Newsroom

Persbericht

07/10/2022 00:43

Recycling

Blue Sky Coming staat bij NIO voor de leidende filosofie voor een mooiere, positieve en duurzamere toekomst. We zijn gedreven om te innoveren en mooie producten te maken die onze users, de samenleving en het milieu beter helpen maken. NIO onderneemt verschillende acties om de impact op het milieu te minimaliseren gedurende de volledige levenscyclus van zowel de auto’s als accu's.

 

Productontwikkeling

Bij de materiaalkeuze wordt rekening gehouden met het gebruik van gerecyclede, koolstofarme en/of biomaterialen, waarbij de toepassing van gevaarlijke stoffen wordt voorkomen. De gebruikte materialen worden gemarkeerd, zodat ze aan het einde van de levensduur van de auto’s of accu’s gemakkelijk door demontagebedrijven kunnen worden herkend. De verschillende componenten die NIO produceert, zijn ontworpen om demontage te vergemakkelijken en het recyclingproces te optimaliseren.

Gebruik- en servicefase

De Power Swap laadoplossing van NIO zorgt ervoor dat de levensduur van de auto niet afhankelijk is van de accu, waardoor deze verder kan worden verlengd. In de Power Swap Stations (PSS) worden de accu’s geoptimaliseerd opgeladen om ze vervolgens zo lang en vaak mogelijk te kunnen gebruiken. De in omloop zijnde accu’s worden doorlopend door ons team beoordeeld en indien nodig uit de roulatie genomen voor reparatie of recycling. De accupakketten krijgen updates wanneer nieuwe technologieën beschikbaar zijn. Users hebben dan ook altijd de beschikking over de nieuwste technologieën.

 

Recyclingfase

NIO werkt in alle markten waar het merk operationeel is samen met recyclingpartners die een schat aan ervaring hebben op zowel het gebied van voertuig- als batterijrecycling. Om voertuigen zo milieuvriendelijk mogelijk te recyclen, wordt de accu geïsoleerd, de airbag geneutraliseerd en worden alle vloeistoffen verwijderd. Tijdens het demontageproces worden de hiervoor geschikte componenten gescheiden voor onder meer gebruik in de tweedehandsmarkt.

 

De overige onderdelen van de auto worden verwerkt voor verdere recycling of terugwinning. De materialen kunnen worden gebruikt als secundaire grondstof en teruggevoerd worden in het productieproces, of toegepast in een andere industrie.

 

Met deze methode wordt een minimaal hergebruik- en recyclingpercentage bereikt van 85% van het gemiddelde gewicht van elke auto per jaar, en een minimaal hergebruik- en terugwinningspercentage van 95% van het gemiddelde gewicht van elke auto per jaar.

NIO onderzoekt en ontwikkelt samen met de recyclingpartners nieuwe technologieën om het recyclingproces verder te verbeteren. Dit stelt de industrie in staat om hoge recyclingpercentages te behouden met als doel het afval tot nul te reduceren en tegelijkertijd secundaire grondstoffen van hoge kwaliteit te produceren. NIO biedt users en andere eindgebruikers in Europa via haar partnernetwerk gratis recycling van NIO-voertuigen* onder de Europese End-of-Life Vehicles (ELV)-richtlijn 2000 en relevante nationale wetten. Dit geldt ook voor NIO-accupakketten, waarvoor de Europese Batteries Directive en relevante nationale wetten van toepassing zijn. Voor meer informatie over de inzameling en recycling, en om na te gaan of gratis inzameling voor jou beschikbaar is, kun je contact opnemen met het dichtstbijzijnde NIO Service Center.

*Onze partners kunnen de recycling van een NIO-voertuig in rekening brengen als het voertuig wordt aangeboden zonder essentiële onderdelen, zoals de carrosserie, of als deze extra afval bevat.

 

Recycle mijn auto

De recycling van de modellen van NIO wordt verzorgd door onze partners. Voor een milieuverantwoorde omgang is het van belang om gebruik te maken van het netwerk van door NIO erkende inzamelpunten. Nadat de auto is aangemeld voor recycling, ontvang je een certificaat van vernietiging dat nodig is om deze uit te schrijven uit het nationale kentekenregistratiesysteem. Als het tijd is om jouw NIO te recyclen, neem dan contact op met ons via de onderstaande gegevens. De auto kan worden opgehaald of ingeleverd bij een van de inzamelpunten.

 

Recycle mijn accupakket

Als producent van accupakketten is NIO volgens de EU-accurichtlijn geregistreerd bij de relevante nationale autoriteiten. Wanneer het tijd is om een ​​accupakket te recyclen, kunnen eindgebruikers gebruik maken van het door NIO opgezette netwerk. Het symbool van de doorgekruiste vuilniscontainer op de accu’s geeft, samen met de symbolen voor lood (Pb), cadmium (Cd) of kwik (Hg), aan dat accupakketten separaat dienen te worden ingezameld en geen huisvuil zijn.

De gescheiden inzameling van accu’s is belangrijk voor het milieu en de gezondheid, en voorkomt dat ze op de vuilstort terechtkomen.

 

Industriële batterijen & accupakketten

Indien je een industriële accu (Power-accu) of auto-accu (startaccu) die door NIO op de markt is gebracht wil afvoeren, neem dan contact op met NIO om het ophalen of het afleveren bij een van onze inzamelpunten te regelen.

 

Kleine batterijen

Klein afgedankte batterijen, zoals knoopcel- of AA-batterijen, mogen niet in de afvalbak worden gegooid. Je kunt afgedankte kleine batterijen inleveren bij de plaatselijke ijzerhandel, supermarkt en vergelijkbare verkooppunten.

Afgedankte NIO-accu’s worden gratis verwerkt door de partners in het toegewijde netwerk van inzamelpartijen en recyclers.

 

NIO Contact

NIO   Nederland

E-mail: contact.nl@nio.io

Telefoon: 00 8000   999 6699

 

van voertuigen - Recycling

ARN (https://arn.nl/en/)

 

van batterijen - Recycling

ARN (https://arn.nl/en/) en Stibat (https://www.stibat.nl/en/)