Newsroom

Pressemeldinger

17/03/2022 15:23

Manuell batterioppvarming når det er kaldt

NIO ES8
,

Når det er kaldt om vinteren tar selv hurtiglading lengre tid, men du kan korte ned tiden det tar ved å forvarme batteriet. Som en del av ASPEN 3.0.5 oppdateringen fikk NIO ES8 muligheten til å aktivere forvarming av batteriet manuelt.

Når du skal kjøre til en ladestasjon aktiverer du manuell forvarming av batteriet av batteriet via: Innstillinger > Min ES8 > Batteri > Manuell batterioppvarming.

Manuell Batterioppvarming

Når manuell forvarming av batteriet er aktivert vil du se at ikonet for manuell forvarming av batteriet dukker opp i statuslinjen. Da varmes batteriet opp og du vil kunne oppnå langt raskere lading når du kommer frem til stasjonen.

Manuell oppvarming symbol

Hvis du bestemmer deg for å deaktivere funksjonen gjør du det enkelt ved å trykke på ikonet og velge av-knappen.

Vi minner om at manuell batterioppvarming bruker litt strøm for å varme  opp batteriet, det er derfor viktig at du er oppmerksom på energiforbruket og ikke aktiverer funksjonen hvis du har et kritisk lavt strømnivå.

Husk at hvis du har spørsmål knyttet til dette, eller andre funksjoner, kan du alltid ta kontakt med oss på contact@nio.io