19/10/2022 15:15

Blue Sky Coming - Återvinning

Hos NIO beskriver vår vägledande filosofi, Blue Sky Coming, en ljusare, positiv framtid och en mer hållbar morgondag. Vi drivs av att tänka nytt och skapa produkter som är bra för våra användare, samhället och miljön.
 
NIO vidtar åtgärder för att minimera påverkan på miljön för hela användningslivscykeln för NIO:s fordon och NIO Power-batterier.
 
Produktutveckling
När vi väljer material tänker vi på att använda återvunna material, material med lågt koldioxidavtryck och bio-material, samtidigt som vi undviker att använda farliga ämnen. Materialen märks för att underlätta identifiering på återvinningsstationer för uttjänta NIO-fordon och NIO Power-batterier. Dessutom är komponenterna konstruerade för att enkelt kunna demonteras och för att optimera återvinningsprocessen.
 
Användnings- och servicefas
Hos NIO gör vår batteribytesservice det möjligt för fordon att användas längre än batteriets livstid. Optimerad laddning av batterier in Power Swap-stationer (PSS) bidrar till att hålla batteriet i bra skick. Under besöket utvärderas batteriet av vårt team och tas vid behov bort från nätverket för reparation eller återvinning. Batterierna uppgraderas när nya teknologier blir tillgängliga, så att användarna alltid är uppdaterade med de senaste teknologierna.
 
Återvinningsfas
NIO samarbetar med återvinningspartners på alla deras verksamhetsmarknader med en uppsjö av erfarenhet inom både fordons- och batteriåtervinningsprocesser och -teknologier. För att åstadkomma en miljövänlig hantering av fordon isoleras batteriet, krockkuddar neutraliseras och alla vätskor tappas ur.
 
Därefter separeras lämpliga komponenter under demonteringsprocessen för att användas på andrahandsmarknaden eller för återtillverkningsaktiviteter. Fordonets återstående komponenter delas upp i mindre delar för ytterligare återvinning eller återanvändning. De demonterade materialen kan användas som sekundära råmaterial och återgå till tillverkningsprocessen eller användas inom en annan bransch.
 
Denna metod åstadkommer en minsta återanvändnings- och återvinningsgrad på 85 % av genomsnittlig fordonsvikt per år, och en minsta återanvändnings- och återvinningsprocent på 95 % av genomsnittlig fordonsvikt per år.
 
NIO och våra återvinningspartners undersöker aktivt och utvecklar nya teknologier för att förbättra återvinningsprocessen. Detta låter branschen bibehålla höga återvinningsprocent med hjälp av en automatiserad och effektiv process med siktet inställt på att minska avfallsmängden till noll, samtidigt som man producerar sekundära råmaterial av hög kvalitet.
 
Genom sitt partnernätverk förser NIO användare och slutanvändare i Europa med kostnadsfri laddningsåtervinning av NIO-fordon* i enlighet med det europeiska ELV-direktivet 2000 (End-of-Life Vehicles) och relevanta nationella lagar, och batterier, inklusive NIO Power-batterier i enlighet med det europeiska batteridirektivet och relevanta nationella lagar. För mer information om insamling och återvinning och för att kontrollera huruvida kostnadsfri laddningsinsamling är tillgänglig för dig, kontakta ditt lokala NIO-servicecenter.
 
*Våra partners kan komma att ta ut en avgift för återvinning av ett NIO-fordon om fordonet lämnas in utan essentiella komponenter såsom karosseri eller om fordonet innehåller ytterligare avfall.
 
Återvinna min bil
Återvinningen av ditt fordon kommer att hanteras av vår partner.
 
För att säkerställa att ditt fordon hanteras på ett miljövänligt sätt, är det viktigt att använda sig av de officiella insamlingspunkter som NIO har utvecklat och gjort tillgängliga för sina användare. När du väl har lämnat in ditt fordon för återvinning, erhåller du ett destruktionsintyg som krävs för att avregistrera ditt fordon från det nationella systemet.
 
Om det har blivit dags att återvinna ditt fordon, kontakta NIO med hjälp av uppgifterna nedan för att ordna med upphämtning eller för att lämna in ditt fordon till någon av våra insamlingspunkter.
 
Återvinna mina batterier
I egenskap av batteritillverkare måste NIO registrera sig hos relevanta nationella myndigheter i enlighet med EU:s batteridirektiv.
 
När det har blivit dags att återvinna ett batteri kan slutanvändare använda det nätverk som upprättats av NIO. Symbolen med en överkorsad soptunna tillsammans med de kemiska symbolerna för bly (Pb), kadmium (Cd) eller kvicksilver (Hg) indikerar att batterierna måste samlas in separat. Batterier får inte slängas i hushållssoporna.
 
Separat insamling av batterier är viktigt för miljön och människors hälsa och syftar till att undvika att batterier hamnar på soptippen.
 
Industribatterier och bilbatterier
Om du vill kassera dina industribatterier (Power-batteri) eller bilbatterier (startbatteri) som kommit ut på marknaden via NIO, kontakta NIO för att ordna med upphämtning eller för att lämna in batterierna på någon av våra insamlingspunkter.
 
Bärbara batterier
Uttjänta bärbara batterier såsom knappcellsbatterier eller AA-batterier får inte slängas i hushållssoporna. Du kan kassera dina uttjänta bärbara batterier i din lokala järnhandel, stormarknad och liknande försäljningsställen.
 
Det är gratis att lämna in uttjänta NIO-batterier via vårt dedikerade nätverk med insamlingspunkter och återvinningsföretag.
 
NIO Sverige
 
Kontakta NIO
NIO Sverige
Telefon: 00 8000 999 6699
 
Fordonsåtervinning
Bilretur
 
Batteriåtervinning
Stena Recycling