Newsroom

Pressemeldinger

01/07/2021 04:41

NIO Power Swap Station på vei

NIO Power Swap Station with NIO ES8
,

NIO planlegger å etablere sin første Power Swap Station i Norge i høst.

Gjennom NIO Power Swap – kan NIOs elbil-batterier byttes automatisk på kort tid. En perfekt løsning for deg som ikke har anledning til å stå i ladekø.

– Jeg tror de fleste bileiere forstår at et batteribytte kan være en svært praktisk løsning for mange. Det ikke like mange vet er at det også er en smart måte å øke batteripakkens og derigjennom bilens levetid, noe som er positivt i et sirkulærøkonomisk perspektiv, sier Marius Hayler i NIO.

NIOs første Power Swap Station kommer etter planen til Norge i høst. Den første Power Swap Station vil være på Ensjø i Oslo, nærmere bestemt Ensjøveien 17.

I tillegg har NIO planer om å etablere ytterligere tre Power Swap Stations langs hovedinnfartsårene til Oslo.

I 2022 er målet om å etablere NIO Power Swap Station i Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand, samt langs de travleste reiserutene i Norge.

Nøyaktige lokasjoner for de ulike Power Swap Station er ikke besluttet ennå. I tillegg må myndighetene godkjenne hver enkelt stasjon.

– Vi jobber med å identifisere lokasjoner som kommer flest mulig NIO-eiere til gode, og har i den forbindelse dialog med eiere av steder hvor det kan være mulig å sette opp batteribyttestasjon. Vi vil informere våre brukere fortløpende når nødvendige godkjenninger og avtaler er på plass, sier Marius Hayler.

Dersom du er nysgjerrig på hvordan batteribyttet skjer, har TV2 på sine nettsider publisert en video som viser hvordan batteripakken byttes ut: «NIO kommer til Norge – slik skifter du batteripakken på bilen».