"Endast för mediaanvändning

Genom att ladda ner innehållet i NIO:s Media Newsroom ("Innehåll") godkänner du följande:
1. Alla rättigheter till innehållet kvarstår hos NIO Inc. och/eller dess dotterbolag ("NIO).
2. Du bekräftar att:
- du arbetar för eller representerar nyhetsmedia och att innehållet endast används i samband med en berättelse eller en artikel som förekommer i tidningar, tidskrifter, digitala publikationer, på tv eller streamingplattformar.
- Innehållet används inte för reklam-, marknadsförings- eller kommersiella syften som överskrider omfattningen som definieras ovan.
3. Det använda innehållet måste innehålla ett meddelande som anger ["Källa: NIO"]
4. Användningen av innehållet sker på egen risk."