22/02/2024 13:57

NIO Power Grid Service använder Power Swap-stationer för att öka nätets motståndskraft och tillförlitlighet

Stockholm, den 22 februari, 2024 - Ett initiativ att använda NIO:s Power Swap-stationer för att balansera energiförsörjning och efterfrågan som svar på kortvariga fluktuationer har nu framgångsrikt implementerats i Danmark. Utöver att skapa ett mer effektivt nät löser NIO Power Grid Service-programmet stabiliteten i försörjningen som är förknippad med den ökade användningen av förnybara energikällor och tar bort en barriär för deras ökande användning.

Stödjer elnätets stabilitet
NIO:s banbrytande Power Swap-stationer kan redan balansera energiefterfrågan från nätet genom att ladda lagrade batterier vid tider när det kommer att ha minst påverkan. Nu möjliggör NIO Power Grid Service-programmet att dess Power Swap-stationer spelar en avgörande roll i att stödja nätstabilitet genom att reagera inom sekunder på en frekvensavvikelse som indikerar en ökning i efterfrågan eller överskott av energi.

Power Swap-stationen kan sedan antingen använda överskottet av energi för att ladda sina batterier eller automatiskt minska sitt effektbehov när nätet behöver det som mest. Genom att använda NIO:s Power Cloud-system för att förutsäga efterfrågan på batteribyte ser NIO Power Grid Service till att det alltid finns tillräckligt med fulladdade batterier tillgängliga för att upprätthålla användarupplevelsen av batteribyte.

Frekvensbalansering, först i Danmark
I december 2023 blev Danmark det första europeiska landet som drog nytta av att NIO:s Power Swap-stationer tillhandahöll en Frequency Control Reserve for Disturbance-tjänst (FCR-D) för att upprätthålla nätstabilitet när det finns en avvikelse utanför det givna intervallet på 49,9 Hz till 50,1 Hz.
NIO Power Grid Service kommer att erbjuda en automatisk Frequency Restoration Reserve-tjänst (aFRR) i Nederländerna 2024 innan den rullas ut i Sverige, Norge och Tyskland vid ett senare tillfälle, där den kommer att bidra till att reglera mot försörjningsfluktuationer i takt med en ökande andel vind- och solkraft.

Utöver de bredare samhällsfördelarna med att säkerställa kontinuerlig strömförsörjning för sjukhus, skolor och hem, hoppas NIO kunna överföra intäktsfördelarna som ges till leverantörer av nätbalanstjänster till sina användare genom lägre kostnader för batteribyte när initiativet skalas upp.

Gynnar både NIO-användare och samhället i stort
– NIO Power Grid Service är en banbrytande branschinnovation som säkerställer att våra Power Swap-stationer inte bara gynnar NIO-användare utan hela samhället, säger Kajsa Ivansson Sognefur, Head of Power Europe på NIO.

– Utöver de bekvämlighets- och hastighetsfördelar som våra smarta elbilsanvändare redan uppskattar, lägger de nu till flexibilitet och stabilitet i försörjningen för hela nätet. Detta är ett enormt positivt steg framåt för att integrera och förbättra hanteringen av värdefulla energiresurser i regionen.

Nästa steg - lastbalansering
NIO ser redan framåt mot nästa fas av sin nätverkstjänst med pågående tester av lastbalansering vid sina Power Swap-stationer. Det skulle erbjuda möjligheten att mata in ström från lagrade batterier till nätet. När testningen är klar kommer NIO att överväga möjligheten att implementera tekniken i flera av sina Power Swap-stationer i framtiden.

I Sverige finns idag åtta aktiva Power Swap-stationer och totalt finns 37 Power Swap-stationer i drift i Europa. Globalt finns det över 2300 Power Swap-stationer och sedan den första stationen togs i bruk 2018 har fler än 35 miljoner batteribyten gjort.

Klicka här för pressbilder

För mediafrågor om NIO:
Gustaf Sjöholm, pressansvarig NIO Sverige
+46 73 803 81 02
gustaf.sjoeholm@nio.io

Om NIO
NIO Inc. är en pionjär och ett ledande företag på den exklusiva marknaden för smarta elbilar. Företaget grundades i november 2014 med uppdraget att skapa en positiv livsstil. NIO strävar efter att bygga ett community med utgångspunkt i smarta elbilar för att dela glädje och växa tillsammans med användarna.
NIO designar, utvecklar, tillverkar gemensamt och säljer exklusiva smarta elbilar. NIO driver en rad innovationer inom nästa generations teknologier för autonom körning, digitala teknologier, elektriska drivlinor och batterier. Företaget differentierar sig genom sina kontinuerliga teknologiska genombrott och innovationer, såsom sin branschledande batteribytes-teknologi, Battery-as-a-Service (BaaS) samt sina egna teknologier för autonom körning och Autonomous-Driving-as-a-Service (ADaaS).

NIO:s helelektriska produktportfölj består av ES8, en sexsitsig smart flaggskepps-SUV, ES7 (EL7 i Europa), en mellanstor femsitsig smart SUV, ES6 (EL6 i Europa), en femsitsig allround smart SUV, EC7, en femsitsig smart flaggskepps-coupe SUV, EC6, en femsitsig smart coupe SUV, ET7, en smart flaggskepps-sedan, ET5, en mellanstor smart och sportig sedan, ET5T, en smart tourer (en av få helelektriska kombibilar på marknaden), och dess smarta executive-flaggskepp, ET9.