NIO Lifes Car Cycle Fashion gjenbruker restene etter bilproduksjonen i vår. Vi gjør om airbager, setebelter, mikrofiber, lær og aluminium til ettertraktede gjenstander. Derfor kan vi si at ingenting går til spille

BLUE SKY LAB

NIO kommer alltid til å stå for bærekraftig utvikling og innovasjon. Vårt mål er å ha en positiv innvirkning på menneskeheten og planeten vår ved å skape en sirkulær og klimanøytral fremtid.

BLUE SKY LAB

01

Vi skal gjøre alt vi kan for å bruke minst mulig energi og for å ha færrest mulig utslipp. Vårt mål er å bidra til å utvikle prosesser og teknologi som bidrar til å skape en økonomi med færre utslipp. NIO vil alltid jobbe for å minimere effekten av klimaendringene.

02

Vi vil alltid bruke leverandører som følger sikkerhets- og utslippskrav. Vi evaluerer og optimaliserer vår produksjonsprosess løpende og vil alltid bruke de mest klimavennlige materialene vi kan skaffe.

03

Vi vil alltid følge prinsippene bak sirkulær økonomi og design for å redusere mengden produksjonsavfall ved å skape vakre og funksjonelle produkter av det som ellers ville blitt kastet. Hvis vi kan vil vi alltid velge fornybare materialer.

04

Vi tar oss av våre ansatte og setter deres helse og trivels først. Vi skal alltid promotere kvinners rettigheter og vi jobber for rettighetene til minoritetsgrupper i alle ledd. Dette gjelder både innad i NIO og i vår leverandørkjede. Vi jobber aktivt for å unngå å bruke leverandører som bryter internasjonale standarder eller bedriver uetisk produksjon. I tillegg vektlegger vi fair trade prinsippene når vi velger våre leverandører.

05

Vi bruker FNs mål for bærekraftig utvikling som en felles standard på tvers av alle våre markeder og samarbeidspartnere. Vi gir tilbake til samfunnene vi jobber i og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor.

Et bærekraftig
og godt liv

Vi vet at det er mulig å løse klimaproblemene og fremdeles leve et godt liv, derfor bruker vi teknologi, prinsippet
om sirkulær økonomi og design for å redusere utslipp og produksjonavvfall samtidig som vi lager produkter som bidrar
til en høyere levestandard. Vårt mål er at ingen skal måtte velge mellom å leve et bærekraftig og et godt liv.

Rene og bærekraftige materialer

Materialutvelgelse

Vi vet at 80% av utslippene til et produkt kan kuttes ved å velge riktige materialer og smarte designløsninger.

Bærekraft

Vi vet at med godt design og høy kvalitet kan et produkt holde på verdien lengre, noe som fører til at forbrukerne beholder produktet lengre.

Avfallsreduksjon

Vi minimerer og eliminerer mengden energi, ressurser og materialer som går til spille gjennom produksjonsprosessen. I tillegg gjør vi om det produksjonsavfallet vi kan til holdbare høykvalitetsprodukter.

Vi stimulerer til kreativitet og forandring

Innovativ forretningsmodell

Unødvendig produksjon og forbruk er et stort, globalt, problem. NIO Life bryter med den tradisjonelle forretningsmodellen og utvikler banebrytende prosesser for on-demand produksjon og crowdfunding. På den måten produserer vi kun det vi må.

Vær snill mot andre og mot planeten

Vi må jobbe sammen for å ta vare på hjemmet vårt.

Energibesparende

Under produksjonen bruker vi minst mulig energi når vi skaper NIO Life produkter. Vi jobber også hele tiden for å redusere utslippene våre.

Designet for å vare

På grunn av materialvalg og produksjonsteknikken vår har alle NIO Life produkter høy kvalitet og lang levetid. Når vi kjøper et NIO produkt skal du ha glede av det i lang tid.

Bærekraftig emballasje

Når vi designer emballasje er et av våre kriterier at den skal være bærekraftig. Derfor velger vi kun gjenbrukbare eller nedbrytbare materialer.