Nyheder

Press Release

07/10/2022 00:36

Blue Sky Coming - Genanvendelse

Hos NIO beskriver Blue Sky Coming vores ledende filosofi om en lysere, positiv og en mere bæredygtig fremtid. Vi er drevet af at innovere og skabe produkter til gavn for vores brugere, samfundet og miljøet.
 
NIO træffer foranstaltninger for at minimere miljøpåvirkningen i hele NIO-køretøjernes og NIO Power batteriernes levetid.
 
Produktudvikling
Ved udvælgelsen af materialer tages der hensyn til brugen af genbrugsmaterialer, kulstoffattige materialer og biomaterialer, samtidig med at man undgår brugen af farlige stoffer. Materialerne er mærket for at hjælpe demonteringsvirksomhederne med at identificere dem ved slutningen af NIO-køretøjernes og energibatteriernes levetid. Desuden er komponenterne udformet med henblik på at lette demonteringen og optimere genbrugsprocessen.
 
Brugs- og servicefasen
Hos NIO giver vores batteriskifteservice køretøjer mulighed for at holde længere end batteriets levetid. Optimeret opladning af batterier i Power Swap Stations (PSS) er med til at bevare batteriets sundhed. I løbet af denne periode vurderes batteriet af vores team og fjernes fra nettet med henblik på reparation eller genbrug, hvis det er nødvendigt. Batterierne opgraderes, når nye teknologier er tilgængelige, så brugerne altid kan holde sig ajour med de nyeste teknologier.
 
Genbrugsfasen
NIO har indgået samarbejde med genbrugspartnere på hvert af sine operationelle markeder med stor erfaring inden for både køretøjs- og batteri genbrugsprocesser og -teknologier. For at opnå en miljøvenlig behandling af køretøjer isoleres batteriet, airbaggen neutraliseres, og alle væsker fjernes.
 
De egnede komponenter adskilles derefter under demonteringsprocessen for at blive brugt på brugtmarkedet eller i forbindelse med genfremstillingsaktiviteter. De resterende dele af køretøjet opdeles i fraktioner med henblik på yderligere genanvendelse eller nyttiggørelse. Materialerne kan anvendes som sekundære råmaterialer og tilbageføres til produktionsprocessen eller anvendes i en anden industri.
Med denne metode opnås en genbrugs- og genanvendelsesprocent på mindst 85 % af den gennemsnitlige vægt af hvert enkelt køretøj pr. år og en genbrugs- og genvindingsprocent på mindst 95 % af den gennemsnitlige vægt af hvert enkelt køretøj pr. år.
NIO og vores genbrugspartnere undersøger og udvikler aktivt nye teknologier for at forbedre genbrugsprocessen. Dette gør det muligt for industrien at opretholde en høj genanvendelsesprocent ved hjælp af en automatiseret og effektiv proces med det formål at reducere affaldet til nul, samtidig med at der produceres sekundære råmaterialer af høj kvalitet.
NIO tilbyder gennem sit partnernetværk brugere og slutbrugere i Europa gratis genanvendelse af NIO-køretøjer* i henhold til det europæiske direktiv om udrangerede køretøjer (ELV-direktivet) fra 2000 og relevant national lovgivning, og batterier, herunder NIO Power batterier, i henhold til det europæiske batteridirektiv og relevant national lovgivning. For yderligere oplysninger om indsamling og genanvendelse og for at kontrollere, om gratis indsamling er tilgængelig for dig, bedes du kontakte dit lokale NIO servicecenter.
 
*Vores partnere kan opkræve gebyrer for genanvendelse af et NIO-køretøj, hvis køretøjet præsenteres uden væsentlige komponenter, f.eks. karrosseri, eller hvis køretøjet indeholder yderligere affald.
 
Genbrug min bil
Genbrug af dit køretøj vil blive håndteret af vores partner. For at sikre, at dit køretøj håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde, er det vigtigt at benytte det netværk af anerkendte indsamlingssteder, som NIO har udviklet og stillet til rådighed for sine brugere. Når du har indleveret dit køretøj til genanvendelse, vil du modtage en destruktionsattest, som er nødvendig for at afregistrere dit køretøj fra det nationale system.
Hvis tiden er inde til at genbruge dit køretøj, kontakter NIO ved hjælp af nedenstående oplysninger for at arrangere afhentning eller aflevere dit køretøj på et af vores indsamlingssteder.
 
Genbrug mine batterier
Som producent af batterier er NIO forpligtet til at registrere sig hos de relevante nationale myndigheder i henhold til EU's batteridirektiv.
Når det er tid til at genbruge et batteri, kan slutbrugerne bruge det netværk, som NIO har oprettet. Det overstregede symbol for en skraldespand på batteriet sammen med de kemiske symboler for bly (Pb), cadmium (Cd) eller kviksølv (Hg) angiver, at der kræves særskilt indsamling af batterier. Batterier må ikke lægges sammen med husholdningsaffaldet
 
Separat indsamling af batterier er vigtig for miljøet og sundheden og har til formål at forhindre, at batterier bortskaffes på lossepladsen.
 
Industribatterier og bilbatterier
Hvis du ønsker at bortskaffe dine industribatterier (Power batteri) eller bilbatterier (Starter batteri), som er markedsført af NIO, bedes du kontaktere NIO for at arrangere afhentning eller aflevere det på et af vores indsamlingssteder.
 
Bærbare batterier
Bærbare batterier, f.eks. knapceller eller AA-batterier, må ikke smides i husholdningsaffaldet. Du kan aflevere dine brugte bærbare batterier i dit lokale isenkrammarked, supermarked og lignende forretninger.
 
Det er gratis at aflevere NIO-batterier via vores dedikerede netværk af indsamlingssteder og genbrugsvirksomheder.
 
cc4fd4cc-396b-4017-896d-5ce24673d42a.jpeg
 
Kontakt NIO
NIO Danmark
Tlf.: 00 8000 999 6699
 
Genanvendelse af køretøjer
Dansk bilretur
 
Genanvendelse af batterier
Stena Gnbrug