14/03/2024 18:40

NIO går ihop med CATL i innovationsprojekt om långlivade batterier

 
Den 14 mars undertecknade Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. ("CATL") och NIO ett ramavtal i Beijing. De två företagen har för avsikt att bedriva innovation inom forskning och utveckling av långlivade batterier enligt behoven hos NIO:s batteribyte. Shizhe Tzeng, NIO:s vice vd, och Huan Gao, CTO för CATL:s affärsenhet för elfordon i Kina, undertecknade avtalet på företagens vägnar. Alan Zeng, NIO:s senior vice vd och VD för XPT, samt Wei Zhu, verkställande vice president för CATL:s affärsenhet för personbilar, närvarade vid underteckningsceremonin.
 
Vanligtvis har batterierna i nya elbilar ("new energy vehicles", NEV) en garanti på åtta år. Från 2025 till 2032 hade eller kommer garantier för batterier på nästan 20 miljoner NEV:er att löpa ut. Det kan skapa problem för elbilsanvändare samt leder till att användare kör bilar med batterier som saknar garantier. Livslängden mellan bil och batteri kan skilja sig åt och kostnaden är som regel hög för att byta batteri. Därför har det blivit en allt viktigare uppgift att adressera livslängdsproblemen hos batterier i elbilar.
Genom teknisk forskning och ett unikt batteribytessystem har NIO etablerat branschens första system för operationell hälsa för batteriets livscykel, som täcker de tre huvudsakliga förhållandena som påverkar batteriets livslängd: temperatur, intensitet och frekvens.
 
Samtidigt har man förlängt livslängden för utbytbara batterier ytterligare genom underhåll och leveranser baserade på "big data" och lyckats behålla 80% av kapaciteten efter 12 års användning. Dessutom har NIO, med avseende på batteriforskning och utveckling, signifikant förbättrat batteriernas kalenderliv och livscykel genom forskning och utveckling som fokuserar på de inneboende egenskaperna hos anod- och katodmaterial samt elektrolyt.
 
Hittills har NIO utvecklat fullständiga forsknings- och utvecklingsförmåga som täcker materialsyntes, provproduktion av celler, systemmontering samt validering och testning. NIO har erhållit totalt 1 435 teknologipatent, varav 104 är relaterade till batteriets livslängd.
 
CATL har utvecklat kärnteknologier, inklusive långsam kapacitetsförsvagning, självreparerande Solid Electrolyte Interphase (SEI)-film och litiumtillsats, för att förlänga servicelivet för fordonets batterier. I detta samarbete, med långlivad teknik för utbytbara batterier som ett huvudfokus, kommer NIO och CATL gemensamt att genomföra diskussioner, göra tekniska genombrott och innovationer samt främja produktapplikationer.
 
CATL kommer också att planera och utveckla batterisystem med längre livslängd för NIO:s kommande modeller. De båda företagen syftar till att etablera ett långsiktigt och ömsesidigt fördelaktigt partnerskap genom tekniskt samarbete kring långlivade batterier, med vilket NIO och CATL är på väg att accelerera utvecklingen och antagandet av sådan teknik, så att fler EV-användare kan dra nytta av batteribytestjänster av högre kvalitet – utan att behöva oroa sig för de höga ersättningskostnaderna för batterier som saknar garanti eller har sänkt bilens värde på grund av försämrad batteriprestanda. Dessutom hjälper batterier med längre livslängd även samhällets hållbara utveckling.
Som ett ledande smart globalt elbilsföretag och världens största operatör av batteribytenätverk för smarta elbilar har NIO lanserat fler än 2 300 Power Swap-stationer globalt och tillhandahållit fler än 40 miljoner batteribyten. Changan Automotive, Geely Holding, JAC Group och Chery Automobile, bland andra, har ingått samarbeten med NIO för att gemensamt driva fram utvecklingen av batteribytesnätverk och enhetliga standarder.
 
CATL är en global ledare inom nya energiinnovativa teknologier och är engagerad i att tillhandahålla ledande lösningar och tjänster för nya energiapplikationer över hela världen. Fram till den 30 november 2023 hade mer än 11,67 miljoner fordon kört på CATL:s produkter.
 
 
För mediafrågor
 
 
Om NIO

NIO Inc. är en pionjär och ett ledande företag på den exklusiva marknaden för smarta elbilar. Företaget grundades i november 2014 med uppdraget att skapa en positiv livsstil. NIO strävar efter att bygga ett community med utgångspunkt i smarta elbilar för att dela glädje och växa tillsammans med användarna.
NIO designar, utvecklar, tillverkar gemensamt och säljer exklusiva smarta elbilar. NIO driver en rad innovationer inom nästa generations teknologier för autonom körning, digitala teknologier, elektriska drivlinor och batterier. Företaget differentierar sig genom sina kontinuerliga teknologiska genombrott och innovationer, såsom sin branschledande batteribytes-teknologi, Battery-as-a-Service (BaaS) samt sina egna teknologier för autonom körning och Autonomous-Driving-as-a-Service (ADaaS).

NIO:s helelektriska produktportfölj består av ES8, en sexsitsig smart flaggskepps-SUV, ES7 (EL7 i Europa), en mellanstor femsitsig smart SUV, ES6 (EL6 i Europa), en femsitsig allround smart SUV, EC7, en femsitsig smart flaggskepps-coupe SUV, EC6, en femsitsig smart coupe SUV, ET7, en smart flaggskepps-sedan, ET5, en mellanstor smart och sportig sedan, ET5T, en smart tourer (en av få helelektriska kombibilar på marknaden), och dess smarta executive-flaggskepp, ET9.