NIO Inc. – Resultatrapport (urevidert) for fjerde kvartal og hele året 2020

05 May 2021

NIO Inc. – Resultatrapport (urevidert) for fjerde kvartal og hele året 2020

NIO Inc. Reports Unaudited Fourth Quarter and Full Year 2020 Financial Results

Samlede inntekter i fjerde kvartal beløp seg til RMB 6 641,1 millioner (USD 1 017,8 millioner)i 
Leveransene av ES8, ES6 og EC6 i fjerde kvartal var 17 353 kjøretøy 
Samlede inntekter for hele året beløp seg til RMB 16 257,9 millioner (USD 2 491,6 millioner)
Leveransene av ES8, ES6 og EC6 for hele året var 43 728 kjøretøy

SHANGHAI, Kina, 1. mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NIO Inc. («NIO» eller «Selskapet») (NYSE: NIO), en pioner i det kinesiske markedet for førsteklasses smarte elbiler, kunngjorde i dag sine ureviderte finansielle resultater for fjerde kvartal og hele året som sluttet 31. desember 2020.

Virksomhetens høydepunkter for fjerde kvartal og hele året 2020

 • Leveransen av kjøretøy var på 17 353 i fjerde kvartal 2020, herunder 4 873 ES8, 7 574 ES6 og 4 906 EC6, sammenlignet med 8 224 i fjerde kvartal 2019 og 12 206 kjøretøy levert i tredje kvartal 2020.
 • Leveransen av kjøretøy var på 43 728 i 2020, sammenlignet med 20 565 kjøretøy levert i 2019.

 

Viktigste driftsresultater
  2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1
Leveranser 17,353 12,206 10,331 3,838
         
  2019 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1
Leveranser 8,224 4,799 3,553 3,989

 

Økonomiske høydepunkter for fjerde kvartal 2020

 • Salg av kjøretøy var på RMB 6 174,0 millioner (USD 946,2 millioner) i fjerde kvartal 2020, noe som utgjør en økning på 130,0 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 44,7 % fra tredje kvartal 2020. 
 • Kjøretøymarginii var på 17,2 % i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med minus 6,0 % i fjerde kvartal 2019 og 14,5 % i tredje kvartal 2020.
 • Samlede inntekter var på RMB 6 641,1 millioner (USD 1 017,8 millioner) i fjerde kvartal 2020, noe som utgjør en økning på 133,2 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 46,7 % fra tredje kvartal 2020.
 • Bruttofortjenesten var på RMB 1 141,9 millioner (USD 175,0 millioner) i fjerde kvartal 2020, noe som utgjør en økning på RMB 1 395,7 millioner fra et bruttotap på RMB 253,8 millioner i fjerde kvartal 2019 og en økning på RMB 556,1 millioner fra tredje kvartal 2020.
 • Bruttofortjenesten var på 17,2 % i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med minus 8,9 % i fjerde kvartal 2019 og 12,9 % i tredje kvartal 2020. 

Nøkkeltall
(i RMB millioner unntatt data og prosentverdi per ordinær aksje)

  2020 Q4 2020 Q3   2019 Q4   % endringiv
            QoQ YoY
Salg av kjøretøy 6,174.0 4,266.8   2,683.9   44.7% 130.0%
Kjøretøymargin 17.2% 14.5%   -6.0%   270bp 2320bp
Samlede inntekter 6,641.1 4,526.0   2,848.3   46.7% 133.2%
Bruttoresultat (overskudd/tap) 1,141.9 585.8   (253.8)   94.9% 549.9%
Bruttomargin 17.2% 12.9%   -8.9%   430bp 2610bp
Driftstap (931.4) (946.0)   (2,826.2)   -1.5% -67.0%
Justert driftstap (non-GAAP) (871.2) (896.7)   (2,774.9)   -2.9%  -68.6%
Nettotap (1,388.6) (1,047.0)   (2,864.6)   32.6% -51.5%
Justert nettotap (non-GAAP) (1,328.4) (997.8)   (2,813.4)   33.1% -52.8%
Nettotap som kan henføres til ordinære aksjonærer (1,492.2) (1,187.9)   (2,893.8)   25.6% -48.4%
Nettotap per ordinær og utvannet aksjebasis (1.05) (0.98)   (2.81)   7.1% -62.6%
Justert nettotap per ordinær og utvannet aksjebasis (non-GAAP) (0.93) (0.82)   (2.73)   13.4% -65.9%

 

 • Driftstapet var på RMB 931,4 millioner (USD 142,7 millioner) i fjerde kvartal 2020, noe som utgjør en nedgang på 67,0 % fra fjerde kvartal 2019 og en nedgang på 1,5 % fra tredje kvartal 2020. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader var justert driftstap (non-GAAP) RMB 871,2 millioner (USD 133,5 millioner) i fjerde kvartal 2020, noe som utgjør en nedgang på 68,6 % fra fjerde kvartal 2019 og en nedgang på 2,9 % fra tredje kvartal 2020.
 • Nettotapet var på RMB 1 388,6 millioner (USD 212,8 millioner) i fjerde kvartal 2020, noe som utgjør en nedgang på 51,5 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 32,6 % fra tredje kvartal 2020. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader var justert nettotap (non-GAAP) RMB 1 328,4 millioner (USD 203,6 millioner) i fjerde kvartal 2020, noe som utgjør en nedgang på 52,8 % fra fjerde kvartal 2019 og en nedgang på 33,1 % fra tredje kvartal 2020.
 • Nettotapet var på RMB 1 492,2 millioner (USD 228,7 millioner) i fjerde kvartal 2020, noe som utgjør en nedgang på 48,4 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 25,6 % fra tredje kvartal 2020. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader og tilføyelse av innløsbare ikke-kontrollerende eierinteresser til innløsningsverdi var justert nettotap som kan henføres til NIOs ordinære aksjonærer (non-GAAP), på RMB 1 326,2 millioner (USD 203,2 millioner).
 • Både grunnleggende og utvannet nettotap per amerikanske depotbevis (ADS)iii var på RMB 1,05 (USD 0,16) i fjerde kvartal 2020. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader og tilføyelse av innløsbare ikke-kontrollerende eierinteresser til innløsningsverdi var både justert grunnleggende og justert utvannet nettotap per ADS (non-GAAP) RMB 0,93 (USD 0,14). 
 • Kontanter og kontantekvivalenter, bundne midler og kortsiktige investeringer var på RMB 42,5 milliarder (USD 6,5 milliarder) per 31. desember 2020.

 

Økonomiske høydepunkter for hele året 2020

 • Salg av kjøretøy var på RMB 15 182,5 millioner (USD 2 326,8 millioner) for hele året 2020, noe som utgjør en økning på 106,1 % fra året før.
 • Kjøretøymarginen var på 12,7 % for hele året 2020, sammenlignet med minus 9,9 % året før. 
 • Samlede inntekter var på RMB 16 257,9 millioner (USD 2 491,6 millioner) for hele året 2020, noe som utgjør en økning på 107,8 % fra året før.
 • Bruttofortjenesten var på RMB 1 873,4 millioner (USD 287,1 millioner) for hele året 2020, noe som utgjør en økning på RMB 3 072,2 millioner fra et bruttotap på RMB 1 198,8 millioner fra året før.
 • Bruttomarginen var på 11,5 % for hele året 2020, sammenlignet med minus 15,3 % året før. 
 • Driftstapet var på RMB 4 607,6 millioner (USD 706,2 millioner) for hele året 2020, noe som utgjør en nedgang på 58,4 % fra året før. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader var justert driftstap (non-GAAP) på RMB 4 420,6 millioner (USD 677,5 millioner) i 2020, noe som utgjør en nedgang på 58,9 % fra året før.
 • Nettotapet var på RMB 5 304,1 millioner (USD 812,9 millioner) for hele året 2020, noe som utgjør en nedgang på 53,0 % fra året før. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader var justert nettotap (non-GAAP) på RMB 5 117,0 millioner (USD 784,2 millioner) for hele året 2020, noe som utgjør en nedgang på 53,3 % fra året før.
 • Nettotap som kan henføres til NIOs ordinære aksjonærer var på RMB 5 610,8 millioner (USD 859,9 millioner) for hele året 2020, noe som utgjør en nedgang på 50,8 % fra året før. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader og tilføyelse av innløsbare ikke-kontrollerende eierinteresser til innløsningsverdi var justert nettotap som kan henføres til NIOs ordinære aksjonærer (non-GAAP), på RMB 5 112,0 millioner (USD 783,5 millioner).

 

Nøkkeltall
(i RMB millioner unntatt data og prosentverdi per ordinær aksje)
  2020   2019   % Change
Salg av kjøretøy 15,182.5   7,367.1   106.1%
Kjøretøymargin 12.7%   (9.9%)   2260bp
Samlede inntekter 16,257.9   7,824.9   107.8%
Bruttoresultat (overskudd/tap) 1,873.4   (1,198.8)   256.3%
Bruttomargin 11.5%   (15.3%)   2680bp
Driftstap (4,607.6)   (11,079.2)   -58.4%
Justert driftstap (non-GAAP) (4,420.6)   (10,745.7)   -58.9%
Nettotap (5,304.1)   (11,295.7)   -53.0%
Justert nettotap (non-GAAP) (5,117.0)   (10,962.2)   -53.3%
Nettotap som kan henføres til ordinære aksjonærer (5,610.8)   (11,413.1)   -50.8%
Nettotap per ordinær og utvannet aksjebasis (4.74)   (11.08)   -57.2%
Justert nettotap per ordinær og utvannet aksjebasis (non-GAAP) (4.32)   (10.63)   -59.4%
 • Både grunnleggende og utvannet nettotap per ADS var på RMB 4,74 (USD 0,73) for hele året 2020. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader og tilføyelse av innløsbare ikke-kontrollerende eierinteresser til innløsningsverdi, var justert grunnleggende og utvannet nettotap per ADS (non-GAAP) på RMB 4,32 (USD 0,66). 

Den seneste utviklingen

Leveranser i januar og februar 2021

 • Leveransene av ES8, ES6 og EC6 var på 7 225 kjøretøy i januar 2021 og 5 578 kjøretøy i februar 2021, noe som gir en sterk vekst på henholdsvis 352 % og 689 % sammenlignet med fjoråret. I februar 2021 besto leveransene av 1 327 ES8, Selskapets 6- og 7-seters smarte elektriske premium-SUV, 2 216 ES6, Selskapets 5-seters høytytende smarte elektriske premium-SUV og 2 035 EC6, som er Selskapets premium 5-seters smarte elektriske SUV kupé. Per 28. februar 2021 var det til sammen levert 88 444 kjøretøy av modellene ES8, ES6 og EC6.

Ferdigstillelse av registrert oppfølgingstilbud på amerikanske depotbevis

 • I desember 2020 ferdigstilte NIO tilbudet på 78 200 000 amerikanske depotbeviser som hvert representerte én ordinær klasse A-aksje i Selskapet til en kurs pålydende USD 39,00 per ADS, og som inkluderte 10 200 000 amerikanske depotbeviser utstedt i forbindelse med tegningsgarantistens fulle utøvelse av overtildelingsopsjonen.

Ferdigstillelse av tilbud om konvertible seniorpapirer

 • I januar 2021 ferdigstilte NIO tilbudet på USD 750 millioner konvertible seniorpapirer med forfall 2026 («2026-papirene») og USD 750 millioner konvertible seniorpapirer med forfall 2027 («2027-papirene»), som inkluderte full utøvelse av de opprinnelige kjøperne opp til et beløp på ytterligere USD 100 millioner av henholdsvis 2026-papirene og 2027-papirene.
 • I tillegg inngikk NIO separate og individuelt privat fremforhandlede avtaler med visse innehavere av sine resterende 4,50 % konvertible seniorpapirer med forfall 2024 («2024-papirene») for å omsette anslagsvis USD 581,7 millioner i hovedstol av de resterende 2024-papirene for sine amerikanske depotbeviser («ADS»), som hvert representerte én ordinær klasse A-aksje i Selskapet («omsetting av 2024-papirene»). Omsettingen av 2024-papirene ble avviklet 15. januar 2021. 
 • I forbindelse med omsettingen av 2024-papirene inngikk NIO også avtaler med visse finansinstitusjoner som er parter i deres eksisterende capped call-transaksjoner (som NIO hadde inngått i februar 2019 i forbindelse med utstedelsen av 2024-papirene), for å terminere en andel av de relevante eksisterende capped call-transaksjonene i et nominelt beløp som tilsvarer andelen av hovedstolen for slike omsatte 2024-papirer. I forbindelse med slike opphør av de eksisterende capped call-transaksjonene mottok NIO leveranser av ADS-ene i de beløpene som var spesifisert i slike avtaler om opphør, 15. januar 2021.

Gjennomføring av økt kontrollerende eierinteresse i NIO China

 • I februar 2021 økte NIO sine kontrollerende eierinteresser i NIO China ved å kjøpe eierinteressene til visse investorer og ved å tegne en nylig utvidet aksjekapital. Selskapet har for tiden 90,360 % kontrollerende eierinteresse i NIO China.

Merknader fra administrerende direktør og finansdirektøren

«NIO avsluttet 2020, et år med mange omstillinger, med en ny kvartalsrekord på 17 353 kjøretøy i fjerde kvartal 2020. Den sterke utviklingen har fortsatt inn i 2021 ved at vi har oppnådd en historisk høy månedlig leveranse på hele 7 225 kjøretøy i januar og en formidabel leveranse på 5 578 kjøretøy i februar, noe som utgjør en vekst år over år på henholdsvis 352 % og 689 %», uttalte William Bin Li, som er grunnlegger, styreformann og administrerende direktør i NIO. «Hjulpet av vårt konkurransedyktige produkttilbud, enestående tjenester og innovative forretningsmodeller har vi oppnådd anerkjennelse fra brukerne, og vi forventer å levere mellom 20 000 og 20 500 kjøretøy i første kvartal 2021.»

«På vår fjerde ‘NIO-dag’, 9. januar 2021, lanserte vi ET7, vår første flaggskip-sedan. Takket være sine klasseledende dimensjoner, banebrytende eksteriør, sofistikerte interiør, effektive fremdriftssystem, imponerende digitale cockpit og bransjeledende kjøreegenskaper har ET7 fått begeistret omtale fra brukerne, media og industrien. ET7 er dessuten utstyrt med NIOs nyeste egenutviklede selvstyringssystem, NIO Autonomous Driving (NAD), som drives av NIO Aquila Super Sensing og NIO Adam Super Computing. NIO Aquila benytter hele 33 høytytende sensorenheter, mens NIO Adam har 1 016 TOPS. NAD vil bli tilbudt via et månedsabonnement eller «selvkjøring som en tjeneste» (Autonomous Driving as a Service, ADaaS). Vi lyktes godt i 2020 ikke minst takket være det lojale og hjelpsomme brukersamfunnet vårt, og vi vil fortsette å jobbe for å bygge opp dette samfunnet, først og fremst gjennom smarte elbiler som gjør det mulig for oss å dele gode opplevelser og vokse videre sammen med brukerne», avsluttet Bin Li.

«De solide resultatene i 2020 var en sterk indikasjon på NIOs kompromissløse styrke og brukernes urokkelige støtte. Med jevnt økende leveranser, en stabil utsalgspris, stadig bedre materialkostnader og mer effektiv produksjon oppnådde vi en kjøretøymargin på 17,2 % i fjerde kvartal. Dessuten oppnådde vi en positiv kontantstrøm fra driftsaktivitetene for fjerde kvartal og for hele regnskapsåret 2020», tilføyde Steven Wei Feng, NIOs finansdirektør. «Når vi ser fremover og vet at vi støttes av en vedvarende teknologiutvikling, styrket økonomiske ytelse og en utrettelig kamp for å skape den aller beste brukeropplevelsen, er vi trygge på at Selskapet vil fortsette å være konkurransedyktig og treffe avgjørelser og gjøre lønnsomme investeringer i produkter, kjerneteknologier og brukertjenester.»

Nøkkeltall for fjerde kvartal og hele året 2020

Inntekter

 • Samlede inntekter i fjerde kvartal 2020 var på RMB 6 641,1 millioner (USD 1 017,8 millioner), noe som utgjør en økning på 133,2 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 46,7 % fra tredje kvartal 2020.
 • Samlede inntekter for hele året 2020 var på RMB 16 257,9 millioner (USD 2 491,6 millioner), noe som utgjør en økning på 107,8 % fra året før.
 • Salg av kjøretøy i fjerde kvartal 2020 var på RMB 6 174,0 millioner (USD 946,2 millioner), noe som utgjør en økning på 130,0 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 44,7 % fra tredje kvartal 2020. Økningen i kjøretøysalget i fjerde kvartal 2019 ble tilskrevet økningen i leveransene som følge av at produkttilbudet til kundene ble større, og utvidelsen av salgsnettverket vårt i 2020. Økningen i kjøretøysalget i tredje kvartal 2020 ble hovedsakelig tilskrevet salget av EC6, som begynte å bli levert i slutten av september 2020.
 • Salg av kjøretøy for hele året 2020 var på RMB 15 182,5 millioner (USD 2 326,8 millioner), noe som utgjør en økning på 106,1 % fra året før.
 • Annet salg i fjerde kvartal 2020 var på RMB 467,0 millioner (USD 71,6 millioner), noe som utgjør en økning på 184,1 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 80,2 % fra tredje kvartal 2020. Økningen i annet salg i fjerde kvartal 2019 og tredje kvartal 2020 ble hovedsakelig tilskrevet salg av «regulatory credits», økt inntjening fra installasjon av hjemmeladere og salg av tilbehør i forbindelse med det gradvis økende kjøretøysalget i fjerde kvartal.
 • Annet salg for hele året 2020 var på RMB 1 075,4 millioner (USD 164,8 millioner), noe som utgjør en økning på 134,9 % fra året før.

Solgte varers inntakskost og bruttomargin

 • Solgte varers inntakskost i fjerde kvartal 2020 var på RMB 5 499,1 millioner (USD 842,8 millioner), noe som utgjør en økning på 77,3 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 39,6 % fra tredje kvartal 2020. Økningen i solgte varers inntakskost i fjerde kvartal 2019 og tredje kvartal 2020 var hovedsakelig drevet av økningen i leveringsvolumet for ES8, ES6 og EC6 i fjerde kvartal 2020.
 • Solgte varers inntakskost for hele året 2020 var på RMB 14 384,5 millioner (USD 2 204,5 millioner), noe som utgjør en økning på 59,4 % fra året før.
 • Bruttofortjenesten i fjerde kvartal 2020 var på RMB 1 141,9 millioner (USD 175,0 millioner), noe som utgjør en økning på RMB 1 395,7 millioner fra et bruttotap på RMB 253,8 millioner i fjerde kvartal 2019 og en økning på RMB 556,1 millioner fra tredje kvartal 2020.
 • Bruttofortjenesten for hele året var på RMB 1 873,4 millioner (USD 287,1 millioner), noe som utgjør en økning på RMB 3 072,2 millioner fra et bruttotap på RMB 1 198,8 millioner fra året før.
 • Bruttomarginen i fjerde kvartal 2020 var på 17,2 %, sammenlignet med minus 8,9 % i fjerde kvartal 2019 og 12,9 % i tredje kvartal 2020. Økningen i bruttomargin sammenlignet med fjerde kvartal 2019 og tredje kvartal 2020 ble hovedsakelig drevet av økningen i kjøretøymargin i fjerde kvartal 2020. 
 • Bruttomarginen for hele året 2020 var på 11,5 %, sammenlignet med minus 15,3 % for hele 2019. 
 • Kjøretøymarginen i fjerde kvartal 2020 var på 17,2 %, sammenlignet med minus 6,0 % i fjerde kvartal 2019 og 14,5 % i tredje kvartal 2020. Økningen i kjøretøymargin sammenlignet med fjerde kvartal 2019 og tredje kvartal 2020 ble drevet både av økningen i leveringsvolumet av kjøretøyene i fjerde kvartal 2020 og av nedgangen i innkjøpsprisen på visse produksjonsmaterialer.
 • Kjøretøymarginen for hele 2020 var på 12,7 %, sammenlignet med minus 9,9 % for hele 2019. 

Driftsutgifter

 • Forsknings- og utviklingskostnader (FoU) i fjerde kvartal 2020 var på RMB 829,4 millioner (USD 127,1 millioner), noe som utgjør en nedgang på 19,2 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 40,4 % fra tredje kvartal 2020. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader (non-GAAP) lå forsknings- og utviklingskostnadene på RMB 811,0 millioner (USD 124,3 millioner), noe som utgjør en nedgang på 20,0 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 40,4 % fra tredje kvartal 2020. Nedgangen i forsknings- og utviklingskostnader i fjerde kvartal 2019 var forårsaket av nedgangen i FoU-kostnader relatert til EC6, som kom i masseproduksjon i september 2020, og av Selskapets samlede tiltak for kostnadsbesparelser og forbedret driftseffektivitet i forsknings- og utviklingsfunksjoner. Økningen i forsknings- og utviklingskostnader i tredje kvartal 2020 ble hovedsakelig tilskrevet de gradvise design- og utviklingskostnadene for nye produkter og teknologier.  
 • Forsknings- og utviklingskostnader for hele året 2020 var på RMB 2 487,8 millioner (USD 381,3 millioner), noe som utgjør en nedgang på 43,8 % fra året før. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonsavgifter (non-GAAP) lå forsknings- og utviklingskostnadene på RMB 2 436,7 millioner (USD 373,4 millioner). Nedgangen i forsknings- og utviklingskostnader ble hovedsakelig tilskrevet nedgangen i design- og utviklingskostnader og naturallønn, drevet av Selskapets samlede tiltak for kostnadsbesparelser og forbedret driftseffektivitet i forsknings- og utviklingsfunksjoner.
 • Salgsutgifter, generelle og administrative utgifter i fjerde kvartal 2020 var på RMB 1 206,8 millioner (USD 185,0 millioner), noe som utgjør en nedgang på 21,9 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 28,3 % fra tredje kvartal 2020. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader (non-GAAP) lå salgsutgifter, generelle og administrative utgifter på RMB 1 167,0 millioner (USD 178,9 millioner), noe som utgjør en nedgang på 22,7 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 28,9 % fra tredje kvartal 2020. Nedgangen i salgsutgifter, generelle og administrative utgifter i fjerde kvartal 2019 ble primært drevet av Selskapets samlede tiltak for kostnadsbesparelser og forbedret driftseffektivitet. Økningen i salgsutgifter, generelle og administrative utgifter i tredje kvartal 2020 ble hovedsakelig tilskrevet mer naturallønn som følge av flere selgere, generelle medarbeidere og administrativt ansatte så vel som av økte markedsførings- og kampanjeaktiviteter og kostnader forbundet med utvidelse av salgsnettverket vårt. 
 • Salgsutgifter, generelle og administrative utgifter for hele året 2020 var på RMB 3 932,3 millioner (USD 602,6 millioner), noe som utgjør en nedgang på 27,9 % fra året før. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonsavgifter (non-GAAP) lå salgsutgifter, generelle og administrative utgifter på RMB 3 801,8 millioner (USD 582,6 millioner). Nedgangen i salgsutgifter, generelle og administrative utgifter ble hovedsakelig tilskrevet nedgangen i naturallønn, leieutgifter og relaterte kostnader, drevet av Selskapets samlede tiltak for kostnadsbesparelser, forbedret driftseffektivitet og strukturoptimalisering av salgsnettverket.

Driftstap

 • Driftstapet i fjerde kvartal 2020 var på RMB 931,4 millioner (USD 142,7 millioner), noe som utgjør en nedgang på 67,0 % fra fjerde kvartal 2019 og en nedgang på 1,5 % fra tredje kvartal 2020. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader var justert driftstap (non-GAAP) RMB 871,2 millioner (USD 133,5 millioner) i fjerde kvartal 2020, noe som utgjør en nedgang på 68,6 % fra fjerde kvartal 2019 og en nedgang på 2,9 % fra tredje kvartal 2020.
 • Driftstapet for hele året 2020 var på RMB 4 607,6 millioner (USD 706,2 millioner), sammenlignet med et driftstap på RMB 11 079,2 millioner i 2019. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonsavgifter var justert driftstap (non-GAAP) RMB 4 420,6 millioner (USD 677,5 millioner) i 2020.

Aksjebaserte kompensasjonskostnader

 • Aksjebaserte kompensasjonskostnader i fjerde kvartal 2020 var på RMB 60,2 millioner (USD 9,2 millioner), noe som utgjør en økning på 17,6 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 22,3 % fra tredje kvartal 2020. Økningen i aksjebaserte kompensasjonskostnader i fjerde kvartal 2019 og tredje kvartal 2020 ble hovedsakelig tilskrevet den gradvise tildelingen av opsjoner med relativt høyere realverdi på tildelingstidspunktet som følge av høyere aksjekurs.
 • Aksjebaserte kompensasjonskostnader for hele året 2020 var på RMB 187,1 millioner (USD 28,7 millioner), sammenlignet med RMB 333,5 millioner året før.

Nettotap og nettofortjeneste per aksje

 • Nettotapet i fjerde kvartal 2020 var på RMB 1388,6 millioner (USD 212,8 millioner), noe som utgjør en nedgang på 51,5 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 32,6 % fra tredje kvartal 2020. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader var justert nettotap (non-GAAP) RMB 1 328,4 millioner (USD 203,6 millioner) i fjerde kvartal 2020, noe som utgjør en nedgang på 52,8 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 33,1 % fra tredje kvartal 2020. Økningen i nettotap i tredje kvartal 2020 ble primært tilskrevet de urealiserte arbitrasjetapene avledet av avskrivingen av beholdningen i US dollar holdt av innenlandske enheter, med RMB som funksjonell valuta, i fjerde kvartal 2020. 
 • Nettotapet for hele året 2020 var på RMB 5 304,1 millioner (USD 812,9 millioner), sammenlignet med et nettotap på RMB 11 295,7 millioner i 2019. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonsavgifter var justert nettotap (non-GAAP) på RMB 5 117,0 millioner (USD 784,2 millioner) i 2020.
 • Nettotap som kan henføres til NIOs ordinære aksjonærer i fjerde kvartal 2020, var på RMB 1 492,2 millioner (USD 228,7 millioner), noe som utgjør en nedgang på 48,4 % fra fjerde kvartal 2019 og en økning på 25,6 % fra tredje kvartal 2020. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader og tilføyelse av innløsbare ikke-kontrollerende eierinteresser til innløsningsverdi, var justert nettotap som kan henføres til NIOs ordinære aksjonærer (non-GAAP), på RMB 1 326,2 millioner (USD 203,2 millioner) i 2020. 
 • Nettotap som kan henføres til NIOs ordinære aksjonærer for hele året 2020 var på RMB 5 610,8 millioner (USD 859,9 millioner), sammenlignet med nettotapet som kan henføres til NIOs ordinære aksjonærer på RMB 11 413,1 millioner i 2019. Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader og tilføyelse av innløsbare ikke-kontrollerende eierinteresser til innløsningsverdi, var justert nettotap som kan henføres til NIOs ordinære aksjonærer (non-GAAP), på RMB 5 112,0 millioner (USD 783,5 millioner) i 2020. 
 • Både grunnleggende og utvannet nettotap per ADS i fjerde kvartal 2020 var på RMB 1,05 (USD 0,16). Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader og tilføyelse av innløsbare ikke-kontrollerende eierinteresser til innløsningsverdi var både justert grunnleggende og justert utvannet nettotap per ADS (non-GAAP) RMB 0,93 (USD 0,14). 
 • Både grunnleggende og utvannet nettotap per ADS for hele året 2020 var på RMB 4,74 (USD 0,73). Med fradrag av aksjebaserte kompensasjonskostnader og tilføyelse av innløsbare ikke-kontrollerende eierinteresser til innløsningsverdi var både justert grunnleggende og utvannet nettotap per ADS (non-GAAP) på RMB 4,32 (USD 0,66) i 2020.

Balanse

 • Beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter, bundne midler og kortsiktige investeringer var på RMB 42,5 milliarder (USD 6,5 milliarder) per 31. desember 2020.
 • I fjerde kvartal 2020 ble enkelte verdipapirer konvertert av innehaverne med et samlet beløp pålydende RMB 834,9 millioner (USD 124,5 millioner).

Fremtidsutsikter

Selskapet forventer det følgende i første kvartal 2021:

 • En kjøretøyleveranse på mellom 20 000 og 20 500 kjøretøy, noe som utgjør en økning på anslagsvis 421 % til 434 % sammenlignet med samme kvartal i 2020 og en økning på anslagsvis 15 % til 18 % fra fjerde kvartal 2020.
 • Samlede inntekter på mellom RMB 7 382,3 millioner (USD 1,131,4 millioner) og RMB 7 557,2 millioner (USD 1,158,2 millioner), noe som utgjør en økning på anslagsvis 438,1 % til 450,8 % sammenlignet med samme kvartal i 2020 og en økning på anslagsvis 11,2 % til 13,8 % fra fjerde kvartal 2020.

Disse utsiktene gjenspeiler Selskapets gjeldende og preliminære syn på forretningene og markedssituasjonen, som selvsagt kan endre seg.

Konferansesamtale

Selskapets ledelse vil arrangere en konferansesamtale om Selskapets inntjening kl. 20:00 New York-tid 1. mars 2021 (som tilsvarer 2. mars 2021 kl. 9:00 i Beijing og Hong Kong) for å drøfte nøkkeltall og svare på spørsmål fra investorer og analytikere.

Konferansesamtalen vil sendes direkte og deretter være tilgjengelig som opptak på Selskapets nettside for investorrelasjoner, på adressen  https://ir.nio.com/news-events/events.

Deltagere som ønsker å være med på konferansen telefonisk, må registrere seg på forhånd ved å bruke linken nedenfor og ringe inn 10 minutter før konferansen starter. Man vil bli tildelt et Direct Event-passord og en unik registrant-ID etter at man har registrert seg.

http://apac.directeventreg.com/registration/event/1281888

En avspilling av konferansesamtalen vil være tilgjengelig per telefon cirka to timer etter at samtalen er avsluttet, på følgende telefonnumre frem til 9. mars 2021, kl. 7:59 AM ET: 

USA:    +1-646-254-3697 
Internasjonalt:    +61-2-8199-0299
Hong Kong, Kina:    +852-3051-2780
Kina, fastlandet:    +86-400-602-2065
Konferanse-ID:     1281888

Om NIO Inc.

NIO Inc. er en pioner i det kinesiske markedet for førsteklasses smarte elbiler. Selskapet ble stiftet i november 2014 og har som formål å «skape en glad livsstil». NIO ønsker å bygge opp et samfunn som bruker smarte elbiler for å spre glede, og å oppnå vekst sammen med brukerne. NIO designer, fremstiller i fellesskap og selger førsteklasses smarte elbiler og fremmer nyvinninger i fremtidens teknologier innen tilkobling, selvstyring og kunstig intelligens. NIO omdefinerer brukeropplevelse ved å gi brukerne omfattende og praktiske energiløsninger, «batteri som en tjeneste» (BaaS), NIO Pilot og NIO Autonomous Driving (NAD), «selvkjøring som en tjeneste» (ADaaS) og andre brukersentrerte tjenester. NIO begynte å levere ES8, en 7-seters flaggskip premium elektrisk SUV, i Kina i juni 2018, og en 6-seters variant av denne i mars 2019. NIO lanserte ES6, en 5-seters høytytende premium elektrisk SUV, i desember 2018 og begynte å levere den i juni 2019. NIO lanserte EC6, en 5-seters høytytende premium elektrisk SUV kupé, i desember 2019 og begynte å levere den i september 2020. 9. januar 2021 ble NIO ET7, en smart elektrisk flaggskip sedan og NIOs første selvkjørende modell.

Utsagn om fremtiden

Denne pressemeldingen kan inneholde utsagn om fremtiden som omfattes av «safe harbor»-bestemmelsene i USA. Private Securities Litigation Reform Act, 1995. Disse utsagnene om fremtiden kan identifiseres med ord og uttrykk som «vil», «kommer til», «tror», «forventer», «har til hensikt», «fremtidig», «ønsker», «planlegger», «antar», «estimerer», «sannsynligvis» og lignende. NIO kan også komme med utsagn om fremtiden i sine periodiske rapporter til U.S. Securities and Exchange Commission, i sin årsrapport til aksjonærene, i pressemeldinger og annet skriftlig materiale og i muntlige uttalelser fra sine representanter, direktører eller ansatte til tredjeparter. Uttalelser som ikke er historiske fakta, herunder uttalelser om hva NIO tror, planlegger og forventer, er utsagn om fremtiden. Utsagn om fremtiden innbefatter iboende risikoer og usikkerheter. De faktiske resultatene kan avvike vesentlig fra det som fremkommer i et utsagn om fremtiden, som følge av en rekke ulike faktorer, blant annet: NIOs strategier; utviklingen av NIOs fremtidige forretninger, økonomiske tilstand og driftsresultater; NIOs evne til å utvikle og fremstille en bil av tilstrekkelig kvalitet og kundeappell til planlagt tid og i stor skala; dets evne til å øke produksjonen i samarbeid med partnere; dets evne til å levere praktiske ladeløsninger til kundene sine; levedyktigheten, vekstpotensialet og utsiktene til de nylig lanserte systemene BaaS og ADaaS; NIOs evne til å oppfylle obligatoriske standarder for motorkjøretøy; dets evne til å sikre forsyningen av råstoffer eller andre komponenter som benyttes i kjøretøyene; dets evne til å sikre tilstrekkelige reservasjoner og salg av ES8, ES6, EC6 og ET7; dets evne til å kontrollere driftskostnadene sine; dets evne til å bygge opp varemerket NIO; generelle økonomiske og forretningsmessige betingelser globalt og i Kina, og forhold som er en forutsetning for eller relatert til noe av det ovenstående. Mer informasjon om disse og andre risikoer er inkludert i informasjonen som er registrert i SEC. All informasjon som er oppgitt i denne pressemeldingen, gjelder på meldingsdatoen, og NIO påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere noen utsagn om fremtiden ut over det som måtte være påkrevd ved gjeldende lov.

Opplysninger om non-GAAP

Selskapet bruker «non-GAAP»-størrelser, for eksempel solgte varers justerte inntakskost (non-GAAP), justerte forsknings- og utviklingskostnader (non-GAAP), justerte salgsutgifter, generelle og administrative utgifter (non-GAAP), justert driftstap (non-GAAP), justert nettotap (non-GAAP), justert nettotap som kan henføres til ordinære aksjonærer (non-GAAP), justert grunnleggende og utvannet nettotap per aksje (non-GAAP) og justert grunnleggende og utvannet nettotap per ADS (non-GAAP), til å evaluere driftsresultatene sine og treffe finansielle og driftsmessige beslutninger. Ved å utelukke virkningen av aksjebaserte kompensasjonskostnader og tilføyelse av innløsbare ikke-kontrollerende eierinteresser til innløsningsverdi tror Selskapet at finansielle non-GAAP-størrelser vil bidra til å identifisere underliggende trender i virksomheten og forbedre den helhetlige forståelsen av Selskapets tidligere resultater og fremtidsutsikter. Selskapet tror også at finansielle non-GAAP-størrelser muliggjør større synlighet for nøkkeltallene som Selskapets ledelse bruker for å treffe finansielle og driftsmessige beslutninger. 

Finansielle non-GAAP-størrelser presenteres ikke i tråd med U.S. GAAP og kan avvike fra non-GAAP-metoder for regnskapsføring og rapportering brukt av andre selskaper. Finansielle non-GAAP-størrelser har begrenset verdi som analyseverktøy, så investorer som skal vurdere Selskapets driftsytelse, bør ikke vurdere dem isolert eller som et substitutt for nettotap eller andre konsoliderte redegjørelser av omfattende tapsdata som er utarbeidet i tråd med U.S. GAAP. Selskapet oppfordrer investorer og andre til å granske finansinformasjonen i sin helhet og ikke legge for stor vekt på enkeltstørrelser. 

Selskapet kompenserer for disse begrensningene ved å avstemme de finansielle non-GAAP-størrelsene med de mest sammenlignbare U.S. GAAP-ytelsesmålingene. Man bør ta hensyn til alt dette når man evaluerer Selskapets resultater. 

For mer informasjon om finansielle non-GAAP-størrelser, se tabellen med overskriften «Unaudited Reconciliation of GAAP and non-GAAP Results» i slutten av denne pressemeldingen. 

Valutakurs

For å gjøre det lettere for leserne inneholder denne kunngjøringen omregninger av visse beløp fra renminbi til U.S. dollar til spesifiserte kurser. Med mindre det er angitt noe annet, ble alle omregninger fra renminbi til U.S. dollar gjort med en kurs på RMB 6,5250 til USD 1,00, kjøpskurs per 31. desember 2020 kl. 12:00, fra offentliggjøringen av statistikk «H.10» fra Federal Reserve Board. Selskapet gir ingen forsikring om at de oppgitte beløpene i renminbi eller U.S. dollar kan veksles inn i U.S. dollar eller renminbi til en bestemt kurs eller i det hele tatt. 

Erklæring om preliminær urevidert finansinformasjon

Den ureviderte finansinformasjonen som er angitt i denne inntektsrapporten, er preliminær og kan bli endret. Endringer av konsoliderte regnskaper kan fremkomme av fremtidige revisjoner av Selskapets årsresultater, og dette kan gi betydelige avvik fra denne preliminære ureviderte finansinformasjonen.

For mer informasjon, se https://ir.nio.com.

Kontaktopplysninger:

NIO Inc.
Investorrelasjoner
Tlf: +86 21-6908-2018
E-post: ir@nio.com


Kilde: NIO
NIO INC. 
Urevidert konsolidert balanse

Beløpene er oppgitt i renminbi («RMB») med mindre det er angitt noe annet
(i tusen unntatt for aksjer og per aksje-data)

  31. desember 2019   31. desember 2020   31. desember 2020 (USD)
           
EIENDELER          
Omløpsmidler:          
Kontanter og kontantekvivalenter 862,839   38,425,541   5,888,972
Bundne midler 82,507   78,010   11,956
Kortsiktige investeringer 111,000   3,950,747   605,478
Kundefordringskonto 1,352,093   1,083,372   166,034
Utestående beløp fra tilknyttede parter 50,783   169,288   25,945
Lager 889,528   1,081,553   165,755
Forhåndsbetalinger og andre omløpsmidler 1,579,258   1,418,306   217,365
Sum andre omløpsmidler 4,928,008   46,206,817   7,081,505
           
Anleggsmidler:          
Langsiktig bundne midler 44,523   41,547   6,367
Eiendommer, anlegg og utstyr, netto 5,533,064   4,996,228   765,705
Immaterielle eiendeler, netto 1,522   613   94
Arealbruksrettigheter, netto 208,815   203,968   31,259
Langsiktige investeringer 115,325   300,121   45,996
Utestående beløp fra tilknyttede parter   617   95
Midler med bruksrett – operasjonell leasing 1,997,672   1,350,294   206,942
Andre anleggsmidler 1,753,100   1,541,724   236,280
Sum anleggsmidler 9,654,021   8,435,112   1,292,738
           
Sum eiendeler 14,582,029   54,641,929   8,374,243
           
GJELD          
Kortsiktig gjeld:          
Kortsiktige lån 885,620   1,550,000   237,548
Handel og gjeldsbrev 3,111,699   6,368,253   975,977
Utestående beløp til tilknyttede parter 309,729   344,603   52,813
Betalbar skatt 43,986   181,658   27,840
Ubetalt andel av operasjonell leasinggjeld 608,747   547,142   83,852
Ubetalt andel av langsiktige lån 322,436   380,560   58,323
Påløpte kostnader og annen gjeld 4,216,641   4,604,024   705,600
Sum kortsiktig gjeld 9,498,858   13,976,240   2,141,953
           
Ikke kortsiktig gjeld:          
Langsiktige lån 7,154,798   5,938,279   910,081
Ubetalt operasjonell leasinggjeld 1,598,372   1,015,261   155,596
Annen ikke kortsiktig gjeld 1,151,813   1,849,906   283,510
Sum ikke kortsiktig gjeld 9,904,983   8,803,446   1,349,187
           
Sum gjeld 19,403,841   22,779,686   3,491,140
           

i Alle omregninger fra RMB til USD for fjerde kvartal og hele året 2020 ble gjort med en kurs på RMB 6,5250 til USD 1,00, kjøpskurs per 31. desember 2020 kl. 12.00, fra offentliggjøringen av statistikk «H.10» fra Federal Reserve Board.

ii Kjøretøymargin er marginen på salg av kjøretøy beregnet ut fra inntekter og solgte varers inntakskost, utelukkende avledet av salg av nye kjøretøy.

iii Hver ADS representerer én ordinær aksje.

iv Med unntak av bruttomargin og kjøretøymargin, der det er beregnet absolutte i stedet for prosentvise endringer.

Pressekontakt

an.ho

An Ho
Head of User Development & Operations
an.ho@nio.com
900 755 18 (p)