot grampositiva och gramnegativa bakterier (t.ex. Staphylococcus aureus och Escherichia coli enligt ISO 22196). Inga ytterligare försiktighetsåtgärder behöver vidtas när föraren och passagerarna använder fordonet normalt.

Filter

Filter med antibakteriella egenskaper genom ett funktionslager baseras på Dimetyltetradecyl 3-[(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid (N-46279) (aktiv ingrediens CAS-nr 41591-87-1) för användning i lufthanterings-/luftkonditioneringssystem: Bakteriostatiska och fungistatiska egenskaper mot ett stort antal grampositiva och gramnegativa bakterier, jäst och svampar enligt ISO 846 och JIS L 1902. Inga ytterligare försiktighetsåtgärder behöver vidtas när filtret placeras på marknaden.

Beläggning på förångarkärna och inre kondensor

Hydrofil kompositbeläggning med antimikrobiella egenskaper genom ett funktionslager som baseras på de aktiva substanserna CAS-nr 7631-86-9, 26530-20-1 och 4299-07-4 har applicerats på ytan för förångaren och inre kondensorn. Beläggningen har mycket bra mögelmotverkande egenskaper för Aspergillus Niger, Penicillium sp. och antibakteriella egenskaper för Escherichia coli och Staphylococcus aureus enligt GB 21551.2. Inga ytterligare försiktighetsåtgärder behöver vidtas när förångaren och den inre kondensorn placeras på marknaden.

Fordonsinformation

OEM

Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd.

NIO hjälpcenter

Se kontakttabellen.

NIO webbplats

Se kontakttabellen.

Du hittar bilens identifieringsdekal i det nedre området vid höger B-stolpe.

Bilens logotyp finns på följande ställen:

Instrumentpanel och reglage

1. Elektronisk omkopplare för invändiga dörrhandtag