NIO Subscription

Milpaket

Milpaket: Fler extra mil per månad


Med NIO:s milpaket kan du nu enkelt öka dina inkluderande kilometer. Boka helt enkelt ett av de tillgängliga kilometerpaketen i appen när som helst under din prenumerationsperiod och utöka din räckvidd flexibelt.

placeholder

Beroende på dina behov kan du välja mellan åtta olika kilometerpaket. Alternativen sträcker sig från 1.500 km till 5.000 km per månad, vilket täcker ditt individuella körbeteende. Varje ytterligare kilometer i milpaketet kostar mindre än extra kilometeravgiften (3,15 SEK/km) ET7 och EL7 eller ET5 (2,24 SEK/km). Dessutom, om du inte använder alla dina tillgängliga kilometer under en månad, kommer de att överföras till nästa månader.


Dina förmåner

placeholder

Mer flexibilitet

Ingenting står i vägen för avlägsna destinationer - öka helt enkelt dina inkluderande kilometer.

placeholder

Mer frihet

Kilometer kan överföras från månad till månad. Du är fri att använda din ökade körsträcka när du vill och oanvända kilometer är giltiga under hela ditt abonnemang.

placeholder

Lägre kostnader

Alla kilometerpaket är billigare än det individuella priset på extra kilometer (3,15 SEK/km) ET7 och EL7 eller ET5 (2,24 SEK/km).

Hur och när kan jag boka ett milpaket?

+

・Nya privata användare: Du kan köpa ett milpaket antingen tillsammans med ditt prenumerationskontrakt eller när som helst under prenumerationen i appen eller online.

・Befintliga privata användare: Om du redan är användare vid tidpunkten för lanseringen (2023-05-18) och köper ett milpaket till och med 2023-07-31, kommer ditt paket att aktiveras retroaktivt och du kommer att få ytterligare km gratis kostnadsfritt för de senaste månaderna som du redan har prenumererat på.

・Företagsanvändare: Du kan bara köpa det tillsammans med ditt abonnemang.

När blir den aktiv?

+

・Om milpaketet köps samtidigt som prenumerationen, kommer det att aktiveras vid leveransdatumet.

・Om bilen redan har levererats och paketet är bokat före den 14:e dagen i prenumerationsmånaden, kommer aktiveringen att ske den första dagen i följande månad.

・Om bilen har levererats och paketet är bokat efter den 14:e dagen i prenumerationsmånaden, kommer aktiveringen att ske i månaden efter nästa.

・Om du redan är användare vid lanseringen kommer ditt paket att aktiveras retroaktivt och du får den ytterligare km utan kostnad för de senaste månaderna som du redan har prenumererat på.

・Exempel: Om du uppgraderar från den grundläggande körsträckan på 1 250 kilometer per månad till 1 750 kilometer per månad har du 500 kilometer mer att köra varje månad. Om ditt abonnemang redan har varit aktivt i 3 månader får du 1500 (3*500) kilometer gratis att använda fram till slutet av din prenumeration.

Vad händer med kilometer som inte har använts i slutet av månaden?

+

・Körsträckan är överförbar mellan månader och du är fri att använda körsträcka beroende på dina behov.

・Om du kör mer än månadspaketet kommer kilometer att dras av från de tillgängliga nästa månad (eller från det totala antalet tillgängliga kilometer till slutet) och vice versa.

・De ytterligare kilometerna per månad i det köpta paketet kommer att läggas till som en summa i slutet av ditt prenumerationspaket och jämföras med de totala antal körda kilometerna, för att beräkna eventuella extra kilometer.

Kan jag uppgradera, nedgradera eller avbryta ett milpaket?

+

・Nedgradering eller avbokning av ditt paket är endast möjligt inom 14 dagar från och med dagen för start av NIO Extra Mil Avtal genom att använda din ångerrätt.

・Efter denna period blir det bokade milpaketet ditt nya baspaket fram till slutet av prenumerationen och kan inte längre sägas upp.

・Uppgradering till ett högre paket är möjligt när som helst.

När förfaller betalningar?

+

・Den första betalningen kommer att ske samma dag som det avtalade datumet.

・Under de följande månaderna kommer paketet att faktureras tillsammans med din prenumerationsavgift.

・Betalning av extra körsträcka som överstiger det bokade paketet kommer att beräknas och faktureras vid bilens returdatum.

NIO App

NIO App

Gå med i vårt community med den senaste versionen av NIO-appen